Trainingsoverzicht. 2 Januari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trainingsoverzicht. 2 Januari 2014"

Transcriptie

1 Trainingsoverzicht 2 Januari 2014

2 Even voorstellen Sebyde BV is Certified IBM Business Partner voor security systems, gespecialiseerd in applicatie security en security awareness. We leveren diensten en producten om webapplicaties / websites veilig te maken en het bewustzijn op het gebied van IT security te verhogen. We helpen bedrijven bij het verlagen van de risico s en het beschermen van hun bedrijfsgegevens en reputatie. We leveren hiervoor de volgende diensten: 1. Web Applicatie Security Scan 2. IBM Authorised reseller 3. Security Awareness training + specialistische Security Certificeringen 4. Security Assessments Ad 1. We controleren websites en andere web applicaties op de zwakke punten in de beveiliging. De scan van de websites wordt uitgevoerd met behulp van IBM Security Appscan, het beste product wat hiervoor ingezet kan worden. In een gedetailleerd rapport kan de klant vervolgens lezen waar de zwakke punten in de beveiliging van de website zitten. We geven advies over hoe die kwetsbaarheden verholpen kunnen worden door middel van aanpassingen in de programmacode van de website. Ad 2. Bedrijven die het security-testen van hun web applicaties in eigen beheer willen houden kunnen bij Sebyde BV terecht voor een advies over de aan te schaffen eigen versie van de IBM Security AppScan scanning tool, de implementatie en de training. Sebyde BV is een Certified IBM Reseller. Ad 3. Security Awareness training geeft de deelnemers een goed overzicht over de verschillende aspecten van IT-Security. Tijdens 2-3 halve-dag-sessies maken we de deelnemers bewust van de risico s van het werken met informatiesystemen en vertrouwelijke (bedrijfs)informatie. Na deze training begrijpen de deelnemers de security aspecten en zullen die meenemen tijdens hun dagelijkse activiteiten. Naast de Security Awareness training bieden wij ook zeer specialistische trainingen aan op het gebied van security. Deze trainingen worden verzorgd door een van s werelds grootste onafhankelijke aanbieders van IT trainingen en leiden u op voor de officiële EC-Council certificeringen. Ad 4. Sebyde Security Assessments zijn verschillende vormen van (security) assessments die wij kunnen uitvoeren. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de volgende mogelijkheden: Sebyde Security Quick Assessment Netwerk Penetratie test Systeem test Sebyde Privacy onderzoek 2

3 Sebyde Security Awareness Training Sebyde BV verzorgt trainingen om het bewustzijn op het gebied van security bij het werken met informatiesystemen te vergroten. Door het vergroten van het bewustzijn wordt veilig en verantwoord omgaan met informatie een natuurlijk onderdeel van het dagelijkse handelen. Security Awareness training Elke organisatie heeft er belang bij dat de medewerkers bewust zijn van het feit dat er risico s zitten aan het werken met bedrijfsinformatie en -systemen. Het maakt niet uit wat de functies en verantwoordelijkheden van die medewerkers zijn. Het kunnen medewerkers zijn van een boekhoudafdeling, magazijn, computerprogrammeurs maar zeker de directieleden. Iedereen in de organisatie heeft te maken met ICT en informatie, iedereen speelt daarom een belangrijke rol in het proces van het beschermen van de eigendommen van het bedrijf. Van Onbewust onveilig naar Onbewust veilig gedrag. Het belangrijkste doel van de Security Awareness training is om medewerkers bewust te maken van de risico s en ze de juiste security-gewoontes aan te leren die de risico s op digitale aanvallen verlagen. Dit doen we door de risico s die te maken hebben met informatiebeveiliging uit te leggen en adviezen te geven hoe ze die risico s kunnen verkleinen of (beter nog!) vermijden. 3

4 Het leerproces Zoals hierboven staat uitgelegd willen we de mensen brengen van Onbewust onveilig naar Onbewust veilig gedrag. Dit gaat niet in één stap. Er worden tijdens het leerproces een aantal fases doorlopen die elk hun eigen specifieke activiteiten in het leerproces behoeven. Schematisch ziet het leerproces naar veilig gedrag er als volgt uit: Voordat cursisten naar een training voor Security awareness komen vertonen ze geregeld onbewust onveilig gedrag. Hierdoor worden er (onbewust) onnodige security-risico s gelopen door een organisatie. Hierdoor kan schade ontstaan. Niet alleen directe schade (systeemuitval, gestolen of verminkte gegevens) maar ook indirecte schade (reputatie-schade, herstelkosten). Het veranderen van gedrag van mensen is een proces waarbij verschillende fases doorlopen worden. De training van Sebyde begeleidt de deelnemers bij het doorlopen van deze verschillende fases. Hieronder een overzicht van de verschillende fases en de activiteiten van de training die de cursisten van de ene naar de andere fase brengen. 4

5 Bij de start van het leerproces bevinden cursisten zich doorgaans in de fase Onbewust onveilig. Kenmerken van de omgeving waarin deze cursisten werken: Men is gewend op een bepaalde manier te werken. IT-Security wordt geacht een verantwoordelijkheid te zijn van de ICT afdeling. Het risico dat er een hack-aanval plaatsvindt wordt als laag ingeschat. Wat kunnen ze hier nou stelen? Er bestaan (nog) geen afspraken binnen het bedrijf over Security Geen clean desk policy Als er iets mis gaat hebben ze bij ICT wel een backup. Motivatie leert de cursist waarom veilig gedrag belangrijk is, voor de organisatie, voor de afdeling en zeker voor zichzelf. De cursisten worden bewust gemaakt van hun gedrag en de daaraan verbonden risico s en zullen hierdoor gemotiveerd worden om de IT security aspecten van het werken met informatiesystemen mee te nemen in hun dagelijkse gedrag. Training is noodzakelijk om te komen van de fase Bewust onveilig naar Bewust veilig. De cursist wordt gedurende de overgang naar deze fase de nodige maatregelen en oplossingen geleerd en competent gemaakt. De cursist krijgt tijdens deze training kennis en informatie aangereikt, en maakt zich deze nieuw verworven kennis eigen met behulp van verschillende werkvormen. Oefening brengt de cursist van de derde fase Bewust veilig naar de vierde fase Onbewust veilig. Hierbij wordt de kennis die is verkregen in de praktijk toegepast en wordt veilig gedrag een gewoonte. Innovatie en nieuwe ontwikkelingen op security gebied staat voor nieuwe dreigingen en nieuwe vormen en methoden van cybercriminaliteit. Dit maakt dat je ten aanzien van deze nieuwe ontwikkelingen steeds weer in de Onbewust onveilig fase beland. Een herhaling / verfrissing van een security awareness training is daarom sterk aan te bevelen. Waarin onderscheid Sebyde training zich van andere trainingen? Veel trainingen op het gebied van security awareness stoppen als de cursisten zijn aangekomen bij de fase Bewust onveilig. Er is dan tijdens de cursus veel informatie overgedragen, maar de cursisten hebben nog geen gelegenheid gekregen om de informatie te laten doordringen of de nieuwe kennis toe te passen in hun dagelijkse activiteiten. De kans is dan groot dat er wordt teruggevallen in het oude gedrag. Bij de Sebyde Security Awareness training zorgen we ervoor dat de cursisten de kans krijgen om de informatie die ze tijdens de training aangereikt krijgen ook toe te passen. Na de trainingsdag vullen de cursisten hun persoonlijke actieplan in. 4-6 weken na de cursusdag organiseren we een terugkom-ochtend waarin de cursisten feedback kunnen geven en extra vragen kunnen stellen. Door deze terugkom-sessie worden cursisten gestimuleerd om niet terug te vallen in hun oude werkwijze. 5

6 Security Awareness Training. Het belangrijkste doel van de Security Awareness training is om medewerkers bewust te maken van de dreigingen en ze de juiste security-gewoontes aan te leren die de risico s verlagen. Communicatie met klanten en relaties verloopt steeds vaker digitaal en informatie wordt digitaal uitgewisseld. Vanzelfsprekend moet ervoor gezorgd worden dat dit op een veilige en gecontroleerde manier gebeurd. Bedrijven willen geen informatie per ongeluk naar een verkeerd adres sturen. Hiervoor zijn de nodige technische en organisatorische maatregelen te treffen om de bescherming en de privacy van de data te waarborgen. De data die door bedrijven wordt beheerd kan zeer gevoelig zijn. Het gaat vaak over privacygevoelige persoonsgegevens van klanten. Het omgaan met deze gegevens dient te gebeuren met respect voor de bescherming en de privacy ervan. Dit is niet alleen vanwege ethische redenen, maar ook om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Medewerkers van bedrijven gebruiken vaak Social media applicaties. Dit gebeurt op eigen meegebrachte apparatuur zoals een smartphone of een tablet. Het gebruik van Social media binnen een bedrijf moet in goede banen geleid worden. Bedrijven willen geen uitspraken op Social media die fout zijn of die nadelig zouden kunnen zijn voor hun klanten. Bedrijven controleren op Social media ook de uitingen van hun sollicitanten. Het gebruik van USB sticks dient ook kritisch bekeken te worden. Een ander vraagstuk is die van de rechten die worden toegekend aan de verschillende medewerkers van een bedrijf. Onderwerpen Om het bewustzijn (Security Awareness) op een hoger peil te krijgen en veilig gedrag te bewerkstelligen zal de Security Awareness training de volgende hoofdlijnen bevatten: Welke gevaren zijn er? (Externe factoren/dreigingen) Wat zijn de mogelijke gevolgen? (kwetsbaarheden / Risico s) Welke maatregelen zijn er te nemen? Toepassen in de praktijk Persoonlijk actieplan De exacte onderwerpen zullen per hoofdlijn worden onderverdeeld in de categorieën Mens, Organisatie en Techniek. Een paar voorbeelden van onderwerpen die tijdens de cursus de revue zullen passeren: Gevaren Social Engineering, Diefstal - verlies Malware - Mogelijke gevolgen Privacy schending Imago Reputatie schade Data lekken 6

7 Maatregelen Organisatie (CERT) Security Awareness Beleid (bijvoorbeeld Clean desk Policies, privacy beleid) Wachtwoorden Toepassen in de praktijk Wortel en stok Gedragsregels Herstelkosten Persoonlijk Motivatie (Intern, Extern) Gedrag (Onbewust Veilig) Houding Doelgroep Medewerkers van bedrijven die dagelijks met Informatie systemen werken. Het is mogelijk om de training voor een bedrijf aan te passen naar de specifieke bedrijfsomgeving. In het geval van maatwerktraining wordt er voorafgaand aan de training met de klant overleg gepleegd over de exacte inhoud van de training. De training duurt 3 dagdelen. Er wordt eerst een cursusdag georganiseerd. (2 dagdelen). Na deze dag vult de cursist een persoonlijk actieplan in. 4-6 weken na de cursusdag organiseren we een terugkom-sessie. (1 dagdeel) waarin de cursist feedback kan geven en extra vragen kan stellen. Dagdelen zijn van 9.00 uur tot uur of van uur tot uur. In overleg is het ook mogelijk om deze training buiten kantooruren te verzorgen. De trainingen worden op locatie van de opdrachtgever gegeven tenzij anders gewenst. Aantal deelnemers per bijeenkomst: minimaal 3 en maximaal 10 Uiteraard ontvangen de deelnemers een kopie van de gepresenteerde informatie en een certificaat dat ze de training hebben gevolgd Voor de kosten van een Sebyde Training kunt u de meest recente prijslijst opvragen via of via onze website: 7

8 Sebyde Management Workshop (A3 Workshop) Security awareness kweken binnen een organisatie vergt een lange adem. Het is iets anders dan even snel wat vragen beantwoorden en dan ben je er weer voor een jaar vanaf. Het moet een duurzame houding van medewerkers worden dat ze zich veilig gedragen bij het gebruik en de omgang met de ICT middelen die ze tot hun beschikking hebben. Security awareness moet een soort van automatisme worden, het moet bij wijze van spreken in de cortex gaan zitten. De ICT middelen binnen uw bedrijf, denk aan de gedigitaliseerde informatie of een netwerkswitch, hebben ten slotte waarde en dienen als zodanig beschermd en behandeld te worden. Het doel van de Sebyde Security Awareness trainingen zoals eerder genoemd in dit document is dan ook om het gedrag van de medewerkers veilig(er) te maken. Er dient dus een gezonde cultuur geschept te worden op het gebied van IT Security. Het implementeren van een security Awareness programma in een organisatie vergt een duidelijke ondersteuning van het management. Pas als het management overeenstemming heeft over en ondersteuning geeft aan de doelstellingen die bereikt dienen te worden met een security awareness programma kan het succesvol worden. Tijdens een Sebyde Management workshop brengen we alle speerpunten, doelstellingen en stakeholders met betrekking tot de IT security in beeld. We leveren een overzicht van alle belangrijke zaken op een handzaam A3 formulier. Met behulp van deze A3 methodiek krijgt u als manager een middel in handen om snel, doeltreffend en met meer draagvlak uw security awareness programma te realiseren. Met niet meer regels dan noodzakelijk is, zonder overbodige administratieve lasten en met een meer professionele en doelmatige monitoring van de bereikte resultaten. Kortom: meer sturing met minder papier. De methodiek is gebaseerd op de in management land welbekende INK methode, en helpt bij: Focus, maakt op ieder niveau binnen de organisatie de richting duidelijk; Richting, zorgt voor meer samenhang tussen jaarplannen op één managementniveau; Consistent, maakt de eenduidigheid in maatregelen mogelijk; Meetbaar, concrete processen; Communicatie, het organiseren van feedback. De methode zal u helpen uw security awareness doelstellingen te verwezenlijken. Het zal uw security awareness programma vormen tot een cyclus waarin interactie, inspiratie en betrokkenheid van managers en medewerkers centraal staan. 8

9 Informatie-sessies Om een goed overzicht te krijgen over de laatste stand van zaken met betrekking tot Cybercrime, dreigingen en risico s verzorgt Sebyde BV informele presentaties over dit onderwerp. Zoals u allemaal weet worden organisaties met grote regelmaat slachtoffer van cybercriminaliteit. Deze illegale activiteiten kunnen grote schade aanrichten en de reputatie van bedrijven ernstig benadelen. Tijdens deze informele sessies nemen we de toehoorders mee naar de wereld van Internet, Cybercrime en Privacy. We geven informatie over het gebruik van Internet en presenteren enkele trends. We maken duidelijk welke mogelijkheden de hackers tegenwoordig hebben om hun activiteiten uit te voeren. We vertellen over Cybercrime en de verschillende varianten daarvan. We geven voorbeelden, presenteren ontwikkelingen en leggen uit waarom het in 80% van de gevallen eenvoudig is om via een website bij een bedrijf in te breken. Tevens maken we duidelijk waarom het bereiken van algemene security in een organisatie verder gaat dan alleen maar een goede beveiliging van het netwerk en andere infrastructuur. Welke factoren spelen nog meer een rol om de risico s te verlagen? De relatie tussen de Privacy wetgeving en hoe die ingrijpt op de security maatregelen van een organisatie komt ook aan bod. Er zijn drastische maatregelen aangekondigd die bedrijven straks dwingt om beter om te gaan met de privacy/security van gegevens. Torenhoge boetes zijn aangekondigd voor bedrijven die straks niet voldoen aan die nieuwe wetgeving. Tenslotte zullen we een aantal handvatten meegeven voor het starten van het proces om de risico s te verlagen. Waar moet je als organisatie beginnen? Het is een informele bijeenkomst die voor veel mensen de ogen opent. De sessie is goed in te zetten ter voorbereiding van medewerkers bij de komende implementatie van een security awareness programma. Het zet de mensen aan het denken. Het is absoluut géén technische sessie. De sessie duurt ongeveer 1,5 uur. 9

10 Global Knowledge trainingen. Sebyde BV heeft een samenwerking met Global Knowledge op het gebied van specialistische security trainingen die de deelnemers opleiden voor de bekende EC-Council certificeringen. EC- Council (International Council of Electronic Commerce Consultants) is een bekende organisatie die vooral bekend staat als uitgever van certificeringen. De bekendste certificering van EC-Council is die van Certified Ethical Hacker (CEH). Global Knowledge is een van s werelds grootste onafhankelijke aanbieder van IT trainingen. Global Knowledge levert sinds 1961 aan IT en management professionals hoogwaardige trainingen van onder andere Microsoft, Cisco, VMware, Citrix, Avaya, Oracle/Sun Microsystems, EMS, Netapp, Red Hat, Novell en HP. Daarnaast beschikt Global Knowledge over een eigen opleidingscurriculum op de gebieden Networking, Security en Wireless en biedt het een managementportfolio aan met cursussen van ITIL en PRINCE2. Ze zijn wereldwijd vertegenwoordigd in 34 landen en geven trainingen in 13 talen. In Nederland zijn er vestigingen in Nieuwegein, Amsterdam, Drachten, Eindhoven, Groningen, Rotterdam, Zoetermeer en Zwolle. Uit het brede aanbod van trainingen biedt Sebyde BV de volgende Security trainingen: Code Titel Duur CEH EC-Council Certified Ethical Hacker 5 dagen CHFI EC-Council Computer Hacking Forensic Investigator 5 dagen ECSA-LPT EC Council Security Analyst & Licensed Penetration Tester 5 dagen ECSP EC-Council Certified Secure Programmer 5 dagen EDRP EC-Council Disaster Recovery Professional 5 dagen ENSA EC-Council Network Security Administrator 5 dagen GK9840 CISSP Certification Preparation 5 dagen ISO27002F ISO Foundation (incl. examen ISFS) 2 dagen ISO27002A ISO Advanced (incl. examen ISMAS) 3 dagen Gedetailleerde informatie per training treft u verderop in dit document aan. Voor de kosten van deze trainingen kunt u de meest recente prijslijst opvragen via of via onze website: 10

11 CEH EC-Council Certified Ethical Hacker Beschrijving Om een hacker te verslaan, dient u te begrijpen hoe een hacker denkt. Hoe een hacker denkt en wat hem beweegt, dat is wat u tijdens de Certified Ethical Hacker training leert. Deze cursus biedt een interactieve omgeving waarin u kennis maakt met het scannen, testen, hacken en beveiligen van eigen netwerken. De intensieve lab omgeving biedt u de grondige kennis en praktische ervaring over de huidige essentiële beveiligingssystemen. U leert op een geheel andere wijze dan u gewend bent om de informatiebeveiliging van uw organisatie te optimaliseren. U leert hoe u aanvallen op uw netwerk kunt herkennen en welke stappen genomen moeten worden om een systeem te beveiligen. U doet kennis op over Intrusion Detection, Policy Creation, Social Engineering, DDos Attacks, Buffers Overflows and Virus Creation. Na afloop van deze intensieve 5-daagse cursus bent u bekend met het begrijpen en ervaren van Ethical Hacking. De cursus bereidt u voor op de laatste versie van het EC-Council Certified Ethical Hacker examen. Het examen is in de cursus inbegrepen. Voorafgaand aan het bijwonen van de cursus wordt u gevraagd een overeenkomst te tekenen. Hierin verklaart u dat u geen gebruik zal maken van de nieuwe kennis die u heeft opgedaan voor illegale of schadelijke aanvallen en dat u geen gebruik zult maken van tools in een poging andermans computer of netwerk schade aan te brengen in welke vorm dan ook en ongeacht de intentie. Niet elke student kan tot deze training worden toegelaten. De geaccrediteerde trainingsinstituten dienen er voor zorg te dragen dat de deelnemers werkzaam zijn bij legitieme organisaties. Doelgroep Deze cursus is vooral bedoeld voor security officers, auditors, security professionals, site administrators en iedereen die bezorgd is over de integriteit van de netwerkinfrastructuur. Doelstelling Tijdens deze cursus leert u: te denken als een hacker met behulp van een interactieve omgeving het scannen van computer netwerk en systemen het testen, hacken en beveiligen ervan tegen hackers de tools en technologieën gebruikt door hackers zijn onderdeel van deze cursus. Vereiste kennis en vaardigheden: De cursus CEH v7 (Certified Ethical Hacker) is bedoeld voor: Personen die over ruime ervaring van systemen en netwerk administratie beschikken MCSA, MCSE of ENSA Certification kennis (of vergelijkbaar) beschikken. 11

12 CHFI EC-Council Computer Hacking Forensic Investigator Beschrijving Bij iedere vorm van misdaad zijn professionals nodig om de dader te achterhalen. Zij weten door middel van forensisch onderzoek op juiste wijze vingerafdrukken en voetstappen te verzamelen en als bewijsmateriaal veilig te stellen. In een tijd waarin datagegevens veel geld waard zijn, speelt digitale criminaliteit een steeds grotere rol. Bij Computer Forensics worden concepten en methodes van onderzoek en analyse toegepast om potentiele on-line criminele activiteiten te ontdekken en juridisch bewijs te verzamelen en rapporteren. Ieder bedrijf krijgt te maken met misbruik van binnen of buiten de organisatie. Een Computer Hacking Forensic Investigator is in staat om de juiste bewijsmaterialen te verzamelen om de dader(s) te vinden. Doelgroep Opsporingsbeambten, Politiefunctionarissen, Defensie personeel, e-business Security professionals, Systeembeheerders/administrators, Juridische professionals, Bankpersoneel, Verzekerings-professionals, Overheidsinstellingen, IT managers. Doelstelling De Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI) training wordt gedaan met behulp van handson oefeningen om de studenten te helpen bij het begrijpen van de processen om hackersaanvallen te detecteren, de bewijsmaterialen te verzamelen en te kunnen rapporteren over een on-line aanval. Tijdens de training worden ook de activiteiten uitgelegd die nodig zijn om een netwerk goed te kunnen beveiligen tegen indringers. Vereiste kennis en vaardigheden: Het is ten zeerste aan te raden om de CEH training te volgen voordat de CHFI training wordt gedaan. 12

13 ECSA-LPT EC-Council Security Analyst & Licensed Penetration Tester Beschrijving Na de Certified Ethical Hacker training bent u in staat hackers te doorgronden en kent u de methodes om in een netwerk in te breken. Deze platformonafhankelijke cursus stelt u in staat diepgaande en complete risicoanalyses van een netwerk te maken. Hiervoor maakt u gebruik van uiteenlopende penetratietesten en checklists. De resultaten van een analyse weet de Security Analyst om te zetten in een beveiligingsplan. Doelgroep Security Analysten, Risk Managers, Security Officers, Systeembeheerders, Architects Doelstelling Door de praktijkvoorbeelden en oefeningen uit de echte wereld is dit de enige diepgaande hacking en penetratie test cursus die er is die het testen in alle moderne infrastructuren, operating Systemen en applicatie omgevingen behandeld. Deze ECSA cursus geeft de deelnemer de kennis en know-how om een EC-Council licensed Penetratie tester te zijn. EC-Council s Certified Security Analyst/LPT is een interactieve cursus die ontwikkeld is om security professionals de geavanceerde methodieken, hulpmiddelen en technieken te leren om informatie security testen uit te kunnen voeren. Deelnemers leren hoe netwerken moeten worden ontworpen, beveiligd en getest om een organisatie te beschermen tegen bedreigingen van buitenaf. Door het gebruik van de benodigde tools en technieken voor security- en penetratietesten leert de deelnemer om intensieve assessments te kunnen doen die nodig zijn om effectief de risico s binnen een infrastructuur te kunnen identificeren en verkleinen. Tevens leren de studenten om de gevonden security kwetsbaarheden te voorkomen en te repareren. Hiervoor wordt tijdens deze cursus veel aandacht besteed aan analyse en netwerk security testing onderwerpen. Vereiste kennis en vaardigheden: CEH, Certified Ethical Hacker Ervaring met Windows en/of UNIX/LINUX operating systems Kennis van TCP/IP en Networking 13

14 ECSP EC-Council Certified Secure Programmer Beschrijving De EC-Council Certified Secure Programmer cursus behandelt de basiskennis, noodzakelijk voor applicatieontwikkelaars en ontwikkel-organisaties, die stabiele applicaties ontwikkelen, waarbij het risico voor de gebruiker wordt geminimaliseerd. Er wordt uitgebreid ingegaan op de Best Practices en standaards, die worden toegepast door ervaren experts (in diverse domains). Doelgroep DE ECSP Certificering is bedoeld voor programmeurs die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen en ontwikkelen van veilige Windows/Web based applicaties met.net/java Framework. De cursus is ontwikkeld voor ontwikkelaars met ervaring in C#, C++, Java, PHP, ASP,.NET of SQL development. Doelstelling De deelnemers krijgen te maken met een breed scala aan programmeertalen en worden getraind in het veilig / secure programmeren. Met deze cursus worden de deelnemers breder inzetbaar in development organisaties. Deelnemers krijgen te maken met applicatie-ontwikkeling op meerdere platforms. Tenslotte worden de skills verbeterd op het schrijven van betere code, efficiency verbeterd en het ontwikkelen van veilige software. 14

15 EDRP EC-Council Disaster Recovery Professional Beschrijving De EDRP cursus behandelt methoden om kwetsbaarheden te identificeren en de juiste maatregelen te nemen alsmede de risico's voor een organisatie in beeld te brengen. De cursus biedt de IT professional de noodzakelijke kennis op het gebied van disaster recovery principes, inclusief de voorbereiding van een disaster recovery plan, assessment van de bedrijfsrisico's, ontwikkeling van beleid en procedures en het vaststellen van de rollen en relaties van diverse bedrijfsmedewerkers. Ook wordt ingegaan op de implementatie van het disaster recovery plan. Doelgroep Netwerk server administrators, Firewall administrators, systems administrators, applicatie ontwikkelaars en IT security officers. Doelstelling Deelnemers leren de kwetsbaarheden te identificeren en de nodige maatregelen te nemen om storingen te voorkomen en het risico op storingen te verkleinen. Deelnemers leren ook de principes van Disaster Recovery, inclusief het maken van een Disaster Recovery plan, het beoordelen van de risico s in een organisatie, ontwikkeling van policies en procedures, begrijpen van de rollen van de verschillende verantwoordelijken binnen een organisatie, de implementatie van het plan en het herstellen na een Disaster. Deze cursus leert de deelnemers een enterprise-wide disaster recovery plan op te zetten. Ze leren hoe ze een veilig netwerk kunnen creëren door het invoeren van policies en procedures en hoe een netwerk weer hersteld kan worden na een disaster. 15

16 ENSA EC-Council Network Security Administrator Beschrijving Deze cursus gaat in op het opstellen van een informatiebeveiligingsbeleid, beveiligingsmodellen, risicomanagement en beveiligingsmaatregelen (in techniek, proces of organisatie).de onderwerpen worden opgehangen aan de zgn. CIA driehoek (Confidentiality, Integrity en Availability). Doelgroep System administrators, Netwerk administrators en iedereen die geinteresserd is in netwerk security technologie Doelstelling Deze cursus behandelt de network security vanuit een defensief standpunt. Het ENSA programma is ontwikkeld om de skills te krijgen de interne- en de externe netwerkbedreigingen te kunnen analyseren en om de juiste security policies te kunne ontwikkelen om de informatie van een organisatie te beschermen. Studenten leren hoe ze de netwerk- en Internet security issues kunnen evalueren en hoe ze een succesvolle security policy en Firewall strategie kunnen implementeren. Tevens leren de cursisten hoe ze kwetsbaarheden in het systeem en in het netwerk kunnen ontdekken en de juiste maatregelen te treffen ter bescherming. Vereiste kennis en vaardigheden: MCDST (Microsoft Certified Desktop Support Technician) of MCP (Microsoft Certified Professional) Basic Support. 16

17 GK9840 CISSP Certification Preparation Beschrijving Bent u klaar om uw beveiligingscarrière naar een volgend niveau te brengen? Onze Certified Information Systems Security Professional (CISSP) training kan u hierbij helpen. De training zal u voorzien van de materialen en kennis die u nodig heeft om het CISSP examen te behalen. Daarnaast krijgt u instructies van experts met praktijkervaring. Doelgroep IT consultants, managers, security policy writers, privacy officers, information security officers, netwerk administrators, security device administrators, security engineers en andere security professionals die voor hun positie en/of verantwoordelijkheden de CISSP certificering nodig hebben. Doelstelling Na het volgen van deze cursus hebben de deelnemers een diepgaande kennis over de volgende onderwerpen om het CISSP examen te kunnen afleggen: Operations Security Information Security en Risk Management Physical (Environmental) Security Cryptography Access Control Security Architecture en -Design Telecommunications en Netwerk Security Business Continuity en Disaster Recovery Planning Application Security Legal, Regulations, Compliance en onderzoeken Vereiste kennis en vaardigheden: Deelnemers dienen te beschikken over een fundamentele kennis van Local Area Networks en de functies van de 7 lagen van het OSI model, zoals bijvoorbeeld behandeld wordt in de cursus Understanding Network Fundamentals (GK3150) 17

18 ISO27002F ISO Foundation (inclusief examen ISFS) Beschrijving Informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker. De globalisering van de economie leidt tot een toenemende uitwisseling van informatie tussen organisaties (medewerkers, klanten en leveranciers), een toenemend gebruik van netwerken, zoals het interne bedrijfsnetwerk, de koppeling met netwerken van andere bedrijven en Internet. Bovendien zijn de activiteiten van veel bedrijven nu afhankelijk van ICT, waarbij informatie een kostbaar bedrijfsmiddel is geworden. Informatiebeveiliging is essentieel om de goede werking en de continuïteit van de organisatie te waarborgen: informatie moet betrouwbaar zijn. Doelgroep De doelgroep van ISFS is iedereen in de organisatie die met informatie omgaat. De basiskennis die in deze module wordt getoetst draagt vooral bij aan het bewustzijn dat informatie kwetsbaar is en dat maatregelen om informatie te beschermen, nodig zijn. De module is ook geschikt voor kleine zelfstandige ondernemers voor wie enige basiskennis van informatiebeveiliging noodzakelijk is. Voor beginnende informatiebeveiligers kan deze module een goede start zijn. Doelstelling Aan het einde van de cursus heeft de deelnemer inzicht in de volgende onderwerpen: informatie beveiliging bedreigingen risico s Maatregelen aanpak en organisatie van information security wet- en regelgeving. Na deze cursus is men in staat om het Exin examen 'Information Security Foundation based on ISO/IEC (ISFS)' af te leggen. Dit examen is onderdeel van deze cursus. 18

Sebyde diensten overzicht. 6 December 2013

Sebyde diensten overzicht. 6 December 2013 Sebyde diensten overzicht 6 December 2013 Even voorstellen Sebyde BV is Certified IBM Business Partner voor security systems, gespecialiseerd in applicatie security en security awareness. We leveren diensten

Nadere informatie

Sebyde Security in een organisatie A3 Management Workshop. 7 Januari 2014

Sebyde Security in een organisatie A3 Management Workshop. 7 Januari 2014 Sebyde Security in een organisatie A3 Management Workshop 7 Januari 2014 Even voorstellen Sebyde BV is Certified IBM Business Partner voor security systems, gespecialiseerd in applicatie security en security

Nadere informatie

Sebyde Prijslijst 30-8-2013

Sebyde Prijslijst 30-8-2013 Sebyde Prijslijst 30-8-2013 PRIJSLIJST Sebyde BV is een bedrijf dat diensten en producten levert om webapplicaties/websites veilig te maken. We helpen bedrijven met het beschermen van hun bedrijfsgegevens,

Nadere informatie

Sebyde Diensten overzicht 12-11-2012

Sebyde Diensten overzicht 12-11-2012 Sebyde Diensten overzicht 12-11-2012 EVEN VOORSTELLEN Sebyde BV is een bedrijf dat diensten en producten levert om uw web applicaties of websites veilig te maken. We helpen bedrijven met het beschermen

Nadere informatie

Sebyde Web Applicatie Security Scan. 7 Januari 2014

Sebyde Web Applicatie Security Scan. 7 Januari 2014 Sebyde Web Applicatie Security Scan 7 Januari 2014 Even voorstellen Sebyde BV is Certified IBM Business Partner voor security systems, gespecialiseerd in applicatie security en security awareness. We leveren

Nadere informatie

SECURITY IN 2014: 21 EXPERTVISIES VAN BEVEILIGINGSSPECIALISTEN MAGAZINE

SECURITY IN 2014: 21 EXPERTVISIES VAN BEVEILIGINGSSPECIALISTEN MAGAZINE JAARGANG 12 - DECEMBER 2013 - WWW.INFOSECURITYMAGAZINE.NL infosecurity MAGAZINE SECURITY IN 2014: 21 EXPERTVISIES VAN BEVEILIGINGSSPECIALISTEN EN VERDER: MARKTONDERZOEKER EN ANALIST PETER VERMEULEN VAN

Nadere informatie

Deloitte Academy 2015. Cyber Security Cursusaanbod

Deloitte Academy 2015. Cyber Security Cursusaanbod Deloitte Academy 2015 Cyber Security Cursusaanbod Deloitte hecht veel waarde aan het delen van kennis met klanten en relaties. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om samen met onze Deloitte Cyber Risk

Nadere informatie

PRIVACY VAN DE OVERHEID

PRIVACY VAN DE OVERHEID JAARGANG 13 - JUNI 2014 - WWW.INFOSECURITYMAGAZINE.NL infosecurity MAGAZINE NEDERLANDERS VERWACHTEN PRIVACY VAN DE OVERHEID EERSTE OPVALLENDE UITKOMSTEN NATIONALE IT-SECURITY MONITOR BURGER WANTROUWT BEDRIJVEN

Nadere informatie

Zest Application Professionals Agile Training & Workshops

Zest Application Professionals Agile Training & Workshops De Agile Workshops en trainingen van Zest Application Professionals geven u de noodzakelijke informatie om Agile in uw organisatie te introduceren of te optimaliseren. U doet handson ervaring op en leert

Nadere informatie

Hoe? Zo! Informatiebeveiligingsbeleid in het mbo

Hoe? Zo! Informatiebeveiligingsbeleid in het mbo Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Waarom informatiebeveiliging? 4 3 Om welke risico s gaat het en hoe ga ik daarmee om? 8 4 Hoe kom ik in control? 11 5 Hoe kan ik het informatiebeveiligingsbeleid

Nadere informatie

Een common practice op het. gebied van beveiligingstools

Een common practice op het. gebied van beveiligingstools Een common practice op het gebied van beveiligingstools Bestandsnaam: Een common practice op het gebied van beveiligingstools Versie(datum): 1.1 d.d. 21-10-2009 Pagina: 1/15 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Basiskennis Beveiliging van Informatie. Dit boek is geschikt als studieboek voor het ISFS examen van de EXIN

Basiskennis Beveiliging van Informatie. Dit boek is geschikt als studieboek voor het ISFS examen van de EXIN Dit boek is geschikt als studieboek voor het ISFS examen van de EXIN EXIN is een onafhankelijk, internationaal exameninstituut voor ICT ers. De missie van EXIN is de bevordering van de kwaliteit van het

Nadere informatie

update jan 2015 i T S X DE COLUMN 2 Hans Van de Looy

update jan 2015 i T S X DE COLUMN 2 Hans Van de Looy Your Security is Our Business 23 jan 2015 update DE COLUMN 2 Hans Van de Looy HET NIEUWS 3 BHS Part XIII 18 juni 2015 Workshop Hacken met een Teensy Voorkomen is beter dan genezen HET INTERVIEW 4 Tim Hemel,

Nadere informatie

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN 1 Meer informatie Heeft u vragen over onderhavig document? De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten beantwoordt deze graag via IBD@kinggemeenten.nl

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Basiskennis Informatiebeveiliging SYSQA

Basiskennis Informatiebeveiliging SYSQA Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 27 Basiskennis Informatiebeveiliging SYSQA SYSQA B.V. Almere Datum : 01-03-2012 Status : Definitief Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 27 Inhoudsopgave

Nadere informatie

RHETT OUDKERK POOL VAN KAHUNA

RHETT OUDKERK POOL VAN KAHUNA JAARGANG 12 - juni 2013 - www.infosecuritymagazine.nl infosecurity magazine RHETT OUDKERK POOL VAN KAHUNA OVER HET REAL-TIME MANAGEN VAN SECURITY EN COMPLIANCY MCAFEE KIEST VOOR WHITELISTING T-SYSTEMS:

Nadere informatie

Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs

Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs Deze leidraad is opgesteld door SURF-IBO. December 2005 SURF-IBO Het SURF Informatie Beveiligers Overleg is ingesteld door het platform

Nadere informatie

update i T S X DE COLUMN 2 Remco Huisman HET NIEUWS 3 NEN 7510: aantoonbaar in control? Kennispartnership HSD Hands-on kennisoverdracht

update i T S X DE COLUMN 2 Remco Huisman HET NIEUWS 3 NEN 7510: aantoonbaar in control? Kennispartnership HSD Hands-on kennisoverdracht Your Security is Our Business 24 april 2015 update DE COLUMN 2 Remco Huisman HET NIEUWS 3 NEN 7510: aantoonbaar in control? Kennispartnership HSD Hands-on kennisoverdracht HET event 4 Black Hat Sessions

Nadere informatie

ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen

ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen 4 4 4 4 4 Colofon 4

Nadere informatie

Technical Compliance van systeemsettings

Technical Compliance van systeemsettings Technical Compliance van systeemsettings Controlling the systemconfiguration VRIJE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 1 oktober 2010 Opgesteld door: Mustan Kurt, Mili Hadziomerovic Technical Compliance van systeemsettings

Nadere informatie

update i T S X DE COLUMN 2 Remco Huisman HET NIEUWS 3 DigiD IT Security meets Legal Vakbeurs Infosecurity

update i T S X DE COLUMN 2 Remco Huisman HET NIEUWS 3 DigiD IT Security meets Legal Vakbeurs Infosecurity Your Security is Our Business 22 sept 2014 update DE COLUMN 2 Remco Huisman HET NIEUWS 3 DigiD IT Security meets Legal Vakbeurs Infosecurity HET INTERVIEW 4 Interview met Marianne Korpershoek, Louwers

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

RIS273602. Digitale veiligheid

RIS273602. Digitale veiligheid Digitale veiligheid RIS273602 Digitale veiligheid Bestuurlijk rapport Colofon Rekenkamer Den Haag 4 Leden - de heer Watze de Boer, voorzitter - mevrouw Ing Yoe Tan (tot 1 mei 2014) - de heer Pieter Welp

Nadere informatie

Beveiliging van de cloud infrastructuur van Microsoft

Beveiliging van de cloud infrastructuur van Microsoft Beveiliging van de cloud infrastructuur van Microsoft In dit technische document maakt u kennis met het OSSC team (Online Services Security and Compliance), een onderdeel van de divisie Global Foundation

Nadere informatie

IT Audit in een Web 2.0 Wereld

IT Audit in een Web 2.0 Wereld Hoe kan een IT auditor overleven in een web 2.0 wereld? Postgraduate IT audit opleiding, faculteit der economische wetenschappen en bedrijfskunde, Vrije Universiteit Amsterdam ing. S. (Steven) Raspe, MSc.

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

SMARTER BUSINESS SOLUTIONS, POWERED BY IBM

SMARTER BUSINESS SOLUTIONS, POWERED BY IBM 14 SOCIAL BUSINESS DE WINST VAN SOCIAL BUSINESS 24 BUSINESS ANALYTICS 10 SECURITY 18 DATA MINING VOOR BETERE KLANTINZICHTEN BESTAND TEGEN DIGITALE INBRAKEN SMARTER BUSINESS SOLUTIONS, POWERED BY IBM 04

Nadere informatie

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING 1 Opgesteld door VNG/KING Datum 25 juni 2014 Versie 1.0 2 Colofon Naam document

Nadere informatie