Inhoudsopgave. Theorie Praktijk Gegevens uit Database halen DML commando s... 14

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Theorie... 14 Praktijk... 14. Gegevens uit Database halen... 13 DML commando s... 14"

Transcriptie

1 SQL 2013

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 SQL begrippen... 3 Maken Database... 4 Rechten voor een Database... 4 User aanmaken... 5 Rol Toekennen aan een user... 5 Backup... 6 Theorie... 6 In SQL... 6 SQL CMD... 6 ODBC Koppeling... 8 in excel... 8 in acces... 8 Query gelijk opslaan in C schijf... 8 maintenance plan maken Office Word aantekeningen mergen Queries Datum Theorie Praktijk Gegevens uit Database halen DML commando s Theorie Praktijk Handleiding export SQL Foutmeldingen Hoofdletters Slash... 19

3 SQL begrippen Begrip Uitleg INT Als dit bij een table staat moet er een getal staan. Varchar Dit is een variatie van letters Varchar wordt gevolgd door (4) het getal in deze haakjes zoveel letters mag het bevatten. Not null Dit veld mag niet leeg zijn null Dit veld mag leeg zijn Select Met dit commando selecteer je dingen uit de database Insert Dit commando gebruik je om dingen toe te voegen in de database Delete Dit commando gebruik je om dingen te verwijderen van de database Update Dit commando gebruik je om records te updaten in de database Integriteit Waarde in een database klopt Truncate Dit commando gebruik je om dingen voor altijd te wissen uit de database Create Dit commando gebruik je om je database aan te maken Go Dit commando gebruik je om van start te gaan in de database naar keuze Use Dit commando gebruik je om de database te selecteren in welke je wilt gaan werken Primary key Aan dit veld kun je de database herkennen * Alles Order by Dit commando wil je de database gaan ordenen op het genoemde veld ASC Sorteer aflopen A-Z DESC Sorteer oplopend Z-A OR Of NOT Niet AND En AVG Het gemiddelde MIN Minimum MAX Maximum SUM Bepaalde dingen bij elkaar optellen Count Tellen hoeveel items er zijn Insert Into... Ergens in toevoegen Values Waardes

4 Maken Database Het maken van database beheerder: - Create Database Beheerder Het werkelijk aanmaken - Go Zeggen dat je deze database gaat gebruiken - Use Beheerder Het maken van een tabel - Create Table Voorbeeld Het vullen van gegevens - Insert into voorbeeld (nr, Vnaam, Tnaam, Anaam, Leeftijd) - (1, Corné, null, Tamerus, 22) - Insert Into voorbeeld (2, Jan, Null, Klaassen, 25) Rechten voor een Database Select Insert Update Delete All Transactional Grant Revoke Selecteren Invoegen Updaten Verwijderen ^ Alle bovenstaande ^ Gebruiken we niet! Toekenen Ontnemen

5 User aanmaken Elke user moet een Login krijgen om toegang te krijgen tot de server - Create Login Testen - With Password = - Must_change; - go Een login moet een useraccount worden Toegang tot een Database (meerdere Databases is regel herhalen!) - Use Nortwind - Create User Inkoper - For Login Testen; - Go Rol Toekennen aan een user - exec sp_addrolemember 'db_datareader', 'Inkoper' Zelf een Rol maken en hier rechten aan toevoegen - Create role Testen - go Grant = toekennen - Grant select, update on products to testen - Grant Delete on products to testen revoke = ontnemen - Revoke update on products to testen deny = niet gebruiken

6 Backup Theorie Backup tye full backup = een backup van de gehele database differential backup = een backup van de wijzigingen in de full backup (werkt niet als je geen full backup hebt). bij options altijd append to the existing media aangevinkt laten. zorg ervoor dat er altijd do not compress backup aanstaat bij options -> compression bij maintenence plans kun je de backup specefieker aangeven. In SQL Databases opvragen - select*fromsys.databases een database uit de beheeromgeving halen: - detach - exec = N'northwind' een database in de beheeromgeving opnemen: - attach - create database[northwind] on - ( filename = N'C:\program files\microsoft sql server\mssql\data\northwind.mdf ), - ( filename = N'C:\program files\microsoft sql server\mssql\data\northwind.ldf') - for attach Backup databae [Northwind] to disk - N'c\Northwind.bak SQL CMD

7 In uitvoeren kun je een sql cmd starten waar je ook statements kunt intypen zoals select enz ga naar uitvoeren -> typ sqlcmd

8 ODBC Koppeling koppeling maken tussen client en server voor office ga naar server --> start --> admin tools --> data sources (ODBC). kies voor client sql kies de server naam (klik op file --> connect en dan zie je de servername staan. klik bij user dsn op create --> vul je naam en een descrition in (Klik verder niet op het pijltje). vink aan with integrated authentication windows selecteer de northwind database in excel tabblad gegevens --> ext gegevens ophalen en dan koppel je de gemaakte koppeling in acces tabblad externe gegevens odbc database koppelen aan een gegevensbron selecteren --> en dan de juiste database selecteren en dan een tabel kiezen ga naar het tabblad externe gegevens --> odcb-database en dan de database met de juiste tabel selecteren Query gelijk opslaan in C schijf ga naar sqlcmd type in :out C:\text.txt typ dan de query die je wilt hebben bijvoorbeeld use northwind from products

9 deze query wordt dan opgeslagen

10 maintenance plan maken klik op management bij sql --> DC1 (sql server rechtermuis op maintenance plan --> new maintenence plan dan bij toolbox klikken op shrink database task rechtermuis op de tool --> edit en dan kun je de database shrinken dit is bestemd voor alleen gebruikers database dit wordt gebruikt om de perfomence van zo'n database te verbeteren. als je klikt op view kun je het bijbehorende commando krijgen dan klik op execute t-sql statement task bij de toolbox met de pijltjes kun je aangeven welke tool die eerst moet uitvoeren. als je rechtermuis op de execute tool doet en dan edit kun je een sql commando opgeven. als je bij de toolbox notify operator task klikt dan zorg je ervoor dat de operator een bericht krijgt als het commando bij execute is uitgevoerd. Je kan ook nog op het icoontje van de datum klikken en een datum opgeven wanneer die hem moet uitvoeren Als je een foutmelding krijgt bij het maken van een maintenence plan dan moet je de query select * from sys.databases uitvoeren.

11 Office Word aantekeningen mergen tabblad mailings: start mail merge step by step mail merge wizard... select document type: labels next: starting document select starting document: use the current document label options -> label vendors op microsoft zetten product number: 30 per page next: select recipients use an existing list: select a different list... new source ODBC the data source (corne in dit geval) select waarvan je een lijst wil zien (bv. customers) - finish next arrange your labels address block (even veranderen van type kan helpen) update all labels next preview your labels (nu moet het ingevuld zijn) next complete the merge

12 Queries Datum Theorie Getdate() laat huidige datum zien datename(weekday, <datum>) Praktijk Laat alle orders uit 1996 zien - Select * from Orders - where YEAR(OrderDate)=1996 laat alle orders in Februari zien - select * from Orders - where MONTH(OrderDate)=2 laat alle orders van de 10e zien - select * from Orders - where DAY(OrderDate)=10 laat het aantal dagen zien tussen orderdate en requiredate. Fout - select *, RequiredDate-OrderDate as Verschil from orders oplossing 1 - select *, CAST(RequiredDate-OrderDate as int) as verschil - from orders oplossing 2 - select *, DATEDIFF(day,orderdate,RequiredDate) as verschil - from orders

13 Gegevens uit Database halen laat alle gegevens zien uit tabel Voorbeeld - Select * from Voorbeeld laat alles zien gesorteerd op achternaam - Select * from Voorbeeld order by ANaam Laat iedereen zien die ouder is dan 18 Select * from Voorbeeld where Leeftijd > >= 18 en ouder Laat iedereen zien tussen de 16 en 25 - Select * from voorbeeld > 16 and < 25 laat iedereen zien behalve 18 jaar - Select * from voorbeeld where not leeftijd = 18 Laat iedereen zien die Geen TNaam heeft - Select * from Voorbeeld where TNaam IS NULL laat iedereen zien die Jan heet - Select * from Voorbeeld where Vnaam ="Jan" or Anaam = "Jan" Laat de gemiddelde leeftijd zien - Select AVG(Leeftijd) From voorbeeld

14 DML commando s Theorie [] gebruik je bij spaties en commando's als je de primaire sleutek kent gebruik je deze bij verwijderen 1. Is de primaire sleutel een autonummering veld zo ja dan het veld niet vullen 2. Welke velden moet je vullen waar not null staat Praktijk Laat alles zien uit products - select * from products Hoeveel records zitten er in products - Select count(*) AS [Aantal Records] from products Laat zien het aantal records in categorie 2 - select count(*) AS [Aantal Records] from products - where categoryid=2 Laat het aantal zien bij prijs meer dan 10 euro - select count(*) AS [Aantal Records] from products - where unitprice>10 Laat het aantal zien bij prijs meer dan 10 euro - select count(*) AS [Aantal Records] from products - where unitprice >=10 and <=20 of gebruik between - select count(*) AS [Aantal Records] from products - where unitprice between 10 and 20 laat alle producten zien met de prijs

15 - Select productname, unitprice from products Laat alle producten zien + 1 euro - select productname, unitprice, unitprice+1 as verhoging from products Wat is de voorraadwaarde - Select productname, unitprice, unitinstock, unitprice*unitsinstock as Voorraadwaarde from products wat is de totale voorraad waarde - Select sum(unitprice*unitsinstock) from products Insert into products (productname, discontinued) - values ('Rotzooi',0) check of record aanwezig is - select * from products where productname='rotzooi' pas de prijs aan naar 10 euro - update products set unitprice = 10 where productid = 81 verhoog alle prijzen met 10% - update products set unitprice=unitprice*1.1 verwijder het product rotzooi - delete from products where productid=81

16 Handleiding export SQL In deze handleiding laat ik u kort zien hoe u een SQL tabel kan exporteren in een.xml bestand. Voor deze handleiding gebruik ik de database Northwind en de tabel Employees. Natuurlijk is dit makkelijk te veranderen. Om de beginnen maakt u de volgende query: USE Northwind SELECT * FROM Employees FOR XML PATH Hier mee maakt u een pad aan voor een.xml bestand. In de results staat dit pad. Dit ziet er als volgt uit. Op de link klikt u. Er verschijnt nu een nieuw scherm.

17 Hier in kunt u alle gegeven uitlezen mocht u dit willen. Er moet nu nog één ding gebeuren. Er is namelijk nog geen naam voor de export. Doe dit als volgt (ik gebruik TEST als naam). Zoals u kunt zien staat er nu boven aan <TEST> dit is om het begin aan te geven. Onderaan staat </TEST> dit is bedoelt om te sluiten. Vervolgens kopieërt u de hele tekst in SQL in een kladblok bestand. En slaat dit op als een.xml bestand. Zo, u heeft nu een tabel in een.xml bestand geexporteerd.

18 Foutmeldingen Hoofdletters Zo zijn er ook foutmeldingen die op kunnen komen. Zoals dat je een hoofdletter bent vergeten zodat hij het XML file niet kan lezen. Zulk soort dingen zijn makkelijk te verhelpen door er weer een hoofdletter neer te zetten. Dit zijn alleen wel fouten die vaak voorkomen en niet goed gezien worden. Omdat het hoofdletter gevoelig is.

19 Slash Ook veel gemaakte fouten zijn dat je net een slash bent vergeten. Deze fout zie je minder vaak omdat zoiets opvalt. Zo is dit probleem mooi opgelost. Door alleen maar 1 / neer te zetten.

Moderne Naamkunde - Access practicum 1. Databases

Moderne Naamkunde - Access practicum <David Onland en Gerrit Bloothooft juni 2008> 1. Databases Moderne Naamkunde - Access practicum 1 Databases Wat zijn databases? Databases worden gebruikt om grote hoeveelheden gegevens te beheren en om te zetten in

Nadere informatie

Inleiding... 3. 1 Databases en Data Base Management Systems... 3. 2 Tabellen... 3. 3 Wat is SQL?... 5

Inleiding... 3. 1 Databases en Data Base Management Systems... 3. 2 Tabellen... 3. 3 Wat is SQL?... 5 1 Inhoudsopgave. Inleiding.... 3 1 Databases en Data Base Management Systems.... 3 2 Tabellen.... 3 3 Wat is SQL?... 5 4 Gegevens opvragen (deel 1).... 5 4.1 Boolean operatoren.... 7 4.2 IN en BETWEEN

Nadere informatie

Hoofdstuk: 1 Principes van databases

Hoofdstuk: 1 Principes van databases DBSQLF Databases en SQL Hoofdstuk: 1 Principes van databases aant Css: 4 732 blz 9 1.1 Doel ve database - om op het juiste moment op de juiste plaats de juiste gegevens beschikbaar te hebben richten we

Nadere informatie

d.d. 24-08-2012 Setup notes Versie 17.00.00

d.d. 24-08-2012 Setup notes Versie 17.00.00 d.d. 24-08-2012 Setup notes Versie 17.00.00 Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is

Nadere informatie

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Inhoudsopgave HANDLEIDING VRAGENLIJSTEN MAKEN MET SELECTSURVEY... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 H1 VRAGENLIJST MAKEN... 3 1. Inloggen... 3 2. Project

Nadere informatie

Informatie verwerking en databases... 4. RDBMS en tabellen... 8 SQL SELECT... 8 SQL WHERE... 10 SQL INSERT... 14 SQL UPDATE... 17 SQL DELETE...

Informatie verwerking en databases... 4. RDBMS en tabellen... 8 SQL SELECT... 8 SQL WHERE... 10 SQL INSERT... 14 SQL UPDATE... 17 SQL DELETE... Databases+SQL 1 Inhoud Informatie verwerking en databases... 4 RDBMS en tabellen... 8 SQL SELECT... 8 SQL WHERE... 10 SQL INSERT... 14 SQL UPDATE... 17 SQL DELETE... 18 SQL ORDER BY... 19 SQL Aggregate

Nadere informatie

2. RESERVEKOPIE IN THE NANNY

2. RESERVEKOPIE IN THE NANNY The Nanny back-up INLEIDING Binnen iedere kinderopvangorganisatie zullen er specifieke vragen zijn over bepaalde processen binnen The Nanny. Met dit document willen wij u een handreiking geven, zodat u

Nadere informatie

Handleiding Excel 2010. www.dubbelklik.nu

Handleiding Excel 2010. www.dubbelklik.nu Handleiding Excel 2010 www.dubbelklik.nu Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanori├źntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Miniles gegevensbanken bevragen met SQL

Miniles gegevensbanken bevragen met SQL Miniles gegevensbanken bevragen met SQL In deze miniles gaat het over gegevensbanken of databases. Dit zijn bestanden waarin gegevens kunnen worden opgeslagen. Het is dan van belang dat je op een eenvoudige

Nadere informatie

bestandsnaam: MAN8 FPMI NLED 3702.doc revisiedatum: 20042011 softwareversie: 3.7

bestandsnaam: MAN8 FPMI NLED 3702.doc revisiedatum: 20042011 softwareversie: 3.7 FacilityPro Manager Installatiehandleiding bestandsnaam: MAN8 FPMI NLED 3702.doc revisiedatum: 20042011 softwareversie: 3.7 Voordat u dit product mag gebruiken dient u akkoord te gaan met de ingesloten

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Whisper380-computerhulp

Inhoudsopgave: Whisper380-computerhulp Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Datum: 17-10-2010 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 Het programma downloaden.... 3 Het programma downloaden... 4 De installatie van het programma... 6 Het

Nadere informatie

Handleiding DHL EasyShip Versie 5.3

Handleiding DHL EasyShip Versie 5.3 Versie 5.3 1 DHL EasyShip opstarten en inloggen 3 2 Zending aanmaken 5 3 Douane plichtige zending klaar maken met invoice 17 4 Einde dag procedure 22 5 DHL EasyShip afsluiten zonder einde dag procedure

Nadere informatie

Cursus PHP & MySQL. Informaticaprojecten. Bachelor Toegepaste Informatica. academiejaar 2008-2009 Jaar 1 Semester 1 & 2.

Cursus PHP & MySQL. Informaticaprojecten. Bachelor Toegepaste Informatica. academiejaar 2008-2009 Jaar 1 Semester 1 & 2. 1 Cursus PHP & MySQL Informaticaprojecten Bachelor Toegepaste Informatica academiejaar 2008-2009 Jaar 1 Semester 1 & 2 Groep D fenex Cursus PHP & MySQL Voorwoord Deze cursus PHP & MySQL werd opgesteld

Nadere informatie

Werken met Swiss Master

Werken met Swiss Master Versie 5.5 (build 15) Frans Peeters Voorwoord Deze reader is geschreven naar aanleiding van een workshop die gehouden is tijdens een scheidsrechtersdag van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond op zaterdag

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Tripolis Mail 2.8.0

Gebruikershandleiding Tripolis Mail 2.8.0 Tripolis Mail 2.8.0 Aug 2007 Inhoudsopgave 1 Introductie... 4 1.1 Wat is Tripolis Mail? 4 1.2 De onderdelen van de Tripolis Mail applicatie 4 1.2.1 Lijstbeheer (List management) 4 1.2.2 Inhoud (Content)

Nadere informatie

Handleiding. Access 2003/2007

Handleiding. Access 2003/2007 Handleiding Access 2003/2007 (Versie 6.5) behorende bij het vak OGO 1.1: Van Model tot Systeem (2IO05) Opleiding Technische Informatica Handleiding Access 2003/2007 Inhoudsopgave: 1. INLEIDING MICROSOFT

Nadere informatie

SQL SERVER 2008 WERKING VAN DE SQL COMMAND LINE TOOL

SQL SERVER 2008 WERKING VAN DE SQL COMMAND LINE TOOL KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN GEEL SQL SERVER 2008 WERKING VAN DE SQL COMMAND LINE TOOL JOEY LEMMENS WOORD VOORAF WERKING VAN DE SQL COMMAND LINE TOOL is bedoeld om mensen wegwijs te maken in deze niet-grafische

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing om de nieuwspagina van uw peuterspeelzaal online aan te kunnen passen. Hiervoor heeft u een internetverbinding nodig!

Gebruiksaanwijzing om de nieuwspagina van uw peuterspeelzaal online aan te kunnen passen. Hiervoor heeft u een internetverbinding nodig! Gebruiksaanwijzing om de nieuwspagina van uw peuterspeelzaal online aan te kunnen passen. Hiervoor heeft u een internetverbinding nodig! Hoe gaat u te werk? 1. Start de website op www.psz- steenwijkerland.nl

Nadere informatie

Subrapporten. 5.1 Inleiding

Subrapporten. 5.1 Inleiding 5 Subrapporten 5.1 Inleiding Een subrapport is een rapport in een rapport. Een subrapport maak je dan ook net zoals je een gewoon rapport maakt. Een subrapport heeft bijna alle eigenschappen die een normaal

Nadere informatie

6. Het maken van een database

6. Het maken van een database 6. Het maken van een database 6.1. Inleiding In hoofdstuk 5 heb je de oefendatabase gemaakt doormiddel van een script. In dit hoofdstuk ga je zelf een database maken en deze vullen met tabellen. Hiervoor

Nadere informatie

Introductie Sharepoint Portal Server 2003

Introductie Sharepoint Portal Server 2003 Introductie Sharepoint Portal Server 2003 1. INLEIDING... 4 2. SYSTEEMVEREISTEN... 4 2.1 Server... 4 2.2 Clients... 5 3. SHAREPOINT PORTAL SERVER VS WINDOWS SHAREPOINT SERVICES... 5 4. INSTALLATIE WINDOWS

Nadere informatie

Handleiding Outlook Agenda

Handleiding Outlook Agenda 1 Inleiding In dit document vindt u een uitgebreide uitleg van de Outlook Agenda functie. Aan de orde komen het gebruik van de agenda zoals het maken van afspraken en het geven van toegang aan anderen

Nadere informatie

Technical Note #033. Auteur: Wim van Ommen Gemaakt op: 21 maart 2002 Bijgewerkt op: 21 maart 2002. Training

Technical Note #033. Auteur: Wim van Ommen Gemaakt op: 21 maart 2002 Bijgewerkt op: 21 maart 2002. Training Technical Note #033 Auteur: Wim van Ommen Gemaakt op: 21 maart 2002 Bijgewerkt op: 21 maart 2002 Training Wim van Ommen Page 2 21-03-2002 1.0 Introductie...6 Installatie van Cumulus 5.0/5.5...6 Hoe zetten

Nadere informatie

FTP Accounts. Home >> FTP

FTP Accounts. Home >> FTP Home >> FTP FTP Accounts Dit hoofdstuk behandelt het aanmaken van FTP accounts, aanpassen/wissen van FTP accounts, anonieme toegang inschakelen, en het instellen van de welkomstboodschap voor anonieme

Nadere informatie

iguess course inotes v10.1

iguess course inotes v10.1 iguess course inotes v10.1 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Nadere informatie

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen:

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen: In deze handleiding leren wij u omgaan met het controlepaneel cpanel. Wij leren u enkele basis mogelijkheden zoals het aanmaken van e-mail accounts, het aanmaken van MySQL databases en deze te koppelen

Nadere informatie

4/6 Databaseservices

4/6 Databaseservices Networking Services 4/6 Databaseservices 4/6.1 My SQL -basisvaardigheden Ook in een Novell-omgeving zult u het steeds vaker tegen: My SQL is in toenemende mate belangrijk als systeemdatabase die door verschillende

Nadere informatie

Bekijk de sectie Downloads op onze website www.stereohouse.be om de software te downloaden.

Bekijk de sectie Downloads op onze website www.stereohouse.be om de software te downloaden. DASLight DVC software korte handleiding Inleiding: Belangrijk bij het installeren en de eerste ingebruikname Bekijk de sectie Downloads op onze website www.stereohouse.be om de software te downloaden.

Nadere informatie

Laten we eens beginnen met de mouwen op te stropen en een netwerk te bouwen.

Laten we eens beginnen met de mouwen op te stropen en een netwerk te bouwen. Practicum Filius In deze proefles gaan we jullie kennis laten maken met computernetwerken. Na afloop van dit practicum heb je een goede basis van waar een netwerk uit kan bestaan, hoe je een netwerk bouwt

Nadere informatie

Kies File>New>Blank Page>PHP. Je kunt eventueel nog een stylesheet koppelen. Definieer nu eerst een site! Dat betekent: Site>New Site

Kies File>New>Blank Page>PHP. Je kunt eventueel nog een stylesheet koppelen. Definieer nu eerst een site! Dat betekent: Site>New Site Kies File>New>Blank Page>PHP Je kunt eventueel nog een stylesheet koppelen. Definieer nu eerst een site! Dat betekent: Site>New Site Geef de site een passende naam. Kies ook de juiste map voor de webdocumenten.

Nadere informatie