BRANDWEERGARAGE STEDE BROEC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRANDWEERGARAGE STEDE BROEC"

Transcriptie

1 BRANDWEERGARAGE STEDE BROEC JOUW ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN DE BRANDWEER UITGANGSPUNTEN, ACHTERGROND EN CONCEPT Coöperatie Zonnecoöperatie West-Friesland (ZCWF) gaat duurzame energie produceren om mensen die geen geschikt dak hebben voor het plaatsen van zonnepanelen toch van zonnestroom te kunnen voorzien. Waarom doen we dit? Wij willen op deze wijze een bijdrage leveren aan; 1. het behoud van het klimaat. 2. het besparen op fossiele brandstoffen ten gunste van latere generaties. 3. onafhankelijker worden van verre leveranciers. Door de lokale productie nemen wij als burgers het heft zelf in handen om de wereld op deze wijze een beetje te verbeteren. De eerste productie-installatie Er wordt in eerste instantie een productie-installatie geplaatst op de brandweergarage van Stede Broec. Gevestigd op De Tocht 10, 1611 HT Bovenkarspel. Het dak van deze locatie biedt ruimte aan 240 zonnepanelen, genoeg voor 20 à 40 deelnemers. Dit is de eerste fase van een aantal daken in deze regio en wordt ontwikkeld in het kader van de Regeling Verlaagd Tarief Energiebelasting. Voor deze installatie verwachten we 20 tot 40 deelnemers te kunnen interesseren die gebruik gaan maken van de Regeling Verlaagd Tarief Energiebelasting. De deelnemers krijgen een deel van de betaalde energiebelasting terug waardoor een goed financieel resultaat mogelijk wordt met productie van groene stroom voor eigen gebruik gedurende minstens 15 jaar. Waarom een zonnedak Een plat zonnedak is een goede manier om elektriciteit te produceren omdat de plaatsing van de zonnepanelen kan worden geoptimaliseerd. Het is zinvol hiervoor een dak van de Gemeente en de Veiligheidsregio te gebruiken omdat niet alle woonhuizen (en ook bedrijfspanden) geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen vanwege een ongunstige ligging. Op een plat zonnedak worden de zonnepanelen vrijwel aan het zicht onttrokken en geeft geen geluidsoverlast. Industrieterrein De installatie is gesitueerd op het industrieterrein aan De Tocht in Bovenkarspel. Op dit perceel is ook de gemeentewerf gesitueerd. Pagina 1

2 PRODUCTIE-INSTALLATIE Locatie De Tocht 10, 1611HT Bovenkarspel. Capaciteit 240 zonnepanelen Opgesteld vermogen Wp Jaaropbrengst per paneel: 230 kwh (gemiddeld over de eerste 10 jaar en bij een gemiddeld aantal zonuren) Electriciteit voor deelnemers CO2 reductie CO2 reductie kg /jaar. Investering + jaarlijkse kosten Investering installatie ,- Per zonnepaneel 325,- Jaarlijkse kosten per zonnepaneel 6.- (na aftrek van korting energiebedrijf) Levensduur installatie > 25 jaar. Pagina 2

3 DE POSTCODEREGELING In december 2013 is het Energieakkoord gesloten door de partners in de SER. Eén van de pijlers in het akkoord is decentrale duurzame energieproductie door energiecoöperaties en VvE s. Er is subsidie beschikbaar voor deze groepen. Deze subsidie is vervat in de Regeling verlaagd Tarief Energiebelasting die postcoderegeling wordt genoemd. Essenties van de postcoderegeling zijn: Eigendom Een productie-installatie moet volledig eigendom zijn van de coöperatie die de installatie exploiteert. Het betreft zowel het juridisch als het economisch eigendom. Zonnecoöperatie West-Friesland richt daartoe productielocaties in die een zelfstandige exploitatie hebben binnen de coöperatie. Kleinverbruikers De regeling is bedoeld voor particulieren, zowel huurders als huiseigenaren, maar staat ook open voor bedrijven die een kleinzakelijke aansluiting hebben mits zij niet meer dan kwh afnemen per jaar. Een bedrijf mag geen groter belang hebben in het project dan 20%. Woon- of werkadres De leden moeten op het adres van de aansluiting wonen en/of een bedrijf gevestigd hebben. Periodieke bewoning - bijvoorbeeld in het geval van een vakantiehuis - sluit deelname uit. Postcoderoos De leden van de Productie Coöperatie wonen of werken in het postcodegebied of in een aangrenzend postcodegebied waarin de installatie staat. Men noemt dit de postcoderoos. De installatie wordt gebouwd in het postcodegebied Deelnemers aan het project Brandweergarage Stede Broec moeten dus wonen of werken in Enkhuizen, Bovenkarspel, Grootebroek, Venhuizen en Andijk met één van de volgende postcodes: 1601, 1602, 1611, 1613, 1606 en Teruggave energiebelasting De deelnemers hebben recht op teruggave van 0,09 (inclusief BTW) per geproduceerde en afgenomen kwh per jaar. Je krijgt uitsluitend energiebelasting terug over jouw deel in de geproduceerde stroom met een maximum van kwh per jaar. De administratie wordt uitgevoerd door de energiemaatschappij van de deelnemers en gecontroleerd door de Belastingdienst. Ook zonnepanelen op je eigen dak? Je kunt naast de zonnepanelen op je eigen dak ook zonnepanelen plaatsen op het dak van de Brandweergarage maar de hoeveelheid stroom die je thuis saldeert + de hoeveelheid stroom die je produceert in andere installaties mag niet meer zijn dan kwh per jaar. 15 Jaar gegarandeerd De postcoderegeling wordt gegarandeerd toegepast gedurende een periode van 15 jaren vanaf de datum van in gebruikstelling. Pagina 3

4 HET VERDIENMODEL Terugverdientijd 10 jaar Met de belastingteruggave en de verkoop van de geproduceerde elektriciteit is het mogelijk de inleg voor een zonnecertificaat in ongeveer 10 jaar terug te verdienen. Daarna wordt een goed rendement gemaakt. Zonnecertificaten Een zonnecertificaat is het gebruiksrecht van een hoeveelheid geïnstalleerde Wattpiek. Als deelnemer kun je in principe kiezen uit het aantal zonnecertificaten dat je wenst.. De investering per zonnecertificaat is bepaald op 325,- en de jaarlijkse kosten zijn begroot op 6,- per zonnecertificaat. Bij het kiezen van de grootte van een zonnecertificaat reken je dus met een bedrag van 325,- per zonnecertificaat. Bronnen van inkomsten 1. Verkoop stroom. Het bedrag wordt periodiek vastgesteld afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt. 2. Teruggave EB (energiebelasting) à 0,09/kWh. Dit is een vast bedrag dat geldt gedurende de gehele periode waarin de postcoderegeling van kracht is. De teruggave is inclusief BTW en het wordt verrekend via je energierekening 3. Korting van energiemaatschappij. bij afname van stroom en gas krijgen we jaarlijks een korting van ongeveer 30,--. Als je alleen stroom afneemt ongeveer 15,- korting. De korting wordt achteraf verrekend met je jaarlijkse bijdrage in de operationele lasten van de zonne-installatie. Jaarlijkse kosten Operationele kosten zoals: 1. Aansluiting Liander 2. Dakhuur 3. OZB 4. Verzekering 5. Administratie 6. Onderhoud Bovenstaande kosten worden over het algemeen geïndexeerd. Hoe hoog wordt het rendement? Periode 1: jaar 1-15 In de eerste periode wordt de stroom marktconform bij jou thuis geleverd door de door ons gekozen energiemaatschappij. Dit gaat tegen normale tarieven omdat de postcoderegeling niet mag worden gebruikt om extra korting te geven op de stroomtarieven. Met de belastingkorting en de netto opbrengst van de productie-installatie wordt jouw inleg in jaarlijkse porties terugbetaald. Dit duurt waarschijnlijk 10 jaar. Daarna krijg je, tot het 16e jaar, nog steeds korting op de energiebelasting! Dat is dus pure winst. Bedenk daarbij dat de energie door ZCWF aan jou wordt geleverd vanuit een groepsovereenkomst met een energieleverancier hetgeen je ongeveer 30,- per jaar extra voordeel geeft bij afname van stroom en gas en ongeveer 15,- als je alleen stroom afneemt. Periode 2; Jaar De productie-installatie levert nu stroom tegen kostprijs, die tegen de hoogst mogelijke prijs verkocht wordt. De marge wordt jaarlijks onder aftrek van de operationele kosten uitgekeerd aan de leden. Pagina 4

5 Factoren die invloed hebben op het resultaat Onderstaande factoren zijn van invloed op het resultaat. Deze invloeden kunnen positief of negatief uitvallen. 1. Het aantal zonuren en de afname van de opbrengst. Wij zijn uitgegaan van een gemiddeld aantal zonuren per jaar en afname van de productiecapaciteit van de zonnepanelen van 0,8 % per jaar. 2. De verkoopprijs van de geproduceerde elektriciteit. In de berekening zijn we uitgegaan van een gelijkblijvende prijs voor de komende jaren. Dus dat kan per jaar fluctueren. 3. Inflatie. Voor een aantal posten zoals onderhoud, verzekering en administratie hebben we ook geen inflatiefactor gehanteerd. Dus dat kan in de toekomst nog variëren. 1. De duur van het Recht van Opstal. Met de gemeente Stede Broec en de Veiligheidsregio is overeengekomen dat de zonnepanelen minstens 25 jaar geplaatst mogen worden op het dak van de Brandweergarage. Hiertoe hebben we een overeenkomst met de eigenaar van het pand afgesloten en op basis daarvan het Recht van Opstal verkregen. Daarin staat dat wij 25 jaar lang gebruik mogen maken van dit dak. 2. De levensduur van de productie-installatie. Een besluit over continuering, vernieuwing of stoppen van de productie-installatie wordt door de coöperatie genomen. Vooralsnog gaan we er van uit dat de installatie meer dan 25 jaar zal functioneren. In bovenstaande grafiek zie je hoe het productieaandeel wordt terugverdiend in ongeveer 10 jaar en dat je daarna nog enkele jaren profiteert van de teruggave energiebelasting. Na het 15e jaar levert de installatie stroom tegen en zo laag mogelijke prijs aan jou en de overige leden van ZCWF. Pagina 5

6 HOE WERKT HET? Deelnemer worden lid van de coöperatie Deelnemers in de productie-installatie worden lid van Zonnecoöperatie West-Friesland (ZCWF). Het lidmaatschap van Zonnecoöperatie West-Friesland kost aan inleggeld 25,-. Met elk lid wordt een overeenkomst gesloten die gedurende de levensduur van de installatie geldt. Elk lid neemt een aantal zonnecertificaten naar keuze. Elk lid neemt een productieaandeel Een zonnecertificaat is het gebruiksrecht van 255 geïnstalleerde Wattpiek. De investering per zonnecertificaat in het project is bepaald op 325,-. De jaarlijkse kosten zijn begroot op 6,- per Zonnecertificaat. Hoeveel stroom produceer ik met mijn zonnecertificaten? Je kiest een aantal zonnecertificaten dat het best bij je past. In onderstaande tabel zie je wat een aantal zonnecertificaten kost en hoeveel stroom er kan worden opgevoerd in de postcoderegeling. Inleg bedrag aantal zonnecertificaten stroomproductie kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh * Schatting van de stroomproductie gebaseerd op een gemiddeld aantal zonuren per jaar. Elk jaar neemt de productiecapaciteit van een zonnepaneel af met ca. 0,8 %. Wij hebben in deze tabel gerekend met de gemiddelde verwachte stroomproductie gedurende de eerste tien jaar. Hoe groot kan het aantal zonnecertificaten maximaal zijn? Je kunt al meedoen met 2 zonnecertificaten en het maximum aantal is 20. Wij adviseren om niet meer dan 80 à 90 % van je totale stroomverbruik op te wekken in het kader van de postcoderegeling omdat je stroomverbruik per jaar kan variëren en je geen belasting terugkrijgt over meer geproduceerde stroom. Als je zonnepanelen op je eigen dak hebt geplaatst telt de opbrengst daarvan mee voor de Belastingdienst. De totale hoeveelheid stroom die je saldeert en opvoert in de postcoderegeling mag niet meer zijn dan kwh per jaar. Pagina 6

7 Ledenovereenkomst Elk lid gaat een overeenkomst aan met de zonnecoöperatie West-Friesland. In de overeenkomst wordt o.a. het aandeel in de productieopbrengst vastgesteld. Als je zelf wilt stoppen of je gaat verhuizen Zolang de postcoderegeling van kracht is, is het verstandiger om je zonnecertificaten te houden. Want hoe langer de regeling voor je werkt, hoe beter het rendement op je investering is. Als je gaat verhuizen naar een plaats buiten de postcoderoos kun je geen gebruik meer maken van de postcoderegeling en is het dus beter om jouw certificaten te verkopen. Maar er kan voor jou of jouw familie natuurlijk een reden zijn om de certificaten op enig moment te willen verkopen. De coöperatie staat dit toe en zal er alles aan doen om daarbij te helpen. De prijs hiervoor wordt door de leden onderling bepaald en verrekend. Verkoop is dus mogelijk maar moet altijd worden goedgekeurd door het bestuur van ZCWF omdat de nieuwe eigenaar lid moet zijn van coöperatie ZCWF. De coöperatie heeft een adviestabel ontwikkeld ten behoeve van de overdracht van zonnecertificaten. Daarbij gaan wij uit van een gemiddelde waardevermindering gedurende de eerste 15 jaar van 5,65% per jaar uitgaande van de oorspronkelijke prijs. Daarna van jaar 16 t/m 25 een gemiddelde waardevermindering van 1,52% per jaar. Maar uiteindelijk wordt de prijs natuurlijk bepaald op basis van vraag en aanbod. Financiële rapportage via Mijn ZCWF Op jouw persoonlijke pagina maken wij het volgende inzichtelijk via jouw rekening courant: 1. Inkomsten uit productie-installatie. 2. Jaarlijkse kosten productie-installatie. 3. Teruggave energiebelasting. Tevens kun je aangeven wat je wilt doen met het batig saldo. Productie-rapportage via Mijn ZCWF Op jouw persoonlijke pagina maken wij het volgende inzichtelijk betreffende de productie van elektriciteit met jouw productieaandeel: 1. De dagproductie van de zonnepanelen. 2. De jaarproductie van de zonnepanelen. 3. De cumulatieve productie van de zonnepanelen. Pagina 7

8 DE ENERGIELEVERING Uitvoering van de postcoderegeling vindt plaats via de energiemaatschappijen en de Belastingdienst. De stroom wordt eerst verkocht aan de energiemaatschappij en vervolgens aan jou geleverd door dezelfde energiemaatschappij. Zonnecoöperatie West-Friesland is daartoe in gesprek met meerdere energiemaatschappijen. Je wordt klant van de door ons gekozen energiemaatschappij Wij hebben ervoor gekozen om alle deelnemers te vragen klant te worden van dezelfde energiemaatschappij. Reden daarvan is de nogal bewerkelijke en daarom dure uitvoering van de postcoderegeling. Bovendien moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden over in- en verkoop van de stroom. Pas als er groepsafspraken gemaakt worden, is een goed rendement te behalen op de investering. Wij kiezen voor een partner die een prima propositie biedt aan onze leden. Het betekent dat die partner een groot deel van de afhandelingskosten voor haar rekening neemt. Als lid van ZCWF en klant van de door ons gekozen partner krijg je bovendien een deel van de vergoeding die ZCWF ontvangt terug als korting op je jaarlijkse bijdrage aan ZCWF. Alle leden die ook klant zijn van de door ons gekozen energiemaatschappij en zowel gas als stroom betrekken via deze partner krijgen de volgende jaren een korting van ongeveer 30,--. Leden die alleen stroom afnemen krijgen een korting van ongeveer 15,--. De korting wordt jaarlijks achteraf verrekend met de volgende bijdrage aan ZCWF. Pagina 8

9 INSCHRIJVEN Digitaal aanvraagformulier Met dit formulier vraag je het lidmaatschap aan van Zonnecoöperatie West-Friesland en bestel je een aantal zonnecertificaten in het project Brandweergarage Stede Broec. Wie het eerst komt, het eerst maalt maar leden van ZCWF hebben voorrang. Wij checken of je aan alle voorwaarden voldoet en zo nodig vragen we om aanvullende informatie. Ledenovereenkomst Je ontvangt een ledenovereenkomst waarin jouw aantal zonnecertificaten is opgenomen. Je gaat ermee akkoord dat het exacte startmoment in de postcoderegeling nog niet is bepaald. Dit komt omdat we het startmoment laten afhangen van de plaatsingsdatum van de zonnepanelen. Op die manier hebben we het langst profijt van de 15 jaar gegarandeerde teruggave Energiebelasting. Aanmelding bij de Belastingdienst Zodra de productielocatie voldoende deelnemers heeft wordt ze door ZCWF aangemeld bij de Belastingdienst. Als de installatie volop produceert wordt het startmoment in de postcoderegeling gemeld aan de Belastingdienst. Er is dus één startmoment in de postcoderegeling voor de gehele productielocatie. Het exacte moment kan enkele maanden later zijn dan het moment waarop de installatie begint te produceren. PLANNING Start bouw productie-installatie juni 2015 Start in de postcoderegeling juli 2015 PARTNERS Gemeente Stede Broec De gemeente Stede Broec stimuleert duurzame energieopwekking en is partij bij het Recht van Opstal dat verkregen is in april Veiligheidsregio Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is partij bij het Recht van Opstal dat verkregen is in april Zonzo Zonzo is de leverancier en installateur van de productie installatie. Pagina 9

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014 Uitleg Zonnepanelen Januari 2014 www.groenzonnig.nl/houten houten@groenzonnig.nl 1 Deze uitleg over zonnepanelen is gebaseerd op de kennis die we hebben opgedaan bij de voorbereiding van vele informatieavonden

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

ENERGIE IN EIGEN HAND

ENERGIE IN EIGEN HAND Zonne-energie voor bedrijven? ENERGIE IN EIGEN HAND De Stichting Beheer Bedrijvenpark Merm, heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bedrijven om d.m.v. aanbrengen van zonnepanelen op het

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit FAQ: Alle vragen en antwoorden over de groepsaankoop van Testaankoop voor jou op een rijtje! Top 10 meest gestelde vragen (tijdens inschrijffase) 1. Wat is de groepsaankoop gas en elektriciteit? 2. Wat

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 2012 - Update november

Salderingsoverzicht 2012 - Update november Salderingsoverzicht 2012 - Update november Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Stichting Zonne-energie Wageningen Rogier Coenraads

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Zon op Zwijndrecht daar krijg ik energie van Wij Buurtbewoners Wat/Wie Op het zijn dak een van burgerinitiatief kopen een samen in een coöperatie -zonnepanelen is openbaar Zon op gebouw Zwijndrecht Eerste

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Salderen. Artikel 95c

Salderen. Artikel 95c Salderen Salderen is de regeling dat zonnestroom die aan het elektriciteitsnet wordt terugeleverd, mag worden verrekend met uit het net geïmporteerde stroom. Als U bijvoorbeeld 2400 kwh stroom afneemt

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed De beurskoersen schommelen en kennen een neergaande trend. De rente is historisch laag. Voor beleggers een onzekere situatie, en voor wie op

Nadere informatie

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT SIR0048_BR_Omslag_W.indd 3 12-06-2007 11:36:32 INHOUDSOPGAVE EEN ESSAY Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Achtergrond project en

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen

Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen Particulieren die na 20 juni 2013 een zonnestroomsysteem realiseren of gerealiseerd hebben kunnen ondernemer voor de btw worden. Hierdoor kunt

Nadere informatie

Hoe creëren wij een revolverend fonds? Subsidie. Microkrediet

Hoe creëren wij een revolverend fonds? Subsidie. Microkrediet Verslag adviesronde 7 WISE Datum: Locatie: 20 mei 2014 Breedhuis, Het Breed 16 Adviesronde 7 Hoe creëren wij een revolverend fonds? Zakelijk % + Overheid Persoonlijk Incidenteel Subsidie Output Outcome

Nadere informatie

Grat is. B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat

Grat is. B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat Grat is iding handle bondoon voor W isat ies n lidorga % B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat Veel huurders betalen per maand een bedrag aan servicekosten. Daarvoor

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Zon op Heerjansdam daar krijgen we energie van! Samenwerkingsverband Wat/Wie Buurtbewoners is kopen van omwonende burgers/ondernemers Zon samen op in een Heerjansdam Op Dit is het het dak tweede van een

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie