vs-880ex digital studio workstation Nederlandstalige handleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vs-880ex digital studio workstation Nederlandstalige handleiding"

Transcriptie

1 vs-880ex digital studio workstation Nederlandstalige handleiding

2

3 Veilig gebruik van het toestel VEILIG GEBRUIK VAN HET TOESTEL INSTRUCTIES TER VOORKOMING VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDING VAN PERSONEN Over WAARSCHUWING en OPGEPAST Over de Symbolen WAAR- SCHUWING OPGEPAST Wordt gebruikt voor instructies die de gebruiker wijzen op levensgevaar of ernstige verwondingen bij onjuist gebruik van het toestel. Wordt gebruikt voor instructies die de gebruiker wijzen op het risico op verwondingen of materi le schade bij onjuist gebruik van het toestel. * Materi le schade verwijst naar schade of andere ongunstige effecten die aan het huis en de hele inboedel, huisdieren inbegrepen, worden toegebracht. NEEM STEEDS HET VOLGENDE IN ACHT Het -symbool maakt de gebruiker attent op belangrijke instructies of waarschuwingen. De juiste betekenis van het symbool wordt bepaald door de tekening in de driehoek. Het symbool hier links duidt op algemene verwittigingen of waarschuwingen, of vestigt de aandacht op gevaar. Het -symbool maakt de gebruiker attent op zaken die nooit mogen worden uitgevoerd (verboden zijn). De tekening in de cirkel geeft aan wat er precies verboden is. Het symbool hier links betekent dat het toestel nooit mag worden gedemonteerd. Het -symbool maakt de gebruiker attent op zaken die moeten worden uitgevoerd. De tekening in de cirkel geeft aan wat er precies dient te gebeuren. Het symbool hier links betekent dat de stekker van de stroomkabel moet worden uitgetrokken. WAARSCHUWING Gelieve onderstaande instructies en de handleiding te lezen, alvorens dit toestel te gebruiken.... Maak het toestel niet open of breng geen wijzigingen aan aan de interne componenten. (Met als enige uitzondering: daar waar deze handleiding specifieke instructies voorziet die de gebruiker dient te volgen om zelf opties te installeren; zie Quick Start p. 9.)... Zorg ervoor dat het toestel altijd waterpas staat, en in een stabiele positie. Plaats het nooit op een wankel onderstel of op een hellend oppervlak.... Voorkom schade aan de stroomkabel. Plooi hem niet te sterk, trap er niet op, plaats er geen zware voorwerpen op, enz. Een beschadigde kabel kan elektrocutie of brand veroorzaken. Gebruik nooit een stroomkabel die reeds beschadigd is.... In gezinnen met kleine kinderen dient een volwassene toezicht te houden tot de kinderen in staat zijn om dit toestel te gebruiken in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften.... Bescherm het toestel tegen zware schokken. (Laat het niet vallen!) WAARSCHUWING Sluit de stroomkabel van dit toestel niet samen met een overdreven aantal andere toestellen aan op hetzelfde stopcontact. Wees voorzichtig met verlengsnoerenñhet totale vermogen van alle toestellen aangesloten op het verlengsnoer mag nooit het nominale vermogen (watt/amp re) van het verlengsnoer overschrijden. Een overdreven belasting kan de isolatie van het snoer doen opwarmen en zelfs doen doorsmelten.... Alvorens het toestel in het buitenland te gebruiken, gelieve uw handelaar, het dichtstbijzijnde Roland Service Center of een erkende Roland-verdeler te raadplegen, zoals opgegeven op de "Informatie"- pagina.... Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact alvorens te beginnen met het installeren van de Hard disk drive (HDP88 series: Quick Start p. 9). 3

4 VEILIG GEBRUIK VAN HET TOESTEL OPGEPAST Neem de stroomkabel uitsluitend met de stekker vast wanneer u hem in een stopcontact of in dit toestel steekt of wanneer u hem uittrekt.... Tracht te voorkomen dat kabels en snoeren verstrikt geraken. Alle kabels en snoeren dienen buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.... Klim nooit bovenop het toestel of plaats er geen zware voorwerpen op.... Neem de stroomkabel of de stekkers nooit vast met natte handen wanneer u hem in een stopcontact of in dit toestel steekt of wanneer u hem uittrekt.... Trek de stekker uit het stopcontact en koppel alle aangesloten apparaten af, alvorens het toestel te verplaatsen.... Zet het toestel uit en trek de stroomkabel uit, alvorens het toestel schoon te maken (p. 33).... Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u gevaar voor blikseminslagen vermoedt.... Wanneer u de Hard disk drive (HDP88 series) installeert, verwijder dan enkel de aangeduide schroeven (Quick Start p. 9).... Indien u de optische connector gebruikt, zorg dan dat u het kapje dat u van de connector hebt verwijderd, buiten het bereik van kinderen bewaart.

5 BELANGRIJKE OPMERKINGEN Behalve de aandachtspunten opgesomd in ÒVEILIG GEBRUIK VAN HET TOESTELÓ op pp. 3 en, gelieve ook het volgende te lezen en in acht te nemen: Stroombron Vermijd het gebruik van dit apparaat op hetzelfde stroomcircuit samen met toestellen die ruis veroorzaken (zoals een elektrische motor of een regelbaar lichtsysteem). Alvorens dit apparaat aan te sluiten op andere toestellen, schakelt u best alle apparaten uit. Dit helpt om defecten en/of schade aan luidsprekers of andere toestellen te voorkomen. Plaatsing van het Toestel Als u het apparaat gebruikt in de nabijheid van vermogensversterkers (of andere toestellen die grote transformatoren bevatten), kan dit brom veroorzaken. Om dit probleem op te heffen, orienteert u dit toestel anders, of plaatst u het verder weg van de storingsbron. Dit toestel kan radio- en televisieontvangst verstoren. Vermijd het gebruik ervan in de nabijheid van zulke ontvangers. Stel het apparaat niet rechtstreeks bloot aan het zonlicht, plaats het niet nabij warmtebronnen, laat het niet achter in een gesloten voertuig, of stel het niet op enige andere wijze bloot aan extreme temperaturen. Overdreven hitte kan het apparaat doen vervormen of verkleuren. Onderhoud Gebruik voor de alledaagse schoonmaak van het toestel een zachte, droge doek of een doek die u lichtjes hebt bevochtigd met water. Om hardnekkig vuil te verwijderen, gebruikt u een doek met een mild, niet-bijtend schoonmaakmiddel. Veeg nadien het toestel af met een zachte, droge doek. Gebruik nooit benzine, thinner, alcohol of gelijk welk oplosmiddel, om verkleuring of vervorming te voorkomen. Herstellingen en Data Gelieve rekening te houden met de mogelijkheid dat alle gegevens in het geheugen van het toestel kunnen verloren gaan wanneer het toestel wordt hersteld. Maak steeds een back-up van belangrijke data op een opslagmedium (vb. hard disk of Zip disk) of met een DAT-recorder, of schrijf ze neer op papier (indien mogelijk). Tijdens herstellingen wordt er grote zorg bested aan het voorkomen van dataverlies. In bepaalde gevallen echter (zoals wanneer de geheugencircuits zelf defect zijn), is het jammer genoeg niet mogelijk om de data te recupereren, en Roland neemt geen enkele aansprakelijkheid op voor zulk dataverlies. Bijkomende Voorzorgen Gelieve rekening te houden met de mogelijkheid dat de inhoud van het geheugen onherroepelijk verloren kan gaan als gevolg van een defect of van het onjuist bedienen van het toestel. Om het verlies van belangrijke data tegen te gaan, raden wij aan om regelmatig van belangrijke data die in het geheugen van het toestel zitten, een reservekopie te maken op een opslagmedium (e.g., hard disk of Zip disk) of met een DAT-recorder. Jammer genoeg kan het gebeuren dat data die werden opgeslagen op een opslagmedium (vb. hard disk of Zip disk) of met een DAT-recorder, niet kunnen worden gerecupereerd eens dat ze verloren zijn. Roland Corporation neemt geen enkele aansprakelijkheid op in verband met zulk dataverlies. Ga voorzichtig tewerk wanneer u de knoppen, schuifregelaars en andere bedieningsorganen, en de jacks en connectors van het toestel gebruikt. Ruw omgaan met deze dingen kan defecten veroorzaken. Sla of druk nooit op de display. Het is mogelijk dat het display tijdens de normale werking een kleine hoeveelheid ruis voortbrengt. Neem bij het aan- of afkoppelen van alle kabels, steeds de connector zelf vast - trek nooit aan de kabel. Zo vermijdt u dat u kortsluitingen of schade veroorzaakt aan de interne elementen van de kabel. Het apparaat zal tijdens de normale werking een kleine hoeveelheid warmte uitstralen.. Tracht het volume van het toestel op een redelijk niveau te houden, om uw buren niet te storen. U kan eventueel een hoofdtelefoon gebruiken zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de mensen rondom u (vooral in de late uren). Wanneer u het toestel moet transporteren, verpak het dan, indien mogelijk, in zijn oorspronkelijke doos (inclusief de opvulling). Anders dient u een equivalente verpakking te gebruiken. 5

6 BELANGRIJKE OPMERKINGEN Indien er een interne IDE hard disk (HDP88 series) is ge nstalleerd, verwijder dan de hard disk. Plaats de hard disk in haar doos en plaats die in de speciaal daarvoor voorziene ruimte in de transportdoos van de VS-880EX. Het toestel is nu klaar om getransporteerd te worden. Het verplaatsen van de VS-880EX met de hard disk nog ge nstalleerd, kan verlies van songdata of schade aan de hard disk tot gevolg hebben. Werken met de Disk Drive Voor details over het werken met een hard disk, raadpleeg de instructies meegeleverd met uw hard disk. Voer steeds de SHUTDOWN-procedure uit voordat u een van de onderstaande handelingen uitvoert. Doet u dit niet, dan riskeert u songdata te verliezen of de hard disk te beschadigen. De VS-880EX uitschakelen De Zip drive aangesloten met een SCSI-connector, uitschakelen Een disk verwijderen uit een Zip drive, aangesloten met een SCSI-connector Shutdown (Appendices: Glossarium) Wanneer de MIDI/DISK-indicator van de VS-880EX of de statusindicator van de Zip drive oplicht, betekent dit dat er data worden weggeschreven van of naar de hard disk. Als u een Zip drive gebruikt, controleer dan of de indicator niet brandt alvorens de disk te verwijderen. Wanneer u de VS-880EX gebruikt, zorg dan dat het toestel geen trillingen of schokken te verwerken krijgt, en verplaats het toestel niet terwijl het aan staat. Installeer het toestel op een stevig, waterpas oppervlak, op een plaats die vrij is van trillingen. Indien u het toestel toch onder een bepaalde hoek moet plaatsen, zorg dan dat de helling niet te steil is. Gebruik het toestel niet onmiddellijk nadat het werd verplaatst naar een locatie waarvan de vochtigheidsgraad sterk verschilt van die van de vorige locatie. Snelle veranderingen van de omgeving kunnen condensatievorming binnen in de drive veroorzaken, hetgeen een nadelige invloed heeft op de werking van de drive en/of verwijderbare disks kan beschadigen. Wanneer u het toestel hebt verplaatst, laat het dan even (enkele uren) wennen aan de nieuwe omgeving, voordat u het gebruikt. Auteursrecht Het ongeoorloofd opnemen, publiekelijk uitvoeren, uitzenden, verkopen of verdelen enz. van een werk (CD-opname, video-opname, uitzending, enz.) waarvan het auteursrecht eigendom is van een derde partij, is bij wet verboden. Roland neemt geen enkele verantwoordelijkheid op voor gelijk welke inbreuk op het auteursrecht die u zou kunnen plegen door middel van de VS-880EX. SCMS In de VS-880EX is geen SCMS ge mplementeerd. De beslissing om dit apparaat zo te ontwerpen, werd genomen opdat SCMS de creatie van originele composities die geen inbreuk vormen op het auteursrecht, niet in de weg zou staan. Gebruik dit apparaat niet op een manier die het auteursrecht van anderen schendt. SCMS (Appendices: Glossarium) Afwijzing van Aansprakelijkheid Roland neemt geen verantwoordelijkheid op voor gelijk welke directe schade, gevolgschade of andere schade die zou kunnen volgen uit uw gebruik van de VS-880EX. Deze schade kan bestaan uit, maar blijft niet beperkt tot de volgende gebeurtenissen die zich kunnen voordoen bij het gebruik van de VS-880EX. Gelijk welke winstderving die u zou kunnen lijden. Permanent verlies van uw muziek of data. Onmogelijkheid om de VS-880EX zelf of een aangesloten apparaat verder te gebruiken. De Licentie-overeenkomst De VS-880EX en zijn CD-R-functie werden ontworpen om u in staat te stellen om materiaal waarvan u het auteursrecht hebt, of materiaal waarvoor u de toestemming hebt van de houder van het auteursrecht om het te kopi ren, te reproduceren. Bijgevolg vormt de reproductie van muziek-cdõs of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder de toestemming van de houder van het auteursrecht, voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik, een inbreuk op het auteursrecht, met mogelijke straffen als gevolg. Raadpleeg een specialist in auteursrecht of speciale publicaties voor meer gedetailleerde informatie over het verkrijgen van zulke toestemming vanwege houders van auteursrecht. 6

7 Inhoud Voorbereidingen Inhoud van het Pakket Belangrijkste Eigenschappen Voor- en Achterpaneel... 1 Mixer-gedeelte... 1 Recorder-gedeelte Display-gedeelte Achterpaneel Hoofdstuk 1 Voor u begint (VS-880EX Terminologie) Data bewaren en beheren De diskinhoud beheren (Partitioning) De plaats waar een Performance wordt opgenomen (Song) Bronnen, Sporen en Kanalen Events Mixer-gedeelte... 2 Signaalgeleiding (Bussen)... 2 Input Mixer Track Mixer Effect Return Mixer De functie van de faders veranderen Master Block Recorder-gedeelte Verschillen met een Band-MTR Spoorminuten en opnametijd Extra sporen Effectgedeelte Het Effect Expansion Board Effecten aansluiten...31 Hoofdstuk 2 Bediening - Basisprincipes Voor u begint Het toestel aanzetten Als u de displays of de handelingen niet begrijpt Voordat u eindigt De Performance opslaan op Disk (Song Store) Het toestel uitschakelen Herstarten Basishandelingen voor de VS-880EX... 3 Roep het menu van de gewenste mode op... 3 Selecteer de pagina die de gewenste functie of parameter bevat... 3 Selecteer de parameter die u wil wijzigen Verander de waarden Bevestig uw keuze De Track mode veranderen De weergavepositie kiezen De positie verplaatsen per Frame De positie verplaatsen per Maat/Tel Naar het begin of het einde van een Performance gaan Een tijdspositie opslaan Werken met de Locator Werken met Markers Hoofdstuk 3 Meersporenopname... 0 Opnemen... 0 Wat hebt u nodig voor een meersporenopname... 0 Een nieuwe song maken (Song New)

8 Inhoud Algemeen verloop van het opnameproces... 1 Instrumenten aansluiten... 1 Opnemen op de sporen... 2 Een opgenomen Performance opslaan (Song Store)... 3 Opnemen over een deel van een Performance (Punch-In/Punch-Out)... Met de RECORD-knop (Manual Punch-In 1)... Met de Foot switch (Manual Punch-In 2)... Op voorhand de Punch-in-positie instellen (Auto Punch-In)... 5 Herhaaldelijk over dezelfde plaats opnemen (Loop Recording)... 7 Opnemen op andere sporen (Overdubbing)... 9 Opnemen op V-Track Effecten gebruiken Effecten toepassen op de weergave Effecten toepassen tijdens de opname (Send/Return) Effecten toepassen tijdens de opname (Insert) Digitale signalen opnemen Wat hebt u nodig voor een digitale opname? Maak de digitale verbindingen Pas de Sample Rates aan Kies de Master Clock Kies een Input-signaalbron Toonregeling (Equalizer) Gebruik van de 3-Band Equalizer De Equalizer regelen De inhoud van sporen samenvoegen (Track Bouncing) Reverb toepassen bij het samenvoegen Een Master Tape maken Opnemen op een cassette Opnemen met DAT- en MD-recorders Songs beveiligen (Song Protect)... 6 Performances beveiligen Beveiliging verwijderen Hoofdstuk Interne Effecten Samenstelling van de effecten De effecten aansluiten Het bronsignaal zelf veranderen (Insert) Insert-effecten voor Input- en Track-kanalen Een effect invoegen in het Master Block Het effectgeluid toevoegen aan het directe geluid (Send/Return) Effecten kiezen (Patch) Nieuwe effectgeluiden maken Opslaan onder User Patches Opslaan als een Scene Hoofdstuk 5 Mixerinstellingen opslaan De huidige toestand van de mixer opslaan (Scene) Automatisch mixerinstellingen maken (EZ Routing)... 7 Opname-instellingen oproepen (Recording/Template) Track Bouncing-instellingen oproepen (Bouncing/Template) Eindmix-instellingen oproepen (Mixdown/Template) Opname-instellingen opslaan (Recording/Step Edit) Track Bouncing-instellingen opslaan (Bouncing/Step Edit) Eindmix-instellingen opslaan (Mixdown/Step Edit)... 8 De huidige Routing opslaan (User Routing) Een User Routing oproepen User Routings verwijderen

9 Inhoud Hoofdstuk 6 Opgenomen Performances bewerken (Track Editing) Edit-handelingen Track Edit De balkgrafiek Performance Data herhalen (Track Copy) Performance Data verplaatsen (Track Move) Performance Data uitwisselen tussen sporen (Track Exchange) Inserting a Blank Space Into Performance Data (Track Insert) Performance Data knippen (Track Cut)... 9 Performance Data uitwissen (Track Erase) De weergavetijd van de Performance Data wijzigen (Time Compression/Expansion) Hoofdstuk 7 Gebruik met een Zip Drive Voor u een Zip Drive gebruikt Omgaan met de Zip Drive Omgaan met Zip Disks De Zip Drive aansluiten De Disk initialiseren (Drive Initialize) Surface Scan Performance Data opslaan op Zip Drive (Song Copy) Een song opslaan op één Disk (Playable) Data inladen van Disks (Drive Select) Wanneer u een song niet op één disk kan opslaan (Archives) Opslaan op Disks (Store) Data inladen van Disks (Extract) De power-save mode Hoofdstuk 8 Gebruik met een CD-RW Drive Voor u een CD-RW Drive gebruikt Omgaan met de CD-RW Drive Omgaan met CD-RW Discs De CD-RW Drive aansluiten Een Audio CD maken Wat hebt u nodig om een Audio CD te maken? Master Data maken Songs wegschrijven op CD-R Discs Songs die op CD geschreven zijn proefbeluisteren (CD Player Function) Songs toevoegen aan de Disc Meerdere songs achter elkaar op CD-R Disc schrijven De Song Data schrijven (Finaliseren) Songs en Song Data voorbereiden en wegschrijven Songs bewaren op CD-RW Discs (CD-R Backup) Wat hebt u nodig voor een CD-R Backup? Songs opslaan op CD-RW Discs Songs laden van CD-RW Discs Data van een CD-RW Disc wissen Hoofdstuk 9 Gebruik met MIDI-apparatuur Synchroniseren met MIDI Sequencers Wat hebt u nodig voor Synchronisatie? Master en Slave Door middel van MTC Synchronisatie met de VS-880EX als de Referentie (Master) Synchronisatie met de MIDI Sequencer als de Referentie (Slave) Synchroniseren met een extern MIDI-apparaat

10 Inhoud Door middel van de Sync Track (Master) Door middel van de Tempo Map (Master) Handelingen die verband houden met Gesynchroniseerde Bediening Gebruik met een MIDI Controller Veranderen van Track Status Scenes kiezen Effects kiezen Effectparameters wijzigen Hoofdstuk 10 Gebruik met een DAT Recorder (DAT Backup). 128 Voor u een DAT-backup maakt Wat hebt u nodig voor een DAT Backup? Apparatuur die wordt gebruikt voor een DAT Backup Song Data opslaan met een DAT Recorder (Backup) Performance Data inladen van een DAT Recorder (Recover) Het Recover-proces annuleren Namen van opgeslagen Performance Data controleren (Name) De Backup controleren (Verify) Chapter 11 Compatibility Compatibiliteit van de Disks VS-880 VS-880EX VS-880EX VS VS-1680 VS-880EX VS-880EX VS VS-80 VS-880EX Compatibiliteit van Song Data VS-880 Performance Data inladen in de VS-880EX (Song Import) VS-880EX Song Data converteren voor gebruik op de VS-880 (Song Export) Hoofdstuk 12 Andere handige functies Preview-technieken (Preview) Met behulp van [TO] [FROM] Met behulp van [SCRUB] Een specifieke tijdspositie oproepen (Jump) Mixerinstellingen opslaan (Auto Mix) Voorbereidingen voor Auto Mix Mixerinstellingen opslaan, Methode 1 (Snapshot) Mixerinstellingen opslaan, Methode 2 (Gradation)... 1 Faderbewegingen opnemen (Realtime)... 1 Als u geen faderinstellingen wil opnemen (Mask Fader) De Auto Mix weergeven Auto Mix enkel op de aangegeven kanalen uitschakelen Auto Mix uitschakelen op alle kanalen Opnamen en bewerkingen ongedaan maken (Undo) Ombeerbare handelingen uitvoeren en bewerken (Undo) De laatst uitgevoerde Undo annuleren (Redo) Enkel de allerlaatst uitgevoerde handeling annuleren Enkel een specifiek kanaal beluisteren (Solo/Mute) EŽn enkel kanaal beluisteren EŽn enkel kanaal uitschakelen Werken met stereo geluidsbronnen (Channel Link) Het volume regelen De stereopositie regelen E,nkel de Faders koppelen (Fader Link) Een stereosignaal aan de mix toevoegen (Stereo In) De toonhoogte veranderen tijdens de weergave (Vari-Pitch) Sporen opnemen/weergeven met Vari-Pitch

11 Inhoud Rechtstreeks numerieke karakters invoeren Een methode kiezen voor het invoeren van numerieke gegevens De metronoom gebruiken Een externe MIDI-geluidsbron gebruiken voor het metronoomgeluid Wanneer er weinig schijfruimte overblijft Enkel onnodige Performance Data verwijderen (Song Optimize) EŽn song uit de Performance Data verwijderen (Song Erase) De naam van Performance Data wijzigen (Song Name) Het volume per spoor regelen Gebalanceerde ingangen De Output bepalen MASTER Jacks AUX Jacks DIGITAL OUT Connectors DIRECT OUT Controleren of de drive niet beschadigd is (Drive Check) Hoofdstuk 13 Globale instellingen De inhoud van de display veranderen Pre Level Post Level Play List Fader/Pan De omvang van een opgenomen performance controleren Systeem instellingen voor elke song Het volume laten veranderen zodra de faders bewegen Peak Hold De resterende schijfruimte controleren Wanneer u de Foot Switch gebruikt Globale instellingen voor de VS-880EX De [SHIFT]-knop vergrendelen (Shift Lock) Maten en tellen afbeelden De gevoeligheid van de knoppen regelen Het SCSI ID-nummer van de VS-880EX veranderen Wanneer er geen Hard Disk ge nstalleerd is Het niveau van de Peak Indicator instellen Globale instellingen voor opname en weergave Permanante monitoring van het ingangssignaal Automatisch stoppen Storend geruis tussen de segmenten van de opname Opnieuw de originele mixer- en systeeminstellingen kiezen Hoofdstuk 1 Geavanceerde toepassingen voor de VS-880EX Twee VS-880EX en met elkaar synchroniseren Instellingen voor de Master VS-880EX Instellingen voor de Slave VS-880EX Synchroniseren met Cakewalk Pro Audio (MMC) Instellingen voor de VS-880EX Instellingen voor Cakewalk Pro Audio Digitale aansluitingen maken met Cakewalk De mixer aanstuiren vanuit een extern MIDI-apparaat (Compu Mix) Hoe stemmen MIDI-kanalen overeen met Controller Numbers Voorbereidingen voor Compu Mix Opnemen met Compu Mix De faders uitschakelen Synchroniseren met video-apparatuur Gebruik van externe effectapparatuur

12 Voorbereidingen De Inhoud van het Pakket De volgende items horen bij de VS-880EX. Gelieve te cotroleren of al deze items effectief aanwezig zijn. VS-880EX AC-stroomkabel Quick Start Gebruikershandleiding (deze handleiding) Appendices Belangrijkste Eigenschappen Het Nieuwste in Compact Home Studio Environments De VS-880EX behoudt alle eigenschappen van RolandÕs VS-880 workstation; Een revolutie in de wereld van de home studio, waarin de disk recorder, de digitale mixer en de multi-effecten systematisch en meer wezenlijk ge ntegreerd zijn. Met de VS-880EX in uw home studio hebt u alle aspecten van het opnameproces in de hand, van het kiezen van de microfoons via het mixen en effecten toevoegen tot het maken van master data voor de weergave door een PA of voor het masteren van een CD. Het Disk Recorder-gedeelte Het digitale disk recorder-gedeelte beschikt over acht weergavesporen en laat toe om op acht sporen (tracks) tegelijkertijd op te nemen. Elk spoor heeft nog eens acht extra sporen (V-tracks), en elke song kan beschikken over 2 sets van deze 6 sporen (8 tracks x 8 V-tracks). Dit betekent dus dat een song in totaal 128 tracks kan bevatten (6 V-tracks x 2 banks), wat u veel flexibiliteit geeft wanneer u meerdere takes moet opnemen, of wanneer u tijdelijk data moet opslaan bij het editen. U vindt onmiddellijk de locatie van secties in een song die u meermaals wil horen of plaatsen waarover u wil opnemen (Locator) door merktekens (Marker) te plaatsen op zulke punten. Deze Markers zijn heel eenvoudig op te roepen en u hoeft nooit te wachten op het terug- of voortspoelen. De VS-880EX maakt gebruik van Ònon-destructive editing.ó Dit laat u toe om tot 999 vorige opname- of edit-bewerkingen ongedaan te maken of te recupereren (Undo/Redo). Het Digitale Mixer-gedeelte U kan alle mix-instellingen opslaan, inclusief fader levels, pan, en effecten. Opgeslagen instellingen zijn heel eenvoudig op te roepen, wat goed van pas komt wanneer u de balans moet regelen bij het mixen of wanneer u effectmixen vergelijkt. Veranderingen van de instellingen in functie van de tijd, zoals fader levels en pan, kunnen ook worden opgeslagen (Auto Mix), zodat u makkelijk fade-ins en fade-outs in uw mixen kunt verwerken. Het is zeer eenvoudig om de meest geschikte mixinstellingen te maken, ook die voor het opnemen, track bouncing, en mixdown (EZ Routing). De Effecten Er is een effectmodule ingebouwd, zodat u tot twee effecten kan gebruiken wanneer u de VS-880 EX op zichzelf gebruikt. De effectmodule voorziet niet alleen basiseffecten zoals reverb en delay, maar ook ideale effecten voor stem en gitaar (zoals de guitar amp simulator) en zelfs speciale effecten zoals RSS. Al deze effecten zijn georganiseerd volgens 3 ÒalgoritmesÓ zodat u makkelijk nieuwe geluiden kunt cre ren. De effectmodule bevat 210 read-only effectsettings (Preset Patches) die werden ontworpen voor verschillende toepassingen. Daar bovenop zijn er nog eens 100 read-and-write effectsettings (User Patches) voorzien, waarvan u de inhoud kan wijzigen en bewaren. U kan onmiddellijk kiezen uit een reeks effecten door gewoon een patch te selecteren. Eenvoudige Bediening De VS-880EX is even eenvoudig te bedienen als conventionele meersporenrecorders. U profiteert reeds van de voordelen van een home studio vanaf de dag dat u hem aanschaft. Het LCD-scherm geeft visuele bevestiging van vele instellingen tegelijk. Vooral de balkgrafiek geeft een grafische aanduiding van de level meter, pan en de fader-instellingen, en van de track record status. Het LCD-scherm is langs achter verlicht en is een beetje gekanteld, zodat het goed leesbaar is op een podium of ergens waar een goede zichtbaarheid vereist is. 12

13 Voorbereidingen Aansluitingen Er zijn zes sets gebalanceerde input jacks, die een breed gamma aan inputsignalen aankunnen, van line level (+ dbu) tot mic level (-50 dbu). Naast de RCA phono type (stereo) MASTER jacks, zijn er ook de (mono) AUX A en AUX B jacks voorzien. De VS-880EX is voorzien van zowel coaxiale als optische digitale I/O-connectors. Hiermee kan u digitale verbindingen maken met electronische apparaten zoals CD-spelers, DAT-recorders, MD-recorders, enz. Er is ook een SCSI-connector (DB-25 type) voorzien, die u toelaat om de verbinding te maken met externe SCSI-apparaten zoals de Zip drive en de CD-R drive. MIDI IN- en MIDI OUT/THRU-connectors zijn eveneens voorzien. U kan de VS-880EX synchroniseren met een externe MIDI sequencer, de MIDI sequencer gebruiken om het mengpaneel van de VS-880EX te besturen, de metronoom laten klinken met een geluid van een externe MIDI-klankbron, en nog veel meer. Naast tracks voor het opnemen van audiosignalen beschikt de VS-880EX over Òsync trackó voor het opslaan van MIDI clock messages. U kan zelfs MIDI sequencers die niet compatibel zijn met MTC (MIDI Time Code) of MMC (MIDI Machine Control) synchroniseren. Interessante Opties Interne Hard Disk : Als u deze interne 2.5-inch IDE hard disk installeert, wordt uw VS-880EX een compact en draagbaar opnamesysteem. Bovendien bent u dan verlost van ingewikkelde instellingen en problemen met foute aansluitingen (hetgeen wel kan gebeuren wanneer u een externe disk gebruikt). Wij raden aan om een interne hard disk te installeren wanneer u met de VS-880EX werkt. * Om bij opname of weergave op een aantal sporen tegelijkertijd, de beschikbare schijfruimte optimaal te benutten en om de optimale prestaties uit de VS-880EX te halen, raden wij aan om de Hard Disk van 2.1 GB of meer te gebruiken. CD-R Drive : Een CD-R drive aangesloten met een SCSI-connector. Met deze drive kan u songs die u met de VS-880EX hebt gemaakt, wegschrijven, of zelfs uw eigen originele audio CDÕs opnemen. Verder kan u hem gebruiken om backups van songs te maken op CD-R discs. SI-80S: Dit is een video/midi sync interface voor aansluiting op de MIDI-connector. Bewerkingen van de VS-880EX zoals play/stop/forward kunnen gesynchroniseerd worden vanuit een video-apparaat met LANC-connector. 13

14 Voor- en achterpaneel Mixer-gedeelte PEAK Indicators Deze indicators geven het niveau van het ingangssignaal bij de input jacks (1Ð6) aan. Zij helpen u om de correcte signaalsterkte in te stellen met de INPUTknoppen. Het signaalniveau waarbij de indicators moeten oplichten, dient u vooraf in te stellen (p. 61). De fabrieksinstelling is -6 db. 2. INPUT-regelaars Deze knoppen regelen de gevoeligheid van de input jacks (1Ð6). Draai een knop volledig naar rechts voor mic level (-50 dbu), en volledig naar links voor line level (+ dbu).. SELECT/CH EDIT (Select/Channel Edit)-knoppen Gebruik deze knoppen wanneer u instellingen wil maken voor een mixerkanaal. De namen van de parametergroepen die voor elk kanaal kunnen worden ingesteld, vindt u onder CH EDIT. Om een bepaalde groep rechtstreeks te kiezen, houdt u [SHIFT] ingedrukt en drukt u op de knop van die groep. Wanneer u een song bewerkt, gebruik dan deze knoppen om de te bewerken tracks te selecteren. 3. PAN-regelaars Hiermee regelt u de pan (plaatsing in de stereo output) van elk kanaal. 1

15 Voorbereidingen 5. STATUS-knoppen Deze knoppen veranderen de status van elke track. De indicator geeft de huidige status aan. SOURCE (oranje): De input-bron of -track toegewezen aan het kanaal wordt weergegeven. REC (rood knipperend): Opnamestatus wordt geselecteerd voor de track toegewezen aan het kanaal. Tijdens het afspelen worden de track data normaal uitgevoerd. REC (rood en oranje knipperend): Opnamestatus wordt geselecteerd voor de track toegewezen aan het kanaal. Tijdens het afspelen kan u de bron beluisteren. PLAY (groen): De track toegewezezn aan het kanaal wordt afgespeeld. OFF (uit): Het kanaal wordt uitgeschakeld (geen geluid). Indien ingedrukt in combinatie met de SELECT/CH EDIT-knop, selecteert dit de bron of track die aan een track moet worden toegewezen voor opname. 10. FADER/EDIT-knop Met deze knop wijst u ofwel de input mixer, de track mixer of de effect return mixer van elk kanaal toe aan de fader voor dat kanaal. De indicator geeft de status aan. INPUT (oranje): Input Mixer TRACK (groen): Track Mixer RETURN (rood): Effect Return Mixer In combinatie met [SHIFT] roept dit de Master Block setting page op. 11. Master Fader Hiermee regelt u het algemene uitgangsniveau. 6. Kanaalfaders Met deze schuifregelaars regelt u het volume van alle kanalen en tracks. 7. PHONES-regelaar Hiermee regelt u het volume van de hoofdtelefoon. 8. AUX SEND-regelaar Hiermee regelt u het uitgangsniveau van de AUX SEND jacks. 9. EZ ROUTING/SOLO-knop Deze knop roept het EZ Routing screen op. Gecombineerd met [SHIFT] schakelt dit de Solo-functie aan/uit. 15

16 Voorbereidingen Recorder-gedeelte EDIT CONDITION-knoppen De functies en parameters van de VS-880EX zijn ondergebracht onder deze knoppen. Druk op de overeenkomstige knop om een bepaalde functie of bewerking op te roepen. 2. LOCATOR-knop Met deze knop kan u Locators en Markers, of Scenes opslaan of oproepen (de mixerinstellingen). [LOC1/5] [LOC/8]: Deze knop selecteert Locators en Scenes. [CLEAR]: Deze knop annuleert Locators, Markers en Scenes. [SCENE]: Gebruik deze knop bij het opslaan, oproepen en wissen van Scenes. [PREVIOUS]: Deze knop roept de vorige Marker op. [NEXT]: Deze knop roept de volgende Marker op. [TAP]: Druk op deze knop om Markers te plaatsen. [LOOP]: [AUTO PUNCH]: Met deze knop schakelt u Loop Recording aan en uit. Drukt u ze samen met de [LOC1/5]Ð[LOC/8]- knoppen in, dan geeft dit het gebied aan waar moet worden opgenomen in Loop Recording. Met deze knop schakelt u Auto Punch-In Recording aan en uit. Drukt u ze samen met de [LOC1/5]Ð[LOC/8]- knoppen in, dan geeft dit het gebied aan waar moet worden opgenomen in Auto Punch-In Recording. 3. NUMERICS-knop Druk op deze knop wanneer u de LOCATOR-knop wil gebruiken voor de invoer van een decimale getalwaarde. 16

17 Voorbereidingen. Transport Control-knoppen Met deze knoppen bedient u de recorder. [ZERO]: Met deze knop keert u terug naar de positie Ò00h00m00s00Ó (zero return). [REW]: Houd deze knop ingedrukt om terug te spoelen. Deze functie komt overeen met de REW-knop op een cassetterecorder [FF]: Houd deze knop ingedrukt om verder te spoelen. Komt overeen met de FFWD-knop op een cassetterecorder. [STOP]: Stopt de opname of weergave van een song. [PLAY]: Start de opname of weergave vanaf de huidige positie. [REC]: Druk op deze knop om een song op te nemen. 5. TIME/VALUE Dial In de normale (weergave)status, regelt deze dial de tijd van de weergave. Deze dial gebruikt u ook om de waarden van de parameters te wijzigen wanneer u instellingen maakt. 6. PLAY (DISPLAY)-knop Met deze knop keert u terug naar het scherm dat verschijnt wanneer de VS-880EX wordt aangezet (normale weergavestatus). In combinatie met [SHIFT] roept dit het item op dat wordt getoond in de balkdisplay. 7. PARAMETER-knoppen Met deze knoppen selecteert u de parameters in de parameterdisplay. 8. SHIFT-knop Deze knop wordt ingedrukt in combinatie met andere knoppen om bijkomende functies van die knoppen op te roepen. 9. CURSOR-knoppen Normaal (i.e. in de Play-modus) verplaatst u hiermee de weergavepositie. Wanneer u instellingen maakt (i.e. in Edit-modus), wijzigt u hiermee de parameterwaarden. Deze knoppen gebruikt u eveneens wanneer u een YES/NO-antwoord moet geven tijdens een bewerking. [NO (CANCEL)]: Druk op deze knop om de huidige bewerking te annuleren of om het huidige scherm te verlaten. [YES (ENTER)]: Druk op deze knop om de huidige bewerking uit te voeren of om het huidige scherm te selecteren. 10. AUTOMIX (VARI PITCH)-knop Deze knop schakelt de Auto Mix-functie aan en uit. De indicator licht op wanneer Auto Mix aan staat. In combinatie met [SHIFT] schakelt dit de Vari Pitchfunctie aan/uit. 11. MIDI/DISK Indicator Deze indicator licht groen op wanneer MIDI-boodschappen worden ontvangen, en licht rood op wanneer er data worden weggeschreven op of ingelezen van de disk drive. Wanneer de twee tegelijkertijd gebeuren, dan licht de indicator oranje op. 12. UNDO (REDO)-knop Druk op deze knop om een stap uit het opname- of bewerkingsproces ongedaan te maken (Undo-functie). Drukt u deze knop samen met [SHIFT] in, dan annuleert u de laatst uitgevoerde Undo-functie (Redofunctie). 13. PREVIEW-knop Met deze knop activeert u de Preview-functie, die een bepaalde passage voor en na de huidige positie afspeelt. 17

18 Voorbereidingen Display-gedeelte CONDITION Geeft de huidige toestand aan. PLY: Normale status (Play-modus). INn: Wijzig de input mixer-instellingen (n=1ð8, aðd). TRn: Wijzig de track mixer-instellingen (n=1ð8 to aðd). RTN: Wijzig de return mixer-instellingen. MST: Wijzig de master block-instellingen. SNG: Song edit LOC: Locator edit TRK: Track edit FX: Effect edit SYS: System edit * Indien Song Protect (p.6) wordt aangezet, dan zal in de Play Condition display Ply verschijnen. * De input/track mixer display zal 1 8 aangeven voor kanalen waarvan de Channel Link op OFF staat, en a d voor kanalen die op ON staan. 2. MARKER # (marker nummer) Dit toont het markernummer voor de huidige tijdspositie. Indien er geen markering werd toegewezen aan de huidige tijdspositie, zal het dichtsbijzijnde marker nummer voorafgaand aan de huidige tijdspositie getoond worden.. MEASURE Dit toont de huidige maat van de song. 5. BEAT Dit toont de huidige maatslag van de song. 6. SYNC MODE Dit duidt de huidige sync mode (method of synchronization) aan. 7. SCENE Dit toont het scene-nummer dat op het ogenblik gebruikt wordt (mixer setting). Een asterisk Ò Ó voor het scene-nummer wijst erop dat de huidige mixerinstellingen gewijzigd werden sinds de scene werd opgeroepen. 8. REMAINING TIME Dit geeft de resterende tijd aan die beschikbaar is voor opname. 9. Bar display In normale toestand, worden de items die geselecteerd zijn door [DISPLAY (PLAY)] grafisch getoond. Terwijl u een instelling maakt, worden de data voor die instelling grafisch getoond. 3. TIME De huidige tijdspositie van de song wordt aangegeven als SMPTE time code. SMPTE Time Code (Appendices: Glossarium) 18

19 Voorbereidingen Achterpaneel POWER-schakelaar Hiermee schakelt u de VS-880EX aan en uit. 2. AC IN Sluit hier de bijgeleverde stroomkabel aan. 3. SCSI-connector Dit is een DB-25 type SCSI-connector om disk drives zoals een Zip disk drive of een CD-R drive aan te sluiten.. MIDI-connectors (IN, OUT/THRU) Externe MIDI-apparaten (MIDI controllers, MIDI sequencers, enz.) kunnen hier worden aangesloten. IN: Deze connector ontvangt MIDIboodschappen. Verbind hem met de MIDI OUT-connector van het externe MIDI-apparaat. OUT/THRU: Deze connector kan ofwel als MIDI OUT- of als MIDI THRU-connector gebruikt worden. Met de fabrieksinstellingen zal hij fungeren als MIDI OUT-connector, wat betekent dat hij ingesteld is om MIDI-boodschappen te versturen. 5. DIGITAL-connectors De VS-880EX is uitgerust met zowel coaxiale als optische digitale I/O-connectors (conform met S/P DIF). IN: De ingang voor digitale audiosignalen (stereo). U kan kiezen tussen de coaxiale input-aansluiting of de optische aansluiting. OUT: Hier worden digitale audiosignalen uitgestuurd (stereo). Hier kan u de coaxiale en de optische connector tegelijkertijd gebruiken, en ze kunnen elk een verschillend signaal voeren. S/P DIF (Appendices: Glossarium) * Om een digitaal audiosignaal op te nemen, volstaat het niet om gewoon een digitaal audio-apparaat aan te sluiten op de DIGITAL IN-connector. Wanneer u een digitaal audiosignaal invoert, raadpleeg dan Digitale Signalen Opnemen (p. 55). * Deze connector kan geen analoge audiosignalen verwerken. 19

20 Voorbereidingen FOOT SWITCH Jack Hier kan u een optionele voetschakelaar (bv. de DP-2 of de BOSS FS-5U) aansluiten wanneer u opnamefuncties wil bedienen, markeringen wil instellen, of punch in/out-bewerkingen wil uitvoeren met een voetschakelaar. Met de fabrieksinstellingen is de functie van de voetschakelaar het starten en stoppen van de opname. 7. PHONES Jack Hier kan u een hoofdtelefoon aansluiten. De PHONES jack stuurt hetzelfde geluid uit als de MONITOR jack. 8. MASTER Jacks (L, R) 9. AUX SEND Jack A 10. AUX SEND Jack B Dit zijn uitgangen voor analoge audiosignalen (RCA phono type). Met de fabrieksinstellingen worden alle signalen uitgestuurd vanuit de MASTER OUT jacks, en is er geen output vanuit de AUX (A en B) SEND jacks. De output wordt bepaald door de block settings van het mastergedeelte van de mixer en door de instellingen van elk kanaal. 11. INPUT Jacks (1 6) Dit zijn ingangen voor analoge audio signalen. Het zijn gebalanceerde phone jacks. De input-gevoeligheid van elke jack regelt u met de INPUT-regelaars op het voorpaneel. 20

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND VS-880EX

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND VS-880EX U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor ROLAND VS-880EX. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de ROLAND VS-880EX in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

KC-300. Gebruiksaanwijzing. Stereo Mixing Keyboard Amplifier. Voornaamste eigenschappen

KC-300. Gebruiksaanwijzing. Stereo Mixing Keyboard Amplifier. Voornaamste eigenschappen KC-300 Stereo Mixing Keyboard Amplifier Gebruiksaanwijzing Dankuwel en gefeliciteerd met uw aankoop van de Roland KC-300 Keyboardversterker. Lees, alvorens dit toestel te gebruiken, aandachtig de volgende

Nadere informatie

Showmaster 24 ORDERCODE 50335

Showmaster 24 ORDERCODE 50335 Showmaster 24 ORDERCODE 50335 1. Inleiding De DC-1224 is een digitale lichtcontroller, 24 DMX kanalen en 48 geheugenplaatsen voor scenes of chases met ieder 999 stappen en een MIDI in- en uitgang. Lees

Nadere informatie

STAGESCAPE M20d ADVANCED GUIDE. Firmware Version 1.20 Addendum. Rev D Line 6, Inc.

STAGESCAPE M20d ADVANCED GUIDE. Firmware Version 1.20 Addendum. Rev D Line 6, Inc. STAGESCAPE M20d ADVANCED GUIDE Rev D Firmware Version 1.20 Addendum 2013 Line 6, Inc. Inhoudsopgave Appendix D: Fader View... D 1 Fader View Werkbalk...D 2 Menu voor het toewijzen van Faders...D 3 Menu

Nadere informatie

De VS-100 gebruiken om Logic Pro/Express of GarageBand te bedienen

De VS-100 gebruiken om Logic Pro/Express of GarageBand te bedienen De VS-100 gebruiken om Logic Pro/Express of GarageBand te bedienen De VS-100 is compatibel met muziekproductiesoftware van Apple, zoals Logic Pro/Express en GarageBand. Nadat u de betreffende VS-100 control

Nadere informatie

VS-20 Control Surface Plug-in voor Logic en GarageBand

VS-20 Control Surface Plug-in voor Logic en GarageBand About This Plug-in VS-20 Control Surface Plug-in voor Logic en is plug-in software die toelaat om de Cakewalk V-Studio 20 (hierna kortweg de VS-20 genoemd) te gebruiken met de muziekproductiesoftware Logic

Nadere informatie

Gebruik van de combinatie FC-300/GT-PRO

Gebruik van de combinatie FC-300/GT-PRO Wat u met de combinatie FC-300/GT-PRO kunt doen U kunt GT-PRO Patch wijzigingen aanbrengen. Nadat u gereed bent met Instellingen voor de FC-300 maken (Voorbereidingen voor het gebruik van de combinatie),

Nadere informatie

EnVivo EZ Converter. Gebruikershandleiding

EnVivo EZ Converter. Gebruikershandleiding EnVivo EZ Converter Gebruikershandleiding op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 4 OPMERKINGEN... 4 FUNCTIES... 5 SPECIFICATIES... 5 SYSTEEMEISEN... 5 INHOUD VAN DE VERPAKKING

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing DM-16 DJ MINGLE

Gebruiksaanwijzing DM-16 DJ MINGLE Gebruiksaanwijzing DM-16 DJ MINGLE 16 Kanaals vrij te programmeren dimmer en schakel Controller DMX-512 DJ MINGLE DM-16 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 M MASTER A LEVEL SPEED AUDIO FADE TiME 6.99 Manual Midi Channel

Nadere informatie

VEILIG GEBRUIK VAN HET TOESTEL

VEILIG GEBRUIK VAN HET TOESTEL Veilig gebruik van het toestel VEILIG GEBRUIK VAN HET TOESTEL INSTRUCTIES TER VOORKOMING VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDING VAN PERSONEN Over WAARSCHUWING en OPGEPAST Over de Symbolen WAAR-

Nadere informatie

CDN35. Professionele CD Speler. Quick Start Gebruiksaanwijzing

CDN35. Professionele CD Speler. Quick Start Gebruiksaanwijzing CDN35 Professionele CD Speler Quick Start Gebruiksaanwijzing DOOS INHOUD CD SPELER TRANSPORT UNIT CD SPELER CONTROL UNIT IEC STROOMSNOER RCA CINCH AANSLUISNOEREN (2 paar) MINI DIN CONTROLE SNOER Kenmerken

Nadere informatie

8 CHANNEL MUSIC MIXER CHANNEL MUSIC MIXER

8 CHANNEL MUSIC MIXER CHANNEL MUSIC MIXER 8 CHANNEL MUSIC MIXER 172.580 12 CHANNEL MUSIC MIXER 172.583 Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Mode d Emploi Gebrauchsanleitung Brugsanvisning NL Hartelijk dank voor de aanschaf van dit SkyTec mengpaneel.

Nadere informatie

1 enerwaslicht Elation Professional - DMX OPERATOR User Manual

1 enerwaslicht Elation Professional - DMX OPERATOR User Manual 1 enerwaslicht Elation Professional - DMX OPERATOR User Manual Inhoud Blz Diagram: 3 Knoppen en functies: 3 Aansluitingen: 5 DMX-512 adres instellen: 6 Scene programmeren: 6 Scene programmeren samengevat:

Nadere informatie

G. Schottert Handleiding Freekie 1. Nederlandse handleiding. Freekie DMX ADRES INSTELLINGEN 1

G. Schottert Handleiding Freekie 1. Nederlandse handleiding. Freekie DMX ADRES INSTELLINGEN 1 DMX ADRES INSTELLINGEN 1 Freekie Nederlandse handleiding Iedere fixture dat verbonden is met serial link moet voorzien worden van een DMX startadres, welke het eerste kanaal is dat de controller gebruikt

Nadere informatie

Bediening van de Memory Stick-speler

Bediening van de Memory Stick-speler Bediening Bediening van de Memory Stick-speler Over Memory Sticks Stel Memory Sticks niet bloot aan statische elektriciteit en elektrische bronnen. Dit om te voorkomen dat gegevens op de stick verloren

Nadere informatie

Praktijk voorbeeld 3: audio opnemen

Praktijk voorbeeld 3: audio opnemen Om digitale audio op te nemen is een apparaat of instrument nodig dat op de lijningang of microfooningang van de geluidskaart is aangesloten; bijvoorbeeld een elektrische gitaar, een voorversterker of

Nadere informatie

HD-CVI Verkorte handleiding

HD-CVI Verkorte handleiding HD-CVI Verkorte handleiding model 5104D-5208D-5216D Version 2.0.0 2015 HDCVI DVR Verkorte handleiding Welkom Dank u voor de aankoop van onze DVR! Deze verkorte handleiding helpt u wegwijs met onze DVR

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO MES-221. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO MES-221 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

HANDLEIDING NEDERLANDS ( 1 4 )

HANDLEIDING NEDERLANDS ( 1 4 ) 1 HANDLEIDING NEDERLANDS ( 1 4 ) ::: DMC2 Handleiding ::: Deze handleiding geeft uitleg hoe u de Numark DMC2 controller snel kunt aansluiten en bedienen. Neem svp een paar minuten de tijd om deze handleiding

Nadere informatie

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding BeoSound 9000 Bedieningshandleiding BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Inhoud van de bedieningshandleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met

Nadere informatie

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen.

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2 5 6 4 8 7 1 Vermogen AAN/UIT

Nadere informatie

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO WAARSCHUWING STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM HET ONTSTAAN VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BELANGRIJK

Nadere informatie

Als je echt interesse hebt kun je ook een compleet setje met mixer en al kopen voor redelijk weinig geld (mixer heeft ook usb interface)

Als je echt interesse hebt kun je ook een compleet setje met mixer en al kopen voor redelijk weinig geld (mixer heeft ook usb interface) Opdracht voor les 2 (is elders te lezen) Kort levensverhaal vertellen aan de hand van foto s Op de achtergrond moet je ondersteunen met muziek Daarvoor heb je een audioprogramma nodig omdat je met meerdere

Nadere informatie

2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING

2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING 2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies... 27 Beschrijving van onderdelen... 28 Afstandsbediening & installatie...

Nadere informatie

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Handleiding Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Belangrijk Wanneer het product is ingeschakeld, ziet u de functie On Mode geactiveerd. Echter, wanneer het product is aangesloten op een extern

Nadere informatie

Inhoud van de handleiding

Inhoud van de handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen zich vertrouwd te maken met uw Bang & Olufsen-product. De Het bedie- referentiehandboeningshandleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING NEDERLANDS ( 1 7 )

HANDLEIDING NEDERLANDS ( 1 7 ) HANDLEIDING NEDERLANDS ( 1 7 ) DOOS INHOUD TOTAL CONTROL QUICKSTART MANUAL SAFETY & WARRANTY INFORMATION USB KABEL CUE LE CD TRAKTOR 3 LE CD CUE LE CONTROL OVERLAY TRACKOR 3 LE CONTROL OVERLAY ::: Total

Nadere informatie

Handleiding. Marantz solid state recorder

Handleiding. Marantz solid state recorder Handleiding Marantz solid state recorder OPSTARTEN EN BASISOPSTELLING ONDERDELEN - het toestel - een adapter - een USB-kabel - een tafelmicrofoon - de flash card AANSLUITEN Opm: de gegeven beschrijvingen

Nadere informatie

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding Mp3 speler met luidspreker HET MODELNUMMER FIESTA2 Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2

Nadere informatie

Handleiding. Voornaamste eigenschappen

Handleiding. Voornaamste eigenschappen Handleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw aankoop van de Roland Powered Subwoofer KCW-1. Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de correcte bediening van het toestel. Om zeker te zijn

Nadere informatie

Aansluitingen achterkant. Voedingsspanning. Midi THRU. Midi OUT. Audio IN 100 mv mono cinch. Voetschakelaar jack 6,3mm STEP.

Aansluitingen achterkant. Voedingsspanning. Midi THRU. Midi OUT. Audio IN 100 mv mono cinch. Voetschakelaar jack 6,3mm STEP. BOTEX Scene Setter DC-1224 P 1/6 De Botex Scène Setter is een digitale lichtstuurtafel met 24 kanalen, 48 geheugens of looplichtprogramma s van telkens maximum 99 stappen. De uitgang is DMX (de fasen kunnen

Nadere informatie

Gebruik van de afstandsbediening

Gebruik van de afstandsbediening Gebruik van de afstandsbediening Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de afstandsbediening Wees voorzichtig met de afstandsbediening, hij is licht en klein. Als hij valt kan hij kapot gaan, de batterij

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER

GIDS VOOR DE GEBRUIKER GIDS VOOR DE GEBRUIKER Aangekoppelde Afstandsbediening MWR-TH00 MWR-TH01 Airconditioner Ne DB98-26319A(1) Veiligheidsvoorschriften Voordat u de aangekoppelde afstandsbediening gebruikt, leest u best deze

Nadere informatie

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding Hi-Fi Muzieksysteem Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig alvorens het apparaat te gebruiken en bewaar hem voor toekomstig gebruik. op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

BeoSound Handleiding

BeoSound Handleiding BeoSound 3000 Handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met uw Bang & Olufsen-product.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudsopgave 02 INHOUDSOPGAVE 03 INFORMATIE 04 OVERZICHT FRONTPANEEL 06 OVERZICHT ACHTERPANEEL 08 BEDIENING VAN DE R5 08 WEKKERINSTELLINGEN 09 SLEEP TIMER INSTELLINGEN 09 DIM 09

Nadere informatie

DSR-X20. Gebruikers Handleiding

DSR-X20. Gebruikers Handleiding DSR-X20 DSR-X20 Gebruikers Handleiding DISCO Discosmash Vroegeinde 14, 2243 Pulle, België Tel.: +32 (0)3 4640909 - Fax: +32 (0)3 4640139 info@discosmash.com - www.discosmash.com Gelieve deze handleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Bedrade afstandsbediening MWR-VH02 ENERGIE RECOVERY VENTILATIE (ERV wtw ventilatie) Ne DB98-30694A(1) Veiligheidsmaatregelen Lees deze instructies aandachtig door voordat u deze bedrade

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET DJCONSOLE RMX2 EN DJUCED

AAN DE SLAG MET DJCONSOLE RMX2 EN DJUCED AAN DE SLAG MET DJCONSOLE RMX2 EN DJUCED INSTALLATIE Plaats de cd. Voer het installatieprogramma uit. Volg de instructies. De applicaties DJUCED en VirtualDJ LE zijn op uw system geïnstalleerd. 1 7 8 2

Nadere informatie

STUDIO'S. Handleiding voor het gebruik van de SALTO radiostudio's HANDLEIDING STUDIO'S 1

STUDIO'S. Handleiding voor het gebruik van de SALTO radiostudio's HANDLEIDING STUDIO'S 1 STUDIO'S Handleiding voor het gebruik van de SALTO radiostudio's HANDLEIDING STUDIO'S 1 Inloggen computer, ProppFrexx en telefoon Computer. De inlogcode s voor de computer zijn zichtbaar bovenaan de monitor

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS RC UNIVERS34 8-in-1 LCD afstandsbediening GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS www.hqproducts.com 2 De RC UNIVERS34 universele afstandsbediening bedient vrijwel alle merken TV s (TV), DVD spelers en DVR spelers

Nadere informatie

PINEARTS HOLLAND BV

PINEARTS HOLLAND BV Veiligheidsmaatregelen Platformweegschaal Alle Endel SWS-Series Gebruikershandleiding PINEARTS HOLLAND BV WWW.PINEARTS.NL Veiligheidsmaatregelen Alle veiligheidsberichten zijn aangegeven met het woord

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de SJ4000 WIFI Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking Smart Plug Switch Snelstartgids CD met snelle installatiegids I-2. Voorzijde Power LED Switch

Nadere informatie

Quick Start Owner s Manual. De doos bevat het volgende DVD Speler Stroom Kabel RCA Video Kabel

Quick Start Owner s Manual. De doos bevat het volgende DVD Speler Stroom Kabel RCA Video Kabel Quick Start Owner s Manual De doos bevat het volgende DVD Speler Stroom Kabel RCA Video Kabel SNEL AANSLUITEN VAN DE dvd speler (Nederlands) Kijk na of alle vooraan in de gebruiksaanwijzing vermelde onderdelen

Nadere informatie

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van deze Sweex MP3-speler. Met deze compacte MP3-speler kun je overal genieten

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO SCD-37 USB. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO SCD-37 USB in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

LPTTX KANAALS SOFT TOUCH DMX SCHAKELPANEEL

LPTTX KANAALS SOFT TOUCH DMX SCHAKELPANEEL 12-KANAALS SOFT TOUCH DMX SCHAKELPANEEL 1. Inleiding Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Dit krachtige en veelzijdige toestel beschikt over 12 kanalen

Nadere informatie

GoTalk Now voor ipad. Korte Nederlandstalige handleiding. aangeboden door www.praatapps.nl

GoTalk Now voor ipad. Korte Nederlandstalige handleiding. aangeboden door www.praatapps.nl GoTalk Now voor ipad Korte Nederlandstalige handleiding aangeboden door www.praatapps.nl START 1 2 3 4 5 6 7 (naam) (naam) Als je de app opent zie je 7 knoppen: 1. GoTalk now logo: Als je hierop klikt

Nadere informatie

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding NETVOEDING/BATTERIJEN De psense-ii gebruikt vier oplaadbare penlite (AA) batterijen. Om de batterijen te plaatsen of te vervangen moet je met een schroevendraaier

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND BR-1600 CD http://nl.yourpdfguides.com/dref/1222225

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND BR-1600 CD http://nl.yourpdfguides.com/dref/1222225 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest!

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! NL Jam Plus Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! Lees deze instructies door en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

Nadere informatie

Handleiding RGB Led Lamp

Handleiding RGB Led Lamp Handleiding RGB Led Lamp Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding...45 2. Voorgeschreven gebruik...46 3. Verklaring van symbolen...46 4. Veiligheidsvoorschriften...47 5. Eigenschappen...48 6. Opstelling/montage...48

Nadere informatie

Korte handleiding GoTalk NOW voor ipad

Korte handleiding GoTalk NOW voor ipad Korte handleiding GoTalk NOW voor ipad 1 2 3 4 5 6 Als je de app opent zie je 7 knoppen: 1. GoTalk now logo: Als je hierop klikt kan je van de ene naar de andere ipad bladen overzetten (binnen een Wifi-netwerk).

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Meer informatie over dit product vind je op http://www.numark.com

Meer informatie over dit product vind je op http://www.numark.com SNEL AANSLUITEN VAN DE dvd speler (Nederlands) Kijk na of alle vooraan in de gebruiksaanwijzing vermelde onderdelen in de verpakking zitten. LEES DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN IN HET BIJGESLOTEN BOEKJE ALVORENS

Nadere informatie

TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012

TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012 HI0990N02A Pag. 1/14 TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012 LIMOTEC Bosstraat 21 B- 8570 VICHTE Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be HI0990N02A Pag. 2/14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VERKORTE HANDLEIDING CUSTOM COMMAND

VERKORTE HANDLEIDING CUSTOM COMMAND VERKORTE HANDLEIDING CUSTOM COMMAND 1 Automaat componenten, 1. LCD scherm: voor tijd, programma aanduiding en algemene informatie. 2. +/On & -/Off knoppen: Om programma gegevens zichtbaar te maken. 3.

Nadere informatie

Handleiding Gold- en Superstation

Handleiding Gold- en Superstation 1 Configuratie... 3 On Site... 4 Live bekijken... 4 Uitleg scherm... 4 1. Omschrijving beeld... 5 2. Selecteren Beeldscherm... 5 3. Selecteren Camera en weergave type Opname... 5 4. Datum en Uur van de

Nadere informatie

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E. Inhoudstafel

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E. Inhoudstafel HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E Inhoudstafel 1. AFSTANDSBEDIENING EN ZIJN FUNCTIES 2 2. NAMEN EN FUNCTIES VAN DE INDICATOR OP DE AFSTANDSBEDIENING 3 3. BESTURING VAN DE AFSTANDSBEDIENING 3 3.1. INBRENGEN

Nadere informatie

Praktijk voorbeeld 2: midi opnemen

Praktijk voorbeeld 2: midi opnemen ' Bij dit praktijkvoorbeeld leer je hoe je midi informatie kunt opnemen in Sonar. Aan bod komt ondermeer: - de metronoom - Midi sporen opnemen - Loop recording - punch in en punch out Nieuw Project: Voordat

Nadere informatie

Compatibel Bluetooth boombox luidspreker

Compatibel Bluetooth boombox luidspreker Compatibel Bluetooth boombox luidspreker Referentie: TES162 Versie: 1.3 Taal: Nederlands WWW.CLIPSONIC.COM U hebt een product van het merk CLIPSONIC aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden

Nadere informatie

Beo4-toetsen in detail, 6 Dagelijkse en geavanceerde bediening met Beo4-toetsen

Beo4-toetsen in detail, 6 Dagelijkse en geavanceerde bediening met Beo4-toetsen Beo4 Handleiding Inhoud 3 De Beo4-afstandsbediening gebruiken, 4 Beo4-toetsen in detail, 6 Dagelijkse en geavanceerde bediening met Beo4-toetsen De Beo4 aanpassen, 9 De Beo4 instellen Een extra toets

Nadere informatie

Personal tag. Personal tag. Drukknop of bewegingsdetector. TABEL 2 Samenvatting van de Programmeerfuncties

Personal tag. Personal tag. Drukknop of bewegingsdetector. TABEL 2 Samenvatting van de Programmeerfuncties TAG-IN-A-BAG Stand alone proximity toegangscontrolesysteem Gebruikershandleiding 1. Introductie De TIAB is ontworpen om de toegang voor onbevoegden tot beschermde gebieden te beperken. De unit maakt gebruik

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo Gebruikershandleiding Digitale Video Memo De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD 1. Functies 7 2. Inhoud van de verpakking 8 3. Hoe de Video Memo op te laden 8 4. Hoofdfuncties en werking 11

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Software installatie. MP502FM / MP504FM Sweex Black Onyx MP4 Player

Nederlandse versie. Inleiding. Software installatie. MP502FM / MP504FM Sweex Black Onyx MP4 Player MP502FM / MP504FM Sweex Black Onyx MP4 Player Inleiding Stel de Sweex Black Onyx MP4 Player niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van

Nadere informatie

Veiligheidsvoorschrift

Veiligheidsvoorschrift Waarschuwing Om schade aan de kaart of het toestel te voorkomen, moet u de stroom uitschakelen voor u de kaart verwijderd of plaatst Veiligheidsvoorschrift 1) Gebruik een 12V DC stroom adapter. 2) Zorg

Nadere informatie

LPTC801 8-KANAALS DIMSONCOLE

LPTC801 8-KANAALS DIMSONCOLE 8-KANAALS DIMSONCOLE 1. Inleiding Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Dit toestel is uitgerust met 8 kanalen met LED aanduiding, 8 flash knoppen+

Nadere informatie

CAMZWEXT3N CCTV BEVEILIGINGSSYSTEEM : ACTIVERING VIA AUDIO & BEWEGING - VIDEOSTARTER

CAMZWEXT3N CCTV BEVEILIGINGSSYSTEEM : ACTIVERING VIA AUDIO & BEWEGING - VIDEOSTARTER CCTV BEVEILIGINGSSYSTEEM : ACTIVERING VIA AUDIO & BEWEGING - VIDEOSTARTER 1. Inleiding De is een gebruikersvriendelijk en makkelijk te installeren camerasysteem met volgende kenmerken : een ingebouwde

Nadere informatie

ICR-200. www.ices-electronics.com

ICR-200. www.ices-electronics.com ICR-200 www.ices-electronics.com FM WEKKERRADIO MET BATTERIJ BACK-UP 1. SNOOZE/SLEEP OFF-KNOP 2. ALARM INSTELLEN-KNOP 3. TIJD INSTELLEN-KNOP 4. SLAAP INSTELLEN-KNOP 5. UREN INSTELLEN-KNOP 6. MINUTEN INSTELLEN-KNOP

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

Handleiding AC & BATTERY POWERED FET

Handleiding AC & BATTERY POWERED FET Handleiding AC DC AC & BATTERY POWERED FET 1 Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze voor de BOSS BD-2 Blues Driver. Lees voor gebruik van het apparaat eerst aandachtig de hoofdstukken getiteld: HET

Nadere informatie

USB Turntable. Gebruiksaanwijzing (NEDERLANDS) Doos Inhoud

USB Turntable. Gebruiksaanwijzing (NEDERLANDS) Doos Inhoud USB Turntable (TTUSB) Gebruiksaanwijzing (NEDERLANDS) Doos Inhoud (NEDERLANDS) Snelstart gids o o o Kijk na of al de vermelde onderdelen in de doos zitten. Lees de veiligheidsinstructies door voor je het

Nadere informatie

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning,

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1. Bedieningselementen en aansluitingen (1) TFT LCD-display (2 inch; R,G,B) (2) M (Menu oproepen/ Submenu) (3) (Vorige / Terugspoelen,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

JVC CAM Control (voor ipad) Gebruikershandleiding

JVC CAM Control (voor ipad) Gebruikershandleiding JVC CAM Control (voor ipad) Gebruikershandleiding Nederlands Dit is de gebruikershandleiding voor de software (voor ipad) voor LiveStreaming Camera GV-LS2/GV-LS1 gemaakt door JVC KENWOODCorporatie. De

Nadere informatie

Draadloze Installatie Handleiding

Draadloze Installatie Handleiding Draadloze Installatie Handleiding VOOR INSTALLATEURS Alles wat u moet weten INHOUDSOPGAVE Page A Directe modus... 44 B "Draadloze bus" modus... 46 C Groepsopdracht gebruiken met de "Draadloze bus... 48

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

INLEIDING OPSTELLING AANSLUITEN OP HET ELEKTRICITEITSNET BATTERIJ GEBRUIKEN MD-SCHIJF INBRENGEN. Handleiding Sony MD Recorder

INLEIDING OPSTELLING AANSLUITEN OP HET ELEKTRICITEITSNET BATTERIJ GEBRUIKEN MD-SCHIJF INBRENGEN. Handleiding Sony MD Recorder Handleiding Sony MD Recorder INLEIDING Deze handleiding is een goede inleiding op het gebruik van de Sony MD recorder, maar is vooral een beknopte basis om de gebruiker op weg te helpen. Voor een goed

Nadere informatie

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl Handleiding Versie 2.0 www.qwiek.nl Onverhoopt problemen met uw Qwiek.melody? www.qwiek.eu/faq Lees deze voorschriften voor het aansluiten en gebruiken van de Qwiek.up aandachtig door. Algemeen Lees deze

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 3 Problemen

Nadere informatie

3.5'' Digitale Fotolijst

3.5'' Digitale Fotolijst 3.5'' Digitale Fotolijst PL-DPF 351B User Manual Dank u voor het kiezen en kopen van deze digitale fotolijst. Leest u vooral eerst deze ebruikershandleiding zorgvuldig door, zodat mogelijke fouten en storingen

Nadere informatie

Comfort Contego Gebruikshandleiding

Comfort Contego Gebruikshandleiding Comfort Contego Gebruikshandleiding Lees de gebruikshandleiding voordat u dit product gaat gebruiken. Holland Comfort Contego T800 Zender Comfort Contego R800 Ontvanger 21 Inhoudsopgave Pagina Inleiding

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

BeoSound 4. Aanvulling

BeoSound 4. Aanvulling BeoSound 4 Aanvulling Menusysteem Deze aanvulling bevat correcties voor uw BeoSound 4-handleiding. Dankzij nieuwe software is uw muzieksysteem nu uitgerust met nieuwe functies. Het menusysteem is gewijzigd

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie

Bediening van de CD-speler

Bediening van de CD-speler Bediening van de CD-speler Over compact discs De cd wordt door een laserstraaltje gelezen; het CD-oppervlak komt dus met niets in aanraking. Krassen op de cd of een kromme cd veroorzaken een slechte geluidskwaliteit

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be WATCH ME Handleiding DIGITALE MEDIASPELER Overzicht functies Watch me is een Bluetooth-horloge en MP3-speler met capacitief touchscreen, u kunt uw vinger gebruiken om een icoontje aan te raken en een submenu

Nadere informatie

APRC90AT handleiding Inhoudsopgave

APRC90AT handleiding Inhoudsopgave APRC90AT handleiding Inhoudsopgave 1. Veiligheid o 1.1. Beoogd gebruik o 1.2. Pictogrammen in deze handleiding o 1.3. Algemene veiligheidsvoorschriften 2. Voorbereidingen voor gebruik o 2.1. Uitpakken

Nadere informatie

MP3/CD/USB/SD speler UD Gebruiksaanwijzing. Falco TT bvba, Scharestraat 48, 8020 Ruddervoorde Pagina 1

MP3/CD/USB/SD speler UD Gebruiksaanwijzing. Falco TT bvba, Scharestraat 48, 8020 Ruddervoorde Pagina 1 MP3/CD/USB/SD speler UD 1001 Gebruiksaanwijzing Falco TT bvba, Scharestraat 48, 8020 Ruddervoorde Pagina 1 Installatie en de set-up instructies Voor een betrouwbare werking van de eenheid, dient u deze

Nadere informatie

Snelstartgids. Registreer uw product op Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. SWW1800/12. Aansluiten.

Snelstartgids. Registreer uw product op  Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. SWW1800/12. Aansluiten. Registreer uw product op www.philips.com/welcome. Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. SWW1800/12 Snelstartgids 1 2 3 Aansluiten Installeren Genieten SOURCE 1 SOURCE 2 SOURCE 3 SOURCE 4 1 2 3 4

Nadere informatie