Sensa Zorg is ontstaan door de groeiende vraag naar klantgerichte zorg, waarbij rekening gehouden wordt met de culturele achtergrond van cliënten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sensa Zorg is ontstaan door de groeiende vraag naar klantgerichte zorg, waarbij rekening gehouden wordt met de culturele achtergrond van cliënten."

Transcriptie

1 Informatiefolder

2 Sensa Zorg is ontstaan door de groeiende vraag naar klantgerichte zorg, waarbij rekening gehouden wordt met de culturele achtergrond van cliënten. Sensa Zorg biedt hulp aan cliënten met verschillende achtergronden. Echter, we zijn gespecialiseerd in het bieden van hulp aan cliënten met niet-westerse achtergrond. Sensa Zorg is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Daarnaast leveren wij zorg aan ouderen, lichamelijk gehandicapten, mensen met psychische problemen, chronisch zieken en vrouwen in de kraamtijd. Ook doet Sensa Zorg in samenwerking met lokale pleegzorginstellingen aan de werving van pleegouders.

3 De cliënt staat centraal. De zorg wordt geboden op een manier die past bij uw situatie. De persoonlijke belangen en/of behoeften van de cliënt staan centraal. U bepaalt wat nodig is en wij passen de zorg daarop aan. Na een intakeprocedure wordt veelal duidelijk wat de behoeften zijn. Sensa Zorg is een organisatie met hart voor de zorg. Vanuit dit perspectief wordt deskundigheid, professionaliteit, betrokkenheid, flexibiliteit en motivatie verwacht van de medewerkers. Zij moeten bekwaam en flexibel zijn om meerdere en complexere hulpvragen van cliënten te kunnen behandelen. Niet alleen de centrale hulpvraag, maar ook de probleemfactoren omtrent de leef- en woonomgeving van cliënten vragen om aandacht en om een professionele aanpak. Voor het scheppen van een vertrouwde zorgomgeving, is het van belang dat de zorg door een vaste persoon aangeboden wordt. Sensa Zorg beschouwt elke cliënt als uniek. Uniek als persoon en uniek in de zorgvraag. Cliënt geeft zelf de wijze en richting van de zorg aan, waarop Sensa Zorg, in overleg met haar naasten en ketenpartners, binnen de kwaliteitsnormen en de wettelijke richtlijnen deze afstemt. Uw hart is onze zorg. Laat uw hart weer centraal staan. Sensa Zorg

4 Wilt u thuis blijven wonen, maar kunt u (tijdelijk) niet meer alles zelf? Passende zorg in uw vertrouwde omgeving biedt dan uitkomst. Sensa Zorg wilt u hierbij helpen. Wij bieden zowel huishoudelijke verzorging alsook persoonlijke verzorging en verpleging in de vertrouwdheid van uw eigen huis.

5 Thuiszorg Huishoudelijke verzorging Indien u (tijdelijk) niet in staat bent uw huishouden te doen wegens ziekte of ouderdom en geen of weinig hulp krijgt van uw naasten kunt u in aanmerking komen voor hulp in uw huishouden. Wij zorgen ervoor dat er elke week een vaste medewerker bij u langskomt om huishoudelijke taken te verrichten. Van tevoren worden uw wensen en behoeften en onze mogelijkheden met u besproken. Persoonlijke verzorging Sensa Zorg biedt professionele en respectvolle hulp in de eigen, vertrouwde omgeving in nauw overleg met de cliënt. U kunt onze zorgverleners inschakelen na bijvoorbeeld een ongeval of bij (langdurige) ziekte, bij psychische problemen zoals dementie en de ziekte van Alzheimer, maar ook voor aanvullende verzorging als de bestaande zorg niet toereikend is. Verpleging Als u ziek of gehandicapt bent, zijn onze verpleegkundigen er om u te verplegen. Dat kan dan gaan om het verzorgen van wonden, het toedienen van medicijnen of het geven van injecties. Maar het kan ook zijn dat u gespecialiseerde verpleegkundige hulp nodig heeft, bijvoorbeeld een infuus voor het bestrijden van pijn. Tegenwoordig kan dat in de thuissituatie. Verzorging, verpleging, begeleiding... Wij zorgen voor verandering. Thuiszorg

6 Het kan zijn dat u door een handicap of ziekte beperkt bent. Of u bent ouder van een verstandelijk beperkt kind en/of jong volwassene. Dit kan veel onzekerheden en vragen over de toekomst en de ontwikkeling met zich meebrengen. Sensa Zorg kan u hierin begeleiden. Wij bieden begeleiding zowel individueel als in groepsverband.

7 Begeleiding Individuele begeleiding Individuele begeleiding wordt voornamelijk thuis geboden. Dit kan zijn in de vorm van gezinsbegeleiding waarin ouders ondersteund en geadviseerd worden over de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. En/of het kind of de volwassene zelf krijgt gespecialiseerde individuele begeleiding. Een cursus Tripple P kan een onderdeel zijn. Afhankelijk van de hulpvraag kan dit op diverse niveaus worden geboden. Sensa Zorg tracht een schakel te zijn tussen ouders, instellingen, scholen en/of andere betrokken instellingen. Door onder meer ondersteuning op dit gebied te bieden tracht Sensa Zorg enerzijds de overbelasting van ouders te verminderen en anderzijds de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van cliënt te vergroten. Begeleiding in groepsverband Sensa Zorg biedt dagbesteding aan kinderen en jong volwassenen. Dit wordt geboden in de vorm van weekend- en/of vakantie opvang en doordeweekse dagbesteding. Kinderen en jong volwassenen leren op de dagbesteding vaardigheden die nodig zijn om zo goed mogelijk te kunnen functioneren in de samenleving. Na een observatieperiode van 2 weken wordt er een ontwikkelingsplan opgesteld om zo gericht mogelijk te werken aan de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind en/of jong volwassene. We werken met een vast dagprogramma dat verduidelijkt wordt d.m.v. pictogrammen en foto s. U bepaalt wat nodig is en wij passen de zorg daarop aan. Begeleiding

8 Pleegzorg. Misschien is dat een term die al bij velen bekend is. Toch zijn er in Amsterdam, Haarlem, Zaandam en omstreken veel kinderen die nog op een plekje wachten bij pleegouders. De wachtlijsten zijn lang en er is een schaarste aan pleegouders, met name aan pleegouders van nietwesterse afkomst. Voor meer informatie over pleegzorg kunt u contact opnemen met Sensa Zorg.

9 Pleegzorg Wat is pleegzorg? Pleegzorg is het tijdelijk opvangen van een kind van iemand anders. Er kunnen zich situaties voordoen waardoor een kind(eren) niet meer thuis kunnen wonen. Dit kan zijn omdat ouders niet meer kunnen zorgen voor hun kind of de relatie ernstig is verstoord. In dat soort gevallen wordt er gezocht naar een andere oplossing. Pleegzorg is dan de eerste keuze. Dit staat het meest dicht bij de natuurlijke gezinssituatie. Diversiteit De diversiteit in achtergronden van pleegkinderen in Nederland is in de afgelopen jaren enorm gegroeid. Om een pleegkind een zo vertrouwd mogelijke gezinsomgeving te bieden, is het noodzakelijk om het kind in een pleeggezin te plaatsen met eenzelfde achtergrond. Het aantal niet-westerse pleeggezinnen is echter veel kleiner dan het aantal nietwesterse pleegkinderen. Rol van Sensa Zorg Sensa Zorg neemt ook hier haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en werkt officieel samen met een aantal lokale pleegzorginstellingen. De samenwerking bestaat uit het werven van niet-westerse pleegouders voor nietwesterse pleegkinderen. Door middel van o.a. het geven van voorlichtingen brengt Sensa Zorg Pleegzorg onder de aandacht van verschillende etnische doelgroepen. Hiermee is Sensa Zorg een belangrijke schakel tussen betrokken instellingen en de eerder genoemde doelgroepen. Pleegouder worden? Het is niet zomaar iets om de zorg van een kind op u te nemen. U moet voldoen aan een aantal criteria en voorwaarden die aan pleegouderschap zijn gekoppeld en een selectietraject doorlopen. Uiteindelijk zijn pleegkinderen vooral kinderen. Pleegzorg

10 Sinds 1 januari 2012 hebben Sensa Zorg en Kraamzorg Anne besloten om hun krachten te bundelen, door een kraamzorgbureau te starten in de regio Noord-Holland met aandacht voor zorg in eigen taal en cultuur. De samenwerking met Kraamzorg Anne is voor beide organisaties een bewuste stap geweest: namelijk het aanvullen en beschikbaar stellen van kraamzorg, waarbij indien nodig rekening gehouden wordt met cultuurverschillen en taalbarrières. Voor meer informatie kunt u ons telefonisch bereiken op nummer: Ook kunt u terecht op onze website:

11 Kraamzorg Anne Kraamzorg Anne Kraamzorg Anne is een kraamzorgorganisatie die sinds 2005 de volgende diensten biedt; assistentie bij de bevalling, verzorging van moeder en kind, zorg voor het gezin, voorlichting en advies. Kraamzorg Anne staat open voor het bieden van hulp aan een ieder die kraamzorg nodig heeft, ongeacht de achtergrond, etniciteit etc. Wel is Kraamzorg Anne gespecialiseerd in het bieden van hulp in eigen taal en cultuur. Daarom vindt u bij Kraamzorg Anne kraamverzorgenden die thuis zijn in diverse culturen en meerdere talen spreken, variërend van Engels en Frans tot Turks en Arabisch. Dat maakt haar anders dan haar collega-instellingen en kan als reden voor haar succes genoemd worden. Het kennen van en rekening houden met de normen en waarden van diverse culturen/religies en het spreken van dezelfde taal, zorgen voor een vertrouwde zorgomgeving. De drempel wordt daarmee lager en mensen voelen zich vertrouwd met de hulp die ze aangeboden krijgen, aanvaarden adviezen beter en kunnen ook makkelijker aangestuurd worden. Aanmelding Kiezen voor Kraamzorg Anne, betekend kiezen voor individuele aandacht. Vanaf de eerste intake staan uw wensen volledig centraal. In onze visie is het verlenen van kraamzorg zeer persoonlijk. Wij zetten dan ook alles op alles om een optimale match te realiseren. Een kraamverzorger die prima Engels, Frans of Turks spreekt? Iemand die zich meteen binnen uw cultuur thuis voelt? Bij Kraamzorg Anne werken kraamprofessionals met sterk verschillende achtergronden. Maar één ding hebben al onze medewerkers gemeen: zij willen u graag helpen om deze bijzondere periode aangenaam te laten verlopen! Zorg uit vertrouwde handen Zorg uit ons hart Anne Kraamzorg

12 De missie van Sensa Zorg is om verschillende hulpvormen onder één dak te kunnen bieden, waarbij korte lijnen met ketenpartners een belangrijke rol spelen. Sensa Zorg werkt graag samen met ketenpartners om zo expertise uit te wisselen en alle zorg onder één dak te bieden. Zo hoeft ze haar cliënten niet van het kastje naar de muur te sturen en kan de gevraagde zorg zonder wachttijden zelf regelen. Zij werkt op dit moment samen met verschillende organisaties, zoals Jellinek, VUmc Alzheimer, de Bascule, Spirit en andere locale pleegzorginstellingen.

13 Ketenpartners Kinder- & Jeugdpsychiatrie In samenwerking met de Bascule is Sensa Zorg een project gestart in Haarlem. Het project is gericht op het gezamenlijk opzetten en aanbieden van ambulante hulp aan kinderen en jeugdigen met een (lichte) verstandelijke beperking en/of een psychische stoornis. Sensa Zorg signaleert dit tekort en heeft ervaren dat voor haar cliënten de stap naar de reguliere Jeugd GGZ groot is. De samenwerking met de Bascule, Divisie Verstandelijke Beperking is voor beide een bewuste stap: namelijk het aanvullen/toevoegen en beschikbaar stellen van ambulante specialistische multidisciplinaire zorg voor kinderen en jeugdigen met een (lichte) verstandelijke beperking en/of een psychische stoornis in deze regio s. De Bascule is een academisch centrum dat psychiatrische zorg aan kinderen, jongeren en gezinnen in Amsterdam en omstreken verleent. Verschillende hulpvormen onder één dak. Ketenpartners

14 Verslavingszorg In samenwerking met Jellinek (onderdeel van Arkin) biedt Sensa Zorg verslavingszorg. Samen wordt er gekeken hoe de moeilijk bereikbare doelgroepen (verslaafden van niet-westerse afkomst) benaderd kunnen worden voor behandeling en hoe er zorg binnen de thuissituatie ingezet kan worden wat past bij de belevingswereld van deze mensen. Sensa Zorg zet voor dit project een team deskundige begeleiders en verzorgers in die met oog voor verschillen de gevraagde zorg kunnen bieden.

15 Ketenpartners Jellinek biedt preventie en behandelt klachten die veroorzaakt zijn door problematisch middelengebruik of andere risicovolle leefstijlen. Dementie van de onderzoeken aan de belevingswereld en capaciteiten van de doelgroep, het bieden van behandeling en begeleiding en het regelen van de nazorg in de thuissituatie. In samenwerking met VUmc Alzheimercentrum wordt er gekeken hoe dementie bespreekbaar en behandelbaar gemaakt kan worden binnen de niet-westerse doelgroep. Deze groep maakt betrekkelijk weinig gebruik van de bestaande voorzieningen en staan vaak niet open voor diagnose en behandeling. Onbekendheid, taboe, angst voor roddel, culturele barrières en taalproblemen zijn hier de belangrijkste oorzaken voor. De samenwerking bestaat uit het organiseren van voorlichting in eigen taal voor zowel cliënten als hun mantelzorgers, het aanpassen VUmc Alzheimercentrum is een diagnostiek- en behandelcentrum als onderdeel van de afdeling Neurologie van het VUmc. Korte lijnen met ketenpartners spelen een belangrijke rol. Ketenpartners

16 Aanvragen Zorg Zorg aanvragen bij Sensa Zorg kan op verschillende manieren. U kunt ons telefonisch benaderen of uw zorgvraag op de mail zetten. Ook kunt u gebruik maken van het contactformulier op onze website Heeft u vragen? Aarzel niet en bel of mail ons gerust! Ons team van deskundigen staan u graag te woord. Aanvragen zorg Zodra uw aanmelding bij ons binnen komt, nemen wij binnen 3 werkdagen contact met u op. Wij maken dan telefonisch een afspraak voor een intake bij u thuis. Een van onze medewerkers komt bij u langs om uw hulpvraag te bespreken en samen met u de nodige formulieren in te vullen. Indien u al een geldige indicatie heeft, wordt de nodige zorg binnen 3 werkdagen geregeld. Mocht dit niet het geval zijn dan ondersteunen wij u bij het aanvragen van een indicatie. Afhankelijk van uw situatie kan zo n aanvraag 6 tot 8 weken duren. Voor spoedaanvragen gelden andere voorwaarden. Vergoeding De zorg wordt vergoed door de gemeente of de AWBZ. Uiteraard dient u wel aan een aantal criteria te voldoen. Tijdens de aanvraag worden deze getoetst. We kunnen de zorg zowel in Zorg In Natura bieden als op basis van Persoonsgebonden Budget. Kwaliteit Sensa Zorg houdt de kwaliteit van haar zorgverlening nauwlettend in de gaten. Cliënttevredenheid staat bij elke vorm van de zorgverlening centraal, met als doel de kwaliteit te bewaken en zo nodig te verbeteren. Uiteraard is ook een klachtenregeling en een privacyreglement onderdeel van het kwaliteitsbeleid. We zijn als organisatie aangesloten bij branchevereniging BTN en we hebben een cliëntenraad. Voor meer informatie over deze onderwerpen verwijzen we u graag naar onze website: Ketenpartners

17 Aanmeldingsformulier Aanvrager Ik vul deze zorgaanvraag in voor: Mezelf Anders: Naam/Achternaam: Geslacht: man vrouw Geboortedatum: / / Geboorteplaats: Nationaliteit(en): Contact Woonadres: Nr.: Postcode: Plaats: Telefoon: Mobiel: Gewenste Zorg Soort Zorg Huishoudelijke verzorging Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Opvang Pleegzorg Kraamzorg Voorbeelden: Hulp bij huishoudelijke taken, zoals schoonmaken, koken, boodschappen doen. Hulp bij douchen, aankleden, scheren, medicijnen innemen of naar de wc gaan. Medische hulp, zoals verwondingen en injecties of hulp bij zelf leren injecteren. Hulp bij organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven, zoals dagindeling. Dagopvang, weekendopvang, vakantieopvang. Tijdelijke opvang van kinderen door pleegouders. Huishoudelijke verzorging en persoonlijke verzorging van kraamvrouw en baby. Indicatie voor gewenste zorg aanwezig? Ja: uur per week, geldig t/m / / Nee Opmerkingen U kunt het volledig ingevulde aanmeldingsformulier in een voldoende gefrankeerde envelop opsturen naar: Sensa Zog, t.a.v. Zorgadministratie, Postbus 8898, 1006 JB Amsterdam

18 Postadres: Sensa Zorg Postbus JB Amsterdam Hoofdkantoor Haarlem: Gebouw Polderzicht Professor van der Scheerstraat AM Haarlem Locatie Amsterdam: Huis van de Wijk De Buurtzaak Marius Bauerstraat AR Amsterdam Telefoon: Fax: Mobiel: Website: Twitter: Facebook: twitter.com/sensazorg facebook.com/sensazorg

Voor alle zorg bij u thuis

Voor alle zorg bij u thuis Voor alle zorg bij u thuis 1 2 Inhoudsopgave Pagina Voor alle zorg bij u thuis 4 Samenwerking 5 De verschillende vormen van thuiszorg 5 Kraamzorg 6 - Kraamzorg aanvragen Jeugdgezondheidszorg 9 - Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling Mantelzorg-ondersteuning Sociaal netwerk Daginvulling Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Kortdurend verblijf Thuissituatie Opvoed- en opgroeisituatie (ouder) Zintuigspecifiek Huisvesting Financiële situatie

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Ondersteunen van het sociaal systeem

Ondersteunen van het sociaal systeem DC 52 Ondersteunen van het sociaal systeem 1 Inleiding Vroeger werden ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking geïsoleerd van de samenleving opgevangen in grote instellingen. De opvattingen

Nadere informatie

Begrippenboek. Begeleiding in

Begrippenboek. Begeleiding in december 2011 Begrippenboek Begeleiding in de AWBZ TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Colofon Disclaimer: Dit begrippenboek is met zorgvuldigheid en met medewerking van diverse partijen samengesteld;

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur

maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur vragen over hulp bij het huishouden? VIA Houten, Vraagbaak voor Informatie en Advies Hollandsspoor 1 (in Loericker Stee), Houten Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur Telefonisch bereikbaar:

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse

Nadere informatie

Uitval project Door!

Uitval project Door! Uitval project Door! Uitval project Door! mevrouw drs. T. Rietveld P. van Daal PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant mei 2007 Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Florence komt bij u thuis Informatie over thuiszorg

Florence komt bij u thuis Informatie over thuiszorg Florence komt bij u thuis Informatie over thuiszorg Inleiding In de brochure Florence Thuiszorg vindt u belangrijke informatie over de zorgverlening die wij thuis bieden. Als u na het lezen van deze brochure

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

De juiste zorg, prettig bij u thuis

De juiste zorg, prettig bij u thuis De juiste zorg, prettig bij u thuis Veelzijdig in zorg Care: Persoonlijke Verzorging en Verpleging Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in

Nadere informatie

HET VERBETEREN VAN MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN ONDERSTEUNING VOOR

HET VERBETEREN VAN MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN ONDERSTEUNING VOOR HET VERBETEREN VAN ONDERSTEUNING VOOR MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Achtergrond 3 1.1 Mantelzorgers van oudere migranten in Nederland 3 1.2 Visies op mantelzorg en ontwikkelingen

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

DEFINITIEF CONCEPT. Het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg. Definitief concept. Maaike Veenvliet Linda Nijeboer INDICATIESTELLING KRAAMZORG

DEFINITIEF CONCEPT. Het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg. Definitief concept. Maaike Veenvliet Linda Nijeboer INDICATIESTELLING KRAAMZORG INDICATIESTELLING KRAAMZORG Het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg Definitief concept COMPLIANCE CONSULT, 20 JUNI 2005 Maaike Veenvliet Linda Nijeboer SAMENVATTING Inleiding en vraagstelling Er is op

Nadere informatie

Brochure Stichting Elckerlyc

Brochure Stichting Elckerlyc Brochure Stichting Elckerlyc Inhoud 1. Stichting Elckerlyc - in het kort... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Toelating... 3 1.3 Wet- en regelgeving... 3 2. Stichting Elckerlyc... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Visie...

Nadere informatie

Hier zijn we u mee van dienst

Hier zijn we u mee van dienst P a g i n a 1 Hier zijn we u mee van dienst Dienstenboek 2013-2014 P a g i n a 2 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave pag. 2 2. Voorwoord pag. 3 3. Hulp in Crisissituaties pag. 5 3.1. Tijdens kantooruren: CVD

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

Logeren is: ergens anders slapen dan thuis! Logeermogelijkheden in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland. Samenwerkende organisaties ASVZ NH

Logeren is: ergens anders slapen dan thuis! Logeermogelijkheden in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland. Samenwerkende organisaties ASVZ NH Logeren is: ergens anders slapen dan thuis! Samenwerkende organisaties ASVZ NH De Hartekamp Groep Heliomare Rozemarijn SIG: organisatie voor wonen en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap

Nadere informatie