Werken met het Nieuwe Werken. Het verhaal van Getronics

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken met het Nieuwe Werken. Het verhaal van Getronics"

Transcriptie

1 Werken met het Nieuwe Werken Het verhaal van Getronics

2 Jan Flamend Werken met het Nieuwe Werken Het verhaal van Getronics UITGEVERIJ VAN HALEWYCK

3 Inhoud Jan Flamend & Uitgeverij Van Halewyck Diestsesteenweg 71a Leuven Cover en zetwerk: Intertext boekproducties Foto cover Studio Dann Auteursfoto Bart Ramakers Cartoons Mark Janssen Druk: New Goff, Mariakerke nur 740 isbn d/2011/7104/ Voorwoord 9 De geschiedenis van het werken 19 Het verhaal van Getronics 29 Die ochtend in de directiekamer 30 Hoe het groeide: Marc Dick 37 Hoe het ingevoerd werd: Ludo Constant 51 Het moment van de waarheid: Jean-Claude Vandenbosch 63 De vier pijlers 73 hr: Yvon Fischer en Steve Rosa 73 Facilities en infrastructuur: Patrick De Waen 94 ict: Kris Bries 103 Communicatie: Isabelle De Weirdt 106 Wat het zal opbrengen: Benny Corvers en Ivan Cols 113 De partners 123 pwc 123 aos Studley 128 Microsoft 135 Tot slot 141

4 Het Nieuwe Werken is veel meer dan een hype en steeds meer bedrijven realiseren zich dat mobiel en flexibel werken bij deze tijds- en maatschappijgeest past. Uit diverse onderzoeken blijkt dat werknemers graag de mogelijkheid krijgen om zelf te kunnen bepalen waar en wanneer ze werken. Zo kunnen ze hun werk en hun privéleven meer in balans brengen en hun levensritme verbeteren. Jean-Claude Vandenbosch Vice-President and General Manager, Getronics BeLux

5 voorwoord Het Nieuwe Werken oftewel The New World of Work Het Nieuwe Werken. Het Nieuwe Werken. Duidelijk en luid articuleren. Met hoofdletters. Om aan te geven dat het om iets echt nieuws en belangrijks gaat. Zoiets als de Nieuwe Stijl in de schilderkunst, of het Nieuwe Den ken in de filosofie, of het Nieuwe Rijden in het verkeer. Het Nieuwe Werken. Nederland loopt er storm voor. Tik Het Nieuwe Werken in op Google en je valt op talloze websites en blogs die de deugden en zegeningen van het Nieuwe Werken met ongebreideld enthousiasme bezingen. 9 Enkele kreten uit de cyberverhalen: Het Nieuwe Werken en het streven naar duurzaamheid hebben veel raakvlakken. Het Nieuwe Werken gaat over optimisme: met name hoe we zin voller, efficiënter, effectiever, ondernemender en tegelijk plezieriger kunnen werken. Wie het heeft over Het Nieuwe Werken bij de overheid komt al snel uit bij Ambtenaar 2.0 en Ambtenaar voor de Toekomst.

6 voorwoord het nieuwe werken Het Nieuwe Werken is een middel, geen doel! Vertrouwen hebben in je mensen de kern van hnw. De mens komt centraal te staan. De organisatie draait nu om hem. Vrijheid, blijheid. Ook een paar kritische geluiden: hnw leidt tot nws (Niet Werkende Software). Werkkostenregeling: funest voor Het Nieuwe Werken. Het Nieuwe Overwerken. Het heeft veel onderhoud nodig. Het Nieuwe Werken heeft een aantal bijwerkingen: verzakelijking van de werkrelaties, solistisch gedrag, de sociale cohesie gaat verloren, geen scheiding tussen werk en privé. Het werk stopt nooit. Het debat leeft en de voorbeelden van bedrijven en instanties waar het Nieuwe Werken ingevoerd is, worden almaar talrijker. Sommige zijn echte showcases: Microsoft, Rabobank, sns Reaal, uvit, Interpolis. Professor Pascale Peters van de Nijmeegse Radboud Universiteit somt een aantal argumenten op: De groeiende file- en mobiliteitsproblemen met de bijbehorende maatschappelijke kosten, verkeersonveiligheid en milieuschade leiden tot Het Nieuwe Werken. Maar ook de sterk toegenomen concurrentie, de krapte op de arbeidsmarkt, de noodzaak voor organisaties om in de huidige kenniseconomie te blijven innoveren, de fusies die het woonwerk verkeer van werknemers vergroten en daarmee de behoefte aan telewerken. En de huidige economische crisis die bedrijven vraagt om te bezuinigen op overhead. In ieder geval gaan steeds meer organisaties nadenken over de 11

7 voorwoord het nieuwe werken 12 vraag of telewerken of Het Nieuwe Werken ook iets voor hen is. Hoe staat het Nieuwe Werken ervoor in België? Volgen we het 13 Je ziet ook het maatschappelijke debat kantelen. Vroeger waren gids land Nederland, of werken we noest, bescheiden en onopvallend vak bonden bijvoorbeeld aarzelend. Maar de laatste jaren is telewerken aan een eigen variant? Zijn we er zonder het te beseffen al juist een belangrijke speerpunt van vakbonden en werkgeversorganisaties. mee bezig? Of beschouwen we het als een zoveelste hype, die ook Op dit moment worden er in 22 procent van de weer vanzelf overwaait en waarvoor er wel een andere in de plaats cao s telewerkregelingen genoemd. Hier valt inmiddels 15 procent komt? van de werknemers onder. Als signaal naar organisaties is dat belangrijk. Als consultant moet je oog voor nieuwe ontwikkelingen hebming Ook de media werken mee aan een positieve beeld vorben en buzzwoorden op hun waarde kunnen taxeren. Ik sprak in over telewerken. Er wordt veel over geschreven en dat is de zomer van 2010 over mijn scepsis tegenover het Nieuwe Werken be langrijk omdat managers altijd op zoek zijn naar succesvolle met Jean-Claude Vandenbosch, executive vice president van voorbeelden waaraan ze zich kunnen spiegelen. Bedrijven moeten het technologiebedrijf Getronics. op een gegeven moment meegaan om hun maatschappelijke legitimiteit Zoek niet verder, Jan, zei Jean-Claude. Je bent aan het juisorganisatie te behouden. De druk om te veranderen naar een telewerkte adres. wordt steeds groter. Ze denken, het hoort gewoon bij Ik keek verbaasd op. deze tijd, we moeten er wat mee doen, maar wat? En hoe pak ik Wij zijn er keihard mee bezig. dat aan? Hoe bedoel je, Jean-Claude? Verkoop je de technologie aan je klanten, of ben je het bij Getronics zelf aan het invoeren?

8 voorwoord het nieuwe werken plezier de uitnodiging van Jean-Claude om het nwow-project bij Getronics BeLux van dichtbij te bestuderen, met iedereen te praten die bij de invoering betrokken was en dan zelf uit te maken of hnw of nwow een modegril of een echt valabele nieuwe manier van werken is. Voor ik eraan begin, Jean-Claude, waarom spreken jullie van nwow en niet van hnw? Dat wordt duidelijk tijdens je reis door onze nwow-ervaring, Jan. Ga eerst eens met Marc Dick praten, onze financiële man. En met programmamanager Ludo Constant, met onze hr-directeur Yvon Fischer, en met Benny Corvers en Ivan Cols. Die hebben het eigenlijk allemaal mogelijk gemaakt. nwow moet van de top komen. Voor veel mensen valt het Nieuwe Werken samen met thuiswerken of telewerken. Dat is ook een heel concrete verschijningsvorm van het Nieuwe Werken. Uit het verhaal van Getronics zal blijken 14 Allebei, beste Jan. En ik nodig je uit om onze nwow-implementatie dat er nog veel meer aan de hand is. Op 28 oktober 2010 vond de 15 op de voet te volgen. eerste Nationale Thuiswerkdag plaats, een initiatief van pwc, Jullie wat? Getronics, aos Studley en Microsoft. nwow. New World of Work, verduidelijkte Jean-Claude. Wat blijkt? Minder woon-werkverkeer levert een enorme tijdwinst nwow. New World of Work. Ik proefde de woorden op mijn op. Dat is de grootste troef voor werknemers die van thuis tong. Is dat jullie versie van het Nieuwe Werken? uit werken. Met deze tijdsbesparing en de vrijheid om het werk Het is een fantastisch project. flexibeler te organiseren kunnen werknemers een beter evenwicht Echt, helemaal, met alles erop en eraan? tussen werk en privéleven vinden. De baas kan dankzij die toegeno Inderdaad. men flexibiliteit en de verminderde stress van de werknemers Met de nomadische flexdesks, en thuiswerken en video conferencing dan weer hopen de productiviteit van zijn personeel te verbeteren en energiebesparing en mooie nieuwe kantoren en comfor- en nieuw talent aan te trekken. tabele zithoeken, en telefoneren via de pc, en Maar met telewerk bespaar je niet alleen tijd. Je kunt er ook En aanzienlijke besparingen op onze huisvestingskosten. het aantal verplaatsingen en op termijn de kantoorruimte mee En gelukkiger medewerkers en beperken. Er moeten wel specifieke procedures voor worden vastgelegd En nog veel meer. en gepaste instrumenten en voorzieningen voor worden Dat wilde ik wel met eigen ogen zien. Dus accepteerde ik met aangeschaft.

9

10 hoofdstuk 1 De geschiedenis van het werken Als er zoiets als het Nieuwe Werken bestaat, dan moet er ook zoiets als het Oude Werken bestaan (hebben). Nieuw markeert een belangrijke verandering, een evolutie ten opzichte van wat bekend of vertrouwd is. Werken heeft natuurlijk een lange geschiedenis. We kunnen heel ver teruggaan. In de middeleeuwen bestonden er drie standen: qui orat, de geestelijken die bidden, qui pugnat, de edelen die vechten, en qui laborat, de lijfeigenen die op het veld werken. In de steden woonden de ambachtslui die zich in gilden georganiseerd hadden: de leerlooiers, de lakenwevers, de kooplui, de chirurgijns, de schoenmakers. De geheimen van het ambacht werden van vader op zoon overgedragen. Generatie na generatie deed het zelfde werk, vaak thuis in het atelier of in de woonkamer. Met de verlichting in de achttiende eeuw kwam de emancipa tie van het individu en het verlangen om zich persoonlijk te ontwikkelen in kunsten en wetenschappen. De individuele creativiteit werd belangrijk. Nog een eeuw later volgde de industriële revolu tie die het hele arbeidsbestel grondig herschikte. In Engeland ont dekte 19

11 Hoofdstuk 1 de geschiedenis van het werken Het werken in de fabriek veroorzaakte veel veranderingen. André Bor schrijft hierover: Vroeger was de ambachtsman vrij in het uitvoeren van zijn beroep, hij besliste waar en wanneer hij dat deed. Het onderhoud van zijn gezin stond voorop. De arbeider is één schakeltje in een onderneming, hij hoeft niet langer het hele fabricageproces in de vingers te hebben. Het draait niet meer om zijn gezin, maar om de kwaliteit en kwantiteit van het eindproduct. In de twintigste eeuw leidde de komst van de technologie tot het ontstaan van nieuwe soorten fabrieken: administratieve en dienstenorganisaties. Hun belangrijkste product is informatie op papier. Denk aan de rijen typistes die je in films uit de jaren vijftig wel eens ziet. De organisatiestructuur en de aansturing van de administratieve en dienstenorganisaties gaat volgens het beproefde model van de bureaucratie: command & control. Er ontstaat een piramidale structuur en verticale autoriteit: de macht ligt bij de leiding van de onderneming. 20 James Watt de stoommachine. Vóór die tijd werden ma chines Tegen het einde van de twintigste eeuw volgt er weer een belangrijke 21 aan gedreven met mankracht, trekdieren, watermolens en windmolens. kentering. Kennis en inzicht worden belangrijke facto- Nu werden werkprocessen gemechaniseerd. Er kwamen ren om economische productiviteit te genereren. De industriële fabrieken, grote hallen waar elektrisch aangedreven machines productie verhuist naar de lagelonenlanden. Mensen moeten weer door mensen bediend worden. Denk aan de film Modern Times zelf gaan nadenken. Ze creëren toegevoegde waarde als ze over van Charlie Chaplin. Door het werk aan een lopende band te organiseren de juiste kennis beschikken. Dit geeft hun macht. Werkers worceerd kon er met minder mensen meer en goedkoper geproduden kenniswerkers, en kennisintensieve dienstverlening wordt worden. De industriële revolutie waaide van Enge land over een van de belangrijkste economische sectoren. In de tweede helft naar de rest van Europa en naar de vs, waar Henry Ford het lopendebandsysteem van de vorige eeuw hebben we in Europa en in de vs een radicale invoerde en perfectioneerde. verschuiving van een agrarische en industriële naar een diensten- De invloed op het leven en werken van veel mensen was enorm: economie meegemaakt. De waarde van ideeën, informatie, expertise ambachtslieden konden niet tegen deze concurrentie optornen en inzicht is groter geworden dan die van tastbare goederen. en zagen zich genoodzaakt buitenshuis te gaan werken, in de fabriek. Het Verenigd Koninkrijk haalt momenteel 85 procent van zijn De ambachtsman werd een arbeider. Ook de arme landwer- bnp uit de dienstensector! Het command & controlmodel is dui- ker ging zijn geluk in de fabriek zoeken. Privéleven en werk raakten delijk niet meer geschikt om een dergelijke omgeving te beheren. fysiek gescheiden. De technologische ontwikkelingen op het gebied van informa-

12 Hoofdstuk 1 de geschiedenis van het werken dag ook echt aan het werk zijn. Aanwezig zijn op kantoor is belangrijker 22 tieverwerking en telecommunicatie creëren ongekende mogelijkheden. dan resultaten behalen. 23 Logge mainframes met domme terminals evolueren naar bliksemsnelle pc s met productiviteitssoftware die eenieder in staat stellen om berichten te schrijven en te versturen, ingewikkelde berekeningen te maken en complexe beelden te bewerken. De meest ingrijpende verandering kwam er met het internet. Dit wonderbaarlijke fenomeen van onmiddellijke beschikbaarheid, verbondenheid en interactiviteit moet vergelijkbaar zijn met wat Gutenberg veroorzaakte toen hij de boekdrukkunst lanceerde en boeken in grote aantallen hun weg naar een lezerspubliek vonden. De aloude communicatiedrager papier komt onder druk te staan. Papier heeft de eigenschap dat je het fysiek bij de hand moet hebben. Om achter de informatie die erop staat te komen moet je naar het papier toe, in kasten en mappen duiken. In de werksfeer vind je ze dus meestal op kantoor. In moderne kantoren zie je echter steeds minder mappen en kasten, omdat de informatie digitaal op het bedrijfsnetwerk staat. Met digitale informatie ben je niet meer afhankelijk van de plaats waar je bent. En het maakt ook niet uit op welk tijdstip je zoekt. Desnoods midden in de nacht. Tegelijk wordt digitale beveiliging een heel belangrijk thema in veel bedrijven. Hackers proberen zich immers een weg te banen naar confidentiële informatie. André Bor stelt dat de arbeider weer een ambachtsman wordt. Hij kan zijn werk weer thuis doen. Om met zijn collega s te communiceren moet hij via gedeelde elektronische agenda s gerichte afspraken met hen maken. De technologie maakt ook virtuele meetings mogelijk. Het arbeidsmodel van baas en ondergeschikte is de afgelopen decennia wel blijven bestaan. We zijn het gewend door onze overste gecontroleerd te worden en te bewijzen dat we tijdens onze werk- De globalisatie van de economie door telecommunicatie draad loos, bekabeld of via satellieten heeft een totaal nieuwe werk plaats en een nieuw soort werknemer/arbeider/ambachtsman in het leven geroepen. The business is always on, always connected, en we moeten ons razendsnel aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. Werken wordt netwerken en netwerken beheren. Organisaties worden transparant en oude hiërarchische recepten werken niet meer. Arbeidsverhoudingen veranderen ingrijpend. Vrijheid betekent ook grotere verantwoordelijkheid voor de te behalen resultaten. Niet alleen de aard van het werk verandert, ook de omstandigheden waarin dat werk geleverd wordt doen dat. Werken kan op kantoor, maar ook thuis, in de file, op de lucht haven, in de trein, aan het zwembad. Veel werk bestaat uit louter communiceren. Taal speelt in het moderne zakenleven een waanzinnig belangrijke rol; tenslotte bestaat business uit weinig

13 Hoofdstuk 1 de geschiedenis van het werken meer dan talige interactie. Wat doen kenniswerkers anders dan vergaderen, presentaties geven, memo s schrijven, instructies geven, overleg plegen, telefoneren, over contracten onderhandelen, functioneringsgesprekken voeren en videoconferenties houden? In een postindustriële dienstenmaatschappij produceren de kenniswerkers vooral woorden. De veroudering van de actieve bevolking roept vragen op met betrekking tot de toekomst van het werken. Hoe zal een slinkende productieve groep in staat blijven economische groei te bewerkstelligen? Welke veranderingen brengt die vergrijzing mee voor de werk plek? Zullen de schaarste aan gekwalificeerde jonge sollicitanten en de daarmee gepaard gaande hogere kosten de econo mische groei niet negatief beïnvloeden? Of kan de daling van de actieve bevolking gecompenseerd worden door de productiviteit te verhogen? En hoe kunnen bedrijven hun structuren, systemen en culturen aanpassen zodat ze meer plaats bieden aan oudere werk nemers, migranten en vrouwen? Aan de andere kant van het spectrum hebben we de millenniumgeneratie, ook Generation Y geheten. De jongelui die na 1980 geboren zijn en complexloos opgegroeid zijn met de zegeningen van de technologie. De digitale interactieve media videogames, inter- Naast de onstuitbare opmars van informatie- en communicatietechnologie en de globalisatie van de economie hebben er nog twee factoren een ingrijpende invloed op het arbeidsgebeuren: de ecologische bewustwording en de demografische verschuivingen. Bedrijven willen en moeten hun ecologische voetafdruk beperken: minder elektriciteitsverbruik, duurzamere kantoren, minder woon-werkverkeer. Zoals we in onze Getronics case zullen zien, biedt het Nieuwe Werken een fantastisch kader om groene ambities te realiseren. Het andere onontkoombare fenomeen is de demografische 24 evolutie: enerzijds de vergrijzing en anderzijds de Generation Y. net, instant messaging, Facebook, chatboxen en sms zijn in hun 25 leefwereld ingebakken. In Engeland zou zeventig procent van de tien jarigen al over een gsm beschikken! Volgens een YouGow-onderzoek vinden zes op de tien medewerkers tussen 21 en 25 jaar dat ze het recht hebben tijdens de kantooruren met hun vrienden te facebooken. Ze worden getriggerd door de technologische geavanceerdheid van hun werkomgeving en ze hebben er geen probleem mee dat werk en privéleven helemaal door elkaar lopen. Bovendien communiceren ze digitaal en hebben ze collaboratieve tools als Sharepoint in een mum van tijd on der de knie. Alle bedrijven zijn op zoek naar de creatiefste en intelligentste van deze digital natives en hebben er veel voor over om hen aan zich te binden.

14

15 hoofdstuk 2 Het verhaal van Getronics Met een wereldwijde omzet van 2,1 miljard euro in 2009 en circa medewerkers (fte) is Getronics de grootste ict-dienstverlener in de Benelux en een toonaangevende speler wereldwijd. Als expert in werkplekdienstverlening, connectiviteit, datacenters en adviesdiensten helpt Getronics medewerkers en organisaties beter presteren. Het beschikt hiervoor over een compleet portfolio aan geïntegreerde ict-diensten voor de grootzakelijke markt en werkt op basis van zijn unieke Global Service Delivery Model, waardoor klanten wereldwijd verzekerd zijn van integrale dienstverlening van een consistente kwaliteit. Sinds 23 oktober 2007 maakt Getronics deel uit van kpn. 29

16 Hoofdstuk 2 het verhaal van getronics Hij heeft de aandacht van iedereen in de directiekamer. Een historische kans voor ons bedrijf. De droom die we allemaal koesteren. De wens van iedere ceo. Een fantastisch elan voor onze huidige en toekomstige medewerkers. Op het gezicht van de meeste directieleden staat verbazing en scepsis te lezen. Waar wil Jean-Claude naartoe, zie je ze denken. Ik heb het over kostenbesparing, productiviteitsverbetering en procesoptimalisatie. Dankzij nwow. Er wordt afwachtend geknikt. Maar hoe gaan we dat doen, en wat betekent nwow eigenlijk? Marc, jij hebt het woord. Marc Dick, de ervaren director finance & administration, zet zich schrap en haalt een mooi stapeltje documenten uit zijn tas. Bedankt voor deze inleiding, Jean-Claude. Jullie weten dat ik de laatste maanden hard gewerkt heb aan de business case over onze eventuele verhuizing. We hebben dat dossier nu opengetrokken naar het bredere perspectief van het Nieuwe Werken. The 30 Die ochtend in de directiekamer New World of Work, afgekort tot nwow. In het kort komt het 31 Woensdagochtend 20 januari 2010, op de Executive Management Team meeting van Getronics BeLux. 1 ceo Jean-Claude Vandenbosch kijkt zijn directieleden aan, houdt even zijn adem in en zegt dan: Agendapunt 4: nwow. Bijna iedereen kijkt verrast op. Waar gaat dit over? Marc Dick, chief financial officer, en Benny Corvers, hoofd business development en directeur van de consulting divisie, knikken bedachtzaam. nwow, herhaalt Vandenbosch, voor het dramatische effect. 1 Dit is een reconstructie van de geruchtmakende directievergadering die het startschot gaf voor de invoering van het Nieuwe Werken bij Getronics BeLux. Ik heb de bespreking gereconstrueerd op basis van de verhalen van enkele aanwezigen. Eventuele verkeerde citaten zijn mijn verantwoordelijkheid. er op neer dat we naar prachtige nieuwe kantoren verhuizen, dat onze mensen nog flexibeler zullen kunnen werken, dat onze CO 2 - voetafdruk zal afnemen. Marc komt helemaal op dreef, en Benny Corvers valt hem enthousiast bij. Bovendien gaan we van ons bedrijf een prachtige showcase voor onze diensten maken, een levende demonstratie van de waarde die we voor onze klanten kunnen creëren. Wij zijn de Workspace Company, en iedereen zal het weten. Jean-Claude kijkt rond en nodigt zijn directeurs uit te zeggen wat ze hiervan vinden. Director human capital & sourcing Yvon Fischer begint hardop te denken: Als we dat systeem invoeren, heeft dat grote consequenties op hr-vlak. De sociale partners moeten worden geraadpleegd, managers zullen hun mensen anders moeten leren aansturen, er is ook veel opleiding nodig om al die tools aan te leren. En de mensen moeten natuurlijk mee willen.

17 Hoofdstuk 2 het verhaal van getronics Jean-Claude voegt daar onmiddellijk aan toe: Er is een treinstation Die komen later aan de beurt, geeft Jean-Claude aan. Dat is op vijftig meter van ons nieuwe gebouw, mensen zullen door ge pland. Ons nieuwe kantoor in Diegem staat trouwens open voor het thuiswerken veel minder filestress hebben. al onze medewerkers. Het zal een heel grote verandering zijn, mijmert Yvon voort. Na de aanvankelijke scepsis begint het enthousiasme van Jean- We moeten een ander evaluatiesysteem invoeren, administratieve Claude, Marc en Benny aanstekelijk te werken. medewerkers zullen er niet zo happy mee zijn dat ze geen eigen Onze medewerkers én onze klanten zullen in de zevende he- kantoren meer hebben. mel zijn, en vergeet niet dat we jaarlijks ook nog eens een miljoen Voor mijn verkopers zal het niet veel verschil maken, werpt euro zullen kunnen besparen. Iedereen akkoord om Marc groen com mercieel directeur Patrick Christiaens op. Die werken eigenlijk licht te geven? Jean-Claude rondt het agendapunt af. al volgens de principes van het Nieuwe Werken. De consul- Er weerklinkt een volmondig ja. tants ook trouwens. Die kunnen bij de klanten wel met een mooi Het wordt een zware klus, want we hebben maar zes maanden verhaal uitpakken. Getronics gaat voluit voor de eigen technologie om alles te regelen, brengt Marc Dick nog in. Hij geeft iedereen en wordt daar beter van, veel beter. Dat kan ons een hoop een exemplaar van zijn (work at home, home nieu we business opleveren. at work). Director consulting & business development Benny Corvers glun dert: We zullen er begin 2011 een grote campagne tegenaan gooien. We nodigen onze bestaande en nieuwe klanten uit om te 32 komen kijken hoe we het Nieuwe Werken ingevoerd hebben, welke 33 technologieën we daarvoor ingezet hebben. Je kunt je geen bete re verkooptool voorstellen. Betekent het dat ik geen eigen bureau meer zal hebben? vraagt Jacques Saint-Remi, hoofd van de on site services, het legertje tech nici dat de it-diensten bij de klanten levert. Wij worden allemaal nomaden, roept Jean-Claude lyrisch uit. Niemand heeft nog een vast bureau. We kunnen overal, op elk ogen blik, met elk device inpluggen en ons werk doen. En wat doen we met confidentiële meetings met medewerkers? We willen een heel flexibel kantoorconcept uitwerken, waarin verschillende soorten vergaderruimtes opgenomen worden, antwoordt Marc Dick. Dit is allemaal voor de mensen die in Evere werken. Wat doen we met onze sites in Zellik en Edegem? vraagt Geert Lambrecht, direc tor managed services.

18

19 hoofdstuk 3 Hoe het groeide Begin september 2010, een paar weken voor de grote verhuizing van Evere naar Diegem, voerde ik een boeiend gesprek met Marc Dick, director finance & administration van Getronics BeLux. 37 Kun je mij precies vertellen hoe jullie tot de New World of Work zijn gekomen? Het is eigenlijk met het verhuisproject begonnen. Eind 2008 bespraken we tijdens een management business review meeting het bestaande huurcontract. We zaten toen aan de Genèvelaan in Evere. Het contract liep af in De chief financial officer van Getronics Worldwide suggereerde om de kwestie voor te leggen aan de real estate divisie van kpn, het moederbedrijf van Getronics. We zijn begonnen met een stay or go analyse en hebben toen de verschillende alternatieven tegen elkaar afgewogen met in het achterhoofd twee vragen: kunnen we besparen en wat bieden de nieuwe gebouwen? Midden 2009 hebben we dan een aantal gebouwen in en om

20 Hoofdstuk 3 hoe het groeide en overal op je computer te kunnen. Een hele hoop thema s komt 38 Brussel bezocht. We gingen ook na waar het merendeel van onze dan aan bod: het gebruik van nieuwe technologieën zoals video 39 werknemers vandaan kwam maar dat leverde niet echt iets op. Er bleken iets meer mensen uit het noorden te komen. kpn Real Estate onderzocht dan de financiële voorwaarden van het huidige gebouw en het nieuwe gebouw dat we in Diegem gevonden hadden. Niet verhuizen was tenslotte ook een besparing. En mensen destabiliseren kun je beter vermijden. Van nwow was toen nog geen sprake. Uiteindelijk bleek het gebouw aan de De Kleetlaan in Diegem financieel een betere deal. Een recenter gebouw heeft ook meer te bieden: veel ramen, betere lichtinval, zeer grote plateaus met meer organisatiemogelijkheden en meer flexibiliteit. Van bijna 8000 vierkante meter in Evere gingen we naar 5800 vierkante meter in Diegem. Da s toch 25 procent minder. Bovendien was het in een lege, nieuwe ruimte makkelijker om het nwow-concept in te voeren. Ik had daar inmiddels een aantal interessante gesprekken over gehad met Benny Corvers. Benny is verantwoordelijk voor business development en consulting bij Getronics. Hij stelde voor om de nieuwe kantoren van kpn in Nederland en die van Microsoft Nederland te bezoeken. Vooral Micro soft gaat erg ver in dat nwow-concept met heel open en kleurrijke ruimtes, totaal verschillende kantoren, er zijn er zelfs uitgerust met hangmatten! Kortom, een showcase waarmee ze jongeren willen aantrekken. We begrepen intussen wel dat nwow niet in de eerste plaats een kwestie van technische facilities is maar vooral een andere manier van werken, een andere cultuur. Ik heb ook het boek van Dick Bijl gelezen, Aan de slag met het nieuwe werken. De vraag is dan: hoe gaan we dat ondersteunen? Je moet kunnen terugvallen op stevige ict-voorzieningen en -diensten om altijd con ferencing, de securityvereisten die daarmee gepaard gaan, suggesties over het paperless office, printer consolidation. Allemaal met het oog op meer flexibiliteit. Die flexibiliteit moet je ook aanbieden in de kantoren en daar komt het aspect facilities & design aan bod. Werknemers moeten flexibel en rustig kunnen werken in een kantoor. Een stiltebubble eigenlijk waar je een gesprek kunt voeren met iemand. We hebben het ook niet meer over koffieautomaten op de gang maar over aantrekkelijke coffee corners. Daar kun je dan tegelijkertijd een blik werpen op de informatie die via schermen verspreid wordt. Digital media systems in het jargon. We hebben ook een bibliotheek geïnstalleerd met echte (!) boeken waar je in alle stilte gsm s moeten uit! kunt werken. En we hebben geen cafetaria met lange tafels maar een gezellige lunch area.

21 Hoofdstuk 3 hoe het groeide badge als een soort sleutel. 40 Een laatste aspect dat wij er heel expliciet aan hebben toegevoegd, Bij de fod Sociale Zaken zagen we een goed voorbeeld van het 41 is communicatie. Over zulke ingrijpende veranderingen moet veel gebruik van digital media systems. Die grote Cisco-schermen gaan en intensief gecommuniceerd worden. We werken bijvoorbeeld we nu gebruiken voor het interne publiek enerzijds, deels ter vervanging met cartoons, een blog, mailberichten, informatieschermen. We van mailberichten, en voor de klanten, partners en bezoe- bie den ook begeleiding bij de verhuizing. Die hosts en coaches, kers anderzijds. Twee aparte circuits dus. stuk voor stuk interne mensen, leggen ter plekke alles uit. Om nog beter voorbereid te zijn, ben ik eind 2009, begin 2010 Na al dat voorbereidend onderzoek werd duidelijk wat een reeks bedrijven gaan bezoeken die het Nieuwe Werken al gedeeltelijk het concept hier bij Getronics moest worden? hebben ingevoerd. Ik denk onder meer aan Oracle, ing, Alcatel, de fod Sociale Zaken en Mobistar. De bedoeling was vooral ideeën op te doen? Klopt. Ik heb daarvan ook telkens een verslag gemaakt en waar het mocht foto s genomen. Dat resulteerde in het (work at home, home at work) met ideeën en suggesties, dingen die ik niet mocht vergeten. Een roomwizzard bijvoorbeeld. Die is gekoppeld aan je Outlook en regelt via het netwerk het gebruik van vergaderzalen. Hij zorgt ervoor dat de juiste persoon in de juiste zaal zit. Je hoeft zo n vergaderzaal ook niet meer af te sluiten met een sleutel. Ik denk ook aan smartboards die veel mogelijkheden bieden bij presentaties, printing-on-demandsystemen die de gebruiker herkennen aan zijn badge. Voor de toegang tot het gebouw gebruiken we het bestaande bad gesysteem voor de parkeergarage, maar we werken daarnaast ook nog met camera s en buzzers. We maken ook onderscheid tus sen een A-zone (toegankelijk voor iedereen), een B-zone (met bege leiding) en een C-zone (alleen interne medewerkers). Voor lockers bestaan er systemen met een sleutel of een nummerslot maar er is ook een combinatie van locker en accesscontrolsysteem. Wij hebben dat laatste gekozen en gebruiken onze Eind januari 2010 zette het executive management team het licht op groen en een paar dagen later hebben we onze medewerkers op de hoogte gebracht. In maart hebben we een veertigtal mensen in vier werkgroepen geïnstalleerd: cultuur, facilities, ict en com municatie. We bezorgden die mensen een uitgebreide samenvatting van het voorbereidend werk en hun opdracht bestond erin alle voorstellen en ideeën eens goed tegen het licht te houden.

Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken!

Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken! Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken! Wat is het Nieuwe Werken? Het Nieuwe Werken: ingericht op activiteiten In het Nieuwe Werken is de werkomgeving afgestemd op de activiteiten van de medewerkers.

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken (HNW)

Het Nieuwe Werken (HNW) Het Nieuwe Werken: Hype of realiteit? Antwerpen, 14 juni 2012 www.creando.be Het Nieuwe Werken (HNW) Het Nieuwe Werken (HNW) is een visie waarbij recente ontwikkelingen in de informatietechnologie als

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

HUIS VAN DE VERKEERSVEILIGHEID

HUIS VAN DE VERKEERSVEILIGHEID HUIS VAN DE VERKEERSVEILIGHEID EEN VLOTTE OVERSTAP NAAR DE NIEUWE MANIER VAN WERKEN Eén van de doelstellingen van de renovatie was het creëren van een aangepaste bezoekersinfrastructuur. Daarom zijn op

Nadere informatie

PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies

PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies Er komt zo veel op me af dat ik vaak niet weet waar ik moet beginnen" Meestal eet ik een boterhammetje snel tussendoor, geen tijd

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg.

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg. Veel nieuw bij de DUO Laatst was ik op bezoek bij de DUO om in het nieuwe gebouw in Groningen te kijken. Naar het gebouw zelf en het Nieuwe Werken dat ze daar toepassen. Er is veel nieuw, want is er blijkt

Nadere informatie

7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER)

7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER) E-blog 7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER) In leidinggeven Er zijn 7 interessante ingrediënten voor leidinggevenden om uit hun medewerkers te halen wat er in zit en hun talent

Nadere informatie

MULTICHANNEL, TREND OF EVOLUTIE?

MULTICHANNEL, TREND OF EVOLUTIE? MULTICHANNEL, TREND OF EVOLUTIE? MULTICHANNEL, TREND OF EVOLUTIE? Ik ben hier. En u? De klant is god. En god is overal. Maar is uw bedrijf dat ook? Want terwijl u braaf naast de telefoon wacht tot de klant

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken 111

Het Nieuwe Werken 111 Het Nieuwe Werken 111 Inleiding Het Nieuwe Werken De laatste jaren heeft Het Nieuwe Werken zich sterk ontwikkeld en veel bekendheid gekregen. Maatschappelijke ontwikkelingen als files, de balans tussen

Nadere informatie

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn goed werken Ons nieuwe kantoor wordt een inspirerende ontmoetingsplek, waarbij we tijden plaatsonafhankelijk werken Klaas Bakker, Manager Facilities en Real Estate TenneT TSO B.V. Het nieuwe werken start

Nadere informatie

Kennis delen maakt organisaties nog krachtiger

Kennis delen maakt organisaties nog krachtiger Isabel De Clercq (Wolters Kluwer) deelt haar kennis met ons Kennis delen maakt organisaties nog krachtiger Kennis delen heeft een positieve invloed op het innoverend vermogen en op het vinden van oplossingen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken is voor iedereen

Het Nieuwe Werken is voor iedereen Het Nieuwe Werken is voor iedereen Lessen uit 10 Best Practices 2010 Corporate Facility Partners Het Nieuwe Werken inhoud Korte Introductie Het Nieuwe Werken is voor iedereen Gefaseerde aanpak van Het

Nadere informatie

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing Sociale Business Efficiënte e-marketing Hedendaagse business draait om vertrouwen. De technologische evolutie van internet, sociale media, mobiele toestellen hebben de klantenrelaties verschoven van controle

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Telecommunicatie op maat van uw onderneming.

Telecommunicatie op maat van uw onderneming. Telecommunicatie op maat van uw onderneming. Licom info@licom.be www.licom.be Industriezone Herdersbrug Pathoekeweg 9B 009 B-8000 Brugge T +32(0)50 45 78 00 Licom Z.1 Researchpark 310 B-1731 Zellik T +32(0)2

Nadere informatie

De kansen van online samenwerken

De kansen van online samenwerken De kansen van online samenwerken Independent Insurances Whitepaper 10/10 10-2015 De kansen van online samenwerken Independent Insurances Whitepaper 10/10 10-2015 INDEPENDENT INSURANCES Introductie De

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

ze er iets gewichtigs mee wil aangeven, al is het nooit duidelijk haar schouders reikte, is nagenoeg gehalveerd. Een simpele

ze er iets gewichtigs mee wil aangeven, al is het nooit duidelijk haar schouders reikte, is nagenoeg gehalveerd. Een simpele En, wat vind je? Hoe bedoel je, wat vind ik? Mijn haar. Kijk nou even. Mark kijkt op van zijn scherm. Yvonne staat in de deuropening van de woonkamer, een bakje yoghurt in haar hand. Ze beweegt niet. Ze

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

DOEBOEK VOOR OUDER EN KIND

DOEBOEK VOOR OUDER EN KIND Tussen JOU en MIJ SCHRIJF- EN DOEBOEK VOOR OUDER EN KIND Janneke van Bockel Tussen en Begonnen op 20 Herinneringen die je later wil hebben moet je NU maken 4 Ma-ham, luister je wel? zegt ze streng. Ja

Nadere informatie

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Met de komst van een nieuw management nam Rotor een ingrijpende beslissing: ITmaatwerk vervangen door standaardsoftware. Onder het motto Follow

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Permanente educatie in Smallingerland Allemaal in ontwikkeling Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Van cursussen professioneel Engels, kennis opdoen bij een andere afdeling tot vierjarige

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

Gedurende onze jarenlange ervaringen met verkoop hebben wij een sterke evolutie meegemaakt in het aankoopgedrag van onze consumenten.

Gedurende onze jarenlange ervaringen met verkoop hebben wij een sterke evolutie meegemaakt in het aankoopgedrag van onze consumenten. Beste aanwezigen, maar vooral beste collega s winkeliers, Ik ben Veerle van Schoenen Reyskens en wil jullie een praktijkgetuigenis brengen hoe wij omgaan met het nieuwe winkelen. We zijn sinds kort bezig

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Social Employee Platform

Social Employee Platform SUCCESVOL GEREALISEERD VOOR Social Employee Platform Een nieuw platform voor interne communicatie en kennisdeling 1 Social media in een corporate context Het internet is niet langer een plek waar we alleen

Nadere informatie

Het nieuwe werken. gedragsverandering is de succesfactor

Het nieuwe werken. gedragsverandering is de succesfactor Het nieuwe werken gedragsverandering is de succesfactor Kees Froeling, Bart Atema Overheidsorganisaties willen een aantrekkelijke werkgever zijn, nu en in de toekomst. Daarbij hoort een virtuele werkomgeving

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

De impact van HR op de business. Jaap Paauwe, Job Hoogendoorn en HR compliance

De impact van HR op de business. Jaap Paauwe, Job Hoogendoorn en HR compliance De impact van HR op de business Jaap Paauwe, Job Hoogendoorn en HR compliance Inhoudsopgave Heeft HR impact op de business? (interview met Jaap Paauwe) Certificering HR is must (interview met Job Hoogendoorn)

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

Even kijken waar wij staan?

Even kijken waar wij staan? Even kijken waar wij staan? Het is nieuw omarmen of verwerpen? Het is wel een beetje eng! Ik heb geen zin om via Facebook te vernemen dat iemand een moeilijke stoelgang heeft. Privé is Privé en dat blijft

Nadere informatie

Generation Y. Hoe haalt en houdt u ze aan boord? Liesbeth Van Malderghem Human Capital Consulting

Generation Y. Hoe haalt en houdt u ze aan boord? Liesbeth Van Malderghem Human Capital Consulting Generation Y Hoe haalt en houdt u ze aan boord? Liesbeth Van Malderghem Human Capital Consulting Agenda Generation Y? Hoe haal je ze aan boord? Hoe hou je ze aan boord? Case study: Deloitte Generation

Nadere informatie

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan?

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Zo n 1 op 4 werknemers die we bevraagd hebben vinden dat hun werkgever niet flexibel genoeg is. De anderen geven aan dat er heel wat mogelijk

Nadere informatie

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken Finext Finext is een club van hondertachtig mensen die diensten verlenen aan financiële afdelingen binnen profit en non-profit organisaties. Eén van de echte kenmerken van Finext is dat er geen regels

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

WERKEN 3.0. Voordelen van werken 3.0

WERKEN 3.0. Voordelen van werken 3.0 WERKEN 3.0 Het Nieuwe Werken Aangeboden door HKA Voordelen van werken 3.0 Werken van 09:00 tot 17:00 doen de meeste mensen al niet meer. We leven wereldwijd in een 24 uur economie die continu verandert.

Nadere informatie

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt orthodontist Daniël van der Meulen samen met veertien assistentes intensief

Nadere informatie

15 tips om het maximum uit uw congres- en beursdeelname te halen

15 tips om het maximum uit uw congres- en beursdeelname te halen 15 tips om het maximum uit uw congres- en beursdeelname te halen Miek Wouters Learning Consultant, Kluwer Opleidingen miek.wouters@kluwer.be Twitter: @KluwerLearning www.kluweropleidingen.be 2013 Kluwer

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Agenda. 19:00 19:10u Opening. 19:10 19:50u Waarom Slimmer Samenwerken? 19:50 20:10u Pauze

Agenda. 19:00 19:10u Opening. 19:10 19:50u Waarom Slimmer Samenwerken? 19:50 20:10u Pauze Innoveer jij mee? Peter van Baal Business Consultant Unified Communications Jan-Willem Beekmans Business Consultant Unified Communications April 2008 1 Agenda 19:00 19:10u Opening 19:10 19:50u Waarom Slimmer

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Met dit Ebook wil ik je graag inzichten geven in hoe je van jezelf kunt (leren) houden. Dit bereik je (wellicht helaas) niet door even een knop

Nadere informatie

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE Een pioniersstad. Zo kun je Almere wel noemen. Zo n veertig jaar geleden werden de eerste huizen er gebouwd. Inmiddels wonen er meer dan 200.000

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden

LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden Voor wie Recruiters, HR Managers, Hiring Managers (= managers met vacatures in hun team), HR Business Partners en alle anderen die in het recruteringsproces van

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

1. STRESS EN TIME MANAGEMENT

1. STRESS EN TIME MANAGEMENT 1 VOORWOORD Voordat ik StressPro oprichtte ben ik enkele jaren actief geweest op het terrein van time management. Ik had namelijk zelf ervaren hoe hectisch en gejaagd het leven kon zijn. Ik had behoefte

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

Solutions Een wereld van applicaties tot uw dienst

Solutions Een wereld van applicaties tot uw dienst Solutions Een wereld van applicaties tot uw dienst Met Ricoh vindt u DE oplossing voor UW bedrijf! Vindt u het bestand dat u net scande niet meer terug? Verliest u kostbare tijd met zoeken in uw archieven?

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

Wie het pand van Cubiss in Tilburg binnenstapt,

Wie het pand van Cubiss in Tilburg binnenstapt, Klantcase: Cubiss DOOR ONZE NIEUWE MANIER VAN WERKEN IS EEN SCHOON EN FRIS PAND EXTRA BELANGRIJK Een aantal jaar geleden maakte Cubiss een enorme omslag. Het bedrijf dat met name bibliotheken en maatschappelijke

Nadere informatie

Work anywhere, Flexible Telecommunications

Work anywhere, Flexible Telecommunications Work anywhere, Flexible Telecommunications Amsterdam, 8 oktober 2013 AndersWerken-BeterLeven Forum Duurzaam Werken Rob van der Hoeven rob.vanderhoeven9@gmail.com AGENDA Duurzaam Werken Geschiedenis & Wat

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

Voorwoord! Wie wil ik helpen?!

Voorwoord! Wie wil ik helpen?! Voorwoord Allereerst dankjewel dat je mijn boek hebt gekocht of gekregen en dat je dit ook leest. Dit toont dat jij vooruit wil in het leven en dat je ook actiegericht bent. En actiegerichte mensen halen

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer Mobiel werken in 2015-2020 Januari 2015, Rotterdam Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer In 2020 werkt 60% van de Nederlandse werknemers niet meer op een vaste plek: een eigen

Nadere informatie

Conferencing Win tijd met vergaderen op afstand

Conferencing Win tijd met vergaderen op afstand Conferencing Win tijd met vergaderen op afstand Overleg met collega s op andere vestigingen, een plan presenteren aan een klant, met een partner samenwerken aan een offerte, het contract uitonderhandelen

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

Bibliotheek Mysterie

Bibliotheek Mysterie Bibliotheek Mysterie Eerste druk, 2014 2014 Nicole van Oudheusden isbn: 9789048432257 nur: 284 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

Overheid & ICT. Bezoek onze stand D015 in de Jaarbeurs in Utrecht van 24-26 april 2012.

Overheid & ICT. Bezoek onze stand D015 in de Jaarbeurs in Utrecht van 24-26 april 2012. home introductie easyconference easycomfort scheduling over ons contact Overheid & ICT. Bezoek onze stand D015 in de Jaarbeurs in Utrecht van 24-26 april 2012. Met één klik brengt u iedereen die u wilt

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Marie-Noelle De Clercq Consultant People Management

Het Nieuwe Werken. Marie-Noelle De Clercq Consultant People Management Het Nieuwe Werken Marie-Noelle De Clercq Consultant People Management INHOUD VOORDRACHT 1. HET NIEUWE WERKEN 2. ZES TOEGEVOEGDE WAARDEN 2 =6 BA TEN 3. VRAGEN 2 Het nieuwe werken Evolutie, op alle vlak?

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

Onderzoek naar arbeidsbeleving in combinatie met Het Nieuwe Werken gerelateerd aan nadere krapte op de arbeidsmarkt

Onderzoek naar arbeidsbeleving in combinatie met Het Nieuwe Werken gerelateerd aan nadere krapte op de arbeidsmarkt Onderzoek naar arbeidsbeleving in combinatie met Het Nieuwe Werken gerelateerd aan nadere krapte op de arbeidsmarkt ALGEMENE INFORMATIE Ik ben een man / vrouw Mijn leeftijd is tussen 20 30 jr / 30 40 jr

Nadere informatie

Hartstocht voor je financiën

Hartstocht voor je financiën INHOUDSOPGAVE 1. Hartstocht voor je financiën................................ 5 2. Geld!...................................................... 7 3. De wet van de geleidelijke groei............................

Nadere informatie

Anna en Alex nemen het op tegen de valsemunters

Anna en Alex nemen het op tegen de valsemunters Anna en Alex nemen het op tegen de valsemunters Anna en Alex zijn klasgenoten en heel goede vrienden. Ze komen altijd in de meest angstaanjagende situaties terecht en samen hebben ze al heel wat spannende

Nadere informatie

Leef Slimmer. Werk Slimmer.

Leef Slimmer. Werk Slimmer. Leef Slimmer. Werk Slimmer. Vitaliteit, focus en meer energie. Een visie op duurzame inzetbaarheid van werknemers Whitepaper 2015 Het Belang van Duurzaamheid Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een

Nadere informatie

Bytes, Bricks, Behavior

Bytes, Bricks, Behavior Bytes, Bricks, Behavior Succesfactoren voor de nieuwe werkorganisatie Immeuble Solaris, Bruxelles Foto: Marc Detiffe Workplace Showcase 2013 23 Workplace I Business Case I SANOMA, MECHELEN I Sanoma profiteerde

Nadere informatie

LinkedIn Live Nieuwe Klanten Vinden

LinkedIn Live Nieuwe Klanten Vinden LinkedIn Live Nieuwe Klanten Vinden Voor wie Ondernemers, account managers, sales managers, business developers, freelancers en alle anderen die in het commerciële proces van een organisatie betrokken

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer samenvatting onderzoek Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer Kwalitatief internationaal onderzoek onder ondernemers in buurlanden over zakendoen met Nederlandse bedrijven Hoe is het gesteld

Nadere informatie

RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD. Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014

RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD. Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014 RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014 Ontwikkeling en groei van binnenuit We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken.

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. The Orange Code Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. De Orange Code is ons manifest waarin we hebben vastgelegd hoe we

Nadere informatie

Dat had ik nooit gedacht en nog steeds kan ik het niet zo goed bevatten.

Dat had ik nooit gedacht en nog steeds kan ik het niet zo goed bevatten. Wow! 17.597,14 euro in drie dagen... Dat had ik nooit gedacht en nog steeds kan ik het niet zo goed bevatten. 17.597,14 euro in drie dagen tijd... de meeste mensen zouden hier een heel jaar voor moeten

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject

HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject Resultaten Het Nieuwe Werken Barometer Auteurs: Nynke Willemsen en Sawan Bruins Eurogroup Consulting Oktober 2013 INTRODUCTIE

Nadere informatie

Gemeente in Christus,

Gemeente in Christus, meditatie voor 3 mei 2015 thema geloof EN wetenschap Gemeente in Christus, Misschien heb je wel eens gehoord van de film The Matrix, of misschien heb je m zelfs wel eens gezien. De film gaat over een kleine

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Ergonomie in een vernieuwde kantooromgeving

Ergonomie in een vernieuwde kantooromgeving Ergonomie in een vernieuwde kantooromgeving freddy Willems www..be Drie thema s Flexplek, Het Nieuwe Werken en thuiswerken Het landschapskantoor 1 1 Flexplek, HNW en thuis werken Standpunten - geschiedenis

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

Open Forest droom - hoe begonnen we? Open Forest geschiedenis - waar komen we vandaan?

Open Forest droom - hoe begonnen we? Open Forest geschiedenis - waar komen we vandaan? Het verhaal van Open Forest De droom - hoe begonnen we 3 Geschiedenis - waar komen we vandaan 3 Identiteit - waar staan we voor 4 Medewerkers - wie maken het 4 Organisatie - waar werken we 5 Diensten -

Nadere informatie

Losmaken wat onnodig vast zit

Losmaken wat onnodig vast zit Losmaken wat onnodig vast zit Het Nieuwe Werken in de praktijk Alex Verheijden Directeur Beleid en Ontwikkeling Personeel & Organisatie het is vooral een mentaal proces En: goed voorbereid op het juiste

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Van meten tot weten. Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement

Van meten tot weten. Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement Van meten tot weten Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement werkplekbezettings- en ruimtebenuttings Detectie In traditionele kantoor- en schoolomgevingen, waar iedereen een eigen werkplek of

Nadere informatie

FOST PLUS ZET DE TOON Een groen kantoor: gerecycleerd en flexibel. Workplace Showcase 2012 29

FOST PLUS ZET DE TOON Een groen kantoor: gerecycleerd en flexibel. Workplace Showcase 2012 29 FOST PLUS ZET DE TOON Een groen kantoor: gerecycleerd en flexibel Workplace Showcase 2012 29 Workplace I Business Case I Fost plus, Brussel I Voor het nieuwe kantoor van Fost Plus, de promotor, organisator

Nadere informatie

Wij blijven werken: bestemming onbekend!

Wij blijven werken: bestemming onbekend! Wij blijven werken: bestemming onbekend! Posted on 01/11/2011 by Wilma van Wezenbeek Vandaag gaat het personeel van de TU Delft Library naar Arnhem. Een dagje uit. Maar met een inhoudelijk tintje. Dat

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be February 13 th, 2012 Cloud computing is niet nieuw. Het is een evolutie, geen revolutie! Personal Computer, Tekstverwerker, Rekenblad, MS DOS,..

Nadere informatie

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem?

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Executive summary Organisaties maken meer en meer gebruik van online

Nadere informatie

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren software consultancy training De markt heeft nood aan een flexibele en complete planningsoplossing. De invoering van de dienstencheques

Nadere informatie