BoardRoom Meeting NBA-VRC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BoardRoom Meeting NBA-VRC"

Transcriptie

1 BoardRoom Meeting NBA-VRC Topprofessionalisme in Finance in een niet-financieel aangestuurd bedrijf Amsterdam, 13 november 2012 Huub van Rozendaal 56 jaar Getrouwd, 2 dochters 1) Registeraccountant (Nivra) 11 jaar Ernst & Young, KPMG 5 jaar metaalindustrie 21 jaar financieel directeur van Sligro Food Group Finance (55), ICT (75) en Supply Chain (30) Zoon van een klompenmaker Passie voor financieel topprofessionalisme 1) Waarvan één bijna RA Bron: Huub van Rozendaal 1

2 Huub van Rozendaal Beurs Directeur Procent Donderdag Supermarkten Bedrijf Winkels Veghel Wordt Omzet Jaar Koen Financieel Strijbosch Dat Officer Het Met Nieuws voor Een Niet Aan Executive Sligro Slippens Topman Januari Bron: Sligro Food Group 2

3 De Food markt 2011 Bron: FSIN Organisatieschema Sligro Food Group 3

4 Sligro Food Group omzetverdeling Marktaandeel formules Food retail 2011 In % Marktaandeel Marktpartijen 1) Albert Heijn 33,8 33,6 32,8 C ,1 11,5 11,7 Plus 2) 6,0 6,0 6,0 Super de Boer 3) 2,4 5,5 6,5 Jumbo 7,4 5,5 4,9 Hard discount 4) 18,0 17,7 17,9 Sligro Food Group 2) 2,8 2,7 2,6 Overigen 5) 17,5 17,5 17,6 Totaal 100,0 100,0 100,0 1) Bron: Omzetopgaven bedrijven en marktdefinitie Nielsen en IRI. Cijfers voorgaande jaren enigszins aangepast. 2) Lid van inkoopvereniging Superunie. Alle leden tezamen hebben een marktaandeel van bijna 30%. Sanders vanaf Q in Sligro Food Group-cijfers, 3) December 2009 overgenomen door Jumbo. 4) Inclusief hard discountdeel Detailresult. 5) Nagenoeg geheel overige leden Superunie 4

5 Marktaandeel Foodservice 2011 In % Marktaandeel Marktpartijen 1) P Sligro Food Group 3) 19,6 18,9 18,2 17,4 Lekkerland 13,3 14,6 14,5 14,8 Diverse brouwerijen 13,7 13,7 14,1 14,6 Deli XL 10,7 10,4 10,9 10,9 Metro 9,4 9,1 8,9 8,8 De Kweker/ Vroegop 3,9 3,8 3,8 3,7 Kruidenier 4,1 3,9 4,0 4,4 Hanos/ISPC 2) 6,3 6,3 6,2 6,4 Overigen 19,0 19,3 19,5 19,0 Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 1) Bronnen: Foodservice Monitor Jaarrapport 2011, Foodservice Beleidsmonitor, Omzetopgave bedrijven 2) Cijfers voorgaande jaren (substantieel) herzien 3) Gebaseerd op 3% omzetgroei Winst- en verliesrekening Toe x mln x mln name% % % Omzet ,9 100,0 100,0 Bruto winst ,2 23,2 23,1 Overige bedrijfsopbrengsten 4 5 (18,4) 0,2 0,2 Kosten (407) (388) 4,8 (16,8) (16,9) Ebitda ,2 6,6 6,4 Afschrijving (44) (47) (5,7) (1,8) (2,0) Amortisatie (10) (8) 26,0 (0,5) (0,4) Ebit (bedrijfsresultaat) ,4 4,3 4,0 Rente e.d. (2) 1 - (0,0) 0,0 Winst voor belasting ,6 4,3 4,0 Belasting (25) (22) 16,6 (1,1) (0,9) Netto winst ,4 3,2 3,1 5

6 Kasstroomoverzicht ( mln) Uit bedrijfsoperaties Rente e.d. (1) 0 Vennootschapsbelasting (17) (21) Uit operationele activiteiten Acquisities/verkopen 0 (41) Netto investeringen (48) (41) Uit investeringsactiviteiten (48) (82) Schuldmutatie (53) 65 Dividend / inkoop eigen aandelen (34) (48) Uit financieringsactiviteiten (87) 17 Mutatie geldmiddelen en kortlopende schulden (11) 42 Stand begin boekjaar Stand ultimo boekjaar Balans (vóór winstbestemming) x mln 31/12 01/01 31/12 01/ Vaste activa Eigen vermogen Immaterieel Materieel Voorzieningen Vastgoedbeleggingen Financieel Schulden lang Vlottende activa Schulden kort Voorraden Aflossings - Vorderingen ed verplichting 0 53 Voor verkoop Crediteuren aangehouden activa 8 12 Overige Liquide middelen

7 10 jaar SFG Kerncijfers (in mln) 90,0 75,0 60,0 45,0 30,0 15,0 Acquisities (in mln) 180,0 150,0 120,0 90,0 60,0 30, Acquisities Nettowinst Vrije Kasstroom Afschrijving & Amortisatie Investeringen (kas) 1) - 1) Exclusief éénmalig non-cash transactieresultaat ad 9,4 mln Dividend Vrije kasstroom op structureel hoger niveau Schuld aanzienlijk afgebouwd Tot en met 2008 deels stockdividend Over jubileumdividend in cash Over 2010 payout naar 50% en dividend in cash Over 2011 introductie variabel dividend Sterke solvabiliteit en liquiditeit Investeringen en acquisities normaliter intern financierbaar Inkoop aandelen geen alternatief ivm liquiditeit aandeel Structureel (verdere) verhoging pay-out beperkt flexibiliteit Conclusie: variabel (extra) cash dividend Totaal dividend + 50% tov

8 Visie Managementinformatie SFG (1) Is/wordt bepaald door: Organisatiestructuur Zeer centraal geleid (Nederlands) filiaalbedrijf Relatief weinig gedecentraliseerde verantwoordelijkheden Relatief eenvoudig organisatieschema ICT-structuur Alles op één ICT-systeem is het devies (en dat is momenteel ook zo) Visie Managementinformatie SFG (2) Organisatiecultuur Aansturing o.b.v. inhoudelijk ( hands on ) management en sterke bemoeienis van de top KPI s belangrijkste gedragsbeïnvloedingsinstrument In control Sluitende geld-goederenbeweging Betrouwbare en adequate managementinformatie Heldere procedures, functiescheiding, cijferanalyses en benchmarking Wettelijke bepalingen IFRS compliant 8

9 (Financiële) systemen in gebruik 1) ERP in eigen beheer Financieel pakket (FIS van Unit4) HR/salarispakket (EMIS van Unit4) E-HRM pakket in uitrol (Emplaza van Unit4) Datawarehouse (BI-tool: webfocus) (bijna) concernomvattend inclusief FIS 1) Voor zover vandaag relevant Enige Finance (verwerkings)kengetallen Aantal personeelsleden: Verloning via EMIS Aantal inkomende goederenfacturen: 1,5 mln per jaar Matching via eigen ERP en 95% totaal direct goed gekeurd; boeking in FIS via interface Waarvan EDI: 95% Aantal inkomende kostenfacturen: per jaar Via scanning of / Online approval Aantal verkoopfacturen: 7 mln per jaar Gemaakt door eigen ERP systeem Facturen op rekening (50% van omzet; 1,6 mln stuks): boeking in FIS via interface 9

10 Enige overige kengetallen artikelen 50 mln kassabonnen 200 vestigingen btb klanten 4 mln consumenten Managementinformatie Commercie P&O Inkoop Finance Logistiek etc. Eén datawarehouse (concern) managementinformatie 10

11 Een paar lessen voor een efficiënte en effectieve financiële afdeling (1) Denk heel goed na over welke financiële managementinformatie je wilt hebben en stem dat heel goed af Richt je administratie/financieel pakket daar zo volledig mogelijk intracomptabel op in Focus op de primaire bedrijfsprocessen (bij ons bijv. goederenstromen, uren en transport) Zorg dat andere managementinformatie daarop aansluit 1) Zorg dat je externe (beursfonds) informatie naadloos aansluit op je interne informatie Hate excel 1) Dat is niet altijd identiek Een paar lessen voor een efficiënte en effectieve financiële afdeling (2) Maak de juiste keuze voor èn een efficiënt boekingsproces en effectieve managementinformatie Centraliseer je administratie als je uit een groep bedrijven bestaat. Shared service centra in het buitenland 1) zijn echt uit de tijd Je hebt geen vennootschappen nodig om segmentatiegegevens te hebben! Last but not least Automatiseer het (massale) verwerkingsproces zo veel mogelijk, reduceer het totaal aan FTE s en herinvesteer (een deel van) die besparing in hoger opgeleiden, die de output kunnen interpreteren/veredelen 1) Vanwege loonkosten 11

12 Ontwikkeling in tijd FTE ontwikkeling totaal t.o.v. Financiën FTE totaal Jaar FTE financiën Groei t.o.v FTE totaal FTE financiën Omzet * mln 1050% 950% 850% 750% 650% 550% 450% 350% 250% 150% 50% Organigram afdeling Financiën (12/2011) Financieel directeur Hoofd Financiën Controlling 5,7 FTE Hoofd administratie 1,0 FTE AO/IC 1,9 FTE Factuurcontrole/ Crediteurenadm. Salaris- Administratie Debiteuren/ Geldmiddelen Grootboek Administratieve buitendienst 15,6 FTE 8,5 FTE 5,8 FTE 9,6 FTE 4,9 FTE Huidig aantal: 55,0 FTE 12

13 Structuur FIS bedrijven 2012 Rapportagecyclus (1) Intern Periodeverslag do, wk 2 Wie: administratie : 90% controlling : 10% (marge en totaalanalyse) Toelichting: controlling, review CFO Verdeling: RvC + directie groot zonder vooroverleg of concept! Per kwartaal ook forecast op periodebasis per rapportagelijn tot eindejaar door controlling. 13

14 Rapportagecyclus (2) Extern Trading updates/halfjaarcijfers do, wk 3 Op basis van periodeverslagen Conceptpersbericht door CFO/CEO Overleg RvC + directie klein Jaarcijfers do wk 4 Jaarverslag NL geheel (opgemaakt) klaar incl. audit Vertaling ENG geheel (opgemaakt) incl. audit Gedrukt jaarverslag NL Publicatie: gedrukt NL + elektronisch NL + ENG 26 januari 6 februari 6 februari 7 februari Rapportagecyclus (3) Jaarafsluiting 2011 (specifiek) Overleg accountants IFRS/bijzondere zaken november Dummy jaarrekening (opgemaakt) medio december Omzetcijfers (extern) 4 januari Laatste boeking 5 januari Intern (finaal) perioderapport 6 januari (Nagenoeg) volledig elektronisch balansdossier 6 januari Start accountantscontrole 9 januari Volledig ingevulde dummy jaarrekening 13 januari Conceptjaarverslag/jaarrekening RvC 18 januari Finale vaststelling 24 januari Doorvoeren laatste correcties 25 januari Persbericht publicatie/jaarverslag klaar 26 januari Externe cyclus zou aanzienlijk versneld kunnen worden, zonder rekening te houden met toekomstige overnames 14

15 Investor relations (1) Bij cijferpublicatie (jaar en halfjaar) Persconferentie Analistenbijeenkomst Engelstalige conference call IR Aandelen Roadshow programma (jaarlijks) Londen 4 dagen Frankfurt 2 dagen Parijs 2 dagen USA/Canada 3 dagen Nederland 4 dagen ca. 150 one on one s België 1 dag Zwitserland/Schotland 1 dag Conferenties 3 dagen Bezoeken bij SFG ca. 20 Individuele conference calls ca. 20 Investor relations (2) IR Bonds Collectieve conference call (1 dag na cijferpublicatie) Individuele conference calls 2x ca 2x Transparant en open jaarverslag Speciale onderwerpen in jaarverslag (2010 leaseaccounting; 2011 pensioenen) Corporate website Put your money where your mouth is (Inter)nationale prijzen voor jaarverslag en IR 15

16 Budgetteringscyclus (1) Er is geen budget, maar alleen een prognose Generieke uitgangspunten vastgesteld door directie groot Omzetverwachtingen, drie segmenten Margeverwachtingen, drie segmenten (Arbeids)productiviteit, drie segmenten/centrale logistiek Specifieke zaken door segmenten Marketingkosten Vervoerskosten Controlling maakt budget nieuwe jaar op grootboekrekeningniveau / segmentkostenplaats. Dat kost twee manweken. Budgetteringscyclus (2) Tendens: optimisme/opportunisme managen Bespreken in directie klein Goedkeuren RvC Beloningsbeleid Bonussen directie klein 50% van budget afhankelijk 1) Identieke bonuspercentages Identieke salarissen 1) Als enige 50% projecten (incl. MVO) CEO, CFO, COO FS/FR CFO, COO FS/FR CEO + 10% 16

17 Operationele sturing (1) Interne benchmarking op o.a. KPI s 100 (+30) supermarkten 45 ZB-groothandels kwaliteitscompetitie 11 BS-bezorgcentra Kwartaalprijzen Hoofdprijzen ( eeuwige roem ) ZB-groothandels (voorbeeld) 40% omzet 30% klantgericht 30% beheer Operationele sturing (2) KPI s BS en (voorbeeld) Omzet ex National Accounts en tabak M T- H A R D Eigen merken percentage Omzet Fresh Partners Bestelpercentage via Slimis (e-commerce) Omzet per gewerkt uur Servicegraad uitleveringen bestellingen Breukpercentage (inclusief THT) Transportkostenpercentage Twee persoonlijke doelstellingen (soft) 10 doelstellingen Beloningsbeleid Circa één maandsalaris indien 7 gehaald. 17

18 Financiële analyses (1) Vestigingsexploitatie: ZB Groothandels Supermarkten BS Bezorging 1x per jaar 2x per jaar 4x per jaar Frequentie is afhankelijk van volwassenheid en historie van het bedrijfsonderdeel. Ondersteuning van het KPI-model. Financiële analyses (2) Eén (of twee) keer per jaar financieel/economische strategische sessie vanuit Finance met businessverantwoordelijken Executie primair te beoordelen o.b.v. KPI s Intrinsieke kracht/zwakte o.b.v. specifieke/niet onmiddellijk te beïnvloeden factoren: Klantenmix foodservice Primaire/secundaire klanten in supermarkten Vloerproductiviteit etc. 18

19 Conclusie Keuze van het organisatiemodel bepaalt financiële inrichting Bij vergaande decentralisatie kan het SFG-model niet werken Veel managers klagen over de inspanningen voor en het onnut van budgetten, maar kunnen toch niet zonder Het beloningsbeleid moet het gewenste gedrag stimuleren, ook (of vooral?) aan de top Zorg dat je als CFO altijd onafhankelijk bent. Een collegiaal bestuur met een CEO als baas bestaat niet. Vragen en discussie 19

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

Agenda 1) 1) Persberichten worden vóór beurs gepubliceerd.

Agenda 1) 1) Persberichten worden vóór beurs gepubliceerd. Verslag over 2007 Jaarverslag 2007 2 Jaarverslag 2007 Belangrijke data Agenda 1) Definitieve omzet 2007 januari 2008 Definitieve cijfers 2007 24 januari 2008 Persconferentie 24 januari 2008 Analistenbijeenkomst

Nadere informatie

BETER BED HOLDING JAARVERSLAG

BETER BED HOLDING JAARVERSLAG 2013 BETER BED HOLDING JAARVERSLAG Profiel Beter Bed Holding N.V. is actief in de Europese markt voor slaapcomfort. De activiteiten omvatten detailhandel met in totaal 1.175 winkels per eind 2013, via

Nadere informatie

1. Management summary

1. Management summary Quick Scan Auteurs: Rijk van Geresteijn, Ceriel van Halle, Els van Hekesen, Govert Ramsteijn, Jacques Ravensbergen IBO, HBK 40 Versie: 1.0, 11 februari 2010 1. Management summary Dit document bevat de

Nadere informatie

1. Management summary

1. Management summary Quick Scan Auteurs: Rijk van Geresteijn, Ceriel van Halle, Els van Hekesen, Govert Ramsteijn, Jacques Ravensbergen IBO, HBK 40 Versie: 1.2, 25 februari 2010 1. Management summary Dit document bevat de

Nadere informatie

ICT-APPLICATIES. Simac Business Applications bv André Wielaard Ampèrestraat 36 6716 BN Ede Nederland telefoon +31 (0)318 64 92 66

ICT-APPLICATIES. Simac Business Applications bv André Wielaard Ampèrestraat 36 6716 BN Ede Nederland telefoon +31 (0)318 64 92 66 HOLDING Simac Techniek NV Eric van Schagen, CEO Michael van Kasteren, CFO Hans Stellingsma, Directeur De Run 1101 5503 LB Veldhoven Nederland telefoon +31 (0)40 258 29 44 www.simac.com ICT-INFRASTRUCTUREN

Nadere informatie

Simac Professional SA Gilbert Passuello / Christophe Villiere 3, Rue Pierre Schuetz L-4946 Bascharage Luxembourg telefoon +35-(0)2 2650 3633

Simac Professional SA Gilbert Passuello / Christophe Villiere 3, Rue Pierre Schuetz L-4946 Bascharage Luxembourg telefoon +35-(0)2 2650 3633 HOLDING Simac Techniek NV Eric van Schagen, CEO Michael van Kasteren, CFO Hans Stellingsma, Directeur De Run 1101 5503 LB Veldhoven Nederland telefoon +31 (0)40 258 29 44 www.simac.com ICT-INFRASTRUCTUREN

Nadere informatie

Enabling your business. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V.

Enabling your business. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2006. Merk in beweging

Financieel Jaarverslag 2006. Merk in beweging Financieel Jaarverslag 2006 Merk in beweging Jaarverslag 2006 SNS REAAL SNS REAAL N.V. Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht Telefoon 030-29 15 200 www.snsreaal.nl Concern Communicatie Telefoon 030-29

Nadere informatie

Dit Jaarverslag is ook beschikbaar via het internet. This Annual Report in the English language is available on request and on the internet.

Dit Jaarverslag is ook beschikbaar via het internet. This Annual Report in the English language is available on request and on the internet. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Koninklijke Wegener NV Laan van Westenenk 6 7336 AZ Apeldoorn Postbus 26, 7300 HB Apeldoorn Telefoon (055) 538 88 88 Fax (055) 538 85 00 E-mail info@wegener.nl www.wegener.nl

Nadere informatie

De essentie van 2004. het jaarverslag

De essentie van 2004. het jaarverslag De essentie van het jaarverslag Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 2 Bericht van de Raad van Commissarissen 3 Profiel van Essent N.V. 4 Kerncijfers 5 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013

TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013 TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013 Het jaarverslag is digitaal beschikbaar via: www.tmg.nl Voor meer informatie: concerncommunicatie@tmg.nl The annual report is available in the English language via:

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 10 PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST De gecombineerde persconferentie / analistenbijeenkomst wordt vandaag om 13.30 uur gehouden op het kantoor van Citigate First Financial,

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Samen sterker

Jaarverslag 2008. Samen sterker Jaarverslag 2008 Samen sterker Profiel SNS REAAL is een Nederlandse financiële instelling die zich vooral richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden- en kleinbedrijf. Het aanbod bestaat

Nadere informatie

Het leven draait om keuzes maken.

Het leven draait om keuzes maken. Jaaroverzicht 2007 Het leven draait om keuzes maken. Wij willen het onze klanten gemakkelijk maken het beste te kiezen. De beste producten, de beste kwaliteit, de beste prijzen en de beste keuzes voor

Nadere informatie

INHOUD. Adresgegevens 168 Colofon 173 ACCELL GROUP NV JAARVERSLAG 2013 FIT FOR A HEALTHY FUTURE

INHOUD. Adresgegevens 168 Colofon 173 ACCELL GROUP NV JAARVERSLAG 2013 FIT FOR A HEALTHY FUTURE FITFOR A HEALTHY FUTURE JAARVERSLAG 2013 INHOUD Accell Group in het kort 4 Onze merken 6 Wereldwijd actief 12 Kerncijfers 15 Voorwoord 17 Missie, strategie en doelstellingen 21 Toelichting strategische

Nadere informatie

Q U R I U S J A A R V E R S L A G

Q U R I U S J A A R V E R S L A G 0 0 6 Q U R I U S J A A R V E R S L A G > > Inhoud Voorwoord 4 Meerjarenoverzicht 7 Profiel 8 Verslag van de Raad van Commissarissen 9 Verslag van de Raad van Bestuur Belangrijke ontwikkelingen in 2006

Nadere informatie

De klant centraal. Uitbreiding en behoud van onze klantenkring staan centraal in onze visie.

De klant centraal. Uitbreiding en behoud van onze klantenkring staan centraal in onze visie. Jaarverslag 2003 De klant centraal Ahold is een internationale groep van bedrijven in foodretail en foodservice, die onder hun eigen merknaam opereren. Wij bieden de consument van vandaag het beste op

Nadere informatie

Inhoud. 76 Begrippenlijst 77 Overzichten in guldens

Inhoud. 76 Begrippenlijst 77 Overzichten in guldens Jaarverslag 2000 Inhoud 4 Profiel en strategie 6 Risicobeheersing 8 Aandeelhoudersinformatie 11 Cijfers in beeld 12 Vijfjarenoverzicht 13 Bestuur 14 Van de voorzitter 15 Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 18 PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST De gecombineerde persconferentie / analistenbijeenkomst wordt vandaag om 13.30 uur gehouden op het kantoor van Citigate First Financial,

Nadere informatie

Deloitte Branchegroep Retail September 2014. Bedrijfsvergelijking 2014 Zelfstandige Levensmiddelen Detailhandel

Deloitte Branchegroep Retail September 2014. Bedrijfsvergelijking 2014 Zelfstandige Levensmiddelen Detailhandel Deloitte Branchegroep Retail September 2014 Bedrijfsvergelijking 2014 Zelfstandige Levensmiddelen Detailhandel Inhoud 1. Economische-, maatschappelijke-en branche ontwikkelingen 7 1.1 Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 9 P E R S B E R I C H T s-hertogenbosch, 8 maart 2007 Ctac realiseert forse groei omzet en winst in 2006 SAP- dienstverlener Ctac N.V. ( Ctac) m aakt vandaag de jaarcijfers bekend

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 0 6 il vak ta ons Re is

J A A R V E R S L A G 2 0 0 6 il vak ta ons Re is J A A R V E R S L A G 2 0 0 6 Retail is ons vak Retail is ons vak Macintosh Retail Group is een grootschalige non-food retailer, gespecialiseerd in de distributie van consumentenproducten in de Benelux

Nadere informatie

Goed voorbereid op de

Goed voorbereid op de Goed voorbereid op de toekom st Jaarverslag 2008 Essent in 2008 Profiel Essent is het grootste energiebedrijf in Nederland. 2,6 miljoen huishoudelijke en zakelijke klanten nemen gas, elektriciteit, warmte

Nadere informatie

Roto Smeets Group in 2009. Jaarverslag

Roto Smeets Group in 2009. Jaarverslag Roto Smeets Group in 2009 Jaarverslag Roto Smeets Group in 2009 Jaarverslag 300 EBITDA als % van de toegevoegde waarde in miljoenen euro s 3500 Full-time Equivalents (FTE s) 80 Kasstroom operationele activiteiten

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Profiel ASR Nederland is de twee na grootste verzekeraar in Nederland met een omzet van 4,9 miljard in 2009. Onze bijna 4.500 medewerkers zetten zich in voor

Nadere informatie

Ja ar ver sla g. Jumbo Groep Holding B.V.

Ja ar ver sla g. Jumbo Groep Holding B.V. Ja ar ver sla g 2012 Jumbo Groep Holding B.V. Ja ar ver sla g 2012 Jumbo Groep Holding B.V. Inhoudsopgave Dit jaarverslag van Jumbo Groep Holding brengt een aantal betrokken en enthousiaste collega s in

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011 4 2 10 206 Jaarverslag 2009 docdata N.V. JAARVERSLAG 256 2011 286 4 206 10 12 6 256 docdata N.V. Energieweg 2-5145 NW Waalwijk - Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail:

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011/12 Betrokken Betrouwbaar Proactief Dit zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Essent N.V. Energie vraagt om energie. Energie vraagt om Essent.

Jaarverslag 2007 Essent N.V. Energie vraagt om energie. Energie vraagt om Essent. Jaarverslag 2007 Essent N.V. Energie vraagt om energie. Energie vraagt om Essent. Groningen gezien vanaf de Martinitoren fotografie Taco Anema Energie vraagt om energie. Energie vraagt om Essent. Essent

Nadere informatie