VOOR RELIGIEUZE INSTELLINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOOR RELIGIEUZE INSTELLINGEN"

Transcriptie

1 CROWDFUNDING VOOR RELIGIEUZE INSTELLINGEN Instituten & Charitas Inzicht in de maatschappelijke trends & ontwikkelingen

2

3 CROWDFUNDING VOOR RELIGIEUZE INSTELLINGEN Instituten & Charitas Inzicht in de maatschappelijke trends & ontwikkelingen

4 wat crowdfunding voor u kan betekenen De wereld van en rondom religieuze instellingen verandert in een hoog tempo. Dat uit zich onder meer in een zich terugtrekkende overheid, een vergrijzende bevolking, dalende inkomsten, dalende overheidssubsidies voor religieus erfgoed, een (sluipend) proces van secularisatie en veranderende wet- en regelgeving, waaronder de ingroeiregeling ANBI voor religieuze instellingen. Dit beeld wordt bevestigd door het meest recente onderzoek van het CBS. Hieruit blijkt dat kerkbezoek in Nederland verder daalt. In 2013 bezocht slechts 17% van de volwassenen regelmatig - minstens een keer per maand - een kerk, moskee of andere religieuze bijeenkomst. Dat terwijl ruim de helft van de volwassen bevolking aangeeft dat zij zich rekenen tot een geloofsgemeenschap. Het afgelopen jaar heeft het team Religieuze Instellingen van ABN AMRO MeesPierson met veel plezier de pilot begeleid met de domkerk in Utrecht door middel van crowdfunding. Het project genaamd Draag de Dom, is mede door bovenstaande argumenten ontstaan en is inmiddels succesvol afgesloten. Hiermee is ruim voldoende vermogen opgehaald om twee dragende bogen te renoveren. Een mooi succes waaruit blijkt dat er toekomst in nieuwe ontwikkelingen zit. Inspirerende mensen die de urgentie aantonen en enthousiasme weten te creëren voor het behoud van een prachtig gebouw. Ik wens u veel inspiratie toe bij het lezen van dit boekje maar bovenal dat de informatie u op weg helpt om zelf uw eigen succesvolle project op te zetten. Bestuurlijk ziet kerkelijk Nederland zich dan ook geplaatst voor grote uitdagingen, bedreigingen maar ook kansen. Door je als religieuze instelling te richten op innovatie en nieuwe mogelijkheden kun je je organisatie herontdekken. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkelingen op gebied van digitale donaties in plaats van de traditionele collectezak en crowdfunding voor onderhoud of renovatie van religieuze gebouwen of andere zaken zoals historische orgels. ABN AMRO MeesPierson Instituten & Charitas Mark van Keeken Directeur Religieuze Instellingen

5 crowdfunding & hoe u het aan kan pakken Sinds 2010 doet ABN AMRO met haar crowdfunding dochter SEEDS onderzoek naar crowdfunding. Crowdfunding als een alter natieve manier van financieren voor ondernemingen en fondsenwerving voor instellingen en individuen. Zoals top sporters, of personen die zich inzetten voor behoud van natuur. In alle gevallen gaat het om het vinden van mensen die bereid zijn om een doorgaans relatief laag bedrag te investeren in een initiatief waar zij zich op de één of andere manier mee verbonden voelen. Wij geloven hierbij dat de relatie die met deze investering ontstaat een bijdrage kan leveren aan het behoud en/of het succes van de onderneming, de instelling en/of het individu. Wij geloven er ook in dat uiteindelijk beide partijen delen in dit succes. Het rendement kan voor crowdfunders financieel zijn. We spreken dan van een return on investment (ROI). Persoonlijk ben ik er van overtuigd dat een gezonde return on investment gerealiseerd kan worden wanneer er tevens sprake is van een duurzame return on involvement. Wanneer de return on involvement van overwegend belang is, kan het financiële rendement achterwege blijven. Betrokkenen vindt u overigens niet alleen bij het netwerk van reeds bij uw organisatie betrokken personen. Het succes van een crowdfunding campagne is onder andere afhankelijk van de mate waarin u in staat bent via deze reeds bestaande groep personen kunt vinden die op een andere manier bij uw instelling betrokken willen zijn en blijven. Daar leest u meer over in dit handboek. ABN AMRO maakt met SEEDS, het eigen crowdfunding platform van ABN AMRO, investeren in Nederlandse ondernemingen voor iedereen mogelijk. Met dit handboek dat tot stand is gekomen in samenwerking met SEEDS helpen wij u graag bij het vinden van het antwoord op uw vragen Wat kan crowdfunding voor mij betekenen? en Hoe pak ik dat aan?. We hopen dat u met behulp van dit handboek de voordelen van crowdfunding zult ervaren. Succes en graag tot SEEDS. Arthur van de Graaf Directeur SEEDS

6

7 CROWDFUNDINGCAMPAGNE: LUCHTBOOG VOOR DE DOMKERK Instituten & Charitas is onderdeel van ABN AMRO MeesPierson, de private banking tak van ABN AMRO. Wij zijn gespecialiseerd in financiële dienstverlening aan maatschappelijke organisaties. Hier vallen goede doelen, vermogensfondsen en religieuze instellingen onder, maar ook scholen en branche- en belangenorganisaties. Instituten & Charitas staat bestuurders van deze organisaties met raad en daad terzijde het is onze missie om uw maatschappelijke doelen te realiseren. Onze adviezen gaan niet alleen over uw betalingsverkeer, beleggings portefeuille of beleggingsstatuut. Wij gaan ook met u in gesprek over uw governance, financiële strategie, maatschappelijk speelveld, sociale media en reputatiemanagement. Alles is erop gericht om het voortbestaan van uw organisatie veilig te stellen. En dat reikt verder dan het beheer van uw vermogen.

8 religieuze instellingen & crowdfunding Door enerzijds onze huidige kennis van religieuze instellingen en anderzijds onze samenwerking met religieuze koepel organisaties en vanuit gesprekken met klanten weten wij welke thema s er binnen de religieuze wereld spelen. Het teruglopend aantal kerkgangers, dalende inkomsten en hoge kosten voor energie, onderhoud, renovatie of herbestemming zijn uitdagingen waar momenteel vele religieuze instellingen voor staan. Vanuit onze wens om meer te betekenen dan een reguliere bankinstelling hebben wij het idee bedacht om te onderzoeken of crowdfunding een geschikt middel is voor religieuze instellingen. Hierop is ons team in 2013 in samenwerking met SEEDS, het crowdfundingplatform van ABN AMRO, een crowdfundingpilot gestart met de Domkerk. De Domkerk had als streven om euro op te halen voor het onderhoud van een luchtboog. De ontvangen subsidie was niet toereikend en uitstel van onderhoud zou in de toekomst tot hogere kosten leiden. Tussen 15 april en 30 juni 2014 heeft de crowdfundingcampagne plaatsgevonden. Ruim 300 mensen die de Domkerk een warm hart toedragen hebben in totaal euro gedoneerd. In ruil hiervoor kregen ze, afhankelijk van het gedoneerde bedrag, tegenprestaties variërend van een rondleiding tot aan het varen op een elektrische sloep door de Utrechtse grachten.

9 Op de Religieuze Jaardag 2013 is de Domkerk in samenwerking met ABN AMRO MeesPierson en SEEDS op het idee gekomen voor een crowdfundingproject. Er moesten twee bogen dringend onderhouden worden en uit de huidige financiering waren hier niet voldoende middelen voor. Crowdfunding leek ons een goede manier om een nieuwe doelgroep te benaderen. Wij hebben hard gewerkt aan deze actie en hebben het doelbedrag ruim gehaald. Het is ons gelukt om ook veel mensen buiten de vaste kern te bereiken die betrokken bleken te zijn bij de Domkerk. De samenwerking met ABN AMRO MeesPierson en SEEDS is erg positief verlopen. We zijn niet alleen op technisch gebied ondersteund, maar ze hebben onder andere hun know-how met ons gedeeld en ons geholpen met creatieve ideeën. Ik wil instellingen die ook een crowdfundingcampagne gaan beginnen meegeven dat ze hun verhaal gedurende de campagne moeten blijven vertellen. Herhalen is geen zonde; mensen moeten vaak drie of vier keer de boodschap horen voordat ze daadwerkelijk iets geven. Jochem Hoogenboom Vertegenwoordiger van de Domkerk

10 CROWDFUNDING is een alternatieve financieringsmethode, waarbij een onderneming investeerders zoekt die in haar project willen investeren. Crowdfunding verloopt zonder een financiële intermediair, maar zorgt voor direct contact tussen de ondernemer en de investeerders. Het werkt als volgt: als een ondernemer een project wil starten dan maakt hij zijn project naar buiten toe bekend, bijvoorbeeld door het te presenteren op internet, en vermeldt hij hierbij het benodigde bedrag. Op deze manier kan iedereen ( the crowd is het Engelse woord voor mensenmassa) het project bekijken en besluiten om al dan niet te investeren in het project. Bij commerciële crowdfunding krijgen investeerders een bepaald rendement over hun investering en bij crowdfunding met een maatschappelijk aspect krijgen investeerders als dank voor hun investering een tegenprestatie die per project kan verschillen. Het idee erachter is dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen tezamen het project volledig financieren.

11 UW CROWDFUNDINGCAMPAGNE STAP VOOR STAP Een succesvolle crowdfundingcampagne komt niet vanzelf tot stand. Een goede voorbereiding en hard werken zijn van cruciaal belang. In dit deel zal worden stilgestaan bij wat er allemaal komt kijken bij een crowdfundingcampagne. 01 Organisatie 02 Doel van de campagne 03 Propositie van de campagne 04 Breng uw netwerk in kaart 05 Hoe het wel moet & hoe het niet moet 06 Test het campagne plan 07 Campagne video maken 08 Promotie voorbereiden 09 Social media 10 Promotie uitvoeren 11 Beloftes nakomen

12 01 organisatie Een goede organisatie achter de crowd fundingactie is van door slaggevend belang voor het slagen van de crowdfundingactie. Hier spelen drie groepen een belangrijke rol: het projectteam, de vrijwilligers en de ambassadeurs. Het projectteam Het projectteam is de drijvende kracht achter de campagne. Van hen wordt veel tijd en inzet gevergd. De ideale samenstelling van een projectteam is als volgt: Goede trekker / woordvoerder. Promotie: zowel online ( en social media) als offline (flyers, posters en langs de deuren gaan). Secretaris: interne contacten, afwikkelen van rewards en informeren van betrokkenen. Fiscus: verantwoordelijk voor de financiën. Vrijwilligers Vrijwilligers zijn tijdens de actie van groot belang! Indien uw instelling zelf over een aantal vrijwilligers beschikt, is het belangrijk om deze tevens bij de crowdfundingactie te betrekken. Ze kunnen het project team op allerlei verschillende gebieden onder steunen. Zo kunnen vrijwilligers bijvoorbeeld langs de deuren gaan om een flyer van de actie langs te brengen. Ambassadeurs Ambassadeurs moeten de campagne enthousiast naar buiten dragen. Zij worden als het ware de dragers van het verhaal. Ambassadeurs kunnen bestaan uit: Vrijwilligers Bestaande relaties Partners Experts afgestemd op bepaalde doelgroepen Social VIP s In de praktijk: de Domkerk Het projectteam Het projectteam van de Domkerk bestond uit een stuurgroep van vier personen. Vrijwilligers De vrijwilligers van het crowdfundingproject waren de huidige vrijwilligers van de Domkerk. Zo gaven bijvoorbeeld de vaste rondleiders ook de rondleiding aan de mensen die deze als reward hadden gekregen. Ambassadeurs De Domkerk had diverse ambassadeurs. Zo waren dhr van Zanen, burgemeester van Utrecht, Celine Cairo, singer-songwriter, Caroline Princen, lid raad van bestuur ABN AMRO en Paul Witteman, presentator, allen dragers van de Dom. Zorg voor een duidelijk aanspreekpunt binnen het projectteam voor de vrijwilligers en maak ook duidelijk afspraken. Spreek bijvoorbeeld duidelijk af dat pers doorgestuurd moet worden naar het projectteam.

13 02 doel van de campagne Een succesvolle crowdfunding campagne begint bij een duidelijke doelstelling. Stel hiervoor de volgende vragen: Waarom begin ik een crowdfunding campagne? Waarom zouden mensen investeren in mijn project? Hoeveel geld heb ik nodig? Wanneer heb ik het geld nodig? Waar ga ik het geld aan uitgeven? Het is van belang om een concreet en helder doel vast te stellen. Een te algemeen doel, bijvoorbeeld het steunen van de instelling, is niet persoonlijk genoeg en zorgt er niet voor dat men zich betrokken voelt. Daarnaast moet het doel ook urgent zijn. Maak duidelijk waarom het geld juist nu nodig is en waarom dit de beste manier is om iets voor elkaar te krijgen. Zorg ook voor duidelijkheid vooraf wanneer er een combinatie van manieren, bijvoorbeeld ook subsidie, is, om aan het geld te komen. Voorbeeld van een doel: Onderhoud van de Domkerk Of beter. Onderhoud van de bogen van de Domkerk Of beter Crowdfunding van dat deel benodigd voor restauratie dat niet uit eigen middelen dan wel subsidie kan worden voldaan Doelbedrag Om het juiste doelbedrag te bepalen zijn er een aantal zaken van belang: Bepaal welk bedrag u precies nodig heeft. Is het de tijd en inspanning die gepaard gaat met een crowdfundingcampagne waard? Is het een realistisch en haalbaar bedrag gelet op doelgroep? Wees transparant of er andere middelen al dan niet zichtbaar aanwezig zijn. Tijd Bepaal van tevoren hoe lang u nodig heeft om het doelbedrag te behalen. Een gemiddeld crowdfundingproject duurt tussen de 10 en 12 weken.

14 03 propositie van de campagne 04 waarom investeren mensen? Wanneer het doel van de campagne is bepaald moet er een aanbieding worden geformuleerd. Hierbij kunnen de volgende vragen worden gesteld: Wat kan ik mensen bieden als tegenprestatie voor hun bijdrage (zogeheten rewards )? Wat kost het om de beloofde tegenprestatie(s) te realiseren in het geval van succes (bijvoorbeeld productie- of verzendkosten van rewards)? Hoe creëer ik emotionele toegevoegde waarde? Voorbeelden van beweegredenen om te investeren zijn: Ik heb sympathie voor de instelling Ik wil onderdeel zijn van het verhaal/ succes Ik heb een persoonlijk belang bij de instelling Meebeslissen Een aandeel in het creatie proces/ totstandkoming van je product/ dienst. Voorbeeld Investeerders in de video game Double Fine Adventure (Broken Age) had speciaal voor hun investeerders een online community ingericht. Deze community was alleen beschikbaar voor investeerders en deze konden mee discussiëren en invloed uit oefenen op de grafische vormgeving, muziek en spelregels van de game. Zorg ervoor dat mensen emotioneel verbonden worden aan uw campagne en ambassadeurs (de dragers van uw verhaal) worden. Betere promotie is er bijna niet! Tip Hou de rewards dicht bij het project. Donateurs hebben dan het idee dat het geld naar het project zelf gaat. Zo was een rondleiding de meest gekozen reward bij de Domkerk. $3,336,371 gefinancierd door personen

15 Vermelding Vermelding op een bijzondere plek of een met de hand geschreven bedankbrief. Voorbeeld Alle donateurs van het St. Francis klooster te Rome kregen een naamsvermelding op een gedenk paneel bij de ingang van de cel waar St. Francis van Assisi woonde en melaatsen ondersteunde. $419,472 gefinancierd door 5,621 personen Unieke ervaringen Een rondleiding, een belletje van de initiatiefnemer of een diner met het team. Voorbeeld Mensen die 499 dollar of meer investeerden in het super efficiënte solar power systeem WakaWaka werden uitgenodigd voor een exclusief diner met het team van WakaWaka. Daarnaast kregen ze een pakket met o.a. het product, een t-shirt en een gesigneerde poster. $ gefinancierd door 1,117 personen

16 05 breng uw netwerk in kaart Hoe ziet het netwerk van uw projectteam en instelling eruit van warm naar koud? ➀ Eerste graad: intimi (vrienden, familie, vriend van stichting) ➁ Tweede graad: netwerk (kennissen, collega s, vrienden van vrienden, bestaande donateurs) ➂ Derde graad: potentiele donateurs, vrienden van vrienden van vrienden etc. Het is van belang vanuit deze eerste graad, de tweede graad te bereiken en uiteindelijk de derde graad. Voor uw instelling is met name deze derde graad van belang. Door deze met crowdfunding aan te spreken, worden mensen benaderd die normaal niet aangesproken worden. Let op! Zorg ervoor dat bestaande donateurs niet overladen worden met verzoeken om te participeren in de crowdfundingactie, zij zijn immers al donateur. Ook is het van belang om kannibalisatie met reeds bestaande geldstromen te voorkomen. Zo is het bijvoorbeeld handig om duidelijk te maken dat collectebussen in een kerk niet voor de crowdfundingcampagne gebruikt worden.

17 06 hoe het wel moet & hoe het niet moet Ondanks dat crowdfunding een relatief nieuw instrument is, zijn er al heel wat crowd fundingprojecten geweest. Deze projecten hebben laten zien dat crowdfunding een waardevol instrument kan zijn, maar geen garantie biedt voor succes. Dit gebrek aan succes kan liggen in een gebrek aan vertrouwen of bewustzijn bij het publiek. Daarnaast kan het zijn dat het voor het publiek onvoldoende duidelijk en concreet is wat ze er mee kunnen. Vanwege de grote competitie onder crowdfundinginitiatieven kan het ook zijn dat het project over onvoldoende onderscheidend vermogen beschikt. Verder wordt onvol doende aandacht voor het publiek als duidelijke reden voor het mislukken aangegeven. In sommige gevallen zijn de doelen simpelweg te hoog gesteld. Door goed te kijken naar eerdere crowdfundingprojecten, kunnen wijze lessen worden geleerd over hoe het niet, maar ook over hoe het juist wel moet. de Luchtsingel in Rotterdam Doel Met de Luchtsingel wil architectenbureau ZUS een nieuw hart voor Rotterdam scheppen. De 350 meter lange voetgangersbrug verbindt Rotterdam CS met Delftsepoort en de Hofbogen, het oude spoorviaduct waarin nu winkels en bedrijfjes zijn gevestigd. De brug vormt een ketting van nieuwe plekken en maakt van Hofplein weer een levendig gebied met onder meer een hertenkamp en buitenbioscoop. Propositie Deelnemers kunnen tegen betaling hun naam vermelden op een plank (25 euro), element (125 euro) of brugdeel (1250 euro). Resultaat In de aanloop naar het Stadsinitiatief hebben ruim 750 personen en bedrijven voor ruim euro aan planken gekocht om dit initiatief te steunen. Succesfactoren Inspelen op het gezamenlijk belang en gevoel trots op mijn stad Heldere propositie

18 Restaurant Oud Utreg Doel Restaurant Oud Utreg wilde middels crowdfunding euro ophalen voor onder andere nieuw servies en ander meubilair. Propositie Investeerders zouden 13 procent rendement op hun geïnvesteerde bedrag ontvangen. Resultaat Na drie maanden is 6000 euro opgehaald, terwijl ruim achter keer zoveel nodig was. Lesson s learned Geen helder doel: dit doel creëert geen betrokkenheid bij potentiële donateurs Bron: Amsterdam Museum Doel Het Amsterdam Museum had euro nodig voor de restauratie van het 6 bij 4 meter grote schilderij De intocht van Napoleon te Amsterdam van Matthieu van Bree uit Propositie Donateurs konden delen van het schilderij sponsoren. Zo kon je voor 25 euro de restauratie van het paard van Napoleon sponsoren, voor 50 euro één van de Amsterdamse regenten en voor 250 euro de Franse keizer zelf. De donateurs kregen een certificaat en extra informatie over het deel van het schilderij dat zij gesponsord hadden. Tevens werd er een feestje georganiseerd voor de mensen die de eerste euro hadden gegeven en mochten de gevers bij de restauratie aanwezig zijn. Resultaat Er is euro opgehaald. De doelstelling is dus ruim gehaald. Succesfactoren Helder doel Belang van cultureel erfgoed benadrukt Rewards dicht bij het project zelf

19 Ubuntu Smart Phone Doel dollar voor de productie van de Ubuntu Smart Phone. Propositie Mensen konden kiezen voor een bijdrage vanaf 20 dollar. Voor een bijdrage van 695 dollar kan men een Ubuntu Smart Phone als eerste van de wereld voorbestellen. Resultaat dollar (40%) toegezegd door mensen waarvan daadwerkelijk 695 dollar hebben toegezegd voor de smartphone. Lesson s learned Zet niet te hoog in Neem voldoende tijd om promotie op gang te krijgen. Een gemiddelde campagne duurt tussen de 10 en 12 weken Bron: Fairphone Omschrijving Fairphone is een fair-trade smartphone. De Fairphone maakt gebruik van materialen die niet bijdragen aan gewapende conflicten en waarvoor zowel mijnwerkers als fabrieksarbeiders eerlijk betaald worden. Een eerlijke telefoon dus. Doel Minimaal mensen vinden die voor 325 euro in de Fairphone willen investeren. Resultaat Binnen no-time haalden de bedenkers meer dan 1,5 miljoen euro op bij mensen en kan de productie van start. Inmiddels is de Fairphone al keer besteld. Succesfactoren Visie en doel worden kraakhelder geformuleerd De urgentie is aanwezig De tegenprestatie is aantrekkelijk

20 07 test het campagne plan 08 campagne video maken Is het doel en de propositie van de campagne duidelijk? En is uw netwerk in kaart gebracht? Dan bent u klaar om het campagne plan te testen bij een aantal potentiele investeerders en (indien nodig) aan te passen. Een goed filmpje geeft potentiele donateurs de kans om het gezicht achter de campagne te zien. Uit eerdere crowdfundingprojecten is gebleken dat zonder een goed filmpje de kans op succes minder is. Bijvoorbeeld: A) Omschrijf het doel van de campagne in een Tweet (140 karakters). Begrijpt uw doelgroep de boodschap? B) Vraag potentiele investeerders of ze een X bedrag investeren met Y als tegenprestatie. C) Leg uit waar het geld voor nodig is en vraag of de noodzaak (mate van urgentie) duidelijk is. Hou bij het maken van de campagne video rekening met de volgende zaken: Niet langer dan 3 minuten (een minuut is vaak lang genoeg). Persoonlijk en authentiek. Maak duidelijk waarom de instelling voor crowdfunding kiest. Vertel de achtergrond van het verhaal. Maak duidelijk hoeveel geld nodig is en waarvoor het wordt gebruikt. Benadruk de urgentie van de campagne en het gezamenlijke doel. Geef een beeld van het beoogde resultaat en wat mensen terug krijgen voor hun bijdrage. Bedank mensen voor het kijken en hun eventuele bijdrage. Bron: de Lean Startup theorie van Eric Ries

21 09 promotie Door een goede online en offline promotiecampagne kan een groot publiek worden bereikt. Online promotie Online promotie bestaat uit alle vormen van promotie die met internet te maken hebben. Dit kan gaan om een eigen website, maar ook om het gebruik van social media. Tijdens de campagne is het noodzakelijk om een upto-date website te hebben, waar de donateurs kunnen zien hoeveel er gedoneerd is en op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen. Social media In de hedendaagse tijd is social media niet meer weg te denken. Tijdens de campagne is het dan ook van grote toegevoegde waarde om hier gebruik van te maken. Voorbeelden van social media zijn: Facebook, Twitter, YouTube en LinkedIn. Op social media kan de voortgang van de actie worden gedeeld, maar ook is het leuk om de achterkant van het project te laten zien, door bijvoorbeeld foto s en/of verhalen van het projectteam te laten zien. Let op! Zet niet op alle sociale kanalen tegelijk in, social media moet gedurende de campagne worden bijgehouden. Focus daarom alleen op de kanalen die tijdens de campagne bijgehouden kunnen worden. Offline promotie Naast de online promotie is offline promotie ook waardevol. Offline promotie bestaat uit alle activiteiten waar geen gebruik gemaakt wordt van het internet. Voorbeelden hiervan zijn het adverteren op radio of televisie, advertenties in dagbladen en het verspreiden van flyers. Tijdens de campagne zouden vrijwilligers langs de huizen in de buurt van uw instelling kunnen gaan om flyers in de brievenbus te doen of zouden stapeltjes flyers bij lokale ondernemers in de winkel gelegd kunnen worden die klanten mee kunnen nemen.

22 10 promotie voorbereiden 11 promotie uitvoeren Een heldere communicatie strategie is van cruciaal belang voor het succes van je campagne. Hierin bepaal je wie je wanneer benadert, met welke boodschap en via welk medium. Denk hierbij van binnen ( warm ) naar buiten ( koud ). De mensen die het dichts bij de instelling staan zullen het eerst investeren. Dit werkt drempelverlagend voor de tweede en vervolgens derde graad. Creëer momentum Vanaf de start van de campagne is het van belang om volgers te informeren en te inspireren. Zodra de eerste groep investeerders gevonden is, kunnen deze gemotiveerd worden om nieuwe investeerders aan te trekken. Zo begint de beweging. Deel de voortgang Deel de voortgang van de campagne. Het draait hier niet alleen om de progressie van het doelbedrag maar (misschien wel vooral) om de laatste ontwikkeling met betrekking tot de inhoud van de campagne. Eerste graad Tweede graad Derde graad Intimi Netwerk Vrienden van vrienden van vrienden Bellen Mailen en bellen Social media en free publicity Vier het succes Bedank mensen niet alleen wanneer het doelbedrag wordt behaald, maar creëer vooral ook tussentijdse momenten van succes en vier dit met alle betrokkenen.

23 12 pers / communicatie Het is noodzakelijk om duidelijke afspraken te maken over hoe omgegaan dient te worden met de pers en andere vormen van communicatie. Zo is het handig één iemand aan te wijzen als woordvoerder en moet er van tevoren worden afgesproken welke boodschap de woordvoerder naar buiten uit gaat dragen. 13 beloftes nakomen Zorg dat mensen tijdig de tegenprestatie ontvangen waar ze recht op hebben. Een negatieve ervaring zal afbreuk doen aan de waarde van de campagne en een negatief effect hebben op het aantrekken van nieuwe donateurs. Deze mensen zijn nu onderdeel van een warme kring en verdienen het om betrokken te worden in het verdere succes van de campagne, of op momenten dat het juist even niet lukt. Om publiciteit te krijgen is het ook slim om zelf de pers op te zoeken. Lokale media zijn hierbij het belangrijkst, omdat hiermee de doelgroep het beste bereikt kan worden. Tevens is het prettig voor de organisatie zelf om de rewards zo snel mogelijk af te handelen, want anders zorgt dit nog voor onnodig werk na afloop van de campagne. Tip Denk ook aan het duidelijk communiceren van de einddatum van het project. Zo weten mensen precies tot wanneer ze kunnen doneren.

24 14 wat maakt een campagne succesvol? Concreet doel Sense of urgency (actie moet noodzakelijk en legitiem zijn) Een opvallende, sterk betrokken en gemotiveerde trekker (communicator)

25 Transparantie Realistische verwachtingen Hard werken

26 nawoord Wij hopen dat u door middel van dit handboek inspiratie heeft opgedaan om zelf met crowdfunding aan de slag te gaan. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met uw contactpersoon binnen ABN AMRO. Wij wensen u heel veel succes met uw campagne! COLOFON CROWDFUNDING VOOR RELIGIEUZE INSTELLINGEN is uitgegeven door ABN AMRO MeesPierson in samenwerking met SEEDS. ABN AMRO MeesPierson Instituten & Charitas Instituten & Charitas is gespecialiseerd in financiële dienstverlening aan maat schappelijke organisaties. Tot onze klanten rekenen wij Goede Doelen, Vermogens fondsen en Religieuze Instellingen. Wij staan bestuurders van deze organisaties met raad en daad terzijde bijhet realiseren van hun maatschappelijke doelen. SEEDS is een platform waar gedreven ondernemers en investeerders van deze tijd elkaar vinden. Een actuele vorm van financieren die investeren voor iedereen mogelijk maakt. SEEDS in onderdeel van ABN AMRO.

27

28 ABN AMRO MeesPierson Instituten & Charitas Gustav Mahlerlaan PP Amsterdam Nederland Facebook Twitter Twitter LinkedIn Google + + My My Space Tumblr Bebo

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Crowdfunding in de creatieve sector

Crowdfunding in de creatieve sector Crowdfunding in de creatieve sector Crowdfunding in de creatieve sector Gijsbert Koren (Douw&Koren) Crowdfunding Crowdfunding is een manier van financieren waarbij geld bij een grote hoeveelheid kleine

Nadere informatie

Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie

Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie DEFINITIE Een groep investeerders of donateurs zorgt samen voor de financiering van onderneming of project. HISTORIE Alpe d'huzes: 2006 350.000 2012 32 miljoen 2013 29 miljoen Amsterdam City Swim: 2012

Nadere informatie

De 7 valkuilen voor ondernemers bij crowdfunding. Whitepaper 7 Valkuilen voor ondernemers bij Crowdfunding

De 7 valkuilen voor ondernemers bij crowdfunding. Whitepaper 7 Valkuilen voor ondernemers bij Crowdfunding De 7 valkuilen voor ondernemers bij crowdfunding Whitepaper 7 Valkuilen voor ondernemers bij Crowdfunding Indeling Bezig met het opstarten van een bedrijf? Of wilt u juist de volgende stap zetten met uw

Nadere informatie

ALGEMEEN. Wat is Geef Onderwijs?

ALGEMEEN. Wat is Geef Onderwijs? ALGEMEEN Wat is Geef Onderwijs? Geef Onderwijs is een crowdfundingplatform voor scholen. Via Geef Onderwijs kan iedereen online doneren aan onderwijsprojecten van Nederlandse scholen en geld inzamelen

Nadere informatie

Luc Colebunders, CEO CROFUN BVBA

Luc Colebunders, CEO CROFUN BVBA Luc Colebunders, CEO CROFUN BVBA Maak deel uit van de financiële revolutie! Crowdfunding helpt uw dromen en projecten te realiseren CroFun, the crowdfunding company www.crofun.com 2 CroFun, Crowdfunding

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

Crowdfunding. Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe Steunpunt Dorpshuizen Drenthe

Crowdfunding. Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe Steunpunt Dorpshuizen Drenthe Crowdfunding Sinds enkele jaren is in de wereld van fonsenwerving een nieuwe telg geboren genaamd Crowdfunding. Tot voor kort zagen we crowdfunding vooral als succesvol middel in de kunstzinnige hoek (muziek,

Nadere informatie

Crowdfunding voor musea en erfgoed. De status van crowdfunding voor musea en erfgoed in Nederland in 2014 & 2015

Crowdfunding voor musea en erfgoed. De status van crowdfunding voor musea en erfgoed in Nederland in 2014 & 2015 De status van crowdfunding voor musea en erfgoed in Nederland in 2014 & 2015 Dit rapport is in februari 2015 opgesteld door Douw&Koren. Crowdfunding adviesbureau Douw&Koren geldt in Nederland als gids

Nadere informatie

Crowdfunding in Nederland De status van crowdfunding in Nederland

Crowdfunding in Nederland De status van crowdfunding in Nederland Crowdfunding in Nederland 2013 De status van crowdfunding in Nederland Dit rapport is opgesteld door Douw&Koren en gepubliceerd op 15 januari 2014. Copyright Douw&Koren Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

CROWDFUNDINGSPLATFORMEN

CROWDFUNDINGSPLATFORMEN Als je aan de gang Ga gaat voor met je crowdfunding droom! Geniet vraag je van je wellicht de reis! af welk platform past bij mij? Dit schrijven helpt je op weg. CROWDFUNDINGSPLATFORMEN WELKE PAST MIJ?

Nadere informatie

CROWDFUNDING SCOREBORD

CROWDFUNDING SCOREBORD CROWDFUNDING SCOREBORD Je wilt graag een scorebord crowdfunden. Wat een geweldig doel! Wij helpen je graag op weg met goede ideeën en zorgen dat je met alle belangrijke elementen rekening houdt! Hiervoor

Nadere informatie

Crowdfunding, de juiste instelling. Adviestraject voor grote en middelgrote instellingen.

Crowdfunding, de juiste instelling. Adviestraject voor grote en middelgrote instellingen. Crowdfunding, de juiste instelling. Adviestraject voor grote en middelgrote instellingen. Over voordekunst Voordekunst is het grootste en meest succesvolle crowdfundingplatform voor de creatieve sector

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

CROWDFUNDING TEAMKLEDING

CROWDFUNDING TEAMKLEDING CROWDFUNDING TEAMKLEDING Je wilt graag teamkleding crowdfunden. Wat een geweldig doel! Wij helpen je graag op weg met goede ideeën en zorgen dat je met alle belangrijke elementen rekening houdt! Hiervoor

Nadere informatie

2. In deze voorwaarden worden de afspraken tussen GO en Donateurs en tussen GO en Projecthouders vastgelegd.

2. In deze voorwaarden worden de afspraken tussen GO en Donateurs en tussen GO en Projecthouders vastgelegd. Algemene Voorwaarden Voorwaarden Donateurs 1. Geef Onderwijs (hierna: GO, www.geefonderwijs.nl) is een crowdfundingplatform dat zich volledig richt op het Nederlandse onderwijs. Via Geef Onderwijs kan

Nadere informatie

ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN

ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN 1. INLEIDING In dit rapport staan de bevindingen van het onderzoek van Kentaa (voorheen en nader te noemen Mobillion) naar het gebruik van het actieplatform igive

Nadere informatie

CROWDFUNDING ZONNEPANELEN

CROWDFUNDING ZONNEPANELEN CROWDFUNDING ZONNEPANELEN Je wilt graag zonnepanelen crowdfunden. Wat een geweldig doel! Wij helpen je graag op weg met goede ideeën en zorgen dat je met alle belangrijke elementen rekening houdt! Hiervoor

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

CROWDFUNDING TRAININGSSTAGE

CROWDFUNDING TRAININGSSTAGE CROWDFUNDING TRAININGSSTAGE Je wilt graag een trainingsstage crowdfunden. Wat een geweldig doel! Wij helpen je graag op weg met goede ideeën en zorgen dat je met alle belangrijke elementen rekening houdt!

Nadere informatie

CROWDFUNDING FOR EVENTS. Crowdfunding Handleiding. Handleiding voor projecthouders

CROWDFUNDING FOR EVENTS. Crowdfunding Handleiding. Handleiding voor projecthouders CROWDFUNDING FOR EVENTS Crowdfunding Handleiding Handleiding voor projecthouders Crowdfunding Wat als je een goed concept voor een evenement hebt, maar niet beschikt over de benodigde financiering om het

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Crisis en verandering

Crisis en verandering Crisis en verandering Philip de Roos Κρίση = Crisis Vertrouwen Gevolg? Hand op de knip Bankencrisis crisis Landen crisis Crisis en verandering 4 miljard mensen toegang tot internet? Kansen? Mobiele communicatie?

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Hoe zet je jouw crowd duurzaam in? Voordekunst geeft tips!

Hoe zet je jouw crowd duurzaam in? Voordekunst geeft tips! Hoe zet je jouw crowd duurzaam in? Voordekunst geeft tips! Het doel van crowdfunding is het bereiken van een crowd, de financiering het middel waarmee de donateurs laten zien dat zij jouw project ondersteunen.

Nadere informatie

CROWDFUNDING TRAININGSSTAGE

CROWDFUNDING TRAININGSSTAGE CROWDFUNDING TRAININGSSTAGE Je wilt graag een trainingsstage crowdfunden. Wat een geweldig doel! Wij helpen je graag op weg met goede ideeën en zorgen dat je met alle belangrijke elementen rekening houdt.

Nadere informatie

CROWDFUNDING KLEEDKAMERS

CROWDFUNDING KLEEDKAMERS CROWDFUNDING KLEEDKAMERS Je wilt graag verbouwing van de kleedkamers crowdfunden. Wat een geweldig doel! Wij helpen je graag op weg met goede ideeën en zorgen dat je met alle belangrijke elementen rekening

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR FIGHT CANCER TOOLKIT VOOR JOUW ACTIE

IN ACTIE VOOR FIGHT CANCER TOOLKIT VOOR JOUW ACTIE IN ACTIE VOOR FIGHT CANCER TOOLKIT VOOR JOUW ACTIE 01 IN ACTIE VOOR FIGHT CANCER Je hebt het initiatief genomen om in actie te komen voor Fight cancer. Super! Met jouw actie steun je de strijd tegen kanker

Nadere informatie

17 omzetverhogende marketing tips

17 omzetverhogende marketing tips 17 omzetverhogende marketing tips 1. Creëer je eigen youtube kanaal en gebruik het om je producten aan te kondigen, een aanbieding te doen of tips te geven. Kijk maar als voorbeeld naar het succes van

Nadere informatie

Civic crowdfunding: het gebeurt al, dus pak die kans

Civic crowdfunding: het gebeurt al, dus pak die kans Civic crowdfunding: het gebeurt al, dus pak die kans Door: Nicolette Ouwerling "Hoi, ik heb een goed idee. Het geld is er al en er zijn wel tweehonderd mensen die het ook graag willen. Kunnen jullie mij

Nadere informatie

Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE

Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE Kennismakingsgids 2012 Dit is ZEF Magazine! ZEF Magazine is een online magazine voor jonge mensen die wonen in Limburg. ZEF draait niet alleen om nieuwtjes

Nadere informatie

Crowdfunding in Nederland

Crowdfunding in Nederland Crowdfunding in Nederland Door de terugtrekkende beweging van de overheid in de kunst- en cultuursector zie je steeds meer vormen van publieke financiering ontstaan zoals crowdfunding. Crowdfunding is

Nadere informatie

CrowdAboutNow Crowdfunding platform voor starters BROCHURE CROWDABOUTNOW. Brochure.indd 1 08-12-11 07:50

CrowdAboutNow Crowdfunding platform voor starters BROCHURE CROWDABOUTNOW. Brochure.indd 1 08-12-11 07:50 CrowdAboutNow Crowdfunding platform voor starters BROCHURE CROWDABOUTNOW Brochure.indd 1 08-12-11 07:50 Brochure.indd 2 08-12-11 07:50 CrowdAboutNow Crowdfunding platform voor starters CrowdAboutNow; wat

Nadere informatie

ACTIETOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGINGEN TOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGING

ACTIETOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGINGEN TOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGING ACTIETOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGINGEN TOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGING INTRODUCTIE INTRODUCTIE Wij zijn ontzettend blij en dankbaar dat jullie in actie willen komen voor Spieren voor Spieren! Zoals

Nadere informatie

STAPPENPLAN CROWDFUNDING MET ENERGIEKE SCHOLEN

STAPPENPLAN CROWDFUNDING MET ENERGIEKE SCHOLEN STAPPENPLAN CROWDFUNDING MET ENERGIEKE SCHOLEN 1. De school voert de basislessen van Energieke Scholen uit. 2. Formuleer, op basis van de uitkomsten van de scan en de wensen van de school, de crowdfundvraag

Nadere informatie

STICHTING CROWD FOR CURE

STICHTING CROWD FOR CURE STICHTING CROWD FOR CURE Hoofdlijnen meerjarenplan 2016-2019 1. INLEIDING 1.1. AANLEIDING De farmaceutische industrie heeft gezorgd voor veel nieuwe medicijnen, waarmee steeds meer aandoeningen goed kunnen

Nadere informatie

Projectkosten ophalen met fondsenwerving

Projectkosten ophalen met fondsenwerving Projectkosten ophalen met fondsenwerving Het is soms ook best duur om vrijwilligerswerk te doen in het buitenland, of stage te lopen over de grens. Voor Local Dreamers, en voor onze Ecuadoriaanse partnerorganisaties,

Nadere informatie

Succesvol campagne voeren

Succesvol campagne voeren Succesvol campagne voeren Spread the word, spread the feeling! Campagne voeren: íedereen kan het! In deze toolkit vind je tips voor het campagne voeren. Dit is gegarandeerd het leukste onderdeel van jouw

Nadere informatie

Spieren voor Spieren. Maart 2016

Spieren voor Spieren. Maart 2016 Spieren voor Spieren Maart 2016 Agenda - Stichting Spieren voor Spieren - Wat is een spierziekte - Filmpje Bram - Visie Spieren voor Spieren - Waarom - Hoe - Wat - Bestedingen - Sportieve acties in het

Nadere informatie

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN Introductie Weet jij al wat voor activiteit jij organiseert voor het proefsporten? In dit hoofdstuk helpen we je hiermee op weg. We bieden je een handig

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Dam tot Damloop. Fédération Française de la Cardiologie

Dam tot Damloop. Fédération Française de la Cardiologie Kit Fondsenwerving De Mobilisation Kit Dam tot Damloop Fédération Française de la Cardiologie Loop voor een goed doel! Deelname aan dit evenement is natuurlijk op zichzelf al een geweldige prestatie, maar

Nadere informatie

Crowdfunding van bewonersinitiatieven

Crowdfunding van bewonersinitiatieven Crowdfunding van bewonersinitiatieven Wat gaan we bespreken? Wat is crowdfunding? Hoe werkt de Crowdfundmethodiek van Início? Voorbeelden uit Capelle aan den IJssel Voordelen Crowdfundmethodiek Wat levert

Nadere informatie

Crowdfunding in Zeeland in 2016

Crowdfunding in Zeeland in 2016 Crowdfunding in Zeeland in 2016 Douw&Koren Januari 2017 Voorwoord In 2016 is in Nederland 170 miljoen euro opgehaald middels crowdfunding. Dat betekent opnieuw een flinke groei van het fenomeen ten opzichte

Nadere informatie

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab Ctylab zoekt aanjager(s) Je hebt misschien al eens van ons gehoord. Een online platform voor klein nieuws en frisse ideeën uit je eigen omgeving. Nu doen we dat nog op Facebook met een kleine groep. Maar

Nadere informatie

VOORBEELD PERSBERICHT

VOORBEELD PERSBERICHT VOORBEELD PERSBERICHT Mogelijke koppen: [titel optie 1] [titel optie 2] [titel optie 3] [titel optie 4] [naam sportvereniging] maakt haar dromen waar met crowdfunding. Een [project: bijvoorbeeld: nieuw

Nadere informatie

Crowdfunding voor musea. Waarom musea met crowdfunding aan de slag moeten

Crowdfunding voor musea. Waarom musea met crowdfunding aan de slag moeten Crowdfunding voor musea Waarom musea met crowdfunding aan de slag moeten Dit rapport is opgesteld door Douw&Koren en gepubliceerd op 24 juni 2015. Copyright Douw&Koren Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Sport Develops You Foundation. Eerlijkheid door Sport. Jaarverslag 2016

JAARVERSLAG Stichting Sport Develops You Foundation. Eerlijkheid door Sport. Jaarverslag 2016 JAARVERSLAG 2016 Stichting Sport Develops You Foundation Eerlijkheid door Sport 1 Inhoudsopgave: Voorkant: 1 Inhoudsopgave: 2 Voorwoord: 3 Missie, Visie & Werkwijze: 4 Programma s 5 Resultaten 6 Evaluatie

Nadere informatie

ANBI en communicatie. Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt

ANBI en communicatie. Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt ANBI en communicatie Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt Inhoud presentatie 1 Wat is ANBI waard? 2 Fondswerving in Nederland 3 Plan van aanpak 4 Ondersteuning SupportPunt Wat is ANBI waard?

Nadere informatie

DE AARDE IS OOK. TOOLKIT: TIPS & IDEEëN VOOR VRIJWILLIGERS. Mueller/GP

DE AARDE IS OOK. TOOLKIT: TIPS & IDEEëN VOOR VRIJWILLIGERS. Mueller/GP DE AARDE IS OOK TOOLKIT: TIPS & IDEEëN VOOR VRIJWILLIGERS Mueller/GP Wilkins/GP Een wereld die draait op schone energie, met rijke bossen en oceanen vol leven. Dat is de wereld volgens Greenpeace. We doen

Nadere informatie

Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie

Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie EVEN VOORSTELLEN Mede-oprichter SponsorVisie en Crowdfunding voor Clubs en AdsToSport Nationaal actief bij > 250 sportclubs TIP: ADSTOSPORT MOET U WEL EENS NEE VERKOPEN? DEFINITIE Een groep investeerders

Nadere informatie

Actiehandleiding. Beknopte uitleg om je eigen actie op te zetten

Actiehandleiding. Beknopte uitleg om je eigen actie op te zetten Actiehandleiding Beknopte uitleg om je eigen actie op te zetten Inhoud Handleiding Zo maak je een actie aan om een TECS- project te steunen...3 Tips om jouw actie succesvol te maken Een actie starten voor

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

Niet-commercieel De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

Niet-commercieel De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Je bekijkt op dit moment de enquête van het Nationaal Crowdfunding Onderzoek 2013. Een onderzoek dat als doel heeft meer inzicht te krijgen in de beweegredenen van mensen om een financiële bijdrage te

Nadere informatie

Crowdfunding in België De status van crowdfunding in België

Crowdfunding in België De status van crowdfunding in België Crowdfunding in België 2013 De status van crowdfunding in België Dit rapport is opgesteld door Douw&Koren en gepubliceerd op 15 oktober 2014. De cijfers uit dit rapport zijn afkomstig van alle in België

Nadere informatie

ondernemers die een boek willen schrijven

ondernemers die een boek willen schrijven TIPS voor ondernemers die een boek willen schrijven Maak het verschil met de BSTSLLR-methode voor het verhogen van je expertstatus Daisy Goddijn Inhoudsopgave Voorwoord...11 Inleiding...13 De BSTSLLR-methode...17

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

9 e BCB / Crown Media Business Challenge maandag 10 oktober 2016 te Badhoevedorp m.m.v. adviesbureau Douw en Koren. De antwoorden!

9 e BCB / Crown Media Business Challenge maandag 10 oktober 2016 te Badhoevedorp m.m.v. adviesbureau Douw en Koren. De antwoorden! 9 e BCB / Crown Media Business Challenge maandag 10 oktober 2016 te Badhoevedorp m.m.v. adviesbureau Douw en Koren De antwoorden! www.bcbadhoevedorp.nl www.crownmedia.nl Bronvermelding t.a.v. de 25 quizvragen:

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 November 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangssituatie... 4 Doelstelling... 4 Missie... 4 Visie... 4 Werkwijze... 5 Financiën en begroting... 6 Bijlage 1: Begroting 2017...

Nadere informatie

Crowdfunding Stappenplan

Crowdfunding Stappenplan Crowdfunding Stappenplan Of het nu gaat om crowdfunding voor een goed doel, restaurant, boek, een film of een balletuitvoering, er is altijd een gemeenschappelijk kenmerk. Crowdfunding gaat met name over

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Advertentiepakket. Chr. Harmonievereniging Crescendo Sassenheim

Advertentiepakket. Chr. Harmonievereniging Crescendo Sassenheim Advertentiepakket Chr. Harmonievereniging Crescendo Sassenheim Advertentiepakket Chr. Harmonievereniging Crescendo Wie is Crescendo Sassenheim? Crescendo Sassenheim is een harmonieverenging van inmiddels

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Sport Develops You Foundation. Eerlijkheid door Sport. Jaarverslag 2015

JAARVERSLAG Stichting Sport Develops You Foundation. Eerlijkheid door Sport. Jaarverslag 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Sport Develops You Foundation Eerlijkheid door Sport 1 Inhoudsopgave: Voorkant: 1 Inhoudsopgave: 2 Voorwoord: 3 Missie, Visie & Werkwijze: 4 Programma s 5 Resultaten 6 Evaluatie

Nadere informatie

Beurstips. Naar de beurs?

Beurstips. Naar de beurs? Beurstips 1 Naar de beurs? 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

De Crowdfunding Safari workshop

De Crowdfunding Safari workshop De Crowdfunding Safari workshop Veel organisaties kampen met dalende subsidies, hebben moeite met het ophalen van investeringen of leningen en kunnen doelen daardoor steeds moeilijker halen. Crowdfunding

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

SproutFunding! Je project online in 7 stappen! Enkele Do's & Don'ts!

SproutFunding! Je project online in 7 stappen! Enkele Do's & Don'ts! SproutFunding! Je project online in 7 stappen! Enkele Do's & Don'ts! Inleiding Wat als je een super tof evenement wilt organiseren, maar niet over de benodigde financiering beschikt om het evenement te

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling Maatschappelijk verantwoord Zakelijk netwerk Gezelligheid. Ronald Treijtel Crowdfund Coach regio Achterhoek.

Persoonlijke ontwikkeling Maatschappelijk verantwoord Zakelijk netwerk Gezelligheid. Ronald Treijtel Crowdfund Coach regio Achterhoek. Persoonlijke ontwikkeling Maatschappelijk verantwoord Zakelijk netwerk Gezelligheid Ronald Treijtel Crowdfund Coach regio Achterhoek April 2015 Agenda Even voorstellen Crowdfunding in het grote perspectief

Nadere informatie

Actie toolkit voor personen

Actie toolkit voor personen Actie toolkit voor personen Augustus 2016 Introductie Introductie Wij zijn ontzettend blij en dankbaar dat jij in actie wil komen voor Spieren voor Spieren! Zoals je wellicht weten zijn wij voor een groot

Nadere informatie

Digitale Toolkit. Social Media. voor sportclubs,gemeenten en sportbonden

Digitale Toolkit. Social Media. voor sportclubs,gemeenten en sportbonden Digitale Toolkit Social Media voor sportclubs,gemeenten en sportbonden 2 De kracht van Social Media voor, tijdens en na de Nationale Sportweek Deze toolkit is gemaakt voor sportclubs, gemeenten, sportbonden

Nadere informatie

Crowdfunding. Wat is crowdfunding. Drie verdienmodellen. Voorbeeldprojecten. Bekendheid met crowdfunding

Crowdfunding. Wat is crowdfunding. Drie verdienmodellen. Voorbeeldprojecten. Bekendheid met crowdfunding Crowdfunding Crowdfunding is in opmars. Ook voor vastgoedprojecten wordt deze methode steeds vaker toegepast. In dit sectorthema onderzoekt het huidige gebruik van crowdfunding in de bouw en de houding

Nadere informatie

GEEFSAMEN VIAGEEF.NL

GEEFSAMEN VIAGEEF.NL 01 ACTIEVOERDERS Actievoerders over GeefSamen 02 PAKKETTEN Pakketten voor diverse partijen 03 KOM IN ACTIE! Genoeg info, kom in actie! 04 MEER INFO Achtergrondinformatie 05 VOORBEELDEN www.geef.nl & cliniclowns.geef.nl

Nadere informatie

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats WERVINGSCIRKEL De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste persoon

Nadere informatie

Tips en Tricks voor sponsorwerving

Tips en Tricks voor sponsorwerving Tips en Tricks voor sponsorwerving Je gaat op bouwreis en maakt gebruik van de sponsortool, of je bouwt virtuele huisjes op Bouwmee, bijvoorbeeld omdat je voor Habitat meedoet aan een evenement. Alles

Nadere informatie

Affiliates. Eigenschappen van een affiliate Een affiliate bezit de volgende eigenschappen:

Affiliates. Eigenschappen van een affiliate Een affiliate bezit de volgende eigenschappen: Affiliate Manual Symbid is een aandelen-crowdfunding platform, gevestigd in Rotterdam. Het platform is opgericht in 2011 en groeit sindsdien hard. Symbid wil zoveel mogelijk ondernemers, met behoefte aan

Nadere informatie

Stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o. Sponsoring en fondsenwerving

Stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o. Sponsoring en fondsenwerving Sponsoring en fondsenwerving Weet wat je aan wie vraagt Bronnen van geldgevers: Particulieren (eenmalige gift of donateurs) Bedrijven (eenmalige gift of sponsoring) Vermogensfondsen (financiering initiatief)

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Jaarverslag voor Stichting SQPN

Jaarverslag voor Stichting SQPN Jaarverslag voor 2011 Stichting SQPN Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 Externe contacten... 4 Interne organisatie... 5 Financiën... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting

Nadere informatie

Eric Sleeuwits en Chantal van der Wijk

Eric Sleeuwits en Chantal van der Wijk Dankwoord Allereerst wil ik alle mensen bedanken die mij hebben geholpen bij het schrijven van dit boek en de mensen die mij in de tussentijd gesteund hebben. Zoals mijn collega s, ouders en vriendin.

Nadere informatie

Hoe help jij jouw doelgroep om de keuze te maken voor jou?

Hoe help jij jouw doelgroep om de keuze te maken voor jou? Hoe help jij jouw doelgroep om de keuze te maken voor jou? INHOUD! Introductie! Begrijp je doelgroep! Onderscheiden ten opzichte van de concurrentie! Jouw verhaal INTRODUCTIE Storen of helpen? INTRODUCTIE

Nadere informatie

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P 1 Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P Persoonlijk klantencontact in jouw on-offline communicatie Ben je op zoek naar de juiste identiteit van jouw organisatie? Ken je

Nadere informatie

Acquisitie met LinkedIn. Acquisitie met LinkedIn

Acquisitie met LinkedIn. Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn 1. Introductie 2. Wat is acquisitie 3. Wat betekent acquisitie voor jou 4. Social Media facts 5. Acquisitie en LinkedIn 6. Tips Voorstellen

Nadere informatie

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes.

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes. Marketing voor bedrijvenparken Samen bouwen aan succes. Grond en stenen met waarde Een vol bedrijvenpark zorgt voor een hogere grond- en steenprijs. Precies wat u als eigenaar van een bedrijvenpark wilt,

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Crowdfunding in Nederland 2012. Crowdfunding in 2012: de cijfers

Crowdfunding in Nederland 2012. Crowdfunding in 2012: de cijfers Crowdfunding in Nederland 2012 Crowdfunding in 2012: de cijfers Dit rapport is opgesteld door Douw&Koren en gepubliceerd op 23 januari 2013. Copyright Douw&Koren Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

HOE CREËER JE EEN BELONING? 1. Wat is een goede beloning? 1.1. Redenen voor en tegen het geven van beloningen

HOE CREËER JE EEN BELONING? 1. Wat is een goede beloning? 1.1. Redenen voor en tegen het geven van beloningen HOE CREËER JE EEN BELONING? 1. Wat is een goede beloning? 1.1. Redenen voor en tegen het geven van beloningen Waarschijnlijk lukt het je wel om je vrienden en familieleden te overtuigen om een bijdrage

Nadere informatie

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT JAARVERSLAG 2016 GEDEMPTE SCHALBURGERGRACHT 99 2021AK Haarlem info@daretosharefoundation.com 06-81318513

Nadere informatie

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd Discussie notitie Aan : Gemeenteraad Van : Inge Schopenhouer Datum : maandag 21 mei 2012 Onderwerp : Social media, spelregels voor effectief gebruik: een discussie waard! Onder Social media verstaan we

Nadere informatie

Social Media Strategie Plan

Social Media Strategie Plan Social Media Strategie Plan Creëren van de strategie en planning van de uitvoering Een stappenplan met daarin vastgelegd waar je merk staat, waar je heen wilt en en hoe er te komen. Houd in gedachten dat

Nadere informatie

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen HOE PAK JE EEN CROWDFUNDINGCAMPAGNE AAN? A. Tijdlijn project = live! Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen Afsluiting & beloningen 1. Planning 1.1. Is crowdfunding iets voor mij? Overeenstemming

Nadere informatie

MEMO Crowdfunding Algemeen

MEMO Crowdfunding Algemeen MEMO Crowdfunding Algemeen Introductie Door middel van deze memo willen wij u graag nader informeren over (de mogelijkheden van) crowdfunding. Crowdfunding heeft zich de afgelopen jaren in Nederland ontwikkeld

Nadere informatie

In 10 stappen van project naar effect!

In 10 stappen van project naar effect! In 10 stappen van project naar effect! een handleiding voor slim zorgen > Betrek de belangrijke sleutelpersonen > Stel projectteam samen & kies pilotteams > Screen de huidige situatie > Organiseer een

Nadere informatie

Video marketing voor makelaars 7 tips

Video marketing voor makelaars 7 tips Video marketing voor makelaars 7 tips Dus je wilt beginnen met video marketing? Erg slim, want nog lang niet alle makelaars gebruiken video, terwijl 85% van de huizen verkopers aangeeft dat ze liever een

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5 Bel ei dspl anst i c ht i nggeef Gez ondhei d Geef Gez ondhei d. nu201 4 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en doel GeefGezondheid 1.2 Over crowdfunding Het succes van crowdfunding Crowdfunding via GeefGezondheid.nu

Nadere informatie