Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geen geschikt dak en toch zonne-energie?"

Transcriptie

1 Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe het werkt en hoe het financieel in elkaar steekt. U woont in de gemeente Berkelland of in Barchem en wilt graag zonnepanelen op het dak. Maar u hebt daarvoor geen geschikt dak. Voor u hebben BerkellandEnergie en AGEM in samenwerking met de gemeente Berkelland een aantrekkelijk alternatief ontwikkeld. De gemeente Berkelland stelt het dak van het gemeentehuis en de gemeentewerf ter beschikking om zonnepanelen op te plaatsen. BerkellandEnergie nodigt u uit om te investeren in de coöperatie die zonnepanelen op het dak zal plaatsen en eigenaar zal worden van deze panelen. AGEM zorgt voor de energielevering. U kunt investeren in één of meer certificaten die 250 euro per stuk all-in kosten. Per certificaat wordt één zonnepaneel gefinancierd. In totaal worden er 325 panelen geplaatst. De stroom die uw paneel oplevert wordt geleverd aan AGEM. U krijgt op basis van een nieuwe belastingregeling ruim 9 cent per kwh korting op de energiebelasting van de door uw panelen opgewekte energie. Dit voordeel wordt verrekend met uw elektriciteitsrekening. Uw investering is na ongeveer 8 jaar terug verdiend. Dat hangt vooral af van de feitelijke ontwikkeling van de elektriciteitsprijs in de komende jaren. Voor wie is deze aanbieding bedoeld? Uw dak is niet geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als: - Uw dak een ongunstige oriëntatie heeft - Er schaduw optreedt door bomen of andere gebouwen - U vindt dat zonnepanelen uw dak zullen ontsieren - U in een appartement of gehuurd woont en het plaatsen van zonnepanelen niet toegestaan is. Maar er kunnen nog meer argumenten een rol spelen, zoals: - U wilt spaargeld in duurzame projecten investeren - U wilt geen grote installatie kopen maar toch voor een klein bedrag investeren in zonne-energie - U wilt bijdragen aan een energieke Achterhoek Voor dit project wordt gebruik gemaakt van de fiscale regeling verlaagd tarief energiebelasting (ook wel postcoderoos-regeling genoemd). Daarom kunnen alleen inwoners van Berkelland en Barchem die wonen in het postcodegebied van het gemeentehuis en gemeentewerf (7271) en de aangrenzende postcodegebieden 7273, 7274, 7244, 7261 deelnemen aan dit project. De postcode van Beltrum (7156) die wel binnen deze postcoderoos valt kan nu niet meedoen aan dit project, omdat de gemeente Berkelland andere initiatieven met overlappende postcodegebieden ook willen stimuleren. Blad 1 van 7

2 Afbeelding: Postcoderoos 7271 Ondernemingen zijn uitgesloten van de regeling. ZZP ers en particulieren die aandeelhouder zijn van een BV of NV kunnen wel deelnemen. Hoe werkt het? U kunt al meedoen door één certificaat te kopen van 250 euro. Meer kan natuurlijk ook. Per certificaat wordt één zonnepaneel gefinancierd. De teruggave van de energiebelasting kan nooit groter zijn dan wat uw huishouden aan energiebelasting betaalt. Voor de meeste huishoudens met een gezin ligt de bovengrens op 15 tot 20 panelen. Hebt u zelf al panelen op uw eigen dak, dan kunt u certificaten bijkopen tot uw eigen gebruik. Het totaal van de opwekking van de panelen op uw eigen dak en de opwekking van de panelen in dit project moet beneden uw eigen stroomverbruik blijven om optimaal van het belastingvoordeel te profiteren. De 250 euro bestaat uit de investering in de zonnepanelen en een post onvoorzien. BerkellandEnergie zal na ontvangst van de benodigde goedkeuringen de zonnepaneleninstallatie aanbesteden. De aanbesteding zal mede bepalen hoeveel van de post onvoorzien moet worden besteed. De leden bepalen samen of het restant van de post onvoorzien wordt uitgekeerd of als reserve wordt aangehouden. Door de totstandkoming van het Nationale Energieakkoord is per 1 januari 2014 een nieuwe regeling in werking getreden. Dankzij deze regeling krijgen particuliere huishoudens die, via een coöperatieve vereniging, investeren in zonnepanelen 7,5 cent (9,075 cent incl. BTW) korting per kwh die ze met 'hun' panelen opwekken. De overheid heeft deze regeling voor een periode van 10 jaar gegarandeerd. De stroom die de panelen leveren wordt verkocht aan AGEM. De kale stroomprijs voor de komende jaren bedraagt momenteel circa 4 cent/kwh (excl. BTW). De winst, na aftrek van alle kosten van de coöperatie, wordt verdeeld naar rato van het aantal certificaten dat u heeft. Samen met de opbrengst door de nieuwe fiscale regeling (ruim 9 cent per kwh korting op uw energiebelasting thuis) bedraagt de terugverdientijd ongeveer 8 jaar. Om van deze regeling gebruik te kunnen maken zijn er goede afspraken gemaakt met AGEM. Blad 2 van 7

3 Overstappen naar AGEM als energieleverancier AGEM is opgericht door de acht Achterhoekse gemeenten en is dé aanjager van de energietransitie in de Achterhoek. AGEM streeft naar een energieneutrale Achterhoek in 2030 waarbij net zo veel duurzame energie wordt opgewekt als wordt geleverd. Daarmee worden we meer onafhankelijk en houden we geld en werkgelegenheid in de Achterhoek. AGEM bevordert initiatieven zoals Zon Delen in Berkelland, neemt de stroom af en levert die aan de deelnemers. Om mee te doen met dit project zult u dus klant van AGEM moeten zijn of worden. AGEM zorgt ervoor dat het belastingvoordeel voor alle deelnemers wordt verrekend en draagt ook bij aan de haalbaarheid van het project door een extra maatschappelijke bijdrage per deelnemer aan de coöperatie uit te keren. AGEM heeft een overstapservice die het overstappen voor u zo eenvoudig mogelijk maakt. Indien u een variabel contract hebt kan dat op elk moment zonder extra kosten. Maar ook als u nog een meerjarig contract bij uw huidige energiebedrijf hebt, kunt u overstappen naar de AGEM. Uw huidige energiebedrijf kan dan wel een opzegvergoeding in rekening brengen. Bij dit project kunt u deze opzegvergoeding bij AGEM declareren tot een maximum van 100,-. Technische en financiële details De installatie zal door een nog te selecteren Achterhoekse installateur worden aangelegd. De zonnepanelen worden op het gemeentehuis en de gemeentewerf geplaatst en kunnen optimaal op het zuiden gericht worden. Per zonnepaneel is de verwachte opbrengst 229 kwh per jaar, dus de totale installatie (325 panelen) zal gemiddeld kwh per jaar opleveren. AGEM is de energieafnemer en energieleverancier voor de leden. AGEM betaalt de coöperatie hiervoor jaarlijks een maatschappelijke bijdrage. Jaarlijks kent de coöperatie enkele (beperkte) terugkerende kosten, met name: De administratie van de coöperatie door een administrateur Eventuele vergader- en bestuurskosten Kosten voor een opstalverzekering, onderhoud/servicecontract Kosten van de netwerkbeheerder De opstalverzekering wordt afgesloten bij een gespecialiseerde verzekeraar voor zonnepanelen. De coöperatie sluit een servicecontract af, waarbij zaken als storingsservice, van buiten komende onheilsdekking (diefstal, vandalisme en brand), vergoeding voor productieverlies, monitoring, inspectie en reiniging zijn opgenomen. In de berekening van de terugverdientijd zijn enkele aannames opgenomen: Elk jaar zal de kale stroomprijs naar verwachting 2,0% hoger liggen De opbrengst van de zonnepanelen daalt elk jaar 0,5% vanwege veroudering De kosten zoals, verzekering, kosten netwerkbeheerder, onderhoud en administratie stijgen jaarlijks met 2%. Voor het geval dat na 10 jaar de regeling niet wordt verlengd en er geen aantrekkelijk alternatief mogelijk is, heeft de installatie uiteraard een restwaarde. Er is nu gerekend met een restwaarde van 20% van de aanschafwaarde. Na 10 jaar kan de coöperatie zelf beslissen of zij doorgaat met de exploitatie van de zonnepanelen of met de gemeente Berkelland afspraken maakt over een overname. Blad 3 van 7

4 Vanaf 1 januari 2014 krijg je korting als je via een coöperatie investeert Elke kwh die je via de coöperatie opwekt levert 7,5 cent korting thuis op aan energiebelasting (9.075 cent incl. btw) Panelen van een coöperatie waar jij lid van bent Meter Meter Meter Meter Levering Afname Stroomprijs Korting Energiebelasting Stroomprijs + Energiebelasting + BTW 0,04 0,0975 0,22 Afbeelding: De regeling verlaagd tarief energiebelasting Indicatie investeringen en opbrengsten bij 10 jaar exploitatie Investeringen per zonnepaneel Opbrengsten per paneel na 10 jaar Installatie, organisatie, aansluiting, onvoorzien* minus: provincie subsidie en bijdrage AGEM Totaal 250 Stroomopbrengst 90 Korting op energiebelasting 210 Bijdrage AGEM 29 Restwaarde installatie 50 Uitkering onvoorzien 26 Subtotaal 405 Af: Jaarlijkse kosten coöperatie, onderhoud verzekeringen 83 Terugverdientijd naar verwachting 8 jaar (met subsidie) *Voorziening kan worden uitgekeerd Totaal 322 Opbrenst indicatie: 72 na 10 jaar Gebaseerd op 2% energieprijsstijging, 2% inflatie en 0,5% opbrengstvermindering per jaar Afbeelding: indicatie investeringen opbrengsten na 10 exploitatie Blad 4 van 7

5 Indicatie opbrengst per certificaat in kwh en euro Investering Opbrengst kwh Opbrengst 10 jaar Opbrengst 25 jaar 1 certificaat 250, ,00 551,00 6 certificaten 1.500, , ,00 12 certificaten 3.000, , ,00 18 certificaten 4.500, , ,00 Afbeelding: investeringen en opbrengsten Over de op te richten coöperatie U investeert in de nieuw op te richten Energie Coöperatie U.A. Het achtervoegsel U.A. betekent: Uitgesloten Aansprakelijkheid. Hiermee zijn de coöperatieleden uitgesloten van aansprakelijkheid in geval van een eventueel financieel tekort van de coöperatie. De coöperatie is uitgevende instelling van de certificaten. De coöperatie wordt opgericht zodra er minimaal 50 deelnemers zijn. Dit is een vereiste om voor een subsidie van de provincie in aanmerking te komen. Als het niet lukt om voldoende leden te werven, dan gaat het initiatief niet door. U bent dan niet meer gebonden aan een eventuele toezegging. BerkellandEnergie zal voor het eerste bestuur van de coöperatie zorgen. Samen met de overige leden bent u eigenaar van de coöperatie en kiest daarna uw bestuur. De coöperatie is de eigenaar van de zonnepaneleninstallatie. De coöperatie verkrijgt zijn kapitaal door het uitgeven van certificaten: één per zonnepaneel. Iedereen die certificaten bezit, wordt automatisch lid van de coöperatie en heeft één stem per certificaat in de ledenvergadering. Deelnemers worden lid van de coöperatie zodra ze hun investeringsbijdrage hebben voldaan op een geblokkeerde (derden)rekening bij de notaris. De gelden worden pas vrijgegeven nadat de opdracht tot realisatie van de zonnepaneleninstallatie is gegeven. Er is volledige transparantie over inkomsten en betalingen van de coöperatie. Zodra de coöperatie is opgericht wordt een eerste algemene vergadering (= ledenvergadering) gehouden. Hierbij krijgt u informatie over de voortgang van de installatie en wordt de begroting voor het eerste verenigingsjaar vastgesteld. Jaarlijks is er een algemene vergadering om de jaarrekening vast te stellen. Blad 5 van 7

6 U ontvangt van de coöperatie elk jaar een overzicht wat uw aandeel is geweest in de energieproductie van de zonnepaneleninstallatie. Dit ligt naar verwachting op 229 kwh per certificaat. Met dit overzicht vraagt de coöperatie de korting op uw energiebelasting aan bij AGEM. Deze korting wordt verrekend met uw jaarafrekening. U mag uw certificaten altijd verkopen, bijvoorbeeld als u verhuist. U bent echter wel verplicht deze eerst aan te bieden aan de andere leden van de coöperatie tegen een prijs die jaarlijks wordt vastgesteld door de Algemene vergadering. De leden hebben vervolgens vier weken de tijd om hierop te reageren. Als niemand van de leden uw certificaten wil overnemen tegen die prijs, dan bent u vrij om ze aan een ieder binnen het werkgebied van de coöperatie te verkopen tegen de prijs die u wilt. Stappenplan Coöperatie Na de bijeenkomst: Invullen van de intekenlijst voor geïnteresseerden + aantal certificaten, uiterlijk voor 10 november Beoordelen van de haalbaarheid door initiatiefnemers van dit project Beslissing om coöperatie op te richten, samenstellen definitieve ledenlijst Provincie en belastingdienst Aanvraag en toekenning subsidie Provincie, goedkeuring belastingdienst Oprichten coöperatie Opstellen statuten, overeenkomst dakeigenaar(gemeente), tekenen ledenovereenkomst, afsluiten energiecontracten met AGEM en overmaken geld voor certificaten op derdengeldrekening van notaris Aanbesteden en selecteren leverancier zonne-energie installatie, monteren van zonnepanelen en aansluiten op netwerk Genieten van groene stroom Blad 6 van 7

7 Risico's Het verdienmodel is gebaseerd op een aantal uitgangspunten en aannames. Uiteindelijk koopt u uw certificaten van de coöperatie, en bestuurt u als leden ook samen de coöperatie. Zonder uitputtend te zijn, vindt u onderstaand een aantal risico's en daarbij behorende (beheers)maatregelen om deze risico s te reduceren: Risico Het lukt niet om voldoende certificaten te verkopen Er worden meer certificaten verkocht dan beschikbare panelen (325) De zonnepanelen voldoen niet aan de opgegeven specificaties. De opbrengst in kwh per jaar is lager dan verwacht De energieprijs stijgt niet De installatie raakt beschadigd, bijvoorbeeld door blikseminslag of brand De locatie waar de panelen staan wordt gesloopt of vervalt. Er moet onderhoud gepleegd worden aan het dak waar de installatie op staat De locatie wordt verkocht Ik heb al een contract met een energieleverancier Wetgeving verandert ten nadele Maatregel In dat geval wordt de coöperatie niet opgericht Het bestuur van de coöperatie verzorgt de toewijzing van de certificaten en gaat op zoek naar nieuwe initiatieven De kans op slechte kwaliteit wordt sterk gereduceerd door een reeks van kwaliteitseisen die bij de aanbesteding worden gesteld aan de leverancier. De leverancier wordt niet alleen op de laagste prijs beoordeeld maar ook op de kwaliteit van het product. De leverancier geeft hiervoor kwaliteitsgaranties en er wordt een servicecontract afgesloten. Ook op dit punt worden aan de panelen strenge eisen gesteld bij de aanbesteding. Als dit slechts enkele procenten is, dan heeft dit ook slechts beperkte invloed op de opbrengst. De gemiddelde hoeveelheid zon in Nederland is goed voorspelbaar, voor de kwaliteit van de panelen zie bovenstaand punt. Er is gerekend met een beperkte energieprijsstijging. Indien dit lager uitvalt, dan zal dit een beperkt effect hebben op de opbrengst. Het grootste deel van de opbrengst komt uit de 7,5 cent per kwh (ex BTW) die u aan korting op de Energiebelasting krijgt. Deze zal de komende 10 jaar niet veranderen omdat deze door de overheid is gegarandeerd Hiervoor wordt een opstalverzekering gesloten die dit dekt, een bescheiden premie hiervoor is opgenomen in de begroting van de kosten. In dit geval moet de installatie verplaatst worden naar een andere locatie. De coöperatie moet dan met de gebouweigenaar in gesprek om een reële schadevergoeding te betalen. Voor de twee daken wordt de komende tien jaar geen onderhoud verwacht. In het geval dat na deze periode onderhoud van het dak nodig is, wordt de installatie tijdelijk verplaatst. Dit heeft slechts een beperkt effect op de opbrengst. In de overeenkomst met de gebouweigenaar (de gemeente) willen we opnemen dat dit slechts eenmaal per 10 jaar mag gebeuren, anders moet de coöperatie hiervoor gecompenseerd worden. Er wordt een recht van opstal gevestigd op de panden. Ingeval van verkoop blijft de installatie eigendom van de coöperatie en blijft de zonneinstallatie liggen. U ontvangt een energieovereenkomst van AGEM, AGEM zorgt ervoor dat de huidige overeenkomst wordt opgezegd. In de praktijk zult u geen onderbreking hebben van energie in uw woning Dit punt valt nooit te voorspellen, zeker niet over een periode van 25 jaar. In de huidige wetgeving over de korting op de Energiebelasting is bepaald dat deze regeling voor minimaal 10 jaar gegarandeerd is. Meer informatie over Zon Delen in Berkelland is te vinden op de website van BerkellandEnergie, Voor vragen en opmerkingen: Blad 7 van 7

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

BRANDWEERGARAGE STEDE BROEC

BRANDWEERGARAGE STEDE BROEC BRANDWEERGARAGE STEDE BROEC JOUW ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN DE BRANDWEER UITGANGSPUNTEN, ACHTERGROND EN CONCEPT Coöperatie Zonnecoöperatie West-Friesland (ZCWF) gaat duurzame energie produceren om mensen

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014 Uitleg Zonnepanelen Januari 2014 www.groenzonnig.nl/houten houten@groenzonnig.nl 1 Deze uitleg over zonnepanelen is gebaseerd op de kennis die we hebben opgedaan bij de voorbereiding van vele informatieavonden

Nadere informatie

Greenspread. realising sustainable connections

Greenspread. realising sustainable connections Greenspread realising sustainable connections Greenspread, het Energieakkoord en CoopDeZon Inleiding Inleiding Greenspread richt zich op het ontwikkelen van lokale duurzame-energieproductiemiddelen. Greenspread

Nadere informatie

Overstappen. Waarom overstappen?

Overstappen. Waarom overstappen? Overstappen Waarom overstappen? De meeste mensen stappen over naar een andere leverancier omdat zij hier flink wat geld mee kunnen besparen. Er bestaan namelijk grote verschillen in energietarieven van

Nadere informatie

Samenwerking met Greenchoice

Samenwerking met Greenchoice Samenwerking met Greenchoice Dit document is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld om initiatiefnemers te ondersteunen bij het starten van een

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Zon op Zwijndrecht daar krijg ik energie van Wij Buurtbewoners Wat/Wie Op het zijn dak een van burgerinitiatief kopen een samen in een coöperatie -zonnepanelen is openbaar Zon op gebouw Zwijndrecht Eerste

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is I Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Dat zijn doorgaans de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval

Nadere informatie

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie

Antwoorden op veel gestelde vragen

Antwoorden op veel gestelde vragen Antwoorden op veel gestelde vragen Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Zijn alle woningen geschikt voor zonnepanelen? Bijna alle woningen zijn geschikt, er is slechts een klein aantal voorwaarden.

Nadere informatie

Zon op Heerjansdam daar krijgen we energie van! Samenwerkingsverband Wat/Wie Buurtbewoners is kopen van omwonende burgers/ondernemers Zon samen op in een Heerjansdam Op Dit is het het dak tweede van een

Nadere informatie

ENERGIE IN EIGEN HAND

ENERGIE IN EIGEN HAND Zonne-energie voor bedrijven? ENERGIE IN EIGEN HAND De Stichting Beheer Bedrijvenpark Merm, heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bedrijven om d.m.v. aanbrengen van zonnepanelen op het

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Zonnepanelen van Brusche Elektrotechniek

Zonnepanelen van Brusche Elektrotechniek Zonnepanelen van Brusche Elektrotechniek Inleiding Sinds 1957 is Brusche Elektrotechniek niet meer weg te denken uit het elektrotechnisch landschap van Oost-Nederland. Al meer dan 56 jaar staan we aan

Nadere informatie

Om met de deur in huis te vallen

Om met de deur in huis te vallen Om met de deur in huis te vallen De cijfers, feiten en voorspellingen zijn schrikbarend: in 2030 zullen we globaal 35% meer energie gebruiken dan in 2005 in datzelfde jaar heeft 2/3 van de wereldbevolking

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Verslag van project MijnDakJouwDak Is mede mogelijk gemaakt met financiering door:

Nadere informatie