OPENINGSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENINGSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 april 2015"

Transcriptie

1 OPENINGSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 april 2015 Gegevens faillieten KvK-nr Insolventienr DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V F.16/15/249 DPF Verzekerd Vastgoedfonds Beheer B.V F.16/15/250 DPF Vastgoed Flexfonds Management B.V F.16/15/251 DPF Vastgoed Flexfonds B.V F.16/15/252 DPF VastgoedInvest Beheer B.V F.16/15/253 Duits Participatiefonds Management B.V F.16/15/254 Duits Participatiefonds B.V F.16/15/255 Duits Participatiefonds Investeringen B.V F.16/15/256 DPF Verzekerd Vastgoed Management B.V F.16/15/257 Organigam:

2 Datum uitspraak: 31 maart 2015 Rechter-commissaris: mr. P.J. Neijt Curatoren: mr. H.A. Lanting (Bruggink & Van der Velden Advocaten) en mr. H.C.M. Hendriks (KBS Advocaten) Activiteiten ondernemingen (bron: Handelsregister KvK): DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V. Het (doen) beheren en beleggen in vastgoed, het (doen) verstrekken van geldleningen tegen hypothecaire zekerheid, speciaal het stellen van zekerheden in relatie tot binnen het concern van de vennootschap van derden tegen uitgifte van effecten verkregen gelden. DPF Verzekerd Vastgoedfonds Beheer B.V. DPF Vastgoed Flexfonds Management B.V. DPF Vastgoed Flexfonds B.V. DPF VastgoedInvest Beheer B.V. Het beleggen van vermogen en het beheren van register en niet registergoederen, effecten daaronder begrepen. Het (doen) beheren en beleggen in vastgoed, het (doen) verstrekken van geldleningen tegen hypothecaire zekerheid. Het (doen) beheren en beleggen in vastgoed, het (doen) verstrekken en geldleningen tegen hypothecaire zekerheid, speciaal het stellen van zekerheden in relatie tot binnen het concern van de vennootschap van derden tegen uitgifte van effecten verkregen gelden. Niet vermeld in KvK. In de oprichtingsakte is opgenomen: a. Het beleggen van vermogen in en het beheren van register- en niet registergoederen, effecten daaronder begrepen;

3 b. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook; c. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen; d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Duits Participatiefonds Management B.V. Duits Participatiefonds B.V. Duits Participatiefonds Investeringen B.V. DPF Verzekerd Vastgoed Management B.V. Het beheren en beleggen in vastgoed alsmede het verstrekken van geldleningen tegen hypothecaire zekerheid. Het beheren en beleggen in vastgoed alsmede het verstrekken van geldleningen tegen hypothecaire zekerheid. Het geven van garantie aan derden inzake investeringen en beleggingen. Niet vermeld in KvK. In de oprichtingsakte is opgenomen: a. het (doen) beheren en beleggen in vastgoed, het (doen) verstrekken van geldleningen tegen hypothecaire zekerheid; b. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook;

4 c. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen; d. het op solide wijze beleggen van gelden in effecten of andere vermogensbestanddelen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Hieronder ook verstaande de de mogelijkheid om hypothecair krediet te (doen) verkrijgen; e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Omzetgegevens: Zie hierna onder 1.2. Personeel gemiddeld aantal: 0. Verslagperiode: 31 maart 2015 t/m 28 april 2015 Bestede uren in verslagperiode: Bestede uren totaal: 86, ,8 uur 86, ,8 uur De faillissementen hangen nauw samen met de faillissementen van: DPF Vastgoed Holding B.V. F.16/14/306 8 april 2014 J.S. Jacobs F.16/14/ augustus 2014 J. Brink F.16/14/ augustus 2014

5 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V. is opgericht op 22 augustus DPF Verzekerd Vastgoedfonds Beheer B.V. is opgericht op 22 augustus DPF Vastgoed Flexfonds Management B.V. is opgericht op 17 januari DPF Vastgoed Flexfonds B.V. is opgericht op 17 januari DPF VastgoedInvest Beheer B.V. is opgericht op 17 januari Duits Participatiefonds Management B.V. is opgericht op 17 april Duits Participatiefonds B.V. is opgericht op 17 april Duits Participatiefonds Investeringen B.V. is opgericht op 17 april DPF Verzekerd Vastgoed Management B.V. is opgericht op 18 december Curandi waren allen gevestigd aan het Spacelab 47, 3824 MR te Amersfoort. Het concern bestaat uit drie beleggingsfondsen (Duits Participatiefonds, DPF Vastgoed Flexfonds en DPF Verzekerd Vastgoedfonds) die zich toelegden op de aanschaf van onroerend goed in Duitsland. Het exploitatiemodel voorzag in het verhuren van dit onroerend goed. Ter financiering van de aanschaf van het onroerend goed werden obligatieleningen uitgeschreven. 1.2 Winst en verlies Er zijn geen jaarverslagen bekend en vermoedelijk ook niet opgesteld. De volledige papieren administratie is in januari 2014 beslag genomen door de Fiod. Curatoren is daarin inzage gegeven. Elektronische administratie is ondanks onderzoek nog niet boven water gekomen. 1.3 Balanstotaal Niet bekend, zie hiervoor onder Lopende procedures Van curandi maken 6 vennootschappen deel uit van een omvangrijk strafproces. Duits Participatiefonds B.V., DPF Vastgoed Flexfonds B.V. en DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V. worden verdacht van verduistering en witwassen. Duits Participatiefonds Management B.V., DPF Vastgoed Flexfonds Management B.V. en DPF Verzekerd Vastgoedfonds Beheer B.V. worden verdacht van witwassen van gelden. Duits Participatiefonds B.V. wordt daarnaast nog verdacht van valsheid in geschrifte. Naar eventuele lopende civiele procedures wordt onderzoek uitgevoerd.

6 1.5 Verzekeringen In het Duits Participatiefonds hebben curatoren vastgoed (appartementen) in Aachen en Titz aangetroffen. De beheerder van het complex te Aachen (Duits Participatiefonds Management B.V. is eigenaar van 11 appartementen in dit complex) heeft aangegeven dat het vastgoed is verzekerd via de VvE. Het vastgoed in Titz betreft een blok van 7 appartementen waarvan 5 appartementen eigendom zijn van Duits Participatiefonds Management B.V. De 2 andere appartementen zijn particulier bezit. Deze appartementseigenaren hebben het beheer gevoerd de afgelopen periode en zij hebben verklaard dat ook hier een verzekering is afgesloten. Inmiddels hebben curatoren informatie over verzekeraars en polissen ontvangen. Zij hebben om schriftelijke bevestiging van de dekking gevraagd. 1.6 Huur DPF Vastgoed Holding B.V. (zie hierna onder 1.7) huurde de bedrijfsruimte aan het onder 1.1 genoemde adres te Amersfoort, zie verslag 1 d.d. 12 mei 2014 in dat faillissement zoals hierna genoemd onder 1.7. Van daaruit werden tot januari 2014 ook de bedrijfsactiviteiten van curandi verricht. Voor zover bekend hebben curandi geen huurovereenkomsten gesloten. 1.7 Oorzaak faillissement Curandi zijn (klein)dochtervennootschappen van DPF Vastgoed Holding B.V. Deze laatste vennootschap werd door de rechtbank Midden-Nederland bij vonnis van 8 april 2014 in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. H.A. Lanting tot curator. Verwezen wordt naar de faillissementsverslagen in het faillissement van DPF Vastgoed Holding B.V. met insolventienummer F.16/14/306. Als aanleiding voor dat faillissement is in het openingsverslag genoteerd: Eind januari 2014 zijn de naar verluidt feitelijk leidinggevenden van curanda gearresteerd vanwege verdenkingen van fraude met vastgoedbeleggingen (piramidefraude). De FIOD heeft in dit verband doorzoekingen gedaan in onder andere het bedrijfspand van curanda te Amersfoort en heeft beslag gelegd op de vermogensbestanddelen van curanda in Nederland en Duitsland.

7 Als gevolg van de inval van de FIOD en het ontbreken van dagelijkse leiding was curanda feitelijk ontmanteld. Een van de werknemers van curanda heeft zich om deze reden, alsmede vanwege het feit dat hij naar eigen zeggen niet langer salaris ontving, genoodzaakt gezien het faillissement aan te vragen. Het DPF-concern, dat op haar beurt is gelieerd aan een nog omvangrijkere groep beleggingsvennootschappen, is opgezet door de heer J.S. Jacobs en mevrouw J. Brink. Curandi zijn opgericht tussen 17 april 2012 en 18 december Zij hielden zich bezig met het aankopen van onroerend goed in Duitsland ten behoeve van de verhuur. Voor de financiering daarvan werden obligatieleningen uitgeschreven, zie hieronder onder 3.1. DPF Vastgoed Holding B.V. fungeerde als holdingmaatschappij van de hiervoor bedoelde (klein)dochters. Reeds voor faillissementsdatum van DPF Vastgoed Holding B.V. had de (middellijk) bestuurder van deze vennootschap ontslag genomen. De (klein)dochters beschikten derhalve evenmin over een bestuurder. Bij brief van 9 februari 2015 heeft de rechter-commissaris in het faillissement van DPF Vastgoed Holding B.V. mr. H.A. Lanting instructie gegeven zich in te spannen het faillissement van curandi te bewerkstelligen. Eerder was een verschil van inzicht gebleken tussen de Stichting Hypobli, die aangaf voor obligatiehouders op te treden, en mr. H.A. Lanting q.q. over de wijze waarop grip kon worden verkregen op het in het concern aanwezige onroerend goed. De Stichting Hypobli had de curator verzocht de aandelen van de holding in curandi aan haar over te dragen voor 1, waarop mr. H.A. Lanting niet was ingegaan. De Stichting Hypobli had zich daarover beklaagd bij de rechtercommissaris. De rechter-commissaris heeft het verzoek van de Stichting Hypobli de curator te instrueren de aandelen aan haar over te dragen afgewezen en is tot de hiervoor genoemde andersluidende instructie overgegaan. De rechtbank Midden-Nederland heeft dit bij beschikking van 23 maart 2015 bekrachtigd en heeft het daartegen opgeworpen beroep door de Stichting Hypobli verworpen. Daartoe heeft de rechtbank Midden-Nederland onder meer het volgende overwogen: ( ) De rechter-commissaris heeft in zijn beslissing van 9 februari 2015 gemotiveerd overwogen dat de waarde van de aandelen van de DPF-groep, die gefailleerde houdt, niet eenvoudig is te maken. Daartoe heeft hij overwogen dat er nog steeds veel onduidelijkheid bestaat over de rechten en plichten van de dochtervennootschappen. Ook de curator heeft ter zitting aangevoerd dat sprake is van verregaande verstrengeling van de diverse vennootschappen met elkaar. Hierdoor is bijvoorbeeld niet duidelijk hoe de huurstromen van het

8 onroerend goed lopen. Er is sprake van verdenkingen door de FIOD van onrechtmatige onttrekkingen door de DPF-fondsen aan andere fondsen, en er is nog steeds geen duidelijkheid over bestaande zekerheidsrechten, zoals verkrijging van hypotheekrechten door Stichtingen Hypotheekhouder. De curator heeft voorts betoogd dat hij inmiddels weliswaar inzage heeft in de administratie van de dochters, maar dat die dermate omvangrijk en ongeordend is kamers vol verhuisdozen dat dit op zichzelf nog niet betekent dat nu wel snel het benodigde inzicht kan worden verkregen om tot een waardebepaling van de aandelen te komen. Dat dit de bestaande situatie is, is door appellante niet, althans niet gemotiveerd, weersproken. ( ) Verder is in de beschikking opgenomen dat de rechter-commissaris terecht het standpunt heeft ingenomen dat een door de obligatiehouders aangewezen bestuurder niet tot de mogelijkheden behoort, aangezien het de curator is die gehouden is om belangen van alle crediteuren te vertegenwoordigen terwijl er ook nog andere schuldeisers zijn dan de obligatiehouders. Nu niet werd weersproken dat de vennootschappen volgens de rechtbank niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, werd geoordeeld dat de instructie rechtens juist is gegeven. Overwogen werd onder meer: ( ) Niet weersproken is dat de vennootschappen van de DPF-groep niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Dit betreft niet alleen de verschuldigde couponrente, waarvoor geldt dat de obligatiehouders tot op heden geen faillissement hebben aangevraagd. Ook lopende vaste lasten, zoals gas, water en licht worden niet meer voldaan, er zijn geen middelen tot het voeren van onderhoud, en diverse dochtervennootschappen voldoen niet meer aan hun fiscale verplichtingen. Dit maakt dat er voldoende grond is voor het bevel van de rechter-commissaris aan de curator, om zich in te spannen het faillissement van de DPF-groep te bewerkstelligen. Bovendien overweegt de rechter-commissaris terecht dat onder de gegeven omstandigheden een faillissement van de DPF-groep het meest recht doet aan de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. Een curator is immers wettelijk gehouden de belangen van alle crediteuren in het oog te houden. Daarnaast is gebleken, zoals door de curator onbetwist is aangevoerd, dat het OM alleen onder die omstandigheden is gebleken de gelegde beslagen op vermogensbestanddelen van de DPF-groep op te heffen. In dat geval ontstaat de mogelijkheid dat benadeelde obligatiehouders gelden terug krijgen en komt er geld vrij waarmee (mogelijk) beheer gevoerd kan worden over de onroerende goederen van de DPF-groep.

9 ( ) Mr. H.A. Lanting had reeds op 11 februari 2015 eigen aangifte gedaan van het faillissement van curandi. In verband met het beroep van de Stichting Hypobli tegen de instructie heeft mr. H.A. Lanting de rechtbank verzocht dit aan te houden. Na de verwerping van het beroep van de Stichting Hypobli werd het verzoek weer op de faillissementsrol geplaatst en op 31 maart 2015 werden de faillissementen uitgesproken met benoeming van mr. H.A. Lanting en mr. H.C.M. Hendriks tot curatoren. Volledigheidshalve wordt nog vermeld dat J.S. Jacobs en J. Brink bij vonnis van 14 augustus 2014 van de rechtbank Midden-Nederland in staat van faillissement zijn verklaard met insolventienummers F.16/14/727 en F.16/14/728. Mr. H.C.M. Hendriks is daarbij aangesteld tot curator. Beiden hebben tegen de faillietverklaring hoger beroep ingesteld. Het beroep van Brink werd bij arrest van het Hof te Arnhem d.d. 18 september 2014 ongegrond verklaard. Jacobs heeft het beroep één dag voor de zitting ingetrokken. 1.8 Financiële kengetallen Niet bekend, zie hiervoor onder Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Aantal in jaar voor faillissement Onbekend. 2.3 Datum ontslagaanzegging 2.4 Werkzaamheden Geen.

10 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving De fondsen die door DPF werden aangeboden zijn DPF Vastgoed (voorheen Duits Participatiefonds), DPF Vastgoed Flexfonds en DPF Verzekerd Vastgoedfonds. Duits Participatiefonds B.V. In het eerst opgerichte DPF-fonds, Duits Participatiefonds B.V., is door de obligatiehouders een bedrag ad ingelegd. Duits Participatiefonds Investeringen B.V. is de initiatiefnemer van het fonds. Duits Participatiefonds B.V. is de emittent. De gelden zijn vermoedelijk door de obligatiehouders overgemaakt op de rekening van Stichting Hypotheekhouder Duits Participatiefonds B.V. (St. DPF) Deze stichting was vervolgens op grond van een vierpartijenovereenkomst gehouden om deze gelden via Duits Participatiefonds B.V. uit te lenen aan Duits Participatiefonds Management B.V. ten behoeve van de aankoop van onroerend goed. De taak van Duits Participatiefonds Management B.V. bestaat uit de aankoop en met name de exploitatie van het vastgoed. Van de inleggelden werd een gedeelte aangewend voor de aankoop van twee panden in Duitsland (11 appartementen in Aachen en 5 appartementen in Titz). De huuropbrengsten lijken beperkt te zijn, althans al onvoldoende om de couponrente te betalen aan de obligatiehouders. Ten behoeve van de St. DPF, waarvan de heer Ph.H. van Goethem en J.A. Emmens bestuurder zijn, zijn mogelijk hypotheken gevestigd. Op grond van zojuist genoemde vierpartijenovereenkomst zou St. DPF de eventuele executieopbrengsten moeten afdragen aan Duits Participatiefonds B.V. Overigens is in een aanvullende overeenkomst daarop bepaald dat St. DPF structurerings-, emissie- en verkoopkosten aan Duitse Investerings Maatschappij Holding B.V. verschudigd is. Al deze aspecten zijn onderwerp van onderzoek. DPF Vastgoed Flexfonds B.V. In het tweede DPF-Fonds, DPF Vastgoed Flexfonds B.V., is door de obligatiehouders een bedrag ad ingelegd. DPF VastgoedInvest Beheer B.V. is de bestuurder van het obligatiefonds. DPF Vastgoed Flexfonds B.V. is de uitgevende instelling. DPF Vastgoed Flexfonds Management B.V. krijgt gelden uit DPF Vastgoed Flexfonds B.V. te leen en verwerft hiermee vastgoed. Verder houdt zij zich bezig met het exploiteren en beheren van de vastgoedobjecten die vanuit de obligatielening zijn aangekocht. Het was de bedoeling om met inleggeld panden te kopen in Alsdorf en Detmold, maar dit lijkt om verschillende redenen niet te zijn doorgegaan.

11 Er is sprake van een Stichting hypotheekhouder Flexfonds, met dezelfde bestuurders als hiervoor vermeld met betrekking tot DPF. DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V. In het derde DPF-fonds, DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V., is door de obligatiehouders een bedrag ad ingelegd. DPF Verzekerd Vastgoedfonds Beheer B.V. is de bestuurder van het obligatiefonds. DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V. is de uitgevende instelling. DPF Verzekerd Vastgoedfonds Management B.V. fungeert als exploitant en houdt zich bezig met het aankopen, exploiteren en beheren van de vastgoedobjecten die vanuit de obligatielening zijn aangekocht. DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V. heeft diverse leningen verstrekt aan DPF Verzekerd Vastgoedfonds Beheer B.V., waaronder een geldlening van d.d. 17 oktober Laatstgenoemde heeft evenwel geen onroerend goed aangekocht. Ook hier is opgericht een Stichting hypotheekhouder, genaamd Verzekerd Vastgoedfonds. 3.2 Verkoopopbrengst Nog niet bekend. 3.3 Hoogte hypotheek Nog niet bekend. 3.4 Boedelbijdrage 3.5 Werkzaamheden Zie hiervoor onder 3.1. Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving Niet van gebleken. 3.7 Verkoopopbrengst 3.8 Boedelbijdrage 3.9 Bodemvoorrecht fiscus 3.10 Werkzaamheden Geen.

12 Voorraden/onderhanden werk 3.11 Beschrijving Niet van gebleken Verkoopopbrengst 3.13 Boedelbijdrage 3.14 Werkzaamheden Geen. Andere activa 3.15 Beschrijving Curandi beschikken over bankrekeningen in Nederland en Duitsland. De rekeningen zijn eind januari 2014 door de FIOD beslagen. Met het OM is afgesproken dat de beslagen zullen worden opgeheven nu de faillissementen onherroepelijk zijn zodat de saldi aan de boedels kunnen worden toegevoegd. Daarnaast onderzoekt de curator of betalingen t.b.v. niet afgenomen panden kunnen worden teruggevorderd Verkoopopbrengst 3.17 Werkzaamheden Met het OM, de banken en overige (Duitse) betrokkenen zijn contacten gelegd zodat zoveel mogelijk van de gelden kan worden teruggehaald. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Het onderzoek naar mogelijke debiteuren wordt thans uitgevoerd. 4.2 Opbrengst 0, Boedelbijdrage 4.4 Werkzaamheden Zie hiervoor onder 4.1.

13 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) ING Bank N.V. heeft tot op heden de volgende vorderingen ingediend: DPF Vastgoed Flexfonds B.V.: 152,05 DPF VastgoedInvest Beheer B.V.: 82,65 DPF Vastgoed Flexfonds Management B.V.: 2, Leasecontracten Niet van gebleken. 5.3 Beschrijving zekerheden Onderwerp van onderzoek. 5.4 Separatistenpositie Onderwerp van onderzoek. 5.5 Boedelbijdrage Nog niet bekend. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Niet van gebleken. 5.7 Retentierechten Niet van gebleken. 5.8 Reclamerechten Niet van gebleken. 5.9 Werkzaamheden Zie hiervoor onder 5.3 en Voortzetten/doorstart Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden Ten tijde van het faillissement lag de bedrijfsvoering (het beheer van onroerend goed) nagenoeg stil. Thans wordt een en ander in kaart gebracht en getracht het beheer op te starten. Curatoren hebben kort na faillissement het complex in Aachen bezocht en met een beheerder gesproken. Aan de heer W. Immink werd opdracht gegeven om een beheerstructuur op te stellen van het onroerend goed. Tevens werd opdracht gegeven aan de heer J.J.V. Arends om het onroerend goed en financiële stromen daarvan in kaart te brengen.

14 6.2 Financiële verslaglegging Nog geen ontwikkelingen. 6.3 Werkzaamheden Zie hiervoor onder 6.1. Doorstart 6.4 Beschrijving Een doorstart behoort niet tot de mogelijkheden. 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 0, Boedelbijdrage 6.8 Werkzaamheden Geen. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Onderwerp van onderzoek. 7.2 Depot jaarrekeningen Onderwerp van onderzoek. 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 7.4 Stortingsverplichting aandelen Onderwerp van onderzoek. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Onderwerp van onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen Onderwerp van onderzoek. 7.7 Werkzaamheden Zie hiervoor onder 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 en 7.6.

15 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Duits Participatiefonds Duits Participatiefonds Management B.V. 0,- Duits Participatiefonds B.V. 0,- Duits Participatiefonds Investeringen B.V. 0,- DPF Vastgoed Flexfonds DPF Vastgoed Flexfonds Management B.V. 0,- DPF Vastgoed Flexfonds B.V. 0,- DPF VastgoedInvest Beheer B.V. 0,- DPF Verzekerd Vastgoedfonds DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V. 0,- DPF Verzekerd Vastgoedfonds Beheer B.V. 0,- DPF Verzekerd Vastgoed Management B.V. 0,- 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus Duits Participatiefonds Duits Participatiefonds Management B.V ,- Duits Participatiefonds B.V ,- Duits Participatiefonds Investeringen B.V ,- DPF Vastgoed Flexfonds DPF Vastgoed Flexfonds Management B.V ,- DPF Vastgoed Flexfonds B.V ,- DPF VastgoedInvest Beheer B.V. 0,- DPF Verzekerd Vastgoedfonds DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V. 0,- DPF Verzekerd Vastgoedfonds Beheer B.V ,- DPF Verzekerd Vastgoed Management B.V. 0,- 8.3 Preferente vorderingen van het UWV Duits Participatiefonds Duits Participatiefonds Management B.V. 0,- Duits Participatiefonds B.V. 0,- Duits Participatiefonds Investeringen B.V. 0,- DPF Vastgoed Flexfonds DPF Vastgoed Flexfonds Management B.V. 0,- DPF Vastgoed Flexfonds B.V. 0,- DPF VastgoedInvest Beheer B.V. 0,-

16 DPF Verzekerd Vastgoedfonds DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V. 0,- DPF Verzekerd Vastgoedfonds Beheer B.V. 0,- DPF Verzekerd Vastgoed Management B.V. 0,- 8.4 Andere preferente crediteuren Duits Participatiefonds Duits Participatiefonds Management B.V. 0,- Duits Participatiefonds B.V. 0,- Duits Participatiefonds Investeringen B.V. 0,- DPF Vastgoed Flexfonds DPF Vastgoed Flexfonds Management B.V. 0,- DPF Vastgoed Flexfonds B.V. 0,- DPF VastgoedInvest Beheer B.V. 0,- DPF Verzekerd Vastgoedfonds DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V. 0,- DPF Verzekerd Vastgoedfonds Beheer B.V. 0,- DPF Verzekerd Vastgoed Management B.V. 0,- 8.5 Aantal concurrente crediteuren Duits Participatiefonds Duits Participatiefonds Management B.V. 0 Duits Participatiefonds B.V. 19 Duits Participatiefonds Investeringen B.V. 0 DPF Vastgoed Flexfonds DPF Vastgoed Flexfonds Management B.V. 1 DPF Vastgoed Flexfonds B.V. 28 DPF VastgoedInvest Beheer B.V. 1 DPF Verzekerd Vastgoedfonds DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V. 27 DPF Verzekerd Vastgoedfonds Beheer B.V. 0 DPF Verzekerd Vastgoed Management B.V Bedrag concurrente crediteuren Duits Participatiefonds Duits Participatiefonds Management B.V. 0,- Duits Participatiefonds B.V ,- Duits Participatiefonds Investeringen B.V. 0,-

17 DPF Vastgoed Flexfonds DPF Vastgoed Flexfonds Management B.V. 2,01 DPF Vastgoed Flexfonds B.V ,09 DPF VastgoedInvest Beheer B.V. 82,65 DPF Verzekerd Vastgoedfonds DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V ,- DPF Verzekerd Vastgoedfonds Beheer B.V. 0,- DPF Verzekerd Vastgoed Management B.V. 0,- Curatoren sluiten niet uit dat uit de administratie naar voren komt dat er sprake is van diverse intercompany vorderingen. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend. 8.8 Werkzaamheden In kaart brengen van in te dienen vorderingen. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) Zie hiervoor onder Aard procedure Zie hiervoor onder Stand procedure Zie hiervoor onder Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Op dit moment kan nog niet worden overzien wanneer en op welke wijze het faillissement kan worden afgewikkeld Plan van aanpak De komende verslagperiode zal de aandacht van curatoren uitgaan naar met name de volgende onderwerpen: 1. informatievergaring (inventarisatie/taxatie vastgoed, vaststelling zekerheidsrechten Stichting Hypotheekhouder, huurstromen en eventuele vorderingen in kaart brengen) en bereddering Er worden gesprekken gevoerd met stakeholders zoals beheerders, huismeesters, huurders, betrokken advocaten en notarissen. Om binnen te komen werden aan hen, naast informatie over de faillissementen, naar het

18 Duits vertaalde versie van het faillissementsvonnis verstrekt. Het bezit, huurstromen en crediteuren/debiteuren worden in kaart gebracht waartoe ook contacten met banken zijn/worden gelegd. Tevens is contact gelegd met diverse Steueramten niet alleen voor informatie, maar ook om te voorkomen dat Zwangversteigerungen (veilingen) worden ingezet en uitgevoerd. Zonodig worden bereddende maatregelen getroffen. Voorts zullen eventuele zekerheidsrechten van de Stichting Hypotheekhouder worden onderzocht. 2. Verloop strafproces en overige onderwerpen in het kader van de rechtmatigheid Het verloop van het strafproces zal nauwlettend worden gevolgd. Curatoren hebben de beschikking verkregen over het strafdossier. Een en ander zal/kan repercussies hebben op het rechtmatigheidsonderzoek. 3. Opheffen strafrechtelijke beslagen Hierover vindt overleg plaats met het OM. Hiertoe dient berichtgeving van het OM plaats te vinden aan de betreffende Amtsgerichten. 4. Het opzetten van het beheersplan Hiervoor is de onder 1. bedoelde informatie nodig en er dient een prognose van de exploitatie te worden opgezet. Beheersrekeningen zullen worden geopend. De verwachting is dat Arends en Immink op zeer korte termijn hun eerste bevindingen zullen rapporteren. Overigens wordt ook informatie ingewonnen bij de Stichting Hypobli met wie gesprekken over diverse onderwerpen zijn/worden gevoerd. 5. Uitwinning/wijze van afwikkeling van de vastgoedposities Het is in dit stadium nog te vroeg om te oordelen wanneer en zo ja welke verkoopstrategie van het onroerend goed zal worden gehanteerd Indiening volgend verslag Over drie maanden Werkzaamheden Zie hiervoor onder 10.2.

19 11. Financiële verantwoording 11.1 Tussentijds financiële verslagen 11.2 Mutaties boedelrekeningen verslagperiode Geen Saldo einde verslagperiode 0,00. H.A. Lanting en H.C.M. Hendriks, curatoren

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H30 Service BV, gevestigd te Doetinchem en aldaar zaakdoende op het adres te (7001 BM) Doetinchem,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij Netto-omzetgegevens: 2012: 0,00 2011: 0,00 2010: 3.648,00 Verslagperiode: 28 januari 2014 t/m 19 februari 2014

mr. T.A. Opbroek-Booij Netto-omzetgegevens: 2012: 0,00 2011: 0,00 2010: 3.648,00 Verslagperiode: 28 januari 2014 t/m 19 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 februari 2014 Gegevens failliet: B. Meelhuysen Holding B.V., h.o.d.n. B.M.H. KvK-nummer: 30122121 Faillissementsnummer: F.16/14/75 Datum uitspraak: 28 januari

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 28 oktober 2014 t/m 24 november 2014

mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 28 oktober 2014 t/m 24 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 november 2014 Gegevens failliet: JHG Holding B.V. KvK-nummer: 32153556 Faillissementsnummer: F.16/14/950 Datum uitspraak: 28 oktober 2014 Rechter-commissaris:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 juli 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Verslagperiode: 28 oktober 2014 t/m 24 november 2014

Verslagperiode: 28 oktober 2014 t/m 24 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 november 2014 Gegevens failliet: Café Bubbles B.V. KvK-nummer: 31037301 Faillissementsnummer: F.16/14/949 Datum uitspraak: 28 oktober 2014 Rechter-commissaris:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 27 oktober 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap FREEZINC B.V., statutair gevestigd te Beverwijk en voorheen gevestigd

Nadere informatie

Netto-omzetgegevens: 2008 (7 mei 31 december 2008): 163.555,- 2009: 167.080,-

Netto-omzetgegevens: 2008 (7 mei 31 december 2008): 163.555,- 2009: 167.080,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 mei 2011 Gegevens onderneming: Broers Vastgoed Onderhoud B.V. Faillissementsnummer: 11/158 F Datum uitspraak: 5 april 2011 Curator: mr. H.C.M. Hendriks Rechter-Commissaris:

Nadere informatie

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2012 Gegevens failliet: Sales & Marketing Partners B.V. Faillissementsnummer: 12/587 F Datum uitspraak: 25 september 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Financiële holding/beheermaatschappij Omzetgegevens : Nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Financiële holding/beheermaatschappij Omzetgegevens : Nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 24 september 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Kinderdagverblijf The Rainbow Holding B.V. statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1339 BJ) Almere aan de

Nadere informatie

Remco Meijers Holding B.V.

Remco Meijers Holding B.V. Remco 16/15/804 3 Dhr. Remco Meijers Holding B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 december 2015 Gegevens onderneming : Meijers Holding B.V., statutair gevestigd te Breukelen en blijkens KvK kantoorhoudende

Nadere informatie

Verslagperiode: 31 juli 2012 t/m 14 september 2012 Bestede uren in verslagperiode: 54,2 uur Bestede uren totaal:

Verslagperiode: 31 juli 2012 t/m 14 september 2012 Bestede uren in verslagperiode: 54,2 uur Bestede uren totaal: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens failliet: Stichting de Home Faillissementsnummer: 12/462 F Datum uitspraak: 31 juli 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F. van Vugt Curator:

Nadere informatie

Verslagperiode: 2 oktober 2012 t/m 26 november 2012 Bestede uren in verslagperiode: 11,0 uur Bestede uren totaal:

Verslagperiode: 2 oktober 2012 t/m 26 november 2012 Bestede uren in verslagperiode: 11,0 uur Bestede uren totaal: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 november 2012 Gegevens failliet: M.R. Beheer B.V. Faillissementsnummer: 12/604 F Datum uitspraak: 2 oktober 2012 Rechter-commissaris: mr. E.W.A. Vonk Curator:

Nadere informatie

Verslagperiode: 21 december 2010 t/m 17 februari 2011 Bestede uren in verslagperiode: 8 uur Bestede uren Totaal:

Verslagperiode: 21 december 2010 t/m 17 februari 2011 Bestede uren in verslagperiode: 8 uur Bestede uren Totaal: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 februari 2011 Gegevens onderneming: Bridging House B.V. Faillissementsnummer: 10/689F Datum uitspraak: 21 december 2010 Curator: mr. R. van Dijk Rechter-Commissaris:

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SMARTAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SMARTAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SMARTAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Smartal B.V. (KvK-nummer

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007 DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Annavast B.V. Faillissementsnummer : 07/513 F Datum uitspraak : 12 september 2007 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 december 2013 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap R. Leemburg Beheer B.V., statutair gevestigd te Bodegraven, vestigingsadres:

Nadere informatie

Verslagperiode: 2 oktober 2012 t/m 26 november 2012 Bestede uren in verslagperiode: 66,1 uur Bestede uren totaal:

Verslagperiode: 2 oktober 2012 t/m 26 november 2012 Bestede uren in verslagperiode: 66,1 uur Bestede uren totaal: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 november 2012 Gegevens failliet: A.W.S. Facilities B.V. Faillissementsnummer: 12/606 F Datum uitspraak: 2 oktober 2012 Rechter-commissaris: mr. E.W.A. Vonk Curator:

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H30 Beheer BV, gevestigd te Doetinchem en aldaar zaakdoende op het adres 7001 BM Doetinchem,

Nadere informatie

Nederland B.V. Omzetgegevens: 2012: 2.348.000,00 2011: 2.604.000,00 2010: 2.778.269,00 2009: 2.691.242,00

Nederland B.V. Omzetgegevens: 2012: 2.348.000,00 2011: 2.604.000,00 2010: 2.778.269,00 2009: 2.691.242,00 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 16 januari 2014 Gegevens failliet: spos Schildersvakcentrum Centraal Nederland B.V. Faillissementsnummer: F.16/13/988 Datum uitspraak: 3 september 2013 Rechter-commissaris:

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2014 Gegevens onderneming : Schadehuis Nieuwegein B.V. Faillissementsnummer : C/16/14/855 F Datum uitspraak : 16 september

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 2 Datum: 7 januari 2015 Gegevens onderneming KvK-nummer 32068863 Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 25 augustus

Nadere informatie

Volgens failliet is het pand verzekerd via de VvE en de inboedel via een privéverzekering. De curator is verder niet bekend met lopende verzekeringen.

Volgens failliet is het pand verzekerd via de VvE en de inboedel via een privéverzekering. De curator is verder niet bekend met lopende verzekeringen. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2. Datum: 14 november 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 3 Datum: 14 mei 2014. Gegevens onderneming: F.J.C. Verberne Holding B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/413 F Datum uitspraak: 7 mei

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 juli 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 juli 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 juli 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij

mr. T.A. Opbroek-Booij FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 juli 2013 Gegevens failliet: Van Eck Schilderwerken B.V. Faillissementsnummer: F.16/13/577 Datum uitspraak: 28 mei 2013 Rechter-commissaris: mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 3 d.d. 14 januari 2014 Gegevens onderneming : Rolien Vastgoed B.V. Faillissementsnummer : 10/13/357 Datum uitspraak : 9 april 2013 Curator Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Omzetgegevens: 2012: 2.348.000,00 2011: 2.604.000,00 2010: 2.778.269,00 2009: 2.691.242,00

Omzetgegevens: 2012: 2.348.000,00 2011: 2.604.000,00 2010: 2.778.269,00 2009: 2.691.242,00 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 3 april 2015 Gegevens failliet: spos Schildersvakcentrum Centraal Nederland B.V. KvK-nummer: 30221817 Faillissementsnummer: F.16/13/988 Datum uitspraak: 3 september

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 mei 2014 Onderneming : Besloten

Nadere informatie

Omzetgegevens: 2011: 1.207.610,- 2012: 1.197.495,- 2013 (concept): 1.078.222,- Verslagperiode: 1 oktober 2014 t/m 23 december 2014

Omzetgegevens: 2011: 1.207.610,- 2012: 1.197.495,- 2013 (concept): 1.078.222,- Verslagperiode: 1 oktober 2014 t/m 23 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 23 december 2014 Gegevens failliet: Fibou B.V. KvK-nummer: 30238881 Faillissementsnummer: F.16/14/814 Datum uitspraak: 2 september 2014 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 19 oktober 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015

Nadere informatie

Conferences, h.o.d.n. Stichting SIC KvK-nummer: 60495561

Conferences, h.o.d.n. Stichting SIC KvK-nummer: 60495561 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 juni 2015 Gegevens failliet: Stichting Sympopna International Conferences, h.o.d.n. Stichting SIC KvK-nummer: 60495561 Faillissementsnummer: F.16/15/445 Datum

Nadere informatie

Omzetgegevens: 2015: : (kolommenbalans) 2017: (kolommenbalans)

Omzetgegevens: 2015: : (kolommenbalans) 2017: (kolommenbalans) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 juli 2017 Gegevens failliet: Ontwikkeltak B.V. KvK-nummer: 64180441 Faillissementsnummer: F.16/17/266 Datum uitspraak: 6 juni 2017 Rechter-commissaris: mr. C.J.

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Verslagperiode: 2 oktober 2012 t/m 26 november 2012 Bestede uren in verslagperiode: 16,6 uur Bestede uren totaal:

Verslagperiode: 2 oktober 2012 t/m 26 november 2012 Bestede uren in verslagperiode: 16,6 uur Bestede uren totaal: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 november 2012 Gegevens failliet: A.W.S. Geluid B.V. Faillissementsnummer: 12/607 F Datum uitspraak: 2 oktober 2012 Rechter-commissaris: mr. E.W.A. Vonk Curator:

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 5 augustus 2015 Gegevens onderneming : Aqua Systems (commanditaire vennootschap) Faillissementsnummer : C/16/15/535 F Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 mei 2016. Gegevens failliet: ABOS Finance B.V. KvK-nummer: 30171057

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 mei 2016. Gegevens failliet: ABOS Finance B.V. KvK-nummer: 30171057 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 mei 2016 Gegevens failliet: ABOS Finance B.V. KvK-nummer: 30171057 Faillissementsnummer: F.16/16/243 Datum uitspraak: 19 april 2016 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Leswa Holding B.V., gevestigd te Ugchelen aan de Ugchelseweg 219 Faillissementsnummer : C/05/15/843 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 september 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Bestede uren Totaal : mr. J.B. de Meester: 1 uur en 6 minuten : D.I.E. van Dijke LLB: 1 uur

Bestede uren Totaal : mr. J.B. de Meester: 1 uur en 6 minuten : D.I.E. van Dijke LLB: 1 uur Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 maart 2016 Nummer: twee Gegevens onderneming : Bij de Vaate Goes B.V. Faillissementsnummer : C/02/15/603 F Datum uitspraak : 8 december

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: Wigmanagement B.V. Datum: 6 oktober 2015 Nummer: verslag 5 Gegevens onderneming : Wigmanagement B.V. Dossiernummer : F03140009

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 21 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 21 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 21 november 2014 Faillissement : IJK Holding BV Faillissementsnummer : F.05/14/987 Datum uitspraak : 14 oktober 2014 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

In de faillissementen van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid:

In de faillissementen van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: 1. Intact Ecodesign B.V., hierna te noemen: Intact Ecodesign,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/437 NL:TZ:0000007391:F001 26-07-2016 mr. M.C.C. Stoové mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap

Nadere informatie

Omzetgegevens: 2011 (concept) , , , ,-

Omzetgegevens: 2011 (concept) , , , ,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 augustus 2013 Gegevens failliet: Schumacher Schilders B.V. Faillissementsnummer: F.16/12/689 Datum uitspraak: 13 november 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

mr. H.C.M. Hendriks Verslagperiode: 20 maart 2012 t/m 16 mei 2012

mr. H.C.M. Hendriks Verslagperiode: 20 maart 2012 t/m 16 mei 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 mei 2012 Gegevens failliet: Dehma Groep B.V. Faillissementsnummer: 12/57 F Datum uitspraak: 20 maart 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 april 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 april 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 april 2009 Gegevens onderneming : John Hunter Investments BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3956 KG) Leersum aan de Scherpenzeelseweg 68, KvK Utrecht

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/16/563 NL:TZ:0000010100:F002 21-12-2016 mr. M.M. Hoving mr. A.M.H. van der Poort-Schoenmakers Algemeen Gegevens onderneming De

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon -------------------------------------------------------------------------------------------------

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 1 Datum : 1 oktober 2014 Gegevens onderneming : De

Nadere informatie

Verslagperiode: 23 december 2014 t/m 19 maart 2015

Verslagperiode: 23 december 2014 t/m 19 maart 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 maart 2015 Gegevens failliet: Appsalad B.V. KvK-nummer: 55019285 Faillissementsnummer: F.16/14/1013 Datum uitspraak: 25 november 2014 Rechter-commissaris: mr.

Nadere informatie

Verslagperiode : 31 december 2013 tot en met 30 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : 9,00 uren Bestede uren totaal : 9,00 uren

Verslagperiode : 31 december 2013 tot en met 30 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : 9,00 uren Bestede uren totaal : 9,00 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode: 21 oktober 2014 t/m 17 november 2014

Verslagperiode: 21 oktober 2014 t/m 17 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 november 2014 Gegevens failliet: Rijnbeek B.V. KvK-nummer: 30040785 Faillissementsnummer: F.16/14/935 Datum uitspraak: 21 oktober 2014 Rechter-commissaris: mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 april Faillissementsnummer: 11/64F Datum uitspraak: 8 februari Personeel gemiddeld aantal: 0

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 april Faillissementsnummer: 11/64F Datum uitspraak: 8 februari Personeel gemiddeld aantal: 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 april 2011 Gegevens onderneming: Ton Veldhuisen Properties B.V. Faillissementsnummer: 11/64F Datum uitspraak: 8 februari 2011 Curator: mr. R. van Dijk Rechter-commissaris:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 oktober 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 oktober 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 oktober 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 juni Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 12 april Personeel gemiddeld aantal: 0

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 juni Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 12 april Personeel gemiddeld aantal: 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 juni 2011 Gegevens onderneming: Wim Veldhuisen Investments B.V. Faillissementsnummer: 11/167 F Datum uitspraak: 12 april 2011 Curator: mr. R. van Dijk Rechter-Commissaris:

Nadere informatie

15-00002514 54312346 1 OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

15-00002514 54312346 1 OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap HUISARTSENPRAKTIJK DUSSLIER B.V. Faillissementsnummer: F.02/15/181 Rechter-Commissaris: Mr. H.W.P.J. Hopmans

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 datum: 23 april 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 datum: 23 april 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 datum: 23 april 2012 Gegevens onderneming : Spekking Holding BV Adresgegevens : (7071 WE) Ulft aan de Praestingsweg nr. 4 Faillissementsnummer : 11/378 F Datum faillissement

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/778 NL:TZ:0000001026:F001 27-10-2015 mr. J.W.H. Rouers mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming Horeca Noordse Park B.V.,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag). Datum: 20 januari 2015. Gegevens onderneming: Putters Nest Beheer B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/736 F Datum

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 14 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 14 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 14 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Travel & Events Incentive Related Services B.V. KvK-nummer: Verslagperiode: 15 maart 2016 t/m 8 april 2016

Travel & Events Incentive Related Services B.V. KvK-nummer: Verslagperiode: 15 maart 2016 t/m 8 april 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 april 2016 Gegevens failliet: Travel & Events Incentive Related Services B.V. KvK-nummer: 53593448 Faillissementsnummer: F.16/16/176 Datum uitspraak: 15 maart 2016

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 2 januari 2014 Gegevens onderneming : De stichting STICHTING VRIENDEN VAN TOM, statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te Almere aan de Bottelaarpassage 78 (1315

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 Gegevens onderneming : Suncare Veenendaal BV, statutair gevestigd te Veenendaal, feitelijk gevestigd te (3905 JA) Veenendaal aan de Prins Bernhardlaan

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/282 NL:TZ:0000006164:F001 17-05-2016 mr. M.C.C. Stoové mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.18/16/97 NL:TZ:0000005871:F001 26-04-2016 mr. P.T. Bakker mr. F. Brekelmans Algemeen Gegevens onderneming M.B. Rijsoord Holding B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Baska Group B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24333814, gevestigd te Apeldoorn

Nadere informatie

Verslagperiode : 31 januari 2014 tot en met 29 april 2014 Bestede uren in verslagperiode : 5,4 uren Bestede uren totaal : 15,6 uren

Verslagperiode : 31 januari 2014 tot en met 29 april 2014 Bestede uren in verslagperiode : 5,4 uren Bestede uren totaal : 15,6 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 29 april 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Omzetgegevens: niet bekend, zie tevens hierna onder 7.1. Verslagperiode: 15 oktober 2016 t/m 12 januari 2017

Omzetgegevens: niet bekend, zie tevens hierna onder 7.1. Verslagperiode: 15 oktober 2016 t/m 12 januari 2017 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 januari 2017 Gegevens failliet: Café 1976 B.V. KvK-nummer: 59189398 Faillissementsnummer: F.16/16/507 Datum uitspraak: 13 september 2016 Rechter-commissaris: mr.

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij

mr. T.A. Opbroek-Booij FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2013 Gegevens failliet: Fysiologix B.V. h.o.d.n. stopmijntennisarm.nu Faillissementsnummer: F.16/13/0 Datum uitspraak: 8 januari 2013 Rechter-commissaris:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/15/788 NL:TZ:0000005862:F001 01-12-2015 mr. A-J van der Duijn Schouten mr. A.M. van Kalmthout Algemeen Gegevens onderneming R.W.J.

Nadere informatie

Faillissementsnummer: F.16/13/1013 Datum uitspraak: 10 september 2013 Rechter-commissaris: mr. C.M. Dijksterhuis Curator: mr. T.A.

Faillissementsnummer: F.16/13/1013 Datum uitspraak: 10 september 2013 Rechter-commissaris: mr. C.M. Dijksterhuis Curator: mr. T.A. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013 Gegevens failliet: Keukenstudio "Du Chef" B.V. Faillissementsnummer: F.16/13/1013 Datum uitspraak: 10 september 2013 Rechter-commissaris: mr. C.M.

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boat to Business Events B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 7 januari 2015 Gegevens onderneming : Handelsmaatschappij Bruneell B.V., statutair gevestigd te Apeldoorn met vestigingsadres 6831 GM

Nadere informatie

Het betreft hier een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid. De Coöperatie heeft geen leden. De voorzitter is de heer G.J. van Maar.

Het betreft hier een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid. De Coöperatie heeft geen leden. De voorzitter is de heer G.J. van Maar. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 15 maart 2010 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 september 2015 Gegevens onderneming: Van Kralingen Apeldoorn Beheer B.V. gevestigd te Apeldoorn aan de Laan van het Omniversum 20 Faillissementsnummer : C/05/15/605

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 mei 2013. t.h.o.d.n. Voet & Zo. Datum uitspraak: 19 maart 2013. mr. T.A. Opbroek-Booij

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 mei 2013. t.h.o.d.n. Voet & Zo. Datum uitspraak: 19 maart 2013. mr. T.A. Opbroek-Booij FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 mei 2013 Gegevens failliet: Versluijs Schoenen Amersfoort B.V. t.h.o.d.n. Voet & Zo Faillissementsnummer: F.16/13/300 Datum uitspraak: 19 maart 2013 Rechter-commissaris:

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 25 februari 2014 t/m 24 maart 2014

mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 25 februari 2014 t/m 24 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 maart 2014 Gegevens failliet: Tosti Spot Utrecht B.V. KvK-nummer: 57947309 Faillissementsnummer: F.16/14/128 Datum uitspraak: 25 februari 2014 Rechter-commissaris:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 februari 2015 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

m.h.o.d.n. Miss Orchidee KvK-nummer: 30274338 mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 23 mei 2014 t/m 21 augustus 2014

m.h.o.d.n. Miss Orchidee KvK-nummer: 30274338 mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 23 mei 2014 t/m 21 augustus 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens failliet: OBM Fashion Groep International B.V., m.h.o.d.n. Miss Orchidee KvK-nummer: 30274338 Faillissementsnummer: F.16/13/1204 Datum uitspraak:

Nadere informatie

mr. H.C.M. Hendriks Verslagperiode: 17 mei 2012 t/m 21 september 2012

mr. H.C.M. Hendriks Verslagperiode: 17 mei 2012 t/m 21 september 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 2012 Gegevens failliet: Dehma Groep B.V. Faillissementsnummer: 12/57 F Datum uitspraak: 20 maart 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 april 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 april 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 april 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Baska Group B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24333814, gevestigd te Apeldoorn

Nadere informatie

Nummer: 002 Datum: 27 maart 2017

Nummer: 002 Datum: 27 maart 2017 Gegevens onderneming: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: AMORF KUNSTSTOFFEN B.V. vestigingsadres tot 16 oktober 2016: Duikerweg 6a, 5145 NV Waalwijk. Vestigingsadres per 17 oktober

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dees Onroerend

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 augustus 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 augustus 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 augustus 2013 Gegevens failliet: C&C Transportbedrijf V.O.F. Faillissementsnummer: F.16/13/728 Datum uitspraak: 2 juli 2013 Rechter-commissaris: mr. M.H.F. van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 4 d.d. 19 mei 2014 Gegevens onderneming : Rolien Vastgoed B.V. Faillissementsnummer : 10/13/357 Datum uitspraak : 9 april 2013 Curator Rechter-commissaris

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014

BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014 1 47634 BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer : C 17/14/146

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/31 NL:TZ:0000008946:F002 19-01-2016 mr. L.L. ten Wolde mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/445 NL:TZ:0000007480:F001 26-07-2016 mr. M.C.C. Stoové mr. C.P. Lunter Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap

Nadere informatie