Realiseren met Realisme. Februari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Realiseren met Realisme. Februari 2014"

Transcriptie

1 Realiseren met Realisme Februari 2014

2 Green Spread, het Energieakkoord en CoopDeZon INLEIDING

3 Inleiding Green Spread InEnergie Holding BV (Green Spread) richt zich via Green Spread Advies & Ontwikkeling BV op het ontwikkelen van lokale duurzame-energieproductiemiddelen. Green Spread wil deze productiemiddelen koppelen aan lokale afname via de leveringsvergunning van InEnergie Levering BV en aan lokaal geld via het crowdfundingplatform van stichting Greencrowd. Naar aanleiding van de uitwerking van het Energieakkoord, dat op 1 januari 2014 in werking is getreden, ziet Green Spread grote kansen om via een standaardconcept zonne-energie-installaties rendabel te ontwikkelen en te exploiteren. Green Spread heeft dit standaardconcept CoopDeZon genoemd en dit document gaat in op de uitwerking van CoopDeZon.

4 Energieakkoord Per 1 januari 2014 komen leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren in aanmerking voor een (energie)belastingkorting van 7,5 cent per kwh op hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze productie-installatie wonen. De korting van 7,5 cent per kwh (inclusief BTW gaat het om circa 9 cent) wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de leden, tot het eigen verbruik (maximaal kwh per jaar). Leden hebben met deze regeling lagere kosten en de coöperatie heeft inkomsten dankzij de verkochte stroom.

5 CoopDeZon Green Spread Advies & Ontwikkeling BV (GSA&O) heeft samen met zusterbedrijven InEnergie Projecten (IEP), InEnergie Levering (IEL) en stichting Greencrowd (Greencrowd) een concept ontwikkeld dat gericht is op het collectief eigendom van zonnepanelen op maatschappelijk vastgoed in een bepaald postcodegebied. CoopDeZon berekent het rendement van de coöperatieleden op basis van de afgegeven zekerheid van 10 jaar (de minimale duur van de kortingsregeling). CoopDeZon berekent tevens het rendement voor ieder jaar dat de regeling langer duurt. In de berekeningen gaat CoopDeZon ervan uit dat de korting bij een eventuele verlaging meteen naar nul cent per kwh gaat.

6 Voor wie? CoopDeZon is primair bedoeld voor de volgende partijen: 1. Gemeenten en andere bedrijven/organisaties die de zeggenschap hebben over veel dakoppervlak. In het geval van een gemeente kan het hier bijvoorbeeld gaan om sporthallen, brandweerkazernes, scholen, gemeentehuizen, buurthuizen, zwembaden et cetera. Daarnaast kunnen andere vastgoedbezitters de voordelen van CoopDeZon ervaren. Denk hier aan: transportbedrijven, de IKEA et cetera. 2. Lokale initiatieven die hulp kunnen gebruiken bij het verduurzamen van de eigen leefomgeving. Veel lokale energiecoöperaties en/of -bedrijven willen graag werk maken van duurzame projecten, maar beschikken zelf niet over de kennis, ervaring en/of middelen om efficiënt gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die het Energieakkoord hiervoor biedt.

7 CoopDeZon STAPPENPLAN

8 Stappenplan Het CoopDeZon-concept kent zes stappen: 1. Ontwikkelen business case 2. Oprichten coöperatie 3. Creëren van lokale betrokkenheid 4. Werven van leden en gelden 5. Realiseren van het project 6. Exploitatie van het systeem

9 Stap 1 GSA&O ontwikkelt de business case. Dit omvat onder meer: Het locatieonderzoek Geschiktheid dak, beschaduwing, instraling, aansluiting, etc. Het technisch ontwerp Bestek, offertes van lokale leveranciers Het uitwerken van de business case en het financiële voorstel aan de toekomstige leden van de lokale energiecoöperatie

10 Stap 2 GSA&O gaat de business case hard maken GSA&O richt een lokale energiecoöperatie op waarbij het bestuur in eerste instantie wordt gevormd door de eigen medewerkers van GSA&O. De coöperatie wordt opgericht op basis van standaardstatuten welke zijn opgesteld door Eversheds Faasen GSA&O sluit in naam van de coöperatie overeenkomsten voor het gebruik van het dak / de daken GSA&O sluit in naam van de coöperatie een overeenkomst voor de levering van de duurzaam opgewekte elektriciteit GSA&O gaat uit naam van de coöperatie bindende offertes vragen voor de turn-key-realisatie van het zonne-energie-systeem GSA&O vraagt een beschikking aan bij de belastinginspecteur ten behoeve van de coöperatie

11 Stap 3 GSA&O gaat lokale betrokkenheid creëren: Er wordt een website voor de energiecoöperatie ingericht met een eigen, lokale huisstijl Er worden informatieavonden georganiseerd De lokale pers wordt geïnformeerd Via sociale media (Facebook, Twitter, LinkedIn) worden mensen continu op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de energiecoöperatie

12 Stap 4 Werven investeringsgelden: Het project wordt op het crowdfundingplatform van Greencrowd geplaatst, waar mensen zich kunnen aanmelden als lid van de coöperatie en waar zij kunnen aangeven voor hoeveel panelen zij mee willen doen en of ze klant willen worden van IEL Wanneer er voldoende leden zijn, kan het project worden uitgevoerd

13 Stap 5 Realisatie van de zonnepanelen: IEP verzorgt het projectmanagement rondom de realisatie van de zonnepanelen IEP verzorgt de aanvraag van de productieaansluiting voor de zonnepaneleninstallatie IEP maakt gebruik van lokale installateurs en liefst van de huisinstallateur van het pand zelf (mits deze gekwalificeerd is om zonnepanelen te plaatsen) Na testen en oplevering van het systeem zorgt IEP voor een procesverbaal, zodat de garanties op het systeem zijn gewaarborgd IEP neemt de voorfinanciering de BTW op de installatie voor haar rekening zodat de coöperatie geen extra gelden van de leden of van een bank hoeft aan te trekken

14 Stap 6 Exploitatie van de zonnepanelen De opgewekte stroom wordt afgenomen door IEL en IEL levert deze aan de leden van de coöperatie naar rato van hun aandeel in de installatie IEL legt verantwoording af aan de Belastingdienst over zowel de opgewekte als de afgenomen hoeveelheid stroom GSA&O voert het management over de coöperatie en zorgt onder meer voor de ledenvergaderingen (waar een nieuw bestuur kan worden gekozen), de administratie en jaarrekening en de benodigde verzekeringen Het jaarlijkse rendement van de coöperatie wordt uitgekeerd via Greencrowd

15 Uitgangspunten GSA&O werkt zoveel als mogelijk samen met lokale partijen, zoals installateurs en eventueel banken. GSA&O heeft voor het concept CoopDeZon een aantal kaders en standaarden bepaald in samenwerking met gerenommeerde partijen zoals Triodos (bank), Eversheds Faasen (advocatuur en notariaat) en CROP (accountants en fiscalisten) om te voorkomen dat de leden van de coöperatie onnodige risico s lopen en om te borgen dat er een efficiënte bedrijfsvoering plaatsvindt, waardoor het financiële resultaat niet in de verdrukking komt. Lokale partijen die met CoopDeZon willen samenwerken, zullen moeten instemmen met de kaders en standaarden om mee te mogen doen.

16 VOORBEELD GEMEENTE WOUDENBERG

17 De Brandweerkazerne Dakoppervlak: 550 m² Aantal panelen: 120 Productie in kwh: CO₂-reductie: 12,3 ton

18 Het Cultuurhuis Dakoppervlak: 444 m² Aantal panelen: 80 Productie in kwh: CO₂-reductie: 8,2 ton

19 Sporthal de Camp Dakoppervlak: m² Aantal panelen: 912 Productie in kwh: CO₂-reductie: 93,4 ton

20 Postcoderoos 3931 Postcode 3931 telt: adreslocaties particuliere huishoudens. Voor de belastingkortingsregeling geldt dat ook bedrijven uit de roos (max. 5%) mogen meedoen.

21 Kansen in Woudenberg Postcoderoos 3931 is bijzonder gunstig Alle drie de installaties vallen binnen de roos Particulieren buiten Woudenberg kunnen ook meedoen. Dit vergroot de kans van slagen In totaal panelen Jaarlijkse productie: kwh Jaarlijkse CO₂-reductie: 113,9 ton Totale investering ,- 365,- per paneel Jaarlijks rendement voor de deelnemers tussen de 2,3% en 7% per jaar afhankelijk van het aantal geproduceerde kilowatturen en de looptijd van de kortingsregeling (minimaal 10 jaar).

22 Rendement deelnemers Jaarlijks rendement voor ieder jaar dat de korting niet verlaagd wordt Jaarlijks rendement obv 10 jaar zekerheid regeling

23 Voordelen gemeente Woudenberg De gemeente geeft invulling aan haar klimaatdoelstellingen zonder zelf te investeren De gemeente creëert draagvlak en saamhorigheid door inwoners een financieel rendement te bieden

24 Naslag VRAAG EN ANTWOORD

25 Vraag en antwoord WAAROM DEZE REGELING? Het kabinet wil met deze regeling de lokale duurzame opwekking van elektriciteit stimuleren. Achterliggend idee is dat daarmee niet alleen een bijdrage wordt geleverd aan de doelstelling voor duurzame energie, maar ook aan een groter draagvlak voor duurzame energie. Burgers worden immers zelf producent. Bovendien zorgt de regeling voor energiebewustzijn, waardoor burgers ook meer gaan letten op energiebesparing. In de toekomst leidt de regeling mogelijk tot minder netgebruik, omdat minder transport van elektriciteit nodig is.

26 Vraag en antwoord WELKE COLLECTIEVEN KOMEN IN AANMERKING? Coöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE). Het betreft hier doorgaans collectieven die rondom een productie-installatie zijn georganiseerd. Waar in de teksten in het HIER opgewekt Kennisdossier Verlaagd Tarief coöperatie is genoemd, wordt daaronder mede verstaan een Vereniging van Eigenaren. De collectieven moeten wel aan een aantal eisen voldoen. En wellicht ten overvloede: de coöperatie/vve komt niet zelf in aanmerking voor het verlaagd tarief. Dit recht hebben alleen haar leden. Om in aanmerking te komen voor de regeling dient te coöperatie te worden aangewezen door de Belastingdienst.

27 Vraag en antwoord WANNEER KOMT EEN VERENIGING VAN EIGENAREN (VVE) OF COÖPERATIE IN AANMERKING VOOR DE REGELING VERLAAGD TARIEF? Alleen leden van VvE s en coöperaties van particuliere kleinverbruikers kunnen aanspraak maken op het verlaagd tarief. En deze kleinverbruikers moeten wonen in de postcoderoos. WELKE TECHNIEKEN/ PRODUCTIE-INSTALLATIES KOMEN IN AANMERKING VOOR DE REGELING? De regeling geldt voor elektriciteit die is opgewekt met hernieuwbare energiebronnen. Dat zijn windenergie, zonne-energie, aardwarmte, golfenergie, getijdenenergie, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolzuiveringsgas en biogas.

28 Vraag en antwoord WAT GEBEURT ER ALS JE ALS COÖPERATIE MEERDERE PRODUCTIE-INSTALLATIES BINNEN EEN ZELFDE POSTCODEGEBIED HEBT? In beginsel wordt door de Belastingdienst voor elke productie-installatie een afzonderlijke beschikking gegeven. Dat is nodig om in de beschikking aan te kunnen geven, wat de postcodegebieden zijn waarbinnen leden van de coöperatie voor het verlaagde tarief in aanmerking kunnen komen. Als de coöperatie binnen één en hetzelfde postcodegebied meerdere productie-installaties heeft waarmee dezelfde soort duurzame energie wordt opgewekt, kunnen deze in de beschikking worden samengenomen, omdat de postcodegebieden waarbinnen leden voor het verlaagde tarief in aanmerking kunnen komen, voor die installaties hetzelfde zijn. (MR-artikel 19a7). De coöperatie kan hiervoor kiezen om de administratieve lasten te delen. Ook vergroot het de schaal van het project (kostenvoordeel). Een nadeel van deze constructie is eventuele besmetting. Als één installatie niet lukt, kun je de andere installatie meetrekken.

29 Vraag en antwoord WAT GEBEURT ER ALS JE ALS COÖPERATIE MEERDERE PRODUCTIE-INSTALLATIES BINNEN VERSCHILLENDE POSTCODEGEBIEDEN HEBT? Per productie-installatie dient een aanwijzing te worden verkregen. Een coöperatie kan dus meerdere aanwijzingen krijgen. Ook kunnen afzonderlijke coöperaties opgericht worden, in dit verband ook wel genoemd satelliet-coöperaties. Leden van bestaande coöperaties kunnen voor elke productie-installatie een aparte satelliet-coöperatie oprichten. De verwachting is dat dit ook een uitkomst biedt voor (grote) bestaande coöperaties die niet voldoen aan de eisen van de regeling. Bijvoorbeeld omdat bedrijven lid zijn of omdat leden niet in de postcoderoos wonen. Het oprichten van satelliet-coöperaties zou uitkomst kunnen bieden.

30 Vraag en antwoord HOE WERKT DE VERREKENING? Particuliere kleinverbruikers investeren via een coöperatie of VvE in een duurzame elektriciteitsinstallatie. De coöperatie of VvE verkoopt de duurzaam opgewekte stroom aan een energieleverancier naar keuze. Om de belastingkorting daadwerkelijk door te kunnen voeren op de energierekening van een lid, heeft een energieleverancier gegevens nodig over het aan dit lid toegerekende aandeel opgewekte stroom uit een productie-installatie. De coöperatie is verantwoordelijk voor die toerekening en geeft dat aan de energieleveranciers door via een ledenverklaring. Op basis van deze informatie passen de betreffende leveranciers het verlaagd tarief toe.

31 Vraag en antwoord WAT BETEKENT DE POSTCODEROOS VOOR EEN COLLECTIEF/PROJECT? De zogenoemde postcoderoos wordt bepaald door het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt. Een postcodegebied is een gebied waarin alle postcodes dezelfde vier cijfers hebben. De postcoderoos is het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt, plus de direct daaraan grenzende postcodegebieden. Leden kunnen profiteren van de belastingkorting als ze in de postcoderoos rondom de productie-installatie wonen. Dus als zij in hetzelfde postcodegebied wonen waarin de productie-installatie staat, of in een direct daaraan grenzend postcodegebied. Een collectief bepaalt dus de postcoderoos door een productielocatie te kiezen.

32 Vraag en antwoord KOMEN HUURDERS IN AANMERKING VOOR DE REGELING? Ja, tenzij de huurder inclusief energiekosten huurt. Het energiebedrijf levert in die situatie namelijk geen energie aan de huurder en kan dus ook niet het verlaagde tarief toepassen. Huurders moeten zelfstandig afnemers zijn van elektriciteit. Als het energieverbruik niet in de huur is verwerkt kan een huurder lid worden van een coöperatie om zelf in aanmerking te komen voor toepassing van het verlaagde tarief voor aan hem geleverde elektriciteit.

33 Vraag en antwoord WAT WORDT VERWACHT VAN HET GEBRUIK VAN DE REGELING? Dat moet de praktijk natuurlijk uitwijzen. In het Energieakkoord is aangenomen dat - uitgaande van een groei van het aantal deelnemers met zo n per jaar - eind 2017 rond de huishoudens van deze regeling gebruikmaken. Uitgangspunt is dat elk lid voor gemiddeld kwh elektriciteit per jaar profiteert van het verlaagde tarief.

34 Vraag en antwoord WANNEER WORDT DE REGELING GEËVALUEERD EN EVENTUEEL AANGEPAST? De regeling wordt over vier jaar geëvalueerd. In 2014 wordt onderzocht in hoeverre het nodig en mogelijk is dat zakelijke kleinverbruikers en de huursector ook gebruik kunnen maken van dezelfde of een vergelijkbare regeling. WIE MOET IK BIJ DE BELASTINGDIENST BENADEREN ALS IK SPECIFIEKE VRAGEN HEB OVER DE REGELING IN RELATIE TOT MIJN PROJECT? Voor vragen over de regeling kunt u terecht bij de BelastingTelefoon, (gratis). De BelastingTelefoon is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08:00 tot 20:00 uur en vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur.

35 Vraag en antwoord DE REGELING WORDT OVER VIER JAAR GEËVALUEERD. SLUITENDE BUSINESS CASES REKENEN OVER EEN LANGERE PERIODE. HOE ZIT HET MET ZEKERHEID OVER CONTINUÏTEIT? De regeling wordt na vier jaar geëvalueerd. Dit geldt overigens voor alle regelingen. Zowel in het Belastingplan als in het Energieakkoord is expliciet aangegeven dat met het oog op investeringszekerheid de continuïteit voor bestaande gebruikers moet worden geborgd. Coöperaties kunnen tien jaar van de belastingkorting profiteren, ook als een jaar later de kortingsregeling wordt afgeschaft of het voordeel verlaagd. Als het verlaagde tarief komt te vervallen, of als de korting wordt verminderd, kunnen de coöperaties die er al gebruik van maken de resterende jaren van de tien jaar na het tijdstip waarop de coöperatie is aangewezen nog van de kortingsregeling gebruik blijven maken. Een voorbeeld: als een coöperatie in 2014 door de Belastingdienst wordt aangemerkt als een coöperatie die recht heeft op de belastingkorting van 7,5 cent per kwh, dan gaat vanaf dat moment de periode van maximaal tien jaar in. Als dan in bijvoorbeeld 2016 de belastingkorting door de Kamer zou worden afgeschaft of verlaagd, dan kan die coöperatie toch nog tot maximaal 2024 van de regeling gebruik blijven maken. Maar zou de belastingkorting in 2024 worden afgeschaft, dan zou diezelfde coöperatie wel direct zijn recht op korting verliezen, omdat dan al tien jaar gebruik is gemaakt van de regeling. Een andere coöperatie die in 2023 voor het eerst voor de regeling in aanmerking komt, zou in dat laatste geval wel nog zijn maximaal tien jaar na het tijdstip waarop de coöperatie is aangewezen mogen afmaken.

36 Vraag en antwoord HOEVEEL EN WELK GELD IS MET DEZE REGELING GEMOEID? De met deze regeling gepaard gaande belastingderving wordt door een verhoging van de energiebelasting voor elektriciteit betaald. Het kabinet heeft echter in het aanvullend pakket structureel 10 miljoen euro voor deze regeling beschikbaar gesteld. Deze 10 miljoen euro is opgenomen in de Miljoenennota. Daarmee kan de hiervoor genoemde verhoging van het tarief in de energiebelasting voor elektriciteit worden beperkt en in de eerste jaren zelfs achterwege blijven. Dat houdt in dat naar verwachting pas in 2017 voor de eerste keer een dergelijke verhoging plaats zal vinden. Deze verhoging bedraagt dan 0,0003 per kwh. Het is dus een misvatting dat in totaal maar 10 miljoen euro beschikbaar is om de regeling te financieren.

37 Vraag en antwoord WAT ALS EEN COÖPERATIELID VERHUIST? Het voordeel van de energiebelastingkorting is voorbehouden aan afnemers die in de postcoderoos woonachtig zijn. Wanneer een participant na verloop van tijd verhuist naar een plek buiten de van toepassing zijnde postcoderoos, dan wordt hem de mogelijkheid geboden zijn deelname voor een vergoeding over te dragen aan een nieuw coöperatielid. De hoogte van deze vergoeding wordt vastgesteld op basis van het aandeel in de zonnestroominstallatie en de duur van de participatie: iemand die één jaar na oplevering van het zonne-energie-systeem verhuist, zal logischerwijs meer ontvangen dan iemand die al acht jaar van de energiebelastingkorting gebruik heeft kunnen maken. De overdraagbaarheid van participaties in de zonne-energie-systemen is geborgd via de coöperatiestatuten.

38 Vraag en antwoord KAN EEN PARTICULIER ONBEPERKT GEBRUIK MAKEN VAN DE REGELING? Deze regeling heeft alleen betrekking op elektriciteit voor eigen gebruik. Dat eigen verbruik is bepalend en ligt voor een gemiddeld huishouden (2,2 personen) op circa kwh. Als particulieren voor meer instappen dan hun eigen gebruik, zal er dus niet over het gehele aandeel in de productie een korting gelden. Bovendien beperkt de toepassing van het verlaagd tarief zich tot kwh. Dit betekent niet dat een particulier niet mee kan doen als hij/zij saldeert via opwek op bijvoorbeeld eigen dak. Maar dan nooit meer dan voor het totale eigen verbruik. Voorbeeld: een kleinverbruiker verbruikt 5000 kwh. Hij wekt 3000 kwh zelf op achter de meter. Daarvan verbruikt hij 1200 kwh meteen en 1800 kwh wordt ingevoed op het net. Via de aansluiting wordt dan 3800 kwh geleverd. Van die 3800 kwh kan 1800 kwh gesaldeerd worden. Daarnaast kan de verbruiker voor maximaal 2000 kwh deelnemen in een coöperatie om voor de kortingsregeling in aanmerking te komen. Als de particulier zich wegens de eigen opwek en de invoeding op het net bij de Belastingdienst heeft gemeld als ondernemer voor de BTW, kan dat voor de coöperatie overigens reden zijn om hem van het lidmaatschap uit te sluiten. De coöperatie mag namelijk maar een beperkt aantal leden hebben die BTW-ondernemer zijn.

39 Naslag Sinds 1 januari 2014 is de Regeling Verlaagd tarief bij collectieve opwek van kracht. Voor de liefhebbers hier een overzicht van relevante formele regelgeving. Staatsblad 565: Wet van 18 december 2013 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014). Relevant: ARTIKEL XXIII, 47, 59a, 59b en 59c Staatscourant, nr , 30 december Relevant: ARTIKEL XVI, 19a en 19b Staatsblad 569: Besluit van 18 december 2013 tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen. Relevant: ARTIKEL XIII, artikel 21b

40 Bronvermelding Bij de totstandkoming van dit document is gebruikgemaakt van externe bronnen zoals wetteksten en kennisdossiers. Voor het vraag-en-antwoord-gedeelte is geput uit het kennisdossier van HIER opgewekt:

41 Contact Green Spread InEnergie Holding BV Utrechtseweg 310 gebouw H02 (Energy Club) 6812 AR Arnhem

Greenspread. realising sustainable connections

Greenspread. realising sustainable connections Greenspread realising sustainable connections Greenspread, het Energieakkoord en CoopDeZon Inleiding Inleiding Greenspread richt zich op het ontwikkelen van lokale duurzame-energieproductiemiddelen. Greenspread

Nadere informatie

Crowdfunding van duurzame-energieprojecten op gemeentelijk vastgoed

Crowdfunding van duurzame-energieprojecten op gemeentelijk vastgoed Crowdfunding van duurzame-energieprojecten op gemeentelijk vastgoed Enkele succesvolle voorbeelden ter inspiratie voor zowel de wethouder duurzaamheid als de wethouder financiën Juli 2015 Voorwoord Mening

Nadere informatie

Zonnepanelen die invoeden op de eigen meter hebben als voordeel dat er meer vermeden kosten zijn dan alleen de inkoop van de energie.

Zonnepanelen die invoeden op de eigen meter hebben als voordeel dat er meer vermeden kosten zijn dan alleen de inkoop van de energie. Voorwoord Mening (financieel) directeur is nog steeds in de veronderstelling dat investeren in zonnepanelen voor haar of zijn organisatie niet rendabel is. Uiteraard is dit afhankelijk van het antwoord

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar

Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar (CONCEPT) Postcoderoos-regeling: Consultatie energiecoöperaties: Reacties op verlaagd EB kortingsregeling coöperatieve opwekking Werkdocument t.b.v positiebepaling: work in progress Versie 3: 18 oktober

Nadere informatie

Handboek Collectieve Zonneparken

Handboek Collectieve Zonneparken Handboek Collectieve Zonneparken Een werkdocument voor het realiseren van Zonneparken in Eindhoven Samengesteld door Morgen Groen Energie In opdracht de Gemeente Eindhoven 17-03-014 Handboek Collectieve

Nadere informatie

Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche bodem

Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche bodem Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche bodem Energiebelasting Algemeen Energiebelasting is in beginsel verschuldigd over de levering van elektriciteit over een aansluiting aan

Nadere informatie

toepassing is. De woning moet zich in een zogenaamde (aanliggende) postcoderoos rondom de productie-installatie bevinden.

toepassing is. De woning moet zich in een zogenaamde (aanliggende) postcoderoos rondom de productie-installatie bevinden. Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche Bodem Energiebelasting Algemeen Energiebelasting is in beginsel verschuldigd over de levering van elektriciteit over een aansluiting aan

Nadere informatie

Antwoord van minister Kamp (Economische Zaken), mede namens de staatssecretaris van Financiën (ontvangen 7 mei 2014)

Antwoord van minister Kamp (Economische Zaken), mede namens de staatssecretaris van Financiën (ontvangen 7 mei 2014) AH 1874 2014Z04158 van minister Kamp (Economische Zaken), mede namens de staatssecretaris van Financiën (ontvangen 7 mei 2014) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2013-2014, nr. 1621 1 Is er een

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Mogelijkheden zonne-energie. Maar t 2014

Mogelijkheden zonne-energie. Maar t 2014 Mogelijkheden zonne-energie Maar t 2014 INTRODUCTIE GREEN SPREAD Onze missie: Het (helpen) realiseren van rendabele duurzame-energieprojecten. Wat doet Green Spread Onze focus: Ontwikkeling en exploitatie

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

HANDBOEK ZONNEPARKEN EINDHOVEN EEN WERKDOCUMENT VOOR HET REALISEREN VAN ZONNEPARKEN IN EINDHOVEN

HANDBOEK ZONNEPARKEN EINDHOVEN EEN WERKDOCUMENT VOOR HET REALISEREN VAN ZONNEPARKEN IN EINDHOVEN HANDBOEK ZONNEPARKEN EINDHOVEN EEN WERKDOCUMENT VOOR HET REALISEREN VAN ZONNEPARKEN IN EINDHOVEN HANDBOEK ZONNEPARKEN EINDHOVEN EEN WERKDOCUMENT VOOR HET REALISEREN VAN ZONNEPARKEN IN EINDHOVEN Handboek

Nadere informatie

BRANDWEERGARAGE STEDE BROEC

BRANDWEERGARAGE STEDE BROEC BRANDWEERGARAGE STEDE BROEC JOUW ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN DE BRANDWEER UITGANGSPUNTEN, ACHTERGROND EN CONCEPT Coöperatie Zonnecoöperatie West-Friesland (ZCWF) gaat duurzame energie produceren om mensen

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

Infomemorandum. A20 Rotterdam

Infomemorandum. A20 Rotterdam Infomemorandum A20 Rotterdam Inhoudsopgave Vooraf... 2 Begrippenlijst... 3 Het project A20 Rotterdam... 5 Hoe werkt deelname aan het project?... 6 Wat zijn de risico s van deelname?... 6 Betrokken partijen...

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

ACHTERGRONDNOTITIE. Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit lokaal perspectief Energiecoöperaties, zon en wind op land

ACHTERGRONDNOTITIE. Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit lokaal perspectief Energiecoöperaties, zon en wind op land ACHTERGRONDNOTITIE Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit lokaal perspectief Energiecoöperaties, zon en wind op land Input voor gedachtevorming vanuit lokaal perspectief CONCEPT 18 mei 2014

Nadere informatie

ACHTERGRONDNOTITIE. Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit perspectief Energiecoöperaties: zon en wind op land. Input voor gedachtevorming

ACHTERGRONDNOTITIE. Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit perspectief Energiecoöperaties: zon en wind op land. Input voor gedachtevorming ACHTERGRONDNOTITIE Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit perspectief Energiecoöperaties: zon en wind op land Input voor gedachtevorming CONCEPT 18 mei 2014 Dit stuk is work in progress. Het

Nadere informatie

DUURZAAMHEID LOONT! Praktisch handboek voor VvE s om samen aan de slag te gaan met duurzaamheid

DUURZAAMHEID LOONT! Praktisch handboek voor VvE s om samen aan de slag te gaan met duurzaamheid DUURZAAMHEID LOONT! Praktisch handboek voor VvE s om samen aan de slag te gaan met duurzaamheid Wijkvereniging Duttendel & Wittebrug Organisatie voor en door bewoners Inhoudsopgave Voorwoord...1 Inleiding...3

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Business modellen en fiscale toepassingen

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Business modellen en fiscale toepassingen Organisatie: Datum: Locatie: Gastsprekers: 6 februari 2014 Oldschool, Gaasterlandstraat 5. Vincent Smeele (Greenspread), Bram Faber (Schuiteman) Tijdens het voorstelrondje worden ook prangende vragen genoteerd

Nadere informatie

Bossche Windmolen Delen

Bossche Windmolen Delen Bossche Windmolen Delen Hoe werken Bossche Windmolen Delen precies? Energie Coöperatie 073 (EC073) splitst een windmolen (op papier) in duizenden stukjes, genaamd Bossche Windmolen Delen. Ieder windmolendeel

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)

Nadere informatie

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Alle cijfers en berekeningen in deze brochure moeten nog definitief worden vastgesteld aan de hand van

Nadere informatie

Informatiememorandum Green Spread InEnergie

Informatiememorandum Green Spread InEnergie Informatiememorandum Green Spread InEnergie Voorwoord Wanneer u besluit dit informatiememorandum te lezen, dan begint u aan een bijzonder verhaal. Een verhaal dat gaat over de ambitie om een volledig duurzaam

Nadere informatie

BUSINESS CASE POSTCODEROOS

BUSINESS CASE POSTCODEROOS Australiëlaan 5 3526 AB Utrecht T: 030 693 60 00 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl BUSINESS CASE POSTCODEROOS co-creatie B l a d 1 COLOFON Titel Business case Postcoderoos co-creatie

Nadere informatie

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu Gemeente Zoekt Zon Gemeente Zoekt Zon Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu 1 Voorwoord... 3 1. Strategische doelen en -keuzes... 4 1.1 De gemeente

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie