Elfde-Liniestraat Hasselt Schooljaar TINFO POKER GAME Oracle Scripts

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt Schooljaar 2009-2010 TINFO POKER GAME Oracle Scripts"

Transcriptie

1 Elfde-Liniestraat Hasselt Schooljaar TINFO POKER GAME Oracle Scripts Studenten: Peter Asnong Rik Broens Tom De Keyser Daan Gielen Kris Gregoire Koen Olaerts Toon Wouters

2 Inhoudsopgave 1. Gegevensmodel Installatiehandleiding... 4 Alle scripts en hun functie: Oracle scripts Hoofdscript Gebruikers Rollen Tabellen Synonyms Triggers Procedures Views Sequences Groep 10 ~ 2 ~ TINFO Poker Game

3 1. Gegevensmodel Groep 10 ~ 3 ~ TINFO Poker Game

4 2. Installatiehandleiding Om de scripts te installeren zorg je ervoor dat je de scripts beschikbaar hebt op een makkelijke plaats zoals bijvoorbeeld: C:\Scripts\ Hierin zouden alle scripts moeten gekopieerd worden: - GebruikersAanmaken.sql - GebruikersVerwijderen.sql - Hoofdscript.sql - ProceduresAanmaken.sql - RollenAanmaken.sql - RollenToekennen.sql - RollenVerwijderen.sql - TabellenAanmaken.sql - TabellenOpvullen.sql - TabellenVerwijderen.sql - SynonymsAanmaken.sql - SynonymsVerwijderen.sql - TriggersAanmaken.sql - ViewsAanmaken.sql Nadien kan je met de Oracle client connecteren op de server van de school om het hoofdscript uit te voeren: SQL> connect SQL> start c:\scripts\hoofdscript.sql Om deze scripts te installeren moet je enkel Hoofdscript.sql uitvoeren. Normaal gezien worden al de rechten van hieruit toegekend en worden de deelscripts uitgevoerd. Om alle rollen en gebruikers aan te maken heb je ook de overeenkomstige rechten nodig. Dus voor sommige scripts te kunnen uitvoeren moet men ingelogd zijn als sysdba. Dit hadden we opgelost door eerst de rollen en gebruikers aan te maken en vervolgens wordt er automatisch ingelogd ingelogd als onze beheerder -gebruiker. Deze gebruiker is eigenlijk onze persoonlijke administrator met alle rechten voor het aanmaken en het onderhoud van de database. We hadden het inloggen als sysdba ook in het hoofdscript opgenomen. Dus je kon de scripts als een gewone gebruiker uitvoeren zonder foutmeldingen te krijgen. Voor het testen op de server van de school hebben we de scripts GebruikersVerwijderen.sql, GebruikersAanmaken.sql, RollenVerwijderen.sql, RollenAanmaken.sql en RollenToekennen.sql in commentaar gezet in het hoofdscript. Als we de scripts lokaal testen kunnen we inloggen als sysdba en mogen deze scripts uitgevoerd worden, maar op de server van de school zijn we geen sysdba en kunnen we als gevolg geen gebruikers en rollen toevoegen en verwijderen. Groep 10 ~ 4 ~ TINFO Poker Game

5 Alle scripts en hun functie: Hoofdscript.sql GebruikersVerwijderen.sql GebruikersAanmaken.sql RollenVerwijderen.sql RollenAanmaken.sql RollenToekennen.sql TabellenVerwijderen.sql TabellenAanmaken.sql TabellenOpvullen.sql TriggersAanmaken.sql SynonymsVerwijderen.sql SynonymsAanmaken.sql ProceduresAanmaken.sql ViewsAanmaken.sql Van hieruit worden alle deelscripts opgeroepen. De vorige gebruikers worden verwijderd. De gebruikers worden aangemaakt. De vorige rollen worden verwijderd. De rollen worden aangemaakt. De reeds aangemaakte rollen worden in dit script toegekend aan de reeds aangemaakte gebruikers. De vorige tabellen worden verwijderd. De tabellen worden aangemaakt. De tabellen worden gevuld met gegevens. De triggers worden aangemaakt. Het verwijderen van de vorige synonyms. Aanmaken van synonyms zodat alle gebruikers de aangemaakte tabellen kunnen raadplegen. De procedures worden aangemaakt. De views worden aangemaakt. Het hoofdscript is voorzien om snel en efficiënt de database aan te maken en te vullen en om meerdere keren achter elkaar te kunnen worden uitgevoerd zonder foutmeldingen. Daarom hebben we in de "deelscripts" waarbij de vorige gegevens verwijderd worden gebruik gemaakt van de functies: "set term on" en "set term off". Dit commando heeft als doel om geen foutmeldingen te tonen voor als er bijvoorbeeld tabellen gedropt worden die nog niet bestonden als het script voor de eerste keer wordt uitgevoerd. Groep 10 ~ 5 ~ TINFO Poker Game

6 3. Oracle scripts 3.1 Hoofdscript Hoofdscript.sql REM Hoofdscript REM REM connect PROJ10PROJ10; REM Gebruikers en rollen REM REM start c:\scripts\gebruikersverwijderen.sql REM start c:\scripts\rollenverwijderen.sql REM start c:\scripts\rollenaanmaken.sql REM start c:\scripts\gebruikersaanmaken.sql REM start c:\scripts\rollentoekennen.sql REM connect beheerderbeheerder; REM Tabellen REM start c:\scripts\tabellenverwijderen.sql start c:\scripts\tabellenaanmaken.sql REM Synonyms REM start c:\scripts\synonymsaanmaken.sql start c:\scripts\synonymsverwijderen.sql REM Triggers en procedures REM start c:\scripts\triggersaanmaken.sql start c:\scripts\proceduresaanmaken.sql REM Views REM start c:\scripts\viewsaanmaken.sql REM Sequences REM start c:\scripts\sequencesverwijderen.sql start c:\scripts\sequencesaanmaken.sql REM Tabellen opvullen REM start c:\scripts\tabellenopvullen.sql commit;s Groep 10 ~ 6 ~ TINFO Poker Game

7 3.2 Gebruikers GebruikersVerwijderen.sql REM Verwijderen van gebruikers REM set term off drop user VeroniqueHuybrechts; drop user KrisGregoire; drop user ToonWouters; drop user KoenOlaerts; drop user DaanGielen; drop user PeterAsnong; drop user TomDekeyser; drop user RikBroens; drop user applicatie; drop user beheerder cascade; drop user gamebeheerder; drop user userbeheerder; set term on GebruikersAanmaken.sql REM Aanmaken van gebruikers REM create user VeroniqueHuybrechts identified by veronique; create user KrisGregoire identified by kris; create user ToonWouters identified by toon; create user KoenOlaerts identified by koen; create user DaanGielen identified by daan; create user PeterAsnong identified by peter; create user TomDekeyser identified by tom; create user RikBroens identified by rik; create user applicatie identified by applicatie; create user beheerder identified by beheerder; create user gamebeheerder identified by gamebeheerder; create user userbeheerder identified by userbeheerder; REM Zorgen dat de gebruikers zich ook kunnen inloggen REM grant create session to VeroniqueHuybrechts; grant create session to KrisGregoire; grant create session to ToonWouters; grant create session to KoenOlaerts; grant create session to DaanGielen; grant create session to PeterAsnong; grant create session to TomDekeyser; grant create session to RikBroens; grant create session to applicatie; grant create session to gamebeheerder; grant create session to userbeheerder; grant create session to beheerder; grant unlimited tablespace to beheerder; grant unlimited tablespace to VeroniqueHuybrechts; Groep 10 ~ 7 ~ TINFO Poker Game

8 3.3 Rollen RollenVerwijderen.sql REM Rollen verwijderen REM set term off drop role r_viewsbekijken; drop role r_usersonderhouden; drop role r_gamesonderhouden; drop role r_admin; drop role r_gamebeheer; drop role r_userbeheer; drop role r_gebruiker; drop role r_applicatie; set term on RollenAanmaken.sql REM Aanmaken rollen en eigenschappen aan rol toekennen REM REM r_viewsbekijken REM CREATE ROLE r_viewsbekijken; grant select on vchip to r_viewsbekijken; grant select on vlose to r_viewsbekijken; grant select on vwin to r_viewsbekijken; REM r_usersonderhouden REM CREATE ROLE r_usersonderhouden; grant select, update, delete on users to r_usersonderhouden; grant r_viewsbekijken to r_usersonderhouden; REM r_gamesonderhouden REM CREATE ROLE r_gamesonderhouden; grant select, insert, update, delete on games to r_gamesonderhouden; grant select, insert, update, delete on table_models to r_gamesonderhouden; grant r_viewsbekijken to r_gamesonderhouden; REM r_gebruiker REM CREATE ROLE r_gebruiker; grant r_usersonderhouden to r_gebruiker; grant select on games to r_gebruiker; REM r_gamebeheer REM Groep 10 ~ 8 ~ TINFO Poker Game

9 CREATE ROLE r_gamebeheer; grant r_gamesonderhouden to r_gamebeheer; REM r_userbeheer REM CREATE ROLE r_userbeheer; grant r_usersonderhouden to r_userbeheer; grant insert on users to r_userbeheer; grant execute any procedure to r_userbeheer; REM r_applicatie REM CREATE ROLE r_applicatie; grant r_usersonderhouden to r_applicatie; grant r_gamesonderhouden to r_applicatie; grant select, insert, update on sessions to r_applicatie; grant execute any procedure to r_applicatie; REM r_admin REM CREATE ROLE r_admin; grant r_viewsbekijken to r_admin; grant all on users to r_admin; grant all on games to r_admin; grant all on table_models to r_admin; grant all on sessions to r_admin; grant create table to r_admin; grant create trigger to r_admin; grant create procedure to r_admin; grant create view to r_admin; grant create sequence to r_admin; grant create public synonym to r_admin; grant drop public synonym to r_admin; grant execute any procedure to r_admin; RollenToekennen.sql REM Rollen toekennen REM grant r_admin to VeroniqueHuybrechts; grant r_admin to beheerder; grant r_gamebeheer to gamebeheerder; grant r_gebruiker to KrisGregoire; grant r_gebruiker to ToonWouters; grant r_gebruiker to KoenOlaerts; grant r_gebruiker to DaanGielen; grant r_gebruiker to PeterAsnong; grant r_gebruiker to TomDekeyser; grant r_gebruiker to RikBroens; grant r_applicatie to applicatie; 3.4 Tabellen TabellenVerwijderen.sql REM verwijderen van tabellen Groep 10 ~ 9 ~ TINFO Poker Game

10 REM set term off drop table Users cascade constraints; drop table Sessions cascade constraints; drop table Table_models cascade constraints; drop table Games cascade constraints; set term on TabellenAanmaken.sql REM Aanmaken van tabellen REM CREATE TABLE Users ( user_id NUMBER(4) constraint U_UID_PK primary key, nickname VARCHAR2(150) constraint U_NICKNAME_UN unique constraint U_NICKNAME_NN not null, voornaam VARCHAR2(150) constraint U_VOORNAAM_NN not null, achternaam VARCHAR2(150) constraint U_ACHTERNAAM_NN not null, geboortedatum DATE constraint U_GB_NN not null, adres VARCHAR2(150) constraint U_ _UN unique constraint U_ _NN not null, chipcount NUMBER(10) constraint U_CHIPCOUNT_NN not null, winstreak NUMBER(3) constraint U_WINSTREAK_NN not null, losestreak NUMBER(3) constraint U_LOSESTREAK_NN not null, wachtwoordhash VARCHAR2(200) constraint U_WACHTWHASH_NN not null, admin CHAR(1) default 'N' constraint U_ADMIN_NN not null constraint U_ADMIN_YN check (admin in ('Y','N'))) CREATE TABLE Table_models ( table_model_id NUMBER(4) constraint TM_ID_PK primary key, small_blind NUMBER(5) constraint TM_SB_NN not null, big_blind NUMBER(5) constraint TM_BB_NN not null, seats NUMBER(2) constraint TM_SEATS_NN not null, min_in NUMBER(5) constraint TM_MIN_NN not null, max_in NUMBER(5) constraint TM_MAX_NN not null) CREATE TABLE Games ( game_id NUMBER(4) constraint G_ID_PK primary key, game_tablemodelid NUMBER(4) constraint G_UN unique constraint G_NN not null constraint G_FK references Table_models) Groep 10 ~ 10 ~ TINFO Poker Game

11 CREATE TABLE Sessions ( session_id NUMBER(4) constraint S_ID_PK primary key, session_userid NUMBER(4) constraint S_UID_UN unique constraint S_UID_NN not null constraint S_UID_FK references Users, session_playergameid NUMBER(4) constraint S_PGID_UN unique constraint S_PGID_NN not null constraint S_PGID_FK references Games, start_time VARCHAR2(150 constraint S_STIME_NN not null, end_time VARCHAR2(150)) TabellenOpvullen.sql REM Tabellen opvullen REM (sequence_userid.nextval, 'koen', 'Koen', 'Olaerts', to_date(' ','yyyymmdd'), 50, 0, 0, 'ff032e56f9de78ed9a583aeb00eb0b72', 'Y'); (sequence_userid.nextval, 'toon', 'Toon', 'Wouters', to_date(' ','yyyymmdd'), 50, 0, 0, '1f2004d2d300ac1da929d fc6', 'Y'); (sequence_userid.nextval, 'kris', 'Kris', 'Gregoire', to_date(' ','yyyymmdd'), 50, 0, 0, '03e13700e25563c0c0a8ffdb48dbbc19', 'Y'); (sequence_userid.nextval, 'daan', 'Daan', 'Gielen', to_date(' ','YYYYMMDD'), 50, 0, 0, 'c0ad03a5bce9d551d8810aef1f872d2d', 'Y'); (sequence_userid.nextval, 'tom', 'Tom', 'Dekeyser', to_date(' ','YYYYMMDD'), 50, 0, 0, '34b7da764b21d298ef307d04d8152dc5', 'Y'); (sequence_userid.nextval, 'peter', 'Peter', 'Asnong', to_date(' ','yyyymmdd'), 50, 0, 0, '51dc30ddc473d43a6011e9ebba6ca770', 'Y'); Groep 10 ~ 11 ~ TINFO Poker Game

12 (sequence_userid.nextval, 'rik', 'Rik', 'Broens', to_date(' ','YYYYMMDD'), 50, 0, 0, '496b7e6d1d1eb11c52e5e01947b22b96', 'Y'); (sequence_userid.nextval, 'admin', 'admin', 'admin', to_date(' ','yyyymmdd'), 50, 0, 0, '21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3', 'Y'); (sequence_userid.nextval, 'guest', 'guest', 'guest', to_date(' ','yyyymmdd'), 50, 0, 0, '084e0343a0486ff05530df6c705c8bb4', 'N'); (sequence_userid.nextval, 'vero', 'Veronique', 'Huybrechts', to_date(' ','yyyymmdd'), 50, 0, 0, 'cc491de401e5dbcde41ef f42', 'Y'); 3.5 Synonyms SynonymsVerwijderen.sql REM Verwijderen van synonyms REM set term off drop public synonym users; drop public synonym games; drop public synonym table_models; drop public synonym sessions; set term on SynonymsAanmaken.sql REM Aanmaken van synonyms REM create public synonym users for beheerder.users; create public synonym games for beheerder.games; create public synonym table_models for beheerder.table_models; create public synonym sessions for beheerder.sessions; 3.6 Triggers TriggersAanmaken.sql REM Triggers REM REM Leeftijd controleren, gebruiker moet minstens 16 jaar zijn REM CREATE OR REPLACE TRIGGER t_controleer_leeftijd Groep 10 ~ 12 ~ TINFO Poker Game

13 before update or insert on users for each row DECLARE v_leeftijd NUMBER(3); BEGIN v_leeftijd := FLOOR(months_between(sysdate,:new.geboortedatum)12); if v_leeftijd < 16 then raise_application_error( , 'Minimum leeftijd is 16 jaar.'); end if; END controleer_leeftijd; REM Bij het aanmaken van een gebruiker heeft de gebruiker nog geen spellen gewonnen of verloren, daarom moeten deze bij het inserten 0 zijn. De gebruiker krijgt bij het maken van zijn account standaard 50 chips (dus chipcount = 50). REM CREATE OR REPLACE TRIGGER t_user before insert on users for each row BEGIN if (:new.chipcount!= 50) then raise_application_error( , 'Een nieuwe user moet 50 chips hebben'); end if; if (:new.winstreak!= 0) then raise_application_error( , 'Een nieuwe user moet een winstreak van 0 hebben'); end if; if (:new.losestreak!= 0) then raise_application_error( , 'Een nieuwe user moet een losestreak van 0 hebben'); end if; END t_user; REM Bij het aanmaken van een tablemodel mag de small_blind niet groter zijn dan de big_blind REM CREATE OR REPLACE TRIGGER t_blind before insert on table_models for each row BEGIN if (:new.small_blind > :new.big_blind ) then raise_application_error( , 'De big blind moet groter dan of gelijk zijn aan de small blind.'); end if; END t_blind; REM In een sessie moet de end_time altijd later zijn dan de start_time Groep 10 ~ 13 ~ TINFO Poker Game

14 REM CREATE OR REPLACE TRIGGER t_session before insert or update on sessions for each row BEGIN if (inserting and :new.end_time is not null) then raise_application_error( , 'De end_time moet leeg zijn.'); elsif (updating('end_time') and :new.end_time <= :old.start_time) then raise_application_error( , 'De end_time moet later zijn dan de start_time.'); end if; END t_session; REM Iedere keer als een gebruiker zich aanmeldt wordt het datumformaat juist ingesteld REM CREATE OR REPLACE TRIGGER t_logon_trigger after logon on database BEGIN EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER SESSION SET nls_date_format = ''DDMMYYYY'' '; END logon_trigger; REM Alle aangemaakte triggers enablen REM ALTER TRIGGER t_controleer_leeftijd ENABLE; ALTER TRIGGER t_user ENABLE; ALTER TRIGGER t_blind ENABLE; ALTER TRIGGER t_session ENABLE; ALTER TRIGGER t_logon_trigger ENABLE; 3.7 Procedures ProceduresAanmaken.sql REM Stored procedure om een gebruiker te verwijderen. Bij het verwijderen van een gebruiker moet er gecontroleerd worden of de user nog in een sessie zit. REM CREATE OR REPLACE PROCEDURE DeleteUser(p_nick in users.nickname%type) IS v_session sessions.session_id%type; v_userid users.user_id%type; v_commando varchar2(200); BEGIN v_commando := 'delete from Users where nickname = ' p_nick; select user_id into v_userid from Users where nickname = p_nick; select session_id into v_session -- DEZE KAN GEEN DATA OPLEVEREN, DAN NAAR DE Groep 10 ~ 14 ~ TINFO Poker Game

15 EXCPETION from Sessions where session_userid = v_userid; update Sessions set end_time = sysdate where session_userid = v_userid and end_time is null; execute immediate v_commando; EXCEPTION when no_data_found then -- ALS ER GEEN DATA GEVONDEN IS IN DE SELECT delete from Users where nickname = p_nick; END; REM Stored procedure om de velden van een gebruiker leeg te maken REM CREATE OR REPLACE PROCEDURE ProfielOpkuisen(p_nick in users.nickname%type) IS BEGIN update users END; 3.8 Views set voornaam = 'NA', achternaam = 'NA', chipcount = 50, losestreak = 0, winstreak = 0, admin = 'N'; ViewsAanmaken.sql REM Aanmaken van Views REM Dit zijn: highscores op chipcount, op winstreak en op losestreak REM CREATE OR REPLACE VIEW vchip as select nickname, chipcount, winstreak, losestreak from (select nickname, chipcount, winstreak, losestreak from users order by chipcount DESC) WHERE ROWNUM <= 50; CREATE OR REPLACE VIEW vlose as select nickname, chipcount, winstreak, losestreak from (select nickname, chipcount, winstreak, losestreak from users order by losestreak DESC) WHERE ROWNUM <= 50; CREATE OR REPLACE VIEW vwin as select nickname, chipcount, winstreak, losestreak from (select nickname, chipcount, winstreak, losestreak from users order by winstreak DESC) WHERE ROWNUM <= 50; Groep 10 ~ 15 ~ TINFO Poker Game

16 3.9 Sequences Op alle primary keys willen we autonummering toepassen, hiervoor kan je dan Sequences gebruiken. SequencesVerwijderen.sql REM Verwijderen sequences REM set term off DROP SEQUENCE sequence_userid; DROP SEQUENCE sequence_sessionid; DROP SEQUENCE sequence_tablemodelid; DROP SEQUENCE sequence_gamerid; set term on SequencesAanmaken.sql REM Aanmaken sequences REM CREATE SEQUENCE sequence_userid START WITH 1 INCREMENT BY 1; CREATE SEQUENCE sequence_sessionid START WITH 1 INCREMENT BY 1; CREATE SEQUENCE tablemodel_sessionid START WITH 1 INCREMENT BY 1; CREATE SEQUENCE sequence_gameid START WITH 1 INCREMENT BY 1; Groep 10 ~ 16 ~ TINFO Poker Game

Secure Application Roles

Secure Application Roles Secure Application Roles Beheer de toegang tot de database 1. Inleiding Het realiseren van geautoriseerde toegang tot een database lijkt eenvoudig. Echter, vaak blijkt dat dezelfde combinatie van gebruikersnaam

Nadere informatie

1. Geef code en omschrijving van alle cursussen die precies vier dagen duren.

1. Geef code en omschrijving van alle cursussen die precies vier dagen duren. Antwoorden Deze bijlage geeft de antwoorden van de opgaven waarmee de hoofdstukken 4, 5, 7, 8, 9, en 10 zijn afgesloten. Waar dat van toepassing is geven we alternatieve oplossingen aan, evenals waarschuwingen

Nadere informatie

DBMS. DataBase Management System. Op dit moment gebruiken bijna alle DBMS'en het relationele model. Deze worden RDBMS'en genoemd.

DBMS. DataBase Management System. Op dit moment gebruiken bijna alle DBMS'en het relationele model. Deze worden RDBMS'en genoemd. SQL Inleiding relationele databases DBMS DataBase Management System!hiërarchische databases.!netwerk databases.!relationele databases.!semantische databases.!object oriënted databases. Relationele databases

Nadere informatie

Handleiding YasperWE en InfoPath

Handleiding YasperWE en InfoPath Handleiding YasperWE en InfoPath Jan Martijn van der Werf 15 januari 2007 1. Inhoudsopgave Handleiding YasperWE en InfoPath...1 1. Inhoudsopgave...1 2. Systemen maken met YasperWE:...2 3. Benodigde software...3

Nadere informatie

Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be

Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be Databases en SQL 1 Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be Cursus bij demo databases en SQL Introductie in terminologie databases Werken met universele query taal SQL Vergelijking

Nadere informatie

Zelftest DB2 for z/os basiscursus

Zelftest DB2 for z/os basiscursus Zelftest DB2 for z/os basiscursus Document: n1067test.fm 22/01/2013 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST DB2 FOR Z/OS BASISCURSUS

Nadere informatie

Content Management System

Content Management System Content Management System Een CMS (Content Management System) dient om speciale gebruikers online gelegenheid te geven de inhoud van een website aan te passen. Er kunnen verschillende soorten tekst (en

Nadere informatie

FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S)

FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S) FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING AUTEUR(S) : Kris Bekkers DOCUMENTNUMMER : VERSIE : 1.0.0 BRON : Kris Bekkers STATUS : DOCUMENTDATUM : 12 juni 2006 AANTAL PAGINA'S : 75 Copyright 2006, Kris Bekkers

Nadere informatie

Inleiding... 3. 1 Databases en Data Base Management Systems... 3. 2 Tabellen... 3. 3 Wat is SQL?... 5

Inleiding... 3. 1 Databases en Data Base Management Systems... 3. 2 Tabellen... 3. 3 Wat is SQL?... 5 1 Inhoudsopgave. Inleiding.... 3 1 Databases en Data Base Management Systems.... 3 2 Tabellen.... 3 3 Wat is SQL?... 5 4 Gegevens opvragen (deel 1).... 5 4.1 Boolean operatoren.... 7 4.2 IN en BETWEEN

Nadere informatie

Java ontwikkelaars: zet de Database aan het werk

Java ontwikkelaars: zet de Database aan het werk Java ontwikkelaars: zet de Database aan het werk Tijdens de recente NLJUG JFall conferentie was een van de best bezochte sessies de presentatie 'Java Developers, make the database work for you'. Deze presentatie

Nadere informatie

d.d. 24-08-2012 Setup notes Versie 17.00.00

d.d. 24-08-2012 Setup notes Versie 17.00.00 d.d. 24-08-2012 Setup notes Versie 17.00.00 Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is

Nadere informatie

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding Perceptive Process Design & Enterprise Installatiehandleiding 2013 Lexmark International Technology S.A. Datum: 31-10-2013 Versie: 3.0.3 Perceptive Software is a trademark of Lexmark International Technology

Nadere informatie

EXPLORING DB2. OPEN CURSOR Data management wordt een almaar complexere aangelegenheid.

EXPLORING DB2. OPEN CURSOR Data management wordt een almaar complexere aangelegenheid. ABIS NIEUWSBRIEF VOOR DB2 PROFESSIONALS JAARGANG 8 - NUMMER 1, AUGUSTUS 2012 EXPLORING DB2 OPEN CURSOR Data management wordt een almaar complexere aangelegenheid. Enerzijds doordat steeds meer datavolume

Nadere informatie

My CRUD functions. Hieronder ziet u een overzicht van de bestandenlijst en functies die we gemaakt hebben en gaan gebruiken.

My CRUD functions. Hieronder ziet u een overzicht van de bestandenlijst en functies die we gemaakt hebben en gaan gebruiken. My CRUD functions Snel een tabel aanmaken en enkele formulieren hiervoor maken kan een tijdrovende bezigheid zijn. Gelukkig kunnen enkele functies ons het leven gemakkelijk maken. Telkens wij een tabel

Nadere informatie

Informatie verwerking en databases... 4. RDBMS en tabellen... 8 SQL SELECT... 8 SQL WHERE... 10 SQL INSERT... 14 SQL UPDATE... 17 SQL DELETE...

Informatie verwerking en databases... 4. RDBMS en tabellen... 8 SQL SELECT... 8 SQL WHERE... 10 SQL INSERT... 14 SQL UPDATE... 17 SQL DELETE... Databases+SQL 1 Inhoud Informatie verwerking en databases... 4 RDBMS en tabellen... 8 SQL SELECT... 8 SQL WHERE... 10 SQL INSERT... 14 SQL UPDATE... 17 SQL DELETE... 18 SQL ORDER BY... 19 SQL Aggregate

Nadere informatie

SQL SERVER 2008. Werking van Database Snapshots

SQL SERVER 2008. Werking van Database Snapshots KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN GEEL SQL SERVER 2008 Werking van Database Snapshots ELINE STEYVERS BRAM DE SMEDT JOEY LEMMENS WOORD VOORAF Werking van Database Shapshots is bedoeld om mensen wegwijs te maken

Nadere informatie

Eindverslag bachelorproject

Eindverslag bachelorproject Eindverslag bachelorproject Open source databaseondersteuning in TOPdesk Enterprise BSc-project (IN3700) bij TOPdesk Namen: Remco Luitwieler 1159828 Tom Pesman 1128884 Datum: 4 juli 2007 Bedrijf: TOP Informatie

Nadere informatie

Easy Business Tools - Multi-user module

Easy Business Tools - Multi-user module Easy Business Tools Multi-user module Wat is de Multi-user module en wat kan ik er mee doen? De multi-user module is een gebruikerslicentie waardoor 5 computers in een netwerk kunnen samenwerken in Mijn

Nadere informatie

Installatiegids DAMO Watersysteem. Versie 1.0

Installatiegids DAMO Watersysteem. Versie 1.0 Installatiegids DAMO Watersysteem Versie 1.0 1 Project: HWH - Watis 2.0 realisatie Datum: Vrijdag 7 februari 2014 Auteur: Eigenaar: Beheerder: Rieks van der Straaten Het Waterschapshuis (HWH) Nieuwland

Nadere informatie

Handleiding. Access 2003/2007

Handleiding. Access 2003/2007 Handleiding Access 2003/2007 (Versie 6.5) behorende bij het vak OGO 1.1: Van Model tot Systeem (2IO05) Opleiding Technische Informatica Handleiding Access 2003/2007 Inhoudsopgave: 1. INLEIDING MICROSOFT

Nadere informatie

Cursus PHP & MySQL. Informaticaprojecten. Bachelor Toegepaste Informatica. academiejaar 2008-2009 Jaar 1 Semester 1 & 2.

Cursus PHP & MySQL. Informaticaprojecten. Bachelor Toegepaste Informatica. academiejaar 2008-2009 Jaar 1 Semester 1 & 2. 1 Cursus PHP & MySQL Informaticaprojecten Bachelor Toegepaste Informatica academiejaar 2008-2009 Jaar 1 Semester 1 & 2 Groep D fenex Cursus PHP & MySQL Voorwoord Deze cursus PHP & MySQL werd opgesteld

Nadere informatie

- apache2 installeren en een website zetten op poort 7213 (7-feb-2013)

- apache2 installeren en een website zetten op poort 7213 (7-feb-2013) opdracht mysql vrijdag 7 februari 2014 Doel: - een database aanmaken en er data inzetten - deze data tonen via een interactieve website Werkvolgorde: - mysql installeren en oefenen met statements: - create

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

4/6 Databaseservices

4/6 Databaseservices Networking Services 4/6 Databaseservices 4/6.1 My SQL -basisvaardigheden Ook in een Novell-omgeving zult u het steeds vaker tegen: My SQL is in toenemende mate belangrijk als systeemdatabase die door verschillende

Nadere informatie

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Inhoudsopgave HANDLEIDING VRAGENLIJSTEN MAKEN MET SELECTSURVEY... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 H1 VRAGENLIJST MAKEN... 3 1. Inloggen... 3 2. Project

Nadere informatie

Vergunningen Informatie Systeem Beheer v 3.6.10

Vergunningen Informatie Systeem Beheer v 3.6.10 Vergunningen Informatie Systeem Beheer v 3.6.10 1 Inleiding & begrip van de situatie...3 2 Overzicht Vergunningen Informatie Systeem...4 2.1 Algemeen overzicht...4 2.2 Technisch overzicht...4 3 Technisch

Nadere informatie

opstarthandleiding mysqlworkbench November 2012 Fons van Kesteren HVA- CMD- V1 Datamodelleren

opstarthandleiding mysqlworkbench November 2012 Fons van Kesteren HVA- CMD- V1 Datamodelleren opstarthandleiding mysqlworkbench November 2012 Fons van Kesteren HVA- CMD- V1 Datamodelleren Handleiding om te beginnen met mysql WorkBench. In twee stappen 0. WorkBench verbinden met mysql 1. een hallo

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Camera Security, Timesheet and Access Automation

Camera Security, Timesheet and Access Automation Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Camera Security, Timesheet and Access Automation Tim Bevers Departement Wetenschappen en Techniek Opleiding

Nadere informatie

Installatiehandleiding Aadres

Installatiehandleiding Aadres Installatiehandleiding Aadres AaRiverside B.V. Versie 1.82, april 2011 1 2 Introductie De installatie van Aadres en een daarbij behorende applicatie wordt uitgevoerd in een aantal stappen : 1. Voorbereiding

Nadere informatie