Verlaagd tarief bij collectieve opwek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verlaagd tarief bij collectieve opwek"

Transcriptie

1 Verlaagd tarief bij collectieve opwek Wido van Heemstra Netwerkbijeenkomst Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts Ten Boer, 23 januari 2014

2 Verlaagd tarief bij collectieve opwek De regeling: leden van een coöperatie of VvE krijgen tot kwh een korting van 0,075 per kwh op de energiebelasting over het toegewezen deel van hun elektriciteitsverbruik. Onderdelen: -Een coöperatie of VvE, -die een DE-productie-installatie in eigendom heeft. -Leden, die in de nabijheid wonen (postcoderoos)

3 productie Energiebedrijf B Productieaandeel belastingkorting ( 0,075 + BTW)/kWh Energiebedrijf A ( 0,075 + BTW)/kWh Productieaandeel belastingkorting productievergoeding 0,05 0,06/kWh Energiebedrijf C

4 Status van de regeling Wetswijziging door 1e Kamer 17 december 2013 afgehandeld. Inwerking per Publicatie van nieuwe wet en onderliggend uitvoeringsbesluit in het staatsblad heeft op 18 december plaatsgevonden. Op 30 december 2013 is de aangevulde uitvoeringsregeling in de staatscourant gepubliceerd.

5 Vereisten, 1 De Coöperatie of VvE Coöperatie of VvE bestaat uitsluitend uit natuurlijke personen. Ondernemers, behoudens uitzondering niet toegestaan. De productie-installatie is juridisch en economisch eigendom van de coöperatie of VvE. Coöperatie heeft aanwijzing van de Belastingdienst.

6 Vereisten, 2 De leden Alleen natuurlijke personen Woning binnen de postcoderoos Woning dient hoofdzakelijk als woning gebruikt te worden Ondernemersleden toegestaan, indien: -geen leverancier, producent, handelaar van elektriciteit of netbeheerder; -niet in groepsverband daarmee verbonden; -geen woningcorporatie of exploitant onroerend goed -totaal niet meer dan 5% qua deelname, of naar oordeel inspecteur coöperatie van en voor particulieren blijft.

7 Postcoderoos

8 Vereisten, 3 De productie-installatie Opwekking d.m.v. hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, waterkracht en biogas. Over de productie moeten garanties van oorsprong GVO zijn verstrekt. Recht op korting beperkt tot netto levering op de aansluiting van de productie-installatie Consequentie: een eigen (nieuwe) aansluiting nodig bij plaatsing op dak van andere eigenaar. Geen combinatie met andere (eerdere) rijkssteun is mogelijk Bestaande installaties toegestaan. Aansluiting installatie in het centrum van de postcoderoos 2e Kamer heeft amendement niet aangenomen om plaatsing in elk van de postcodegebieden van een postcoderoos mogelijk te maken.

9 Meerdere installaties per coöperatie? Ja, maar per productie-installatie een eigen postcoderoos en daarmee een eigen deel van de leden, die daaruit korting kunnen krijgen. Indien productie-installaties in hetzelfde postcodegebied met dezelfde hernieuwbare energiebron: mogelijk één productie-installatie

10 Welke financieringsconstructies zijn toegestaan? Financial lease is nu nog niet toegestaan. Onderzocht wordt of er een verhaalsmogelijkheid aanwezig is, dan wordt dat, met de intentie per 1/1/2014, alsnog toegestaan. Operational lease niet toegestaan. Financiering via een (bank)lening is wel toegestaan. Combinatie met (eerdere) rijkssteun is niet toegestaan, combinatie met provinciale of gemeentelijke steun wel.

11 Kunnen bestaande coöperaties ook gebruik maken van de regeling? Ja, mits zij voldoen aan de voorwaarden. Dus niet, als er bedrijven lid zijn. Als de statuten bedrijfslidmaatschap toestaan, maar er zijn geen bedrijfsleden: wel toegestaan.

12 Is één leverancier voor alle leden vereist? Nee, dat is de vrijheid van de coöperatie om in onderhandeling met de leverancier voor de productieafname dit mee te nemen voor de prijsafspraken.

13 Wordt de regeling na 4 jaar opgeheven? Nee, het is een wetswijziging die tot een volgende wetswijziging van kracht blijft. Toegezegd is bij eventuele wijziging een passende overgangsregeling voor bestaande gevallen. De 2e Kamer heeft het amendement aangenomen om nu al zekerheid te bieden voor max. 10 jaar voor bestaande coöperaties en betreffende personen.

14 Verdere informatie: Saldering en zelflevering: Verlaagd tarief: Aanvraagformulier: nwijzing_voor_het_verlaagde_tarief_energiebelasting_voor_lokaal_duurzaam_opgewekte_elekticiteit Anders:

15 Behandelde vragen tijdens de Hier Opgewekt Event sessie ( ): 1. Zijn de administratiekosten, die energiebedrijven in rekening mogen brengen gemaximeerd? Ant. Nee, blijft een marktoverweging van de bedrijven 2. Mogen postcoderozen overlappen en meerdere productie-installaties in één postcodegebied? In beide gevallen ja, per aansluiting moet de geproduceerde elektriciteit verdeeld worden over de daarbij behorende leden. Er kunnen natuurlijk meer productie-installaties op één aansluiting staan. 3. Wat is de businesscase? Antw. De coöperatie ontvangt ongeveer 0,05-0,06 voor de geproduceerde elektriciteit en de leden ontvangen nog eens 0,075 + BTW op hun eindafrekening. De coöperatie moet zelf bepalen hoe dit wordt verdeeld/verrekend.

16 vragen tijdens de Hier Opgewekt Event, vervolg: 4. Waarom is een aparte aansluiting nodig? Antw. De coöperatie moet kunnen aantonen hoeveel DE hij heeft geproduceerd, bij invoeding op een aansluiting van iemand anders heeft die persoon deze elektriciteit ingevoed. 5. Particulieren kunnen voor de BTW ondernemer zijn als zij zelf investeren in PV. Kunnen zij dan nog wel lid zijn van een coöperatie? Antw. Dit sluit een lidmaatschap niet uit. 6. Postcoderoos pakt in Friesland vaak niet goed uit. Is daar nog aanpassing van te verwachten? Antw. Nee, diepgaande discussie tijdens het SER-overleg en behandeling in de Tweede en Eerste Kamer heeft niet tot aanpassing geleid.

17 vragen tijdens de Hier Opgewekt Event, vervolg: 7. Kunnen bedrijven in de toekomst wel meedoen? Antw. Onderzoek daarna loopt en wordt voor zomer 2014 verwacht. Vanwege de gewenste ingang per 2014 is het er nu buiten gelaten. 8. Kunnen leden hun voorschot verlagen vooruitlopend op de afrekening aan het eind van het jaar? Antw. Dat is een zaak tussen energiebedrijf en lid en zal in het algemeen geen probleem zijn. Wel bij eventueel overstappen goed opletten, dat je geen rechten gaat mislopen vanwege nog niet toegedeelde kwh-en. 9. Hoe werkt de zekerheidstermijn van 10 jaar bij eventuele wijziging van de korting? Antw. Voor dan bestaande coöperaties geldt 10 jaar vanaf het ontstaan en de op het moment van wijziging behorende leden.

18 vragen tijdens de Hier Opgewekt Event, slot: 10. Mogen bedrijven lid zijn, die niet deelnemen aan de regeling? Antw. Nee 11. Mogen leden in- en uitstromen? Antw. Ja en het zal belangrijk zijn daar een goede regeling binnen de coöperatie voor te maken. 12. Geldt de max kwh voor de investeerder of per lid? Antw. Dit geldt per lid. 13. Betaalt de coöperatie de kosten voor een nieuwe aansluiting? Antw. Ja en de netbedrijven zijn nog in overleg om naar de hoogte te kijken voor bepaalde tarieven.

Werkplaats Fiscaal juridische aspecten van collectieve zonnedaken

Werkplaats Fiscaal juridische aspecten van collectieve zonnedaken Werkplaats Fiscaal juridische aspecten van collectieve zonnedaken Verslag van bijeenkomst op dinsdag 15 april 2014 ten kantore van de GNMF Contact GNMF: Maarten Visschers, 026 3523742, m.visschers@gnmf.nl

Nadere informatie

Postcoderoos/leningen/ subsidies. Servicepunt Energie Lokaal Drenthe Provincie Drenthe Drentse Energie Organisatie WatTpiekTASSEN

Postcoderoos/leningen/ subsidies. Servicepunt Energie Lokaal Drenthe Provincie Drenthe Drentse Energie Organisatie WatTpiekTASSEN Postcoderoos/leningen/ subsidies Servicepunt Energie Lokaal Drenthe Provincie Drenthe Drentse Energie Organisatie WatTpiekTASSEN Programma 16:05 uur: De Postcoderoos, nieuwste ontwikkelingen en presentatie

Nadere informatie

Zonnepanelen die invoeden op de eigen meter hebben als voordeel dat er meer vermeden kosten zijn dan alleen de inkoop van de energie.

Zonnepanelen die invoeden op de eigen meter hebben als voordeel dat er meer vermeden kosten zijn dan alleen de inkoop van de energie. Voorwoord Mening (financieel) directeur is nog steeds in de veronderstelling dat investeren in zonnepanelen voor haar of zijn organisatie niet rendabel is. Uiteraard is dit afhankelijk van het antwoord

Nadere informatie

Crowdfunding van duurzame-energieprojecten op gemeentelijk vastgoed

Crowdfunding van duurzame-energieprojecten op gemeentelijk vastgoed Crowdfunding van duurzame-energieprojecten op gemeentelijk vastgoed Enkele succesvolle voorbeelden ter inspiratie voor zowel de wethouder duurzaamheid als de wethouder financiën Juli 2015 Voorwoord Mening

Nadere informatie

CoP Gelderse lokale duurzame energiebedrijven. Rogier Coenraads

CoP Gelderse lokale duurzame energiebedrijven. Rogier Coenraads CoP Gelderse lokale duurzame energiebedrijven Rogier Coenraads Arnhem, 13 februari 2014 Regeling verlaagd tarief EB bron: www.belastingdienst.nl Regeling verlaagd tarief EB - Korting energiebelasting van

Nadere informatie

toepassing is. De woning moet zich in een zogenaamde (aanliggende) postcoderoos rondom de productie-installatie bevinden.

toepassing is. De woning moet zich in een zogenaamde (aanliggende) postcoderoos rondom de productie-installatie bevinden. Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche Bodem Energiebelasting Algemeen Energiebelasting is in beginsel verschuldigd over de levering van elektriciteit over een aansluiting aan

Nadere informatie

Antwoord van minister Kamp (Economische Zaken), mede namens de staatssecretaris van Financiën (ontvangen 7 mei 2014)

Antwoord van minister Kamp (Economische Zaken), mede namens de staatssecretaris van Financiën (ontvangen 7 mei 2014) AH 1874 2014Z04158 van minister Kamp (Economische Zaken), mede namens de staatssecretaris van Financiën (ontvangen 7 mei 2014) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2013-2014, nr. 1621 1 Is er een

Nadere informatie

Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche bodem

Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche bodem Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche bodem Energiebelasting Algemeen Energiebelasting is in beginsel verschuldigd over de levering van elektriciteit over een aansluiting aan

Nadere informatie

Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar

Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar (CONCEPT) Postcoderoos-regeling: Consultatie energiecoöperaties: Reacties op verlaagd EB kortingsregeling coöperatieve opwekking Werkdocument t.b.v positiebepaling: work in progress Versie 3: 18 oktober

Nadere informatie

ZONNEWEIDE BERGEN FASE 1 JOUW ZONNEPANELEN OP EEN GESANEERD STUK GROND

ZONNEWEIDE BERGEN FASE 1 JOUW ZONNEPANELEN OP EEN GESANEERD STUK GROND BERGEN ENERGIE COÖPERATIE VOOR LOKALE DUURZAME ENERGIE gewijzigde versie maart 2015 ZONNEWEIDE BERGEN FASE 1 JOUW ZONNEPANELEN OP EEN GESANEERD STUK GROND Projectbeschrijving Zonneweide Bergen Fase 1,

Nadere informatie

BRANDWEERGARAGE STEDE BROEC

BRANDWEERGARAGE STEDE BROEC BRANDWEERGARAGE STEDE BROEC JOUW ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN DE BRANDWEER UITGANGSPUNTEN, ACHTERGROND EN CONCEPT Coöperatie Zonnecoöperatie West-Friesland (ZCWF) gaat duurzame energie produceren om mensen

Nadere informatie

Kennissessie zonneweides en lokale energie-coöperaties. Zaandam, 18 september 2014

Kennissessie zonneweides en lokale energie-coöperaties. Zaandam, 18 september 2014 Kennissessie zonneweides en lokale energie-coöperaties Zaandam, 18 september 2014 22-9-2014 0 Claudio Martina De Bouwwinkel Zaandam 22-9-2014 1 Servicepunt Duurzame Energie Zonnepanelen Alkwin Kollege

Nadere informatie

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Alle cijfers en berekeningen in deze brochure moeten nog definitief worden vastgesteld aan de hand van

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op?

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Door: Ronald Franken en Maarten Corpeleijn (r.franken@atrive.nl / m.corpeleijn@atrive.nl) 3 september 2013 Ten geleide Met het nieuwe energie-akkoord

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Zon-PV

Veelgestelde vragen Zon-PV Veelgestelde vragen Zon-PV Hier vindt u de veelgestelde vragen over zon-pv en de antwoorden daarop. De vragen en de antwoorden zijn aangepast op de SDE-regeling 2010. Algemene vragen over zon-pv 1. In

Nadere informatie

HANDBOEK ZONNEPARKEN EINDHOVEN EEN WERKDOCUMENT VOOR HET REALISEREN VAN ZONNEPARKEN IN EINDHOVEN

HANDBOEK ZONNEPARKEN EINDHOVEN EEN WERKDOCUMENT VOOR HET REALISEREN VAN ZONNEPARKEN IN EINDHOVEN HANDBOEK ZONNEPARKEN EINDHOVEN EEN WERKDOCUMENT VOOR HET REALISEREN VAN ZONNEPARKEN IN EINDHOVEN HANDBOEK ZONNEPARKEN EINDHOVEN EEN WERKDOCUMENT VOOR HET REALISEREN VAN ZONNEPARKEN IN EINDHOVEN Handboek

Nadere informatie

Samenwerking met Greenchoice

Samenwerking met Greenchoice Samenwerking met Greenchoice Dit document is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld om initiatiefnemers te ondersteunen bij het starten van een

Nadere informatie

ACHTERGRONDNOTITIE. Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit lokaal perspectief Energiecoöperaties, zon en wind op land

ACHTERGRONDNOTITIE. Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit lokaal perspectief Energiecoöperaties, zon en wind op land ACHTERGRONDNOTITIE Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit lokaal perspectief Energiecoöperaties, zon en wind op land Input voor gedachtevorming vanuit lokaal perspectief CONCEPT 18 mei 2014

Nadere informatie

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Business modellen en fiscale toepassingen

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Business modellen en fiscale toepassingen Organisatie: Datum: Locatie: Gastsprekers: 6 februari 2014 Oldschool, Gaasterlandstraat 5. Vincent Smeele (Greenspread), Bram Faber (Schuiteman) Tijdens het voorstelrondje worden ook prangende vragen genoteerd

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)

Nadere informatie

Salderen. Artikel 95c

Salderen. Artikel 95c Salderen Salderen is de regeling dat zonnestroom die aan het elektriciteitsnet wordt terugeleverd, mag worden verrekend met uit het net geïmporteerde stroom. Als U bijvoorbeeld 2400 kwh stroom afneemt

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Decentrale energieopwekking

Decentrale energieopwekking Decentrale energieopwekking Binnen de lijnen of achter het net? 11 februari 2013 - Niels Muller en Roland de Vlam Agenda Uitwerking Regeerakkoord STROOM1 Afspraken wind op land IPO SER: Nationaal Energieakkoord

Nadere informatie

ACHTERGRONDNOTITIE. Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit perspectief Energiecoöperaties: zon en wind op land. Input voor gedachtevorming

ACHTERGRONDNOTITIE. Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit perspectief Energiecoöperaties: zon en wind op land. Input voor gedachtevorming ACHTERGRONDNOTITIE Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit perspectief Energiecoöperaties: zon en wind op land Input voor gedachtevorming CONCEPT 18 mei 2014 Dit stuk is work in progress. Het

Nadere informatie

Bossche Windmolen Delen

Bossche Windmolen Delen Bossche Windmolen Delen Hoe werken Bossche Windmolen Delen precies? Energie Coöperatie 073 (EC073) splitst een windmolen (op papier) in duizenden stukjes, genaamd Bossche Windmolen Delen. Ieder windmolendeel

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Raymond Roeffel Directeur Trineco Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Agenda Waarom zonnestroom? Wet en regelgeving rondom zonnesystemen Salderingstarieven De meest voorkomende situaties

Nadere informatie