KC-300. Gebruiksaanwijzing. Stereo Mixing Keyboard Amplifier. Voornaamste eigenschappen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KC-300. Gebruiksaanwijzing. Stereo Mixing Keyboard Amplifier. Voornaamste eigenschappen"

Transcriptie

1 KC-300 Stereo Mixing Keyboard Amplifier Gebruiksaanwijzing Dankuwel en gefeliciteerd met uw aankoop van de Roland KC-300 Keyboardversterker. Lees, alvorens dit toestel te gebruiken, aandachtig de volgende pagina s: VEILIG GEBRUIK VAN HET TOESTEL (p. 2 3) 2) Belangrijke opmerkingen (p. 4) 3) Deze pagina s bevatten belangrijke informatie i.v.m. de correcte bediening van het toestel. Om zeker te zijn dat u alle functies van uw nieuwe toestel voldoende beheerst, dient u de gebruiksaanwijzing in haar geheel te lezen. Bewaar de gebruiksaanwijzing ter referentie. Voornaamste eigenschappen Deze keyboardversterker geeft u de zuiverste geluidskwaliteit en is compatibel met de hedendaagse digitale keyboards. Een 12 (30 cm) luidspreker en een horn driver in een compacte en lichte behuizing, samen met een 100 Watt versterker, zorgen voor een echt krachtige output. Vier input-kanalen, mogelijkheid om 6 mono-inputs aan te sluiten. CH1 heeft een gebalanceerde input speciaal voor microfoons, plus een aparte line input. CH2 en CH3 hebben stereo-inputs. CH4 biedt een speciale monitor-functie voor toetsenisten. Het volume van het LINE OUT-gedeelte kan onafhankelijk van het Master-volume geregeld worden. Signalen die in stereo binnenkomen, kunnen zowel vanuit de gebalanceerde stereo output als vanuit de speciale mono output transparant uitgestuurd worden naar externe toestellen, wat mogelijkheden biedt voor allerlei setups. De Stereo Link-functie laat toe om twee KC-300 en te gebruiken, zodat het stereosignaal van je keyboard of synth nog beter tot z n recht komt. Er is een statief-adapter voor montage op luidsprekerstatieven voorzien. Zo kunt u de KC-300 op de ideale monitoring-hoogte plaatsen. Copyright 2002 ROLAND BENELUX N.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag in gelijk welke vorm gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ROLAND BENELUX N.V..

2 USING THE UNIT SAFELY VEILIG GEBRUIK VAN HET TOESTEL INSTRUCTIES TER VOORKOMING VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDING VAN PERSONEN Over WAARSCHUWING en OPGEPAST Over de Symbolen WAAR- SCHUWING OPGEPAST Wordt gebruikt voor instructies die de gebruiker wijzen op levensgevaar of ernstige verwondingen bij onjuist gebruik van het toestel. Wordt gebruikt voor instructies die de gebruiker wijzen op het risico op verwondingen of materiële schade bij onjuist gebruik van het toestel. * Materiële schade verwijst naar schade of andere ongunstige effecten die aan het huis en de hele inboedel, huisdieren inbegrepen, worden toegebracht. Waarschuwing 001 Gelieve onderstaande instructies en de handleiding te lezen vooraleer u dit toestel gebruikt. 002a Maak het toestel niet open of breng er geen interne wijzigingen in aan. 007 Als u dit toestel op een rek of statief plaatst, zorg er dan voor dat het steeds waterpas en stabiel staat. Ook als u geen rek of statief gebruikt, dient u te zorgen dat dit toestel op een stevige en stabiele ondergrond staat. Plaats het nooit op een hellend oppervlak. 009 Plooi of verdraai de stroomkabel zo weinig mogelijk en plaats er geen zware voorwerpen op. Dit zou de kabel kunnen beschadigen en kortsluiting veroorzaken. Beschadigde stroomkabels kunnen ook brand of elektrocutie veroorzaken! 013 In gezinnen met kleine kinderen, dient er een volwassene toezicht te houden tot de kinderen in staat zijn om het toestel op een veilige manier te gebruiken. 014 Bescherm het toestel tegen zware schokken. (Laat het niet vallen!) 015 Sluit de stroomkabel van dit toestel niet samen met een overdreven aantal andere toestellen aan op hetzelfde stopcontact. Wees voorzichtig met verlengsnoeren: het totale vermogen van alle toestellen aangesloten op het verlengsnoer mag nooit het nominale vermogen (watt/ampère) van het verlengsnoer overschrijden. Een overdreven belasting kan de isolatie van het snoer doen opwarmen en zelfs doen doorsmelten. NEEM STEEDS HET VOLGENDE IN ACHT Het -symbool maakt de gebruiker attent op belangrijke instructies of waarschuwingen. De juiste betekenis van het symbool wordt bepaald door de tekening in de driehoek. Het symbool hier links duidt op algemene verwittigingen of waarschuwingen, of vestigt de aandacht op gevaar. Het -symbool maakt de gebruiker attent op zaken die nooit mogen worden uitgevoerd (verboden zijn). De tekening in de cirkel geeft aan wat er precies verboden is. Het symbool hier links betekent dat het toestel nooit mag worden gedemonteerd. Het -symbool maakt de gebruiker attent op zaken die moeten worden uitgevoerd. De tekening in de cirkel geeft aan wat er precies dient te gebeuren. Het symbool hier links betekent dat de stekker van de stroomkabel moet worden uitgetrokken. 016 Voor u dit toestel in het buitenland gebruikt, gelieve uw handelaar, een Roland Service Center of een erkende Roland-verdeler te raadplegen. Zie de Informatie -pagina. Opgepast 102a Neem de stroomkabel uitsluitend met de stekker vast wanneer u hem in een stopcontact of in dit toestel steekt, of wanneer u hem uittrekt. 104 Tracht te voorkomen dat kabels en snoeren verstrikt geraken. Hou alle kabels en snoeren buiten het bereik van kinderen. 106 Klim nooit bovenop het toestel of plaats er geen zware voorwerpen op. 107a Neem de stroomkabel of de stekker nooit vast met natte handen wanneer u hem in een stopcontact of in dit toestel steekt, of wanneer u hem uittrekt. 108a Trek de stekker uit het stopcontact en koppel alle externe apparaten af, alvorens het toestel te verplaatsen. 109a Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact, alvorens het toestel schoon te maken. 110a Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u gevaar voor blikseminslagen vermoedt Dit toestel is erg zwaar. Wees voorzichtig bij het verplaatsen, zodat het niet valt en iemand verwondt. 2

3 Belangrijke opmerkingen 291b Gelieve, naast de items in VEILIG GEBRUIK VAN HET TOESTEL op p. 2, ook het volgende in acht te nemen: Stroombron 301 Gebruik dit toestel niet op eenzelfde stroomkring samen met apparaten die ruis veroorzaken (zoals een elektrische motor of een regelbaar lichtsysteem). 307 Alvorens dit apparaat aan te sluiten op andere toestellen, schakelt u best alle toestellen uit. Zo voorkomt u defecten en/of schade aan luidsprekers of andere toestellen. Plaatsing 351 Als u dit toestel gebruikt nabij een vermogensversterker (of een ander apparaat met grote transformators) kan er brom ontstaan. Orienteer het toestel anders of verwijder het van de interferentiebron. 352a Dit toestel kan radio- of TV-ontvangst verstoren. Gebruik het niet in de nabijheid van zulke ontvangers. Onderhoud 401b Onderhoud van de metalen onderdelen: Gebruik voor een gewone schoonmaakbeurt een zachte droge doek of een lichtjes met water bevochtigde doek. Gebruik voor hardnekkig vuil een doek met een mild, niet-bijtend schoonmaakmiddel. Veeg nadien het toestel goed af met een zachte droge doek. 402 Onderhoud van de bekleding: maak de bekleding schoon met een borstel met stijve haren. 402 Gebruik nooit benzine, thinner, alcohol of gelijk welk oplosmiddel. Dit om verkleuring of vervorming te voorkomen. Bijkomende voorzorgen 553 Ga voorzichtig tewerk wanneer u de knoppen, regelaars en andere bedieningsorganen van het toestel gebruikt. Ruw omgaan met deze dingen kan defecten veroorzaken. 556 Neem bij het aan- en afkoppelen van alle kabels steeds de connector zelf vast trek nooit aan de kabel. Zo voorkomt u kortsluitingen en schade aan de interne elementen van de kabel. 557 Bij normale werking produceert het toestel een kleine hoeveelheid warmte. 558a Hou, om uw buren niet te storen, het volume op een redelijk niveau. U kan ook een hoofdtelefoon gebruiken zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de mensen rondom u (vooral in de late uren). 559a Om het toestel te transporteren, gebruikt u best de oorspronkelijke verpakking (inclusief opvulling). Anders dient u te zorgen voor een gelijkwaardige verpakking. 562 Wanneer u klaar bent met de aansluitingen, zet dan uw diverse toestellen aan in de opgegeven volgorde. Door de toestellen in de verkeerde volgorde aan te zetten, riskeert u defecten en/of schade aan luidsprekers en andere toestellen. Bij het opstarten: Zet de KC-300 laatst aan. Bij het uitschakelen: Zet de KC-300 eerst uit. 3

4 Beschrijving van de panelen Bedieningspaneel fig.01 Jacks (Achterpaneel) fig CH1 (Kanaal 1) Op CH1 zijn er twee input jacks: MIC en LINE. De MIC input is gebalanceerd (-50 dbm) en is een speciale microfooningang die ervoor zorgt dat zelfs bij hoge volumes uw stem erbovenuit komt. De LINE input is een mono input die geschikt is voor het line level-signaal (-20 dbm) van uw keyboard of synth. Met de CH1-knop regelt u het volume van kanaal CH2 en CH3 (Kanalen 2 & 3) Dit zijn stereo inputs (-20 dbm). Sluit de outputs L en R van uw keyboard (stereosignaal) aan op de juiste jack. Als het signaal van uw keyboard mono is, sluit dan aan op de L (MONO) jack. Het volume wordt dan voor L en R tegelijkertijd geregeld. Met de CH2- en CH3-knoppen regelt u het volume van de kanalen 2 en CH4 CH4 is een mono input-kanaal speciaal voor monitoring (-20 dbm). Het signaal dat binnenkomt in CH4, wordt niet uitgestuurd via de LINE OUT-uitgangen, maar enkel via de interne luidspreker en de hoofdtelefoon. Dit is een erg handige oplossing voor geluid dat enkel voor de artiest zelf bedoeld is, bv. de talkback van de grote PA-mengtafel of een click track wanneer er een sequencer meespeelt. * Als u in uw setup geen line outputs gebruikt, dan kunt u CH4 op dezelfde manier gebruiken als de andere kanalen. 4. Line Out Er zijn drie onafhankelijke line out jacks voorzien: MONO, L en R. Dit zijn gebalanceerde phone jacks. Het volume regelt u met de LINE OUT-knop (LEVEL). 5. MASTER CONTROL Met VOLUME-knop regelt u de output van de ingebouwde luidspreker en van de phones jack. Met de knoppen HIGH en LOW bedient u de 2-bands equalizer. De PHONES jack stuurt een krachtig signaal uit, dat zelfs bruikbaar is wanneer het volume op het podium flink luid staat. Als er een hoofdtelefoon aangesloten is op de PHONES jack, dan komt er geen geluid uit de luidspreker. * Zet steeds de VOLUME-knop van het MASTER CONTROLgedeelte op 0 voordat u een hoofdtelefoon inplugt of uittrekt. * De PHONES-output is mono. 6. POWER-schakelaar en -lichtje Hiermee schakelt u het toestel in en uit. Wanneer het toestel aan staat, brandt het POWER-lichtje. * Zet steeds alle volumeregelaars dicht (op 0) voordat u het toestel in- of uitschakelt. * Dit toestel is uitgerust met een beveiligingscircuit. Na het opstarten duurt het eventjes (enkele seconden) voordat de normale werking begint. 4

5 Beschrijving van de panelen 7. Stereo Link jack Gebruik deze aansluiting om het toestel door te verbinden met een 2e KC-300, om ze in stereo te gebruiken. * Voor details over Stereo Link, zie Stereo Link (p. 6). Wanneer het toestel aan staat, zullen de koelingsvinnen aan de achterkant na verloop van tijd warm worden. Raak ze dus niet aan met de blote hand! Aansluiten en opstarten fig.01 De polariteit van de T/R/S (Tip/Ring/Sleeve) jacks is als volgt. Controleer eerst of deze polariteit en pin-configuratie compatibel is met die van uw andere toestellen, alvorens aansluitingen te maken. TIP (HOT) 1. Zorg dat alle volumeregelaars van de KC-300 en de aangesloten apparatuur op 0 staan. 2. Zet uw keyboard(s) en sequencer (indien u er een gebruikt) aan. 3. Zet de KC-300 aan. RING (COLD) SLEEVE (GND) 4. Als er een mengtafel aangesloten is op de LINE OUT jack(s) van de KC-300, zet die mengtafel dan aan. 5. Regel het volume van de toestellen. Om defecten en/of schade aan luidsprekers of andere toestellen te voorkomen, moet u steeds het volume dicht zetten en alle toestellen uitschakelen alvorens aansluitingen te maken. Zorg dus dat op de KC-300 alle volumeregelaars op 0 staan. Wanneer u klaar bent met de aansluitingen, zet dan uw apparatuur aan in de opgegeven volgorde. Door de toestellen in de verkeerde volgorde aan te zetten, riskeert u defecten en/of schade aan luidsprekers of andere toestellen. Voor het uitschakelen: Zet eerst het volume van alle aangesloten toestellen dicht en schakel de toestellen uit in de omgekeerde volgorde van bij het inschakelen. Afhankelijk van de positie van de microfoons t.o.v. luidsprekers kan er rondzang ontstaan. Dit kunt u verhelpen door: - de microfoon(s) anders te oriënteren. - de microfoon(s) verder van de luidsprekers te plaatsen. - het volume te verlagen. 5

6 Beschrijving van de panelen Stereo Link Als u twee KC-300 en gebruikt, dan kunt u ze makkelijk in stereo aansluiten. Deze functie noemen we Stereo Link. Het signaal van het rechterkanaal wordt uitgestuurd via de luidspreker van de hoofdversterker, het signaal van het linkerkanaal via de luidspreker van de sub-versterker (de andere KC-300). Volg de onderstaande procedure om twee versterkers met elkaar te verbinden via één enkele audiokabel (met 1/4 phone jacks). * Zet de volumeregelaars van het MASTER CONTROLgedeelte op beide KC-300 en op 0 alvorens aansluitingen te maken. Wanneer u klaar bent met de aansluitingen, zet dan uw apparatuur aan in de opgegeven volgorde. Door de toestellen in de verkeerde volgorde aan te zetten, riskeert u defecten en/of schade aan luidsprekers of andere toestellen. 1. Zorg dat alle volumeregelaars van de KC-300 en de aangesloten apparatuur op 0 staan. 2. Zet uw keyboard(s) aan. 3. Zet de eerste KC-300 (de hoofdversterker ) aan. 4. Zet de tweede KC-300 (de sub-versterker ) aan. 5. Regel het volume van de toestellen. Voor het uitschakelen: Zet eerst het volume van alle aangesloten toestellen dicht en schakel de toestellen uit in de omgekeerde volgorde van bij het inschakelen. De volumeregelaars voor de verschillende kanalen gelden zowel voor de hoofd- als de sub-versterker. Op de sub-versterker kunt u enkel de STEREO LINK IN jack en de drie knoppen ven de MASTER CONTROL gebruiken. Als u de Stereo Link-functie gebruikt, moet u ook nog het volgende doen. 1. Regel de volumebalans tussen de kanalen met de volumeknoppen van het CHANNEL CONTROLgedeelte van de hoofdversterker. 2. Gebruik de drie knoppen van het MASTER CONTROLgedeelte van beide versterkers om het hoofd- en het subvolume en de toon te regelen. De jacks en knoppen van de hoofdversterker werken exact hetzelfde als bij het gewone gebruik, maar enkel de signalen van het rechterkanaal worden uitgestuurd door de interne luidsprekers. 6

7 Beschrijving van de panelen Gebruik van een luidsprekerstatief De KC-300 kan op een luidsprekerstatief gemonteerd worden. Deze statieven zijn in de handel verkrijgbaar. Als u zulk een statief gebruikt, kunt u de KC-300 op een ideale hoogte plaatsen voor monitoring, of kunt u hem gebruiken als eenvoudig PA-systeem. Als u twee KC-300 en op statieven plaatst en via Stereo Link verbindt, kunnen ze dienen als eenvoudig stereo PA-systeem van 2 x 100 W. * Gebruik een luidsprekerstatief dat een last van 20 kg (44 lb) of meer kan dragen. * Als u een luidsprekerstatief gebruikt, stel dan de hoogte in op 120 cm (47 inches) of minder en zet de poten op een breedte van 100 cm (40 inches) of meer. Wanneer u dit toestel op een luidsprekerstatief plaatst, moet dit met ten minste twee personen gebeuren, om het risico op ongevallen en kwetsuren tot een minimum te herleiden indien het toestel zou vallen. Als u het toestel op een door Roland aanbevolen statief plaatst, zorg dan dat het waterpas staat en stabiel blijft. Zorg dat de kabels die u op dit toestel aansluit, voldoende bewegingsruimte hebben, om ongevallen te vermijden indien iemand erover zou struikelen. 7

8 Specificaties Uitgangsvermogen Luidspreker 100 W / 8 ohm Nominaal Input Level khz) INPUT Kanaal 1 MIC -50 dbm Kanaal 1 LINE -20 dbm Kanaal 2, 3, 4-20 dbm STEREO LINK IN 0 dbm Nominaal Output Level khz) STEREO LINK OUT 0dBm LINE OUT +4 dbm 0 dbm = 0,775 Vrms Luidsprekers 30 cm (12 inches) x 1 + Horn Driver x 1 Bedieningsorganen Volumeknop Kanaal 1 (MIC/LINE) Volumeknop Kanaal 2 (STEREO) Volumeknop Kanaal 3 (STEREO) Volumeknop Kanaal 4 (MONITOR) Line Out LEVEL-knop LOW-knop HIGH-knop VOLUME-knop POWER-knop Stroombron AC 117 V, 230 V of 240 V Opgenomen vermogen 80 W Afmetingen 482 (B) X 350 (D) X 477 (H) mm 19 (B) X 13-13/16 (D) X 18-13/16 (H) inches Gewicht 17,5 kg/ 38 lbs 10 oz Accessoires Gebruiksaanwijzing Opties Luidsprekerstatief SS-115A Speraker Cap SS-CAP * Als u een SS-115A luidsprekerstatief gebruikt, gebruik dan ook een SS-CAP speaker cap. * In het belang van de productverbetering kunnen de specificaties en/of het uiterlijk van dit toestel gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Connectors MIC Input Jack Kanaal 1: 1/4 T/R/S phone-type, gebalanceerd LINE Input Jack Kanaal 1 Input Jacks Kanaal 2 & 3 (L/MONO, R) Input Jack Kanaal 4 (MONITOR) LINE OUT Jacks (1/4 T/R/S phone-type, gebalanceerd MONO, L, R) STEREO LINK OUT Jack STEREO LINK IN Jack PHONES Jack Voor EU-landen Dit product beantwoordt aan de vereisten van de Europese Richtlijnen EMC 89/336/EEC en LVD 73/23/EEC. 8

Handleiding. Voornaamste eigenschappen

Handleiding. Voornaamste eigenschappen Handleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw aankoop van de Roland Powered Subwoofer KCW-1. Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de correcte bediening van het toestel. Om zeker te zijn

Nadere informatie

Handleiding. Speciale V-Drums Personal Monitor. Krachtige Sound. Multifunctionele Inputs. Mobiliteit

Handleiding. Speciale V-Drums Personal Monitor. Krachtige Sound. Multifunctionele Inputs. Mobiliteit Handleiding Hartelijk dank voor uw aankoop van de PERSONAL MONITOR PM-10. Voor u dit toestel gaat gebruiken, gelieve eerst de pagina s getiteld Belangrijke veiligheidsinstructies (p. 3), Veilig gebruik

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM 1 1 2 4 6 8 10 5 7 9 11 12 1 15 14 1 2 4 1: hoogte buis 2: borg pen : borg bout van hoogte buis 4: borg bout statief voet Statief Statief is optioneel 2

Nadere informatie

Handleiding AC & BATTERY POWERED FET

Handleiding AC & BATTERY POWERED FET Handleiding AC DC AC & BATTERY POWERED FET 1 Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze voor de BOSS BD-2 Blues Driver. Lees voor gebruik van het apparaat eerst aandachtig de hoofdstukken getiteld: HET

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND PM-30

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND PM-30 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

8 CHANNEL MUSIC MIXER CHANNEL MUSIC MIXER

8 CHANNEL MUSIC MIXER CHANNEL MUSIC MIXER 8 CHANNEL MUSIC MIXER 172.580 12 CHANNEL MUSIC MIXER 172.583 Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Mode d Emploi Gebrauchsanleitung Brugsanvisning NL Hartelijk dank voor de aanschaf van dit SkyTec mengpaneel.

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

Voornaamste eigenschappen. Streven naar de hoogste klankkwaliteit

Voornaamste eigenschappen. Streven naar de hoogste klankkwaliteit Handleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Roland Bi-Amp Monitor DS-8/7/5. 201b Voor u dit toestel gaat gebruiken, gelieve eerst de pagina s getiteld Belangrijke veiligheidsinstructies (p. 3), Veilig

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND DB-700 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1222276

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND DB-700 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1222276 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor ROLAND DB-700. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de ROLAND DB-700 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. YAMAHA P4500/P3200/P1600

Uw gebruiksaanwijzing. YAMAHA P4500/P3200/P1600 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Nokia Music Speakers MD-3

Nokia Music Speakers MD-3 Nokia Music Speakers MD-3 9253870/2 NEDERLANDS De MD-3-stereoluidsprekers bieden een uitstekende geluidskwaliteit wanneer u naar muziek of de radio luistert op uw compatibele Nokia telefoon of audioapparaat.

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

Nostalgieradio MD NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September :22 15

Nostalgieradio MD NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September :22 15 Nostalgieradio MD 81342 NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September 2006 3:22 15 Inhoudsopgave Veiligheidsadviezen............................ 4 Bediening.....................................6 Inschakelen/uitschakelen

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Tuincontactdoos met piket

Tuincontactdoos met piket NL Handleiding GS 2 DE GS 4 DE Belangrijk! Lees deze handleiding en bewaar ze. Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht. Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 29 2 Leveringsomvang... 29 3 Conform gebruik...

Nadere informatie

Handleiding. Voornaamste eigenschappen

Handleiding. Voornaamste eigenschappen Handleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de Roland CUBE Monitor CM-30. Lees alvorens dit toestel te gebruiken aandachtig de volgende pagina's: BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (p.

Nadere informatie

Power Amplifier Q2 - Q4 AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT. Power Amplifier Q2 Q4. Gebruikershandleiding & Installatiegids

Power Amplifier Q2 - Q4 AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT. Power Amplifier Q2 Q4. Gebruikershandleiding & Installatiegids Power Amplifier Q2 - Q4 AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT Power Amplifier Q2 Q4 Gebruikershandleiding & Installatiegids A U D A C P R O F E S S I O N A L A U D I O E Q U I P M E N T Gebruikershandleiding

Nadere informatie

VERMOGENVERSTERKER VPA2650M

VERMOGENVERSTERKER VPA2650M VERMOGENVERSTERKER IEIDING Wij danken u voor uw aankoop van een professionele versterker. De uitzonderlijke kwaliteit van de onderdelen en de constructie maken van dit toestel een trouwe en betrouwbare

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SHL3850NC. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SHL3850NC. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SHL3850NC Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8 Inhoud: VEILIGHEID EN ONDERHOUD... 1 Veiligheid... 1 Plaats van opstelling... 1 Omgevingstemperatuur... 2 Elektromagnetische comptabiliteit... 2 Reparaties... 2 Reiniging... 2 Inhoud pakket... 3 Specificaties...

Nadere informatie

COM12/COM24 Mengversterker AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT. COM12/COM24 Mengversterker. Handleiding

COM12/COM24 Mengversterker AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT. COM12/COM24 Mengversterker. Handleiding COM12/COM24 Mengversterker AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT COM12/COM24 Mengversterker Handleiding A U D A C P R O F E S S I O N A L A U D I O E Q U I P M E N T Handleiding AUDAC http://www.audac.be

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

LPTC801 8-KANAALS DIMSONCOLE

LPTC801 8-KANAALS DIMSONCOLE 8-KANAALS DIMSONCOLE 1. Inleiding Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Dit toestel is uitgerust met 8 kanalen met LED aanduiding, 8 flash knoppen+

Nadere informatie

RELAY G30 Pilotenhandboek

RELAY G30 Pilotenhandboek RELAY G30 Pilotenhandboek 40-00-2007 Advanced Users Guide available @ www.line6.com/manuals Rev H Opmerkingen voor uw veiligheid OPGELET RISICO OP ELEKTRO- CUTIE. NIET OPENEN. WAARSCHUWING: Om het risico

Nadere informatie

Inhoud Veiligheid en onderhoud Inhoud pakket Technische gegevens Beschrijving 8 Bediening 9 Service 10

Inhoud Veiligheid en onderhoud Inhoud pakket Technische gegevens Beschrijving 8 Bediening 9 Service 10 Notebookluidsprekers MEDION E83013 (MD 856051) Handleiding Inhoud Veiligheid en onderhoud 2 Bedoeld gebruik... 2 Veiligheid... 2 Voeding... 3 Opstellingslocatie... 3 Elektromagnetische compatibiliteit...

Nadere informatie

MONITOR SPEAKER MS40DR

MONITOR SPEAKER MS40DR MONITOR SPEAKER MS40DR Gebruikershandleiding NL VOORZICHTIG LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U VERDERGAAT * Bewaar deze gebruikershandleiding op een veilige plaats voor eventuele toekomstige raadpleging.

Nadere informatie

Nederlandse Gebruikershandleiding L.U.C.A.S. NANO 300

Nederlandse Gebruikershandleiding L.U.C.A.S. NANO 300 Nederlandse Gebruikershandleiding L.U.C.A.S. NANO 300 Gefeliciteerd en dank u voor het kiezen van een HK AUDIO product! Het zit allemaal in de naam: LUCAS NANO 300 brengt onze succesvolle LUCAS systemen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS20CCSV

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS20CCSV U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor SAMSUNG RS20CCSV. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de SAMSUNG RS20CCSV in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

EM1037 R1 2 Poorts KVM USB Switch met Audio

EM1037 R1 2 Poorts KVM USB Switch met Audio EM1037 R1 2 Poorts KVM USB Switch met Audio Let op het gebruik van de USB poorten : Het toetsenbord in de bovenste USB poort aansluiten. De muis in de onderste USB poort aansluiten. 2 NEDERLANDS EM1037

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL R2 GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Inhoudsopgave 02INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N

HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt) Apparaat :HAARSTIJLSET

Nadere informatie

guitar amplifier guitar amplifier

guitar amplifier guitar amplifier guitar amplifier guitar amplifier CUBE-15 CUBE-30 Nederlandstalige handleiding Wijzigingen van de specificaties en het uiterlijk zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden. DILS - 211003 EDS - 1000

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Actieve geluidset PAS-350

GEBRUIKSAANWIJZING. Actieve geluidset PAS-350 GEBRUIKSAANWIJZING Actieve geluidset PAS-50 1 NL PAS-50 bedieningspaneel subwoofer PAS-50 1 PEAK PEAK PEAK 2 STATUS PAIR SUB LEVEL INPUT LEFT RIGHT 4 LINK OUT 5 SAT OUT 6 SUB 500 Watt SAT 2 x 150 Watt

Nadere informatie

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Handleiding Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Belangrijk Wanneer het product is ingeschakeld, ziet u de functie On Mode geactiveerd. Echter, wanneer het product is aangesloten op een extern

Nadere informatie

Owner s Manual. ZT Amplifiers. Lunchbox Acoustic. Acoustic/Vocal Amplifier LBA1

Owner s Manual. ZT Amplifiers. Lunchbox Acoustic. Acoustic/Vocal Amplifier LBA1 Owner s Manual ZT ZT Amplifiers Lunchbox Acoustic Acoustic/Vocal Amplifier LBA1 Features 1 2 3 4 Top Panel I N S T R U M E N T VOLUME GAIN BASS TREBLE REVERB 3 2 1 OFF FEEDBACK CUT M I C R O P H O N E

Nadere informatie

3D-printerpen Metallic Handleiding

3D-printerpen Metallic Handleiding 3D-printerpen Metallic Handleiding Gefeliciteerd! U bent nu in het bezit van de nieuwste generatie 3D-printerpen. Hiermee heeft u het creëren van unieke 3D-tekeningen, miniaturen en accessoires zelf in

Nadere informatie

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO WAARSCHUWING STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM HET ONTSTAAN VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BELANGRIJK

Nadere informatie

BeoLink Passive. Opstel-aanwijzingen

BeoLink Passive. Opstel-aanwijzingen BeoLink Passive Opstel-aanwijzingen Dit product voldoet aan de voorwaarden die worden vermeld in de EU-richtlijnen 89/336 en 73/23. Technische gegevens, functies en het gebruik van deze functies kunnen

Nadere informatie

Nokia MD-4 miniluidsprekers

Nokia MD-4 miniluidsprekers Nokia MD-4 miniluidsprekers 9252814/2 NEDERLANDS Deze compacte stereoluidsprekers bieden een uitstekende geluidskwaliteit wanneer u naar muziek of de radio luistert op uw compatibele Nokia-telefoon of

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudsopgave 02 INHOUDSOPGAVE 03 INFORMATIE 04 OVERZICHT FRONTPANEEL 06 OVERZICHT ACHTERPANEEL 08 BEDIENING VAN DE R5 08 WEKKERINSTELLINGEN 09 SLEEP TIMER INSTELLINGEN 09 DIM 09

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Nederlands Waar vindt u Installatie.............................................

Nadere informatie

U heeft zowel een AudioCast Zender als een AudioCast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast AudioCast systeem te vormen!

U heeft zowel een AudioCast Zender als een AudioCast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast AudioCast systeem te vormen! Dank U voor de aankoop van een SoundCast draadloos systeem. SoundCast producten staan garant voor de beste kwaliteit in draadloze transmissie van een geluidsbron, vrij van storingen. U heeft zowel een

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Inductie Lader

Gebruikershandleiding. Inductie Lader Gebruikershandleiding Inductie Lader INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 3 WAARSCHUWINGEN... 3 FUNCTIES... 3 SPECIFICATIES... 4 INHOUD VAN DE VERPAKKING / ACCESSOIRES... 4 PRODUCTOVERZICHT... 4 HOE DE INDUCTIE

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest!

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! NL Jam Plus Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! Lees deze instructies door en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine model SOPHIE 120 order no model SOPHIE 160 order no

GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine model SOPHIE 120 order no model SOPHIE 160 order no GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine model SOPHIE 120 order no. 330-1032 model SOPHIE 160 order no. 330-1033 Inhoudsopgave 1. Algemene aanwijzingen 2. Veiligheidseisen 3. Transport en plaatsing 4. Bediening

Nadere informatie

AB x 1 HDMI switch, 3D en 4K ondersteuning

AB x 1 HDMI switch, 3D en 4K ondersteuning AB7819 5 x 1 HDMI switch, 3D en 4K ondersteuning 2 NEDERLANDS AB7819-5 x 1 HDMI switch, 3D and 4K ondersteuning Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Beschrijving paneel...

Nadere informatie

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Gebruikershandleiding Plug-en-play installatie in 1 minuut BESTE KLANT Hartelijk dank voor de aankoop van onze draadloze telefoonaansluiting

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

3D-printerpen 2016 versie Handleiding

3D-printerpen 2016 versie Handleiding 3D-printerpen 2016 versie Handleiding Gefeliciteerd! U bent nu in het bezit van de nieuwste generatie 3D-printerpen. Hiermee heeft u het creëren van unieke 3D-tekeningen, miniaturen en accessoires zelf

Nadere informatie

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN Om kortsluiting te voorkomen, dient dit product uitsluitend binnenshuis gebruikt te worden, en alleen in droge ruimten. Stel de componenten niet bloot aan regen of vocht. Niet

Nadere informatie

Professionele ultrasone reiniger

Professionele ultrasone reiniger Professionele ultrasone reiniger Digitale regeling Efficiënte omzetter TOEPASSINGEN: IDEAAL VOOR OPTICIENS, JUWELIERS, ONDERHOUD VAN KLOKKEN, TANDARTSEN, TECHNISCHE DIENSTEN, ENZ. GEBRUIKSAANWIJZING BELANGRIJK:

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING 2. VERBINDINGEN

1. BESCHRIJVING 2. VERBINDINGEN 1. BESCHRIJVING spanningsindicator AC uitgangsstopcontact krokodilleklemmen voedingsschakelaar 2. VERBINDINGEN Verbind de inverter met de sigarettenplug voor apparaten van 0-150W of rechtstreeks met de

Nadere informatie

Acube GEBRUIKERSHANDLEIDING. Draadloos PA Met MP3 Speler. GEBRUIKERSHANDLEIDING(Nederlands)... D1-D7

Acube GEBRUIKERSHANDLEIDING. Draadloos PA Met MP3 Speler. GEBRUIKERSHANDLEIDING(Nederlands)... D1-D7 Acube Draadloos PA Met MP3 Speler GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING(Nederlands)... D1-D7 INHOUD Functies...1 Belangrijke veiligheidsinstructies...2 Functie beschrijving...3 Aansluiting...6 SpecificatiesSpecificaties...7

Nadere informatie

TS-VGA GEBRUIKERSHANDLEIDING

TS-VGA GEBRUIKERSHANDLEIDING TS-VGA GEBRUIKERSHANDLEIDING www.visionaudiovisual.com/nl/techconnect-nl/ts-vga-nl 1 TS-VGA GEBRUIKERSHANDLEIDING Gefeliciteerd met uw aankoop van de Vision TS-VGA. Lees deze gebruikershandleiding en gebruik

Nadere informatie

Draadloze digitale audio overdracht systeem

Draadloze digitale audio overdracht systeem Draadloze digitale audio overdracht systeem zender ontvanger Inhoud Uw AquaSound Produkt Blz 2 Wat zit er in de verpakking Blz 2 De ilink zender Blz 3 Plaatsing van de ilink zender Blz 3 Aansluiten van

Nadere informatie

Nokia Charging Plate DT-600. Uitgave 1.2

Nokia Charging Plate DT-600. Uitgave 1.2 Nokia Charging Plate DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Uitgave 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Charging Plate DT-600 kunt u de batterijen van vijf compatibele apparaten

Nadere informatie

Systeemplanning NED-1

Systeemplanning NED-1 Systeemplanning Juiste systeemplanning is de beste manier om de prestaties van uw versterker te maximaliseren. Door zorgvuldig uw installatie te plannen kunt u situaties voorkomen waarin de betrouwbaarheidsprestaties

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine Model KATRIN Order nr

GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine Model KATRIN Order nr GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine Model KATRIN Order nr. 330-1030 Inhoudsopgave 1. Algemene aanwijzingen 2. Veiligheidseisen 3. Transport en plaatsing 4. Bediening 5. Reiniging 6. Technische gegevens

Nadere informatie

Draai de schroeven goed aan zodat u een optimale verbinding bekomt.

Draai de schroeven goed aan zodat u een optimale verbinding bekomt. 1. BESCHRIJVING spanningsindicator voedingsschakelaar AC uitgangsstopcontact krokodilleklemmen 2. VERBINDINGEN Verbind het rode snoer van het "+" stopcontact (rode aansluiting) van de batterij met het

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Handleiding 400C comboversterker

Handleiding 400C comboversterker Handleiding 400C comboversterker Veiligheidsvoorschriften 1. Dit toestel wordt met netspanning (230V~ of 115V~) gevoed. Sluit het apparaat uitsluitend aan op contactdozen met randaarde! Open de versterker

Nadere informatie

TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING

TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING Professional Supplies TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING (*680.100 /*680.200) Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig alvorens het apparaat in gebruik te nemen. -1- INDEX Hoofdstuk Omschrijving Blz 1 Inleiding...2

Nadere informatie

Handleiding Monty-alarmzender

Handleiding Monty-alarmzender Handleiding Monty-alarmzender Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de Monty-alarmzender. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld, om u in staat te stellen alarm

Nadere informatie

Handleiding RGB Led Lamp

Handleiding RGB Led Lamp Handleiding RGB Led Lamp Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding...45 2. Voorgeschreven gebruik...46 3. Verklaring van symbolen...46 4. Veiligheidsvoorschriften...47 5. Eigenschappen...48 6. Opstelling/montage...48

Nadere informatie

Nokia Mini Speakers MD /1

Nokia Mini Speakers MD /1 Nokia Mini Speakers MD-6 3 5 4 2 9205723/1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Inleiding Gefeliciteerd met uw

Nadere informatie

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18 .book Seite 1 Donnerstag, 14. Oktober 2004 3:22 15 GB D F E I NL DK N S FIN Compressor Cooler Instruction Manual 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière à compression Notice d emploi 18 Nevera

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product PT-8

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

Dynamische microfoon WH-002A

Dynamische microfoon WH-002A G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 30 27 75 Dynamische microfoon WH-002A Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar SBT50/00. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  SBT50/00. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome SBT50/00 Gebruiksaanwijzing a b c d e f BEEP PHILIPS SBT50 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

HQ-CHARGER UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S

HQ-CHARGER UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER51 1-2 UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Deze handleiding

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Veiligheid WIRELESS POWER SYSTEM 320SY

1 Inleiding. 2 Veiligheid WIRELESS POWER SYSTEM 320SY 1 Inleiding Met onze TRUST WIRELESS POWER 300 serie kunt u uw elektrische apparatuur op afstand bedienen zonder uit uw stoel op te hoeven staan. Het WIRELESS POWER systeem is uit te breiden met afstandbedieningen,

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies GEBRUIKSAANWIJZING 2 Dateq XTC Handleiding Veiligheidsinstructies NL Veiligheidsinstructies 1 Alle veiligheidsinstructies, waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen moeten als eerste gelezen worden. 2 Alle

Nadere informatie

U heeft zowel een icast Zender als een icast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast icast systeem te vormen!

U heeft zowel een icast Zender als een icast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast icast systeem te vormen! Dank U voor de aankoop van een SoundCast draadloos systeem. SoundCast producten staan garant voor de beste kwaliteit in draadloze transmissie van een geluidsbron, vrij van storingen. U heeft zowel een

Nadere informatie

ICR-200. www.ices-electronics.com

ICR-200. www.ices-electronics.com ICR-200 www.ices-electronics.com FM WEKKERRADIO MET BATTERIJ BACK-UP 1. SNOOZE/SLEEP OFF-KNOP 2. ALARM INSTELLEN-KNOP 3. TIJD INSTELLEN-KNOP 4. SLAAP INSTELLEN-KNOP 5. UREN INSTELLEN-KNOP 6. MINUTEN INSTELLEN-KNOP

Nadere informatie

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon 2 NEDERLANDS EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Aansluiten...

Nadere informatie

Microfoon DMW-916. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Microfoon DMW-916. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 30 00 63 Microfoon DMW-916 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02 Handleiding FCC-verklaring Dit apparaat is getest en bevonden te voldoen aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontwikkeld

Nadere informatie

MAA 406 Stereo eindversterker

MAA 406 Stereo eindversterker MAA 406 Stereo eindversterker Gebruiksaanwijzing voor de Nederlandse uitgave: Servi-Q B.V. Hoevelaken www.servi-q.nl Voor elke, zelfs gedeeltelijke reproductie is de schriftelijke toestemming van de auteur

Nadere informatie

HANDLEIDING MODEL 8141 MODEL 8142 MODEL 8143 LEKSTROOMTANG KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD., TOKYO, JAPAN

HANDLEIDING MODEL 8141 MODEL 8142 MODEL 8143 LEKSTROOMTANG KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD., TOKYO, JAPAN HANDLEIDING MODEL 8141 MODEL 8142 MODEL 8143 LEKSTROOMTANG MODELE LEAKAGE CLAMP 8141/8142/8143 SENSOR Series KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD., TOKYO, JAPAN Dit instrument werd ontworpen, vervaardigd

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

LA240 Ringleiding Versterker. Gebruiksaanwijzing

LA240 Ringleiding Versterker. Gebruiksaanwijzing LA240 Ringleiding Versterker Gebruiksaanwijzing Introductie Het LA240 Ringleiding Systeem is een praktische oplossing voor mensen met een hoortoestel om beter te kunnen horen wanneer er geluisterd wordt

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

DRAAGBAAR ENTERTAINMENTSYSTEEM

DRAAGBAAR ENTERTAINMENTSYSTEEM DRAAGBAAR ENTERTAINMENTSYSTEEM MCP-100 HANDLEIDING Gefeliciteerd met de aanschaf van deze hoogwaardige, draagbare luidspreker op accustroom. Elk onderdeel van de luidspreker is ontworpen en ontwikkeld

Nadere informatie

14. HANDLEIDING INSTALLATIE/ BEDRADING

14. HANDLEIDING INSTALLATIE/ BEDRADING 14. HANDLEIDING INSTALLATIE/ BEDRADING INHOUD 1. Voordat u begint... 116 2. Inhoud van de verpakking... 116 3. Algemene voorzorgsmaatregelen... 116 4. Voorzorgsmaatregelen bij installatie... 117 5. Voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

Belangrijke voorzorgen... 5 Elektrische vereisten... 7 Afgedankte elektrische apparatuur Onderdelen... 8

Belangrijke voorzorgen... 5 Elektrische vereisten... 7 Afgedankte elektrische apparatuur Onderdelen... 8 INSTRUCTIES voor de elektrische waterkoker Inhoudstafel Veiligheid van de elektrische waterkoker Belangrijke voorzorgen... 5 Elektrische vereisten... 7 Afgedankte elektrische apparatuur... 7 ONDERDELEN

Nadere informatie