HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO"

Transcriptie

1 HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

2 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de gebruikershandleiding. Dit symbool geeft aan dat een gevaarlijk voltage aanwezig is in het apparaat, dat kan leiden tot risico op een elektrische schok of persoonlijk letsel. LEES DE VOLGENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK WAARSCHUWING RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK DIT APPARAAT NIET OPENEN WAARSCHUWING: VERWIJDER GEEN SCHROEVEN OF ANDERE ONDERDELEN VAN HET APPARAAT OM EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN. Installeer en gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in de gebruikershandleiding. Dit apparaat moet gebruikt worden in combinatie met een voedingsbron zoals gespecificeerd in de specificatietabel. Wanneer u niet zeker weet welk type energie wordt gebruikt in uw huis, neem dan contact op met uw energieleverancier. Gebruik geen losse of beschadigde snoeren en/of stekkers. De wandcontactdoos moet zich dicht bij het apparaat bevinden en moet gemakkelijk toegankelijk zijn. Zorg ervoor dat wandcontactdozen of verlengkabels niet overbelast raken. Overbelasting kan kortsluiting of brand tot gevolg hebben. Trek altijd aan de stekker wanneer u deze uit de wandcontactdoos haalt. Trek niet aan de voedingskabel. Dit kan kortsluiting tot gevolg hebben. Wanneer u rook, een extreme opbouw van hitte of enig ander onverwacht fenomeen opmerkt, verwijder dan onmiddellijk de stekker uit de wandcontactdoos. Haal de stekker van het apparaat uit de wandcontactdoos tijdens onweersbuien. Haal de stekker van het apparaat uit de wandcontactdoos wanneer het apparaat geruime tijd niet wordt gebruikt. Ga niet op het netsnoer staan en knijp niet in het netsnoer. Plaats geen zware objecten op het netsnoer of eventuele andere kabels, dit kan het snoer of de kabels beschadigen. Houd het apparaat uit de buurt van kinderen! Wanneer ze met het netsnoer spelen, kunnen ze zich ernstig verwonden. Houd de voedingskabel uit de buurt van knaagdieren en konijnen. Zorg dat ventilatieopeningen ten alle tijden vrij gelaten worden, bedek of blokkeer deze dus niet. Laat 5 cm (2 ) ruimte vrij rondom het apparaat. Zorg dat het apparaat altijd goed geventileerd wordt. Houd het apparaat uit de buurt van hittebronnen zoals radiatoren, verwarmers, kachels, kaarsen en andere warmte-genererende producten. Voorkom gebruik van het apparaat in de buurt van sterk magnetische velden. Gebruik het apparaat niet wanneer condensatie kan optreden. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water of andere vloeistoffen. Gebruik het apparaat niet in een vochtige ruimte. Gebruik het apparaat niet in de buurt van een zwembad.

3 Elektrostatische storing kan normaal gebruik van het apparaat verstoren. Wanneer dit gebeurt, reset het apparaat en start het opnieuw op volgens de gebruikershandleiding. Het display is gemaakt van plastic en kan breken wanneer het beschadigd raakt. Kijk uit voor scherpe plastic splinters wanneer het scherm breekt om letsel te voorkomen. Mocht het apparaat nat zijn geworden haal dan direct de stekker uit de wandcontactdoos en laat het apparaat 72 uur drogen voordat u het product opnieuw probeert te gebruiken. Haal de batterijen uit het apparaat en/of afstandsbediening wanneer u deze een geruime tijd niet gebruikt. Dit apparaat en meegeleverde accessoires bevat gevoelige onderdelen. U mag deze nooit laten vallen, in een magnetron doen, verbranden of beschilderen. Bijt of zuig niet op het apparaat en/of de meegeleverde accessoires. Steek het apparaat of de meegeleverde accessoires niet in uw ogen, oren, mond of andere lichaamsopeningen. Dit apparaat en/of accessoires bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Houdt het apparaat daarom uit de buurt van kinderen. Probeer het aansluiten van een connector niet te forceren wanneer dit niet lijkt te passen. Wees voorzichtig wanneer u met het apparaat deelneemt in het verkeer, het geluid kan u van de omgeving afleiden. **** AC ADAPTOR EN BATTERIJEN NIET MEEGELEVERD ***** KENMERKEN Stroom:batterijen AA*4 (niet meegeleverd) 12/24-uursysteem: klok + jaar + maand + datum + week (2000~2099) FM-radio (frequentie:87~108mhz) Alarm + snooze Twee alarmopties: zoemer of FM-radio VOL- Digitale weergave Digitaal volumeniveau van 0~15 (standaard volumeniveau is 3) TOETSEN 1. Toetsen: MODE SET TURN+ TURN- ALARM SNOOZE RADIO VOL+ 2. Schakelaar voor energiebesparing:schakel naar OFF,het product zal het display niet altijd ingeschakeld houden (wanneer het apparaat niet is aangesloten op het lichtnet). Bediening: 1). Als het apparaat 2 seconden is ingeschakeld, dan zal de wekkerradio een pieptoon produceren en het display zal inschakelen. Tijd. De standaardtijd is ingesteld op 1 januari, 2012, 00:00 SET 2). Klokmodus a). Nadat de wekkerradio is ingeschakeld, zal de klok worden getoond op het LED-scherm. b). Druk op SET om het jaar te tonen, druk daarna op SET om de maand te tonen, en daarna de datum. Als er gedurende 30 seconden geen toetsen worden ingedrukt, dan zal de wekkerradio deze modus verlaten. c). Druk 3 seconden op SET om de tijd in te stellen. Druk op om de instelling die u wilt instellen te veranderen. De instelvolgorde is: tijd minuut jaar maand datum verlaten; de waarden zullen tijdens het instellen knipperen op het display, druk op TURN+ of TURN- om de instelling te veranderen.

4 Als er gedurende 30 seconden geen toetsen worden ingedrukt, dan zal de wekkerradio het instellen verlaten. d). Druk in de klokmodus op TURN+ om te schakelen tussen het 12- of 24-uursysteem. e). Druk op ALARM om het alarm in of uit te schakelen. TURN+ 3). Alarmmodus a). Druk in de klokmodus op MODE om de alarmmodus te activeren. b). Druk in de alarmmodus op SET om de alarmtijd in te stellen. Druk op SET om de instelling die u wilt instellen te veranderen; de instelvolgorde is: alarmuur alarmminuut verlaten. de waarden zullen tijdens het instellen knipperen op het display. Druk op of TURN- om de alarmtijd te veranderen. Als er gedurende 30 seconden geen toetsen worden ingedrukt, dan zal de wekkerradio het instellen verlaten. Het alarm zal geactiveerd worden zodra het is ingesteld. c). Als er in de alarmmodus gedurende 30 seconden geen toetsen worden ingedrukt, dan schakelt de wekkerradio terug naar de klokmodus. d). De wekmodus instellen d). Druk tijdens het instellen van het alarm op RADIO om de radiozender die wordt afgespeeld te gebruiken als wekbron (het alarm wordt ingesteld op de laatst afgespeelde radiofrequentie),.het alarm zal op de gewenste tijd voor 15 minuten klinken. dd). Als de bovenstaande instelling niet wordt gemaakt, dan zal er een pieptoon klinken wanneer het alarm afgaat en het alarm zal maar 1 seconde klinken. klokmodus ddd). Druk nadat de wekmodus is ingesteld op MODE om terug te gaan naar de e). Druk op ALARM, de alarmmodus wordt ingeschakeld(het ALARM-lampje licht op). Het ALARM-lampje gaat uit wanneer het alarm wordt uitgeschakeld. f). Wanneer de alarmtijd wordt bereikt, dan zal de wekkerradio het alarm laten klinken. Druk wanneer het alarm afgaat op een willekeurige toets (behalve SNOOZE ) om het RADIO alarm te stoppen. Als u op SNOOZE drukt, dan wordt de snooze-modus geactiveerd en het SNOOZE-lampje zal knipperen. De snooze-tijd is 5 minuten (u kunt maximaal 2 keer snoozen). om de radio te RADIO 4). Radiomodus: a). Druk wanneer de radio niet in de alarmmodus staat op activeren. Druk in de radiomodus op om de radiomodus te verlaten. b). In de radiomodus zal het display de frequentie tonen. TURN+ c). Druk op SET om de opgeslagen radiofrequentie af te spelen of druk herhaaldelijk op TURN+ SET om de volgende radiofrequentie te selecteren. d). Druk 3 seconden op SET tot er een pieptoon klinkt om de huidige radiofrequentie op te slaan in het geheugen. U kunt 20 zenders opslaan, wanneer er meer zenders worden opgeslagen, dan zal de eerst opgeslagen frequentie overschreven worden door de laatst opgeslagen frequentie. e). Druk op om naar de vorige frequentie te gaan, TURN- om naar de volgende frequentie te gaan,druk op of TURN- om automatisch naar zenders met een hogere of lagere frequentie te zoeken. f). Druk 3 seconden op ALARM om de slaaptijd van de radio in te schakelen, druk daarna op TURN+ of TURN- om de slaaptijd in te stellen op 10/20/30/40/50/60 minuten. Druk na het instellen van de slaaptijd opnieuw op ALARM om het instellen te verlaten. De radio zal worden uitgeschakeld wanneer de ingestelde tijd is verstreken. g). Druk in de radiomodus op SNOOZE om de klokmodus te veranderen, na 10 seconden zal de radio automatisch terugschakelen.

5 h). Druk kort op VOL+ of VOL- om het volume met 1 stap per druk aan te passen; Druk lang op VOL+ of VOL- om het volume snel aan te passen. 5). Geluidsbediening: a). Als het van de wekkerradio niet altijd ingeschakeld kan worden, dan kan geluidsbediening handig zijn b). Als er een geluidsignaal ontvangen wordt, dan zal het display voor 10 seconden oplichten. 6). Digitaal LED- display Als de verbinding met het stopcontact wordt verbroken en u alleen gebruik maakt van de klokmodus, dan is het verstandig om de weergaveschakelaar in de stand off te zetten om energie te besparen. a). Het product kan het display een lange tijd inschakelen (dit kost veel stroom) of het display alleen 10 seconden laten oplichten. Als u de weergaveschakelaar in de stand off zet, dan zal het display binnen 10 seconden worden uitgeschakeld en bij elke druk op een toets of met geluidsbediening voor 10 seconden ingeschakeld worden. b). Als het display is ingeschakeld, dan zal de helderheid van het display tussen 21:00 en 07:00:00 met 50 procent afnemen. c). Als de wekkerradio wordt aangesloten op het lichtnet, dan zal het display altijd ingeschakeld zijn (DC 6V 600mA) 7). AUX INGANG:U kunt tijdens het afspelen in de radiomodus ook een ander audioapparaat op de wekkerradio aansluiten door een 3,5mm stekker in de AUX INGANG te steken (Ф3,5mm stekker)

6 Service en ondersteuning Voor informatie: Voor ondersteuning: ICES helpdesk: Duitsland (Lokale kosten) Nederland (Lokale kosten + 1ct P/min) België (Lokale kosten) Frankrijk (Lokale kosten) De helpdesk is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9:00 tot 18:00. Als uw apparaat gerepareerd moet worden, dan zal onze helpdesk u naar uw lokale dealer doorverwijzen. ICES biedt service en garantie in overeenstemming met het Europese recht. Dit betekent dat u in geval van reparatie(zowel tijdens als na de garantieperiode) contact op moet nemen met uw lokale dealer. Let op: Het is niet mogelijk om het apparaat rechtstreeks naar ICES te sturen voor reparatie. Belangrijke opmerking: Als het apparaat wordt geopend door een niet-officieel service center, dan vervalt de garantie onmiddellijk. Dit symbool geeft aan dat het betreffende elektrische product of de batterij niet moet worden verwijderd als algemeen huishoudelijk afval in Europa. Zorg voor een juiste afvalverwerking door het product en de batterij in overeenstemming met alle van toepassing zijnde lokale wetten voor het verwijderen van elektrische apparatuur of batterijen te verwijderen. Als u dit doet, helpt u de natuurlijke hulpbronnen te behouden en de standaard van milieubescherming te verbeteren bij de behandeling en verwijdering van elektrisch afval (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur). Producten met een CE keurmerk houden zich aan de EMC richtlijn (2004/108/EC) en de Richtlijn voor Lage Voltage (2006/95/EC) uitgegeven door de Europese Commissie. Alle rechten voorbehouden

Voorpaneel Achterpaneel

Voorpaneel Achterpaneel LENCO PLAYLINK-6 INHOUDSOPGAVE HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE Veiligheidsinstructies Accessoires Beschrijving apparaat en bediening Voorpaneel Achterpaneel Aan de slag 2 2 3 3 4 5 Minimumeisen........ 5 Download

Nadere informatie

ATAB-710 7" (18 CM) TABLET MET ANDROID 4.2

ATAB-710 7 (18 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 ATAB-710 7" (18 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 Handleiding Voor informatie en ondersteuning www.axxion-electronics.com Geachte klant, Bedankt voor de aanschaf van dit Axxion-product. Kwaliteit en gebruikersvriendelijkheid

Nadere informatie

TAB-1013 25 CM (10,1") INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0

TAB-1013 25 CM (10,1) INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0 TAB-1013 25 CM (10,1") INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu UM_TAB-1013_NL_V1.0 Inhoudsopgave Wat zit er in de doos?... 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...

Nadere informatie

TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2

TAB-925 9 (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies...3 Inschakelen en uitschakelen... 6 Het touchscreen gebruiken...

Nadere informatie

TAB-831 8 inch Mobiel internet apparaat met Android 4.0

TAB-831 8 inch Mobiel internet apparaat met Android 4.0 TAB-831 8 inch Mobiel internet apparaat met Android 4.0 Gebruikershandleiding Voor informatie en assistentie, www.lenco.eu Lenco_UM_TAB-831_NL V1.0 Inhoudsopgave Wat zit er in de doos?... 3 BELANGRIJKE

Nadere informatie

KIDZTAB-70 18 CM (7") TABLET MET ANDROID 4.2

KIDZTAB-70 18 CM (7) TABLET MET ANDROID 4.2 KIDZTAB-70 18 CM (7") TABLET MET ANDROID 4.2 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1 Inhoudsopgave Inschakelen en uitschakelen... 3 Het touchscreen gebruiken... 4 Interfaces... 4

Nadere informatie

TAB-1014 25 CM (10,1") INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0

TAB-1014 25 CM (10,1) INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0 TAB-1014 25 CM (10,1") INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0 Gebruikershandleiding www.lenco.eu Inhoudsopgave Wat zit er in de doos?... 5 De tablet verkennen... 6 Het beginscherm verkennen... 7 Aan de slag gaan...

Nadere informatie

H N A D N L D E L I E D I I D N I G

H N A D N L D E L I E D I I D N I G TAB-1031 HANDLEIDING Lees deze handleiding zorgvuldig door om correct gebruik van dit product te garanderen en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies...2

Nadere informatie

Model: XEMIO-955 / 965 / 966. MP4-speler / Aanraakscherm. Gebruiksaanwijzing (Nederlands)

Model: XEMIO-955 / 965 / 966. MP4-speler / Aanraakscherm. Gebruiksaanwijzing (Nederlands) Model: XEMIO-955 / 965 / 966 MP4-speler / Aanraakscherm Gebruiksaanwijzing (Nederlands) Voor meer informatie en ondersteuning, www.lenco.com Waarschuwingen: GEBRUIK ALTIJD DE STYLUS BIJ HET BEDIENEN VAN

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies RCR-2 Version 1 Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Lees en begrijp de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen voordat het apparaat in werking wordt gesteld. 2. Bewaar de aanwijzingen: De veiligheids- en

Nadere informatie

XEMIO-858 MP4-SPELER MET TOUCHSCREEN. Handleiding Nederlands

XEMIO-858 MP4-SPELER MET TOUCHSCREEN. Handleiding Nederlands XEMIO-858 MP4-SPELER MET TOUCHSCREEN Handleiding Nederlands Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com Waarschuwingen: GEBRUIK ALTIJD DE STYLUS BIJ HET BEDIENEN VAN DIT APPARAAT Niet doen Plaats geen

Nadere informatie

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt. TG1611_1711NL(du-du).book Page 1 Wednesday, March 16, 2011 10:01 AM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1611NL KX-TG1612NL KX-TG1613NL KX-TG1614NL KX-TG1711NL Afgebeeld model is de

Nadere informatie

HANDLEIDING TFT-1026

HANDLEIDING TFT-1026 HANDLEIDING TFT-1026 www.lenco.com 1 Veiligheidsmaatregelen WAARSCHUWING RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN Waarschuwing: Kijk nooit rechtstreeks in de laserstraal. Waarschuwing: als het apparaat

Nadere informatie

THE BOX. DAB/DAB+ en FM digitale radio met Bluetooth en NFC-technologie. Gebruiksaanwijzing

THE BOX. DAB/DAB+ en FM digitale radio met Bluetooth en NFC-technologie. Gebruiksaanwijzing DAB/DAB+ en FM digitale radio met Bluetooth en NFC-technologie Gebruiksaanwijzing Geachte klant, Bedankt voor je aankoop van een IRC-product. Wij zijn blij dat je voor een van onze producten hebt gekozen.

Nadere informatie

Solo TV Sound System

Solo TV Sound System Solo TV Sound System Gebruikershandleiding Inhoud Veiligheidsinformatie Inleiding Hartelijk dank... 6 Uitpakken... 6 Installeren van het systeem Stap 1: Het systeem plaatsen... 7 Stap 2: Het Solo-systeem

Nadere informatie

C-707I GEBRUIKSAANWIJZING. Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie (2004/108/EC)

C-707I GEBRUIKSAANWIJZING. Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie (2004/108/EC) LIFESTYLE HI-FI COMPONENTENSYSTEEM C-707I GEBRUIKSAANWIJZING Dit model bestaat uit een hoofdapparaat (RD-C707) en een paar luidsprekers (LS- C707). Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Tiny Audio M8

Gebruiksaanwijzing Tiny Audio M8 Gebruiksaanwijzing Tiny Audio M8 DAB, DAB+ en FM radio met batterijfunctie 1 Bedankt dat u hebt gekozen voor ons product. We hopen dat u er veel plezier van zult hebben. Symbolen in de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Comfort Digisystem Handleiding. SecureStream Technology. Receiver DE10. Nederlands

Comfort Digisystem Handleiding. SecureStream Technology. Receiver DE10. Nederlands Comfort Digisystem Handleiding SecureStream Technology Receiver DE10 Nederlands Handleiding Inhoudsopgave blz. Inleiding tot het Comfort Digisystem 3 Presentatie van de Receiver DE10 3 Functies Receiver

Nadere informatie

THE BULLET. Bluetooth-luidspreker met NFC-technologie. Gebruiksaanwijzing

THE BULLET. Bluetooth-luidspreker met NFC-technologie. Gebruiksaanwijzing Bluetooth-luidspreker met NFC-technologie Gebruiksaanwijzing Geachte Klant, Bedankt voor je aankoop van een IRC-product. Wij zijn blij dat je voor een van onze producten hebt gekozen. Tegelijkertijd weten

Nadere informatie

Handleiding. DigitRadio 300. DAB+/DAB/FM Radio

Handleiding. DigitRadio 300. DAB+/DAB/FM Radio Handleiding DigitRadio 300 DAB+/DAB/FM Radio 1 Voorwoord Deze handleiding ondersteunt u bij het veilig en juist gebruiken van uw radio, die in het vervolg van deze handleiding apparaat wordt genoemd. 1.1

Nadere informatie

AQV09E Series AQV12E Series AQV18E Series AQV24E Series. Air Conditioner. Nederlandse gebruikershandleiding DB98-30754A(4) Crystal wandmodel

AQV09E Series AQV12E Series AQV18E Series AQV24E Series. Air Conditioner. Nederlandse gebruikershandleiding DB98-30754A(4) Crystal wandmodel AQV09E Series AQV12E Series AQV18E Series AQV24E Series Air Conditioner Nederlandse gebruikershandleiding DB98-30754A(4) Crystal wandmodel kenmerken van uw nieuwe airconditioner Koele zomeraanbieding Tijdens

Nadere informatie

Operation Guide. Hepburn Operation Guide. Guía de funcionamiento Guia de Operação. Guide d utilisation Betriebsanleitung

Operation Guide. Hepburn Operation Guide. Guía de funcionamiento Guia de Operação. Guide d utilisation Betriebsanleitung Hepburn Operation Guide GB Operation Guide Guide d utilisation Betriebsanleitung Guía de funcionamiento Guia de Operação Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning 1 Inhoud Welkom bij View Quest...4 De voordelen

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Ga voor registratie en ondersteuning van uw product naar www.philips.com/welcome CD145 NL Digitale Draadloze Telefoon Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen! Gebruik uitsluitend batterijen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Luna

Gebruikershandleiding Nokia Luna Gebruikershandleiding Nokia Luna Uitgave 1.0 2 Inleiding Over uw headset Met de Nokia Luna Bluetooth Headset kunt u handsfree oproepen beantwoorden, zelfs wanneer u twee mobiele telefoons tegelijk gebruikt.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-112U

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-112U Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-112U Uitgave 1.2 2 Inleiding Over uw headset Met de headset Nokia Bluetooth BH-112U kunt u handsfree bellen, zelfs wanneer u twee mobiele apparaten tegelijk

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Wijnklimaatkasten

GEBRUIKSAANWIJZING. Wijnklimaatkasten GEBRUIKSAANWIJZING DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Wijnklimaatkasten (Foto - DX-28.88K) Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie, zoals veiligheids- en installatievoorschriften over

Nadere informatie

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik.

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik. Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op www.philips.com/welcome CD250 SE250 NL Telefoon Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome DS6600 NL Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 4 Veiligheid 4 Kennisgeving 5 2 Uw entertainmentsysteem met basisstation 7 Inleiding

Nadere informatie

SA 2700 Kit Handleiding

SA 2700 Kit Handleiding SA 2700 Kit Handleiding Inhoudsopgave 1. Planning van de Systeeminstallatie 1 2. Apparaat Introductie 3 3. Eerste Installatie 6 4. Ophangen 8 5. Standaard instellingen Systeem 11 6. Gebruikersmenu 12 7.

Nadere informatie