veiling 10 Boeken, strips, fotografie toegepaste kunst en affiches maandag 2 december 2013 De Burcht, Henri Polaklaan 9, Amsterdam kavel 219

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "veiling 10 Boeken, strips, fotografie toegepaste kunst en affiches maandag 2 december 2013 De Burcht, Henri Polaklaan 9, Amsterdam kavel 219"

Transcriptie

1 veiling 10 Boeken, strips, fotografie toegepaste kunst en affiches maandag 2 december 2013 De Burcht, Henri Polaklaan 9, Amsterdam kavel 219

2 Zwiggelaar Auctions J. de Wittstraat 111, 9716 CC Groningen Zwanenburgwal 72, 1011 JG Amsterdam KVK ABN-AMRO bank IBAN NL82ABNA BIC ABNANL2A Foto s van alle kavels vindt u op onze website: Visit our website for pictures of all the items: Belangrijke informatie: Aangekochte goederen kunnen onder of direct na de veiling worden betaald en meegenomen in de Burcht, Henri Polaklaan 9, Amsterdam. Afhaaltijden in de dagen na de veiling zijn: dinsdag 3 december tot en met zaterdag 7 december tussen en uur. Daarna volgens afspraak. Versturen is mogelijk. Important Information: Purchased items can be picked up during and directly after the auction at the Burcht, Henri Polaklaan 9, Amsterdam. Other days to collect purchased items after the auction are: Tuesday 3 December until Saturday 7 December between 11 am and 5 pm. Other arrangements by appointment. Shipment is possible. Catalogus: De kosten van deze catalogus bedragen 6 euro. U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer van Zwiggelaar Auctions te Groningen onder vermelding van catalogus 10. Bij ontvangst van dit bedrag kunnen we u garanderen dat u ook de volgende catalogus toegezonden zult krijgen. We willen u wijzen op de mogelijkheid uw catalogus in het vervolg digitaal te ontvangen. U kunt ons een sturen voor een (gratis) abonnement op onze digitale catalogus. Catalogue: The price of the catalogue is 6 euros, to be paid to our bank account number in the name of Zwiggelaar Auctions, Groningen ref. Catalogue 10. Payment will guarantee dispatch of our next catalogue to you. We wish to draw your attention to the possibility of receiving our English catalogue digitally. Please fee free to us for a (free) subscription. Veilinghouder Veilingmeester Beschrijvingen Website V. Zwiggelaar G. Postma V. Kortmann V. Zwiggelaar I.A.S. Cremers C. Kortmann S. Meinders Fotografie Redactie Vertaling Eindredactie Vormgeving M. Frank L. Vale I.A.S. Cremers W. Marissen W. Marissen L. Nijhuis V. Zwiggelaar J. Oost Veiling 9: maandag 2 december 2013 Auction 9: Monday 2 December 2013 Boeken, strips, fotografie, toegepaste kunst en affiches Books, comics, photography, applied arts and posters Kijkdagen: On view: Vrijdag 29 november t/m zondag 1 december, uur Friday 29 November until Sunday 1 December, am pm Veiling: To be auctioned: Maandag 2 december, aanvang uur Monday 2 December, 7.00 pm Nieuwe locatie veiling en kijkdagen: De Burcht, Henri Polaklaan 9, 1018 CP Amsterdam

3 Inhoudsopgave Kinderboeken (kavels 1-91) 5 Prentenboeken (kavels ) 14 Parafernalia - Vloeibladen, Sluitzegels e.a. (kavels ) 15 De Burcht Henri Polaklaan CP Amsterdam Routebeschrijving: Per openbaar vervoer: Vanaf Centraal station: tram 9, halte Plantage Kerklaan Vanaf station Muiderpoort: tram 9 halte Plantage Kerklaan Vanaf station Zuid-WTC en Rai Sneltram 51 naar Waterlooplein, dan tram 9, halte Plantage Kerklaan. Vanaf station Amstel metro naar Waterlooplein (uitgang Hortus) Met eigen vervoer: Vanuit Amersfoort: Via de A1 richting Amsterdam. Kies bij Amsterdam voor de richting Amsterdam Noord. Vervolgens afslag S114 Artis. Zie verder algemene beschrijving. Vanuit Utrecht: Via de A2 richting Amsterdam. Kies bij Amsterdam voor de Ring Amsterdam Oost. Vervolgens afslag S114 Artis. Zie verder algemene beschrijving. Vanuit Haarlem: Via de A9 richting Amsterdam/ Den Haag. Kies bij knooppunt Badhoevedorp voor A4; Amsterdam Zuid. Volg de A4 richting Amsterdam. Zie verder Vanuit Den Haag. Literatuur (kavels ) 17 Oude Boeken en Manuscripten (kavels ) 18 Amsterdam (kavels ) 41 Plaatjesalbums en reclamemateriaal (kavels ) 44 Varia (kavels ) 46 Sport (kavels ) 52 Varia II ( ) 54 Kunst en Toegepaste Kunst (kavels ) 57 Affiches (kavels ) 65 Handelscatalogi (kavels ) 67 Fotografie (kavels ) 67 Stripboeken en originelen (kavels ) 69 Vanuit Den Haag: Via de A4 richting Amsterdam. Kies bij Amsterdam voor de ring Amsterdam Zuid. Deze blijven volgen richting Amersfoort. Vervolgens afslag S114 Artis. Zie verder algemene beschrijving. Algemene beschrijving: Weg vervolgen, door de Piet Heintunnel. Kies in de tunnel de linker baan, S100 Zeeburg/ Artis/ Centrum Oostzijde. Blijf de S100 Centrumring volgen. daarna weer borden S100 Artis / Centrum Oostzijde. Via de rotonde bij het Tropenmuseum (aan de linkerkant te zien) gaat u rechtsaf de Muidergracht over langs de Muiderpoort. Dit is de Plantage Middenlaan (S113). Bij de tweede stoplicht rechtsaf (Plantage Parklaan). Vervolgens eerste straat rechts (Henri Polaklaan). De Burcht ziet u aan uw linkerhand.

4 Veilingvoorwaarden 1. De verkoop geschiedt à contant of via PIN met een opgeld van 25% (incl. alle belastingen). 2. De koper wordt geacht voor eigen rekening te kopen en kan zich dus niet op opdracht beroepen. 3. De hoogste bieder is de koper. Bij een meningsverschil tussen twee of meer bieders heeft de veilinghouder het absolute beslissingsrecht. De veilinghouder behoudt zich het recht voor kavels te splitsen of bijeen te voegen. Bij vergissingen heeft de veilinghouder het recht zich te herstellen. De veilinghouder heeft het recht zonder opgave van redenen een bod te weigeren. 4. Omschrijvingen in de catalogus en alle schriftelijke of mondelinge inlichtingen worden door de veilinghouder en zijn personeel naar beste weten verstrekt. 5. De veilinghouder en de veilingmeester behouden zich de volgende rechten voor: zonder opgave van redenen personen als bieder of koper te weigeren; te allen tijde wijziging te brengen in de orde van verkoop; voorwerpen te doen uitvallen of toe te voegen; kopen te combineren of te splitsen; kopen niet te gunnen of op te houden; vergissingen bij biedingen en toewijzing te herstellen, of een koop ongedaan te maken zonder dat een bieder van vergissingen gebruik mag maken en zich in dat geval op een totstandgekomen koopovereenkomst mag beroepen; na toewijzing onmiddellijk gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen, terwijl bij weigering of onmacht van betaling de veilinghouder en de veilingmeester het recht hebben de koopovereenkomst ongedaan te maken en daarna het betreffende voorwerp te herveilen en het bod van de nalatige bieder niet weer aan te nemen; indien de koper weigert op eerste verzoek volledige naam en adres aan de veilinghouder bekend te maken en daarop betrekking hebbende legitimatie te tonen, de koopovereenkomst te ontbinden en te herveilen; voorwerpen niet over te schrijven van de rekening van de oorspronkelijke koper op die van een ander. Bij gelijke opdrachten gaat de eerste opdrachtgever voor. Opdrachten zonder limiet worden niet aanvaard; voorwerpen waarover tijdens of kort na de veiling een geschil gerezen is, opnieuw in veiling te brengen, en een eventuele koopovereenkomst te ontbinden. 6. De goederen worden geacht in goede staat te verkeren, tenzij anders vermeld in de catalogus. Bij ernstige gebreken die niet in de catalogus vermeld staan, kunnen de objecten worden geretourneerd (met uitzondering van de kavels uit de afdeling pakketten en de kavels waarbij als aanmerking W.A.F. staat vermeld). Dit dient uiterlijk een week na ontvangst te geschieden. Met latere reclames kan geen rekening worden gehouden. Voor de afdelingen kunst, grafiek en affiches gelden bovendien nog de volgende voorwaarden: - Alle objecten in de veiling worden geacht naar eer en geweten te zijn omschreven. Omschrijvingen, evenals mondelinge mededelingen vóór of tijdens de veiling gedaan, geven echter niet meer dan een mening weer, en vormen op geen enkele wijze een garantie omtrent authenticiteit, datering, herkomst etc. - Behoudens opvallende uitzonderingen wordt de staat van de kavels niet vermeld in de catalogus. Vermelding van enig gebrek impliceert niet de afwezigheid van andere. Ieder object wordt verkocht in de toestand waarin het zich bevindt op het moment van veiling. Aspirant-kopers dienen zich zelf tijdens de kijkdagen van de staat te vergewissen. - Het risico van beschadiging van een gekochte kavel berust bij de koper vanaf het moment dat de veilingmeester tijdens de veiling het bod van de koper als hoogste bod aanvaardt. De veilinghouder is bereid een geveild voorwerp tegen gelijktijdige restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs en veilingkosten terug te nemen indien een koper binnen drie weken na de veiling ten genoegen van de veilinghouder bewijst dat het geveilde zulke ernstige verborgen gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zo onjuist is, dat indien deze gebreken of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van toewijzing bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben is het. Dit geldt niet indien de gebreken alleen de conditie van het voorwerp betreffen (zoals bijvoorbeeld slijtage en restauraties). Indien een door hem aangekocht object een vervalsing is, wordt de koop ontbonden en de koopsom volledig gerestitueerd, mits het kavel wordt geretourneerd in de staat waarin deze werd verkocht. De veilinghouder is niet bereid tot terugname indien de omschrijving in de catalogus voorafgaande aan of tijdens de veiling werd herroepen en de juiste omschrijving mondeling of schriftelijk aan het publiek werd medegedeeld. 7. De kavels worden ingezet op de richtprijs, aangegeven tussen haakjes na elk nummer in de catalogus. Biedingen onder dit bedrag worden niet aanvaard. 8. Opdrachtgevers en aanwezigen kunnen ervan uitgaan, dat de veilinghouder de inzet als volgt zal verhogen: Tot 100,- met 5,-; van 100,- tot 200,- met 10,-; van 200,- tot 500,- met 20,-; van 500,- tot 1000,- met 50,-; van 1000,- tot 2000,- met 100,-; van 2000,- tot 5000,- met 200,-; daarboven met 500,-. 9. De betaling dient te geschieden à contant of via PIN na afloop van de veiling, tenzij anders met de veilinghouder is overeengekomen. De geveilde voorwerpen worden pas na volledige betaling eigendom van de koper. 10. De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan schilderijlijsten, overige omlijstingen en al wat daarvan deel uitmaakt zoals glasplaten, passe-partouts etc., behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden. In geen geval is de veilinghouder aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-vermogens- en/of indirecte schade. De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de gebouwen of terreinen waar gelegenheid is tot inbreng, opslag of bezichtiging, waar de veilingplaats heeft of waar de verkochte goederen worden afgehaald, behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden en/ of behoudens door een verzekering van de veilinghouder gedekt. Het betreden van de gebouwen of terreinen geschiedt op eigen risico. Na toewijzing is de koper verantwoordelijk voor het gekochte voorwerp. De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade welke na toewijzing optreedt. 11. Bij gebreke van betaling is de veilinghouder gerechtigd tot één van de volgende mogelijkheden: - 1. Bij niet-tijdige betaling zal de veilinghouder aan de koper rente in rekening mogen brengen gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 3% dan wel naar keuze van de veilinghouder 1% per maand, te rekenen vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Tevens komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige koper; - 2. Niet betaalde kavels zullen weer ter veiling komen, waarbij het verschil bij een lagere opbrengst voor rekening van de in gebreke gebleven koper is De veilinghouder heeft tevens het recht om, indien de koper de betalingstermijn overschrijdt en daardoor van rechtswege in verzuim is, de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. Eventuele gedeeltelijke betalingen vervallen in geval van ontbinding bij wijze van vergoeding van schade aan de veilinghouder die tevens het recht heeft de volledige schade, zoals een mindere opbrengst, en kosten op de koper te verhalen en het geveilde onmiddellijk of later te herveilen of uit de hand te verkopen. De nalatige koper kan geen aanspraak maken op een eventuele meeropbrengst. 12. Eventuele verzending van aangekochte kavels is voor risico en rekening van de koper, en geschiedt na volledige betaling van de factuur. Let op: ingelijste werken en breekbare goederen worden niet verzonden. 13. Aspirant-kopers wordt er op gewezen dat er in verscheidene landen verboden zijn op de import van materiaal afkomstig van bedreigde diersoorten, inclusief, maar niet enkel deze, koralen, ivoor en schildpad. Derhalve zouden aspirant-kopers zich dienen te vergewissen van de invoer-regelgeving voor aanvang van het bieden indien zij een lot wensen te importeren in een ander land. 14. In Nederland is het volgrecht op kunstwerken van toepassing voor levende kunstenaars en voor kunstenaars tot 70 jaar na hun overlijden. Zwiggelaar Auctions verhaalt de volgrechtvergoeding op de koper. De volgrechtvergoeding is van toepassing vanaf 3000,- over de verkoopprijs inclusief opgeld (excl. BTW) en wordt als volgt berekend: 4% van het deel van de verkoopprijs tot en met ; 3% van het deel van de verkoopprijs van tot en met ; 1% van het deel van de verkoopprijs van tot en met ; 0,5% van het deel van de verkoopprijs van tot en met ; 0,25% van het deel van de verkoopprijs hoger dan De totaal te betalen volgrechtvergoeding is gebonden aan een bovengrens van De koper dient op de hoogte te zijn van bovenstaande veilingvoorwaarden. Kinderboeken (kavels 1-91) 1 Weekblad voor Kinderen- Amsterdam, Johannes van der Hey, e jaargang. (8), 424 p. Blad 1-53 compleet. Met elke week een kleine kopergravure op de eerste pagina. Eerste van 3 jaargangen die verschenen. In nieuwe halfleren band met gemarmerde platten gebonden, in goede conditie Beatrix Potter ( )- The Tale of Squirrel Nutkin, London Frederick Warne and Co, Met vernieuwde rug, naam en datum (1904) titelp. + The Tailor of Gloucester, Met vernieuwde rug + The Tale of Tom Kitten, Naam en datum (1910) op titelp. 1 pag. los - en 5 andere, latere drukken + The story of Little Black Quibba, Helen Bannerman, London, Nisbet & Co, ca Rug open. (totaal 8) Walter Crane ( )- Pan Pipes, Newly arranged with accompaniments by Theo Marzials; set to pictures by Walter Crane. London, George Routledge and Sons, p. Oblong geb. met linn. rug. Exlibris John Rennie + Little Queen Anne & Her Majesty s Letters (Parent) Penned & Pictured by Walter Crane. London, Marcus Ward & Co, Lichte vochtschade aan rand voorzijde- en 4 andere door Walter Crane. (totaal 6) Benjamin Rabier ( )- Freddy-Guilmot Raminia Grobis Roman de Chats. Illustrations de Benjamin Rabier, ca Groot 4to. Mooi exemplaar + Geschiedenis van den haan Kantekleer, door Marie Hildebrandt, Amsterdam van Holkema en Warendorf, 64 p. Aan rug en randen prof. gerest, verder goed ex. - en 5 andere met ills. van Rabier. (totaal 7) Lessons for children from two to three years old- Anna Laetitia Barbauld ( ), London, printed for J. Johnson, Part I, 2-3 years old, 56 p., part II (genumm. I) 3 years old - 95 p., part II (genumm. II), 95 p. en part III, 3-4 years of age, 108 p. (1784). 4 dln in 1 band. 8vo, in leer geb. sleets aan rug en hoeken. *Johnson was de toonaangevende uitgever uit zijn tijd. Hij publiceerde werken van radicale schrijvers als Mary Wollstonecraft en William Godwin. Deze publicatie van Barbauld s Lessons for Children ( ) waarin eenvoudige dialogen tussen moeder en kind werden gehouden was baanbrekend en genre-vernieuwend Kate Greenaway ( )- A Day in a Child s Life. Illustrated by Kate Greenaway. Music by Myles B. Foster. Frederick Warne & Co, London & New York, p. geb. met linn. rug. Mooi ex. + Little Ann A Book. Printed in Colours By Edmund Evans, George Routledge & Sons, p. + Under the Window, printed by Edmund Evans, London, George Routledge & Sons, p. + Marigold Garden, Rug prof. vernieuwd - en 2 andere. (totaal 6) Wie gaat er met ons mee?- Fraaie plaatjes met versjes van F.H. van Leent. Amsterdam, van Holkema & Warendorf, ca to, 24 p. met gelith. prenten. + Lelietjes van Dalen. Ant. L. de Rop. Bij teekeningen van L. von Kramer. Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, ongepag., 4to, ca Wat de Vacantie bracht door M.J. Salverda de Grave, Herderschee, W. de Haan, Utrecht, ca to, linnen rug, 34 p.- en 1 andere (totaal 4) M.B. de Monvel ( )- Jeanne D Arc, E. Plon, Nourrit & Cie, Imprimeurs-ed, Paris, ca p. In ills. linnen geb. Mooi ex. + Filles et Garcons par Anatole France, ills. M.B. de Monvel, Hachette &Cie, ca Mooi ex.- en 4 andere uit de tijd, met illustraties van Monvel. (totaal 6) Van de Wortelkindertjes- Versjes van Alfred Listal met platen van Freddie Langeler. Alkmaar gebr. Kluitman. Oblong, ca De Zandmannetjes (dl. 2), Het Dwergjesfeest 9 (dl. 3) en Hoe de Sterrekindertjes uit spelen gaan (dl. 4) + Hansje in t Bessenland. Johanna Wildvanck. C.A.J. van Dishoeck, Bussum, derde druk, ca Tek. Elsa Beskow. Vernieuwde schutbl. aan binnz. schutbl. gerest. - en 4 andere. (totaal 9)

5 10 Jean de Brunhoff ( ) Babar- Histoire de Babar. Le petit elephant. Editions du Jardin des Modes, Paris, ca Le Voyage de Babar, Jardin des modes, Paris, first ed., Le Roi Babar, Albums Babar Hachette, Paris, Les Vacances de Zephir, Albums Babar, Hachette, Babar en Famille, Hachette, Babar et le Pere Noël, Hachette, en Babar et ce coquin d Arthur, Laurent de Brunhoff, Hachette, Folio gebonden uitgaves met linnen rug. Complete serie van de eerste zeven delen van Babar, deels in 1e druk. In vrij goede (enkele schaafplekjes aan randen, dl. 5 licht iets lossig in band) tot goede conditie [Beweegbare boeken] Jantje lacht en Jantje huilt- George s beweegbaar prentenboek. J. Vlieger, Amsterdam, ca to, 12 p. Met 5 beweegbare prenten. Compleet en in goede conditie [Kinderliedboeken]- Autumn Songs With Music from Flower Fairies of the Autumn. Words and Pictures by Cicely Mary Barker, Music by Olive Linnell. Blackie & Son Ltd, London and Glasgow, ca Met 12 tipped-in platen + Schumann Album of Children s Pieces for piano. Ills. H. Willebeek Le Mair, Augener ltd., London + Scenes Enfantines de Rie Cramer, Librairie Plon, tableaux et chansons, Paris, ca en 5 andere. (totaal 8) Alfred Listal ( )- Sneeuwklokje. Gebr. Kluitman, Alkmaar, ca Met 16 p. tekst en 8 prenten. + Marietje in Sneeuwland, C.A.J. van Dishoeck, Bussum, Oblong, linn. rug. Rug besch. en aan binnenzijde eerste pags. met tape verstevigd + Mirloyntje, Gebr. Kluitman, Alkmaar, 16 p. + 8 prenten. Rug onderzijde licht besch., iets lossig in band, verder goed ex. - en 8 andere van Listal (totaal 11) R. Caldecott ( )- Picture Book, Frederick Warne and co, London, ca Containing The Diverting History of John Gilpin, the House that Jack Built, The Babes in the Wood and An Elegy on the Death of a Mad Dog. In linn. geb. Goed ex. + Picture Book no. 2, idem + R. Caldecott s Second Collection of Pictures & Songs + The Hey Diddle Diddle Picture Book - en 6 andere (totaal 10) Nelly Bodenheim ( ) - Groen Groen Grasje- ABC boekje. Van Holkema en Warendorf, Amsterdam, ca p. Gebrocheerd. Goed exemplaar Nelly Bodenheim - Groen Groen Grasje- ABC boekje, van Holkema en Warendorf, Amsterdam, ca Gebonden uitgave. Oblong, 26 p. Goed ex Nelly Bodenheim - Tante Tor is Jarig- Lizzy Ansingh en Nelly Bodenheim, gelithografeerd door Jean- Paul Vroom. Stichting de Roos, Utrecht, Nr. 76/175. 4to, gebonden. Net exemplaar Nelly Bodenheim - 12 Sprookjes en Rijmpjes- Amsterdam, S.L. van Looy, ca p. Bij eerste schutblad gerest, verder goed ex. + Luilekkerland, S.L. van Looy, Amsterdam, (280 p.), geb. Rug wat verweerd, verder goed - en 5 andere (totaal 7) Nelly Bodenheim - Haken en oogen- kinderliedjes door M.F. van Putten, G. Alsbach & Co, Amsterdam. (3), 12 p. Ca Met Silhouetten van Nelly Bodenheim. 4to, sc. Nietjes ontbr. verder goed ex. + Fransche Liedjes. Eerste deel 15e-18e eeuw. De Spieghel, Amsterdam, Nr. 290/500 Rug prof. gerest. Oblong touwgeb. + De Pruik van Cassander, G.B. van Goor Zonen, Gouda, ca Oblong geb. wat gesch. aan randen en hoeken. Redelijk goed ex. - en 1 andere (totaal 4) [Nelly Bodenheim] - Een Vruchtenmandje- Teekeningen van Nelly Bodenheim bij Versjes van Lizzy Ansingh, De Spieghel, Uigersbedrijf, Amsterdam. Op steen geteekend en met de hand gekleurd en gesigneerd door Nelly Bodenheim. Er verschenen 100 exemplaren in boekvorm en 7 exemplaren van 22 platen in een losse map. Dit is nr. 1 van de Struwwelpeter - De ondeugende Kinderen- Een vermakelijke Prenteboek; met rijmen van J.J.A. Goeverneur. Sneek, van Druten en Bleeker, (1857). 4to. 18 eenzijdig bedrukte pag. met handgekleurde ills naar Th. Hosemann. Nieuwe rug. binnenzijde randen verstevigd, met zuurvrije tape. + 4 andere m.b.t. Struwwelpeter. (totaal 5) Het Grappige ABC - van Einar Nerman met rijmpjes van Anna Sutorius. H. Ten Brink, Arnhem, ca Oblong, met roodlinnen rug. Bij schutbladen opnieuw ingelijmd. Goed exemplaar De Groote Poppen Vergadering te Utrecht. Met bijschriften van F.H. van Leent.- Utrecht, J.G. Broese, (1889), (18) tekstpag., gelithogr. titelpag., 9 gelithogr. platen in kleur door J.L. Scheidel, opnieuw gebonden, gebruikmakend van de orig. omslag, quarto. Enkele professioneel uitgevoerde restauraties. Goed exemplaar Geschenk voor de Jeugd. Verscheidenheden uit de Natuurlijke Historie.- Door N. Anslijn. Den Haag, A. van Hoogstraten & zoon, 4 delen in 1 band, 48 handgekleurde gegrav. platen, gebonden in een moderne band, 12mo. Prima exemplaar met platen van dieren, planten en vissen Leuke Dagen bij de Dieren- Antoinette van Dijk. Teekeningen van F.G. Lewin. Scheltens & Giltay, Amsterdam, Complete serie van 6 dagen. Maandag t/m zaterdag. Zondag was de dierentuin gesloten. (totaal 6) Bonzo s Star Turns- -being the Fourth Studdy Dogs Portfolio. 16 plates in colours. George Studdy ( ) The Sketch, ca Touwgebonden album. Compleet. 34 x 26 cm Fabel-spel voor de Jeugd of twintig beweegbare fabelen van Gellert- Verzameld en overeenkomstig het kinderlijk begrip ingerigt (..) A. Sturm, door G. van Sandwijk. Purmerend, J.P. Bronstring, ca p. Oblong, 8vo, gemarmerde platten in contemp. slipcase. Met opvouwbare plaat waarop 20 kleine genummerde scenes, behorende bij de fabels. *Tekstboek met voorbeeldplaat voor schoolmeesters. Het spel bestond uit het zoeken van de juiste figuren op de juiste plek bij de platen

6 28 Het Nederlandsch AB-boek; behelzende in het kort voor de jeugd alle de voornaamste merkwaardigheden onzes vaderlands (...).- Den Haag, Wed. J. Allart en comp., 1823, XXXVI,311, (1) pag., gegrav. titelpag., handkekeurd gegrav. kaartje van Het Koningrijk der Nederlanden, 6 gegrav. platen, met elk 4 afbeeldingen, verguld halfmarokijn uit de tijd. Fraai exemplaar Fabelen en kleine gedichten voor kinderen.- Pieter t Hoen. Amst., J. de Ruijter, 1815, (4), 170 pag., gegrav. titelpag., 48 handgekleurde gegrav. platen, halfleder uit de tijd. Zeer net exemplaar. Met notities in pen en inkt uit de tijd op laatste blanco pagina Economische liedjes.- Uitgegeven door E. Bekker, weduwe A. Wolff en A. Deken. Den Haag, I. van Cleef, 1792, (naam op de banden: J. Allart, Amsterdam), 525 pag. in 10 banden, 120 gegrav. platen, orig. unif. kart. uitgeversbanden (ruggen iets gebruind). Uitstekend exemplaar. Het voorwoord (van de derde editie) heeft als datum 1784, terwijl de titelpagina 1792 als datum heeft. Buitengewoon zeldzaam in 10 bandjes en in deze uitstekende staat. Mooie prenten van beroepen, activiteiten en situaties Zoo spelen en leeren de kinderen.- Door den schrijver van De Altijddurende Almanak. Rott., Altmann & Van der Palm, z.d. (ca. 1855), (4), 53, (1) pag., 8 handgekleurde staalgravures (incl. gegrav. titel), orig. blindgestempelde linnen band. Enkele slijtplekjes aan de band, verder een zeer aantrekkelijk exemplaar [A. Hamaker-Willink]. Jeugd en Vreugd.- Verteld en geteekend door A. Hamaker-Willink. Amst., J.M. Meulenhoff, (ca. 1935), 6 (van 9) delen, kleuren illustraties, unif. ringgebonden, quarto. (1. Puump; 2. Mathijs het wilde poezekind (2x); 3. Oom Arend s huis; 4. De drie indiaantjes; 8. Alles komt recht; 9 De Wilde Vissersman). - En: 4 delen uit de serie Verre Landen, geschreven en getekend door dezelfde (1. Bij de Eskimo-tjes; 2. De Neger-jongetjes; 3. Waar de Chineesjes wonen; 4. De kinderen van Indianen). Charmante collectie kinderboekjes. (totaal 11) [ABC-boeken]. Vaderlandsch A-B boek voor de nederlandsche jeugd.- (Door J.H. Swildens). Amst., W. Holtrop, 1781, (28) pag., gegrav. titelpag., 28 gegrav. illustr., kart. band uit de tijd. - Gebonden met: Eerste beginsels van het cyfferen en van alle kunsten en handwerken (58,(2) pag.). Inhoud licht roestvlekkig aan de randen. Aantrekkelijk werk Proeve van kleine gedichten voor kinderen.- (Hieronymus van Alphen). Utr., J. van Terveen, 1803, 16de ed., 66 gedichten op (2), 104 pag., met bij elk gedicht een gegrav. plaatje, kart. band uit de tijd. Jantje zag eens pruimen hangen, o! als eieren zo groot. t Scheen, dat Jantje wou gaan plukken, schoon zijn vader t hem verbood. Hier is, zei hij, noch mijn vader, noch de tuinman, die het ziet: Aan een boom, zo vol geladen, mist men vijf zes pruimen niet. Maar ik wil gehoorzaam wezen, en niet plukken: ik loop heen. Zou ik, om een hand vol pruimen, ongehoorzaam wezen? Neen. Voord ging Jantje: maar zijn vader, die hem stil beluisterd had, Kwam hem in het loopen tegen voor aan op het middenpad. Kom mijn Jantje, zei de vader, kom mijn kleine hartedief! Nu zal ik u pruimen plukken; nu heeft vader Jantje lief. Daar op ging Papa aan t schudden, Jantje raapte schielijk op; Jantje kreeg zijn hoed vol pruimen, en liep heen op een galop. De 16de druk van dit buitengewoon populaire werkje. Prima exemplaar [ABC-boeken]. Nieuw Prenteboekje voor de lieve kleinen. Met bijgevoegde leeslesjes naar hunne vatbaarheid.- Franeker, G. Ypma, z.d. (1826), 2 delen, 16; 16 pag., 14 handgekl. houtsnedes, deel 1 losbladig; deel 2 in pap. omslag uit de tijd. - En 3 andere 19de eeuwse ABC-boekjes Spiegel der Jeugd, voorgesteld in het veertienjarig leven van René d Aubert, eene ware geschiedenis.- Amst., Schalekamp en Van de Grampel, z.d. (ca. 1830), 3de ed., 2 handgekl. gegrav Fabelboek voor kinderen. Fabelen en gedichtjes voor kinderen./ Vertelseltjes bij moeders schoot./ Het laatste boekje.- Door J.J.A. Goeverneur. Groningen, W. van Boekeren, (1885), 3de ed., 3 (van 4) delen, 70 (van 72) (gekl.) gegraveerde platen, kart. banden uit de tijd. - Drie van 4 delen. Twee platen ontbreken. En 4 vergelijkbare werken, waaronder het zeldzame De Kleine Emma, of het voorbeeldige meisje (...). Amst., J. Meeuwissen, z.d. (1825), 62 pag., gegrav. titel, 6 handgekl. gegrav. platen, kart. band uit de tijd (licht gevlekt exemplaar). Alle werken in klein octavo/ 12mo Kleine gedichten voor kinderen.- Door H. van Alphen. Utr., J.G. van Terveen, z.d. (1868), (4), 108,(4) pag., 6 gekl. gelithogr. platen, vergulde linnen band. - Zonderlinge reizen en lotgevallen van de vrijheer Von Munchhausen. Den Haag, J.H. Bisschop, 1843, XII, 195 pag., gelithogr. titel, 11 gelithogr. platen, halflinnen uit de tijd. - En 6 andere werken, o.a. Koosje s Mof. Door Agnes Copperfield. Haarlem, I. de Haan, z.d. (2de helft 19de eeuw), (16) pag., gelithogr. pagina s, moderne omslag, met daarbinnen de orig. gerestaureerde omslag (professioneel gerestaureerd) De wonderbare avonturen van Ridder Don Quichot van Mancha en zijn Schildknaap Sancho-Pansa- Getekend door J.W.A. Hilverdink. Uitg. G. Theod. Bom, Amsterdam. [1867] 4to. half-linnen, voorplat geïllustreerd en achterplat met uitgeverstitels. Div. bladen los. de kleurenlitho s in goede staat. Prentenboek met 20 eenzijdig bedrukte bladen (inclusief titelpagina) met twee kleurenlitho s per pagina boven en naast een blok rijmende tekst. Sterk verkorte en veranderde bewerking van het verhaal over de dolende ridder, die er met zijn schildknaap op uittrekt en vele dwaze avonturen beleeft [Pop-up] Menagerie - Prenteboek om op te stellen. Uitgeverij onbek., ca Leporello pop-up met 6 kooien waarin tijger, leeuw, neushoorn, apen, bizon en roofvogels zitten. 6 platen van 22 x 30,5 cm., met linnen gebonden. De kooien zijn op enkele kleine besch. aan de spijlen na compleet. Deels gerestaureerd. Goed exemplaar. *Zeldzaam [Insteekboek] Der Jahrmarkt- F. Baumgarten, Oldenburg, G. Stalling, ca Leporello pochoir met 7 dubbelbladen en mogelijkheid voor insteken van figuren. Er zijn 17 figuren (van 55) aanwezig. Ills. halflinnen gebonden met opgeplakte voorplaat. Goed ex Het Fiets ABC- J. Vlieger, Amsterdam, Geniet, 10 p. 38 x 25 cm. Met vier paginagrote gekleurde platen en zes pag. zwart-wit tekeningen. Goed exemplaar [Sprookjes] Das Buch der Maerchen- fuer Kindheit und Jugend nebst etzlichen Schnaken und Schnurren, Erstes Baendchen, J.A.C. Loehr, Leipzig, Gerhard Fleischer der Jueng. [ca. 1820] Half-leer, gekartonneerde platten, 11,5 x 15,5 cm. Compleet met geïllustreerde titelpag. en 16 kopergravures, deze enigszins gebruind door de tijd. Belangrijk sprookjesboek; iets later uitgegeven dan de eerste uitgave van de gebroeders Grimm. Zeldzaam Histoire de Bass-Bassina-Boulou- Franz Hellens, Desclee, De Brouwer & Cie, Paris, Dessins d Elisabeth Ivanovsky. 79 p. Besch. aan hoeken voor- en achterplat, binnenzijde goed +Le Tour du Monde en Ballon, H. de Saint-Sylvestre, vignettes par E.F. Manning. Paris, Magnin et fils, eds. Met 11 volp. litho s incl. titelp. en dubbelp. Los in band, verder goed - en 1 andere (totaal 3) Frits en Rika, of broeder en Zusterliefde, prentgeschenk voor lieve kinderen, welke hun voorbeeld willen volgen.- Amst., F.G.L. Holst, z.d. (ca. 1850), 16 pag., 7 ills., ongesneden (1 blad). - En: Nieuw A.B.C. Boekje, voor leerzame kinderen. Amst., G. van der Linden, z.d. (ca. 1860), 16 pag., ills., ongesneden (1 blad). - Toegevoegd: 5 centsprenten platen, orig. uitgeversomslag. - Museum voor de Nederlandsche jeugd (...). Door C. van der Vijver. Amst., J.C. van Kesteren, z.d. (1840), 4 handgekl. gegrav. platen, orig. kart. band. - Nieuw geschenk aan de lieve jeugd, van hare heilbedoelende Vriendin Petronella Moens. Deventer, A.J. van den Sigtenhorst, z.d. (ca. 1830), 7 handgekl. gegrav. platen, moderne band, orig. omslag aangebracht aan voor- en achterzijde. - En 4 vergelijkbare werken. Goed lot 19de eeuwse kinderboeken. (totaal 7)

7 46 Ver van Huis Reisvertellingen van Oom Bram- -Over Alles en nog wat. Haarlem, I de Haan, ca p lithografieën m.b.t. Afrika, Azie, Japan, Nederlands-Indië. Uitgegeven zonder titelp. Kl. 4to. Rug prof. vernieuwd. *zeldzaam ABC- Paul Meyerheim u. J. Trojan, Berlin. Verlag Georg Stilke. (56) p. Met 27 gekleurde houtsneden. Gebonden met ills. voorplat. 4to. Goed exemplaar W.G. van de Hulst ( ) Buku Hasudungan ni roha- Di Angka na metmet dohot di na Magodang. Vertaling van de Bijbelsche Geschiedenissen in het Bataks. D. Rijkhoek, Mangihoethon W.G. v.d. Hulst. Pangarongkoman: Nederlandsch Bijbelgenootschap. iv, 407, (4) p. In linnen gebonden. *zeldzaam Für Kinder die gern lachen- Ein Bilderbuch von Emil Reinicke, München, Braun u. Schneider, p. Oblong geb. met linnen rug. Licht sleets aan hoekjes, goed ex. + Die Räuberinsel im Arabischen Meer. Eein Märchen-Bilderbuch von Johann Fabricius. Union, Deutsche Verlaggesellschaft, ca Oblong geb. met s.o. - en 5 andere Duitse kinderboeken, alle voor (totaal 7) Allerlei Beroep- Uitg. onbek. geniet, ca p. 4to + De Katjangs. J.B. Schuil, Amsterdam, H.J.W. Becht, 1e dr Geb. licht sleets aan onderz., 1e pag. los, voorts goed ex. - en 9 andere Nederlandse kinderboeken, alle voor (totaal 11) L Automobile Vimar- Librairie du Figaro, Paris, Ills. A. Vimar. Oblong, vergulde bandills. chromolithographie, vroege spotprenten m.b.t. automobilie. + Les Aventures merveilleuses du petit Floridor et de son chien Carabi, Ernest Picard, Oblong, ongepag. Schutbl. plakbandje op scheur, aan rug wat sleets, verder goed - en 4 andere Franse kinderboeken. (totaal 6) Van Sinterklaas en Pieterbaas- S. Abramsz, Zutphen, P. van Belkum Az., Oblong, geb. met linnen rug. ills. J. Franse. Mooi ex.-en 4 andere Sinterklaasuitgaves, alle tussen 1930 en een vel met Sinterklaasafbeeldingen. Imagerie alsoacienne R. Ackermann Wissembourg succr. de F.C. Wentzel, ca en 2 naslagwerken over de Sint (totaal 8) Look at me! A new movable toybook.- L. Meggendorfer. London, H. Grevel & Co., z.d. (1892), (9) p., 8 beweegbare gekl. gelithogr. platen, orig. gelithogr. band met linnen rug, oblong folio. Prachtig beweegbaar boek. Zoals te verwachten met enkele kleine defecten/ restauraties. Eén beweegbaar deel vervangen. Niet alle bewegingen gaan soepel. Beweegbare monden van Sambo en Topsy ontbreken Hoe langer hoe mooijer Album voor de Jeugd.- Haarlem, C. Zwaardemaker, z.d. (1867), (18) handgekleurde gelithogr. platen, vergulde en opgewerkte witte kart. band, oblong 8vo. Zeldzaam. Licht roestvlekkig en boekblok zit niet meer stevig in de band Zoo spelen en leeren de kinderen. Door den schrijver van De Altijddurende Almanak.- Rotterdam, Altmann & Van der Palm, z.d. (ca. 1855), (4), 48 pag., 7 (van 8) handgekl. gegraveerde platen, vergulde en blindgestempelde linnen band. Er ontbreekt 1 plaat, rug beschadigd [A.B.C. boeken]. Vorstelyke koninglyke en princelyke atlas, en dagboek van Nederlandsche gebeurtenissen, In de laatste Jaaren voorgevallen.- Een oprecht vaderlandsche, staat- en stadhouderlyk A.B. Boek, Benevens de echte vaderlandsche staat- en stadhouderlyke Catechismus (...). Amsterdam, W. Coertse, z.d. (ca. 1788), (8), 78 pag., 12 gegrav. platen met elk 2 afbeeldingen (3x handgekleurd), papieren band uit de tijd. Lichtelijk roestvlekkig en vaag watervlekkig Lettergeschenk voor de jeugd.- Dordrecht, J. Zender, z.d. (ca. 1830), Tweede verbeterde en vermeerderde druk, 64 pag., 8 (handgekleurde) platen (7x houtgravure, 1x houtsnede), orig. uitgeversband. Enkele krasjes met pen en inkt, band zwaar gevlekt. Zeldzaam. Niet in CBK Paul, of de gevolgen van vlijt.- Amsterdam, H. Gartman en W. van Vliet, 1819, VIII, 68 pag., 8 handgekleurde gegrav. platen (enkele gehoogd met goud), simpele kart. band (gerepareerd). Inhoud prima, band simpel en rug gerepareerd met linnentape De Zomerdag. Ernst en scherts. Poezie voor Nederlandsche knapen en meisjes.- G. van Sandwijk/ J.A. van Dijk. Leiden, D. Noothoven van Goor, z.d. (ca. 1860), 3 delen in 1 band, 12 handgekl. gelithogr. platen, simpele halflinnen band uit de tijd. Deel 2 niet in NCC Galerij van vrouwelijke bedrijven voor de Nederlandse jeugd.- G. Los. Rotterdam, P.N. Dupain, 1844, 8 handgekl. gelithogr. platen met begeleidende tekst, orig. omslag. Het hele werk licht vlekkerig Het is toch goed, dat er vele Menschen in de wereld zijn.- Door J.H. Nieuwold. Zaltbommel, Noman en zoon, 1836, 18de ed., 77, (3) pag., 22 houtsnedes in de tekst., orig. uitgeversband. Zeldzaam. Niet in CBK. Rug netjes gerestaureerd Nieuw ABC Boek, bevattende 24 prentjes met bijschriften over beroemde mannen en vrouwen uit de Nederlandsche geschiedenis.- P.J. Andriessen. Deventer, H.J. ter Gunne, z.d. (1872), (12) pag., 24 gelithogr. ills., orig. omslag, quarto. Op vrij lompe wijze met naald en draad bij elkaar gehouden

8 63 Alphabeth van handwerken en beroepen.- Amsterdam, J. Vlieger, z.d. (ca. 1880), (12) pag. (incl. omslag), gekleurd gelithogr. alfabet, gelithogr. omslag (los), quarto. Matig exemplaar van dit zeldzame werk. Sold w.a.f Het nuttige prentenboek, waarin de spelende jeugd door fraaije platen en bijschriften en onderhoudende vertellingen geleid wordt tot (...).- Leiden, D. Noothoven van Goor, z.d. (1858), VI, 228 pag., 25 grote handgekl. gelithogr. platen, halfmarokijn uit de tijd, quarto. Af en toe roestvlekkig, band in matige staat. Maar inclusief orig. prospectus Nieuw geschenk voor de Jeugd- L.F. Martinet, Allart, Amsterdam, 1791 en Deel I, en III (Geschiedenis der Israelijten [ ] tot op de geboorte van Christus; Mengelwerk; Gedichten.), Dl I: 10, 168p., Dl III (2), 164 p., Met 4 en 3 ills., in orig. karton + Hiëronimus van Alphen: Kleine gedichten voor kinderen, [z. dr.], J.G. van Terveen en Zoon, en 7 schoolboekjes, alle tussen 1827 en (totaal 10) Fritz Gottfried Kirchbach ( )- Originele aquarellen voor de Serie Sprookjes briefkaarten die uitkwam in de jaren x 19,5 cm. (een blad met twee aquarellen), 20,2 x 12,8 cm. (2x) *Kirchbach begon als graficus met het ontwerpen van affiches, voor o.a. Wallruth cigaretten en SPD. Later illustreerde hij kinderboeken en kaarten. Hij vluchtte voor het naziregime en dook onder in Nederland tijdens de oorlog waar hij in 1942 overlijdt. (totaal 4) Nans van Leeuwen ( )- Originele illustraties voor het boek In het land van Koning Knipoog Gemengde techniek. Diverse formaten, waaronder een van 27 x 19 cm. (totaal 6) Nans van Leeuwen ( )- Originele illustraties uit diverse kinderboeken. Gemengde techniek. Diverse formaten, waaronder een van 27 x 19 cm. (totaal 6) Tien kleine Nikkertjes- Ca Uitg. en schrijver onbek. Groot 4to, 34,5 x 34 cm. 8 p. Aan rug netjes gerest. *zeldzaam De Groote Waterkever Eene Week in een Aquarium- Een geschiedenis door den Kever zelven geschreven. Naar het Engelsch van R. André. Haarlem, I. de Haan, [1894]. Met een Prijsuitdeeling voor Vlijt en Goed Gedrag voor Ans Meulemans op 2 augustus Gebonden, klein 4to, 32 p. + Het Kleine Matroosje. F.H. van Leent, B.H. Smit, Amsterdam, ca p. geniet. (totaal 2) Vaderlandsch A-B Book voor de Nederlandsche Jeugd- Amsterdam, W. Holtrop, Platen door P. Wagenaar jr. Bijgebonden: De Grondbeginzels van alle Kunsten en Handwerken door eenen byzonderen Liefhebber dier zaaken. Met een teekening van het Heel-Al door B. de Bakker. (30), (2), 58, (4) p. Leer gebonden. 8vo. Licht sleets, goed ex Van Sinterklaas en Pieterbaas- S. Abramsz, P. van Belkum, Velp. 4e dr. [1930]. Oblong, linnen rug. Ongepag. Pag. los, sleets aan randen. + 2 andere m.b.t. Sinterklaas-en Vertelversjes, 1e t/m 3e boekje, M.J. Francken-Coster, met plaatjes van J.G. Gersenthauer. W. de Haan, Utrecht, en 3 andere. (totaal 9) Sint Nikolaas- J. Vlieger, Amsterdam. 8vo. 10 p. geniet. Met litho voorzijde Braakensiek + St Nicolaas. 8vo, geniet 10 p. Uitg. en schrijver onbek. beginnend met vers Op het Dak. Beide ca (totaal 2) Beschouwingen van het Dierenrijk,- voor jonge lieden, ter veredeling van verstand en hart, Wm van Haarst, Leeuwarden, Johannes Proost, [1828], titelpagina met geïll. vignet, compleet met 6 uitslaande gravures + De Jonge Trommelslager, G. Nieritz, Amsterdam, Ten Brink, Keur van tafereelen uit de Mythologie of Fabelleer, 2 delen, Amsterdam, F. Boogaart, 1837, compleet met 6o gravures + Almanak in miniatuur voor kinderen, T. van Spall, Schoonhoven, 1847 met gravures. (totaal 5) Der Wolf und die sieben jungen Geisslein,- Scholz Künstler=Bilderbücher, gez. von Eug. Osswald, Verlag Jos. Scholz, Mainz, [ca. 1900] met 8 gekleurde platen + Robinson Crusoé, Le Chat Botté, Jacques et ses trois voyages merveilleux, Paris, Hachette, [ca. 1890] met 6 gekleurde gravures en 3 andere (totaal 5) De Kleine Robinson,- - of De Lotgevallen van Robinson Crusoé. Tot nut en vermaak der Jeugd. Naar den vijfden druk uit het Fransch van H. Lemaire. Deventer, A.J. van den Sigtenhorst, 1824, 2de ed., VII, 213 p., frontispice en 4 gegrav. platen door A. v.d. Beek, band van lichtgroen karton uit de tijd, gekaft met papier. Handgeschreven tekst: Het groene etiket is gedrukt 77 door Jan Fabricius (schrijver) toen hij leerjongen was op de drukkerij van de Heeren Gratama te Assen Wat Jantje in het Kaarsje zag- Ca Manuscript met verbeteringen, tekenaar en schrijver onbekend, niet gesigneerd. Met 13 pagina-grote aquarellen. 30 x 23 cm [Pop-up] Origineel- Bouwpakket voor Huiskamer-Map No 1- Kees Meys. Gouache. Ontwerp van een keukeninterieur. Uitslaanbaar met losse knipplaat waarop de kachel, tafel en stoelen e.d. staan. Ca [pop-up] Origineel- Bouwpakket voor Keukenmap. No. 2- Kees Meys. Gouache. Ontwerp van een keukeninterieur. Uitslaanbaar met losse knipplaat waarop de keukenkastjes, oven en keukengerei staan. Ca [Pop-up] Origineel- Bouwpakket voor Slaapkamer-Map No 3- Kees Meys. Gouache. Ontwerp van een slaapkamerinterieur. Uitslaanbaar met losse knipplaat waarop stoeltjes, nachtkastjes, bed e.d. staan. Ca [Pop-up] Origineel- Bouwpakket Salon-Map No 4- Kees Meys. Gouache. Ontwerp van een salon (huiskamer). Uitslaanbaar met losse knipplaat waarop de vleugel, tafel, schemerlamp e.d. staan. Ca [Th. van Hoytema]. Twee Hanen.- H.C. Andersen. Amsterdam, C.M. van Gogh, 1898, (2) p., 20 gelithogr. platen door Th. van Hoytema, gebonden als blokboek in orig. halflinnen, oblong quarto Piet Broos ( )- Drie originele aquarellen. Illustraties uit een kinderboek voor meisjes, ca De was, Het bloemenkarretje en het Schoolbord. Elk 26 x 18 cm. (totaal 3) Sinterklaas - Maquettes van het hoofd van de Sint en van de Piet, voor een winkeletalage, ca Papier-maché. Hoogte 53 cm en 48 cm. *Unica Sinterklaas Koekplank- Bestaand uit onder- en bovenzijde. Sinterklaas op paard. Ca Lengte 29 cm Dierentekeningen- Sign. NB, ca Alle in gouache, gemaakt voor een kinderboek dat niet uit is gebracht. Elk ca. 32 x 23 cm. (totaal 12) Karikaturen- Gesigneerd NBR, 11 karikaturen in aquarel met een Afrikaan, een toreador, een koekebakker, een koning etc. Gemaakt voor een kinderboek, waarschijnlijk niet uitgebracht. Elk 31 x 17 cm. (totaal 11) [Manuscript] De Waterkindertjes - Door Tom Nye, ca Volledig manuscript voor een niet uitgegeven boek, met (=titelpagina) aquarellen in de tekst en 10 tekstpagina s met getekende ornamenten. Grootte aquarellen 27 x 19 cm Sinterklaas- Lot met Beeldjes, bekers, borden, koekplanken, poppenkastpop van Sinterklaas, folders - en meer. (totaal ca. 30)

9 91 [Sinterklaas] Beeld Bijenkorf Amsterdam- Keramiek,Russel Tiglia, vermoedelijk gemaakt door Frans Tuinstra, ca Bedoeld voor de Sinterklaasactie van dat jaar voor de Bijenkorf-filialen. Andere overgebleven exemplaren niet bekend. Op schoot twee gaten waarin een reclamebord kon worden gestoken. 100x35x35 cm. In wit blauw en rood Prentenboeken (kavels ) 130 [Arthur Rackham] Een Midzomernachtdroom- William Shakespeare, vert. Dr. L.A.J. Burgersdijk. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam, Luxe genummerde editie. Nr 106/350. In leer met Jugendstil-reliëfband met 40 tipped-in platen (incl. voorzijde). Mooi ex. in kart. slipcase + De Storm, William Shakespeare. van Holkema & Warendorf. Platen van Edmund Dulac. Nr. 201/325. Net exemplaar + Peter Pan in Kensington Gardens, J.M. Barrie, ills Arthur Rackham. 4to, first ed., Hodder & Stoughton, Gerest. aan rug, nieuwe schutbladen, verder net exemplaar. - Arthur Rackham, A Biography by James Hamilton, Arcade, p. Met s.o. Bovenz. licht ingesch. (totaal 4) Theo van Hoytema ( ) Vogelvreugde- Tresling & Co, Amsterdam, p. Ontworpen en op steen gebracht door T. van Hoytema. Mooi exemplaar Russische Prentenboeken - Derde Serie: IJsco Circus- Samuil Marschak. De Baanbreker, N.V. Servire Den Haag, (24) p. 4to. Illustraties Vladimir Lebedew ( ). Geïll. voorplat met linnen rug. Licht vlekkerig op voorplat, goed exemplaar A.A. Milne ( ) A Gallery of Children- Illustrations by H. Willebeek Le Mair, Stanley Paul & Co, London, sec. ed p. Met 12 pag. grote ills. Rug prof. gerest. + 8 andere uitgaves van Milne, waaronder Toen wij heel jong waren, voor Nederlandse kinderen bewerkt door Toos Blom, Nijgh & van Ditmar, Rotterdam, Rug aan een zijde los. Overige uitgaves latere drukken. - en Alice in Wonderland. Lewis Caroll, platen van Arthur Rackham. van Holkema & Warendorff, Rug en schutbladen prof. gerest. - en 3 andere. (totaal 12) Das Pferdchen- Lettische Volksgedichte. Ins Deutsche übertragen und mit Handzeichnungen versehen von E.R.Medem. Erich Reiss-Verlag, Berlin, Goed exemplaar Reinaert de Vos- Stijn Streuvels, L.J. Veen, Amsterdam, Band- en boekillustraties en 16 litho s van B.W. Wierink, voorin (p. 5-28) een inleiding door J.W. Muller[IV] [II] p. Linnen geb. Nr. 124 van 350 ex. Roestvlekkig, verder goed exemplaar De Werken van Alexander Ver Huell ( )- A.W.Sijthoff, Leiden, ca Set van 4 dln. Linnen geb. met goudopdruk. Ongepag. In goede conditie + De Klok, Charles Dickens, Henrik Frijlink, Eerste Ned. uitgave, 268, 268p., 250, 266p. In halfleer geb. (dl. I, 1840 ontbr.)-en Nicholaas Nickleby, Henrik Frijlink, eerste deel (totaal 7) Was die Fishlein erzahlen- Bertele Bilder Buecher verlag, Frankfurt am Mainz, ca p. Folio, linnen. Met 15 pag.grote litho s van Berthel Kleyer. Compleet en mooi exemplaar Le Avventure di Pinocchio- -di C. Collodi. Disegnia Colori di Attilio Mussino. Nona edizione in ottavo, con numerose correzioni e varianti, e collaudata sul primo originale dell autore. Casa Editrice Marzocco, Firenze. (10), 406 p. 4to, in blauw linnen ills. band. *Mooi exemplaar Le Livre des Mille Nuits et Une Nuit Paris, Piazza, vols, 4to, gebroch., in orig. geill. papieren banden in slipcase. Vertaling J.C. Mardrus, geuillustreerd met 144 pochoirs van Léon Carre met 85 tekstversieringen door Mohammed Racin. *Prachtige set Parafernalia - Vloeibladen, Sluitzegels e.a. (kavels ) 150 Lot van 11 vloeiboeken.- Ca , alle (behalve 1) Frans, verschillende formaten, verschillende (gedecoreerde) linnen/ kartonnen banden [A.M. Cassandre]. Dubonnet.- Vier vloeiboeken uitgegeven door Dubonnet, ca , illustraties naar o.a. A.M. Cassandre, E. Virlet en Jean Carlu, (unif.) zwart linnen met vergulde letters, folio. Twee exemplaren gebruikt, vloeibladen licht roestvlekkig. Banden (licht) gesleten Sport in Beeld. Kalender-vloeiboek voor Amst./ Alkmaar, [aangeboden door] Summum / De Volharding/ N.V. Eerste Hyg. Alkmaarsche Broodfabriek, (1923), (16) pag., illustr., vloeibladen, orig. omslag, quarto (watervlekkig). - Van Noord tot Zuid. Vloeiboek. Amst. etc., [aangeboden door] P. van den Brul, (1938), (12) pag., ills. L. Raemaekers, orig. omslag, quarto. - Sport-vloeiboek voor Deventer, [aangeboden door] A.J. Eilander, 1930, (8) pag., kleuren ills. Daan de Vries, orig. omslag, quarto. Goede set Nederlandse vloeiboeken Use Albemarle Blotting to Advertise Your Business. Sample Book.- Richmond, Albemarle Paper Mfg. Co., z.d. (ca. 1930), (6) tekstpag., 35 samples in verschillende kleuren, orig. omslag, folio. - Outdoor life. Reproductions by R.H. Palenske. St. Paul, Brown and Bigelow, z.d (1955), voorbeelden van reclamemateriaal w.o. vloeibladen, kalenders, enveloppen, en folders, orig. ringband. + 1 andere. (totaal 3) Standard s Dictionary of Blotter Advertising.- Richmond, Standard Paper Manufacturing Co., (1928), 3de ed., 67 pag., orig. omslag. + 3 sample books van Joseph Hoover & Sons Company, Advertising Novelty Co. en Standard Paper Manufacturing Co., met vele aantrekkelijke voorbeelden van vloeibladen uit de jaren 30 en 40, incl. afbeeldingen van dieren, kinderen, pikante dames, bloemen en landschappen. (totaal 4) Lot van 4 - Alle Amerikaans, jaren 30, kleuren illustraties, orig. omslag (2x), folio. Twee zonder orig. omslag, duidelijk gebruiksvoorwerpen met enkele vouwen, vlekken. Desalniettemin zeer aantrekkelijk met typische grafische vormgeving uit de tijd Lot van ca. 25 vloeiboeken- alle Brits, voornamelijk jaren 10/ 20/ 30, orig. omslagen, verschillende formaten. Leuk gemengd lot. Enkele namen: The Royal Primrose Atlas of the World (1915); Royal Insurance Company (1906); Cathedral Church of Christ Liverpool (1930); Mitchells & Butlers (1931); Johnson & Co. (Bedford) Ltd. (1931); Mortons. The Family Boot Stores. (1914); Pears Blotting Book with Dictionary and Atlas (z.d.) en Dr. Lovelace s Blot- 136 [Edmund Dulac] Stories from the Arabian Nights- Retold by Laurence Housman with drawings by Edmund Dulac, New York, George H. Doran Company, reprint ed. [ca. 1950] met 16 gekl. ills. + 3x Rubaiyat of Omar Khayyam, by Edward Fitzgerald with ills. by Edmund Dulac, Garden City Publishing, New York, Sindbad der Seefahrer, mit Bildern von Edmund Dulac, Mueller, Potsdam, [z.j.] + Rip van Winkle door Washington Irving met 25 platen van Arthur Rackham, Amsterdam, Van Holkema, [1906], de tekst met roestvlekken, de platen in goede staat, nr. 362 van 550 ex. + Naar Rapidolie, Het zesde Werelddeel, door Ralph Springer met tek. van Roland, Amsterdam, Jacob van Campen, [1927] + 4 mini-boekjes door Beatrix Potter. (totaal 11) ting Book (ca. 1924)

10 157 [Amsterdam]. Vloei-Agenda voor 1916 [33e jaargang] C. Tersteeg. Amsterdam. Sigaren en Tabak En Gros Export.- Amst., C. Tersteeg, [1915], ongepagineerd, vloeibladen, foto s van Amsterdam en kalenderbladen, prijscourant (32 pag.), samen in gelithogr. halflinnen band, quarto. Zeer goed exemplaar met fraaie afbeeldingen en typografie Standard s Scrap Book of Advertising.- Richmond, Standard Paper Manufacturing Co., z.d. (ca. 1922), 2 tekstpag., 15 gelithogr. bladen met voorbeelden van vloeibladen, orig. (licht beschadigde) omslag, oblong quarto. + duplicaat (incompleet). Fraai voorbeeld van een handelscatalogus van vloeibladen. (totaal 2) [Amsterdam]. Wijnhandel Ferwerda & Tieman.- Amst., [aangeboden door] Ferwerda & Tieman, 1890, gelithogr. omslag met 4 vloeibladen, tezamen met een prijslijst op dun papier in een linnen portfolio, folio. - En een ander vloeiboek door C.A. Spin & Zoon, Boeken Handelsdrukkerij Amsterdam (1888). Zeldzaam lot in gebruikte staat Japanse Lucifermerken- Album met ca. 700 Japanse lucifermerken, grotendeels woodblock prints. Ca (totaal ca. 700) The Open Door.- Sample book van The Thos. D. Murphy Co., Red Oak, Iowa, 1951, (28) pag., ca. 130 voorbeelden van vloeibladen ingeplakt/ ingestoken, ringband, klein folio. Mooie collectie vloeibladen met o.a. cartoons, pin-ups, bloemen en landschappen. Zeer goed exemplaar Album met ca. 100 Nederlandse vloeibladen.- Ca , verschillende formaten, los ingestoken. Grote collectie. Enkele namen: King Pepermunt, Peijnenburg, Douwe Egberts, N.V. Oosthoek & Zoon, Talens, Gimborn, Davitamon, J.B. Wolters, Nutricia, Victoria- Water, Niemeijer s koffie, Econosto, N.V. Optico, N.V. Lutam en Acticilline Goes Art Advertising Blotters.- Lot van 3 Sample books, ca. 1925, voorbeelden in kleur, orig. pap. omslag, oblong quarto (2x)/ oblong folio. Aantrekkelijk lot met vele voorbeelden van vloeibladen in de jaren 20. Lichte gebruikssporen Sluitzegels- Album met 359 los ingestoken Sluitzegels. Meest voor 1940, merendeels Nederlands, overig Duits Sluitzegels- Album met 591 los ingestoken Sluitzegels. Meest voor 1940, Nederlands en Duits [Sluitzegels] WOI - Dubbeltje Belge- Album des 167 timbres vendus au profit du Comite National de Secours et d Alimentation Album met 13 sluitzegels, o.a. Josef Israels en Arthur Rackham Sluitzegelalbum- Album met ca. 100 (slordig) opgeplakte zegels +The Diamond Cigarette Card Album, met 96 ingestoken gelith. plaatjes -en een Nederlands scrapalbum, oblong, 42 p. vol. Ca (totaal 3) Japanse Ansichtkaarten- Lakalbum, oblong, met 56 ingestoken kaarten, meest topografisch, meest voor Rug album ontbreekt Literatuur (kavels ) 179 Henk J. Meier/S.B. Jagt - En Plein Publique- Het Plein. Literair tijdschrift, Amsterdam, Nrs. 1 tm 6. Met bijdragen van Bouke Jagt (debuut), Remco Campert, Jan Arends, Lucebert e.a. *zeldzaam tijdschrift waarin veel poëzie werd gepubliceerd en waarin scherp werd geschreven. De gedichten van Campert, Arends, Andreus en Lucebert werden waarschijnlijk vrolijk gejat. Meier werd later een van de grondleggers van de Provo-beweging Fjodor Klondyke (pseud. W.F.Hermans ) - De Demon van Ivoor- Thriller Serie no cent, Mooi exemplaar Privé-domein- Arbeiderspers, 25 delen uit deze serie. O.a. 6 dln. van Paul Leautaud. Alle gelezen, in redelijk goede conditie. (totaal 25) Ansichtkaarten Japan- o.a. 7 reclamekaarten met Japanse voorstellingen van D.A. Kelder & Zoon, Theehandel Leiden, op crêpepapier, ca Veelal met Geisha s of topografische voorstellingen. Alle voor (totaal 77) Ansichtkaarten- 275 zwart-wit ansichtkaarten van vliegtuigen en hefschroefvliegtuigen. Vrijwel alle uit jaren (totaal ca. 275) Filmsterren- en artiestenfoto s- Met o.a. Shirley Temple en een gesigneerde van Bob Nelson met tekst Dat was een goede ruil! Meest uit jaren (totaal 90) Dennison s Decorated Crepe Paper - Framingham, Dennison Manufacturing Co., ca. 1925, 10 feet long 20 inches wide, in orig. verpakking. Gedecoreerd crêpepapier in Art Deco stijl. Verpakking licht beschadigd Sluitzegels- Album met 402 los ingestoken Sluitzegels. Meest voor 1940, Nederlands en Duits Sluitzegels- Album met 393 los ingestoken Sluitzegels. Meest voor 1940, Duits [Erotiek] Kusjens- Groningen, W. van Boekeren, 1830, 11x9 cm., 71 p. blauw gekartonneerd bandje, in foudraal. 19 kusjens met in het laatste gedeelte korte aantekeningen met een historische verklaring van de teksten. Wat biedt ge, o schoone maagd, me uw vlammend lipkoraal? Ik wil geen kusjens, neen! Terug! gij wreede, hard als t allerhardst metaal En Paros Marmersteen Willem Frederik Hermans ( ) Overgebleven gedichten- Ongesneden bladen van het bij de Bezige Bij gedrukte boek, 4e dr p. Met groen gemarmerd omslag en opgeplakt getypt titelvignet. 23,7 x 16,5 cm. *Dit betreft de enige bekende doublure van het exemplaar uit veiling [Baudelaire, C.]. Les Fleurs du Mal.- Paris, Éditions Nilsson, 1828, 267, (2) p., 6 pochoirs door Maggy Monier op dun papier ingeplakt, orig. omslag met pochoir stofomslag, quarto. - En Le spleen de Paris (illustraties Edith Follet) uitgegeven door dezelfde. Ondanks de kwetsbaarheid zeer goede exemplaren T.S.Eliot ( ) Poems Faber & Gwyer, London, (2), 99 p. In blauw linnen geb. Incl. The Love Song of J. Alfred Prufrock, The Waste Land, and The Hollow Men. Licht sleets aan extremen van de rug, naam eigenaar met korte tekst op schutblad. Verder goed ex. zonder s.o Eikeldoorpers. [Doortje de Vries]. Lot van 20 stuks.- Apeldoorn, Eikeldoorpers, ca , 20 vols., (ills.), alle gedrukt in beperkte genummerde oplage, verschillende formaten

11 187 Lot van ca. 15 stuks fine printing- verschillende persen, ca , (ills.), verschillende formaten. - En verschillende andere publicaties/ uitnodigingen. Dit lot bevat werken van o.a. Eikeldoorpers, In de Bonnefant en Salix Alba E.L. Masters ( ) Spoon River Anthology- New York, e druk, 1e ed. Vergulde en geïll. voorplat. * Klassiek geworden serie portretten van stereotypische mensen in een kleine Amerikaanse stad Gerard Reve ( ) Nader tot U- G.A. van Oorschot, Amsterdam, e dr., 156 p. Met opdracht veel tedere kusjes & klapjes van de burger-schrijver voor Ernst Jan. Gerard Reve + Marko Fondse ( ) Herderstas, van Oorschot, 1e dr , geb. met s.o., bedoeld voor vrienden en relaties. Met opdracht voor Lode Rosquin en Anita in oude vriendschap en genegenheid, 10 nov Met een brief van 4 kantjes van Fondse waarin hij vertelt Het lot had die dag wat anders voor me in petto. Per gierende ambulance werd ik die dag afgeleverd met een zware dubbele longontsteking + Natte Pleuritis, later over zijn bundel: Dit is een gebonden exemplaar, een uit een aantal dat niet de handel is. Ik heb die boekjes uitsluitend voor mijn vriendenkring laten binden. (..) Ik had het geluk dat Geert van Oorschot mijn vriendeneditie tegen kostprijs wilde laten binden, ook dan nog is er een exorbitant bedrag mee gemoeid... (totaal 2) Oude Boeken en Manuscripten (kavels ) 190 [Botanie] The Gardener s assistent- Practical and Scientific. A Guide to the formation and management of the Kitchen, Fruit, and Flower Garden, Robert Thompson, Edinburgh and London, Blackie and Son, [1859]. 4to., XV,774,8 p., compleet met 12 kleurenlitho s door Withers and Lowry en talloze houtgravures in de tekst. Linnen band met titel in goudopdruk, band enigsz. los; de platen in prachtig coloriet Schouwtoneel der Natuur of Samenspraaken- over de bysonderheden der Natuurlyke Histori (in 4 delen), Uit het Fransch vertaald door P. le Clercq, Amsterdam, kl. 8vo., 2 geïll. frontispices, 4 titelpagina s in zwart en rood met vignet, elk deel met meerdere platen; leren bandjes met titel op rug in goudopdruk, een bandje met besch. (totaal 4) D Amboinsche Rariteitenkamer,- Behelzende eene beschryvinge van allerhande zoo weeke als harde Schaalvisschen, te weete raare Krabben, Kreeften, en diergelyke Zeedieren, als mede allerhande Hoorntjes en Schulpen, die men in d Amboinsche Zee vindt (...) Georgius Everhardus Rumphius, Amsterdam, Jan Roman de Jonge, Folio, geïll. frontispice, titel in rood en zwart met vignet, (20), 340, (43) p., compleet met 60 platen in kopergravure, lederen band, geschaafd, portret Georg Everhard Rumphius ( Ambon 1702), Rumphius was een Duits militair, architect, geograaf en koopman, die echter vooral voor zijn werk als botanicus faam geniet. Hij verbleef 49 jaar op Ambon. Zeldzaam [Zoologie] Ornithologia Danica.- Danmarks Fugle, Gamle Hanner (afb) en N. Kjaerbölling (tekst), Kjobenhavn, 1851 en delen, folio, compleet met 304 afbeeldingen op 55 platen in het eerste deel en 252 afbeeldingen op 35 platen in het tweede deel, alle in kleurenlitho. Half-leer met gekartonneerde gemarmerde platten, div. platen met watervlekken aan de rand. Zeldzaam [Zoologie] British Game Birds- and Wildfowl, Beverley R. Morris, illustrated with sixty coloured plates, London, Groombridge and Sons, Gr. 4to., IV,252 p., compleet met hand-gekleurde platen, half-leer met gemarmerde platten, boekblok achterplat los, mooi coloriet [Religie] De Boeken Esdras, Tobias, Judith, Esther, Job, Psalmi, Proverbia, Ecclesiastes, Canticum canticorum, Sapentia, Ecclesiasticus - 24 mo., 558 p. geïll. frontispice in kopergravure, (Johann Thomas Trattner?) z.pl. en z.jr., perkamenten bandje, titel in hs. op rug, bindlinten in leer, deze besch., tekst compleet Opere del. Sig. Marchese Virgilio Malvezzi- Il Romulo, Il Tarquinio Superbo, Il Davide Perseguitato, Il Ritratto del Privato Politico Christiano, Venetia, Zaccaria Conzatti, mo., 4 titelpagina s met drukkersmerk, (8), 452 p., perkamenten bandje met blindstempeling op voor- en achterplat, sluiting incompleet, div. pagina s ingescheurd, tekst compleet [Klassieken] Pub. Ovidii Nasonis- Heriodum Epistolae (...) Omnia ex accuratiss. Andreae Naugerii castigatione, Lugduni [Lyon], Antonius de Harcy, mo., titelpagina met drukkersmerk, 372 p., 2 kopergravures voor en achter de titel, flexibel perk. bandje, stempel en nr. op titelpag., schutbladen vernieuwd [Klassieken] Le Rime de Petrarcha- Tanto piu correte, quanto piu ultime di tutte stampate, Vinegia [Venetië], nella bottega d Erasmo di Vincenzo Valgrisi, mo., titelpagina met drukkersmerk (los), (26),354 p., flexibel perkamenten bandje, diverse inkt en watervlekken, inkt en nr. in bp op titel, div. aant. door het boek heen, slordig exemplaar van deze vroege Venetiaanse druk [Kookboek] Le Cuisinier Roïal et Bourgeois- Qui apprend a ordonner toute forte de Repas, & a la meilleure maniere des Ragoûts les plus a la mode & les plus exquis, Paris, Charles de Cercy, Kl. 8vo., titelpagina met drukkersmerk, (14),505,(48) p., compleet met 8 platen, waarvan een gerestaureerd, band met extra papieren omslag. Volgens de onlangs overleden eetpaus Johannes van Dam wordt de kroket hier voor het eerst beschreven [Watersnood] Bespiegeling over Neerlandsch Waternood- tusschen den 14den en 15den nov. 1775, door J. H. Hering. Amsterdam We. Loveringh en Allart, (3,XVI, 38, 245 (3) p. incl. 6 uitvouwbare kopergravures + viii, 335 p. incl. 4 uitvouwbare afbeeldingen/tabellen. De afgebeelde rampen in dl. 1 zijn 1 Kattenburgerplein, Amsterdam, Oosthuizen bij Warder, de Sluits te Delfshaven, t Bergsche veld, Heusden, Scheveningen, Texel en de Koekkoek bij Kampen. Dl. 2 Afbeelding der Zeedijken Oost-en West Zaandam, Jacob Oostwoud, Plattegrond Sluis Delfshaven, en 2 andere. Twee delen in 1 band. Gebonden met gemarmerd papieren platten en titelvignet op achterzijde Wetten nopens den Boekhandel en de Drukpers- s Gravenhage, J. Belinfante, viii, 70 p. Stempel Ministerie van Binnenlandse Zaken bibliotheek titelp Wis- Meet- en Doorzicht-kundige Handleiding tot het plaatsen van de Zonne, of Maane- De Verlichting der Voorwerpen door dezelven; de strekking en lengten van derzelver slagschaduwen, gemaklyk vinden, en in perspectiefsche regelen overbrengen en bepaalen kan: zeer nuttig in het zamenstellen van Kunsttafreelen, die een zon- of maan-licht voorstellen. Caspar Philips, Jacobsz. Amsterdam, J.B. Elwe en D.M. Langeveld, p. Met uitslaanbare platen. In contemporaine eenvoudige band. Rug wat sleets [Watersnood] Verhandeling over den Rhijnlandschen Slaaperdijk bij Spaarndam- met betrekking tot deszelfs gevolgen zo voor den Waterstaat van Rhijnland als voor de Stad Amsterdam. F.W. Conrad, Haarlem, A. Loosjes, Met kaart van het IJ, Schaal van de gelijktijdig waargenomen waterhoogtens aan de Peilen te Spaarndam en Amsterdam van de 21e tot de 24e nov overstroming van de Rhynlandschen Slaaperdijk, en 36 tafels op 10 uitvouwbare bladen. Stempel Koninklijke Akademie - en verwijderd op titelp. In latere (bibliotheek) band. Zeldzaam [Prijsbanden]. Perkamenten prijsband- met verguld wapen van Heusden Bij alle banden is de ingeplakte (1x handgeschreven) prijs aanwezig. (totaal 3) Zeelands chronyk, verkort (...).- Middelburg, A. Keel en comp., (1792), 2 (van 3) delen, meerdere (gevouwen) gegrav. platen, w.o. handgekl. kaart van Zeeland, unif. kart. band uit de tijd, 16mo. Eerste deel rug gespleten

12 206 Sanctus Hilarius. Seu Antidotum contra Tristitiam pro vera solida (...).- Door Nicolaus Vedelius. Leiden, F. Heger, 1632, 298 pag., groen marokijn uit de tijd, 16mo (aantekeningen uit de tijd in pen en inkt; schutbladen vernieuwd). - Den Heyligen Vrolykaert ofte een Tegengift voor de Droefheyd (...) uyt t Latijn overgeset door I.W.V.S. Door Nicolaus Vedelius. Rott., B. van Santbergen, 1685, (26),119 pag., perkament uit de tijd. Hetzelfde werk in Latijn en Nederlands Les Amours et les Avantures d Arcan- et de Belize, Le Chevalier De P., Leiden, Theodore Haak, 1714, (10),362,(9) pag., 8 gegrav. platen, leren band uit de tijd met vergulde rug. Goed exemplaar, rug licht gesleten. Zeer zeldzaam [Utrecht]. De episcopis Ultraiectinis, recogniti et notis historicis, recogniti et notis historicis illustrati ab Arn. Buchelio Batavo I.C. - Door Johannes de Beka en Willhelmus Heda. Utrecht, J. van Doorn, 1643, 3 delen in 1 band, gegraveerde titel, verschillende gravures in de tekst, perkamenten band uit de tijd, folio. De kaart van De Nederlanden ontbreekt. Verder goed La Vie, les Avantures & Le Voyage de Groenland- [Door Simon Tyssot de Patot]. Amst., E. Roger, 1720, 2 delen in 1 band, (16),269; (4),283 pag., 2 ident. frontisp., 2 titelpag. met identiek gegraveerde vignetten, leren band uit de tijd. Zeldzaam werk. Schutbladen bevatten aantekeningen 211 (uit de tijd) en een gedeelte van de laatste pagina ontbreekt (zonder de tekst te raken) graduale romanum juxta novum missale recognitum (...).- Amst., T. Crajenschot, 1755, 2 delen in 1 band, gegrav. platen, fraaie 19de eeuwse vergulde marokijnen band. Zeldzaam en in goede staat Asia, of Naukeurige Beschryving van Het Rijk des Grooten Mogols, En een Groot Gedeelte van Indiën- Behelsende de Landschappen van Kandahar, Kabul, Multan, Haïkan, Bukkar (...) Beneffens een volkome Beschryving van geheel Persie, Georgie, Mengrelie en andere Gebuur-gewesten (...). O. Dapper. Amst., J. van Meurs, 1672, 3 delen in 1 band, 379, (3); (2), 184; 43,(5) p., gegrav. frontisp., 4 dubbele kaarten, 28 platen, 33 tekstillustr., blindgestempelde perkamenten band uit de tijd, marokijnen rugschildje, folio. Band en schutbladen vakkundig vernieuwd met gebruikmaking van origineel restmateriaal; paginering onregelmatig maar compleet (zoals altijd). Mooi exemplaar [Reizen] Historische Beschryving der Reizen of Nieuwe en Volkome Verzameling van de allerwaardigste en zeldzaamste Zee- en Land- Togten.- Deel XXI, (...)leverende De Natuurlyke Historie van Oost-Indie, benevens een algemeenen Bladwyzer over alle de Deelen van dit Werk. Amsterdam, J. Roman, G. de Groot, J Loveringh, G. Tielenburg, S. van Esveldt, en P. Schouten, to. Perkamenten band en schutbladen vernieuwd. Titelpag. in rood en zwart, (4),316,(1),(180) pp. compleet met 2 uitslaande kaarten en 72 prenten, waarvan 7 uitslaand; alle in kopergravure. De prenten en kaarten in zeer goede staat [Reizen] The History of Sumatra,- containing an account of the Government, Laws, Customs, and Manners of the Native Inhabitants (...) by Wil- 214 liam Marsden F.R.S. London, [publ] J. M Creery, [sold by] Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown. 4to. leren band, rug met goudopdruk, titelpag, VIII,479 pp.+ index (9). compleet met voorin de grote gevouwen kaart van Sumatra door Marsden en 28 kopergravures, waarvan een ongenummerd. Sommige kopergravures zijn in aquatint-mengtechniek door J. Stadler (pl. II en III) en (pl. XXIV en XXV) in prachtig aquatint door Marsden. Diverse andere kopergravures zijn van de hand van Cardon, Swaine en Williams. Deze 3e ed. is de enige ed. met alle platen; in zeer goede conditie. Zeldzaam [Reizen] Tavernier, Japan, Titelpag. ontbreekt. De vertaling is van J.H. Glazemaker. By de weduwe van Johannes van Someren, Amsterdam Dit boek bestaat uit: Zijn verscheide beschrijvingen: 1. Van Japon, en des zelfs eilanden; 2. Van de verrichting der fransche afgevaerdigden in Persie en in d Indie 3. Van de waarneemingen op de koophandel in d Indie. 4. Van t koninkrijk Tunkin; 5. Van t beleit der Hollanders in Asia, en 6. Van de verscheide Munten in Asia. Kl. 4to., papieren omslag, z.t. de 2 kaarten en div. prenten ontbreken. Het laatste deel dat de afbeeldingen der Asiatische munten behandeld is compleet met alle afbeeldingen. Sold w.a.f [Japan] Bladen over Japan, verzameld door J.H. Levyssohn.- Bladen over Japan, J.H. Levyssohn, Gebroeders Belinfante, s Gravenhage vo. Kunstleer, rug met goudopdruk; opnieuw gebonden met behoud van restmateriaal op voorplat en los achterin. XVI,176 pp. De afbeelding van Decima ontbreekt. In zeer goede staat. Zeer zeldzaam [Japan] The Nightless City Or the History of the Yoshiwara Yukwaru by an English Student of Sociology. [De Becker J.E.] With numerous illustrations. Z.P. Maruya & Co. Yokohama vo. Linnen band met afbeelding van vrouwenfiguren in kimono in zwart- en goudopdruk. Los in band. [3], IV, 441, XIX pp. Met 19 afb. waarvan kl. litho (5 uitslaand, 2 dubbelpag.).1e katern (t/m pag. IV) los, rug boven- en onderkant schaaf. Enkele afb. roestvlekkig. 1 ill. ontbreekt. Eerste druk van dit zeldzame verslag over het red light district van Tokyo, bekend als Yoshiwara Yukwaku. Het is het eerste Engelstalige boek over dit onderwerp. Met 2 dubbelpag. ills naar houtsneden van Kitahgawa Utamaro. Zeldzaam [Rijn] Tombleson s Views of the Rhine and Upper Rhine. (2 delen)- Published by Tombleson & Co. London. [1832]. 2 delen in 8vo. Groene linnen bandjes, rug met goudopdruk. Compleet met 2 gegrav. titelpagina s, 2 gevouwen panoramakaarten van de Rijn en 137 staalgravures. de ruggen enigsz. verbleekt; verder in zeer goede staat. Dit is de Franse uitgave van Tombleson s befaamde werk over de Rijn [Manuscript] De Djati-bosschen op Java. Batavia.- De Djati-bosschen op Java, hunne natuur, verspreiding, geschiedenis en exploitatie. J.W.H. Cordes. Batavia. Ogilvie & Co Kl. 4to. halflinnen, gemarmerde schutbladen en deze versterkt met zwarte tape. Kopie in handschrift van het gelijknamige boek van Cordes [Botanie] Nederlandsche Flora en Pomona, (2 delen)- beschreven en uitgegeven door het Bestuur der Pomologische Vereniging te Boskoop. K.J.W. Ottolander, A. Koster Mz., C. de Vos. [Uitg.] J.B. Wolters. Groningen, Met platen naar de natuur geteekend door A.J. Wendel. 2 delen, folio, rode linnen banden met goud- en zwartopdruk, deze enigsz. gesleten. [XXXII],116,[VI],119; 226 pp. Compleet met alle 81 chromolitho s in uitzondelijk heldere kleuring. Sommige platen beginnen los te raken. Goed exemplaar [Emblemata] Biblischen Figur Spruchen- Die Geistliche Hertzens-Einbildungen, in zwey hundert und fünffzig Biblischen Figur-Sprüchen vorgestellet (...) auf das neue herausgegeben von Johann Christian Leopold). ca Oblong 8vo., half-linnen bandje met 223 van de 250 Bijbel-zinspreuken in kopergravure. Gegrav. titelblad, sommige spreuken zijn handgekleurd, een paar hebben scheuren, vlekken of zijn incompleet. Al met al een interessante en vroege collectie Bijbel-zinspreuken. Sold w.a.f [Medicine] Febrifugum Magnum. Or, Common Water- The best Cure for Fevers, And probably for the Plague. John Hancocke. London, for R. Halsey, Kl. 8vo. z.o. titelpag, 108 pp. Referaat met betrekking tot koortsbestrijding [Schelpen] Les Mollusques - Decrits et figures d apres la classification de Georges Cuvier, Paris, J.B. Bailliere et fils, p. XXXVI gelith. platen. *zeldzaam De Koninglycke Hovenier- Aanwyzende de middelen om Boomen, Bloemen en Kruyden te zaayen, planten, aen queeken en voort teelen. D.H. Cause. Amsterdam. Marcus Doornick. [1676]. Bijgebonden: Nederlantze Hesperides, dat is oeffening en gebruik van de Limoen en Oranje-Boomen. J. Commelin, Amsterdam, Marcus Doornik to. leren band (deze sterk beschadigd), geïll. frontispice. (4),224,2e frontispice,(2),47,(2) pp. Dl. I met 15 kopergravures van hoven, fruit en bloemen, 14 kopergravures van modellen voor hoven en tuinen. Dl. II. 25 kopergravures van citroen en sinaasappelbomen en hoven. Waterschade door het hele boek. Belangrijk standaardwerk in povere conditie. Sold w.a.f

13 224 Natuurlyke (Natuurlijke) Historie of uitvoerige Beschryving der Dieren, Planten en Mineraalen,, volgens het Samenstel van der Heer Linnaeus.- - Met naauwkeurige Afbeeldingen. Tweede deel, Kruiden. Amsterdam, Erven van F. Houttuyn, Deel XXV-XXIX, (10),832, (10),784, (10),780, (10), 828, (10),456,(29) p. Compleet met 39 handgekleurde uitslaande kopergravures. In halfleer gebonden. Mooie set. (totaal 5) [Suriname] Die Mission der Bruedergemeine in Suriname und Berbice im achtzehnten Jahrhundert (3 delen in 2 banden)- Eine Missionsgeschichte hauptsaechtlich in Auszuegen aus Briefen und Originalberichten. F. Staehelin Ep. Un. fr. I. Teil: Erste Missions- und Kolonisationsversuche in Suriname II. Teil: Die Mission unter den Indianern in Berbice und Suriname III. Teil:Die Mission unter den Buschnegern an der oberen Suriname und unter den Negersklaven in Parimaribo. Ende der Indianermission Paramaribo, Hernhut/Kersten. [ ] 2 banden, halflinnen met hard gekartonneerde platten, 8vo., compleet met div. illustraties, gekleurd en ongekleurd, kaartjes en plattegronden. Berichten over Suriname in de 18e en begin 19e eeuw middels de missie-geschiedenis van de Hernhutters in Suriname (en Barbice). Belangrijk historisch document met betrekking tot Suriname [Suriname en de Kleine Antillen] Lot 3 boeken: Memorie aan den Koning,..(1852).. door den Generaal-Majoor R.F. Baron van Raders, - Gouverneur der Kolonie Suriname. De Erven Doorman, s-gravenhage, samen met: Surinam, sein Land, seine Natur, Bevoelkerung und seine Kulturverhaeltnisse. August Kappler. Cotta schen Buchhandlung, Stuttgart, 1887 en Geschiedenis van de Nederlandsche Bovenwindsche eilanden. Prof. Dr. L. Knappert, Martinus Nijhoff, s-gravenhage, banden met betrekking tot de Nederlandse koloniale geschiedenis in Suriname en op de Kleine Antillen. (totaal 3) [Cartografie] Topografische Kaart van Curacao. [1911]- in 18 bladen (+ indexblad) schaal 1: De kaarten in kleurenlitho door J. Smulders & Co. Den Haag. Papieren omslag met bladwijzer, 1: , deze beschadigd, de laatste kaart met vochtvlekken en verkleuringen (aan de rand). Compleet met alle kaarten. Zeldzaam [Spanje] La Politique de Ferdinand le Catholique Roy D Espagne- Par Monsieur Varillas, a Amsterdam, chez Henri Desbordes, Leren bandje, 12 mo., 3 delen in een band. 1e ed. van deze geschiedenis van Ferdinand, die samen met Isabella regeerde in Spanje aan het begin van de 16e eeuw [Filosofie] Des. Erasmi Roterodami [Erasmus]- Colloquia, cum notis selectis variorum, addito indice novo. accurante Corn. Schrevelio, Lugd. Batav, et Roterod. [Leiden en Rotterdam], Ex officina Hackiana, Perkamenten bandje, 8vo., rug met opschrift in hs., enigszins los in band, geïll. titelpagina in kopergravure, (10),784,(20) pp [Pamfletten Frankrijk] Iovrnal (Journal) des signalees actions de Monsieur de la Mothe-Houdancourt- Duc de Cardone et Mareschal de France, a Paris, chez Francois Noel, Samengebonden met een twintigtal andere politieke artikelen en pamfletten, alle met titelpagina in hetzelfde jaar, bij verschillende uitgevers. Kl. 4to. Leren band met goudopdruk, rug en band met kleine beschadiging. Het eerste blanco blad met commentaar in hs.; 43,(4),12,26,39,64,84,36,8,31,16,8,16,50,8,8,8,8,11,7,11 pp. 10 portretten in kopergravure door Balthasar Moncornet, Philippe de la Motte-Houdancour werd na de 2e verloren slag bij Lleida beschuldigd van hoogverraad en belandde voor 4 jaar in de gevangenis. Zeldzaam [Epigrammen] M. Valerii Martialis Epigrammata Paraphrasi et notis variorum selectissimis, ad usum serentissimi Delphini interpretatus est Vincentius Collesso S.J. Numismatibus, historias atque ritus illustrantibus, exornavit Lud. Smids, M.D. Amsteleadami, apud G. Gallet, vo. prive-bandje met goudopdruk en rug met titel, gemarmerde schutbladen met div. ex-libri, goud-op-snee, (32),600,56,142 pp. compleet met 22 vol-pag. kopergravures. Zeer mooi exemplaar. In de eerste eeuw na Chr., bij Marcus Valerius Martialis kreeg het epigram zijn huidige betekenis van puntdicht of sneldicht. Hiermee bedoelt men een kernachtig, scherp en (vooral door woordspelingen) geestig gedicht dat uitloopt op een verrassende wending in het slot, de zogenaamde pointe [Elzevier] Opera. C. Ivlii Caesaris (Julius Caesar) quae extant Ex emendatione Jos. Scaligeri- Lugduni Batavorum, ex officina Elzeviriani, Het werk van Julius Caesar in een bewerking van J. Scaliger. 16mo., leren bandje met goudopdruk en titel op rug, gemarmerde schutbladen, geïllustreerde titelpagina in kopergravure, (22),561,(64) pp., goud op snee. Mooi exemplaar [Elzevier] Geor. Buchanani Scoti (George Buchanan) Poemata quae extant. Editio postrema- Amstelodami, apud Danielem Elsevirium, Buchanan was een Schots historicus en neolatijns dichter. 16mo., leren bandje met titel in goudopdruk op rug, kl. besch. bovenkant rug, geïll. titelpagina in kopergravure, gemarmerde schutbladen, goud-op-snee. Goed ex [Elzevier] Thomae Smithi Angli. De Republica Anglorum libri tres.- Lug. Batavorum (leiden) Ex officina Elzeviriana, Bijgebonden: Respublica, sive Status Regni Scotiae et Hiberniae, diversorum autorum, Lugd. Bat, Ex officina Elzeviriana, mo., perkamenten bandje, 2 geïll. titelpagina s in kopergravure, 239,280 pp. De republica Anglorum is het eerste deel uit de serie Republicae Thomas Smith was diplomaat ten tijde van Edward VI en Elisabeth I. Mooi ex [Benelux] Hugonis Grotii (Hugo de Groot) Annales et Historiae de Rebus Belgicis- Amstelodami, ex Typographeo Joannis Blaeu, mo., perkamenten bandje, titel in hs op rug, titelpag. met drukkersmerk, (14),812,(32) pp. ex-libris op schutblad. Mooi exemplaar [Frankrijk] Le Promptuaire de tout ce qui est advenu plus digne de memoiredepuis la creation du monde jusques a present, par Jean d Ongoys, a Paris, mo., half-leren bandje met gemarmerde platten, titelpag in fotokopie ingevoegd, (62),602,(6) pp. De maanden zijn aangegeven met geïll. houtsneden in de tekst. div. pagina s gerestaureerd, meerdere stempels. Buitengewoon zeldzaam (een ex in de Bibliotheque Nationale in Parijs, in slechte staat en zonder titel) [Alexander de Grote] Q. Curtii Rufi. Historia Alexandri Magni.- Cum notis selectiss variorum, Raderi, 238 [Cartografie] Atlas Geographique- contenant la Mappemonde et les quatre parties, Avec les differents Etats D Europe, Rizzi Zannoni, chez Freinshemii, Loccenii, Blancardi, &c. Editio accuratissima, Amstelodami, Ex Officina Elzeviriana, Charles Dieu, Paris, [1765]. 12mo., half-leren bandje met gekartonneerde platten, rug sterk beschadigd, geïll. titelpagina, geometrische 8vo., perkamenten band met goudstempeling en titel in hs op rug. Ex-libris binnenzijde voorplat, wereldbol, 2 wereldkaarten (west. en oost. hemisfeer), werelddelen (5) en 22 kaartjes van Europese staten en deelgebieden. Compleet met geïllustreerde titelpagina in kopergravure, (2),751,93,(43)pp., bindlinten ontbreken; compleet met een alle kaartjes in kopergravure en randkleuring. De kaartjes alle in zeer goede staat kaartje van Alexander s expedities en een kopergravure van de fontein fons solis in een Egyptische oase bij de tempel van Ammon. Quintus Curtius Rufus was een Romeins senator en historicus. Standaardwerk 239 [Schotland] Rerum Scoticarum Historia, georgio Buchano Scoto- ad Jacobum VI Scotorum regem.amsterodami, apud Ludovicum Elzevirium, Kl. 8vo., perkamenten bandje met titel in hs op rug, titelpagina met drukkersmerk, (6),750,(32),67 pp. goed ex met betrekking tot Alexander de Grote. Mooi exemplaar

14 240 [Islam] Mahomets AlKoran (Ned. vert. J.H. Glazenmaker)- door de Heer Du Ryer uit de Arabische in de Fransche Taal gestelt; Benevens een tweevoudige beschryving van Mahomets Leven (...) met kopere plaaten verciert. Leiden, Hendrik van Damme, 1707 kl. 8vo., perkamenten bandje, titel in hs. op rug, geïll. titelpagina. (8),547 pp., compleet met 6 kopergravures door Caspar Luyken. Glazenmakers vertaling geldt als eerste Ned. vertaling van de Koran. Mooi exemplaar [Humanistiek] Nobiliss. Virginis Annae Mariae a Schurman.- Opuscola, Hebraea, Graeca, Latina, Gallica, Prosaica et Metrica, Editio tertia, auctior & emendatior, Trajecti ad Thenum (Utrecht), ex officina Johannis a Waesberge, kl. 8vo., perk. bandje, titel met goudopdruk op rug, titelpag. met drukkersmerk en portret van de auteur voor de titel. (7),368 pp. Compleet, goed ex [Gender] De vrouw is de baas- eene geheimzinnige magtspreuk, verklaard door A. Fokke Simonsz, 2 delen in een band. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1828 kl. 8vo., half-leren bandje met gemarmerde platten, 215,175 geïll. titelpagina s en 3 vol. pag. karicaturale kopergravures. Goed ex [Redekunst] Christian Weisens Oratorisches Systema,- darinne die vortreffliche Disciplin in ihrer Vollkommenen Ordnung (...) nebst einem curieusen Capitel von Politischen Reden, Leipzig, Johann Friedrich Gleditsch, 1707 kl. 8vo., perk. bandje met wapen en initialen in blindstempel op voor- en achterplat, een kopergravure voor de titel, (12),636 pp. mooi ex [Religie] De Kolonisten- of bijzondere leidingen der goddelijke voorzienigheid omtrent twee jonge vrienden, Jan van Lier en Gerrit Noorddijk als stichters eener nieuwe volkplanting op zeker eiland in den zuider-oceaan. Amsterdam, A.B. Saakes,1826 8vo., half-leren bandje met gekart. platten, geïll. titelpag., vochtvlekken op eerste 30 pp [Religie] Botica Preciosa- e thesouro precioso da lapa (...) composta, e descuberto pelo missionario apostolico Angelo de Sequeira, Lisboa, Miguel Rodrigues, Kl. 8vo., half-leer met gekartonneerde platten, rug met titel in rood- en goudopdruk, rug enigsz. besch., ex-libris binnenzijde voorplat, titelpag. in fotokopie; met watervlekken en div. rest.; 2 kopergravures en diverse illustraties ingevoegd in kopie en staalgravure. Zeldzaam [Emblemata] Recueil D Emblemes, Devises, Medailles, et Figures Hieroglyphiques, - au nombre de plus de douze cent, avec leurs explications (...) par le Sieur Verrien, Maitre Graveur, a Paris, chez Jean Jombert, vo. leren bandje met gedeeltelijke sluiting, titelpag. met drukkersmerk, 2e titel met verso geïll. kopergravure, (304),19,28 pp., compleet met 232 kopergravures. Zeldzaam [Azie] Pieter van de Broek in Azie of geschiedenis der togten en verrigtingen van dezen Nederlandschen Regulus- door P. Weeda, met platen, Amsterdam, G. Portielje, vo., gekartonneerd omslag met papieren rug, deze licht beschadigd, geïll. titelpag., 2 litho s door H.J. Backer, VIII,240 pp. + Verslagen van de wetenschappelijke opnemingen en onderzoekingen op de Key-Eilanden, H.O.W. Planten en C.J.M. Wertheim, Leiden, Brill, 1893 met een grote uitslaande kaart van de Keij of Ewaf eilanden (in de Molukken). (totaal 2) De Romeynsche Historien ende Geschiedenissen beschreven door Titus Livius- Inhoudende der romeinen Opkomst voortganck en wonderlicke Handelinge. Amsterdam, Gerrit Willemsz, 1650 Folio, leren band, schutbladen vernieuwd, amat. gerestaureerd en geplakt, geïll. frontispice, (46),302,23 ff Hantvest of Chartre Chronyck van de Landen,- van Oud-Batavien, Oud-Vriesland, Oud Franckenland. Nu Holland, Zeeland, West-Vriesland, ende andere Vrieslanden, gelderland, Utrecht ende Over-Ysel. Maeckende het Vrye Heerschende Vereenighde Neder-Land. Joncker Matthiis vander Houve, Leiden, Jan Jansz. van Dorp, ende Dirck Maire, 1636,(twee delen in een band). Kl. folio, leren band, rug met titel en goudopdruk, rug bovenzijde met besch. Titelpag. met drukkersmerk, (6),190,2e titelpag. met drukkersmerk [1638],(2),452 pp. 4 illustraties in de tekst (plattegrond van Brittenburg bij Katwijk en 3 belegeringsmachines) in houtsnede in het eerste deel Croniicke ende warachtige beschryvinghe van Vriesland [ A. Cornelius]- Beginnende nae des waerelts scheppinghe drie duysent ende tseventich jaer. Ende deurende voorts tot na de gheboorte Christi. Duysent, vijf-hondert vijf en sestich. (...) Ockam Scharlensem (...) Ioannem Vlitarp (...) Andream Cornelium Stavriensem. Leeuwarden, Jacob Jansen, Kl. folio, leren band, goud gestempeld, geïll. titelpagina met historische kaart van Friesland in houtsnede, opgeplakt. Plattegrond van Leeuwarden, van Franiker en kaart van Friesland (alle in kopergravure). 124 ff.,(4) pp. Uitzonderlijke mooie band. Zeldzaam [Botanie] Beschouwende en Werkdadige Hovenier- Konst- of inleiding tot de waare oeffening der planten. Johann Hermann Knoop, Leeuwarden, Abraham Ferwwerda, to., half-leer met gekartonneerde platten,geschaafd, titelpag. met drukkersmerk, (26),594 pp., compleet met alle 16 uitslaande platen in kopergravure [Botanie] Pomologia, dat is beschryvingen en afbeeldingen- van de beste zoorten van Appels en Peeren, welke in Neder-en Hoog-Duitschland, Frankryk, Engeland en elders geagt zyn, en tot dien einde gecultiveert worden. Johann Hermann Knoop, Leeuwarden, A Ferwerda en G. tresling, [1790] + Fructologia of beschryving der vrugtboomen en vrugten + Dendrologia of beschryving der Plantagiegewassen. 3 delen in een band. Kl. folio, half-leer met gekartonneerde platten, rug met titel in goudopdruk, geschaafd. 36,(2),69,(2),87,(4) pp. compleet met alle 39 (VIII,XII,XIX) handgekleurde kopergravures in het eerste en tweede deel. De tekst enigszins gebruind. De platen in mooi coloriet en in zeer goede staat [Zuid-Amerika] The Royal commentaries of Peru,- in two parts. The first part. Treating of the original of their Incas or Kings (...) The s(e)cond part. Describing the manner by which that new World was conquered by the Spaniards. (...). Garcilasso de la Vega and rendred into English by Sir Paul Rycaut Kt., London, 255 Miles Flesher, Kl. folio, leren band met titel op rug (kl besch) in goudopdruk,(6),1019,(8) pp., compleet met het portret van de vertaler Sir Paul Rycaut voor de titel en 10 kopergravures, deze in perfecte staat. Zeldzaam [Cartografie] Mensonis Alting, Descriptio secundum antiquos Agri Batavi & Frisii- una cum conterminis. Sive notitia Germaniae Inferioris, Cis & Ultra Rhenum; qua hodie est in dicione VII - Foederatorum (...), Amstelaedami, apud Henricum Wetstenium, Folio, lederen band met blindstempel, rus met titel in goudopdruk, geïll. titelpag. door J. Goeree, (20),132,(16),(2),18,(34),216,(40) pp. compleet met 15 kaarten en div. grav. binnen en buiten de tekst. rug gerestaureerd, schutbladen gebruind en div. kaarten met vlekjes. Goed ex Famiani Stradae [Famianus Strada] Romani e Societate Jesu- De Bello Belgico ab excessu Caroli V. 249 [Agricultuur] Nouveau Cours Complet D Agriculture (8 delen)- (...) ou Dictionnaire Raisonne et Universel D Agriculture (...) par les membres de la section d agriculture de l institut Imperat. usque ad initia praefecturae Alexandri Farnesii Parmae ac placentiae ducis III. (...), Ratisbonae et Viennae (Regensburg en Wenen), apud Emericum Felicem Baderum, Folio, lederen band, rug de France, avec les figures en taille-douce. a Paris, chez Deterville, vo., leren bandjes met titel in goudopdruk, (10),296,(59),358,(49) pp. 2 delen in een band. Compleet met 24 portretgravures en 4 uitslaande gravures van Antwerpen (3) en Bommel, watervlekken onderzijde laatste met titel in goud, zwart en rood op rug. 8 delen van deze serie met in totaal 43 uitslaande kopergravures deel. Goed ex

15 257 Ludovici Caelii Rhodigini [Ludovico Ricchieri] Antiquarum libri triginta,- Recogniti ab auctore, adque ita locupletati (...) Cornucopiae seu Thesaurus utriusque linguae appellandi, Genevae, Philippus Albertus, Kl. folio, band gerestaureerd met gebruik van restmateriaal, wapen in goudstempeling op voorplat, rug met titel in goudopdruk, titelpag. met drukkersmerk in houtsnede, (10),1720,(130) pp. Deze encyclopedie behandelt uiteenlopende rubrieken, zoals het menselijk lichaam, de dans, muziek, poezie, kunst, slaap, retorica, het universum etc. Interessante collectie notities en artikelen. Compleet, goed ex [Religie] Histoire generale des Carmes dechausseez, et des Carmelites dechaussees- Contenant les miracles que Dieu a faits en la personne de la Seraphique maire sainte Terese de Jesus (...) composee en Espagnol par le R.P. Francois de Sainte Marie, C.D. & traduire en Francois par le R.P. Gabriel de la Croix, aussi C.D., Paris, chez la veuve de Sebastien Hure, Folio, band vernieuwd met gebruik van restmateriaal, nwe gemarmerde schutbladen, geïll. titelblad en titel opgeplakt, (58),714 pp. met rest. doorheen het boek en watervlekken in het laatste deel. geschiedenis van de Ongeschoeide Karmelieten en Karmelitessen. Zeldzaam [Spanje] Inventaire general de l histoire d Espagne- Extraict de Mariana Turquet et autres autheurs qui en ont escrit de temps a temps et continuee iusque a present, par P.M.L.H., Paris, Mathieu Guillemot, Kl. 4to., lederen band, vernieuwd met gebruikmaking van restmateriaal, titel op rug met goudopdruk, schutbladen vernieuwd en talloze gravures (19e eeuw) op de volle pagina op de relevante plaatsen tussengevoegd. Geïll. titelpag., (38),1285 pp. Geschiedenis van Spanje tot het jaar 1628 met aant in hs voor laatste schutblad. Zeldzaam [Religie] De sterffelyke Adam.- Leerende de wetenschap van zalig te sterven. Gemaakt door den zeer eerwaarden Heer Joannes van Heumen, Antwerpen, Theodorus Crajenschot, 1750, samen in een band met: Spiegel om wel te sterven, door D. Vigne. verzierd met 42 fyne geetste koper platen door Romein de Hoog [Romeyn de Hooghe], Amsterdam, J. Stigter, [1694] Kl. 4to., leren band, rug enigsz geschaafd, geïll. titelpag. door J.J. Philips, 697,(24) pp. de prachtige barokke kopergravures door Romeyn de Hooghe zijn compleet (A,B,C,1-39), echter niet opeenvolgend genummerd, de gravures in zeer goede staat. Zeldzaam De Nederlandsche Stalmeester,- of grondige onderrichting van al hetgeene betrekking heeft tot het kennen, toomen, zadelen, beslaan en onderhouden der Paerden; voorts tot de Ryd-Konst (...) opgesteld door L.W.F. van Oebschelwitz, in sgraavenhaage, Pieter van Cleef, vo., leren bandje, XVIII,364 pp., compleet met 6 kopergravures. Dit is de tweede verbeterde druk. 3 jaar later verscheen hetzelfde boek in twee delen, waarbij het tweede deel bestond uit een systematische encyclopedie met betrekking tot het paard. Goed ex [Nederlands Indie] Het Gouvernement Celebes,- Proeve eener Monographie, deel I (alles verschenen), bestaande uit tekstdeel en een atlas met 27 kaarten, door L. van Vuuren, hoofd enc. bureau. [Weltevreden], Encyclopaedisch Bureau, to., 2 geïll. banden, rug met goudopdruk, onderkant met lichte besch., het tekstdeel met XXIV,534 pp. het atlasdeel compleet met 27 kaarten. (totaal 2) [Militaria] Essai General de Tactique,- precede d un discours sur l etat actuel de la Politique & de la Science Militaire a Europe, a Londres, chez les Libraires Associes, to., nwe band, kunstleer, titel op rug, 2 delen in een band, (2),LVI,161,133 pp., compleet met 27 kaarten, vochtvlekken aan onderzijde doorheen het boek. Zeldzaam [Friesland] Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden,- de hoofdstad van Friesland; vermeldende de oorsprong (...) van den vroegsten tijd tot den jare 1846, W. Eekhoff, Leeuwarden, vo., half-leer met gemarmerde platten, opnieuw geb. XXXI,402,X,454 pp. 2 delen in een band, compleet met alle platen, waarvan een los, de plattegronden met scheurtjes. red. ex. samengevoegd met: De Gevallen van Cyrus nevens eene redenvoeringe over de verdichtzelkunde door de Heer Ramsey, eerste en tweede deel, sgravenhage, Robertus Viejou, 1728, 12mo., half-leer met gekartonneerde platten, de twee titelpagina s met gegraveerd vignet door D. Coster, 2 kopergravures door Cl. Duflos, (6),272,172,154 pp. (totaal 3) Bidprentjes- 18e eeuw. E. Petrus a Charitate. 10,5 x 7 cm. +S. Carolus Boromaeus. 10,5 x 7 cm. Beiden in passe-parout. (totaal 2) [Bijbeltje] The Holy Bible- containing the Old and New Testaments (...), London, John Field, mo., lederen bandje met goudopdruk, gemarm. schutbladen, goud-op-snee, de tekst is in miniatuur Roman Type met 2 kolommen en 62 lijnen per pagina. Deze ongenummerd. Mooi ex. Zeldzaam De Hollandsche Spectator- 12 delen in 6 bandjes, Amsterdam, Hermanus Uytwerf, vo., kalfsleer, de 12 geïll. titelpagina s met een vignet van Cl. Duflos. Compleet en in zeer goede staat, (totaal 6) [Elzevier] Respublica Hollandiae et Urbes- Lugduni Batavorum, Joannis Maire, 1630, waarin opgenomen: Hugonis Grotii [Hugo de Groot] de antiquitate Reipublicae Batavicae, Lud. Guicciardini, Hollandiae, Selandiaeque Descriptio en notities van Caspar Barlaeus. 16mo., perkamenten bandje, geïll. titelpagina in kopergravure, 526 pp De Republyk der Hebreen,- of Gemeenebest der Joden, onder de Priester Ordening en Ceremonien der Offerhanden in t Dienstbaar Jerusalem, Petrus Cunaeus, derde deel, Amsterdam, Wilhelmus Goeree, 1683 en vierde deel, Amsterdam, Jan Roman de Jonge, 1735 Kl. 8vo., perkamenten bandjes, 2 van de vier delen met geïll. voorpagina s in kopergravure, compleet met alle, meest uitslaande platen in kopergravure C. Cornelius Tacitus, Jaarboeken en Historien,- ook zyn Germanie en t Leeven van J. Agricola, in t Hollandsch vertaalt door den Heer Pieter Corneliszoon Hooft, Amsterdam, Hendrik Boom en de Weduwe van Dirk Boom, to., perk. band, (52),717,14,(98) pp. titelpagina in zwart en rood met drukkersmerk in houtsnede, compleet met 14 portretten door G. Brandt over de volle pagina en 8 gevechtsscènes over de dubbele pagina door J. Mulder De Rijn- Van zijn oorsprong tot aan zee, Karl Stieler, Hans Wachsenhusen, F.W. Hacklaender, met illustratien van R. Puettner, A. Baur, C.F. Deiker, W. Diez, G. Franz, F. Keller, L. Knaus, L. Ritter, G. Schoenleber, Th. Schutz, W. Simmler, B. Vautier, Th. Weber enz., Arnhem, Van Egmond & Heuvelink, [ca. 1880]. Folio, groen-linnen kartonnen platten met goudopdruk en met bandlinten, besch. 25 afleveringen met 52 litho s over de volle pagina en ca. 350 houtsneden in de tekst. Met gebruikssporen [Botanie] De Plant in hare ornamentale behandeling- met eene inleiding over de zinnebeeldige voorstelling, Th.M.M. van Grieken, Groningen, J.H. van de Weijer, Folio, origineel uitgevers-portfolio, geïll. en gekleurde platten, bindlint, geïll. titelpag, 126 pp. 2e titelpag, (30) pp. 38 meerkleurenlitho s, plaat 38 abusievelijk genummerd als plaat 39. Compleet. Samengevoegd met: Kunstwoordenleer der planten, A. Dietrich, (vert.) H.W de Vriese, Amsterdam, C,G, Sulpke, Compleet met 8 platen in kopergravure. (totaal 2) [Gustave Doré] L Ingenieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche- par Miguel de Cervantes Saavedra, traduction de Louis Viardot avec les dessins de Gustave Dore, graves par H. Pisan. Tome I et II., Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, Folio, Marokkaans leer, goudopdruk, XXI,459,(2),515 pp. Compleet met 120 gravures over de volle pagina ( ) van Gustave Dore en meer dan 300 houtgravures in de tekst. rug deel 2 met kl. besch., schutbladen met aant. in hs. (totaal 2) [Overijssel] Geschiedenissen der Stad Zwolle,- behelsende een verhaal van haar eerste beginselen (...) uit Stadsboeken, egte stukken en oude chronyken by een vergadert en beschreven door Mr. Burchard Joan van Hattum, Zwolle, S. Clement en J.A. van Santen, vo., 5 delen half-leer en gekartonneerde bandjes. Complete set, bij deel II is het eerste stuk van deel II extra bijgebonden, bijgevoegd: Bijdragen van de geschiedenis van Overijssel door J. Nanninga Uiterdijk en Mr. L. van Hasselt, Zwolle, De erven J.J. Tijl, (totaal 6)

16 275 Voyages et Avantures de Jaques Massé.- [Door Simon Tyssot de Patot]. Bordeaux, J. l Aveugle, 1710, [= Den Haag, T. Johnson, tussen ], (8),508 pag., leder uit de tijd. Ons exemplaar betreft volgens Aubrey Rosenberg (Tyssot de Patot and His Work ( )) de 1ste editie, met de laatste pagina in een kleiner lettertype en een voetnoot op pagina 77 (D3). Band in slechte staat (scharnieren los) Harpocrates sive explicatio imagunculae argentae perantiquae : quae in figuram Harpocratis formata representat solem.- Gisbertus Cuperus [=Gijsbert Kuiper]. Utrecht, F. Halma, 1687, 2de ed., (6),294,(14) pag., gegrav. titelpag., 6 gegrav. vouwplaten, 43 illustr. in de tekst, perkament uit de tijd, quarto. Een plaat met scheurtjes en ontbrekend stukje in de marge. Gegrav. titel gerepareerd aan achterzijde Apotheosis vel consecratio Homeri, sive Lapis antiquissimus in quo Poëtarum Principis Homeri Consecratio Sculpta est (...).- Gisberto Cuperus [=Gijsbert Kuiper]. Amsterdam, H. & T. Boom, 1683, (16),324,(4) pag., 9 gegrav. (vouw)platen, illustr. in de tekst, los in latere kart. band, quarto. Contemp. naam op titelpag. Enkele pagina s gedeeltelijk licht gebruind Jeroen Jeroense [Hieronimus Sweerts]- Koddige en ernstige opschriften - op Luyffens, Wagens, Glazen, Uithangborden, en andere Taferelen. Amsterdam, Jeroen Jeroense, mo., perkament, titel in hs op rug, 2 geïll. titelpagina s, (4),230,(4),248 pp., 2 delen in een band, compleet met 5 kopergravures, in goede staat Brockhaus. Bilder-Atlas zum Conversations-Lexikon, Mathematische und Naturwissenschaften (mit) 141 Tafeln nebst Text, Johann Georg Heck, Erste Abteilung, Fuenfte Ausgabe, Leipzig, Brockhaus, 1860 (und) Geographie. (mit) 44 Tafeln nebst Text, Johann Georg Heck, Zweite Abteilung, Fuenfte Ausgabe, Leipzig, Brockhaus, Twee delen, oblong, half-leer en gemarmerde kartonnen platten met titel op rug in goudopdruk, compleet met resp. 44 en 141 staalgravures over de volle pagina. (totaal 2) [Emblemata]. Spiegel van het menselyk Bedryf, Vertoonende Honderd verscheiden Ambachten (...).- Jan en Kasper Luiken. Amsterdam, J. Roman de Jonge, 1749, (6),208,(3) p., 100 gegrav. illustr., blindgestempeld perkament uit de tijd. Schutbladen vernieuwd. Enkele platen gevlekt. Begerenswaardig exemplaar Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture (...)- [Titelpag. ontbreekt]. (Dordr./ Amst., Hendrick, Jacob en Pieter Keur/ P. Rotterdam, begin 18de eeuw), 4 delen in 1 band, titelpag. in fotokopie (zonder gegevens), 5 gegrav. kaarten (waaronder de wereldkaart), 46 (van 51) gegrav. platen, met leer beklede houten band met koperen hoekbeslag en klampen, folio. Titelpag. ontbreekt. Algehele staat van de bijbel is matig, maar wel inclusief de wereldkaart en vele platen. Sommige platen/kaarten met defecten of reparaties. Band licht beschadigd [Cartografie] (Atlas, Blaeu, 1644) Le Theatre du Monde- ou Nouvel Atlas. Mis en lumiere par Guillaume & Jean Blaeu. La seconde partie de la premiere. A Amsterdam, chez Jean Blaeu, Groot folio met gekleurd frontispice en 36 oud-gekleurde kopergravures, waarvan 34 over de dubbele pagina, 1 extra uitgevouwen (Nieuwpoort) en 1 (Zutphen) in de tekst, 48 p., de perkamenten band vernieuwd met gebruikmaking van oorspronkelijk rest-materiaal, goudgestempeld. Koeman 2:211.1.F Dit is het deel met de Verenigde Nederlanden. Licht gebruind met hier en daar vlekjes, Mechelen iets meer gevlekt, op diverse plaatsen (buitenrand van het papier) watervlekken, de overzichtskaart met scheurtje onderaan de middenvouw. Compleet met de vaak ontbrekende kaartenindex [Cartografie] (Atlas, De Lat, 1737) Nieuw en beknopt Kaart-Boekje,- vertoonende de XVII. Nederlandse Provintien; Als mede: De Hertogdommen Kleef en Gulik, het Graafschap Meurs, de Bisdommem Keulen en Luyk, en verdere aangrensende Landschappen, Zeën en Rivieren; Voor eerst in een generaale, en dan in 22. aan malkander sluytende kaartjes zeer net verdeelt, Deventer, Joan de Lat, Klein 8vo., frontispice met gegraveerd vignet en stempeltje, (5) p., de overzichtskaart van de XVII Ned. Provinciën, 22 deelkaartjes, handgenummerd en 2 uitslaande tabel-bladen, alle in kopergravure en oud handgekleurd; rood half-leer met gekartonneerde platten. De kaartjes in bijzonder helder en mooi coloriet. Zeldzaam [Cartografie] (Porcacchio) L Isole piu famose del Mondo- Descritte da Thomasso Porcacchi da Castiglione Arretino. e intagliate da Girolamo Porro Padovano, Venetia, Simon Galignani & Girolamo Porro, to., geïll. frontispice, (12),(6),(2),117 p. half-leer met gemarmerde kartonnen platten, opnieuw gebonden. 1e ed. van dit beroemde eilandenboek, compleet met 30 kaarten, w.o. de wereldkaart en de oceaankaart, watervlekken in het tekstgedeelte; de kaartjes in bijzonder goede staat [Topografie] Les Delices de la Hollande,- contenant une description du Pais, des Moeurs & des Coutumes des Habitans (...) Deux Tomes, [Jean Nicolas de Parival], Amsterdam, Pierre Mortier, Kl. 8vo., 2 delen met 2 geïll. frontispices, (16),452,(4),(4),546 p., 34 kopergravures met een overzichtskaart en meest plattegronden en vestingen, alle gevouwen, leren bandjes, rug met titel in rood en goudopdruk, rug met kl. besch., gemarmerde schutbladen, ex-libris. Goede exemplaren. (totaal 2) [Topografie] Oudheden en gestichten van het rechte Zuid-Holland- en van Schieland: behelzende een verhaal van de opkomste en bevolkinge der steden en dorpen (...) uyt het Latijn vertaald door H.V.R. [H.F. van Heussen], leiden, Christiaan Vermey, vo., (18),547,(17) p., compleet met 2 kopergravures, leren band, rug met titel en goudopdruk, rug besch [Topografie] Walcherse Arkadia- waar in op een zoetvoerigen trant, onder zedige lief-kozeryen en stichtelijke bespiegelingen, Oorspronk, Heerlijkheden, Ambachten (...) en hedendaagse vermaaklijkheden van Walcheren (...), Mattheus Gargon, Leiden, Samuel Luchtmans, 1715 en vo., 2 geïll. frontispices door F. Bleysweyk en 2 titels in rood en zwart met vignet in houtsnede, (16),318,(12),(16),367(3),(24) p., 2 delen in een band, div. kopergravures waaronder afbeeldingen van 8 Nehalennia-altaren, 3 uitslaande kaartjes van Zeeland, 3 uitslaande plattegronden van Middelburg, Vlissingen en Veere in vogelvluchtperspectief, 2 uitslaande platen van de Vlissingse dokken etc., perkamenten bandje, rug enigsz. los. compleet met alle gravures [China] Beschryvinge van het machtige Keyserreyk China,- behelsende d overgroote Provincien, en menigvuldige Steden, Paleysen, Rivieren, Kanalen, Schepen, Wegen (...)Mitsgaders de groote Schatten en Rijkdommen die den Keyser van China besit, Louis le Comte, s Gravenhage, Engelbregt Boucquet, Kl. 4to., geïll. frontispice, (16),398,(9) p., 2 delen in een band. Eerste ed. in het Nederlands, compleet met 5 gravures, waarvan 2 uitslaand en 1 uitslaande tabel, 1 prent met besch., titelblad gerest. met gering tekstverlies, half-leer, rug met titel in rood en goudopdruk, Zeldzaam Iceland; Journal of a residence in that island (...).- Introductie en appendix, E. Henderson. Edinburgh, Waugh en Innes/ T. Hamilton e.a., 1819, 2de ed., XIV,(2),576 p.,1 gevouwen gegrav. kaart, 15 gegrav. platen, latere halflederen band. De kaart heeft twee scheurtjes, laatste 40 pag. watervlek in de marge. Fraai gebonden exemplaar Lettres sur L islande.- door U. de Troil, Evêque de Linkoeping, vertaald uit het Zweeds door G.A. Lindblom. Parijs, L Imprimerie de Monsieur, 1781, XLVIII,474 p., 2 gevouwen gegrav. kaarten, 3 gevouwen gegrav. platen, gevouwen tabel, latere halflederen band, in kartonnen foudraal. Bevat een mooie kaart van IJsland en een interessante plaat van een geiser. Fraaie band met vergulde rug

17 291 [Recht] De Keyserlijke Practijke ofte Observantien van de Keyserlyke kamer,- Vertoonende alderhande Rechts-Plegingen, soo als deselve hedendaags in de Keyserlyke Vyerschaar geoeffend ende onderhouden werden. Andreas Gail, Rotterdam, Joannes Naeranus, Kl. 4to., geïll. frontispice, (4),772,(11) p., perkamenten band. Bevat een beschrijving van de legislatuur van het Reichskammergericht van het Heilige Roomse Rijk door Andreas Gail, de autoriteit op het gebied van Keizerlijk recht in de 17e eeuw; in Nederlandse vertaling door A. van Nispen, deze vertaling is ook gebruikt door Van Waesbergen, Rotterdam en Elzevier, Amsterdam in hetzelfde jaar. Zeldzaam Groot Schilderboek, waar in de Schilderkonst- in al haar deelen grondig werd onderweezen, ook door redeneeringen en printverbeeldingen verklaard (...) door Gerard de Lairesse, Konst-Schilder, Eerste deel (van twee delen), Amsterdam, Hendrik Blank, Kl. 4to., geïll. frontispice door G. van der Gouwen, titelpagina in rood en zwart met geill. vignet. Dit is het eerste deel in zes boeken, (10),434,(36) p. wit doorschoten met 50 gravures, waarvan meerdere uitslaand; opnieuw gebonden, kunstleren band, rug met titel in goudopdruk [Emblemata] Le Spectacle de la Vie Humaine;- ou lecons de sagesse exprimees avec art en 103 tableaux en taille douce (...) par Othon Vaenius [Otto van Veen](...) mais encore par les explications tres belles sur chaque tableau par Jean le Clerc, La Haye, Jean van Duren, Kl 4to., 1e en 2e titel in rood en zwart, 103 fijn gegraveerde kopergravures in de tekst, in Nederlandse vertaling; half-leren band met gemarmerde platten [Joost van den Vondel] Vorstelijcke Warande der Dieren:- waar in de Zeden-Rijcke Philosophie, Poëtisch, Morael, en Historiael, vermakelijck en treffelijck wort voorgestelt (...) door J.v.V. Verciert met hondert vijf-en-twintig aerdige afbeeldingen, door Marcus Gerards, Amsterdam, by d Erve de Wed. Gysbert de Groot, [1617] Kl. 4to., titelpagina met drukkersmerk, (10),125, compleet met 125 emblematische kopergravures door Marcus Gerards in eerste druk, z.j [1617], perkamenten band met blindstempel en titel in rood en goudopdruk, schutbladen vernieuwd, div. vlekken. Mooi exemplaar [Joost van den Vondel] Palamedes of vermoorde onnozelheit.- Treurspel, Amersfoort, Pieter Brakman, 1707, samengebonden met hekeldichten en Vertroosting voor de onnosele en bedroefde ingezetenen van Hollandt, over de doodt van zyn Hoogheit Prins Willem den II. Kl. 4to., geïll. frontispice in kopergravure, (14),82,154,14,(4), compleet met 6 gravures waarvan 2 uitslaand (executie van Johan van Oldenbarneveld) en 6 portretten, alle in kopergravure, perkamenten band, titel in hs op rug, ex-libris binnenzijde voorplat. Zeer mooi exemplaar [Religie] Aeternitatis Prodromus Mortis Nuntius - quem sanis, aegrotis, moribundis sistit, Hieremias Drexelius, Colon Agrippinae [Keulen], 1633 samengebonden met Infernus damnatorum carcer et rogus, aeternitatis. 16 mo., 2 geïll. titelpagina s in kopergravure, (12),335,(8),(18),312 p., compleet met 8 emblematische prenten van Raphael Sadeler in kopergravure, perkamenten bandje [Dodendans] Het Schouw-tooneel des Doods;- waar op naar t leeven vertoont word de Dood op den Throon des Aard-Bodems (...) verciert met dertig zinnebeelden, Salomon van Rusting, Amsterdam, Cornelis Fock, Kl. 8vo., geïll. frontispice (met dodendans), (8),320 p., compleet met 30 kopergravures over de volle pagina, alle de dodendans voorstellende, gekartonneerd omslag met bloemmotief, de rug versterkt met gemarmerde bindstrook. Zeldzaam Jezus en de Ziel, Een Geestelyke Spiegel voor t gemoed, Bestaande in (...) Zinnebeelden.- Drie delen door Joannes Luiken, daarnaast Het Eeuwige Vaderland en deszelfs vreugde., Amsterdam, Kornelis van der Sys, 1729, 10de ed., 190 p., 40 gegrav. platen, incl. gegrav.titel, perkamenten band met 4 groene linten. De band bevat een paar vlekjes. Een van de linten is gebroken. Verder in goede staat Styl der Notarissen, Zynde een Verzameling van Actens, Contracten en Instrumenten- -Dagelyks diendende tot de Notariale Practyk (...) Voorts eenige Formulieren van Instrumenten, die op een Oostindisch schip gemeenlyk woorden gepasseert, by den Onder-Koopman, Boekhouder, Seur of Assistent. (...), By een verzamelt door Jacob de Coeur, s Gravenhage, Cornelis van Zanten, 1740, (48), 393 p. frontispice kopergrav. door F. Schawberg. Latere gemarmerde papieren band, aan randen geschaafd. Verder in goede staat Letters on Iceland,- -containing observations on the Civil, Literary, Ecclesiastical, and Natural History; (..) made during a Voyage undertaken in the Year 1772 by Joseph Banks, assisted by Dr. Solander, e.a. G. Perrin, Dublin, 1780.(3),XXVI,400 p., gegrav. gevouwen kaart, gegrav. plaat van een geiser, tabellen, kl.4to, lederen band. Boek en band in goede conditie Spiegel van het menselyk bedryf.- -Vertoonende Honderd verscheiden Ambachten, Konstig afgebeeld, en met Godlyke Spreuken en Stichtelyke verzen Verrykt door Jan en Kasper Luiken. Roofdruk, Amsterdam, Jacobus van der Burgh en zoon, , (3) 208 p. (4), met 105 gegrav.ill., met oud papier herstelde band. Papieren band met bloemmotieven. Binnenblok aan naad van de platten open, maar nog stevig in de band. Aan binnenzijde achterplat heeft een vorige bezitter een gravure geplakt. *zeldzame roofdruk Waarnemingen over de Vuurbergen in Italie, Sicilie,- - en omstreeks den Rhyn. Als mede over de Aardbevingen, voorgevallen in Italie, Door den Heere William Hamilton, (...), met Aanmerkingen van den Heere Abt Giraud-Soulavie. Uit het Engelsch en Fransch vertaald. Amsterdam, J. Yntema, XVI, 552, 8 p. Inhoud, gevouwen gegrav. plaat in kleur van de uitbarsting van de Vesuvius door C. Boogerts (1783), gevouwen gegrav. kaart door H. Kloekhoff (1783). Eenvoudige kartonnen band [Costumes] Train de Plaisir dans les Cinq Parties du Monde.- Voyage Pittoresque et Fantastique, A. de Bragelonne, Lithographies, A. Lacauchie, Paris, Maison Martinet - Hautecoeur Frères, [ca. 1850] Folio, 50 p., compleet met 12 kleurenlitho s, de tekstbladen gebruind en met watervlekken, de kleurenlitho s in zeer goede staat. Linnen band, voorplat geïllustreerd in kleur en met goudopdruk [Topografie] Brussel, ca Uit te klappen ansichtkaart in de vorm van een roos met alle toeristische monumenten van Brussel in staalgravure; aan beide zijden bedrukt; de tussenranden in filigraine, het segment met de roos in kleurenlitho los en met zeer geringe beschadiging van het groene blad [Nieuwjaarswensen] 8 handgekleurde kopergravures, ca Nieuwjaarswensen in hs. met fraai geïll. handgekleurde borders in kopergravure, 40x32 cm., o.a. met ijstafereel, dorpsgezicht, dagelijkse scenes, kruisiging Jesus van Nazareth, buitenleven en christelijke voorstellingen; alle uitgegeven te Amsterdam begin Interessante collectie. (totaal 8) [Topografie] Oud-Heden van Zaanland, Stavoren, Vronen en Waterland;- Behelzende haar Oorsprongen, Volkplantingen, Loop der Rivieren, Bedyking, Regeeringen (...) alles uit de Oudheden nagespeurd, en met Autentique Stukken bewaarheid, Hendrik Soeteboom, eerste en tweede deel, Amsterdam, Wilhem Linnig van Koppenol, vo., 2 geïll. frontispices, 5 geill. allegorische tussentitels, 22 kopergravures op de volle pagina en een uitslaand historisch overzichtskaartje; (6),110,(8),563,(22) en 199,(8),254,(14),176,(18) p., perkamenten bandjes, rug met titel in hs. en kl. rest. bovenzijde rug dl II., mod. ex-libris binnenkant voorplat. In zeer goede staat. (totaal 2) [Azië en Noord-Afrika] Histoires de la Chine, Japon, de la Perse, de l Inde, de l Arabie,- de la Turquie, de l Egypte, de l Algerie, etc., M. de Saurigny, Paris, Béthune et Plon, Gr. 8vo., VIII,534,(4), compleet met 33 handgekleurde staalgravures over de volle pagina, de tekst gebruind, de staalgravures beschermd met vloeipapier, half-leer, rug met titel in goudopdruk

18 308 De zes reizen van den Heer J. Bapt. Tavernier, Baron van Aubonne;- Die hy gedurende de tijt van veertig jaren, in Turkijen, Persien, en in d Indiën, langs alle de wegen, die derwaarts strekken, gedaan heeft, Eerste deel (van 3 delen); Daar in van Turkeijen, Persiën en t Serrail gehandelt word, (vert.) J.H. Glazemaker, Amsterdam, Weduwe Johannes van Someren, 1682 en 1681(Serrail). Kl. 4to., geïll. frontispice, (22),(6),(2),116,(2) met een portret van de auteur en 16 kopergravures, lederen band, deze geschaafd. Sold w.a.f [Costumes] Album de Costumes des Pays-Bas- Jager, A. (fotograaf), Amsterdam, ca Kl. 8vo., leporello album, 12 originele 308 handgekleurde foto s van mannen en vrouwen in klederdracht van: Marken, Nieuwland, Amsterdam (wezen, mann. en vrouw.), Scheveningen Hindeloopen, Volendam, Zandvoort, Beijerland en Krommenie; groen linnen bandje, het voorplat met titel en ornamenten in rood- en goudopdruk Gevangeniswezen Haarlem- 13 brieven van directeuren van Arbeid gericht aan het huis van Correctie te Hoorn, Het grootboek Administratie-thesaurier van de Gevangenischen te Hoorn. Bijgehouden door den Heer Mr. J. Pan. Brieven gericht aan de administratie over de Huizen van Correctie en arrest te Hoorn, door verschillende directeuren van Arbeid over het aannemen van cipiers, ontslaan van gevangenen die geen bezit hebben en het overplaatsen van jeugdige delinquenten waarbij moet worden vermeden dat deze met meer bejaarde en in de ondeugd verharde misdadigers in aanraking komen, waardoor zij lieden in zedeloosheid zouden kunnen toenemen en geheel onvatbaar worden voor verbetering, er wordt gezocht naar jeugdigen die kunnen worden omgeschoold in het vak van de Confectie van lakensche Kleedingstukken. In de keuze wordt geadviseerd te letten op hunne bekwaamheid en ervarenheid in het werke, maar ook op den graad van bedorvenheid, die men bij hen veronderstellen kan [Mode] Les Folies Parisiennes,- Nouvel Almanach des Modes, rédigé par le Caprice, Paris, Louis Janet [1819]. 12mo., frontispice met geïll. en gekleurd vignet, 5 handgekleurde kopergravures en een uitslaande tabel (dagen der Heiligen) achterin. Gekartonneerd bandje met gekleurde ornamenten, goud-op-snee; in bijbehorend foudraal met gekleurde ornamenten en borders [Leporello] 50 Costumes des Pyrénées- Rood-linnen album, 11x15,5 cm., met titel in goudopdruk met in Totaal 50 afbeeldingen in kleurenlitho (deze gedeeltelijk handgekleurd) van mannen en vrouwen in Franse en Spaanse regionale klederdrachten van de Pyreneeën. F. Sinnett, Paris [ca. 1900] [Klassieken] Caji Plinii Caecilii Secundi Panegrycus,- cum notis integris (...) et selectis Aliorum curante Joanne Arntzenio, Amsterdam, Janssonius van Waesbergen, to., geïll. frontispice en titel in rood en zwart met vignet, (18),XCII,(4),459,(56) p.. Lederen band, rug met rood- en goudopdruk, mooi exemplaar [Privé-Band] Koninklijk Zoologisch Genootschap- Natura Artis Magistra, Mei to., 64 p., foto s in de tekst en uitgebreide ledenlijst. Lederen band met goudopdruk op platten en rug met zijden doublures en borders met goudopdruk. Ex-bibl. Koningin Emma. Zeer mooi exemplaar [Privé-Band] The Divine Comedy- Dante Alighieri (vert. H.W. Longfellow) with an introduction by Henry Motley, London, Routledge and Sons, n.d. Octavo, XII,319 p., perkamenten band met zijden bindlinten, rug en voorplat beschilderd als imitatie van een middeleeuws geïllumineerd handschrift, de initiaal D en verdere decoraties extra verhoogd in goudopdruk. Onduidelijke signatuur op titelblad. De band in zeer goede conditie [Dufresny, Ch.] Amusements serious and comical;- or a new collection of Bons-mots, Keen-Jests, Ingenious Thoughts, Pleasant Tales and Comical adventures, for the use of such as design to learn either French, or English, The Hague, Isaac Vaillant, 1719, samengebonden met: [Boileau-]Despreaux, Satire Contre les Femmes avec l Apologie des Femmes par Mr. Perrault, Amsterdam, Adrian Braakman, 1694 en: D.M., Nouvelles Remarques sur la Satire de Monsr. Boileau contre les Femmes, La Haye, Pierre van Thol, Kl. 8vo., 2 titelpagina s in zwart en rood (Engels en Frans) en 2 titelpagina s met drukkersmerk bij de samengebonden delen, 293,(11),46,48 p., perkamenten bandje, titel in hs. op rug. Zeldzaam [Topografie] Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azië,- voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen, Isaac Taylor (vert. J. Olivier), Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, kl. 8vo., titelpagina met geïll. vignet, kaart van Azië, VIII,154,(2) p., compleet met 84 kleine gravures op 28 bladen, half-linnen met gekartonneerde platten [Topografie] Histoire de la Conquete des isles Moluques- par les Espagnols, par les Portugais & par les Hollandois, Argensola, tome second, (deel 2 van 3 delen), Amsterdam, Jaques Desbordes, Kl. 8vo., geïll. frontispice, titel in rood en zwart, 402,(30) p., met 3 kaarten en 9 prenten in kopergravure, lederen band met gemarmerd papier overtrokken, slordig exemplaar Echte Stukken betreffende (...) O.I. Bezittingen van den Staat- en de Kaab de Goede Hoop (...). Mr. S.C. Nederburgh, s Haage, Vosmaer, vo., XXX,156 p., linnen band met titel op rug in goudopdruk, platten met blindstempel, de band met vlekken. Zeldzaam [Topografie] Het Eiland Madera- geschetst door Jhr. W.J. Quintus, Groningen, P. Noordhoff, vo., papieren omslag met titel, VIII,120 p., compleet met 2 litho s en een kaart. In goede staat [Album Amicorum] Eerste Wereldoorlog- A.A. voor: Ernest C. Harding (B.E.F) tijdens zijn verblijf in een ziekenhuis te Rouen (1918). 12mo., (52) p. waarvan 25 met opdrachten in hs., korte notities, inkt- en potlood tekeningen in z/w en kleur, een foto met opdracht, een ill. van een stadspoort in Rouen, etc., bandje in rood marocco met goudopdruk, Kensington Series No. 3. Charmant en gevoelig document humain The Shipwreck of the Alceste,- an English Fregate in the Straits of Gaspar, also the Shipwreck of the Medusa, a French Frigate on the Coast of Africa, Dublin, mo., VI,178 p., 2 delen in een band, doorlopend genummerd, compleet met 6 houtgravures; het eerste deel behandelt de schipbreuk van de Alceste bij de Loo Choo eilanden en het tweede deel, vanaf p. 100 beschrijft de schipbreuk van de Medusa op de Alguinbank voor de West-Afrikaanse kust. Half-leer met gekartonneerde platten en titel op rug, inktvlekken voor- en achterin, laatste schutblad ontbreekt [Facsimilé] Gewestkaarten van de Nederlanden door Jacob van Deventer, met een picturale weergave van alle kerken en kloosters, tekst Prof. Dr. Ir. C. Koeman. Canaletto, Compleet met 54 bladen in rode portfolio, 49x38 cm. + Kaart van Noord-Holland door Joost Jansz. Beeldsnijder, Canaletto 2002, compleet met tekst en 12 bladen in groene portfolio, 44x46 cm. + 2x De Nederlanden van wandkaart tot postkaart, Canaletto 2006, compleet. (totaal 4) [Facsimilé] Historische plattegronden van Nederlandse Steden- Gelderland, Deel 8.1 De steden van de Veluwe. Arnhem, Elburg, Harderwijk, Hattem. Wageningen alsmede Nijkerk en Staverden, Joost Augusteijn, Canaletto, 1997, compleet met tekst en 26 bladen in groene portfolio + Gewestkaarten van de Nederlanden door Jacob van Deventer, , compleet met tekst C. Koeman en 54 bladen in rode portfolio + 2x De Nederlanden van wandkaart tot postkaart, Canaletto 2006, compleet. (totaal 4) [Privé-Band] Lettres d un Soldat- (Aout Avril 1915), preface de André Chevrillon, Paris, Librairie Chapelot, Octavo, perkamenten bandje met goudopdruk op rug en platten; het voorplat met verwering

19 326 [Facsimilé] Prins Maurits Kaart van Rijnland en omliggend gebied- door Floris Balthasar en zijn zoon Balthasar Florisz. van Berckenrode in 1614 getekend, red. Kees Zandvliet. Compleet met tekst en de kaartbladen in blauwe portfolio, 35x50 cm. + Cartographica Rarissima I, Collection T. Niewodniczanski, G. Schilder, Canaletto, Cartographica Rarissima II, Collection T. Niewodniczanski, Peter H. Meurer, Canaletto, x De Nederlanden van wandkaart tot postkaart, Canaletto 2006, compleet. (totaal 5) La Cavalerie Francaise- Franse cavalerie-uniformen, F. Sinnett, Paris, ca Leporello met 25 handgekleurde niet genummerde platen met ondertiteling, rood-linnen platten met goudopdruk, 25x15 cm., de platen ged. met vlekjes [Leporello] Kleederdragten en Typen van Bewoners van Nederland- Amsterdam, P.G. van Lom, ca met 16 handgekleurde litho s, 17x12 cm., kleederdrachten van: Friesland, Amsterdam, Zeeland, Groningen, Noord-Brabant, Utrecht, Scheveningen, Noord-Holland, Marken, Vlaardingen, Hindelopen en Beijerland Kermis-Reisje van een Rhijnlandsch Dorp naar Amsterdam- waarop men over allerlei uitvindingen zamenspreekt, Leiden, D. du Mortier en Zoon en Zutphen, H.C.A. Thieme, Kl. 8vo., gekleurd kartonnen omslag, VIII, 186 p. met achterin een paar watervlekken. Dialogen in moraliserende stijl; prijsexemplaar voor Hélène Maris te Willemstad De Dood en Begrafenis van Zijne Majesteit- Koning Willem II. Haarlem, A.C. Kruseman, Kl. 8vo., 55 p. met achterin een veelvuldig gevouwen en samengestelde litho, 15x180 cm. van de begrafenisstoet. Nieuw half-linnen bandje met gemarmerde platten, de litho met kleine beschadigingen Nederduitse Orthographie- Dat is maniere houmen opreht Nederduits spellen ende schryven zal (...) by een vergaert dor Pontus de Heuiter van Delft, Antwerpen, Christoffel Plantijn, Kl. 8vo., titel met drukkersmerk, 111(=109),(2) p. Nw perkamenten bandje, titel met vlekken en kl. besch., kl. rep. doorheen het boek, naamstempel op schutblad. Laatste blad verkeerd genummerd. Goed en compleet exemplaar. Zeldzaam [koken] De nieuwe, welervarene Utrechtse Keuken-meid, Conifituurmaakster, en Huis- Doctores;- - Mededelende eene menigte Bereidingen van velerlei gezonde en smakelijke Spyzen, (...) Ten nutte van alle Nederlandsche Huisgezinnen, die een goeden Levensregel, en 332 de bewaring der Gezondheid beminnen. Utrecht, G.V.D. Brink, Jansz., 1779, frontispice De Schrandere Utrechtse Keukenmeid., (3),298,(13),(5) p., kartonnen band uit de tijd. Inhoudsopgave en te verkrijgen boeken, bevestiging druk door handtekening uitgever. Rug beschadigd. Boekblok aan randen gesneden met behoud van in marge Iets over De Vee-Sterften in Friesland,- - en de daartegen genomen Maatregelen, van af 1713 tot heden. Door Mr. C.M.A. Simon van der AA. Leeuwarden, V. Meursinge, 1849, 84 p., kartonnen band. Rug licht beschadigd, vernieuwd [Overijssel]. Landtrecht van Averissel. Thosamen gebracht unde uthgelecht.- Door Melchior Winhoff. Deventer, S. Steenbergh, 1559, (406) pag., titelpag. in rood en zwart met wapen van Overijssel in houtsnede, op achterzijde titelpag. gegrav. wapen van Johan van Ligne, perkament uit de tijd met restanten van linten. Een stuk van 5x5 cm. ontbreekt uit de titelpagina. Enkele katernen met wormgaten in binnenste marge. Enkele zeer vage watervlekken (nauwelijks zichtbaar). Zeldzaam [IJsland]. De tegenwoordige staat of omstandige beschryving van het groot eyland Ysland (...).- Door N. Horrebow. Amsterdam, S. van Esveldt, 1754, (10)158 p., moderne linnen band quarto. Zeldzaam Flora Batava- -Afgebeeld door en van wegens J.C. Sepp en Zoon; beschreven door Jan Kops. II. Deel, Amsterdam, J.C. Sepp en zoon, Folio, 32 x 25 cm.. 80 handgekl. platen. 42 p. Band aan boven-en onderzijde rug licht besch [Hugo de Groot] Annales et Histoires des troubles du Pays-Bas- par Hugo Grotius. Amsterdam, Iean Blaeu, Folio, (12), 676,(20) p. Kopergegrav. portret de Groot. In perkamenten band. Enkele rode vlekjes op achterplat. Goed ex [Tuinen] Ideenmagazin für Liebhaber von Gärten, Englischen Anlagen und für Besitzer von Landgütern- um Gärten und ländliche Gegenden, sowohl mit geringem als auch grossen Geldaufwand, nach den originellsten Englischen, Gothischen, Sinesischen Geschmacksmanieren zu verschönern und zu veredeln. Johann Gottfried Grohmann, Leipzig Heft Met in elk 10 uitslaande kopergrav., waarvan enkele handgekleurd. Halfled. bnd, sleets aan gemarmerde platten en hoeken. Eerste 12 van 60 afleveringen van dit tijdschrift [Ornithologie] Dictionnaire des Sciences Naturelles - 2nd partie: Règne organisé. Zoologie. Ornithologie, par M. Dumont de Sainte-Croix, Paris, F.G. Levrault, platendeel, met 119 kopergravures. 4to, in halfleer geb Nieuwe Katechismus der Natuurlyke geschiedenis- -in den smaak van Martinets Katechismus der Natuur, of gesprekken van eenen vader met vyf kindere (..). W. Goede, Zutphen, H.C.A. Thieme, Deel ; 272; 264; 252 p., met 4 x 8 handgekleurde gravures, 8vo, uitgeversbanden, sleets aan randen, voorts goed. *Zeldzame set naar Martinet. (totaal 4) [Almanak] voor het Schrikkel-Jaar (...) Nevens de Maans Op- en Ondergang, O.S. Bangma, Amsterdam, Gebroeders van Staden, Kl. 4to., (2),20,(120) p., de 12 maanden in afzonderlijke houtgravures met verso de markten (landelijk) in rood en zwart, verder posttarieven en tarieven van Postwagens en het luiden der poortklokken in diverse Noord-Hollandse steden. De (vele) blanco bladen zijn onbeschreven. Groen perkamenten omslag met het jaar 1824 in hs [Ordonnancien, Publicaties] Utrecht 10x- Ordonnancie van de Vroedschaap der Stadt Utrecht op de Scholen, binnen deselve stadt en de Vryheyd van dien, Utrecht, Jacob van Poolsum, 1736, 8 p., drukkersmerk in houtsnede, stempels en nummer, ged. losgesneden, goed + 5 andere ordonnancies: Klederkopers, Armen, Zout, Turftonnen, Honden + 4 publicaties der stad Utrecht, alle 18e eeuw en in goede staat. (totaal 10) [Ordonnancien, Publicaties] Utrecht 10x- Ordonnancie voor die van het Uitdragers en Oude- Klederkopers Gild. Gearresteert bij de Vroedschap der Stad Utrecht den 17 April 1769, Utrecht, Wed. J.J. van Poolsum, verdere Ordonnancies: Rundvleesch, Granen + 6 Publicaties, waaronder Publicatie aangaande het Verhuuren, en Bewoonen der Kleyne Wooningen of Kameren + Eenige Artikulen getrokken uit de Resolutie-Boeken van de Nederduitsche Gereformeerde Diaconie, alle 18e eeuw en in goede staat [Documenten] Nieuwerhaven Polder te Schoondijke- 34 documenten, voornamelijk van de Gedeputeerde Staten van Zeeland betreffende de aanleg van de Nieuwerhaven Polder te Schoondijke; de meeste voorbedrukt, ondertekend en gestempeld; een paar in hs en ondertekend 347 ( ), samengevoegd met: De Tweede Deductie voor Jr. Onno Zwier van Haren, 1762, Extract uit het register der Resolutien van de Ho:Mo: Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, 1708 en een Memorie van Rechten betreffende Gronden in het Departement van de Eems gelegen, 1813 (totaal 37) Het Leeven van Mohammed- Hedendaagsche Historie; of het verolg van de Algemeene Historie; Beschreeven door een Gezelschap van Geleerde mannen in Engeland; Eerste deel 1e en 2e stuk. Behelzende Het Leeven van Mohammed; En het Begin van de Historie der Arabieren (..) Met kaarten en Plaaten. Utrecht, Hermanus Besseling, , 438 (= ) p. Compleet met 3 platen (incl. titelplaat) en 3 uitslaande tabellen. In halfleer geb., goed exemplaar Lettere di Principi, le quali o si Scrivono da principi, o a principi, o ragionan di principi.- Door Carlo Borromeo. Venetië, Appresso Giordano Ziletti, 1562/ 1575/ 1577, 3 delen, (7),219; (6),257; (16),278 p., perkament uit de tijd (2x)/ halfperkament uit de tijd, quarto. Deel Jan Steen- Met honderd platen in photogravure. Abraham Bredius, Amsterdam, Scheltema & Holkema s Boekhandel, ca ,(1) p. afwijkend gebonden. Deel 2 en 3 rug verstevigd met perkament. Zeldzaam Folio, in blindgestempelde vergulde perkamtenten band. Bandontwerp C.A. Lion Cachet ( )

20 348 [Recht] Institutiones Juris Civilis- [Justinianus] Habes Lector In Novissima hac... editione: textu[m] ac glosas q[ua]memendatissimas: vna cu[m] additionib[us] hucusq[ue] impressis... Omnia edita per... Syluestrum Aldobrandinum nobilem Florentinu[m]: [et] nunc primum impressa. Addita est... index... cura... eiusdem Domini Syluestri compositus..., Venezia, heredes Luceantonii (erven Lucas Antonius), Kl. 8vo., titel in rood en zwart, drukkersmerk in houtsnede, (4),(100),364 p., de tekst in rood en zwart met bladspiegel in de bladspiegel. Compleet met diverse houtsneden in de tekst en een (stamboom) over de volle pagina; de pagina s recto genummerd. Een tweede drukkersmerk in houtsnede met datum 1538 verso p Perkamenten bandje, oud-tijds gerestaureerd met pap. stempel en titel in hs op rug, ex-bibl., hs op titel, div. aant. in hs., slordig maar compleet exemplaar van dit uiterst zeldzame werk [Topografie] Beschryving van Ysland, Groenland- en de Straat Davis. Tot nut der wetenschappen en den koophandel, Johan Anderson (vert. J.D.J.), Amsterdam, Steven van Esveldt, Kl. 4to., geill. frontispice, titel in zwart en rood met geïll. vignet, (14),286,(6) p., compleet met kaart (gevouwen en met kl. sch.) en 5 platen, wv 2 uitslaand, in kopergravure. Div. stempels am. verwijderd. Half-leer met titel in goud op rug en kartonnen platten. Goed ex Theorie und Praxis der Hufbeslagkunst- eine Anleitung zum Beschlag, zur Erkenntniss, Beurtheilung und Behandlung gesunder und kranker Hufe der Pferde, J.C. Gross, Stuttgart, vo., titel met vignet in houtgravure, X,271 p., compleet met 113 houtgravures in de tekst, half-leer met gemarm. kart. platten met kl. besch., aant. en naam op binnenzijde voorplat en schutblad in inkt [Botanie] Joan. Antonii Scopoli- Fundamenta Botanica Praelectionibus Publicis Accommodata, Viennae, apud Wapplerum Bibliopolam, vo., titel met vignet, 180 p., compleet met 10 uitslaande platen in kopergravure, lederen bandje, rug met titel in rood en goudopdruk, voor- en achterplat met besch., ex-libris op binnenzijde voorplat, de platen in perfecte staat [Botanie] Des Semis ou Plantations des Arbres et de leur Culture,- ou méthodes pour multiplier et élever les Arbres, Duhamel du Monceau, Paris, Leroi, to., LXXXII,416 p., compleet met 16 uitslaande platen in kopergravure. Nwe band, half-leer met gemarm. kart. platten, titel op rug in goudopdruk, oorspr. papieren titel bijgebonden The Works of the Earls of Rochester, Roscommon, Dorset, the Duke of Devonshire &c.- in two volumes [twee delen in een band], London, Kl. 8vo., LXX,168,X,240 p., met 2 portretten en 3 andere kopergravures, lederen bandje, titel in rood en goudopdruk op rug, geschaafd [Protest] Brief aan een Hoog-E. Geb. Gestr. Heer, over het geene voorgevallen is- -tusschen de Groot-Achtb. Heerne Burgermeesters, en de Hoog-Ed. Geb. Heer Graave van Athlonen, wegens het verbieden te Utrecht, van het Drukken der Post van den Neder-Rhyn. Adam Verus (Pieter t Hoen), ca p. + De Nieuwe Post van den Neder-Rhijn door P. t Hoen, no. 14, 26 mei en Kopergravure v. Meurs; Crimineele executie aan den Post vd Neder-Rhijn, te Arnhem, 22 april toegevoegd; De Weergalooze Amsterdamsche Kiekkas, vertoonende de Prince van Oranje en Nassauw, En al wat hy hier gedaan heeft omtrent de Oude Regeering. 11 p. * De Post van den Neder-Rhijn was het opinieblad van de Patriotten. Het werd in 1787 verboden door het Oranjekamp. Nadat de Fransen aan de macht kwamen werd het blad als Nieuw Post van Neder-Rhyn voortgezet (totaal 4) [Religie] Philothea seu Introductio ad vitam Devotam- Francois de Sales, (...) nunc in Latinam Lunguam transitae D. Martinez Middelburgensis, Coloniae, Johannes Wilhelmus Friess, mo., (44),737,(30) p., lederen bandje met goudopdruk, achterplat losrakend, zeldzaam [Vrijmetselarij] Gezangboek voor Vrijmetselaaren- Amsterdam, J.S. Van Esveldt Holtrop, kl 8vo., VIII,540,(12) p., Nwe band, ill. voor de titel, div. pagina s beschadigd. De liederen der Loge in het Nederlands en in het Frans. Samengevoegd met: Lieder zum gebrauch der Loge, Ruhrort am Rhein, (totaal 2) [Vrijmetselarij] System und Folgen des Illuminatenordens aus den gedruckten Originalschriften desselben gezogen. In Briefen.- N.N., Muenchen, Johann Baptist Strobl, kl. 8vo., titel met vignet, 234 p. Brochure met latere dik-papieren omslag De Graaven van Holland- in Jaardichten beschreven, Pieter Langendijk (in twee delen), Haarlem, J. Bosch, to., geïll. frontispice, 2 titels in rood en zwart met vignet, (2),207 en 224 p., compleet met 32 platen in kopergravure, half-leer met gekartonneerde platten, ruggen met besch., stempels tweede deel, verder mooie exemplaren. (totaal 2) [Band] Handschrift- Perkamenten band met florale motieven in reliëf, gesigneerd CCT, gedateerd Oblong, met geribte rug. 15 x 10 cm. Binnenzijde handgeschreven gedichten o.a. van bekende dichters als Gellert, uit laat 18e/begin 19e eeuw in Frans, Duits en Nederlands. 92 p. geschreven, overig (grootste deel) blanco [Religie] Gulden-Spiegel ofte opwekkinge tot Christelijke Deugden- Nog is hier by gevoegt Thamars Ontschaking (...) als mede De vermaakelijke Bruylofts-Kroon. Jacob Coenraeds Mayvogel, Amsterdam, Joannes Kannewet, Kl. 8vo., geïll. frontispice, (4),246,(4),52,206 p., 3 titelpagina s met vignet; compleet met houtgravures in de tekst, perk. bandje, rode potlood-kriebels op voorste bl. pag.; drie delen in een band [Religie] s Weerelds Gods-Diensten- of Vertoog van alle Religien en Ketteryen in Asia, Africa, America en Europa, van t begin des Weereldts, tot desen tegenwoordigen tijdt toe. Alexander Ross [vert. Joshua Sanderus], Amsterdam, Michiel de Groot, Kl. 8vo., geïll. frontispice, titel met drukkersmerk, (20),733,(10) p., compleet met 15 kopergravures in de tekst, perk. bandje, titel in hs. op rug [Catalogi] Catalogus van een uitmuntend Kabinet Schilderyen, gekleurde en ongekleurde Teekeningen- (...) Prentkunst, Prentwerken en ra riteiten (...) nagelaaten door wylen den Heere Hendrik van Maarseveen, door de Makelaars P.B. Bunel, J. de Boven, C. Ploos van Amstel (e.a.), Amsterdam, 1793, 164 p. Bijeen gebonden met 9 verdere catalogi; de laatste uit Alle catalogi betreffen de verkoop van schilderijen, tekeningen en prenten via veilingopbod. 8vo., half-perkament met kartonnen platten. Interessante collectie Boeren Goudmijn- of handleiding tot de Kunst om van verschillende soorten van Landerijen het meest mogelijke nut te trekken (...) voornamelijk getrokken uit de Landbouwkundige Werken van Albrecht Thaer (...) door J.F. Serrurier, Amsterdam, Johannes Allart, vo., XX,534 p., compleet met 5 uitslaande kopergravures en 1 tabel, gekartonneerd, enigsz. los met papieromslag. Eerste Nederlandse editie Journal tenu par Isaac Beekman de 1604 à publié avec une introduction et des notes par C. de Waard [en trois tomes], La Haye, Martinus Nijhoff, [ ] Gr.4to., XXXIX,364,XXI,456,II,450 p., oplage van 200; dit is nr. 82. Isaac Beeckman ( ) was een Nederlandse natuurkundige, ingenieur en meteoroloog. Hij studeerde letterkunde en filosofie in Leiden en promoveerde in 1618 in geneeskunde te Caen. Omdat hij niet gepubliceerd heeft, hebben zijn ontdekkingen weinig invloed gehad op de ontwikkeling van de wetenschap. Linnen banden met goudopdruk. (totaal 3) [Cartografie] Atlas der Oude Wereld- in dertien kaarten, G.U.A. Vieth (...) vermeerderd door C.Ph. Funke, Groningen, W. van Boekeren, Oblong, (2),14 p., compleet met 13 randgekleurde kaarten in kopergravure door D. Veelwaard Jr., opnieuw ingebonden, half-leer met gekartonneerde platten en titel op voorplat met goudopdruk [Cartografie] Sarnia Insula, vulgo Garnsey- et Insula Caesarea vernacule Jarnsey, Joan Blaeu, Amsterdam, Kaart uit: Le Theatre du Monde. Kaartbeeld: 38.5x47 cm. met passe-partout achter glas in lijst. 61x70 cm., originele kleuring [Suriname] Voyage a Surinam, et dans l interieur de la Guiane,- contenant la relation de cinq annees de Courses et d Observations faites dans cette Contrée intéressante et peu connue, J.G. Stedman, (vert. P.F. Henry), Paris, F. Buisson, [1800]. 4to., (2) met 33 van de 44 platen, lederen band met achterin watervlekken; sold w.a.f

Veilingvoorwaarden. Hoogachtend, Veilinghouder G. Kool

Veilingvoorwaarden. Hoogachtend, Veilinghouder G. Kool Veilingvoorwaarden 1. Alle boeken worden geacht in goede staat te verkeren, tenzij in de beschrijvingen anders is vermeld. Indien niet in de catalogus vermelde grote gebreken worden vastgesteld, uitgezonderd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden horende bij de inbreng van roerende zaken, met als doel deze middels veiling te verkopen.

Algemene voorwaarden horende bij de inbreng van roerende zaken, met als doel deze middels veiling te verkopen. Algemene voorwaarden horende bij de inbreng van roerende zaken, met als doel deze middels veiling te verkopen. Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen

Nadere informatie

Benefiet Kunstveiling

Benefiet Kunstveiling Benefiet Kunstveiling Zaterdag 30 mei 15.30 17.30 uur KADE40 Westhavenkade 40 Vlaardingen 2 Veilingboekje Zaterdag 30 mei 15.30 17.30 uur KADE40 Westhavenkade 40 Vlaardingen Benefiet Kunstveiling met werk

Nadere informatie

Firma C. van Beek Koffie en Theehandel, Koloniale waren, Meerkerk

Firma C. van Beek Koffie en Theehandel, Koloniale waren, Meerkerk Firma C. van Beek Koffie en Theehandel, Koloniale waren, Meerkerk Het dorp Meerkerk in de Alblasserwaard (Zuid-Holland) had in de eerste helft van de eeuw een kaasmarkt. Aan het begin van de eeuw waren

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN VEULENVEILING 2015

VEILINGVOORWAARDEN VEULENVEILING 2015 VEILINGVOORWAARDEN VEULENVEILING 2015 Algemeen: 1.1 Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten, op de veulenveiling tussen verkoper en koper, met betrekking tot via de

Nadere informatie

Derde Degene die, anders dan de curator, opdracht heeft gegeven aan De Kok Veilingen om zaken namens hem/haar te verkopen;

Derde Degene die, anders dan de curator, opdracht heeft gegeven aan De Kok Veilingen om zaken namens hem/haar te verkopen; Algemene Online Veiling- en Gebruiksvoorwaarden van De Kok Veilingen Artikel 1 Definities Aanbod Een onderhands aanbod van De Kok Veilingen, hetzij uit eigen naam of in opdracht van een derde, tot verkoop

Nadere informatie

Executieveiling: De door Gemeente Rotterdam georganiseerde verkoop in het openbaar via de Website ExecutieVeiling.nl van Kavels;

Executieveiling: De door Gemeente Rotterdam georganiseerde verkoop in het openbaar via de Website ExecutieVeiling.nl van Kavels; Algemene Veilingvoorwaarden Executieveiling Gemeentebelastingen Rotterdam Artikel 1. Definities Aflevering: bezitsverschaffing van de Kavel door Gemeentebelastingen Rotterdam als houder van de Kavel, zulks

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Duco Avis Veilingen. Voor Verkoop:

ALGEMENE VOORWAARDEN Duco Avis Veilingen. Voor Verkoop: ALGEMENE VOORWAARDEN Duco Avis Veilingen Voor Verkoop: Geldende bij de inbreng ter verkoop in veiling van roerende zaken. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken

Nadere informatie

P.A. Daum. als MAURITS

P.A. Daum. als MAURITS Antiquariaat Schuhmacher Sedert 1952 Wilma Schuhmacher & Max Schuhmacher Gelderschekade 107, 1011 EM Amsterdam, telefoon +31(0)20 6221604 e-mail: schuhmacher@xs4all.nl site: www.antiquariaatschuhmacher.nl

Nadere informatie

Dick Bruna en de post

Dick Bruna en de post Dick Bruna en de post Als eenvoud het kenmerk is van het ware, zoals het spreekwoord luidt, dan is het werk van de Nederlandse grafisch ontwerper Dick Bruna bijzonder "waar". Er zijn weinig andere kunstenaars

Nadere informatie

Algemene voorwaarden veiling. Artikel 1. Toepasselijkheid.

Algemene voorwaarden veiling. Artikel 1. Toepasselijkheid. Algemene voorwaarden veiling. Artikel 1. Toepasselijkheid. Deze algemene veilingvoorwaarden gelden voor iedere door verlatenboot.nl gehouden veiling en iedere (aan)bieding en iedere in dat kader gesloten

Nadere informatie

Marcellus Emants. deel I (tot en met 1890)

Marcellus Emants. deel I (tot en met 1890) Antiquariaat Schuhmacher Sedert 1952 Wilma Schuhmacher & Max Schuhmacher Gelderschekade 107, 1011 EM Amsterdam, telefoon +31(0)20 6221604 e-mail: schuhmacher@xs4all.nl site: www.antiquariaatschuhmacher.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Collectie Herman Ouwersloot geveild

Collectie Herman Ouwersloot geveild Collectie Herman Ouwersloot geveild In zijn jonge jaren was Herman Ouwersloot, dressman en model. Later acteerde hij, speelde in enkele films, maar fotograferen was zijn voornaamste bezigheid. Hij werkte

Nadere informatie

Catalogue Liquidation auction from bankruptcy. Joop Arts BV

Catalogue Liquidation auction from bankruptcy. Joop Arts BV Catalogue Liquidation auction from bankruptcy Joop Arts BV Goods are stored at Location RI. Pneus Zola Presoda Str. O. Guerrini n.4 Bologna Italy 1 The goods are for sale due to the bankruptcy of Joop

Nadere informatie

Prins Bredevoort Tel.: (+31) (0) Fax: (+31) (0)

Prins Bredevoort Tel.: (+31) (0) Fax: (+31) (0) Voor u ligt de nieuwe onderdelencatalogus van voor de 75. Wij zijn er naar onze mening in geslaagd een overzichtelijk en compleet naslagwerk van te maken. Naast een overzicht van alle onderdelen die door

Nadere informatie

Catalogus Verkoop bij inschrijving. Winkelinventaris

Catalogus Verkoop bij inschrijving. Winkelinventaris Catalogus Verkoop bij inschrijving Winkelinventaris 1 Verkoop bij inschrijving van executoriaal in beslag genomen winkelinventaris. In opdracht van mr. E. van der Kolk van Molkenboer & van der Kolk Advocaten

Nadere informatie

Frits Spanjaard (1889-1978)

Frits Spanjaard (1889-1978) Archiefnummer 0104 Inventaris van het archief van Frits Spanjaard (1889-1978) 1917-1962, met hiaten Lidy Visser Den Haag 2007-2008 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris 4 2.1. Opdrachten 4 2.2. Voordrachten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Inhoud 1. Algemeen p.1 1.1 Disclaimer p.2 1.2 Privacy 2. Bestellen p.3 2.2 Levertijd 3. Bezorgmethode p.4 3.3 Afhalen 4. Betalingsmogelijkheden 5. Afleveren en retourneren p.5 6.

Nadere informatie

Afsluiting kinderjury 2013

Afsluiting kinderjury 2013 Afsluiting kinderjury 2013 Schrijverbezoek: Gerard van Gemert 1. Kastor en Tim Wanneer bent u begonnen met schrijven? Gerard van Gemert is in 2005 begonnen met schrijven toen hij met zijn dochters een

Nadere informatie

Beckers Printing Service Prijslijst 2008

Beckers Printing Service Prijslijst 2008 Beckers Printing Service Prijslijst 2008 Hiermee komen eerdere prijslijsten te vervallen. Zandvaart 3 1764 NJ Breezand Tel. 0223 521532 Fax 0223 522300 E-mail: info@beckersprint.nl www.beckersprint.nl

Nadere informatie

Drechterwaard 100-104 te Alkmaar

Drechterwaard 100-104 te Alkmaar Drechterwaard 100-104 te Alkmaar Diverse kantoorruimte in het gebouw "De Hooge Waerder". Het gebouw is gelegen op een zeer goede zichtlocatie bij station Alkmaar Noord en nabij de uitvalswegen van Alkmaar.

Nadere informatie

workshop bij Rodica en Dodica

workshop bij Rodica en Dodica workshop bij Rodica en Dodica vier gedichten van Paul van Ostaijen met tekeningen van Paul Verrept taijen, met bij elk zins morgens de dingen, de que nègre, en Rodica en r al met groot succes ansee. Nu

Nadere informatie

D o c u m e n t t i t e l

D o c u m e n t t i t e l Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van Thermostar I Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten voorzover daarvan niet schriftelijk

Nadere informatie

Veiling Zaterdag 16 april 2011

Veiling Zaterdag 16 april 2011 Vereniging Vrienden van Blijdorp Veiling Zaterdag 16 april 2011 12.00 uur Haaienzaal/EAUditorium Oceanium Diergaarde Blijdorp ===================================================================== Veilingregels:

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden inzake veiling Stal Eurocommerce door BVA Auctions B.V., te houden van 4 tot en met 7 april 2014.

Bijzondere voorwaarden inzake veiling Stal Eurocommerce door BVA Auctions B.V., te houden van 4 tot en met 7 april 2014. - 1 - Bijzondere voorwaarden inzake veiling Stal Eurocommerce door BVA Auctions B.V., te houden van 4 tot en met 7 april 2014. 1. Algemeen a. Deze veilingvoorwaarden zijn aanvullend dan wel -waar deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In dit document wordt verstaan onder: A. Algemene Toernooivoorwaarden of Algemene Voorwaarden : het bepaalde in dit document. B. Deelnemer ; persoon die met

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088879 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN LIMBURGSE VEULENVEILING 2016

VEILINGVOORWAARDEN LIMBURGSE VEULENVEILING 2016 VEILINGVOORWAARDEN LIMBURGSE VEULENVEILING 2016 1. ALGEMEEN 1.1 Hendrix Events BV [zaakdoende onder de naam Limburgse Veulenveiling] (hierna zowel afzonderlijk als gezamenlijk te noemen: LVV), organiseert

Nadere informatie

a.partycentrum La France BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer KvK 28057498.

a.partycentrum La France BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer KvK 28057498. Algemene Voorwaarden Lafrance.nl/feestveiling is een online-platform waarop feestarrangementen door middel van online veilingen worden aangeboden en verkocht. Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden

Nadere informatie

MAX SILVERENBERG BOOKS, MAPS & PRINTS

MAX SILVERENBERG BOOKS, MAPS & PRINTS MAX SILVERENBERG BOOKS, MAPS & PRINTS 1. BROWN, CHRISTOPHER / VLIEGHE, HANS. Antoon van Dyck 1599-1641. Ludion, Gent / Amsterdam 1999. 4to.359, (1) pp., rijkelijk geïllustreerd in kleur, linnen gebonden

Nadere informatie

connexxion.nl/keukenhof

connexxion.nl/keukenhof The most beautiful spring garden in the world Keukenhof is open daily from March 19th until May 1st 009. All-in Bus+Keukenhof ticket The easiest way to visit Keukenhof is Connexxion s all-in Combiticket.

Nadere informatie

Computerweg 22 en 24, Utrecht

Computerweg 22 en 24, Utrecht Online executieveiling, 15 juni 2016 om 14:30 uur Computerweg 22 en 24, Utrecht Object Kantoorgebouwen en parkeerplekken. Inleiding Bezichtiging Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op woensdag

Nadere informatie

C. Schilte en Co. Electrische Koffiebranderij en Theehandel t Scheepje Delft

C. Schilte en Co. Electrische Koffiebranderij en Theehandel t Scheepje Delft C. Schilte en Co. Electrische Koffiebranderij en Theehandel t Scheepje Delft Koffiebranderij en Theehandel Schilte (anno 1845) voerde vóór de Tweede Wereldoorlog de handelsnaam t Scheepje. Na de oorlog

Nadere informatie

Lamberthe de Jong. Aukje Norel Straatsma met dochtertje Liesbeth in de jaren twintig in Leeuwarden. (Foto Liesbeth Groot-Norel)

Lamberthe de Jong. Aukje Norel Straatsma met dochtertje Liesbeth in de jaren twintig in Leeuwarden. (Foto Liesbeth Groot-Norel) Datum: Van: maart 2011 Lamberthe de Jong Aukje Norel Straatsma met dochtertje Liesbeth in de jaren twintig in Leeuwarden. (Foto Liesbeth Groot-Norel) Aukje Norel - Straatsma (1884-1965) was schrijfster

Nadere informatie

Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Koper Computer Support

Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Koper Computer Support Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Koper Computer Support Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Koper Computer Support betreffende

Nadere informatie

Heb je een naam die niet wil rijmen Als Inge, Rutger of Thijmen Gebruik het dan niet aan het einde van de zin Maar gebruik het gewoon aan het begin

Heb je een naam die niet wil rijmen Als Inge, Rutger of Thijmen Gebruik het dan niet aan het einde van de zin Maar gebruik het gewoon aan het begin Het Grote Rijm lied Een gedicht hoort bij Sinterklaas Net als pepernoten, marsepein en speculaas Zinnen aan elkaar te lijmen Door het laatste woord te laten rijmen Dus als ik zeg het is wit, groot en rond

Nadere informatie

Voorwaarden terzake van de verkoop bij inschrijving "Gorsselse Heide"

Voorwaarden terzake van de verkoop bij inschrijving Gorsselse Heide Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. Postbus 111 6800 AC Arnhem Telefoon : (026) 365 55 58 Fax : (026) 365 55 00 JW - 28002693 Voorwaarden terzake van de verkoop bij inschrijving "Gorsselse Heide" Beschrijving

Nadere informatie

PRIJSLIJST 2011. Imago Printing On Demand Blauwkapelseweg 87 3572 KD Utrecht tel: 030-2712000 e-mail: imago@prints.nu website: www.prints.

PRIJSLIJST 2011. Imago Printing On Demand Blauwkapelseweg 87 3572 KD Utrecht tel: 030-2712000 e-mail: imago@prints.nu website: www.prints. PRIJSLIJST 20 Imago Printing On Demand Blauwkapelseweg 87 3572 KD Utrecht tel: 030-272000 e-mail: imago@prints.nu website: www.prints.nu Prijzen Alle prijzen in deze prijslijst zijn stukprijzen (tenzij

Nadere informatie

Murakami-leesclub-informatie-map

Murakami-leesclub-informatie-map Murakami-leesclub-informatie-map p. 2 Draaiboek p. 3 Quizvragen p. 4 Leesclub- c.q. discussievragen p. 5 - Achtergrondinformatie Murakami-leesclub-avond Voorbereiding We hebben heel goede ervaringen opgedaan

Nadere informatie

Hoe wordt een prentenboek gemaakt?

Hoe wordt een prentenboek gemaakt? In deze les leer je hoe een prentenboek wordt gemaakt. Nippertje is geschreven door Rian Visser en geïllustreerd door Noëlle Smit. Deze les is extra leuk met het echte prentenboek erbij. Doel: informatie

Nadere informatie

Verklaring van Deelname. In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester.

Verklaring van Deelname. In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester. Verklaring van Deelname In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester.nl In origineel getekend en voorzien van kopie paspoort/id-kaart als hierna

Nadere informatie

Hoe wordt een prentenboek gemaakt?

Hoe wordt een prentenboek gemaakt? In deze les leer je hoe een prentenboek wordt gemaakt. Nippertje is geschreven door Rian Visser en geïllustreerd door Noëlle Smit. Maak zelf ook een leuk boek! Doel: informatie over het maken van een boek.

Nadere informatie

Verkoop afgedankte voertuigen

Verkoop afgedankte voertuigen Voorwerp van de verkoop Verkoop afgedankte voertuigen De politiezone AMOW brengt ter kennis dat zij 9 voertuigen zonder keuringsbewijs en 1 motorrijtuig ter beschikking stelt. Het betreft hier de volgende

Nadere informatie

343. Meubels en Horeca Equipment

343. Meubels en Horeca Equipment 343. Meubels en Horeca Equipment Verkoop informatie Aantal : 43 Locatie : Valkenswaard (Nederland) Startdatum : 06 oktober 2014 vanaf 17:00 Sluitingsdatum : 13 oktober 2014 vanaf 18:30 Kijkdag : 06 oktober

Nadere informatie

ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN SHETLAND PONY SELECT SALE

ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN SHETLAND PONY SELECT SALE ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN SHETLAND PONY SELECT SALE Begrippen In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder: Veiling: de Shetland pony Select Sale. Notaris: de notaris of zijn plaatsvervanger

Nadere informatie

IV Rood en zwart. I Dag mijnheer Vanriet. Kies drie andere kleuren voor het schilderij van Jos Leonard en kijk, het wordt een heel ander kunstwerk.

IV Rood en zwart. I Dag mijnheer Vanriet. Kies drie andere kleuren voor het schilderij van Jos Leonard en kijk, het wordt een heel ander kunstwerk. Reeds als kleine jongen kwam beeldend kunstenaar Jan Vanriet naar het museum. Het jongetje op het schilderij van Erasmus Quellinus en Jan Fijt heeft hij nog nagetekend toen hij twaalf was. Later bewonderde

Nadere informatie

Collectie Henk van Maurik (1997)

Collectie Henk van Maurik (1997) Collectie Henk van Maurik 1947-1995 (1997)1947-1995 Persmuseum Zeeburgerkade 10 1019 HA Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02036 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Collectie Henk van Maurik... 3 Archiefvorming...3

Nadere informatie

GELDIG VANAF 1 JULI 2014 Eventuele prijsstijgingen in de loop van 2014 zullen tijdig aangekondigd worden ETIKETTEN LABELS

GELDIG VANAF 1 JULI 2014 Eventuele prijsstijgingen in de loop van 2014 zullen tijdig aangekondigd worden ETIKETTEN LABELS GELDIG VANAF 1 JULI 2014 Eventuele prijsstijgingen in de loop van 2014 zullen tijdig aangekondigd worden ETIKETTEN LABELS Bibliotheeketiketten BibliDesign Witte papieretiketten, voor printer, op A4-vel,

Nadere informatie

GEEN KIJKDAGEN. ONLINE OPENBARE VEILING 27 JANUARI 2016 Start veiling 12:00 uur STREVELSWEG 700, UNIT 512 & UNIT 676 3083 AS ROTTERDAM

GEEN KIJKDAGEN. ONLINE OPENBARE VEILING 27 JANUARI 2016 Start veiling 12:00 uur STREVELSWEG 700, UNIT 512 & UNIT 676 3083 AS ROTTERDAM GEEN KIJKDAGEN ONLINE OPENBARE VEILING 27 JANUARI 2016 Start veiling 12:00 uur STREVELSWEG 700, UNIT 512 & UNIT 676 3083 AS ROTTERDAM Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. Maaskade 113 Postbus 24040

Nadere informatie

Boekenzoektocht Groep 1. Rijm op het woord krokodil. Teken een krokodil in het kader en schrijf of teken de rijmwoorden erom heen.

Boekenzoektocht Groep 1. Rijm op het woord krokodil. Teken een krokodil in het kader en schrijf of teken de rijmwoorden erom heen. Boekenzoektocht Groep 1 1 Rijm op het woord krokodil. Teken een krokodil in het kader en schrijf of teken de rijmwoorden erom heen. Boekenzoektocht Groep 1 2 Maak een kaart die het vogeltje naar de leeuw

Nadere informatie

Tolstoj als pedagoog CAHIER. Verantwoording. Literatuur. Dolph Kohnstamm

Tolstoj als pedagoog CAHIER. Verantwoording. Literatuur. Dolph Kohnstamm Tolstoj als pedagoog CAHIER 7 Verantwoording & Literatuur Dolph Kohnstamm Verantwoording & Literatuur Dolph Kohnstamm Lev Tolstoj door Ilja Repin Verantwoording Aanleiding tot dit project was de herdenking

Nadere informatie

Joop Polder. Artipico Art Gallery

Joop Polder. Artipico Art Gallery Artipico Art Gallery was born in 1939 in The Hague, in The Netherlands. He graduated from several academies of visual arts in Europe and has successfully worked as an artist for many years. gets his inspiration

Nadere informatie

Archiefnummer 0662. Inventaris van het archief van. Anna Bergman. (leefjaren onbekend) 1932-1939, 1942, 1944-1949, 1954-1956.

Archiefnummer 0662. Inventaris van het archief van. Anna Bergman. (leefjaren onbekend) 1932-1939, 1942, 1944-1949, 1954-1956. Archiefnummer 0662 Inventaris van het archief van Anna Bergman (leefjaren onbekend) 1932-1939, 1942, 1944-1949, 1954-1956 Wietse Coppes Den Haag 2008 INHOUD 1. Inleiding 2 2. Inventaris 2.1. Correspondentie

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Classic Car Auctions (CCA) Inhoud --

Veelgestelde vragen Classic Car Auctions (CCA) Inhoud -- Veelgestelde vragen Classic Car Auctions (CCA) Inhoud -- Wat doet CCA / Wie is CCA? Wat zijn de openingstijden van CCA? Hoe vind ik een kavel terug op internet? Hoe kan ik meer halen uit de zoekfunctie?

Nadere informatie

VEILING VAN RUSSISCHE REISIKONEN IN HET IKONENMUSEUM TE KAMPEN. Datum: 14 december 2013 om15.00 uur. Zaal open voor bezichtiging: 13.

VEILING VAN RUSSISCHE REISIKONEN IN HET IKONENMUSEUM TE KAMPEN. Datum: 14 december 2013 om15.00 uur. Zaal open voor bezichtiging: 13. VEILING VAN RUSSISCHE REISIKONEN IN HET IKONENMUSEUM TE KAMPEN Datum: 14 december 2013 om15.00 uur Zaal open voor bezichtiging: 13.00 uur Informatie over deze veiling op zaterdag 14 december2013: Deze

Nadere informatie

Hoe wordt een prentenboek gemaakt?

Hoe wordt een prentenboek gemaakt? In deze les leer je hoe een prentenboek wordt gemaakt. Nippertje is geschreven door Rian Visser en geïllustreerd door Noëlle Smit. Deze les is extra leuk met het echte prentenboek erbij. Doel: informatie

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

KUNSTVEILING KUNSTVEILING

KUNSTVEILING KUNSTVEILING Corneille Litho, gesigneerd Titel: Vogel Jaartal: 1972 Afmetingen: 66 x 50 cm Ingelijst in randloze lijst Openingsbod: 150 Corneille Litho, gesigneerd Titel: Vogel Jaartal: 1972 Afm: 66 x 50 cm Ingelijst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes Artikel 1. Definities Werkman: Werkman Horseshoes Webwinkel: website van Werkman waarop zij zaken te koop aanbiedt Overeenkomst: de overeenkomst van koop

Nadere informatie

Postzegels - Albums en boeken Nederland en Overzee

Postzegels - Albums en boeken Nederland en Overzee 700 F 700 Nederland Prachtige collectie Nederland 1852-1992 in 2 Davo-albums wb. zeer veel goed materiaal incl. ongebruikt klassiek, postfris vooroorlogs incl. vele certificaten en goed Back of the Book

Nadere informatie

5.2 De garantietermijn van Kidooz komt overeen met de fabrieksgarantie termijn.kidooz is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke

5.2 De garantietermijn van Kidooz komt overeen met de fabrieksgarantie termijn.kidooz is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kidooz De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.kidooz.nl 1.2 Door het

Nadere informatie

HOE MAAK JE EEN STRIPTEKENING VOOR HET OMSLAG VAN EEN BOEK? door Petra Cremers

HOE MAAK JE EEN STRIPTEKENING VOOR HET OMSLAG VAN EEN BOEK? door Petra Cremers HOE MAAK JE EEN STRIPTEKENING VOOR HET OMSLAG VAN EEN BOEK? door Petra Cremers Alex van Koten is striptekenaar van beroep. Daarom staat er geen foto van hem bij dit interview maar wel een tekening, uiteraard

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van de besloten vennootschap. MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV (Aerodrome Services) Gedeponeerd onder dossiernummer bij de

ALGEMENE VOORWAARDEN. van de besloten vennootschap. MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV (Aerodrome Services) Gedeponeerd onder dossiernummer bij de ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV (Aerodrome Services) Gedeponeerd onder dossiernummer 66013283 bij de Kamer van Koophandel Limburg Versie november 2016 Art.

Nadere informatie

Prijslijst Januari 2014

Prijslijst Januari 2014 Prijslijst Januari 2014 Genoemde prijzen zijn Inclusief 21% BTW Openingstijden Maandag 9.30 uur - 12.00 uur / 13.00 17.30 Dinsdag 9.30 uur - 12.00 uur / 13.00 17.30 Woensdag 9.30 uur - 12.00 uur / 13.00

Nadere informatie

dv d sign is following a new direction

dv d sign is following a new direction tavola d sign dv d sign is following a new direction dv d sign produce objects for interior decoration in your home, which are sold across the World! The goal of our design is always to combine the best

Nadere informatie

Zondagsschoolboekjes. Oud Goud Serie. serienr. 23 (Oud)

Zondagsschoolboekjes. Oud Goud Serie. serienr. 23 (Oud) Zondagsschoolboekjes. Gzn. (Oud bij serienr.) en de serie met alsondertitel: Wereldliteratuur voor serienr. 37 (Oud) serienr. 17 (Nieuw) serienr. 23 (Oud) serienr. 23 (Oud) serienr. 1 (Nieuw) 20.000 mijlen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Anita's Borduurstudio. Anita's Borduurstudio, hierna te noemen: Leverancier Klant, hierna te noemen: Opdrachtgever

Algemene Voorwaarden Anita's Borduurstudio. Anita's Borduurstudio, hierna te noemen: Leverancier Klant, hierna te noemen: Opdrachtgever Algemene Voorwaarden Anita's Borduurstudio Anita's Borduurstudio, hierna te noemen: Leverancier Klant, hierna te noemen: Opdrachtgever Artikel 1. Levering 1. De levering geschiedt vanaf het bedrijf van

Nadere informatie

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen Ons eerste boek plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert W.F. Oostveen bron. A.W. Sijthoff, Leiden 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/oost080onse01_01/colofon.php

Nadere informatie

EXECUTORIALE VEILING: Stammerkamp 15-17 te Diemen SAMENVATTING PPUBLIC

EXECUTORIALE VEILING: Stammerkamp 15-17 te Diemen SAMENVATTING PPUBLIC EECUTORIALE VEILING: Stammerkamp 15-17 te Diemen Executoriale verkoping (ex art. 3:268 BW) op maandag 30 september 2013, s avonds vanaf 18:00, Felix Meritis, Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan

Nadere informatie

Auteur: Bernadette Theulet-Luzie Uitgeverij: Casterman ISBN10: ISBN13:

Auteur: Bernadette Theulet-Luzie Uitgeverij: Casterman ISBN10: ISBN13: over afval Groep 3/4 Recycleren: knutselen met kringloopmateriaal Stap voor stap wordt uitgelegd hoe je met kringloopmateriaal kunt knutselen. Voorzien van gekleurde tekeningen. Vanaf ca.8 jaar. Auteur:

Nadere informatie

Voorleesboeken. Roza je rok zakt af Mieke van Hooft Holland, 1997 Korte verhalen over Rosa die op een boot woont. - Schrijven ISBN 90 251 0763 X

Voorleesboeken. Roza je rok zakt af Mieke van Hooft Holland, 1997 Korte verhalen over Rosa die op een boot woont. - Schrijven ISBN 90 251 0763 X Voorleesboeken Alweer die groep drie! Vivian den Hollander Van Holkema & Warendorf, 1999 Verhalen over kinderen in groep drie. Over de lastige letters b en d, natte geschilderde hoofdletters en een omgevallen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv GEVESTIGD TE RIJSWIJK AAN DE GEESTBRUGWEG 46 VERDER TE NOEMEN: OPDRACHTNEMER INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMEEN PAGINA 3 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 3 ARTIKEL

Nadere informatie

Pimpelmees 3 3766 AX Soest

Pimpelmees 3 3766 AX Soest Pimpelmees 3 3766 AX Soest Landelijk kunstenaars-genootschap de Ploegh Pimpelmees 3 3766 AX Soest Ingang de Hazelaar Telefoon: 035-609 04 11 Email: mfretz@deploegh.nl www.deploegh.nl Openingstijden woensdag

Nadere informatie

Drempt. Rapport Ned. 52. Gld. 4.

Drempt. Rapport Ned. 52. Gld. 4. Drempt. Rapport Ned. 52. Gld. 4. Vraagstelling. Wat zijn de maten, versieringen en vorm van de van de kerk van Drempt (kaart afb. 1) gerapporteerde grafplaat uit de (ruim te nemen) 12 e eeuw? Wat is zijn

Nadere informatie

Gerard ter Borch (II)

Gerard ter Borch (II) RKDimages Gerard ter Borch (II) Portret van Willem Craeyvanger (1643-1711), 1658 gedateerd + Leaflet Map data OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery Mapbox herkomst Verder zoeken in RKDimages Naam

Nadere informatie

Prins Bredevoort Tel.: (+31) (0) 543 45 19 06 Fax: (+31) (0) 543 45 20 08

Prins Bredevoort Tel.: (+31) (0) 543 45 19 06 Fax: (+31) (0) 543 45 20 08 Voor u ligt de nieuwe onderdelencatalogus van voor de 75. Wij zijn er naar onze mening in geslaagd een overzichtelijk en compleet naslagwerk van te maken. Naast een overzicht van alle onderdelen die door

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949 Plaatsingslijst Archief T.A. de Jager Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Binnengekomen

Nadere informatie

het verhaal achter de postzegel

het verhaal achter de postzegel Missie 3 het verhaal achter de postzegel het verhaal achter de postzegel 1. WAT IS EEN POSTZEGEL? Een postzegel is een stukje papier met een bepaalde waarde dat je rechts bovenaan op een envelop plakt.

Nadere informatie

Nutsbasisschool Boeimeer Jan Nieuwenhuyzenstraat 2, 4818 RJ Breda tel: 076 5146101 website : www.nbsboeimeer.nl

Nutsbasisschool Boeimeer Jan Nieuwenhuyzenstraat 2, 4818 RJ Breda tel: 076 5146101 website : www.nbsboeimeer.nl GROEP 5 Groep 5 had een theater les onder leiding van Petra van Miel. Die les was voor beginnende toneelspelers. Daarin ging ze leren hoe je dingen kan uitbeelden. Ook leerde ze je dingen over emoties.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

ROUTEBESCHRIJVING H O W T O G E T H E R E

ROUTEBESCHRIJVING H O W T O G E T H E R E ROUTEBESCHRIJVING H O W T O G E T H E R E NH Naarden Hotel is gemakkelijk bereikbaar per auto. (A1) Neem de afslag Gooimeer (afrit 6). Komt u vanuit Amsterdam dan gaat u onderaan de afslag naar links.

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

13 T/M 15 SEPTEMBER 2015 ONLINE VEILING. van: BUFFET-, BOEKEN-, OOSTERSE KASTEN, DRESSOIRS, TV-MEUBELS ETC. TE DOETINCHEM

13 T/M 15 SEPTEMBER 2015 ONLINE VEILING. van: BUFFET-, BOEKEN-, OOSTERSE KASTEN, DRESSOIRS, TV-MEUBELS ETC. TE DOETINCHEM 13 T/M 15 SEPTEMBER 2015 ONLINE VEILING van: BUFFET-, BOEKEN-, OOSTERSE KASTEN, DRESSOIRS, TV-MEUBELS ETC. TE DOETINCHEM Havenstraat 74a, 7005 AG Doetinchem; kijkdag: 13 september 2015 12.00 15.00 uur

Nadere informatie

LOUIS COUPERUS 1863 2013 1. Antiek Toerisme 2. Antiek Toerisma

LOUIS COUPERUS 1863 2013 1. Antiek Toerisme 2. Antiek Toerisma 1 LOUIS COUPERUS 1863 2013 1. Antiek Toerisme, Roman uit Oud-Egypte. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf 1917; Eerste druk; Oplage: onbekend ; crème linnen met decoratie in licht- en middenblauw, bruin,

Nadere informatie

Bijzonder lastenkohier voor de verkoop in bulk en in grote hoeveelheden van diverse reeds gebruikte goederen 1 ste Trimester 2010

Bijzonder lastenkohier voor de verkoop in bulk en in grote hoeveelheden van diverse reeds gebruikte goederen 1 ste Trimester 2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Patrimoniumdiensten Fin Shop Brussels Tweedekkerstraat, 126 1130 BRUSSEL Tel. 0257 800 30 www.finshop.belgium.be Bijzonder lastenkohier voor de

Nadere informatie

Lesbrief Beestjes tekenen naar verhaal

Lesbrief Beestjes tekenen naar verhaal Lesbrief Beestjes tekenen naar verhaal Doelgroep: Groep 5 t/m 8 Lesduur: ± 45 minuten Leerstofgebied: Wereldoriëntatie, Kunstzinnige oriëntatie Werkvorm: Zelfstandig Doel van de opdracht: Het leren hoe

Nadere informatie

Kinderboekjes. Oud Goud Serie. Uitgaven van G.B. van Goor Zonen te 's-gravenhage. serienr. 23 (Oud)

Kinderboekjes. Oud Goud Serie. Uitgaven van G.B. van Goor Zonen te 's-gravenhage. serienr. 23 (Oud) Kinderboekjes Uitgaven van G.B. van Goor Zonen te 's-gravenhage. serienr. 37 (Oud) serienr. 17 (Nieuw) serienr. 23 (Oud) serienr. 23 (Oud) serienr. 1 (Nieuw) 20.000 mijlen onder zee : 104 blz., [1ste druk

Nadere informatie

Executoriale Veiling De online executieveiling vindt plaats op donderdag 26 november 2015 via de website van BOG Auctions. Netwerk 136 Purmerend

Executoriale Veiling De online executieveiling vindt plaats op donderdag 26 november 2015 via de website van BOG Auctions. Netwerk 136 Purmerend Executoriale Veiling De online executieveiling vindt plaats op donderdag 26 november 2015 via de website van BOG Auctions Netwerk 136 Purmerend Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op donderdag

Nadere informatie

Prijslijst. Imago Printing On Demand Blauwkapelseweg 87 3572 KD Utrecht tel: 030-2712000 e-mail: imago@prints.nu website: www.prints.

Prijslijst. Imago Printing On Demand Blauwkapelseweg 87 3572 KD Utrecht tel: 030-2712000 e-mail: imago@prints.nu website: www.prints. Prijslijst Imago Printing On Demand Blauwkapelseweg 87 3572 KD Utrecht tel: 030-272000 e-mail: imago@prints.nu website: www.prints.nu 203 Prijzen Alle prijzen in deze prijslijst zijn stukprijzen (tenzij

Nadere informatie

Festival. Questions. Worksheet. Flash info. Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk?

Festival. Questions. Worksheet. Flash info. Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk? 1 Festival Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk? for the first time reach voor de eerste keer bereiken 2 Questions Lees de tekst. Beantwoord

Nadere informatie

'Geheime' kunstcollectie Imtech komt in de verkoop

'Geheime' kunstcollectie Imtech komt in de verkoop FD: Economie & Politiek door Siem Eikelenboom 28 augustus 2015 'Geheime' kunstcollectie Imtech komt in de verkoop Karel Appel, 'Bloem met blauwe ogen' (1977) 'Als je de ontvangsthal van Van Rietschoten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Anne Sara webwinkel

Algemene voorwaarden Anne Sara webwinkel Algemene voorwaarden Anne Sara webwinkel 1. Definities en identiteit 1.1 Onder Anne Sara wordt verstaan; De eenmanszaak Anne Sara gevestigd te (2652JP) Berkel en Rodenrijs, aan de Ijmeerstraat 139, geregistreerd

Nadere informatie

MEGADRUKWERK.NL PRIJSLIJST DRUKWERK - 2006

MEGADRUKWERK.NL PRIJSLIJST DRUKWERK - 2006 MEGADRUKWERK.NL PRIJSLIJST DRUKWERK - 2006 Alle prijzen zijn excl. 19 % BTW Levering gebeurt volgens onze leveringsvoorwaarden. Heeft u deze niet, neem dan contact op met onze verkoopafdeling. Wij zenden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 1.20

Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met C.V. Nieuw betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

Executoriale Veiling. Samenvatting (ex art. 3.268) Inleiding

Executoriale Veiling. Samenvatting (ex art. 3.268) Inleiding Executoriale Veiling Samenvatting (ex art. 3.268) Inleiding Executoriale verkoping (ex art. 3:268 BW) op donderdag 26 juni 2014. De online executieveiling vindt plaats via de website van BVA Auctions.

Nadere informatie

De feitelijke omschrijving van de aangeboden appartementen staat op de website.

De feitelijke omschrijving van de aangeboden appartementen staat op de website. ALGEMENE INFORMATIE Lloydtoren te Rotterdam Veilingvoorwaarden De veiling vindt plaats onder de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2013 (AVVI 2013) voor zover daarvan in de bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Algemeen. Artikel 2 Offertes. Artikel 3 Overeenkomsten. Artikel 4 Afbeeldingen. Artikel 5 Prijzen en betaling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Algemeen. Artikel 2 Offertes. Artikel 3 Overeenkomsten. Artikel 4 Afbeeldingen. Artikel 5 Prijzen en betaling Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Projectieschermen.net betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie