C H I P SW de SURVEY. Deze maand: Opleidingszeilschip Hr. Ms. Urania. Special: Onderwijs in de Maritieme Techniek. Survey Catam aran Meridian

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C H I P SW de SURVEY. Deze maand: Opleidingszeilschip Hr. Ms. Urania. Special: Onderwijs in de Maritieme Techniek. Survey Catam aran Meridian"

Transcriptie

1 C H I P SW M a r i n e T e c h n o l o g y de SURVEY Deze maand: Special: Onderwijs in de Maritieme Techniek Opleidingszeilschip Hr. Ms. Urania Survey Catam aran Meridian

2 PERSONEEL VOOR DE MARITIEME SECTOR APPROVED SEAFARER MANNING OFFICE E * b i Ti ISO 9002 VCA* Postbus KA Hoofddorp r Tel: Fax: A_, _ kl.. I N T E R N A T I O N A L LOWLAND

3 Maart 2004 Inhoudsopgave 13 fc, C atam aran M eridian De Meridian is een Survey Catamaran, welke op 17 oktober jl. door Damen Shipyards is opgeleverd aan Offshore Survey And Engineering' in Bremen. De catamaran is gemaakt van aluminium en is ontworpen voor alle voorkomende survey-werkzaamheden. Voor deze werkzaamheden i i S Æ H 9 a i l beschikt het schip over een A-frame en een hydraulisch uitgevoerd sonarframe voor het doen van me - tingen op verschillende diepten. Een artikel van M. van Wijngaarden. Artikelen 1 3 Catamaran Meridian 18 Nieuwe Urania voor het KIM Special O nderw ijs 2 6 Editorial 27 Maritieme Techniek aan de TU Delft Opleidingszeilschip U rania In het artikel De nieuwe Urania schrijft Nico Guns over het opleidingszeilschip de Hr.Ms. Urania, die opnieuw wordt gebouwd voor het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM). De vernieuwbouw van het opleidingsschip vordert gestaag bij het Marinebedrijf te Den Helder. Het zeilschip is een herbouwing van de Y8050/H31 die het KIM tot voor kort gebruikte bij de zeemanschappelijke vorming van haar aspirant-officieren. Eind april 2004 wordt het schip naar verwachting opgeleverd. Special Onderwijs Dit nummer van Schip en W erf de Zee staat in het teken van het onderwijs, Deze special is voor een belangrijk deel gewijd aan het onderwijs in de Mari tieme Techniek. Alle onderwijsniveaus komen aan de orde, van wetenschappelijk onderwijs tot vakonderwijs. Ook is er aandacht voor een tweetal beschouwingen; een van werkgeverszijde en een van enkele brancheverenigingen. Met dit themanummer wil Schip en W erf de Zee het onderwijs weer eens nadrukkelijk onder de aandacht brengen, zo schrijft Joost van Aalst in zijn editorial voorafgaand aan deze special. 3 4 Middenkader scheepsbouw 37 Beste stuurlui mogen niet aan wal blijven 3 9 HBO Scheepsbouwkunde 41 M aritiem Opleidingsforum 4 3 Succesvolle scholingsstrategie bij Keppel-N/erolme Rubrieken 2 Nieuws 5 Maand Maritiem 7 Productinformatie 1 0 Maritieme M arkt 4 5 Literatuuropgave 4 7 Verenigingsnieuws O m slag: D e M e rid ia n op p ro e fv a a rt (fo to : D a m e n S h ip y a rd s ) S C H I P & W E R F in Technology de S C H I P & W E R F d e Z EE - HAART 200* 1

4 N i e u w s Groei cruisevaart in Amsterdamse haven zet door De rivier- en zeecruisevaart in de Amsterdamse haven zit nog altijd in de lift. In 2003 ontving Passenger Terminal Amsterdam 86 zeecruiseschepen met passagiers, te gen 71 schepen en passagiers in Voor 2004 wordt een groei verwacht van zeker tien procent. Ook dit jaar melden zich weer rederijen, die Amsterdam voor het eerst in hun programma opnemen. De cruisevaart blijft een belangrijke bron van inkomsten voor de Amsterdamse regio. D at de bestemming Amsterdam voor cruisetoeristen ook in de winter aantrekkelijk is, blijkt uit het feit dat PTA in november en december vier maal een schip aan de kade mocht ontvangen. Aantal hulpverleningen KNRM blijft constant Het aantal diensten dat in 2003 door de reddingstations van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij is verricht, is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van het jaar De 39 KNRM -stations voeren 1492 keer uit en hielpen daarbij 2627 mensen uit de problemen. In 2002 waren die aantallen respectievelijk 1481 en In deze aantallen zijn de patiëntentransporten van de W addeneilanden (200) en de consul - ten van de Radio Medische Dienst (794) niet meegeteld. Van de 1492 diensten waren er 168 ten behoeve van de beroepsvaart en 977 voor de watersport. Daarnaast werden er 347 zogenaamde 'diverse diensten' verricht. Daaronder vallen de acties voor drenkelingen, wadlopers, dieren, maar ook het bergen van stoffelijke overschotten, zoekacties en loze alarmeringen. Vanaf de diverse Waddeneilanden werden exact 200 zieken en gewonden per reddingboot naar de vaste wal vervoerd. De KNRM verricht reddingacties op de Noordzee, de W addenzee, het IJsselmeer, de Randmeren en de Zeeuwse en Zuid-Hollandsc wateren. De laatste jaren bleken op de W addenzee de meeste incidenten plaats te vinden. In 2003 waren het echter de Noordzeestations van de KNRM die de meeste acties verrichtten. O p de Noordzee werd 501 keer uitgevaren. Na de Noordzee volgden de W addenzee (337 alarmeringen), het IJsselmeer (322 alarmeringen), de Zeeuwse en Zuid- Hollandse wateren (289 alarmeringen) en de Randmeren (34 alarmeringen). Deze verschuiving is terug te vinden in het overzicht van drukke en minder drukke reddingstations. Zo steeg het aantal acties van het reddingstation Scheveningen dit jaar explosief tot ver boven de honderd (Scheveningen werd daarmee het drukste reddingstation), terwijl het aantal acties van het Waddenzeestation Harlingen het afgelopen jaar werd gehalveerd tot eenendertig. Het aantal diensten van de Redding Maatschappij schom - melt al jaren rond de 1500 en het aantal geredden ligt ook al jaren in de buurt van de Er mag inmiddels dus met recht van een gemiddelde worden gesproken. Jaarlijkse reünie van Dordtse en Rotterdamse Scheepsbouwers Voor de 9 2 ' keer werd in oktober jl. de jaarlijkse reünie voor D ordtse & Rotterdam se Scheepsbouwers gehouden. Een trad i tie die al sinds 1911 bestaat. Ieder jaar komen op de laatste zaterdag van oktober de oud-studenten van de HTS-opleiding Scheepsbouwkunde uit D ordrecht en Rotterdam bij elkaar. De locatie was dit jaar Scheepswerf Damen Shipyards in Gorinchem. Ongeveer zestig oud-studenten waren aanwezig, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Er was een rondleiding over de werf. Personeel van Damen vertelde enthousiast over hun werf aan de kleine groepjes waarmee zij rondliepen.. Een groot aantal mensen trotseerde de regen om ook buiten de schepen te bezichtigen. Gewoontegetrouw was er een spreker over een actueel onderwerp. D it keer was dat Roland Kortenhorst, scheepsbouwer en lid van de Tweede Kamer. Het onderwerp waarover hij sprak was: "Er is veel toekomst voor de scheepsbouw, maar cadeau krijgen; vergeet het maar!". Hij hield een gloedvol betoog, waarin hij zijn visie uiteenzette over de scheepsbouwindustrie in N ederland, gerelateerd aan Europa en de rest van de wereld. De H TS Scheepsbouwkunde van Rotterdam is per september jl. verhuisd naar Delft en samengegaan met de H TS Scheepsbouwopleiding uit Haarlem. De heer D. Schuurman, directeur van de nieuwe opleiding sinds dit schooljaar, gaf uitleg over d e ze nieuwe opleiding. De middag werd afgesloten met een borrel. Bent u een Dordtse of Rotterdamse scheepsbouwer en heeft u dit jaar geen uitnodiging gehad? U kunt dan een bericht, met vermelding van naam, adres en jaar van afstuderen sturen naar onderstaand adres: Dordtse & Rotterdamse Scheepsbouwers T.a.v. P.G de Vries Fruitlaan H H Zwaag planet.nl Reunie scheepsbouwers 2 S C H I P & W E R F d o Z E E - MAART 2004

5 Smit Internationale N.V. verkoopt 5 0 % belang in URS Smit Internationale N.V. verkoopt 50 % van haar belang in de Unie van Redding- en Sleepdienst N.V. (URS) A ntwerpen aan Fairplay Towage te Ham burg URS is marktleider voor sleepdiensten en bergingen langs de Belgische kust en op de Westerschelde. Smit had sinds 1999 een minderheidsdeelname in URS. M et de koop van het meerderheidsbelang in URS van Bofort NV kreeg Smit in het midden van 2003 alle aandelen URS in haar bezit. Door de verwerving van alle aandelen in URS groeide het relatieve belang van Smit in de sleepvaartmarkt binnen de Nederlands-Relgische regio onevenredig. Kort na de koop van de resterende aandelen in URS heeft Sniit daarom reeds aangegeven te zijner tijd een partner te zullen zoeken voor haar belang in URS. De transactie m et Fairplay Towage is overeenkomstig de eerder gecommuniceerde strategie van Smit en heeft geen invloed op de resultaten van Smit in Smit en Fairplay T o wage zijn overeengekomen dat URS als zelfstandig bedrijf zal blijven opereren en haar eigen naam en identiteit zal behouden. Fairplay Towage is in Duitsland een toonaangevend sleepvaartbedrijf dat opereert in Duitsland en andere Euro pese havens, alsook op zee. Nieuw hoofdkantoor voor Vertom Recentelijk heeft Vertom Scheepvaart- en Handelmaatschappij b.v. zich gevestigd aan Oever 7, de uitvalsweg van Rhoon. Vertom is een veelzijdig scheepvaartbedrijf met een grote bekendheid als bevrachter voor droge lading en tankers. Daarnaast is het bedrijf ook een van de grootste scheepsagenturen van Rotterdam. Ook in België, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Engeland is Vertom actief en heeft ze haar eigen buitenlandse kantoren en agentschappen. Het voormalige kantoor in Hillegcrsberg was niet meer geschikt en lag ver buiten het havengebied, Vertom Scheepvaart- en Handelmaatschappij is een veelzijdig bedrijf met een eigen droge lading vloot. De Het nieuwe technische dienst beheert niet hoofdkantoor alleen de eigen vloot, maar be- van Vertom hartigt ook de belangen van enkele andere scheepseigenaren Voor het transport kan beroep worden gedaan op de eigen expeditie-afdeling. Het 'Ship Management zal in de komende jaren meer aandacht krijgen om een beter evenwicht te verkrijgen in het totale pakket aan activiteiten. In de eerste maanden van dit jaar zullen 'Ship Security Plans worden gemaakt voor interne en externe partijen. Voor meer informatie: Ing, Bart de Kier, superintendent T e l:+31 (0) hart.de vetom. n 1 Website: Bridge simulator order for Imtech, IHC Systems and Marin A consortium consisting of Imtech M arine & Offshore B.V., IH C Systems B.V. and M arin has been awarded the order to supply a bridge simulator to the Province of W est-flanders (Belgium). The bridge simulator is intended for the Centre for M aritime Education in Zeebrugge. The three consortium members have combined their specific knowledge to implement this particular project, Imtech M arine & Offshore has acquired years of experience in the construction of integrated bridge systems and ship automation equipment. IH C Systems (50 % subsidiary of Imtech Marine & Offshore) are suppliers of fully automated dredging systems on practically every dredging vessel throughout the world. Marin has built up years of experience in the field of ship simulation, model testing and hydrodynamics. In addition to training ship crews for conventional vessels such as container and passenger ships, it is also possible to train crews for dredgers and fishing vessels on the bridge simulator. T he steering house with bridge consoles will be equipped with projectors and a 330 round presentation screen. The simulator naturally also includes an extensive instructor s console and a debriefing station. T he bridge simulator is based on the Uni- M ACS 3000 integrated bridge concept from Imtech Marine & Offshore, installed worldwide in both civilian and naval vessels. By using the standardised Uni M ACS concept, combined with the specific knowledge of IH C Systems and Marin, the consortium is able to respond perfectly to the requirements of this project. Through the implementation of this order, a major contribution will be made to the safety o f our heavily-used waters. A well-trained crew is essential to marine safety. Gemiddeld jaar voor Radio Medische Dienst In het jaar 2003 is 794 keer door zeegaande schepen de Radio Medische Dienst van de KNRM om medisch advies gevraagd, Dat is een gemiddeld aantal ten opzichte van voorgaande jaren. De RM D-artsen zijn voor zeevarenden dag en nacht bereikbaar. In 77 gevallen adviseerde de RM D om patiënten te evacueren voor opname in een ziekenhuis. Vaak werd daarvoor een reddingboot van de KNRM ingezet. Bij ernstige ongelukken of bij ziekte aan boord van zeeschepen kan de kapitein een arts van de Radio Medische Dienst raadplegen. Vijf artsen van de RM D zijn op toerbeurt 24 uur per dag beschikbaar voor zeevarenden over de hele wereld. Moderne com m unicatiemiddelen maken het m o gelijk om adviezen per telefoon en /o f telex te ontvangen. Afhankelijk van de situatie kan de arts medicijnen voorschrijven of adviseren het slachtoffer of de patiënt van boord te laten halen. W anneer een schip zich binnen het bereik van reddingboten of helikopters bevindt, kan dat snel worden geregeld. Is dat niet het geval, dan wordt de kapitein geadviseerd de dichtstbijzijnde haven aan te lopen. In 2003 gaf de RM D in totaal 794 medische adviezen, waarvan 234 vervolgconsulten. De meeste verzoeken waren afkomstig van de zeescheepvaart (373). De visserij deed 135 keer een beroep op de RM D-artsen. In 77 gevallen adviseerden de artsen om de patiënt(en) met spoed naar de wal te vervoeren. Hier werden zowel reddingboten als helikopters voor ingezet. De Radio Medische Dienst is een onderdeel van de KNRM. De vijf artsen hebben een reguliere artsenpraktijk en worden voor hun werk voor de RM D door de K N RM betaald. De KNRM beschouwt dit werk als een extra dienstverlening aan de beroepszeevarenden. S C H I P & W E R F d a Z E E - HJMRI 20Q4 3

6 N i e u w s Wijsmuller refloated Bulker Yiosonas Salvors have refloated a large bulk carrier grounded off Guayaquil, Ecuador. A Wijsmuller Salvage team, working with their partners C P T of Ghile, refloated the Yiosonas during the mid-afternoon of January 22. T he Capesize vessel had loaded 132,000 tonnes of iron ore for a voyage to the Far East. The incident occurred as Yiosonas prepared to enter La Libertat Term inal for bunkering. T he big bulk carrier's bunker tanks held nearly 2,000 tonnes of heavy fuel oil at the time of the grounding - at a position close to popular holiday beaches. T his threat was removed by pumping the oil to a local bunkering vessel. This was achieved without pollution o f recreational beaches nearby. T he Yiosonas grounded on December 29 and Wijsmuller Salvage secured a Lloyd's Form the following day. They already had a salvage team in the air. A Salvage M aster and salvage personnel, including experienced divers and naval architects, arrived on December 31, together with 15 tonnes of salvage equipment. An underwater inspection revealed that Yiosonas was aground on rock, between holds no. 1 and 8. Most of the bottom tanks were breached, together with the forepeak. This casualty was refloated by a combination of bunker discharge, the removal o f 8,200 tonnes of cargo, patching, dewatering and atr injection. W ijsmuller chartered two small geared bulk carriers to assist in lightering. T he first, the BBC Denmark, took off just over 4,000 tonnes. W hen full, this vessel transferred cargo to the larger, non-geared Cheremkhovo, then returned alongside the casualty to take off another full load of 4,000 tonnes. A strategy involving two vessels (with a third geared vessel moving in, for contingencies) was essential for reasons of speed (in order to be ready for the Spring T ide period starting on January 22) and the need to discharge more cargo after refloating. Operations have been hampered to a considerable degree by long and high ocean swell conditions. Double banking has been im possible on some occasions, forcing a halt to cargo transfer as lighterage vessels moved off for safety reasons. T he refloating was achieved, under the command of the W ijsmuller Salvage Master, by the large tugs De Da and Harvey Thunder, together with two port tugs. The combined bollard pull approached 400 tonnes. The lead tug had a Wijsmuller Towmaster on board, for control purposes. Mom SCHEEPVAART- EN HA ND ELM AA TSC HAPPIJ BV. SH IPOW N ERS - M ANAG ERS - BROKERS TANKER AND DRYCARGO CHAR TER IN G - FO R W A R D IN G - SHIPAG ENTS V«W1 ë rio m E X P E D I T I E & P R O J E C T E N B V. M lroor.0*..«- I GENERAL G F AND PROJECT FORWARDING "VERTOM HOUSE" 7, Oever 3161 GR RHOON The Netherlands P.O. Box AE HOOGVLIET The Netherlands Telephone Telex Vert NL Internet: Chartering fax , Tanker Chartering fax Agencies fax Techn. Nautical dept, fax , Forwarding fax BREKO NIEUW BOUW... GRENSVERLEGGEND IN SCHEEPSTECHNIEK jam Trendzetter M et hef Jowi projekt lanceerde Breko als eerste binnenvaartschepen met extra capaciteit, afm etingen x1 7mtr. Innovatieve oplossingen Zoals met één pom p twee ladingtanks bedienen o f het toepassen van nieuw e en doorontw ikkelde scheepsvormen. O n re engineers ontwerpen en adviseren a ltijd doordachte, efficiënte en kostenbesparende oplossingen. Voorbeeldfunctie Een goed voorbeeld doet volgen Daarom vinden w ij o n re ideeën regelm atig elders toegepast terug Een beter com plim ent voor onze ontwerpers is er niet. Ruim 25 jaar vakmanschap N ieuw bouw, onderhoud en reparatie voor binnenvaart en kustvaart. O nze w e rf staat garant voorvernieuwing en kwaliteit BBC Denmark langszij de Yiosonas /, --- -^rc7ut<impt/iiullfwik vsrww-breko.com MÊÊIÊÊÊÊêSêêêêÊÊÈM V l l b l l V nieuw bouw b.v. ^ S d heepvoartweg 3b Papendrech» Tel *31 (0) Fax: +31(0) S C H I P & W E R F d e ZEE - MAART 200*

7 Maand Maritiem Opdrachten Vier MPC-schepen voor Ferus Smit Opdrachten voor M aas Shipyard De werf Ferus Smit heeft opdrachten van Koninklijke W agenborg te Delfzijl verworven voor de bouw van vier ijsversterkte multi purpose containerschepen met een dwt van Maas Shipyard Hoogezand heeft van Koninklijke W a genborg Delfzijl de opdracht verworven voor de bouw van twee containerschepen. Een opdracht voor twee schepen van eenzelfde type en grootte werd verworven van de Duitse rederij Frank Dahl. Qmbouw Prinses M arg riet Vervolgopdracht Damen Shipyards-Gorinchem Scheepswerf Bijlsma m Lem mer heeft de opdracht verworven tot ombouw en verbouw van het oude schip Prinses Margriet tot passagiersschip. Het schip is in Litouwen ontmanteld en daarna versleept naar Urk. O p maandag 26 ja nuari werd het schip naar Lemmer verhaald. M et de werkzaamheden zijn naar verwachting zeven weken werk voor het grootste deel van het personeel gemoeid. Na de oplevering in het begin van dit jaar van de Aeger (bouwnummer ), type ASD tug 3211, en laatste in een serie van zes schepen, gebouwd voor de Franse rederij Sonasurf, is een vervolgopdracht verkregen voor de bouw van drie schepen van hetzelfde type. De schepen worden gebouwd voor rekening BP England.Voor nadere gegevens zie Kakuto (SW Z- september 2003). Tewaterlatingen Buitenlandse werven Nederlandse werven Sceh/eringhe In de maand december 2003 zijn in het buitenland voor Nederlandse rekening diverse casco s tewatergelaten voor afbouw in Nederland. Het betreft onder meer: Een casco, bestemd voor Peters te Kampen, waar het onder bouwnummer 501 zal worden afgebouwd. D aarnaast arriveerde bij die werf het casco Mare, voor J. M essendorp in H.I. Ambacht, voor afbouw onder bouw nummer 469. Het casco van de Balticborg voor Volharding Shipyards te Harlingen, waar het onder bouwnummer 528 zal worden afgebouwd. Het casco van de Vriesendiep, gebouwd in de Oekraïne, voor Bodewes Shipyards te Hoogezand, waar het verder zal worden afgebouwd. Het casco van de sleephopperzuiger Scelveringhe (bouwnummer 743), gebouwd bij Aker Braila werf in Roemenië. Het arriveerde op 21 januari voor de K. Damen Shipyard in Hardinx veld - G iessendam, waar het schip zal worden afgebouwd. De opdracht tot de bouw werd gegeven door Scelveringhe Scheepvaart BV te Yerseke voor rekening van gebroeders Den Herder. Het is het grootste schip ooit in opdracht gegeven aan deze D a men vestiging. De baggerpomp wordt direct aangedreven door een 180 kw Mak Dieselmotor. De voortstuwing wordt geleverd door een 4320 kw Mak motor in combinatie met een Lips CCP met een diameter van 3,6 m. De hoppercapaciteit bedraagt 3880 nri. Eveneens in december 2003, maar dan bij Nederlandse werven gingen onder meer tewater: O p 13 december bij Bodewes Shipyards te Hoogezand (bouwnummer 631) het schip de Vindö, een M PC van 4400 t dwt, wordt gebouwd voor rederij Schulte & Bruns te Papenburg. (Voor nadere gegevens zie SW Z-februari 2004.) O p vrijdag 19 december bij W aterhuizen Shipyards het casco van een binnenvaarttanker voor de Duitse rederij Jaeger, maar onder beheer van Chemgas, Rotterdam. O p zaterdag 14 februari heeft de doop en tewaterlating plaatsgevonden van de sleephopperzuiger W an Quing Sha. Dit vaartuig was in aanbouw op de werf van IHC Holland te Kinderdijk. Het schip werd gebouwd voor rekening van CH EC-G uangzou Dredging Cie-Volksrepubliek China. De doop werd verricht door mevrouw Quin Zhngfen, echtgenote van de president van de China Harbour Engineering Company. S C H I P S W E R F Om Z EE - M4MT

8 O verdracht/dopen Combivrachtschip Artem is C ontainercarrier Suzanne Het bij Damen Shipyards- Bergum gebouwde com bivrachtschip (bouwnummer 3948) van het type D C F 3850, werd te Harlingen gedoopt. Hierbij ontving het de naam Artemis. I)e eigenaar is de heer M artin Vlietstra, Het schip werd overgedragen aan OudvaartShipping te Sneek. Gegevens Damen Combi Freighter 3850: Lengteo.a m. Length m. Breedte 12.50m Holte hfddek 7.00 m. Ballast diepg m. Max. diepg m. Brutotonnagc Deadweight op 5.40 m Proeftochtsnelheid bij geballast schip en een vermogen van 1520 kw 12.5 kn. Classificatie Lloyd s Register of Shipping * 100 A l, * LM C, UMS, equipped for dangerous cargo according to SOLAS (excluding class 1 and VII). 'Equipped for carriage of containers, Strengthened for heavy cargo up to 15 t/m 2 (or equivalent notation of any other main Classification Society). Containercapaciteit (20 x 8 x 8'6 ) in ruim 113 T E U, op dek 80T E U. N a een doopplechtigheid in januari te Delfzijl heeft de overdracht plaats gevonden van de containercarrier Suzanne aan de familie Van Dam te Spijk. H et schip is bij werf Peters in Kampen onder bouw num m er 805 afgebouwd. D e Suzanne is een ijsversterkte short sea containercarrier, waarvan de afm e tingen zijn afgestemd op de vaart op het Saimaa-merengebied. H et schip heeft de volgende afmetingen: L.o.a.= 82,50 m.; B, = m al 12,50 m. en H tot hoofddek van 8 m. H et laadvermogen op Saimaa-diepgang bedraagt 2600 t. D e brutotonnage b e draagt 2409 t en de dw t bij maximum diepgang bedraagt H et schip heeft een containercapaciteit van 132 Teu, waarvan er 36 aan dek worden verscheept. In het ruim kunnen verstelschotten w orden geplaatst. De voortstuwingsinstallatie bestaat uit een Caterpillar type 3512 m o tor van 1250 kw, waarmee een dienstsnelheid van 12,5 kn. kan worden onderhouden. Doop opnemingsvaartuig Boomkorkotter voor gebroeders M arijs H et tweede hydrografische opnem ingsvaartuig Luym es werd op zaterdag 17 januari gedoopt door mevrouw L.S. Kamp-Bloem, echtgenote van de m i nister van Defensie. De doopplechtigheid vond plaats in Dokloods II, te Vlissingen. Het opnemingsvaartuig is 81,4 m. lang en kan maximaal 42 bem anningsleden accommoderen. De 'Luymes' is het tweede schip van twee nieuwe opnemingsvaartuigen die Schelde Marinebouw in opdracht heeft voor de Koninklijke Marine. De overdracht van de 'Luym es' aan de Koninklijke Marine is gepland voor het voorjaar van Het in Polen gebouwde casco van een Concorde kotter is bij Maaskant Shipyards te Stellendam als boomkorkotter afgebouwd en uitgerust. Het schip is gebouwd voor de gebroeders Marijs in Arnemuiden, heeft de naam Geertruid Adriana gekregen en is als ARM- 20(bouwnummer 580) geregistreerd. De kotter is 42,35 m. lang, 8,5 m, breed en de holte bedraagt 5,15 m. De aandrijving wordt verzorgd door een Deutz M W M motor van 1470 kw bij 545 tpm. Boomkorkotter Geertruid Adriana (foto Smits Krimpen) Derde binnenvaarttanker voor Gulf in de vaart Evenals de zusterschepen G ulf Pride en G ulf Crown, is de G ulf Harmony door Smits Machinefabriek en Scheepsreparatie B V. te Krimpen afgebouwd en afgcleverd aan G uit Oil Nederland. Het betreft een serie van vier schepen waarvan de laatste, de G ulf Stream. binnenkort kan worden opgeleverd. Dit scheepstype heeft een lengte van 85,86 m, een breedte van 10,64 m. en een diepgang van 3,05 m. De laadcapaciteit bedraagt 2100 m 3 en het maximum draagvermogen is 1750 t. Het schip w ordt voortgestuwd door een Caterpillarmotor type 3508 B. 745 kw. waarmee een snelheid van 10 kn wordt bereikt. H et schip is uitgerust met een boegschroef van 260 kw. 6 S C H I P & W E R F d e ZEE - M41BT 2004

9 ProductInfo M SC.Simulation Data Management MSC.Software Corp. (NYSE: MNS), aanbieder van simulatie- en ontwerp software en diensten, introduceert MSC.Simulation Data M anagement (SDM) MSC.SDM biedt de mogelijkheid om voortdurend simulatieprocessen en alle tussenliggende en definitieve data te managen. Hierdoor wordt de afhankelijkheid van fysieke testen verminderd, waardoor de productontwikkelingskosten kunnen dalen. Ontwikkelaars wereldwijd breiden het gebruik van virtual prototyping uit en reduceren de afhankelijkheid van fysieke prototyping. Hierdoor worden ontwikkelingskosten gereduceerd en kunnen producten sneller op de markt komen. De grotere afhankelijkheid van VPD-technieken vraagt om een mechanisme om de groeiende hoeveelheid prestatiegerelateerde productdata in digitaal formaat te beheren, en het proces dat deze data voortbrengt te managen. Virtual product development (VPD) bestaat uit een combinatie van computersimulaties en fysieke testen om productprestaties te garanderen. De simulatieprocessen zijn ongestructureerd en creëren veel data van onschatbare waarde die moeilijk te correleren is. M SC.SDM biedt de mogelijkheid om simulatieprocessen te managen en om data die in de toekomst hergebruikt kan worden op een gestructureerde wijze te beheren. Tevens biedt MSC.SDM resultaten in een vorm, die makkelijk toepasbaar is op productontwerp, MSC.SDM heeft een web gebaseerde Enterprise Simulation Portal opgezet, die de ROI van bestaande simulatietools en -systemen verder verbeterd door de productiviteit te verhogen en ondernemingen toegang te geven tot m o del- en simulatiedata. Dit maakt het mogelijk om geautomatiseerde simulaties uit te voeren, ontwerpveranderingen te evalueren en vergelijkende rapporten te generen om optimale ontwerpconfiguraties vast te stellen. Voor meer informatie: MSC.Software Benelux BV De heer Bert Knops Tel.: bert. knopsfnimscsoftware.com New-generation Integrated Bridge System N orthrop G rum m an Corporation s Sperry M arine business unit has introduced its next-generation integrated bridge system for ships, called Vision F T. This system incorporates the latest advances in marine navigation technology and combines all of the ship's navigation sensors and systems - including radars, electronic chart display and information system, gyrocompass, depth sounder, speed log, differential global positioning satellite (GPS) receivers and autopilot - into a completely integrated package. The centerpiece of the system is Sperry M arine s Voyage Management System (VMS) software, which provides easy and precise route planning and gives a clear real-time picture of the ship's precise position and movement, along with radar targets and automatic identification system data, on an electronic chart display and information system. T he system enhances safety and navigation efficiency by improving situational awareness for the ship's bridge watch officers. T he Vision F T represents a significant advance in IBS technology. T he new bridge console designs have been optimized for modern, large-screen, high-resolution flat-panel color displays, with easy front-panel access for maintenance and repairs. T he man-machine interface has been upgraded with a new ergonomic trackball control device and drop-down menu windows for easy operation to minimize the need for operator training. The Vision F T is designed as an open-architecture platform for the next generation in ship navigation and control. For instance, the Sperry Marine Pocket Bridge remote wireless m ulti-function handheld devices will make it possible for the ship's master and officers to view d a ta from the IBS and other ship systems on a palm-type computer anywhere on the ship. Another new capability is NaviVision, an aircraft-style heads-up display that projects vital ship navigation data d i rectly onto the bridge windows. More information: N orthrop G rum m an Sperry Marine BV M r J. van der Linden P.O. Box AG Vlaardingen Tel.: Fax: office_hollandf i(8perry-marine.com Website: S C H IP S W E B f da ZEE - W U

10 Brandwerende en thermisch isolerende deurprofielen Beele Engineering heeft het programma brandwerende producten uitgebreid met brandwerende en thermisch isolerende deurprofielen. De profielen, die in verschillende breedten en dikten worden geleverd, worden in sponningen van deuren aangebracht en vervullen zo een brandstopfunctie. De nieuwe deurprofielen zijn gemaakt van het zelf ontwikkelde Actifoam schuim rubber. D it brandwerend en thermisch isolerend schuimrubber is gebaseerd op de Actifiretechnologie. Producten die hierop gebaseerd zijn, worden bij brand actief en expanderen zodanig dat in korte tijd openingen volledig worden opgevuld en langdurig branddicht blijven. Het vlamdovende schuimrubber heeft een soortelijke massa van slechts 250 kg/m*. Kenmerkend voor de Actifoam-schuimrubber is de gesloten celstructuur, waardoor geen vocht wordt opgenomen. Daarmee heeft de schuim rubber bij normaal gebruik naast brandwerende ook uitstekende thermisch isolerende eigenschappen.actifoam-schuimrubber heeft een vormherstellend vermogen. In profiel vorm leent de brandwerende schuimrubber zich dan ook niet alleen als sam endrukbare, waterdichte afdichting van deuren en luiken, maar ook voor het afdichten van openingen tussen scheidingswanden en plafonds. Een belangrijke eigenschap van de geëxpandeerde Actifoamschuimrubber is dat het vervormingen van (staalconstructies moeiteloos volgt. De vervormingen kunnen optreden wanneer bijvoorbeeld m e talen deurposten tijdens een brand roodgloeiend worden en de stabiliteitgrens wordt overschreden. Voor meer informatie: Beele Engineering BV Beunkdijk N Z Aalten Tel.: Fax: Website: Alphatron M arine introduceert NaviMedia Connex verw erft vertegenwoordiging FG-Elektronik NaviM edia is de naam waaronder Alphatron M arine BV uit Rotterdam een gecombineerd C /radar/kaart/m ultimediapakket voor jachten op de markt brengt. Het unieke van NaviMedia is de combinatiekaart, radar en overlay op een W indows gebaseerde PC. Met NaviM edia kan de gebruiker kiezen uit diverse gebruiksopties, met als hoofdtaak navigatie door middel van Nobeltec electronische kaarten en radar. Daarnaast is de mogelijkheid de bijbehorende PC te gebruiken als multimedia-pc met TV en DVD. NaviMedia is gebaseerd op een compacte 12 Volt PC met W indows XP en een fraaie 15 inch T F T Mermaid design monitor. Door het modulaire concept kan er zelf een pakket worden samengesteld. De radar kan. indien gewenst, op een later tijdstip worden toegevoegd NaviMedia bevat naast de PC met DVD-speler een 15 inch T F T scherm en Nobeltec kaartsoftware. Voor de juiste werking van het systeem is verder een (DK ips-antenne nodig met N M EA output. Voorbeelden van te koppelen apparatuur zijn: - Echolood - Log - W indmeter - Televisie - Autopiloot - USB GPRS modem of satel - liet communicatiesysteem t.b.v internet en Indien er gekozen wordt voor radar, zijn er diverse mogelijkheden met betrekking tot de antenne, van een 0 32 cm radome (2kW ) tot een zes voet open scanner (12 kw ). Door middel van een waterdicht 15 inch scherm, samen met een trackerballmuis en een verlicht keyboard is een slave bediening mogelijk vanaf bijvoorbeeld de stuurstand. Voor meer informatie: Alphatron Marine De heet L. Vroombout Postbus AA Rotterdam Tel.: Fax: Website: M et de verwerving van de vertegenwoordigingsrechten van FG-Elektronik (Rückersdorf, Duitsland) brengt Connex Telecom een complete range elektro-akoestische installaties op de markt. De elektroakoestische systemen conform EN worden gebruikt om in geval van nood een snelle ontruiming mogelijk te m a ken. Daarnaast kunnen de systemen worden gebruikt als omroepinstallaties. D e installaties lenen zich onder meer voor toepassing aan boord van schepen en platforms. FG-Elektronik levert elektroakoestische installaties die gebaseerd zijn op het zelf ontwikkelde en geproduceerde ELAsysteem (Elektro-Akoestisch). D it modulaire 100 V-systeem biedt met name voordelen wanneer versterker en luidsprekers op grote afstand van elkaar liggen of wanneer in grote ruimten gelijktijdig meerdere luidsprekers moeten worden aangesproken. Het maximale uitgangsvermogen van 100 Volt wordt bereikt door middel van een transformator en garandeert dat de verliezen ook over grote afstanden en bij kleine stromen gering zijn. Het hart van het systeem wordt gevormd door een compacte, beveiligde centrale die in stand-alone, tafel- of 19 -inbouwuitvoering wordt geleverd. De centrale omvat onder meer vijf ingangen, een microfoon-voorrangmoduul voor alle uitgangen, steekplaatsen voor voor-versterkers, microfoon en dergelijke. De ELA-centrale kan worden uitgebouwd met ingangs-, bewakings- en tijdmodulen. Daarnaast omvat het leveringspakket onder meer mengunits, draadgebonden en draadloze microfoons, twee zoneversterkers, noodstroomversterkers en transformatoren. Uiteraard kunnen ook andere high-end componenten zoals M P3- of CD-spelers en telefooninterfaces in het concept worden geïntegreerd. Voor meer informatie: Connex T elecom Postbus AJ C apellea/d IJssel Tel.: Fax: W ebsite: s S C H I P S W E R F d e ZEE - M11BT 2001

SCHIP en WERF. de ZEE. It*. J

SCHIP en WERF. de ZEE. It*. J SCHIP en WERF M A R I N E T E C H N O L O G Y de ZEE It*. J 13e JAARGANG DECEMBER 2003 PERSONEEL VOOR DE MARITIEME SECTOR A PPRO VED SEAFARER M A N N IN G O FFIC E Ûf3à l\ AecrwSadbj th«dutchcouncilor

Nadere informatie

CM V ' r J t. M aritiem e A cadem ie A m sterdam. E xp ertise bij schade aan schip en lading

CM V ' r J t. M aritiem e A cadem ie A m sterdam. E xp ertise bij schade aan schip en lading CO o CM V ' r J t O O cc M aritiem e A cadem ie A m sterdam co E xp ertise bij schade aan schip en lading PER SO N EEL VOOR DE M A R ITIEM E SECTOR APPROVED SEAFARER MANNING OFFICE " T y l ii f. ISO 9002

Nadere informatie

W E R F M A R I N E T E C H N O L O G Y

W E R F M A R I N E T E C H N O L O G Y S C H IP en W E R F M A R I N E T E C H N O L O G Y PERSONEEL VOOR DE MARITIEME SECTOR APPROVED SEAFARER MANNING OFFICE ISO 9 0 0 2 T i AccmWMS» P* AcroaUKm V C A * Postbus 3036 2130 KA Hoofddorp Tel:

Nadere informatie

LOWLAND PERSONEEL VOOR DE MARITIEME SECTOR INTERNATIONAL APPROVED SEAFARER MANNING OFFICE

LOWLAND PERSONEEL VOOR DE MARITIEME SECTOR INTERNATIONAL APPROVED SEAFARER MANNING OFFICE SCHIP en W ERF PERSONEEL VOOR DE MARITIEME SECTOR APPROVED SEAFARER MANNING OFFICE Postbus 3036 2130 KA Hoofddorp Tel: 023-5570101 Fax: 023-5637944 www.lowland.com info@lowland.com r LOWLAND INTERNATIONAL

Nadere informatie

9e JA A R G A N G m a a rt 1999..V/'V- y-~f SPECIAL

9e JA A R G A N G m a a rt 1999..V/'V- y-~f SPECIAL 9e JA A R G A N G m a a rt 1999.V/'V- y-~f SPECIAL r LOWLAND INTERNATIONAL Lowland International is een projectbureau en specialist in personeels- en crewmanagement voor o.a scheepvaart en off-shore. Personeel

Nadere informatie

C H I P. & w de. ASD Tug Barunga. D eze m aand: Shipbreaking. Voortstuwing LNG-tankers. Maritieme Expertise

C H I P. & w de. ASD Tug Barunga. D eze m aand: Shipbreaking. Voortstuwing LNG-tankers. Maritieme Expertise M a r i n e C H I P T e c h n o l o g y & w de 0 4 /0 4 D eze m aand: ASD Tug Barunga Shipbreaking Voortstuwing LNG-tankers Maritieme Expertise PERSONEEL VOOR DE MARITIEME SECTOR APPROVED SEAFARER MANNING

Nadere informatie

B alder C onversion. '*Ziï&?'r, f v * v P, < S ß H I P * «W E R F. \, i \ f c o S l. I I e JAARGANG JUNI 2. 2 b L* ' Z J - ' * f i i r ^ ' - a - *

B alder C onversion. '*Ziï&?'r, f v * v P, < S ß H I P * «W E R F. \, i \ f c o S l. I I e JAARGANG JUNI 2. 2 b L* ' Z J - ' * f i i r ^ ' - a - * S ß H I P * «W E R F M A R I N E T E C H N O L O G Y 2 b f c o S l L* ' \, i \ '*Ziï&?'r, f v * v P, < Z J - ' * f i i r ^ ' I I e JAARGANG JUNI 2 - a on M a r i n -, - * B alder C onversion " v -;. 4

Nadere informatie

SCHIP en WERF -» '* Ti

SCHIP en WERF -» '* Ti SCHIP en WERF -» '* Ti PERSONEEL VOOR DE MARITIEME SECTOR APPROVED SEAFARER MANNING OFFICE ISO 9 0 0 2 V C A * Postbus 3036 2130 KA Hoofddorp Tel: 023-5570101 Fax: 023-5637944 www.lowland.com info@lowland.com

Nadere informatie

% STN ATLAS NEDERLAND

% STN ATLAS NEDERLAND en W E R F A3 110 10/99...find your way anyway - RADAR ATLAS The Radar ATLAS 1000 sets new standards in technical perform ance. It is easy to operate, sim ple to m ain tain, and adaptive to future dem

Nadere informatie

SCHIP en WERF M A R I N E T E C H N O L O. de ZEE

SCHIP en WERF M A R I N E T E C H N O L O. de ZEE r SCHIP en WERF M A R I N E T E C H N O L O de ZEE O r g a n is a tie Krupp Vosta BV is een gerenommeerde en toonaangevende organisatie die geavanceerde baggersystemen en -installaties ontwerpt en wereldwijd

Nadere informatie

Lowland International is een projectbureau en specialist in personeels- en crewmanagement voor o.a scheepvaart en off-shore.

Lowland International is een projectbureau en specialist in personeels- en crewmanagement voor o.a scheepvaart en off-shore. LOWLAND INTERNATIONAL Lowland International is een projectbureau en specialist in personeels- en crewmanagement voor o.a scheepvaart en off-shore. Personeel Opdrachtgevers Lowland International heeft voor

Nadere informatie

LOWLAND INTERNATIONAL NV

LOWLAND INTERNATIONAL NV LOWLAND INTERNATIONAL NV Lowland International is een projectbureau en speciaiist in personeels- en crewmanagement voor o.a. scheepvaart en off-shore. Personeel Lowland International heeft voor korte en

Nadere informatie

M aritiem technisch vakblad Jaargang 130 «juli/augustus 2009

M aritiem technisch vakblad Jaargang 130 «juli/augustus 2009 M aritiem technisch vakblad Jaargang 130 «juli/augustus 2009 Sombere cijfers MONTHLY AVERAGES CAPESIZE 170' Spot 17 07 & Im irvx Futur»! Spot 3 J u n i 2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -

Nadere informatie

Lowland International is een projectbureau en specialist in personeels- en crewmanagement voor o.a scheepvaart en off-shore.

Lowland International is een projectbureau en specialist in personeels- en crewmanagement voor o.a scheepvaart en off-shore. LOWLAND INTERNATIONAL Lowland International is een projectbureau en specialist in personeels- en crewmanagement voor o.a scheepvaart en off-shore. Personeel Lowland International heeft voor korte en lange

Nadere informatie

Rotating pistons - the vital difference for medium-speed engines

Rotating pistons - the vital difference for medium-speed engines Rotating pistons bring the same benefits to Sulzer ZA40S engines as does revolving satellites - equalizing temperatures and thermal loads. Just as space satellites are inaccessible for repair and maintenance

Nadere informatie

De Nota Zeescheepvaartbeleid De trawlers Wiron 1 en 2 Scheepsnieuwbouw Schelde-Oost

De Nota Zeescheepvaartbeleid De trawlers Wiron 1 en 2 Scheepsnieuwbouw Schelde-Oost MARINE TECHNOLOGY De Nota Zeescheepvaartbeleid De trawlers Wiron 1 en 2 Scheepsnieuwbouw Schelde-Oost LOWLAND INTERNATIONAL NV Lowland International is een projectbureau en specialist in personeels- en

Nadere informatie

WERKEN ALS INGENIEUR OP WERELDNIVEAU

WERKEN ALS INGENIEUR OP WERELDNIVEAU WERKEN ALS INGENIEUR OP WERELDNIVEAU WIJ ZOEKEN NAAR TECHNISCHE PROFESSIONALS H et m a a kt niet uit w e lk e u itd a g in g je b ij Shell w ilt a a n g a a n, w ij kunnen je een ca rriè re b ie d e n

Nadere informatie

EUROPORTNUMMER. met: plattegrond en lijst van deelnemers. Damen Tractor Tug Genua Overacht dieselmotoren

EUROPORTNUMMER. met: plattegrond en lijst van deelnemers. Damen Tractor Tug Genua Overacht dieselmotoren EUROPORTNUMMER met: plattegrond en lijst van deelnemers Damen Tractor Tug Genua Overacht dieselmotoren H et integreren van scheepvaartelektromca in gebruikersvriendelijke, aantrekkelijke system en is voor

Nadere informatie

M O V E F O R W A R D W ITH C O N F ID E N C E

M O V E F O R W A R D W ITH C O N F ID E N C E Bureau Veritas Marine Nederland Nationaal netwerk van 2 vestigingen (Rotterdam en Groningen) en 60 m edewerkers. Leveringsprogram m a: ontwerp beoordeling, evaluaties, inspecties en certificering. Activiteiten

Nadere informatie

AGAM Motoren Rotterdam B.V.

AGAM Motoren Rotterdam B.V. WBl. TIJDSCHRIFT VOOR I LM I w SCHIP EN WERF 53STE JAARGANG NR I9 19 SEPTEMBER I986 Der Antrieb kommt von» % # 1 la force I & motrice means power and propulsion AGAM Motoren Rotterdam B.V. Hoofdvertegenwoordiging

Nadere informatie

Maritiem technisch vakblad Jaargang 18 september 2008. Emotion. Scheepsbeschrijving Ugie Runner

Maritiem technisch vakblad Jaargang 18 september 2008. Emotion. Scheepsbeschrijving Ugie Runner Maritiem technisch vakblad Jaargang 18 september 2008 9 Emotion Kamper kogge hoog aan de wind Project SafeTug Scheepsbeschrijving Ugie Runner Interlas B.V. Oranjelaan 56 3181 HA Rozenburg T 0181-295750

Nadere informatie

M-Class-frigate m.s. Waimea Positie-nauwkeurigheid van een STERSBESTEK

M-Class-frigate m.s. Waimea Positie-nauwkeurigheid van een STERSBESTEK M-Class-frigate m.s. Waimea Positie-nauwkeurigheid van een STERSBESTEK f f T YOUR COURSi f OR 27e Internationale Maritieme Tentoonstelling 9e Internationale Binnenvaart Tentoonstelling \ 14 18 November

Nadere informatie

Formule-1-techniek voor de Lemsteraak

Formule-1-techniek voor de Lemsteraak Formule-1-techniek voor de Lemsteraak Maritiem technisch vakblad Jaargang 134 maart 2013 3 De Inventory of Hazardous Materials Onderzoek naar het kapseizen van de Waldhof Blijf slingeren voor het KNMI

Nadere informatie

Abis B-serie. The Shanghai M aritim e Experience Scheepskennis vertaald in het Chinees Eerbetoon aan Ernst Vossnack

Abis B-serie. The Shanghai M aritim e Experience Scheepskennis vertaald in het Chinees Eerbetoon aan Ernst Vossnack Abis B-serie The Shanghai M aritim e Experience Scheepskennis vertaald in het Chinees Eerbetoon aan Ernst Vossnack THE FINISHING TOUCH Offshore Wind Utility Vessels Crew Boats Fore more details please

Nadere informatie

PERSONEEL VOOR DE MARITIEME SECTOR A P P R O V E D S E A F A R E R MANNING O F F IC E. r LOWLAND E3 IS O 9 0 0 2 INTERNATIONAL

PERSONEEL VOOR DE MARITIEME SECTOR A P P R O V E D S E A F A R E R MANNING O F F IC E. r LOWLAND E3 IS O 9 0 0 2 INTERNATIONAL 12e JAARGANG JANUARI 2002 PERSONEEL VOOR DE MARITIEME SECTOR A P P R O V E D S E A F A R E R MANNING O F F IC E E3 IS O 9 0 0 2 V C A * Postbus 3036 2130 KA Hoofddorp Tel: 023-5570101 Fax: 023-5637944

Nadere informatie

Vakblad voor de upstream olie-, GAS-, DUURZAME-, petrochemische- en baggerindustrie

Vakblad voor de upstream olie-, GAS-, DUURZAME-, petrochemische- en baggerindustrie 1 nr. 1-2015 - JAARGANG 32 Vakblad voor de upstream olie-, GAS-, DUURZAME-, petrochemische- en baggerindustrie VBMS heeft zich gespecialiseerd in totaaloplossingen voor het installeren van elektriciteitskabels

Nadere informatie

AEGIR GRYPHON A BELASTING CONSTRUCTIE PAGINA 4 PAGINA 12 PAGINA 20 PAGINA 48 YEARS YEARS YEARS

AEGIR GRYPHON A BELASTING CONSTRUCTIE PAGINA 4 PAGINA 12 PAGINA 20 PAGINA 48 YEARS YEARS YEARS nr. 4-2013 - JAARGANG 30 YEARS Vakblad voor de upstream olie-, GAS-, DUURZAME-, petrochemische- en baggerindustrie YEARS YEARS Uitgerust met een indrukwekkend pakket aan state-of-the-art mission equipment

Nadere informatie

Inhoud. 3 Lloyd s Register kan effi ciënterwerken dan IVW. 5 Het zijn nog steeds goede tijden. 7 Alphatron integreert AIS in rivierrader

Inhoud. 3 Lloyd s Register kan effi ciënterwerken dan IVW. 5 Het zijn nog steeds goede tijden. 7 Alphatron integreert AIS in rivierrader WEEKBLAD Inhoud 3 Lloyd s Register kan effi ciënterwerken dan IVW 5 Het zijn nog steeds goede tijden 7 Alphatron integreert AIS in rivierrader Regelaars die energie besparen 9 Kabeldoorvoer vraagt om aandacht

Nadere informatie

Varen zonder emissies

Varen zonder emissies Varen zonder emissies 200 jaar W illiam Froude Procesbeheersing in de scheepsbouw Ontwikkelingen in kadeconstructi Wil jij werken voor de wereldwijde marktleider in custom-built luxe motorjachten? D e

Nadere informatie

Magazine. Doop Holland-klasse. Interview rector magnificus Karel Luyben 01-2010

Magazine. Doop Holland-klasse. Interview rector magnificus Karel Luyben 01-2010 Magazine 01-2010 Doop Holland-klasse Informatiegestuurd optreden bij KMar Eindhoven Vizier op Verebus, Brandt en DSM Dyneema Interview rector magnificus Karel Luyben UW MISSIE BEPAALT ONZE VISIE Tecnovia

Nadere informatie