NL Leginstructies Quick Step Uniclic Multifit parket ALGEMEEN VOORAF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NL Leginstructies Quick Step Uniclic Multifit parket ALGEMEEN VOORAF"

Transcriptie

1 NL Leginstructies Quick Step Uniclic Multifit parket ALGEMEEN Uniclic Multifi t is een revolutionair systeem voor het plaatsen van samengesteld parket. De panelen kunnen eenvoudig in elkaar geklikt worden dankzij de ingenieuze vorm van de tand & groef. Uniclic Multifi t is uniek omdat u de planken op drie verschillende manieren kunt plaatsen: A. Onder een hoek van in elkaar klikken (tekening 1A - 1B) B. Op de korte kant naar beneden drukken (tekening 2A - 2B) C. Horizontaal in elkaar schuiven (in moeilijke situaties) met de Uniclic Multifi t stootblok (tekening 3A - 3B) 1A 1B 2A 2B 3A 3B VOORAF Voor een goed resultaat is het absoluut noodzakelijk de leginstructies nauwkeurig te volgen. Het is belangrijk om, bij daglicht, alle panelen voor en tijdens de plaatsing te controleren op gebreken of beschadigingen. Beschadigde panelen mogen zeker NIET geplaatst worden. - Acclimatisering De vloer werd vooraf gedroogd tot een optimaal houtvochtgehalte. Daarom moeten de vloerdelen in de gesloten verpakking een paar dagen acclimatiseren in de ruimte waar de houten vloer uiteindelijk zal geplaatst worden, in de zomer minstens 48 uur en in de winter 4 tot 5 dagen. Op die manier kan de vloer zich aanpassen aan de plaatselijke omstandigheden. - Omgevingstemperatuur en Relatieve Luchtvochtigheid De optimale omstandigheden voor het leggen is een temperatuur tussen 18 en 20 C en een relatieve luchtvochtigheid tussen 45 en 65%. Ook na het leggen is een relatieve luchtvochtigheid tussen 45 en 65% belangrijk voor de houten vloer. Tijdens de wintermaanden is de lucht in de ruimte gewoonlijk erg droog. Daarom worden best luchtbevochtigers aan de radiatoren geplaatst om een constante luchtvochtigheid te bekomen. Voor grote ruimtes zijn eerder elektrische luchtbevochtigers nodig. In de zomer en de herfst, bij een hoge relatieve luchtvochtigheid, moet de ruimte goed geventileerd worden. NL - 1

2 - Ondergrond Zorg ervoor dat de ondergrond vlak, proper, stevig en droog is. - Chape: nieuwbouw De chape moet droog zijn. Bij een cementgebonden chape is dit maximum 2.5% vochtgehalte (volgens CM-methode) en 0.5% bij een anhydriet gebonden chape. Een richtlijn voor de droogtijd van een nieuw gegoten chape is +/- 1.5 week per centimeter dikte, bij voldoende ventilatie. Bij diktes van meer dan 6 cm moet men voor elke cm meer minimum 3 weken per cm extra rekenen. De ondervloer mag ook geen oneffenheden bevatten die groter zijn dan 5 mm per 2 meter EN 1mm per 20 cm. Grotere oneffenheden moeten geëgaliseerd worden. Voor chape op vloerverwarming gelden andere richtlijnen (zie verder). In geval van verlijming moet de basisvloer hiervoor geschikt zijn, in overeenstemming met de algemeen erkende regels en voorschriften van het vak. De basisvloer moet voldoende droog, hard en homogeen zijn. - Chape: bestaande chape en renovatie In geval van verlijming moet de bestaande vloerbekleding integraal verwijderd worden. - Bij zwevende plaatsing Met damp-dichte vloerbekleding (PVC, linoleum, ) mag Quick Step Uniclic Multifi t parket op de bestaande vloerbekleding geplaatst worden. Met damp-open vloerbekleding (tapijt, naaldvilt, ) eerst de bestaande vloerbekleding verwijderen. - Bestaande plankenvloer of plaatmateriaal of onderparket Verwijder eerst de bestaande vloerbekleding bovenop de plankenvloer. De planken moeten stevig vastzitten en vlak liggen. Daarnaast mogen er geen tekenen van schimmel- en/of insectenaantastingen aanwezig zijn. De nieuwe plankenvloer moet dwars op de richting van de oude plankenvloer worden geplaatst. Het hout moet een vochtgehalte hebben tussen 8 en 10 %. Het is noodzakelijk dat een eventuele kruipruimte onder de vloer voldoende geventileerd wordt. Verwijder eventuele obstakels en zorg voor voldoende ventilatie (= minimum 4 cm² totale ventilatieopeningen per m² vloer). - Bestaande tegelvloer Een nieuwe parketvloer kan ook op een oude tegelvloer geplaatst worden. Hierbij wordt aangeraden om de parket zwevend te plaatsen en niet te verlijmen op de tegelvloer. BENODIGDHEDEN Naast het standaard gereedschap (zoals hamer, zaag, potlood, meetlint) om houten vloeren te plaatsen, hebt u ook de volgende accessoires nodig: - Installatiekit (slagijzer, afstandblokjes en een voor Uniclic Multifi t parket geschikte stootblok) - Ondervloersysteem - Onderhoudsproducten Het gebruik van accessoires, verschillend van de Quick Step accessoires kan schade toebrengen aan de Quick Step vloer. In dit geval is de door Quick Step geboden garantie niet langer geldig. Daarom geven we u de raad om enkel Quick Step accessoires te gebruiken die speciaal ontworpen en getest zijn voor gebruik met Quick Step vloerplanken. U moet de planken natuurlijk ook verzagen. Voor een nette zaagsnede moet u de bovenlaag van de plank naar onder houden bij zagen met een decoupeerzaag, of handcirkelzaag en naar boven bij een handzaag of afkortzaag. NL - 2

3 ONDERVLOER Het Quick Step Uniclic Multifi t parket ondervloersysteem Het is absoluut noodzakelijk een egaliserende ondervloer te gebruiken om kleine oneffenheden van de ondergrond volledig weg te werken. Ook moet in de meeste gevallen een dampremmende folie gebruikt worden tegen opstijgend vocht of condensatie. Gebruik ENKEL één van de Quick Step Uniclic Multifi t parket ondervloersystemen in functie van het gewenste egaliserende vermogen, en de gewenste thermische of akoestische isolatie. Deze ondervloeren hebben een dampremmende laag ingebouwd. (tekening 4A) 4A INSTALLATIE ZWEVEND Hout is het voornaamste bestanddeel van Quick Step Uniclic Multifi t parket. Omdat de vochtigheid in de ruimte kan variëren, bijvoorbeeld tussen zomer en winter, is het noodzakelijk dat de vloer kan leven. Het uitzetten en krimpen is lineair, dus hoe groter de oppervlakte, hoe groter de speling dient te zijn. De vloer moet langs ALLE zijden kunnen uitzetten of krimpen. Daartoe wordt rondom een uitzettingsvoeg van 10 tot 15 mm voorzien aan de wanden. (tekening 4B). Deze voeg moet eveneens aan doorvoerleidingen of aan een dorpel voorzien worden. 4B Bij lengtes groter dan 12m en breedtes groter dan 8m dient men een intermediaire uitzettingsvoeg te voorzien. Hou er rekening mee dat de vloer eventueel in één richting kan bewegen. Voorzie, in elk geval een uitzettingsvoeg (bijvoorbeeld onder deuren) tussen de verschillende kamers. Deze voegen worden afgedicht met een profi el dat niet aan het parket maar aan de basisvloer bevestigd wordt. Leg de panelen bij voorkeur in de richting van de langste muur en met de lichtinval (visueel mooier). U kan de vloer beginnen plaatsen in een hoek of in het midden van de ruimte. U kan bovendien van links naar rechts of van rechts naar links werken. De eerste drie rijen Begin als eerste met een volledige plank. Zaag van het eerste paneel zowel de lange als de korte tand af. (tekening 5) 5 NL - 3

4 De juiste plaatsing (tekening 6) De laatste rij Ook tussen de laatste rij en de muur moet een uitzettingsvoeg voorzien zijn van 10mm. Hou hiermee rekening bij het verzagen van de lange kanten van de laatste rij panelen. Waar het moeilijk is om de Uniclic Multifi t planken te leggen kan je gebruik maken van het stootblok of het trekijzer met hamer (bv. tegen een muur). (tekening 7A - 7B - 10A - 10B) 7A 7B 10A 10B NL - 4

5 INSTALLATIE Gelijmd Als alternatief kan de Quick Step Uniclic Multifi t parket ook volledig worden verlijmd op de ondergrond. Er kan enkel rechtstreeks gelijmd worden op een chape die hiervoor geschikt is (vlakheid, hechting, barsten, enz ) (tekening 8) 8 De algemene leginstructies met betrekking tot de Quick Step Uniclic Multifi t parket zoals hierboven beschreven zijn ook hier geldig. Ook dezelfde voorbereidende maatregelen dienen genomen te worden (uitzettingsvoegen, ondervloeren, vloerverwarming, enz.). Voor onze parket raden wij u Quick Step parketglue aan. Gelieve steeds de informatie en aanwijzingen van de lijmfabrikant met betrekking tot droogtijd, verbruik, lijmkam, e.a. op te volgen. Deze instructies zijn steeds vermeld op de verpakking van de lijm. Bij een plaatsing met verlijming wordt de lange zijde onder een hoek van in de vorige rij geklikt, terwijl de korte kanten met het nieuwe Quick Step Uniclic Multifi t systeem in elkaar worden geklikt. Hierdoor is het dus niet meer nodig om de planken dwars te verschuiven zodat de lijm niet meer in de voegen kruipt. Doorvoerleidingen Zorg ervoor dat in de rij waar zich een doorvoerleiding bevindt, de leiding precies met de dwars samenvoeging van twee panelen samenvalt. Neem een klokboor met een diameter gelijk aan de diameter van de buis + 20 mm voor de uitzetting. Klik de panelen ineen op de korte kant en boor de opening met centrum op de voeg van de twee panelen. Monteer nu de panelen in de vloer. (tekening 9A - 9B - 9C) 9A 9B 9C Onder deurlijsten Zaag de panelen zo dat na montage minimum 10 mm uitzettingsvoeg bekomen wordt. Wanneer men het paneel niet kan roteren, moet men gebruik maken van trekijzer of stootblok en hamer om de panelen in elkaar te stoten. (tekening 10A - 10B) 10A 10B NL - 5

6 Afwerking Bij zwevende plaatsing kan u, onmiddellijk na het monteren de vloer betreden en met de afwerking beginnen. Dit is één van de grote voordelen van het Uniclic Multifi t systeem. In geval van verlijmen, het gelijmde gedeelte zo weinig mogelijk belopen tijdens het leggen. Na het leggen de voorgeschreven wachttijd, zoals vermeld op de lijmverpakking, respecteren alvorens te betreden. Verwijder alle afstandsblokjes. Plaats de plinten op de omhoogstekende plastiekfolie (zwevende plaatsing). Bevestig de plinten of profi elen nooit aan de parketvloer, zodat de vloer onbelemmerd kan uitzetten en inkrimpen. Werk buizen af met een elastische pasta zoals Quick Step Kit. Op plaatsen waar geen profi elen of plinten kunnen geplaatst worden, moet men de uitzettingsvoeg opvullen met Quick Step Kit. (tekening 11) 11 VLOERVERWARMING Quick Step Uniclic Multifi t parket kan worden toegepast op vloerverwarming op lage temperatuur. Dit geldt voor vloerverwarming waarvan de verwarmingselementen warm water of elektrisch - ingegoten zijn in de vloer. Verwarmingsfi lmen of andere nieuwe systemen zijn niet zonder meer toe te passen. Een combinatie van verwarming in de winter en koeling in de zomer kan om technische en fysische redenen problematisch zijn in combinatie met organische vloerbekledingen in het algemeen en met parket in het bijzonder. Quick Step Uniclic Multifi t parket beuk en esdoorn vloeren zijn zeer gevoelig aan krimpen en dus NIET geschikt om te plaatsen op vloerverwarming. Quick Step Uniclic Multifi t parket kan op vloerverwarming enkel verlijmd worden. Gebruikt uitsluitend Quick Step parketlijm. De vloerverwarming moet geïnstalleerd zijn volgens de instructies van de leverancier en volgens de algemeen geldende voorschriften en regels. De basisvloer moet voldoende DROOG zijn (maximum 1.5% CM methode), bij de installatie van de vloerbekleding. Dit wordt uitsluitend verkregen door vooraf de verwarming in gang te zetten. In geval van nieuwbouw moet men minstens 21 dagen wachten tussen het gieten van de chape en het opstarten van de verwarming. Volg bij nieuw geïnstalleerde chape de richtlijnen van uw installateur. Een opwarmings-protokol moet kunnen voorgelegd worden; vraag ernaar indien nodig. Start de vloerverwarming, minimum 2 weken voor het leggen van het parket. Verhoog de watertemperatuur aan de ketel trapsgewijze met max. 5 C per dag tot 50 C. Als men langer kan verwarmen is dit zeker beter. Leg de verwarming voor het plaatsen volledig af. De maximale vloertemperatuur is 18 C. NA het leggen van de vloer moet MINSTENS 48 uur gewacht worden om de verwarming, stapsgewijze (5 C per dag) opnieuw te starten. De maximaal toegelaten contact temperatuur van het parket is 27 C. De maximale warm watertemperatuur is 50 C. Verander de temperatuur ALTIJD STAPSGEWIJS bij het begin en het einde van een verwarmingsperiode. Zorg ervoor dat de relatieve luchtvochtigheid in de kamers niet te droog wordt (zie bovenaan) Vermijdt altijd warmteaccumulatie door tapijt of karpetten of door onvoldoende ruimte tussen meubels en de vloer Gedurende het verwarmingsseizoen kunnen open voegen voorkomen. NL - 6

7 VOORZORGEN Hout is een natuurproduct. De structuur en de kleuren in hout kunnen variëren. Daarom mengt u best meerdere delen uit verschillende verpakkingen bij het leggen. Zoals bij elk natuurproduct zal zonlicht kleurveranderingen veroorzaken aan het houtoppervlak. Bescherm meubel- en stoelpoten met geschikt vilt of plasticdopjes. Vermijdt het inlopen van vuil, water en zand door een aangepaste voetmat aan de deur te leggen. Gebruik bureaustoelen met zachte wielen Type W (EN 12590), geschikt voor parket of installeer een geschikte bureaumat. ONDERHOUD Het dagelijks onderhoud van uw Quick Step Uniclic Multifi t parketvloer gebeurt het best met een stofzuiger en/of met de Quick Step onderhoudskit.. Voor licht vochtig onderhoud raden wij de Quick Step onderhoudskit aan.: verstuif het Quick Step onderhoudsproduct op de Quick Step vliesdoek (zie instructies op de verpakking) Altijd onmiddellijk droog nadweilen tot er geen vocht meer zichtbaar is op de vloer. Opgelet: niet alle onderhoudsproducten voor parketvloeren zijn daadwerkelijk hiervoor voldoende geschikt. Alleen met Quick Step onderhoudsproduct bent u zeker van een goed, probleemloos resultaat. NL - 7

LEGINSTRUCTIE UNICLIC NOBLESSE

LEGINSTRUCTIE UNICLIC NOBLESSE LEGINSTRUCTIE UNICLIC NOBLESSE 1) Algemeen Uniclic is een revolutionair systeem voor het plaatsen van laminaatvloer zonder het gebruik van lijm. Dankzij de ingenieuze vorm van tand en groef klikken de

Nadere informatie

VOORDELEN BAMBOEVLOEREN

VOORDELEN BAMBOEVLOEREN VOORDELEN BAMBOEVLOEREN Milieuvriendelijk Op wereldvlak zal er een schaarste komen van tropische hardhout soorten. Bamboe biedt hier het alternatief. Bamboe is geen boom maar een grassoort dat razendsnel

Nadere informatie

Zo kunt u zelf een nieuwe vloer leggen

Zo kunt u zelf een nieuwe vloer leggen Vloeren Zo kunt u zelf een nieuwe vloer leggen Ondervloeren Laminaat Flexxfloors Massieve vloerdelen Afwerken en onderhouden Vloeren leggen Een vloer van GAMMA is altijd een verstandige keuze. Het uitgekiende

Nadere informatie

PLAATSINGS- EN ONDERHOUDSGIDS

PLAATSINGS- EN ONDERHOUDSGIDS PLAATSINGS- EN ONDERHOUDSGIDS uniek in natuursteen Stone Gallery E3-laan 86-92 B - 9800 Deinze Tel.: +32 (0)9 381 82 82 Fax: +32 (0)9 380 16 55 e-mail: info@brachot.com website: www.brachot.com WOORD VOORAF

Nadere informatie

Hang de bovenkasten op

Hang de bovenkasten op 1 Hang de bovenkasten op Het is in de meeste keukens het makkelijkst om te beginnen met de installatie van de bovenkasten. Dan staan er geen onderkasten in de weg en heb je meer vloerruimte om bijvoorbeeld

Nadere informatie

Installatiegids - TERRACE

Installatiegids - TERRACE Installatiegids - TERRACE Beste Twinson partner, Twinson is een nieuw revolutionair materiaal, vervaardigd uit PVC en hout. Door de voordelen van beide materialen te verenigen in één nieuwe grondstof brengt

Nadere informatie

Stoopen & Meeûs STUC. Handleiding

Stoopen & Meeûs STUC. Handleiding Stoopen & Meeûs STUC Handleiding 20-1-2015 Inhoudsopgave 1 Beschrijving STUC... 4 2 Verpakking... 4 3 Voordelen STUC... 4 4 Productgamma... 5 4.1 StucPrimer... 5 4.2 STUC... 5 4.2.1 STUC Granito... 5 4.2.2

Nadere informatie

VOORDELEN LAMINAATVLOEREN

VOORDELEN LAMINAATVLOEREN VOORDELEN LAMINAATVLOEREN Betrouwbaar en budgetvriendelijk Kies voor laminaat wanneer u een stijlvolle vloer wenst en toch budgetvriendelijk moet zijn. Voor een zachte prijs krijgt u de warmte en uitstraling

Nadere informatie

ISOLATIE GIDS WAAROM ISOLEREN?

ISOLATIE GIDS WAAROM ISOLEREN? ISOLATIE GIDS Wij helpen u graag op weg! De juiste hoeveelheden en prijs berekenen wij graag voor u! WAAROM ISOLEREN? F Lagere energiefactuur F Betaalbaar dankzij subsidies F Een meerwaarde voor je woning

Nadere informatie

1.Een bestaande buitenmuur isoleren aan de... 2 binnenzijde. 2. Een bestaand hellend dak isoleren... 5

1.Een bestaande buitenmuur isoleren aan de... 2 binnenzijde. 2. Een bestaand hellend dak isoleren... 5 p. 1 Inleiding Zelf isoleren is niet altijd even gemakkelijk. Dak- muur- en vloerisolatie moeten immers perfect op elkaar aansluiten. Zo vermijd je koudebruggen, plaatsen die minder goed of niet geïsoleerd

Nadere informatie

De stap-voor-stap-handleiding voor een correcte keukeninstallatie

De stap-voor-stap-handleiding voor een correcte keukeninstallatie KEUKEN INSTALLATIE De stap-voor-stap-handleiding voor een correcte keukeninstallatie Deze brochure is de handleiding bij de voorbereiding en installatie van je nieuwe keuken. Binnenin vind je tips en ideeën,

Nadere informatie

Handboek ETICS. Thermisch buitengevelisolatiesysteem. technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie. Member of. European Association for

Handboek ETICS. Thermisch buitengevelisolatiesysteem. technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie. Member of. European Association for European Association for Handboek ETICS Thermisch buitengevelisolatiesysteem technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie Member of External thermal insulation composite systems INHOUDSTAFEL 1]

Nadere informatie

Installatie en onderhoud

Installatie en onderhoud Een commercieel programma tapijttegels speciaal ontwikkeld voor kantoren. Een harde vloerbedekking met textiele toplaag en warme uitstraling. Levenslange anti-bacteriële werking en hoge akoestische waarden.

Nadere informatie

Installatie-/gebruiksvoorschrift

Installatie-/gebruiksvoorschrift Installatie-/gebruiksvoorschrift Product Heat Pure Productgroep Houtgestookte liftdeurhaarden Toepassing Open en gesloten Modellen 45, 60, 65 3Z, 70, 71, 85, 90R, 90L, 100, 105, 105 T, 110, 120 Versie

Nadere informatie

[nl] Stûv 30-compact. instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie

[nl] Stûv 30-compact. instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie installazione

Nadere informatie

millennium Installatiehandleiding Centrale Stofzuiger 03/2010 - V 1.0 - NL

millennium Installatiehandleiding Centrale Stofzuiger 03/2010 - V 1.0 - NL millennium Installatiehandleiding Centrale Stofzuiger 03/2010 - V 1.0 - NL 2 Elek Trends Productions nv Rue des Bengalis 4 B - 7700 Moeskroen Tel. +32 (0)56 48 15 90 Fax +32 (0)56 48 15 91 info@elek-trends.be

Nadere informatie

Zo kunt u zelf tegelen

Zo kunt u zelf tegelen sanitair Zo kunt u zelf tegelen Zelf tegelen Afvoegen Overzicht assortiment tegellijmen en voegmiddelen Zo kunt u zelf tegelen Zelf een prachtige wand of vloer tegelen? Deze GAMMA folder wijst u de weg!

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

9.1 Muur- en vloertegels plaatsen

9.1 Muur- en vloertegels plaatsen 9.1 Muur- en vloertegels plaatsen Materiaallijst TEGELSNIJDER Het hardmetalen wieltje wordt tegen de tegel vastgezet. Door het wieltje te bewegen maakt u een kras in de zichtzijde van de tegel. PAPEGAAIEBEKTANG

Nadere informatie

XXLight. GEBRUIKSKLARE ISOLERENDE EN VEZELHOUDENDE LICHTE MORTEL 300 kg/m 3

XXLight. GEBRUIKSKLARE ISOLERENDE EN VEZELHOUDENDE LICHTE MORTEL 300 kg/m 3 XXLight GEBRUIKSKLARE ISOLERENDE EN VEZELHOUDENDE LICHTE MORTEL 300 kg/m 3 Gebruiksklare lichte mortel in zakken. Hij bevat zuivere polystyreenschuimkorrels van gecontroleerde grootte (2 mm diameter) omhuld

Nadere informatie

Vochtproblemen oplossen. Duurzaam. Effectief. Betaalbaar. Saneren. Renoveren. Isoleren. Afwerken. Afwerkpleisters. Silicaatverf. Kalkverf.

Vochtproblemen oplossen. Duurzaam. Effectief. Betaalbaar. Saneren. Renoveren. Isoleren. Afwerken. Afwerkpleisters. Silicaatverf. Kalkverf. Nieuw in België en Nederland. Al 36 jaar in Duitsland! Vochtproblemen oplossen Duurzaam Effectief Betaalbaar Saneren Renoveren Isoleren Afwerken Afwerkpleisters Silicaatverf Kalkverf Leemverf Kaleipleister

Nadere informatie

GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES Element4 B.V. Postbus 22 8530 AA Lemmer Nederland GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES Deze instructies moeten door de gebruiker bewaard

Nadere informatie

Laag-energiewoningen in massiefbouw

Laag-energiewoningen in massiefbouw Laag-energiewoningen klimaatverbond Voorwoord Beste bouwprofessional, Gent moet morgen nog meer dan vandaag een duurzame en klimaatvriendelijke stad zijn. Het aandeel van de bebouwde omgeving in de uitstoot

Nadere informatie

Voorwoord. Handleiding Muts voor je huis 1

Voorwoord. Handleiding Muts voor je huis 1 Voorwoord J e dak isoleren of laten isoleren geeft je de mogelijkheid om met een relatief kleine investering een grote energiebesparing te realiseren die je geld bespaart én daarenboven ook de opwarming

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIEBLAD KERA + QUITE LIGHT. Belangrijk. Controle bij aflevering

PRODUCTINFORMATIEBLAD KERA + QUITE LIGHT. Belangrijk. Controle bij aflevering PRODUCTINFORMATIEBLAD KERA + QUITE LIGHT Belangrijk Controle bij aflevering Ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan onze producten, productie en uitlevering dient u de materialen bij aflevering,

Nadere informatie

[nl] Stûv 30-compact in

[nl] Stûv 30-compact in directions for use gebrauchsanweisung návod k použití mode d'emploi gebruiksaanwijzing istruzioni per l uso instrucciones de uso instruções de utilização directions for use gebrauchsanweisung návod k použití

Nadere informatie

Comfortabel en milieuvriendelijk wonen met duurzame verwarming en koeling in Vaartsche Hoek- Nieuwkoop

Comfortabel en milieuvriendelijk wonen met duurzame verwarming en koeling in Vaartsche Hoek- Nieuwkoop Comfortabel en milieuvriendelijk wonen met duurzame verwarming en koeling in Vaartsche Hoek- Nieuwkoop De wijk Vaartsche Hoek in Nieuwkoop kiest voor duurzame energie. In deze brochure leest u hoe het

Nadere informatie

Vocht in huis? Elke druppel is er één te veel!

Vocht in huis? Elke druppel is er één te veel! Vocht in huis? Elke druppel is er één te veel! I N H O U D Inhoud. Vocht in huis? Elke druppel is er één te veel! Vocht in huis,... da s pas nattigheid! Vocht, een vaak voorkomend en vervelend probleem.

Nadere informatie

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product Lees de volgende instructies goed door voordat u het apparaat in gebruik neemt. De instructies bevatten belangrijke informatie waarmee u het apparaat

Nadere informatie

Hofstra Hulshof Bouw b.v. Nieuw Buinen. Gebruik en onderhoud van het bouwwerk

Hofstra Hulshof Bouw b.v. Nieuw Buinen. Gebruik en onderhoud van het bouwwerk Hofstra Hulshof Bouw b.v. Noorderdiep 126a 9521 BG telefoon (0599) 21 29 77 fax (0599) 21 23 09 E-mail: info@hofstrahulshof.nl website: www.hofstrahulshof.nl Rabobank 3112.07.820 k.v.k. meppel 04065540

Nadere informatie