Datum uitspraak: 14 augustus mr. H.C.M. Hendriks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum uitspraak: 14 augustus 2014. mr. H.C.M. Hendriks"

Transcriptie

1 A. J.S. Jacobs J. Brink 1 e GECONSOLIDEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum uitspraak: 14 augustus 2014 Insolventienummers: F.16/14/727 en F.16/14/728 Rechter-commissaris: mr. P.J. Neijt Curator: mr. H.C.M. Hendriks Dit geconsolideerde verslag is voorafgegaan door 4 verslagen in die faillissementen. Daarin is verslag gedaan tot en met 15 juni Datum uitspraak: 8 april 2014 Insolventienummer: F.16/14/306 Rechter-commissaris: mr. P.J. Neijt Curator: mr. H.A. Lanting Dit geconsolideerde verslag is voorafgegaan door 5 verslagen in dat faillissement. Daarin is verslag gedaan tot en met 29 april B2. DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V. DPF Verzekerd Vastgoedfonds Beheer B.V. DPF Vastgoed Flexfonds Management B.V. DPF Vastgoed Flexfonds B.V. DPF VastgoedInvest Beheer B.V. Duits Participatiefonds Management B.V. Duits Participatiefonds B.V. Duits Participatiefonds Investeringen B.V. DPF Verzekerd Vastgoed Management B.V. Datum uitspraak: 31 maart 2015 Insolventienummers: F.16/15/249 t/m F.16/15/257 Rechter-commissaris: mr. P.J. Neijt Curatoren: mr. H.A. Lanting en mr. H.C.M. Hendriks Dit geconsolideerde verslag is voorafgegaan door het openingsverslag in die faillissementen. Daarin is verslag gedaan tot en met 29 april 2015.

2 C. Regge Vastgoed Holding B.V. Regge Zekerheidsholding B.V. Hypothecaire Vastgoed Obligaties Duitsland B.V. * Regge Vastgoed Investments III B.V. Hypothecaire Vastgoed Obligaties IV B.V. * Hypothecaire Vastgoed Obligaties III B.V. * Duitse Investeringsholding B.V. Duitse Investerings Maatschappij Holding B.V. * Duitse Investerings Maatschappij Investeringen B.V. * Duitse Investerings Maatschappij Holland B.V. * Duitse Investerings Maatschappij Duitsland B.V. * Boorne Holding B.V. Regge Vastgoed Beheer B.V. Hypothecaire Vastgoed Obligaties B.V. * Regge Vastgoed Investments B.V. Hypothecaire Vastgoed Obligaties 2 B.V. * Boorne Vastgoed Holding B.V. * Hypothecaire Vastgoed Obligaties, hierna te noemen: HVO * Duitse Investerings Maatschappij, hierna te noemen: DIM Datum uitspraak: 27 mei 2015 Insolventienummer: F.16/15/405 t/m F.16/15/421 Rechter-commissaris: mr. P.J. Neijt Curatoren: mr. H.A. Lanting en mr. H.C.M. Hendriks D. Weststaete Holding B.V. Weststaete Residential Fund Funding B.V. Weststaete Vastgoed Holding B.V. Weststaete Residential Fund B.V. Weststaete Duitsland B.V. Weststaete Residential Fund Beheer B.V. Weststaete Garant B.V. Weststaete Property Fund Beheer I B.V. Weststaete B.V. Weststaete Property Fund Beheer II B.V. Weststaete Funding B.V. Weststaete Property Fund Funding B.V. Weststaete Hypo Fund B.V. Weststaete Property Fund B.V. Hypo Fund B.V. Weststaete Profit Bonds Beheer B.V. Weststaete Spread Fund Funding B.V. Weststaete Profit Bonds B.V. Weststaete Spread Fund B.V. Weststaete Profit Bonds REI B.V. Weststaete Spread Fund Beheer B.V. Datum uitspraak surseance: 27 mei 2015 Datum uitspraak faillissement: 29 mei 2015 Insolventienummers surseance: S.16/15/38 t/m S.16/15/58 Insolventienummers faillissement: F.16/15/423 t/m F.16/15/449 Rechter-commissaris: mr. P.J. Neijt Bewindvoerders/curatoren: mr. H.A. Lanting en mr. H.C.M. Hendriks

3 INLEIDING Dit faillissementsverslag is het geconsolideerde verslag van een 50-tal faillissementen die nauw met elkaar verweven zijn. Ofschoon niet alle faillissementen tegelijkertijd zijn uitgesproken, is ervoor gekozen om de verslaglegging geclusterd weer te geven. Dit openbaar verslag en de bijbehorende financiële verslagen zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit verslag met zorgvuldigheid is samengesteld, staan curatoren niet in voor de juistheid hiervan. Mogelijk is bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar, nog niet geopenbaard of dient deze (achteraf) bijgesteld te worden. Dit beïnvloedt mogelijk ook de perspectieven voor de crediteuren. Aan de verslaglegging kunnen geen rechten worden ontleend. Algemene inleiding In de periode 2005 tot en met (in ieder geval) begin 2010 heeft Regge Vastgoed, uitgevoerd door haar (middellijk) DGA Jacobs, van meerdere investeerders (61 maten in de maatschap en 451 commandite vennoten in de C.V. s), in totaal ,- ontvangen om daarmee onroerend goed in Nederland aan te kopen. Echtgenote Brink was ook (middellijk) DGA, maar hield zich zeer waarschijnlijk niet met de bedrijfsvoering bezig. De maatschap en C.V. s betreffen: - Maatschap Soestdijk te Soestdijk - C.V. Utrechtse Heuvelrug te Doorn - C.V. Utrechtse Heuvelrug II te Den Dolder - C.V. Amstelstaete te Amstelveen - C.V. Abcoude te Abcoude - C.V. Rivierenstaete te Amsterdam - C.V. Nieuwer Amstelstaete te Amsterdam In de maatschap en de C.V. s is daadwerkelijk onroerend goed/grond aangekocht dat vervolgens deels moest worden afgebouwd. De doelstelling van de beleggingen was om de panden te gaan verhuren. Regge Vastgoed B.V. is hierbij opgetreden als beheerder in Maatschap Soestdijk en als beherend vennoot in de C.V. s. Er werd door Regge Vastgoed B.V. onroerend goed in respectievelijk Soest, Doorn, Amstelveen, Abcoude, Den Dolder en Amsterdam aangekocht. Regge Vastgoed B.V. heeft de onroerende zaken na aankoop en veelal op dezelfde dagen aan Stichting VER (Stichting Vastgoedbelangen Economische eigendom Regge), ie vermoedelijk onder controle was van Jacobs, doorverkocht, die op haar beurt het economisch eigendom van de onroerende zaken leverde aan de respectievelijke maatschap/c.v. s. Hierbij verkocht Regge Vastgoed B.V. het onroerend goed bij drie van de zes transacties voor ruim méér dan waarvoor zij het onderliggende onroerend

4 goed had aangekocht. Bij de overige drie verkopen lag de verkoopprijs tot hoger dan de aankoopprijs. Er is geen zicht op hoe de (zevende) aankoop/verkoop bij C.V. Nieuwer Amstelstaete heeft plaatsgevonden. N.B.: In een tweetal transacties werd ook mede gefinancierd door Syntrus Achmea. N.B. 2: Het onroerend goed in de C.V. Nieuw Amstelstaete is geruime tijd geleden geveild. Tussen de C.V. s/maatschap enerzijds en Regge Vastgoed B.V. anderzijds zijn meerdere geschillen ontstaan, onder meer over de financiële verantwoording als beheerder, de zeggenschap en verstrekte zekerheden. Op 27 november 2012 volgde het faillissement van Regge Vastgoed B.V., rechtbank Midden-Nederland, insolventienummer F.16/12/740, curator mr. R.H. Smink. Verwezen wordt daar de betreffende openbare verslagen in dat faillissement. Een en ander heeft ertoe geleid dat de Stichting Regt Vast op enig moment als beheerder is gaan optreden. Zij is opgericht door de heer H. Lantsheer. Naast de stille vennoten en maten werd ook geld ingebracht door HVO B.V. en HVO 2 B.V. Zij gaven prospectussen uit, waarmee zij obligatieleningen uit de markt aantrokken. Aan HVO B.V. en HVO 2 B.V. werden hypotheekrechten verstrekt. Omdat HVO en HVO 2 voornemens waren om hun hypotheekrechten uit te oefenen ten laste van de C.V. s/maatschap en de Stichting Vastgoedbelangen Economische Eigenaren Regge is er een procedure tussen de partijen door laatstgenoemden aanhangig gemaakt bij de Rechtbank Amsterdam, zie hierna nummer 1.4, onder II.

5 Het organigram van dit deel van het door Jacobs en Brink opgezette concern ziet er als volgt uit: Jacobs en Brink zijn hun bakens gaan verzetten naar Duits onroerend goed. De navolgende concerns werden opgericht: - Het Weststaete-concern is opgericht van 8 juli 2010 t/m 19 februari 2013; - Het DPF-concern is opgericht van 17 april 2012 t/m 18 december 2013.

6 Het DPF- organigram ziet er als volgt uit:

7 Het Weststaete-organigram ziet er als volgt uit:

8 Hier werd niet gekozen voor C.V.-constructies. Er werd globaal als volgt te werk gegaan: Het concern bestaat uit diverse beleggingsfondsen die zich toelegden op de aanschaf van onroerend goed in Duitsland. Het exploitatiemodel voorzag in het verhuren van dit onroerend goed. Ter financiering van de aanschaf van het onroerend goed werden obligatieleningen uitgeschreven. Ten behoeve van diverse opgerichte stichtingen hypotheekhouder werden hypotheken gevestigd ter borging van de obligatieleningen. In augustus 2012 heeft de DNB aan Jacobs een bestuursrechtelijke boete opgelegd ad in verband met het voeren van een bankbedrijf zonder vergunning. Hiertegen is hoger beroep ingesteld. In januari 2014 werden Jacobs en Brink alsmede een in het concern werkzame zoon in voorlopige hechtenis genomen. De volledige administratie werd door de FIOD in beslag genomen. Voorafgaand was een uitgebreid onderzoek door de FIOD ingesteld, vermoedelijk na een melding van de AFM. Onder meer werden Jacobs, Brink, de betreffende vennootschappen en de bestuurder Neuman van Weststaete verdacht van het opzetten van piramidefondsen. Met nieuwe fondsen zouden schulden uit oude fondsen zijn voldaan. Daarnaast was er de verdenking van witwassen, verduistering en valsheid in geschrifte. Als gevolg van deze voorlopige hechtenis werd het concern sedertdien niet meer aangestuurd. De voorlopige hechtenis van Brink werd na korte tijd geschorst. Ingevolge de schorsingsvoorwaarden mocht zij geen enkele activiteit verrichten verband houdende met het concern. Op 8 april 2014 werd het faillissement uitgesproken van DPF Vastgoed Holding B.V., rechtbank Midden-Nederland, insolventienummer F.16/14/306, curator mr. H.A. Lanting. Verwezen wordt daar de betreffende openbare verslagen in dat faillissement. Op 14 augustus 2014 werden de faillissementen van J.S. Jacobs, rechtbank Midden- Nederland, insolventienummer F.16/14/727, en J. Brink, rechtbank Midden- Nederland, insolventienummer F.16/14/728 uitgesproken. Als curator werd aangesteld mr. H.C.M. Hendriks. Verwezen wordt daar de betreffende openbare verslagen in die faillissementen. Zij hebben tegen deze uitspraken hoger beroep ingesteld. Het Gerechtshof te Arnhem heeft op 18 september 2014 het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland inzake Brink bekrachtigd. Kort voor de zitting had Jacobs het hoger beroep ingetrokken. In september 2014 werd de voorlopige hechtenis van Jacobs en zoon alsmede Neuman geschorst. Ingevolge de schorsingsvoorwaarden mocht ook Jacobs geen enkele activiteit verrichten verband houdende met het concern. De DPF-(klein)dochtervennootschappen failleerden op 31 maart 2015, rechtbank Midden-Nederland, insolventienummers F.16/15/249 t/m F.16/15/257, curatoren mr.

9 H.A. Lanting en mr. H.C.M. Hendriks. Verwezen wordt daar de betreffende openbare verslagen in die faillissementen. Weststaete Holding B.V. is de (middellijk) aandeelhouder van de Weststaete Fondsen. De aandelen van Weststaete Holding B.V. worden gehouden door Stichting Administratiekantoor Weststaete. Van deze Stichting was tot 4 februari 2015 de heer M. Neuman bestuurder. Begin februari 2015 is het bestuur van Stichting Administratiekantoor Weststaete door uitspraak van de rechtbank Midden- Nederland d.d. 4 februari 2015 vervangen door de heren Van Goethem en Emmens. Zij zijn beiden bestuurder van de diverse Stichtingen Hypotheekhouder. Zij hebben daarop de Stichting Duits Vastgoed tot bestuurder van de dochtervennootschappen benoemd. Vervolgens heeft de Raad van Toezicht van Stichting Administratiekantoor Weststaete hen ontslagen d.d. 7 april 2015 en de heer dr. W. Immink tot bestuurder benoemd. Vervolgens werd tevens de heer J.J.V. Arends in de arm genomen vanwege zijn kennis van onroerend goed in Duitsland. Uit toezeggingen van het Openbaar Ministerie om beslagen op te heffen, zouden daarvoor middelen vrijkomen. Omdat deze vrijgave vertraging opliep, werd een boedelkrediet verstrekt door de boedel van DPF Vastgoed Holding B.V. aan de boedel in Jacobs en Brink, mede voor de benodigde bereddingskosten (voorkomen van executies en verdere afsluitingen van energie). Immink en Arends kregen de opdracht om (de assets en financiële stromen van) het concern in kaart te brengen en hebben daartoe een rapportage d.d. 13 mei 2015 opgesteld. De conclusie uit die rapportage luidt als volgt: Op basis van de bevindingen zoals in dit rapport is verwoord, wordt geadviseerd: 1. a. Een beheersplan van het vastgoed uit te werken waarin: Het beheer door en de samenwerking met FEBA, Berger en IMV gewaarborgd en gecontinueerd zal zijn Het beheer door en samenwerking met Römer zal worden verbroken en het beheer bij een andere beheerorganisatie zal worden ondergebracht Aansturing en controle van het beheer b. Zo spoedig mogelijk de Grundbesitzeingaben (belasting verplichtingen; zeer acuut ivm dreiging executie veilingen Eschweiler en mogelijk Stadt Aachen), de verzekeringspremies en de vergoedingen van de beheerders te betalen. c. Verder overleg met de Nederlandse Belastingdienst over de openstaande aanslagen en verplichting samenstelling jaarrekeningen 2. Het aanvragen van het faillissement van de ondernemingen; de facto is hier eigenlijk sprake van, omdat al lange tijd niet aan de verplichtingen kan worden voldaan en de inkomsten grotendeels vastliggen door de diverse beslagen. Op deze wijze kunnen individuele acties van crediteuren, waaronder acute executieveilingen en een aangekondigd faillissement, die nu dreigen, worden

10 voorkomen. Voor de huidige situatie kan geen bestuurlijke verantwoordelijkheid worden gedragen. 3. Het inschakelen van een Duitse advocaat ivm de beslagen van Terra Domus, Römer en via notaris Sommer de beslagen van Messerschmidt (en vermoedelijk nog andere lopende beslagen) 4. Verder overleg met de Duitse notarissen in verband met de gestokte (niet afgeronde) transacties. 5. Onderzoek naar de verdwenen geldmiddelen van de fondsen, die voor de aanschaf van vastgoed zijn ingezet. Daarop is besloten de navolgende faillissementen aan te vragen van: De Regge/HVO/DIM-(klein)dochtervennootschappen, insolventiedatum 27 mei 2015, rechtbank Midden-Nederland, insolventienummers F.16/15/405 t/m F.16/15/421, curatoren mr. H.A. Lanting en mr. H.C.M. Hendriks. Weststaete-(klein)dochtervennootschappen, insolventiedatum 27 mei 2015 (voorafgegaan door surseances d.d. 27 mei 2015), rechtbank Midden-Nederland, insolventienummers F.16/15/423 t/m F.16/15/449 (surseancenummers S.16/15/38 t/m S.16/15/58), curatoren mr. H.A. Lanting en mr. H.C.M. Hendriks. N.B.: hier is eerstens gekozen voor het aanvragen van een voorlopige surseance van betaling, gezien het ontbreken van diverse oprichtingsaktes van de afzonderlijke B.V. s. De betreffende faillissementen hangen nauw met elkaar samen en de interne geldstromen lopen door het hele concern heen. De rechter-commissaris heeft ingestemd met het verzoek de boedelkosten naar evenredigheid om te slaan over de boedels waarin het boedelactief wordt gerealiseerd. Deze kostenconsolidatie is gevraagd en toegekend vanwege de onontwarbare onderlinge rechten en verplichtingen terwijl de intercompany-verhoudingen veelal niet duidelijk administratief zijn vastgelegd. Tevens is toestemming gegeven in deze faillissementen een geconsolideerde tijdsverantwoording te voeren en ook dit evenredig toe te delen op basis van het beschikbare actief per entiteit alsmede geconsolideerd verslag uit te brengen.

11 Activiteiten ondernemingen (bron: Handelsregister Kamer van Koophandel) Financiële holdings. Holding doeleinden. B2. DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V. Het (doen) beheren en beleggen in vastgoed, het (doen) verstrekken van geldleningen tegen hypothecaire zekerheid, speciaal het stellen van zekerheden in relatie tot binnen het concern van de vennootschap van derden tegen uitgifte van effecten verkregen gelden. B2. DPF Verzekerd Vastgoedfonds Beheer B.V. Het beleggen van vermogen en het beheren van register en niet registergoederen, effecten daaronder begrepen. B2. DPF Vastgoed Flexfonds Management B.V. Het (doen) beheren en beleggen in vastgoed, het (doen) verstrekken van geldleningen tegen hypothecaire zekerheid. B2. DPF Vastgoed Flexfonds B.V. Het (doen) beheren en beleggen in vastgoed, het (doen) verstrekken en geldleningen tegen hypothecaire zekerheid, speciaal het stellen van zekerheden in relatie tot binnen het concern van de vennootschap van derden tegen uitgifte van effecten verkregen gelden. B2. DPF VastgoedInvest Beheer B.V. Niet vermeld in KvK. In de oprichtingsakte is opgenomen: a. Het beleggen van vermogen in en het beheren van register- en niet registergoederen, effecten daaronder begrepen; b. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook; c. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen; d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. B2. Duits Participatiefonds Management B.V. Het beheren en beleggen in vastgoed alsmede het verstrekken van geldleningen tegen hypothecaire zekerheid.

12 B2. Duits Participatiefonds B.V. Het beheren en beleggen in vastgoed alsmede het verstrekken van geldleningen tegen hypothecaire zekerheid. B2. Duits Participatiefonds Investeringen B.V. Het geven van garantie aan derden inzake investeringen en beleggingen. B2. DPF Verzekerd Vastgoed Management B.V. Niet vermeld in KvK. In de oprichtingsakte is opgenomen: a. het (doen) beheren en beleggen in vastgoed, het (doen) verstrekken van geldleningen tegen hypothecaire zekerheid; b. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook; c. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen; d. het op solide wijze beleggen van gelden in effecten of andere vermogensbestanddelen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Hieronder ook verstaande de de mogelijkheid om hypothecair krediet te (doen) verkrijgen; e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. C. Regge Vastgoed Holding B.V. Financiële holdings. Holdingactiviteiten. C. Regge Zekerheidsholding B.V. Financiële holdings. Holdingactiviteiten. C. HVO Duitsland B.V. Verstrekken van geldleningen tegen hypothecaire zekerheid. C. Regge Vastgoed Investments III B.V. Financiële holdings. Geeft garantie aan derden. Investeringen en beleggingen. C. HVO IV B.V. Beleggingsinstellingen in vaste activa. Beheer en belegging in vastgoed en het verstrekken van geldleningen tegen hypothecaire zekerheid. C. HVO III B.V. Beleggingsinstellingen in vaste activa. Beheer en belegging in vastgoed en het verstrekken van geldleningen tegen hypothecaire zekerheid.

13 C. Duitse Investeringsholding B.V. Financiële holdings. Holding. C. DIM Holding B.V. Financiële holdings. Holdingactiviteiten. C. DIM Investeringen B.V. Overige dienstverlening. Het geven van garanties aan derden inzake investeringen en beleggingen. Het verstrekken en aangaan van geldleningen. Het beheren en beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, het beheren van pensioenvermogen en het beleggen van gelden. C. DIM Holland B.V. Overige dienstverlening. Het beheren en beleggen in vastgoed alsmede het verstrekken van geldleningen tegen hypothecaire zekerheid, het beheren van pensioenvermogen en het beleggen van gelden. C. DIM Duitsland B.V. Overige dienstverlening. Het beheren en beleggen in vastgoed alsmede het verstrekken van geldleningen tegen hypothecaire zekerheid, het verstrekken van geldleningen ook voor schulden van anderen, het beheren van pensioenvermogen en het beleggen van geld. C. Boorne Holding B.V. Beleggingsinstellingen met beperkte toetreding. Holding, pensioen- en stamrecht B.V. C. Regge Vastgoed Beheer B.V. Financiële holdings. Beheeractiviteiten. C. HVO B.V. Beleggingsinstellingen in financiële activa. Beheer en belegging van vermogen, verstrekken van zekerheden en geldleningen. C. Regge Vastgoed Investments B.V. Vermogensbeheer. Beheeractiviteiten en garantiestellingen. C. HVO 2 B.V. Vermogensbeheer. Beheer en belegging van vermogen. Verstrekken van zekerheden en geldleningen. C. Boorne Vastgoed Holding B.V. Financiële holdings. Holding.

14 D. Weststaete Holding B.V. Holding activiteiten waaronder uitvoeren management-taken, deelnemen in, samenwerken met en het besturen van andere ondernemingen. D. Weststaete Vastgoed Holding B.V. Holding activiteiten waaronder uitvoeren management-taken, deelnemen in, samenwerken met en het besturen van andere ondernemingen. D. Weststaete Duitsland B.V. Exploitatie onroerend goed in Duitsland en inkoop, verkoop onroerend goed. D. Weststaete Garant B.V. Het aangaan van geldleningen en het beleggen van vermogen in en het beheren van register- en niet registergoederen, waaronder ook effecten, het beheren en beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor anderen. D. Weststaete B.V. Het vertrekken van geldleningen aan en het stellen van zekerheden aan derden, speciaal het stellen van zekerheden in relatie tot binnen het concern van de vennootschap van derden tegen uitgifte van effecten verkregen gelden. D. Weststaete Funding B.V. Aangaan van geldleningen en het beleggen van vermogen; Beheren van register en niet registergoederen, waaronder effecten; Beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden ook voor anderen. D. Weststaete Hypo Fund B.V. Het verstrekken van geldleningen en het stellen van zekerheden aan derden, speciaal het stellen van zekerheden in relatie tot binnen het concern van de vennootschap van derden tegen uitgifte van effecten verkregen gelden. D. Hypo Fund B.V. Het (doen) exploiteren van onroerend goed in Duitsland, alsmede het inkopen en verkopen van onroerend goed. D. Weststaete Spread Fund Funding B.V. Het aangaan van geldleningen en het beleggen van vermogen in en het beheren van register- en niet registergoederen, waaronder ook effecten, het beheren en beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor anderen.

15 D. Weststaete Spread Fund B.V. Het aangaan van geldleningen en het beleggen van vermogen in en het beheren van register- en niet registergoederen, waaronder ook effecten, het beheren en beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor anderen. D. Weststaete Spread Fund Beheer B.V. Beheer van onroerend goed, exploitatie van onroerend goed in Duitsland en inkoop en verkoop onroerend goed. D. Weststaete Residential Fund Funding B.V. Het aangaan van geldleningen en het beleggen van vermogen in en het beheren van register- en niet registergoederen, waaronder ook effecten, het beheren en beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor anderen. D. Weststaete Residential Fund B.V. Het aangaan van geldleningen en het beleggen van vermogen in en het beheren van register- en niet registergoederen, waaronder ook effecten, het beheren en beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor anderen. D. Weststaete Residential Fund Beheer B.V. Beheer van onroerend goed, exploitatie van onroerend goed in Duitsland en inkoop en verkoop onroerend goed. D. Weststaete Property Fund Beheer I B.V. Beheer van onroerend goed, exploitatie van onroerend goed in Duitsland en inkoop en verkoop onroerend goed. D. Weststaete Property Fund Beheer II B.V. Beheer van onroerend goed, exploitatie van onroerend goed in Duitsland en inkoop en verkoop onroerend goed. D. Weststaete Property Fund Funding B.V. Het aangaan van geldleningen en het beleggen van vermogen in en het beheren van register- en niet registergoederen, waaronder ook effecten, het beheren en beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor andere.

16 D. Weststaete Property Fund B.V. Het aangaan van geldleningen en het beleggen van vermogen in en het beheren van register- en niet registergoederen, waaronder ook effecten, het beheren en beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor derden. D. Weststaete Profit Bonds Beheer B.V. Het (doen) exploiteren van onroerend goed in Duitsland, alsmede het inkopen en verkopen van onroerend goed. D. Weststaete Profit Bonds B.V. Het (doen) beheren en beleggen in vastgoed, het (doen) verstrekken van geldleningen tegen hypothecaire zekerheid, speciaal het stellen van zekerheden in relatie tot binnen het concern van de vennootschap van derden tegen uitgifte van effecten verkregen gelden. D. Weststaete Profit Bonds REI B.V. Het beleggen van vermogen in en het beheren van register- en nietregistergoederen, effecten daaronder begrepen, het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen.

17 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie A. J.S. Jacobs en J. Brink Op 15 juni 2015 is het 4 e openbare verslag ingediend in deze faillissementen. Het betreft de privé-faillissementen van de oprichters van het concern. DPF Vastgoed Holding B.V. is opgericht op 28 september 2012 en is een financiële holdingvennootschap. Blijkens de informatie uit de Kamer van Koophandel is curanda (al dan niet middellijk) aandeelhoudster van een tiental dochtervennootschappen. Deze dochtervennootschappen houden zich bezig met de uitgifte van obligaties in Duits vastgoed. De laatstelijk ingeschreven bestuurder van curanda was Duits Participatiefonds Investeringsholding B.V., van welke vennootschap de heer P.K. Jongma zich als bestuurder heeft uitgeschreven op 3 februari Enig aandeelhouder van curanda is Duits Participatiefonds Investeringsholding B.V., van welke vennootschap de aandelen in handen zijn van voornoemde Stichting Administratiekantoor DPF. DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V. is opgericht op 22 augustus DPF Verzekerd Vastgoedfonds Beheer B.V. is opgericht op 22 augustus DPF Vastgoed Flexfonds Management B.V. is opgericht op 17 januari DPF Vastgoed Flexfonds B.V. is opgericht op 17 januari DPF VastgoedInvest Beheer B.V. is opgericht op 17 januari Duits Participatiefonds Management B.V. is opgericht op 17 april Duits Participatiefonds B.V. is opgericht op 17 april Duits Participatiefonds Investeringen B.V. is opgericht op 17 april DPF Verzekerd Vastgoed Management B.V. is opgericht op 18 december Curandi waren alle gevestigd aan het Spacelab 47, 3824 MR te Amersfoort. Het concern bestaat uit drie beleggingsfondsen (Duits Participatiefonds, DPF Vastgoed Flexfonds en DPF Verzekerd Vastgoedfonds) die zich toelegden op de aanschaf van onroerend goed in Duitsland. Het exploitatiemodel voorzag in het verhuren van dit onroerend goed. Ter financiering van de aanschaf van het onroerend goed werden obligatieleningen uitgeschreven.

18 C. Regge/HVO/DIM- vennootschappen Jacobs en Brink zijn (middellijk) aandeelhouders van deze groep vennootschappen. Regge Vastgoed Holding B.V. is opgericht op 17 augustus Regge Zekerheidsholding B.V. is opgericht op 17 augustus HVO Duitsland B.V. is opgericht op 10 februari Regge Vastgoed Investments III B.V. is opgericht op 10 februari HVO IV B.V. is opgericht op 10 februari HVO III B.V. is opgericht op 10 februari Duitse Investeringsholding B.V. is opgericht op 10 februari DIM Holding B.V. is opgericht op 14 juli DIM Investeringen B.V. is opgericht op 14 juli DIM Holland B.V. is opgericht op 14 juli DIM Duitsland B.V. is opgericht op 14 juli Boorne Holding B.V. is opgericht op 27 augustus Regge Vastgoed Beheer B.V. is opgericht op 25 maart HVO B.V. is opgericht op 25 maart Regge Vastgoed Investments B.V. is opgericht op 17 augustus HVO 2 B.V. is opgericht op 17 augustus Boorne Vastgoed Holding B.V. is opgericht op 27 augustus Curandi waren allen gevestigd aan de Ariane 20-4, 3824 MB te Amersfoort. Het concern bestaat uit meerdere beleggingsfondsen (de HVO fondsen, de Duitse Inversteringsfondsen en de Regge en Boorne investeringsfondsen) die zich toelegden op de aanschaf van onroerend goed in Duitsland. Het exploitatiemodel voorzag in het verhuren van dit onroerend goed. Ter financiering van de aanschaf van het onroerend goed werden obligatieleningen uitgeschreven. Bestuurder: zie hiervoor, pagina 9. Weststaete Holding B.V. is opgericht op 8 juli Weststaete Vastgoed Holding B.V. is opgericht op 8 juli Weststaete Duitsland B.V. is opgericht op 20 juli Weststaete Garant B.V. is opgericht op 8 juli Weststaete B.V. is opgericht op 20 juli Weststaete Funding B.V. is opgericht op 13 april Weststaete Hypo Fund B.V. is opgericht op 13 april Hypo Fund B.V. is opgericht op 21 april Weststaete Spread Fund Funding B.V. is opgericht op 17 oktober Westst aete Spread Fund B.V. is opgericht op 17 oktober Weststaete Spread Fund Beheer B.V. is opgericht op 17 oktober Westst aete Residential Fund Funding B.V. is opgericht op 14 maart 2012.

19 Weststaete Residential Fund B.V. is opgericht op 14 maart Weststaete Residential Fund Beheer B.V. is opgericht op 14 maart Weststaete Property Fund Beheer I B.V. is opgericht op 7 september Weststaete Property Fund Beheer II B.V. is opgericht op 7 september Weststaete Property Fund Funding B.V. is opgericht op 7 september Weststaete Property Fund B.V. is opgericht op 7 september Weststaete Profit Bonds Beheer B.V. is opgericht op 19 februari Weststaete Profit Bonds B.V. is opgericht op 19 februari Weststaete Profit Bonds REI B.V. is opgericht op 19 februari Curandi waren allen gevestigd aan de Baarnsche Dijk 10 E, 3741 LS te Baarn en laatstelijk aan de Euclideslaan 8, 3584BN te Utrecht. Het concern bestaat uit (naar verluidt) 7 beleggingsfondsen die zich toelegden op de aanschaf van onroerend goed in Duitsland. Het exploitatiemodel voorzag in het verhuren van dit onroerend goed. Ter financiering van de aanschaf van het onroerend goed werden obligatieleningen uitgeschreven. 1.2 Winst en verlies De volledige papieren administratie is in januari 2014 beslag genomen door de FIOD. Curatoren is daarin inzage gegeven en het onderzoek naar de financiele positie van de vennootschappen is in gang gezet, en dit zal naar verwachting nog geruime tijd vergen. Elektronische administratie is ondanks onderzoek nog niet boven water gekomen. 1.3 Balanstotaal Niet bekend, zie hiervoor onder 1.2.

20 1.4 Lopende procedures en beslagleggingen Inmiddels is gebleken van diverse lopende procedures, zowel in Nederland als in Duitsland, waarbij curandi gedaagden zijn. Curatoren hebben contact gelegd en besprekingen gevoerd met betrokken partijen en/of hun raadslieden. Met toestemming van de Rechter-Commissaris is door de curatoren een Duitse advocaat ingeschakeld. Naar de (stand van) lopende civiele procedures (en de wenselijkheid om deze al dan niet over te nemen) wordt onderzoek uitgevoerd. Tot op heden zijn de volgende procedures bekend: I. Strafrechtelijke procedure Naast Jacobs, Brink en Neuman (zie hiervoor) maken 32 vennootschappen deel uit van een omvangrijk strafproces. Curandi worden onder meer verdacht het opzetten van piramidefondsen. Daarnaast zou er sprake zijn van verduistering, witwassen van gelden en valsheid in geschrifte. De verwachting is dat deze zaak dit jaar nog inhoudelijk zal worden behandeld door de rechtbank Midden- Nederland. II. Civiele procedures DIM/Messerschmidt/Eurotrust, advocaat mr. Gensch DIM heeft onroerend goed gekocht van Messerschmidt in Deltmold. Dit vastgoed lijkt niet te zijn getransporteerd. Hierop is Messerschmidt zelf blijven beheren. Eurotrust treedt op voor één van de beleggers en heeft waarschijnlijk beslag gelegd op de koopsom die onder notaris mr. Sommer is gestort. De inleg wordt teruggevorderd. Messerschmidt vordert nu beheerskosten ad , de koopsom, en afname van het gebouw. Zij lijkt beslag te hebben gelegd onder gelden bij mr. Sommer. De curatoren onderzoeken de stand van de procedures. Aan mr. Sommer hebben curatoren te kennen gegeven dat de beslagen zijn vervallen. Mr. Sommer heeft, nadat de nodige formaliteiten in acht waren genomen, te kennen gegeven dat hij curatoren van alle informatie zal voorzien. DPF/Debus Ook hier betreft het een transactie die niet volledig is uitgevoerd. Deze kwestie heeft betrekking op onroerend goed te Alsdorf. De curatoren onderzoeken de stand van de procedure. Debus wordt bijgestaan door mr. Schrerer, met wie een afspraak voor een bespreking is gemaakt. HVO en Weststaete/Römer Immobilien GmbH en Firma KS Project Planung GmbH Römer is de voormalige beheerder van diverse HVO-objecten en tevens verkoper van enige objecten. Hij heeft een procedure aanhangig gemaakt wegens achterstallige beheersvergoedingen en niet (volledig) betaalde koopprijzen. Hij heeft tevens beslag onder huurders gelegd. Lange tijd heeft Römer geweigerd informatie te geven over de stand van zaken. Er heeft overleg met mr. Steinbusch, de advocaat van Römer, plaatsgevonden waarbij afspraken

Datum uitspraak: 14 augustus 2014. mr. H.C.M. Hendriks

Datum uitspraak: 14 augustus 2014. mr. H.C.M. Hendriks 2 E GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG A. 1. Jacobs 2. Brink Datum uitspraak: 14 augustus 2014 Insolventienummers: F.16/14/727 en F.16/14/728 Rechter-commissaris: mr. P.J. Neijt Curator: mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 juli 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

OPENINGSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 april 2015

OPENINGSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 april 2015 OPENINGSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 april 2015 Gegevens faillieten KvK-nr Insolventienr DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V. 58601783 F.16/15/249 DPF Verzekerd Vastgoedfonds Beheer B.V. 58600876 F.16/15/250

Nadere informatie

Volgens failliet is het pand verzekerd via de VvE en de inboedel via een privéverzekering. De curator is verder niet bekend met lopende verzekeringen.

Volgens failliet is het pand verzekerd via de VvE en de inboedel via een privéverzekering. De curator is verder niet bekend met lopende verzekeringen. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2. Datum: 14 november 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 juni 2015 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 juni 2015 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 juni 2015 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eg Vastgoed B.V. Faillissementsnummer :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

15-00002514 54312346 1 OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

15-00002514 54312346 1 OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap HUISARTSENPRAKTIJK DUSSLIER B.V. Faillissementsnummer: F.02/15/181 Rechter-Commissaris: Mr. H.W.P.J. Hopmans

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

15-00002514 54312346 1 OPENBAAR VERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

15-00002514 54312346 1 OPENBAAR VERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap HUISARTSENPRAKTIJK DUSSLIER B.V. Faillissementsnummer: F.02/15/181 Rechter-Commissaris: Mr. H.W.P.J. Hopmans

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Financiële holding/beheermaatschappij Omzetgegevens : Nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Financiële holding/beheermaatschappij Omzetgegevens : Nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 24 september 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

V A N B E N T H E M A D V O C A T E N & N O T A R I A A T

V A N B E N T H E M A D V O C A T E N & N O T A R I A A T FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer 1 dd 9 januari 2015 Gegevens onderneming JG Lamoré Beheer BV Faillissementsnummer C116/1411046 F Datum uitspraak 9 december 2014 Curator Mr MEG Murris Rechter-commissaris Mr

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap MARTIN HAIR B.V. Faillissementsnummer: F.02/15/464 Rechter-Commissaris: Mr. I.C. Prenger-de Kwant Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 27 augustus 2015 Datum laatste verslag : 22 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Laureano Beheer B.V., statutair gevestigd te Moordrecht, vestigingsadres:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 3 Datum: 14 mei 2014. Gegevens onderneming: F.J.C. Verberne Holding B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/413 F Datum uitspraak: 7 mei

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/335 NL:TZ:0000014760:F001 25-07-2017 mr. T.F. Quaars mr. Neijt Algemeen Gegevens onderneming Engofor B.V. Haanderink 64 3401

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Reclame- en adviesbureau. Acquisitie op Multimedia gebied Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Reclame- en adviesbureau. Acquisitie op Multimedia gebied Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 juni 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

mr. H.C.M. Hendriks Verslagperiode: 20 maart 2012 t/m 16 mei 2012

mr. H.C.M. Hendriks Verslagperiode: 20 maart 2012 t/m 16 mei 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 mei 2012 Gegevens failliet: Dehma Groep B.V. Faillissementsnummer: 12/57 F Datum uitspraak: 20 maart 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 9 Datum : 6 maart 2015 Datum laatste verslag : 4 september 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Bouwbedrijf van der Meij B.V. statutair gevestigd te Leiden,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 17 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 17 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 17 september 2013 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : F 11/249 Datum uitspraak : 18 oktober 2011 Curator : mr. L.H. Hooites Rechter-commissaris De Wit Holland

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007 DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Annavast B.V. Faillissementsnummer : 07/513 F Datum uitspraak : 12 september 2007 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H30 Service BV, gevestigd te Doetinchem en aldaar zaakdoende op het adres te (7001 BM) Doetinchem,

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SMARTAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SMARTAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SMARTAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Smartal B.V. (KvK-nummer

Nadere informatie

Infratechniek BV) in 2010 is gefailleerd. Omzetgegevens 2011: 11.000,-- 2010: 64.900,-- 2009: 127.000,--

Infratechniek BV) in 2010 is gefailleerd. Omzetgegevens 2011: 11.000,-- 2010: 64.900,-- 2009: 127.000,-- FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer tweede verslag Datum 14 januari 2014 Gegevens onderneming W.R.N. Holding BV (kvk 818382339) Faillissementsnummer F.02/13/805 Datum uitspraak 17 september 2013

Nadere informatie

Gegevens onderneming Hertenroep Monumenten BV (kvk: 12061840) Faillissementsnummer F. 02/13/494 Datum uitspraak 21 mei 2013 Mr. L.B.A.

Gegevens onderneming Hertenroep Monumenten BV (kvk: 12061840) Faillissementsnummer F. 02/13/494 Datum uitspraak 21 mei 2013 Mr. L.B.A. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Vierde openbare verslag Datum 1 juli 2014 Gegevens onderneming Hertenroep Monumenten BV (kvk: 12061840) Faillissementsnummer F. 02/13/494 Datum uitspraak 21

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : De exploitatie van een of meer horeca- en/of cateringbedrijven alsmede de verhuur van horecabenodigdheden.

Activiteiten onderneming : De exploitatie van een of meer horeca- en/of cateringbedrijven alsmede de verhuur van horecabenodigdheden. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 6 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De aandelen van de vennootschap worden gehouden door Mient Ate de Bruin. Het bestuur van de vennootschap rust bij de enig aandeelhouder.

De aandelen van de vennootschap worden gehouden door Mient Ate de Bruin. Het bestuur van de vennootschap rust bij de enig aandeelhouder. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 april 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : Westerdijk Beheer B.V., Kamer van Koophandelnummer

Gegevens gefailleerde : Westerdijk Beheer B.V., Kamer van Koophandelnummer FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 29 augustus 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Conferences, h.o.d.n. Stichting SIC KvK-nummer: 60495561

Conferences, h.o.d.n. Stichting SIC KvK-nummer: 60495561 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 juni 2015 Gegevens failliet: Stichting Sympopna International Conferences, h.o.d.n. Stichting SIC KvK-nummer: 60495561 Faillissementsnummer: F.16/15/445 Datum

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: Wigmanagement B.V. Datum: 6 oktober 2015 Nummer: verslag 5 Gegevens onderneming : Wigmanagement B.V. Dossiernummer : F03140009

Nadere informatie

26 juni 2014. 2013: 1.324.709,-- (conceptcijfers) 2012: 1.105.802,-- 2011: 1.394.472,-- Personeel gemiddeld aantal 8

26 juni 2014. 2013: 1.324.709,-- (conceptcijfers) 2012: 1.105.802,-- 2011: 1.394.472,-- Personeel gemiddeld aantal 8 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer EX ART. 73A FW Eerste verslag 26 juni 2014 Gegevens onderneming Kwekerij T. Brand BV Faillissementsnummer F.02/14/405 Datum uitspraak 27 mei 2014 Curator mr. F.F.J. Froger

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Kinderdagverblijf The Rainbow Holding B.V. statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1339 BJ) Almere aan de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 november 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2012 Gegevens failliet: Sales & Marketing Partners B.V. Faillissementsnummer: 12/587 F Datum uitspraak: 25 september 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

Verslagperiode: 28 oktober 2014 t/m 24 november 2014

Verslagperiode: 28 oktober 2014 t/m 24 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 november 2014 Gegevens failliet: Café Bubbles B.V. KvK-nummer: 31037301 Faillissementsnummer: F.16/14/949 Datum uitspraak: 28 oktober 2014 Rechter-commissaris:

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Easthouse Business Solutions B.V. (hierna: de vennootschap )

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Easthouse Business Solutions B.V. (hierna: de vennootschap ) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag). Datum: 20 januari 2015. Gegevens onderneming: Putters Nest Beheer B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/736 F Datum

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 3 d.d. 14 januari 2014 Gegevens onderneming : Rolien Vastgoed B.V. Faillissementsnummer : 10/13/357 Datum uitspraak : 9 april 2013 Curator Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Baska Group B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24333814, gevestigd te Apeldoorn

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

15-00002514 54312346 1 OPENBAAR VERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

15-00002514 54312346 1 OPENBAAR VERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap TBO INTERNATIONAL B.V. tevens h.o.d.n. THE HOUSE OF LINGERIE Faillissementsnummer: F.02/15/338 Rechter-Commissaris:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 7 januari 2015 Gegevens onderneming : Handelsmaatschappij Bruneell B.V., statutair gevestigd te Apeldoorn met vestigingsadres 6831 GM

Nadere informatie

Deze faillissementen hangen samen met de navolgende faillissementen binnen hetzelfde concern, waarvan afzonderlijk verslag zal worden gedaan:

Deze faillissementen hangen samen met de navolgende faillissementen binnen hetzelfde concern, waarvan afzonderlijk verslag zal worden gedaan: (A) Thom Broekman (B) De Rode Winkel (C) TBDRW B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 11 september 2015 Datum uitspraken: 15 januari 2015 Rechter-commissaris: mr. M.H.F. van Vugt Curator: mr. H.C.M.

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 mei 2014 Onderneming : Besloten

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 4 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG NR. 4 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 4 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap HUISARTSENPRAKTIJK DUSSLIER B.V. Faillissementsnummer: F.02/15/181 Rechter-Commissaris: Mr. H.W.P.J. Hopmans

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Zafag B.V. Nummer: 1 Datum: 28 oktober 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Zafag B.V. Nummer: 1 Datum: 28 oktober 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZAFAG B.V., statutair gevestigd te Lelystad, k gevestigd aan het adres Middendreef 273 te 8233 GT Lelystad, ingeschreven in

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01 opgesteld op [datum uitschrijven] Gefailleerde De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Reerink Copy- en Lichtdrukservice B.V. Faillissementsnummer C/08/15/448

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/533 NL:TZ:0000008306:F001 27-09-2016 mr. W.J.A. Lansing mr. Neijt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap met

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/228 NL:TZ:0000013080:F001 11-05-2017 mr. A, van der Schee mr. Hofman Algemeen Gegevens onderneming Bij vonnis van 11 mei 2017

Nadere informatie

Netto-omzetgegevens: 2008 (7 mei 31 december 2008): 163.555,- 2009: 167.080,-

Netto-omzetgegevens: 2008 (7 mei 31 december 2008): 163.555,- 2009: 167.080,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 mei 2011 Gegevens onderneming: Broers Vastgoed Onderhoud B.V. Faillissementsnummer: 11/158 F Datum uitspraak: 5 april 2011 Curator: mr. H.C.M. Hendriks Rechter-Commissaris:

Nadere informatie

FIERET VASTGOED B.V.

FIERET VASTGOED B.V. FIERET VASTGOED B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 24 maart 2016 Gegevens onderneming : Fieret Vastgoed B.V. Stephensonstraat 1 te 3817 JA Amersfoort KvK : 57585962 Faillissementsnummer : C/16/15/633

Nadere informatie

Remco Meijers Holding B.V.

Remco Meijers Holding B.V. Remco 16/15/804 3 Dhr. Remco Meijers Holding B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 december 2015 Gegevens onderneming : Meijers Holding B.V., statutair gevestigd te Breukelen en blijkens KvK kantoorhoudende

Nadere informatie

De vennootschap PARODONTOLIEPRAKTIJK ZEELAND B.V. Insolventienummer: F.02/15/487 F

De vennootschap PARODONTOLIEPRAKTIJK ZEELAND B.V. Insolventienummer: F.02/15/487 F OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De vennootschap PARODONTOLIEPRAKTIJK ZEELAND B.V. Insolventienummer: F.02/15/487 F Curator: Mr. M.L. Huisman Rechter-commissaris:

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap SLOOPWERKEN ZEELAND B.V. Faillissementsnummer: F.02/15/131 Rechter-Commissaris: Mr. I.C. Prenger-de Kwant

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 03 maart 2014 Gegevens onderneming : GYM DE BENJAMIN HALFWEG B.V., statutair gevestigd te IJmuiden en kantoorhoudende te IJmuiden aan

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 27 oktober 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap FREEZINC B.V., statutair gevestigd te Beverwijk en voorheen gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 29 september 2014 Gefailleerde Stichting Administratiekantoor KN Partners.nl Faillissementsnummer C/08/14/10 F Datum uitspraak 8 januari 2014 Curator mr. J.A. Holsbrink

Nadere informatie

Verslagperiode: 2 oktober 2012 t/m 26 november 2012 Bestede uren in verslagperiode: 66,1 uur Bestede uren totaal:

Verslagperiode: 2 oktober 2012 t/m 26 november 2012 Bestede uren in verslagperiode: 66,1 uur Bestede uren totaal: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 november 2012 Gegevens failliet: A.W.S. Facilities B.V. Faillissementsnummer: 12/606 F Datum uitspraak: 2 oktober 2012 Rechter-commissaris: mr. E.W.A. Vonk Curator:

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 28 oktober 2014 t/m 24 november 2014

mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 28 oktober 2014 t/m 24 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 november 2014 Gegevens failliet: JHG Holding B.V. KvK-nummer: 32153556 Faillissementsnummer: F.16/14/950 Datum uitspraak: 28 oktober 2014 Rechter-commissaris:

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 5 augustus 2015 Gegevens onderneming : Aqua Systems (commanditaire vennootschap) Faillissementsnummer : C/16/15/535 F Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : Aannemings- en Baggerbedrijf Ekelschot B.V., gevestigd aan de Nijverheidsweg 20 te Harmelen

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : Aannemings- en Baggerbedrijf Ekelschot B.V., gevestigd aan de Nijverheidsweg 20 te Harmelen FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 16 Datum : 2 mei 2016 Gegevens onderneming : Aannemings- en Baggerbedrijf Ekelschot B.V., gevestigd aan de Nijverheidsweg 20 te Harmelen Faillissementsnummer : F 16/10/437

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Jaimy Falize B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres (8231 JA) Lelystad aan De Veste 1019, ingeschreven

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2014 Gegevens onderneming : Schadehuis Nieuwegein B.V. Faillissementsnummer : C/16/14/855 F Datum uitspraak : 16 september

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/31 NL:TZ:0000008946:F002 19-01-2016 mr. L.L. ten Wolde mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 februari 2015 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 19 oktober 2015 Gegevens gefailleerde : ERSA Transport B.V., statutair gevestigd te Hengelo laatstelijk gevestigd te (2404 HA) Alphen aan den Rijn aan de Prinses

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap TBO INTERNATIONAL B.V. tevens h.o.d.n. THE HOUSE OF LINGERIE Faillissementsnummer: F.02/15/338 Rechter-Commissaris:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw d.d. 22 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw d.d. 22 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw d.d. 22 mei 2014 Gegevens onderneming Insolventienummer Datum uitspraak Curator Rechter-commissaris : Nippon Autoservice B.V., h/o Vakgarage Nippon, gevestigd

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/283 NL:TZ:0000006167:F001 17-05-2016 mr. F.A.M Nowee mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming Hofstede Veenendaal B.V.,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/589 NL:TZ:0000009117:F001 08-11-2016 mr. F.A.M Nowee mr. Neijt Algemeen Gegevens onderneming Bij vonnis van 8 november 2016

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAR-X B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAR-X B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAR-X B.V. Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak : 25 februari 2016 Uitgesproken op Curator Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/778 NL:TZ:0000001026:F001 27-10-2015 mr. J.W.H. Rouers mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming Horeca Noordse Park B.V.,

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SANDY DRESS B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SANDY DRESS B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SANDY DRESS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sandy Dress B.V., ingeschreven

Nadere informatie

ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Muller Hoekstra Vastgoed B.V., statutair gevestigd te Bussum en kantoorhoudende te (1394 AZ) Nederhorst

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 Gegevens onderneming : Galvano Techniek Veenendaal BV, KvK dossiernr. 30113342, gevestigd te (3903 KG) Veenendaal aan de Bobinestraat 36. Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. Naam: DATA PROTECTORS B.V. h.o.d.n. BUNKERINFRA DATACENTERS, FALCONY en COUNTRYCLOUD

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. Naam: DATA PROTECTORS B.V. h.o.d.n. BUNKERINFRA DATACENTERS, FALCONY en COUNTRYCLOUD FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Datum: 7 juli 2015 Naam: DATA PROTECTORS B.V. h.o.d.n. BUNKERINFRA DATACENTERS, FALCONY en COUNTRYCLOUD Adres: Zomerweg no. 0, 4481 CA Kloetinge

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/15/788 NL:TZ:0000005862:F001 01-12-2015 mr. A-J van der Duijn Schouten mr. A.M. van Kalmthout Algemeen Gegevens onderneming R.W.J.

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG HORIZON CONSULTANTS BV, HORIZON BUSINESS CONSULTANTS BV EN HORIZON MANAGEMENT CONSULTANTS BV d.d.

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG HORIZON CONSULTANTS BV, HORIZON BUSINESS CONSULTANTS BV EN HORIZON MANAGEMENT CONSULTANTS BV d.d. EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG HORIZON CONSULTANTS BV, HORIZON BUSINESS CONSULTANTS BV EN HORIZON MANAGEMENT CONSULTANTS BV d.d.25 juni 2009 Gegevens ondernemingen : Horizon Consultants BV : Horizon Business

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/16/354 NL:TZ:0000007805:F001 31-08-2016 mr F. Hoff mr. J.M. Marsman Algemeen Gegevens onderneming Besloten vennootschap NBY Euro

Nadere informatie

1.2 Winst en verlies 2010 2009. 1. Quince Holding B.V. : 288.385 278.698 2. Quince B.V. : 3. Quince Inventive B.V. : 40.013 4. We Company B.V.

1.2 Winst en verlies 2010 2009. 1. Quince Holding B.V. : 288.385 278.698 2. Quince B.V. : 3. Quince Inventive B.V. : 40.013 4. We Company B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN QUINCE HOLDING B.V. QUINCE B.V. QUINCE INVENTIVE B.V. WE COMPANY B.V. Gegevens onderneming : 1. Quince Holding B.V.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/589 NL:TZ:0000009117:F001 08-11-2016 mr. F.A.M Nowee mr. Neijt Algemeen Gegevens onderneming Bij vonnis van 8 november 2016

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 oktober 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 oktober 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 oktober 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 Gegevens failliet : Maashout Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Strijkviertel 35a; Kvknummer : 30157506 Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H30 Beheer BV, gevestigd te Doetinchem en aldaar zaakdoende op het adres 7001 BM Doetinchem,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 18 april 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 18 april 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 18 april 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 4 d.d. 19 mei 2014 Gegevens onderneming : Rolien Vastgoed B.V. Faillissementsnummer : 10/13/357 Datum uitspraak : 9 april 2013 Curator Rechter-commissaris

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 18 september 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap BIOGAST WESTPOORT B.V., statutair gevestigd te Haarlem, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie