VISIE OP MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VISIE OP MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN"

Transcriptie

1 VISIE OP MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

2

3 Onderdeel van: 3

4 Met veel passie en trots werken wij samen aan de best mogelijke ervaring voor onze relaties. Op een pragmatische manier streven we naar het overtreffen van verwachtingen. Hierdoor hebben wij de overtuiging dat dit leidt tot duurzame relaties 4

5 Inleiding De s afgelopen jaren hebben de verschillende bouwbedrijven binnen de taak VB om Groep het MVO grote bewustzijn stappen gezet binnen op en het buiten gebied de organ van isatie Maatschappelijk verder te vergroten Verantwoord om op die Ondernemen wijze zoveel en mog milieumanagement. elijk kansen te benutten Zowel en ISO het enthousiasme MVO over wijzer dit zijn on als derwerp certificering verder succesvol te vergroten. behaald. Ik geloof Uiteraard dat het ben transpara ik hier bijzonder nt delen van trots kennis op. en ervaring hierin een sterke bijdrage kan leveren. Visie op maatschappelijk verant Nu woord is de ondernemen taak om het is MVO onze bewustzijn integrale visie binnen op een en duurzame buiten b de edrijfsvoering. organisatie Bij verder maatschappelijk te vergroten om verantwoord op die wijze onderne zoveel mogelijk men maken kansen we bij te iedere benutten bedrijfsbeslissing en het enthousiasme een afweging over dit tu onderwerp ssen verschi verder uit te breiden. Ik geloof dat het transparant l delen van kennis en ervaring hierin een sterke bijdrage lende maatschappelijke kan leveren. en economische effecten hi ervan, en houden hierbij rekening met belanghebbenden. Visie Elke bedrijfsbeslissing op Maatschappelijk heeft Verantwoord immers invloed Ondernemen op deze belang is onze hebbenden. integrale Dat visie kunnen op een medewerkers duurzame bedrijfsvoering. of klanten zijn, ma Bij ar bijvoorbeeld Maatschappelijk ook omwonenden, Verantwoord leveranciers, Ondernemen investeerders maken en we ook bij de iedere maatschappij bedrijfsbeslissing in algemene een afweging zin. We hebben tussen ode verschillende ns hierbij door maatschappelijke Search B.V. op deskundige en economische wijze laten effecten hiervan, begeleiden. en houden De afgelop hierbij rekening met belanghebbenden. Elke De afgelopen bedrijfsbeslissing jaren hebben heeft de immers verschillende invloed op bouwbedrij deze belanghebbenden. ven binnen VB Groep Dat grote kunnen stappen medewerkers gezet op of het klanten gebi zijn, ed van maar Maatschappelijk bijvoorbeeld ook Verantwoord omwonenden, Ondernemen leveranciers, en milie investeerders umanagement. en Zowel ook de ISO maatschappij en MVO in wijzer algemene zijn als zin. certifi We cering hebben succesvol ons hierbij behaald. door Uiteraard Search B.V. ben op ik hier deskundige bijzonde wijze r trots laten op. begeleiden. Nu i De afgelopen jaren hebben we binnen onze bedrijven veel goede ideeën geïmplementeerd. We bieden hier dan ook graag ruimte voor. Zo ben ik bijzonder enthousiast over het feit dat we sinds 2011 al 45% van onze CO 2 -uitstoot hebben gereduceerd door onder andere zonnepanelen te plaatsen en duurzaam gecertificeerde windenergie in te kopen. Verder uiteraard over inzet van social return op verschillende bouwplaatsen en onze onverminderde inzet voor het verkleinen van de ruimte tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Dit lukt alleen door de geweldige inzet van onze medewerkers, die samen invulling geven aan onze visie. Binnen deze visie beschrijven wij vier pijlers welke we als speerpunten binnen onze MVO visie hebben aangewezen en kunt u niet alleen zien wat we al hebben bereikt maar met name welke plannen we nog hebben voor de komende jaren. Dit doen we graag samen, want immers: Resultaat komt samen! Hans Geertman Algemeen directeur 5

6 VIER PIJLERS De vier pijlers welke wij hebben aangewezen treft u hiernaast aan. Binnen de verschillende bedrijven zijn diverse ambassadeurs actief om maatschappelijk verantwoord ondernemen breed draagvlak te geven binnen onze organisatie. Deze ambassadeurs ziet u bij de verschillende pijlers. Zij zijn binnen een stuurgroep actief die de verschillende pijlers bewaken en de hieruit voortvloeiende acties verder uitdragen binnen de bedrijven. Op die manier is er niet alleen het benodigde draagvlak, maar borgen we tevens de onderlinge kruisbestuiving tussen de verschillende werkmaatschappijen. Per werkmaatschappij kunnen de acties welke bijdragen aan de uiteindelijke doelen wisselen, afhankelijk van specialisme of bedrijfsomvang. Voor de uitvoering van de acties zijn zoveel mogelijk collega s betrokken om direct het bewustzijn te vergroten en de kans op succes te bevorderen. 6

7 Goed gedrag en bestuur Pagina 9 Keten- en klantbeleid Pagina 14 Personeelsbeleid Pagina 19 Milieubeleid Pagina 25 7

8 Invulling geven aan goed bestuur ondersteund met een duidelijke gedragscode vormt een vertrouwensbasis richting alle partners binnen de keten. Frank Dijkhuis Directeur

9 Goed gedrag en bestuur Goed bestuur heeft te maken met kernwaarden, cultuur en gedrag van degenen die daarin verantwoordelijkheden hebben. Kernwaarden zijn integriteit, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid, rechtmatigheid, openheid en transparantie. Van bestuurders en toezichthouders mag verwacht worden dat zij deze kernwaarden in acht nemen en dat zij vanuit deze kernwaarden hun verantwoordelijkheden invullen. Gedragscode Een duidelijke gedragscode, voor zowel ons management als onze werknemers is noodzakelijk. Ik besef dat we als management hier een belangrijke voorbeeldrol vervullen. Door met elkaar duidelijke afspraken te maken laten we zien hoe we met integriteitskwesties in onze organisatie om gaan. Invulling geven aan goed bestuur ondersteund met een duidelijke gedragscode, vormt een vertrouwensbasis richting alle partners binnen de keten. Daarnaast blijft het bijdragen aan onze professionele uitstraling en een goed imago. We hebben al een duidelijke bedrijfscode en een toezichthouder en zijn aangesloten bij Stichting Beoordeling Integriteit Bouwbedrijven. De gedragscode vormt het uitgangspunt bij nieuwe samenwerkingsverbanden. Zo zullen we bij al onze huidige en nieuwe partners duidelijk communiceren op welke wijze wij graag werken en hoe we van hen verlangen dat zij werken. Het is van belang dat we hierin het draagvlak bij onze partners niet alleen meten en toetsen maar ook blijven borgen. Ik heb als doel al onze partners onze werkwijze eigen te laten maken of er minimaal van op de hoogte te brengen. Verder blijft het duidelijk dat wij de regels van de wet naleven. Ook dit blijven we toetsen. Hierbij kan gedacht worden aan het naleven van veiligheidsregels op de bouwplaats, maar ook zorgdragen voor een zero-tolerance beleid op het gebied van fraude. Compliance programma Compliance is het toezien op de naleving van regels die te maken hebben met de bevordering en handhaving van de integriteit en professionaliteit. We gaan een compliance programma ontwikkelen. Dit streeft het doel na de directie en de medewerkers ten volle vertrouwd te maken met de werking van onze bedrijfscode en de naleving van de in de bedrijfscode opgenomen voorschriften te verankeren. Hierdoor kunnen we onze klanten en partners nog meer garanties over onze werkwijze geven. Ik ben ervan overtuigd dat dit bij zal dragen aan ons goede imago. Afspraken met leveranciers (stakeholders) Wij worden bij onze dienstverlening ondersteund door allerlei bedrijven. Niet alleen voor onze klanten willen wij een betrouwbare partner zijn, ook voor de bedrijven die voor en met ons werken. Wij willen een partner zijn waarop men kan rekenen en die afspraken en verplichtingen goed en tijdig nakomt. 9

10 10

11 Met bedrijven en leveranciers die het gedachtegoed van onze bedrijven onderschrijven en waarmaken en daarmee de geloofwaardigheid van ons bij de klant niet in het geding dreigen te brengen, willen wij een zakelijke relatie aangaan op basis van klantgerichtheid, kwaliteit, een optimale prijs en vertrouwen. Dit betekent dat wij partners vooraf informeren over onze bedrijfsfilosofie en de kwaliteit en houding die wij van hen verwachten. In onze contacten met bedrijven handelen wij onafhankelijk, professioneel en integer. Bij het afsluiten van contracten letten wij vooral op een klantgerichte houding en een goede prijs/kwaliteitverhouding. Elke schijn van belangenverstrengeling voorkomen wij; ons eigen geweten en ons gezond verstand zijn daarbij de belangrijkste richtlijnen. We ondersteunen een marktomgeving met eerlijke mededinging. Directie, medewerkers maar ook ketenpartners handelen in overeenstemming met de principes van eerlijke mededinging en met alle toepasselijke voorschriften. Wij, inclusief onze partners, onthouden ons van gedragingen die strijdig zijn met het Nederlands en Europees mededingingsrecht en andere strafbare gedragingen in het verkeer met opdrachtgevers en concurrenten. We onthouden ons van discriminatie in welke zin dan ook. Wij tolereren geen enkele vorm van fysieke, psychische, mondelinge of seksuele intimidatie. Veiligheid In de uitvoering van ons werk is veiligheid een absolute prioriteit. We stellen alles in het werk om de veiligheid van onze mensen, onze ketenpartners, het publiek en onze projecten te waarborgen en verwachten van medewerkers en ketenpartners dat zij hetzelfde doen. Hiertoe hebben we de volgende regels opgesteld: We staan erop dat onverhoopte onveilige werksituaties meteen verholpen worden en gemeld worden aan de direct leidinggevende. We leven alle regels na op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu bij de uitvoering van onze projecten. We zorgen daarbij voor een goede en veilige werkplek. Wij verwachten van medewerkers en ketenpartners dat zij alle regels die gelden ook echt naleven. Betrokkenheid en respect Het succes van onze organisatie wordt bepaald door de inzet en betrokkenheid van alle medewerkers en ketenpartners. We willen ruimschoots aan alle voorwaarden voldoen die nodig zijn om medewerkers en partners te stimuleren het beste uit zichzelf te halen voor opdrachtgevers, het bedrijf en voor hun eigen ontwikkeling. De volgende punten hebben daarbij onze voortdurende aandacht: We staan voor een informele bedrijfscultuur en een bedrijfsvoering met korte lijnen. Wij voeren een gedegen, duurzaam opleidingsbeleid en een actief loopbaanbeleid en blijven dit verder ontwikkelen. We zetten ons in voor een rechtvaardig sociaal beleid en goede arbeidsomstandigheden. 11

12

13 Jurgen van de Ven Hoofd productie De meerwaarde van goede (keten) partners was ons allang duidelijk. Samen boeken we het beste resultaat. Daarom leek het mij ook zo interessant om met hen over onze kernwaarden door te praten. Zijn we qua MVOdoestellingen een goede match en hoe gaan we elkaar in de toekomst verder versterken?

14 Keten- en klantbeleid Samen duurzame vooruitgang binnen de keten realiseren? Onze MVO-doelstellingen voor Keten- en klantbeleid zorgen ervoor dat we snel kunnen anticiperen op de vraag van de klanten en partners. De kennis van ketenpartners kan worden ingezet voor verdere innovatie. We hebben gemerkt dat we deze kennis hierbij hard nodig hebben, simpelweg: we kunnen het niet alleen. Dit doen we onder andere door los van projecten met partners in gesprek te gaan om te kijken waar hun specifieke toegevoegde waarde ligt. Op die manier kunnen wij onze klanten garanderen dat als we een uitvraag krijgen we direct de juiste partners kunnen selecteren. Klantbeleid We willen in de nabije toekomst de klantwaarde verder verhogen door de meerwaarde die wij als organisatie leveren aan te tonen. Ik heb het gevoel dat we hierbij de kans hebben om door te groeien naar een organisatie welke de klant met een 9+ beoordeelt. Dit willen we doen door vooral te luisteren, ons te verdiepen in onze klanten en écht begrijpen wat onze klanten willen. Dit gaan we onder andere bereiken door de introductie van de Net Promotor Score, NPS. Verder blijven we Informatie Op Locatie bijeenkomsten organiseren en klantinterviews houden om de vraag achter de vraag te kennen. Eerlijk zakendoen staat bij ons boven alles Bij ons staat transparant en eerlijk zakendoen boven alles. We werken graag samen met ketenpartners die hier hetzelfde over denken. We hebben onder andere hiervoor gesprekken met onze ketenpartners gevoerd. Uit de gesprekken blijkt dat we integriteit soms anders definiëren. Veel van onze partners hebben bovendien geen gedragscode. Wij hebben die code wel opgesteld, omdat we vinden dat er binnen de organisatie geen verwarring mag zijn over wat integer zakendoen inhoudt. Verdieping in Wet Keten Aansprakelijkheid Wie binnen een keten werkt, moet zijn zaken goed op orde hebben, vinden wij. Vanwege de veranderende wetgeving rondom de ketenaansprakelijkheidsregeling, hebben we dit thema daarom tot één van de speerpunten benoemd. Zo is er altijd duidelijkheid omtrent aansprakelijkheid. Aan de slag met digitaal factureren Wij maken het onze ketenpartners graag zo gemakkelijk mogelijk. Als het voor onze klanten en ketenpartners een meerwaarde is om digitaal te kunnen factureren, dan onderzoeken we graag wat we hierin voor hen en onszelf kunnen betekenen. 14

15 Collectieve veiligheidsbewustzijn vergroten Wat schetste mijn verbazing tijdens de ketenpartner gesprekken? Weinig bedrijven blijken VCA-gecertificeerd. En als bedrijven al gecertificeerd zijn, dan is dit vaak vanuit een eis en niet vanuit hun eigen overtuiging. Als het aan mij ligt, komt daar verandering in. Wij werken namelijk graag samen met partners die veiligheid even hoog in het vaandel hebben staan als wij. We willen het collectieve veiligheidsbewustzijn in de toekomst vergroten. Hoe duurzaam zijn we eigenlijk? Duurzaamheid zit in onze genen. Tijdens de gesprekken bleek dat onze partners slechts in een paar gevallen ISO 9001 en ISO gecertificeerd zijn. Ik ben van mening dat we hierin samen nog de nodige stappen voorwaarts kunnen zetten. Welke keurmerken zijn in bezit? Verhelderend: we hebben gesproken over onze keurmerken, product- en procescertificeringen. Zo zijn wij onder andere ISO-9001, ISO-14001, VCA**, FSC, PEFC, Keurhout en MVO-Wijzer gecertificeerd. Wat mij betreft zijn dit perfecte visitekaartjes om mee naar buiten te treden. Tot slot: samen duurzaam vooruit Als organisatie werken wij hard aan het realiseren van onze MVO-doelstellingen. Hier hoort ook een goed ketenbeleid bij. Zonder onze ketenpartners is er immers geen keten. Vandaar ook dat wij graag met onze partners in gesprek blijven over hoe we samen zo maatschappelijk verantwoord ondernemen. Samen boeken we duurzame vooruitgang. De volgende acties hebben we ingepland: Als het aan ons ligt, praten we de komende tijd verder over wat integriteit voor ons en onze partners betekent. Een mooi thema om te achterhalen waar we als partners voor staan. Medewerkers binnen de organisatie gaan een verdiepingscursus volgen om het kennisniveau omtrent Wet Keten Aansprakelijkheid binnen de hele organisatie te verhogen. Wij gaan de komende tijd verder onderzoek doen met betrekking tot digitaal factureren. Bij de start van een project zullen we een veiligheids kick-off organiseren waarin we met de belangrijkste (project)partners en onze adviseur Aboma de risico s en beheersmaatregelen in kaart brengen. Graag gaan én blijven wij met onze partners in gesprek over het verduurzamen van onze bedrijfsprocessen. Wij maken een overzicht van de verschillende keurmerken en richtlijnen en zullen deze verder implementeren en doorvoeren. 15

16

17 Inge van de Sande P&O manager Miranda Heemels P&O manager We vinden het imago als goede werkgever enorm belangrijk. Niet alleen bij onze huidige medewerkers maar zeker ook bij de medewerkers van de toekomst.

18 18

19 Personeelsbeleid In ons meest recente Medewerkers-Motivatie-Onderzoek waardeerden de medewerkers onze organisatie gemiddeld met het cijfer 8. Uiteraard zijn wij hier enorm trots op. Maar desondanks blijven we proberen hierin nog verder te verbeteren. De trends binnen de onderzoeken nemen we aansluitend als speerpunten mee in onze plannen. Op die manier kunnen we blijven zorgen voor een goede motivatie en vitaliteit bij onze medewerkers. Trotse, tevreden en gemotiveerde werknemers zorgen immers voor ons gezamenlijke resultaat. We vinden het imago als goed werkgever enorm belangrijk. Niet alleen bij onze huidige medewerkers maar zeker ook bij de medewerkers van de toekomst: leerlingen, stagiairs en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We willen dit niet alleen inzetten om invulling te geven aan de wet participatie. Maar ook omdat we het belangrijk vinden dat enerzijds mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans hebben, maar anderzijds we ook aansluiting blijven vinden bij het onderwijs. Door versnelde innovaties merken we onder andere dat er een schijnbare kloof ontstaat tussen onderwijs en bedrijfsleven. We stellen ons dan ook vaak hardop de vraag hoe we hier nog beter invulling aan kunnen geven om ervoor te zorgen dat de leerlingen en stagiairs die afstuderen hun opleiding ook kunnen zien als een waardevolle springplank naar het bedrijfsleven. Verder gaan we in de komende periode verder bekijken of de competenties van onze mensen nog steeds goed aansluiten bij de wensen van de organisatie en vice versa. Zo merken wij bijvoorbeeld dat steeds vaker van technische mensen kennis gevraagd wordt in tenders en preselecties. Daarnaast zijn we meer en meer van uitvoerende organisaties verschoven naar regievoerend. Bovendien weten we dat Niet-Planmatig-Onderhoud andere competenties van mensen vraagt dan bijvoorbeeld seriematige nieuwbouwprojecten. We hebben het Medewerkers-Motivatie-Onderzoek geëvalueerd. Uit de evaluatie worden de belangrijkste speerpunten opgepakt en actief verbeterd. Graag leren we van onze medewerkers en van onze omgeving, met als doel zorgen voor een duurzame ontwikkeling van onze organisatie. Daarbij hebben we de volgende ambities: Zorgen voor meer vitaliteit en gezondheid bij de werknemers; Blijven zorgen voor goede arbeidsvoorzieningen; In aanmerking komen voor een PSO-certificering, op die manier werken we aan de duurzame inzetbaarheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We kijken hierin breder dan alleen projectmatige social return invullingen; MMO score mogelijk nog verder omhoog brengen; Creëren van bottom-up cultuur; Op een natuurlijke wijze de gemiddelde leeftijd naar beneden brengen. 19

20 P&O JAAROVERZICHT 2014 AANTAL MEDEWERKERS DIENSTTIJDSOPBOUW 204 (195 FTE) Gemiddeld aantal jaren dat een bouwplaatsmedewerker in dienst is 16 Gemiddeld aantal jaren dat een UTA medewerker in dienst is 11,7 LEERLINGEN / STAGIAIRS LEEFTIJDSOPBOUW BOL4 BBL3 HBO BBL2 BOL3 VMBO TU Gemiddelde leeftijd bij bouwplaatsmedewerkers bedraagt 50,3 Gemiddelde leeftijd bij UTA personeel bedraagt 45,7 Totaal geboekte studiekosten voor personeel in

21 ZIEKTEVERZUIM VERLOOP ZIEKTEVERZUIMPERCENTAGE 5x 4x 3x 2x 1x 0x FREQUENTIE ZIEKMELDINGEN HR bouw HR UTA HS bouw HS UTA SB bouw SB UTA SVS bouw SVS UTA VH bouw VH UTA 1,7% 1,4% 0,70% 3,8% 1,0% 4,5% 1,3% 1,9% 3,29% 7,4% Op eigen verzoek Ontslag Geen contractverlenging Het aantal medewerkers waar we in 2014 afscheid van hebben genomen was: (Vervroegd) pensioen Wederzijds goedvinden Overleden Het verlooppercentage in 2014 was: 26 13% BEOORDELING Medewerkers beoordelen de organisatie gemiddeld met het cijfer: 21

22

23 Marc Pastoor KAM Coördinator / veiligheidskundige Ons uiteindelijke doel is een milieubeleid ontwikkelen welke een integraal onderdeel vormt van de bedrijfsvoering, -beleid en bewustzijn van de werknemers. 23

24 24

25 Milieubeleid Binnen onze werkmaatschappijen hebben we veel aandacht voor het milieu. Duurzame productie, voorkomen van vervuiling, duurzaam gebruik van materiaal en het terugdringen van CO 2 vallen onder deze pijler. Maar ook het creëren van bewustwording bij iedereen die er mee te maken heeft. We hebben er belang bij om te investeren in het thema milieubeleid omdat het direct gevolgen heeft voor de gezondheid van onze mensen, partners, klanten en de omgeving waarin we werken. Daarnaast weten we dat we ook kosten kunnen besparen als we een goed milieubeleid voeren. Aandacht voor het terugdringen van onze CO 2 uitstoot is hier een mooi voorbeeld van. Door slimmer energie in te kopen hebben we - buiten een grote besparing - ruimte gecreëerd om voortaan duurzaam gecertificeerde windenergie in te kopen in plaats van grijze energie. In combinatie met het opwekken van onze eigen energie hebben we hiermee al sinds 2011 een CO 2 reductie van 45% kunnen bereiken. Dit zijn echter de quick-wins. We willen graag verder vooruit kijken, ook al zijn de stappen dan misschien wat kleiner. het beste jongetje van de klas zijn, maar op een bewuste manier kijken naar de gevolgen van onze bedrijfsactiviteiten. Juist met deze bewustwording kunnen we in de komende jaren nog de nodige stappen zetten. Verder willen we de opgedane kennis niet voor onszelf houden. Juist door transparant deze kennis te delen laten we aan klanten zien dat we onze ervaringen met hen kunnen delen. Ik denk dat we onderscheidend vermogen kunnen creëren door hier op een innovatieve manier mee om te gaan. Ons uiteindelijke doel is een milieubeleid ontwikkelen dat een integraal onderdeel vormt van de bedrijfsvoering, beleid en bewustzijn van de werknemers. Verder willen we een meetbare reductie op het gebied van brandstofverbruik, CO 2 uitstoot en afvalverwerking. Het beheersen van milieu gerelateerde risico s draagt natuurlijk ook bij aan ons imago. We willen niet per definitie 25

26 MILIEU JAAROVERZICHT 2014 ENERGIEVERBRUIK SON MAASTRICHT KELPEN KwH KwH Totaal stroomverbruik kantoren: KwH KwH Totaal gasverbruik kantoren: m m KwH KwH m KwH m 3 Totaal stroomverbruik bouwplaatsen: KwH BRANDSTOFVERBRUIK (liter / 1.000,- omzet) SON MAASTRICHT KELPEN 4,23 3,88 3,24 Doelstelling 2015/2016-3% 26

27 CO 2 UITSTOOT (kg CO 2 uitstoot / ton) AFVALVERWERKING (ton / 1.000,- omzet) Totaal: Brandstof 33,9 kg Stroom 84,39 kg Gas 89,11 kg 207,4 kg SON 1,9 ton MAASTRICHT 0,57 ton KELPEN 1,15 ton Totaal: 3,62 ton Doelstelling 2015/2016 Doelstelling 2015/2016-4% -3% OPBRENGST ZONNE-ENERGIE 57,831 MwH Komt overeen met het verbruik van 16,5 huishoudens op jaarbasis 27

28 Onze partners over ons Ik ervaar de mensen waarmee ik samenwerk als zeer constructief en de afspraken die ik met hen maak staan ook daadwerkelijk en leiden tot acties. Vanuit een intrinsieke motivatie tref ik mensen die een verschil willen maken in onze maatschappij. Dit doen ze vanuit maatschappelijke betrokkenheid, waarbij zij gericht zijn op samenwerking en kennisdeling. De mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben zij steeds op een goede manier op hun netvlies. Zowel zakelijk (bijv. door het inzetten van stagiaires vanuit die doelgroep), als privé (betrokkenheid bij maatschappelijke organisaties en daar ook echt voor gaan). Het bedrijf maakt structureel tijd vrij om mee te werken aan het verbeteren van onderwijs in het algemeen, daarmee biedt het bedrijf kansen aan alle lerenden. Harm Deiman - Directeur Summa Bouw & Infra en Wonen & Design Wij zijn er voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen. Maar in onze missie staat ook dat we mensen willen helpen om echt mee te doen aan de samenleving. Dat kunnen we niet in ons eentje. Daarom vragen we onze leveranciers, waaronder de bedrijven die voor ons bouwen en onderhouden, ons daarbij te helpen. Deze uitdaging wordt prima opgepakt. Oprecht, vanuit het hart. Janine van Heertum Woningcorporatie Zayaz Ik zie de bedrijven binnen VB Groep als een fijne werkgever om voor te werken. Ze hebben aandacht voor hun werknemers en gaan op een plezierige manier met hen om. Het streven is om iedereen binnen boord te houden maar ook duurzaam inzetbaar houden staat hoog in het vaandel. Martin Michels Bedrijfsarts WVM Consult Ik heb de verschillende bedrijven binnen VB Groep leren kennen als een organisatie waar vanuit een intrinsieke motivatie aan duurzaam en maatschappelijk ondernemen wordt gewerkt. Niet alleen bij de directie en management maar bij een brede groep medewerkers. Vanuit Search vinden we dat duurzaamheid gaat om het creëren van impact. Dit gebeurt ook bij VB Groep, zowel binnen de eigen organisatie als bij klanten en leveranciers/onderaannemers. Ik heb vooral het enthousiasme waarmee ideeën worden opgepakt en tot acties worden uitgewerkt als zeer prettig en stimulerend ervaren als adviseur. Jeroen Kanselaar - Search Consultancy Aboma heeft de overtuiging dat, door blijvend te investeren in Kwaliteit, Arbo en Milieu, dit voor organisaties leidt tot een betere positie in de markt en uiteindelijk bijdraagt aan de continuïteit van een organisatie. Net als Aboma hebben de bedrijven binnen VB Groep zichzelf verplichtingen opgelegd om als organisatie maatschappelijk verantwoord te opereren. Door deze gezamenlijke overtuiging is er een prima samenwerking met als gemeenschappelijk doel het continu willen verbeteren. Robert van den Bos bc. Aboma BV Toen ik voor het eerst in contact kwam met de organisatie vanwege een Social Return project, bleek pas hoe betrokken dat het bedrijf is bij personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onbewust doen zij al zo veel aan MVO dat ik het zonde vond dat ze er destijds niet meer exposure aan gaven. Roger Aretz - Coördinator Projectbureau Social Return Parkstad Limburg 28

29 Reeds twintig jaar geleden waren ze al vernieuwend in de bouw met het aangaan van co-makership contracten met toeleveranciers waarvan mijn bedrijf er indertijd een was. Vanaf toen heb ik hen leren kennen als een bijzonder bouwbedrijf, altijd vooruitlopend op maatschappelijke ontwikkelingen. Ik kan stellen dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen reeds toepasten en handelden naar de geest van dit begrip voordat er ooit iemand van had gehoord. Eenvoudigweg omdat het in de genen zit van dit bedrijf. Marcel van de Kleut - Bouwgroep Limburg BV / HAFRA Bouwdetacheringen BV In de huidige markt wordt verwacht dat je je meer als aannemer en onderaannemer (oftewel ketenpartner) onderscheidt. Zij zijn in mijn klantenkring koploper voor wat betreft ketensamenwerking en MVO met o.a. social return waar we nu n project onder handen hebben. Iedere ketenpartner draagt hierin zijn steentje bij. Door onder andere de professionele aansturing en de juiste ketenpartners, hebben we enorm succes geboekt. Het leuke is dat er gemoedelijk met elkaar wordt samengewerkt en toch telkens stappen verder komt door processen en werkwijzen gezamenlijk te veranderen en te verbeteren! Resultaat komt samen! Peter van Brussel Resisto Het valt me op de dat de organisatie maximaal gebruik maakt van de Periodieke Arbeids- Gezondheidskundige Onderzoeken (PAGO)-faciliteiten in de bouw, door niet alleen het gebruik van het PAGO actief te stimuleren - wat leidt tot een unieke bijna 100% opkomst - maar ook door het resultaat van de PAGO s mee te laten tellen voor het bedrijfsbeleid. J.K. (Jan) Golsteijn - Arbouw We hebben reeds vele jaren een vaste relatie, onder andere in een aantal ketenintegratie projecten. Via deze weg zijn we in contact gekomen met het begrip MVO, een begrip dat breed gedragen wordt, van directie tot bouwplaatsmedewerker. Zij stimuleren hun partners om een actieve bijdrage te leveren aan invulling van dit begrip, niet alleen passief, maar ook actief, bijvoorbeeld door ondersteuning van hun personeelsafdeling en door het geven van voorlichting. Het begrip MVO heeft mede hierdoor ook binnen ons bedrijf een prominente plaats ingenomen. Kees van Heijst Van Heijst Stucadoorwerken Wij als LSB-groep zien hen als een gedegen bedrijf met duidelijke eigen kernwaarden. Waarbij durf om te innoveren en vernieuwingen te implementeren in de organisatie duidelijk aanwezig zijn. Daarbij is er alle aandacht voor ons als partner om mee te participeren in het bedenken van oplossingen. Peter Jacobs LSB Groep 29

30 Colofon Uitgever: Tekst: Fotografie: Vormgeving: Eindredactie: Huybregts Relou, Son Huybregts Systeembouw, Son Smeets Bouw, Maastricht Smeets Vastgoedservice, Maastricht Van Heur Bouw & Onderhoud, Kelpen Hans Geertman Frank Dijkhuis Jurgen van de Ven Inge van de Sande Miranda Heemels Marc Pastoor Marco Kolleppel Studio Kraft, Veldhoven Maarten van Ham Deze publicatie is digitaal verspreid. Mocht het toch voorkomen dat deze analoog verspreid wordt dan zal dit uitsluitend gebeuren op papier voorzien van een FSC keurmerk. Dit papier wordt gefabriceerd van hout uit duurzaam gekweekte bossen. Voor het drukwerk zal gebruik worden gemaakt van plantaardige inkten en wasmiddelen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 30

31

32

Verder verbeteren in

Verder verbeteren in VISIE OP MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN IN CIJFERS 205 Verder verbeteren in 206-207 Maatschappelijk gezien hebben de bouwbedrijven binnen VB Groep hebben ook het afgelopen jaar niet stilgestaan,

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Communicatieplan 2016

Communicatieplan 2016 Communicatieplan 2016 Status: Definitief 3.C.1 & 3.C.2 Versie 2016/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2016 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Normen De MVO-Wijzer

Normen De MVO-Wijzer Normen De MVO-Wijzer Pagina 1 Inhoudsopgave 1. MODEL 3 2. OVERZICHT MVO-THEMA S 4 3. OVERZICHT MVO-NORMEN 5 Copyright november 2014, Stichting De MVO-Wijzer, Breda Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Communicatieplan 2015

Communicatieplan 2015 Communicatieplan 2015 Status: Definitief 3.C.1 & 3.C.2 Versie 2015/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2015 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

MVO Kwartaalbericht Juli 2017

MVO Kwartaalbericht Juli 2017 MVO Kwartaalbericht Juli 2017 1 Iedereen levert een bijdrage pagina 4 Samen werken aan een betere toekomst pagina 6 Ik zie bij BRAND al vele mooie initiatieven ontstaan pagina 8 MVO helpt mij om normen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Duurzaamheid beleid... 4 3 PLAN: Energieverbruik en reductiekansen... 6 3.1 Energieverbruik door GMB (scope 1 en 2)... 6 3.2 Energieverbruik in de keten (scope 3)... 7

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Visie en Beleid (samenvatting) MVO loont! Duurzaamheid is onontbeerlijk om onze planeet en maatschappij voor nu en op langere termijn leefbaar te houden. Maatschappelijk

Nadere informatie

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3 Inhoudsopgave Contents 1. ALGEMEEN... 3 1.1 INTRODUCTIE... 3 1.2 DOEL VAN DE GEDRAGSCODE... 3 1.3 DE KERNWAARDEN VAN KAS BANK... 3 2. GEDRAGSREGELS... 4 2.1 ALGEMENE GEDRAGSREGELS BETREFFENDE INTEGRITEIT...

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO prestatieladder Niveau 3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2016 Tredin behaalde in januari 2014 Niveau 3 van de MVO Prestatieladder. In dit jaarverslag nemen we u mee in onze ervaringen

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2

Communicatieplan CO 2 1. Inleiding Naast het hebben van een CO 2 -beleid en (reductie)doelstellingen op dit gebied, is het van belang om te communiceren over dit beleid. Open en transparante kan bijdragen in het bewust maken

Nadere informatie

CO 2 COMMUNICATIEPLAN

CO 2 COMMUNICATIEPLAN Versie 1.2 Datum: 2 juli 2015 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO prestatieladder Niveau 3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2015 Tredin behaalde in januari 2014 Niveau 3 van de MVO Prestatieladder. In dit jaarverslag nemen we u mee in onze ervaringen

Nadere informatie

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Van der Meer B.V. heeft in 2011 een nulmeting laten uitvoeren door een externe adviseur. Deze actie is genomen om op een objectieve

Nadere informatie

VISIEdocument. Innovatie in de bouw. April 2009

VISIEdocument. Innovatie in de bouw. April 2009 VISIEdocument April 2009 Innovatie in de bouw Innovatie in de bouw steeds belangrijker Innovatie is voor bouwbedrijven van steeds groter belang om zich in een snel veranderende samenleving te profileren

Nadere informatie

Datum 31 mei 2016 Versie Opgesteld. Controle. Controle/Vrijgave

Datum 31 mei 2016 Versie Opgesteld. Controle. Controle/Vrijgave Documentnummer Communicatieplan Datum 31 mei 2016 Versie 2016 COMMUNICATIEPLAN CO 2 -Prestatieladder Status Concept Paraaf: Opgesteld Naam: D. Holtland Functie: Energie Manager Datum: 2 mei 2016 Controle

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014 Bedrijfscode PMeijer Augustus 2014 PMeijer / Molenwerf 32 / 1911 DB / Uitgeest Postbus / 1920 AA / Akersloot / 0251 27 82 78 info@pmeijer.nl / pmeijer.nl Bedrijfscode Het hanteren van een bedrijfscode

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 01-12-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf

Communicatieplan CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 01-12-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf CO 2 -PRESTATIELADDER Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Paraaf Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur innovatie en milieu Goedkeuring J.C. Bijlsma Directeur OPDRACHTGEVER Correspondentie

Nadere informatie

Jade Beheer. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3.

Jade Beheer. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3. Jade Beheer Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3.0 Document : Communicatieplan CO 2-prestatieladder Auteur : Jade

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2016-2017 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2017 Revisie:

Nadere informatie

Duurzaamheidsverklaring

Duurzaamheidsverklaring DUURZAAMHEIDSVERKLARING Ondergetekende: [Naam Leverancier en rechtsvorm [ ], statutair gevestigd te [plaats], aan de [straat, nummer en postcode] (KvK ), hierna te noemen Leverancier, hierbij rechtsgeldig

Nadere informatie

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen AKB Bert Muller Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 van 9 16-5-2012 Profiel als Partner MVO Nederland Wat zijn voor uw bedrijf de belangrijkste redenen om met MVO bezig te zijn? Tweeërlei: Enerzijds

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Inleiding Strategie Communicatiedoelstellingen Doelgroepen Intern Extern Boodschap per doelgroep...

Inleiding Strategie Communicatiedoelstellingen Doelgroepen Intern Extern Boodschap per doelgroep... Communicatieplan Inhoud Inleiding... 2 Strategie... 2 Communicatiedoelstellingen... 2 Doelgroepen... 3 Intern... 3 Extern... 3 Boodschap per... 4 Interne belanghebbenden... 4 Interne en belanghebbenden...

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Communicatieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 05-11- 14

CO 2 Prestatieladder. Communicatieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 05-11- 14 CO 2 Prestatieladder Communicatieplan Van de Haar Groep Wekerom, 05-11- 14 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Communicatiedoelstellingen... 3 3. Doelgroepen... 4 3.1 Stakeholderanalyse...4 3.2 - Groep

Nadere informatie

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring 1 Waarom MVO? Moeten: Horen: Lonen: gedrag af MVO handelen wordt afgedwongen MVO handelen o.b.v. vrijwilligheid (morele motivatie) De markt beloont MVO en straft

Nadere informatie

HET FUNDAMENT VAN TER STEEGE GROEP ZODAT U WEET WAAROP U KUNT REKENEN

HET FUNDAMENT VAN TER STEEGE GROEP ZODAT U WEET WAAROP U KUNT REKENEN HET FUNDAMENT VAN TER STEEGE GROEP ZODAT U WEET WAAROP U KUNT REKENEN SAMEN OP ÉÉN LIJN. HET BELANG VAN ALLE PARTIJEN DIE OP WELKE MANIER OOK MET TER STEEGE TE MAKEN HEBBEN, STAAT VOOROP. DAT WAS AL ZO

Nadere informatie

Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2)

Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2) Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Versienummer: 1 Autorisatiedatum: 01-03-2016 Ons communicatieplan omvat alle communicatie

Nadere informatie

holding Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Zo doen we dat

holding Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Zo doen we dat holding Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Zo doen we dat Inleiding Droste BV heeft een heldere visie op de woon-, werk-, en leefomgeving van haar klanten en medewerkers. Wij bouwen voor uw leefplezier!

Nadere informatie

Initiatieven Status: Definitief 3.D.1 & 3.D.2

Initiatieven Status: Definitief 3.D.1 & 3.D.2 Initiatieven 2016 Status: Definitief 3.D.1 & 3.D.2 Versie 2016/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2016 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

CO2 communicatieplan

CO2 communicatieplan CO2 communicatieplan Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstelling... 3 3 Doelgroepen... 3 4 Communicatiemiddelen... 6 01.10.D - CO2 Communicatieplan / versie 2 / 01.09.2016 / Pagina 1 van 6 1 Inleiding

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum Versie 1. Type Naam Functie Paraaf

Communicatieplan CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum Versie 1. Type Naam Functie Paraaf CO 2 -PRESTATIELADDER Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Paraaf Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur innovatie en milieu Goedkeuring J.C. Bijlsma Directeur OPDRACHTGEVER Correspondentie

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 - Prestatieladder Fudura B.V.

Communicatieplan CO 2 - Prestatieladder Fudura B.V. Communicatieplan CO 2 - Prestatieladder Fudura B.V. Actief sturen op CO 2 en het verder verduurzamen van de eigen organisatie Versiebeheer Datum Versie Naam Wijzigingen 01-07-2013 1.0 Djoera Eerland Initiële

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek

Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek GEDRAG- EN INTEGRITEITSCODE Inleiding Voortvloeiend uit de Governance Code voor Woningcorporaties is voor Wonen Vierlingsbeek deze integriteitscode

Nadere informatie

Pompen Service Limburg

Pompen Service Limburg Pompen Service Limburg GEDRAGSCODE Gedragscode Pompen Service Limburg Pagina 1.9 Waarom een gedragscode? Water is een van de eerste levensbehoeften van o.a. de mens, flora en fauna. Onze samenleving zal

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Inhoud 1. Voorwoord... 2 Visie... 2 Doelstelling... 2 Aanpak... 2 MVO samen met u... 3 2. Duurzame organisatie... 4 2.1 CO 2 reductie... 4 2.

Inhoud 1. Voorwoord... 2 Visie... 2 Doelstelling... 2 Aanpak... 2 MVO samen met u... 3 2. Duurzame organisatie... 4 2.1 CO 2 reductie... 4 2. Coolmark MVO Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Voorwoord... 2 Visie... 2 Doelstelling... 2 Aanpak... 2 MVO samen met u... 3 2. Duurzame organisatie... 4 2.1 CO 2 reductie... 4 2.2 Minimale milieubelasting...

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar, 27 maart 2017 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Toewijzing van woningen 3 3 Zakelijk houden van relaties en nevenactiviteiten 3

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO. MVO Beleid Inhoudsopgave I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.. People.1. Goed werkgeverschap... Maatschappelijke betrokkenheid.... Eerlijk zakendoen.. Planet.1. Duurzame mobiliteit...

Nadere informatie

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken.

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. The Orange Code Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. De Orange Code is ons manifest waarin we hebben vastgelegd hoe we

Nadere informatie

Heijmans Gedragscode. De kr8 van Heijmans

Heijmans Gedragscode. De kr8 van Heijmans Heijmans Inhoudsopgave Intro 3 1 Verantwoordelijkheid 5 2 Integriteit 7 3 Normbesef 9 4 Betrokkenheid en respect 11 5 Veiligheid 13 6 Goed werknemerschap 14 7 Interne samenwerking 17 8 Samenwerken in de

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

De bedrijfscode van JNW makelaars.

De bedrijfscode van JNW makelaars. De bedrijfscode van JNW makelaars. Pagina Inleiding 2 1. Toepasselijkheid 2 2. Toezichthouder 2 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Nieuwe medewerkers 3 6. Cliëntenonderzoek 3 7. Betrokkenheid

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder. Communicatieplan. 5 maart 2014

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder. Communicatieplan. 5 maart 2014 Communicatieplan 5 maart 2014 1-8 05-03-2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Communicatiedoelstellingen... 3 2.1 Algemene doelstelling... 3 3. Doelgroepen... 4 3.1. Groep A - Veel invloed, veel belang...

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

Communicatieplan EMS (Energie Management Systeem)

Communicatieplan EMS (Energie Management Systeem) plan EMS (Energie Management Systeem) CO 2 -Prestatieladder Agmi Group september 2012 (mei 2013 aangepast) Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Rapportage & reductiedoelstelling... 4 1.2... 4 2. - Interne

Nadere informatie

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Trots Een prettig leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad. Dat is waar Spaarnelanden voor staat. En met dat

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie :

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2B4 Managementverklaring Datum : 3 okt. 2017 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2017.1 MANAGEMENTVERKLARING CO2 Een van de doelstellingen van het Fens Beheer B.V. is het zo goed mogelijk

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Integriteitscode. Woonpartners Midden-Holland

Integriteitscode. Woonpartners Midden-Holland Integriteitscode Leveranciers en aannemers Vastgesteld te Waddinxveen, 28 november 2012 Integriteitscode leveranciers en aannemers 1211025-# Pag. 1 Voorwoord Integriteit is een belangrijk onderwerp voor

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform eisen 1.C.1 1.C.2 2.C.1 2.C.2 2.C.3 3.C.1 3.C.2. van CO₂-Prestatieladder 3.0

Communicatieplan. Conform eisen 1.C.1 1.C.2 2.C.1 2.C.2 2.C.3 3.C.1 3.C.2. van CO₂-Prestatieladder 3.0 Communicatieplan Conform eisen 1.C.1 1.C.2 2.C.1 2.C.2 2.C.3 3.C.1 3.C.2. van CO₂-Prestatieladder 3.0 B&G Hekwerk Industrieweg 187a 5683 CC Best PO Box 66 5680 AB BEST Tel. +31 (0)499-363666 www.bghekwerk.nl

Nadere informatie

Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015

Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015 Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015 Successen & resultaten MVO Q1-Q4 2014 Hier kijken wij positief op terug: 1. Eerste jaar nieuwe organisatie (Advin- Archicom) 2. Volume

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2016 Energie beoordelingsverslag 2016

Energie beoordelingsverslag 2016 Energie beoordelingsverslag 2016 Energie beoordelingsverslag 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 2.4 Energiebalansen 4 3. Gebieden

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Communicatiedoelstellingen 3 3. Doelgroepen 4 3.1 Stakeholdersanalyse 4 3.2 Doelgroepen intern 4 3.3 Doelgroepen

Nadere informatie

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel JM Vrij beheer b.v. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel onderzoek, en het energiemeetplan 2014-2020 Conform niveau 3 op de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Documenten 1.B1.1, 3.B1.1 en 3.B2.2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 Periode Hoeflake Electrotechniek. Hoeflake Infratechniek. Hoeflake Installatietechniek VIOSS

Communicatieplan CO2 Periode Hoeflake Electrotechniek. Hoeflake Infratechniek. Hoeflake Installatietechniek VIOSS Communicatieplan CO2 Periode 2016 Hoeflake Electrotechniek Hoeflake Infratechniek Hoeflake Installatietechniek VIOSS Montad Elektrotechnisch Adviesbureau Goedgekeurd door Datum: 01-06-2016 Directeur: mevr.

Nadere informatie

CO₂ Communicatieplan. CO₂ Communicatieplan. Datum Versie 1. Rapportnr 3C.COM-PLAN2016. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Communicatieplan. CO₂ Communicatieplan. Datum Versie 1. Rapportnr 3C.COM-PLAN2016. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 6 Datum 8-3-2016 1 Rapportnr Opgesteld door A. van de Wetering & H. Buuts Gedistribueerd aan 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder Autorisatie directie J.W.A. van de Wetering

Nadere informatie

Begeleiders Handleiding

Begeleiders Handleiding Begeleiders Handleiding handleiding voor de ondernemer, praktijkbegeleider of docent Onderdeel van de Opleidingen Verkopen in de Gemengde Branche en Verkopen in de Speelgoedbranche Retail Trainingen Begeleiders

Nadere informatie

Coöperatie verbindend leiden

Coöperatie verbindend leiden Coöperatie verbindend leiden Document ter oprichting Versie 01-01-2016 Visie De verhouding van burgers tot de overheid, van werknemers tot hun werkgevers en van het individu ten opzichte van het collectief

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-prestatieladder

Communicatieplan CO2-prestatieladder Communicatieplan CO2-prestatieladder Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord Hoofdstuk 2 Communicatiedoelstellingen en doelgroepen 2.1 Communicatiedoelstelling 2.2 Interne doelgroepen 2.3 Externe doelgroepen

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV juni 202 Gegenereerd op 26-0-202 - pagina van voor Van Dijk Groenvoorzieningen BV Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV Maatschappelijk

Nadere informatie

Stilstaan bij vooruitgang

Stilstaan bij vooruitgang Stilstaan bij vooruitgang Thuis in duurzaam organiseren Duurzaam rendement is geld verdienen... en meer... Onze visie op duurzaamheid Duurzaamheid is een modewoord geworden. Om mee te gaan met de trend

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC Compliance Charter Pensioenfonds NIBC Vastgesteld in bestuursvergadering 9 december 2016 Inleiding Pensioenfonds NIBC voert de pensioenregeling van NIBC Bank N.V. uit. Het pensioenfonds is een stichting

Nadere informatie

Communicatieplan Versie april 2016 Definitief

Communicatieplan Versie april 2016 Definitief Communicatieplan Inleiding 1. Doel van het communicatieplan 1.1 Informeren 1.2 Overtuiging en participatie 1.3 Binding 2. Doelgroepen 2.1 Interne doelgroepen (interne communicatie) 2.2 Externe doelgroepen

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bestaat in onze visie uit twee pijlers:

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bestaat in onze visie uit twee pijlers: Onze kernwaarden ondersteunen het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Maatschappelijk draagvlak voor onze service en dienstverlening is een voorwaarde voor onze continuïteit. Ons beleid is gebaseerd

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Zo werken wij. KPN Bedrijfscode

Zo werken wij. KPN Bedrijfscode Zo werken wij. KPN Bedrijfscode x De KPN Bedrijfscode is van toepassing op alle (ingehuurde) medewerkers van KPN, inclusief het management, de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Op specifieke

Nadere informatie

Duurzame winst voor MKB in 7 stappen Jaap de Vries Gijs Duivenvoorde

Duurzame winst voor MKB in 7 stappen Jaap de Vries Gijs Duivenvoorde Duurzame winst voor MKB in 7 stappen Jaap de Vries Gijs Duivenvoorde Duurzaam ondernemen 1 Even voorstellen Gijs Duivenvoorde ir, Delft Berenschot Maakindustrie Duurzaamheid Innovatie Normcommissie ISO26000

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan Bureau Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan CULEMBORG, DECEMBER 2014, VERSIE 1 BUREAU WAARDENBURG B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Belanghebbenden (stakeholders) 3 2.1 Interne doelgroepen

Nadere informatie

Onze missie is: Het mede zorg dragen voor de continuïteit van onze opdrachtgevers.

Onze missie is: Het mede zorg dragen voor de continuïteit van onze opdrachtgevers. GEDRAGSCODE VAN SANTVOORT MAKELAARS MISSIE EN VISIE VAN SANTVOORT MAKELAARS Sinds het begin van onze onderneming in 1979 zijn wij uitgegroeid tot één van de grotere makelaarskantoren van Zuid Oost Brabant.

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

Gedragscode. Rabobank Groep

Gedragscode. Rabobank Groep Gedragscode Rabobank Groep Gedragscode Gedragscode Deze gedragscode bevat de uitgangspunten voor het gedrag van ieder die een functie vervult binnen de Rabobank Groep. De gedragscode is een uitwerking

Nadere informatie

Beleidsdocument Milieu,Duurzaamheid & MVO 2015-2016

Beleidsdocument Milieu,Duurzaamheid & MVO 2015-2016 Beleidsdocument Milieu,Duurzaamheid & MVO 2015-2016 november 2015 Paul Feenstra KAM Manager Inhoudsopgave 1. Beleidsverklaring, visie en missie 2. Doelstellingen en metingen a. Kwartaalmetingen b. Actiepunten

Nadere informatie