MEER- EN MINDERWERK. : Woerdblok Zandheuvel - fase 1C. : 12 woningen type Parelmoer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEER- EN MINDERWERK. : Woerdblok Zandheuvel - fase 1C. : 12 woningen type Parelmoer"

Transcriptie

1 MEER- EN MINDERWERK Plan Woningtypen : Woerdblok Zandheuvel - fase 1C : 12 woningen type Parelmoer Datum : 03 maart 2015

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING KEUZEMOGELIJKHEDEN & MEER- EN MINDERWERK 2 Sluitingsdatum 2 Opdrachten meer- en minderwerk 2 Bevestiging meer- en minderwerk 4 Betalingsvoorwaarden meer- en minderwerk 5 Telefonisch spreekuur 5 Correspondentieadres 5 Zelfwerkzaamheden na oplevering 5 OPTIES MEER- EN MINDERWERK 7 OPTIES TEGELWERK 13 OPTIES KEUKEN 14 OPTIES SANITAIR 16 1 van 18

3 INLEIDING KEUZEMOGELIJKHEDEN & MEER- EN MINDERWERK Voorwoord Allereerst willen wij u graag feliciteren met de aankoop van uw woning in het project Woerdblok te Naaldwijk. Wij kunnen ons voorstellen dat u in de afwerking en/of installatie enige wijzigingen wenst aan te brengen. Om u hiertoe de mogelijkheid te bieden hebben wij deze meer- en minderwerklijst samengesteld. Wij verzoeken u deze goed door te lezen. In deze brochure staan de mogelijkheden omschreven omtrent de keuzes in o.a. sanitair en tegelwerk en eventuele wijzigingen in de woning, het zogenaamde meer- en minderwerk, zoals deze gelden in dit woningbouwproject. Deze mogelijkheden zijn gebaseerd op ervaringen in gelijksoortige projecten. Wij vertrouwen erop hiermee aan uw verwachtingen te voldoen. Vóór de oplevering van de woning zijn werkzaamheden door derden niet toegestaan. Kopersmarkt Op een nog nader te bepalen tijdstip zal er een kopersmarkt bij ons op kantoor worden georganiseerd. De kopersmarkt houdt in dat u op de betreffende avond vragen kunt stellen aan het bouwteam, bemonsteringen van materialen en opties kunt bekijken en niet te vergeten uw nieuwe buren kunt ontmoeten. Er zal voor de kopersmarkt nog een aparte uitnodiging worden verstuurd. Mocht tijdens of na afloop van de kopersmarkt blijken dat er complexe vragen zijn of is aan één van beide zijden alsnog de behoefte aan een individueel gesprek, kan hiervoor altijd nog een afspraak worden gemaakt. Sluitingsdatum Opdracht geven voor het laten uitvoeren van de aangeboden wijzigingen uit het meer- en minderwerkoverzicht, is mogelijk tot een bepaalde datum, de zogenoemde sluitingsdatum. Afhankelijk van de planning van de bouw, waarbij rekening wordt gehouden met de benodigde voorbereidingstijd en levertijd van materialen, zijn deze data voor de diverse onderdelen bepaald. Opgaven voor wijzigingen die ontvangen worden ná het verstrijken van een sluitingsdatum, kunnen daarom niet meer worden uitgevoerd. De sluitingsdata worden nader bekend gemaakt middels een infobrief. Opdrachten meer- en minderwerk Nadat de sluitingsdata bepaald zijn, ontvangt u tegelijkertijd met de infobrief de opdrachtformulieren. Middels deze formulieren kunt u aangeven of u van de aangeboden wijzigingen uit het meer- en minderwerkoverzicht gebruik wilt maken. Wij verzoeken u het volledig ingevulde formulier vóór de betreffende sluitingsdatum aan Ouwehand Bouw toe te sturen. Ten behoeve van onze administratie ontvangen wij deze graag ook als u géén wijzigingen wenst. In te vullen gegevens: gewenste wijziging(en) uit het meer- en minderwerkoverzicht bouwnummer van de woning naam, adres en telefoonnummers handtekening en datum ondertekening Uw keuzen inzake sanitair en tegelwerk dient u ook bij de desbetreffende leveranciers bekend te maken. 2 van 18

4 Individuele wijzigingen Wensen voor wijzigingen van de woning die niet in het meer- en minderwerkoverzicht worden aangeboden, zijn in principe bespreekbaar. Na het sluiten van de koopovereenkomst kunt u uw verzoeken, de zogenaamde individuele wijzigingen, tijdens een eventueel individueel gesprek en/of schriftelijk kenbaar maken aan Ouwehand Bouw Katwijk. De sluitingsdatum voor het indienen van individuele verzoeken wordt nader bekend gemaakt. Alle contacten met betrekking tot individuele wijzigingen dienen via Ouwehand Bouw Katwijk te verlopen. Omtrent de haalbaarheid ervan behoudt Ouwehand Bouw zich ten alle tijden het recht voor bindende uitspraken te doen of verzoeken af te wijzen. Niet toegestaan zijn wijzigingen en/of aanpassingen: die in strijd zijn met het bestemmingsplan en/of de voor het werk verleende bouwvergunningen. van het esthetisch concept van het ontwerp. die leiden tot een woning die niet voldoet aan de op het werk van toepassing zijnde voorschriften en regelgevingen (zie paragraaf 1 van de technische omschrijving) van de draagconstructie van de woning. van de hoofdopzet van de technische installaties. van de centrale leidingen, afvoeren, kanalen, schachten en dergelijke. die de totale bouwtijd en organisatie op het werk verstoren. Bovendien zal Ouwehand Bouw tijdens de bouw geen medewerking verlenen aan of toestemming geven voor onder andere.: Het vervallen van de dekvloeren (i.v.m. de standaard aanwezige vloerverwarming) Het aanbrengen van steenachtige vloerafwerkingen in niet betegelde ruimten (i.v.m. normen geluidwering tussen de woningen en risico op beschadiging tijdens de bouw). Het aanbrengen van vloerverwarming in de badruimte (i.v.m. risico op legionella). Het aanbrengen van harde wandafwerking zoals spuitwerk of spachtelputz e.d. (i.v.m. eventuele scheurvorming op de aansluitingen met plafond, kozijnen etc). Het dichtzetten van de V-naden t.p.v. het plafond (i.v.m. eventuele scheurvorming en hoogteverschillen tussen de platen). Het wijzigen of uitbreiden van de standaard installatie t.b.v het sanitair en de indeling van de toilet- of badruimte, indien er geen sanitair in de woning wordt geplaatst. Wijzigingen die de werking van de standaard mechanische ventilatie, water- of verwarmingsinstallatie beïnvloeden. 3 van 18

5 Het verzwaren van de standaard waterleidingen, indien er geen sanitair in de woning wordt geplaatst. Het maken van doorvoeren door gevel, dak en vloeren t.b.v. afzuigkap, ventilatie, rookgassen e.d. (m.u.v. dakdoorvoer t.b.v. wasmachine of droger) Het aanbrengen van rookgaskanalen of overige voorzieningen t.b.v. een openhaard. Het plaatsen van (buiten)zonweringen, andersoortige loggia/balkonafscheidingen of (buiten)accessoires Het uitvoeren van werkzaamheden door derden in opdracht van kopers. Ouwehand Bouw zal de ingezonden verzoeken inventariseren en toetsen aan bovengenoemde criteria, de uitvoerbaarheid en de geldende regelingen. Na akkoordbevinding van uw verzoek zal zij u een aanbieding sturen in de vorm van een offerte. Aangezien dit traject enige tijd in beslag neemt, dient u rekening te houden met een termijn van minimaal drie werkweken ná de sluitingsdatum. Na het akkoordbevinden van de aangeboden offerte, is het herroepen van de opdracht niet meer mogelijk. De prijsaanbieding van de individuele wijzigingen is gebaseerd op individuele begeleiding en verwerking, zowel vóór als tijdens de uitvoering ervan. Beperkte materiaalhoeveelheden, niet seriematige fabricage en verwerking, alsmede extra inzet van personeel zijn van invloed op de kosten. Verrekening van de opgedragen wijzigingen vindt plaats conform de voorwaarden van Woningborg. Bevestiging meer- en minderwerk De facturen inzake het meer- en minderwerk zijn voorzien van een overzicht waarop de door u opgegeven meer- en minderwerkkeuzes zijn aangegeven. Dit overzicht is tevens de ontvangstbevestiging van het door u gewenste meer- en minderwerk. Wij verzoeken u dit blad goed te controleren. Indien dit overzicht niet overeenstemt met uw opgave, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan Ouwehand Bouw kenbaar te maken. 4 van 18

6 Betalingsvoorwaarden meer- en minderwerk De in deze brochure vermelde prijzen zijn inclusief 21 % B.T.W. Eventuele verhogingen zullen worden doorberekend. Indien het saldo van het opgedragen meer- en minderwerk leidt tot betaling of restitutie, wordt 25% van dit bedrag gefactureerd of gecrediteerd bij opdracht (dan wel bij het verstrijken van de sluitingsdatum) en 75% vóór oplevering. De facturering zal via Ouwehand Bouw Katwijk BV verlopen. Telefonisch spreekuur Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben over het meer- en minderwerk of aanverwante zaken, dan kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en donderdag van uur. De kopersbegeleiding van Ouwehand Bouw Katwijk, is bereikbaar op telefoonnummer Ook kunt u uw vragen onder vermelding van de projectnaam en uw bouwnummer, mailen naar t.a.v. de kopersbegeleiding. Voordat u de definitieve koopakte heeft ondertekend is de makelaar uw contactpersoon. Wij verzoeken u uw eventuele vragen tot die tijd aan hem te stellen. Correspondentieadres Het ingevulde opdrachtformulier en eventuele aanvragen voor individuele wijzigingen kunt u sturen naar het onderstaand adres en /of mailen naar t.a.v. de kopersbegeleiding. Ouwehand Bouw Katwijk BV T.a.v. afdeling Kopersbegeleiding Postbus CB Katwijk Zelfwerkzaamheden na oplevering Bij de zelfwerkzaamheden aan uw woning, na de oplevering, dient u zich adequaat door een deskundige derde te laten informeren inzake: de juiste toepassing en eigenschappen van materialen een juiste uitvoering van de werkzaamheden een correcte aansluiting op het door de ondernemer opgeleverde werk Tevens attenderen wij u erop dat aangebrachte wijzigingen in de opgeleverde woning tot gevolg kunnen hebben, dat de garantie op het desbetreffende onderdeel kan komen te vervallen. 5 van 18

7 Belangrijk Als gevolg van het gekozen meer- en minderwerk, eventuele individuele wijzigingen en opdrachten voor het sanitair, keuken en tegelwerk bestaat de mogelijkheid dat er wijzigingen optreden in het aantal, de plaats of de afmeting van de op tekening aangegeven radiatoren. Tevens dient u rekening te houden met de eventuele consequenties voor de inrichting van de meterkast. Zo kan het aantal groepen dat standaard in de woning aanwezig is, door het gekozen meer- en minderwerk enz. zodanig moeten worden uitgebreid, dat er in de meterkast een extra hoofdschakelaar en extra aardlekschakelaar moet worden geplaatst (meerprijs 180,-- incl. BTW). Ook kan de totale aansluitwaarde in de woning tot gevolg hebben dat er een 3-fase aansluiting benodigd is. Ook kan de keuze van de keukenapparatuur leiden tot een 3-fase aansluiting, dit zal de keukenleverancier dan aangeven. Als u kiest voor een keuken via een door Ouwehand Bouw nader te bepalen keukenleverancier, zal dit bij ons ook bekend zijn. Maar mocht u elders u keuken uitzoeken of om een andere reden een 3-fase aansluiting nodig hebben, verzoeken wij u dit wel aan ons te melden, zodat de installatie in de meterkast kan worden aangepast en uw woning goed kan worden afgemeld bij de energieverstrekker. De kosten voor bovenstaande wijzigingen in de meterkast zullen bij u in rekening worden gebracht. Deze zullen pas in een later stadium aan u bekend kunnen worden gemaakt, omdat dit pas kan worden vastgesteld als alle elektraopties (inclusief keuken, badkamer en eventuele individuele opties) bekend zijn. 6 van 18

8 OPTIES MEER- EN MINDERWERK OPTIES RUWBOUWFASE SLUITINGSDATUM: NADER TE BEPALEN Nr. Omschrijving Prijzen incl. 21% btw Uitbouw achtergevel Het plaatsen van een complete uitbouw inclusief heiwerk aan de achtergevel, volgens tekening. De afwerking van vloer, wanden en dak/plafond is conform de standaard woning. Elektra wordt uitgevoerd zoals op tekening is aangegeven. LET OP: indien uw buren tevens voor een uitbouw kiezen, geldt voor beide een korting van 500,00 incl. BTW Uitbouw van circa 1200mm Uitbouw van circa 2400mm , , Dubbele deur achtergevel Het aanbrengen van een dubbele deur aan de achtergevel met aan weerszijden van de deuren een vast raamkozijn. Dit in plaats van de standaard vaste raamkozijnen. De aparte deur naar de achtertuin zal hierbij gehandhaafd blijven. Eén en ander conform optietekening Schuifpui achtergevel Het aanbrengen van een tweedelige schuifpui aan de achtergevel (zonder roedes) in plaats van de enkele deur en het vaste raamkozijn. U kunt zelf aangeven, welk deel van de pui u als schuivend wenst uit te laten voeren Dakkapel zijgevel, type C Het plaatsen van een dakkapel aan de zijgevel van de woning, volgens tekening. U kunt voor één van de twee aangegeven posities kiezen. De zolder blijft een onbenoemde ruimte Dakkapel voorzijde, type B Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, volgens tekening. De zolder blijft een onbenoemde ruimte , , ,-- 7 van 18

9 Dakkapel ipv dakraam achterzijde, type B Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning, volgens tekening. Dit in plaats van het standaard aanwezige dakvenster van 780x980mm. De zolder blijft een onbenoemde ruimte Leveren en aanbrengen van een extra dakvenster Het leveren en aanbrengen van een houten Velux tuimelvenster op de zolderverdieping op een ander te bepalen positie. Het dakvenster heeft een afmeting van 780 x 980 mm (bxh). De zolder blijft onbenoemde ruimte ,-- 995,-- LET OP : de exacte positie is nader te bepalen. Wij zullen u hiervan tijdig op de hoogte stellen. Zowel een dakkapel als en dakvenster in het zelfde dakvlak is constructief gezien niet mogelijk Buitenkraan Het plaatsen van een buitenkraan aan de voor- of achtergevel, welke afsluitbaar is bij eventuele vorst. bij de voordeur aan de achtergevel 450,-- 525, Aansluiting voor condenswasdroger. Een elektrische aansluiting voor een wasdroger, nabij de opstelplaats van de wasmachine op zolder. Aangesloten op een aparte groep in de meterkast. T.b.v. het condens wordt er een afvoer gemaakt, die zal worden aangesloten op de afvoer van de wasmachine Aansluiting voor luchtwasdroger met dakdoorvoer. Een elektrische aansluiting voor een luchtwasdroger, nabij de opstelplaats van de wasmachine op zolder. Aangesloten op een aparte groep in de meterkast. Inclusief het plaatsen van een dubbelwandige dakdoorvoer in het dak van de zolder nabij de opstelplaats van de wasdroger. 350,-- 500,-- 8 van 18

10 OPTIES RUWE AFBOUWFASE SLUITINGSDATUM: NADER TE BEPALEN Nr. Omschrijving Prijzen incl. 21% btw Extra loze leiding, prijs per stuk Het plaatsen van een extra loze leidingen op 300mm + vloer vanaf de aansluiting in de meterkast op een door u aan te geven positie. U kunt deze eventueel later gebruiken t.b.v. het afmonteren van een wandcontactdoos of t.b.v. cai of telefoon o.d. 175,-- LET OP: U dient er rekening mee te houden dat in de dragende betonwanden niet alle posities mogelijk zijn. Informeert u bij uw kopersbegeleider welke posities mogelijk zijn in de dragende wanden. In de binnenwanden heeft u wel de vrijheid om de wandcontactdoos geheel conform uw wensen te laten plaatsen Extra enkele of dubbele wandcontactdoos, per stuk Het aanbrengen van een extra enkele of dubbele wandcontactdoos, al dan niet op een aparte groep, op 300mm + vloer op een door u aan te geven positie. LET OP: U dient er rekening mee te houden dat in de dragende betonwanden niet alle posities mogelijk zijn. Informeert u bij uw kopersbegeleider welke posities mogelijk zijn in de dragende wanden. In de binnenwanden heeft u wel de vrijheid om de wandcontactdoos geheel conform uw wensen te laten plaatsen. LET OP: indien u eventueel voor extra groepen kiest, kan het zijn dat de meterkast uitgebreid dient te worden. Bij 8 groepen of meer, dient er een extra aardlekschakelaar aangebracht te worden (meerprijs 180,-- incl. BTW). Als al het meerwerk bekend is, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen en de meerkosten aan u doorberekenen Extra enkele wandcontactdoos Extra dubbele wandcontactdoos Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep Extra dubbele wandcontactdoos op aparte groep 200,-- 225,-- 250,-- 275, Verplaatsen standaard elektrapunt in wand, per stuk Het verplaatsen van een standaard elektrapunt in de (dragende) wanden naar een door u aan te geven positie. 80,-- LET OP: U dient er rekening mee te houden dat in de dragende betonwanden niet alle posities mogelijk zijn. Informeert u bij uw kopersbegeleider welke posities mogelijk zijn in de dragende wanden. In de binnenwanden heeft u wel de vrijheid om de wandcontactdoos geheel conform uw wensen te laten plaatsen. 9 van 18

11 Verplaatsen plafondlichtpunt Het verplaatsen van een standaard lichtpunt in het plafond Extra plafondlichtpunt bestaande schakelaar Het aanbrengen van een extra lichtpunt in het plafond, welke te schakelen is met een bestaande schakelaar. Er zullen dan dus twee lichtpunten tegelijk aan/uit gaan Extra plafondlichtpunt nieuwe schakelaar Het aanbrengen van een extra lichtpunt in het plafond, welke te schakelen is met een extra aparte schakelaar op een door u aan te geven positie. 180,-- 250,-- 325,-- 10 van 18

12 OPTIES AFBOUWFASE SLUITINGSDATUM: NADER TE BEPALEN Nr. Omschrijving Prijzen incl. 21% btw Vervallen bovenlicht binnendeurkozijn, prijs per stuk Standaard worden er stalen binnendeurkozijnen (type opdek) met bovenlicht in uw woning toegepast. U kunt ervoor kiezen deze bovenlichten te laten vervallen. Boven het kozijn zal de wand dan worden doorgezet en/of zal de ruimte boven de deur worden uitgetimmerd. 65,-- U kunt per kozijn aangeven of u het bovenlicht wenst te laten vervallen Houten binnendeurkozijn met stompe deur, prijs per stuk Standaard worden er stalen binnendeurkozijnen met bovenlicht met glas en opdekdeuren in uw woning toegepast. U kunt ervoor kiezen om hiervoor in de plaats houten stompe binnendeurkozijnen zonder bovenlicht toe te laten passen, welke in wit gebeitste uitvoering zullen worden aangebracht incl. stompe deuren in plaats van opdek deuren. Boven het houten stompe kozijn zal de wand worden doorgezet. 495,-- U kunt per kozijn aangeven of u deze als houten en stomp wenst uit te laten voeren Bedraden van standaard en/of extra loze leidingen Het bedraden van de standaard aanwezige en/of extra gekozen loze leidingen t.b.v. van cai of telefoon (inclusief afmonteren, exclusief signaal) of het bedraden van de standaard loze leiding op een aparte groep bedraden loze leiding t.b.v. CAI bedraden loze leiding t.b.v. telefoon bedraden loze leiding en afmonteren als enkele wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. vaatwasser o.d. bedraden loze leiding en afmonteren met een 2-fase perilex t.b.v. elektrisch koken (maximale aansluitwaarde 7,2 kw) bedraden loze leiding en afmonteren met een 3-fase perilex t.b.v. elektrisch koken (maximale aansluitwaarde 10,8 kw) 150,-- 150,-- 175,-- 350,-- 485, Antenneversterker. Het plaatsen van een antenneversterker t.b.v. CAI en een enkele wandcontactdoos in de meterkast. Inclusief een 4- voudig aftakelement. Exclusief loze leidingen naar de verschillende ruimten. LET OP: Een antenneversterker is aan te raden, wanneer er meer dan drie CAI-aansluitingen in de woning worden gebruikt. Op aanvraag kunnen aftakelementen voor meerdere aansluitingen worden aangeboden. 375,-- 11 van 18

13 Dichte trap verdieping Het uitvoeren van de verdiepingstrap als een dichte trap i.p.v. open trap. De trap van de begane grond wordt standaard reeds voorzien als een dichte trap i.v.m. de trapkast onder de trap. 300, Vervallen spuitwerk begane grond Het niet aanbrengen van het spuitwerk van de plafonds van de begane grond en een deel van de wanden van het toilet. Plafonds zullen daar waar nodig worden gerepareerd, maar niet verder afgewerkt Type B Type B met uitbouw van 1200mm Type B met uitbouw van 2400mm Type C Type C met uitbouw van 1200mm Type C met uitbouw van 2400mm -/- -/- -/- -/- -/- -/- 175,-- 200,-- 225,-- 200,-- 225,-- 250,-- 12 van 18

14 OPTIES TEGELWERK De woningen in dit project worden aangeboden met standaard tegelwerk. In de technische omschrijving is het tegelwerk nader omschreven. Voor dit project wordt een showroom vastgesteld, waar het standaard tegelwerk te bezichtigen is. Als u voor het tegelwerk tevens individuele wensen heeft, kunt u uiteraard ook hiervoor bij de showroom een keuze maken. Op dit moment is de tegelshowroom nog niet bekend. Zodra hierover definitieve gegevens zijn vastgesteld, worden deze bekend gemaakt aan alle kopers middels een schrijven. Tevens zal de showroom u dan uitnodigen voor een eerste persoonlijke afspraak, zodat zij alle mogelijkheden rustig met u door kunnen spreken. Uw opdracht voor de offerte van het tegelwerk dient uiterlijk op de nader te bepalen sluitingsdatum bij de leveranciers te worden ingeleverd. Nr. Omschrijving Prijzen incl. 21% btw Standaard tegelwerk Voor het maken van een keuze voor het standaard tegelwerk in de bad- en toiletruimte kunt u terecht bij de nader te bepalen tegelshowroom. Volgens offerte Stelpost aankoop vloertegels per m2: 29,75 incl. 21% BTW Stelpost aankoop wandtegels per m2: 18,00 incl. 21% BTW Tegelwerk via showroom Voor het maken van een keuze voor het tegelwerk in de baden toiletruimte, kunt u terecht bij de nader te bepalen tegelleverancier. Naast het standaard tegelwerk kunt u hier ook een keuze maken voor eventueel ander tegelwerk, geheel conform uw wensen. De showroom adviseert u graag over alle mogelijkheden en stijlen. Volgens offerte Het door u gekozen tegelwerk (keuze standaard tegelwerk óf andere uitvoering) wordt vastgelegd in een offerte. In deze opstelling zal, mits van toepassing, de stelpost voor het tegelwerk worden verrekend. Indien u akkoord gaat met de aangeboden offerte en deze ondertekend aan de tegelleverancier retourneert, is er sprake van een opdracht. De facturering zal via Ouwehand Bouw Katwijk BV geschieden. 13 van 18

15 OPTIES KEUKEN Voor de keuken is de Keukenvision te Naaldwijk aangewezen als showroom. Bij Keukenvision kunt u, na ontvangst van de uitnodiging, een keuze maken uit hun ruime assortiment voor een keuken die dan na oplevering, in overleg met u, geplaatst zal worden. Zodra alle voorbereidingen met de showroom getroffen zijn, kunt u op afspraak nadere gegevens verkrijgen over de diverse mogelijkheden voor een keuken naar wens. Wij verzoeken u vriendelijk, ruim voor sluitingsdatum, een afspraak te maken voor uw bezoek aan de showroom. U ontvangt van de firma een totaalofferte voor de keuken. Bij deze offerte zal, indien van toepassing, tevens een totaaloverzicht gevoegd worden van alle kosten voor eventuele wijzigingen in installatie en bouwkundige voorzieningen. Definitieve opdrachten kunt u vóór de sluitingsdatum aan Keukenvision retourneren. De facturatie van de eventuele installatiekosten en bouwkundige voorzieningen zal via uw totale meer- en minderwerkoverzicht lopen. De facturatie van de keuken zelf verloopt via Keukenvision. De volgende aansluitpunten voor een keuken, worden standaard (afgedopt) aangebracht in uw woning; 2x loze leiding ten behoeve van mogelijk elektrisch koken en een boiler of vaatwasser 2x dubbele wandcontactdoos voor huishoudelijk gebruik op 1250mm boven de vloer. 1x dubbele wandcontactdoos voor onder andere een koelkast op 1250mm boven de vloer. 1x wandcontactdoos voor de afzuigkap op 2250mm boven de vloer. Aan- en afvoer van water ten behoeve van de gootsteen. Gasleiding ten behoeve van een kooktoestel. Mechanische schakelaar en mechanische afzuigventielen. Keukenvision Naaldwijk Warmoezenierstraat 9 (meubelboulevard Naaldwijk) 2671 ZP Naaldwijk TEL LET OP: Wanneer het leidingwerk aangepast moet worden voor uw keuken dan is dat alleen mogelijk wanneer u de keuken koopt bij de door ons geselecteerde keukenshowroom. De kosten voor het aanpassen van het leidingwerk worden verrekend via het meer- en minderwerk. 14 van 18

16 Projectaanbieding keuken Wij hebben Keukenvision gevraagd een tweetal projectaanbiedingen voor u te verzorgen, zie onderstaande impressies. Zie ook de keukenflyer in uw contractmap voor verdere informatie over deze projectaanbiedingen. De showroom neemt deze ook graag even persoonlijk met u door! U kunt voor deze keukens een keuze maken uit verschillende frontkleuren, werkbladen en grepen. Deze keukens zijn voorzien van een ingebouwde koelkast, een oven, een 4-pits gaskookplaat, een recirculatiekap en een ingebouwde vaatwasser. Om u deze volledige keukens aan te kunnen bieden, zal de standaard keukeninstallatie uitgebreid moeten worden. Voor de omschrijving van deze uitbreiding, zie de meerwerkoptie Keukenaanbieding Ambition, meerprijs 4.295,-- incl. BTW Keukenaanbieding Exclusive, meerprijs 5.795,-- incl. BTW 15 van 18

17 Nr. Omschrijving Prijzen incl. 21% btw Standaard keukenaanbiedingen Het leveren en aanbrengen van de keuken conform de keukenaanbiedingen van Keukenvision. Zij hebben voor dit project deze speciale aanbiedingen gemaakt. Voor deze keukens dient de installatie te worden uitgebreid. De meerprijs hiervan zal in uw meer- en minderwerkoverzicht worden verwerkt en via Ouwehand Bouw worden gefactureerd: Meerprijs uitbreiding keukeninstallatie 500,-- Bedraden loze leiding t.b.v. vaatwasser op aparte groep Bedraden loze leiding t.b.v. oven op aparte groep en verplaatsen De facturatie van de keuken zelf, verloopt direct via de keukenshowroom Keuken via showroom Bij Keukenvision kunt u, naast de speciale aanbiedingen, uiteraard ook geheel naar wens een andere keuken binnen hun brede aanbod kiezen. Volgens offerte Wijziging keukeninstallatie: De mogelijkheid om wijzigingen in de standaard installatie uit te laten voeren, is afhankelijk van de planning en de technische uitvoerbaarheid. Zie ook de paragraaf wijzigingsmogelijkheden. U dient in aanmerking te nemen dat de standaard positie van de mechanische ventilatiepunten voor de afzuigkap en de ruimteafzuiging niet gewijzigd kunnen worden. Op de mechanische ventilatie dient een motorloze afzuigkap geplaatst te worden. De keukenleverancier zal voor de door u uitgekozen keuken een totaalofferte opstellen. In deze offerte worden de volgende onderdelen opgenomen: Aankoop en montage van de keuken kosten voor installatie en/of bouwkundige wijzigingen De facturering van de keuken zelf zal direct via de keukenleverancier verlopen. De eventuele kosten voor het aanpassen en/of uitbreiden van de keukeninstallatie wordt via Ouwehand Bouw verrekend. De keukenleverancier zal de keuken plaatsen nadat de woning aan u opgeleverd is. De oplevering van de keuken zal de keukenleverancier in nader overleg met u afspreken. 16 van 18

18 OPTIES SANITAIR De woningen in dit project worden aangeboden met standaard sanitair. In de technische omschrijving is het sanitair nader omschreven. Voor dit project wordt een showroom vastgesteld, waar het standaard sanitair te bezichtigen is. Als u voor het sanitair tevens individuele wensen heeft, kunt u uiteraard ook hiervoor bij de showroom een keuze maken. Op dit moment is de sanitair-showroom nog niet bekend. Zodra hierover definitieve gegevens zijn vastgesteld, worden deze bekend gemaakt aan alle kopers middels een schrijven. Tevens zal de showroom u dan uitnodigen voor een eerste persoonlijke afspraak, zodat zij alle mogelijkheden rustig met u door kunnen spreken. Uw opdracht voor de offerte van het sanitair dient uiterlijk op de nader te bepalen sluitingsdatum bij de leveranciers te worden ingeleverd. Nr. Omschrijving Prijzen incl. 21% btw Standaard sanitair Het leveren en monteren van het in de technische omschrijving vermelde standaard sanitair Sanitair via showroom Indien u individuele wensen heeft voor het sanitair, kunt u in de showroom van de nader te bepalen sanitair leverancier uw keuze maken. De mogelijkheid om wijzigingen in het sanitair en de badkamerindeling uit te laten voeren, is afhankelijk van de planning en de technische uitvoerbaarheid. Zie ook de paragraaf wijzigingsmogelijkheden. Op voorhand zijn geen prijzen beschikbaar voor het sanitair of de installatie/bouwkundige wijzigingen. Geen verrekening Volgens offerte De sanitair leverancier zal voor uw keuze van het sanitair een offerte opstellen met een tekening van een eventuele indelingswijziging. Vervolgens zal er worden bekeken of er kosten zijn voor installatie en/of bouwkundige wijzigingen. U ontvangt daarna een totaalofferte waarin de volgende onderdelen worden opgenomen. prijs aankoop sanitair volgens offerte sanitair leverancier verrekenbedrag standaard sanitair kosten voor installatie en/of bouwkundige wijzigingen Nadat u deze totaalofferte voor akkoord heeft ondertekend, zal Ouwehand Bouw Katwijk BV uw opdracht in behandeling nemen. De facturering zal via Ouwehand Bouw Katwijk BV geschieden. 17 van 18

19 Los leveren sanitaire accessoires Het niet laten monteren, maar wel leveren, van de sanitaire accessoires (spiegel en douchegarnituur) Sierradiator badruimte Het plaatsen van een sierradiator in de badruimte. U kunt een keuze maken bij de showroom voor een gewenste sierradiator. Geen verrekening Volgens offerte Niet leveren en plaatsen sanitair en tegelwerk Het niet leveren en plaatsen van het sanitair (inclusief kranen en accessoires) en tegelwerk in de toilet- en/of badruimte. De water- en afvoerleidingen worden op de standaard plaats afgedopt. De elektrische voorzieningen worden voor zover mogelijk op de wanden gemonteerd. Het plafond wordt wel voorzien van spuitwerk. De cementdekvloer wordt niet aangebracht in de casco badkamer (in aparte toilet wel). De radiator wordt geplaatst op de standaard positie. Het aanpassen van leidingen, afvoeren en elektra is bij deze keuze niet mogelijk. Toiletruimte type B Toiletruimte type C Badruimte type B Badruimte type C Bij de keuze voor het niet leveren en plaatsen van sanitair en tegelwerk dient rekening te worden gehouden met de volgende zaken: Bij dit minderwerk is de gelimiteerde garantie- en waarborgregeling van toepassing. Dit betekent dat de Woningborg garantie deels komt te vervallen. Hiertoe zal een nadere overeenkomst behorende bij de aannemingsovereenkomst tussen verkrijger en ondernemer worden opgesteld. Deze overeenkomst zullen wij u, wanneer voor deze optie kiest, doen toekomen. Ten tijde van de beschikbaarstelling zal de woning niet aan de minimale eisen van het Bouwbesluit voldoen. De koper dient de afbouw van de woning conform de eisen van het Bouwbesluit zelf te laten verzorgen. Er wordt met nadruk op gewezen dat voor de beschikbaarstelling van de woning géén (voorbereidende) werkzaamheden voor de afbouw door derden uitgevoerd kunnen worden. Indien via Ouwehand Bouw tot individuele wijzigingen of aanpassingen wordt overgegaan, wordt het teruggavenbedrag bij het vervallen van bepaalde onderdelen lager dan de verrekenprijs. Het verschil heeft onder andere te maken met het vervallen kwantumkortingen. -/- -/- -/- -/- 695,-- 755, , ,-- 18 van 18

KOPERSOPTIELIJST. Zuidhorn, 6 rijwoningen De Oostergast. Groothuis Wonen B.V.

KOPERSOPTIELIJST. Zuidhorn, 6 rijwoningen De Oostergast. Groothuis Wonen B.V. 20 Groothuis Wonen B.V. Ootmarsumseweg 12 7615 PL Harbrinkhoek Postbus 508 7600 AM Almelo Telefoon 0546-480 000 Fax 0546-480 048 info@groothuis.nl www.groothuis.nl Bank 75.99.56.243 KvK Oost Nederland

Nadere informatie

PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER

PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681

Nadere informatie

V A N D R O M E N N A A R W O N E N

V A N D R O M E N N A A R W O N E N Rotterdam, 1 december 2014 Geachte heer/mevrouw, Het kopen van een huis is een spannende en bijzondere gebeurtenis. Dat begrijpen wij als geen ander. Of het nu uw eerste huis is of niet, bij de aanschaf

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING #KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING 1 #INHOUDSOPGAVE #INITIATIEFNEMER & BOUWER Goossen Te Pas Bouw B.V. Marssteden 200, 7547 TD ENSCHEDE T 053 433 04 10 E info@goossentepasbouw.nl

Nadere informatie

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT Pagina 1 van 17 VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C in AMERSFOORT woning 3 21 juli 2014 Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave Technische omschrijving Afwerkstaat van de woningen Het kopen van een huis

Nadere informatie

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen B Oog Beethove.nl klassiek wonen nieuwe stijl in Al I Utrecht Wegwijzer bij aankoop Verkoop: Lauteslager makelaars bv makelaars@lauteslager.nl www.lauteslager.nl Tel: 030-2315186 Ontwikkelaar: 7 herenhuizen

Nadere informatie

2 D e B o n g e r d - f a s e 3 Utrecht Leidsche Rijn

2 D e B o n g e r d - f a s e 3 Utrecht Leidsche Rijn Utrecht, Leidsche Rijn Compleet, veelzijdig en gezellig een geweldige plek om te wonen Historie van de locatie De geschiedenis van het gebied waarop Leidsche Rijn Utrecht nu wordt gebouwd, gaat terug tot

Nadere informatie

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.3 Riolering De binnen en buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-leidingen. Het vuilwater wordt in overleg met de gemeente Hardenberg aangesloten

Nadere informatie

in het centrum van Andijk Appartementencomplex Algemeen ONTWIKKELING 15 APPARTEMENTEN Projectontwikkelaar: Ontwerp: Aannemer: Verkoop informatie:

in het centrum van Andijk Appartementencomplex Algemeen ONTWIKKELING 15 APPARTEMENTEN Projectontwikkelaar: Ontwerp: Aannemer: Verkoop informatie: Appartementencomplex in het centrum van Andijk Algemeen ONTWIKKELING 15 APPARTEMENTEN Projectontwikkelaar: Ontwerp: Aannemer: Raadhuisplein 1 te Wervershoof Tel: 0228 584 007 www.botmanprojectontwikkeling.nl

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op fase I (23 woningen) en fase II (21 woningen) Hoge Weide Leidsche Rijn te Utrecht Datum: 1 maart 2014 MyOwnHome

Nadere informatie

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie:

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: Woningtype Ceres; Lange Streeken II Peize / fase II / kavel 25 t/m 28 / EPC 0,4 Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: 1 technische omschrijving 2 2 kleur- en materiaalstaat 7 3 staat

Nadere informatie

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Helperoostsingel Stijlvol wonen aan het Helperdiep 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Veelzijdig Groningen Planinformatie Wonen in de stad Groningen biedt u veel voordelen. Het levendige

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie

Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie Ontwikkeld door: Meer weten? Punt Makelaars Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Tel. 030 273 74 64 nieuwbouw@puntmakelaars.nl Lauteslager Makelaars

Nadere informatie

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Diever. 8 ruime eengezinswoningen. Hof van Kalteren Diever

Diever. 8 ruime eengezinswoningen. Hof van Kalteren Diever Diever 8 ruime eengezinswoningen Hof van Kalteren Diever 8 ruime eengezinswoningen Hof van Kalteren Diever 2 Hof van Kalteren INHOUD Diever.... 3 Buurtschap ten westen van Diever. Bronnen vermelden: Calthorne

Nadere informatie

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen Niets is lekkerder dan je helemaal thuis te voelen laat uw woonwensen tot bloei komen... De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen in je woonomgeving. Het is echt een feestje om hier te wonen! De buurtbewoners

Nadere informatie

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout 8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout Technische omschrijving Projectnummer: 0618 Datum: 11 december 2013 Pagina 1 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS: - Nieuwbouw van 8 woningen in het plan

Nadere informatie

APPARTEMENTENCOMPLEX IN CENTRUM ANDIJK. appartementen in voormalig gemeentehuis

APPARTEMENTENCOMPLEX IN CENTRUM ANDIJK. appartementen in voormalig gemeentehuis APPARTEMENTENCOMPLEX IN CENTRUM ANDIJK appartementen in voormalig gemeentehuis VERSIE 20 juni 2014 IMPRESSIE BESTAAND 2 Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681 Datum: 6 maart 2015 ALGEMENE

Nadere informatie

ALGEMENE OMSCHRIJVING. Project Megenseind te Afferden (Gld.)

ALGEMENE OMSCHRIJVING. Project Megenseind te Afferden (Gld.) ALGEMENE OMSCHRIJVING Project Megenseind te Afferden (Gld.) Datum: 03-12-2012 / Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Projectgegevens... 3 2. Algemeen... 4 3. Koopsom Vrij Op Naam (VON)... 4 4. Een woning met

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op 12 herenhuizen Zijdebalen te Utrecht

Nadere informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie Technische omschrijving en Algemene informatie 13 Watervilla s in 6 verschillende typen Oegstgeest aan de Rijn Wijzigingen voorbehouden d.d. 08-06-2015 www.adriaanvanerk.nl Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Technische omschrijving

Technische omschrijving Technische omschrijving Betreft: 37 appartementen Amaze 2 te Amersfoort Versie: 3.2 d.d. 10 februari 2012 01.0 Opmerkingen vooraf 01.01 Ontwikkelaar Ontwikkelaar is de contractspartij conform de verkoopovereenkomst.

Nadere informatie

Twee vrijstaande hoekwoningen

Twee vrijstaande hoekwoningen www.planindenbosch.nl Twee vrijstaande hoekwoningen In den Bosch II Maasbree Verkoopbrochure In den Bosch fase II: 2 vrijstaande hoekwoningen Inhoudsopgave Opdrachtgever: Aannemer: Architect: Verkoop

Nadere informatie