TVO er. Het clubblad van TennisVereniging Oudorp nummer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TVO er. Het clubblad van TennisVereniging Oudorp nummer 3 2011"

Transcriptie

1 TVO er Het clubblad van TennisVereniging Oudorp nummer

2 Stersponsors 2011 Sportcenter Alkmaar Sapore Mio * * Hein Jong Projectontwikkeling BV Oranjewoud Realisatie B.V. Rabo Bank * * Henderik Windschermen Landman Assurantiën Business Support & Guidance * * Spar De Ruyter Supermarkt

3 TVO er Het clubblad van TennisVereniging Oudorp nummer Colofon Redactie De redactie van de TVO er: Rein Engelsma, Annie Dijkman en Jos Lampe. Kopij sturen naar: Medewerkers Aan dit nummer werkten verder mee: Peter van Dijk, Jos Lampe, Peter Blom, Ton Kamps, Mieke Meijer, Jan Barten, Ian Eedens, Lars Rouppe van der Voort, Danielle Schot, Daan Gras, Bas Smit en alle TVO er-bezorgers. Bezorging Met vragen over de bezorging van de TVO er wendt u zich tot, Rein Engelsma, Omslag TVO Redactie Druk Copycentre Alkmaar Zaterdag 5 november no 3 Inhoud 2 Vereniging 3 Van de voorzitter 5 Van de redactie, Laatste TVO er 6 Agenda ALV 21 november Verslag ALV 21 maart 9 Dames bridgedag 11 Winter dubbelcompetitie Verslag sponsor fietstocht 13 Nieuw! Mix sjoemel op dinsdag 14 Beste tennisvrienden 15 Nummering Banen 17 Ladies Day 18 Winnaars Senioren clubkampioenschappen 20 Klaverjassen 16 december Jeugd 21 Clubgenootje 22 Jeugd clubkampioenschappen, Activiteit jeugdbestuur, ingestuurde stukjes 24 Winnaars Jeugd clubkampioenschappen Website TVO Zorg ervoor dat je juiste adres bekend is bij de ledenadministratie zodat je in de toekomst een Nieuwsbrief kunt ontvangen. 1

4 Vereniging Bestuur Voorzitter Peter van Dijk Secretaris Peter Blom Penningmeester Marijke Blom, tel Sportcommissie Richard Vreeker, tel Jeugdcommissie Bas Smit, tel Kantinecommissie Rein Engelsma, tel Ledenadministratie Suze van Dijk, Kasteellaan 2, 1829 BD Oudorp, tel (als niet wordt opgenomen gebruikt u het antwoordapparaat) Parkcommissie Ton Kamps Redactie Annie Dijkman, tel Jos Lampe, tel Rein Engelsma tel Functionarissen Werkgroep Sponsoring Annie Dijkman, tel Jos Lampe, tel Grethe Poch Paul Tuijnman Bridgecommisie Ben de Boer, tel Kantine-sleutel-adressen Fam. Den Biesen, Jupiterstraat 22 Fam. Kamps, Dionestraat 16 Fam. Mons, Icarusstraat 7 Fam. Glandorf, Pallasstraat 6 Fam. Pranger, Mercuriusstraat 36 Coördinator verenigingsdiensten en JIBA systeem Ada den Otter Technische commissie Sergei van Exel, coördinator Competitie commisie Sergei van Exel Willy Bes TVO-clubtrainers Team JJ Tennis: Peter Nieuwenhuyse Jan-Jurie van Eekelen tel Han Derks, Schubertkade 15, 1817 GA Alkmaar, tel Banknummer van TVO Rabobank Oudorp Tennispark Saturnusstraat 1a 1829 CV Oudorp (Richting parkeerterrein naast verpleeghuis Lauwershof) Telefoon kantine Webmaster Hans Nijssen, tel , bij voorkeur s-avonds tussen en uur Adres website 2

5 Van de voorzitter Op 5 oktober j.l werden de nieuwe Tennis ProVision-banen door de leverancier opgeleverd. We hebben er met elkaar lang naar uitgekeken, maar het was dan eindelijk zover. Een memorabel moment voor onze vereniging! Op de finaledag van de Senioren Clubkampioenschappen zijn de banen officieel in gebruik genomen. Een leuke bijeenkomst die ook nog door het Noordhollands Dagblad werd gemeld (met foto). Prima publiciteit voor TVO! De eerste reactie over de banen zijn positief. Ze moeten nog best wel worden ingespeeld, maar het eerste gevoel is goed. Als vereniging kunnen we trots zijn op deze renovatie. Het is een hele forse investering maar we doen het wel op een verantwoorde (financiële) manier. Ik ben er van overtuigd dat we veel plezier aan deze banen zullen beleven. Een minpuntje werd ook door een paar enthousiaste leden gesignaleerd: We konden bij de clubkampioenschappen met regen gewoon doorspelen, dat zijn we niet gewend. Het park ligt er trouwens ook weer fantastisch bij. Wat een werk is er voor, tijdens en na de renovatie door veel leden, met name van de Parkcommissie (o.l.v. Gert Jan Engberts en Ton Kamps), gedaan. Waardering voor iedereen die hieraan heeft meegewerkt. De laatste evenementen van het seizoen zitten er weer op. Op een ander moment dan we gewend zijn werden de Senioren en Junioren Clubkampioenschappen gespeeld. Weliswaar met enigszins mindere belangstelling bij de senioren maar de wedstrijdcommissies van beide toernooien zijn er weer in geslaagd een leuk programma te organiseren. Minder goed nieuws is dat onze trainer Han Derks zich na de vakantieperiode ziek heeft moeten melden. Hoe lang hij uit de roulatie blijft, is nog niet duidelijk. We hopen dat Han binnenkort de trainingen voor de jeugd weer kan oppakken. Tot dat moment worden de lessen waargenomen door JJ Tennis. Han, van harte beterschap. Het zal ongetwijfeld in dit clubblad door de Redactie verder worden toegelicht maar dit is de laatste papieren versie van het clubblad. Alle informatie en nieuws van TVO kunnen we vinden op onze (ook volledig gerenoveerde) site: Op de site staat algemene informatie over onze vereniging heel toegankelijk vermeld. Nieuws en ontwikkelingen worden apart gemeld. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van nieuwsbrieven die naar alle bekende mailadressen van de leden worden verzonden. Daarom is het ook zo belangrijk dat van iedereen het goede mailadres bekend is bij de Ledenadministratie. Heb je een wijziging van je mailadres, mail dat dan naar Voor de mensen die geen internetaansluiting hebben, zullen van de nieuwsbrieven papieren kopieën in de kantine beschikbaar zijn. Dit is dus het laatste clubblad op papier. TVO heeft altijd veel aandacht aan het clubblad besteed. Het zijn nooit een aantal aan elkaar geniete papieren geweest, het zag er altijd verzorgd en professioneel uit. Ik keek er altijd wel naar uit als er weer een boekje zou worden bezorgd. Benieuwd welke mooie verhalen er in stonden en of jezelf ook nog genoemd werd. Ook de vaak komisch geschreven verhalen van o.a. IJs Broers of Arne Mast staan mij nog goed bij. Ben je in een nostalgische bui en mocht je nog eens terug willen in de tijd, alle clubbladen van TVO staan op onze site. Tijden zijn veranderd. Communiceren doen we met elkaar via mail etc. en informatie halen we van het Internet. Daarnaast is het maken van een papieren clubblad een kostbare aangelegenheid die zwaar op de begroting van de vereniging drukt. 3

6 En het alternatief van onze site heeft natuurlijk veel voordelen. Belangrijk is bijvoorbeeld de actualiteit. Je hoeft niet te wachten tot het volgende blad uitkomt. Nee, je zet de informatie nu op de site en iedereen kan er nu kennis van nemen. Om de website van TVO zo goed mogelijk te laten draaien hebben we een prima team, bestaande uit Peter Veenstra, Hans Nijssen en Annie Dijkman. Wil je meer informatie over de mogelijkheden die de site kan bieden, neem contact met hen op. Rest mij nog om iedereen die zich in de afgelopen 40 jaar met het tot stand komen van het TVO clubblad heeft beziggehouden, van harte te bedanken voor hun inzet. Op 21 november a.s. vindt de najaars Ledenvergadering plaats. De agenda voor deze vergadering is in dit clubblad opgenomen en kun je natuurlijk ook vinden op onze site. Er staan een aantal belangrijke punten op de agenda waarover door de Vergadering moet worden besloten, zoals de begroting voor 2012 en de bijbehorende contributievoorstellen. Daarnaast bespreken we een aantal mutaties in het Bestuur: Ton Wokke (al eerder aangekondigd) en Peter Blom (om mouverende redenen) treden af. Ik hoop in de vergadering goede vervangers te kunnen presenteren. Ik nodig jullie graag uit om deze vergadering bij te wonen en hoop jullie dan te ontmoeten. Via een nieuwsbrief zal de Ledenvergadering ook nog onder de aandacht worden gebracht. Met vriendelijke groet, Peter van Dijk Landman Assurantiën (sinds 1936) biedt verzekeringsoplossingen voor bedrijven en particulieren. Door middel van een gedegen risico analyse brengen we de risico s samen met u in kaart en adviseren wij de verzekeringsoplossing of preventiemaatregel. Voor een totale ontzorging van uw assurantiezaken! Verzekeringen Hypotheken Pensioenen Financiën 4

7 Van de redactie Dit is alweer het laatste boekje van dit jaar! De afgelopen tijd was een heftige periode, een zomer met veel regen, nieuwe banen in aanleg, waardoor geen tennis mogelijk was. Ik heb het zeker heel erg gemist, vooral na 3 toernooien is het toch lekker om buiten door te kunnen spelen. We zijn wel weer al in de hal begonnen voor het komende winter seizoen, terwijl het pas september is. Gelukkig is het weer nu in het najaar zomers, zodat eigenlijk iedereen van de leg is. Dit boekje komt uit als de clubkampioenschappen voor de jeugd en senioren net zijn afgelopen. We hopen dat de nieuwe banen onze vereniging een nieuwe impuls zullen geven, voor meer leden en sponsoren. Daar wilde ik het even met u over hebben. Onze sponsorcommissie, Annie, Grethe en ik zijn met veel enthousiasme aan onze nieuwe uitdaging begonnen, namelijk zoveel mogelijk sponsoren te werven. We hebben een opzet gemaakt voor een introductieboekje van TV Oudorp en bieden hierin verschillende sponsorpakketten aan voor zeer uiteenlopende budgetten, voor elk wat wils. We hopen hiermee het aantal sponsoren op te krikken, niet alleen voor ons lustrumjaar in 2012 maar ook op langere termijn. Mochten er leden zijn die een eigen bedrijf hebben en TVO een warm hart toedragen en ons willen helpen om het komende lustrumjaar, maar liefst voor een langere periode ons te steunen, dan kunt u contact met ons opnemen, bij voorkeur, via ons adres: of telefonisch Het zou onze vereniging wat ruimte geven om nog meer te realiseren in en op ons park. Ik ga nog één keer voor schut met de u misschien nog niet bekende foto: Laatste papieren TVO er Zoals u in het stukje van de Voorzitter hebt kunnen lezen is er besloten om in het vervolg de TVO er niet meer op papier uit te brengen. Dit i.v.m. te hoge kosten en het terugtrekken van onze redacteur Peter Mors. Voortaan zal al het nieuws direct op de site komen te staan, indien het wordt doorgestuurd naar We zijn nog bezig met het plan om in de toekomst een paar keer per jaar een Nieuwsbrief uit te laten komen met belangrijk nieuws op dat moment. Hier komen we later op terug. Het zal even wennen worden, maar voeg de site toe aan uw Favorieten, Klik dan aan Meer Nieuws of Ledeninfo. Daarin vindt u allerlei informatie. We zijn Peter Mors heel veel dank verschuldigd, hij was toch wel de motor achter dit blad. Peter heel hartelijk dank namens alle TVO ers, maar speciaal namens Jos en Annie. We zullen je missen!!! Jos Lampe Annie Dijkman Wij zien graag uw reactie als toekomstige sponsor. Jos Lampe 5

8 Agenda Algemene Ledenvergadering TVO najaar 2011 Maandag 21 november 2011 om 19:45 uur in de kantine. Indien om uur niet het statutaire vereiste aantal leden aanwezig is, zal om uur een tweede vergadering plaatsvinden. 1 Opening 2 Verslag ALV d.d. 21 maart Mededelingen en ingekomen stukken 4 Samenstelling Bestuur Aftredend: Peter Blom. secretaris, niet herkies baar Ton Wokke, algemeen be stuurslid, niet herkiesbaar Kandidaten.? Commissies Technische Commissie: Aftredend Jaap Schaaf voorzitter. Taak wordt overgenomen door Sergei van Exel. Sportcommissie: vertrokken Chris van de Blonk. Parkcommissie: vertrokken Niek Neuvel. 5 Begroting 2011 (ligt op 21 november vanaf uur in de kantine en wordt vanaf 17 no vember gepubliceerd op de website 6 Vaststelling contributie 2012 Het bestuur stelt voor om naast de indexering de contributie extra te verhogen tot 145 voor senioren, 70 voor junioren, 105 voor stu denten en 30 voor niet spelend lid/donateur. Dit om het huidige exploitatietekort weg te werken. 7 Samenstelling kascommissie boek jaar Stichting Tennispark Oudorp a Samenstelling bestuur b Verdere informatie 9 Mededelingen Lustrum Nagekomen agendapunten (liggen op 21 november vanaf uur in de kantine en worden vanaf 17 november gepubliceerd op de website 11 Rondvraag 12 Sluiting Verslag Algemene Ledenvergadering TV Oudorp d.d. 21 maart Opening De voorzitter Peter van Dijk opent de vergadering om uur en sluit deze direct, omdat het volgens de statuten vereiste aantal leden niet aanwezig is. 2 Heropening Om uur opent de voorzitter de vergadering. Hij verwelkomt de aanwezigen. In het bijzonder zijn voorganger Wim Passtoors. Vervolgens staat hij stil bij het overlijden van ons bestuurslid Rinus Peeters op 31 januari Rinus heeft de laatste jaren als bestuurslid en voorzitter van de Parkcommissie veel voor de vereniging betekend. 3A Benoeming bestuursleden Er was een mandaat van de vorige ledenvergadering voor het direct aanstellen van nieuwe bestuursleden. Het bestuur is nu als volgt samengesteld: Voorzitter Peter van Dijk; Penningmeester Marijke Blom; Secretaris Peter Blom; Coördinerend bestuursleden: Rein Engelsma, Gerard Twisk, Peter Veenstra en Ton Wokke. De voorzitter vraagt of er alsnog bezwaren zijn tegen deze benoemingen. Joop de Jong spreekt zijn vertrouwen uit en onder applaus gaan alle aanwezigen akkoord. 2A Voorstellen Jeugdbestuur Het jeugdbestuur is bijna voltallig aanwezig en stelt zich voor aan de ledenvergadering. Zij noemen zich voortaan Team Smash-It. Het team bestaat thans uit: Wouter Kirpesteijn Vz, Michelle Schouten penn., Demi Lammens secr, en de leden Melissa Bruin, Maikel Driebergen, Bas de Jong, Johan v.d. Sluijs, Kim v.d. Stappen, Lisa Tegel, Melissa Verhoeven en Kayleigh van Zeist. Zij hebben bij de KNLTB de cursus WhozNext gedaan en stellen er veel te hebben geleerd. Zij gaan voortaan gekleed in een Oranje T-shirt en ontvingen ook een reclamedoek en een subsidie. Het Team Smas- It richt zich vooral op activiteiten als Racketavonden en naast het tennis, ook op Disco s etc. voor de jeugd tot 18 jaar. Ook realiseren zij voor deze leeftijdsgroep een kerstdiner. 6

9 Daarnaast trachten zij ook nieuwe jeugdleden aan onze vereniging te binden. Zij vinden het dan ook van belang om een plek op de nieuwe TVO-website te krijgen. Peter van Dijk bedankt het Team Smash-It voor hun goede initiatief en wenst ze de komende jaren veel succes met hun werkzaamheden. De vergadering ondersteunt dit met applaus. 2B Mededelingen Er is een nieuwe geluidsinstallatie aangeschaft. Deze zal de komende weken worden geïnstalleerd. - De toernooicommissie Open Oudorp Toernooi bestaat uit Toernooileider Richard Vreeker en zijn assistenten Rolin Barsingerhorn, Kayligh van Zeist en Rianna Bruin. Tijdens de toernooiweek zullen zij waar nodig worden geholpen door de leden van de Sportcommissie. De vergadering is hier blij mee en laat dit merken door een luid applaus. - Er is een nieuwe website in ontwikkeling die zal gaan draaien op de server van Hans Nijssen. Hij is samen met Peter Veenstra en Bas Smit aan het proef draaien. Naar verwachting gaat de nieuwe site 1 juni a.s. de lucht in. - Het clubblad gaat dit jaar van 4 boekjes terug naar 3 boekjes. Binnen het bestuur is momenteel een discussie gaande over hoe het verder moet. Doorgaan of overgaan op digitale versies meerdere keren per jaar. Wordt vervolgd. - Er wordt een AED aangeschaft. Marijke Blom zal het gebruik gaan coördineren. Er komt een instructieles en de leden worden opgeroepen hier aan deel te nemen, zodat er altijd iemand aanwezig kan zijn die de bediening op zich neemt. Hartmassage is hierbij erg belangrijk. Het apparaat wordt opgehangen in de hal naast de wasbak. Tevens zal een protocol worden opgesteld. Ronald Stuvel merkt op dat ook de trainers hierbij dienen te worden betrokken. Peter van Dijk zegt toe dit mee te nemen. 2C Notulen vorige Algemene Ledenvergadering Wim Klaassen merkt op dat de prijsuitreiking van het Open toernooi vorig jaar slecht was geregeld en vraagt om dit bij het komende toernooi beter te regelen. Toegezegd wordt dit nader te bespreken. De notulen worden vervolgens goedgekeurd met dank aan de vorige secretaris Ton Wokke. 3B Taakverdeling Bestuur Peter van Dijk laat via een Power Point presentatie de huidige en toekomstige taakverdeling zien en licht dit nader toe. Belangrijk zal zijn om de communicatie goed te laten verlopen. De presentatie bleek voldoende duidelijk aangezien er geen verder vragen werden gesteld. 4 Vertrekkende en nieuwe commissieleden Peter van Dijk bedankt de vertrekkende leden voor het vele werk dat is verricht en heet de nieuwe commissieleden van harte welkom en wenst hen veel succes met hun werkzaamheden. 5 Jaarrekening 2010 Marijke Blom licht de cijfers toe en vermeldt met enige trots dat het verlies is uitgekomen op 129,00. Zij roept de leden op om gezamenlijk te zorgen dat er in 2011 weer met een positief saldo kan worden afgesloten. Zij waarschuwt dat het nulpunt is bereikt en geeft aan dat nieuwe activiteiten kostendekkend dienen te zijn. Er zijn geen verdere vragen. Vervolgens neemt Joop de Jong namens de kascommissie het woord. Peter van Dijk is lopende het jaar vervangen door Hans Broers vanwege zijn toetreding tot het bestuur. De commissie heeft de cijfers gecontroleerd en trof een getrouw beeld aan. Joop stelt dan ook aan de vergadering voor om de Penningmeester decharge te verlenen. Hetgeen onder applaus geschiedt. Wel baart het teruglopende ledental en o.a. een hoog negatief saldo van het Opentoernooi de commissie zorgen. De commissie doet dan ook de volgende aanbevelingen: - Werven van meer leden; - Werven van (meer) sponsors; - Toernooien en clubactiviteiten van TVO moeten minimaal kostendekkend worden gemaakt. De Voorzitter bedankt hierop de commissie en zegt toe dat het bestuur de aandachtspunten zeker zal meenemen. 7

10 6 Commissie Nieuwe Banen Peter van Dijk meldt dat is gekozen voor ProVision Ten. Kunstgras met gehard rood zand, dat het gehele jaar bespeelbaar is. Het contract voor de vervanging is getekend door de Stichting en Oranjewoud. De stellige verwachting is dat wij er flink op vooruitgaan, mede gezien de ervaringen bij andere verenigingen. De renovatie start op 1 augustus a.s. en zal naar verwachting medio september zijn afgerond met een uitloop tot 1 oktober. Afhankelijk van het weer. Ronald Stuvel heeft zich in het bijzonder bezig gehouden met de onderhandelingen. Op een vraag hierover van Bas Smit antwoordt Peter dat er inderdaad een besparing is gerealiseerd ten opzichte van de begroting. Ronald Stuvel geeft vervolgens aan dat er tussen de aanbiedingen zo n 25 en 30 duizend euro zat. Daarvan is goed gebruik gemaakt. Belangrijk is te weten dat alles wordt vervangen behalve de tennismuur. Dat moet in eigen beheer en bespaart ca ,00. Rob Scholte vraagt of voor het onderhoud dezelfde machines kunnen worden gebruikt. Het antwoord is ja, behalve de sleepnetten, daar komen andere voor. Peter van Dijk bedankt hierop de Commissie Nieuwe Banen voor het uitstekende werk. Vervolgens wordt de commissie opgeheven. Nader: De heren GertJan Engberts en Arie Venneker zullen de werkzaamheden namens de vereniging begeleiden. 7 Informatie uit de Stichting Peter van Dijk geeft aan dat het bestuur hecht aan een goede informatie naar de leden toe. Gezien de vele verzoeken hiertoe zal Ton Wokke als voorzitter van de Stichting een toelichting geven en vragen beantwoorden. Ton neemt het woord en deelt mede dat het Stichtingsbestuur als volgt is gewijzigd: Ted de Jong is vervangen door GertJan Gras en Wim Passtoors door Marijke Blom. De uitvoering van de renovatie wordt namens de vereniging begeleid door de heren GertJan Engberts en Arie Venneker. De financiële positie is als volgt: Er is een schuld bij de bank van ca ,00 en bij de vereniging van ca ,00 terwijl het bezit op ca ,00 kan worden gesteld. Derhalve een nadelig saldo. Dit laat toe, dat het gehele benodigde bedrag kan worden geleend. Hierover starten binnenkort de onderhandelingen met de bank. De WOZ-waarde is momenteel ca ,00. Het doel is krap te lenen en in 10 jaar af te lossen. De lening aan de vereniging dient in 2016 te worden afgelost. De vereniging is in dit verband bereid om te praten over latere aflossing. Er wordt gevraagd wat er met de baanhuur van ,00 gebeurd. Ton geeft een toelichting. Tevens stelt hij dat de Stichting geen jaarcijfers aan de Algemene Ledenvergadering presenteert, maar uitsluitend aan het Bestuur van de vereniging. Wellicht komt daar de komende jaren verandering in. Vervolgens dreigt een discussie hierover te ontstaan. Peter van Dijk neemt het woord en zegt toe de komende jaren stappen te maken om meer openheid te realiseren. Echter op dit moment geen verdere discussie hierover te willen. Hij bedankt Ton voor zijn informatie en last een pauze in van 10 minuten. 8 Lustrumcommissie Nico Berger geeft middels een Power Point presentatie aan wat de stand van zaken is en licht een en ander nader toe. Er zijn aansprekende plannen die nog nader worden uitgewerkt in overleg met het bestuur. Nader: na enkele gesprekken met het bestuur is de commissie van mening dat er onoverkomelijke meningsverschillen zijn met het bestuur en dat er voor de commissie geen werkzame situatie overblijft. Dit heeft de commissie eenzijdig doen besluiten zich zelf op te heffen. 9 Nagekomen agendapunten Er zijn geen verdere punten te bespreken. 10 Rondvraag Ton Kamps doet een oproep om met minimaal 10 leden deel te nemen aan een RABOfietsdag op 11 juni a.s. Omdat wij een rekening hebben bij de RABO-bank storten zij een bedrag van 300,00 op onze rekening. Deelnemer opgeven bij Ton. - Jan Barten vraagt aandacht voor de klaverjasdrive op 15 april. Er zijn nog 5 tafels beschikbaar! 11 Sluiting Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de Algemene Ledenvergadering om uur. 8

11 Damesbridgedag Op donderdag 19 januari 2012 wordt weer de jaarlijkse Damesbridgedag gehouden. Vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar en om 10:00 uur wordt er gestart met de 1ste ronde. Wederom willen we U vragen om iets te bakken voor bij de koffie. Kosten voor deelname zijn 10,-- per persoon. Aanmeldingen graag voor 17 december per Of via inlevering van onderstaand formulier bij de organisatie t.w.: Annie de Jong Pallassstraat JB Oudorp Leny Ooteman Jupiterstraat CA Oudorp Trijnie Zweed Hidalgostraat JD Oudorp INSCHRIJFFORMULIER Naam: Adres: Telefoon: Partner Naam: Adres: Telefoon: Wil iets bakken voor bij de koffie: Ja / Nee Spar De Ruyter Nyenburg GC Oudorp NH Tel:

12 10

13 Winterdubbelcompetitie Wie heeft er zin om mee te doen aan de winterdubbelcompetitie? In herfst en wintermaanden zin om even een balletje te slaan op onze schitterende nieuwe banen, geef je dan snel op. Dit kan via tot uiterlijk 10 november a.s. De winterdubbelcompetitie wordt gespeeld in twee periodes. Periode 1 is in de maanden november/december en periode 2 in de maanden februari/maart. Je speelt een uur tegen andere leden van TVO in de DD/ HD of GD. Wij zien graag uw inschrijvingen tegemoet! Met vriendelijke groet, De sportcommissie Verslag sponsor fietstocht Zaterdag ochtend 9.00 uur 11 juni Een frisse wind, maar gelukkig droog weer. We verzamelen ons bij het hoofdkantoor van de Rabobank. Wie zijn wij? Adé en Cor Venneker, Hans Glandorf, Rob Scholte, Ton de Ridder, Tini en Wim Stoop, Nel Vreeker, Arie Venneker (met nieuwe heup), Theo Kroon, Joke en Jan de Lange en Ton Kamps. Sinds een aantal jaren schrijft de Rabobank een sponsor fietstocht uit. Als vereniging en tevens rekeninghouder bij de Rabobank, kun je je daarvoor inschrijven. Je moet ten minste met 10 personen er aan deelnemen om 300 op de rekening v/d vereniging te krijgen. We hadden zelfs een 3-tal reserve personen, welke spontaan meereden. Om ongeveer 10 over 9 vertrokken wij, met als voorganger en wegwijzer, Ton de Ridder. We kunnen niet anders zeggen dan dat hij het prima deed. Onze eerste stempelplaats was in Oterleek bij de korenmolen de Otter Daar werden we getrakteerd op een heerlijk kopje koffie. Na dat oponthoud reden we verder richting Heerhugowaard alwaar gestempeld moest worden bij de Rabobank aan de Middenwaard. Inmiddels was het behoorlijk gaan regenen, met als gevolg dat we bij de concurrent de ING bank onder de luifel onze regenkleding gingen aantrekken. En toen ging het even fout, onze voorganger en wegwijzer had zijn verkeerde bril op, met als gevolg dat we een stukje verkeerd gereden zijn, maar Ton het zij je vergeven. Rond de klok van uur konden we ons weer afmelden bij het hoofdkantoor van de Rabo. En toen scheen gelukkig ook de zon weer. Graag wil ik eenieder die heeft meegefietst nogmaals hartelijk danken voor haar of zijn inzet en volgend jaar graag weer. Ton Kamps. 11

14 ieder zijn recht Leesberg AdvocAten Kennemerstraatweg 25-27, 1814 GB Alkmaar Lees-adv. 105x74.indd :18:30 12

15 Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw IEDERE DINSDAG MIX-SJOEMEL. Ja, ja ook de mannen kunnen nu lekker komen tennissen, grijp je kans en kom op dinsdagmorgen naar de tennisbaan. Spelregels: Er worden 3 rondes gespeeld. Om 9 uur, 10 uur en om 11 uur Als je mee wilt doen, kom dan 10 min. vóór we gaan spelen naar de baan (om ons de tijd te geven, zodat er ingedeeld kan worden.) Je kunt op de tijd komen, die je zelf het beste uitkomt, maar wel op tijd om ingedeeld te worden.ww Wij hebben er zin in!!!! Tot dinsdag!!!!! Willy, Nelly, Mieke en Bregit 13

16 Beste tennisvrienden Als jullie dit stukje lezen zijn de nieuwe banen al in gebruik. Zoals iedereen weet zijn we op dit moment druk bezig met de renovatie van ons bijna 40 jaar oude, doch mooie tennispark. Er moet ontzettend veel gedaan worden om alles een beetje up-to-date te maken. Denk eens aan al die grote bomen en struiken welke gesnoeid moeten worden. Niet te vergeten het hekwerk en voornamelijk het gaas. Er moeten een heleboel nieuwe spandraden worden gespannen. Dit alles onder de bezielende leiding van onze groundsman. Wij van de parkcommissie zijn er al maanden mee bezig en dan niet te vergeten al die vrijwilligers welke belangeloos hun diensten beschikbaar stellen. Nu waren we een aantal weken geleden op bezoek bij tennisvereniging St Pancras. Daar hebben we een paar hele bruikbare dingen gezien, die ook voor ons park ten dienste zou kunnen zijn. Zoals een ieder weet hebben we bij baan 1, 4 en 7 ledikanthekken staan. Ook voor baan 3, 6 en 9 staan deze hekken. Niet echt kindvriendelijk. Iedereen die nu over de hekken gaat leunen, maakt een grote kans zijn of haar kleding open te halen. Bij T.V. St. Pancras zagen wij de oplossing, n.l. over de buizen hadden zij een kunststof holle buis over het geheel getrokken. Het gevolg is dat al de draadeindjes en stalen verbindingsdraadjes onder deze buis verborgen zijn. Maar bedenk wel dat ook daar weer een heleboel geld in gaat zitten. Echter, sinds kort hebben we nieuwe dorpsbewoner in Oudorp gekregen,n.l. de Fa. Kuilboer. Een mooi en modern loodgietersbedrijf. Ben eens bij Coos Kuilboer gaan praten met als gevolg dat de vereniging van de Fa Kuilboer 100 meter kunststofbuis ter beschikking heeft gesteld met hele mooie stickers. Over de prijs zullen we het maar niet hebben, daar Coos daar niets van wilde horen. Fa. Kuilboer, heel hartelijk dank voor deze geweldige geste. Eens een reden te meer om als Oudorpers zaken te gaan doen met de Fa Kuilboer. Met tennisgroeten, Ton Kamps Schrijf je in vóór 24 november voor de voorjaarscompetitie (liefst per team) Kijk voor meer info en inschrijfformulier op de website 14

17 Nummering banen De huidige banen 7, 8 en 9 zijn na de renovatie 1, 2 en 3. De banen 1, 2 en 3 zijn nu 7, 8 en 9. Deze switch is m.b.t de lichtschakeling in het clubhuis een meer logische aanduiding. De positie van de aan/uit schakelaars correspondeert op deze manier beter ten opzichte van de ligging van de banen. Vrijwilligers Arie Venneker en Willem Stoop ook tijdens renovatie druk aan het werk. Voor de goede orde, dit is Willem Stoop die de oefenmuur aan het opkalefateren is. 15

18 HOVENIERS- BEDRIJF Specialist in: * Jaarrond tuinonderhoud; * Tuinrenovaties; * Plaatsen van schuttingen; * Sierbestratingen; * Alle hekwerken. Vooraf prijsopgave Kennemersingel GC Alkmaar Tel.:

19 LADIES DAY en DAMESDAG LADIES DAY, dat is de afsluiting en eventuele huldigingen van de kampioenen die competitie gespeeld hebben. DAMESDAG, deze wordt georganiseerd voor alle tennisdames van TVO. Dit jaar waren de damesdag en de LADIES DAY samen gevoegd i.v.m. de aanleg van de nieuwe banen. Op vrijdag 10 juni, jawel het was prachtig weer, kwamen er 32 dames (dat mogen er volgende keer best wel wat meer worden) om lekker een dag te tennissen. Er waren poules gemaakt en iedereen kon vier keer aan de bak. Tussen de middag kregen we een voortreffelijke lunch. En omdat het niet echt ergens om gaat, mochten we allemaal een prijsje uitzoeken. De kantinebezetting was ook dik voor elkaar: Jan de Lange (de hele dag) Ton Vreeker en Klaas Meijer namen dit voor hun rekening. Hartelijk dank. De hele organisatie was in handen van Hanneke Wokke, Annie Dijkman en Willy Bes. Namens alle dames hartelijk dank daarvoor. Wij hopen dat zij het ook in 2012 weer willen organiseren. Mieke Meijer 17

20 Senioren Clubkampioenschappen 2011 De nieuwe banen zijn nog maar net in gebruik genomen of de clubkampioenschappen werden al gespeeld. Van 9 tot en met 16 oktober werd er onderling door vele TVO ers gestreden. Helaas kenmerkte dit jaar zich door een historisch dieptepunt aan deelnemers 129 personen en een recordhoogte aan walkovers 39 wedstrijden. We begonnen regenachtig, maar gelukkig kunnen de nieuwe banen daar goed tegen. Het finaleweekend was heerlijk zonnig, wat voor een vol terras zorgde tijdens de prijsuitreiking. Op vrijdagavond de quiz petje op, petje af met mooie prijzen van SportCenter Alkmaar en op zaterdagavond live in de kantine de voetbalwedstrijd Ajax-AZ. Op zondag de officiële opening van de banen. Door deze feestelijke activiteiten en de sportieve strijd, kunnen we terugkijken op een geslaagde week. De sportcommissie bedankt iedereen voor zijn/haar deelname en tot volgend jaar! Het overzicht van de winnaars: HE 5: HD 5: DD5,6: HE 6: HD 6: HE 7: 1. Johan van der Sluijs 2. Jurgen Nieuwpoort 1. Jurgen Nieuwpoort en Remko Roubos 2. Andre Bok en Bas Kroon 1. Roos Berger en Brenda Bos-Ooteman 2. Sandra Kerkvliet en Caroline Oakes 1. Frank Hoeben 2. Wouter Korse 1. Peter Dam en Erwin Kok 2. Han Kuyper en Richard Vreeker 1. Mike Veltman HD 7: DE 7: DD 7: GD 7: HE 7 45+: HD 7 45+: DD 7 45+: HE 8: HD 8: DE 8: DD 8: GD 8: HE 8 45+: 2. Theo Kroon 1. Wouter Korse en Niels van der Maden 2. Vincent Gerbrands en Mike Veltman 1. Karen Hoeben- Zonneveld 2. Edith van Velzen 1. Annemarie Groothuis en Liesbeth van der Stappen 2. Leonie Huese en Corine Redeker 1. Bas Smit en Ada den Otter 2. Martin Smit en Brigitta Feldberg 1. Peter van Dijk 2. Ton Bolweg 1. Cor Bakker en Gerrit Kamerbeek 2. Han Ortelee en Arie Venneker 1. Marjan Glandorf en Liesbeth van der Stappen 2. Leny Gaarthuis en Tiny Stoop 1. Frank Appel 2. Erik Pranger 1. Edwin Brethouwer en Bart Groot 2. Paul Groenewoud en Kees Jong 1. Marloes Frederiks 2. Suzanne Beaumont 1. Violaine Janssen en Esther Rouppe van der Voort 2. Bea Bok-Duijn en Tessa Kok 1. Peter Janssen en Esther Rouppe van der Voort 2. Rob Scheffel en Pauline Hougée 1. Laurens Reus 2. Jan Beers Heeft u iets voor de redactie voor TVO, mail het naar 18

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014 Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JAAROVERZICHT 2013 1 Inhoud Jaaroverzicht pagina Voorwoord 3 Uitnodiging/agenda ledenvergadering 4 Notulen ledenvergadering 5 Jaarverslagen

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Kom er ook bij!! clubblad van MLTV90

Kom er ook bij!! clubblad van MLTV90 MatchPoint clubblad van MLTV90 Kom er ook bij!! De tennisvereniging MLTV90 heeft sinds 2013 een nieuw initiatief in het leven geroepen: De Club van 100. Waarom? Veel activiteiten en projecten kunnen op

Nadere informatie

Voorwoord. Van de voorzitter. Lieve sportieve positieve creatieve actieve badmintonners en pretmintonners,

Voorwoord. Van de voorzitter. Lieve sportieve positieve creatieve actieve badmintonners en pretmintonners, up shuttle 2014 1 Inhoudsopgave Van de voorzitter.3 Recreanten Activiteitenkalender 2014. 9 Dorpencompetitie.. 10 Jaarverslag Recreatiecommissie 2013...12 Kampioenen BVC 1 ste team...20 Wist u dat???...21

Nadere informatie

De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1

De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1 De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1 OVERZICHT VAN DE DIVERSE COMMISSIES: Zaal : Van Diggelenstraat 11 0527-697286 Postadres : Wittezeestraat 26 8226 BK Lelystad 06-18066529

Nadere informatie

de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Inhoudsopgave

de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Inhoudsopgave TENNISCLUB opgericht 9 oktober 1978 WESTERBORK de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Op de voorpaginafoto staan onze tennis-pieten, die samen met de jeugd een leuk Pietentoernooi hebben gespeeld. Misschien

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d jaargang 22 nummer 1 1 2 jaargang 22 nummer 1 jaargang 22 nummer 1 3 feb/maart 2014 Colofoon Toerclub WTAC Waterstad Opgericht 30 oktober 1992 Aangesloten bij N.T.F.U. onder nummer 108062 Clubgebouw Martin

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

Uitnodiging! voor de. Algemene Ledenvergadering 2013. L.T.C. Kruiningen. 22 maart om 20.00 uur in de kantine. 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen

Uitnodiging! voor de. Algemene Ledenvergadering 2013. L.T.C. Kruiningen. 22 maart om 20.00 uur in de kantine. 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen Uitnodiging! voor de Algemene Ledenvergadering 2013 L.T.C. Kruiningen 22 maart om 20.00 uur in de kantine 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen Komt allen!! Meidam 4A 4416 AJ Kruiningen 1 Voorwoord Beste

Nadere informatie

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong. Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.nl Clubblad van N.T.C. De Wiltsangh 24e jaargang nr. 2 (maart 2010)

Nadere informatie

"In gesprek: G.S. van den IJssel..."

In gesprek: G.S. van den IJssel... Nummer 2-2009 "In gesprek: G.S. van den IJssel..." - 1 - Colofon A.T.V. Berkenrode Bestuur Voorzitter Secretaris Jacques Thoen, Brahmsstraat 8, Berkel en Rodenrijs, 5113900 Daan vd Ameele, Veldspaat 62,

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl Hulsman & Roestenburg ADMINISTRATIES EN ADVIEZEN Bredestraat 8-3632 AZ Loenen a/d Vecht T 0294 233 907 F 0294 232 583 E info@hulsman.nl W www.hulsman-roestenburg.nl VOOR UW COMPLETE ADMINISTRATIE & LOONADMINISTRATIE

Nadere informatie

Jubileumkrant TV Oudorp

Jubileumkrant TV Oudorp Jubileumkrant TV Oudorp 1972-2012 Saturnusstraat 1a, Oudorp NH. Dit is een uitgave van Rodi Media in samenwerking met Tennisvereniging Oudorp Oplage 25.000 exemplaren www.tvoudorp.nl er zijn keukens die

Nadere informatie

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine Agenda Uitnodiging voor de jaarvergadering SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Goedkeuring notulen vorig jaar. 4. Goedkeuring jaarverslagen:

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen!

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen! Jaargang 38, nummer 4, oktober 2004 Weer tijd gevonden om de Voltreffer in elkaar te zetten. Heel veel tijd was ditmaal hiervoor niet nodig omdat deze Voltreffer maar 18 bladzijdes dik is. Heb ik wat gemist?

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

PluimPleiter. BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL. Seizoen 2014-2015, nummer 3

PluimPleiter. BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL. Seizoen 2014-2015, nummer 3 PluimPleiter BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL Seizoen 2014-2015, nummer 3 `DOESBURG Berkel en Rodenrijs, Westerwater 20 (010-5116670) en Kerksingel 13 (010-5116037) 15 % korting voor leden van BBV

Nadere informatie