Inschrijfformulier Huurwoningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inschrijfformulier Huurwoningen"

Transcriptie

1 Inschrijfformulier Huurwoningen Waar kunt u huren? Nieuwegein, Leidsche Rijn, Utrecht, Hoogland en Wijk bij Duurstede. Kijk voor alle straatnamen en huurprijzen op de laatste 2 pagina s. Indicatie Inkomen Eenverdiener : 50 x de kale huurprijs bruto op jaarbasis Tweeverdieners : 70 x de kale huurprijs bruto op jaarbasis (ieder 50%) Voorbeeld: een huurwoning van 800,- Eenverdiener: 50 x 800,- = ,- bruto per jaar, inclusief vakantiegeld Tweeverdieners: 70 x 800,- = ,- bruto per jaar (ieder minimaal ,-) Eventuele betalingsverplichtingen (zoals alimentatie, persoonlijke leningen e.d.) worden op het inkomen in mindering gebracht. De minimale huurperiode bedraagt 1 jaar. Benodigde documenten Kopie geldig paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs) Recente originele werkgeversverklaring 2 x kopie recente loonstrook (van de afgelopen 2 maanden) 2 x kopie bankafschriften waarop salaris is gestort (van de afgelopen 2 maanden) Recente hypotheek- of verhuurderverklaring (indien inwonend een uittreksel uit het basisregister) BKR-Registratie (op te vragen via Voor zelfstandig ondernemers en gepensioneerden is een aparte checklist toegevoegd aan de inschrijving (pag. 4). Kosten U hoeft pas de administratiekosten ( 272,25) te betalen, zodra u een huurcontract bij ons ondertekent. Uw inschrijving is geheel vrijblijvend. Contact Telefonisch : Website : Adres : Zoomstede 2, 3431 HL Nieuwegein Wij zijn u graag van dienst!

2 Aanvrager Voorletters en naam : Man Vrouw Geboortedatum en plaats : Straat en huisnummer : Burgerlijke staat Postcode en plaats : Alleenstaand Gehuwd adres : Samenwonend Weduwe(naar) Telefoon privé : Gescheiden Voornemens te Mobiel : scheiden Burgerservicenummer : Gezinssamenstelling : aantal volwassenen Aantal kinderen Partner* * Er dient sprake te zijn van een gezinssituatie of een langdurig gezamenlijk huishouden Voorletters en naam : Man Vrouw Geboortedatum en plaats : Straat en huisnummer : Burgerlijke staat Postcode en plaats : Alleenstaand Gehuwd adres : Samenwonend Weduwe(naar) Telefoon privé : Gescheiden Voornemens te Mobiel : scheiden Burgerservicenummer : Woonvoorkeur Nieuwegein Leidsche Rijn Utrecht Wijk bij Duurstede Hoogland Eengezinswoning Eengezinswoning Appartement Eengezinswoning Eengezinswoning Appartement Appartement Eengezinswoning 2/1 Kap Op de laatste 2 pagina s van het inschrijfformulier vindt u een overzicht van de plaatsen, straatnamen en huurprijzen. Huuringangsdatum : Gewenste huurprijs : (exclusief bijkomende kosten) Aantal slaapkamer : Voorkeur straat/wijk : Huidige woonsituatie Huidige Woonruimte : Koop Huur Inwonend Huidige maandlasten : (exclusief bijkomende kosten) Reden verhuizing : Heeft u eerder een woning bij ons gehuurd? : Nee Ja, namelijk Woont u al 1 jaar in Nederland : Nee Ja Heeft u en/of uw partner in het verleden ooit problemen gehad met uw verhuurder/hypotheekverstrekker : Nee Ja, namelijk

3 Financiële gegevens Inkomen aanvrager : Loondienst Inkomen partner : Loondienst Zelfstandig ondernemer Zelfstandig ondernemer (pensioen-) uitkering (pensioen-) uitkering te ontvangen partner alimentatie te ontvangen partner alimentatie Financiële verplichtingen aanvrager Financiële verplichtingen partner Totaal bedrag Lasten per maand Totaal bedrag Lasten per maand Persoonlijke lening Persoonlijke lening Doorlopend krediet Doorlopend krediet Afbetaling Afbetaling Hypotheek Hypotheek Verkoopwaarde Verkoopwaarde Alimentatie Alimentatie Beslaglegging Beslaglegging Anders Anders Uw inkomen in gebaseerd op uw bruto salaris inclusief vakantiegeld. Overuren worden niet tot uw inkomen gerekend. Eventuele betalingsverplichtingen zoals alimentatie, persoonlijke lening, e.d. worden op het inkomen in mindering gebracht. Hoe bent u bekend met ons? Funda Website Gevaert Rooftrack Anders, namelijk Pararius Kantoor Gevaert Facebook Persoonlijke toelichting Voorwaarden Ondergetekende verklaart dat bovenstaande vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord en geeft Gevaert toestemming de gegeven informatie te controleren. Ondergetekende is er mee bekend dat voor de inschrijving en het tot stand komen van een huurovereenkomst administratiekosten in rekening worden gebracht, groot 272,25 incl. BTW. (prijswijziging voorbehouden). Dit bedrag wordt afgerekend tijdens het ondertekenen van de huurovereenkomst. Uw inschrijfformulier zal vertrouwelijk worden behandeld. Ondergetekende verklaart er mee bekend te zijn en akkoord te gaan, dat een huurovereenkomst zal worden aangegaan voor minimaal één jaar. De aanvraag kan zonder opgaaf van redenen worden afgewezen. Indien u toezegt een woning te gaan huren bent u verplicht een overzicht van uw BKR registraties aan te leveren. Gevaert behoudt zich het recht voor om op basis van dit overzicht uw aanvraag alsnog af te wijzen. In verband met de door de Wet Persoonsregistratie opgelegde verplichtingen verklaart ondergetekende er mee bekend akkoord te gaan, dat zijn persoonlijke gegevens, voor zover deze door de aanvrager in deze aanvraag zijn vermeld, dan wel door aanvrager op andere wijze zijn of worden verstrekt, door Gevaert in de administratie worden opgenomen. U kunt geen recht ontlenen aan het ondertekenen van dit formulier. Formulieren die niet volledig zijn ingevuld, getekend of waar noodzakelijke bijlage(n) ontbreken, worden niet in behandeling genomen. Voor het toewijzen van een woning wordt een inkomensnorm gehanteerd. Het benodigde inkomen (bruto per jaar) dient minimaal 50 x de kale huurprijs te bedragen voor een eenverdiener. Bij tweeverdieners is de norm (bruto per jaar) minimaal 70 x de kale huurprijs (ieder 50 %). Bruto jaarinkomen = bruto salaris + vakantiegeld. Wij toetsen uw financiële gegevens door middel van een Check Social via GGN. Gevaert behoudt zich het recht voor om op basis van deze gegevens uw aanvraag alsnog af te wijzen. Ondergetekende verklaart het formulier naar waarheid te hebben ingevuld, alsmede akkoord te zijn met bovengenoemde voorwaarden Plaats : Datum : Handtekening aanvrager Handtekening partner

4 Checklist benodigde documenten Wij kunnen uw inschrijving niet in behandeling nemen als u deze niet compleet aanlevert. Eigen vermogen Woning verkocht Gescheiden (voornemens) Afschrift eigen vermogen Jaaropgave hypotheek Echtscheidingsconvenant (10 % mag als jaarinkomen worden meegerekend) Getekende verkoop akte Een hypotheekverklaring kunt u opvragen bij uw hypotheekverstrekker en een uittreksel van het basisregister dient u op te vragen bij uw gemeente. Medewerkers in loondienst Kopie geldig paspoort/identiteitskaart (geen rijbewijs) Recente originele werkgeversverklaring* 2 x kopie recente loonstrook (van de afgelopen 2 maanden) 2 x kopie bankafschriften waarop het salaris is gestort (van de afgelopen 2 maanden) Recente hypotheek- of verhuurdersverklaring (indien inwonend een uittreksel uit het basisregister) BKR registratie (op te vragen via * de werkgeversverklaring dient overeen te komen met het bijgevoegde standaardmodel Zelfstandigen, directeur of aandeelhouder Kopie geldig paspoort/identiteitskaart (geen rijbewijs) Recente uitreksel Kamer van Koophandel 3 x kopie volledige jaarrekeningen (van de afgelopen 3 jaar) 3 x kopie definitieve aanslagen inkomstenbelasting (van de afgelopen 3 jaar) Recente hypotheek- of verhuurdersverklaring (indien inwonend een uittreksel uit het basisregister) BKR registratie (op te vragen via Gepensioneerde Kopie geldig paspoort/identiteitskaart (geen rijbewijs) Jaaropgaven uitkerende pensioenen 2 x kopie bankafschriften waarop het pensioen is gestort (van de afgelopen 2 maanden) Recente hypotheek- of verhuurdersverklaring (indien inwonend een uittreksel uit het basisregister) BKR registratie (op te vragen via

5 Werkgeversverklaring (A.u.b. alleen dit standaardmodel gebruiken!) Gegevens werkgever Gegevens werknemer Aard van het dienstverband Verklaring voortzetting dienstverband (indien van toepassing) Naam werkgever: Adres werkgever: Postcode en woonplaats: KvK-nummer Naam werknemer: Adres werknemer: Postcode en woonplaats: Geboortedatum: In dienst sinds: Functie: De werknemer heeft: Is sprake van een proeftijd? Zijn er voornemens het dienstverband binnenkort te beëindigen? Zo ja, toelichting: Directeur / aandeelhouder: Bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij beëindiging daarvan opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: man 0 vrouw...(dag, maand, jaar) 0 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of is aangesteld in vaste dienst 0 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of is aangesteld in tijdelijke dienst tot.. 0 inkomen uit een flexibele arbeidsrelatie, nl.:...(bijv. uitzend-, inval- of oproepkracht) Zo ja, is de proeftijd verstreken? (extra handtekening en firmastempel) Naam ondertekenaar: Inkomen 1. Bruto jaar salaris 1 2. Vakantietoeslag 2 3. Onregelmatigheidstoeslag 4 4. Vaste 3 13 e maand 5. Provisie 4 6. Vaste 3 eindejaarsuitkering 7. Overwerk (basissalaris excl. overwerk e.d.). Leningen / Loonbeslag Is door u een onderhandse lening aan de werknemer verstrekt? Zo ja, ingangsdatum:.. hoofdsom looptijd jaarlast.... Is op het loon van de werknemer loonbeslag of looncessie gelegd? Zo ja, tot.. per maand 1) Het bruto jaarsalaris van het gebruikelijke aantal werkweken in de bedrijfstak. 2) Bij vakantiebonnen: 100% van de waarde van de vakantiebonnen. 3) Onder vast wordt verstaan: in de arbeidsovereenkomst vastgelegde onvoorwaardelijke inkomensbestanddelen. 4) Indien structureel sprake is van onregelmatigheidstoeslag, provisieregeling en/of overwerk: het bedrag over de laatste 12 maanden. Ondergetekende verklaart namens de werkgever dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld. Naam ondertekenaar:.. Voor eventuele verificatie kan contact worden opgenomen met: Getekend te..d.d... Handtekening en firmastempel: Naam:.Tel.:..

6 VOORBEELD hypotheek- /verhuurdersverklaring Gegevens hypotheekverstrekker/verhuurder Bedrijfsnaam : Naam ondergetekende : Man Vrouw Telefoon : Postcode en plaats : Gegevens hypotheekgever/huurder Voorletters en naam : Man Vrouw Straat en huisnummer : Postcode en plaats : Eigenaar/Huurder sinds : Bruto maandlasten : Verklaring Op dit moment: Er een betalingsachterstand is : Ja Nee Er voor deze achterstand een betalingsregeling getroffen is : Ja Nee Er sprake is van (woon-)overlast is : Ja Nee In de afgelopen twee jaar: Er een betalingsachterstand is geweest : Ja Nee Er een vordering aan derden uit handen is gegeven : Ja Nee Er één of meer vonnissen zijn geweest in verband met huurachterstand : Ja Nee Er sommaties zijn gestuurd in verband met woongedrag of overlast : Ja Nee Er een juridische procedure is geweest in verband met overlast : Ja Nee Er een vonnis is geweest in verband met overlast : Ja Nee Er woonfraude is geconstateerd : Ja Nee Plaats : Datum : Handtekening Bedrijfsstempel

7 Nieuwegein Eengezinswoningen Batau Noord Huurprijzen : 810,- t/m 970,- Bouwjaar : 1981 Typen : 4 t/m 6 kamers Parkeren : Openbaar (enkele met garage/carport) Straatnamen : Apolloburg, Atlasburg, Jupiterburg, Marsburg, Pallasburg, Zeusburg, Dasseweide, Hazeweide, Herteweide, Hindeweide Kooikersweide, Landmansweide, Marmotweide, Moeflonweide Nertsweide, Sikkelweide, Tapirweide, Wisentweide, Zebraweide Eengezinswoningen Fokkesteeg Appartementen - Galecop Huurprijzen : 830,- t/m 885,- Huurprijzen : 890,- t/m 910,- Servicekosten : 54,- Bouwjaar : 1981 Bouwjaar : 1996 Typen : 4 kamers Typen : 2 t/m 3 kamers Parkeren : Openbaar Parkeren : Openbaar Straatnamen : Brielseveste, Horsterveste, IJlsterveste Straatnamen : Rembrandthage Utrecht Appartementen - Dichterswijk Appartementen - Meystersbuiten Huurprijzen : 1.020,- t/m 1.930,- Huurprijzen : 915,- t/m 1.215,- Servicekosten : 45,- Servicekosten : 50,- Bouwjaar : 2005 Bouwjaar : 2014 Typen : 3 t/m 7 kamers Typen : 2 t/m 3 kamers Parkeren : inclusief Parkeren : Inclusief : Straatnamen : Rolderdiephof, Voorsterbeeklaan Straatnamen : Shakespearehof Appartementen - Veemarkt Eengezinswoningen - Veemarkt Huurprijzen : 750,- t/m 1.060,- Huurprijzen : 1.165,- t/m 1.335,- Servicekosten : 50,- Bouwjaar : 2015 Bouwjaar : 2015 Typen : 2 t/m 3 kamers Typen : 5 t/m 6 kamers Parkeren : Enkele met parkeerplaats ( 50,-) Parkeren : Inclusief Zonnepanelen : Enkele met zonnepanelen ( 20,-) Straatnamen : Lusitanopad, Oldenburgerstraat, Haflingerstraat Straatnamen : Oldenburgerstraat, Lusitanopad, Lippizanerstraat, Appaloosastraat Wijk bij Duurstede Eengezinswoningen De Horden Huurprijzen : 880,- t/m 990,- Bouwjaar : 1989 Typen : 4 kamers Parkeren : Openbaar (enkele met carport) Straatnamen : Zeeuwse Steen, Waalsteen, Vechtsteen, Goudse Steen, Dordtse Steen

8 Hoogland Eengezinswoningen De Ham 2/1 kap De Ham Huurprijzen : 855,- t/m 935,- Huurprijzen : 1.020,- t/m 1.075,- Bouwjaar : 1989 Bouwjaar : 1989 Typen : 4 kamers Typen : 4 kamers Parkeren : Openbaar Parkeren : Aangebouwde garage Straatnamen : Ambachtlaan, Koperslagerlaan Straatnamen : Schrijnwerkerlaan, Steenhouwerstraat Leidsche Rijn Appartementen Terwijde Zuid Appartementen Terwijde Operettelaan Huurprijzen : 770,- t/m 1.285,- Huurprijzen : 750,- t/m 975,- Servicekosten 37,- Servicekosten : 42,- t/m 55,- Bouwjaar : 2009 Bouwjaar : 2004 Typen : 2 t/m 5 kamers Typen : 3 t/m 5 kamers Parkeren : Inclusief Parkeren : Inclusief Straatnamen : John Coltranestraat, Louis Armstronglaan, Sonny Rollinsstraat, Chris Barberpad Straatnamen : Herbert Kawanstraat, Operettelaan, Victor Herbertstraat Appartementen De Boemerang Appartementen De Bongerd Huurprijzen : 775,- t/m 1.420,- Huurprijzen : 920,- t/m 1.265,- Servicekosten 25,- Servicekosten : 40,- t/m 50,- Bouwjaar : 2005 Bouwjaar : 2009 Typen : 2 t/m 6 kamers Typen : 3 kamers Parkeren : Inclusief Parkeren : Inclusief Straatnamen : Musicallaan Straatnamen : Parkzichtlaan Appartementen Melissekade Appartementen Langerak II Huurprijzen : 745,- t/m 1.195,- Huurprijzen : 855,- t/m 1.140,- Servicekosten 1,- t/m 60,- Servicekosten : 45,- t/m 47,50,- Bouwjaar : 2004 Bouwjaar : 2005 Typen : 2 t/m 4 kamers Typen : 3 t/m 4 kamers Parkeren : Inclusief Parkeren : Inclusief Straatnamen : Melissekade Straatnamen : Hogeweide Maisonnettes Langerak I Eengezinswoningen Tuinpark Huurprijzen : 865,- t/m 870,- Huurprijzen : 990,- t/m 1.120,- Bouwjaar : 2004 Bouwjaar : 2006 Typen : 3 kamers Typen : 4 t/m 5 kamers Parkeren : Openbaar Parkeren : Inclusief Straatnamen : Houtrakgracht, Slingeraklaan Straatnamen : Ivor Novellostraat, Lloyd Webberhof Eengezinswoningen Vlinderbuurt Huurprijzen : 865,- t/m 1.230,- Bouwjaar : 2006 Typen : 4 t/m 6 kamers Parkeren : Openbaar (enkel met parkeerplaats) Straatnamen : Monarchvlinderlaan, Distelvlinder, Snuitvlinder, Nachtvlinderplantsoen, Eerste Westerparklaan, Bladvlinder, Wapendragervlinder, Purpervlinderstraat

9 Wist u dat financiële planning hypotheken pensioenen sparen verzekeringen fiscaal advies administraties U zelf een glasverzekering dient af te sluiten bij een eengezinswoning Het verplicht is een inboedelverzekering te houden indien u een woning gaat huren (Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Woonruimte 2003) Kortom, het is belangrijk dat u uw (overige) verzekeringen goed regelt! Goed verzekerd voor de juiste premie Het gemak van een deskundig adviseur die alles voor u regelt Onafhankelijk advies Wanneer kunnen wij u het beste bereiken? Naam : Telefoonnummer : adres : Welke dag bent u het beste bereikbaar : Welk tijdstip : Waar gaat uw vraag over: Glasverzekering Inboedelverzekering Overige verzekeringen Welk tijdstip : Uiteraard kunt u ook zelf contact met ons opnemen via: Telefoon : Het gemak van een deskundig adviseur die alles voor u regelt! Bergman Finance Nieuwegein Rekening nr: NL59ABNA Zoomstede 2 BTW nr: NL B HL Nieuwegein KvK nr:

Inschrijfformulier Huurwoningen

Inschrijfformulier Huurwoningen Inschrijfformulier Huurwoningen Waar kunt u huren? Oudstraat in te IJsselstein. Indicatie Inkomen Eenverdiener : 4 x de kale huurprijs bruto per maand Tweeverdieners : 6 x de kale huurprijs bruto per maand

Nadere informatie

J.S.M. HILLEGERSBERG VASTGOED B.V.

J.S.M. HILLEGERSBERG VASTGOED B.V. J.S.M. HILLEGERSBERG VASTGOED B.V. Aanvraagformulier voor het huren van een woning PERSONALIA AANVRAGER HUURWONING Achternaam aanvrager Voornamen Man/Vrouw* Geboorteplaats en datum Nationaliteit Huidig

Nadere informatie

Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage(n), retour.

Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage(n), retour. INSCHRIJFFORMULIER Geachte heer, mevrouw, Bijgaand het inschrijfformulier. Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage(n), retour.

Nadere informatie

Bruggestraat 32 - Harderwijk

Bruggestraat 32 - Harderwijk Huurprijs 800,-- per maand Omschrijving Bruggestraat 32, 3841 CP HARDERWIJK In hartje binnenstad gelegen HUURAPPARTEMENT op de 1e en 2e verdieping met dakterras en berging. De ligging is uitstekend op

Nadere informatie

Vosbergerhout 89 - Harderwijk

Vosbergerhout 89 - Harderwijk Huurprijs 789,55 per maand (incl. 4,50 servicekosten) Omschrijving EENGEZINSWONING TE HUUR IN DE WOONWIJK DRIELANDEN: Vosbergerhout 89, 3845 EP Harderwijk Fijne TUSSENWONING met vrijstaande houten berging

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Geboortedatum Voorna(a)m(en) voluit Postcode / woonplaats Geboorteplaats Geslacht man vrouw Nationaliteit

Nadere informatie

Aanvraagset voor particulieren

Aanvraagset voor particulieren Aanvraagset voor particulieren Zo vraagt u de lening aan U gaat aan de slag met een aantal werkzaamheden aan uw woning. Met uw gemeente of provincie heeft u gesproken over de investering die daarvoor nodig

Nadere informatie

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Geldigheidsduur inschrijving: 1 jaar ZOEKOPDRACHT t.b.v. het huren van woonruimte 1. AANVRAGER Naam en voornamen : Postcode + woonplaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

De minimale huurperiode is 1 (één) jaar, hiervan kan niet worden afgeweken. Na de eerste huurperiode geldt een huuropzegtermijn van één maand.

De minimale huurperiode is 1 (één) jaar, hiervan kan niet worden afgeweken. Na de eerste huurperiode geldt een huuropzegtermijn van één maand. Inschrijfformulier te verzenden aan: Perumal de Roo Makelaars Eindhovenseweg 111 5552 AA Valkenswaard De minimale huurperiode is 1 (één) jaar, hiervan kan niet worden afgeweken. Na de eerste huurperiode

Nadere informatie

Geachte werkgever, Wij danken u bij voorbaat, mede namens uw werknemer, voor uw medewerking.

Geachte werkgever, Wij danken u bij voorbaat, mede namens uw werknemer, voor uw medewerking. Geachte werkgever, Op dit moment heeft één van uw werknemers een financiering aangevraagd. Als financiële dienstverlener adviseren wij hierbij. Om één en ander in gang te zetten, heeft uw werknemer een

Nadere informatie

voor een Regionale Restauratiefonds-hypotheek

voor een Regionale Restauratiefonds-hypotheek voor een egionale estauratiefonds-hypotheek Aanvraagformulier Inzenden naar: Nationaal estauratiefonds, Antwoordnummer 34, 3860 VE HOEVELAKEN Leeswijzer De aanvrager is de eigenaar van het pand. Voor een

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER HUURWONING: 1. Gegevens aanvrager huurwoning. 2. Gegevens partner. 3. Gezinssamenstelling

INSCHRIJFFORMULIER HUURWONING: 1. Gegevens aanvrager huurwoning. 2. Gegevens partner. 3. Gezinssamenstelling INSCHRIJFFORMULIER HUURWONING: Maak hieronder uw keuze: O Betreft inschrijving t.b.v. woningzoekenden bestand O Betreft inschrijving voor het volgende object/de volgende objecten:...... 1. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Vosbergerhout 99 - Harderwijk

Vosbergerhout 99 - Harderwijk Huurprijs 875,-- per maand Omschrijving EENGEZINSWONING TE HUUR IN DE WOONWIJK DRIELANDEN: Vosbergerhout 99, 3845 EP Harderwijk Fijne TUSSENWONING met vrijstaande houten berging voor- en achtertuin met

Nadere informatie

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing)

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing) Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid (let op: dit formulier is digitaal in te vullen, gebruik de TAB-toets om door de in te vullen velden te gaan) Gegevens tussenpersoon of notaris die

Nadere informatie

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur O m O v Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Persoonlijke

Nadere informatie

Het juiste krediet voor uw groene wensen

Het juiste krediet voor uw groene wensen Het juiste krediet voor uw groene wensen Wat vindt u waar? In deze brochure leest u alles wat u moet weten over de groene lening van GreenLoans. Klik op de link van uw keuze en lees meer. 1 2 3 4 Daarom

Nadere informatie

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk Postbus 2165, 1200 CD Hilversum A. Gegevens aanvrager Registratienummer: 1. Sofinummer: 2. Burgerservicenummer: man 1 vrouw 1 Achternaam (geboortenaam): Voornamen

Nadere informatie

Leningnummer. Gezinssamenstelling

Leningnummer. Gezinssamenstelling AANVRAAGFORMULIER ONTSLAG HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Met dit aanvraagformulier kunt u ontslag voor hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen. Nadat wij het aanvraagformulier van u hebben ontvangen, zullen

Nadere informatie

Aanvraagformulier schuldhulpverlening

Aanvraagformulier schuldhulpverlening Aanvraagformulier schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam: Voornaam: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Geslacht: BSN nummer: Anders (verblijfsstatus): Soort legitimatiebewijs:

Nadere informatie

Het juiste krediet voor uw groene wensen

Het juiste krediet voor uw groene wensen Het juiste krediet voor uw groene wensen Wat vindt u waar? In deze brochure leest u alles wat u moet weten over de groene leningen van GreenLoans. Klik op de link van uw keuze en lees meer. 1 2 3 4 Daarom

Nadere informatie

Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst! Inleiding Beste adviseur, Voor u ligt de Hypotheekgids van MUNT Hypotheken. Hierin vindt u alle gegevens over onze hypotheekproducten en dienstverlening overzichtelijk op een rij. Zo hebt u snel en gemakkelijk

Nadere informatie

Vragenlijst U DIENT DEZE VRAGENLIJST BINNEN 5 WERKDAGEN NA ONTVANGST AAN ONS TE RETOURNEREN!

Vragenlijst U DIENT DEZE VRAGENLIJST BINNEN 5 WERKDAGEN NA ONTVANGST AAN ONS TE RETOURNEREN! H HBS Hopman Budget Service Vragenlijst Wij verzoeken u deze vragenlijst goed te lezen, volledig in te vullen en van al uw inkomsten, uitgaven en schulden bewijzen mee te sturen. Op de laatste pagina vindt

Nadere informatie

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet De flexibele leenoplossing van ABN AMRO Consumer Finance Waarom deze prospectus ABN AMRO Consumer Finance N.V. hierna te noemen ABN AMRO Consumer Finance is een financiële

Nadere informatie

Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek

Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 1 Algemeen... 5 1.1 Gedragscode hypothecaire financieringen... 5 1.2 Toetsen met betrekking tot kredietwaardigheid

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering Rialto.Tóch verzekerd Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering Toelichting U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn. Anders krijgt u bij een

Nadere informatie

HYPOTHEEKGIDS. Versie 8.2

HYPOTHEEKGIDS. Versie 8.2 HYPOTHEEKGIDS Versie 8.2 27 november 2008 A. INLEIDING...4 B. VOORWAARDEN...6 1. ALGEMEEN...6 1.1 Koopcontract of combinatie koopcontract en aanneemovereenkomst...6 1.2 Kredietwaardigheid...6 1.3 Kredietnemer...6

Nadere informatie

BEGROTINGSFORMULIER. 1. Gegevens aanvrager. Leningnummer : Naam : Naam partner : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon overdag : Mobiel : Email :

BEGROTINGSFORMULIER. 1. Gegevens aanvrager. Leningnummer : Naam : Naam partner : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon overdag : Mobiel : Email : BEGROTINGSFORMULIER In dit Begrotingsformulier wordt u een aantal vragen gesteld die betrekking hebben op uw financiële huishouding. Aan de hand van deze gegevens zal uw afloscapaciteit worden bepaald.

Nadere informatie

Beleidsregel particuliere woningverbetering, Lelystad-Zuiderzeewijk-

Beleidsregel particuliere woningverbetering, Lelystad-Zuiderzeewijk- Beleidsregel particuliere woningverbetering, Lelystad-Zuiderzeewijk- Atolwijk Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze

Nadere informatie

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner :

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner : Intakeformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Gegevens cliënt : Naam en voornamen Geboortedatum BSN Nummer M / V Contact gegevens : Straat en huisnummer Postcode / woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie