VOOR RELIGIEUZE INSTELLINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOOR RELIGIEUZE INSTELLINGEN"

Transcriptie

1 CROWDFUNDING VOOR RELIGIEUZE INSTELLINGEN Instituten & Charitas Inzicht in de maatschappelijke trends & ontwikkelingen

2

3 CROWDFUNDING VOOR RELIGIEUZE INSTELLINGEN Instituten & Charitas Inzicht in de maatschappelijke trends & ontwikkelingen

4 wat crowdfunding voor u kan betekenen De wereld van en rondom religieuze instellingen verandert in een hoog tempo. Dat uit zich onder meer in een zich terugtrekkende overheid, een vergrijzende bevolking, dalende inkomsten, dalende overheidssubsidies voor religieus erfgoed, een (sluipend) proces van secularisatie en veranderende wet- en regelgeving, waaronder de ingroeiregeling ANBI voor religieuze instellingen. Dit beeld wordt bevestigd door het meest recente onderzoek van het CBS. Hieruit blijkt dat kerkbezoek in Nederland verder daalt. In 2013 bezocht slechts 17% van de volwassenen regelmatig - minstens een keer per maand - een kerk, moskee of andere religieuze bijeenkomst. Dat terwijl ruim de helft van de volwassen bevolking aangeeft dat zij zich rekenen tot een geloofsgemeenschap. Het afgelopen jaar heeft het team Religieuze Instellingen van ABN AMRO MeesPierson met veel plezier de pilot begeleid met de domkerk in Utrecht door middel van crowdfunding. Het project genaamd Draag de Dom, is mede door bovenstaande argumenten ontstaan en is inmiddels succesvol afgesloten. Hiermee is ruim voldoende vermogen opgehaald om twee dragende bogen te renoveren. Een mooi succes waaruit blijkt dat er toekomst in nieuwe ontwikkelingen zit. Inspirerende mensen die de urgentie aantonen en enthousiasme weten te creëren voor het behoud van een prachtig gebouw. Ik wens u veel inspiratie toe bij het lezen van dit boekje maar bovenal dat de informatie u op weg helpt om zelf uw eigen succesvolle project op te zetten. Bestuurlijk ziet kerkelijk Nederland zich dan ook geplaatst voor grote uitdagingen, bedreigingen maar ook kansen. Door je als religieuze instelling te richten op innovatie en nieuwe mogelijkheden kun je je organisatie herontdekken. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkelingen op gebied van digitale donaties in plaats van de traditionele collectezak en crowdfunding voor onderhoud of renovatie van religieuze gebouwen of andere zaken zoals historische orgels. ABN AMRO MeesPierson Instituten & Charitas Mark van Keeken Directeur Religieuze Instellingen

5 crowdfunding & hoe u het aan kan pakken Sinds 2010 doet ABN AMRO met haar crowdfunding dochter SEEDS onderzoek naar crowdfunding. Crowdfunding als een alter natieve manier van financieren voor ondernemingen en fondsenwerving voor instellingen en individuen. Zoals top sporters, of personen die zich inzetten voor behoud van natuur. In alle gevallen gaat het om het vinden van mensen die bereid zijn om een doorgaans relatief laag bedrag te investeren in een initiatief waar zij zich op de één of andere manier mee verbonden voelen. Wij geloven hierbij dat de relatie die met deze investering ontstaat een bijdrage kan leveren aan het behoud en/of het succes van de onderneming, de instelling en/of het individu. Wij geloven er ook in dat uiteindelijk beide partijen delen in dit succes. Het rendement kan voor crowdfunders financieel zijn. We spreken dan van een return on investment (ROI). Persoonlijk ben ik er van overtuigd dat een gezonde return on investment gerealiseerd kan worden wanneer er tevens sprake is van een duurzame return on involvement. Wanneer de return on involvement van overwegend belang is, kan het financiële rendement achterwege blijven. Betrokkenen vindt u overigens niet alleen bij het netwerk van reeds bij uw organisatie betrokken personen. Het succes van een crowdfunding campagne is onder andere afhankelijk van de mate waarin u in staat bent via deze reeds bestaande groep personen kunt vinden die op een andere manier bij uw instelling betrokken willen zijn en blijven. Daar leest u meer over in dit handboek. ABN AMRO maakt met SEEDS, het eigen crowdfunding platform van ABN AMRO, investeren in Nederlandse ondernemingen voor iedereen mogelijk. Met dit handboek dat tot stand is gekomen in samenwerking met SEEDS helpen wij u graag bij het vinden van het antwoord op uw vragen Wat kan crowdfunding voor mij betekenen? en Hoe pak ik dat aan?. We hopen dat u met behulp van dit handboek de voordelen van crowdfunding zult ervaren. Succes en graag tot SEEDS. Arthur van de Graaf Directeur SEEDS

6

7 CROWDFUNDINGCAMPAGNE: LUCHTBOOG VOOR DE DOMKERK Instituten & Charitas is onderdeel van ABN AMRO MeesPierson, de private banking tak van ABN AMRO. Wij zijn gespecialiseerd in financiële dienstverlening aan maatschappelijke organisaties. Hier vallen goede doelen, vermogensfondsen en religieuze instellingen onder, maar ook scholen en branche- en belangenorganisaties. Instituten & Charitas staat bestuurders van deze organisaties met raad en daad terzijde het is onze missie om uw maatschappelijke doelen te realiseren. Onze adviezen gaan niet alleen over uw betalingsverkeer, beleggings portefeuille of beleggingsstatuut. Wij gaan ook met u in gesprek over uw governance, financiële strategie, maatschappelijk speelveld, sociale media en reputatiemanagement. Alles is erop gericht om het voortbestaan van uw organisatie veilig te stellen. En dat reikt verder dan het beheer van uw vermogen.

8 religieuze instellingen & crowdfunding Door enerzijds onze huidige kennis van religieuze instellingen en anderzijds onze samenwerking met religieuze koepel organisaties en vanuit gesprekken met klanten weten wij welke thema s er binnen de religieuze wereld spelen. Het teruglopend aantal kerkgangers, dalende inkomsten en hoge kosten voor energie, onderhoud, renovatie of herbestemming zijn uitdagingen waar momenteel vele religieuze instellingen voor staan. Vanuit onze wens om meer te betekenen dan een reguliere bankinstelling hebben wij het idee bedacht om te onderzoeken of crowdfunding een geschikt middel is voor religieuze instellingen. Hierop is ons team in 2013 in samenwerking met SEEDS, het crowdfundingplatform van ABN AMRO, een crowdfundingpilot gestart met de Domkerk. De Domkerk had als streven om euro op te halen voor het onderhoud van een luchtboog. De ontvangen subsidie was niet toereikend en uitstel van onderhoud zou in de toekomst tot hogere kosten leiden. Tussen 15 april en 30 juni 2014 heeft de crowdfundingcampagne plaatsgevonden. Ruim 300 mensen die de Domkerk een warm hart toedragen hebben in totaal euro gedoneerd. In ruil hiervoor kregen ze, afhankelijk van het gedoneerde bedrag, tegenprestaties variërend van een rondleiding tot aan het varen op een elektrische sloep door de Utrechtse grachten.

9 Op de Religieuze Jaardag 2013 is de Domkerk in samenwerking met ABN AMRO MeesPierson en SEEDS op het idee gekomen voor een crowdfundingproject. Er moesten twee bogen dringend onderhouden worden en uit de huidige financiering waren hier niet voldoende middelen voor. Crowdfunding leek ons een goede manier om een nieuwe doelgroep te benaderen. Wij hebben hard gewerkt aan deze actie en hebben het doelbedrag ruim gehaald. Het is ons gelukt om ook veel mensen buiten de vaste kern te bereiken die betrokken bleken te zijn bij de Domkerk. De samenwerking met ABN AMRO MeesPierson en SEEDS is erg positief verlopen. We zijn niet alleen op technisch gebied ondersteund, maar ze hebben onder andere hun know-how met ons gedeeld en ons geholpen met creatieve ideeën. Ik wil instellingen die ook een crowdfundingcampagne gaan beginnen meegeven dat ze hun verhaal gedurende de campagne moeten blijven vertellen. Herhalen is geen zonde; mensen moeten vaak drie of vier keer de boodschap horen voordat ze daadwerkelijk iets geven. Jochem Hoogenboom Vertegenwoordiger van de Domkerk

10 CROWDFUNDING is een alternatieve financieringsmethode, waarbij een onderneming investeerders zoekt die in haar project willen investeren. Crowdfunding verloopt zonder een financiële intermediair, maar zorgt voor direct contact tussen de ondernemer en de investeerders. Het werkt als volgt: als een ondernemer een project wil starten dan maakt hij zijn project naar buiten toe bekend, bijvoorbeeld door het te presenteren op internet, en vermeldt hij hierbij het benodigde bedrag. Op deze manier kan iedereen ( the crowd is het Engelse woord voor mensenmassa) het project bekijken en besluiten om al dan niet te investeren in het project. Bij commerciële crowdfunding krijgen investeerders een bepaald rendement over hun investering en bij crowdfunding met een maatschappelijk aspect krijgen investeerders als dank voor hun investering een tegenprestatie die per project kan verschillen. Het idee erachter is dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen tezamen het project volledig financieren.

11 UW CROWDFUNDINGCAMPAGNE STAP VOOR STAP Een succesvolle crowdfundingcampagne komt niet vanzelf tot stand. Een goede voorbereiding en hard werken zijn van cruciaal belang. In dit deel zal worden stilgestaan bij wat er allemaal komt kijken bij een crowdfundingcampagne. 01 Organisatie 02 Doel van de campagne 03 Propositie van de campagne 04 Breng uw netwerk in kaart 05 Hoe het wel moet & hoe het niet moet 06 Test het campagne plan 07 Campagne video maken 08 Promotie voorbereiden 09 Social media 10 Promotie uitvoeren 11 Beloftes nakomen

12 01 organisatie Een goede organisatie achter de crowd fundingactie is van door slaggevend belang voor het slagen van de crowdfundingactie. Hier spelen drie groepen een belangrijke rol: het projectteam, de vrijwilligers en de ambassadeurs. Het projectteam Het projectteam is de drijvende kracht achter de campagne. Van hen wordt veel tijd en inzet gevergd. De ideale samenstelling van een projectteam is als volgt: Goede trekker / woordvoerder. Promotie: zowel online ( en social media) als offline (flyers, posters en langs de deuren gaan). Secretaris: interne contacten, afwikkelen van rewards en informeren van betrokkenen. Fiscus: verantwoordelijk voor de financiën. Vrijwilligers Vrijwilligers zijn tijdens de actie van groot belang! Indien uw instelling zelf over een aantal vrijwilligers beschikt, is het belangrijk om deze tevens bij de crowdfundingactie te betrekken. Ze kunnen het project team op allerlei verschillende gebieden onder steunen. Zo kunnen vrijwilligers bijvoorbeeld langs de deuren gaan om een flyer van de actie langs te brengen. Ambassadeurs Ambassadeurs moeten de campagne enthousiast naar buiten dragen. Zij worden als het ware de dragers van het verhaal. Ambassadeurs kunnen bestaan uit: Vrijwilligers Bestaande relaties Partners Experts afgestemd op bepaalde doelgroepen Social VIP s In de praktijk: de Domkerk Het projectteam Het projectteam van de Domkerk bestond uit een stuurgroep van vier personen. Vrijwilligers De vrijwilligers van het crowdfundingproject waren de huidige vrijwilligers van de Domkerk. Zo gaven bijvoorbeeld de vaste rondleiders ook de rondleiding aan de mensen die deze als reward hadden gekregen. Ambassadeurs De Domkerk had diverse ambassadeurs. Zo waren dhr van Zanen, burgemeester van Utrecht, Celine Cairo, singer-songwriter, Caroline Princen, lid raad van bestuur ABN AMRO en Paul Witteman, presentator, allen dragers van de Dom. Zorg voor een duidelijk aanspreekpunt binnen het projectteam voor de vrijwilligers en maak ook duidelijk afspraken. Spreek bijvoorbeeld duidelijk af dat pers doorgestuurd moet worden naar het projectteam.

13 02 doel van de campagne Een succesvolle crowdfunding campagne begint bij een duidelijke doelstelling. Stel hiervoor de volgende vragen: Waarom begin ik een crowdfunding campagne? Waarom zouden mensen investeren in mijn project? Hoeveel geld heb ik nodig? Wanneer heb ik het geld nodig? Waar ga ik het geld aan uitgeven? Het is van belang om een concreet en helder doel vast te stellen. Een te algemeen doel, bijvoorbeeld het steunen van de instelling, is niet persoonlijk genoeg en zorgt er niet voor dat men zich betrokken voelt. Daarnaast moet het doel ook urgent zijn. Maak duidelijk waarom het geld juist nu nodig is en waarom dit de beste manier is om iets voor elkaar te krijgen. Zorg ook voor duidelijkheid vooraf wanneer er een combinatie van manieren, bijvoorbeeld ook subsidie, is, om aan het geld te komen. Voorbeeld van een doel: Onderhoud van de Domkerk Of beter. Onderhoud van de bogen van de Domkerk Of beter Crowdfunding van dat deel benodigd voor restauratie dat niet uit eigen middelen dan wel subsidie kan worden voldaan Doelbedrag Om het juiste doelbedrag te bepalen zijn er een aantal zaken van belang: Bepaal welk bedrag u precies nodig heeft. Is het de tijd en inspanning die gepaard gaat met een crowdfundingcampagne waard? Is het een realistisch en haalbaar bedrag gelet op doelgroep? Wees transparant of er andere middelen al dan niet zichtbaar aanwezig zijn. Tijd Bepaal van tevoren hoe lang u nodig heeft om het doelbedrag te behalen. Een gemiddeld crowdfundingproject duurt tussen de 10 en 12 weken.

14 03 propositie van de campagne 04 waarom investeren mensen? Wanneer het doel van de campagne is bepaald moet er een aanbieding worden geformuleerd. Hierbij kunnen de volgende vragen worden gesteld: Wat kan ik mensen bieden als tegenprestatie voor hun bijdrage (zogeheten rewards )? Wat kost het om de beloofde tegenprestatie(s) te realiseren in het geval van succes (bijvoorbeeld productie- of verzendkosten van rewards)? Hoe creëer ik emotionele toegevoegde waarde? Voorbeelden van beweegredenen om te investeren zijn: Ik heb sympathie voor de instelling Ik wil onderdeel zijn van het verhaal/ succes Ik heb een persoonlijk belang bij de instelling Meebeslissen Een aandeel in het creatie proces/ totstandkoming van je product/ dienst. Voorbeeld Investeerders in de video game Double Fine Adventure (Broken Age) had speciaal voor hun investeerders een online community ingericht. Deze community was alleen beschikbaar voor investeerders en deze konden mee discussiëren en invloed uit oefenen op de grafische vormgeving, muziek en spelregels van de game. Zorg ervoor dat mensen emotioneel verbonden worden aan uw campagne en ambassadeurs (de dragers van uw verhaal) worden. Betere promotie is er bijna niet! Tip Hou de rewards dicht bij het project. Donateurs hebben dan het idee dat het geld naar het project zelf gaat. Zo was een rondleiding de meest gekozen reward bij de Domkerk. $3,336,371 gefinancierd door personen

15 Vermelding Vermelding op een bijzondere plek of een met de hand geschreven bedankbrief. Voorbeeld Alle donateurs van het St. Francis klooster te Rome kregen een naamsvermelding op een gedenk paneel bij de ingang van de cel waar St. Francis van Assisi woonde en melaatsen ondersteunde. $419,472 gefinancierd door 5,621 personen Unieke ervaringen Een rondleiding, een belletje van de initiatiefnemer of een diner met het team. Voorbeeld Mensen die 499 dollar of meer investeerden in het super efficiënte solar power systeem WakaWaka werden uitgenodigd voor een exclusief diner met het team van WakaWaka. Daarnaast kregen ze een pakket met o.a. het product, een t-shirt en een gesigneerde poster. $ gefinancierd door 1,117 personen

16 05 breng uw netwerk in kaart Hoe ziet het netwerk van uw projectteam en instelling eruit van warm naar koud? ➀ Eerste graad: intimi (vrienden, familie, vriend van stichting) ➁ Tweede graad: netwerk (kennissen, collega s, vrienden van vrienden, bestaande donateurs) ➂ Derde graad: potentiele donateurs, vrienden van vrienden van vrienden etc. Het is van belang vanuit deze eerste graad, de tweede graad te bereiken en uiteindelijk de derde graad. Voor uw instelling is met name deze derde graad van belang. Door deze met crowdfunding aan te spreken, worden mensen benaderd die normaal niet aangesproken worden. Let op! Zorg ervoor dat bestaande donateurs niet overladen worden met verzoeken om te participeren in de crowdfundingactie, zij zijn immers al donateur. Ook is het van belang om kannibalisatie met reeds bestaande geldstromen te voorkomen. Zo is het bijvoorbeeld handig om duidelijk te maken dat collectebussen in een kerk niet voor de crowdfundingcampagne gebruikt worden.

17 06 hoe het wel moet & hoe het niet moet Ondanks dat crowdfunding een relatief nieuw instrument is, zijn er al heel wat crowd fundingprojecten geweest. Deze projecten hebben laten zien dat crowdfunding een waardevol instrument kan zijn, maar geen garantie biedt voor succes. Dit gebrek aan succes kan liggen in een gebrek aan vertrouwen of bewustzijn bij het publiek. Daarnaast kan het zijn dat het voor het publiek onvoldoende duidelijk en concreet is wat ze er mee kunnen. Vanwege de grote competitie onder crowdfundinginitiatieven kan het ook zijn dat het project over onvoldoende onderscheidend vermogen beschikt. Verder wordt onvol doende aandacht voor het publiek als duidelijke reden voor het mislukken aangegeven. In sommige gevallen zijn de doelen simpelweg te hoog gesteld. Door goed te kijken naar eerdere crowdfundingprojecten, kunnen wijze lessen worden geleerd over hoe het niet, maar ook over hoe het juist wel moet. de Luchtsingel in Rotterdam Doel Met de Luchtsingel wil architectenbureau ZUS een nieuw hart voor Rotterdam scheppen. De 350 meter lange voetgangersbrug verbindt Rotterdam CS met Delftsepoort en de Hofbogen, het oude spoorviaduct waarin nu winkels en bedrijfjes zijn gevestigd. De brug vormt een ketting van nieuwe plekken en maakt van Hofplein weer een levendig gebied met onder meer een hertenkamp en buitenbioscoop. Propositie Deelnemers kunnen tegen betaling hun naam vermelden op een plank (25 euro), element (125 euro) of brugdeel (1250 euro). Resultaat In de aanloop naar het Stadsinitiatief hebben ruim 750 personen en bedrijven voor ruim euro aan planken gekocht om dit initiatief te steunen. Succesfactoren Inspelen op het gezamenlijk belang en gevoel trots op mijn stad Heldere propositie

18 Restaurant Oud Utreg Doel Restaurant Oud Utreg wilde middels crowdfunding euro ophalen voor onder andere nieuw servies en ander meubilair. Propositie Investeerders zouden 13 procent rendement op hun geïnvesteerde bedrag ontvangen. Resultaat Na drie maanden is 6000 euro opgehaald, terwijl ruim achter keer zoveel nodig was. Lesson s learned Geen helder doel: dit doel creëert geen betrokkenheid bij potentiële donateurs Bron: Amsterdam Museum Doel Het Amsterdam Museum had euro nodig voor de restauratie van het 6 bij 4 meter grote schilderij De intocht van Napoleon te Amsterdam van Matthieu van Bree uit Propositie Donateurs konden delen van het schilderij sponsoren. Zo kon je voor 25 euro de restauratie van het paard van Napoleon sponsoren, voor 50 euro één van de Amsterdamse regenten en voor 250 euro de Franse keizer zelf. De donateurs kregen een certificaat en extra informatie over het deel van het schilderij dat zij gesponsord hadden. Tevens werd er een feestje georganiseerd voor de mensen die de eerste euro hadden gegeven en mochten de gevers bij de restauratie aanwezig zijn. Resultaat Er is euro opgehaald. De doelstelling is dus ruim gehaald. Succesfactoren Helder doel Belang van cultureel erfgoed benadrukt Rewards dicht bij het project zelf

19 Ubuntu Smart Phone Doel dollar voor de productie van de Ubuntu Smart Phone. Propositie Mensen konden kiezen voor een bijdrage vanaf 20 dollar. Voor een bijdrage van 695 dollar kan men een Ubuntu Smart Phone als eerste van de wereld voorbestellen. Resultaat dollar (40%) toegezegd door mensen waarvan daadwerkelijk 695 dollar hebben toegezegd voor de smartphone. Lesson s learned Zet niet te hoog in Neem voldoende tijd om promotie op gang te krijgen. Een gemiddelde campagne duurt tussen de 10 en 12 weken Bron: Fairphone Omschrijving Fairphone is een fair-trade smartphone. De Fairphone maakt gebruik van materialen die niet bijdragen aan gewapende conflicten en waarvoor zowel mijnwerkers als fabrieksarbeiders eerlijk betaald worden. Een eerlijke telefoon dus. Doel Minimaal mensen vinden die voor 325 euro in de Fairphone willen investeren. Resultaat Binnen no-time haalden de bedenkers meer dan 1,5 miljoen euro op bij mensen en kan de productie van start. Inmiddels is de Fairphone al keer besteld. Succesfactoren Visie en doel worden kraakhelder geformuleerd De urgentie is aanwezig De tegenprestatie is aantrekkelijk

20 07 test het campagne plan 08 campagne video maken Is het doel en de propositie van de campagne duidelijk? En is uw netwerk in kaart gebracht? Dan bent u klaar om het campagne plan te testen bij een aantal potentiele investeerders en (indien nodig) aan te passen. Een goed filmpje geeft potentiele donateurs de kans om het gezicht achter de campagne te zien. Uit eerdere crowdfundingprojecten is gebleken dat zonder een goed filmpje de kans op succes minder is. Bijvoorbeeld: A) Omschrijf het doel van de campagne in een Tweet (140 karakters). Begrijpt uw doelgroep de boodschap? B) Vraag potentiele investeerders of ze een X bedrag investeren met Y als tegenprestatie. C) Leg uit waar het geld voor nodig is en vraag of de noodzaak (mate van urgentie) duidelijk is. Hou bij het maken van de campagne video rekening met de volgende zaken: Niet langer dan 3 minuten (een minuut is vaak lang genoeg). Persoonlijk en authentiek. Maak duidelijk waarom de instelling voor crowdfunding kiest. Vertel de achtergrond van het verhaal. Maak duidelijk hoeveel geld nodig is en waarvoor het wordt gebruikt. Benadruk de urgentie van de campagne en het gezamenlijke doel. Geef een beeld van het beoogde resultaat en wat mensen terug krijgen voor hun bijdrage. Bedank mensen voor het kijken en hun eventuele bijdrage. Bron: de Lean Startup theorie van Eric Ries

21 09 promotie Door een goede online en offline promotiecampagne kan een groot publiek worden bereikt. Online promotie Online promotie bestaat uit alle vormen van promotie die met internet te maken hebben. Dit kan gaan om een eigen website, maar ook om het gebruik van social media. Tijdens de campagne is het noodzakelijk om een upto-date website te hebben, waar de donateurs kunnen zien hoeveel er gedoneerd is en op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen. Social media In de hedendaagse tijd is social media niet meer weg te denken. Tijdens de campagne is het dan ook van grote toegevoegde waarde om hier gebruik van te maken. Voorbeelden van social media zijn: Facebook, Twitter, YouTube en LinkedIn. Op social media kan de voortgang van de actie worden gedeeld, maar ook is het leuk om de achterkant van het project te laten zien, door bijvoorbeeld foto s en/of verhalen van het projectteam te laten zien. Let op! Zet niet op alle sociale kanalen tegelijk in, social media moet gedurende de campagne worden bijgehouden. Focus daarom alleen op de kanalen die tijdens de campagne bijgehouden kunnen worden. Offline promotie Naast de online promotie is offline promotie ook waardevol. Offline promotie bestaat uit alle activiteiten waar geen gebruik gemaakt wordt van het internet. Voorbeelden hiervan zijn het adverteren op radio of televisie, advertenties in dagbladen en het verspreiden van flyers. Tijdens de campagne zouden vrijwilligers langs de huizen in de buurt van uw instelling kunnen gaan om flyers in de brievenbus te doen of zouden stapeltjes flyers bij lokale ondernemers in de winkel gelegd kunnen worden die klanten mee kunnen nemen.

22 10 promotie voorbereiden 11 promotie uitvoeren Een heldere communicatie strategie is van cruciaal belang voor het succes van je campagne. Hierin bepaal je wie je wanneer benadert, met welke boodschap en via welk medium. Denk hierbij van binnen ( warm ) naar buiten ( koud ). De mensen die het dichts bij de instelling staan zullen het eerst investeren. Dit werkt drempelverlagend voor de tweede en vervolgens derde graad. Creëer momentum Vanaf de start van de campagne is het van belang om volgers te informeren en te inspireren. Zodra de eerste groep investeerders gevonden is, kunnen deze gemotiveerd worden om nieuwe investeerders aan te trekken. Zo begint de beweging. Deel de voortgang Deel de voortgang van de campagne. Het draait hier niet alleen om de progressie van het doelbedrag maar (misschien wel vooral) om de laatste ontwikkeling met betrekking tot de inhoud van de campagne. Eerste graad Tweede graad Derde graad Intimi Netwerk Vrienden van vrienden van vrienden Bellen Mailen en bellen Social media en free publicity Vier het succes Bedank mensen niet alleen wanneer het doelbedrag wordt behaald, maar creëer vooral ook tussentijdse momenten van succes en vier dit met alle betrokkenen.

23 12 pers / communicatie Het is noodzakelijk om duidelijke afspraken te maken over hoe omgegaan dient te worden met de pers en andere vormen van communicatie. Zo is het handig één iemand aan te wijzen als woordvoerder en moet er van tevoren worden afgesproken welke boodschap de woordvoerder naar buiten uit gaat dragen. 13 beloftes nakomen Zorg dat mensen tijdig de tegenprestatie ontvangen waar ze recht op hebben. Een negatieve ervaring zal afbreuk doen aan de waarde van de campagne en een negatief effect hebben op het aantrekken van nieuwe donateurs. Deze mensen zijn nu onderdeel van een warme kring en verdienen het om betrokken te worden in het verdere succes van de campagne, of op momenten dat het juist even niet lukt. Om publiciteit te krijgen is het ook slim om zelf de pers op te zoeken. Lokale media zijn hierbij het belangrijkst, omdat hiermee de doelgroep het beste bereikt kan worden. Tevens is het prettig voor de organisatie zelf om de rewards zo snel mogelijk af te handelen, want anders zorgt dit nog voor onnodig werk na afloop van de campagne. Tip Denk ook aan het duidelijk communiceren van de einddatum van het project. Zo weten mensen precies tot wanneer ze kunnen doneren.

24 14 wat maakt een campagne succesvol? Concreet doel Sense of urgency (actie moet noodzakelijk en legitiem zijn) Een opvallende, sterk betrokken en gemotiveerde trekker (communicator)

25 Transparantie Realistische verwachtingen Hard werken

26 nawoord Wij hopen dat u door middel van dit handboek inspiratie heeft opgedaan om zelf met crowdfunding aan de slag te gaan. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met uw contactpersoon binnen ABN AMRO. Wij wensen u heel veel succes met uw campagne! COLOFON CROWDFUNDING VOOR RELIGIEUZE INSTELLINGEN is uitgegeven door ABN AMRO MeesPierson in samenwerking met SEEDS. ABN AMRO MeesPierson Instituten & Charitas Instituten & Charitas is gespecialiseerd in financiële dienstverlening aan maat schappelijke organisaties. Tot onze klanten rekenen wij Goede Doelen, Vermogens fondsen en Religieuze Instellingen. Wij staan bestuurders van deze organisaties met raad en daad terzijde bijhet realiseren van hun maatschappelijke doelen. SEEDS is een platform waar gedreven ondernemers en investeerders van deze tijd elkaar vinden. Een actuele vorm van financieren die investeren voor iedereen mogelijk maakt. SEEDS in onderdeel van ABN AMRO.

27

28 ABN AMRO MeesPierson Instituten & Charitas Gustav Mahlerlaan PP Amsterdam Nederland Facebook Twitter Twitter LinkedIn Google + + My My Space Tumblr Bebo

VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt

VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt Ben je gepassioneerd over je idee? Begrijp je welk probleem jouw idee oplost voor jouw (potentiële) klanten? Weet je wie er geïnteresseerd

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen HOE PAK JE EEN CROWDFUNDINGCAMPAGNE AAN? A. Tijdlijn project = live! Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen Afsluiting & beloningen 1. Planning 1.1. Is crowdfunding iets voor mij? Overeenstemming

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Een handleiding voor uw crowdfundingproject

Een handleiding voor uw crowdfundingproject Een handleiding voor uw crowdfundingproject Crowdfunding helpt uw dromen en projecten te realiseren Wat is een goed project? - Hoe promoot je jouw project? - Wat is een goed netwerk? Hoe slaag ik in mijn

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Marketing vanuit je hart 3.0

Marketing vanuit je hart 3.0 Wegwijzer naar een Welvarend bedrijf Marketing vanuit je hart 3.0 Voor zelfstandige ondernemers die hun droom willen realiseren Ingrid Langen Dit e-boek mag je delen en/of publiceren mits je mij als bron

Nadere informatie

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) 4 juli 2015 Jordan van Bergen Print: De 1 e druk van dit boek is gratis verspreid op 18 november 2010 tijdens de Nationale

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Businessplan 2015 2018 Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Voorwoord Groter dan de som Hierbij presenteren wij Groter dan de som, het businessplan stichting voordekunst

Nadere informatie

Natuur in bedrijf. Handleiding samenwerken met het bedrijfsleven voor natuur- en landschapsorganisaties

Natuur in bedrijf. Handleiding samenwerken met het bedrijfsleven voor natuur- en landschapsorganisaties Natuur in bedrijf Handleiding samenwerken met het bedrijfsleven voor natuur- en landschapsorganisaties Auteurs: Stefanie Lap en Wouter Kroes; MOVISIE, Gerrit-Jan van Herwaarden; Landschapbeheer Nederland

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 1 0 3 Jaarverslag 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Over Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 8 Wat hebben we

Nadere informatie

Crowdfunding Stappenplan

Crowdfunding Stappenplan Crowdfunding Stappenplan Of het nu gaat om crowdfunding voor een goed doel, restaurant, boek, een film of een balletuitvoering, er is altijd een gemeenschappelijk kenmerk. Crowdfunding gaat met name over

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 100101010 GIDS 10101001010 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 0100101010 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne

Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne Handreiking Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne Colofon Uitgever: CDA-bureau Afdeling Communicatie Postbus 30453 2500 GL Den Haag 070-3424888 cda@cda.nl www.cda.nl

Nadere informatie

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday Efficiënt ondernemen met Social Media Door Richard van Hooijdonk facebook.com/marketingmonday Executive Summary De wereld om ons heen verandert in rap tempo. De opkomst en ontwikkeling van nieuwe, interactieve

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers Student: Akeem Cruz Neves

Nadere informatie

Crowdfunding. Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe Steunpunt Dorpshuizen Drenthe

Crowdfunding. Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe Steunpunt Dorpshuizen Drenthe Crowdfunding Sinds enkele jaren is in de wereld van fonsenwerving een nieuwe telg geboren genaamd Crowdfunding. Tot voor kort zagen we crowdfunding vooral als succesvol middel in de kunstzinnige hoek (muziek,

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

Zakendoen met bedrijven: een goede business!

Zakendoen met bedrijven: een goede business! Zakendoen met bedrijven: Handleiding voor maatschappelijke organisaties over samenwerking met bedrijven MOVISIE, i.s.m. Het Nederlandse Rode Kruis, Humanitas, House of Sharing en Vereniging NOV, versie

Nadere informatie

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Planmatig Ondernemen Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven Mei 2014 Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512

Nadere informatie