Dokters. nder. Beroepskeuze en vervolgopleidingen in Nederland NR.1. 7e jaargang - april Foto: Stephan Keereweer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dokters. nder. Beroepskeuze en vervolgopleidingen in Nederland NR.1. 7e jaargang - april 2013. Foto: Stephan Keereweer"

Transcriptie

1 nder Dokters 7e jaargang - april 2013 NR.1 Foto: Stephan Keereweer Beroepskeuze en vervolgopleidingen in Nederland Afgestudeerd, en dan? Een astronomische nieuwjaarsbijeenkomst van de KNMG District Drenthe Patiëntveiligheid maak je samen: spreken is goud, zwijgen is fout! Welk specialisme kies je straks? Bestuur KNMG district Groningen Het einde van de wereld Artsen en Social Media KNMG introduceert de CanMeds in Nederland De dokter en verslaving in 2012

2 Heeft u daar nou geen last van? Moeite met kiezen? Achteraf spijt van uw keuze? Dit geldt voor veel geneeskunde studenten en basisartsen. Deze staan namelijk voor een belangrijke keuze in hun leven; welk specialisme kies ik? Waar wil ik me de rest van mijn werkzame leven mee bezighouden? Als deze keuze éénmaal is gemaakt is dit nog geen garantie voor een gelukkige loopbaan. Immers, ook onder specialisten (jong en oud) komt deze twijfel ten aanzien van hun beroepskeuze geregeld voor. Maar ja, stap dan nog maar eens over. Het maken van de keuze voor een medische vervolgopleiding blijkt in de praktijk erg veel tijd in beslag te nemen, met als gevolg dat de jonge klare medisch specialist steeds ouder en duurder wordt. Hierin verschilt Nederland van landen als België en de VS. In deze editie van Onder Dokters wordt hier op ingegaan en worden oplossingen voorgesteld voor dit probleem. Verderop in dit nummer vertelt een AIOS in een interview hoe de keuze voor een vervolgopleiding voor haar is verlopen en uit een openhartig verhaal van een derdejaars geneeskunde student blijkt hoe belangrijk het is om je hart te volgen. Om de keuze wat makkelijker te maken raadt ik geneeskunde studenten de volgende website van harte aan: Succes! Namens de redactie van Onder Dokters, Kasper Tichelaar, hoofdredacteur Voorwoord D 2 Onder Dokters D

3 In dit nummer Beroepskeuze en medische vervolgopleidingen in Nederland 4 Afgestudeerd, en dan? 6 Een astronomische nieuwjaarsbijeenkomst van de KNMG District Drenthe 7 Patiëntveiligheid maak je samen: spreken is goud, zwijgen is fout! 8 Welk specialisme kies je straks? 10 Bestuur KNMG district Groningen 11 Het einde van de wereld 12 Artsen en Social Media 13 KNMG introduceert de CanMeds in Nederland 15 De dokter en verslaving in Colofon Redactie District Groningen Kasper Tichelaar, hoofdredacteur District Friesland Koen Went District Drenthe Pieter Sweep Secretariaat voor Friesland/ Zwolle-Flevoland Willy Bouma Secretariaat voor Groningen Hamburgerstraat 34b 9714 JD Groningen tel Secretariaat voor Drenthe Secretaris: Pieter Sweep Amarilstoep SW Assen Bij verandering van huisadres of adres dit op te geven aan Esmée Donker, secretaresse afdeling Beleid & Advies KNMG Utrecht tel Uitgeverij, acquisitie en vormgeving Mimicry Grafisch Communicatie Graaf Adolfstraat 35b 8606 AH Sneek Tel Druk Hanzedruk, Bolsward 3 Onder Dokters D

4 Beroepskeuze en medische vervolg Al ruim een decennium geleden signaleerde men dat de opleidingsduur van de Nederlandse artsen te lang is. Dit komt met name door de wachttijd tussen het afstuderen en de vervolgopleiding. Deze wachttijd bestaat uit oriëntatietijd (om te bepalen welke opleiding de basisarts wil volgen) en zoektijd (nodig voor het vinden van een opleidingsplaats) en is in Nederland duidelijk langer dan in landen als België en de VS 1. Dit suggereert dat er op dit terrein winst te behalen is. Maar ook in de vervolgopleidingen zelf is winst te behalen, stellen Knape en ten Cate in Rondkijken Het blijkt dus dat de beroepskeuze van basisartsen nogal wat tijd in beslag neemt. Hoe komt dit? In het interview met een AIOS verderop in deze Onder Dokters is te lezen dat dit onder andere komt doordat er in de basisopleiding weinig aandacht is voor het kiezen van een vervolgopleiding. Geneeskunde studenten worden losgelaten op de arbeidsmarkt, zonder dat ze een gedegen voorbereiding hebben gehad op deze arbeidsmarkt. Er is te weinig begeleiding en sturing bij dit proces. Hierdoor weten pas-afgestudeerde basisartsen vaak niet goed wat ze willen, en gaan als gevolg hiervan eerst eens rondkijken en meer ervaring opdoen om een definitieve keuze te maken. Dit resulteert in vertraging. Hervormingen Els Borst vroeg in 2001 al om een hervorming van de medische basis- en vervolgopleiding. Een jaar later werden door de projectgroep De arts van straks een aantal aanbevelingen gedaan, die beoogden om de totale opleidingsduur te verkorten. Deze aanbevelingen betroffen met name de wachttijd tussen het afstuderen en de vervolgopleiding en op de inhoud en duur van de vervolgopleidingen 2. De belangrijkste manier waarop dit in praktijk werd gebracht was door het invoeren van het schakeljaar. Dit zou doormiddel van substantiële stages moeten bijdragen aan het verkorten van de oriëntatietijd 1. Geen resultaat In 2012 werd geconcludeerd dat dit niet is gelukt. Het duurt gemiddeld nog steeds 40 maanden voordat een afgestudeerde arts een plek heeft gevonden in een vervolgopleiding. Deze 40 maanden bestaan uit circa 1.5 jaar oriëntatietijd en 1,5 á 2 jaar zoektijd. In de Verenigde Staten en in België gaan studenten zich al veel eerder oriënteren op de vervolgkeuze. In België moet je in het 5e jaar al opgeven waarvoor je wilt gaan solliciteren en wordt deze sollicitatie in het 6e jaar geëffectueerd. Dan krijg je gelijk te horen of je wel of niet in opleiding kan. In de VS is het nog beter geregeld. Daar is een gecomputeriseerd data-systeem waarin de geneeskundestudent opgeeft welke vervolgopleiding hij of zij wil doen. Hierin wordt tevens het curriculum vitae opgenomen. Alle opleidende instellingen geven aan welke studenten zij op basis van welke karakteristieken willen ontvangen. Dit wordt vervolgens gematcht. Hierdoor slagen ze er de VS in om 95% van de studenten op de plek van hun keuze te krijgen. In Nederland is dat 75% 1 Er valt dus voor te pleiten om in Nederland een systeem in te voeren zoals in België of de VS, waarbij de oriëntatiefase al veel eerder tijdens de co-schappen begint en er een betere aansluiting en matching is tussen de basisopleiding en de vervolgopleidingen. Vervolgopleidingen korter? In 2010 stelden Knape en ten Cate vast dat er, ondanks de modernisering van de basis- en vervolgopleidingen (met o.a. competentiegericht werken), nog steeds te oude, te knappe en te dure specialisten worden voortgebracht. Ze stelden voor om de medische vervolgopleidingen in te korten met behoud van kwaliteit. Hiertoe moet er een cultuuromslag plaatsvinden. Niet de opleidingsduur, maar het te behalen competentieniveau moet centraal staan. In de huidige opleidingsstructuur staat wel de opleidingsduur vast, maar niet het te realiseren competentieniveau. Dat zou andersom moeten zijn; de opleiding is afgerond als een AIOS zich alle competenties op voldoende niveau heeft eigen gemaakt. Dit gaat voor de ene AIOS sneller dan voor de andere 3. Inhoud Hiervoor is niet alleen een verandering van de duur van de vervolgopleiding nodig, maar ook van de inhoud. In de vervolgopleidingen wordt vandaag de dag nog steeds een brede, encyclopedische basiskennis nagestreefd. Daarnaast wordt de AIOS te veel ingezet bij productietaken die niet essentieel zijn voor zijn opleiding. Hierdoor duren de opleidingen lang. De kennis die wordt opgedaan veroudert daarbij ook nog eens snel. Het zou daarom nuttiger zijn om artsen de vaardigheden mee te geven om hun kennis continu bij te schaven en te actualiseren, in plaats van ze vol te stoppen met kennis die ze niet of nauwelijks zullen gaan gebruiken 3. 4 Onder Dokters D

5 opleidingen in Nederland Foto: Stephan Keereweer Experiment Het moet volgens Knape en ten Cate mogelijk zijn om met een intensieve, 3-jarige (in plaats van 6-jarige) opleiding medisch specialisten op te leiden met voldoende kennis en ervaring om op basaal niveau binnen hun specialisme te kunnen functioneren. Vervolgens wordt er gedurende een lange periode van 10 jaar 2 dag in de week besteed aan nascholing en het geven van onderwijs. Daarmee zouden er jongere, goedkopere specialisten opgeleid kunnen worden. Flexibele specialisten die zich in hun verdere loopbaan continu blijven bijscholen en zich kunnen aanpassen aan de immer veranderlijke medische praktijk. Verbetering Met de bovenstaande voorstellen moet het mogelijk zijn om de Nederlandse AIOS sneller te laten doorstromen in de vervolgopleiding en ze vervolgens efficiënter op te leiden tot een flexibelere specialist. Tekst: Kasper Tichelaar Bronnen: 1. Maarten Vink, Lodewijk Schmitt Jongbloed, Betty Meyboom-de Jong en Arno van Rooijen. Artsenopleiding duurt nog steeds te lang. Medisch contact 2012; 37: Meyboom-de Jong B, Schmit Jongbloed LJ, Willemsen MC. De Arts van straks. Utrecht: KNMG/DMW-VSNU/VAZ/NVZ/LCVV, J.T.A. Knape, Th.J. ten Cate. Nog altijd te oud, te knap, te duur. Medisch Contact 2010; 13: Onder Dokters D

6 Interview met een AIOS Afgestudeerd, en dan? Hoe kiest een geneeskundestudent uit het grote aanbod aan vervolgopleidingen? Hoe ervaart een AIOS de overgang tussen de basisopleiding geneeskunde en de vervolgopleiding? Hoeveel aandacht wordt er vanuit de basisopleiding gegeven aan dit proces? Om hier wat meer inzicht in te verschaffen is Marjolein van Es, AIOS longgeneeskunde, geïnterviewd. Ze vertelt hoe het proces van beroepskeuze voor haar is verlopen. Wie ben je en wat doe je op dit moment? Mijn naam is Marjolein van Es (28 jaar). Ik kom oorspronkelijk uit Apeldoorn en woon nu al jaren in de prachtige stad Groningen. Hier heb ik mijn geneeskundestudie voltooid en sinds september 2012 ben ik in opleiding tot longarts. Deze opleiding is opgesplitst in een 2 jarige interne vooropleiding en vervolgens 4 jaar longziekten. De interne vooropleiding volg ik momenteel met veel plezier in het Scheper Ziekenhuis te Emmen. Voor de resterende 4 jaar ga ik naar het Martini Ziekenhuis in Groningen, waar ik ook ben aangenomen voor de opleiding. Hoe ben je bij dit specialisme terechtgekomen? Na het behalen van mijn artsenbul wist ik nog niet precies wat ik wilde. Om ervaring op te doen en mij breed te oriënteren ben ik een jaar als ANIOS op de spoedeisende hulp van het Scheper Ziekenhuis gaan werken. Al snel kwam ik er achter dat de beschouwende vakken mij erg aanspraken, met name de longziekten. Het is een prachtig vak; de veelzijdigheid aan ziektebeelden, de combinatie van acute pathologie en chronische pathologie spreekt mij erg aan. Er is sprake van een gevarieerde patiëntenpopulatie en er bestaat een mooie afwisseling tussen het beschouwende deel en het praktisch bezig zijn (drains, bronchoscopieën, puncties, etc.). Na hoeveel tijd op de SEH kwam je hierachter? Redelijk snel, na zo n 3 à 4 maanden. Bewust heb ik ervoor gekozen om eerst nog wat ervaring op te doen op de SEH. In eerste instantie had ik het plan om eerst als ANIOS longziekten aan de slag te gaan, alvorens te solliciteren. Echter werd dit traject versneld en zag ik de mogelijkheid om eerder te solliciteren voor een opleidingsplek en direct in opleiding te komen. Deze kans heb ik toen natuurlijk met beide handen aangegrepen. Wilde je altijd al longarts worden? Voordat ik met mijn co-schappen begon zag ik mijzelf huisarts worden. Echter voldeed het huisartsen-coschap niet aan mijn verwachtingen. Ik merkte ik dat ik het leuk vond om mij ergens helemaal in te verdiepen en denk dit meer te vinden als specialist in het ziekenhuis. Mijn keuze-coschap heb ik bij de dermatologie gelopen. Dit was ook een mooie combinatie van beschouwen en snijden. Het is een goede keus geweest om op de SEH te gaan werken en mij breed te oriënteren en erachter te komen welk vakgebied heb beste bij mij past. Welke factoren speelden voor jou mee in het veranderen van je keuze? Tijdens mijn co-schappen kon het enthousiasme van een specialist een co-schap maken of kraken. Tijdens het werk als arts-assistent merkte ik pas echt waar mijn voorkeur lag. Op de SEH zie je van alles langskomen en heb je veel contact met de verschillende specialismen. De longziekte sprong er toen bovenuit. Verschillende aspecten van het vakgebied spraken mij erg aan.mijn belangrijkste beweegreden in het maken van een keuze is het enthousiasme voor het vakgebied geweest. Hoe denk je dat jouw overwegingen zich verhouden tot die van de gemiddelde geneeskunde-student? Sommige studenten weten vanaf hun eerste studiedag wat ze willen en gaan recht op hun doel af. Andere studenten maken hun definitieve keuze aan het eind van de studie of na een jaartje ANIOS en. Ook in mijn omgeving zie ik deze verdeeldheid. Ik denk dat het verstandig om zo lang mogelijk een brede blik te houden en je breed te oriënteren. Is de het leven van een AIOS intensiever dan het leven van een co-assistent? Mijn leven als AIOS is een stuk drukker. Naast de reguliere werktijden heb je opleidinggerichte taken zoals cursussen en presentaties waardoor ik regelmatig s avonds of in het weekend met mijn opleiding bezig ben. Ik ben mijn tijd hierdoor strakker gaan indelen omnaast werk en opleiding voldoende tijd voor familie, vriendinnen en hobby s over te houden. Hoe vind je dat de basisopleiding aandacht besteedt aan het kiezen van een vervolgopleiding? Krijg je voldoende bagage mee voor het maken van een goede keuze? De geneeskundestudie stoomt je klaar om arts te worden. Aan het maken van een vervolgkeuze had naar mijn mening meer aandacht mogen worden besteed. Bijvoorbeeld informatie over de duur en inhoud van vervolgopleidingen. Dit was mogelijk een leuk onderwerp voor een coachgroep-bijeenkomst geweest. 6 Onder Dokters D

7 Er worden toch wel eens activiteiten georganiseerd, zoals solliciteren naar een opleidingsplaats, hoe overleef ik mijn coschappen en speed-daten met specialisten? Ja dat klopt. Aan deze activiteiten heb ik deelgenomen en vond ik erg zinvol. Op deze manier krijg je een beter beeld over wat komen gaat. Tot slot: heb je nog adviezen voor geneeskunde studenten ten aanzien van hun beroepskeuze? Blijf bij jezelf en volg je eigen weg. Maak vooral geen overhaaste keuze en geef jezelf de tijd om op verschillende plekken rond te kijken. Iedereen stippelt zijn eigen pad uit en komt uiteindelijk wel op de goede plek terecht. Een astronomische nieuwjaarsbijeenkomst van de KNMG District Drenthe Op 24 januari jongstleden hield het bestuur van de KNMG District Drenthe de nieuwjaarsbijeenkomst in het Planetron te Dwingeloo. Het was reeds een koude en zeer donkere avond op het moment dat de Drentse KNMG leden op weg gingen naar het Planetron. Iedereen bemerkte bij het verlaten van het parkeerterrein dat dit gebied echt pikkedonker is s nachts. Wel zo handig om goed naar de sterren te kunnen kijken! Eenmaal aangekomen en onder het genot van een kop koffie of thee was er een korte speech van de voorzitter van het KNMG District Drenthe, Jos Govaarts. Die toespraak was vooral zo kort, om optimaal te kunnen profiteren van de lezing in het Planetron. In een soort bioscoopzaal met ligstoelen kon een ieder 360 graden rondom kijken naar een koepelvormig beeldscherm. De lezing die werd gegeven was naast leerzaam, vooral erg humorvol en relativerend. We kregen te zien hoe op dat moment de stand van de sterren buiten was. Ook de sterrenbeelden werden getoond. Maar er is wel veel fantasie nodig om een grote of kleine beer of een ander schepsel erin te herkennen. Maar, wat vooral opviel: ons universum is gigantisch groot. De hoeveelheid materie hierin is eigenlijk heel klein, verpakt in sterrenstelsels. De kans dat je op weg van de ene kant van het universum naar de andere kant iets van materie tegenkomt is zeer gering. Die reis zal, zelfs met de snelheid van het licht meerdere miljarden jaren duren. Dit wetende, werd het publiek op humoristische wijze duidelijk gemaakt dat astronomen zich eigenlijk druk maken om niets. En na deze lezing/voorstelling konden wij nog kijken naar de grootste telescoop van Nederland. Boven in het gebouw van het Planetarium staat het apparaat. Bitter koud is het daar. Helaas was het te bewolkt om goed te kunnen waarnemen. Desondanks was het publiek zeer aangenaam verrast door het programma. Vermoedelijk zullen een aantal KNMG leden nog een keertje terugkeren naar het Planetron! Tekst: Pieter Sweep 7 Onder Dokters D

8 Verslag Symposium KNMG district Groningen Patiëntveiligheid maak je samen: spreken is goud, zwijgen is fout! Heeft u zich ooit afgevraagd hoe we de veiligheid van de Nederlandse gezondheidszorg kunnen verbeteren? Op de avond van 18 oktober 2012 had u in het Restaurant van Vliegveld Eelde een antwoord op deze vraag kunnen krijgen. Toen werd namelijk het KNMG-symposium Patiëntveiligheid maak je samen: spreken is goud, zwijgen is fout! gehouden. Een toplocatie voor een mooi symposium, dat met ruim 80 bezoekers aardig goed werd bezocht. Het thema leende zich goed voor een levendige, afwisselende avond. Na een heerlijk buffet opende dagvoorzitter Hanneke Kappen de avond. Onder haar bezielende leiding kwamen de diverse aspecten van patiëntveiligheid aan bod en werd de discussie levendig gehouden. Er waren 3 presentatoren, die elk een ander licht wierpen op patiëntveiligheid. Aan de orde kwamen items als transparantie, goede samenwerking, blame free melden en de overeenkomsten tussen ons vakgebied en de veiligheid in de luchtvaart. Zo veilig als het vliegtuig De eerste presentatie was van Dhr. H.R.J. Heijne (flight safety officer, KLM flight academy) en ging over veiligheidsmanagement in de luchtvaart. Het was heel interessant om een kijkje te kunnen nemen achter de schermen van de Nederlandse en internationale luchtvaart. Het is inmiddels wel bekend dat vliegen de veiligste manier van transport is. Dat vliegen zo veilig is komt door de inzet van moderne middelen en goed getraind personeel, dat met vaste procedures en verantwoordelijkheden werkt. Bovendien is er wereldwijd een open veiligheidscultuur ontstaan. Dit houdt in dat incidenten en ongevallen worden gemeld met het doel ervan te leren en niet met het doel om te straffen. Gatenkaas Iedereen kent wel het gatenkaasmodel van James Reason (zie illustratie). Dit model wordt ook in de luchtvaart gebruikt, en dhr. Heijne refereerde hier ook aan in zijn illustratieve presentatie. Hij gaf tevens enkele goede handvatten aan de aanwezigen om dit in de medische praktijk te implementeren. Iedereen voelde wel aan dat de safety-culture van de luchtvaart zal moeten overwaaien van het vliegveld naar de ziekenhuizen en van de vliegtuigcockpit naar de operatiekamer. In de discussie stelde een van de deelnemers dat deze situatie op 8 Onder Dokters D

9 dit moment nog niet is bereikt en gaf hierbij het voorbeeld van de co-assistent die zich niet veilig voelt om in de OK een chirurg die een steekje laat vallen hierop te attenderen. Op zich is er in de ziekenhuizen wel een systeem om fouten te melden (de Veilig Incidenten Melden (VIM) programma s), maar eigenlijk staan dit soort systemen nog erg ver af van de dagelijkse praktijk. een juridische aanklacht of een financiële claim over dat wat niet goed is gegaan. Drs. Renkema gaf hierover een mooie presentatie met de titel de invloed van klachten en claims op het werk van medisch specialisten. Landen op de werkvloer Dit werd ook duidelijk in de presentatie van Dr. J.J.A.M. van den Dungen, vaatchirurg en implementatiecoördinator van het Surgical Patient Safety System (SURPASS) in het UMCG. Hij vertelde over de invoering van dit nieuwe VMS (Veiligheids Management Systeem) in de operatiekamers van het UMCG en, in het verlengde daarvan, de overige Nederlandse ziekenhuizen. Hij vertelde welke haken en ogen er aan de implementatie van zo n ziekenhuisbreed veiligheidssysteem zitten. Er zijn hierbij vele belemmerende factoren op verschillende niveaus (o.a. individueel, sociaal, organisatie) te onderscheiden. Het vergt dan ook inspanningen op al deze gebieden om een duidelijke verandering teweeg te brengen. Op individueel niveau moet de sceptische houding van veel artsen t.a.v. nieuwe werkwijzen worden veranderd. Op sociaal niveau moet er een cultuuromslag plaatsvinden, waarin men elkaar durft aan te spreken en waarin men verantwoordelijkheden niet uit de weg gaat. In de organisatie moet er betrokkenheid en ondersteuning zijn op bestuurlijk niveau, met een goede aansluiting tussen de werkvloer en het management. Het bleek dus dat de vraag hoe laat je een veiligheidsstructuur landen op de werkvloer? nog niet zo simpel te beantwoorden is, maar dat het niet onmogelijk is om dit te bereiken. Take-home message: Er is nog een lange weg te gaan om de patiëntveiligheid in Nederland naar het niveau te tillen van de veiligheid in de luchtvaart. Maar: de weg is er en we weten de route. Helpt allen mee om de luchtige Leerdammer om te toveren in een compacte Kollumer! Tekst: Kasper Tichelaar Spanningsveld Drs. E. Renkema (promovendus aan de RUG) belichtte het thema vanuit een ander perspectief. Hij praatte over het spanningsveld waarin zorgverleners werken. Enerzijds wordt zorgverleners gevraagd open te zijn over zaken die niet goed zijn gegaan. Anderzijds kunnen ze geconfronteerd worden met een klacht, 9 Onder Dokters D

10 Beroepskeuze Welk specialisme kies je straks? Dokter zijn heeft iets magisch. Of beter, dokter willen worden. Jonge kinderen dromen ervan, moeders wensen het hun kinderen toe en geneeskunde is dé eerste keus van de gemiddelde VWO-scholier. Maar als je eenmaal geneeskunde studeert ben je er nog niet, want al snel rijst de vraag: welke richting wil je op na je studie? Ik wordt nog steeds bijna dagelijks voor gek verklaard. Waarom? Afgelopen zomer besloot ik na drie jaar te stoppen met mijn studie geneeskunde. Ik was een gemotiveerde middelbare scholier die in een keer ingeloot werd voor geneeskunde en het was voor mij oprecht de mooiste studie. Ik werkte hard, vond mijn weg in de studie en begon mijn toekomst uit te stippelen. Toen kwam de vraag die alles veranderde: welk specialisme kies je straks? Ik had een passie voor geneeskunde, maar ik had geen idee welk vakgebied. Ik had totaal geen antwoord op deze vraag. Al snel ging het aan me knagen en zocht ik naar manieren om er maar niet aan te denken. Anderen vertelden mij dat ik wel iets zou vinden tijdens mijn coschappen. Het zou wel goedkomen. Langzaam verplaatste mijn focus zich van mijn studie naar bestuurswerk, het bezoeken van andere medische faculteiten en het leren kennen van geneeskunde studenten van over de hele wereld. Ik groeide als persoon en leerde erg veel, maar mijn studie raakte op de achtergrond. Ik zag dat geneeskunde zijn magie verloor voor mij. Ineens voelde ik mij niet meer op mijn plaats en bleek mijn mooie toekomstplan niet meer zo realistisch. Maar stoppen met geneeskunde, dat doe je niet. Toch? Ik ging ik op zoek naar andere medische masters, exotische plaatsen om coschappen te lopen en vele andere manieren om een nieuw toekomstplan op te stellen. Toch bleken deze oplossingen mij niet opnieuw te motiveren voor mijn studie. Na lang zoeken en veel praten kwam ik erachter waarom: mijn passie bleek te liggen in beleidsvoering in de zorg en internationalisering, iets wat volledig buiten mijn studie viel. Uiteindelijk doorbrak ik de taboe. Ik stopte en koos voor een volledig nieuwe studie waar ik mijn passie wel vond: European Public Health. Inmiddels ben ik op weg naar een mooie carrière in internationaal zorgbeleid, maar geef ik in mijn vrije tijd workshops voor geneeskunde studenten die ook worstelen met hun toekomst. Bijna iedere student komt op een punt dat je niet weet waar je heen wilt met je studie. Ga doen wat jou aan het hart ligt, ook al past dit niet binnen het perfecte plaatje dat je aan het begin van je studie had. Ik zie nu dat niet het dokter worden iets magisch heeft, maar de hele gezondheidszorg. Het is alleen aan jou om je plek te vinden. Tekst: Geert van der Veer Afbeelding: 10 Onder Dokters D

11 Wie zijn wij? Bestuur KNMG district Groningen Wat doen we? Wellicht heeft u wel eens op de website van KNMG district Groningen gekeken en heeft u kunnen lezen wie we zijn en wat we doen. In deze Onder Dokters lichten we dit nogmaals toe, en willen daarbij tevens enkele vacatures onder de aandacht brengen. Onderstaande teamfoto is namelijk genomen tijdens het afscheid van bestuursvoorzitter Auke Wiegersma en bestuursleden Marjolein van Es, Marjolein Baas, Nies Goelema en Kees Niks. Een behoorlijke aderlating voor het bestuur, dat nu nog bestaat uit zes personen. Vacatures! We roepen via deze weg artsen uit alle windstreken en van alle specialismen op om zich aan te melden. Het bestuur is met name op zoek naar medisch-specialisten en huisartsen die hun vakgebied willen vertegenwoordigen. Belangstellenden vanuit de sociaal-geneeskundige hoek zijn uiteraard ook van harte welkom om zich aan te melden. Het bestuur van de KNMG district Groningen zet zich regionaal in voor de geneeskunde in brede zin. Dit doen we onder andere door het organiseren van symposia, het houden van lezingen en workshops en het ondersteunen van activiteiten van de studenten (o.a. Panacea en de IFMSA). Ook brengt ons district, in samenwerking met de districten Friesland en Drenthe, het tijdschrift Onder Dokters uit. Met al deze activiteiten wil het bestuur bijdragen aan de ontwikkeling van de Geneeskunde en van de artsen die dit vak uitoefenen. Belangrijk hierbij is dat de beroepsgrenzen worden overstegen. We staan hierbij ook in nauwe relatie tot het landelijke KNMG-bestuur. Voor meer informatie en inzicht in de activiteiten van het Groninger KNMG-district verwijs ik u naar het jaarverslag en plan, die zijn te vinden op de website (http://www.knmg-groningen.nl/). U kunt altijd vrijblijvend komen meekijken en -praten tijdens een bestuursvergadering. De vergaderingen zijn elke 2e donderdag van de maand van tot U kunt hiertoe contact opnemen met het secretariaat Tekst: Kasper Tichelaar V.l.n.r.: Marjolein Baas (aftredend secretaris en 5e jaars geneeskunde student), Kasper Tichelaar (redactievoorzitter van Onder Dokters en AIOS ouderengeneeskunde), Menno Buiskool (interim-voorzitter en specialist ouderengeneeskunde), Geert Koster (bedrijfsarts), Nies Goelema (aftredend bestuurslid en orthopedisch chirurg), Walewijn Winkel (penningmeester en verzekeringsarts), Isabelle van Zeventer (secretaris en 3e jaars geneeskunde student), Auke Wiegersma (aftredend voorzitter en universitair docent Sociale Geneeskunde), Thom Bongaerts (secretaris en 4e jaars geneeskunde student). 11 Onder Dokters D

12 Column Het einde van de wereld Kerst 2012 was waarlijk een goede kerst. Iedereen was ontsnapt aan de uitkomsten van een voorspelling over het einde van de wereld! Gelukkig was de Maya kalender verkeerd geïnterpreteerd en zijn er fouten gemaakt bij de berekening. Maar wist u, dat er voor 21, 23 en 31 december 2012 ook zoveel onheil was voorspeld? Er zullen nog vele voorspellingen over het einde van de wereld volgen. Het blijkt immers een leuk tijdverdrijf te zijn. De Romeinen waren hier al actief mee, voor onze jaartelling, gevolgd door zoveel anderen. Er is op internet zelfs een speciale Wikipedia pagina. Deze laat zien dat er vele malen een verkeerde voorspelling heeft plaatsgevonden. Ik telde snel al meer dan 180 keer. Historische figuren als Isaac Newton (2000), Nostradamus (1999), Columbus (1656 en 1658), Luther (1600), paus Innocentius III (1284), paus Sylvester II (1000) voorspelden het einde van de wereld. Sommige rampenprofeten overleefden hun voorspelling en kwamen met een nieuwe datum. Het thema is zo boeiend dat er diverse films over zijn gemaakt (2012, Armageddon en nog vele andere films). Deze films vinden altijd gemakkelijk het publiek, ze hebben erg veel geld opgebracht voor Hollywood. Het zou mooi zijn dat een boodschap over gezonder leven ook zo populair zou zijn. U weet wel, het gaat dan over zaken als een gezonde voeding, niet roken, matig met alcohol, meer lichaamsbeweging, vermijden van overgewicht en nog meer van die minder populaire boodschappen. Van alle zorgprofessionals wordt verwacht dat zij deze boodschap actief verspreiden, maar er is hier niet altijd een gewillig oor voor. Misschien dat we iemand in Hollywood zo gek kunnen krijgen om een hippe film te maken hierover? Tot die tijd moeten wij zelf het goede voorbeeld blijven geven. En dat valt niet altijd mee rondom de feestdagen. De weegschaal is die dagen niet je beste vriend. En dan heb ik het nog niet over die heerlijke wijn die overal rijkelijk vloeit. De lever maakt overuren gedurende die tijd. Dus als u dit leest, heeft u die zware tijd achter de rug en kunt u, voorzien van gezonde leefgewoontes de goede boodschap blijven uitdragen tot kerst 2013! Ik wens u hierbij veel sterkte. Immers, u moet dit doen in een steeds lastiger klimaat. De zorgkosten lopen teveel op, artsen hebben ruzie onderling of met het ziekenhuisbestuur, en ga zo maar door. Respect voor de arts, verpleegkundige, verzorgende, ambulancepersoneel en overige collega s neemt steeds meer af. Toch wordt er van u verlangd om efficiënter te werken (meer doen met minder mensen en minder geld) en vaker nee te verkopen aan patiënten. Dat zijn geen gemakkelijke zaken in een steeds assertiever en agressiever wordende maatschappij die flink gaat vergrijzen. Maar ik wil geen rampenprofeet zijn: als u ziet hoe goed wij het in ons land hebben, ten opzichte van andere landen om ons heen, dan mogen wij nog steeds trots zijn op hoe wij het doen. De Nederlandse zorg is van een goede kwaliteit. U heeft daar uw bijdrage in geleverd. En misschien doet u dat nog vele, vele jaren. Ik hoop dat 2013 een gezond jaar wordt, waar alle zorgprofessionals volharden in het leveren van goede zorg. Pieter Sweep 12 Onder Dokters D

13 Artsen en Social Media De afgelopen jaren zijn er vaak incidenten rondom medici of ziekenhuizen geweest, die uitgebreid in het nieuws kwamen. Veel zaken worden op internet gepubliceerd. Tot zover niets mis mee, maar vaak worden er op zaken reacties geplaatst, die eigenlijk te gek voor woorden zijn. Onlangs werd gepubliceerd dat er een groot tekort aan bedrijfsartsen ontstaat. Op de website van de Financiële Telegraaf stonden vele reacties, waar ik erg van schrok. Ik geef er twee, exact zoals ze op internet gepubliceerd zijn: Diploma??? Papieren???? afgetudeerd???? hier sta ik an te kijken.. Ik ging er altijd van uit dat deze lieden een melkertbaan hadden betaald door de baas. Bij mijn weten zijn bedrijfartsen, artsen die op hun examen en onvoldoende hebben gescoord voor diagnostiek, derhalve zouden ze zich eigenlijk geen arts mogen noemen, bedrijfartsen hebben voor de werknemer geen toegevoegde waarde, die kan beter bij zijn huisarts blijven, derhalve is deze beroepsgroep volstrekt overbodig, dus direkt opheffen, kies maar een ander beroep. Dit zijn maar 2 reacties op een artikel. Er zijn nog veel meer, met nog slechter en grover taalgebruik en met nog meer taalfouten. En niet alleen zijn er dergelijke reacties op internet over het tekort aan bedrijfsartsen. Alle medici zijn op het internet loslopend wild, zo lijkt het. Vanwege dit gedrag in de sociale media, is het goed om nog eens te wijzen op de KNMG handreiking: artsen en social media. Sjaak Nouwt, adviseur gezondheidsrecht bij de KNMG heeft hieraan meegewerkt. In 2012 gaf hij onder andere in Drenthe hierover een bijzonder leuke lezing. Hij wijst erop dat artsen zeer zorgvuldig om moeten gaan met sociale media. Met toestemming maakt Onder Dokters gebruik van materiaal dat eerder door hem gepubliceerd is. KNMG zet digitale valkuilen en kansen op een rij Een patiënt zegt via Facebook haar poliafspraak af en complimenteert de arts en passant met de mooie zwembroekfoto s op zijn pagina. Op social media kunnen de grenzen tussen professionele en persoonlijke communicatie vervagen. De KNMG zette alle instinkers én opstekers - op een rij. Voor veel artsen vormen social media onontgonnen terrein. Voor veel zorggebruikers niet. Ruim tien miljoen Nederlanders maken gebruik van social media zoals Facebook, Hyves, Twitter, LinkedIn, Google+ en YouTube. Dit dringt langzaam maar zeker ook door in de zorg. Op den duur zullen social media normale communicatiemiddelen vormen tussen patiënten, artsen en zorginstellingen; geneeskundestudenten spreken al niet meer over nieuwe media. Moet je als zorgverlener actief meedoen aan deze ontwikkeling? Niet per se. Maar wie een kijkje neemt in de virtuele wereld of de positieve verhalen hoort van collega s, raakt al gauw geboeid en wil het zelf ook eens proberen. Een LinkedIn-groep over je eigen specialisatie bekijken, deelnemen aan een online community waarin professionals met elkaar en met patiënten discussiëren, reageren op een twitterconversatie waar je zelf een duidelijke mening of juist een prangende vraag over hebt. In dat geval is het handig om de instinkers te kennen en de voordelen te benutten. De KNMG vatte ze samen in negen aanbevelingen in de Handreiking Artsen en Social Media. 1. Benut kansen De opsteker staat voorop: social media bieden kansen om de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. Artsen kunnen eenvoudig medische kennis met elkaar delen en elkaar van advies voorzien, ook in groepsverband. Communities geven inzicht in de leefwereld van patiënten en artsen kunnen daar snel op inspelen. Zorg op afstand verhoogt de efficiëntie en sluit vaak aan op wat de patiënt zoekt. Met social media is het mogelijk om een netwerk te bouwen, (medische) kennis te delen, patiënten te binden en nieuwe patiënten aan te trekken. Ook kunnen social media worden gebruikt om met anderen een dialoog aan te gaan en de drempel voor de toegang tot de arts te verlagen. 2. Garandeer vertrouwelijkheid Instinkers zijn er echter ook, zoals het risico je geheimhoudingsplicht te doorbreken. Daar moet u als arts extra alert op zijn. Zo maakte een in een ziekenhuis werkzame arts een opmerking over een nadelige onderzoeksuitslag van een patiënt weliswaar geanonimiseerd op een social netwerksite. De arts noemde wel de naam van het ziekenhuis. Een neef van de patiënt, die het telefoonnummer van het ziekenhuis op internet zocht, vond toevallig het bewuste bericht en herkende de patiënt daarin. Garandeer 13 Onder Dokters D

Bikinivisie te beperkt

Bikinivisie te beperkt Het verenigingsblad van NU 91 - Beroepsorganisatie van de verpleging en verzorging Oktober 2010 19e jaargang Nr.117...zorgen dat je op de hoogte blijft! Bikinivisie te beperkt Kwaliteit van arbeid Genezende

Nadere informatie

SPECIALIST Jaargang 2 - maart/april 2015

SPECIALIST Jaargang 2 - maart/april 2015 de JONGE SPECIALIST Jaargang 2 - maart/april 2015 º 1 Hét magazine voor medisch specialisten in opleiding CREW RESOURCE MANAGEMENT Interview Rudi Westendorp Wie gaat wat doen in de gezondheidszorg? GeneesKUNST:

Nadere informatie

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

Aios financieel onder de loep. Economische crisis: Kan ik nog wel een hypotheek krijgen? Beginnende specialisten hoeven zeker geen droog brood te eten

Aios financieel onder de loep. Economische crisis: Kan ik nog wel een hypotheek krijgen? Beginnende specialisten hoeven zeker geen droog brood te eten 4 Het tijdschrift van de LVAG Jaargang 21 - december 2010 Aios financieel onder de loep Economische crisis: Kan ik nog wel een hypotheek krijgen? Beginnende specialisten hoeven zeker geen droog brood te

Nadere informatie

Sekse als ordeningsprincipe

Sekse als ordeningsprincipe 3262_V00_3025 15-04- 12:25 Pagina 2 2 Sekse als ordeningsprincipe INTERVIEW DOOR SYLVIA BUIS Professor dr. Toine Lagro was jaren het wetenschappelijke gezicht van de vnva. Als eerste (en tot nu toe enige)

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

20e jaargang augustus 2009. Aios en werk

20e jaargang augustus 2009. Aios en werk 3 20e jaargang augustus 2009 Aios en werk 1 Cursus: De financiële jungle voor de startende medisch specialist Uw bestaan als arts in opleiding zit er bijna op. Gaat u daarna als jonge klare werken in het

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

We moeten het hebben van de sfeer en kansen

We moeten het hebben van de sfeer en kansen 2 11 Vakblad voor managers leidinggevenden van van operatieafdelingen Cathrien Resius (Bergman Clinics): We moeten het hebben van de sfeer en kansen Themanummer HRM De voors en tegens van geïmporteerd

Nadere informatie

1 7e jaargang April 2013

1 7e jaargang April 2013 Pijn periodiek Driemaandelijks tijdschrift over pijn en pijnbestrijding voor patiënt en behandelaar 1 7e jaargang April 2013 Soepele gewrichten: soms handig, meestal pijnlijk Interview met Elly Roetering

Nadere informatie

Leiden we nog de juiste apothekers op voor de toekomst? BO3 Bijeenkomst bij de Universiteit Utrecht op 26 juni 2014

Leiden we nog de juiste apothekers op voor de toekomst? BO3 Bijeenkomst bij de Universiteit Utrecht op 26 juni 2014 Leiden we nog de juiste apothekers op voor de toekomst? BO3 Bijeenkomst bij de Universiteit Utrecht op 26 juni 2014 Welkom dagvoorzitter - Maayke Fluitman Maayke Fluitman heet iedereen welkom en bedankt

Nadere informatie

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 Pesten op het werk: het vergeten taboe Eric de Macker voorzitter CNV Publieke Zaak Kent u de fiscale spelregels? Vitamine CNV werkt! februari 2009 F B T O R E I S V E R Z

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Ik ben aan. Els Borst propageert het dienend leiderschap. Marijke Horstink: Vrouwen willen alles zelf doen. Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven

Ik ben aan. Els Borst propageert het dienend leiderschap. Marijke Horstink: Vrouwen willen alles zelf doen. Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven Ik ben aan UItgave bij het congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg 2013 Pagina 6 Els Borst propageert het dienend leiderschap Pagina 30 Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven Pagina 61 Marijke Horstink:

Nadere informatie

Nummer 3 Jaargang 4 September 2013. Nieuwe voorzitter Forum Visitatorum Fransien Croon-de Boer

Nummer 3 Jaargang 4 September 2013. Nieuwe voorzitter Forum Visitatorum Fransien Croon-de Boer interne Nummer 3 Jaargang 4 September 2013 geneeskunde Magazine voor de internist Nieuwe voorzitter Forum Visitatorum Fransien Croon-de Boer Rapport Contouren Capaciteitsplanning Interview met Margriet

Nadere informatie

Meten is weten. De risico s van het vak. Veelbelovende resultaten eerste OK-audits. Data-analyse: speuren naar verbeterkansen

Meten is weten. De risico s van het vak. Veelbelovende resultaten eerste OK-audits. Data-analyse: speuren naar verbeterkansen Magazine voor leden van MediRisk Najaar 2013 9e jaargang De risico s van het vak Meten is weten Veelbelovende resultaten eerste OK-audits Data-analyse: speuren naar verbeterkansen Fouten voorkomen met

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

EEN10 voor patiënten participatie

EEN10 voor patiënten participatie EEN10 voor patiënten participatie 10 bloopers 10 hindernissen 10 smoezen 10 goede redenen 10 vragen over 10 handige afspraken 10 hindernissen 10 tips om het leuk te houden 10 manieren 10 kre ntenuit de

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

SEMINAR DE FINANCIËLE JUNGLE VOOR DE STARTENDE MEDISCH SPECIALIST

SEMINAR DE FINANCIËLE JUNGLE VOOR DE STARTENDE MEDISCH SPECIALIST SEMINAR DE FINANCIËLE JUNGLE VOOR DE STARTENDE MEDISCH SPECIALIST Uw bestaan als arts in opleiding zit er bijna op. Gaat u daarna als jonge klare werken in het vrije beroep? Kiest u voor een baan in loondienst

Nadere informatie

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars Verzekerd! 11 Jaargang 6-29 mei 2008 Samen Duurzaam Inzetbaar: Best Practices was de titel van de themabijeenkomst die het Verbond vorige week organiseerde.

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Hervinden van de balans

Hervinden van de balans Vakblad over mens, werk en inkomen 37 e JAARGANG FEBRUARI 2015 NUMMER 1 Werken na diagnose of genezing van kanker: Hervinden van de balans Nieuwe artikelserie over inclusiviteit: Leidraad Participatie

Nadere informatie

DE gehandicaptenzorg

DE gehandicaptenzorg DE gehandicaptenzorg AAN HET WOORD terug naar de werkvloer De gehandicapten AAN HET WOORD September 2011 Renske Leijten, SP-Tweede Kamerlid Hanne Drost, stagiaire SP-Tweede Kamerfractie Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Op avontuur met 20 beroepsgroepen. Sleutelen aan de belasting of de belastbaarheid? Psychosociale arbeidsbelasting: Werkt re-integratie?

Op avontuur met 20 beroepsgroepen. Sleutelen aan de belasting of de belastbaarheid? Psychosociale arbeidsbelasting: Werkt re-integratie? Vakblad over mens, werk en inkomen 36 e jaargang juni 2014 nummer 3 Psychosociale arbeidsbelasting: Sleutelen aan de belasting of de belastbaarheid? Mmm Mensen met mogelijkheden Werkt re-integratie? Pagina

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie