C H I P SW de SURVEY. Deze maand: Opleidingszeilschip Hr. Ms. Urania. Special: Onderwijs in de Maritieme Techniek. Survey Catam aran Meridian

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C H I P SW de SURVEY. Deze maand: Opleidingszeilschip Hr. Ms. Urania. Special: Onderwijs in de Maritieme Techniek. Survey Catam aran Meridian"

Transcriptie

1 C H I P SW M a r i n e T e c h n o l o g y de SURVEY Deze maand: Special: Onderwijs in de Maritieme Techniek Opleidingszeilschip Hr. Ms. Urania Survey Catam aran Meridian

2 PERSONEEL VOOR DE MARITIEME SECTOR APPROVED SEAFARER MANNING OFFICE E * b i Ti ISO 9002 VCA* Postbus KA Hoofddorp r Tel: Fax: A_, _ kl.. I N T E R N A T I O N A L LOWLAND

3 Maart 2004 Inhoudsopgave 13 fc, C atam aran M eridian De Meridian is een Survey Catamaran, welke op 17 oktober jl. door Damen Shipyards is opgeleverd aan Offshore Survey And Engineering' in Bremen. De catamaran is gemaakt van aluminium en is ontworpen voor alle voorkomende survey-werkzaamheden. Voor deze werkzaamheden i i S Æ H 9 a i l beschikt het schip over een A-frame en een hydraulisch uitgevoerd sonarframe voor het doen van me - tingen op verschillende diepten. Een artikel van M. van Wijngaarden. Artikelen 1 3 Catamaran Meridian 18 Nieuwe Urania voor het KIM Special O nderw ijs 2 6 Editorial 27 Maritieme Techniek aan de TU Delft Opleidingszeilschip U rania In het artikel De nieuwe Urania schrijft Nico Guns over het opleidingszeilschip de Hr.Ms. Urania, die opnieuw wordt gebouwd voor het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM). De vernieuwbouw van het opleidingsschip vordert gestaag bij het Marinebedrijf te Den Helder. Het zeilschip is een herbouwing van de Y8050/H31 die het KIM tot voor kort gebruikte bij de zeemanschappelijke vorming van haar aspirant-officieren. Eind april 2004 wordt het schip naar verwachting opgeleverd. Special Onderwijs Dit nummer van Schip en W erf de Zee staat in het teken van het onderwijs, Deze special is voor een belangrijk deel gewijd aan het onderwijs in de Mari tieme Techniek. Alle onderwijsniveaus komen aan de orde, van wetenschappelijk onderwijs tot vakonderwijs. Ook is er aandacht voor een tweetal beschouwingen; een van werkgeverszijde en een van enkele brancheverenigingen. Met dit themanummer wil Schip en W erf de Zee het onderwijs weer eens nadrukkelijk onder de aandacht brengen, zo schrijft Joost van Aalst in zijn editorial voorafgaand aan deze special. 3 4 Middenkader scheepsbouw 37 Beste stuurlui mogen niet aan wal blijven 3 9 HBO Scheepsbouwkunde 41 M aritiem Opleidingsforum 4 3 Succesvolle scholingsstrategie bij Keppel-N/erolme Rubrieken 2 Nieuws 5 Maand Maritiem 7 Productinformatie 1 0 Maritieme M arkt 4 5 Literatuuropgave 4 7 Verenigingsnieuws O m slag: D e M e rid ia n op p ro e fv a a rt (fo to : D a m e n S h ip y a rd s ) S C H I P & W E R F in Technology de S C H I P & W E R F d e Z EE - HAART 200* 1

4 N i e u w s Groei cruisevaart in Amsterdamse haven zet door De rivier- en zeecruisevaart in de Amsterdamse haven zit nog altijd in de lift. In 2003 ontving Passenger Terminal Amsterdam 86 zeecruiseschepen met passagiers, te gen 71 schepen en passagiers in Voor 2004 wordt een groei verwacht van zeker tien procent. Ook dit jaar melden zich weer rederijen, die Amsterdam voor het eerst in hun programma opnemen. De cruisevaart blijft een belangrijke bron van inkomsten voor de Amsterdamse regio. D at de bestemming Amsterdam voor cruisetoeristen ook in de winter aantrekkelijk is, blijkt uit het feit dat PTA in november en december vier maal een schip aan de kade mocht ontvangen. Aantal hulpverleningen KNRM blijft constant Het aantal diensten dat in 2003 door de reddingstations van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij is verricht, is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van het jaar De 39 KNRM -stations voeren 1492 keer uit en hielpen daarbij 2627 mensen uit de problemen. In 2002 waren die aantallen respectievelijk 1481 en In deze aantallen zijn de patiëntentransporten van de W addeneilanden (200) en de consul - ten van de Radio Medische Dienst (794) niet meegeteld. Van de 1492 diensten waren er 168 ten behoeve van de beroepsvaart en 977 voor de watersport. Daarnaast werden er 347 zogenaamde 'diverse diensten' verricht. Daaronder vallen de acties voor drenkelingen, wadlopers, dieren, maar ook het bergen van stoffelijke overschotten, zoekacties en loze alarmeringen. Vanaf de diverse Waddeneilanden werden exact 200 zieken en gewonden per reddingboot naar de vaste wal vervoerd. De KNRM verricht reddingacties op de Noordzee, de W addenzee, het IJsselmeer, de Randmeren en de Zeeuwse en Zuid-Hollandsc wateren. De laatste jaren bleken op de W addenzee de meeste incidenten plaats te vinden. In 2003 waren het echter de Noordzeestations van de KNRM die de meeste acties verrichtten. O p de Noordzee werd 501 keer uitgevaren. Na de Noordzee volgden de W addenzee (337 alarmeringen), het IJsselmeer (322 alarmeringen), de Zeeuwse en Zuid- Hollandse wateren (289 alarmeringen) en de Randmeren (34 alarmeringen). Deze verschuiving is terug te vinden in het overzicht van drukke en minder drukke reddingstations. Zo steeg het aantal acties van het reddingstation Scheveningen dit jaar explosief tot ver boven de honderd (Scheveningen werd daarmee het drukste reddingstation), terwijl het aantal acties van het Waddenzeestation Harlingen het afgelopen jaar werd gehalveerd tot eenendertig. Het aantal diensten van de Redding Maatschappij schom - melt al jaren rond de 1500 en het aantal geredden ligt ook al jaren in de buurt van de Er mag inmiddels dus met recht van een gemiddelde worden gesproken. Jaarlijkse reünie van Dordtse en Rotterdamse Scheepsbouwers Voor de 9 2 ' keer werd in oktober jl. de jaarlijkse reünie voor D ordtse & Rotterdam se Scheepsbouwers gehouden. Een trad i tie die al sinds 1911 bestaat. Ieder jaar komen op de laatste zaterdag van oktober de oud-studenten van de HTS-opleiding Scheepsbouwkunde uit D ordrecht en Rotterdam bij elkaar. De locatie was dit jaar Scheepswerf Damen Shipyards in Gorinchem. Ongeveer zestig oud-studenten waren aanwezig, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Er was een rondleiding over de werf. Personeel van Damen vertelde enthousiast over hun werf aan de kleine groepjes waarmee zij rondliepen.. Een groot aantal mensen trotseerde de regen om ook buiten de schepen te bezichtigen. Gewoontegetrouw was er een spreker over een actueel onderwerp. D it keer was dat Roland Kortenhorst, scheepsbouwer en lid van de Tweede Kamer. Het onderwerp waarover hij sprak was: "Er is veel toekomst voor de scheepsbouw, maar cadeau krijgen; vergeet het maar!". Hij hield een gloedvol betoog, waarin hij zijn visie uiteenzette over de scheepsbouwindustrie in N ederland, gerelateerd aan Europa en de rest van de wereld. De H TS Scheepsbouwkunde van Rotterdam is per september jl. verhuisd naar Delft en samengegaan met de H TS Scheepsbouwopleiding uit Haarlem. De heer D. Schuurman, directeur van de nieuwe opleiding sinds dit schooljaar, gaf uitleg over d e ze nieuwe opleiding. De middag werd afgesloten met een borrel. Bent u een Dordtse of Rotterdamse scheepsbouwer en heeft u dit jaar geen uitnodiging gehad? U kunt dan een bericht, met vermelding van naam, adres en jaar van afstuderen sturen naar onderstaand adres: Dordtse & Rotterdamse Scheepsbouwers T.a.v. P.G de Vries Fruitlaan H H Zwaag planet.nl Reunie scheepsbouwers 2 S C H I P & W E R F d o Z E E - MAART 2004

5 Smit Internationale N.V. verkoopt 5 0 % belang in URS Smit Internationale N.V. verkoopt 50 % van haar belang in de Unie van Redding- en Sleepdienst N.V. (URS) A ntwerpen aan Fairplay Towage te Ham burg URS is marktleider voor sleepdiensten en bergingen langs de Belgische kust en op de Westerschelde. Smit had sinds 1999 een minderheidsdeelname in URS. M et de koop van het meerderheidsbelang in URS van Bofort NV kreeg Smit in het midden van 2003 alle aandelen URS in haar bezit. Door de verwerving van alle aandelen in URS groeide het relatieve belang van Smit in de sleepvaartmarkt binnen de Nederlands-Relgische regio onevenredig. Kort na de koop van de resterende aandelen in URS heeft Sniit daarom reeds aangegeven te zijner tijd een partner te zullen zoeken voor haar belang in URS. De transactie m et Fairplay Towage is overeenkomstig de eerder gecommuniceerde strategie van Smit en heeft geen invloed op de resultaten van Smit in Smit en Fairplay T o wage zijn overeengekomen dat URS als zelfstandig bedrijf zal blijven opereren en haar eigen naam en identiteit zal behouden. Fairplay Towage is in Duitsland een toonaangevend sleepvaartbedrijf dat opereert in Duitsland en andere Euro pese havens, alsook op zee. Nieuw hoofdkantoor voor Vertom Recentelijk heeft Vertom Scheepvaart- en Handelmaatschappij b.v. zich gevestigd aan Oever 7, de uitvalsweg van Rhoon. Vertom is een veelzijdig scheepvaartbedrijf met een grote bekendheid als bevrachter voor droge lading en tankers. Daarnaast is het bedrijf ook een van de grootste scheepsagenturen van Rotterdam. Ook in België, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Engeland is Vertom actief en heeft ze haar eigen buitenlandse kantoren en agentschappen. Het voormalige kantoor in Hillegcrsberg was niet meer geschikt en lag ver buiten het havengebied, Vertom Scheepvaart- en Handelmaatschappij is een veelzijdig bedrijf met een eigen droge lading vloot. De Het nieuwe technische dienst beheert niet hoofdkantoor alleen de eigen vloot, maar be- van Vertom hartigt ook de belangen van enkele andere scheepseigenaren Voor het transport kan beroep worden gedaan op de eigen expeditie-afdeling. Het 'Ship Management zal in de komende jaren meer aandacht krijgen om een beter evenwicht te verkrijgen in het totale pakket aan activiteiten. In de eerste maanden van dit jaar zullen 'Ship Security Plans worden gemaakt voor interne en externe partijen. Voor meer informatie: Ing, Bart de Kier, superintendent T e l:+31 (0) hart.de vetom. n 1 Website: Bridge simulator order for Imtech, IHC Systems and Marin A consortium consisting of Imtech M arine & Offshore B.V., IH C Systems B.V. and M arin has been awarded the order to supply a bridge simulator to the Province of W est-flanders (Belgium). The bridge simulator is intended for the Centre for M aritime Education in Zeebrugge. The three consortium members have combined their specific knowledge to implement this particular project, Imtech M arine & Offshore has acquired years of experience in the construction of integrated bridge systems and ship automation equipment. IH C Systems (50 % subsidiary of Imtech Marine & Offshore) are suppliers of fully automated dredging systems on practically every dredging vessel throughout the world. Marin has built up years of experience in the field of ship simulation, model testing and hydrodynamics. In addition to training ship crews for conventional vessels such as container and passenger ships, it is also possible to train crews for dredgers and fishing vessels on the bridge simulator. T he steering house with bridge consoles will be equipped with projectors and a 330 round presentation screen. The simulator naturally also includes an extensive instructor s console and a debriefing station. T he bridge simulator is based on the Uni- M ACS 3000 integrated bridge concept from Imtech Marine & Offshore, installed worldwide in both civilian and naval vessels. By using the standardised Uni M ACS concept, combined with the specific knowledge of IH C Systems and Marin, the consortium is able to respond perfectly to the requirements of this project. Through the implementation of this order, a major contribution will be made to the safety o f our heavily-used waters. A well-trained crew is essential to marine safety. Gemiddeld jaar voor Radio Medische Dienst In het jaar 2003 is 794 keer door zeegaande schepen de Radio Medische Dienst van de KNRM om medisch advies gevraagd, Dat is een gemiddeld aantal ten opzichte van voorgaande jaren. De RM D-artsen zijn voor zeevarenden dag en nacht bereikbaar. In 77 gevallen adviseerde de RM D om patiënten te evacueren voor opname in een ziekenhuis. Vaak werd daarvoor een reddingboot van de KNRM ingezet. Bij ernstige ongelukken of bij ziekte aan boord van zeeschepen kan de kapitein een arts van de Radio Medische Dienst raadplegen. Vijf artsen van de RM D zijn op toerbeurt 24 uur per dag beschikbaar voor zeevarenden over de hele wereld. Moderne com m unicatiemiddelen maken het m o gelijk om adviezen per telefoon en /o f telex te ontvangen. Afhankelijk van de situatie kan de arts medicijnen voorschrijven of adviseren het slachtoffer of de patiënt van boord te laten halen. W anneer een schip zich binnen het bereik van reddingboten of helikopters bevindt, kan dat snel worden geregeld. Is dat niet het geval, dan wordt de kapitein geadviseerd de dichtstbijzijnde haven aan te lopen. In 2003 gaf de RM D in totaal 794 medische adviezen, waarvan 234 vervolgconsulten. De meeste verzoeken waren afkomstig van de zeescheepvaart (373). De visserij deed 135 keer een beroep op de RM D-artsen. In 77 gevallen adviseerden de artsen om de patiënt(en) met spoed naar de wal te vervoeren. Hier werden zowel reddingboten als helikopters voor ingezet. De Radio Medische Dienst is een onderdeel van de KNRM. De vijf artsen hebben een reguliere artsenpraktijk en worden voor hun werk voor de RM D door de K N RM betaald. De KNRM beschouwt dit werk als een extra dienstverlening aan de beroepszeevarenden. S C H I P & W E R F d a Z E E - HJMRI 20Q4 3

6 N i e u w s Wijsmuller refloated Bulker Yiosonas Salvors have refloated a large bulk carrier grounded off Guayaquil, Ecuador. A Wijsmuller Salvage team, working with their partners C P T of Ghile, refloated the Yiosonas during the mid-afternoon of January 22. T he Capesize vessel had loaded 132,000 tonnes of iron ore for a voyage to the Far East. The incident occurred as Yiosonas prepared to enter La Libertat Term inal for bunkering. T he big bulk carrier's bunker tanks held nearly 2,000 tonnes of heavy fuel oil at the time of the grounding - at a position close to popular holiday beaches. T his threat was removed by pumping the oil to a local bunkering vessel. This was achieved without pollution o f recreational beaches nearby. T he Yiosonas grounded on December 29 and Wijsmuller Salvage secured a Lloyd's Form the following day. They already had a salvage team in the air. A Salvage M aster and salvage personnel, including experienced divers and naval architects, arrived on December 31, together with 15 tonnes of salvage equipment. An underwater inspection revealed that Yiosonas was aground on rock, between holds no. 1 and 8. Most of the bottom tanks were breached, together with the forepeak. This casualty was refloated by a combination of bunker discharge, the removal o f 8,200 tonnes of cargo, patching, dewatering and atr injection. W ijsmuller chartered two small geared bulk carriers to assist in lightering. T he first, the BBC Denmark, took off just over 4,000 tonnes. W hen full, this vessel transferred cargo to the larger, non-geared Cheremkhovo, then returned alongside the casualty to take off another full load of 4,000 tonnes. A strategy involving two vessels (with a third geared vessel moving in, for contingencies) was essential for reasons of speed (in order to be ready for the Spring T ide period starting on January 22) and the need to discharge more cargo after refloating. Operations have been hampered to a considerable degree by long and high ocean swell conditions. Double banking has been im possible on some occasions, forcing a halt to cargo transfer as lighterage vessels moved off for safety reasons. T he refloating was achieved, under the command of the W ijsmuller Salvage Master, by the large tugs De Da and Harvey Thunder, together with two port tugs. The combined bollard pull approached 400 tonnes. The lead tug had a Wijsmuller Towmaster on board, for control purposes. Mom SCHEEPVAART- EN HA ND ELM AA TSC HAPPIJ BV. SH IPOW N ERS - M ANAG ERS - BROKERS TANKER AND DRYCARGO CHAR TER IN G - FO R W A R D IN G - SHIPAG ENTS V«W1 ë rio m E X P E D I T I E & P R O J E C T E N B V. M lroor.0*..«- I GENERAL G F AND PROJECT FORWARDING "VERTOM HOUSE" 7, Oever 3161 GR RHOON The Netherlands P.O. Box AE HOOGVLIET The Netherlands Telephone Telex Vert NL Internet: Chartering fax , Tanker Chartering fax Agencies fax Techn. Nautical dept, fax , Forwarding fax BREKO NIEUW BOUW... GRENSVERLEGGEND IN SCHEEPSTECHNIEK jam Trendzetter M et hef Jowi projekt lanceerde Breko als eerste binnenvaartschepen met extra capaciteit, afm etingen x1 7mtr. Innovatieve oplossingen Zoals met één pom p twee ladingtanks bedienen o f het toepassen van nieuw e en doorontw ikkelde scheepsvormen. O n re engineers ontwerpen en adviseren a ltijd doordachte, efficiënte en kostenbesparende oplossingen. Voorbeeldfunctie Een goed voorbeeld doet volgen Daarom vinden w ij o n re ideeën regelm atig elders toegepast terug Een beter com plim ent voor onze ontwerpers is er niet. Ruim 25 jaar vakmanschap N ieuw bouw, onderhoud en reparatie voor binnenvaart en kustvaart. O nze w e rf staat garant voorvernieuwing en kwaliteit BBC Denmark langszij de Yiosonas /, --- -^rc7ut<impt/iiullfwik vsrww-breko.com MÊÊIÊÊÊÊêSêêêêÊÊÈM V l l b l l V nieuw bouw b.v. ^ S d heepvoartweg 3b Papendrech» Tel *31 (0) Fax: +31(0) S C H I P & W E R F d e ZEE - MAART 200*

7 Maand Maritiem Opdrachten Vier MPC-schepen voor Ferus Smit Opdrachten voor M aas Shipyard De werf Ferus Smit heeft opdrachten van Koninklijke W agenborg te Delfzijl verworven voor de bouw van vier ijsversterkte multi purpose containerschepen met een dwt van Maas Shipyard Hoogezand heeft van Koninklijke W a genborg Delfzijl de opdracht verworven voor de bouw van twee containerschepen. Een opdracht voor twee schepen van eenzelfde type en grootte werd verworven van de Duitse rederij Frank Dahl. Qmbouw Prinses M arg riet Vervolgopdracht Damen Shipyards-Gorinchem Scheepswerf Bijlsma m Lem mer heeft de opdracht verworven tot ombouw en verbouw van het oude schip Prinses Margriet tot passagiersschip. Het schip is in Litouwen ontmanteld en daarna versleept naar Urk. O p maandag 26 ja nuari werd het schip naar Lemmer verhaald. M et de werkzaamheden zijn naar verwachting zeven weken werk voor het grootste deel van het personeel gemoeid. Na de oplevering in het begin van dit jaar van de Aeger (bouwnummer ), type ASD tug 3211, en laatste in een serie van zes schepen, gebouwd voor de Franse rederij Sonasurf, is een vervolgopdracht verkregen voor de bouw van drie schepen van hetzelfde type. De schepen worden gebouwd voor rekening BP England.Voor nadere gegevens zie Kakuto (SW Z- september 2003). Tewaterlatingen Buitenlandse werven Nederlandse werven Sceh/eringhe In de maand december 2003 zijn in het buitenland voor Nederlandse rekening diverse casco s tewatergelaten voor afbouw in Nederland. Het betreft onder meer: Een casco, bestemd voor Peters te Kampen, waar het onder bouwnummer 501 zal worden afgebouwd. D aarnaast arriveerde bij die werf het casco Mare, voor J. M essendorp in H.I. Ambacht, voor afbouw onder bouw nummer 469. Het casco van de Balticborg voor Volharding Shipyards te Harlingen, waar het onder bouwnummer 528 zal worden afgebouwd. Het casco van de Vriesendiep, gebouwd in de Oekraïne, voor Bodewes Shipyards te Hoogezand, waar het verder zal worden afgebouwd. Het casco van de sleephopperzuiger Scelveringhe (bouwnummer 743), gebouwd bij Aker Braila werf in Roemenië. Het arriveerde op 21 januari voor de K. Damen Shipyard in Hardinx veld - G iessendam, waar het schip zal worden afgebouwd. De opdracht tot de bouw werd gegeven door Scelveringhe Scheepvaart BV te Yerseke voor rekening van gebroeders Den Herder. Het is het grootste schip ooit in opdracht gegeven aan deze D a men vestiging. De baggerpomp wordt direct aangedreven door een 180 kw Mak Dieselmotor. De voortstuwing wordt geleverd door een 4320 kw Mak motor in combinatie met een Lips CCP met een diameter van 3,6 m. De hoppercapaciteit bedraagt 3880 nri. Eveneens in december 2003, maar dan bij Nederlandse werven gingen onder meer tewater: O p 13 december bij Bodewes Shipyards te Hoogezand (bouwnummer 631) het schip de Vindö, een M PC van 4400 t dwt, wordt gebouwd voor rederij Schulte & Bruns te Papenburg. (Voor nadere gegevens zie SW Z-februari 2004.) O p vrijdag 19 december bij W aterhuizen Shipyards het casco van een binnenvaarttanker voor de Duitse rederij Jaeger, maar onder beheer van Chemgas, Rotterdam. O p zaterdag 14 februari heeft de doop en tewaterlating plaatsgevonden van de sleephopperzuiger W an Quing Sha. Dit vaartuig was in aanbouw op de werf van IHC Holland te Kinderdijk. Het schip werd gebouwd voor rekening van CH EC-G uangzou Dredging Cie-Volksrepubliek China. De doop werd verricht door mevrouw Quin Zhngfen, echtgenote van de president van de China Harbour Engineering Company. S C H I P S W E R F Om Z EE - M4MT

8 O verdracht/dopen Combivrachtschip Artem is C ontainercarrier Suzanne Het bij Damen Shipyards- Bergum gebouwde com bivrachtschip (bouwnummer 3948) van het type D C F 3850, werd te Harlingen gedoopt. Hierbij ontving het de naam Artemis. I)e eigenaar is de heer M artin Vlietstra, Het schip werd overgedragen aan OudvaartShipping te Sneek. Gegevens Damen Combi Freighter 3850: Lengteo.a m. Length m. Breedte 12.50m Holte hfddek 7.00 m. Ballast diepg m. Max. diepg m. Brutotonnagc Deadweight op 5.40 m Proeftochtsnelheid bij geballast schip en een vermogen van 1520 kw 12.5 kn. Classificatie Lloyd s Register of Shipping * 100 A l, * LM C, UMS, equipped for dangerous cargo according to SOLAS (excluding class 1 and VII). 'Equipped for carriage of containers, Strengthened for heavy cargo up to 15 t/m 2 (or equivalent notation of any other main Classification Society). Containercapaciteit (20 x 8 x 8'6 ) in ruim 113 T E U, op dek 80T E U. N a een doopplechtigheid in januari te Delfzijl heeft de overdracht plaats gevonden van de containercarrier Suzanne aan de familie Van Dam te Spijk. H et schip is bij werf Peters in Kampen onder bouw num m er 805 afgebouwd. D e Suzanne is een ijsversterkte short sea containercarrier, waarvan de afm e tingen zijn afgestemd op de vaart op het Saimaa-merengebied. H et schip heeft de volgende afmetingen: L.o.a.= 82,50 m.; B, = m al 12,50 m. en H tot hoofddek van 8 m. H et laadvermogen op Saimaa-diepgang bedraagt 2600 t. D e brutotonnage b e draagt 2409 t en de dw t bij maximum diepgang bedraagt H et schip heeft een containercapaciteit van 132 Teu, waarvan er 36 aan dek worden verscheept. In het ruim kunnen verstelschotten w orden geplaatst. De voortstuwingsinstallatie bestaat uit een Caterpillar type 3512 m o tor van 1250 kw, waarmee een dienstsnelheid van 12,5 kn. kan worden onderhouden. Doop opnemingsvaartuig Boomkorkotter voor gebroeders M arijs H et tweede hydrografische opnem ingsvaartuig Luym es werd op zaterdag 17 januari gedoopt door mevrouw L.S. Kamp-Bloem, echtgenote van de m i nister van Defensie. De doopplechtigheid vond plaats in Dokloods II, te Vlissingen. Het opnemingsvaartuig is 81,4 m. lang en kan maximaal 42 bem anningsleden accommoderen. De 'Luymes' is het tweede schip van twee nieuwe opnemingsvaartuigen die Schelde Marinebouw in opdracht heeft voor de Koninklijke Marine. De overdracht van de 'Luym es' aan de Koninklijke Marine is gepland voor het voorjaar van Het in Polen gebouwde casco van een Concorde kotter is bij Maaskant Shipyards te Stellendam als boomkorkotter afgebouwd en uitgerust. Het schip is gebouwd voor de gebroeders Marijs in Arnemuiden, heeft de naam Geertruid Adriana gekregen en is als ARM- 20(bouwnummer 580) geregistreerd. De kotter is 42,35 m. lang, 8,5 m, breed en de holte bedraagt 5,15 m. De aandrijving wordt verzorgd door een Deutz M W M motor van 1470 kw bij 545 tpm. Boomkorkotter Geertruid Adriana (foto Smits Krimpen) Derde binnenvaarttanker voor Gulf in de vaart Evenals de zusterschepen G ulf Pride en G ulf Crown, is de G ulf Harmony door Smits Machinefabriek en Scheepsreparatie B V. te Krimpen afgebouwd en afgcleverd aan G uit Oil Nederland. Het betreft een serie van vier schepen waarvan de laatste, de G ulf Stream. binnenkort kan worden opgeleverd. Dit scheepstype heeft een lengte van 85,86 m, een breedte van 10,64 m. en een diepgang van 3,05 m. De laadcapaciteit bedraagt 2100 m 3 en het maximum draagvermogen is 1750 t. Het schip w ordt voortgestuwd door een Caterpillarmotor type 3508 B. 745 kw. waarmee een snelheid van 10 kn wordt bereikt. H et schip is uitgerust met een boegschroef van 260 kw. 6 S C H I P & W E R F d e ZEE - M41BT 2004

9 ProductInfo M SC.Simulation Data Management MSC.Software Corp. (NYSE: MNS), aanbieder van simulatie- en ontwerp software en diensten, introduceert MSC.Simulation Data M anagement (SDM) MSC.SDM biedt de mogelijkheid om voortdurend simulatieprocessen en alle tussenliggende en definitieve data te managen. Hierdoor wordt de afhankelijkheid van fysieke testen verminderd, waardoor de productontwikkelingskosten kunnen dalen. Ontwikkelaars wereldwijd breiden het gebruik van virtual prototyping uit en reduceren de afhankelijkheid van fysieke prototyping. Hierdoor worden ontwikkelingskosten gereduceerd en kunnen producten sneller op de markt komen. De grotere afhankelijkheid van VPD-technieken vraagt om een mechanisme om de groeiende hoeveelheid prestatiegerelateerde productdata in digitaal formaat te beheren, en het proces dat deze data voortbrengt te managen. Virtual product development (VPD) bestaat uit een combinatie van computersimulaties en fysieke testen om productprestaties te garanderen. De simulatieprocessen zijn ongestructureerd en creëren veel data van onschatbare waarde die moeilijk te correleren is. M SC.SDM biedt de mogelijkheid om simulatieprocessen te managen en om data die in de toekomst hergebruikt kan worden op een gestructureerde wijze te beheren. Tevens biedt MSC.SDM resultaten in een vorm, die makkelijk toepasbaar is op productontwerp, MSC.SDM heeft een web gebaseerde Enterprise Simulation Portal opgezet, die de ROI van bestaande simulatietools en -systemen verder verbeterd door de productiviteit te verhogen en ondernemingen toegang te geven tot m o del- en simulatiedata. Dit maakt het mogelijk om geautomatiseerde simulaties uit te voeren, ontwerpveranderingen te evalueren en vergelijkende rapporten te generen om optimale ontwerpconfiguraties vast te stellen. Voor meer informatie: MSC.Software Benelux BV De heer Bert Knops Tel.: bert. knopsfnimscsoftware.com New-generation Integrated Bridge System N orthrop G rum m an Corporation s Sperry M arine business unit has introduced its next-generation integrated bridge system for ships, called Vision F T. This system incorporates the latest advances in marine navigation technology and combines all of the ship's navigation sensors and systems - including radars, electronic chart display and information system, gyrocompass, depth sounder, speed log, differential global positioning satellite (GPS) receivers and autopilot - into a completely integrated package. The centerpiece of the system is Sperry M arine s Voyage Management System (VMS) software, which provides easy and precise route planning and gives a clear real-time picture of the ship's precise position and movement, along with radar targets and automatic identification system data, on an electronic chart display and information system. T he system enhances safety and navigation efficiency by improving situational awareness for the ship's bridge watch officers. T he Vision F T represents a significant advance in IBS technology. T he new bridge console designs have been optimized for modern, large-screen, high-resolution flat-panel color displays, with easy front-panel access for maintenance and repairs. T he man-machine interface has been upgraded with a new ergonomic trackball control device and drop-down menu windows for easy operation to minimize the need for operator training. The Vision F T is designed as an open-architecture platform for the next generation in ship navigation and control. For instance, the Sperry Marine Pocket Bridge remote wireless m ulti-function handheld devices will make it possible for the ship's master and officers to view d a ta from the IBS and other ship systems on a palm-type computer anywhere on the ship. Another new capability is NaviVision, an aircraft-style heads-up display that projects vital ship navigation data d i rectly onto the bridge windows. More information: N orthrop G rum m an Sperry Marine BV M r J. van der Linden P.O. Box AG Vlaardingen Tel.: Fax: office_hollandf i(8perry-marine.com Website: S C H IP S W E B f da ZEE - W U

10 Brandwerende en thermisch isolerende deurprofielen Beele Engineering heeft het programma brandwerende producten uitgebreid met brandwerende en thermisch isolerende deurprofielen. De profielen, die in verschillende breedten en dikten worden geleverd, worden in sponningen van deuren aangebracht en vervullen zo een brandstopfunctie. De nieuwe deurprofielen zijn gemaakt van het zelf ontwikkelde Actifoam schuim rubber. D it brandwerend en thermisch isolerend schuimrubber is gebaseerd op de Actifiretechnologie. Producten die hierop gebaseerd zijn, worden bij brand actief en expanderen zodanig dat in korte tijd openingen volledig worden opgevuld en langdurig branddicht blijven. Het vlamdovende schuimrubber heeft een soortelijke massa van slechts 250 kg/m*. Kenmerkend voor de Actifoam-schuimrubber is de gesloten celstructuur, waardoor geen vocht wordt opgenomen. Daarmee heeft de schuim rubber bij normaal gebruik naast brandwerende ook uitstekende thermisch isolerende eigenschappen.actifoam-schuimrubber heeft een vormherstellend vermogen. In profiel vorm leent de brandwerende schuimrubber zich dan ook niet alleen als sam endrukbare, waterdichte afdichting van deuren en luiken, maar ook voor het afdichten van openingen tussen scheidingswanden en plafonds. Een belangrijke eigenschap van de geëxpandeerde Actifoamschuimrubber is dat het vervormingen van (staalconstructies moeiteloos volgt. De vervormingen kunnen optreden wanneer bijvoorbeeld m e talen deurposten tijdens een brand roodgloeiend worden en de stabiliteitgrens wordt overschreden. Voor meer informatie: Beele Engineering BV Beunkdijk N Z Aalten Tel.: Fax: Website: Alphatron M arine introduceert NaviMedia Connex verw erft vertegenwoordiging FG-Elektronik NaviM edia is de naam waaronder Alphatron M arine BV uit Rotterdam een gecombineerd C /radar/kaart/m ultimediapakket voor jachten op de markt brengt. Het unieke van NaviMedia is de combinatiekaart, radar en overlay op een W indows gebaseerde PC. Met NaviM edia kan de gebruiker kiezen uit diverse gebruiksopties, met als hoofdtaak navigatie door middel van Nobeltec electronische kaarten en radar. Daarnaast is de mogelijkheid de bijbehorende PC te gebruiken als multimedia-pc met TV en DVD. NaviMedia is gebaseerd op een compacte 12 Volt PC met W indows XP en een fraaie 15 inch T F T Mermaid design monitor. Door het modulaire concept kan er zelf een pakket worden samengesteld. De radar kan. indien gewenst, op een later tijdstip worden toegevoegd NaviMedia bevat naast de PC met DVD-speler een 15 inch T F T scherm en Nobeltec kaartsoftware. Voor de juiste werking van het systeem is verder een (DK ips-antenne nodig met N M EA output. Voorbeelden van te koppelen apparatuur zijn: - Echolood - Log - W indmeter - Televisie - Autopiloot - USB GPRS modem of satel - liet communicatiesysteem t.b.v internet en Indien er gekozen wordt voor radar, zijn er diverse mogelijkheden met betrekking tot de antenne, van een 0 32 cm radome (2kW ) tot een zes voet open scanner (12 kw ). Door middel van een waterdicht 15 inch scherm, samen met een trackerballmuis en een verlicht keyboard is een slave bediening mogelijk vanaf bijvoorbeeld de stuurstand. Voor meer informatie: Alphatron Marine De heet L. Vroombout Postbus AA Rotterdam Tel.: Fax: Website: M et de verwerving van de vertegenwoordigingsrechten van FG-Elektronik (Rückersdorf, Duitsland) brengt Connex Telecom een complete range elektro-akoestische installaties op de markt. De elektroakoestische systemen conform EN worden gebruikt om in geval van nood een snelle ontruiming mogelijk te m a ken. Daarnaast kunnen de systemen worden gebruikt als omroepinstallaties. D e installaties lenen zich onder meer voor toepassing aan boord van schepen en platforms. FG-Elektronik levert elektroakoestische installaties die gebaseerd zijn op het zelf ontwikkelde en geproduceerde ELAsysteem (Elektro-Akoestisch). D it modulaire 100 V-systeem biedt met name voordelen wanneer versterker en luidsprekers op grote afstand van elkaar liggen of wanneer in grote ruimten gelijktijdig meerdere luidsprekers moeten worden aangesproken. Het maximale uitgangsvermogen van 100 Volt wordt bereikt door middel van een transformator en garandeert dat de verliezen ook over grote afstanden en bij kleine stromen gering zijn. Het hart van het systeem wordt gevormd door een compacte, beveiligde centrale die in stand-alone, tafel- of 19 -inbouwuitvoering wordt geleverd. De centrale omvat onder meer vijf ingangen, een microfoon-voorrangmoduul voor alle uitgangen, steekplaatsen voor voor-versterkers, microfoon en dergelijke. De ELA-centrale kan worden uitgebouwd met ingangs-, bewakings- en tijdmodulen. Daarnaast omvat het leveringspakket onder meer mengunits, draadgebonden en draadloze microfoons, twee zoneversterkers, noodstroomversterkers en transformatoren. Uiteraard kunnen ook andere high-end componenten zoals M P3- of CD-spelers en telefooninterfaces in het concept worden geïntegreerd. Voor meer informatie: Connex T elecom Postbus AJ C apellea/d IJssel Tel.: Fax: W ebsite: s S C H I P S W E R F d e ZEE - M11BT 2001

GREEN AWARD FOUNDATION

GREEN AWARD FOUNDATION Bijeenkomst milieu-indices voor zeeschepen Rotterdam, 16 september 2010 Karin Struijk, Deputy Managing Director A simple, recognised tool to address air quality issues in ports The link between environment

Nadere informatie

EQUIPMENT SHEET JAN VAN GENT WATER INJECTIE VAARTUIG. 2 x Scania DS - 14-297 kw/st. 2x Ksb, 2500 m3 /uur. Ja, pds 2000-Aquarius LRK-GPS.

EQUIPMENT SHEET JAN VAN GENT WATER INJECTIE VAARTUIG. 2 x Scania DS - 14-297 kw/st. 2x Ksb, 2500 m3 /uur. Ja, pds 2000-Aquarius LRK-GPS. EQUIPMENT SHEET JAN VAN GENT WATER INJECTIE VAARTUIG TECHNISCHE SPECIFICATIES ALGEMEEN Equipment nummer 10445 Generatoren 2 stuks, 1 x 50 kva, 1 x 40 kva Bouwjaar 1984 Voortstuwing 2 x Scania DS - 14-297

Nadere informatie

Cursus GES Ontwerpsysteem in het Maritiem Onderwijs

Cursus GES Ontwerpsysteem in het Maritiem Onderwijs Cursus GES Ontwerpsysteem in het Maritiem Onderwijs TNO Bouw Centre for Mechanical and Maritime Structures (CMC) Leo de Vries, M.Sc. Hans van Vugt, M.Sc. Hr. Ms. Rotterdam L.deVries@bouw.tno.nl Stichting

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

GDF SUEZ LNG Solutions

GDF SUEZ LNG Solutions BECOMES GDF SUEZ LNG Solutions Nationale Distributiedag - 15 oktober 2015 Jan-Joris van Dijk Managing Director GDF SUEZ LNG Solutions GDF SUEZ LNG SOLUTIONS Een nieuw bedrijf binnen de groep met focus

Nadere informatie

MTP101 Week 2: data verzamelen en analyseren

MTP101 Week 2: data verzamelen en analyseren MTP101 Week 2: data verzamelen en analyseren Robert Hekkenberg 26/1/12 Delft University of Technology Challenge the future Projectorganisatie Week 1: Week 2: Week 3: Week 4: Week 5: Week 6: Week 7: algemene

Nadere informatie

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Pon Power Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Agenda Pon Pon Power Service Design door Pon Power Pon Wereldwijd Canada United States

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

autonoom varende schepen, op afstand bewaakte of bestuurde schepen, onbemand varende schepen

autonoom varende schepen, op afstand bewaakte of bestuurde schepen, onbemand varende schepen Visie KVNR op autonoom varende schepen, op afstand bewaakte of bestuurde schepen, onbemand varende schepen Introductie KVNR Collectieve belangenbehartiging van: meer dan 400 Nederlandse reders en scheepsbeheerders

Nadere informatie

Peter Alkema beleidsadviseur Divisie Havenmeester

Peter Alkema beleidsadviseur Divisie Havenmeester Peter Alkema beleidsadviseur Divisie Havenmeester Missie Veiligheid Vlotheid Milieu OESO rapport (13/5) R dam en A dam: de havens dienen het milieu en leefklimaat te verbeteren 2 SECA Noordzee en Baltic

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

Extreem veilig. Our product. Het product

Extreem veilig. Our product. Het product Extreem veilig Het product Alle koppelingen zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheidsysteem

Nadere informatie

Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd!

Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Who we are? BCTN was the first intermodal barge operator in the Netherlands. With more than 25 years of experience BCTN is the leading intermodal barge operator

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Overzicht Indeling Bibliotheek. Vanaf juli 2012

Overzicht Indeling Bibliotheek. Vanaf juli 2012 Overzicht Indeling Bibliotheek Vanaf juli 2012 Data Comp. Kast 1 О 1 Recreatievaart О 1A 1 Wyt s О 1A2 Het Nederlands Zeewezen О 1B Moormans Jaarboek О 1C Jaarboeken Scheepvaart О 1D Jaarboeken О 1E Jaarboeken

Nadere informatie

Gerechtsdeurwaarderskantoor BDMV cvba Beerten-Vergauwen-Mertens-Vandenhende-Van der Steichel Balansstraat Antwerpen

Gerechtsdeurwaarderskantoor BDMV cvba Beerten-Vergauwen-Mertens-Vandenhende-Van der Steichel Balansstraat Antwerpen Gerechtsdeurwaarderskantoor BDMV cvba Beerten-Vergauwen-Mertens-Vandenhende-Van der Steichel Balansstraat 117 2018 Antwerpen SURVEY REPORT: Deskundige verslag: Ro-Ro Car carrier: Berthed: Gemeerd: CITY

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Seminar Aandrijftechniek voor Offshore HYBRID PROPULSION. De Graaf Aandrijvingen BV Eddo Cammeraat Directeur Eigenaar

Seminar Aandrijftechniek voor Offshore HYBRID PROPULSION. De Graaf Aandrijvingen BV Eddo Cammeraat Directeur Eigenaar Seminar Aandrijftechniek voor Offshore HYBRID PROPULSION De Graaf Aandrijvingen BV Eddo Cammeraat Directeur Eigenaar Introductie De Graaf Aandrijvingen BV Regelgeving Emissies Scheepvaart Principe Hybrid

Nadere informatie

Opvallend genoeg? AIS!

Opvallend genoeg? AIS! NAV Recreatievaart 2008 Veiligheid door Communicatie Nederlands Instituut voor Navigatie HISWA te Water IJmuiden 5 september 2008 Wim van der Heijden Ship Monitoring Consultancy Radar reflectors Gezien

Nadere informatie

FLEVO 49 OC. Specificaties FLEVO 49 OC. Algemeen. Afmetingen. Technische details. Voortstuwing. info@flevojachtbouw.nl. Flevo Ship Holland.

FLEVO 49 OC. Specificaties FLEVO 49 OC. Algemeen. Afmetingen. Technische details. Voortstuwing. info@flevojachtbouw.nl. Flevo Ship Holland. Specificaties FLEVO 49 OC Algemeen Romp type Naval Architect Classificatie Romp Opbouw Knikspant Martin Bekebrede CE A Staal Staal Afmetingen Lengte 14.95 mtr Breedte 4.65 mtr Diepgang 1.35 mtr Displacement

Nadere informatie

Veilig en snel naar de exacte hoogte ALU - Eenpersoons Hoogwerkers

Veilig en snel naar de exacte hoogte ALU - Eenpersoons Hoogwerkers Veilig en snel naar de exacte hoogte ALU Eenpersoons Hoogwerkers www.boeckergroup.com ALU eenpersoons hoogwerkers Altijd up to date! Al meer dan 25 jaar staat Böcker wereldwijd bekend om zijn betrouwbare

Nadere informatie

SPX Model A-360 Azimuth Antenna Rotor Model 1 & 2

SPX Model A-360 Azimuth Antenna Rotor Model 1 & 2 Gauke Boelensstraat 108 NL-9203 RS Drachten The Netherlands Tel: +31 (0) 512 354 126 GSM: +31 (0) 650 882 889 Fax: +31 (0) 847 187 776 www.rfhamdesign.com E-mail: info@rfhamdesign.com Model A-360 Azimuth

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

Beoordelingsmatrix wet zeevarenden

Beoordelingsmatrix wet zeevarenden Beoordelingsmatrix wet zeevarenden Postbus 4, 2280 AA Rijswijk Telefoon 088-998 48 88 Telefax 088-998 48 89 E-mail vergunningen@kiwa.nl Schipper machinist beperkt werkgebied (SMBW) bevoegdheden (art. 18,

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

DE ZEESPIEGEL STIJGT HET KLIMAAT VERANDERT.. MIJN BOODSCHAP:

DE ZEESPIEGEL STIJGT HET KLIMAAT VERANDERT.. MIJN BOODSCHAP: DE ZEESPIEGEL STIJGT HET KLIMAAT VERANDERT.. MIJN BOODSCHAP: - IN DE WESTERSCHELDE ZAL OOIT EEN STORMVLOEDKERING MOETEN KOMEN - HOE KAN ANTWERPEN DAAROP ANTICIPEREN? - WIJ HEBBEN DAAROP HET ANTWOORD EN

Nadere informatie

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1 Quick start guide Powerbank MI 16.000 Mah Follow Fast 2016 - All rights reserved. Page 1 ENGLISH The Mi 16000 Power Bank is a very good backup option for those on the move. It can keep you going for days

Nadere informatie

Classic Handhydraulische Stuursystemen

Classic Handhydraulische Stuursystemen Classic Handhydraulische Stuursystemen Classic handhydraulische stuursystemen zijn ontwikkeld voor professionele schepen, die geen bekrachting nodig zijn. De stuursystemen blinken uit in eenvoud, levensduur,

Nadere informatie

SIGMA Line. navigation equipment

SIGMA Line. navigation equipment SIGMA Line navigation equipment www.radiozeeland.com SIGMA Line The SIGMA-Line is a complete range of reliable equipment for inland shipping. Unique is the combination of digital technology and an analogue

Nadere informatie

Met uitzondering van de Griekse delegatie, die zich tegen dit besluit heeft uitgesproken.

Met uitzondering van de Griekse delegatie, die zich tegen dit besluit heeft uitgesproken. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 juni 2005 (21.06) (OR. en) 10199/05 MAR 98 NOTA I-PUNT van: het secretariaat-generaal aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers nr. vorig doc.: 8182/05 MAR

Nadere informatie

BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS

BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS GENERAL SALES APPLICATION TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS Revision and repair of hydraulics Already 50 years of experience in repairing hydraulic components. We are especially

Nadere informatie

Jachtbouw in Nederland. Ronno Schouten Feadship / Studio de Voogt

Jachtbouw in Nederland. Ronno Schouten Feadship / Studio de Voogt Ronno Schouten Feadship / Studio de Voogt Feadship Feadship Feadship sinds 1949 een samenwerkingsverband van: Scheepswerf Koninklijke De Vries Scheepsbouw en dochterbedrijven Scheepswerf Royal Van Lent

Nadere informatie

AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY

AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY [Type here] Press Release 25 November 2014 AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY ALE will be working alongside Belgium-based Aertssen to transport the Port

Nadere informatie

www.tcnn.nl Leo van der Burg - projectmanager TCNN - projectmanager MariTIM - LNG Passenger Vessel

www.tcnn.nl Leo van der Burg - projectmanager TCNN - projectmanager MariTIM - LNG Passenger Vessel Missie: economische versterking van Noord-Nederland door innovatie en samenwerking door het uitvoeren van concrete samenwerkingsprojecten tussen het MKB en de kennisinstellingen. www.tcnn.nl Leo van der

Nadere informatie

Koninklijk ontbijt. Croissant met boter en jam. Yoghurt met granola en rood fruit. Oerbrood met ham en kaas. Roerei Supplement met zalm 2,50 extra

Koninklijk ontbijt. Croissant met boter en jam. Yoghurt met granola en rood fruit. Oerbrood met ham en kaas. Roerei Supplement met zalm 2,50 extra Ontbijt menu voor groepen 2017 Koninklijk ontbijt Croissant met boter en jam Yoghurt met granola en rood fruit Oerbrood met ham en kaas Roerei Supplement met zalm 2,50 extra Een glas verse jus d orange

Nadere informatie

YOUR RELIABLE PARTNER IN SHIP, RIG & CREW MANAGEMENT. Werken met Lowland Werken bij Lowland. www.lowland.com

YOUR RELIABLE PARTNER IN SHIP, RIG & CREW MANAGEMENT. Werken met Lowland Werken bij Lowland. www.lowland.com YOUR RELIABLE PARTNER IN SHIP, RIG & CREW MANAGEMENT met Lowland bij Lowland www.lowland.com Gespecialiseerd in ship, rig en crew management en werving, selectie en detachering van personeel voor diverse

Nadere informatie

Dynamic S Steeringgear

Dynamic S Steeringgear Dynamic S Steeringgear De Dynamic S stuursystemen zijn speciaal bedoeld voor commerciële vaartuigen, waarbij stuurcomfort, levensduur en efficiëntie voorop staan. De systemen komen vanwege hun revolutionaire

Nadere informatie

POWER. For Marine Professionals. Binnenvaart Special

POWER. For Marine Professionals. Binnenvaart Special POWER For Marine Professionals Binnenvaart Special EDITORIAL Als zoon van een schippersgezin, heb ik de eerste jaren van mijn leven op de binnenvaart doorgebracht. Bij elk schip wat voorbij voer, vroeg

Nadere informatie

De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing

De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing De nieuwe generatie Hydrovar drukverhogingssets brengt pompen naar een hoger niveau van flexibiliteit en efficiëntie. Montage op de

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

SPID Azimuth antenna rotator Type: RAK

SPID Azimuth antenna rotator Type: RAK Gauke Boelensstraat 108 NL-9203 RS Drachten The Netherlands Tel: +31 (0) 512 354 126 GSM: +31 (0) 650 882 889 Fax: +31 (0) 847 187 776 www.rfhamdesign.com E-mail: info@rfhamdesign.com SPID Azimuth antenna

Nadere informatie

FF Training teaser Ton Knegt Sr. Project Manager STC Group

FF Training teaser Ton Knegt Sr. Project Manager STC Group FF Training teaser Ton Knegt Sr. Project Manager STC Group Programma: 1. Introductie trainingen Ton Knegt STC Group 2. FF EMEA Demo units Peter Overgauw - Honeywell 3. Training cases Bindert Douma STC

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Branche Update: Container terminals

Branche Update: Container terminals Branche Update: Container terminals Economisch Bureau Sector & Commodity Research Nadia Menkveld +31 206 286441 Concurrentiepositie haven van belang voor terminal Hoewel de overslag in de haven van Rotterdam

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Pricelist June 2007 Mitsubishi Servo Trainer

Pricelist June 2007 Mitsubishi Servo Trainer Table of contents SERVO TRAINER...3 BEDIENINGSPANEEL MET SERVO VERSTERKER EN GEÏNTEGREERDE MOTION CONTROLLER... 3 MOTORPANEEL MET 100W SERVO MOTOR EN ENCODER... 3 KOPPELFRAME T.B.V. MITSUBISHI SERVO TRAINER...

Nadere informatie

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT TELETASK Handbook Multiple DoIP Central units DALISOFT 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool Connect the TDS20620V2 If there is a TDS13620 connected to the DALI-bus, remove it first.

Nadere informatie

Steeler Survey 55. : 16.50 x 4.70 x 1.40 mtr. Bouwjaar : 2011 : 1x Vetus Deutz 210 PK diesel Aantal hutten : 3x

Steeler Survey 55. : 16.50 x 4.70 x 1.40 mtr. Bouwjaar : 2011 : 1x Vetus Deutz 210 PK diesel Aantal hutten : 3x Steeler Survey 55 Afmetingen : 16.50 x 4.70 x 1.40 mtr. Materiaal : Staal Bouwjaar : 2011 Motorisering : 1x Vetus Deutz 210 PK diesel Aantal hutten : 3x Vraagprijs : 595.000,- excl. BTW Long range motorjacht

Nadere informatie

SPX AX-400 Azimuth & Elevation antenna rotator Model 1 & 2

SPX AX-400 Azimuth & Elevation antenna rotator Model 1 & 2 Gauke Boelensstraat 108 NL-9203 RS Drachten The Netherlands Tel: +31 (0) 512 354 126 GSM: +31 (0) 650 882 889 Fax: +31 (0) 847 187 776 www.rfhamdesign.com E-mail: info@rfhamdesign.com SPX AX-400 Azimuth

Nadere informatie

Sportopleidingen in Internationaal perspectief

Sportopleidingen in Internationaal perspectief Sportopleidingen in Internationaal perspectief Platform kader Den Haag, 29 maart 2010 Danny Meuken Jan Minkhorst 967 LONDEN DAGEN Het internationale Speelveld GAISF IOC VN (UNESCO) Internationale Sportfederaties

Nadere informatie

Compact, licht, duurzaam en veilig. ALU - Montage Liften.

Compact, licht, duurzaam en veilig. ALU - Montage Liften. Compact, licht, duurzaam en veilig ALU - Montage Liften ALU montageliften van Böcker Altijd up to date! Sinds 1958 is het merk Böcker bekend om zijn betrouwbare en efficiënte materiaal- en personenliften.

Nadere informatie

SHP-TS TwinArc SA SHP-TS 400W TWINARC E40 SL PRODUCT OVERVIEW

SHP-TS TwinArc SA SHP-TS 400W TWINARC E40 SL PRODUCT OVERVIEW Range Features Range of high pressure sodium lamps with double arc tube construction Dual arc tube design guarantees immediate re-strike after a power interruption Doubled lamp life and reduced occurrence

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND VOLTIJD EN DUAAL De Geboorte Ambitie Naval Architecture: Leading Center of Engineering Education in design and construction Top 10% Dutch HBO Engineering Education & Training Produce

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

Breakthrough LNG deployment in Inland Waterway Transport. Nationaal LNG Platform Schiedam, 15 maart 2016

Breakthrough LNG deployment in Inland Waterway Transport. Nationaal LNG Platform Schiedam, 15 maart 2016 Breakthrough LNG deployment in Inland Waterway Transport Nationaal LNG Platform Schiedam, 15 maart 2016 Inhoud Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart en LNG Breakthrough LNG deployment in Inland Waterway

Nadere informatie

Function checklist for the ML-350 or XL-350 with a print set. Missing loop.

Function checklist for the ML-350 or XL-350 with a print set. Missing loop. Function checklist for the ML-350 or XL-350 with a 260217 print set. Below mentioned check-point should resolve function problems of the lift systems. Missing loop. When a lift is connected to an external

Nadere informatie

9703 Depot Scheepsvaartmuseum, Amsterdam Depot Maritime Museum, Amsterdam

9703 Depot Scheepsvaartmuseum, Amsterdam Depot Maritime Museum, Amsterdam 9703 Depot Scheepsvaartmuseum, 9703 Depot Maritime Museum, photo: Krijgsman photo: Bert Nienhuis Naam Fotograaf name Photographer photo: Jan Derwig photo: Krijgsman Titanium Bulten Titanium bumps locatie:

Nadere informatie

Holland Marine Hardware Nieuwsbrief januari 2012

Holland Marine Hardware Nieuwsbrief januari 2012 Holland Marine Hardware Nieuwsbrief januari 2012 1. Introductie EasyTRX2-WIFI De EasyTRX2-IS-WIFI is de eerste AIS transponder ter wereld die standaard beschikt over een WIFI access point. De EasyTRX2-IS-WIFI

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+ Puurs Logistics Centre 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis build your future+ Puurs Logistics Centre Brabantstraat 2, 2870 Puurs Puurs Logistics Centre Brabantstraat

Nadere informatie

Explorer R4 Rivier Radar

Explorer R4 Rivier Radar Alewijnse Explorer R4 Rivier Radar Explorer R4 Rivier Radar De nieuwe generatie binnenvaartradar Digitale techniek 22 beeldscherm met Multi-Menu Mini conning AIS weergave IVP - Intelligent Video Processing

Nadere informatie

SPID Azimuth antenna rotator Type: BIG-RAK

SPID Azimuth antenna rotator Type: BIG-RAK SPID Azimuth antenna rotator Type: BIG-RAK Specifications: SPID BIG RAK PWM Azimuth Rotator BIG RAK @ 12V BIG RAK @ 18V Turning torque in-lbs/nm 2,800 in lb/315 Nm 3,600 in lb/403 Nm Brake Torque in lbs/nm

Nadere informatie

Best Practice Guidelines voor het verplicht wegen van containers

Best Practice Guidelines voor het verplicht wegen van containers DOW RESTRICTED Best Practice Guidelines voor het verplicht wegen van containers Seminarie Logistiek in de chemie: veilig, duurzaam en efficiënt Voka 25 maart i.s.m. LITC, Essenscia, BACD en Cefic Wat is

Nadere informatie

UITDAGINGEN BINNENVAART

UITDAGINGEN BINNENVAART UITDAGINGEN BINNENVAART PROMOTIE BINNENVAART VLAANDEREN 2012 09 18 WATERWEGEN West Europa heeft het dichtste waterwegennetwerk van de EU 90 miljoen inwoners EUR 910 miljard BBP 320 miljoen ton via Rijn

Nadere informatie

warrn nf regent global safety

warrn nf regent global safety warrn a global safety nf regent Certificate No. 17691 We confirm that: the classified fire resistance performance for doors Meyvaert doors Rf 60 with Contraflam 60 glass is guaranteed as long as the construction

Nadere informatie

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN M A N U A L HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN MANUAL - ACTIVE MOTOR VALVE Model E710877 E710878 E710856 E710972 E710973 www.tasseron.nl Inhoud / Content NEDERLANDS Hoofdstuk Pagina NL 1 ALGEMEEN 2 NL 1.1

Nadere informatie

Geachte heer De Vries,

Geachte heer De Vries, Directoraat-Generaal Milieubeheer Bodem, Water, Landeljik Gebied Landbouw Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag VNSI Interne postcode 625 De heer M.B. de Vries 38 Hans Meijer 2700 AC ZOETERMEER Telefoon

Nadere informatie

The Control Room of the Future

The Control Room of the Future Even voorstellen: Prodek Automation products Opgericht in 2001 Importeur / distributeur Opleiding / levering / advies / consultancy / dienstverlening Joop de Kwant Directeur Hoe ziet de toekomstige controle

Nadere informatie

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Janine van Oosten, directeur CNB en rijkshavenmeester Februari 2013 Havenclub Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam De havens van

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

MTP : week 3

MTP : week 3 MTP101 2011-2012: week 3 Robert Hekkenberg 3-12-2011 Delft University of Technology Challenge the future N.a.v. de weekrapportages MT04 MT07 wel geprobeerd, niet gelukt Cb, deplacement & lightweight 2

Nadere informatie

2/3/2020 geen wijzigingen, zit momenteel verpakt in

2/3/2020 geen wijzigingen, zit momenteel verpakt in 1. rrival notification (SE) ctual process Changes 1/5/2016 Changes between 1/5/2016 and 1. CUSREP neen XML?? 2. Presentation notification (SE) ctual process Changes 1/5/2016 Changes between 1/5/2016 and

Nadere informatie

Overzicht van de Europese binnenvaart Rapportage

Overzicht van de Europese binnenvaart Rapportage Overzicht van de Europese binnenvaart Rapportage Juli 2012 Drs. A.C.C. Hubens Oude Engelenseweg 25 5222 AB Den Bosch 073-6230120 06-17418733 www.ahadata.nl Inhoudsopgave LAND VAN REGISTRATIE... 1 SCHEEPSLENGTE...

Nadere informatie

Cornelis Hermannus Rijnvis

Cornelis Hermannus Rijnvis Cornelis Hermannus Rijnvis Cornelis Hermannus met zoon Cornelis Hermannus ± 1930 Cornelis Hermannus Rijnvis begon in 1922, vanuit de Kerkstraat 67 te Hoogeveen, een transportbedrijf met een bodedienst

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Johto. Flexible light

Johto. Flexible light Johto Flexible light Johto is a high quality lighting system based on LED for technically sophisticated interior and exterior light. It provides homogeneous and dot free illumination in very low installation

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

NIEUWE KLEUREN NEW COLORS

NIEUWE KLEUREN NEW COLORS WWW.KNOKKEYACHTS.BE NEW COLORS - Water resistant Italian Leather Seat covers available in Orange, Marineblue and beige - Combine it with white or grey orca safety tube (ice white/artic grey, black and

Nadere informatie

Taken Federale overheid maritieme aangelegeheden en havens Permanente vorming havenbeheer Peter Claeyssens

Taken Federale overheid maritieme aangelegeheden en havens Permanente vorming havenbeheer Peter Claeyssens Taken Federale overheid maritieme aangelegeheden en havens Permanente vorming havenbeheer Peter Claeyssens De missie Mobiliteit Grondstoffen Energie Producten Maritieme mobiliteit 18-02 -15 2 De missie

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

UAV s voor veiligheid. Ir. Reinout Gunst Veiligheidscoördinator 3 april 2013 Kooy symposium

UAV s voor veiligheid. Ir. Reinout Gunst Veiligheidscoördinator 3 april 2013 Kooy symposium UAV s voor veiligheid Ir. Reinout Gunst Veiligheidscoördinator 3 april 2013 Kooy symposium Onderwerpen 3i UAV project Haven van Rotterdam Waarom deelname aan 3i? Scenario s 2 Interreg 2Seas program Cross

Nadere informatie

Hoe maak ik mijn datacenterinfrastructuur cloud ready? Door: Bart Nieuwenhuis

Hoe maak ik mijn datacenterinfrastructuur cloud ready? Door: Bart Nieuwenhuis Hoe maak ik mijn datacenterinfrastructuur cloud ready? Door: Bart Nieuwenhuis Application: Data Center Fire Pump Controller Chillers Surge Protection Automatic Transfer Switch Uninterruptible Power Supplies

Nadere informatie

Hoe fysiek is informatiebeveiliging?

Hoe fysiek is informatiebeveiliging? Hoe fysiek is informatiebeveiliging? Johan de Wit Siemens Nederland NV Hoe fysiek is informatiebeveiliging? Informatie is voor organisaties van onschatbare waarde, het beschermen ervan heeft binnen organisaties

Nadere informatie

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security IT Security in de industrie, 11 mei 2006 Standards Certification Education & Training Publishing Conferences & Exhibits Bianca Scholten, ISA Netherlands

Nadere informatie

Schinfa Machinerevisie

Schinfa Machinerevisie The revolutionary new milling machine High speed spindle - Minimal floorspace - Lineair guides - Servo engines - TNC 320 control - Siemens 828d Mill300 De ideale machine voor technische opleidingen, instrumentmakers

Nadere informatie

SABA adhesives & sealants. Samenwerken met je buitenlandse partner

SABA adhesives & sealants. Samenwerken met je buitenlandse partner adhesives & sealants Samenwerken met je buitenlandse partner - in het kort Lijmen & Kitten Producent van hoogwaardige lijmen & kitten Professionele & Industriële markten (B2B) Internationale scope /wereldspeler

Nadere informatie

PB 64 MOTORCUTTER. De Mottorcutter is leverbaar in de lengte, van 16.15-19.40 en 22 meter. Lay-out accommodatie dek van voor naar achterdek

PB 64 MOTORCUTTER. De Mottorcutter is leverbaar in de lengte, van 16.15-19.40 en 22 meter. Lay-out accommodatie dek van voor naar achterdek De PB 1940 Motorcutter is een ontwerp is van Pieter Beeldsnijder. Het schip heeft de stoere belijningen van een kotter maar straalt ook de klasse uit van een elegante Damen. Het heeft een mooie ruime voordek,

Nadere informatie

For Sale 480.000,- If u are interested in this ship and you want further information, don`t hesitate to contact us.

For Sale 480.000,- If u are interested in this ship and you want further information, don`t hesitate to contact us. For Sale 480.000,- Historical data The seaworthy steel passenger ship "Vonne S" was in 1953-1955 specially built for the "Delta works" in Zeeland (Holland) for research and inspection of the Department

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Control System Design

Control System Design Control System Design Ing. Erwin Ströhmeijer 15-6-2015 Agenda Introductie Bakker Sliedrecht Simulatie Boom lock Conclusie Introductie Bakker Sliedrecht Simulatie Boom lock Conclusie Introductie Bakker

Nadere informatie

Generating Powerful Solutions Pon Power CUSTOMER SERVICE

Generating Powerful Solutions Pon Power CUSTOMER SERVICE G e n e r a t i n g P o w e r f u l S o l u t i o n s CUSTOMER SERVICE PAGINA 2 CUSTOMER SERVICE Een Caterpillar is een hoogwaardige, betrouwbare krachtbron die is ontworpen om te presteren en vooral om

Nadere informatie

Maintenance Wintershall Noordzee

Maintenance Wintershall Noordzee Maintenance Wintershall Noordzee Maritime Maintenance 2013 H.J. ter Stege, Maintenance Superintendent Den Helder November 2013 1 BEDRIJVEN TERREIN NOORDZEE WEST Wintershall Noordzee BV Wintershall Nederland

Nadere informatie

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 2. ---- 1. ---- 3. ---- 7. ---------- 5. 4. 6. 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5. Power

Nadere informatie