Bruinwieren. Lat: Phaeophyceae Eng: Brown seaweeds, brown algae Dui: Braunalgen Dan: Brun tang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bruinwieren. Lat: Phaeophyceae Eng: Brown seaweeds, brown algae Dui: Braunalgen Dan: Brun tang"

Transcriptie

1 14 Bruinwieren Lat: Phaeophyceae Eng: Brown seaweeds, brown algae Dui: Braunalgen Dan: Brun tang Bruinwieren zijn meercellige, bruingekleurde wieren met een ingewikkelde bouw. Ze zijn vaak vertakt, met blad- en stengelvormige structuren. Bruinwieren komen vrijwel uitsluitend voor in zee. Tot deze groep behoren de grootste zeewieren op aarde: het reusachtige kelp (Laminaria) kan tot 70 meter lang worden! Verschillende soorten bruinwieren vormen aan de Europese kust een opvallende zonering in de getijdenzone. Bij bruinwieren is de overheersende stof voor de fotosynthese bruin van kleur. In Nederland komen zo'n 80 soorten voor. Als voorbeeld worden de volgende soorten behandeld: 1- blaaswier 2- knotswier 3- Japans bessenwier 4- riemwier 5- vingerwier 6- suikerwier 7- dunsteeltje 8- bruin darmwier 9- veterwier 10- gaffelwier 11- gezaagde zee-eik 12- kleine zee-eik 13- groefwier 14- valse oesterdief 15-Wakame

2 15 1. Blaaswier Lat: fucus vesicolosus Blaaswier is een bruinwier. Het is vaak te herkennen aan de drijfblazen, maar sommige blaaswieren hebben deze luchtkussentjes niet. Met behulp van deze drijfblazen kan het horizontaal groeien in het water. Het kan gevonden worden langs de dijken, op houten palen en op het wad. Daar hecht het zich vast op wortelstokken van andere planten, zoals zeegras. Vroeger werd blaaswier gebruikt als veevoer en ook wel als medicijn.

3 16 2. Knotswier Lat: Ascophyllum nodosum Spijts zijn groenachtige kleur, is het een bruinwier. Op onze stranden vinden we het meestal als een zwartgeblakerde plant in de vloedlijn. Na aanspoeling op het strand is de plant blootgesteld aan de zonnestralen die er door uitdroging voor zorgen dat de volledige plant zwart gekleurd wordt. Kenmerkend aan dit wier zijn de grote luchtblazen die op een onderlinge afstand van enkel centimeter voorkomen. Voor de kinderen zijn deze luchtblazen steeds aantrekkelijk. Door zo een luchtblaas op een hard voorwerp te leggen, kan men ze met behulp van zijn hiel of een ander voorwerp verpletteren. Als de luchtblaas voldoende gedroogd is, kan dat een harde knal geven.aan de takjes knotsvormige lichaampjes (0,5cm). Dit zijn de voortplantingsorganen. (zie foto boven) Als je ze openmaakt, zie je het verschil tussen de mannelijke en de vrouwelijke knotsjes. Groen = vr., oranje = man. De plant kan 12 tot 13 jaar oud worden. Ieder voorjaar groeit het loof opnieuw uit. De plant kan dan gemakkelijk tot 150 centimeter lang worden. Het knotswier wordt gevonden op rotsige kusten, in het bovenste gedeelte van het eulittoraal. Dit is het gedeelte dat juist onder de gemiddelde hoogwaterlijn ligt. Dit gedeelte bevindt zich juist boven de groeizone van de Fucus Vesiculosus. Tengevolge van voor- en najaarsstormen, worden stukken van de plant losgerukt en door de stroming op het strand geworpen. In de vloedlijn verteert de plant en vormt alzo een groeibodem voor de duingrassen.

4 17 3. Japans bessenwier Lat: Sargassum muticum Eng: Japanese sargassum, japweed Dui: Japanischer Beerentang Dan: Sargassotang Het Japans bessenwier is een bruinwier dat, zoals de naam al zegt, afkomstig is uit Japan. Sinds 1973 is het in het Noordzeegebied aanwezig en sinds 1980 ook in Nederland. Het wier komt vooral veel voor langs rotskusten. Het Japans bessenwier groeit snel en kan enkele meters lang worden. Doordat de soort drijfblazen bezit, komt het voor dat sterk uitgegroeide planten de stenen waar ze aan vastgehecht zijn optillen en naar elders verplaatsen. In havens (vastlopen van schroeven), aangespoeld op stranden (stankoverlast bij afsterven) en voor gebruikers van zeewater (koelwaterinlaten, zeewateraquaria) kan het Japans bessenwier voor enige overlast zorgen.

5 18 4. Riemwier Lat: Himanthalia elongata Zeewier slaat bij storm soms los van rotsen aan de Franse of Engelse kust en spoelt dan aan op het strand. Riemwier is zo'n soort. Het bestaat uit meterslange platte stengels, die meestal als verwarde kluwens aanspoelen. Als je Riemwier vindt, loont het de moeite om te zoeken naar het "voetje" waarmee het op de zeebodem zat vastgehecht. Het voetje lijkt op een schoteltje. Vaak zit er nog een stukje Frans of Engels graniet onder. Soms, wanneer het wier is vastgegroeid op een schelp, zit die nog onder het voetje. Meestal is dit een Schaalhoren, een slak met een kapvormig huis. Grootte: tot 4m lange 'riemen'. Naamverklaring is hier wel overbodig. De eigenlijke plant is erg klein. Het lijkt wel een paddestoeltje of een bekertje van maximum 5cm groot (zie foto). De lange smalle en platte slierten of riemen zijn tot 1cm breed en dragen de geslachtsorganen: de kleine bobbeltjes op de riemen.

6 19 5. Vingerwier Lat: Laminaria digitata Eng: Tangle, oarweed Dui: Fingertang Vingerwier is een bruinwier. Het komt in Nederland voor bij Texel en Den Helder en bij Westkapelle en Neeltje Jans. Vingerwier bestaat uit een breed 'blad', dat is onderverdeeld in vingervormige bladeren. De steel van deze plant is dik en buigzaam. Het vingerwier heeft hechtwortels waarmee het zich vastzet op stenen onder water. Het is een soort die kenmerkend is voor het sublitoraal van rotskusten. Op sommige plaatsen vormt het ware 'kelpwouden', die ook vele andere soorten wieren en zeedieren herbergen. Vingerwier is eetbaar. Als 'kelp' kun je het aantreffen in winkels.

7 20 6. Suikerwier Lat: Laminaria saccharina Eng: Sea belt (poor man's weather glass, sugar kelp) Dui: Zuckertang Suikerwier is een bruinwier. Het blad van suikerwier voelt leerachtig aan. Het is lancetvormig en golvend. Een suikerwier kan ruim twee meter lang worden. Het behoort tot de grootste in Nederland levende wieren. Het komt voor in de Oosterschelde, in de Waddenzee (langs het Marsdiep en bij de haven van Terschelling) en soms spoelt het aan op het strand. Hechtwortels zorgen ervoor dat het wier zich stevig vast kan zetten aan stenen onder water. Wanneer suikerwier droogvalt scheidt het een zoetige, klevende stof af.

8 21 7. Dunsteeltje Lat: Petalonia fascia Eng: zie Latijnse naam Dunsteeltje is een bruinwier, dat lijkt op een kleine uitvoering van suikerwier. Het groeit vastgehecht op stenen of schelpen, in getijdenpoelen. Zowel in de Waddenzee als in het deltagebied komt het vrij algemeen voor. Men vindt dit wier vooral in het vroege voorjaar.

9 22 8. Bruin darmwier Lat: Scytosiphon lomentaria Eng: Beanweed Dui: Darmtang Bruin darmwier is een bruine versie van het groene darmwier. Het vormt lange slierten, kenmerkend ingesnoerd als saucijsjes, vandaar de bijnaam. Het groeit vastgehecht op stenen of schelpen, in poelen en komt zowel in de Waddenzee als in het deltagebied algemeen voor. Men vindt dit wier vooral in het voorjaar.

10 23 9. Veterwier Lat: Chorda filum Eng: Mermaid's tresses Dui: Meersaite Veterwier heeft de vorm van zeer lange, rolronde, gladde bruine veters. Aan de basis heeft het een klein hechtschijfje, waarmee het op stenen of schelpen vast zit. Het kan ook lange tijd los doorgroeien. In de Waddenzee komt veterwier vrij algemeen voor, in het deltagebied is deze soort zeldzamer.

11 Gaffelwier Lat: Dictyota dichotoma Eng: zie Latijnse naam Gaffelwier is een kenmerkend lintvormig, gaffelvormig vertakt bruinwier. Het groeit onder de laagwaterlijn, vastgehecht op stenen of schelpen. In het deltagebied komt gaffelwier algemeen voor, vooral in de oesterputten. In de Waddenzee komt het niet voor.

12 Gezaagde zee-eik Lat: Fucus serratus Dui: Meersaite Grootte: tot 0,5m De bladeren lijken op eikebladeren. De plant draagt geen luchtblazen. Het blad is tot 2cm breed met een duidelijke middennerf. De bladrand is gezaagd (zie foto). De kleur is olijfbruin/groen (zonder verkleuring). De voortplantingsorganen liggen in kleine knobbeltjes aan de toppen van de bladeren.

13 Kleine zee-eik Lat: Fucus spiralis Eng: Spiral wrack (flat wrack) Dui:Spiraltang (Gabeltang) Grootte: 0,25m De bladeren lijken op eikebladeren. Dit wier is kleiner dan de grote zeeëik (of blaaswier). De vruchtlichamen zijn langwerpig, ovaal en opgezwollen. De kleine zeeëik heeft geen luchtblazen in tegenstelling met de gewone zeeëik (blaaswier). De bladeren worden zowat 25 cm lang en het geheel tot 0,5 meter. Komt vaak voor op stenen. De foto hierboven is genomen op een golfbreker (Halve Maan Oostende). De kleine zeeëik behoort tot de bruinwieren. Kleine zee-eik is een kleine versie van blaaswier, zonder drijfblazen, maar wel met voortplantingsblazen, met geleiachtige inhoud. Bij deze soort hebben de voortplantingsblazen een dun opstaand randje, dat bij blaaswier ontbreekt. Dit bruinwier groeit op de hoogste getijdenzone, vlak onder klein darmwier. Het komt vrij algemeen voor in het deltagebied en de Waddenzee.

14 Groefwier Lat: Pelvetia canaliculata Eng: Channeled wrack Dui: Rinnentang Groefwier is een klein, stevig bruinwier met gootvormig gegroefde stelen zonder middennerf. Het komt hoog in de getijdenzone voor op dijken, nog boven kleine zee-eik. In Nederland komt het alleen in de Oosterschelde voor. Door verminderd getij ten gevolge van de Oosterscheldekering is het zeldzamer geworden.

15 Valse oesterdief Lat: Leathesia difformis Eng: Sea potato, rat brains De valse oesterdief is een glad, bolvormig, onregelmatig gelobd bruinwier. De bol voelt aan als een geleimassa. In deze bol zit gas, waarmee het wier in principe de steen of schelp, waaraan het vastgehecht is, omhoog kan trekken, waarna het geheel door de stroming en de wind getransporteerd kan worden. De valse oesterdief wordt echter zelden zo groot, dat dat gebeurt. Meer dan 5 cm doorsnee haalt het wier niet. De echte oesterdief (Colpomenia peregrina), die in Zuidwest-Europa voorkomt, bereikt een formaat van 25 cm, en deze wieren gaan er inderdaad regelmatig met oesters vandoor. Deze soort is ook veel steviger en ruwer van structuur. Valse oesterdieven komen voor in de Oosterschelde en vooral in de Grevelingen.

16 Wakame Lat: Undaria pinnatifida Undaria is een bruinwier dat direct familie is van Suikerwier. De soort hoort oorspronkelijk thuis in het Noord-West Pacifisch gebied (China, Japan, Korea) waar het, als voedsel, één van de economisch belangrijkste zeewieren is. In Japan 'wakame' genaamd. De plant is één jarig en kan tot 2 meter hoog worden. Qua vorm is hij onmiskenbaar. Vanaf het vasthechtingsorgaan (haptera) heeft het stengelachtige deel (stipes) een sterk gegolfde rand (als een harmonica) die overgaat in een duidelijke centrale nerf in het blad (lamina). Bij jonge exemplaren is deze gegolfde rand nog afwezig. De lamina is in jonge toestand langgerekt, later driehoekig en sterk dwars gelobd. Het 'blad' is bijzonder zacht en soepel en groenachtig bruin van kleur.net als Suikerwier houdt de soort zich het liefst op net onder de laagwaterlijn in relatief rustige baaien. Exemplaren die dicht bij de branding staan zijn deels weggeërodeerd.

17 30 In 1971 is undaria voor het eerst gesignaleerd in een lagune aan de Franse Middellandse Zeekust. Waarna het in 1983 is uitgezet in Bretagne en sindsdien sterk is uitgebreid langs de West-Europese kust. 24 maart 1999 zijn de eerste exemplaren in Nederland gevonden op oude Oesterbanken van Yerseke en zette de soort in 2000 zijn opmars in de Oosterschelde voort. Momenteel is Undaria rijkelijk vertegenwoordigd in alle niet sterk stromende gedeelten achter in het Oosterschelde bekken. Omdat de soort nieuw voor Nederland is heeft het nog geen officiële Nederlandse naam. Gezien de opmars van Undaria de afgelopen 2 jaar kan de ecologische 'impact' mogelijk de zelfde kan op gaan als Japans bessenwier (Sargassum muticum) of ontwikkelt er zich naast de Mossel- en Oestercultuur een heuse zeewierindustrie in Nederland? Wakame wordt nog het minst gegeten, maar jaarlijks wordt daarvan maar liefst driekwart miljoen ton geproduceerd. De Japanse keuken kent veel varieteiten: hoshi wakame (droog), kizami-wakame (in reepjes), itowakame (reepjes met suiker), yaki-wakame (geroosterd) en mehibi (de voet van het wier in plakjes geschaafd en met saus gegeten). Dit wier dat oorspronkelijk uit het verre oosten afkomstig is, wordt tegenwoordig langs de kust van Frankrijk gekweekt. Vandaaruit is het waarschijnlijk in onze richting opgerukt.

Een vis met vleugels. Dit is een uitgave van: Strandweg 13 (boulevard) 2586 JK Den Haag 070-3542100. www.sealife.nl

Een vis met vleugels. Dit is een uitgave van: Strandweg 13 (boulevard) 2586 JK Den Haag 070-3542100. www.sealife.nl Een vis met vleugels Dit is een uitgave van: Strandweg 13 (boulevard) 2586 JK Den Haag 070-3542100 www.sealife.nl 1 Roggen zijn rare snuiters Stel je eens voor. Je ligt met je neus en mond in het zand

Nadere informatie

Spreekbeurt of Werkstuk over dolfijnen

Spreekbeurt of Werkstuk over dolfijnen Spreekbeurt of Werkstuk over dolfijnen Als mensen het woord dolfijn horen, denken de meeste mensen meteen aan een tuimelaardolfijn (Tursiops truncatus). Deze dolfijnen zijn bekend van dolfinaria, boeken,

Nadere informatie

OVER VERWONDERING door Rachel Carson

OVER VERWONDERING door Rachel Carson OVER VERWONDERING door Rachel Carson Vertaling uit: Rachel Carson - The Sense of Wonder, New York, Harper & Row, 1984 Vertaling, inleiding en adviezen en suggesties voor leraren en ouders: Kees Both Eerder

Nadere informatie

Kennisdocument Europese aal of paling

Kennisdocument Europese aal of paling Rapport Kennisdocument Europese aal of paling Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) Kennisdocument 11 Foto s voorblad: Sportvisserij Nederland Kennisdocument Europese aal of paling, Anguilla anguilla (Linnaeus,

Nadere informatie

VAN Alles over de maan

VAN Alles over de maan VAN Alles over de maan 1 Inleiding Waar je ook bent, met wie je ook spreekt, en al heb je nog nooit iets van sterrenkunde gelezen of gehoord, over de maan weet iedereen wel wat te vertellen. De maan is

Nadere informatie

OVER CHIMPANSEES LENGTE

OVER CHIMPANSEES LENGTE OVER CHIMPANSEES Wil je graag iets weten over chimpansees? Hier vind je van alles over hun! Handig voor als je bijvoorbeeld iets over ze wilt vertellen op school, een spreekbeurt wilt houden of een werkstuk

Nadere informatie

BOMEN. Uit een dagboek van een groepsleidster

BOMEN. Uit een dagboek van een groepsleidster BOMEN Uit een dagboek van een groepsleidster Dit artikel is in 5 delen verschenen in Mensen-Kinderen mei en september 1999 en januari, maart en mei 2000. Mensen-Kinderen, tijdschrift voor Jenaplanonderwijs,

Nadere informatie

Niet alleen om klompen van te maken!

Niet alleen om klompen van te maken! Niet alleen om klompen van te maken! Populier heeft zich allang opnieuw uitgevonden, maar is nog niet door iedereen herontdekt Uit populierenhout zijn eeuwenlang klompen gemaakt. Zowel klompen als populieren

Nadere informatie

Permacultuur. Ontwerpen met de natuur

Permacultuur. Ontwerpen met de natuur Permacultuur Ontwerpen met de natuur 1 Inhoudsopgave. Les 1: Permacultuur, ontwerpen met de natuur....5 Oorsprong van de lessenserie....5 Inleiding....6 Wat is permacultuur?...6 De achtergrond van permacultuur....6

Nadere informatie

Bouwen met de natuur

Bouwen met de natuur DELTARES, JANUARI 2014 9 DOSSIER Bouwen met de natuur De belangstelling voor bouwen met de natuur is wereldwijd groeiende. Op zich logisch. In de steeds dichtbevolkter kust-, delta- en riviergebieden neemt

Nadere informatie

De groene belofte. Algen. biowetenschappen en maatschappij kwartaal 3 2013

De groene belofte. Algen. biowetenschappen en maatschappij kwartaal 3 2013 De groene belofte Algen biowetenschappen en maatschappij kwartaal 3 2013 Cahier 3 2013 32 e jaargang Algen Het cahier is een uitgave van Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM) en verschijnt vier

Nadere informatie

Thuiscomposteren in de kringlooptuin Alles wat u moet weten over thuiscomposteren

Thuiscomposteren in de kringlooptuin Alles wat u moet weten over thuiscomposteren Thuiscomposteren in de kringlooptuin Alles wat u moet weten over thuiscomposteren Inhoudstafel Composteren: hoe, wat en waarom? Waarom zou u thuiscomposteren? 3 Wat kunt u allemaal composteren? 5 Wat gebeurt

Nadere informatie

Uitwijking-tijddiagram

Uitwijking-tijddiagram Trillingen en geluid 1 Amplitude, trillingstijd en frequentie 2 Vrije en gedwongen trillingen; resonantie 3 Geluid van bron naar ontvanger 4 Toonhoogte en frequentie 5 Luidheid en geluidsniveau 6 Geluidssnelheid

Nadere informatie

Profielwerkstuk Terraforming hoogmoed of mogelijk?

Profielwerkstuk Terraforming hoogmoed of mogelijk? Een werkstuk van: Rob Stalpers Joni van der Ceelen Max Robben, www.havovwo.nl INHOUDSOPGAVE Titelpagina... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 3 De geschiedenis van Mars...4-6 De mens als

Nadere informatie

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D Wiskunde in wetenschap vwo D Golven en tsunami s Wiskundig modelleren: Golven en tsunami s 1. Golven en tsunami s 2. Golfsnelheid 2.1.De snelheid van watergolven 2.2.Korte golven 2.3.ange golven 3. Verandering

Nadere informatie

God heeft de wereld geschapen

God heeft de wereld geschapen L e s 1 God heeft de wereld geschapen Thema: God roept ons door Zijn werken VOORDAT U BEGINT Het is tegenwoordig een uitdaging om les te geven over het onderwerp dat God de hemel en de aarde schiep. De

Nadere informatie

Spannend en voor een zeer groot publiek. vri nederland

Spannend en voor een zeer groot publiek. vri nederland De Aardkinderen Deel 2 Over het boek In dit tweede deel van de prehistorische romancyclus De Aardkinderen heeft Ayla de Stam van de Holenbeer, waar zij is opgegroeid, moeten verlaten. Eenzaam en verdrietig

Nadere informatie

Kikkerdril in de klas

Kikkerdril in de klas Kikkerdril in de klas Inleiding Welkom bij het project kikkerdril in de klas. Jullie hebben kikkerdril gekregen van NME Centrum De Klyster. Het is dril van de bruine kikker. Het duurt een aantal weken

Nadere informatie

Gebolder op zolder. Kleine zoogdieren in en om huizen

Gebolder op zolder. Kleine zoogdieren in en om huizen Gebolder op zolder Kleine zoogdieren in en om huizen Gebolder op zolder Tal van wilde dieren vinden in onze huizen een geschikt leefgebied. Rustige hoekjes op zolders, in spouwmuren en valse plafonds bieden

Nadere informatie

Project over het menselijk lichaam voor de bovenbouw van de basisschool. Met huid en haar

Project over het menselijk lichaam voor de bovenbouw van de basisschool. Met huid en haar Met huid en haar Project over het menselijk lichaam voor de bovenbouw van de basisschool Muurkrant. Iedere les gaat een groepje leerlingen verslag doen van wat er die les gedaan is en wat de leerlingen

Nadere informatie

Plan/project-MER Afsluitdijk

Plan/project-MER Afsluitdijk Plan/project-MER Afsluitdijk Samenvatting Mei 2015 Plan/project-MER Afsluitdijk Samenvatting Mei 2015 Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Inhoud 1 Planuitwerking Afsluitdijk: aanleiding

Nadere informatie

Strand, meer dan zand

Strand, meer dan zand Strand, meer dan zand prof.dr. G.M. Janssen Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Ecologie van de zandige kust en het waddengebied- vanwege de Stichting Het Vrije Universiteitsfonds-

Nadere informatie

Enkele praktijktips bij het tekenen en schilderen

Enkele praktijktips bij het tekenen en schilderen Enkele praktijktips bij het tekenen en schilderen De Teleac zendt regelmatig teken-, schilder en boetseercursussen uit en in bibliotheken zijn boeken over tekenen en schilderen te vinden. In sommige winkels

Nadere informatie

Vrijzinnig spreken over God

Vrijzinnig spreken over God G IS GOD KEN TRADITIE VAN IS GOD VRIJZINNIg WAAR DE EN TRADITIE VAN VRIJHEID GOD IS EEN GOD VRIJZINNIg WAAR DE GEEST IS, IS VRIJHEID ADITIE VAN VRIJHEID GOD IS EEN VERHAAL VEELKLEURIG L AN VRIJHEID GOD

Nadere informatie

GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening

GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening 2 Grenzen stellen bij pubers Kan dat? Mag ik dat toelaten? Ben ik te streng? Ben ik ouderwets? Met deze en soortgelijke vragen worden we regelmatig

Nadere informatie

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO Leven en Natuurkunde MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO LEVEN EN NATUURKUNDE In deze lessenserie nemen we een kleine duik in de biofysica. De biofysica beschrijft levende systemen aan de

Nadere informatie

Hoe een collectie Bamboe zich nestelde in Drenthe

Hoe een collectie Bamboe zich nestelde in Drenthe Nederlandse Planten Collecties Wout Kromhout Hoe een collectie Bamboe zich nestelde in Drenthe Op een stille, nogal afgelegen plek in het Zuidwestelijke deel van Drenthe, ligt op het drie provinciën punt

Nadere informatie