FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris : Mr P.F.A. Bierbooms Activiteiten onderneming : Detachering van personeel Omzetgegevens : (2012) Personeel gemiddeld aantal : 15 man personeel Verslagperiode : 08 t/m 24 oktober 2013 Bestede uren in verslagperiode : 31,85 uren Bestede uren totaal : 31,85 uren 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Enig aandeelhouder en tevens bestuurder van gefailleerde is Van Cappellen Holding BV, waarvan de heer F. van Cappellen bestuurder en tevens enig aandeelhouder is. 1.2 Winst en verlies Volgens de voorlopige (interne) cijfers bedraagt het verlies over het jaar ,-. Over 2013 zij nog geen gegevens beschikbaar. 1.3 Balanstotaal Volgens de voorlopige (interne) cijfers bedraagt het balanstotaal over het jaar , Lopende procedures Volgens opgave van de directie zijn er geen lopende procedures aanhangig. 1.5 Verzekeringen De verzekeringsportefeuille is geïnventariseerd. Lopende verzekeringen worden zoveel mogelijk beëindigd per faillissementsdatum. 1.6 Huur Gefailleerde heeft een kantoorruimte gehuurd voor het bedrag van 1.362,68 per Maand, inclusief servicekosten, exclusief BTW. De huurovereenkomst is opgezegd tegen 15 januari Oorzaak faillissement Het faillissement is aangevraagd door een der personeelsleden op grond van een achterstallige loonvordering. Directe aanleiding voor het faillissement is een ernstig liquiditeitstekort, waarvan de oorzaak nog nader wordt onderzocht. De werkwijze van gefailleerde was gericht op herplaatsing van personeel door begeleiding van outplacementtrajecten, maar ook door overname van personeel in dienstverband voor bepaalde tijd van een jaar of langer, gedurende welke periode door gefailleerde de overgenomen werknemer werd gedetacheerd en/of voor hem/haar een ander dienstverband werd gezocht. De loonsom voor de betreffende periode werd bij het aangaan van de overnameovereenkomst door de voormalige werkgever grotendeels aan gefailleerde uitgekeerd. Hiermee waren omvangrijke bedragen gemoeid, die het onderzoek naar de besteding daarvan urgent maken tegen de achtergrond van het

2 liquiditeitstekort en de zeer omvangrijke belastingschulden van gefailleerde. Bij de aanvang van het faillissement waren 12 dergelijke overgenomen personeelsleden in dienst. In een volgend verslag wordt hierop nader teruggekomen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. 15 Personeelsleden 2.2 Aantal in jaar voor faill. Gemiddeld 15 personeelsleden. 2.3 Datum ontslagaanzegging Ontslag is aangezegd bij circulaire d.d. 10 oktober Activa Het tegoed op de faillissementsrekening bedraagt nihil Onroerende zaken Er zijn geen onroerende zaken in de boedel aanwezig. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving De bedrijfsmiddelen bestaan onder meer uit kantoorinventaris waaronder een aantal computers, alsmede een drietal voertuigen die in gebruik zijn onder financial lease. De bedrijfsinventaris is eigendom van de heer Van Cappellen in privé. 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Door de fiscus is beslag gelegd op de aanwezige bedrijfsinventaris ter zake van vorderingen op de heer Van Cappellen in privé. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving Het onderhanden werk bestaat merendeels uit lopende overeenkomsten voor begeleiding in het kader van outplacement Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage Andere activa Er zijn geen andere activa in de boedel aangetroffen.

3 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Het totaal aan openstaande vorderingen bedraagt ,-. Een vordering van ,- is betwist. Daarnaast heeft gefailleerde volgens de interne administratie over 2012 een vordering van ruim op de Holding per ultimo Opbrengst Een bedrag van ,26 is ontvangen op de ABN rekening van gefailleerde. Onderzocht wordt of deze vordering is verpand. 4.3 Boedelbijdrage Er is een boedelbijdrage overeengekomen overeenkomstig de separatistenregeling. 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) De Rabobank heeft een vordering ingediend van ,68 uit hoofde van een verstrekt krediet in rekening-courant. De ABN AMRO Bank heeft een vordering van uit hoofde van een verstrekt flexkrediet. 5.2 Beschrijving zekerheden De Rabobank heeft als zekerheden voor bovengenoemde vordering stil pandrecht op de handelsvorderingen alsmede een borgstelling ad van de heer F. van Cappellen. De ABN AMRO Bank heeft geen zekerheden bedongen voor haar bovengenoemde vordering. 5.3 Leasecontracten Met betrekking tot de hiervoor sub 3.5 genoemde voertuigen zijn financial lease overeenkomsten gesloten. De 3 auto s zijn inmiddels ingenomen door de leasemaatschappij. Naar het zich laat aanzien is voor de boedel geen meeropbrengst uit de verkoop van deze voertuigen te verwachten. Daarnaast is nog een operational lease overeenkomst aanwezig met betrekking tot een kopieermachine. Deze wordt ter beschikking gesteld aan de leasemaatschappij. 5.4 Separatistenpositie De Rabobank heeft de boedel verzocht de verpande vorderingen te incasseren. 5.5 Boedelbijdragen Zie hiervoor sub Eigendomsvoorbehoud 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten 6. Doorstart/voortzetten Voortzetting c.q. doorstart is nog niet aan de orde.

4 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De administratie over het jaar 2013 is (nog) niet geboekt. 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekening over 2011 is gedeponeerd op 30 januari Goedkeuringsverklaring accountant 7.4 Stortingsverplichting aandelen De vennootschap is opgericht bij akte d.d. 11 januari De geplaatste aandelen zijn volgestort door inbreng van de voorheen door Van Cappellen gedreven eenmanszaak. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Het ontbreken van de boekhouding over 2013 alsmede de bedrijfsvoering doen onbehoorlijk bestuur vermoeden. In een volgend verslag wordt daarop teruggekomen. 7.6 Paulianeus handelen Of er sprake is van paulianeus handelen wordt nog nader onderzocht. In een volgend verslag wordt daarop zo nodig teruggekomen. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Er zijn boedelvorderingen te verwachten ter zake van door het UWV overgenomen loonverplichtingen tijdens faillissement alsmede ter zake van huur van de kantoorruimte gedurende de opzegtermijn. 8.2 Preferente vordering van de fiscus De fiscus heeft vorderingen ingediend tot een beloop van , Preferente vordering van het UWV Het UWV heeft nog geen vordering ingediend. 8.4 Andere preferente crediteuren De kosten van aanvrage van het faillissement zijn nog niet ingediend. Een personeelslid heeft een vordering ingediend van ,58. Deze vordering zal vermoedelijk door het UWV worden overgenomen. 8.5/6 Concurrente crediteuren De 30 concurrente crediteuren hebben gezamenlijk vorderingen ingediend tot een beloop van , Verwachte wijze van afwikkeling Deze is thans nog niet aan te geven. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling Deze is thans nog niet aan te geven.

5 9.2 Plan van aanpak De volgende werkzaamheden zullen in de komende verslagperiode aan de orde komen: - Samenstelling boekhouding 2013 en nader onderzoek daarvan; - Invordering debiteuren; - Nader onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid; - Verkoop en afrekening voertuigen; - Vaststelling vorderingen van het UWV. 9.3 Indiening volgend verslag 24 januari 2014 Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie B.V. (KvK-nummer:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 Gegevens onderneming : J.B.A.N. Beheer B.V. Faillissementsnummer : C/17/13/348 F Datum uitspraak : 3 december 2013 Curator : mr. T.E.A. Detmar R-C

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt.

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 6 februari 2015 Nummer: zeven Gegevens onderneming : Bij de Vaate Holding B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/164 Datum uitspraak :

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Nijbo Beheer B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 08051203 FAILLISSEMENTSNUMMER : C/05/14/129 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie