Het aanbrengen van veranderingen en toevoegingen door huurder (Z.A.V.-beleid)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het aanbrengen van veranderingen en toevoegingen door huurder (Z.A.V.-beleid)"

Transcriptie

1 ZAV beleid

2 2

3 Het aanbrengen van veranderingen en toevoegingen door huurder (Z.A.V.-beleid) Inleiding U kent het spreekwoord vast wel: eigen haard is goud waard. Dit spreekwoord geeft aan hoeveel waarde mensen hechten aan hun eigen stekje. Dat is ook logisch. Een groot deel van ons leven brengen we binnenshuis door. De huiselijke omgeving probeert iedereen daarom zoveel mogelijk af te stemmen op de persoonlijke wensen. Dit inrichten blijft niet beperkt tot het aanbrengen van een nieuw behangetje. Steeds meer worden luxueuzere voorzieningen aangebracht. Denkt u eens aan het plaatsen van een ligbad, een inbouwkeuken of een extra dakraam of het betegelen van een douche- en toiletruimte. Woningbouwvereniging De Goede Woning-Neerijnen (lees verder DGW- N) vindt dat de huurders de woning, waar dat kan, zo aan mogen passen dat zij er met plezier kunnen wonen. Toch zal altijd de afweging gemaakt moeten worden of de wijzigingen geen schade leveren aan de kwaliteit en de verhuurbaarheid van de woning. De behoefte aan verbetering(en) van de ene huurder behoeft bovendien nog niet de behoefte van een andere huurder te zijn. Afweging is dus altijd noodzakelijk. Verbouwen kost vaak veel tijd en geld. Het is dan ook van belang vooraf te weten of een wijziging voldoet aan de eisen die DGW-N aan kwaliteit en verhuurbaarheid stelt. Daarnaast is het handig te weten of deze wijziging gehandhaafd kan blijven als u de woning verlaat. Vandaar deze brochure. Leest u deze eens rustig door. Heeft u na het lezen nog vragen, dan kunt u contact opnemen met DGW-N, afdeling Technische Dienst. Het telefoonnummer is De afdeling is te bereiken iedere werkdag tussen en uur en s-woensdags tussen en uur. Ook is er de mogelijkheid via in contact te komen met de opzichter. 3

4 Toestemming is nodig Wanneer een huurder één of meer wijzigingen in de woning wil aanbrengen, is daar in principe altijd toestemming van DGW-N voor nodig (artikel 9 Algemene Huurvoorwaarden). Deze toestemming moet vooraf worden aangevraagd en gegeven. Pas als de toestemming door DGW-N is verleend, kan met de werkzaamheden worden begonnen. Het is niet voor niets dat DGW-N deze regel hanteert. Ook als de huurder later de woning verlaat, moet de woning verhuurbaar blijven. Wijzigingen mogen de verhuurbaarheid dus niet schaden. Daarnaast heeft DGW-N te maken met wettelijke voorschriften zoals het Bouwbesluit. Ook zijn bij sommige wijzigingen de belangen van de buren in het geding. Die moeten immers ook gewaarborgd blijven. Wel is er een aantal zaken waarvoor geen toestemming nodig is (afwijkingen van de hoofdregel). Deze wijzigingen worden hieronder apart behandeld en vindt u in de tabel achterin deze brochure als een aparte categorie benoemd. Wanneer de huurder een wijziging gaat aanbrengen, moet er altijd gehandeld worden zoals in deze brochure is beschreven. Dat geldt dus ook voor wijzigingen waarvoor geen toestemming nodig is. Ook hier geldt immers dat de verhuurbaarheid niet geschaad mag worden en dat de wijzigingen volgens de wettelijke voorschriften èn kwalitatief goed uitgevoerd moeten zijn. Bij het beoordelen van een wijziging zijn er drie mogelijkheden: 1. er wordt toestemming gegeven; 2. er is geen toestemming nodig; 3. er kan geen toestemming worden gegeven. Wij zullen deze drie mogelijkheden uitleggen. 4

5 1. Wijzigingen waarvoor toestemming kan worden gegeven Er zijn uiteraard een groot aantal wijzigingen in en om uw woning waar u toestemming voor krijgt. In het overzicht kunt u lezen welke wijzigingen dat zijn. In principe wordt voor alle wijzigingen die onder kolom 2 en 3 van het overzicht genoemd zijn, toestemming gegeven, mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vindt u verderop in deze brochure (blz 6). Wanneer u toestemming heeft (aan-)gevraagd krijgt u van DGW-N daar een antwoord(brief) op. Als u toestemming krijgt staan in deze brief altijd de voorwaarden vermeld die in dat geval van toepassing zijn. U weet dan dus waar u aan toe bent. Twijfelt u of er voor een wijziging toestemming nodig is, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. GOEDE VERZEKERING IS VAN BELANG De wijzigingen die een huurder aanbrengt dient hij zelf te verzekeren. Alle zaken die een huurder toevoegt, zijn voor rekening van de huurder. De waarde van de wijzigingen kunt u bij de meeste verzekeringsmaatschappijen op de inboedelverzekering als huurderbelang meeverzekeren. Als huurder bent u tenslotte ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de door u aangebrachte wijziging(en). Wij raden u aan hiermee rekening te houden. 2. Wijzigingen waarvoor geen toestemming nodig is Er zijn wijzigingen die u mag uitvoeren zonder daar eerst toestemming voor te vragen. Wij noemen de meest voorkomende wijzigingen: binnen schilder-, saus- en behangwerkzaamheden het vervangen van kranen het leggen van vloerbedekkingen, zoals zeil en laminaat (m.u.v. hoogbouw) aansluiten van ander, vergelijkbaar sanitair Uiteraard dienen deze wijzigingen vakkundig te worden uitgevoerd. U draagt daarvoor de verantwoordelijkheid. 5

6 3. Wijzigingen waarvoor geen toestemming wordt gegeven Voor een aantal wijzigingen krijgt u geen toestemming. Dat kan verschillende redenen hebben. Het kan DGW-N belemmeren in de uitvoering van het onderhoud (denk hierbij aan bereikbaarheid ten behoeve van schilderwerk) en/of de verhuurbaarheid op termijn nadelig beïnvloeden. Maar het kan ook geluidsoverlast veroorzaken, gevaar opleveren of het aanzicht van de woning totaal veranderen. Wij noemen de belangrijkste wijzigingen waarvoor geen toestemming gegeven wordt: wijzigingen waarbij het gevelaanzicht ingrijpend verandert (bijvoorbeeld een afdakje boven de voordeur en een dakkapel aan de voorzijde van de woning) buitenschilderwerk (dit wordt in opdracht van DGW-N uitgevoerd) het verwijderen van trapleuningen en traphekken een afzuigkap met motor aansluiten op de afvoer van de mechanische ventilatie het aansluiten van een cv-installatie op de open haard (moeder kachel) plavuizen leggen op houten vloeren plavuizen of andere harde vloerbedekking leggen in appartementen en HAT-woningen dierenverblijven op balkon plaatsen rolluiken of zonwering op de kozijnen monteren wijzigingen aan de ruimtelijk indeling van de woning die de verhuurbaarheid en/of het inplaatsingsbeleid van DGW-N met betrekking tot doelgroepen (ernstig) kunnen verstoren. 6

7 TOESTEMMING VRAGEN Voor de meeste wijzigingen in of aan de woning moet u dus toestemming vragen. Puntsgewijs kunt u hieronder lezen wat daarbij van belang is: 1. Alle aanvragen moeten schriftelijk bij DGW-N worden ingediend 2. De aanvraag moet voorzien zijn van een korte beschrijving en zonodig van een tekening. 3. Voor een aantal wijzigingen is een omgevingsvergunning van de gemeente nodig. U kunt hierbij denken aan een garage of een tuinhuisje. 4. DGW-N streeft ernaar u binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag een bevestiging te sturen. 5. Alle wijzigingen worden door DGW-N gecontroleerd. Dit kan tijdens of na de uitvoering gebeuren maar ook bij de huuropzegging. Dit laatste gebeurt als het maar om kleine wijzigingen gaat. Daarom dient u voordat u met de werkzaamheden aanvangt aan DGW-N te melden wanneer u ermee begint. 6. Als DGW-N een verzoek afwijst dan wordt de reden hiervan vermeld. DE VOORWAARDEN Ongeacht of u vooraf wel of geen toestemming nodig heeft van DGW-N: Alle wijzingen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hieronder kunt u lezen welke voorwaarden dat zijn. 1. Wijzigingen moeten van een goede technische kwaliteit zijn en voldoen aan wettelijke voorschriften. De woning als geheel moet na de wijziging van tenminste gelijkwaardige technische kwaliteit zijn als daarvoor. 2. De kosten van de wijziging komen voor rekening van de huurder. 3. De werkzaamheden dienen vakkundig te worden uitgevoerd. 4. Wijzigingen mogen geen schade, overlast of gevaar veroorzaken voor huurder, verhuurster of omwonenden. 7

8 5. Installaties dienen door een erkend installateur zijn aangebracht inclusief keuringsrapport. 6. Wijzigingen mogen het onderhoud aan woning niet bemoeilijken. 7. Wijzigingen moeten een woning niet minder verhuurbaar maken. Dat wil zeggen dat het door de wijziging niet moeilijker moet worden nieuwe kandidaten te vinden voor die woning. 8. De huurder is verantwoordelijk voor het onderhoud en de verzekering van de aangebrachte wijziging. 9. Ook na de ontbinding van het huurcontract blijft de vertrekkende huurder verantwoordelijk voor (het herstel van) verborgen gebreken in door hem/haar aangebrachte wijzigingen. Daarbij zijn inbegrepen ondeskundig/ondeugdelijk aangebrachte wijzigingen. DGW-N bepaalt of een wijziging aan deze eisen voldoet. ALS U VERHUIST.. Als u de huurovereenkomst opzegt komt de opzichter een inspectie in de woning houden. Hierbij let hij ook op de aangebrachte wijzigingen. De opzichter geeft dan aan wat er met de wijzigingen moet gebeuren. In alle gevallen waarin toestemming nodig was en u die heeft gekregen, wordt daarbij uitgegaan van de afspraken die met u bij de toestemmingsverlenging waren gemaakt. Er zijn drie mogelijkheden. 1. De wijziging moet door de vertrekkende huurder verwijderd worden; 2. De wijziging wordt door DGW-N geaccepteerd en mag dus blijven zitten; 3. De wijzingen wordt door de nieuwe huurder overgenomen. Deze mogelijkheden zullen wij achtereenvolgens bespreken. 8

9 1. De wijziging moet door de vertrekkende huurder verwijderd worden Dit geldt bijvoorbeeld voor wijzigingen die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid, zoals: - asbesthoudende materialen (o.a. golfplaten) en vinyl vloerbedekking; - kunststof schroten En uiteraard alle wijzigingen die niet aan de voorwaarden voldoen. 2. De wijziging wordt door DGW-N geaccepteerd en mag dus blijven zitten U kunt de wijziging laten zitten als: - u vooraf schriftelijke toestemming heeft gekregen voor de wijziging; - u de richtlijnen van DGW-N heeft gevolgd; - deze zich in goede staat bevindt; - bij installaties een keuringsrapport door erkend installateur aanwezig is. Voorbeelden van deze wijzigingen zijn: douche-verbetering, andere wandof vloertegels (denkt u hierbij aan voldoende reservetegels), een andere toiletpot en een extra dakraam. Als DGW-N wijzigingen accepteert, draagt zij in het vervolg ook de zorg voor onderhoud, dan wel de vervanging op basis van de oorspronkelijke staat. Wel blijft u verantwoordelijk voor (het herstel van) verborgen gebreken. Voor wijzigingen wordt in principe nooit een vergoeding gegeven. Hierop zijn een paar uitzonderingen. U kunt hierbij denken aan: een cv-installatie, isolatieglas en uitbreidingen. Uiteraard dienen deze wijzigingen aan onze voorwaarden te voldoen en dient de vergoeding bij de toestemmingverlening (dus vooraf) te zijn overeengekomen. In dat geval is de vergoeding gebaseerd op de restwaarde. Het onderhoud komt hierna voor rekening van DGW-N. 9

10 Er zijn voorts een aantal zaken die altijd gehandhaafd mogen blijven mits deze uiteraard van goede kwaliteit zijn. Een voorbeeld hiervan is de tuininrichting. U kunt hierbij denken aan de beplanting, het gazon, extra bestratingen of een schrobputje. Als de nieuwe huurden de tuin niet mooi vindt, kan hij deze immers naar eigen inzicht inrichten c.q. aanleggen. Bovenstaande wordt ten allen tijde door de opzichter bepaald. 3. De wijziging wordt door de nieuwe huurder overgenomen Als de nieuwe huurder wijzigingen overneemt, komt het onderhoud voor zijn/haar rekening. Onveilige zaken mogen nooit overgedragen worden. Als er een wijziging is aangebracht die niet aan alle eisen voldoet maar wel veilig is, kan de nieuwe huurder ervoor kiezen deze wijziging over te nemen. De nieuwe huurder is dan verantwoordelijk voor de wijziging. Hiervoor worden bij de acceptatie van de woning afspraken gemaakt en schriftelijk vastgelegd. De nieuwe huurder is verplicht de wijziging bij het verlaten van de woning te verwijderen. Tenzij de volgende huurder onder dezelfde voorwaarden het gewijzigde overneemt. Wel blijft de vetrekkende huurder in dit geval verantwoordelijk voor (het herstel van) verborgen gebreken. Bij de toewijzing van woonruimte wordt geen rekening gehouden met aangebrachte wijzigingen. DGW-N bepaald op grond van de geldende regels wie de opvolgende huurder wordt. DGW-N bemiddelt niet tussen vertrekkende en toekomstige huurder bij mogelijke overname van wijzigingen. Er kan ook geen rekening gehouden worden met mogelijke vergoedingen die vertrekkende huurders aan toekomstige huurders vragen voor overname. Stofferingen mogen in principe altijd overgedragen worden aan de opvolgende huurders, indien de nieuwe huurders daar prijs op stellen, tenzij de woning door DGW-N zodanig gerenoveerd/ verbeterd wordt, dat bij uitvoering hiervan schade aan stoffering e.d. niet te voorkomen is. 10

11 Geen nieuwe huurder bekend DGW-N is niet aansprakelijk voor het niet (tijdig) bekend zijn van een nieuwe huurder. Is er geen nieuwe huurder bekend bij het einde van de overeenkomst, dan zijn er twee mogelijkheden. 1. De vertrekkende huurder verwijdert alle wijzigingen en zorgt voor herstel in goede en bruikbare staat. 2. De vertrekkende huurder wordt eventueel in de gelegenheid gesteld met de nieuwe huurder- zodra deze bekend is- afspraken te maken. Als de nieuwe huurder bekend is, heeft de vetrekkende huurder tot de inlevering van de sleutels de gelegenheid om tot overeenstemming te komen. Indien deze de nieuwe huurder alles wat nog aan wijzingen resteert overneemt, is de huur gedurende deze tijd voor rekening van DGW-N. Wordt er geen overeenstemming bereikt, dan krijgt de vetrekkende huurder hooguit één week de gelegenheid om de woning alsnog te ontruimen en beschadigingen c.q. tekortkomingen te herstellen. Als de vertrekkende huurder dit nalaat, dan laat DGW-N dit uitvoeren op kosten van de vertrekkende huurder. De huur gedurende deze periode (dus maximaal twee weken) is voor de rekening van de vertrekkende huurder. ALLES IN EEN OVERZICHT In het hierna volgende overzicht is door middel van de cijfers 1, 2 en 3 aangegeven wat er bij huurbeëindiging met de wijziging moet gebeuren. Wij hebben geprobeerd zo veel mogelijk wijzigingen hierin op te nemen. Deze lijst is echter niet volledig. Als een door u voorgenomen wijziging niet genoemd wordt, kunt u het beste contact met ons opnemen. Niet genoemde wijzigingen zijn ter beoordeling van DWG-N. 11

12 Toelichting van de codes: 1. Ongedaan maken De vertrekkende huurder zorgt voor herstel in goede en bruikbare staat (de standaarduitvoering). 2. Overname door DWG-N; de wijziging mag gehandhaafd blijven Deze wijzigingen mogen altijd blijven zitten, ze horen nu bij de standaarduitvoering van de woning. Ook als de opvolgende huurder deze niet mooi vindt. DGW-N draagt zorg voor het onderhoud. Bij ernstige schade wordt de wijziging in principe in de standaard uitvoering hersteld. Met de nieuwe huurder kan ook tot een andere uitvoering worden overeengekomen. Met hem worden ook afspraken over onderhoud en onderhoudsniveau gemaakt. De vertrekkende huurder blijft verantwoordelijk voor (het herstel van) verborgen gebreken. 3. Overname door de nieuwe huurder Onderhoud en herstel zijn voor rekening van de nieuwe huurder. Als de vertrekkende en nieuwe huurder niet tot overstemming komen, dan dient de vertrekkende huurder deze wijzigingen te verwijderen en te zorgen voor herstel in goede en bruikbare staat (de standaarduitvoering) binnen de daarvoor gestelde termijn. De vertrekkende huurder blijft verantwoordelijk voor (het herstel van) verborgen gebreken. Alles wat in deze tekst is vermeld is van toepassing, tenzij bij de toestemmingsverlening anders is overeengekomen. 12

13 Wijzigingen Wat te doen bij in en aan de woning huurbeëindiging Indeling van de woning samenvoeging kamers,mits er 1 woonkamer en tenminste 2 slaapkamers overblijven zolder bruikbaar gemaakt als hobbykamer aangebrachte vlizotrap of vaste trap keuken in relatie tot de woonkamer open of dichtgemaakt Algemeen binnendeur vervangen binnendeur verwijderd verwijderde vaste kasten wandschrootjes fijne sierpleister (tot 3mm) steenstrips en/of grof (sier)pleister plavuizen op betonvloeren (mits 10% reservertegels aanwezig zijn) plavuizen op houten vloeren vensterbanken (vervangen) schoorsteenkanaal (verwijderd) schilderwerk tegels dakraam of dakkapel aan achterzijde lijmresten op de trap(pen)/vloer(en) Kattenluik in deur 13

14 Wijzigingen Wat te doen bij in en aan de woning huurbeëindiging Algemeen (vervolg) gewijzigde plafondafwerkingen, zoals balken; schroten; plaatmateriaal e.d. (m.u.v.kunststof schroten) zelf aangebracht isolatieglas; spouwmuurisolatie; vloerisolatie; dakisolatie aanbouw aan woning: bijkeuken; keuken; inclusief hiertoe eventueel verwijderde achtergevelpui bijgebouwen los van de woning: garage; berging bijgebouwen los van de woning: tuinhuis; hondenhok; kippenhok; duivenhok e.d. dierenverblijf op balkon Woonkamer open haard Keuken betegeld of hertegeld (mits 10% reserve tegels aanwezig zijn) aanrechtblad (vervangen) front van keukenblok of kastjes (gewijzigd/vervangen) keukenblok (verplaatst/vervangen/verlengd) bovenkastjes 14

15 Wijzigingen Wat te doen bij in en aan de woning huurbeëindiging Keuken (vervolg) afzuigkap geplaatste inbouwkeuken en apparatuur afzuigkap met motor aangesloten op afvoer mechanische ventilatie Toilet toiletpot (vervangen) stortbak (vervangen) fonteintje (aangebracht) vloer en/of wanden betegeld Trapopgang trapleuningen en traphekken (verwijderd) Vlizotrap of vaste trap naar zolder (aangebracht) 15

16 Wijzigingen Wat te doen bij in en aan de woning huurbeëindiging Douche lavet verwijderen en vervangen door douche & wastafel ligbad; douchebak; douchecabine; badmeubel etc. douchegarnituur extra toilet (aangesloten op riool Ø 110 mm) vloer en/of wanden (opnieuw) betegeld straalkachel Installaties wasmachine-aansluiting cv-installatie of combiketel extra radiator (m.u.v. zolder en/of berging) uitbreiding elektra-installatie buitenkraan geiser boiler aansluiting cv-installatie op de open haard (moederkachel) verlichtingsspotje in diverse ruimten 16

17 Wijzigingen Wat te doen bij in en aan de woning huurbeëindiging Tuin zonnescherm rolluiken extra bestratingen schrobputje pergola s tuininrichting vijver erfafscheidingen verlichtingen verhoogde borders tegen woning/schuur bomen/struiken (hoog) bomen/struiken boven 2 meter hoog Berging omzetting tussenwand onder afdak tot buitenwand betimmeringen tegen wand of dak isolatie tegen buitenwanden of daken electra 17

18 18

19 19

20 Koningsstraat 19, 4175 AE Haaften, Tel:

ZAV-beleid. Inleiding. beleid Zelf Aangebrachte Veranderingen Volksbelang. Datum: mei 2016

ZAV-beleid. Inleiding. beleid Zelf Aangebrachte Veranderingen Volksbelang. Datum: mei 2016 ZAV-beleid Betreft: Datum: mei 2016 beleid Zelf Aangebrachte Veranderingen Volksbelang Inleiding Voor iedereen een thuis betekent wonen in een huis naar uw smaak. Volksbelang geeft u graag de ruimte om

Nadere informatie

Het Klus ABC van Sité

Het Klus ABC van Sité Alle veranderingen en aanpassingen aan uw woning in één duidelijk overzicht! Het Klus ABC van Sité Thuis in woondiensten Welkom thuis! Uw huis, u wilt er graag een thuis van maken. Huurt u bij Sité dan

Nadere informatie

Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken

Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken U wilt een eigen plek, die voldoet aan al uw wensen? Dat kan! Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt. Daarom kunt u uw woning

Nadere informatie

A Aanbouw Aan-/uitbouw woning aanbrengen x x Schuifpui aanbrengen. Afdak Luifel / afdak aanbrengen. Bel Elektrische bel aanbrengen

A Aanbouw Aan-/uitbouw woning aanbrengen x x Schuifpui aanbrengen. Afdak Luifel / afdak aanbrengen. Bel Elektrische bel aanbrengen A Aanbouw Aan-/uitbouw woning aanbrengen Schuifpui aanbrengen Afdak Luifel / afdak aanbrengen Antenne Antenne / zendmast aanbrengen* Schotelantenne aanbrengen* B Beglazing (zie isolatie) Bel Elektrische

Nadere informatie

W Wo on niing v ng e v rander e en randeren regionaal & betrokken regionaal & betrokken

W Wo on niing v ng e v rander e en randeren regionaal & betrokken regionaal & betrokken Woning veranderen regionaal regionaal & betrokken betrokken Woning veranderen U huurt een woning van R&B Wonen, een verstandige keuze en hopelijk naar alle tevredenheid. Maar wie droomt er nu niet van

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) NOVEMBER 2015

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) NOVEMBER 2015 Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) NOVEMBER 2015 Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) Als u wilt klussen in uw woning, geeft Woonpartners u daar graag de ruimte voor. Voor het aanbrengen van veranderingen

Nadere informatie

regionaal & betrokken Woning veranderen

regionaal & betrokken Woning veranderen regionaal & betrokken Woning veranderen Woning veranderen U huurt een woning van R&B Wonen, een verstandige keuze en hopelijk naar alle tevredenheid. Maar wie droomt er nou niet van een mooiere badkamer,

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorziening. Toestemming. Overname

Zelf Aangebrachte Voorziening. Toestemming. Overname Klussen in huis 2 Een luxe keuken.. Een riant ligbad.. Een mooi tuinhuisje.. Natuurlijk richt u uw woning graag naar eigen smaak in. Woonservice Urbanus begrijpt dit en staat daar in principe positief

Nadere informatie

Klussen en verbouwen. Vraag advies aan onze opzichter. Vuistregels over asbest. Overname van aanpassing bij verhuizen.

Klussen en verbouwen. Vraag advies aan onze opzichter. Vuistregels over asbest. Overname van aanpassing bij verhuizen. Klussen en verbouwen Wat is wel en niet toegestaan op het gebied van klussen en verbouwen? Heeft u wel of geen toestemming vooraf nodig voor uw verbouwing? Raadpleeg de klustabellen (vanaf pagina 20) en

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen

Zelf uw woning veranderen Zelf uw woning veranderen U richt uw woning natuurlijk in naar eigen smaak en wens. Maar soms wilt u ook wat wijzigen in of aan de woning zelf. Wij werken daar graag aan mee. Voordat u aan de slag gaat

Nadere informatie

Ik wil mijn woning veranderen

Ik wil mijn woning veranderen Ik wil mijn woning veranderen Let even op de spelregels Wie weet wilt u een dakraam plaatsen om op zolder meer licht te hebben. Het kan ook zijn dat u uw badkamer wilt verfrissen met nieuwe tegels. Dat

Nadere informatie

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) 1 2 3 4 5 6 A ALGEMEEN

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) 1 2 3 4 5 6 A ALGEMEEN A ALGEMEEN Aansluitingen Aardlekschakelaar Gekeurd door erkend installateur. Airco (buitenunit) Elektra (uitbreiding groepen) Gekeurd door erkend installateur. Elektra berging Gekeurd door erkend installateur.

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen. De spelregels

Zelf uw woning veranderen. De spelregels Zelf uw woning veranderen De spelregels U maakt van uw huis uw thuis. Alleen al door de inrichting die u kiest, brengt u een eigen sfeer in uw woning. Misschien wilt u een stap verder gaan en wilt u ook

Nadere informatie

ZAV-wijzer. Overzicht mogelijke veranderingen. onderhoud bij een volgende huurder. Goedkeuringsrapport of nota nodig. Geen toestemming en mag niet

ZAV-wijzer. Overzicht mogelijke veranderingen. onderhoud bij een volgende huurder. Goedkeuringsrapport of nota nodig. Geen toestemming en mag niet Aan- en verbouw van de woning Aanbouw/bijkeuken aan woning Ja Ja 4500,- 20 1 Ja Ontwerp en uitvoering in overleg met Volksbelang Afdak of luifel aanbrengen aan woning Ja Nee - - 3 Nee Bij alleen overname

Nadere informatie

ZAV KLUSSEN NAAR WENS

ZAV KLUSSEN NAAR WENS KLUSSEN NAAR WENS De algemene spelregels Wilt u uw woning aanpassen aan uw persoonlijke smaak en woonwensen? Dat kan. WormerWonen vindt het goed als huurders veranderingen of voorzieningen aanbrengen in

Nadere informatie

Klussen in de woning Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) beleid Woningstichting Sint Antonius van Padua

Klussen in de woning Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) beleid Woningstichting Sint Antonius van Padua Klussen in de woning Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) beleid Woningstichting Sint Antonius van Padua Wilt u uw woning naar eigen wens opknappen of zelf veranderingen aanbrengen in uw huurwoning? Woningstichting

Nadere informatie

Kluswijzer. Wat mag wel en wat mag niet? www.devooruitgang.com

Kluswijzer. Wat mag wel en wat mag niet? www.devooruitgang.com Kluswijzer Wat mag wel en wat mag niet? www.devooruitgang.com Wat mag u veranderen aan uw woning? Voor welke veranderingen heeft u toestemming nodig? In deze brochure vindt u de spelregels en handige tips.

Nadere informatie

Veel voorkomende veranderingen

Veel voorkomende veranderingen uitgave juli 2015 Veel voorkomende veranderingen Wel of niet achterlaten in de woning? Bijlage bij de folder Veranderingen aan de woning Indeling woningen JA NEE JA NEE Kattenluik * Verwijderen/aanbrengen

Nadere informatie

Uw woning zelf veranderen

Uw woning zelf veranderen Uw woning zelf veranderen Natuurlijk wilt u zich thuis voelen in uw woning. QuaWonen geeft u de vrijheid om uw woning aan te passen aan uw eigen smaak en wensen. Daarom kan er heel veel als het gaat om

Nadere informatie

Overzicht van meest voorkomende aanpassingen

Overzicht van meest voorkomende aanpassingen Toelichting Overzicht van meest voorkomende aanpassingen Indeling woning Verwijderen niet dragende binnenmuur Verwijderen dragende binnenmuur berekening nodig van erkend constructeur Verwijderen van vaste

Nadere informatie

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) 1 2 3 4 5 6 A ALGEMEEN

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) 1 2 3 4 5 6 A ALGEMEEN A ALGEMEEN 1. Aansluitingen Aardlekschakelaar Gekeurd door erkend installateur. Airco (buitenunit) Elektra (uitbreiding groepen) Gekeurd door erkend installateur. Elektra berging Gekeurd door erkend installateur.

Nadere informatie

KLUSOVERZICHT LAURENTIUS

KLUSOVERZICHT LAURENTIUS Wilt u een klus aanvragen? Ga naar /zelf-klussen INDELING Aan- of bijbouwen ja in overleg in overleg ja 1 ja Ontwerp en uitvoering in overleg met en afhankelijk van goedkeuring Laurentius. Dakkapel plaatsen

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Zelf klussen in uw woning Talis vindt het belangrijk dat u uw woning naar eigen inzicht kunt veranderen. Aan de andere kant hebben wij er belang bij om uw woning weer goed te kunnen verhuren als u gaat

Nadere informatie

Veranderingen aan de woning

Veranderingen aan de woning Veranderingen aan de woning Spectrum Wonen Bezoekadres Larenseweg 28 Lochem www.spectrumwonen.nl Openingstijden Maandag t/m donderdag van 08.30 t/m 16.30 uur Vrijdag van 08.30 uur t/m 12.30 uur Veranderingen

Nadere informatie

Veranderingen aan de woning. Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming?

Veranderingen aan de woning. Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming? Veranderingen aan de woning Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming? De Zes Kernen wil graag dat u van uw woning kunt genieten. Wilt u uw woning naar eigen smaak inrichten? En hoort

Nadere informatie

Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet?

Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet? 48 Huren bij Stadgenoot Tabel 1 Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet? Hoofdstuk 5 van dit boekje gaat over zelf klussen in uw woning. Lees het goed door voor u begint. In de tabel op de volgende pagina

Nadere informatie

Spelregels bij woningaanpassingen

Spelregels bij woningaanpassingen Spelregels bij woningaanpassingen In dit overzicht staan verschillende woningaanpassingen. Bij iedere aanpassing is aangeven of u toestemming nodig heeft en of de aanpassing in de woning kan blijven als

Nadere informatie

Wonen naar eigen wens. Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV)

Wonen naar eigen wens. Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) Wonen naar eigen wens Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) Wonen naar eigen wens Wat zijn zelf aangebrachte veranderingen? 3 U gaat veranderingen aanbrengen 4 U gaat verhuizen 6 U bent de nieuwe huurder

Nadere informatie

Veranderingen aan de woning

Veranderingen aan de woning uitgave juli 2015 Veranderingen aan de woning Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming? De Zes Kernen wil graag dat u van uw woning kunt genieten. Wilt u uw woning naar eigen smaak inrichten?

Nadere informatie

Veranderingen in en aan uw woning Wat moet u weten?

Veranderingen in en aan uw woning Wat moet u weten? Veranderingen in en aan uw woning Wat moet u weten? Door uw woning naar uw eigen smaak, wensen en inzicht in te richten, maakt u van uw huis een thuis. Daarom wil Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

Tabel 1 Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet?

Tabel 1 Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet? Gids voor goed wonen 53 Tabel 1 Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet? Hoofdstuk 5 van dit boekje gaat over zelf klussen in uw woning. Lees het goed door voor u begint. In de tabel op de volgende pagina

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV)

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Veranderen, aanpassen of verbouwen van uw huurwoning Wat mag wel en wat mag niet? Of u nu een woning huurt of huiseigenaar

Nadere informatie

ZAV zelf aangebrachte veranderingen

ZAV zelf aangebrachte veranderingen ZAV zelf aangebrachte veranderingen In deze folder leest u meer over de voorzieningen die u zelf in uw woning kunt aanbrengen en de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Veranderen mag! Mensen zijn allemaal

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Huurcontract en regelgeving Zelf klussen in uw woning U wilt graag uw huis aan uw persoonlijke smaak en wensen aanpassen. Wellicht wilt u een andere kleur schilderwerk of een nieuw behang. Deze eenvoudige

Nadere informatie

Verbetering Mag dit? aanbrengen dakisolatie (binnenzijde) aanbrengen mechanische ventilatie aanbrengen natuurlijke ventilatie

Verbetering Mag dit? aanbrengen dakisolatie (binnenzijde) aanbrengen mechanische ventilatie aanbrengen natuurlijke ventilatie Verbetering aanbrengen dakisolatie (binnenzijde) aanbrengen mechanische ventilatie aanbrengen natuurlijke ventilatie aanbrengen rook- en/of brandmelders aanbrengen vloerisolatie aanleg aardlek aansluiting

Nadere informatie

Zelf aangebrachte woningveranderingen

Zelf aangebrachte woningveranderingen thuis in wonen! Zelf aangebrachte woningveranderingen Woningveranderingen In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn als u zélf uw woning wilt veranderen en aan wilt passen aan uw eigen wensen. Bij

Nadere informatie

klussen in de woning wegwijzer

klussen in de woning wegwijzer klussen in de woning wegwijzer Welke klussen kan ik in mijn huurwoning zelf doen en welke niet? Wat zijn hiervoor de richtlijnen? Voor welke klussen kan ik een krijgen? Mogen veranderingen blijven zitten

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen onbelemmerd de ruimte 2 Wonen in je eigen huis Iedereen wil zich prettig voelen in zijn huis. Hij wil de woning aanpassen aan zijn persoonlijke smaak en wensen. In een koopwoning

Nadere informatie

Zelf veranderingen aanbrengen

Zelf veranderingen aanbrengen Zelf veranderingen aanbrengen Zelf veranderingen aanbrengen PAGINA 2 ZELF VERANDERINGEN AANBRENGEN Zelf veranderingen aanbrengen Uw huis is een plek waar u zich thuis voelt. U wilt uw woning naar eigen

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV)

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) Wilt u iets veranderen aan uw woning? RWS biedt u de mogelijkheid om uw woning naar uw eigen smaak in te richten zodat u zich er thuis voelt. Veranderingen die u zelf

Nadere informatie

Klussen en verbeteren. waar je thuis bent...

Klussen en verbeteren. waar je thuis bent... Klussen en verbeteren waar je thuis bent... Maak van uw huis uw thuis Wij vinden het belangrijk dat u zich heem voelt in uw woning. Daarom kunt u de woning naar eigen smaak inrichten en veranderen. In

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Zelf Aangebrachte Voorzieningen Zelf Aangebrachte Voorzieningen Veranderingen aanbrengen in uw huurwoning In deze brochure kunt u ons beleid lezen over Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV). Hoewel we de brochure met uiterste zorg hebben

Nadere informatie

Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Veranderen onder voorwaarden Let ook op overheidsregels Staat de door u geplande verandering niet

Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Veranderen onder voorwaarden Let ook op overheidsregels Staat de door u geplande verandering niet Klusrecht Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Aan de binnenzijde van uw gehuurde woning mag u veranderingen en toevoegingen aanbrengen, onder de voorwaarde dat deze zonder noemenswaardige kosten

Nadere informatie

Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning

Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning Inhoudsopgave 3 Spelregels voor het zelf aanbrengen of veranderen van voorzieningen in uw woning 4 Wat zijn Zelf Aangebrachte Voorzieningen?

Nadere informatie

Wonen op maat. Wat moet u doen als u uw woning wilt veranderen?

Wonen op maat. Wat moet u doen als u uw woning wilt veranderen? > Wonen op maat Wonen op maat In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn als u zélf uw woning wilt veranderen en aan wilt passen aan uw eigen wensen. Bij een woningverandering is het belangrijk dat

Nadere informatie

Klussen in huis. Inleiding. Toestemming. Toestemming aanvragen

Klussen in huis. Inleiding. Toestemming. Toestemming aanvragen in Klussen in huis Inleiding Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV s) in huurwoningen van Woningstichting de Zaligheden (WSZ). De woning die u van WSZ huurt, wilt u graag inrichten naar uw eigen smaak.

Nadere informatie

KLUSSEN IN UW WONING. Wat mag u wel of niet laten zitten als u verhuist? KLUSSEN

KLUSSEN IN UW WONING. Wat mag u wel of niet laten zitten als u verhuist? KLUSSEN KLUSSEN IN UW WONING Wat mag u wel of niet laten zitten als u verhuist? KLUSSEN 2 KLUSSEN IN UW WONING U mag uw woning naar eigen smaak en inzicht aanpassen. Daarvoor gelden wel een aantal regels en voorwaarden.

Nadere informatie

Let op: sommige wijzigingen kunnen wel in eengezinswoningen, maar niet in etagewoningen/appartementen worden uitgevoerd.

Let op: sommige wijzigingen kunnen wel in eengezinswoningen, maar niet in etagewoningen/appartementen worden uitgevoerd. Klussenoverzicht Let op: sommige wijzigingen kunnen wel in eengezinswoningen, maar niet in etagewoningen/appartementen worden uitgevoerd. Pré Wonen houdt zich het recht voor in bepaalde gevallen anders

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) MAART 2017

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) MAART 2017 Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) MAART 2017 Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) Als u wilt klussen in uw woning, geeft Woonpartners u daar graag de ruimte voor. Voor het aanbrengen van veranderingen

Nadere informatie

Woningverandering/ ZAV beleid

Woningverandering/ ZAV beleid 1 april 2011 Woningverandering/ ZAV beleid Baston Mercurion 20 6903 PZ Zevenaar Postbus 54 6900 AB Zevenaar Tel: 0316-58 03 58 Fax: 0316-52 38 30 info@baston.nl www.baston.nl Maak van uw huis een thuis

Nadere informatie

ZELF UW WONING VERANDEREN? Clavis geeft hierin vrijheid en denkt graag met u mee.

ZELF UW WONING VERANDEREN? Clavis geeft hierin vrijheid en denkt graag met u mee. ZELF UW WONING VERANDEREN? Clavis geeft hierin vrijheid en denkt graag met u mee. ZELF UW WONING VERANDEREN? Clavis geeft hierin vrijheid en denkt graag met u mee. Wanneer heeft u toestemming nodig? Er

Nadere informatie

WEGWIJZER Klussen in de woning. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg.

WEGWIJZER Klussen in de woning. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. WEGWIJZER Klussen in de woning Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg www.woongoed.nl WEGWIJZER Klussen in de woning Welke klussen kan ik in mijn huurwoning

Nadere informatie

Algemene KlusWijzer: Zelf aangebrachte veranderingen

Algemene KlusWijzer: Zelf aangebrachte veranderingen Algemene KlusWijzer: Zelf aangebrachte veranderingen Nergens voelt u zich lekkerder dan in uw eigen huis. En dat wilt u naar uw eigen smaak inrichten. Area begrijpt dat. Wij leveren als vertrouwd kwalitatief

Nadere informatie

Verbouwen naar eigen wens

Verbouwen naar eigen wens Wonen zonder zorgen Verbouwen naar eigen wens woning veranderen - wat kan en wat mag Zelf uw woning veranderen - wat kan en wat mag Zelf uw woning v ning veranderen - wat kan en wat mag Zelf uw woning

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV)

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Veranderen, aanpassen of verbouwen van uw huurwoning Wat mag wel en wat mag niet? Of u nu een woning huurt of huiseigenaar

Nadere informatie

Uw woning aanpassen aan uw eigen wensen!

Uw woning aanpassen aan uw eigen wensen! Uw woning aanpassen aan uw eigen wensen! Wilt u veranderingen aanbrengen in huis, zoals een nieuwe keuken of een ligbad plaatsen of wilt u een tussenwand verwijderen? SWZ geeft u de ruimte om uw woning

Nadere informatie

Mag ik iets aan mijn woning veranderen?

Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Plezierig wonen is heel belangrijk. Als u een huis huurt van Woningstichting Hellendoorn, heeft u alle ruimte om uw huis

Nadere informatie

Aanpassingen en veranderingen van de woning: waarvoor heeft u toestemming nodig?

Aanpassingen en veranderingen van de woning: waarvoor heeft u toestemming nodig? Aanpassingen en veranderingen van de woning: waarvoor heeft u toestemming nodig? Omschrijving aanpassing Toestemming noodzakelijk Mag blijven zitten (als technisch in orde) Verwijderen of plaatsen van

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Wilt u als huurder van Rentree iets veranderen in uw woning? Houd er dan rekening mee dat: de veranderingen geen schade mogen veroorzaken aan de woning of het gebouw de

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Zelf Aangebrachte Voorzieningen Zelf Aangebrachte Voorzieningen Wilt u uw woning naar uw eigen wensen aanpassen? Tegenwoordig is dat geen probleem. Als u even van tevoren met ons overlegt, dan zijn er veel mogelijkheden. Voor het aanbrengen

Nadere informatie

Uw woning naar eigen wens aanpassen dat is bijna altijd mogelijk

Uw woning naar eigen wens aanpassen dat is bijna altijd mogelijk Woning aanpassen Uw woning naar eigen wens aanpassen dat is bijna altijd Fijn wonen in uw ideale huis U woont het fijnst wanneer u uw woning naar eigen smaak kunt inrichten met leuke meubels, bijpassende

Nadere informatie

Is een verandering gevaarlijk of hinderlijk? Of zorgt de verandering voor overlast? Dan is de verandering niet toegestaan.

Is een verandering gevaarlijk of hinderlijk? Of zorgt de verandering voor overlast? Dan is de verandering niet toegestaan. UW WONING AANPASSEN? Alle regelingen op een rij Openslaande deuren naar de tuin of een vijver aanleggen? Er mag veel, ook als u een woning huurt. Hieronder leest u over de mogelijkheden en de spelregels.

Nadere informatie

uw woning verbouwen toestemming spelregels verhuizen stappenplan

uw woning verbouwen toestemming spelregels verhuizen stappenplan www.eigenhaard.nl uw woning verbouwen toestemming spelregels verhuizen stappenplan inhoudsopgave Verbouwen? 4 Toestemming van Eigen Haard 6 Spelregels 9 Verhuizen 10 Stappenplan 12 Uitgave november 2007

Nadere informatie

Ons beleid voor: Zelf aangebrachte voorzieningen WBV VAN ERFGOOIERS

Ons beleid voor: Zelf aangebrachte voorzieningen WBV VAN ERFGOOIERS WBV VAN ERFGOOIERS Ons beleid voor: Zelf aangebrachte voorzieningen Zelf klussen in uw huurwoning U wilt iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een nieuwe keuken, een andere badkamer

Nadere informatie

Wonen op maat. Zelf veranderingen aanbrengen

Wonen op maat. Zelf veranderingen aanbrengen Wonen op maat Zelf veranderingen aanbrengen 1 In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn als u zélf uw woning wilt veranderen en aan wilt passen aan uw eigen wensen. Bij een woningverandering is

Nadere informatie

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) A ALGEMEEN

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) A ALGEMEEN A ALGEMEEN 1. Aansluitingen Aardlekschakelaar Gekeurd door erkend installateur. Airco (buitenunit) Elektra (uitbreiding groepen) Gekeurd door erkend installateur. Elektra berging Gekeurd door erkend installateur.

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huurwoning

Zelf klussen in uw huurwoning Zelf klussen in uw huurwoning U wilt iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een keuken, een andere badkamer of misschien wel een dakkapel. Wij geven u graag de gelegenheid om zelf

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen. In deze folder leest u wat u zelf mag veranderen. U richt uw woning natuurlijk in naar eigen

Zelf uw woning veranderen. In deze folder leest u wat u zelf mag veranderen. U richt uw woning natuurlijk in naar eigen Zelf uw woning veranderen U richt uw woning natuurlijk in naar eigen smaak en wens. Maar soms wilt u ook wat wijzigen in of aan de woning zelf. Wij werken daar graag aan mee. Voordat u aan de slag gaat,

Nadere informatie

Zelf klussen. WP_folder_zelf klussen_nov2014.indd 1 19-11-14 09:06

Zelf klussen. WP_folder_zelf klussen_nov2014.indd 1 19-11-14 09:06 Zelf klussen WP_folder_zelf klussen_nov2014.indd 1 19-11-14 09:06 Wilt u gaan klussen in uw woning? Lees dan eerst deze folder. Bij het klussen geldt namelijk een aantal spelregels. Zo moet u voor een

Nadere informatie

Wonen naar Wens. Uw huurwoning helemaal naar eigen wens

Wonen naar Wens. Uw huurwoning helemaal naar eigen wens Wonen naar Wens Uw huurwoning helemaal naar eigen wens Wonen Wateringen maakt Wonen naar Wens eenvoudig Eigen haard is goud waard. Oost-west, thuis best. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens.

Nadere informatie

Z.A.V. beleid WBV Arnemuiden

Z.A.V. beleid WBV Arnemuiden Z.A.V. beleid WBV Arnemuiden Vele mensen hebben behoefte om hun huis aan te passen aan hun eigen wensen en inzichten. Voor eigenaren van koopwoningen is dat geen probleem. Ze kunnen klussen zoveel ze willen,

Nadere informatie

Klussen in uw huurwoning

Klussen in uw huurwoning Klussen in uw huurwoning Handig samen met Openbaar Belang! Het is belangrijk dat u zich helemaal thuis voelt in uw huis en er met veel plezier woont. Daarom vindt Openbaar Belang het belangrijk dat u zelf

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Zelf klussen in uw woning Informatie over veranderingen in uw woning Zelf klussen in uw woning Klussen mag! Veel mensen denken dat je in een huurhuis niets naar eigen wens mag veranderen. Doe je dit wel

Nadere informatie

Thuisvoelen in uw huurwoning

Thuisvoelen in uw huurwoning Thuisvoelen in uw huurwoning Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) w s v a a l s a u g u s t u s 2010 THUISVOELEN IN UW HUURWONING U huurt een huis van onze woningcorporatie. Om deze woning echt tot uw

Nadere informatie

Verhuizen en huur opzeggen

Verhuizen en huur opzeggen Verhuizen en huur opzeggen U staat op het punt te verhuizen. Allerlei zaken moeten worden afgehandeld. Ook tussen u en Mercatus moet een aantal zaken worden afgewerkt. Om dit goed en effectief te kunnen

Nadere informatie

Wonen naar wens. Uw huurwoning helemaal naar eigen wens

Wonen naar wens. Uw huurwoning helemaal naar eigen wens Wonen naar wens Uw huurwoning helemaal naar eigen wens Wonen Wateringen maakt Wonen naar Wens eenvoudig Probleemloos aan de slag met het klus-beleid van Wonen Wateringen Bouwmarkten en doe-het-zelf zaken

Nadere informatie

KLUS GERUST Zelf werken aan de woning Klussen in overleg met Woonlinie Wel of geen toestemming Bij het verlaten van de woning

KLUS GERUST Zelf werken aan de woning Klussen in overleg met Woonlinie Wel of geen toestemming Bij het verlaten van de woning KLUS GERUST Zelf werken aan de woning Veel mensen, veel wensen. De meeste mensen willen het huis waarin zij wonen graag aanpassen aan hun persoonlijke smaak. Voor bewoners van een huurwoning kan dat soms

Nadere informatie

VERANDERINGEN IN EN AAN UW WONING

VERANDERINGEN IN EN AAN UW WONING VERANDERINGEN IN EN AAN UW WONING Deze informatie gaat over het door uzelf aanbrengen van veranderingen aan uw huurwoning. Het geeft duidelijkheid over wat wel en niet kan. Uitgangspunt is dat als u een

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Woningverandering/ ZAV beleid. Maak van uw huis een thuis

Baston Wonen. informatie. Woningverandering/ ZAV beleid. Maak van uw huis een thuis Baston Wonen informatie Maak van uw huis een thuis Woningverandering/ ZAV beleid Vooraf toestemming verplicht In het overzicht vanaf pagina 5, kunt u lezen of toestemming vooraf verplicht is. Is toestemming

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huis

Zelf klussen in uw huis Zelf klussen in uw huis Plaatsen close-in-boiler* Plaatsen thermostaatkraan c.v.* * Voor alle onderdelen aangaande gas, water en elektra geldt dat bij vertrek de aanleg wordt gekeurd op kosten van Wonen

Nadere informatie

Klussen in en om uw woning

Klussen in en om uw woning Klussen Klussen in en om uw woning Inhoudsopgave 5 6 7 Wat mag u zelf doen? Algemene Voorwaarden en regels De eisen van andere instanties Welbions adviseert en helpt Belangrijk om te weten Veiligheid Overlast

Nadere informatie

Uitvoering door erkend installateur. Afvoer voor afzuigkap, wasdroger of kabels in dak of gevel

Uitvoering door erkend installateur. Afvoer voor afzuigkap, wasdroger of kabels in dak of gevel Aanbouw of uitbouw op of aan de woning (dakkapel, carport, serre, uitbouw, overkapping, schuur etc.) Aan- en afvoerleiding voor vaatwasmachine of wasmachine. Afvoer voor afzuigkap, wasdroger of kabels

Nadere informatie

uw woning naar eigen wens aanpassen

uw woning naar eigen wens aanpassen uw woning naar eigen wens aanpassen Uw woning aanpassen Elkien streeft naar optimaal woongenot voor haar huurders. Daarom krijgt u bij Elkien de vrijheid om uw woning naar eigen inzicht aan te passen.

Nadere informatie

Klussen in uw woning. huurdersinfo

Klussen in uw woning. huurdersinfo huurdersinfo 3 Gratis klusadvies 3 Voorwaarden 4 Toestemming vooraf? 5 Woningverbetering tegen huurverhoging 5 Overzicht aanpassingen 12 Onderhoudssituatie volgende huurder 12 Voorbeelden vergoeding 13

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huis

Zelf klussen in uw huis Zelf klussen in uw huis Zelf klussen in uw huis Wonen Delden wil dat u zich thuis voelt in uw woning. Als dat betekent dat u hiervoor veranderingen wilt aanbrengen in uw woning, dan mag dat van ons. Echter,

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Uw woning richt u natuurlijk in naar eigen inzicht en smaak. Mogelijk wilt u ook echt iets in de woning wijzigen. Stek werkt daar graag

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN

ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN Een nieuwe keuken? Of misschien een ligbad? Hoe plezierig u ook woont, als huurder wilt u wellicht iets in uw woning veranderen. Woonstad Rotterdam werkt daar graag aan

Nadere informatie

Zelf uw woning aanpassen

Zelf uw woning aanpassen Zelf uw woning aanpassen ruimte voor leven Zelf uw woning aanpassen Wonen is iets persoonlijks. U kunt uw woning zoveel mogelijk naar uw eigen smaak inrichten en aanpassen. Maar wilt u iets aan de woning

Nadere informatie

Uw woning verfraaien, wijzigen of uitbreiden?

Uw woning verfraaien, wijzigen of uitbreiden? Uw woning verfraaien, wijzigen of uitbreiden? Vroomshoop & Den Ham 1 Uw woning verfraaien, wijzigen of uitbreiden? DOE HET ZELF met advies van Mijande Wonen Ongetwijfeld zult u uw woning naar eigen smaak

Nadere informatie

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint.

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint. Februari 2015, Zelf klussen Zelf klussen Honderd mensen, honderd wensen! Dat geldt voor eten en drinken, voor kleding, maar zeker ook voor de inrichting van het huis waar u woont. Logisch dat u dat huis

Nadere informatie

Waarom spelregels? Wijzigingen Toestemming vragen De spelregels op een rij

Waarom spelregels? Wijzigingen Toestemming vragen De spelregels op een rij ZELF AANBRENGEN VAN VERANDERINGEN (ZAV) In uw woning brengt u een belangrijk deel van uw tijd door. U wilt uw woning daarom ongetwijfeld naar uw eigen smaak inrichten, zodat het prettig wonen is. Veel

Nadere informatie

Zelf aan de slag. Alles over klussen in uw woning

Zelf aan de slag. Alles over klussen in uw woning Zelf aan de slag Alles over klussen in uw woning Zelf aan de slag Alles over klussen in uw woning ALLES OVER klussen in uw woning 4 Uw huis moet uw thuis zijn. Prettig wonen in een woning die u naar uw

Nadere informatie

info Veranderingen aan de woning Woonwensen, smaak en regels! Info Woningstichting Putten Bel: (0341) 357 405 of mail: info@wsputten.

info Veranderingen aan de woning Woonwensen, smaak en regels! Info Woningstichting Putten Bel: (0341) 357 405 of mail: info@wsputten. info Woonwensen, smaak en regels! Veranderingen aan de woning Info Woningstichting Putten Bel: (0341) 357 405 of mail: info@wsputten.nl Uw huurwoning aanpassen aan uw smaak en woonwensen mag! En voor sommige

Nadere informatie

U kunt uw woning zoveel mogelijk naar eigen smaak inrichten en aanpassen.

U kunt uw woning zoveel mogelijk naar eigen smaak inrichten en aanpassen. Thuis in mijn huis Thuis in mijn huis U kunt uw woning zoveel mogelijk naar eigen smaak inrichten en aanpassen. Wonen naar Wens noemen wij dat; thuis in uw huis. In deze folder vindt u de spelregels die

Nadere informatie

ZELF IETS AAN JE HUURWONING VERANDEREN

ZELF IETS AAN JE HUURWONING VERANDEREN ZELF IETS AAN JE HUURWONING VERANDEREN We willen graag dat jij je helemaal thuis voelt. Als je dus iets wilt veranderen om van jouw huis echt je eigen plek te maken, dan vinden we dat meestal prima. Maar

Nadere informatie

ZO wil ik wonen; wonen op maat door te klussen

ZO wil ik wonen; wonen op maat door te klussen ZO Wonen wil graag dat u zich thuisvoelt in uw woning en dat de woning voldoet aan uw persoonlijke woonwensen. ls u veranderingen wilt aanbrengen in uw woning, dan kan dat. Tot op zekere hoogte. Er zijn

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte. Roerende en onroerende zaken. Zelf Aangebrachte Veranderingen. Kwaliteitseisen Hulp nodig? Vergoedingsregeling

Zelf Aangebrachte. Roerende en onroerende zaken. Zelf Aangebrachte Veranderingen. Kwaliteitseisen Hulp nodig? Vergoedingsregeling Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) Roerende en onroerende zaken Zelf Aangebrachte Veranderingen Kwaliteitseisen Hulp nodig? Vergoedingsregeling Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) 2 3 De woning die

Nadere informatie

Uitvoering door erkend installateur. Afvoer voor afzuigkap, wasdroger of kabels in dak of gevel

Uitvoering door erkend installateur. Afvoer voor afzuigkap, wasdroger of kabels in dak of gevel Aanbouw aan de woning (carport, serre, uitbouw, overkapping, schuur etc.) of het plaatsen van een los tuinhuisje of blokhut - Volgens richtlijnen en verordening gemeente; - Schriftelijke verklaring van

Nadere informatie

HUURHUIS OP MAAT. Regeling voor zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) van woningbouwvereniging Beter Wonen Ammerstol

HUURHUIS OP MAAT. Regeling voor zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) van woningbouwvereniging Beter Wonen Ammerstol HUURHUIS OP MAAT Regeling voor zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) van woningbouwvereniging Beter Wonen Ammerstol februari 2009 Index: 1. Inleiding.... 3 2. Wel of geen toestemming vragen.... 4 3. De

Nadere informatie