Handleiding. Voornaamste eigenschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding. Voornaamste eigenschappen"

Transcriptie

1 Handleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw aankoop van de Roland Powered Subwoofer KCW-1. Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de correcte bediening van het toestel. Om zeker te zijn dat u elke functie van uw nieuwe toestel voldoende beheerst, dient u deze handleiding in haar geheel te lezen. Bewaar deze handleiding ter referentie. Lees, alvorens het toestel te gebruiken, aandachtig de volgende pagina s: VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (p. 2) VEILIG GEBRUIK VAN HET TOESTEL (p. 3 p. 4) BELANGRIJKE OPMERKINGEN (p. 5) Voornaamste eigenschappen Uitgerust met een speciale 10-inch (25 cm) subwoofer speaker, levert de krachtige KCW-1 een output van 200 watt. Met de CROSSOVER-knop van de KCW-1 kan je het geluid in balans brengen volgens de mogelijkheden van de aangesloten apparatuur om lage frequenties weer te geven. Er is ook een BOTTOM-schakelaar die de lage tonen nog eens extra versterkt. Voor de INPUT en de THRU OUT zijn er zowel 1/4 phone jacks als XLR-connectors voorzien, om aansluiting op allerhande apparaten zo makkelijk mogelijk te maken. Via de THRU OUT-connector, kunt u zelfs toestellen die geen SUBWOOFER OUT hebben op de KCW-1 aansluiten. U kunt een optionele footswitch aansluiten, waarmee u de output van de KCW-1 in- en uitschakelt. Dankzij een ingewerkt handvat is de KCW-1 makkelijk overal mee te nemen. Copyright 2003 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag, in gelijk welke vorm, gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION.

2 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR WAARSCHUWING: VERWIJDER HET DEKSEL (OF DE ACHTERKANT) NIET, OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE REDUCEREN. BINNENIN BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ONDERHOUDEN KUNNEN WORDEN. LAAT HET ONDERHOUD AAN ERKEND ONDERHOUDSPERSONEEL OVER. Het symbool van de bliksemflits met pijl, binnen een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet geïsoleerd, gevaarlijk voltage binnenin het apparaat, welke krachtig genoeg kan zijn om een elektrische schok bij personen te veroorzaken. Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de literatuur behorende bij het product. INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF VERWONDINGEN AAN PERSONEN. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BEWAAR DEZE INSTRUCTIES WAARSCHUWING Tijdens het gebruik van elektrische producten moeten de voorzorgsmaatregelen altijd opgevolgd worden, inclusief de volgende: 1. Lees deze instructies. 2. Bewaar deze instructies. 3. Neem alle waarschuwingen serieus. 4. Volg alle instructies. 5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. 6. Maak dit apparaat alleen met een droge doek schoon. 7. De ventilatie openingen mogen niet geblokkeerd worden. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. 8. Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, kachelschuiven, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren. 9. De veiligheidsopzet van de gepolariseerde of aarde plug dient niet teniet gedaan te worden. Een gepolariseerde plug heeft twee polen, de één breder dan de andere. Een aardeplug heeft twee platte kanten en een derde aarde pin. De brede pool of de derde pin zijn voor uw veiligheid aangebracht. Wanneer de plug niet in uw stopcontact past, raadpleegt u een elektricien voor vervanging van het verouderde stopcontact. 10. Bescherm het netsnoer, zodat er niet overheen gelopen kan worden. Zorg dat het snoer, in het bijzonder bij de stekkers, stopcontactdozen en op het punt waar zij uit het apparaat komen, niet gedraaid of in elkaar gedrukt wordt. 11. Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde aanhangsels of accessoires. 12. Gebruik het apparaat met een door de fabrikant gespecificeerde of bij het apparaat geleverde kar, standaard, statief, console of tafel. Voorzichtigheid is geboden tijdens het verplaatsen van de kar/ apparaat combinatie, zodat deze niet kan omvallen en daardoor stuk gaat. 13. Tijdens onweer of wanneer het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt zal worden, haalt u de stekker uit het stopcontact. 14. Laat al het onderhoud aan erkend onderhoudspersoneel over. Onderhoud is vereist, wanneer het apparaat op enigerlei wijze beschadigd is, bijvoorbeeld als het netsnoer of de stekker beschadigd is, er vloeistof of objecten in het apparaat terecht zijn gekomen, als het apparaat aan regen of vochtigheid heeft blootgestaan, niet normaal functioneert of is gevallen. 2

3 USING THE UNIT SAFELY VEILIG GEBRUIK VAN HET TOESTEL INSTRUCTIES TER VOORKOMING VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDING VAN PERSONEN Over WAARSCHUWING en OPGEPAST Over de Symbolen WAAR- SCHUWING OPGEPAST Wordt gebruikt voor instructies die de gebruiker wijzen op levensgevaar of ernstige verwondingen bij onjuist gebruik van het toestel. Wordt gebruikt voor instructies die de gebruiker wijzen op het risico op verwondingen of materiële schade bij onjuist gebruik van het toestel. * Materiële schade verwijst naar schade of andere ongunstige effecten die aan het huis en de hele inboedel, huisdieren inbegrepen, worden toegebracht. Waarschuwing 001 Gelieve onderstaande instructies en de handleiding te lezen vooraleer u dit toestel gebruikt. 002a Maak het toestel niet open of breng er geen interne wijzigingen in aan. 003 Probeer het toestel niet zelf te herstellen of vervang geen onderdelen (behalve wanneer de handleiding specifieke instructies hiertoe geeft). Wend u voor onderhoud steeds tot het dichtstbijzijnde Roland Service Center of een erkende Roland-verdeler, zoals vermeld op de "Informatie"- pagina. 004 Gebruik of bewaar het toestel nooit op plaatsen die: Onderhevig zijn aan extreme temperaturen (bv. direct zonlicht in een gesloten voertuig, nabij een radiator of een andere warmtebron); Vochtig zijn (bv. badkamer, wasplaats, op een natte vloer); Blootgesteld zijn aan de regen; Stoffig zijn; Onderhevig zijn aan sterke trillingen. NEEM STEEDS HET VOLGENDE IN ACHT Het -symbool maakt de gebruiker attent op belangrijke instructies of waarschuwingen. De juiste betekenis van het symbool wordt bepaald door de tekening in de driehoek. Het symbool hier links duidt op algemene verwittigingen of waarschuwingen, of vestigt de aandacht op gevaar. Het -symbool maakt de gebruiker attent op zaken die nooit mogen worden uitgevoerd (verboden zijn). De tekening in de cirkel geeft aan wat er precies verboden is. Het symbool hier links betekent dat het toestel nooit mag worden gedemonteerd. Het -symbool maakt de gebruiker attent op zaken die moeten worden uitgevoerd. De tekening in de cirkel geeft aan wat er precies dient te gebeuren. Het symbool hier links betekent dat de stekker van de stroomkabel moet worden uitgetrokken. Waarschuwing 007 Zorg ervoor dat dit toestel steeds waterpas en stabiel staat. Plaats het nooit op een wankel statief, of op een hellend oppervlak. 008a Sluit dit toestel enkel aan op een stroombron van het type dat in deze gebruiksaanwijzing beschreven staat, of vermeld wordt op het toestel zelf. 008e Gebruik enkel de bevestige stroomkabel. 009 Plooi of verdraai de stroomkabel zo weinig mogelijk en plaats er geen zware voorwerpen op. Dit zou de kabel kunnen beschadigen en kortsluiting veroorzaken. Beschadigde stroomkabels kunnen ook brand of elektrocutie veroorzaken! 010 Dit toestel, alleen of in combinatie met een versterker en een hoofdtelefoon of luidsprekers, zou een geluidsniveau kunnen produceren dat permanente gehoorschade kan veroorzaken. Vermijd langdurig gebruik bij een hoog of onaangenaam volumeniveau. Als u enig gehoorverlies of suizende oren gewaar wordt, staak dan onmiddellijk het gebruik van dit toestel en raadpleeg een gehoorspecialist. 011 Zorg dat er geen voorwerpen (bv. brandbare materialen, muntstukken, naalden) of vloeistoffen (water, frisdrank, enz.) in het toestel kunnen binnendringen. 3

4 Waarschuwing 012a: Schakel het toestel onmiddellijk uit, trek de stekker uit het stopcontact en ga voor onderhoud naar uw dealer, een Roland Service Center of een erkende Roland-verdeler (zie Informatie - pagina) wanneer: de stroomkabel of de stekker beschadigd zijn; er rook of een ongewone geur uit het toestel komt; er voorwerpen in of vloeistoffen in/op het toestel terchtgekomen zijn; Het toestel in de regen heeft gestaan (of op andere manier nat is geworden); Het toestel niet normaal werkt of een uitzonderlijke verandering van prestaties vertoont. 013 In gezinnen met kleine kinderen, dient er een volwassene toezicht te houden tot de kinderen in staat zijn om het toestel op een veilige manier te gebruiken. 014 Bescherm het toestel tegen zware schokken. (Laat het niet vallen!) 015 Sluit de stroomkabel van dit toestel niet samen met een overdreven aantal andere toestellen aan op hetzelfde stopcontact. Wees voorzichtig met verlengsnoeren: het totale vermogen van alle toestellen aangesloten op het verlengsnoer mag nooit het nominale vermogen (watt/ampère) van het verlengsnoer overschrijden. Een overdreven belasting kan de isolatie van het snoer doen opwarmen en zelfs doen doorsmelten. 016 Voor u dit toestel in het buitenland gebruikt, gelieve uw handelaar, een Roland Service Center of een erkende Roland-verdeler te raadplegen. Zie de Informatie -pagina. 026 Om het risico op brand of elektrocutie te vermijden, mag u dit toestel niet blootstellen aan regen of vocht. Plaats er ook geen voorwerpen op die vloeistoffen bevatten, zoals bloemenvazen. add Dit toestel is ontworpen om op de grond te staan. Plaats het steeds op een stabiele ondergrond, met de openingen naar voren. Zorg dat er steeds voldoende ruimte is tussen het toestel en muren of andere objecten zodat u steeds makkelijk bij het bedieningspaneel kunt. Opgepast 101a Plaats het toestel zodanig dat een goede ventilatie gewaarborgd blijft. 102b Neem de stroomkabel uitsluitend met de stekker vast wanneer u hem in een stopcontact of in dit toestel steekt, of wanneer u hem uittrekt. 103a: Opeenhoping van stof tussen de pinnen van de stekker en het stopcontact zorgt voor een slechte isolatie en zou tot brand kunnen leiden. Veeg regelmatig het stof weg met een droge doek. Trek ook de stekker uit het stopcontact wanneer u het toestel gedurende lange tijd niet gebruikt. 104 Tracht te voorkomen dat kabels en snoeren verstrikt geraken. Hou alle kabels en snoeren buiten het bereik van kinderen. 106 Klim nooit bovenop het toestel of plaats er geen zware voorwerpen op. 107b Neem de stroomkabel of de stekker nooit vast met natte handen wanneer u hem in een stopcontact of in dit toestel steekt, of wanneer u hem uittrekt. 108a Trek de stekker uit het stopcontact en koppel alle externe apparaten af, alvorens het toestel te verplaatsen. 109a Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact, alvorens het toestel schoon te maken. 110a Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u gevaar voor blikseminslagen vermoedt. 4

5 BELANGRIJKE OPMERKINGEN 291b Gelieve naast de items onder VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN VEILIG GEBRUIK VAN HET TOESTEL op p. 2, 3 en 4, ook het volgende in acht te nemen: Stroombron 301 Gebruik dit toestel niet op eenzelfde stroomkring samen met apparaten die ruis veroorzaken (zoals een elektrische motor of een regelbaar lichtsysteem). 307 Alvorens dit apparaat aan te sluiten op andere toestellen, schakelt u best alle toestellen uit. Zo voorkomt u defecten en/of schade aan luidsprekers of andere toestellen. 308 Hoewel de LED s uit zijn wanneer de POWER-schakelaar uit staat, betekent dit nog niet dat het toestel volledig losgekoppeld is van de stroombron. Als u het toestel volledig wil uitschakelen, zet dan eerst de POWER-schakelaar uit en trek dan de stekker uit het stopcontact. Gebruik daarom steeds een stopcontact dat makkelijk bereikbaar is. Plaatsing 351 Als u dit toestel gebruikt nabij een vermogensversterker (of een ander apparaat met grote transformators) kan er brom ontstaan. Orienteer het toestel anders of verwijder het van de interferentiebron. 352a Dit toestel kan radio- of TV-ontvangst verstoren. Gebruik het niet in de nabijheid van zulke ontvangers. 352b Er kan ruis ontstaan als er draadloze communicatietoestellen, bv. gsm s, gebruikt worden nabij dit toestel. Deze ruis kan voorkomen wanneer u een oproep doet of ontvangt, of tijdens het gesprek. Als u zulke problemen ondervindt, plaats de draadloze toestellen dan verder van dit apparaat of schakel ze uit. 354b Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht, plaats het niet nabij verwarmingstoestellen, laat het niet achter in een gesloten voertuig, of stel het op geen enkele andere manier bloot aan extreme temperaturen. Laat ook geen lichtbronnen die dichtbij het toestel staan (bv. een pianolampje), langdurig op dezelfde plaats schijnen. Overdreven warmte kan het toestel doen verkleuren of vervormen. 355b Wanneer u het toestel verplaatst naar een ruimte met een sterk verschillende temperatuur en/of vochtigheidsgraad, dan kan er condensatie ontstaan in het toestel. Als u het toestel in deze toestand gebruikt, kan het schade of defecten oplopen. Laat het toestel enkele uren in de nieuwe omgeving staan alvorens het te gebruiken, zodat de condensatie volledig kan verdampen. 356 Laat geen rubber, vinyl of dergelijke materialen langdurig op het toestel liggen. Zulke objecten kunnen de afwerkingslaag beschadigen of doen verkleuren. 357 Plaats niets dat water bevat (bv. bloemenvazen) op het toestel. Vermijd ook het gebruik van insecticiden, perfums, alcohol, nagellak, spuitbussen, enz. in de nabijheid van dit toestel. Als er vloeistof op het toestel wordt gemorst, veeg het dan direct op met een droge, zachte doek. 359 Kleef geen stickers, decals of dergelijke zaken op dit instrument. Wanneer deze weer verwijderd worden, kan de afwerkingslaag beschadigd geraken. Onderhoud 401a Gebruik voor een gewone schoonmaakbeurt een zachte droge doek of een lichtjes met water bevochtigde doek. Gebruik voor hardnekkig vuil een doek met een mild, niet-bijtend schoonmaakmiddel. Veeg nadien het toestel goed af met een zachte droge doek. 402 Gebruik nooit benzine, thinner, alcohol of gelijk welk oplosmiddel. Dit om verkleuring of vervorming te voorkomen. Ge bruik voor het onderhoud van de bekleding een borstel met stijve haren. Bijkomende voorzorgen 553 Ga voorzichtig tewerk wanneer u de knoppen, regelaars en andere bedieningsorganen van het toestel gebruikt. Ruw omgaan met deze dingen kan defecten veroorzaken. 556 Neem bij het aan- en afkoppelen van alle kabels steeds de connector zelf vast trek nooit aan de kabel. Zo voorkomt u kortsluitingen en schade aan de interne elementen van de kabel. 557 Bij normale werking produceert het toestel een kleine hoeveelheid warmte. 558b Hou, om uw buren niet te storen, het volume op een redelijk niveau. U kan ook een hoofdtelefoon gebruiken zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de mensen rondom u (vooral in de late uren). 559a Om het toestel te transporteren, gebruikt u best de oorspronkelijke verpakking (inclusief opvulling). Anders dient u te zorgen voor een gelijkwaardige verpakking. 562 Gebruik Roland-kabels voor de aansluitingen. Gebruikt u kabels van een ander merk, let dan op het volgende. Sommige verbindingskabels bevatten resistors. Sluit op dit toestel geen kabels aan die resistors bevatten. Als u zulke kabels gebruikt, is het mogelijk dat het geluid niet of nauwelijks hoorbaar is. Voor meer informatie over de kabels wendt u zich best tot de fabrikant van de betreffende kabel. add Plaats uw handen niet in de openingen vooraan op de KCW-1. Uw handen zouden geklemd kunnen geraken, met mogelijk verwondingen aan uw handen en schade aan het toestel tot gevolg. Wanneer het toestel gebruikt wordt in het bijzijn van kleine kinderen, dient er steeds een volwassene toezicht te houden om te voorkomen dat kinderen hun handen of voeten in de openingen zouden steken. Plaats niets bovenop het toestel terwijl het in gebruik is. 5

6 Het bedieningspaneel Control-gedeelte 3. BOTTOM-schakelaar fig Met deze schakelaar op ON beschikt u over nog meer kracht en punch in de lage tonen. Stel deze schakelaar in naargelang de input-bron en de omgeving. De BOTTOM-schakelaar is handig in de volgende situaties. Wanneer u speciale lage tonen wil die buiten het bereik van gewone subwoofers vallen. Om het low bass-effect te verkrijgen bij een laag volume. 6 Wanneer het aangesloten toestel voldoende lage tonen kan produceren, maar via de CROSSOVER- en VOLUMEknoppen krijgt u niet de gewenste volumebalans met de KCW-1. 7 * De BOTTOM-schakelaar heeft enkel invloed op de output van de speaker. 4. PHASE-schakelaar 9 1. VOLUME-knop Hiermee regelt u het algemene volume voor de interne luidspreker CROSSOVER-knop Hiermee regelt u het frequentiebereik dat door de luidspreker wordt weergegeven. Stel deze in naargelang de lage tonen die het aangesloten toestel kan weergeven en naargelang de omgeving. Het verband tussen de CROSSOVER-knop en het actieve frequentiebereik wordt hieronder getoond. Als u deze schakelaar op INV zet, keert de fase om van het geluid dat uit de speaker van de KCW-1 komt. Normaal gezien zal deze schakelaar op NOR staan. Verander deze instelling wanneer u in bepaalde omstandigheden een hoger volume voor de bassen wil. De PHASE-schakelaar komt van pas in de volgende situatie. De bassen van de KCW-1 komen misschien niet helemaal tot uiting wanneer de plaatsing of de akoestiek een faseafwijking tussen de KCW-1 en het aangesloten toestel. Door in zulke omstandigheden de fase om te keren, kunt u een hoger volume bekomen in de lage frequenties. * De PHASE-schakelaar heeft enkel invloed op de output van de speaker. 5. FOOT SW jack U kunt een momentary-type foot switch (de optionele DP-2 of BOSS FS-5U) aansluiten en daarmee de output van de speaker van de KCW-1 in- en uitschakelen. * De foot switch heeft enkel invloed op de output van de speaker. OUTPUT LEVEL CROSSOVER Variabel bereik Indien aangesloten op grote luidsprekers Indien aangesloten op kleine luidsprekers Frequentie (Hz) INPUT-gedeelte 6. INPUT jacks Signalen van toestellen uitgerust met een SUBWOOFER OUT-connector komen hier binnen. Hoe u toestellen zonder SUBWOOFER OUT moet aansluiten, leest u in Aansluiten op toestellen zonder SUBWOOFER OUT (p. 9). Er zijn 2 soorten connectors voorzien: XLR-connectors en 1/4 phone jacks. Gebruik de connector die overeenstemt met het toestel dat u aansluit. Deze inputs ontvangen signalen van +4 dbu. 6

7 Het bedieningspaneel THRU OUT-gedeelte 7. THRU OUT jacks Voorpaneel Signalen die via de INPUT jacks binnenkomen, worden hier ongewijzigd weer uitgestuurd. Dit komt van pas wanneer u toestellen aansluit die geen SUBWOOFER OUT. Meer instructies hierover vindt u in Aansluiten op toestellen zonder SUBWOOFER OUT (p. 9). Er zijn 2 soorten connectors voorzien: XLR-connectors en 1/4 phone jacks. Gebruik de connector die overeenstemt met het toestel dat u gebruikt. Deze output jacks leveren line level output van +4 dbu. * De THRU OUT jacks sturen geen signalen uit wanneer het toestel uitgeschakeld is. * De PHASE-schakelaar, de BOTTOM-schakelaar en de CROSSOVER-knop hebben geen invloed op de output van de THRU OUT. 12. Activiteitsindicator 12 Deze licht op wanneer het toestel aan staat. Wanneer er een foot switch wordt gebruikt om de speaker van de KCW-1 in of uit te schakelen, dan knippert deze indicator. * Wanneer er enkel in de INPUT L (MONO) jack een signaal binnenkomt, wordt het signaal door de L- en R-jacks van de THRU OUT uitgestuurd. 8. GND LIFT-schakelaar Hiermee maakt/verbreekt u de verbinding tussen de GNDpinnen van de THRU OUT XLR-connectors en de aarding van de KCW-1. Als u problemen hebt met ruis die waarschijnlijk veroorzaakt wordt door een grondlus, dan kan u deze mogelijk oplossen door de schakelaar te verzetten. 9. POWER-schakelaar Hiermee zet u het toestel aan en uit. * Zet steeds de VOLUME-knop op 0 alvorens het toestel aan of uit te zetten. * Dit toestel is uitgerust met een beveiligingscircuit. Na het aanzetten duurt het heel even (enkele seconden) voordat de normale werking begint. * Op p. 10 leest u in welke volgorde u de aangesloten toestellen moet in- en uitschakelen. 10. POWER-indicator Deze licht op wanneer het toestel aan staat. 11. AC-aansluiting Sluit hier de bijgeleverde stroomkabel aan. Zorg dat de kabel goed aangesloten is zodat hij niet per ongeluk wordt uitgetrokken. 7

8 Uw KCW-1 aansluiten Aansluiten op toestellen uitgerust met SUBWOOFER OUTconnectors (Mono-aansluiting) fig. Wanneer u aansluit op toestellen met een SUBWOOFER OUT-connector, bekijk dan de onderstaande figuur alvorens de verbinding te maken tussen KCW-1 en de andere toestellen. of SUBWOOFER OUT Polariteitsschakelaar DP-2 FS-5U Foot Switch (Momentary type) Toestel uitgerust met SUBWOOFER OUT Gebruik een 1/4 phone audiokabel voor de verbinding tussen de SUBWOOFER OUT van het aan te sluiten toestel en de INPUT L (MONO) van de KCW-1. Aansluiten op toestellen uitgerust met SUBWOOFER OUTconnectors (Stereo-aansluiting) fig. Wanneer u de KCW-1 aansluit op een KC-550/350 of een gelijkaardig toestel en een stereo link gebruikt om het geluid in stereo weer te geven, maak dan de verbindingen met de KCW-1 zoals hieronder getoond. of SUBWOOFER OUT SUBWOOFER OUT Polariteitsschakelaar FS-5U DP-2 Foot Switch (Momentary type) R ch (Master) L ch (Sub) Gebruik 1/4 phone audiokabels voor de verbinding van de R (Master) en L (Sub) SUBWOOFER OUT s op de KC-550/350 (of ander toestel) naar de INPUT L en R van de KCW-1. 8

9 Uw KCW-1 aansluiten Aansluiten op toestellen zonder SUBWOOFER OUT fig. Wanneer u aansluit op toestellen zonder SUBWOOFER OUT-connectors, maak de verbinding met de KCW-1 dan volgens de onderstaande figuur. of MONITOR OUT of MONITOR OUT INPUT Mixer Polariteitsschakelaar FS-5U DP-2 Foot Switch (Momentary Type) VS-recorder R ch L ch Actieve monitors Stuur signalen vanuit de VS-recorder of een ander toestel naar de INPUT-connectors. Sluit actieve monitors (DS-serie) of een gelijkaardig toestel aan op de THRU OUT van de KCW-1. Het INPUT-gedeelte heeft zowel XLR-connectors als 1/4 phone jacks. Hoewel beide types tegelijkertijd gebruikt kunnen worden, dient u op de aangesloten toestellen het volume te regelen om een goede volumebalans te verkrijgen. Ook bij THRU OUT zijn er XLR-connectors en 1/4 phone jacks. Beide types kunnen tegelijkertijd gebruikt worden. Enkele bemerkingen bij de aansluitingen fig.31 * Om defecten en/of schade aan luidsprekers of andere toestellen te vermijden, dient u steeds het volume dicht te zetten en alle toestellen uit te schakelen alvorens aansluitingen te maken. Zet de VOLUME-knop van de KCW-1 op nul. * Als u verbindingskabels met resistors gebruikt, dan kan het volume van de toestellen aangesloten op de inputs te laag zijn. Gebruik in dat geval verbindingskabels zonder resistors, zoals die van de Roland PCS-serie. * De pinconfiguratie voor de XLR-connectors is zoals hieronder getoond. Controleer of deze configuratie compatibel is met die van uw andere apparatuur, voordat u aansluitingen maakt. 9

10 Uw KCW-1 aansluiten Het toestel aan en uit zetten Wanneer u klaar bent met de aansluitingen, zet dan alle apparaten aan in de opgegeven volgorde. Door de apparaten in een verkeerde volgorde aan te zetten, riskeert u defecten en/of schade aan luidsprekers en andere toestellen. 1. Zorg dat alle volumeregelaars, zowel van de KCW-1 als van de aangesloten toestellen, op 0 staan. 2. Zet de toestellen aan die op de input jacks van de KCW-1 aangesloten zijn. 3. Zet de KCW-1 aan. 4. Zet eventuele toestellen aan die op de THRU OUT jacks van de KCW-1 aangesloten zijn. 5. Stel het volume voor de apparaten in. 6. Alvorens de KCW-1 uit te schakelen: zet van elk toestel in uw systeem het volume dicht en schakel alle toestellen uit in de omgekeerde volgorde van bij het inschakelen. * Dit toestel is uitgerust met een beveiligingscircuit. Na het opstarten duurt het heel even (enkele seconden) voordat de normale werking begint. Controleer steeds of het volume op 0 staat voordat u het toestel aanzet. Anders zou er zich een luide plof kunnen voordoen. * Zelfs met het volume dicht, is het mogelijk dat u nog een geluid hoort bij het aanzetten. Dit is echter normaal en wijst niet op enig defect. 10

11 Blokdiagram fig.50 INPUT L XLR THRU OUT L XLR INPUT R XLR THRU OUT R XLR INPUT L (MONO) THRU OUT L INPUT R PHASE BOTTOM THRU OUT R CROSSOVER PHASE BOTTOM MUTE SPEAKER CROSSOVER VOLUME POWER AMP FOOT SW Technische Specificaties KCW-1: Powered Subwoofer Output-vermogen 200 W Nominaal Ingangsniveau (100 Hz) Input: +4 dbu (XLR type, 1/4 phone type) Nominaal Uitgangsniveau (100 Hz) Thru Out: +4 dbu (XLR type, 1/4 phone type) * 0 dbu = Vrms Luidspreker 25 cm (10 inches) x 1 Regelaars VOLUME-knop CROSSOVER-knop BOTTOM-schakelaar PHASE-schakelaar POWER-schakelaar GND LIFT-schakelaar Indicator POWER ACTIVITEIT Connectors INPUT-connector L, R (XLR type) INPUT Jack L (MONO), R (1/4 phone type) THRU OUT-connector L, R (XLR type) THRU OUT Jack L, R (1/4 phone type) FOOT SW Jack (1/4 phone type) Stroomvoorziening AC 117 V, AC 230 V, AC 240 V: 50/60 Hz AC 220 V: 60 Hz Stroomverbruik 135 W Afmetingen 438 (B) x 440 (D) x 460 (H) mm 17-1/4 (W) x 17-3/8 (D) x 18-1/8 (H) inches Gewicht 23,0 kg 50 lbs 12 oz Accessoires Handleiding Stroomkabel Opties Pedal Switch: DP-2 Foot Switch: FS-5U (BOSS) * In het belang van de productverbetering kunnen de specificaties en/of het uiterlijk van dit product zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. 11

12 EDS

KC-300. Gebruiksaanwijzing. Stereo Mixing Keyboard Amplifier. Voornaamste eigenschappen

KC-300. Gebruiksaanwijzing. Stereo Mixing Keyboard Amplifier. Voornaamste eigenschappen KC-300 Stereo Mixing Keyboard Amplifier Gebruiksaanwijzing Dankuwel en gefeliciteerd met uw aankoop van de Roland KC-300 Keyboardversterker. Lees, alvorens dit toestel te gebruiken, aandachtig de volgende

Nadere informatie

Voornaamste eigenschappen. Streven naar de hoogste klankkwaliteit

Voornaamste eigenschappen. Streven naar de hoogste klankkwaliteit Handleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Roland Bi-Amp Monitor DS-8/7/5. 201b Voor u dit toestel gaat gebruiken, gelieve eerst de pagina s getiteld Belangrijke veiligheidsinstructies (p. 3), Veilig

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND DB-700 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1222276

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND DB-700 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1222276 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor ROLAND DB-700. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de ROLAND DB-700 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM 1 1 2 4 6 8 10 5 7 9 11 12 1 15 14 1 2 4 1: hoogte buis 2: borg pen : borg bout van hoogte buis 4: borg bout statief voet Statief Statief is optioneel 2

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland CUBE-15X gitaarversterker. Lees eerst de volgende onderdelen, voordat dit apparaat wordt gebruikt. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pagina

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

Handleiding. Voornaamste eigenschappen

Handleiding. Voornaamste eigenschappen Handleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de Roland CUBE Monitor CM-30. Lees alvorens dit toestel te gebruiken aandachtig de volgende pagina's: BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (p.

Nadere informatie

MAA 406 Stereo eindversterker

MAA 406 Stereo eindversterker MAA 406 Stereo eindversterker Gebruiksaanwijzing voor de Nederlandse uitgave: Servi-Q B.V. Hoevelaken www.servi-q.nl Voor elke, zelfs gedeeltelijke reproductie is de schriftelijke toestemming van de auteur

Nadere informatie

Owner s Manual. ZT Amplifiers. Lunchbox Acoustic. Acoustic/Vocal Amplifier LBA1

Owner s Manual. ZT Amplifiers. Lunchbox Acoustic. Acoustic/Vocal Amplifier LBA1 Owner s Manual ZT ZT Amplifiers Lunchbox Acoustic Acoustic/Vocal Amplifier LBA1 Features 1 2 3 4 Top Panel I N S T R U M E N T VOLUME GAIN BASS TREBLE REVERB 3 2 1 OFF FEEDBACK CUT M I C R O P H O N E

Nadere informatie

Power Amplifier Q2 - Q4 AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT. Power Amplifier Q2 Q4. Gebruikershandleiding & Installatiegids

Power Amplifier Q2 - Q4 AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT. Power Amplifier Q2 Q4. Gebruikershandleiding & Installatiegids Power Amplifier Q2 - Q4 AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT Power Amplifier Q2 Q4 Gebruikershandleiding & Installatiegids A U D A C P R O F E S S I O N A L A U D I O E Q U I P M E N T Gebruikershandleiding

Nadere informatie

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System NL GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BEWAAR DEZE INSTRUCTIES Deze handleiding bevat belangrijke instructies voor

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

WR-12 中文 NL Rersion 1

WR-12 中文 NL Rersion 1 WR-12 中 NL文 Rersion 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 1. 2. 3. Lees deze instructies. Bewaar deze instructies. Neem alle waarschuwingen in acht. NL 4. 5. 6. 7. 8. 9. Volg alle instructies. Gebruik dit

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N

HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt) Apparaat :HAARSTIJLSET

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8 Inhoud: VEILIGHEID EN ONDERHOUD... 1 Veiligheid... 1 Plaats van opstelling... 1 Omgevingstemperatuur... 2 Elektromagnetische comptabiliteit... 2 Reparaties... 2 Reiniging... 2 Inhoud pakket... 3 Specificaties...

Nadere informatie

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO WAARSCHUWING STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM HET ONTSTAAN VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BELANGRIJK

Nadere informatie

U heeft zowel een icast Zender als een icast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast icast systeem te vormen!

U heeft zowel een icast Zender als een icast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast icast systeem te vormen! Dank U voor de aankoop van een SoundCast draadloos systeem. SoundCast producten staan garant voor de beste kwaliteit in draadloze transmissie van een geluidsbron, vrij van storingen. U heeft zowel een

Nadere informatie

ICR-200. www.ices-electronics.com

ICR-200. www.ices-electronics.com ICR-200 www.ices-electronics.com FM WEKKERRADIO MET BATTERIJ BACK-UP 1. SNOOZE/SLEEP OFF-KNOP 2. ALARM INSTELLEN-KNOP 3. TIJD INSTELLEN-KNOP 4. SLAAP INSTELLEN-KNOP 5. UREN INSTELLEN-KNOP 6. MINUTEN INSTELLEN-KNOP

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer Gebruikersveiligheid Het systeem en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

ACR-500 AM/FM-wekkerradio

ACR-500 AM/FM-wekkerradio ACR-500 AM/FM-wekkerradio HANDLEIDING www.axxion-electronics.com GB - 1 1. Installeer deze apparatuur niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of soortgelijke kast en zorg voor goede ventilatie

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

1 2 A Vietnam 1 2 3 A B 1 2 1 2 A B C D 1 2 3 A 1 2 B 3 A 1 2 B 3 1 2 3 1 2 A B C D A B 1 2 A 1 2 3 1 2 Bij gebruik van een elektrisch apparaat,

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie

Industriële instrumenten van Konica Minolta. Veiligheidsmaatregelen

Industriële instrumenten van Konica Minolta. Veiligheidsmaatregelen Industriële instrumenten van Konica Minolta Veiligheidsmaatregelen Veiligheidssymbolen De onderstaande symbolen worden in deze handleiding gebruikt om ongevallen te voorkomen die zich kunnen voordoen bij

Nadere informatie

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Svenska 27 Dansk 30 Norsk 33 Suomi 36 Português 39 Ελληνικά 43 عربية 50 282893 Princess Mini Cooler White 282895 Princess Mini Cooler

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS20CCSV

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS20CCSV U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor SAMSUNG RS20CCSV. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de SAMSUNG RS20CCSV in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Handleiding Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Belangrijk Wanneer het product is ingeschakeld, ziet u de functie On Mode geactiveerd. Echter, wanneer het product is aangesloten op een extern

Nadere informatie

TOASTER-OVEN HANDLEIDING. Modelnummer: IEO-42L10. www.ices-electronics.com

TOASTER-OVEN HANDLEIDING. Modelnummer: IEO-42L10. www.ices-electronics.com TOASTER-OVEN HANDLEIDING Modelnummer: IEO-42L10 www.ices-electronics.com Veel dank voor de aanschaf van deze elektrische oven. We adviseren u deze handleiding zorgvuldig door te lezen, voordat u het apparaat

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

Nederlandse Gebruikershandleiding L.U.C.A.S. NANO 300

Nederlandse Gebruikershandleiding L.U.C.A.S. NANO 300 Nederlandse Gebruikershandleiding L.U.C.A.S. NANO 300 Gefeliciteerd en dank u voor het kiezen van een HK AUDIO product! Het zit allemaal in de naam: LUCAS NANO 300 brengt onze succesvolle LUCAS systemen

Nadere informatie

COM12/COM24 Mengversterker AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT. COM12/COM24 Mengversterker. Handleiding

COM12/COM24 Mengversterker AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT. COM12/COM24 Mengversterker. Handleiding COM12/COM24 Mengversterker AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT COM12/COM24 Mengversterker Handleiding A U D A C P R O F E S S I O N A L A U D I O E Q U I P M E N T Handleiding AUDAC http://www.audac.be

Nadere informatie

Register your product and get support at. SPA7380. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at.  SPA7380. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome SPA7380 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 2 Veiligheid 2 Kennisgeving 2 2 Uw multimedialuidspreker 4 3 Installatie 5 4 Aan

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Register your product and get support at. www.philips.com/welcome DS1150/12. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at. www.philips.com/welcome DS1150/12. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome DS1150/12 NL Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 4 Veiligheid 4 Kennisgeving 5 2 Uw stationsluidspreker 6 Inleiding 6 Wat zit

Nadere informatie

BeoLab 11. Handleiding

BeoLab 11. Handleiding BeoLab 11 Handleiding WAARSCHUWING: Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht. Stel dit apparaat niet bloot aan druppelend

Nadere informatie

guitar amplifier guitar amplifier

guitar amplifier guitar amplifier guitar amplifier guitar amplifier CUBE-15 CUBE-30 Nederlandstalige handleiding Wijzigingen van de specificaties en het uiterlijk zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden. DILS - 211003 EDS - 1000

Nadere informatie

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing Inhoud Ⅰ. Algemene veiligheidsvoorschriften...3 Ⅱ. Technische gegevens...4 Ⅲ. Illustratie...5 Ⅳ. Stroomschema...6

Nadere informatie

Aquachill 200. Voor uw veiligheid. Onderdeel lijst. Gebruiksaanwijzingen / Garantie. AquaChill 200. Power source. Eigenschappen :

Aquachill 200. Voor uw veiligheid. Onderdeel lijst. Gebruiksaanwijzingen / Garantie. AquaChill 200. Power source. Eigenschappen : ELECTRIC Chiller Aquachill 200 Eigenschappen : Gebruiksaanwijzingen / Garantie 1. Thermo-elektrische Koelagregaat 2. Voor zoet- en zeewater aquariums 3. Micro-processor gestuurd 4. Geluidsarm - Gemakkelijk

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Nederlands Waar vindt u Installatie.............................................

Nadere informatie

MCM-serie. Veiligheidshandleiding

MCM-serie. Veiligheidshandleiding MCM-serie Veiligheidshandleiding R5905189NL/01 07/04/2014 Barco nv Noordlaan 5, B-8520 Kuurne Tel.: +32 56.36.82.11 Fax: +32 56.36.883.86 Support: www.barco.com/esupport Bezoek ons op het web: www.barco.com

Nadere informatie

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Gebruikershandleiding Plug-en-play installatie in 1 minuut BESTE KLANT Hartelijk dank voor de aankoop van onze draadloze telefoonaansluiting

Nadere informatie

Draadloze stereo headset 2.0

Draadloze stereo headset 2.0 Draadloze stereo headset 2.0 Veiligheidsgids CECHYA-0083 WAARSCHUWING Om gehoorschade te voorkomen, mag u nooit gedurende een lange periode naar geluiden met een hoog volume luisteren. Veiligheid en voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN PR-D4 Version 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1. Lees deze handleiding. 2. Bewaar deze handleiding. 3. Neem alle waarschuwingen in acht. 4. Volg alle voorschriften op. 5. Houd dit apparaat uit de

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

BeoLab 8002. Handleiding

BeoLab 8002. Handleiding BeoLab 8002 Handleiding Dagelijks gebruik 3 Wanneer u klaar bent met het installeren van de luidsprekers, zoals beschreven op de volgende pagina s, kunt u het hele systeem aansluiten op de netstroom.

Nadere informatie

HANDLEIDING. Scheidingstransformatoren. Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000

HANDLEIDING. Scheidingstransformatoren. Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000 HANDLEIDING Scheidingstransformatoren Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000 Victron Energy B.V. The Netherlands General phone: +31 (0)36 535 97 00 Customer support desk:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de MOPAS BT Transponder. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld om personen in staat

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

1. Productnaam. 100 LED Projector. 2. Productcode 21206. 3. Kleur wit

1. Productnaam. 100 LED Projector. 2. Productcode 21206. 3. Kleur wit 1. Productnaam 100 LED Projector 2. Productcode 21206 3. Kleur wit 4. Korte beschrijving Deze compacte, draagbare kleine projector is nuttig voor gebruik in kleine ruimtes. Het geeft weinig warmte af,

Nadere informatie

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18 .book Seite 1 Donnerstag, 14. Oktober 2004 3:22 15 GB D F E I NL DK N S FIN Compressor Cooler Instruction Manual 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière à compression Notice d emploi 18 Nevera

Nadere informatie

Waterdichte Draadloze SpeakerBal

Waterdichte Draadloze SpeakerBal Waterdichte Draadloze SpeakerBal HANDLEIDING LEES VOOR GEBRUIK DEZE HANDLEIDING! INTRODUCTIE Deze drijvende waterdichte en draadloze SpeakerBal maakt gebruik van de nieuwste 863 Mhz draadloze technologie,

Nadere informatie

MG 21 O Infrarood masseerapparaat Gebruikshandleiding

MG 21 O Infrarood masseerapparaat Gebruikshandleiding MG 21 NL O Infrarood masseerapparaat Gebruikshandleiding Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Meegeleverd

Nadere informatie

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest!

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! NL Jam Plus Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! Lees deze instructies door en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO SCD-37 USB. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO SCD-37 USB in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

ROTERENDE TP-L4 SERIELASER RL-H3 C

ROTERENDE TP-L4 SERIELASER RL-H3 C BEDIENINGSHANDLEIDING LIJNLASER BEDIENINGSHANDLEIDING ROTERENDE TP-L4 SERIELASER RL-H3 C TP-L4G RL-H3CL TP-L4A RL- H3CS TP-L4B TP-L4BG 1 Inhoud VOORWOORD......................................................

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL R2 GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Inhoudsopgave 02INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

www.kool-sound.be WWW.KOOL-SOUND.BE

www.kool-sound.be WWW.KOOL-SOUND.BE WWW.KOOL-SOUND.BE Belangrijke veiligheidsvoorschriften 1. Lees de instructies Al de veiligheidsvoorschriften moeten gelezen worden voor u het product in gebruik neemt. 2. Onthoudt de instructies De veiligheids-

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Gebruiksaanwijzing o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. Nederlands Gefeliciteerd met

Nadere informatie

Professionele ultrasone reiniger

Professionele ultrasone reiniger Professionele ultrasone reiniger Digitale regeling Efficiënte omzetter TOEPASSINGEN: IDEAAL VOOR OPTICIENS, JUWELIERS, ONDERHOUD VAN KLOKKEN, TANDARTSEN, TECHNISCHE DIENSTEN, ENZ. GEBRUIKSAANWIJZING BELANGRIJK:

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product PT-8

Nadere informatie

INHOUD Pagina VOORZORGSMAATREGELEN I.V.M. VEILIGHEID... 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 PAKLIJST... 4 PLAATSING VAN DE LUIDSPREKERS... 4 DE

INHOUD Pagina VOORZORGSMAATREGELEN I.V.M. VEILIGHEID... 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 PAKLIJST... 4 PLAATSING VAN DE LUIDSPREKERS... 4 DE ACTIEF 5.1 THEATER SURROUND-SYSTEEM VOOR THUIS Gebruikershandleiding Modelnummer :ACTIVE HT1 Hit O Digitale audio INHOUD Pagina VOORZORGSMAATREGELEN I.V.M. VEILIGHEID... 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...

Nadere informatie

Acube GEBRUIKERSHANDLEIDING. Draadloos PA Met MP3 Speler. GEBRUIKERSHANDLEIDING(Nederlands)... D1-D7

Acube GEBRUIKERSHANDLEIDING. Draadloos PA Met MP3 Speler. GEBRUIKERSHANDLEIDING(Nederlands)... D1-D7 Acube Draadloos PA Met MP3 Speler GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING(Nederlands)... D1-D7 INHOUD Functies...1 Belangrijke veiligheidsinstructies...2 Functie beschrijving...3 Aansluiting...6 SpecificatiesSpecificaties...7

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING 2. VERBINDINGEN

1. BESCHRIJVING 2. VERBINDINGEN 1. BESCHRIJVING spanningsindicator AC uitgangsstopcontact krokodilleklemmen voedingsschakelaar 2. VERBINDINGEN Verbind de inverter met de sigarettenplug voor apparaten van 0-150W of rechtstreeks met de

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudsopgave 02 INHOUDSOPGAVE 03 INFORMATIE 04 OVERZICHT FRONTPANEEL 06 OVERZICHT ACHTERPANEEL 08 BEDIENING VAN DE R5 08 WEKKERINSTELLINGEN 09 SLEEP TIMER INSTELLINGEN 09 DIM 09

Nadere informatie

MCX-400 cd speler. Gebruiksaanwijzing

MCX-400 cd speler. Gebruiksaanwijzing MCX-400 cd speler Gebruiksaanwijzing voor de Nederlandse uitgave: Servi-Q B.V. Hoevelaken www.servi-q.nl Voor elke, zelfs gedeeltelijke reproductie is de schriftelijke toestemming van de auteur vereist.

Nadere informatie

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8251 HP8250. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8251 HP8250. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8251 HP8250 NL Gebruiksaanwijzing b a c j d e f i h g Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer

Nadere informatie

HANDLEIDING MODEL 8141 MODEL 8142 MODEL 8143 LEKSTROOMTANG KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD., TOKYO, JAPAN

HANDLEIDING MODEL 8141 MODEL 8142 MODEL 8143 LEKSTROOMTANG KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD., TOKYO, JAPAN HANDLEIDING MODEL 8141 MODEL 8142 MODEL 8143 LEKSTROOMTANG MODELE LEAKAGE CLAMP 8141/8142/8143 SENSOR Series KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD., TOKYO, JAPAN Dit instrument werd ontworpen, vervaardigd

Nadere informatie

Magic Box-II AL20 Series Introductie

Magic Box-II AL20 Series Introductie Magic Box-II AL20 Series Introductie De Magic Box-II is een 2 kanaals DMX laser. Deze kan worden aangestuurd met een standaard DMX signaal. Het is een lichtgewicht, mini-intelligent effect en is een ideaal

Nadere informatie

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2 HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding 9355495 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-2R conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

Versie 09/13. Omvang van de levering contactdoos bedieningshandleiding

Versie 09/13. Omvang van de levering contactdoos bedieningshandleiding Versie 09/13 10-voudige master/slave-contactdoos Best.nr. 55 13 14 Beoogd gebruik Deze 10-voudige master/slave-contactdoos dient voor het automatisch inschakelen van maximaal 5 apparaten. De op de 5 slave-stopcontacten

Nadere informatie

14. HANDLEIDING INSTALLATIE/ BEDRADING

14. HANDLEIDING INSTALLATIE/ BEDRADING 14. HANDLEIDING INSTALLATIE/ BEDRADING INHOUD 1. Voordat u begint... 116 2. Inhoud van de verpakking... 116 3. Algemene voorzorgsmaatregelen... 116 4. Voorzorgsmaatregelen bij installatie... 117 5. Voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorzorgsmaatregelen...2. Inhoud van de verpakking...2. Installation instructions...3. De monitor monteren...3. De monitor losmaken...

Inhoudsopgave. Voorzorgsmaatregelen...2. Inhoud van de verpakking...2. Installation instructions...3. De monitor monteren...3. De monitor losmaken... Inhoudsopgave Voorzorgsmaatregelen...2 Inhoud van de verpakking...2 Installation instructions...3 De monitor monteren...3 De monitor losmaken...3 De hoek wijzigen...3 De apparaten aansluiten...3 De stroom

Nadere informatie

BeoLab Handleiding

BeoLab Handleiding BeoLab 6002 Handleiding Dagelijks gebruik 3 Wanneer u klaar bent met het installeren van de luidsprekers, zoals beschreven op de volgende pagina s, kunt u het hele systeem aansluiten op de netstroom.

Nadere informatie

WAARSCHUWING: Algemene veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING: Algemene veiligheidsinstructies WAARSCHUWING: Algemene veiligheidsinstructies Neem de volgende veiligheidsrichtlijnen in acht om uw persoonlijke veiligheid te garanderen en uw apparatuur en werkomgeving te beschermen tegen mogelijke

Nadere informatie

Elektronische keramische verwarming

Elektronische keramische verwarming Elektronische keramische verwarming Gebruiksaanwijzing Art.-No. 37419 230V~ 50Hz 1800W Belangrijke informatie 1. Voor ingebruikname deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen. Belangrijk: Het apparaat mag

Nadere informatie

AC2400 Mobiele Caravanairco

AC2400 Mobiele Caravanairco Instructieboekje AC2400 Mobiele Caravanairco 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM caravanairco hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal

Nadere informatie

HANDLEIDING HANDLEIDING

HANDLEIDING HANDLEIDING HANDLEIDING HANDLEIDING ABM/RPM-1 Top s en ABM Combos Wij danken u voor het aanschaffen van een Ashdown Engineering Versterker. GARANTIEBEPALINGEN Uw Ashdown Engineering versterker is gebouwd volgens de

Nadere informatie

TECNOLUX CH90EL. Gebruiksaanwijzing

TECNOLUX CH90EL. Gebruiksaanwijzing TECNOLUX CH90EL Gebruiksaanwijzing GEBRUIKERSHANDLEIDING CH-60E-L CH-90E-L Lees aandachtig deze handleiding alvorens de dampkap in gebruik te nemen Lees en bewaar deze instructies goed INSTRUCTIES, GEBRUIK

Nadere informatie

BJ-621 IR camera. Gebruikershandleiding

BJ-621 IR camera. Gebruikershandleiding BJ-621 IR camera Gebruikershandleiding 1 2 Voorwoord Deze handleiding bevat alle instructies van de functie en bediening van de machine. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de machine gaat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst AEA2000. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst AEA2000. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips AEA2000 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 3 2 Uw Bluetooth-adapter

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies 1 nl Megapixel IP Camera s Belangrijke veiligheidsinstructies Typenummers: NWC-700, NWC-800, NWC-900 Lees, volg en bewaar alle onderstaande veiligheidsvoorschriften. Neem alle waarschuwingen op het apparaat

Nadere informatie

Telescopische afzuigkap TEL06

Telescopische afzuigkap TEL06 Telescopische afzuigkap TEL06 2 Gelieve de volgende informatie van het typeplaatje voor een later gebruik te noteren, alsook de aankoopdatum, zoals op de rekening / factuur staat vermeld: Model... Serienummer...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst DS3205. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst DS3205. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome Vragen? Vraag het Philips DS3205 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 2 Veiligheid 2 2 Uw

Nadere informatie