J.S.M. HILLEGERSBERG VASTGOED B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J.S.M. HILLEGERSBERG VASTGOED B.V."

Transcriptie

1 J.S.M. HILLEGERSBERG VASTGOED B.V. Aanvraagformulier voor het huren van een woning PERSONALIA AANVRAGER HUURWONING Achternaam aanvrager Voornamen Man/Vrouw* Geboorteplaats en datum Nationaliteit Huidig adres adres Hoogstraat 61a 3011 PH Rotterdam Tel Fax : : Ongehuwd/Gehuwd/Gescheiden/Samenwonend* : : : Privé:...Zaak: PERSONALIA PARTNER Achternaam echtgeno(o)t(e)/partner* Voornamen Man/Vrouw* Geboorteplaats en datum Huidig adres adres GEZINSSAMENSTELLING Gezinsgrootte Leeftijd kinderen Andere inwonende personen Bespeelt u muziekinstrumenten? Hebt u huisdieren? : : Ongehuwd/Gehuwd/Gescheiden/Samenwonend* : : :... Privé...Zaak: :...volwassenen......kinderen :......jaar......jaar.....jaar jaar jaar..... jaar :...volwassenen......kinderen :...zo ja welke? :...zo ja welke?..... BEROEP/WERKGEVER/INKOMEN Beroep aanvrager Werkgever Netto inkomen Andere bronnen van inkomsten Persoonlijke leningen/verplichtingen Alimentatieverplichtingen BEROEP/WERKGEVER/INKOMEN PARTNER Beroep echtgeno(o)t(e)/partner* Werkgever Netto inkomen Andere bronnen van inkomsten Persoonlijke leningen/verplichtingen Alimentatieverplichtingen : : : : : :....per maand :......per maand :......per maand :......per maand : : : : :......per maand : per maand :......per maand :......per maand

2 GEGEVENS HUIDIGE WONING Huidige woning Type woning/aantal kamers Kale huurprijs per maand Service- en/of servicekosten Eigenaar/Beheerder* :Huurwoning/Koopwoning/Inwonend* :Eengezinswoning/Flat*kamer...(s) : :.. : : : : GEGEVENS GEWENSTE WONING Plaats(en) Wijk en/of straat Maximale kale huurprijs Gewenste woning Gewenste aantal kamers Bijzondere wensen ALGEMEEN Reden van deze aanvraag Gewenste huuringangsdatum Hoe bent u bij ons terecht gekomen :... : : Flat met lift/flat zonder lift* : : : :

3 WERKGEVERSVERKLARING AANVRAGER Naam werkgever werkgever Postcode en woonplaats Naam werknemer man vrouw werknemer Postcode en woonplaats Geboortedatum In dienst sinds Functie De werknemer heeft: een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of is aangesteld in vaste dienst een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of is aangesteld in tijdelijke dienst tot.. inkomen uit een flexibele arbeidsrelatie, nl: (bijv. uitzend-, inval- of oproepkracht) Is er sprake van een proeftijd nee ja Zo ja, is de proeftijd verstreken? nee ja Zijn er voornemens het dienstverband binnenkort te beëindigen? nee ja Zo ja, toelichting Directeur/aandeelhouder Bij gelijkblijvend functioneren en nee ja ongewijzigde bedrijfsomstandigheden wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij beëindiging daarvan opgevolgd door een arbeidsovereenkomst (extra handtekening en firmastempel) voor onbepaalde tijd Naam ondertekenaar:. Inkomen: Bruto jaarsalaris Vakantietoeslag Onregelmatigheidstoeslag Vaste 13 e maand Provisie Vaste eindejaarsuitkering Overwerk Is door u een onderhandse nee ja lening aan de werknemer Zo ja, ingangsdatum..v verstrekt? hoofdsom.. looptijd. jaarlast Is op het loon van de werknemer nee ja loonbeslag gelegd Zo ja, tot..per maand Ondergetekende verklaart namens de werkgever dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld. Getekend te d.d Naam ondertekenaar: Handtekening en firmastempel: Voor eventuele verificatie kan contact worden opgenomen met: Naam: Tel:

4 VERKLARING HUIDIGE EIGENAAR/BEHEERDER Ondergetekende, verhuurder van het huidige adres, verklaart hierbij dat Naam huurder Huidige adres Ingangsdatum huurovereenkomst. Het huurbedrag per maand bedraagt: er op dit moment - een betalingsachterstand is O ja O nee - voor deze achterstand een betalingsregeling is getroffen O ja O nee er in de afgelopen 2 jaar - een betalingsachterstand is geweest O ja O nee - een vordering aan derden uit handen is gegeven O ja O nee - één of meer vonnissen zijn geweest in verband met een huurachterstand O ja O nee - sommaties zijn gestuurd i.v.m. woongedrag of overlast O ja O nee - een juridische procedure is geweest i.v.m. overlast O ja O nee - een vonnis is geweest i.v.m. overlast O ja O nee - woonfraude is geconstateerd O ja O nee Als u "ja" heeft ingevuld, graag hieronder toelichting/opmerkingen vermelden Naam verhuurder. Contactpersoon. contactpersoon Handtekening en stempel verhuurder Datum,

5 ALGEMENE BEPALINGEN - De verstrekte gegevens zullen strikt persoonlijk worden behandeld. - Met deze aanvraag wordt zonodig één jaar rekening gehouden. Na deze termijn kan op verzoek van de aanvrager verlenging van de aanvraag plaatsvinden. - Aan de ondertekening van dit formulier kan geen recht op toewijzing van een woning worden ontleend. - Een aanvraag kan zonder opgave van redenen worden afgewezen. - Aanvrager dient bij dit formulier een kopie bij te voegen van een legitimatiebewijs, recente loonstrook, een jaaropgaaf van het gehele afgelopen jaar en de arbeidsovereenkomst. Indien aanvrager zelfstandige is, dient men een legitimatiebewijs, een IB60 formulier, uittreksel KvK en recente jaarcijfers bij te voegen - Aanvrager zal bij het tot stand komen van een huurovereenkomst een huurcontract tekenen overeenkomstig het model dat bij de desbetreffende verhuurder gebruikelijk is, te weten: een huurovereenkomst wordt aangegaan voor minimaal 1 of 2 jaar en er geldt een opzegtermijn van 1 of 2 kalendermaanden. - Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen betreffende enige verhuur van een woning worden geacht te zijn gedaan onder voorbehoud, dat vergunningen en toestemming door de eigenaar/rechthebbende zal worden verleend. Mocht achteraf blijken dat geen vergunning van overheidswege en/of toestemming is verkregen, dan zal de verhuur geacht worden niet tot stand te zijn gekomen en zal aan enige mededeling onzerzijds geen enkel recht kunnen worden ontleend jegens ons of jegens derden, wie dan ook, in de ruimste zin des woord. Elk aansprakelijkheid onzerzijds is te dezer zake uitgesloten. - Bij ondertekening van de huurovereenkomst is een waarborgsom verschuldigd, vaak gelijk aan 1 of 2 maanden huur. - Het is aanvrager bekend dat, wanneer een woning wordt aangeboden, er een verhaalsinformatie wordt aangevraagd bij een erkend bureau i.v.m. solvabiliteit en kredietwaardigheid. - indien er geen sprake is van een vast dienstverband; een borgstelling van ouders met legitimatiebewijs en bewijs van inkomsten. - Middels ondertekening van dit formulier geeft aanvrager J.S.M. Hillegersberg Vastgoed B.V. opdracht tot bemiddeling. Bij totstandkoming van een huurovereenkomst worden eenmalige bemiddelingskosten in rekening gebracht van 350,- excl BTW. Wij verrichten dan voor u (indien aan de orde) in het algemeen de volgende werkzaamheden: - Wij verzamelen uw gegevens en stellen u voor aan de verhuurder indien u aan de criteria voldoet. - Wij verzorgen en begeleiden voor u de bezichtigingen. - Wij stellen de huurovereenkomst op en verzorgen alle daarbij behorende documenten. - Wij begeleiden de ondertekening van de huurovereenkomst en verschaffen u informatie hieromtrent. - Tot aan de datum van ingang van de huurovereenkomst verzorgen wij alle correspondentie tussen huurder en verhuurder - Wij zullen zorgdragen voor het incasseren van de waarborgsom en de eerste huurbetaling. - Wij begeleiden de sleuteloverdracht Handtekening aanvrager: Plaats en datum: Formulieren die niet volledig zijn ingevuld, getekend, of waar noodzakelijke bijlagen aan ontbreken, worden niet in behandeling genomen. * doorhalen wat niet van toepassing is

Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage(n), retour.

Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage(n), retour. INSCHRIJFFORMULIER Geachte heer, mevrouw, Bijgaand het inschrijfformulier. Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage(n), retour.

Nadere informatie

Inschrijfformulier Huurwoningen

Inschrijfformulier Huurwoningen Inschrijfformulier Huurwoningen Waar kunt u huren? Oudstraat in te IJsselstein. Indicatie Inkomen Eenverdiener : 4 x de kale huurprijs bruto per maand Tweeverdieners : 6 x de kale huurprijs bruto per maand

Nadere informatie

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Geldigheidsduur inschrijving: 1 jaar ZOEKOPDRACHT t.b.v. het huren van woonruimte 1. AANVRAGER Naam en voornamen : Postcode + woonplaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

Vosbergerhout 89 - Harderwijk

Vosbergerhout 89 - Harderwijk Huurprijs 789,55 per maand (incl. 4,50 servicekosten) Omschrijving EENGEZINSWONING TE HUUR IN DE WOONWIJK DRIELANDEN: Vosbergerhout 89, 3845 EP Harderwijk Fijne TUSSENWONING met vrijstaande houten berging

Nadere informatie

Aanvraagset voor particulieren

Aanvraagset voor particulieren Aanvraagset voor particulieren Zo vraagt u de lening aan U gaat aan de slag met een aantal werkzaamheden aan uw woning. Met uw gemeente of provincie heeft u gesproken over de investering die daarvoor nodig

Nadere informatie

Geachte werkgever, Wij danken u bij voorbaat, mede namens uw werknemer, voor uw medewerking.

Geachte werkgever, Wij danken u bij voorbaat, mede namens uw werknemer, voor uw medewerking. Geachte werkgever, Op dit moment heeft één van uw werknemers een financiering aangevraagd. Als financiële dienstverlener adviseren wij hierbij. Om één en ander in gang te zetten, heeft uw werknemer een

Nadere informatie

voor een Regionale Restauratiefonds-hypotheek

voor een Regionale Restauratiefonds-hypotheek voor een egionale estauratiefonds-hypotheek Aanvraagformulier Inzenden naar: Nationaal estauratiefonds, Antwoordnummer 34, 3860 VE HOEVELAKEN Leeswijzer De aanvrager is de eigenaar van het pand. Voor een

Nadere informatie

Jan van Nassaupark 40 * - Harderwijk

Jan van Nassaupark 40 * - Harderwijk Huurprijs 895,-- per maand Omschrijving NU OOK TE HUUR : Jan van Nassaupark 40, 3844 BN Harderwijk Monumentaal APPARTEMENT gelegen op de bovenste verdieping van één van de gerehabiliteerde gebouwen van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Omschrijving van de woning. Tekening(en) van de woning. Vragenlijst

INHOUDSOPGAVE. Omschrijving van de woning. Tekening(en) van de woning. Vragenlijst Achterom 38 HOORN INHOUDSOPGAVE Χ Χ Χ Χ Omschrijving van de woning Foto s Tekening(en) van de woning Vragenlijst Adres : Achterom 38 Postcode & Plaats : 1621 KV Hoorn Kadastrale gegevens : Gemeente: Hoorn

Nadere informatie

Aanvraagformulier schuldhulpverlening

Aanvraagformulier schuldhulpverlening Aanvraagformulier schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam: Voornaam: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Geslacht: BSN nummer: Anders (verblijfsstatus): Soort legitimatiebewijs:

Nadere informatie

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie

. 1.2 Alle overige inschrijvingen vinden plaats ten kantore van Ready to Rent.

. 1.2 Alle overige inschrijvingen vinden plaats ten kantore van Ready to Rent. BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VAN READY TO RENT B.V. Definities: Ready to Rent B.V. hierna te noemen: Ready to Rent Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan Ready to Rent opdracht heeft verstrekt

Nadere informatie

Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek

Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 1 Algemeen... 5 1.1 Gedragscode hypothecaire financieringen... 5 1.2 Toetsen met betrekking tot kredietwaardigheid

Nadere informatie

Future Wonen houdt zich het recht voor om een woning, zonder opgave van

Future Wonen houdt zich het recht voor om een woning, zonder opgave van ALEMENE VOORWAARDEN Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere verbintenis tussen Future Wonen, de eigenaar die zijn of haar woning via Future Wonen aan een derde partij verhuurt en deze derde

Nadere informatie

Acuut huren: woningverhuur door heel Nederland p. 2. Acuut huren: een veilig gevoel p. 3. Beheer: alle gemak onder één dak p. 4

Acuut huren: woningverhuur door heel Nederland p. 2. Acuut huren: een veilig gevoel p. 3. Beheer: alle gemak onder één dak p. 4 Acuut huren: woningverhuur door heel Nederland p. 2 Acuut huren: een veilig gevoel p. 3 Beheer: alle gemak onder één dak p. 4 Acuut huren op Internet p. 5 Acuut huren : de procedure in het kort p. 6 Q

Nadere informatie

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing)

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing) Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid (let op: dit formulier is digitaal in te vullen, gebruik de TAB-toets om door de in te vullen velden te gaan) Gegevens tussenpersoon of notaris die

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen. hierna te noemen: "NU WONEN BV"

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen. hierna te noemen: NU WONEN BV ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen hierna te noemen: "NU WONEN BV" 1. Definities 1.1. Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die middels bemiddeling door Nu Wonen een woning huurt. De Huurder

Nadere informatie

Leningnummer. Gezinssamenstelling

Leningnummer. Gezinssamenstelling AANVRAAGFORMULIER ONTSLAG HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Met dit aanvraagformulier kunt u ontslag voor hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen. Nadat wij het aanvraagformulier van u hebben ontvangen, zullen

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie voorbeelden

Nadere informatie

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments I Persoonlijke gegevens Belegger Voorletter(s): Titulatuur: Geboortedatum: M / V Achternaam: Geboorteplaats: Adres:

Nadere informatie

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning :

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning : Budget & Bewind Postbus 229 5201 AE 's-hertogenbosch T. 06 456 925 70 E info@budget-bewind.nl W www.budget-bewind.nl Intakeformulier A. Persoonsgegevens Naam : Voorletters : Voornamen : Roepnaam : Geslacht

Nadere informatie

Beleidsregel particuliere woningverbetering, Lelystad-Zuiderzeewijk-

Beleidsregel particuliere woningverbetering, Lelystad-Zuiderzeewijk- Beleidsregel particuliere woningverbetering, Lelystad-Zuiderzeewijk- Atolwijk Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

BeBuB - Mark de Beer - Samen op zoek naar een oplossing

BeBuB - Mark de Beer - Samen op zoek naar een oplossing FORMULIER AANVRAAG BUDGETBEHEER BeBuB - Mark de Beer - Hoe vraagt u aan? U vraagt beschermingsbewind en/of budgetbeheer aan door: dit formulier volledig en naar waarheid in te vullen. het formulier op

Nadere informatie

de persoon of het bedrijf welke zich inschrijft op de website van Makelaar als woningzoekende,

de persoon of het bedrijf welke zich inschrijft op de website van Makelaar als woningzoekende, Studyrent B.V., gevestigd te Taborstraat 4b,3061 EW Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59232296, hierna te noemen: Makelaar ; en de persoon of het bedrijf

Nadere informatie

Vosbergerhout 99 - Harderwijk

Vosbergerhout 99 - Harderwijk Huurprijs 875,-- per maand Omschrijving EENGEZINSWONING TE HUUR IN DE WOONWIJK DRIELANDEN: Vosbergerhout 99, 3845 EP Harderwijk Fijne TUSSENWONING met vrijstaande houten berging voor- en achtertuin met

Nadere informatie

De opdrachtgever verklaart te handelen met toestemming van alle eventuele belanghebbende(n) van het te verhuren object.

De opdrachtgever verklaart te handelen met toestemming van alle eventuele belanghebbende(n) van het te verhuren object. OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING BIJ VERHUUR De opdrachtgever Naam : Voornamen : Geboorteplaats : Geboortedatum : Woon/Correspondentieadres : Postcode, plaats : E-mail adres : Bankrekening : Telefoon thuis

Nadere informatie

PREPENSIOEN met TOESLAG- uitkering Postbus 7016 2280 KA RIJSWIJK

PREPENSIOEN met TOESLAG- uitkering Postbus 7016 2280 KA RIJSWIJK AANVRAAGFORMULIER Stichting Fondsenbeheer PREPENSIOEN met TOESLAG- Waterbouw uitkering Postbus 7016 2280 KA RIJSWIJK 1. Naam : Geboortedatum: Adres : Woonplaats : Deeln.nr. BPF : 2. Burgerlijke staat :

Nadere informatie

Informatiebrochure voor de particuliere verhuurder en belegger O.Z.

Informatiebrochure voor de particuliere verhuurder en belegger O.Z. Informatiebrochure voor de particuliere verhuurder en belegger O.Z. Burgemeester van walsumweg 362-366, 3011 MZ Rotterdam T 010-4110096 F 010-4762693 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Wie zijn wij? 2 Wat kost

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie