DIB slotpresentatie A C H T E R G R O N D E N. te maken wil Tiye met hen samen nagaan wat zij nodig hebben om zelf aan hun positie te kunnen werken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIB slotpresentatie A C H T E R G R O N D E N. te maken wil Tiye met hen samen nagaan wat zij nodig hebben om zelf aan hun positie te kunnen werken."

Transcriptie

1 13 april 2007 DIB slotpresentatie SPECIAL A C H T E R G R O N D E N I N D I T N U M M E R : Achtergronden 1 Rondetafel sprekers 2-5 Tiye betrokkenen 6 Dankwoord 6 Tiye International Boven Vredenburg CW Utrecht Nederland T/F: Het project Diversiteit in Besturen is in 2005 mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Directie Coördinatie en Emancipatiebeleid (DCE). Sinds het nieuwe kabinet in 2007 is aangetreden, valt DCE onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Vandaag vrijdag 13 april 2007 heeft Tiye International de formele afsluiting van het project Diversiteit in Besturen. Naast het investeren in netwerkrelaties voor de toekomst reflecteren wij op de doelstellingen die in 2002 zijn neergezet in het jongeren beleidsplan van Tiye. Bij het vaststellen van het beleid in 2002 concludeerde het bestuur dat de woorden Jongeren hebben de toekomst een uitgangspunt vormen voor de wijze waarop Tiye haar structuren wil inrichten voor de komende jaren. Een duidelijke vaststelling was dat met studeren en werken alleen je er haast niet meer komt. De economie heeft jongeren behoorlijk in de greep en werkt sturend in de bepaling van hun keuzes wanneer jongeren volledig willen participeren in het sociale leven. Jongeren moeten steeds de afweging maken tussen werk, studie en hun bestedingspatroon. Het vinden van een bijbaan die tevens een effectieve leeromgeving is vergt het inzetten van de juiste netwerken. Een kwalitatief leerrijke werkomgeving draagt bij aan de weerbaarheid, kennis en vaardigheden. Zo n investering in de maatschappelijk sociale participatie betaalt zich in de toekomst uit. Om jongeren in de gelegenheid te stellen deze keuze vroegtijdig te maken wil Tiye met hen samen nagaan wat zij nodig hebben om zelf aan hun positie te kunnen werken. Tot aan de honorering van de p i l o t D i v e r s i t e i t i n Besturen (DIB) zijn de jongeren activiteiten integraal meegenomen. Tussen september 2005 en april 2007 zijn er in het DIB traject 13 netwerkontmoetingen geweest met verscheidene zwarte en migranten jongeren, waarvan er vandaag een kerngroep aanwezig is. DIB is opgezet met de doelstelling dat zwarte, migranten en vluchtelingen (zmv) jongeren zelf onderzoeken op welke wijze zij meer gaan participeren in besturen en andere besluitvormingsstructuren om een evenwichtiger vertegenwoordiging qua gender, etniciteit en leeftijd te realiseren. Daarnaast (leden van) besturen en andere besluitvormingsstructuren bewustmaken van de be- lemmeringen voor zmv - jongeren (met name jonge vrouwen) en de oplossingen en/of veranderingen die vanuit de optiek van de zmv-jongeren zelf nodig zijn om die belemmeringen weg te nemen. Tiye heeft gekozen om door middel van een pilot waarbinnen zmv-jongeren zelf zowel het belang van participeren in besturen als de belemmeringen en oplossingen in kaart brengen en zichtbaar maken voor zowel jongeren als besturen. Beoogd is dat de kerngroep gedurende de pilot andere jongeren uit de eigen omgeving inschakelt bij de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten. Op deze manier wordt gedurende de looptijd van het project een netwerk van zmv-jongeren gevormd rond het thema: Vergroten van diversiteit in besturen.

2 P a g i n a 2 D I B s l o t p r e s e n t a t i e R O N D E T A F E L S P R E K E R S Sayida is op 13 juli 1978 geboren te Nijmegen. Zij heeft aan de Radboud Universiteit te Nijmegen haar Master titel behaald in International Management met als specialisatie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Cross Cultural Management. In het Unesco centrum Nederland is zij drie maanden gastdocente geweest i n h et p r o gr a m m a Onderwijs voor iedereen. Zij heeft in de positie van Nederlandse jongerenvertegenwoordiger naar de VN commissie Duurzame Ontwikkeling (inter)nationale bestuurlijke ervaring opgedaan. Als vertegenwoordiger vanuit de Nationale Jeugdraad heeft zij geparticipeerd in bijeenkomsten zowel in Nederland, New York, Dakar, Nairobi en Barcelona. Reeds in 2004 deed Sayida als coördinator internationale jongerenparticipatie in het werk van U N-Habitat (Amsterdam-Nairobi) ervaringen op in het ontwikkelingswerk met betrekking tot Millennium Doelstelling 7. Momenteel is zij werkzaam s consultant sustainability en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sayida is bestuurslid van Business and Professional Women Nederland, Worldconnector. Verder begeleidt zij Zuid- Afrikaanse organisaties bij het schrijven en uitvoeren van projectvoorstellen. In haar vrije tijd legt zij diversiteit in alle vormen kleurrijk vast door middel van foto's. Sayida Vanenburg; MA Consultant Sustainability Gespreksleidster DIB slotpresentatie Maisah Burleson, 2 december 1971 geboren te Frankfurt am Main, studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Mediation bij sexuele intimidatie was haar scriptie onderwerp. Maisah heeft tijdens haar studie via Onderzoeksbureau Bezemer en Kuiper gewerkt als griffier voor verschillende Klachtcommissie bij sexuele intimidatie. Zij is daarnaast een aantal jaar persoonlijk assistent geweest van Gabi van Driem, een advocate die uit principe slechts vrouwelijke cliënten vertegenwoordigt. Na een aantal juridisch secretariële functies bij advocatenkantoren, startte zij na haar studie als juriste bij DAS Rechtsbijstand op de afdeling arbeidsrecht. Daar werkte zij als dossierbehandelaar en nam ook deel aan het werving- en selectietraject voor junioren. In 2001 stapte zij over op de HR-afdeling van de Bijenkorf, als beleidsmedewerker. In deze hogere beleidsfunctie maakte zij zich hard voor diversiteit op de werkvloer. Zij gaf trainingen aan (hoger) management en was onder mr. Maisah Burleson Hoofd Arbeidszaken Martinair Amsterdam andere belast met het implementeren van HR-beleid, functiewaardering en CAOonderhandelingen. Ook was zij voor de gecertificeerde Bijenkorf MBO-opleiding gastdocente Arbeidsrecht. Zij is voorzitter geweest van het Panel Europese Grondwet; definitie Burgerschap en heeft in 2007 voor zwarte en migranten jongeren de training Solliciteren, een zoektocht naar jezelf verzorgt. Momenteel werkt Maisah als Hoofd Arbeidszaken. Net zoals in de hiervoor genoemde functies bij Das en Bijenkorf is zij ook bij Martinair de eerste zwarte vrouwelijke medewerker in het hoger management. Als leidinggevende van de afdeling Arbeidszaken houdt zij zich bezig met veranderingsmanagement, implementatie van sociale en arbeidsjuridische wetgeving, fungeert zij als coach, mediator bij conflicten en projectleider van diverse werkgroepen. Om ruimte te creëren voor een geheel nieuwe richting in haar loopbaan, heeft Maisah besloten deze functie neer te leggen en vanaf 1 mei 2007 een sabbatical in te lassen.

3 D I B S l o t p r e s e n t a t i e S p e c i a l P a g i n a 3 R O N D E T A F E L S P R E K E R S drs. Georgette h. Eendragt Directeur EeMaCo Brussel/Amsterdam Georgette Eendragt werd in 1957 in Suriname geboren en studeerde Bedrijfskunde, Sociale Wetenschappen en Organisatiekunde in Nederland. In Nederland begon haar carrière bij een internationale bank als Vermogensbeheerder en Adviseur / Accountmanager voor Bedrijfskredieten. Van de bankwereld stapte ze over naar de Ondernemersadviesbranche. Ze werkte er als Consultant/ Trainer voor startende en doorstartende ondernemers en als Business Manager Allochtoon Ondernemerschap. Ze verrichtte al in 1992 als één van de eersten, onderzoek op Europese vergelijkende schaal in opdracht van het Economisch Instituut Midden- en Kleinbedrijf (EIM) en de University of Birmingham, naar het ondernemerschap van migranten in Nederland en publiceerde portretten van deze ondernemers om ze zichtbaar te maken. Zij heeft tevens vele projecten met gelden uit Europese Fondsen opgezet en uitgevoerd met partners in diverse Europese landen om het ondernemerschap van vrouwen en migranten te ontwikkelen en op een hoger niveau te brengen. In 1990 werd ze zelf ondernemer in de Consultancy- en Onderzoeksbranche. In 1994 volgde uitbreiding met gespecialiseerde HRMdiensten en Trainingen (Executive Search, Arbeidsmarktadvies, Coaching, Loopbaanbegeleiding, Management- en Vaardigheidstraining). Georgette Eendragt was één van de eerste ondernemers die Diversiteitsmanagement en Diversiteitspersoneelsbeleid in Nederland introduceerde aan het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw, na studie van de Amerikaanse, Canadese en Engelse praktijk. Daarna zijn vele ondernemers gevolgd met dit thema. De onderneming werd in 1996 uitgebreid met een Evenementenorganisatiebureau. In 1997 werd Georgette Eendragt in Londen uitgeroepen tot de eerste Internationale Zwarte Zakenvrouw van Nederland. Sinds 2003 richt Georgette Eendragt zich met de nieuwe onderneming EeMaCo op Internationale Consultancyvraagstukken. Het gaat daarbij om het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van multinationals in ontwikkelingslanden (Corporate Social Responsability) via het principe van PPP: People Plannet Profit en het ontwikkelen van leiderschap in ontwikkelingslanden (Leadership Development). Opdrachtgevers zijn Multinationals, NGO s en Internationale Instituten zoals de Wereldbank, ILO en de Europese Commissie. In Nederland werkt Georgette Eendragt als tijdelijk directeur/interim Manager op de verschillende terreinen van haar expertise en als Executive Coach. Bestuurservaring Als bestuurder richtte/richt Georgette Eendragt zich vooral op maatschappelijke onderwerpen: als benoemde adviseur: voor de ministeries EZ, SZW, BIZA, VWS en voor MKB-Nederland: thema bedrijfsopvolging; als jurylid van gerenommeerde prijzen zoals de Joke Smitprijs; in de functie van penningmeester in besturen van instellingen en organisatie op het gebied van kunst & cultuur, welzijn, vrouwenemancipatie, jongeren, vrouwenhulpverlening en werkloosheidsbestrijding. Een voorbeeld: als bestuurlid van de stichting ZMV-prijs is zij medeverantwoordelijk voor het tweejaarlijks uitreiken van De Triomf, een prijs die bestemd is voor migrantenvrouwen die een uitzonderlijke bijdrage leveren aan de positieverbetering van en het verwerven van macht en invloed door migrantenvrouwen.

4 P a g i n a 4 D I B s l o t p r e s e n t a t i e R O N D E T A F E L S P R E K E R S drs. Robby Ricardo Rijssel Manager Kansweb & Fractievoorzitter stadsdeel Geuzenveld Amsterdam Rob is in Suriname geboren op 2o augustus Hij studeerde aan de Universiteit van Amsterdam af aan de Faculteit der Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen voor het doctoraal Onderwijskunde met als specialisatie de inrichting van vraagstukken in profit en non-profit organisaties. Tegenwoordig werkzaam bij Kansweb, onderdeel van Combiwelgroep. Manager van de productgroepen jaar in Amsterdam Noord en jongerenwerk Buiten Noord (Slotervaart / Osdorp). In deze hoedanigheid is hij lid van het Preventie team Community That Care, voorzitter van de werkgroep Jeugd en voorzitter van de werkgroep Veilige Vindplaatsen Bloemenbuurt Amsterdam Noord. Als projectleider van zelfsturende en prestatie verantwoordelijke teams is hij betrokken bij diverse kwaliteitstrajecten binnen welzijn tevens houdt hij toezicht op de kwaliteitsontwikkeling van Sociaal cultureel werk professionalisering van jeugd en jongerenwerk (OSA) Maatschappelijk actief zijn is een rode draad in zijn leven. In de jaren 80 verwierf hij in Suriname de benoeming tot Senator van de Junior Chamber International, een titel van Lid voor het leven door zijn lidmaatschap bij Junior Chamber (Suriname Jaycees,). Verderwas hij bestuurslid van de Surinaamse Atletiekbond. Deze voorliefde zet zich nu nog voort in zijn hobby s basketballen, atletiek en fietsen. In Nederland heeft hij de volgende bestuurlijke functies bekleed: Voorzitter van het Leerwerkbedrijf Amsterdam Zuidoost. Een leerwerkbedrijf voor jongeren met een verstandelijk handicap. Secretaris geweest van de Sportvereniging Real Sranang en de Stichting Child in Motion, deze geeft ondersteuning aan misbruikte kinderen in Thailand. Voorzitter Stichting Transact, die o.a. organisaties in Suriname ondersteunt. Participeerde in het Atana programma voor bestuurders in Nederland. Vanaf 2003 is hij voorzitter van de Vereniging Familie Unie en lid van het familiebedrijf Rijsselbsgroup Rob biedt ondersteuning aan zelforganisaties in organisatiemanagement, project en beleidsontwikkeling. Treedt op als adviseur, trainer, discussieleider, panellid, inleider bij maatschappelijke vraagstukken. Hij verzorgt trainingen voor diverse organisaties w.o.tropenmuseum, Unit Suriname (Den Haag), Crosbe (Rotterdam), SJA, SSA. Studeerde Arbeidsverhoudingen aan de toenmalige Protestants Voortgezette Agogische Beroepsopleidingen te Amsterdam. De studie Sociale Wetenschappen heeft hij aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam afgerond. Mijn loopbaan begon evenals zovele Surinamers van mijn generatie in 1982 in het welzijnswerk. Na 2 jaar werken bij een algemene welzijnsinstelling maakte ik de overstap naar de gemeentelijke overheid, als coördinator minderhedenbeleid. Tot dan toe was er bij de politiek nauwelijks aandacht voor de integratie van migranten binnen de Nederlandse samenleving. Een onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid uit 1981 zorgde voor een belangrijke kentering in het tot dan toe gevoerde beleid. De WRR concludeerde dat de aanwezigheid van migranten in Nederland niet langer van tijdelijke aard was en dat het rijksbeleid zich moest richten op de permanente aanwezigheid van deze groepen binnen de Nederlandse samenleving. Op het moment ben ik werkzaam als beleidsmedewerker bij de gemeente Den Haag, dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn. Mijn werkzaamheden omvatten de beleidsvoorbereiding op het terrein van kunst en cultuur. Daarbij moet worden gedacht aan het schrijven van nota s en het opstellen van beleids- en subsidieadviezen voor de portefeuillehouder Cultuur. Tot maart 2007 was ik tevens lid van de Provinciale Staten Zuid-Holland (VVD) en ondermeer belast met de woordvoering op de terreinen onderwijs, arbeidsmarkt, openbaar vervoer en tweedelijns-instellingen. Afgezien van mijn beroepsmatige activiteiten ben ik als vrijwilliger (bestuurslid) intensief betrokken bij diverse organisaties, die belast zijn met de belangenbehartiging van Surinamers in Nederland. Maar ook de transnationale contacten tussen Nederland en Suriname hebben mijn aandacht. Middels betrokkenheid bij de organisatie van diverse congressen en voorlichtingsbijeenkomsten ondersteun ik de uitwisseling van informatie tussen mensen, groeperingen en instellingen, die werkzaam zijn op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking in Suriname en Nederland. Deze inspanningen hebben mij een tweetal Surinaamse onderscheidingen opgeleverd, te weten Ridder in de Orde van de Gele Ster (2000) en Officier in de Orde van de Palm (2005). Behalve een goede opleiding is de maatschappelijke participatie een belangrijke voorwaarde om de mobiliteit op de arbeidsmarkt te bevorderen. Naar mijn mening kun je daar niet vroeg genoeg mee beginnen. John Waalring: MA Beleidsadviseur Gemeente Den Haag

5 D I B S l o t p r e s e n t a t i e S p e c i a l P a g i n a 5 R O N D E T A F E L S P R E K E R S Behaalde het diploma HBO Accountmanagement aan de Hogeschool Schoevers in Behaalde de doctoraalbul aan de Rijksuniversiteit Groningen in Is afgestudeerd aan de opleiding internationale organisaties en internationale betrekkingen. Heeft in het verleden diverse advies-en bestuursfuncties vervuld op lokaal en politiek niveau. Leidde diverse debatten en vraaggesprekken op onderwerpen o.a. integratie en Europees beleid. Adviseerde onder meer organisaties (Fortis, UWV, Justitie, e.a.). Hierbij gaat het om strategische veranderprojecten waarbij ICT een grote rol speelt. Was vroeger rap-artiest. Alle wegen leiden naar Rome. Ik ben opgevoed met de intentie om altijd mijn best te doen. Mijn moeder heeft me mee gegeven dat ik in deze maatschappij een uitzondering ben. Ik ben namelijk uniek. In plaats van een halfbloed eerder een dubbelbloed. En omdat ik ook in de V.S. en Duitsland gewoond heb, draag ik nog meer culturen en zienswijzen met mij mee. Dit maakt mij tot Roberto. Vanaf jonge leeftijd maakte ik muziek. Dit resulteerde in een album en een cdsingle, inclusief optredens op podia zoals de Melkweg, Paradiso en een videoclip die korte tijd op TMF verscheen. Daarna flopte mijn carrière. Hiermee om te gaan was een ingrijpende persoonlijke transformatie. In 1995 stapte ik het leger in als beroepsmilitair bepaalde tijd. Daar was iedereen gelijkwaardig en er heerste een strikte hiërarchie. Ik was niet meer bijzonder, maar kon wel mijn bijdrage leveren om anderen te helpen. Opnieuw een transformatie. Drs. Roberto Uding Consultant ICT Voorzitter Rotaract Amsterdam-International i.e. de kwam herbezinning en volgden een outplacement traject, reintegratietraject of oer-hollands ontslag. Onder de noemer cultuurverschil of een tekort aan aanpassingsvermogen binnen de organisatiecultuur heb ik velen organisaties zien verlaten. Op individueel en persoonlijk niveau vaak een ingrijpende transformatie. Waar ligt dan de grens van discriminatie? Op basis waarvan? En zijn we nu echt zo gelijkwaardig? Vanaf 1995 tot heden is er veel veranderd in het bedrijfsleven en bij de overheid. Toch blijkt het hogere management nog redelijk homogeen te zijn. Bestuursfuncties die er toe doen worden langzaam meer ingevuld door personen van of met een niet-nederlandse afkomst. En als de migratie en fysieke integratie toeneemt, zullen we wellicht in de grote steden steeds meer personen van niet-nederlandse of gemengde afkomst kunnen ontdekken, die deelnemen aan de beroepsbevolking. Diversiteit in netwerken en besturen zal dan ook in de toekomst zijn natuurlijke intrede en verloop kennen. Na de initiële hobbels, uitsluitingen, politieke knuffel allochtonen en prestatie awards voor modelallochtonen, zullen we weer met beide benen op de grond staan. Als wij namelijk echt gelijkwaardig zijn, kan afkomst geen enkele rol spelen in de selectieprocessen en ballotagecommissies voor politieke partijen, netwerken, kader posities en besturen. Om nog even terug te komen op mijzelf. Mijn moeder zei altijd dat ik een uitzondering was. Het maakte niet uit of je het goed of fout deed in Na het leger stapte ik de callcenter wereld in. Ik merkte hoe bedrijfspolitiek werkte. Het werd mij duidelijk dat er bij de meeste bedrijven weinig tot geen diversiteit heerste in de samenstelling van het hoger kader. De meeste personen van niet-nederlandse afkomst, die een functie vervulden, hadden moeite met deze bedrijfspolitiek. Deze personen stonden in de periode van het Nederlands multiculturalisme een glansrijke carrière te wachten. Na deze periode Nederlandse samenleving, er werd toch altijd op je gelet of over je gesproken. Door mijn transformaties heb ik geleerd om het glas liever halfvol dan halfleeg te zien. Mijn moeders perceptie is dus een andere. Alle wegen leiden naar Rome. In het leven bewandelt iedereen zijn of haar persoonlijke weg. Het enige wat wij moeten doen is de reis ondernemen. En daarin zijn we allemaal gelijkwaardig. Misschien onderga je meerdere transformaties. Net zoals ik. Misschien transformeert je perceptie. Dat kan, ook door uiteenlopende of incongruente ervaringen. Net zoals ik hierboven beschreven heb. Maar dit zijn dingen die behoren tot persoonlijke groei, en niet zozeer tot actief integratie- of diversiteitbeleid. Ik ga hier graag met het panel en het publiek over in gesprek!

6 P a g i n a 6 D I B s l o t p r e s e n t a t i e T i y e B e g e l e i d i n g Na het VWO te hebben afgerond is Bienta Burleson de opleiding Video Editing gaan volgen op de Media Academie in Hilversum. Ze heeft vervolgens gewerkt bij verschillende audiovisuele productiemaatschappijen, waar ze onder andere werkzaam was als video-editor, programmamaker en samensteller van diverse programma s. Vervolgens heeft ze ervoor gekozen om als freelance video-editor de kost te verdienen en zo mee te draaien met verschillende projecten. Momenteel is ze werkzaam bij de gemeente Amsterdam, op het Stadsdeel Zuid-Oost als medewerker financieel beheer. In september 2005 heeft ze besloten om toch meer haar dromen na te gaan en is ze begonnen met de sociaal agogische HBO opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV). Met goed gevolg heeft ze in juni 2006 haar propedeuse behaald, en zit nu in de hoofdfase van de opleiding. Aangezien haar huidige arbeidsplek geen aansluiting heeft bij haar opleiding, loopt ze ook stage bij Tiye International. Hier werkt ze als projectmedewerker aan diverse projecten, onder andere het project Armoedebestrijding en Capacity building vanuit een Gender perspectief en het project Diversiteit in besturen. In dit project heeft ze samen met Audrey Vreugd zich ingezet voor de programmering en het verzorgen van diverse workshops. Verder heeft ze in samenwerking met Street College Productions een videoregistratie van een van de bijeenkomsten verzorgd. Het werken met mensen, mensen stimuleren om hun eigen competenties te vergroten, het maatschappelijk en cultureel ondernemen ziet Bienta als haar eigen nieuwe uitdaging. Eén waar ze zich voor 100% inzet. Bienta Burleson Stagiaire DIB project Audrey, studeerde Culturele Antropologie en Sociologie der Niet Westerse Samenlevingen aan de Vrije Universiteit. Zij is gespecialiseerd in Rurale en Urbane Transformaties. Aan IDO-VU behaalde zij haar postdoctorale 1e graad Onderwijskunde Haar interesse gaat uit naar Europese ontwikkelingen en het werk van lobbyisten bij de verscheiden Europese Commissies en het Parlement. Bij de Stichting Tiye International is zij verantwoordelijk voor de vormgeving, implementatie en uitvoering van het onderhavig DIB project. En is betrokken bij overige trajecten zoals Dessimination Break Through, Armoedebestrijding, Capacitybuilding vanuit een Genderperspectief. Zij is de gender, diversity & youth specialist voor de internationale contacten van de organisatie. drs. Audrey R. Vreugd Coördinator projecten In de beginjaren heeft zij bij Tiye projecten rond het thema worklife balans afgerond. Het ging om het zoeken naar 24- uurs oplossingen voor de verdeling van arbeid, zorg en vrije tijdsbesteding; het project Dagindeling. Resultaat het boekje EnIk dan. Een vervolg traject was het nagaan hoe lokale initiatieven beter gestroomlijnd kunnen worden; het project Lokaal Tijd Management (LTM) Om stevig in het leven te staan is het goed dat men zijn persoonlijke fundamenten kent en vanuit die kracht handelt. Motiveer jezelf door een levenlang jezelf te onderwijzen. R Relationships R Recap A Adjusting to change A Are E Explore D Discovering what is possible P Powerful V Vision E Exploring what is out there P Providing E Entry P Pitching your personal message O Opportunities and A Action T Targeting R Rewards L Links T Today O Observable R Rhythm S Self B Benchmarked S Speed I Impact V Visible V Voice G Goals I Individual P Pitch N Next steps O On Target P Pause U Understood P Projection S Special

7 P a g i n a 7 D I B s l o t p r e s e n t a t i e

8 D I B S l o t p r e s e n t a t i e S p e c i a l P a g i n a 8 Een bijzonder woord van dank aan allen die op enigerlei wijze betrokken waren bij het project Diversiteit in Besturen in de looptijd ( ). Het algemeen en dagelijks bestuur van de stichting Tiye International. De professionals die hun expertise vrijwillig beschikbaar hebben gesteld. Hun inzet heeft bijgedragen aan het succesvolle resultaat van het DIB netwerk. De sprekers en de gespreksleidster aan de Rondetafel tijdens de slotpresentatie voor het inleveren van hun biografieën. De Stichting Kontakt der Kontinenten en de Stichting Platform Buitenlanders Rijnmond De DIB participanten waaronder: Crystabelle Beaton, Bienta Burleson, Kavita Doekharan, Santusia Elshot, Barbara Esseboom, Melanie Graves,Salh Hamdoun, Natascha Hiwat, Fehimi Kemal Kutluer, Monique Karamath-Hiwat, Ama Koranteng-Kumi, Madinda Lie-a-Tjam, Engelbertha (Elly) Ormel, Shih-heui (Sara) Huang, Jeffrey Sontoredjo; Cornelli Teeken, Adinda de Vries, Frimmy Appiah, Jeannine Refos, Junnita Amarello-Kemper, Nathalie Koning, Richelle Uitenwerf, Valone adams, Fayola Cairo, Nyomi Cairo, Lamia Laghui, Eldrick Leito, Alida Mettendaf, Euredice Mettendaf, Nadya van Putten, Silvestra (Silvie) Santos, Fallon Tjon-a-Kon, Tanchita Uda, Urdão Uda, Graciëlla Uda, Rachel Sordam-Revales, Audrey Vreugd, Fenicia Winter. Sayida Vanenburg, MA Consultant Duurzaam Ondernemen &Sustainability DHV Sustainability Consultants Postbus BC Amersfoort T: M: KvK Amersfoort Mr. Maisah Burleson Hoofd Arbeidszaken, Martinair Amsterdam Martinair Holland N.V. Postbus ZG Schiphol Airport T: M: drs. Georgette H. Eendragt Directeur Managementbureau EeMaCo, Brussel/Amsterdam Eendragt Managament Consulting for Interim and Project Management Leadership Development (International) Consultancy (Executive) Coaching E: T: E: drs. Robby R. Rijssel Manager productgroepen jaar bij Kansweb T: (werk) M Drs. M.A. G. Cairo Bureau Macaibo Almondestraat CA Rotterdam T: Sylvana Dankerlui loopbaanbureau MSD Career Coaching Kurt Weillstraat DS Leiden T: M: Platform Buitenlanders Rijnmond (PBR) Gebouw de Heuvel Grote Kerkplein GC Rotterdam T F: Stichting Tiye International, Platform van landelijke organisaties van Zwarte, Migranten en Vluchtelingen vrouwenorganisaties. Tiye is sterk in vraagstukken die handelen over mensenrechten, diversiteit en arbeidsmarkt, antiracisme, gender gelijkheid en mainsteraming, economische ontwikkelingen relatie Noord- Zuid, preventieve methodieken als Sociaal Culturele Sensitiviteit.

Curriculum Vitae Eva van de Pas

Curriculum Vitae Eva van de Pas Curriculum Vitae Eva van de Pas Profiel Na een carrière van 10 jaar in diverse HR functies in profit en non profit organisaties, ben ik sinds 2005 werkzaam als interim HR professional. Vanuit mijn visie

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Bijlage: korte beschrijving kandidaten

Bijlage: korte beschrijving kandidaten Bijlage: korte beschrijving kandidaten Lisa Westerveld was jarenlang actief in de studentenbeweging en de medezeggenschap op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze was onder meer voorzitter van de Universitaire

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Women Entrepreneurship and Professionals. Capacity building and Leadership development. Tegen alle verwachtingen in?

Women Entrepreneurship and Professionals. Capacity building and Leadership development. Tegen alle verwachtingen in? Women Entrepreneurship and Professionals GreenDreamCompany organiseert de inspirerende expeditie Women Entrepreneurship and Professionals speciaal voor vrouwelijke professionals en ondernemende Nederlandse

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Ervaring Interimmanagement en coaching bij GEA, vanaf 2011. Openbaar Ministerie maart 2015 - juli 2015

Ervaring Interimmanagement en coaching bij GEA, vanaf 2011. Openbaar Ministerie maart 2015 - juli 2015 Persoon & aanpak Mijn expertise ligt in HRM en managementvraagstukken, specifiek mobiliteit, talentmanagement en verander- en professionaliseringstra jecten. Op strategisch en operationeel niveau, met

Nadere informatie

Kunst & culturele sector Ontwikkelingswerk, non-profit Fotografie Zakelijke en Financiële dienstverlening Detailhandel

Kunst & culturele sector Ontwikkelingswerk, non-profit Fotografie Zakelijke en Financiële dienstverlening Detailhandel Profiel Sinds begin jaren tachtig heb ik een schat aan kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van automatisering, veelal bij de grootste financiële instellingen van deze wereld. Van hardcore programmering,

Nadere informatie

Europees Sociaal Fonds. Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Ondernemen INHOLLAND. biedt haar kennis, vraagt uw expertise. Samen boeken we winst

Europees Sociaal Fonds. Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Ondernemen INHOLLAND. biedt haar kennis, vraagt uw expertise. Samen boeken we winst Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Europees Sociaal Fonds Ondernemen INHOLLAND biedt haar kennis, vraagt uw expertise Samen boeken we winst Dubbele winst Welke zaken houden uw organisatie bezig?

Nadere informatie

Naast mijn werkzaamheden bij het Noorderpoort ben ik actief in diverse besturen en toezichthoudende organen.

Naast mijn werkzaamheden bij het Noorderpoort ben ik actief in diverse besturen en toezichthoudende organen. Mohn Baldew Korreweg 213-52 9714 AL Groningen Telefoon 06 523 5555 4 Groningen, 12 maart 2016 Aan het bestuur van de PvdA Groningen, Geacht bestuur, Naar aanleiding van ons gesprek in februari dit jaar

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 2 : Wat is de omvang van uw organisatie?

Statistieken voor vraag 2 : Wat is de omvang van uw organisatie? In totaal legden 20 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? 1. Gemeente 41.67% 2. Provincie 0.00% 3. Deurwaarderkantoor 0.00% 4. Incassobureau 0.00% 5. Bedrijfsleven

Nadere informatie

SOCIOLOGIE. Geert de Vries Hoofddocent sociologie. Saliha Rakik Student master sociologie. 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen

SOCIOLOGIE. Geert de Vries Hoofddocent sociologie. Saliha Rakik Student master sociologie. 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen SOCIOLOGIE SOCIOLOGIE Geert de Vries Hoofddocent sociologie Saliha Rakik Student master sociologie 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen SOCIOLOGIE > Sociologie is de wetenschap van hoe mensen met elkaar

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

In totaal legden 64 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het?

In totaal legden 64 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? In totaal legden 64 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? 1. Gemeente 36.96% 2. Provincie 0.00% 3. Deurwaarderkantoor 4.35% 4. Incassobureau 0.00% 5. Bedrijfsleven

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie Habilis Executive Search - Interim Management Marketing, Sales en Communicatie Habilis Mens en Organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel

Nadere informatie

Leden Deelnemersraad MJD. Engelienart Lubbers, voorzitter. Geboren: 17 juli 1974, te Grijpskerk

Leden Deelnemersraad MJD. Engelienart Lubbers, voorzitter. Geboren: 17 juli 1974, te Grijpskerk Leden Deelnemersraad MJD Engelienart Lubbers, voorzitter Geboren: 17 juli 1974, te Grijpskerk Na diverse studies de opleiding tot Systeembeheerder afgemaakt. Na meer dan tien jaar voor de Dierenambulance

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het?

Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? In totaal legden 20 respondenten deze enquête af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? 1. Gemeente 41,67% 10. Rechtbank 8,33% 2. Provincie 0,00% 11. Bureau Jeugdzorg 0,00% 3. Deurwaarderskantoor

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Opleidingen /cursussen:

CURRICULUM VITAE. Opleidingen /cursussen: CURRICULUM VITAE Naam Bogers, P.A. (Peter) Geboren: 1958 Adres: Eigendomweg 7, 3765EA Soest Telefoon: 06-51290050 Mail: Facomnlbv@planet.nl Opleidingen /cursussen: 2004 Training Coachingsvaardigheden Universiteit

Nadere informatie

De kunst van Veranderen

De kunst van Veranderen De kunst van Veranderen Kernvragen, dilemma s, benaderingen en de veranderaar September, 2017 Dr. M.C. de Witte, dewitte@hgrv.nl, mob. 0650523977 LEADgin chan e drs. Michiel Nannen (1974) heeft een master

Nadere informatie

Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging

Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging De gezondheidszorg is continue in beweging, de afgelopen jaren is er veel veranderd en dat zal de komende jaren zeker zo blijven. De marktwerking,

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg AVANS HOGESCHOOL Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg Jij hebt ambitie. Jij legt de lat hoog.

Nadere informatie

Profiel. Directeur ad interim. Stichting Hulst Voor Elkaar. 29 juni Opdrachtgever Hulst voor Elkaar

Profiel. Directeur ad interim. Stichting Hulst Voor Elkaar. 29 juni Opdrachtgever Hulst voor Elkaar Profiel 29 juni 2016 Opdrachtgever Hulst voor Elkaar Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl Niets uit

Nadere informatie

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Ervaar het verschil tussen werken en carrière maken.

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Ervaar het verschil tussen werken en carrière maken. Uniting Expertise, Accelerating Ambitions Ervaar het verschil tussen werken en carrière maken. Onze focus? Jouw persoonlijke ambities overtreffen. De beste zijn in ons vakgebied. Dat is waar de specialisten

Nadere informatie

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy CHARTER Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy (NAP) is een samenwerkingsverband tussen de Maatschappelijke Alliantie en hoogleraren

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

Ondernemende marketing Specialist

Ondernemende marketing Specialist Ondernemende marketing Specialist Mijn kerndoel: Huidige functie: Woonplaats: Adviseur Marketing en communicatie ATC Corporate, Amsterdam Almere Geboren: 23 november 1984 E-mail: Telefoon: 06 123 456 78

Nadere informatie

Denkkracht Utrecht Young Professionals

Denkkracht Utrecht Young Professionals Denkkracht Utrecht Young Professionals Bastiaan Vader Sociale Geografie, BSc. Political Geograpy, MSc. Medewerker Juridisch Bestuurlijke Zaken UMC Utrecht Student Educatieve Master (Universiteit Utrecht)

Nadere informatie

Inheritance is what is handed down to us, Legacy is what we choose to pass on

Inheritance is what is handed down to us, Legacy is what we choose to pass on Inheritance is what is handed down to us, Legacy is what we choose to pass on Legacy Consultancy Rietvelderf 26 3822 ET AMERSFOORT 06-42587600 www.legacyconsultancy.nl info@legacyconsultancy.nl Over ons

Nadere informatie

Stichting Leaders of Today. Beleidsplan. Samensteller: Andre Damian

Stichting Leaders of Today. Beleidsplan. Samensteller: Andre Damian Stichting Leaders of Today Beleidsplan 2016 Samensteller: Andre Damian 15-4-2016 Inhoud Inleiding... 3 Onze missie... 4 Ambitie... 4 Actueel beleid 2015-2016... 5 Bestuur... 5 Projectbegroting... Fout!

Nadere informatie

HBO Talentenprijs editie marketing

HBO Talentenprijs editie marketing HBO Talentenprijs editie marketing Nieuwsbrief - maart Donderdag 31 mei 2012 Hanzehogeschool Groningen We zijn aan het eind van de maand maart en dat betekent dat het unieke HBO Talentenprijs event over

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde Boeken die spreken! Op 10 mei 2012 zal Rob de Wilde de tweede lezing van de collegereeks 2012 geven! Rob de Wilde is een gedreven en vanuit heldere

Nadere informatie

Vacature: medewerker internationaal secretariaat. Bedrijfsinformatie:

Vacature: medewerker internationaal secretariaat. Bedrijfsinformatie: Vacature: medewerker internationaal secretariaat Bedrijfsinformatie: Het Internationaal Secretariaat (IS) staat onder leiding van Marije Laffeber, Internationaal Secretaris van de PvdA. Het IS draagt zorg

Nadere informatie

Smoelenboek Bestuursleden

Smoelenboek Bestuursleden Smoelenboek Bestuursleden Het bestuur van Taal aan Zee bestaat uit: Rob Wiegman (voorzitter), Jurrie Vos (penningmeester), Ingrid Sijlbing (secretaris), Marianne Beelaerts, Donny Brandon, Ed de Bruyn Kops

Nadere informatie

Junior regisserende inkomensconsulent

Junior regisserende inkomensconsulent Kennis van de Overheid Junior regisserende inkomensconsulent Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS ÉÉN VAN ONZE EXPERTS Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste uit

Nadere informatie

SAMENWERKEN. Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk. Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught

SAMENWERKEN. Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk. Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught SAMENWERKEN Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk Donderdag 18 april Hét symposium over

Nadere informatie

STAGEINSTELLINGEN ONDERZOEK HJO-JURISTEN ZUYD HOGESCHOOL. Geachte heer/mevrouw,

STAGEINSTELLINGEN ONDERZOEK HJO-JURISTEN ZUYD HOGESCHOOL. Geachte heer/mevrouw, STAGEINSTELLINGEN ONDERZOEK HJO-JURISTEN ZUYD HOGESCHOOL Geachte heer/mevrouw, De Hogere Juridische Opleiding (HJO) is ontstaan vanuit de voormalige opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD).

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Eerste Huiskamerbijeenkomst PvdA in Amersfoort KANS OP EERLIJK WERK EN EEN VAK LEREN MET EEN LEERWERKBAAN

Eerste Huiskamerbijeenkomst PvdA in Amersfoort KANS OP EERLIJK WERK EN EEN VAK LEREN MET EEN LEERWERKBAAN Eerste Huiskamerbijeenkomst PvdA in Amersfoort KANS OP EERLIJK WERK EN EEN VAK LEREN MET EEN LEERWERKBAAN Zaterdagmiddag 21 februari vond in De Vereeniging een eerste Huiskamerbijeenkomst plaats. Het was

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Banking & Finance

Habilis Executive Search. Banking & Finance Habilis Executive Search Banking & Finance Oog voor mens en organisatie Habilis mens en organisatie BV is een brede dienstverlener op het gebied van HRM en arbeidsmarktvraagstukken. De activiteiten die

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Aanbevelingen jongerenambassadeur SRGR. Betekenisvolle Jongerenparticipatie bij Buitenlandse Zaken en de Bredere Overheid

Aanbevelingen jongerenambassadeur SRGR. Betekenisvolle Jongerenparticipatie bij Buitenlandse Zaken en de Bredere Overheid Aanbevelingen jongerenambassadeur SRGR Betekenisvolle Jongerenparticipatie bij Buitenlandse Zaken en de Bredere Overheid Participatie is een mensenrecht. Het is een van de belangrijkste principes in de

Nadere informatie

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen.

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen. st r e s smanagement De cursus 'stressmanagement' is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werksituatie te maken krijgt met stress als gevolg van problemen en spanningsvolle situaties. De eigen ervaringen

Nadere informatie

mastertrack Governance & Law in Digital Society

mastertrack Governance & Law in Digital Society Bijlage 2 Samenvatting aanvraag nevenvestiging mastertrack Governance & Law in Digital Society Faculteit Rechtsgeleerdheid Campus Fryslân 1 Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking

Nadere informatie

Drs. F.M. (Frank) Tromp

Drs. F.M. (Frank) Tromp Drs. F.M. (Frank) Tromp Algemeen Directeur / bestuurder Directeur Advies a.i. 4 april 1966 Nederland 06 263 50 305 frank.tromp@dyade.nl Profiel Sinds 2006 ben ik werkzaam in het onderwijs; de eerste 5

Nadere informatie

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel.

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel. Art of Hosting Hoe bouw je in deze tijden van verandering een omgeving waarin je met elkaar in vertrouwen werkt aan een zinvolle en gezamenlijke toekomst? Hoe creëer je een veilige omgeving, waarin ruimte

Nadere informatie

Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals

Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals Symposium Healthy Ageing in mbo en hbo Joost Degenaar Directeur Centre of Expertise Healthy Ageing Centre of Expertise Healthy Ageing

Nadere informatie

Katalysator voor netwerkend ICT

Katalysator voor netwerkend ICT Katalysator voor netwerkend ICT Nieuwsbrief uitgave juni 2014 ONDERWERPEN 1. 2. 3. 4. 5. Nieuwe website Regitel Nieuw bestuurslid Ledenvergadering juli 2014 komt eraan Stagiair gestart voor Regitel Stand

Nadere informatie

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer kansen voor ontwikkeling en doorgroei Als leidinggevende bij de brandweer heb je een bijzondere en veelzijdige baan. Je werkt in een snel

Nadere informatie

Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten

Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten 1. Inleiding Deze informatiekaart geeft informatie over de betekenis van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (verder: het Verdrag)

Nadere informatie

PROFIELEN MOBILITEITSADVISEURS

PROFIELEN MOBILITEITSADVISEURS PROFIELEN MOBILITEITSADVISEURS PROFESSIONALS LINDE BREUNIS TRUUS DE KONING-STOLKER ANNELOES DE WIJN ARIE-PAUL EIJKELENBOOM Onze adviseurs kennen Rotterdam goed. Zij wonen in Rotterdam, hebben gewerkt bij

Nadere informatie

Stages in het buitenland

Stages in het buitenland Stages in het buitenland Ben jij op zoek naar een spetterende buitenlandervaring? Of zoek je gewoon een stage? AIESEC helpt je hierbij. In dit document vind je alle informatie, die je nodig hebt om het

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

Jaargang 3 nummer 1 Mei 2013

Jaargang 3 nummer 1 Mei 2013 Jaargang 3 nummer 1 Mei 2013 BESTE ALUMNI, Aan het begin van 2013 kijken we terug op twee mooie jaren waarin NOSO weer langzaam opbloeide. Na deze taak volbracht te hebben vonden Manon, Jeffrey en Bram

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst

De jeugd heeft de toekomst Arbeidsbeperking volgens Carrière Diversiteit De jeugd heeft de toekomst Bijeenkomst Handicap + Studie Design Academy Eindhoven 1 Inclusief ondernemerschap In het kort hoe we bij deze reis zijn gekomen.

Nadere informatie

Nieuwe teams met nieuwe taken. Coby Franken - Trainer / adviseur Anita Jonkman

Nieuwe teams met nieuwe taken. Coby Franken - Trainer / adviseur Anita Jonkman t Nieuwe teams met nieuwe taken Coby Franken - Trainer / adviseur Anita Jonkman i t Teams Zelfsturende teams Zelforganiserende teams Resultaatverantwoordelijke teams Autonome teams Zelf doen teams Bij

Nadere informatie

JOBspot Werving & Selectie en arbeidsmarktcommunicatie. Zuidspuistraat 6, 3231 AW Brielle, tel.: +31(0)181-413466, info@jobspot.nu www.jobspot.

JOBspot Werving & Selectie en arbeidsmarktcommunicatie. Zuidspuistraat 6, 3231 AW Brielle, tel.: +31(0)181-413466, info@jobspot.nu www.jobspot. Naam: Robbert Geboortejaar: 1987 Woonplaats: Capelle aan den IJssel Opleidingen: 09/2005 05/2010 Bachelor of Business Administration (BBA), Facility management NHTV Breda University of Applied Sciences

Nadere informatie

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen Thema s voor diversiteitsbeleid In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis en adviseert

Nadere informatie

1992 Erasmus universiteit: Bestuurskunde, politicologie met internationale variant

1992 Erasmus universiteit: Bestuurskunde, politicologie met internationale variant Page 1 of 5 CV / Nevenfuncties wethouders Karin Lambrechts 1985 Gymnasium 1986 Intercollege 1992 Erasmus universiteit: Bestuurskunde, politicologie met internationale variant 1992-1993 Intercedente 1993-1994

Nadere informatie

Culturele en Maatschappelijke Vorming. CMV voltijd de opleiding en het werkveld.... van mensen zonder werk ondernemers maakt

Culturele en Maatschappelijke Vorming. CMV voltijd de opleiding en het werkveld.... van mensen zonder werk ondernemers maakt Culturele en Maatschappelijke Vorming CMV voltijd de opleiding en het werkveld... van mensen zonder werk ondernemers maakt Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) voltijd Samenleven in buurt en stad,

Nadere informatie

Manuela Renjaan, Michael van Leeuwen Ruud Zwarts Voorzitter/Oprichter Penningmeester/Projectleider Secretaris

Manuela Renjaan, Michael van Leeuwen Ruud Zwarts Voorzitter/Oprichter Penningmeester/Projectleider Secretaris Beleidsplan Januari 2014 VOORWOORD Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting WOW Go. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten. Het plan geeft inzicht in de werving, beheer

Nadere informatie

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Samenvatting InmensGroeien is opgericht door Joop Egmond en Maarten Smits. Het bedrijf is ontstaan uit de wens om voor mensen binnen organisaties

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Van de 293 Wageningse respondenten zijn er 109 man (37%) en 184 vrouw (63%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 28 jaar.

Van de 293 Wageningse respondenten zijn er 109 man (37%) en 184 vrouw (63%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 28 jaar. Resultaten NAE 2016 Samenvatting: De NAE is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De NAE wordt uitgevoerd door DESAN,

Nadere informatie

Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken tweedaagse training Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken

Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken tweedaagse training Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken tweedaagse training Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken Stel dat we aan het begin van een strategietraject nu eens niet zouden zeggen: 'ik hoop dat we het

Nadere informatie

Verkorte studietrajecten opleiding Sociaal Werk 201-201

Verkorte studietrajecten opleiding Sociaal Werk 201-201 Verkorte studietrajecten opleiding 0-0 Als je reeds een diploma hoger onderwijs in een aanverwant studiegebied behaalde, bieden we je de mogelijkheid tot een verkort studietraject in SAW. Hieronder vind

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

De Crowdfunding Safari workshop

De Crowdfunding Safari workshop De Crowdfunding Safari workshop Veel organisaties kampen met dalende subsidies, hebben moeite met het ophalen van investeringen of leningen en kunnen doelen daardoor steeds moeilijker halen. Crowdfunding

Nadere informatie

Mediatrainingen Engels (spreekvaardigheid) Klantgericht Resultaatgericht Sterke onderhandelaar Samenbindend

Mediatrainingen Engels (spreekvaardigheid) Klantgericht Resultaatgericht Sterke onderhandelaar Samenbindend Curriculum Vitae Naam Geboortejaar Woonplaats Opleiding Trainingen Profiel Mr. H.W. (Henk) van Heuven 1950 Rotterdam Nederlands Recht; eerste graads onderwijsbevoegdheid economie (Vrije Universiteit 1975)

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Registeraccountant worden Accountant is een beschermde titel. In Nederland mogen alleen registeraccountants (RA s) en Accountant-Administratieconsulenten

Nadere informatie

Workshop: Duurzame Inzetbaarheid op elke Leeftijd. Werken aan duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. Den Haag, 1 juli 2014

Workshop: Duurzame Inzetbaarheid op elke Leeftijd. Werken aan duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. Den Haag, 1 juli 2014 Workshop: Duurzame Inzetbaarheid op elke Leeftijd Werken aan duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Den Haag, 1 juli 2014 Rob Gründemann, TNO Hoofddorp HU University of Applied Sciences Utrecht Opzet

Nadere informatie

Samen vormgeven aan de toekomst

Samen vormgeven aan de toekomst Policy Design Studio Samen vormgeven aan de toekomst Sinds het voorjaar van 2015 brengen wij de Policy Design Studio in praktijk. Een kansgerichte manier om de toekomst tegemoet te treden. Wij raken steeds

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

2008 - heden Spin-Sel project- en interimmanagement

2008 - heden Spin-Sel project- en interimmanagement Curriculum Vitae Personalia Naam Adres Mobiel nummer Geboortedatum NaDonaliteit Burgerlijke staat Selma Simonis Blokvenlaan 18 te Waalre 06-51140243 27 augustus 1970 Nederlandse gehuwd, 3 kinderen Profiel

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

Generation Y. Next generation leaders Generation internet Young potentials

Generation Y. Next generation leaders Generation internet Young potentials Generation Y Next generation leaders Generation internet Young potentials VAN PERSOONLIJK LEIDERSCHAP OVER ORGANISATIEONTWIKKELING TOT STRATEGIE #THEFUTUREISNOW Een hele nieuwe generatie staat klaar om

Nadere informatie

Veranderen is een noodzaak, verbeteren is een keuze (1)

Veranderen is een noodzaak, verbeteren is een keuze (1) (1) Inspirerend leiderschap van bestuurders en directeuren vraagt om meer aandacht voor hun verander- en verbetercapaciteit. In dit eerste deel (van twee) staat een belangrijke component hiervan centraal:

Nadere informatie

NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN

NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN NL NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN AGE- STANDPUNT IN HET KADER VAN HET 2007 - EUROPEES JAAR VAN GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes

Nadere informatie

Het Studiesuccescentrum Koersen op succes 2015-2016

Het Studiesuccescentrum Koersen op succes 2015-2016 Ik wil succesvol studeren! Het Studiesuccescentrum saxion.nl/succesvolstuderen saxion.nl/studysuccessfully Het Studiesuccescentrum (SSC) coacht, ondersteunt en verbindt zodat de student zo succesvol mogelijk

Nadere informatie

Wat betekent de nieuwe norm voor (Persoonlijk) Leiderschap? Ton Dijkzeul

Wat betekent de nieuwe norm voor (Persoonlijk) Leiderschap? Ton Dijkzeul Wat betekent de nieuwe norm voor (Persoonlijk) Leiderschap? Ton Dijkzeul Agenda Even voorstellen ISO en (Persoonlijk) Leiderschap Externe issues voor strategie Het waarom van organisaties Van strategie

Nadere informatie