NB 15 januari zullen we slecht bereikbaar zijn via telefoon en via mail. Excuses voor dit ongemak.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NB 15 januari zullen we slecht bereikbaar zijn via telefoon en via mail. Excuses voor dit ongemak."

Transcriptie

1 Januari 2014 Verhuizing GHI naar Greenport Holland in Den Haag Continuering GHI Tuinbouwmissie Undercover Farming Expo Zuid-Afrika (+Rwanda) SMASH Vietnam: voorbereiding HortiViN Voortgang in Indo-Dutch Horti Centers of Excellence Global Forum for Innovation in Agriculture, Abu Dhabi Verhuizing Greenport Holland International naar Greenport Holland (Malietoren, Den Haag) Vanwege de nauwe samenwerking die Greenport Holland International aangaat met Greenport Holland, als uitvoeringsorganisatie voor de internationaliseringsparagraaf van de Topsector-agenda, is besloten tot het gezamenlijk huisvesten van de twee organisaties. 15 Januari verhuist Greenport Holland International naar: Adres: Bezuidenhoutseweg 12 (Malietoren), kantoren op 9 e etage 2594 AV DEN HAAG Postadres: postbus AA DEN HAAG Telefoonnummer: Website: Post bezorgd op het oude adres en telefoontjes naar het oude telefoonnummer, zullen voorlopig automatisch worden doorgezet. Vergaderlocaties zullen per vergadering worden bepaald. NB 15 januari zullen we slecht bereikbaar zijn via telefoon en via mail. Excuses voor dit ongemak. Continuering GHI Afgelopen periode is door bestuur en directie van GHI intensief overleg gevoerd over de toekomst. Het Algemeen Bestuur hecht er veel belang aan dat er een organisatie komt die het internationaal beleid voor de topsector T&U uitvoert. Binnen de Commissie Internationaal van Greenport Holland is besloten om daartoe een nieuwe stichting op te richten. In het overgangsjaar 2014 rondt GHI oud (lees de huidige stichting GHI) het Pieken in de Deltaprogramma en af en alles wat daar aan activiteiten qua output (resultaten, uren en reiskosten) dienstig aan is. De overige activiteiten en landentafels e.d. worden na 2014 overgedragen aan de nieuwe stichting. Nieuwe activiteiten met nieuwe financieringsstructuren worden bij de nieuw op te richten stichting ondergebracht. Het Algemeen Bestuur ondersteunt deze lijn en de continuering van de internationaliseringagenda binnen Greenport Holland van harte. Het komende jaar zal er veel aandacht uitgaan naar goede bestuurlijke coördinatie tussen de twee stichtingen, het vaststellen en zekeren van een nieuw financieringsmodel en het er voor zorg dragen dat de continuïteit van de door GHI ingezette initiatieven ook na 2014 voortgezet kunnen worden. Door deze extra werkdruk is besloten de directeurstaken van de Stichting tot einde 2014 neer te leggen bij Harm Maters. Roland Peerenboom blijft zich het komende jaar focussen op de activiteiten in China en India.

2 Tuinbouwmissie Undercover Farming Expo, Pretoria (+ Rwanda) In het kader van de activiteiten van GHI op Zuid-Afrika, worden dit jaar opnieuw twee bezoeken gebracht aan de regio. In maart vindt de eerste missie 2014 plaats. De missie is opnieuw sterk gekoppeld met de Undercover Farming Expo in Pretoria. De Undercover Farming Expo is gericht op bedekte en intensieve tuinbouw en is dé beurs voor producenten, handelaren, toeleveranciers en kennisinstellingen in de tuinbouwsector. Hoewel het een relatief kleine beurs is met ca. 70 standhouders, worden er meer dan professionele bezoekers verwacht uit Zuid-Afrika en omliggende landen. Dit heeft te maken met de snel groeiende belangstelling voor bedekte teelt in Zuid-Afrika. De bevolking is de laatste jaren flink toegenomen, het welvaartspeil stijgt en de groeiende detailhandel vraagt om producten van goede kwaliteit. Vanuit de Zuid-Afrikaanse overheid is er daarnaast veel aandacht voor voedselzekerheid, voedselveiligheid en het versterken van de horticultuur en de werkgelegenheid. In samenwerking met Agentschap NL, de Nederlandse ambassade in Pretoria en GHI, geeft Nederland een goede acte de présence tijdens de beurs. Naast het Holland Paviljoen, is Nederland actief betrokken bij de parallel aan de beurs gehouden seminar programma en worden twee actieve workshops rondom energiebesparing en afzetplatforms georganiseerd. Bovendien wordt voorafgaand aan de beurs een meeting georganiseerd met de verschillende kennisinstellingen in Zuid- Afrika. De missie (inclusief beursdeelname) staat gepland van 2 tot en met 8 maart, waarna het mogelijk is voor de GHI-leden, betrokken bij SMASH, een aanvullend bezoek te brengen aan Rwanda. Voor aanmeldingen voor de missie, meer informatie over de missie/beursdeelname of meer informatie over Zuid-Afrika neemt u contact op met Lisette Bakker, e. T / Aanvullende missie Rwanda SMASH Aanvullend op de missie Zuid-Afrika, is er een mogelijkheid om deel te nemen aan een SMASH-bezoek aan Rwanda. Tijdens deze 3 dagen wordt onder andere een bezoek gebracht aan Rwanda Best, onze projectpartner. De planning is van 8 tot en met 10 maart. Voor deelname aan de SMASH missie Rwanda kunt u contact opnemen met Norbert van der Straaten T SMASH Afgelopen jaar is gestart met het project SMASH (SMart Adaptive Sustainable Horticulture) in Algerije, Zuid-Afrika en Rwanda. Het project heeft als doel om enerzijds een bijdrage te leven aan voedselzekerheid (door ontwikkeling van optimale teeltconcepten passend binnen de lokale omstandigheden) en anderzijds om de Nederlandse kennis van deze markten te vergroten zodat daar met goede producten (productontwikkeling) op ingespeeld kan worden. Met verschillende bedrijven heeft in november een eerste brainstorm plaats gevonden over keten en teeltconcepten die passen bij de lokale omstandigheden in Zuid Afrika en Rwanda. Naast Klein Karoo en Rwanda Best zijn er in de beide landen nog

3 8 andere bedrijven geselecteerd. Deze bedrijven worden betrokken bij de SMASH activiteiten. De afgelopen maand is er bij deze bedrijven een 0-meting uitgevoerd, waardoor er een goed inzicht bestaat over de huidige bedrijfsvoering. De projectuitvoering loopt van 2014 t/m Met de Nederlandse bedrijven die zich aanmelden voor het SMASH project, worden er op 25 en 27 februari voorbereidende designworkshops georganiseerd, ter voorbereiding op de missie. Op 7 maart staat een bezoek aan Klein Karoo (Zuid-Afrika) gepland, op 9 en10 maart wordt een programma in Rwanda georganiseerd. Samen met de GHI-leden die zich aangemeld hebben, volgen er op 25 en 27 februari volgende design-workshops. SMASH wordt uitgevoerd in samenwerking met Greenport Holland International (incl. haar leden), TNO, WUR, BoPinc en haar drie buitenlandse partners: Cevital, Klein Karoo, Rwanda Best. Nederlandse bedrijven kunnen zich nog aanmelden voor deelname aan het SMASH project door voor 31 januari een mail te sturen naar Norbert van der Straaten, e. Bij de aanmelding dient te worden aangegeven aan welk(e) landenprogramma( s) uw onderneming wenst deel te nemen. Twee volgende designworkshops (met bedrijven) worden georganiseerd op februari. Vietnam: voorbereiding HortiViN Tijdens van het bezoek van het Topteam Tuinbouw & Uitgangsmateriaal aan Vietnam afgelopen jaar, is besloten tot een nadere samenwerking. De tuinbouwsector in Vietnam is de laatste jaren sterk ontwikkeld. Zij zijn de wereldmarktleider in de export van rijst, koffie, cashewnoten en aquaculture. Ze zijn klaar om ook de sprong te maken naar (bedekte) teelt van groenten en fruit. Vietnam heeft ca. 90 miljoen inwoners en heeft een economische groei van gemiddeld meer dan 6% per jaar. De toetreding tot de WTO heeft de ontwikkeling in Vietnam sterk gefaciliteerd. De agro-industrie is één van de drie belangrijkste sectoren van het land. Mede door de vraag vanuit de opkomende retail, verwacht de overheid minimaal 20% groei in waarde voor de komende 10 jaar. Dit zal met name gehaald moeten worden door het verbeteren van de kwaliteit en verhogen van de productiviteit. De Vietnamese en Nederlandse overheid hebben gezamenlijk vijf sector geïdentificeerd waarop samenwerking tussen Vietnam en Nederland interessant is voor ondernemers in beide landen. Landbouw en tuinbouw behoren tot de prioriteiten. Om deze reden is er besloten tot oprichting van een samenwerking tussen overheden en bedrijven in een platform : HortiViN. Greenport Holland International zal het platform begeleiden en het programma coördineren, in samenwerking met een Vietnamese counterpart. Bedrijven kunnen eigen projecten blijven oppakken, met ondersteuning vanuit de TransitieFaciliteit. Eerste kwartaal 2014 worden bedrijven (leden GHI en daarbuiten) uitgenodigd voor een eerste Vietnam-bijeenkomst. Voor meer informatie over Vietnam kunt u contact opnemen met Lisette Bakker, T

4 Voortgang Indo-Dutch Horti Centers of Excellence Door de inzet van Nederlandse senior experts is de laatste 2 maanden veel voortgang geboekt op de 'Indo-Dutch Horti Centers of Excellence' in Karnataka en Kerala. Door detailuitwerking op de organisatorische, technische en ondersteunende onderdelen is er nu een goede aansluiting tussen wat de deelstaten voor ogen hebben en wat onze bedrijven en opleidingsinstituten daar aan kunnen bijdragen. De opzet van de twee voorstellen geven prima kansen aan de consortiumpartners om hun kennis en techniek uit te proberen in standaard Indiase ( beschermde)teelt omstandigheden en tegelijkertijd de volgende generatie kassen, techniek en bijbehorende educatie te introduceren op deze groeiende markt. Veel dank zijn we verschuldigd aan Mrs. Meenakshi van de NBSO in Chennai, die een prima relatie en communicatie heeft weten op te bouwen met de 'decision' makers in de twee genoemde staten. Na de finale goedkeuring van de voorstellen door de nationale overheid, volgt het implementatie traject. Om de komende jaren verder invulling en publiciteit te geven aan de 'Indo-Dutch Horti Centers of Excellence' en andere activiteiten vanuit Nederland in India, wordt een voorstel gemaakt voor samenwerking met de Ambassade (Partners voor International Business). Hiervoor wordt input en bijdrage gevraagd van bedrijven en instellingen die zich voor langere tijd willen committeren aan het verder ontwikkelen van hun activiteiten op de Indiase markt. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn dan kunt u dat al kenbaar maken. Van 22 tot en met 24 augustus neemt GHI weer deel aan de AgriTech in Bangalore. Tijdens deze beurs zullen we het concept van de Indo- Dutch Centre of Excellence verder onder de aandacht te brengen van een breed (tuinders en overheids-) publiek. We hopen dan ook dat er dit jaar een groot aantal GHI bedrijven participeren. Voor meer informatie over India kunt u contact opnemen met Roland Peerenboom, T Global Forum for Innovation in Agriculture, Abu Dhabi Van 3-5 februari is er in Abu Dhabi het eerste Global Forum for Innovation in Agriculture. Tijdens het evenement ligt het accent op nieuwe innovaties die er wereldwijd zijn op het gebied van voedselproductie. De focus is met name gericht op het Midden Oosten en Afrika. Wetenschappers en ondernemingen van over de hele wereld spreken tijdens seminars en ronde tafels over de laatste innovaties op het gebied van land- en tuinbouw. Ook Nederland is uiteraard aanwezig met een belangrijke vertegenwoordiging en levert een grote bijdrage aan de seminars. Greenport Holland International en haar leden is gevraagd een stand te organiseren ten behoeve van de presentatie van de bedrijven en hun innovaties. Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar, dus heeft u interesse om deel te nemen dan kan dat nog. Voor verdere informatie zie Voor deelname of meer informatie over het Forum in Abu Dhabi kunt u contact opnemen met Roland Peerenboom, T

5 Agro Transilvania cluster, Roemenië Afgelopen jaar heeft Berenschot in opdracht van Greenport Holland International een marktverkennings-studie gedaan voor Roemenië. In de bijeenkomst met bedrijven is gesproken over mogelijke interessante regio's. In navolging van dit initiatief is besloten tot een gericht missie voor de regio (Cluj). In deze regio hebben de lokale autoriteiten een Agro Transilvania-cluster opgericht met het doel de agro business in deze regio verder te ontwikkelen. Dit cluster moet voor nieuwe initiatieven zorgen op het gebied van tuinbouw-ontwikkeling en is kan voor het Nederlandse bedrijfsleven interessante leads opleveren. De verantwoordelijke directeur van het cluster, eveneens verbonden aan een lokale universiteit, wil graag Nederlandse expertise gebruiken bij het uitwerken van het meerjarenplan. In de voorafgaande weken zal GHI een voorbereidend bezoek doen, waarna in april een gerichte bedrijvenmissie plaats vindt (waarschijnlijk gekoppeld aan het bezoek van Minister Ploumen (20-22 april). Geïnteresseerde bedrijven (en instellingen) kunnen zich kenbaar maken bij Greenport Holland International. Voor deelname of meer informatie over Roemenië kunt u contact opnemen met Roland Peerenboom, T Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van Greenport Holland International en wordt verspreid via aan haar Founding Fathers, participanten en overige relaties. Mocht u interesse hebben in het ontvangen van onze nieuwsbrief, dan kunt u uzelf aanmelden via de website: of een mail sturen naar Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u dit via het genoemde adres doorgeven. Louis Pasteurlaan EE Zoetermeer T

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

EINDVERSLAG. Kwartiermaker Pijler 9 Nationaal Energieakkoord

EINDVERSLAG. Kwartiermaker Pijler 9 Nationaal Energieakkoord EINDVERSLAG Kwartiermaker Pijler 9 Nationaal Energieakkoord 1 INHOUD Samenvatting... 3 Opdracht... 5 Omvang van de opdracht... 6 Werkwijze kwartiermaker... 6 Opbouw eindverslag... 7 Besteding SDE gelden

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes! Introductie De regio Eindhoven is en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland op zakelijk gebied, zeker qua innovatief vermogen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Visie: Dat gaat

Nadere informatie

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Voorwoord > Werk is niet alleen in economisch opzicht goed voor de mens. Het draagt ook bij aan het

Nadere informatie

Tuinbouwtoeleveranciers veroveren de wereld

Tuinbouwtoeleveranciers veroveren de wereld Tuinbouwtoeleveranciers veroveren de wereld Resultaten enquête onder AVAG Plus-leden Colofon Deze brochure is een uitgave van LEI Wageningen UR. Het onderzoek is medegefinancierd door het ministerie van

Nadere informatie

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant (ingeleverd door Matty op 21 12 2012) Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant National Covenant Action Plan Inleiding In 2007 nam een aantal lokale overheden het initiatief om een meer ambitieuze doelstelling

Nadere informatie

Boeren tegen Armoede 2011. Ondernemerschap in ontwikkeling

Boeren tegen Armoede 2011. Ondernemerschap in ontwikkeling Boeren tegen Armoede 2011 Ondernemerschap in ontwikkeling Agriterra P.O. Box 158 6800 AD Arnhem Willemsplein 42 The Netherlands T +31 26 44 55 445 F +31 26 44 55 978 agriterra@agriterra.org www.agriterra.org

Nadere informatie

wereld waternet jaar verslag 2012

wereld waternet jaar verslag 2012 wereld waternet jaar verslag 2012 Een overzicht van onze projecten in 2012. voorwoord Het vijfde bestaansjaar van Wereld Waternet stond in het teken van meer transparantie. Met name op gebied van communicatie

Nadere informatie

WaterInternationaal. Floodmanagagement Polen: opdrachten naar. Watersector positioneren voor grote projecten Jakarta

WaterInternationaal. Floodmanagagement Polen: opdrachten naar. Watersector positioneren voor grote projecten Jakarta WaterInternationaal Informatie over internationaal waterbeleid en internationale kansen Samengesteld door Agentschap NL en het Netherlands Water Partnership, mogelijk gemaakt door het programma Partners

Nadere informatie

datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer:

datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer: EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling niet door aanvrager in te vullen: datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer: Projectnaam: Voortgangsrapportage / Eindrapportage

Nadere informatie

Onderwerp Jaarplan 2011 City Marketing Lelystad A B

Onderwerp Jaarplan 2011 City Marketing Lelystad A B Onderwerp Jaarplan 2011 City Marketing Lelystad A B Portefeuillehouder Fackeldey Openbaar Programma Benutten en profileren van kernkwaliteiten Directie Financiële paragraaf Aan College Bijlagen Raadsvoorstel

Nadere informatie

Human Capital Agenda. Greenport Horti Campus Westland-Oostland-Barendrecht. Samenvatting

Human Capital Agenda. Greenport Horti Campus Westland-Oostland-Barendrecht. Samenvatting Human Capital Agenda Greenport Horti Campus Westland-Oostland-Barendrecht Samenvatting 1 2 Human Capital Agenda Greenport Horti Campus Westland-Oostland-Barendrecht Kennisinnovatie en waardecreatie voor

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika. In transitie van hulp naar investeren

Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika. In transitie van hulp naar investeren Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika In transitie van hulp naar investeren Inhoud Voorwoord... 5 Introductie transitiefaciliteit... 8 Hoofdstuk 1: Colombia... 14 Hoofdstuk 2: Vietnam... 28 Hoofdstuk 3: Zuid-Afrika...

Nadere informatie

Uitgangspunten van het concept 'Incubator Haarlemmermeer'

Uitgangspunten van het concept 'Incubator Haarlemmermeer' gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Uitgangspunten van het concept 'Incubator Haarlemmermeer' Portefeuillehouder J.C.W. Nederstigt, mr. A.Th. H. van Dijk Collegevergadering i 7 juli 2012 Inlichtingen

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties Jaarplan 2014 www.nvvn.nl De Vereniging heeft ten doel de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland te bevorderen en uit te dragen, teneinde de

Nadere informatie

Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546

Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546 Gemeente 1^ Hardenberg Collegevoorstel Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546 Behandeld door: dhr. L.M. Willering E-mail: Maarten.Willering@ommen-hardenberg.nl Onderwerp:

Nadere informatie

Gevraagd besluit: instemmen met het proces om te komen tot de Investeringsstrategie MRDH.

Gevraagd besluit: instemmen met het proces om te komen tot de Investeringsstrategie MRDH. Gewijzigde agenda 3 e openbare vergadering algemeen bestuur Woensdag 29 april 2015, aanvang 13.45 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, Directie Visserij De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 12 november 2008 2008Z06577 Viss 2008/5769 19 november

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv

Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv OMFL Jaarverslag 2010 Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de provincie Flevoland laten we in dit jaarverslag enkele ondernemers aan het woord die een bijdrage

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Utrecht, maart 2015

Jaarplan 2015 Utrecht, maart 2015 Utrecht, maart 2015 Inhoudsopgave WOORD VOORAF 3 1. ZICHTBAARHEID EN GROEI 4 1.1 GROEI DOOR PROFESSIONALISERING 5 1.1.1. Formaliseren van het lidmaatschap 5 1.1.2. beroepsprofielen 5 1.1.3. Specifieke

Nadere informatie

Werkplan 2014 Stichting Digitaal Leren 21 oktober 2013

Werkplan 2014 Stichting Digitaal Leren 21 oktober 2013 Werkplan 2014 1. Inleiding Digitaal Leren gaat in 2014 haar derde jaar als stichting in en het tweede jaar met eigen personeel in vaste dienst. De medewerkers van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

DE BLIK NAAR BUITEN Gespreksnotitie over opties voor internationale samenwerking van de gemeente Houten. VNG International/Gemeente Houten

DE BLIK NAAR BUITEN Gespreksnotitie over opties voor internationale samenwerking van de gemeente Houten. VNG International/Gemeente Houten DE BLIK NAAR BUITEN Gespreksnotitie over opties voor internationale samenwerking van de gemeente Houten VNG International/Gemeente Houten Den Haag/Houten, juli 2007 (definitieve versie) INHOUDSOPGAVE INLEIDING

Nadere informatie

Grootschalige inkoopacties

Grootschalige inkoopacties Grootschalige inkoopacties Ervaringen en leerpunten Onderzoeksrapport SMZ2013001 Utrecht, 22 februari 2013 Stichting Monitoring Zonnestroom Grootschalige inkoopacties 1 Projecttitel Onderzoeksrapport Grootschalige

Nadere informatie

S GNAAL. Kortere procedures voor vergunningen bodemenergie. Verder in deze S GNAAL:

S GNAAL. Kortere procedures voor vergunningen bodemenergie. Verder in deze S GNAAL: S GNAAL A P R I L 2 0 1 3, N U M M E R 2 Signaal is een gratis uitgave van de Duurzame Energie Koepel en gaat in op de belangrijkste duurzame energie ontwikkelingen in Nederland en Europa waar de Duurzame

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie