Het aanbrengen van veranderingen en toevoegingen door huurder (Z.A.V.-beleid)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het aanbrengen van veranderingen en toevoegingen door huurder (Z.A.V.-beleid)"

Transcriptie

1 ZAV beleid

2 2

3 Het aanbrengen van veranderingen en toevoegingen door huurder (Z.A.V.-beleid) Inleiding U kent het spreekwoord vast wel: eigen haard is goud waard. Dit spreekwoord geeft aan hoeveel waarde mensen hechten aan hun eigen stekje. Dat is ook logisch. Een groot deel van ons leven brengen we binnenshuis door. De huiselijke omgeving probeert iedereen daarom zoveel mogelijk af te stemmen op de persoonlijke wensen. Dit inrichten blijft niet beperkt tot het aanbrengen van een nieuw behangetje. Steeds meer worden luxueuzere voorzieningen aangebracht. Denkt u eens aan het plaatsen van een ligbad, een inbouwkeuken of een extra dakraam of het betegelen van een douche- en toiletruimte. Woningbouwvereniging De Goede Woning-Neerijnen (lees verder DGW- N) vindt dat de huurders de woning, waar dat kan, zo aan mogen passen dat zij er met plezier kunnen wonen. Toch zal altijd de afweging gemaakt moeten worden of de wijzigingen geen schade leveren aan de kwaliteit en de verhuurbaarheid van de woning. De behoefte aan verbetering(en) van de ene huurder behoeft bovendien nog niet de behoefte van een andere huurder te zijn. Afweging is dus altijd noodzakelijk. Verbouwen kost vaak veel tijd en geld. Het is dan ook van belang vooraf te weten of een wijziging voldoet aan de eisen die DGW-N aan kwaliteit en verhuurbaarheid stelt. Daarnaast is het handig te weten of deze wijziging gehandhaafd kan blijven als u de woning verlaat. Vandaar deze brochure. Leest u deze eens rustig door. Heeft u na het lezen nog vragen, dan kunt u contact opnemen met DGW-N, afdeling Technische Dienst. Het telefoonnummer is De afdeling is te bereiken iedere werkdag tussen en uur en s-woensdags tussen en uur. Ook is er de mogelijkheid via in contact te komen met de opzichter. 3

4 Toestemming is nodig Wanneer een huurder één of meer wijzigingen in de woning wil aanbrengen, is daar in principe altijd toestemming van DGW-N voor nodig (artikel 9 Algemene Huurvoorwaarden). Deze toestemming moet vooraf worden aangevraagd en gegeven. Pas als de toestemming door DGW-N is verleend, kan met de werkzaamheden worden begonnen. Het is niet voor niets dat DGW-N deze regel hanteert. Ook als de huurder later de woning verlaat, moet de woning verhuurbaar blijven. Wijzigingen mogen de verhuurbaarheid dus niet schaden. Daarnaast heeft DGW-N te maken met wettelijke voorschriften zoals het Bouwbesluit. Ook zijn bij sommige wijzigingen de belangen van de buren in het geding. Die moeten immers ook gewaarborgd blijven. Wel is er een aantal zaken waarvoor geen toestemming nodig is (afwijkingen van de hoofdregel). Deze wijzigingen worden hieronder apart behandeld en vindt u in de tabel achterin deze brochure als een aparte categorie benoemd. Wanneer de huurder een wijziging gaat aanbrengen, moet er altijd gehandeld worden zoals in deze brochure is beschreven. Dat geldt dus ook voor wijzigingen waarvoor geen toestemming nodig is. Ook hier geldt immers dat de verhuurbaarheid niet geschaad mag worden en dat de wijzigingen volgens de wettelijke voorschriften èn kwalitatief goed uitgevoerd moeten zijn. Bij het beoordelen van een wijziging zijn er drie mogelijkheden: 1. er wordt toestemming gegeven; 2. er is geen toestemming nodig; 3. er kan geen toestemming worden gegeven. Wij zullen deze drie mogelijkheden uitleggen. 4

5 1. Wijzigingen waarvoor toestemming kan worden gegeven Er zijn uiteraard een groot aantal wijzigingen in en om uw woning waar u toestemming voor krijgt. In het overzicht kunt u lezen welke wijzigingen dat zijn. In principe wordt voor alle wijzigingen die onder kolom 2 en 3 van het overzicht genoemd zijn, toestemming gegeven, mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vindt u verderop in deze brochure (blz 6). Wanneer u toestemming heeft (aan-)gevraagd krijgt u van DGW-N daar een antwoord(brief) op. Als u toestemming krijgt staan in deze brief altijd de voorwaarden vermeld die in dat geval van toepassing zijn. U weet dan dus waar u aan toe bent. Twijfelt u of er voor een wijziging toestemming nodig is, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. GOEDE VERZEKERING IS VAN BELANG De wijzigingen die een huurder aanbrengt dient hij zelf te verzekeren. Alle zaken die een huurder toevoegt, zijn voor rekening van de huurder. De waarde van de wijzigingen kunt u bij de meeste verzekeringsmaatschappijen op de inboedelverzekering als huurderbelang meeverzekeren. Als huurder bent u tenslotte ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de door u aangebrachte wijziging(en). Wij raden u aan hiermee rekening te houden. 2. Wijzigingen waarvoor geen toestemming nodig is Er zijn wijzigingen die u mag uitvoeren zonder daar eerst toestemming voor te vragen. Wij noemen de meest voorkomende wijzigingen: binnen schilder-, saus- en behangwerkzaamheden het vervangen van kranen het leggen van vloerbedekkingen, zoals zeil en laminaat (m.u.v. hoogbouw) aansluiten van ander, vergelijkbaar sanitair Uiteraard dienen deze wijzigingen vakkundig te worden uitgevoerd. U draagt daarvoor de verantwoordelijkheid. 5

6 3. Wijzigingen waarvoor geen toestemming wordt gegeven Voor een aantal wijzigingen krijgt u geen toestemming. Dat kan verschillende redenen hebben. Het kan DGW-N belemmeren in de uitvoering van het onderhoud (denk hierbij aan bereikbaarheid ten behoeve van schilderwerk) en/of de verhuurbaarheid op termijn nadelig beïnvloeden. Maar het kan ook geluidsoverlast veroorzaken, gevaar opleveren of het aanzicht van de woning totaal veranderen. Wij noemen de belangrijkste wijzigingen waarvoor geen toestemming gegeven wordt: wijzigingen waarbij het gevelaanzicht ingrijpend verandert (bijvoorbeeld een afdakje boven de voordeur en een dakkapel aan de voorzijde van de woning) buitenschilderwerk (dit wordt in opdracht van DGW-N uitgevoerd) het verwijderen van trapleuningen en traphekken een afzuigkap met motor aansluiten op de afvoer van de mechanische ventilatie het aansluiten van een cv-installatie op de open haard (moeder kachel) plavuizen leggen op houten vloeren plavuizen of andere harde vloerbedekking leggen in appartementen en HAT-woningen dierenverblijven op balkon plaatsen rolluiken of zonwering op de kozijnen monteren wijzigingen aan de ruimtelijk indeling van de woning die de verhuurbaarheid en/of het inplaatsingsbeleid van DGW-N met betrekking tot doelgroepen (ernstig) kunnen verstoren. 6

7 TOESTEMMING VRAGEN Voor de meeste wijzigingen in of aan de woning moet u dus toestemming vragen. Puntsgewijs kunt u hieronder lezen wat daarbij van belang is: 1. Alle aanvragen moeten schriftelijk bij DGW-N worden ingediend 2. De aanvraag moet voorzien zijn van een korte beschrijving en zonodig van een tekening. 3. Voor een aantal wijzigingen is een omgevingsvergunning van de gemeente nodig. U kunt hierbij denken aan een garage of een tuinhuisje. 4. DGW-N streeft ernaar u binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag een bevestiging te sturen. 5. Alle wijzigingen worden door DGW-N gecontroleerd. Dit kan tijdens of na de uitvoering gebeuren maar ook bij de huuropzegging. Dit laatste gebeurt als het maar om kleine wijzigingen gaat. Daarom dient u voordat u met de werkzaamheden aanvangt aan DGW-N te melden wanneer u ermee begint. 6. Als DGW-N een verzoek afwijst dan wordt de reden hiervan vermeld. DE VOORWAARDEN Ongeacht of u vooraf wel of geen toestemming nodig heeft van DGW-N: Alle wijzingen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hieronder kunt u lezen welke voorwaarden dat zijn. 1. Wijzigingen moeten van een goede technische kwaliteit zijn en voldoen aan wettelijke voorschriften. De woning als geheel moet na de wijziging van tenminste gelijkwaardige technische kwaliteit zijn als daarvoor. 2. De kosten van de wijziging komen voor rekening van de huurder. 3. De werkzaamheden dienen vakkundig te worden uitgevoerd. 4. Wijzigingen mogen geen schade, overlast of gevaar veroorzaken voor huurder, verhuurster of omwonenden. 7

8 5. Installaties dienen door een erkend installateur zijn aangebracht inclusief keuringsrapport. 6. Wijzigingen mogen het onderhoud aan woning niet bemoeilijken. 7. Wijzigingen moeten een woning niet minder verhuurbaar maken. Dat wil zeggen dat het door de wijziging niet moeilijker moet worden nieuwe kandidaten te vinden voor die woning. 8. De huurder is verantwoordelijk voor het onderhoud en de verzekering van de aangebrachte wijziging. 9. Ook na de ontbinding van het huurcontract blijft de vertrekkende huurder verantwoordelijk voor (het herstel van) verborgen gebreken in door hem/haar aangebrachte wijzigingen. Daarbij zijn inbegrepen ondeskundig/ondeugdelijk aangebrachte wijzigingen. DGW-N bepaalt of een wijziging aan deze eisen voldoet. ALS U VERHUIST.. Als u de huurovereenkomst opzegt komt de opzichter een inspectie in de woning houden. Hierbij let hij ook op de aangebrachte wijzigingen. De opzichter geeft dan aan wat er met de wijzigingen moet gebeuren. In alle gevallen waarin toestemming nodig was en u die heeft gekregen, wordt daarbij uitgegaan van de afspraken die met u bij de toestemmingsverlenging waren gemaakt. Er zijn drie mogelijkheden. 1. De wijziging moet door de vertrekkende huurder verwijderd worden; 2. De wijziging wordt door DGW-N geaccepteerd en mag dus blijven zitten; 3. De wijzingen wordt door de nieuwe huurder overgenomen. Deze mogelijkheden zullen wij achtereenvolgens bespreken. 8

9 1. De wijziging moet door de vertrekkende huurder verwijderd worden Dit geldt bijvoorbeeld voor wijzigingen die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid, zoals: - asbesthoudende materialen (o.a. golfplaten) en vinyl vloerbedekking; - kunststof schroten En uiteraard alle wijzigingen die niet aan de voorwaarden voldoen. 2. De wijziging wordt door DGW-N geaccepteerd en mag dus blijven zitten U kunt de wijziging laten zitten als: - u vooraf schriftelijke toestemming heeft gekregen voor de wijziging; - u de richtlijnen van DGW-N heeft gevolgd; - deze zich in goede staat bevindt; - bij installaties een keuringsrapport door erkend installateur aanwezig is. Voorbeelden van deze wijzigingen zijn: douche-verbetering, andere wandof vloertegels (denkt u hierbij aan voldoende reservetegels), een andere toiletpot en een extra dakraam. Als DGW-N wijzigingen accepteert, draagt zij in het vervolg ook de zorg voor onderhoud, dan wel de vervanging op basis van de oorspronkelijke staat. Wel blijft u verantwoordelijk voor (het herstel van) verborgen gebreken. Voor wijzigingen wordt in principe nooit een vergoeding gegeven. Hierop zijn een paar uitzonderingen. U kunt hierbij denken aan: een cv-installatie, isolatieglas en uitbreidingen. Uiteraard dienen deze wijzigingen aan onze voorwaarden te voldoen en dient de vergoeding bij de toestemmingverlening (dus vooraf) te zijn overeengekomen. In dat geval is de vergoeding gebaseerd op de restwaarde. Het onderhoud komt hierna voor rekening van DGW-N. 9

10 Er zijn voorts een aantal zaken die altijd gehandhaafd mogen blijven mits deze uiteraard van goede kwaliteit zijn. Een voorbeeld hiervan is de tuininrichting. U kunt hierbij denken aan de beplanting, het gazon, extra bestratingen of een schrobputje. Als de nieuwe huurden de tuin niet mooi vindt, kan hij deze immers naar eigen inzicht inrichten c.q. aanleggen. Bovenstaande wordt ten allen tijde door de opzichter bepaald. 3. De wijziging wordt door de nieuwe huurder overgenomen Als de nieuwe huurder wijzigingen overneemt, komt het onderhoud voor zijn/haar rekening. Onveilige zaken mogen nooit overgedragen worden. Als er een wijziging is aangebracht die niet aan alle eisen voldoet maar wel veilig is, kan de nieuwe huurder ervoor kiezen deze wijziging over te nemen. De nieuwe huurder is dan verantwoordelijk voor de wijziging. Hiervoor worden bij de acceptatie van de woning afspraken gemaakt en schriftelijk vastgelegd. De nieuwe huurder is verplicht de wijziging bij het verlaten van de woning te verwijderen. Tenzij de volgende huurder onder dezelfde voorwaarden het gewijzigde overneemt. Wel blijft de vetrekkende huurder in dit geval verantwoordelijk voor (het herstel van) verborgen gebreken. Bij de toewijzing van woonruimte wordt geen rekening gehouden met aangebrachte wijzigingen. DGW-N bepaald op grond van de geldende regels wie de opvolgende huurder wordt. DGW-N bemiddelt niet tussen vertrekkende en toekomstige huurder bij mogelijke overname van wijzigingen. Er kan ook geen rekening gehouden worden met mogelijke vergoedingen die vertrekkende huurders aan toekomstige huurders vragen voor overname. Stofferingen mogen in principe altijd overgedragen worden aan de opvolgende huurders, indien de nieuwe huurders daar prijs op stellen, tenzij de woning door DGW-N zodanig gerenoveerd/ verbeterd wordt, dat bij uitvoering hiervan schade aan stoffering e.d. niet te voorkomen is. 10

11 Geen nieuwe huurder bekend DGW-N is niet aansprakelijk voor het niet (tijdig) bekend zijn van een nieuwe huurder. Is er geen nieuwe huurder bekend bij het einde van de overeenkomst, dan zijn er twee mogelijkheden. 1. De vertrekkende huurder verwijdert alle wijzigingen en zorgt voor herstel in goede en bruikbare staat. 2. De vertrekkende huurder wordt eventueel in de gelegenheid gesteld met de nieuwe huurder- zodra deze bekend is- afspraken te maken. Als de nieuwe huurder bekend is, heeft de vetrekkende huurder tot de inlevering van de sleutels de gelegenheid om tot overeenstemming te komen. Indien deze de nieuwe huurder alles wat nog aan wijzingen resteert overneemt, is de huur gedurende deze tijd voor rekening van DGW-N. Wordt er geen overeenstemming bereikt, dan krijgt de vetrekkende huurder hooguit één week de gelegenheid om de woning alsnog te ontruimen en beschadigingen c.q. tekortkomingen te herstellen. Als de vertrekkende huurder dit nalaat, dan laat DGW-N dit uitvoeren op kosten van de vertrekkende huurder. De huur gedurende deze periode (dus maximaal twee weken) is voor de rekening van de vertrekkende huurder. ALLES IN EEN OVERZICHT In het hierna volgende overzicht is door middel van de cijfers 1, 2 en 3 aangegeven wat er bij huurbeëindiging met de wijziging moet gebeuren. Wij hebben geprobeerd zo veel mogelijk wijzigingen hierin op te nemen. Deze lijst is echter niet volledig. Als een door u voorgenomen wijziging niet genoemd wordt, kunt u het beste contact met ons opnemen. Niet genoemde wijzigingen zijn ter beoordeling van DWG-N. 11

12 Toelichting van de codes: 1. Ongedaan maken De vertrekkende huurder zorgt voor herstel in goede en bruikbare staat (de standaarduitvoering). 2. Overname door DWG-N; de wijziging mag gehandhaafd blijven Deze wijzigingen mogen altijd blijven zitten, ze horen nu bij de standaarduitvoering van de woning. Ook als de opvolgende huurder deze niet mooi vindt. DGW-N draagt zorg voor het onderhoud. Bij ernstige schade wordt de wijziging in principe in de standaard uitvoering hersteld. Met de nieuwe huurder kan ook tot een andere uitvoering worden overeengekomen. Met hem worden ook afspraken over onderhoud en onderhoudsniveau gemaakt. De vertrekkende huurder blijft verantwoordelijk voor (het herstel van) verborgen gebreken. 3. Overname door de nieuwe huurder Onderhoud en herstel zijn voor rekening van de nieuwe huurder. Als de vertrekkende en nieuwe huurder niet tot overstemming komen, dan dient de vertrekkende huurder deze wijzigingen te verwijderen en te zorgen voor herstel in goede en bruikbare staat (de standaarduitvoering) binnen de daarvoor gestelde termijn. De vertrekkende huurder blijft verantwoordelijk voor (het herstel van) verborgen gebreken. Alles wat in deze tekst is vermeld is van toepassing, tenzij bij de toestemmingsverlening anders is overeengekomen. 12

13 Wijzigingen Wat te doen bij in en aan de woning huurbeëindiging Indeling van de woning samenvoeging kamers,mits er 1 woonkamer en tenminste 2 slaapkamers overblijven zolder bruikbaar gemaakt als hobbykamer aangebrachte vlizotrap of vaste trap keuken in relatie tot de woonkamer open of dichtgemaakt Algemeen binnendeur vervangen binnendeur verwijderd verwijderde vaste kasten wandschrootjes fijne sierpleister (tot 3mm) steenstrips en/of grof (sier)pleister plavuizen op betonvloeren (mits 10% reservertegels aanwezig zijn) plavuizen op houten vloeren vensterbanken (vervangen) schoorsteenkanaal (verwijderd) schilderwerk tegels dakraam of dakkapel aan achterzijde lijmresten op de trap(pen)/vloer(en) Kattenluik in deur 13

14 Wijzigingen Wat te doen bij in en aan de woning huurbeëindiging Algemeen (vervolg) gewijzigde plafondafwerkingen, zoals balken; schroten; plaatmateriaal e.d. (m.u.v.kunststof schroten) zelf aangebracht isolatieglas; spouwmuurisolatie; vloerisolatie; dakisolatie aanbouw aan woning: bijkeuken; keuken; inclusief hiertoe eventueel verwijderde achtergevelpui bijgebouwen los van de woning: garage; berging bijgebouwen los van de woning: tuinhuis; hondenhok; kippenhok; duivenhok e.d. dierenverblijf op balkon Woonkamer open haard Keuken betegeld of hertegeld (mits 10% reserve tegels aanwezig zijn) aanrechtblad (vervangen) front van keukenblok of kastjes (gewijzigd/vervangen) keukenblok (verplaatst/vervangen/verlengd) bovenkastjes 14

15 Wijzigingen Wat te doen bij in en aan de woning huurbeëindiging Keuken (vervolg) afzuigkap geplaatste inbouwkeuken en apparatuur afzuigkap met motor aangesloten op afvoer mechanische ventilatie Toilet toiletpot (vervangen) stortbak (vervangen) fonteintje (aangebracht) vloer en/of wanden betegeld Trapopgang trapleuningen en traphekken (verwijderd) Vlizotrap of vaste trap naar zolder (aangebracht) 15

16 Wijzigingen Wat te doen bij in en aan de woning huurbeëindiging Douche lavet verwijderen en vervangen door douche & wastafel ligbad; douchebak; douchecabine; badmeubel etc. douchegarnituur extra toilet (aangesloten op riool Ø 110 mm) vloer en/of wanden (opnieuw) betegeld straalkachel Installaties wasmachine-aansluiting cv-installatie of combiketel extra radiator (m.u.v. zolder en/of berging) uitbreiding elektra-installatie buitenkraan geiser boiler aansluiting cv-installatie op de open haard (moederkachel) verlichtingsspotje in diverse ruimten 16

17 Wijzigingen Wat te doen bij in en aan de woning huurbeëindiging Tuin zonnescherm rolluiken extra bestratingen schrobputje pergola s tuininrichting vijver erfafscheidingen verlichtingen verhoogde borders tegen woning/schuur bomen/struiken (hoog) bomen/struiken boven 2 meter hoog Berging omzetting tussenwand onder afdak tot buitenwand betimmeringen tegen wand of dak isolatie tegen buitenwanden of daken electra 17

18 18

19 19

20 Koningsstraat 19, 4175 AE Haaften, Tel:

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint.

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint. Februari 2015, Zelf klussen Zelf klussen Honderd mensen, honderd wensen! Dat geldt voor eten en drinken, voor kleding, maar zeker ook voor de inrichting van het huis waar u woont. Logisch dat u dat huis

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Zelf Aangebrachte Voorzieningen Zelf Aangebrachte Voorzieningen Veranderingen aanbrengen in uw huurwoning In deze brochure kunt u ons beleid lezen over Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV). Hoewel we de brochure met uiterste zorg hebben

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid

Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid veranderingen in een huurwoning van Zeilstra Beheer B.V. Inhoud Veranderingen in een huurwoning...blz. 2 Roerende en onroerende zaken...blz. 2 Zelf aangebrachte

Nadere informatie

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij.

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij. Klussen wat is er mogelijk Alle regels en tips op een rij. 1 2 Voor de zekerheid Regelmatig constateren wij bij de voorinspectie (na een schriftelijke huuropzegging) dat de bewoners veranderingen hebben

Nadere informatie

GWV0514-161 klussen in uw woning / juli 2014. Klussen in uw woning Huurdersinformatie

GWV0514-161 klussen in uw woning / juli 2014. Klussen in uw woning Huurdersinformatie GWV0514-161 klussen in uw woning / juli 2014 Klussen in uw woning Huurdersinformatie Aanpassingen aan uw woning Groen Wonen Vlist geeft u graag de vrijheid om uw huis een persoonlijk tintje te geven. De

Nadere informatie

Klussen in uw woning. huurdersinfo

Klussen in uw woning. huurdersinfo huurdersinfo 3 Gratis klusadvies 3 Voorwaarden 4 Toestemming vooraf? 5 Woningverbetering tegen huurverhoging 5 Overzicht aanpassingen 12 Onderhoudssituatie volgende huurder 12 Voorbeelden vergoeding 13

Nadere informatie

Zelf uw woning aanpassen

Zelf uw woning aanpassen Zelf uw woning aanpassen U wilt een muurtje wegbreken of compleet ander sanitair. Dat zijn grotere aanpassingen dan een likje verf of een fris behangetje KleurrijkWonen biedt u graag de mogelijkheid om

Nadere informatie

Veranderingen aan de woning

Veranderingen aan de woning uitgave juli 2015 Veranderingen aan de woning Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming? De Zes Kernen wil graag dat u van uw woning kunt genieten. Wilt u uw woning naar eigen smaak inrichten?

Nadere informatie

Zelf uw woning aanpassen

Zelf uw woning aanpassen Zelf uw woning aanpassen ruimte voor leven Zelf uw woning aanpassen Wonen is iets persoonlijks. U kunt uw woning zoveel mogelijk naar uw eigen smaak inrichten en aanpassen. Maar wilt u iets aan de woning

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Veranderingen

Zelf Aangebrachte Veranderingen Zelf Aangebrachte Veranderingen Veranderingen in de woning aanbrengen? WONINGSTICHTING BUITENLUST Een woning voldoet nooit helemaal aan al uw woonwensen en misschien denkt u er wel eens aan om een kleine

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Woningverandering/ ZAV beleid. Maak van uw huis een thuis

Baston Wonen. informatie. Woningverandering/ ZAV beleid. Maak van uw huis een thuis Baston Wonen informatie Maak van uw huis een thuis Woningverandering/ ZAV beleid Vooraf toestemming verplicht In het overzicht vanaf pagina 5, kunt u lezen of toestemming vooraf verplicht is. Is toestemming

Nadere informatie

Woning veranderen Zelf aangebrachte veranderingen

Woning veranderen Zelf aangebrachte veranderingen Woning veranderen Zelf aangebrachte veranderingen verhuurt Woning veranderen Zelf aangebrachte veranderingen U wilt uw woning graag aanpassen en inrichten naar uw eigen smaak. Natuurlijk. Het is immers

Nadere informatie

Aanpassingen met toestemming Wanneer wij spreken over zelf aangebrachte voorzieningen gaat dit voornamelijk over het aanpassen van onroerende zaken.

Aanpassingen met toestemming Wanneer wij spreken over zelf aangebrachte voorzieningen gaat dit voornamelijk over het aanpassen van onroerende zaken. Zelf klussen in huis Als huurder wilt u uw woning graag naar uw persoonlijke smaak en wensen inrichten. Iedereen woont natuurlijk graag in een woning waarin hij of zij zich thuis voelt. Daarom kan het

Nadere informatie

ALLE SPELREGELS OP EEN RIJ ZELF KLUSSEN

ALLE SPELREGELS OP EEN RIJ ZELF KLUSSEN ALLE SPELREGELS OP EEN RIJ ZELF KLUSSEN Zelf klussen Zelf klussen: veel kan, maar niet alles mag U huurt een huis bij deltawonen. Om van uw huis uw thuis te maken, wilt u uw woning misschien aanpassen

Nadere informatie

HUUROPZEGGINGSFORMULIER BIJ OVERLIJDEN

HUUROPZEGGINGSFORMULIER BIJ OVERLIJDEN HUUROPZEGGINGSFORMULIER BIJ OVERLIJDEN Met inachtneming van een huuropzeggingstermijn van minimaal 1 maand wil ik als gemachtigde de huurovereenkomst inzake de woning: (adres) te (plaats) op (datum laatste

Nadere informatie

Zelf uw woning aanpassen?

Zelf uw woning aanpassen? Zelf uw woning aanpassen? Spelregels bij zelf aangebrachte voorzieningen Inhoudsopgave Aanpassingen aan uw huurwoning... 2 Voorwaarden... 3 Onderhoud... 4 Verhuizing... 4 Vanwege onherstelbare beschadiging

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Uw woning richt u natuurlijk in naar eigen inzicht en smaak. Mogelijk wilt u ook echt iets in de woning wijzigen. Stek werkt daar graag

Nadere informatie

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het serviceabonnement 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen.

Nadere informatie

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het service 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen. In deze

Nadere informatie

Spelregels versie 2 (december 2013)

Spelregels versie 2 (december 2013) Spelregels versie 2 (december 2013) Wonen op maat U huurt een woning van St. Joseph en heeft nog een woonwens. Dat kan uiteenlopen van een dakraam, zonnepanelen op het dak of een nieuwe erfafscheiding.

Nadere informatie

De huurovereenkomst opzeggen

De huurovereenkomst opzeggen De huurovereenkomst opzeggen Als u gaat verhuizen, moet u tijdig uw huurovereenkomst bij de Noordwijkse Woningstichting (NWS) opzeggen. Dit moet schriftelijk gebeuren, nooit telefonisch. Hoe u dat kunt

Nadere informatie

Zelf klussen. Maak van uw huis uw droomhuis

Zelf klussen. Maak van uw huis uw droomhuis Zelf klussen Maak van uw huis uw droomhuis 1 Zelf klussen Maak van uw huis uw droomhuis Zelf uw droomkeuken plaatsen? Plannen om de zolder te verbouwen? Schuurtje in de tuin? Een tweede toilet in de badkamer?

Nadere informatie

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer!

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicepakket Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicewijzer ooraf U wilt graag in een goed onderhouden huis wonen. Dat is een zaak van u en ons samen. Ook

Nadere informatie

Algemene. informatie INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Algemene. informatie INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Algemene INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK WONING informatie Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van 't Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres:

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen

Zelf uw woning veranderen Zelf uw woning veranderen In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, kunt u uw huurwoning wel degelijk aanpassen aan uw eigen woonwensen. Als u uw huurwoning naar eigen persoonlijke smaak kan veranderen,

Nadere informatie

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname Verhuizen Als u gaat verhuizen, hebt u van alles te doen. U gaat een drukke tijd tegemoet. Met leuke activiteiten, maar u zult ook een aantal zaken formeel moeten regelen. In deze folder vindt u de belangrijkste

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN. huurvoorwaarden. huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN. huurvoorwaarden. huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN huurvoorwaarden huurvoorwaarden 2007 2 2 3 huurvoorwaarden Inhoud pag 2 Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Meer dan één huurder 2 Artikel 3 De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Zelf klussen. 100% wonen

Zelf klussen. 100% wonen Zelf klussen 100% wonen Zelf klussen Klussen in, aan en/of om uw huurwoning Huurders hebben bij SallandWonen veel vrijheid om hun woning naar eigen smaak aan te passen. We gaan er daarbij wel van uit dat

Nadere informatie

Het toepassingsbereik van dit reglement Artikel 1

Het toepassingsbereik van dit reglement Artikel 1 HUURREGLEMENT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Inclusief algemene huisregels WONINGBOUWVERENIGING DE SLEUTELS VAN ZIJL EN VLIET, hierna te noemen de Sleutels (vastgesteld 10 december 2013) Rechten en plichten van

Nadere informatie