Elfde-Liniestraat Hasselt Schooljaar TINFO POKER GAME Oracle DBA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt Schooljaar 2009-2010 TINFO POKER GAME Oracle DBA"

Transcriptie

1 Elfde-Liniestraat Hasselt Schooljaar TINFO POKER GAME Oracle DBA Studenten: Peter Asnong Rik Broens Tom De Keyser Daan Gielen Kris Gregoire Koen Olaerts Toon Wouters

2 Inhoudsopgave 1 Overzicht users met rechten en rollen Aanmaak database Overzicht instellingen Database storage Controlfiles Tablespaces Datafiles Redo log groups Back-up Logboek Maandag 11/01/ Dinsdag 12/01/ Woensdag 13/01/ Donderdag 14/10/ Bronnen Groep 10 ~ 2 ~ TINFO Poker Game

3 1 Overzicht users met rechten en rollen Koen Olaerts, Kris Gregoire, Toon Wouters, Tom Dekeyser, Daan Gielen, Rik Broens en Peter Asnong zijn standaardgebruikers. Hun usernames komen overeen met hun echte namen maar dan zonder spatie tussen de voornaam en de achternaam. De users hebben allemaal Pokergame als default tablespace en de voornaam in kleine letters als paswoord. Zij krijgen allen de rol r_gebruiker toegewezen. Deze rol bevat de subrollen r_usersonderhouden en heeft daarnaast ook een select-recht op de tabel games. De gebruikers VeroniqueHuybrechts en beheerder zijn beide toegekend aan de rol r_admin. Deze rol zorgt ervoor dat deze gebruikers alle rechten hebben. Ook bij hun is de default tablespace Pokergame. De beheerders hebben ook unlimited tablespace. De inloggegevens zijn VeroniqueHuybrechts/veronique en beheerder/beheerder. Naast de hoofdbeheerder hebben we twee extra gebruikers voorzien namelijk gamebeheerder en userbeheerder. De gamebeheerder zal instaan voor het beheren van de games en table_models en heeft de rol r_gamebeheer toegewezen. De userbeheerder zal op zijn beurt instaan voor het beheren van alle gebruikers. De inloggegevens zijn gamebeheerder/gamebeheerder en userbeheerder/userbeheerder. We hebben ook een gebruiker voorzien die de applicatie zelf zal gebruiken. Deze gebruiker krijgt de rol r_applicatie toegewezen. De rol r_applicatie bevat de rollen usersonderhouden en gamesonderhouden en heeft een extra select, insert en updaterecht op de tabel sessions. De applicatie heeft ook toegang om de aangemaakte procedures op te roepen. De inloggegevens zijn applicatie/applicatie. We gebruiken de bestanden GebruikersVerwijderen.sql en RollenVerwijderen.sql om de vorige gegevens eerst te verwijderen. Daarna kunnen GebruikersAanmaken.sql, RollenAanmaken.sql en RollenToekennen.sql worden gebruikt om de gebruikers en rollen aan te maken en toe te kennen. Groep 10 ~ 3 ~ TINFO Poker Game

4 Beschrijving van alle rollen en hun rechten r_viewsbekijken r_usersonderhouden r_gamesonderhouden r_gebruiker r_gamebeheer r_userbeheer r_applicatie r_admin Select op de views vchip, vlose en vwin. Alle rechten van de rol r_viewsbekijken. Select, update en delete rechten op de tabel Users. Alle rechten van de rol r_viewsbekijken. Select, insert, update en delete rechten op de tabel Games en Table_models. Alle rechten van de rol r_usersonderhouden. Select rechten op de tabel Games. Alle rechten van de rol r_gamesonderhouden. Alle rechten van de rol r_usersonderhouden. Insert op de tabel Users. Execute rechten op de procedures. Alle rechten van de rollen r_usersonderhouden en r_gamesonderhouden. Select, insert en update rechten op de tabel Sessions. Execute rechten op de procedures. Alle rechten van de rol r_viewsbekijken. Alle rechten op de tabellen Users, Games, Table_Models en Sessions. Rechten voor het aanmaken/droppen van tabellen, triggers, procedures, views, sequences en synonyms. Execute rechten op de procedures. Schematische voorstelling rollenmodel Wij hebben gekozen om het schema op te delen in kleinere deelschema s. Dit vergroot de leesbaarheid. Eventuele subrollen worden telkens herhaald. r_viewsbekijken Groep 10 ~ 4 ~ TINFO Poker Game

5 r_usersonderhouden r_gamesonderhouden Groep 10 ~ 5 ~ TINFO Poker Game

6 r_gebruiker r_gamebeheer Groep 10 ~ 6 ~ TINFO Poker Game

7 r_userbeheer r_applicitie Groep 10 ~ 7 ~ TINFO Poker Game

8 r_admin Gebruikers en wachtwoorden Gebruikersnaam VeroniqueHuybrechts KrisGregoire ToonWouters KoenOlaerts DaanGielen PeterAsnong TomDekeyser RikBroens applicatie beheerder gamebeheerder userbeheerder Wachtwoord veronique kris toon koen daan peter tom rik applicatie beheerder gamebeheerder userbeheerder De laatste vier gebruikers in deze lijst zijn voorbeeldgebruikers. In een reële implementatie krijgen zij natuurlijk ook een naam. Het is dan ook noodzakelijk, net zoals voor alle gebruikers, dat een degelijk wachtwoord gekozen wordt. Groep 10 ~ 8 ~ TINFO Poker Game

9 2 Aanmaak database 2.1 Overzicht instellingen Configureer de database met enterprise manager. - Use database control for database management - Use the same password for all accounts: phl - Storage for database: File system - Use Database File Locations from Template - Recovery options for the database: Specify Flash Recovery Area (we zouden de flash recovery area op een andere HD zetten, maar hier beschikken we nu niet over). - Plaats een vinkje voor Enabled Archiving. - Enkel de Enterprise Manager Repository aanvinken Bij standard database components vinken we alles uit. 70 % of Total memory space (we draaien oracle in vmware, oracle is het enige wat op de HD staat) Name Value audit_file_dest {ORACLE_BASE}\admin\{DB_UNIQUE_NAME}\adump background_dump_dest {ORACLE_BASE}\admin\{DB_UNIQUE_NAME}\bdump compatible ("{ORACLE_BASE}\oradata\{DB_UNIQUE_NAME}\control01.ctl", control_files "{ORACLE_BASE}\oradata\{DB_UNIQUE_NAME}\control02.ctl", "{ORACLE_BASE}\oradata\{DB_UNIQUE_NAME}\control03.ctl") core_dump_dest {ORACLE_BASE}\admin\{DB_UNIQUE_NAME}\cdump db_block_size 8192 db_domain db_file_multiblock_read_count 16 db_name pokergame db_recovery_file_dest {ORACLE_BASE}\flash_recovery_area db_recovery_file_dest_size 2048MB job_queue_processes 10 log_archive_format ARC%S_%R.%T nls_language DUTCH nls_territory BELGIUM open_cursors 300 pga_aggregate_target 79MB processes 150 remote_login_passwordfile EXCLUSIVE sga_target 238MB undo_management AUTO undo_tablespace UNDOTBS1 user_dump_dest {ORACLE_BASE}\admin\{DB_UNIQUE_NAME}\udump Groep 10 ~ 9 ~ TINFO Poker Game

10 - Database characterset: default (West-Europese default karakterset) Database Character Set: WE8MSWIN1252 National Character Set: AL16UTF16 - Dedicted server mode (zoveel connecties komen er nooit tegelijkertijd voor) 2.2 Database storage Controlfiles We zouden de control files opslaan op meerdere harde schijven indien we hierover beschikten (multiplexen). Maximum datafiles: 100 (standaard) Maximum redo log files: 16 Maximum log members: 3 C:\oracle\product\10.2.0\oradata\pokergame\control01.ctl C:\oracle\product\10.2.0\oradata\pokergame\control02.ctl C:\oracle\product\10.2.0\oradata\pokergame\control03.ctl ALTER SYSTEM SET control_files= 'c:\oracle\product\10.2.0\oradata\pokergame\control01.ctl', 'c:\oracle\product\10.2.0\oradata\pokergame\control02.ctl', 'c:\oracle\product\10.2.0\oradata\pokergame\control03.ctl' SCOPE=spfile; Tablespaces Nieuwe tablespace Pokergame aangemaakt: AutoExtend (increment 5Mb) Maximumsize: unlimited We hebben de volgende standaarden: Pokergame permanent local 20 SYSAUX permanent local 120 SYSTEM permanent local 300 TEMP tempory local 20 UNDOTBS1 undo local 200 USERS permanent local 5 CREATE TABLESPACE Pokergame DATAFILE 'c:\oracle\product\10.2.0\oradata\pokergame\pokergame.dbf' SIZE 100M AUTOEXTEND ON NEXT 5M MAXSIZE 500M EXTENT management local autoallocate; Datafiles C:\oracle\product\10.2.0\oradata\pokergame\Pokergame.dbf Pokergame 20 C:\oracle\product\10.2.0\oradata\pokergame\sysaux01.dbf SYSAUX 120 C:\oracle\product\10.2.0\oradata\pokergame\system01.dbf SYSTEM 300 C:\oracle\product\10.2.0\oradata\pokergame\temp01.dbf TEMP 20 C:\oracle\product\10.2.0\oradata\pokergame\undotbs01.dbf UNDOTBS1 200 C:\oracle\product\10.2.0\oradata\pokergame\users01.dbf USERS 5 Groep 10 ~ 10 ~ TINFO Poker Game

11 2.2.4 Redo log groups C:\oracle\product\10.2.0\oradata\pokergame\redo01.log C:\oracle\product\10.2.0\oradata\pokergame\redo02.log C:\oracle\product\10.2.0\oradata\pokergame\redo03.log kb kb kb ALTER DATABASE ADD LOGFILE group 1 'c:\oracle\product\10.2.0\oradata\pokergame\redo01.log' SIZE 100M; ALTER DATABASE ADD LOGFILE group 2 'c:\oracle\product\10.2.0\oradata\pokergame\redo02.log' size 100M; ALTER DATABASE ADD LOGFILE group 1 'd:\oracle\product\10.2.0\oradata\pokergame\redo01.log' size 100M; ALTER DATABASE ADD LOGFILE group 1 'd:\oracle\product\10.2.0\oradata\pokergame\redo02.log' size 100M; 3 Back-up Voor backups te maken van onze databank gebruiken we differentiële incrementele backups. Bij dit type van backup worden enkel de bestanden opgeslagen sinds de vorige volledige of incrementele backup. Na de eerstvolgende succesvolle volledige back-up kunnen de incrementele back-ups verwijderd worden. Om een volledige bestandsmap terug te plaatsen is de laatste volledige back-up, en alle daar op volgende incrementele back-ups nodig. In deze afbeelding zie je schematisch hoe onze backups werken. Op zondag worden onze volledige backups genomen. De andere dagen wordt er een incrementele backup Groep 10 ~ 11 ~ TINFO Poker Game

12 genomen. Hierin worden de gewijzigde gegevens sinds de recenste backup bijgehouden. Al deze backups gebeuren om middernacht. Dagelijks wordt er een kopie gemaakt van de fysische files behorende tot de databank, zoals datafiles, control files, gearchiveerde redo log files. Wekelijks wordt er een logische back-up gemaakt van alle logische data zoals de tabellen, tablespaces, Voor het aanmaken van onze backups maken wij gebruik van RMAN recovery manager. Deze kun je oproepen in de commandprompt van je oracle server. Een groot voordeel van RMAN is dat hij alleen used tablespace gaat backuppen. Ook biedt RMAN de gelegenheid blokken te controleren of deze corrupt zijn. Daardoor wordt u op een vroeg moment gealarmeerd over een probleem in uw databestanden. Voor we hier echter aan kunnen beginnen moet je ervoor zorgen dat je database in archive log mode staat. Als dit nog niet gebeurd zou zijn kun je dit instellen via de commando s: startup mount alter database archivelog; archive log list; Als eerste gaan we onze Flash Recovery Area instellen waarin onze logfiles en backups bewaard gaan worden. Hierdoor zullen de oudere bestanden van databaseherstel die niet meer nodig zijn automatisch gewist worden wat natuurlijk een serieuze besparing is op schijfruimte. We stellen de FRA als volgt in: alter system set db_recovery_file_dest_size = 3g; alter system set db_recovery_file_dest = /ora_flash_area We beginnen met het opstarten van RMAN in de DOS-promt: rman target / Nu moet je de instellingen aanpassen. Begin met het default backup device type te veranderen naar disk: RMAN> CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE TO DISK; We kiezen ervoor om een gecomprimeerde backup set te gebruiken: RMAN> CONFIGURE DEVICE TYPE DISK BACKUP TYPE TO COMPRESSED BACKUPSET; We zorgen ervoor dat ook de controlfile en spfile mee gebackupped worden: RMAN> CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON; Elke backup laten we naar 3 bestanden wegschrijven: RMAN> CONFIGURE RETENTION POLICY TO REDUNDANCY 3; We stellen de recovery window in op 7 dagen: RMAN> CONFIGURE RETENTION POLICY TO RECOVERY WINDOW OF 7 DAYS; Als alles juist is ingesteld kunnen we een volledige backup doen, inclusief de laatste logfile: RMAN> BACKUP DATABASE PLUS ARCHIVE LOG; Dit is echter een volledige backup. Wij willen gebruik maken van incrementele backups. Elke zondag nacht gaan we een level 0 incremental backup nemen: Groep 10 ~ 12 ~ TINFO Poker Game

13 RMAN> BACKUP INCREMENTAL LEVEL 0 DATABASE; Elke andere nacht gaan we een nieuwe level 1 backup maken. Een level 1 backup onthoudt alleen de gegevens sinds the laatste level 0 of andere level 1 backup. RMAN>BACKUP INCREMENTAL LEVEL 1; We moeten nu nog een recovery catalog database maken. Als je wilt dat deze recovery catalog database nut heeft, dan moet je deze op een andere host, andere schijf zetten en in een andere database zetten dan de gegevens die je wilt backuppen. Zo hou je bij een eventuele crash sowieso je database bij op een andere locatie. Eerst connect je naar de database waarin je je recovery catalog db wilt aanmaken. We veronderstellen dat hierin de tabelspace recovery bestaat. Dan maak je een user voor je recovery catalog voor te kunnen werken met deze tablespace recovery. SQL> CREATE USER rman IDENTIFIED BY rman 2 DEFAULT TABLESPACE recovery 3 TEMPORARY TABLESPACE temp 4 QUOTA UNLIMITED ON recovery; We geven deze user dan de RECOVERY_CATALOG_OWNER rol. SQL> GRANT RECOVERY_CATALOG_OWNER TO rman; Dan geven we hem nog de juiste rechten: SQL> GRANT CONNECT, RESOURCE TO rman; De catalog owner zou nu zelf de catalog moeten maken via hat CREATE CATALOG command binnen de RMAN interface. Op deze manier creëren we de catalog in de default tablespace van de catalog owner. Begin dus met connecteren naar de databank met rman(de catalog owner) as volgt: rman catalog rman/rman Hierna run je het volgende commando: RMAN> create catalog; Nu registeren we de target database in de recovery catalog. De database waarin de recovery catalog zit heet in hier catdb. rman POKERGAME beheerder/beheerder catalog RMAN> register database; Groep 10 ~ 13 ~ TINFO Poker Game

14 4 Logboek Maandag 11/01/10 Start lezen opdracht overleg structuur database en nodige items Uitdenken triggers, procedures, scripts Uitdenken rollen + rolbeheer Dinsdag 12/01/10 Uitwerken triggers, procedures, scripts Woensdag 13/01/10 Verbeteren triggers, procedures, scripts trigger voor create session moeten aanpassen omdat er ook gecontroleerd moet worden bij een insert Uitwerken rollen + rolbeheer Schematisch overzicht rollen & gebruikers Administration: controlfiles, tablespace, redolog Donderdag 14/10/10 Rollen verder uitwerken: uitdiepen en ontwerpen van organisatierollen en toepassingsrollen nieuwe rollen gecreëerd om overzichtelijker te werken Administration: backup Worddocument opstellen Groep 10 ~ 14 ~ TINFO Poker Game

15 5 Bronnen - Leerboek Oracle SQL Lex de Haan - Leerboek Oracle PL/SQL Gilbert Rattink - Boek Oracle Databasebeheer Corné Van Den Beemd en Eric Valk - /b28270/rcmcncpt.htm - does_one_backup_and_restore_a_database_using_rman.3f - m Groep 10 ~ 15 ~ TINFO Poker Game

Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt Schooljaar 2009-2010 TINFO POKER GAME Oracle Scripts

Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt Schooljaar 2009-2010 TINFO POKER GAME Oracle Scripts Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt Schooljaar 2009-2010 TINFO POKER GAME Oracle Scripts Studenten: Peter Asnong Rik Broens Tom De Keyser Daan Gielen Kris Gregoire Koen Olaerts Toon Wouters Inhoudsopgave

Nadere informatie

Recovery Manager (RMAN) 11g

Recovery Manager (RMAN) 11g Recovery Manager (RMAN) 11g Oracle Waterschapsdag SPREKER : E-MAIL : DATUM : Ellen Bökkerink ebokkerink@transfer-solutions.com 30-11-2010 WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM Recovery Manager (RMAN) 11g Inleiding

Nadere informatie

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding Perceptive Process Design & Enterprise Installatiehandleiding 2013 Lexmark International Technology S.A. Datum: 31-10-2013 Versie: 3.0.3 Perceptive Software is a trademark of Lexmark International Technology

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Algemeen... 4. 1.1. Hoe werkt kort gezegd de online back-upsoftware?... 4

Inhoudsopgave. 1. Algemeen... 4. 1.1. Hoe werkt kort gezegd de online back-upsoftware?... 4 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 4 1.1. Hoe werkt kort gezegd de online back-upsoftware?... 4 2. Solcon Backup Manager Pro (OBM) / Solcon Backup Manager Lite (ACB)4 2.1. Kunnen we OBM aanpassen aan onze persoonlijke

Nadere informatie

Extra details van de performance in de database kunt u zien met het Top Activity scherm dat u van hieruit kunt tonen.

Extra details van de performance in de database kunt u zien met het Top Activity scherm dat u van hieruit kunt tonen. Real-time performance diagnose in Oracle In Oracle 10g en 11g is het mogelijk om de database performance real-time te volgen, als u de licentie voor Diagnostics Pack heeft aangeschaft (en de Enterprise

Nadere informatie

Procedure om een backup te maken via VEEAM + schedule

Procedure om een backup te maken via VEEAM + schedule Backup procedure Procedure om een backup te maken via VEEAM + schedule Configuratie De VEEAM software draait rechtstreeks op onze supermicro Disc enclosure. Zo kan er een optimale snelheid gegarandeerd

Nadere informatie

Introductie Sharepoint Portal Server 2003

Introductie Sharepoint Portal Server 2003 Introductie Sharepoint Portal Server 2003 1. INLEIDING... 4 2. SYSTEEMVEREISTEN... 4 2.1 Server... 4 2.2 Clients... 5 3. SHAREPOINT PORTAL SERVER VS WINDOWS SHAREPOINT SERVICES... 5 4. INSTALLATIE WINDOWS

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

Inhoud. VVKSO Ondersteuning Informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows 2000-463

Inhoud. VVKSO Ondersteuning Informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows 2000-463 Inhoud 21 Reservekopie met Windows 2000... 464 21.1 Schijven en volumes... 464 21.2 Vereisten... 466 21.3 Een reservekopie maken... 466 21.3.1 Het bandapparaat... 466 21.3.2 Labo 156: Back-up maken met

Nadere informatie

FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S)

FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S) FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING AUTEUR(S) : Kris Bekkers DOCUMENTNUMMER : VERSIE : 1.0.0 BRON : Kris Bekkers STATUS : DOCUMENTDATUM : 12 juni 2006 AANTAL PAGINA'S : 75 Copyright 2006, Kris Bekkers

Nadere informatie

Micro Computer Service Center. Installatie

Micro Computer Service Center. Installatie Micro Computer Service Center Installatie MCSC BDR versie 2.7 van 01/01/2013 2013 Contents I. Uit te voeren bij MCSC voor vertrek naar de klant... 3 1. Bdr opzetten... 3 2. Bdr aanmaken in McscCom... 3

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

2. RESERVEKOPIE IN THE NANNY

2. RESERVEKOPIE IN THE NANNY The Nanny back-up INLEIDING Binnen iedere kinderopvangorganisatie zullen er specifieke vragen zijn over bepaalde processen binnen The Nanny. Met dit document willen wij u een handreiking geven, zodat u

Nadere informatie

d.d. 24-08-2012 Setup notes Versie 17.00.00

d.d. 24-08-2012 Setup notes Versie 17.00.00 d.d. 24-08-2012 Setup notes Versie 17.00.00 Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is

Nadere informatie

Technical White Paper

Technical White Paper Technical White Paper VMware vcloud Director Opgesteld door: Andy Janssens 3SNB Inhoudsopgave 1 Cloud Computing, wat is het en wat houdt het in?... 4 1.1 Wat is Cloud Computing?... 4 1.2 Welke Cloud Computing

Nadere informatie

Administratieve rollen

Administratieve rollen Begrippen SOAP: Simple Object Access Protocol, simpel op XML gebaseerd communicatie protocol. De management console maakt ook gebruik van SOAP. UDP: User Datagram Protocol, is het primaire protocol dat

Nadere informatie

HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN

HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN Een handleiding van - Moving Art Studio ASBL Copyright Moving Art Studio Eleni Postantzi GNU Free Documentation Licence

Nadere informatie

Netwerken deel 2: Home- en mediaserver

Netwerken deel 2: Home- en mediaserver Netwerken deel 2: Home- en mediaserver Prakticum: Freenas 8.0.1 door Auteur: zondag 17 februari 2013 Versie: U gaat akkoord met... Deze cursus wordt u aangeboden door de Vrienden van de SNT, vzw, in samenwerking

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen. Groep 5. Netwerkimplementatie. An Liebens Andy Janssens Yoni Millen

Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen. Groep 5. Netwerkimplementatie. An Liebens Andy Janssens Yoni Millen Groep 5 Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen Netwerkimplementatie An Liebens Andy Janssens Yoni Millen INHOUD 1. ALGEMEEN... 1 1.1 Virtueel netwerkschema... 2 1.1.1 Virtueel Netwerkschema... 2 1.2 IP

Nadere informatie

Technical Note #033. Auteur: Wim van Ommen Gemaakt op: 21 maart 2002 Bijgewerkt op: 21 maart 2002. Training

Technical Note #033. Auteur: Wim van Ommen Gemaakt op: 21 maart 2002 Bijgewerkt op: 21 maart 2002. Training Technical Note #033 Auteur: Wim van Ommen Gemaakt op: 21 maart 2002 Bijgewerkt op: 21 maart 2002 Training Wim van Ommen Page 2 21-03-2002 1.0 Introductie...6 Installatie van Cumulus 5.0/5.5...6 Hoe zetten

Nadere informatie

WORDPRESS? Of COURSE! CURSUS: 'Zelf je website maken ZONDER technische kennis en met GRATIS tools' Deel 2 : MIGRATIE VAN WORDPRESS

WORDPRESS? Of COURSE! CURSUS: 'Zelf je website maken ZONDER technische kennis en met GRATIS tools' Deel 2 : MIGRATIE VAN WORDPRESS WORDPRESS? Of COURSE! CURSUS: 'Zelf je website maken ZONDER technische kennis en met GRATIS tools' Deel 2 : MIGRATIE VAN WORDPRESS MIGRATIE VAN EEN WP PLATFORM MET EEN BACKUP PLUGIN Er zijn een aantal

Nadere informatie

Installatie Domein Windows 2000

Installatie Domein Windows 2000 Nodig : a. installatie van Windows 2000 server afgewerkt b. installatie van Windows 2000 Service Pack 4.0 afgewerkt c. toekennen Ip-adres aan de server afgewerkt Bij het heropstarten van de server krijgt

Nadere informatie

BackupAgent Online Backup Client voor Windows 3.11 Gebruikershandleiding

BackupAgent Online Backup Client voor Windows 3.11 Gebruikershandleiding BackupAgent Online Backup Client voor Windows 3.11 Gebruikershandleiding January 2008 Version 1.0 Disclaimer This document is compiled with the greatest possible care. However, errors might have been introduced

Nadere informatie

Beveiliging & configuratie van een computerklas

Beveiliging & configuratie van een computerklas KaHo Sint-Lieven Campus BNS-OLVP Plezantstraat 157 9100 Sint-Niklaas Beveiliging & configuratie van een computerklas Eindwerk voorgedragen tot het bekomen van het diploma leraar secundair onderwijs groep

Nadere informatie

Vergunningen Informatie Systeem Beheer v 3.6.10

Vergunningen Informatie Systeem Beheer v 3.6.10 Vergunningen Informatie Systeem Beheer v 3.6.10 1 Inleiding & begrip van de situatie...3 2 Overzicht Vergunningen Informatie Systeem...4 2.1 Algemeen overzicht...4 2.2 Technisch overzicht...4 3 Technisch

Nadere informatie

4/6 Databaseservices

4/6 Databaseservices Networking Services 4/6 Databaseservices 4/6.1 My SQL -basisvaardigheden Ook in een Novell-omgeving zult u het steeds vaker tegen: My SQL is in toenemende mate belangrijk als systeemdatabase die door verschillende

Nadere informatie

6/10 Bestandstoegang

6/10 Bestandstoegang Storage 6/10 Bestandstoegang 6/10.1 Beheer van bestandstoegang in Open Enterprise Server 2 In NetWare hoefde u eigenlijk helemaal niet na te denken over bestandstoegang. De toegang tot bestanden werd min

Nadere informatie

Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0

Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0 Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0 1 Inleiding & begrip van de situatie...3 2 Overzicht Vergunningen Informatie Systeem...4 2.1 Algemeen overzicht...4 2.2 Technisch overzicht...4 3 Technisch

Nadere informatie

Rhino opgetuigd deel 4: de Back-up

Rhino opgetuigd deel 4: de Back-up Rhino opgetuigd deel 4: de Back-up Standaard applicaties zijn geïnstalleerd. We kunnen op Rhino werken! Maar... Wat velen vaak vergeten is de back-up. Iedereen weet dat het moet. Maar doen we het ook?

Nadere informatie