vs-880ex digital studio workstation Nederlandstalige handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vs-880ex digital studio workstation Nederlandstalige handleiding"

Transcriptie

1 vs-880ex digital studio workstation Nederlandstalige handleiding

2

3 Veilig gebruik van het toestel VEILIG GEBRUIK VAN HET TOESTEL INSTRUCTIES TER VOORKOMING VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDING VAN PERSONEN Over WAARSCHUWING en OPGEPAST Over de Symbolen WAAR- SCHUWING OPGEPAST Wordt gebruikt voor instructies die de gebruiker wijzen op levensgevaar of ernstige verwondingen bij onjuist gebruik van het toestel. Wordt gebruikt voor instructies die de gebruiker wijzen op het risico op verwondingen of materi le schade bij onjuist gebruik van het toestel. * Materi le schade verwijst naar schade of andere ongunstige effecten die aan het huis en de hele inboedel, huisdieren inbegrepen, worden toegebracht. NEEM STEEDS HET VOLGENDE IN ACHT Het -symbool maakt de gebruiker attent op belangrijke instructies of waarschuwingen. De juiste betekenis van het symbool wordt bepaald door de tekening in de driehoek. Het symbool hier links duidt op algemene verwittigingen of waarschuwingen, of vestigt de aandacht op gevaar. Het -symbool maakt de gebruiker attent op zaken die nooit mogen worden uitgevoerd (verboden zijn). De tekening in de cirkel geeft aan wat er precies verboden is. Het symbool hier links betekent dat het toestel nooit mag worden gedemonteerd. Het -symbool maakt de gebruiker attent op zaken die moeten worden uitgevoerd. De tekening in de cirkel geeft aan wat er precies dient te gebeuren. Het symbool hier links betekent dat de stekker van de stroomkabel moet worden uitgetrokken. WAARSCHUWING Gelieve onderstaande instructies en de handleiding te lezen, alvorens dit toestel te gebruiken.... Maak het toestel niet open of breng geen wijzigingen aan aan de interne componenten. (Met als enige uitzondering: daar waar deze handleiding specifieke instructies voorziet die de gebruiker dient te volgen om zelf opties te installeren; zie Quick Start p. 9.)... Zorg ervoor dat het toestel altijd waterpas staat, en in een stabiele positie. Plaats het nooit op een wankel onderstel of op een hellend oppervlak.... Voorkom schade aan de stroomkabel. Plooi hem niet te sterk, trap er niet op, plaats er geen zware voorwerpen op, enz. Een beschadigde kabel kan elektrocutie of brand veroorzaken. Gebruik nooit een stroomkabel die reeds beschadigd is.... In gezinnen met kleine kinderen dient een volwassene toezicht te houden tot de kinderen in staat zijn om dit toestel te gebruiken in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften.... Bescherm het toestel tegen zware schokken. (Laat het niet vallen!) WAARSCHUWING Sluit de stroomkabel van dit toestel niet samen met een overdreven aantal andere toestellen aan op hetzelfde stopcontact. Wees voorzichtig met verlengsnoerenñhet totale vermogen van alle toestellen aangesloten op het verlengsnoer mag nooit het nominale vermogen (watt/amp re) van het verlengsnoer overschrijden. Een overdreven belasting kan de isolatie van het snoer doen opwarmen en zelfs doen doorsmelten.... Alvorens het toestel in het buitenland te gebruiken, gelieve uw handelaar, het dichtstbijzijnde Roland Service Center of een erkende Roland-verdeler te raadplegen, zoals opgegeven op de "Informatie"- pagina.... Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact alvorens te beginnen met het installeren van de Hard disk drive (HDP88 series: Quick Start p. 9). 3

4 VEILIG GEBRUIK VAN HET TOESTEL OPGEPAST Neem de stroomkabel uitsluitend met de stekker vast wanneer u hem in een stopcontact of in dit toestel steekt of wanneer u hem uittrekt.... Tracht te voorkomen dat kabels en snoeren verstrikt geraken. Alle kabels en snoeren dienen buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.... Klim nooit bovenop het toestel of plaats er geen zware voorwerpen op.... Neem de stroomkabel of de stekkers nooit vast met natte handen wanneer u hem in een stopcontact of in dit toestel steekt of wanneer u hem uittrekt.... Trek de stekker uit het stopcontact en koppel alle aangesloten apparaten af, alvorens het toestel te verplaatsen.... Zet het toestel uit en trek de stroomkabel uit, alvorens het toestel schoon te maken (p. 33).... Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u gevaar voor blikseminslagen vermoedt.... Wanneer u de Hard disk drive (HDP88 series) installeert, verwijder dan enkel de aangeduide schroeven (Quick Start p. 9).... Indien u de optische connector gebruikt, zorg dan dat u het kapje dat u van de connector hebt verwijderd, buiten het bereik van kinderen bewaart.

5 BELANGRIJKE OPMERKINGEN Behalve de aandachtspunten opgesomd in ÒVEILIG GEBRUIK VAN HET TOESTELÓ op pp. 3 en, gelieve ook het volgende te lezen en in acht te nemen: Stroombron Vermijd het gebruik van dit apparaat op hetzelfde stroomcircuit samen met toestellen die ruis veroorzaken (zoals een elektrische motor of een regelbaar lichtsysteem). Alvorens dit apparaat aan te sluiten op andere toestellen, schakelt u best alle apparaten uit. Dit helpt om defecten en/of schade aan luidsprekers of andere toestellen te voorkomen. Plaatsing van het Toestel Als u het apparaat gebruikt in de nabijheid van vermogensversterkers (of andere toestellen die grote transformatoren bevatten), kan dit brom veroorzaken. Om dit probleem op te heffen, orienteert u dit toestel anders, of plaatst u het verder weg van de storingsbron. Dit toestel kan radio- en televisieontvangst verstoren. Vermijd het gebruik ervan in de nabijheid van zulke ontvangers. Stel het apparaat niet rechtstreeks bloot aan het zonlicht, plaats het niet nabij warmtebronnen, laat het niet achter in een gesloten voertuig, of stel het niet op enige andere wijze bloot aan extreme temperaturen. Overdreven hitte kan het apparaat doen vervormen of verkleuren. Onderhoud Gebruik voor de alledaagse schoonmaak van het toestel een zachte, droge doek of een doek die u lichtjes hebt bevochtigd met water. Om hardnekkig vuil te verwijderen, gebruikt u een doek met een mild, niet-bijtend schoonmaakmiddel. Veeg nadien het toestel af met een zachte, droge doek. Gebruik nooit benzine, thinner, alcohol of gelijk welk oplosmiddel, om verkleuring of vervorming te voorkomen. Herstellingen en Data Gelieve rekening te houden met de mogelijkheid dat alle gegevens in het geheugen van het toestel kunnen verloren gaan wanneer het toestel wordt hersteld. Maak steeds een back-up van belangrijke data op een opslagmedium (vb. hard disk of Zip disk) of met een DAT-recorder, of schrijf ze neer op papier (indien mogelijk). Tijdens herstellingen wordt er grote zorg bested aan het voorkomen van dataverlies. In bepaalde gevallen echter (zoals wanneer de geheugencircuits zelf defect zijn), is het jammer genoeg niet mogelijk om de data te recupereren, en Roland neemt geen enkele aansprakelijkheid op voor zulk dataverlies. Bijkomende Voorzorgen Gelieve rekening te houden met de mogelijkheid dat de inhoud van het geheugen onherroepelijk verloren kan gaan als gevolg van een defect of van het onjuist bedienen van het toestel. Om het verlies van belangrijke data tegen te gaan, raden wij aan om regelmatig van belangrijke data die in het geheugen van het toestel zitten, een reservekopie te maken op een opslagmedium (e.g., hard disk of Zip disk) of met een DAT-recorder. Jammer genoeg kan het gebeuren dat data die werden opgeslagen op een opslagmedium (vb. hard disk of Zip disk) of met een DAT-recorder, niet kunnen worden gerecupereerd eens dat ze verloren zijn. Roland Corporation neemt geen enkele aansprakelijkheid op in verband met zulk dataverlies. Ga voorzichtig tewerk wanneer u de knoppen, schuifregelaars en andere bedieningsorganen, en de jacks en connectors van het toestel gebruikt. Ruw omgaan met deze dingen kan defecten veroorzaken. Sla of druk nooit op de display. Het is mogelijk dat het display tijdens de normale werking een kleine hoeveelheid ruis voortbrengt. Neem bij het aan- of afkoppelen van alle kabels, steeds de connector zelf vast - trek nooit aan de kabel. Zo vermijdt u dat u kortsluitingen of schade veroorzaakt aan de interne elementen van de kabel. Het apparaat zal tijdens de normale werking een kleine hoeveelheid warmte uitstralen.. Tracht het volume van het toestel op een redelijk niveau te houden, om uw buren niet te storen. U kan eventueel een hoofdtelefoon gebruiken zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de mensen rondom u (vooral in de late uren). Wanneer u het toestel moet transporteren, verpak het dan, indien mogelijk, in zijn oorspronkelijke doos (inclusief de opvulling). Anders dient u een equivalente verpakking te gebruiken. 5

6 BELANGRIJKE OPMERKINGEN Indien er een interne IDE hard disk (HDP88 series) is ge nstalleerd, verwijder dan de hard disk. Plaats de hard disk in haar doos en plaats die in de speciaal daarvoor voorziene ruimte in de transportdoos van de VS-880EX. Het toestel is nu klaar om getransporteerd te worden. Het verplaatsen van de VS-880EX met de hard disk nog ge nstalleerd, kan verlies van songdata of schade aan de hard disk tot gevolg hebben. Werken met de Disk Drive Voor details over het werken met een hard disk, raadpleeg de instructies meegeleverd met uw hard disk. Voer steeds de SHUTDOWN-procedure uit voordat u een van de onderstaande handelingen uitvoert. Doet u dit niet, dan riskeert u songdata te verliezen of de hard disk te beschadigen. De VS-880EX uitschakelen De Zip drive aangesloten met een SCSI-connector, uitschakelen Een disk verwijderen uit een Zip drive, aangesloten met een SCSI-connector Shutdown (Appendices: Glossarium) Wanneer de MIDI/DISK-indicator van de VS-880EX of de statusindicator van de Zip drive oplicht, betekent dit dat er data worden weggeschreven van of naar de hard disk. Als u een Zip drive gebruikt, controleer dan of de indicator niet brandt alvorens de disk te verwijderen. Wanneer u de VS-880EX gebruikt, zorg dan dat het toestel geen trillingen of schokken te verwerken krijgt, en verplaats het toestel niet terwijl het aan staat. Installeer het toestel op een stevig, waterpas oppervlak, op een plaats die vrij is van trillingen. Indien u het toestel toch onder een bepaalde hoek moet plaatsen, zorg dan dat de helling niet te steil is. Gebruik het toestel niet onmiddellijk nadat het werd verplaatst naar een locatie waarvan de vochtigheidsgraad sterk verschilt van die van de vorige locatie. Snelle veranderingen van de omgeving kunnen condensatievorming binnen in de drive veroorzaken, hetgeen een nadelige invloed heeft op de werking van de drive en/of verwijderbare disks kan beschadigen. Wanneer u het toestel hebt verplaatst, laat het dan even (enkele uren) wennen aan de nieuwe omgeving, voordat u het gebruikt. Auteursrecht Het ongeoorloofd opnemen, publiekelijk uitvoeren, uitzenden, verkopen of verdelen enz. van een werk (CD-opname, video-opname, uitzending, enz.) waarvan het auteursrecht eigendom is van een derde partij, is bij wet verboden. Roland neemt geen enkele verantwoordelijkheid op voor gelijk welke inbreuk op het auteursrecht die u zou kunnen plegen door middel van de VS-880EX. SCMS In de VS-880EX is geen SCMS ge mplementeerd. De beslissing om dit apparaat zo te ontwerpen, werd genomen opdat SCMS de creatie van originele composities die geen inbreuk vormen op het auteursrecht, niet in de weg zou staan. Gebruik dit apparaat niet op een manier die het auteursrecht van anderen schendt. SCMS (Appendices: Glossarium) Afwijzing van Aansprakelijkheid Roland neemt geen verantwoordelijkheid op voor gelijk welke directe schade, gevolgschade of andere schade die zou kunnen volgen uit uw gebruik van de VS-880EX. Deze schade kan bestaan uit, maar blijft niet beperkt tot de volgende gebeurtenissen die zich kunnen voordoen bij het gebruik van de VS-880EX. Gelijk welke winstderving die u zou kunnen lijden. Permanent verlies van uw muziek of data. Onmogelijkheid om de VS-880EX zelf of een aangesloten apparaat verder te gebruiken. De Licentie-overeenkomst De VS-880EX en zijn CD-R-functie werden ontworpen om u in staat te stellen om materiaal waarvan u het auteursrecht hebt, of materiaal waarvoor u de toestemming hebt van de houder van het auteursrecht om het te kopi ren, te reproduceren. Bijgevolg vormt de reproductie van muziek-cdõs of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder de toestemming van de houder van het auteursrecht, voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik, een inbreuk op het auteursrecht, met mogelijke straffen als gevolg. Raadpleeg een specialist in auteursrecht of speciale publicaties voor meer gedetailleerde informatie over het verkrijgen van zulke toestemming vanwege houders van auteursrecht. 6

7 Inhoud Voorbereidingen Inhoud van het Pakket Belangrijkste Eigenschappen Voor- en Achterpaneel... 1 Mixer-gedeelte... 1 Recorder-gedeelte Display-gedeelte Achterpaneel Hoofdstuk 1 Voor u begint (VS-880EX Terminologie) Data bewaren en beheren De diskinhoud beheren (Partitioning) De plaats waar een Performance wordt opgenomen (Song) Bronnen, Sporen en Kanalen Events Mixer-gedeelte... 2 Signaalgeleiding (Bussen)... 2 Input Mixer Track Mixer Effect Return Mixer De functie van de faders veranderen Master Block Recorder-gedeelte Verschillen met een Band-MTR Spoorminuten en opnametijd Extra sporen Effectgedeelte Het Effect Expansion Board Effecten aansluiten...31 Hoofdstuk 2 Bediening - Basisprincipes Voor u begint Het toestel aanzetten Als u de displays of de handelingen niet begrijpt Voordat u eindigt De Performance opslaan op Disk (Song Store) Het toestel uitschakelen Herstarten Basishandelingen voor de VS-880EX... 3 Roep het menu van de gewenste mode op... 3 Selecteer de pagina die de gewenste functie of parameter bevat... 3 Selecteer de parameter die u wil wijzigen Verander de waarden Bevestig uw keuze De Track mode veranderen De weergavepositie kiezen De positie verplaatsen per Frame De positie verplaatsen per Maat/Tel Naar het begin of het einde van een Performance gaan Een tijdspositie opslaan Werken met de Locator Werken met Markers Hoofdstuk 3 Meersporenopname... 0 Opnemen... 0 Wat hebt u nodig voor een meersporenopname... 0 Een nieuwe song maken (Song New)

8 Inhoud Algemeen verloop van het opnameproces... 1 Instrumenten aansluiten... 1 Opnemen op de sporen... 2 Een opgenomen Performance opslaan (Song Store)... 3 Opnemen over een deel van een Performance (Punch-In/Punch-Out)... Met de RECORD-knop (Manual Punch-In 1)... Met de Foot switch (Manual Punch-In 2)... Op voorhand de Punch-in-positie instellen (Auto Punch-In)... 5 Herhaaldelijk over dezelfde plaats opnemen (Loop Recording)... 7 Opnemen op andere sporen (Overdubbing)... 9 Opnemen op V-Track Effecten gebruiken Effecten toepassen op de weergave Effecten toepassen tijdens de opname (Send/Return) Effecten toepassen tijdens de opname (Insert) Digitale signalen opnemen Wat hebt u nodig voor een digitale opname? Maak de digitale verbindingen Pas de Sample Rates aan Kies de Master Clock Kies een Input-signaalbron Toonregeling (Equalizer) Gebruik van de 3-Band Equalizer De Equalizer regelen De inhoud van sporen samenvoegen (Track Bouncing) Reverb toepassen bij het samenvoegen Een Master Tape maken Opnemen op een cassette Opnemen met DAT- en MD-recorders Songs beveiligen (Song Protect)... 6 Performances beveiligen Beveiliging verwijderen Hoofdstuk Interne Effecten Samenstelling van de effecten De effecten aansluiten Het bronsignaal zelf veranderen (Insert) Insert-effecten voor Input- en Track-kanalen Een effect invoegen in het Master Block Het effectgeluid toevoegen aan het directe geluid (Send/Return) Effecten kiezen (Patch) Nieuwe effectgeluiden maken Opslaan onder User Patches Opslaan als een Scene Hoofdstuk 5 Mixerinstellingen opslaan De huidige toestand van de mixer opslaan (Scene) Automatisch mixerinstellingen maken (EZ Routing)... 7 Opname-instellingen oproepen (Recording/Template) Track Bouncing-instellingen oproepen (Bouncing/Template) Eindmix-instellingen oproepen (Mixdown/Template) Opname-instellingen opslaan (Recording/Step Edit) Track Bouncing-instellingen opslaan (Bouncing/Step Edit) Eindmix-instellingen opslaan (Mixdown/Step Edit)... 8 De huidige Routing opslaan (User Routing) Een User Routing oproepen User Routings verwijderen

9 Inhoud Hoofdstuk 6 Opgenomen Performances bewerken (Track Editing) Edit-handelingen Track Edit De balkgrafiek Performance Data herhalen (Track Copy) Performance Data verplaatsen (Track Move) Performance Data uitwisselen tussen sporen (Track Exchange) Inserting a Blank Space Into Performance Data (Track Insert) Performance Data knippen (Track Cut)... 9 Performance Data uitwissen (Track Erase) De weergavetijd van de Performance Data wijzigen (Time Compression/Expansion) Hoofdstuk 7 Gebruik met een Zip Drive Voor u een Zip Drive gebruikt Omgaan met de Zip Drive Omgaan met Zip Disks De Zip Drive aansluiten De Disk initialiseren (Drive Initialize) Surface Scan Performance Data opslaan op Zip Drive (Song Copy) Een song opslaan op één Disk (Playable) Data inladen van Disks (Drive Select) Wanneer u een song niet op één disk kan opslaan (Archives) Opslaan op Disks (Store) Data inladen van Disks (Extract) De power-save mode Hoofdstuk 8 Gebruik met een CD-RW Drive Voor u een CD-RW Drive gebruikt Omgaan met de CD-RW Drive Omgaan met CD-RW Discs De CD-RW Drive aansluiten Een Audio CD maken Wat hebt u nodig om een Audio CD te maken? Master Data maken Songs wegschrijven op CD-R Discs Songs die op CD geschreven zijn proefbeluisteren (CD Player Function) Songs toevoegen aan de Disc Meerdere songs achter elkaar op CD-R Disc schrijven De Song Data schrijven (Finaliseren) Songs en Song Data voorbereiden en wegschrijven Songs bewaren op CD-RW Discs (CD-R Backup) Wat hebt u nodig voor een CD-R Backup? Songs opslaan op CD-RW Discs Songs laden van CD-RW Discs Data van een CD-RW Disc wissen Hoofdstuk 9 Gebruik met MIDI-apparatuur Synchroniseren met MIDI Sequencers Wat hebt u nodig voor Synchronisatie? Master en Slave Door middel van MTC Synchronisatie met de VS-880EX als de Referentie (Master) Synchronisatie met de MIDI Sequencer als de Referentie (Slave) Synchroniseren met een extern MIDI-apparaat

10 Inhoud Door middel van de Sync Track (Master) Door middel van de Tempo Map (Master) Handelingen die verband houden met Gesynchroniseerde Bediening Gebruik met een MIDI Controller Veranderen van Track Status Scenes kiezen Effects kiezen Effectparameters wijzigen Hoofdstuk 10 Gebruik met een DAT Recorder (DAT Backup). 128 Voor u een DAT-backup maakt Wat hebt u nodig voor een DAT Backup? Apparatuur die wordt gebruikt voor een DAT Backup Song Data opslaan met een DAT Recorder (Backup) Performance Data inladen van een DAT Recorder (Recover) Het Recover-proces annuleren Namen van opgeslagen Performance Data controleren (Name) De Backup controleren (Verify) Chapter 11 Compatibility Compatibiliteit van de Disks VS-880 VS-880EX VS-880EX VS VS-1680 VS-880EX VS-880EX VS VS-80 VS-880EX Compatibiliteit van Song Data VS-880 Performance Data inladen in de VS-880EX (Song Import) VS-880EX Song Data converteren voor gebruik op de VS-880 (Song Export) Hoofdstuk 12 Andere handige functies Preview-technieken (Preview) Met behulp van [TO] [FROM] Met behulp van [SCRUB] Een specifieke tijdspositie oproepen (Jump) Mixerinstellingen opslaan (Auto Mix) Voorbereidingen voor Auto Mix Mixerinstellingen opslaan, Methode 1 (Snapshot) Mixerinstellingen opslaan, Methode 2 (Gradation)... 1 Faderbewegingen opnemen (Realtime)... 1 Als u geen faderinstellingen wil opnemen (Mask Fader) De Auto Mix weergeven Auto Mix enkel op de aangegeven kanalen uitschakelen Auto Mix uitschakelen op alle kanalen Opnamen en bewerkingen ongedaan maken (Undo) Ombeerbare handelingen uitvoeren en bewerken (Undo) De laatst uitgevoerde Undo annuleren (Redo) Enkel de allerlaatst uitgevoerde handeling annuleren Enkel een specifiek kanaal beluisteren (Solo/Mute) EŽn enkel kanaal beluisteren EŽn enkel kanaal uitschakelen Werken met stereo geluidsbronnen (Channel Link) Het volume regelen De stereopositie regelen E,nkel de Faders koppelen (Fader Link) Een stereosignaal aan de mix toevoegen (Stereo In) De toonhoogte veranderen tijdens de weergave (Vari-Pitch) Sporen opnemen/weergeven met Vari-Pitch

11 Inhoud Rechtstreeks numerieke karakters invoeren Een methode kiezen voor het invoeren van numerieke gegevens De metronoom gebruiken Een externe MIDI-geluidsbron gebruiken voor het metronoomgeluid Wanneer er weinig schijfruimte overblijft Enkel onnodige Performance Data verwijderen (Song Optimize) EŽn song uit de Performance Data verwijderen (Song Erase) De naam van Performance Data wijzigen (Song Name) Het volume per spoor regelen Gebalanceerde ingangen De Output bepalen MASTER Jacks AUX Jacks DIGITAL OUT Connectors DIRECT OUT Controleren of de drive niet beschadigd is (Drive Check) Hoofdstuk 13 Globale instellingen De inhoud van de display veranderen Pre Level Post Level Play List Fader/Pan De omvang van een opgenomen performance controleren Systeem instellingen voor elke song Het volume laten veranderen zodra de faders bewegen Peak Hold De resterende schijfruimte controleren Wanneer u de Foot Switch gebruikt Globale instellingen voor de VS-880EX De [SHIFT]-knop vergrendelen (Shift Lock) Maten en tellen afbeelden De gevoeligheid van de knoppen regelen Het SCSI ID-nummer van de VS-880EX veranderen Wanneer er geen Hard Disk ge nstalleerd is Het niveau van de Peak Indicator instellen Globale instellingen voor opname en weergave Permanante monitoring van het ingangssignaal Automatisch stoppen Storend geruis tussen de segmenten van de opname Opnieuw de originele mixer- en systeeminstellingen kiezen Hoofdstuk 1 Geavanceerde toepassingen voor de VS-880EX Twee VS-880EX en met elkaar synchroniseren Instellingen voor de Master VS-880EX Instellingen voor de Slave VS-880EX Synchroniseren met Cakewalk Pro Audio (MMC) Instellingen voor de VS-880EX Instellingen voor Cakewalk Pro Audio Digitale aansluitingen maken met Cakewalk De mixer aanstuiren vanuit een extern MIDI-apparaat (Compu Mix) Hoe stemmen MIDI-kanalen overeen met Controller Numbers Voorbereidingen voor Compu Mix Opnemen met Compu Mix De faders uitschakelen Synchroniseren met video-apparatuur Gebruik van externe effectapparatuur

12 Voorbereidingen De Inhoud van het Pakket De volgende items horen bij de VS-880EX. Gelieve te cotroleren of al deze items effectief aanwezig zijn. VS-880EX AC-stroomkabel Quick Start Gebruikershandleiding (deze handleiding) Appendices Belangrijkste Eigenschappen Het Nieuwste in Compact Home Studio Environments De VS-880EX behoudt alle eigenschappen van RolandÕs VS-880 workstation; Een revolutie in de wereld van de home studio, waarin de disk recorder, de digitale mixer en de multi-effecten systematisch en meer wezenlijk ge ntegreerd zijn. Met de VS-880EX in uw home studio hebt u alle aspecten van het opnameproces in de hand, van het kiezen van de microfoons via het mixen en effecten toevoegen tot het maken van master data voor de weergave door een PA of voor het masteren van een CD. Het Disk Recorder-gedeelte Het digitale disk recorder-gedeelte beschikt over acht weergavesporen en laat toe om op acht sporen (tracks) tegelijkertijd op te nemen. Elk spoor heeft nog eens acht extra sporen (V-tracks), en elke song kan beschikken over 2 sets van deze 6 sporen (8 tracks x 8 V-tracks). Dit betekent dus dat een song in totaal 128 tracks kan bevatten (6 V-tracks x 2 banks), wat u veel flexibiliteit geeft wanneer u meerdere takes moet opnemen, of wanneer u tijdelijk data moet opslaan bij het editen. U vindt onmiddellijk de locatie van secties in een song die u meermaals wil horen of plaatsen waarover u wil opnemen (Locator) door merktekens (Marker) te plaatsen op zulke punten. Deze Markers zijn heel eenvoudig op te roepen en u hoeft nooit te wachten op het terug- of voortspoelen. De VS-880EX maakt gebruik van Ònon-destructive editing.ó Dit laat u toe om tot 999 vorige opname- of edit-bewerkingen ongedaan te maken of te recupereren (Undo/Redo). Het Digitale Mixer-gedeelte U kan alle mix-instellingen opslaan, inclusief fader levels, pan, en effecten. Opgeslagen instellingen zijn heel eenvoudig op te roepen, wat goed van pas komt wanneer u de balans moet regelen bij het mixen of wanneer u effectmixen vergelijkt. Veranderingen van de instellingen in functie van de tijd, zoals fader levels en pan, kunnen ook worden opgeslagen (Auto Mix), zodat u makkelijk fade-ins en fade-outs in uw mixen kunt verwerken. Het is zeer eenvoudig om de meest geschikte mixinstellingen te maken, ook die voor het opnemen, track bouncing, en mixdown (EZ Routing). De Effecten Er is een effectmodule ingebouwd, zodat u tot twee effecten kan gebruiken wanneer u de VS-880 EX op zichzelf gebruikt. De effectmodule voorziet niet alleen basiseffecten zoals reverb en delay, maar ook ideale effecten voor stem en gitaar (zoals de guitar amp simulator) en zelfs speciale effecten zoals RSS. Al deze effecten zijn georganiseerd volgens 3 ÒalgoritmesÓ zodat u makkelijk nieuwe geluiden kunt cre ren. De effectmodule bevat 210 read-only effectsettings (Preset Patches) die werden ontworpen voor verschillende toepassingen. Daar bovenop zijn er nog eens 100 read-and-write effectsettings (User Patches) voorzien, waarvan u de inhoud kan wijzigen en bewaren. U kan onmiddellijk kiezen uit een reeks effecten door gewoon een patch te selecteren. Eenvoudige Bediening De VS-880EX is even eenvoudig te bedienen als conventionele meersporenrecorders. U profiteert reeds van de voordelen van een home studio vanaf de dag dat u hem aanschaft. Het LCD-scherm geeft visuele bevestiging van vele instellingen tegelijk. Vooral de balkgrafiek geeft een grafische aanduiding van de level meter, pan en de fader-instellingen, en van de track record status. Het LCD-scherm is langs achter verlicht en is een beetje gekanteld, zodat het goed leesbaar is op een podium of ergens waar een goede zichtbaarheid vereist is. 12

13 Voorbereidingen Aansluitingen Er zijn zes sets gebalanceerde input jacks, die een breed gamma aan inputsignalen aankunnen, van line level (+ dbu) tot mic level (-50 dbu). Naast de RCA phono type (stereo) MASTER jacks, zijn er ook de (mono) AUX A en AUX B jacks voorzien. De VS-880EX is voorzien van zowel coaxiale als optische digitale I/O-connectors. Hiermee kan u digitale verbindingen maken met electronische apparaten zoals CD-spelers, DAT-recorders, MD-recorders, enz. Er is ook een SCSI-connector (DB-25 type) voorzien, die u toelaat om de verbinding te maken met externe SCSI-apparaten zoals de Zip drive en de CD-R drive. MIDI IN- en MIDI OUT/THRU-connectors zijn eveneens voorzien. U kan de VS-880EX synchroniseren met een externe MIDI sequencer, de MIDI sequencer gebruiken om het mengpaneel van de VS-880EX te besturen, de metronoom laten klinken met een geluid van een externe MIDI-klankbron, en nog veel meer. Naast tracks voor het opnemen van audiosignalen beschikt de VS-880EX over Òsync trackó voor het opslaan van MIDI clock messages. U kan zelfs MIDI sequencers die niet compatibel zijn met MTC (MIDI Time Code) of MMC (MIDI Machine Control) synchroniseren. Interessante Opties Interne Hard Disk : Als u deze interne 2.5-inch IDE hard disk installeert, wordt uw VS-880EX een compact en draagbaar opnamesysteem. Bovendien bent u dan verlost van ingewikkelde instellingen en problemen met foute aansluitingen (hetgeen wel kan gebeuren wanneer u een externe disk gebruikt). Wij raden aan om een interne hard disk te installeren wanneer u met de VS-880EX werkt. * Om bij opname of weergave op een aantal sporen tegelijkertijd, de beschikbare schijfruimte optimaal te benutten en om de optimale prestaties uit de VS-880EX te halen, raden wij aan om de Hard Disk van 2.1 GB of meer te gebruiken. CD-R Drive : Een CD-R drive aangesloten met een SCSI-connector. Met deze drive kan u songs die u met de VS-880EX hebt gemaakt, wegschrijven, of zelfs uw eigen originele audio CDÕs opnemen. Verder kan u hem gebruiken om backups van songs te maken op CD-R discs. SI-80S: Dit is een video/midi sync interface voor aansluiting op de MIDI-connector. Bewerkingen van de VS-880EX zoals play/stop/forward kunnen gesynchroniseerd worden vanuit een video-apparaat met LANC-connector. 13

14 Voor- en achterpaneel Mixer-gedeelte PEAK Indicators Deze indicators geven het niveau van het ingangssignaal bij de input jacks (1Ð6) aan. Zij helpen u om de correcte signaalsterkte in te stellen met de INPUTknoppen. Het signaalniveau waarbij de indicators moeten oplichten, dient u vooraf in te stellen (p. 61). De fabrieksinstelling is -6 db. 2. INPUT-regelaars Deze knoppen regelen de gevoeligheid van de input jacks (1Ð6). Draai een knop volledig naar rechts voor mic level (-50 dbu), en volledig naar links voor line level (+ dbu).. SELECT/CH EDIT (Select/Channel Edit)-knoppen Gebruik deze knoppen wanneer u instellingen wil maken voor een mixerkanaal. De namen van de parametergroepen die voor elk kanaal kunnen worden ingesteld, vindt u onder CH EDIT. Om een bepaalde groep rechtstreeks te kiezen, houdt u [SHIFT] ingedrukt en drukt u op de knop van die groep. Wanneer u een song bewerkt, gebruik dan deze knoppen om de te bewerken tracks te selecteren. 3. PAN-regelaars Hiermee regelt u de pan (plaatsing in de stereo output) van elk kanaal. 1

15 Voorbereidingen 5. STATUS-knoppen Deze knoppen veranderen de status van elke track. De indicator geeft de huidige status aan. SOURCE (oranje): De input-bron of -track toegewezen aan het kanaal wordt weergegeven. REC (rood knipperend): Opnamestatus wordt geselecteerd voor de track toegewezen aan het kanaal. Tijdens het afspelen worden de track data normaal uitgevoerd. REC (rood en oranje knipperend): Opnamestatus wordt geselecteerd voor de track toegewezen aan het kanaal. Tijdens het afspelen kan u de bron beluisteren. PLAY (groen): De track toegewezezn aan het kanaal wordt afgespeeld. OFF (uit): Het kanaal wordt uitgeschakeld (geen geluid). Indien ingedrukt in combinatie met de SELECT/CH EDIT-knop, selecteert dit de bron of track die aan een track moet worden toegewezen voor opname. 10. FADER/EDIT-knop Met deze knop wijst u ofwel de input mixer, de track mixer of de effect return mixer van elk kanaal toe aan de fader voor dat kanaal. De indicator geeft de status aan. INPUT (oranje): Input Mixer TRACK (groen): Track Mixer RETURN (rood): Effect Return Mixer In combinatie met [SHIFT] roept dit de Master Block setting page op. 11. Master Fader Hiermee regelt u het algemene uitgangsniveau. 6. Kanaalfaders Met deze schuifregelaars regelt u het volume van alle kanalen en tracks. 7. PHONES-regelaar Hiermee regelt u het volume van de hoofdtelefoon. 8. AUX SEND-regelaar Hiermee regelt u het uitgangsniveau van de AUX SEND jacks. 9. EZ ROUTING/SOLO-knop Deze knop roept het EZ Routing screen op. Gecombineerd met [SHIFT] schakelt dit de Solo-functie aan/uit. 15

16 Voorbereidingen Recorder-gedeelte EDIT CONDITION-knoppen De functies en parameters van de VS-880EX zijn ondergebracht onder deze knoppen. Druk op de overeenkomstige knop om een bepaalde functie of bewerking op te roepen. 2. LOCATOR-knop Met deze knop kan u Locators en Markers, of Scenes opslaan of oproepen (de mixerinstellingen). [LOC1/5] [LOC/8]: Deze knop selecteert Locators en Scenes. [CLEAR]: Deze knop annuleert Locators, Markers en Scenes. [SCENE]: Gebruik deze knop bij het opslaan, oproepen en wissen van Scenes. [PREVIOUS]: Deze knop roept de vorige Marker op. [NEXT]: Deze knop roept de volgende Marker op. [TAP]: Druk op deze knop om Markers te plaatsen. [LOOP]: [AUTO PUNCH]: Met deze knop schakelt u Loop Recording aan en uit. Drukt u ze samen met de [LOC1/5]Ð[LOC/8]- knoppen in, dan geeft dit het gebied aan waar moet worden opgenomen in Loop Recording. Met deze knop schakelt u Auto Punch-In Recording aan en uit. Drukt u ze samen met de [LOC1/5]Ð[LOC/8]- knoppen in, dan geeft dit het gebied aan waar moet worden opgenomen in Auto Punch-In Recording. 3. NUMERICS-knop Druk op deze knop wanneer u de LOCATOR-knop wil gebruiken voor de invoer van een decimale getalwaarde. 16

17 Voorbereidingen. Transport Control-knoppen Met deze knoppen bedient u de recorder. [ZERO]: Met deze knop keert u terug naar de positie Ò00h00m00s00Ó (zero return). [REW]: Houd deze knop ingedrukt om terug te spoelen. Deze functie komt overeen met de REW-knop op een cassetterecorder [FF]: Houd deze knop ingedrukt om verder te spoelen. Komt overeen met de FFWD-knop op een cassetterecorder. [STOP]: Stopt de opname of weergave van een song. [PLAY]: Start de opname of weergave vanaf de huidige positie. [REC]: Druk op deze knop om een song op te nemen. 5. TIME/VALUE Dial In de normale (weergave)status, regelt deze dial de tijd van de weergave. Deze dial gebruikt u ook om de waarden van de parameters te wijzigen wanneer u instellingen maakt. 6. PLAY (DISPLAY)-knop Met deze knop keert u terug naar het scherm dat verschijnt wanneer de VS-880EX wordt aangezet (normale weergavestatus). In combinatie met [SHIFT] roept dit het item op dat wordt getoond in de balkdisplay. 7. PARAMETER-knoppen Met deze knoppen selecteert u de parameters in de parameterdisplay. 8. SHIFT-knop Deze knop wordt ingedrukt in combinatie met andere knoppen om bijkomende functies van die knoppen op te roepen. 9. CURSOR-knoppen Normaal (i.e. in de Play-modus) verplaatst u hiermee de weergavepositie. Wanneer u instellingen maakt (i.e. in Edit-modus), wijzigt u hiermee de parameterwaarden. Deze knoppen gebruikt u eveneens wanneer u een YES/NO-antwoord moet geven tijdens een bewerking. [NO (CANCEL)]: Druk op deze knop om de huidige bewerking te annuleren of om het huidige scherm te verlaten. [YES (ENTER)]: Druk op deze knop om de huidige bewerking uit te voeren of om het huidige scherm te selecteren. 10. AUTOMIX (VARI PITCH)-knop Deze knop schakelt de Auto Mix-functie aan en uit. De indicator licht op wanneer Auto Mix aan staat. In combinatie met [SHIFT] schakelt dit de Vari Pitchfunctie aan/uit. 11. MIDI/DISK Indicator Deze indicator licht groen op wanneer MIDI-boodschappen worden ontvangen, en licht rood op wanneer er data worden weggeschreven op of ingelezen van de disk drive. Wanneer de twee tegelijkertijd gebeuren, dan licht de indicator oranje op. 12. UNDO (REDO)-knop Druk op deze knop om een stap uit het opname- of bewerkingsproces ongedaan te maken (Undo-functie). Drukt u deze knop samen met [SHIFT] in, dan annuleert u de laatst uitgevoerde Undo-functie (Redofunctie). 13. PREVIEW-knop Met deze knop activeert u de Preview-functie, die een bepaalde passage voor en na de huidige positie afspeelt. 17

18 Voorbereidingen Display-gedeelte CONDITION Geeft de huidige toestand aan. PLY: Normale status (Play-modus). INn: Wijzig de input mixer-instellingen (n=1ð8, aðd). TRn: Wijzig de track mixer-instellingen (n=1ð8 to aðd). RTN: Wijzig de return mixer-instellingen. MST: Wijzig de master block-instellingen. SNG: Song edit LOC: Locator edit TRK: Track edit FX: Effect edit SYS: System edit * Indien Song Protect (p.6) wordt aangezet, dan zal in de Play Condition display Ply verschijnen. * De input/track mixer display zal 1 8 aangeven voor kanalen waarvan de Channel Link op OFF staat, en a d voor kanalen die op ON staan. 2. MARKER # (marker nummer) Dit toont het markernummer voor de huidige tijdspositie. Indien er geen markering werd toegewezen aan de huidige tijdspositie, zal het dichtsbijzijnde marker nummer voorafgaand aan de huidige tijdspositie getoond worden.. MEASURE Dit toont de huidige maat van de song. 5. BEAT Dit toont de huidige maatslag van de song. 6. SYNC MODE Dit duidt de huidige sync mode (method of synchronization) aan. 7. SCENE Dit toont het scene-nummer dat op het ogenblik gebruikt wordt (mixer setting). Een asterisk Ò Ó voor het scene-nummer wijst erop dat de huidige mixerinstellingen gewijzigd werden sinds de scene werd opgeroepen. 8. REMAINING TIME Dit geeft de resterende tijd aan die beschikbaar is voor opname. 9. Bar display In normale toestand, worden de items die geselecteerd zijn door [DISPLAY (PLAY)] grafisch getoond. Terwijl u een instelling maakt, worden de data voor die instelling grafisch getoond. 3. TIME De huidige tijdspositie van de song wordt aangegeven als SMPTE time code. SMPTE Time Code (Appendices: Glossarium) 18

19 Voorbereidingen Achterpaneel POWER-schakelaar Hiermee schakelt u de VS-880EX aan en uit. 2. AC IN Sluit hier de bijgeleverde stroomkabel aan. 3. SCSI-connector Dit is een DB-25 type SCSI-connector om disk drives zoals een Zip disk drive of een CD-R drive aan te sluiten.. MIDI-connectors (IN, OUT/THRU) Externe MIDI-apparaten (MIDI controllers, MIDI sequencers, enz.) kunnen hier worden aangesloten. IN: Deze connector ontvangt MIDIboodschappen. Verbind hem met de MIDI OUT-connector van het externe MIDI-apparaat. OUT/THRU: Deze connector kan ofwel als MIDI OUT- of als MIDI THRU-connector gebruikt worden. Met de fabrieksinstellingen zal hij fungeren als MIDI OUT-connector, wat betekent dat hij ingesteld is om MIDI-boodschappen te versturen. 5. DIGITAL-connectors De VS-880EX is uitgerust met zowel coaxiale als optische digitale I/O-connectors (conform met S/P DIF). IN: De ingang voor digitale audiosignalen (stereo). U kan kiezen tussen de coaxiale input-aansluiting of de optische aansluiting. OUT: Hier worden digitale audiosignalen uitgestuurd (stereo). Hier kan u de coaxiale en de optische connector tegelijkertijd gebruiken, en ze kunnen elk een verschillend signaal voeren. S/P DIF (Appendices: Glossarium) * Om een digitaal audiosignaal op te nemen, volstaat het niet om gewoon een digitaal audio-apparaat aan te sluiten op de DIGITAL IN-connector. Wanneer u een digitaal audiosignaal invoert, raadpleeg dan Digitale Signalen Opnemen (p. 55). * Deze connector kan geen analoge audiosignalen verwerken. 19

20 Voorbereidingen FOOT SWITCH Jack Hier kan u een optionele voetschakelaar (bv. de DP-2 of de BOSS FS-5U) aansluiten wanneer u opnamefuncties wil bedienen, markeringen wil instellen, of punch in/out-bewerkingen wil uitvoeren met een voetschakelaar. Met de fabrieksinstellingen is de functie van de voetschakelaar het starten en stoppen van de opname. 7. PHONES Jack Hier kan u een hoofdtelefoon aansluiten. De PHONES jack stuurt hetzelfde geluid uit als de MONITOR jack. 8. MASTER Jacks (L, R) 9. AUX SEND Jack A 10. AUX SEND Jack B Dit zijn uitgangen voor analoge audiosignalen (RCA phono type). Met de fabrieksinstellingen worden alle signalen uitgestuurd vanuit de MASTER OUT jacks, en is er geen output vanuit de AUX (A en B) SEND jacks. De output wordt bepaald door de block settings van het mastergedeelte van de mixer en door de instellingen van elk kanaal. 11. INPUT Jacks (1 6) Dit zijn ingangen voor analoge audio signalen. Het zijn gebalanceerde phone jacks. De input-gevoeligheid van elke jack regelt u met de INPUT-regelaars op het voorpaneel. 20

Handleiding. Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS GT-PRO Guitar Effects Processor. Opmaak van deze handleiding

Handleiding. Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS GT-PRO Guitar Effects Processor. Opmaak van deze handleiding Handleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS GT-PRO Guitar Effects Processor. Lees alvorens dit toestel te gebruiken aandachtig de volgende pagina s: BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Nadere informatie

xp-30 64 voice expandable synthesizer Nederlandstalige handleiding

xp-30 64 voice expandable synthesizer Nederlandstalige handleiding xp-30 64 voice expandable synthesizer Nederlandstalige handleiding Informatie Indien u een herstellingsdienst nodig hebt, gelieve het dichtstbijzijnde Roland Service Center of een erkende Rolandverdeler

Nadere informatie

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm De inhoud van het pakket controleren De volgende items worden meegeleverd met de R-05. Controleer dat de volgende items in het pakket zitten zodra u het pakket opent. Neem contact op met uw dealer als

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keus van de Roland Sampling Pad SPD-S. Voordat u dit apparaat gebruikt, verzoeken wij u eerst aandachtig de hoofdstukken: "HET VEILIG GEBRUIKEN VAN HET APPARAAT"

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

VA-7 VA-5 V-Arranger Keyboard 128-voice polyphony

VA-7 VA-5 V-Arranger Keyboard 128-voice polyphony VA-7 VA-5 V-Arranger Keyboard 128-voice polyphony Handleiding Bedankt voor en gefeliciteerd met uw aankoop van het VA-7/VA-5 V-Arranger Keyboard van Roland. Het V -symbool (van V-Arranger ) is een heel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN

Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN 201a 204 206e 206j 233 Lees voordat u dit apparaat in gebruik neemt de gedeelten HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding / Gebruikershandleiding Lees, voordat u dit apparaat in gebruik, neemt de hoofdstukken BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pag. 2), HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag. 3, 4 en 5) en BELANGRIJKE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland Digitale Piano HPi-7. 201b Lees voordat, u dit apparaat in gebruik neemt de hoofdstukken HET APPARAAT P EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS ME-50 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat gaat gebruiken, dient u de hoofdstukken HET APPARAAT OP EEN VEILIGE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lees zorgvuldig onderstaande hoofdstukken voordat u dit apparaat gebruikt: HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN (p. 13) en BELANGRIJKE EN (p. 14). Deze hoofdstukken bevatten belangrijke

Nadere informatie

KR-177. DIGITAL Intelligent PIANO. Voornaamste kenmerken. Handleiding

KR-177. DIGITAL Intelligent PIANO. Voornaamste kenmerken. Handleiding r mg KR-177 DIGITAL Intelligent PIAN Handleiding Bedankt voor uw aankoop van de Roland KR-177 Digital Intelligent Piano. Uitstekende klanken, een eenvoudige bediening en automatische begeleidingsmogelijkheden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor BOSS ME-0 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de secties getiteld HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR WAARSCHUWING: VERWIJDER HET DEKSEL (OF DE ACHTERKANT) NIET, OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE

Nadere informatie

Acoustic Chorus AC-60

Acoustic Chorus AC-60 Acoustic Chorus AC-60 Dank u en gefeliciteerd met uw keuze van de Roland AC-60 Acoustic Chorus. Voordat u het apparaat gaat gebruiken, lees eerst de hoofdstukken getiteld: Belangrijke Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Belangrijkste functies

Belangrijkste functies Gebruikershandleiding Belangrijkste functies Nieuwe COSM-amps Deze opnieuw ontworpen COSM-amps vormen de neerslag van alle kennis over het creëren van geluid die we in de loop der jaren hebben verkregen.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding (dit document)

Gebruikershandleiding (dit document) Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding (dit document) Lees dit eerst. PDF handleiding (download van het Web) Lijst met klanken Dit is een lijst met de klanken en effectparameters die in de HandSonic

Nadere informatie

Patternsequencer. Tal van vocale functies. Troubleshooting... 15

Patternsequencer. Tal van vocale functies. Troubleshooting... 15 Gebruikershandleiding Een cross-oversynthesizer: analoog + digitaal In de JD-Xi worden door analoge circuits gegenereerde geluiden van een echte analoge synthesizer versmolten met Roland's gewaardeerde

Nadere informatie

TD-10 Percussion Sound Module

TD-10 Percussion Sound Module r TD-10 Percussion Sound Module Bedankt voor uw aankoop van de Roland TD-10 Percussion Sound Module. Vergeet niet Voorzorgsmaatregelen op blz. 2 te lezen. Lees ook de rest van de handleiding best eens

Nadere informatie

Uw DUO-CAPTURE EX voorbereiden

Uw DUO-CAPTURE EX voorbereiden Uw DUO-CAPTURE EX voorbereiden Het USB-stuurprogramma installeren p. 12 Het invoer-/uitvoerapparaat configureren p. 17 Een gitaar of microfoon aansluiten p. 18, p. 19 Lees zorgvuldig onderstaande hoofdstukken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding r Gebruikershandleiding WAARSCHUWING om brand of elektrische schok te voorkomen, stelt u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot. This product complies with the requirements of European Directive EMC

Nadere informatie

Teneinde een creatief en probleemloos gebruik te garanderen, raden we aan om deze handleiding zorgvuldig door te nemen.

Teneinde een creatief en probleemloos gebruik te garanderen, raden we aan om deze handleiding zorgvuldig door te nemen. Wij danken u voor de aanschaf van de SPD-20 Total Percussion Pad. De SPD-20 is een elektronisch percussieinstrument met acht Pads, vier Trigger aansluitingen, een digitale geluidsbron van hoge kwaliteit

Nadere informatie

Handleiding. DJ Controller DDJ-SX2

Handleiding. DJ Controller DDJ-SX2 DJ Controller DDJ-SX2 http://pioneerdj.com/support/ De bovengenoemde Pioneer DJ ondersteuningswebsite biedt een overzicht van de vaak gestelde vragen, informatie over software en allerlei andere soorten

Nadere informatie

GX-700. Guitar Effects Processor. Nederlandstalige handleiding

GX-700. Guitar Effects Processor. Nederlandstalige handleiding GX-700 Guitar Effects Processor Nederlandstalige handleiding GX-700 Handleiding 2 Inleiding, 1. Inleiding Bedankt dat u voor de BOSS GX-700 Guitar Effects Processor hebt gekozen. Lees deze handleiding

Nadere informatie

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product!

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Al onze producten vallen onder een voorwaardelijke garantie die tot 12 maanden na datum van aankoop de hardware dekt. Daarbij hanteren wij voor al onze producten

Nadere informatie

FIREHAWK FX PILOTENHANDBOEK. Pilot s Guide also available at www.line6.com/manuals

FIREHAWK FX PILOTENHANDBOEK. Pilot s Guide also available at www.line6.com/manuals FIREHAWK FX PILOTENHANDBOEK Pilot s Guide also available at www.line6.com/manuals 2014 Line 6, Inc. Belangrijke veiligheidswaarschuwingen PAS OP ELEKTROCUTIEGEVAAR NIET OPENEN WAARSCHUWING: Om het risico

Nadere informatie

Music Creator Aan de slag

Music Creator Aan de slag Music Creator Aan de slag Informatie in dit document kan zonder voorafgaande mededeling veranderd worden, en vertegenwoordigt geen verbintenissen met Cakewalk, Inc. De in dit document beschreven software

Nadere informatie

EDR810H/810M/ 410H/410M

EDR810H/810M/ 410H/410M INSTRUCTIE HANDLEIDING 8 Kanaals Digitale Recorder EDR810H/810M/ 410H/410M V 1.0 Leest u de handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat installeert. Datum 31 Aug. 2005 MV Veiligheids Voorschriften WAARSCHUWING

Nadere informatie

DVD Recorder RDR-HX680/HX780/HX785/HX980/HX1080. Gebruiksaanwijzing

DVD Recorder RDR-HX680/HX780/HX785/HX980/HX1080. Gebruiksaanwijzing 3-293-881-41(1) DVD Recorder Gebruiksaanwijzing Meer nuttige hints, tips en informatie over Sony produkten en services zijn te vinden op: www.sony-europe.com/myproduct RDR-HX680/HX780/HX785/HX980/HX1080

Nadere informatie

DJ Controller. Handleiding

DJ Controller. Handleiding DJ Controller http://pioneerdj.com/support/ De bovengenoemde Pioneer website biedt een overzicht van de vaak gestelde vragen, informatie over software, tips en hulpfuncties om uw gebruik van dit product

Nadere informatie