Verschijnt driemaandelijks 16 de jaargang, nr2, apr - mei - jun 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verschijnt driemaandelijks 16 de jaargang, nr2, apr - mei - jun 2009"

Transcriptie

1 Verschijnt driemaandelijks 16 de jaargang, nr2, apr - mei - jun 2009 Kantoor van afgifte Sint-Niklaas1 België - Belgique P PB 3/4959 VU & Afzender : Staf Lerno, Molenwijk 12, 9111 Belsele, tel: pagina 1

2 INHOUD NIEUWSBRIEF NR Beleid Voorwoord...3 Beheer Daknamse Meersen...5 Rietsnijderij...9 d Astgemete...11 Tielrodebroek...12 Moervaartmeersen...13 Educatie Verslag Boomplantactie Vogelring fietstocht...17 Vlaamse Ardennendag...19 Allerlei...21 Buiten die benen...24 Bijenhonger voorkomen met bloemen...25 Inzaai bijenvriendelijke bloempercelen...27 Werkgroep Leefmilieu Sinaai...29 Activiteitenkalender NATUURPUNT ZUID-WAASLAND...26 Is je adres niet correct? Krijg je deze nieuwsbrief tweemaal? Geef dan een seintje aan de redactie : of tel: De nieuwsbrief van Natuurpunt afdeling Zuid-Waasland verschijnt rond : 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober. Artikels, activiteiten en mededelingen die in «Nieuwsbrief » moeten worden opgenomen, moeten ten laatste op 1 juni 2009 op het redactieadres toekomen met opgave: onder welke rubriek te publiceren. Voor inlichtingen omtrent reclame, afbeeldingen en artikels neemt u contact op met de redactie. Werkten mee aan «Nieuwsbrief » Staf Lerno, Paul Durinck, Tom Neels, André Van Peteghem, Chris Van den Berghe, Liliane Verbeke, Franki Saman, Wim De Backer, Hugo Schelfout, Christel Strybos, Paul Van Steirteghem, Margot Van den Berghe, Theo Fischer. 2 Nieuwsbrief pagina 2

3 BELEID Voorwoord Beste natuurliefhebbers, Na toch wel een lange en koude winterperiode komt alles weer tot leven,iets later dan we reeds gewoon waren. De natuur is zo wonderlijk en geeft zeker niet al zijn geheimen prijs. Toch konden eind februari de zanglijster,de heggenmus en nog andere vroege zangers reeds hun lied ten gehore brengen. Het roodborstje zingt een heel jaar,maar in de winter toch iets minder:de zang gebruikt ook energie en daar kunnen ze in de winter best zuinig mee zijn. Terwijl de mezen naarstig op zoek zijn naar een gepaste nestkast en de eksters komen aanvliegen met een mand takken naar omhoog,om op het gepaste moment het eerste ei te kunnen leggen blijven de sijsjes die reeds 2 maanden in mijn tuin rond de voederplank heen en weer vliegen, zingen in de meest nabije bomen. De kieviten en scholeksters die ook in onze regio ieder jaar komen nestelen heb ik ook reeds begin maart op hun eigenste percelen zien rondvliegen. Op 14 februari hadden we onze algemene vergadering te Belsele. Zoals verwacht werd het jaarverslag unaniem goedgekeurd alsook het financieel verslag Door de stijging van het ledenaantal van 1245 naar 1340 ( + 95 ) hebben we nu 7 stemgerechtigde leden in de Algemene Vergadering van Natuurpunt. Na de formaliteiten eigen aan een algemene vergadering konden we bij een prachtig weertje een mooie wandeling maken naar groene plekjes in Belsele. Dank aan alle aanwezigen voor hun interesse. Maar onze schatbewaarder, Margot Van den Berghe heeft de uitdrukkelijke wens geuit om te willen stoppen. Na zovele jaren inzet zijn we haar enorm dankbaar voor al die jaren dat zij onze financiën beheerde. Dus zijn wij dringend op zoek naar een vervanger(ster).het u enige ervaring in het bijhouden van rekeningen,verwerken van inkomsten en uitgaven met een zekere transparantie dan ben jij misschien in de toekomst onze nieuwe kassier. Uiteraard zijn alle bestuursfuncties onbezoldigd en blijft dit vrijwilligerswerk. U kunt u in alle discretie melden bij de redactie van onze nieuwsbrief. Het werd geduldig wachten op de eerste zonnestralen. De paddentrek was daardoor laat en kort,mogelijks heb je er ook enkele de straat helpen oversteken. Toch gebeuren er rare,soms onverklaarbare natuurverschijnselen zoals het aanspoelen van grienden ( kleine walvissoort ) en dolfijnen in Tasmanie. Op enkele maanden (Vervolg op pagina 4) nr: pagina 3

4 tijd verloren er meer dan 500 het leven,bij de laatste strandworp konden er slechts 54 gered worden. Lees verder in deze nieuwsbrief : Allerlei nieuws vanuit Natuurpunt. Een overzicht van ons ledenaantal per gemeente of deelgemeente. Allerlei verslagen en bijdragen over activiteiten. Overzicht van de komende activiteiten. De voorzitter Staf Lerno In oktober 2005 heeft er nieuw DNA onderzoek plaatsgevonden naar de genetische relatie tussen de verschillende soorten mezen. Op basis van dit onderzoek zijn bijna alle wetenschappelijke namen voor mezen veranderd. Wij hebben de namen niet meteen overgenomen omdat nog niet zeker was of er nog meer wijzigingen gedaan zouden worden. Dit is niet het geval en vanaf nu zullen ook wij de nieuwe namen hanteren. Dit betekent dat de lijst met wetenschappelijke namen er nu als volgt uitziet: Pimpelmees - Cyanistes caeruleus Koolmees (niet veranderd) - Parus major Kuifmees - Lophophanes cristatus Zwarte mees - Periparus ater Matkop - Poecile montanus Glanskop - Poecile palustris Joepie, mijn naam is niet veranderd! 4 Nieuwsbrief pagina 4

5 BEHEER Nieuws Daknamse Meersen / Werkdag College Het wordt stilaan een traditie, het vierde jaar op rij kwamen op 16 december terug twee groepen met in totaal een 30-tal leerlingen van het College van Lokeren zich van de examenstress afreageren in het reservaat onder begeleiding van een viertal werkgroepleden en een begeleider van het College. De ene groep was al wat enthousiaster dan de andere, maar weer werd veel werk verzet. In de voormiddag werd een hooilandje gemaaid en opgeruimd, in de namiddag werd bij de voetbalvelden riet gemaaid en opslag van els, berk en wilg verwijderd in de moeraszone. Deze collegedag is een welgekomen activiteit voor het reservaat zodat een aantal kleinere werken die anders dreigen uitgesteld te worden, kunnen aangepakt worden. Kerstboom verwijderen van struik- en boomopslag (foto André Van Peteghem) Reeds een kleine vijftien jaar worden in het reservaat kerstbomen gekapt. Thans zijn het merendeel van de ondertussen reeds zeer groot geworden sparren gekapt en verkocht aan omliggende gemeenten. Op die manier werd geleidelijk aan op een voordelige en natuurvriendelijk manier een kerstsparrenaanplant omgevormd tot nr: pagina 5

6 grasland/struweelruigte. Dit jaar werd terug een mooie spar van ongeveer 15 m hoog gekapt. Deze werd neergepoot voor het gemeentehuis van Zele. Jammer dat men hem niet versierd heeft met bollen en slingers, hij was waarschijnlijk al mooi genoeg. Torfs Schoenen Torfs steunt reeds meerdere jaren Natuurpunt. Via haar baanwinkels wordt geld ingezameld voor natuurgebieden die bij deze vestiging zijn gelegen. De baanwinkel van Lokeren, gelegen dicht bij de oprit van de E17 doet dit voor de Daknamse Meersen. Wanneer klanten van de winkel geen draagtas wensen om hun aangekochte schoenen in te vertransporteren, dan geeft Torfs het equivalent van deze draagtas aan het reservaat. Deze actie is bijzonder succesvol. Verleden jaar werd zo ruim euro voor de Daknamse Meersen ingezameld. Over gans Vlaanderen bedroeg de opbrengst ongeveer euro! Torfs en haar klanten, hartelijk dank. Paul Durinck De kerstboom voor het gemeentehuis van Zele (foto Paul Durinck) Goed om weten Ook deze zomer, in de vakantieperiode, organiseren we opnieuw een Kinderdriedaagse voor jongeren tussen 8 en 12 jaar en 19 augustus 2009 We gaan samen 3 dagen op stap door de natuur. Leren wat we in de natuur kunnen zien, horen, voelen en ruiken! Dat is pas echt boeiend!!! Meer info in volgende nieuwsbrief en bij : André Van Peteghem, tel: Paul Durinck, tel: Nieuwsbrief pagina 6

7 Paddenstoelen determinatie in de Daknamse Meersen. Vorige zomer werd gestart met het wekelijks bezoeken van drie graslanden en een stukje wandelpad langs de voetbalvelden. Het doel was om meer paddenstoelen te vinden die in graslanden groeien. Want bijna iedereen die met paddenstoelen begaan is trekt naar het bos. Telkens bevind zich aan één zijde van de graslanden een jong bos +/- 30 jaar oud. Het eerste dat opviel is dat de Champignonfamilie goed vertegenwoordigd is. Een paddenstoelen familie die in het landbouwgebied volledig verdwenen is. Hier in de Daknamse Meersen vind deze familie het fantastisch omdat hier geen drijfmest gebruikt word. De Champignon moet het hebben van koeien of paardenmest. De breeksteeltjes zijn goed vertegenwoordigd. Het zijn mooie paddenstoelen die een schraal grasland verkiezen. Maar ook de vlekplaten en inktzwammen die graag op koeienvlaaien groeien doen het goed. Doordat er langs de trekgracht een moeraszone ligt met wat jonge opslag van els, berk en wilg, zijn hier zeldzame combinaties ontstaan van bv. berk in moeras met gras die dan bepaalde melkzwammen, russula's en ridderzwammen doen ontstaan. Deze groeien graag samen met berk. Els die in moeras groeit daar vind je veel zompzwammen. Alweer een familie die zorgt dat hij en de els het beter hebben als ze samen leven. In het totaal vonden we 170 soorten waarvan een 30 tal zeldzame. Of ik nu mijn wekelijks bezoek ga missen? Ik weet het niet. Van Peteghem André. Zwavelzwam + André nr: pagina 7

8 Afdeling Zuid-Waasland Grote bloedmycena met Reuze aardslak Dwerg mycena Foto s André Van Peteghem Plooirokje 8 pagina 8 Nieuwsbrief

9 Afdeling Zuid-Waasland Rietsnijderij Verslag werkdag Zaterdag 30 januari 2009 waren de getijden en de weersomstandigheden ons gunstig gezind zodat we eindelijk nog een keer riet konden maaien, dit was al enkele jaren geleden vanwege slecht weer en vaak ook te lage opkomst van vrijwillige medewerkers. Door de vorst en de uitdrogende wind van de afgelopen dagen was het riet voldoende droog wat noodzakelijk is om de vrij zware arbeid wat te verlichten. Nu maaiden we het schor gedeeltelijk ter hoogte van Wareslage-Waasmunster. Er was nog een werkdag gepland op 28 februari, maar die ging niet door, hou de mailings of de website in de gaten om te weten of het plaatsvindt. Door dit wisselmaaibeheer geven we de unieke spindotterbloem de kans massaal te bloeien in het voorjaar en verjongen we ook de rietvegetatie. Tot de volgende werkdag en alvast dank aan alle vrijwillige medewerkers! Sven, Paul, Philippe, Benny, Liliane en Chris, bedankt voor jullie hulp. Wil je er op een volgende werkdag bij zijn stuur dan een mailtje naar: Chris Van den Berghe: of tel: GSM: Chris Van den Berghe conservator Foto s Liliane Verbeke nr: pagina 9 9

10 Afdeling Zuid-Waasland Foto s Liliane Verbeke 10 pagina 10 Nieuwsbrief

11 Afdeling Zuid-Waasland d Astgemete Werkdag in de Astgemete Woensdag 25 februari 2009 werd er door de vaste vrijwilligers in de Astgemete gewerkt. Aan de antiquair werden de oprukkende bramen wat teruggesnoeid. Ook werd een strook vrijgemaakt zodat er plaats vrijkwam om boompjes en struiken aan te planten. In de namiddag kregen de knotwilgen nog wat aandacht om daar het waterslot weg te knippen. Bedankt Willy, Gilbert, René, Hugo, Albert en ikzelf, Liliane (verslaggever en fotograaf). nr: pagina 11 11

12 Afdeling Zuid-Waasland Tielrodebroek Winterbeeld van de Potpolder in Tielrode Let op de foto van de dijk waar de aftekening goed zichtbaar is die de rijm nalaat tot waar het water heeft gestaan ten tijde van de filmopnamen De Storm in november vorig jaar. We hebben ook kunnen vaststellen dat kort na het terugtrekken van het water het gras op de percelen aangekocht door Natuurpunt een ietwat groenere kleur had dan op de andere percelen. De filmopnamen hadden nog een kleine negatieve nasleep wat betreft het niet verwijderen van hun achtergelaten wrakhout. Daar er geen datum vooropgesteld was bij een aannemer is er klacht ingediend bij de politie door de Milieuvereniging Ons Streven. Het is in orde gekomen, de potpolder ligt er terug uitnodigend bij zoals ervoor. Tekst en foto s Liliane Verbeke. 12 pagina 12 Nieuwsbrief

13 Moervaartmeersen De afgelopen winterprik leverde niet enkel een reeks feeërieke foto s vanuit ongebruikelijke gezichtspunten op, de koude eiste ook zijn tol. Zo is er een ijsvogeltje gesneuveld. Het lag dood op één van de vijvers, onder een overhangende struik (foto pag.13). Mogelijk heeft hij tijdens een duikpoging iets te hardhandig kennis gemaakt met het ijs. Jammer, want het is één van de doelsoorten van het reservaat. Het zal echter geen alleenstaand geval geweest zijn: ijsvogels sneuvelen, wegens voedselgebrek, vaak bij bosjes tijdens langdurige koudeperiodes. In diezelfde vijver vielen er trouwens nog meer slachtoffers: enkele tientallen vissen zijn allicht door zuurstofgebrek, het gevolg van de ijslaag en de aanwezigheid van een sliblaag in de vijver, gestorven. Verder wil ik nog eens wijzen op de werkdag van 25/4 en wandeling van 17/5 in de Moervaartmeersen. Tom 25/4/09 Werkdag Moervaartmeersen verwijderen opslag uitheemse planten + andere kleine werkjes Samenkomst om 13:30u in de dreef naast de varkenskwekerij (Sinaai, Wapenaarteinde 40), indien later volg linkse wegel. Einde rond 17:00 u. Meebrengen laarzen of bottines, handschoenen, kapmes, spade 17/5/09 Natuureducatieve wandeling Moervaartmeersen Samenkomst om 14:00 u aan het wijkschooltje van de Leebrug (Sinaai, Leebrugstraat 63). Einde rond 17:00 u. Meebrengen laarzen of bottines Info: Tom Neels tel: 03/ nr: pagina 13

14 Foto s Tom Neels 14 Nieuwsbrief pagina 14

15 verslag Boomplantactie 2008 Boomplantactie van 21 november 2008 Onze jaarlijkse boomplantactie dateert alweer van enkele maanden terug, en kon ook deze keer rekenen op mooi droog weer en een aantal sterk gemotiveerde vrijwilligers. Voor zowel de facturatie, sorteerders en uitvoerders allen weerom hartelijk bedankt. Er waren 53 bestellingen waarvan 38 natuurpunters en 15 niet leden, 21 mensen hebben besteld via onze website. De verkoop van fruitbomen doet het alsmaar beter, om specifieke vragen van onze bestellers over het snoeien te beantwoorden kunnen we misschien nog een praktijkgerichte snoeiles volgen. Verslag en foto s Liliane Verbeke nr: pagina 15

16 Afdeling Zuid-Waasland 16 pagina 16 Nieuwsbrief

17 Vogelring - fietstocht 2009 Wat kan je verwachten? We fietsen op zaterdag 30 mei 2009 met een ervaren en erkende vogelringer langs enkele locaties met bewoonde nestkasten. Vorig jaar konden we steenuilen en torenvalken ringen, voor de kerkuilen waren we nog wat te vroeg. Praktisch : We vertrekken om 14 uur aan Sportcentrum De Klavers, Sint Andriesstraat te Belsele. De tocht is 10 à 15 km en we zijn terug rond 17 u. Deze uitstap is gratis. Wat breng je mee : Fiets, en eventueel: verrekijker, vogelgids en een fototoestel om leuke herinneringen vast te leggen. Voor meer info bel of mail naar : Eddy DE TAEY tel , e mail: Marc AERTS :tel , Foto s Wim De Backer nr: pagina 17

18 Afdeling Zuid-Waasland 18 pagina 18 Nieuwsbrief

19 EDUCATIE Vlaamse Ardennendag De Vlaamse Ardennendag gaat door op 19 april De lentekriebels zijn er weer! Op zondag 19 april trekken we er weer op uit om te genieten van onze Vlaamse Ardennen die er dan als parels bijliggen. We wandelen die dag tussen de prachtige voorjaarsflora. Bossen met een blauwe waas van boshyacint en bronbosjes met goudveil, het staat allemaal op het menu. In de voormiddag start onze groep om 9u s morgens aan de kerk van Louise- Marie. We worden daar opgewacht door, voor wie hem kent, niemand minder dan Karel De Waele Hij zal ons begeleiden tijdens de morgenwandeling in het bos Ter Eecken. Karel kennende zullen de plantenliefhebbers onder ons hun hart kunnen ophalen. s Middags loodst de gids ons naar de jeugdherberg De Fiertel, Ruddersveld 7 te Ronse. Hier kunnen de meegebrachte broodjes verorberd worden. Er is daar drank te koop samen met de bekende, lekkere mattentaarten. Evenals de vorige jaren wordt er opnieuw een inspanning gevraagd om wegwerpverpakkingen te vermijden (boterhamdoos i.p.v. aluminiumfolie). In de jeugdherberg zullen er stands van de verschillende werkgroepen (planten -, vogel - en insectenwerkgroep) te zien zijn, met boekenstand. (Vervolg op pagina 20) nr: pagina 19

20 (Vervolg van pagina 19) Rond 13u30 komt Jo Cosyn, de gids van de namiddagwandeling, ons oppikken. Met hem maken we een wandeling door het Eeckhoutbos en omgeving. We vertrekken hiervoor aan de kerk van Maarke. Het bos is vooral een eikenbos met voorjaarsflora van Wilde hyacint, Gele dovenetel en Paarse schubwortel. Zelfs Eenbes is er te vinden. Einde van de wandeling omstreeks 17u. Wie zin heeft om mee te genieten van deze prachtige dag komt naar de plaats van afspraak en hoeft niet op voorhand in te schrijven. Geef wel een seintje als je rechtstreeks zou rijden. Afspraak : uur Syntra Sint Niklaas We rijden kostendelend met eigen wagens. Wandeling gratis. Picknick meebrengen en misschien laarzen in de wagen leggen. Info : Christel Strybos Nieuwsbrief pagina 20

21 Allerlei Allerlei nieuws van en over Natuurpunt In 2008 kon Natuurpunt 511,74 ha verwerven bij middel van aankoop en 152,89 ha kon gehuurd worden om te beheren. Life Project Damvallei Een van onze leden,natuurpuntmedewerker Tom De Beelde is verantwoordelijk voor de uitbouw van dit project in Destelbergen.Het project is zo goed als afgerond en kan nu naar de Europese Commissie voor subsidies. In deze Damvallei werden. 47 ha natuurgebied aangekocht. 17 ha populieren verwijderd voor de ontwikkeling van broekbossen en open habitats. 25 ha waardevolle venige hooilanden en 4 ha turfputten zijn hersteld. 2 km greppels geruimd. 18 km bewegwijzerde wandelpaden waarvan 350 m knuppelpaden. Proficiat Tom voor dit resultaat. Brandplekpaddenstoel gezocht Door de afname van brandaarden verdwijnen ook de brandplekpaddenstoelen, de geelbruine brandplekbundelzwam ( pholiota highlandensis ) die vooral voorkwam in groep op verbrand hout is uiterst zeldzaam geworden. De Vlaamse mycologen willen meer zicht krijgen op deze zwammen in Vlaanderen. Wie weet er brandplekken van hout? Daar kan het interessant worden om te kijken. Foto s gezocht Heb jij oude foto s over een bepaald natuurgebied of reservaat van vroeger stuur ze dan door naar Biodiversiteit De internationale overheid wil de achteruitgang van de biodiversiteit tegen 2010 een halt toeroepen in het rapport Countdown Wat kunnen verenigingen doen,wat kan je als individu doen enz De kortfilm De aarde redden van Dirk Barrez waarbij het ijsberenprobleem sterk in de kijker staat. Over klimaatkanaries en hittestress. Handelt over veranderingen in je eigen tuin. (Vervolg op pagina 22) nr: pagina 21

22 (Vervolg van pagina 21) De dagpauwoog vliegt steeds vroeger uit;de vlinderrupsen komen te vroeg in het seizoen voor de koolmezen die jongen moeten voederen. De opkomst van tropisch mos. In verband met de biodiversiteit kan je tot eind december 2009 in het Natuurpunt Museum te Turnhout,Graatakker,11 een tentoonstelling bezoeken. Info bij Lotte Struyf. Speelgroen De Vlaamse Overheid geeft jeugdverenigingen die hun terrein avontuurlijk willen inrichten een stevig duwtje in de rug.15 projecten worden gesteund in 2009 en in Een takkentrampoline,een wilgentunnel,boomhutten enz.. laat gerust je fantasie werken. Inschrijven tot 30 april via speelgroen.lne.be. Klimaatatlas voor vlinders Climatic Risk Atlas of European Butterflies is een lijvig boek met 296 Europese soorten dagvlinder met hun toekomstig verspreidingsgebied ten gevolge van de klimaatsverandering. Het boek kan je downloaden op of kopen bij de Natuurwinkel. Vogels voeren en beloeren Er kwamen dit jaar meer tellingen binnen uit Limburgse tuinen,een vogelrijke provincie Het aantal getelde vogels in de tuinen en het gemiddelde per tuin zal aanzienlijk stijgen tegenover verleden jaar.uit onze regio kunnen wij zeggen dat de leden uit Beveren,Lokeren en Sint-Niklaas vrij veel tellingen hebben doorgegeven,van de meeste uit onze provincie. Voor de resultaten van de telling 2009 is het nog iets te vroeg,de resultaten zijn nog niet allemaal verwerkt en er komen nog steeds formulieren binnen in maart. In alle Vlaamse provincies is de huismus nog steeds de talrijkste vogel ( meest in aantal ). Maar in alle Vlaamse provincies zit in 99% van de tuinen een merel. Mestprobleem Volgens de mestbank is alles in orde,zij zijn optimistisch,maar dit is op papier, op het veld echter waren er in 2008 nog 30% overschrijdingen van de nitraatnorm. Het mestdecreet voorziet dan in boetes,maar de uitvoeringsbesluiten werden nooit uitgevaardigd.dus de mestcowboys doen gewoon voort! (Vervolg op pagina 23) 22 Nieuwsbrief pagina 22

23 (Vervolg van pagina 22) Lidmaatschap U hebt uw lidkaart voor 2009 reeds ontvangen:dan zijn er geen problemen. U hebt vergeten te betalen voor 2009,doe het dan snel,uw lidkaart volgt met het Natuurblad dat komt na je betaling. U hebt al betaald voor 2009 en u heeft nog geen lidkaart: een beetje geduld,bij het eerste volgend nummer van het Natuurblad moet ze erbij zitten. Hebt u vragen over de vereniging,het lidmaatschap,natuurbehoud enz. kijk op en u vindt het antwoord. Overzicht ledenaantal per plaats plaats aantal land Antwerpen 1 1 Antwerpen 5 2 Belsele 123 Burcht 1 Daknam 15 Eksaarde 58 Elversele 24 Lisse 1 Nederland Lokeren 290 Merksem 1 Munchen 1 Duitsland Nieuwkerken-Waas 53 Oostakker 1 Schendelbeke 1 Sinaai-Waas 99 Sint-Niklaas 441 Steendorp 13 Temse 70 Tielrode 35 Waasmunster 108 Zele 1 Zwijndrecht 1 totaal 1340 leden nr: pagina 23

24 Buiten die benen! Doedag natuurvriendelijk spelen Aankondiging Op 13 februari werd in het Vlaams Parlement Buiten Benen voorgesteld, het handboek bij uitstek voor natuurvriendelijk spelen. Want ook vandaag nog blijft buiten spelen voor de meeste kinderen en jongeren een bijzonder spannende en avontuurlijke activiteit. Ook in onze maatschappij van internet en games. "Buiten Benen" bevat een pak ideeën voor iedereen die kinderen en jongeren met de natuur in aanraking wil brengen. Of je nu op zoek bent naar inspiratie voor quizvragen, naar lekkere recepten, leuke spelen of knutseltips, je vindt het allemaal in Buiten Benen. Denk hierbij niet alleen aan kampen met de jeugdbeweging of activiteiten in schoolverband, maar evengoed aan verjaardagsfeestjes in de natuur. Buiten Benen houdt rekening met de seizoenen en de verschillende biotopen in ons land, aldus Petra Detienne, projectmedewerkster bij Inverde vzw en redactrice van Buiten Benen. Op woensdag 8 april organiseert Inverde een Buiten Benen dag. Van 10u00 tot 16u00 kan je verschillende spelen, recepten en knutseltips zelf uitproberen. De Buiten Benen dag vindt plaats in het bosmuseum Jan van Ruusbroec, in het hartje van het Zoniënwoud. Praktische informatie Datum: woensdag 8 april 2009, van 10u00 tot 16u00 Plaats: bosmuseum Jan van Ruusbroec, Duboislaan 2, 1560 Hoeilaart Prijs: 15 euro (inclusief een exemplaar van Buiten Benen én een zelfgemaakte lunch met ingrediënten uit de natuur). Vooraf inschrijven is verplicht. Dat kan tot 31 maart via de website van Inverde. Daar kan je trouwens ook dit prachtige boek bestellen voor een luttele 7 euro (incl. verzendingskosten) Meer informatie? Over het Buiten Benen boek: contacteer Petra Detienne op Over Inverde: contacteer Veronique De Smedt Nieuwsbrief pagina 24

25 Wase Imkersbond BIJENHONGER VOORKOMEN MET BLOEMEN... De Wase Imkersbond doet een oproep aan alle lezers van deze nieuwsbrief om deel te nemen aan de massale inzaai van bloeiende planten die onze bijen en andere insecten ten goede komen. Betreffende het bestellen van de onderstaande besproken zadenmengelingen neemt u best contact op met Guido Van De Putte Tel of met Willy Devriese Tel Wie onze streken doorkruist en rond zich kijkt, zal merken dat de laatste jaren alsmaar meer planten plaats moeten maken voor beton, steen en asfalt. Onze honingbijen moeten elk jaar opnieuw meer moeite doen om hun bijenweide te vinden. Nochtans is het vrij eenvoudig hen te helpen, en als natuurminnende mens, dus niet alleen imker, hen een oplossing aan te bieden dankzij het Tübingen- en Brandenburgmengsel. Deze mengsels bieden een zee aan bloemen aan, iets wat de bijen goed zal doen, maar eveneens een lust voor het oog is. En dit aaneensluitend gedurende maanden. Het Tübingenmengsel bevat 11 plantensoorten, het Brandenburgmengsel 8, beiden in een andere verhouding. Zaaien doet men het best rond eind april, begin mei, waarna men slechts een drietal weken dient te wachten vooraleer de eerste bloemen, namelijk boekweit, zullen bloeien. Even later bloeien radijs en gele mosterd (de kruisbloemigen). Phacelia volgt net als bernagie, waarbij deze laatste twee gelijktijdig starten, maar bernagie houdt dit anderhalve maand langer uit. Alle bloemen zijn rijk voorzien van nectar en pollen. Vanaf midden juli tot het einde van het seizoen bloeien de malva's, de korenen de goudsbloemen,waarbij deze voornamelijk stuifmeel aanbieden. Als laatste bloeien koriander, nigelle en dille, opnieuw ruim een maand. Deze mengsels zullen u en de honingbijen tot het einde van het seizoen bloemen aanbieden, waarbij de bloemen uit het mengsel zullen aangevuld worden met talrijke wilde kruiden. W a a r o m d e z e m e n g s e l s a a n b i e d e n a a n d e b i j e n? Het stuifmeelaanbod van de verschillende componenten zullen tijdens de zomer zorgen voor een goede ontwikkeling van de kolonies. Daarenboven zullen de mengsels ook een nr: pagina 25

26 40-tal in het wild levende bijensoorten aantrekken. Naast deze wilde bijen bezoeken ook vele andere insecten deze bloemen. Nuttige insecten hieronder zijn onzelieveheersbeestjes, zweefvliegen, gaasvliegen, maar evengoed verschillende mooie vlinders. Daarnaast biedt het inzaaien van deze mengsels nog heel wat andere voordelen: " Goede onkruidonderdukkende werking " Verhindering van bodemerosie " Geen nitraataccumulatie in de bodem " Bodemverbetering en groenbemesting via humusvorming " Gunstig microklimaat " Overwinteringsplaats voor vele insecten, klein wild en andere kleine dieren. Ook de jagers zullen straks tevreden zijn! Het in gebruik nemen van braakliggende gronden als bijenweide is een eerste stap in de richting van duurzame imkerij in de landbouw. Deze mengsels overbruggen dikwijls de drachtloze periodes in de zomer en de late zomer. Daarnaast beginnen veel landbouwers zich te interesseren voor deze vormen van groenbraak. Een goede samenwerking tussen imker en landbouw kan dan alleen resulteren in een verrijking van onze landbouwstreken. En het voordeel is er één voor beide kanten. De bijen bestuiven namelijk de planten en zorgen voor een goede vruchtzetting en daarbij ook voor het zaad in het tweede braakliggend jaar. En de imker spaart een deel van de kosten voor het wintervoer uit. FJ/PVS PLANTENSOORT (wetenschappelijke naam en Nederlandse benaming) TUBINGEN gewicht% BRANDEN- NECTAR POLLEN BURG gewicht% Phacelia tanacetifolia phacelia Fagopyrum esculentum boekweit Sinapis alba gele mosterd Raphanus sativus radijs Malva sylvestris groot kaasjeskruid Borago Officinalis bernagie Helianthus annuus zonnebloem Ornithopus sativus serredella Coriandrum sativum koriander Calendula officinalis goudsbloem Nigella sativa rugelle Centaurea cyanus korenbloem Anethum graveolens dille 2 0 GESCHIKT VOOR ZWAARDERE GROND LICHTE GROND drachtwaarde uit Bijenplantengids (1996) Van Hoorde A et al 26 Nieuwsbrief pagina 26

27 Imkersbond St Ambrosius Sinaai Inzaai van bijenvriendelijke bloempercelen in Oost-Vlaanderen. In het kader van het Landbouwnatuurfonds (samenwerking tussen landbouw en natuur op provinciaal niveau) zullen maatregelen genomen worden om de bijenteelt te ondersteunen. Een zeer concrete actie hierbij is het gratis ter beschikking stellen van bijenmengsel (voorjaar 2009) om te zaaien in tuinen, op overhoekjes of braakliggende terreinen. Het Tubinger bijenmengsel (aanbevolen door het Informatiecentrum voor de bijenteelt - Universiteit Gent - Professor Jacobs) zal beschikbaar zijn voor imkers, landbouwers, particulieren, openbare besturen, kortom voor iedereen in Oost-Vlaanderen die de imkerij op deze manier wil ondersteunen. Daarnaast zal in ook overleg worden gevoerd met de ('alle') Oost- Vlaamse bijentelers naar aanleiding van o.a. vragen vanuit de imkerwereld. Actie bijenzaden. Hugo Schelfhout zal op dit overleg uitgenodigd worden en zal onze vereniging daarop vertegenwoordigen. Dit inzaai-initiatief dat sinds jaren de Provincie Limburg en sinds vorig jaar de Provincie Brabant opfleurt zal dus ook navolging krijgen in onze Provincie, Oost-Vlaanderen. Kijk nu al uit naar mogelijke inzaai percelen bij de verschillende actoren; imkers, landbouwers, particulieren, openbare besturen!!! We houden jullie op de hoogte. Het verheugt ons dat ook de Provincie Oost-Vlaanderen aansluit bij de beloofde steun van de Vlaamse Regering (Resolutie Ref. Stuk 1648 ( ) Nr. 1) en bij de beloofde steun van het Europese Parlement (Resolutie Ref. B6-0480/2008 en B6-0579/2008). Dit initiatief en begrip vanuit de overheid kan al een deel van de problemen in de imkerij verzachten. Hugo Schelfhout nr: pagina 27

28 Samenstelling van de mengsels in gewichtsprocenten, nectar en stuifmeelproductie Plantensoort Tub* Bran* Nectar Pollen Bernagie (Borago officinalis) Boekweit (Fagopyrum esculen um) Dille (Anethum graveolens) Gele ganzebloem (Chrys. segetum) Kaasjeskruid (Malva sylvestris) ii Sao Klaproos (Papaver rhoeas) Korenbloem (Centaurea cyanus) Mosterd (Sinapis) Phacelia (Phacelia tanacetifolia) Radijs (Raphanus sativus) Serradella (Ornithopus sativus) Zonnebloem (Helianthus annuus) (*)Tub: Tubinger mengsel, Bran: Brandenburger mengsel, aangepast aan de streek drachtwaarde naar Maurizio, Grafl (1969): 1 = weinig, 2 = middelmatig, 3 = goed, 4 = zeer goed Reeds 3 weken na het zaaien bloeit Boekweit met bloemen die zeer rijk aan nectar zijn. Na ongeveer 1 maand bloeien de kruisbloemigen (Radijs en Gele mosterd), na 6 weken Phacelia, allen rijk voorzien van nectar en pollen. Bernagie begint gelijktijdig met Phacelia to bloeien maar bloeit 5 tot 6 weken langer. Vanaf mid-den juli tot het einde van het seizoen bloeien Kaasjeskruid en Korenbloem. Dille, Serradella, Gele ganzebloem, Klaproos en Zonnebloem bloeien als laatsten. De mengsels bieden dus continu bloemen tot de eerste vorst in de herfst. 28 Nieuwsbrief pagina 28

Vu : Staf Lerno, Molenwijk 12, B-9111 Belsele, tel: 03 772 43 06

Vu : Staf Lerno, Molenwijk 12, B-9111 Belsele, tel: 03 772 43 06 !! " #$ %& %' ()*+) (%,+-)-!"##$%!"& Vu : Staf Lerno, Molenwijk 12, B-9111 Belsele, tel: 03 772 43 06 Deze nieuwsbrief is het contactblad van NATUURPUNT afdeling ZUID - WAASLAND. Dit nummer wordt verspreid

Nadere informatie

't groene waasland. Beveren. Sint-niklaas. koolmees. Waasmunster. België-Belgique P.B. 9100 SINT-NIKLAAS 1 3/5052

't groene waasland. Beveren. Sint-niklaas. koolmees. Waasmunster. België-Belgique P.B. 9100 SINT-NIKLAAS 1 3/5052 't groene waasland verschijnt rond 15 januari, 15 maart, 15 mei, 15 september en 15 november. 't groene waasland België-Belgique P.B. 9100 SINT-NIKLAAS 1 3/5052 Tweemaandelijks natuur- en milieutijdschrift.,

Nadere informatie

vu: Develter Dirk Torredreef 5 9990 Maldegem België-Belgique P002580 Bos & Hei

vu: Develter Dirk Torredreef 5 9990 Maldegem België-Belgique P002580 Bos & Hei vu: Develter Dirk Torredreef 5 9990 Maldegem België-Belgique P002580 Bos & Hei Tijdschrift Natuurpunt afdeling Maldegem-Knesselare Verschijnt 4 x per jaar jaargang 11 nummer 4 december 2011 Colofon 2 Tijdschrift

Nadere informatie

www.zuidrand.be natuurpunt België - Belgique P.B. WILRIJK 1 8/5124

www.zuidrand.be natuurpunt België - Belgique P.B. WILRIJK 1 8/5124 rantgroen België - Belgique P.B. WILRIJK 1 8/5124 P106235 - Driemaandelijks tijdschrift van Natuurpunt Zuidrand Antwerpen - januari - februari - maart 2014 - jaargang 13 nr. 49 natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Nadere informatie

Natuur.ruimte Bruin blauwtje, contradictie of niet?

Natuur.ruimte Bruin blauwtje, contradictie of niet? DRIEMAANDELIJKS VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT ANTWERPEN NOORD VZW - JUNI - AUGUSTUS 2010 - JAARGANG 17 - NUMMER 2 Natuur.ruimte Bruin blauwtje, contradictie of niet? t Asbroek, een kleinood verscholen

Nadere informatie

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid IVN - afdeling Peize Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid Juni 2015 braakballen uitpluizen wilgen en fruitbomen snoeien de onlanden even voorstellen nl doet opening brug de horst kledingbeurs

Nadere informatie

REESTINFO. Informatiebulletin Natuurwerkgroep De Reest. Jaargang 17, nummer 1. Maart 2012

REESTINFO. Informatiebulletin Natuurwerkgroep De Reest. Jaargang 17, nummer 1. Maart 2012 Jaargang 17, nummer 1 REESTINFO Maart 2012 Informatiebulletin Natuurwerkgroep De Reest IN DIT NUMMER: Van het bestuur 2 Ledenvergadering 3 Tjiftjaf 5 Herbora 6 Natuurfotografie 7 Klaas en Henny 8 Zwarte

Nadere informatie

Winterse romantiek langs de IJzer

Winterse romantiek langs de IJzer België-Belgique PB Antwerpen X 3/1485 NATUUR.BLAD Verschijnt: Maart, Juni, September, December Jaargang 12 nummer 4 Afgiftekantoor Antwerpen X P106230 met GRATIS wandel kaart Driemaandelijks ledentijdschrift

Nadere informatie

HET WAASSE BIEKE W A S E I M K E R S B O N D. Driemaandelijkse imkersinfo 29 ste jaargang nr 141 Herfst 2009

HET WAASSE BIEKE W A S E I M K E R S B O N D. Driemaandelijkse imkersinfo 29 ste jaargang nr 141 Herfst 2009 W A S E I M K E R S B O N D HET WAASSE BIEKE Afgiftekantoor : 9100 Sint-Niklaas 1 Driemaandelijkse imkersinfo 29 ste jaargang nr 141 Herfst 2009 België Belgique P802138 P.B. 9100 St.Niklaas BC 30932 Donderdag

Nadere informatie

INHOUD: Stichting Bomen over leven Nieuws van het MEC Vervolg nieuws MEC, Tot slot

INHOUD: Stichting Bomen over leven Nieuws van het MEC Vervolg nieuws MEC, Tot slot INHOUD: Blz.2 Blz.3 Blz.4 Blz.5 Blz.6 Blz.7 Blz.8 Blz.9 Blz.10 Blz.11 Blz.12 Blz.13 Blz.14 Blz.15 Blz.16 Blz.17 Blz.18 Blz.19 Blz. 20 Inleiding, Contributieverhoging, Website Wat is geweest, Open monumentendag

Nadere informatie

Bestuur IVN Eelde-Paterswolde

Bestuur IVN Eelde-Paterswolde Bestuur IVN Eelde-Paterswolde Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid Lid Lid Lid Leo Stockmann Anemoonweg 40 9765 HG Paterswolde Hannie Koeleman- Lusink Hemstukken 32a 9761 KM Eelde Martin Hols Boerhaaveweg

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

IVN afdeling Alphen aan den Rijn en omstreken

IVN afdeling Alphen aan den Rijn en omstreken Jaargang 34 nummer 3 2013 BONT ALLERLEI IVN afdeling Alphen aan den Rijn en omstreken IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid Secretariaat: Valeriusplein 358, 2402 TW Alphen aan den Rijn Op gezonde

Nadere informatie

boomblad I N F O R M A T I E B L A D V O O R B O S E I G E N A A R S

boomblad I N F O R M A T I E B L A D V O O R B O S E I G E N A A R S boomblad Driemaandelijks tijdschrift van de West- Vlaamse Bosgroepen APRIL/ MEI/ JUNI 2015 Afgiftekantoor: 8000 brugge 1 - afd. 2 / P3A9048 Afzendadres: Bosgroep Houtland vzw - Tillegemstraat 81-8200 Sint-Michiels

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Deze brochure kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling in

Nadere informatie

De Praatvogel JULI 2014. In dit nummer ondermeer: 'Delen is het nieuwe hebben' Delen is het nieuwe hebben. Vogelnetwerk van start

De Praatvogel JULI 2014. In dit nummer ondermeer: 'Delen is het nieuwe hebben' Delen is het nieuwe hebben. Vogelnetwerk van start De Praatvogel JULI 2014 'Delen is het nieuwe hebben' In dit nummer ondermeer: Delen is het nieuwe hebben Vogelnetwerk van start Wijkfeest 6 september De Praatvogel is het blad voor en door Vogelwijkers

Nadere informatie

Wel. uitslag Enquete. www.wittewel-sintenbuurt.nl

Wel. uitslag Enquete. www.wittewel-sintenbuurt.nl Wel ondernemers spreken KRUIDENTUIN uitslag Enquete SEPTEMBER DECEMBER 2010 2013 www.wittewel-sintenbuurt.nl Inhoudsopgave Omslag: Een schilder bezig aan de onderkant van de dakgoot Pagina: 2 : Redactioneel

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

AFFLIGEM G E S P O T. Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014

AFFLIGEM G E S P O T. Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014 AFFLIGEM G E S P O T GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014 Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM EDITO i WWW.AFFLIGEM.BE Beste dorpsgenoten, Zoals je allicht ook zelf al

Nadere informatie

Info HEERS. voorwoord Inhoud. Info HEERS. nummer. Beste inwoner

Info HEERS. voorwoord Inhoud. Info HEERS. nummer. Beste inwoner HEERS Info GEMEENTE HEERS Paardkerkhofstraat 20 September 2012 Jaargang 26 HEERS Info 4 nummer voorwoord Inhoud Inhoud Het college van burgemeester en schepenen... 2 Gemeenteraadsbeslissingen... 2 De gemeente

Nadere informatie

Sterrenstof. «Update met LETSster «8 mei Moederdag >>> kletscafé 15 mei. etiket. april - mei 2011

Sterrenstof. «Update met LETSster «8 mei Moederdag >>> kletscafé 15 mei. etiket. april - mei 2011 Sterrenstof etiket april - mei 2011 Periodiek van LETS Utrecht e.o. «Jaargang 17 nummer 93 ««Update met LETSster «8 mei Moederdag >>> kletscafé 15 mei 93 Sterrenstof Waarom LETS? We hebben allemaal wel

Nadere informatie

INFO-SINAAI 2011 jaargang 40 nr 2 REDACTIERAAD DORPSRAAD WERKT AAN NIEUW MEMORANDUM

INFO-SINAAI 2011 jaargang 40 nr 2 REDACTIERAAD DORPSRAAD WERKT AAN NIEUW MEMORANDUM INFO-SINAAI 2011 jaargang 40 nr 2 REDACTIERAAD E.Aerssens, F.Baeyens, M.Beirnaert, A.Bogaert, E.Creve, R.De Clercq, R.De Mulder, J.Meganck, E.Meul, E.Ringoot, G.Tallir,, A.Verschelden, S.Verschelden. Alleen

Nadere informatie

SPINSELS. www. ivn. n 1/hel lendoorn-n ijverdal. Verenigingsblad van IVN Hellendoorn-Nijverdal. JAARGANG 29 nr. 1 januari. februari en maart 2015

SPINSELS. www. ivn. n 1/hel lendoorn-n ijverdal. Verenigingsblad van IVN Hellendoorn-Nijverdal. JAARGANG 29 nr. 1 januari. februari en maart 2015 SPINSELS WAAR STAAT HET IVNVOOR? Het IVN wil bijdragen aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap. Verenigingsblad van IVN Hellendoorn-Nijverdal JAARGANG 29 nr.

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

juli augustus september jrg 38 2014

juli augustus september jrg 38 2014 juli augustus september jrg 38 2014 3 Dossier: toerist in eigen dorp 18 Sint-Jacobkermis in een nieuw kleedje 21 Brecht zet in op ecopremies 2 In dit nummer 4 Gilberte en Ronny: Brecht was in de jaren

Nadere informatie

Van Binnen uit. Komt u overigens ook weer op de nieuwjaarsbrunch op 15 januari.? Natuurlijk!

Van Binnen uit. Komt u overigens ook weer op de nieuwjaarsbrunch op 15 januari.? Natuurlijk! Inhoudsopgave Van Binnen uit 2 Welkom bij IVN Veenendaal - Rhenen e.o... 3 Nieuwjaarsbrunch met wandeling. 3 Ereleden geïnterviewd. 4 Duurzaamheid, klimaat en behoud diversiteit: een kwestie van beschaving

Nadere informatie

LANDSCHAPSKRANT LENTE-ZOMER 09. > Zwerfvuilactie > Dag van het park > Nacht van de duisternis. > Kinderactiviteiten > Bomen planten > Berg in zicht

LANDSCHAPSKRANT LENTE-ZOMER 09. > Zwerfvuilactie > Dag van het park > Nacht van de duisternis. > Kinderactiviteiten > Bomen planten > Berg in zicht LENTE - ZOMER 2009 LANDSCHAPSKRANT Uitgave van Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels vzw (RLWH), Vaartstraat 7, 8902 Zillebeke, T 057-23 08 50, info@rlwh.be, www.rlwh.be, Verantw. uitgever: Jan Durnez

Nadere informatie

DORPSKRANT. Op de Bolderberg droomt stil de kluis en bossen noden. Als een zoet tehuis. Uitgave: Winter 2012 Jaargang: 41

DORPSKRANT. Op de Bolderberg droomt stil de kluis en bossen noden. Als een zoet tehuis. Uitgave: Winter 2012 Jaargang: 41 DORPSKRANT Uitgave: Winter 2012 Jaargang: 41 Op de Bolderberg droomt stil de kluis en bossen noden Als een zoet tehuis Bezoek ook de website van ons Kerkdorp eens. www.bolderberg.be V.U. V.Z.W. Sportcentrum

Nadere informatie

Inspraak plus. ANDERS: kartel voor politieke vernieuwing in Wachtebeke

Inspraak plus. ANDERS: kartel voor politieke vernieuwing in Wachtebeke Inspraak plus P.B. 9185 Wachtebeke CD2/145/1 ANDERS: kartel voor politieke vernieuwing in Wachtebeke Rek. nr. 068-2476238-49 Website: www.wachtebeke-anders.be Jaargang 26 nummer 3 oktober 2008 v.u. Rosita

Nadere informatie