STAGEINSTELLINGEN ONDERZOEK HJO-JURISTEN ZUYD HOGESCHOOL. Geachte heer/mevrouw,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STAGEINSTELLINGEN ONDERZOEK HJO-JURISTEN ZUYD HOGESCHOOL. Geachte heer/mevrouw,"

Transcriptie

1 STAGEINSTELLINGEN ONDERZOEK HJO-JURISTEN ZUYD HOGESCHOOL Geachte heer/mevrouw, De Hogere Juridische Opleiding (HJO) is ontstaan vanuit de voormalige opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD). Bij de omvorming van SJD naar HJO is SJD ontwikkeld als afstudeerprofiel binnen HJO. Voor velen is het begrip HJO er onbekend. Samenvattend is de HJO er: Een juridische (vooral prejudiciële) dienstverlener, die belangen behartigt, problemen vanuit meer dan alleen de juridische optiek kan benaderen en oplossen, dat doet in samenwerking met andere professionals en altijd gericht is op het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de organisatie of de cliënt wiens belangen hij behartigt. Zijn eigen professionele kennis is zijn belangrijkste tool, die hij met het oog op het grotere belang dat zijn inzet vereist, ook kan relativeren. Inmiddels zijn er 3 lichtingen HJO ers aan Zuyd Hogeschool afgestudeerd, Door de recente herwaardering en curriculumwijziging van de Hogere Juridische Opleiding van Zuyd Hogeschool, faculteit management en recht in Sittard, is een aantal vragen gerezen omtrent de afstemming van de opleiding HJO Algemeen Juridisch en Sociaal Juridisch op het werkveld in de nabije Euregio. De vragen betreffen zowel de onderwijsinhoud, als de verkenningen of we adequaat opleiden voor de markt en zo ja, hoe die markt er dan uit ziet. Het Lectoraat van de opleiding is gevraagd een onderzoek uit te voeren naar werkzaamheden en doorgroeimogelijkheden van HJO ers, om een helder beeld te scheppen over de studie en de beroepsgroep. In het kader van dit onderzoek wordt deze vragenlijst aan afgestudeerde alumni, stageadressen en werkgevers gestuurd en zullen bovendien een aantal werkgevers en stageverleners van HJO ers worden geïnterviewd. Met behulp van de resultaten van het onderzoek wordt beoogd de functies en doorgroeimogelijkheden van de HJO er in kaart te brengen. Dit kan bijdragen aan het creëren van een grotere bekendheid van de opleiding HJO en de daarbij behorende beroeps- en ontwikkelmogelijkheden, en zal tevens van belang zijn in het kader van het innoveren van de opleiding.

2 Deze vragenlijst is samengesteld met behulp van een onderzoek aan de Hogeschool Utrecht, over functievorming, kwaliteit en doorgroei van HBO-juristen. 1 Alsmede het proefschrift van Suzanne de Rooij, over de positionering van de HBO-jurist in de wereld van de klassieke beroepen. 2 Het is voor ons en onze opleiding van groot belang dat u deze vragenlijst invult. We rekenen dan ook graag op uw medewerking. Voor de duidelijkheid en uw zekerheid hierbij een aantal belangrijke punten: - De gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en komen alleen in handen van de onderzoekers. - Er bestaan geen goede of foute antwoorden. In dit onderzoek gaat het om uw mening. - Probeer altijd een antwoord in te vullen, ook als u twijfelt. - U bent ongeveer minuten kwijt aan het invullen van deze vragenlijst. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking! Stijn Geelen LLB Mark Groenendal LLB Anne Janssen LLM Mr Eric van de Luytgaarden, lector 1 Janssen, J. & Keesen, M. (2012). HBO-juristen: nieuwe professionals in organisatie. Utrecht: Hogeschool Utrecht. 2 Rooij, S. de. (2012). De hbo-jurist: kans of bedreiging? Nijmegen: WLP.

3 Enquêtevragen stage-instellingen Organisatie 1. Wat voor organisatie is het? 1. Gemeente 2. Provincie 3. Deurwaarderkantoor 4. Incassobureau 5. Bedrijfsleven 6. Politie 7. Notariskantoor 8. Advocatenkantoor 9. Openbaar Ministerie 10. Rechtbank 11. Bureau Jeugdzorg 12. Bureau Sociaal Raadslieden 13. Schuldhulpverlening 14. Juridisch loket 15. Reclassering 16. UWV 17. Anders, namelijk: 18. Niet van toepassing 2. Wat is de omvang van uw organisatie? 1. Eenmanszaak medewerkers medewerkers medewerkers 5. > 1000 medewerkers 3. Hoeveel juristen werken bij uw organisatie? % % % % %

4 4. Zijn er mensen bij u werkzaam (of werkzaam geweest) die de Hogere Juridische Opleiding hebben afgerond of volgen (stagiaires)? 1. Ja, beide 2. Ja, afgerond 3. Ja, volgen 4. Nee Indien nee, ga naar vraag Welk opleidingsprofiel hebben deze personen gevolgd? Meerdere antwoorden zijn mogelijk 1. Algemeen juridisch profiel 2. Sociaal juridisch profiel 3. Weet ik niet Werkzaamheden HJO er 6. Wat is de officiële functienaam voor de HJO er die bij u werkzaam is? 1. Juridisch medewerker 2. Gerechtsecretaris 3. Proces vertegenwoordiger 4. HBO-jurist 5. Rechtshulpverlener 6. Juridisch adviseur 7. Jurist 8. Junior jurist 9. Juridisch stafmedewerker 10. Juridisch beleidsmedewerker 11. Juridisch consulent 12. Anders, te weten 7. Wat voor werkzaamheden verricht iemand in die functie bij u? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 1. Uitvoerend 2. Voorbereidend 3. Adviserend 4. Beleidsmatig 5. Anders, te weten

5 8 Heeft de HJO er leidinggevende taken? 1. Ja 2. Nee 9. Werkt de HJO er in teamverband? 1. Ja, altijd 2. Ja, regelmatig 3. Ja, een enkele keer 4. Nee, deze werkt solo Loopbaanperspectief (indien van toepassing) 10. Wat verdient een beginnende HJO er bij u? (welke schaal) 11. Wat verdiend een beginnende academicus bij u? (welke schaal) 12. Die je als jurist binnen uw organisatie academicus te worden om door te groeien? 1. Ja 2. Nee 13 Wat is het haalbare eindniveau (welke schaal) voor de HJO er? 14. Wat is het haalbare eindniveau (welke schaal) voor de academicus? Aansluiting opleiding praktijk Hieronder worden een aantal competenties genoemd en per competentie wordt een vraag gesteld. We willen weten in hoeverre het belangrijk is voor het uitoefenen van een functie die de HJO er vervult of zou kunnen vervullen binnen uw organisatie. Voorafgaand aan de vragen wordt uitgelegd wat de competentie inhoudt. Adviseren: het adviseren van klanten, medewerkers en opdrachtgevers bij juridische vragen en problemen. 15. Hoe belangrijk is deze competentie voor het uitoefenen van de functie?

6 Belangen behartigen: behartigen van de juridische belangen van klanten en opdrachtgevers en het verlenen van rechtsbijstand. 16. Hoe belangrijk is deze competentie voor het uitoefenen van de functie? Bemiddelen: Onderhandelen en bemiddelen In een geschil of conflict om tot een oplossing te komen. 17. Hoe belangrijk is deze competentie voor het uitoefenen van de functie? Coördineren van werkprocessen: het coördineren van werkprocessen binnen de organisatie en het daarbij bewaken van juridische en bestuurlijke procedures en termijnen. 18. Hoe belangrijk is deze competentie voor het uitoefenen van de functie? Diagnosticeren: selecteren en analyseren van externe informatie op juridische en maatschappelijke relevantie. 19. Hoe belangrijk is deze competentie voor het uitoefenen van de functie? Regulering: Signaleren van effecten van (nieuwe) wet- en regelgeving voor klanten en de eigen organisatie en voorstellen van verbeteringen in de werkprocessen of het beleid van de organisatie. 20. Hoe belangrijk is deze competentie voor het uitoefenen van de functie?

7 Beoordelen en implementatie: het beoordelen, binnen de eigen expertise die op bepaalde gebieden is verworven, van uitkomsten van (wetenschappelijk) onderzoek op hun toepasbaarheid en vertaalt ze in een advies voor implementatie. 21. Hoe belangrijk is deze competentie voor het uitoefenen van de functie? Integrale dienstverlening: kan op integrale wijze (juridische of juridisch georiënteerde ) vragen en problemen van cliënten zelf en /of m.b.t. de wisselwerking tussen cliënten en hun omgeving behandelen. 22. Hoe belangrijk is deze competentie voor het uitoefenen van de functie? Bevorderen zelfredzaamheid cliënt: kan de dienstverlening afstemmen op de mate van zelfredzaamheid van de cliënt en kan (op methodische wijze) de zelfredzaamheid van de cliënt vergroten. 23. Hoe belangrijk is deze competentie voor het uitoefenen van de functie? Signalering en preventie: kan de effecten van beleid en wet- en regelgeving signaleren en/of onderzoeken en daarbij politiek-maatschappelijke ontwikkelingen betrekken. Kan op beleidsmatig niveau een bijdrage leveren aan de organisatie en/of de samenleving ter verbetering van de regelgeving en daarbij politiek-maatschappelijke ontwikkelingen betrekken. 24. Hoe belangrijk is deze competentie voor het uitoefenen van de functie?

8 Dossiermanagement: kan een dossier beheren naar de kwaliteitseisen van een organisatie. 25. Hoe belangrijk is deze competentie voor het uitoefenen van de functie? Informatieverzameling en verwerking: kan brede informatiebronnen aanboren en deze informatie toegankelijk maken voor anderen en beschikt over ruime vaardigheden op het gebied van digitale kennissystemen (ICT). 26. Hoe belangrijk is deze competentie voor het uitoefenen van de functie? Administratief-organisatorische vaardigheden: kan een bijdrage leveren aan verbetering van de interne bedrijfsprocessen in een juridische werkomgeving door advisering en/of implementatie van kwaliteitszorgsystemen. 27. Hoe belangrijk is deze competentie voor het uitoefenen van de functie? Oordeel/evaluatie HJO er (indien van toepassing) 28. Vindt u dat de HJO er breed genoeg is opgeleid of dient deze nog breder opgeleid te worden? 1. Ja, deze is breed genoeg opgeleid 2. Ja, maar er is nog ruimte voor verbreding 3. Nee, verbreding van de opleiding is noodzakelijk 29. Heeft de HJO er de kwalificaties die u van belang vindt? 1. Ja 2. Nee 30. Bent u tevreden over de werkzaamheden die de HJO er binnen uw organisatie verricht? 1. Ja 2. Nee

9 31. Indien de verbreding van de opleiding noodzakelijk is, in welke richting gaat uw voorkeur uit (meerdere opties mogelijk): 1. kennis van Europa 2. kennis van Europees recht 3. kennis van internationalisering 4. kennis van het Nederlandse recht 5. inzicht in grensoverschrijdende problematiek 6. sterkere communicatieve vaardigheden 7. sociale intelligentie 8. emotionele intelligentie 9. algemene ontwikkeling 10. persoonlijk leiderschap 11. management vaardigheden 12. delegatie vaardigheden 13. organisatie vaardigheden 14. zelfstandigheid 15. presentatie 16. creativiteit 17. proactief handelen 18. multidisciplinariteit 19. samenwerken 20. mediation vaardigheden 21. automatiseringsvaardigheden 22. Anders, te weten.

In totaal legden 59 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat is uw geboortedatum? Deze antwoorden werden gegeven:

In totaal legden 59 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat is uw geboortedatum? Deze antwoorden werden gegeven: In totaal legden 59 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat is uw geboortedatum? Deze antwoorden werden gegeven: - 29/11/1968-11-11-1992 - 06-01-1991-13-05-1987 - 26-09-1992-1989 - 26 oktober

Nadere informatie

HBO-Rechten. Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten 2012

HBO-Rechten. Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten 2012 HBO-Rechten Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten 2012 Colofon HBO-Rechten Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten CROHO: 39205 HBO-Rechten Publicatie: juli 2012 Vastgesteld door

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in beweging. Actuele ontwikkelingen in het werkveld van de juridisch medewerker zakelijke dienstverlening

Arbeidsmarkt in beweging. Actuele ontwikkelingen in het werkveld van de juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Arbeidsmarkt in beweging Actuele ontwikkelingen in het werkveld van de juridisch medewerker zakelijke dienstverlening 1 2 Colofon Uitgave Februari 2013 Teksten ECABO ECABO ECABO is het kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

Eindverslag project HBO juristen: nieuwe professionals in organisaties

Eindverslag project HBO juristen: nieuwe professionals in organisaties Eindverslag project HBO juristen: nieuwe professionals in organisaties Functievorming professionals Onderzoeken bij HBO juristen en werkgevers Utrecht, 25 augustus 2012 Auteurs: Jos Janssen Maaike Keesen

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013

BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013 BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013 Joan Verhoef, Hogeschool Rotterdam (voorzitter) Annerie Zalmstra, Hogeschool Zuyd Marie-Antoinette Minis, Hogeschool Arnhem en Nijmegen Ruth Zinkstok, Hogeschool van

Nadere informatie

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken.

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. ICT Monitor 2014 Introductie: Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. Goede morgen/middag, U spreekt met van 24Interactive Smart Services. We zijn momenteel bezig

Nadere informatie

Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers. Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers

Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers. Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers Auteur: Anne Lucassen, Anna van Deth en Karin Sok Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Rechten [CROHO-nummer 39205] Opleiding tot Bachelor of Laws (LLB) voltijd / deeltijd Bij besluit van 17 juli

Nadere informatie

Juridisch medewerker

Juridisch medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Juridisch medewerker Crebonummer: 22161, 94892, 94891 Sector: Juridisch Branche: Zakelijke dienstverlening en Openbaar bestuur Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Thuisopdracht Intakeportfolio. Management in de Zorg. Associate Degree Bachelor Degree

Thuisopdracht Intakeportfolio. Management in de Zorg. Associate Degree Bachelor Degree Hanzehogeschool Groningen Academie voor gezondheidsstudies Opleiding Management in de Zorg Laan Corpus den Hoorn 300 9728 JT Groningen Thuisopdracht Intakeportfolio Management in de Zorg Associate Degree

Nadere informatie

Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige Augustus 2013

Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige Augustus 2013 Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige Augustus 2013 Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige - Augustus 2013 (eindversie) 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. De context

Nadere informatie

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding Management in de Zorg 4 Deel 1 Beroepsprofiel Management in Zorg en Dienstverlening 5 1.1.

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

De HRM-praktijkmonitor

De HRM-praktijkmonitor De HRM-praktijkmonitor Verslag van een onderzoek naar de ontwikkeling van de HR-functie in Nederlandse organisaties Verkorte versie Lectoraat HRM Erik Woering Johanna Alberda Herman van Blitterswijk Nicole

Nadere informatie

De komst van de hbo-jurist in het juridisch beroepenveld

De komst van de hbo-jurist in het juridisch beroepenveld Afl. 2006/30 De komst van de hbo-jurist in het juridisch beroepenveld In de zomer van 2006 melden de eerste hbo-juristen 1 zich op de arbeidsmarkt. Voorlopig zijn dat er circa honderd. In de komende jaren

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling

Onderwijs en Examenregeling Onderwijs en Examenregeling MBA Opleidingen Business School Nederland Versie: 02/0903 Deze versie treedt in werking op: 25 maart 2009 Onderwijs en Examenregeling MBA programma v02/0903 Inhoudsopgave Paragraaf

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, juni 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Het aanbod van AMW en BMW voor mensen met arbeidsrelevante problematiek. Deel 1 Een verkenning van samenwerkingsmogelijkheden

Het aanbod van AMW en BMW voor mensen met arbeidsrelevante problematiek. Deel 1 Een verkenning van samenwerkingsmogelijkheden Het aanbod van AMW en BMW voor mensen met arbeidsrelevante problematiek Deel 1 Een verkenning van samenwerkingsmogelijkheden Margot Scholte en Cora Brink NIZW Sociaal Beleid, november 2006 Het aanbod

Nadere informatie

Behoefte aan medewerkers thuisbegeleiding

Behoefte aan medewerkers thuisbegeleiding Behoefte aan medewerkers thuisbegeleiding Mariska Roelofs Frank Peters In opdracht van Calibris, Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Nijmegen, 1 maart 2010 Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Small Business & Retail Management: Het competentieprofiel herijkt

Small Business & Retail Management: Het competentieprofiel herijkt Small Business & Retail Management: Het competentieprofiel herijkt Landelijk overleg Small Business & Retail Management Januari 2004 Voorwoord Voor u ligt het eindproduct van de werkgroep herijking competentieprofiel

Nadere informatie

Beschermd of vogelvrij?

Beschermd of vogelvrij? Beschermd of vogelvrij? Onderzoek naar de kwaliteit van het beschermingsbewind Toetsing van: Onderzoeksrapport, SJ441 Hogeschool Leiden Opleiding SJD Carola Oskam s1066758 Afstudeerbegeleider Lea Hermsen

Nadere informatie

Aan: de leden van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

Aan: de leden van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: de leden van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 16 maart 2011 Ons kenmerk: 11.006/EL/HL Behandeld door: drs. E. Lange (0592) 365943 Onderwerp: aanbieding

Nadere informatie

EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID

EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID Dr. Gjalt de Graaf Dr. Karin Lasthuizen Thijs Bogers, MA Bram ter Schegget, BSc. Tebbine Strüwer, BSc.

Nadere informatie

Functieprofielen voor webprofessionals

Functieprofielen voor webprofessionals www.cascadis.nl Functieprofielen voor webprofessionals Dé standaard voor waardering van de belangrijkste functies in de publieke sector Compleet met indicaties voor functiewaarderingen Aangevuld met synoniemenlijst

Nadere informatie

IBL BEKENT KLEUR. Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel. Bacheloropleiding International Business and Languages

IBL BEKENT KLEUR. Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel. Bacheloropleiding International Business and Languages IBL BEKENT KLEUR Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel Bacheloropleiding International Business and Languages 2010 International Business. De IBL er is in staat om op professionele wijze de bedrijfsmatige

Nadere informatie

Opleiden voor de jeugdzorg vanuit HSAO-perspectief

Opleiden voor de jeugdzorg vanuit HSAO-perspectief Bijlage 1: Vragenlijst: Opleiden voor de jeugdzorg vanuit HSAO-perspectief Actieplan professionalisering in de jeugdzorg deelproject 4 Opleiden voor de jeugdzorg vanuit HSAO-perspectief VRAGENLIJST HBO-raad

Nadere informatie

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 9 1.1 AANLEIDING VOOR HERZIENING... 9 1.2 OPDRACHTFORMULERING LOOFD... 10 2. COMPETENTIEPROFIEL VAN DE OPLEIDING FACILITY

Nadere informatie