Chemie Park Delfzijl Site Rules

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Chemie Park Delfzijl Site Rules"

Transcriptie

1 Chemie Park Delfzijl Site Rules

2 Inleiding Als Chemie Park Delfzijl zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers, voor contractors en voor onze omgeving. Daarom streven we naar het vermijden van ongevallen en incidenten. We zetten in op handhaving van gezondheids-, veiligheids- en milieueisen. Daartoe hebben wij, de participanten op het Chemie Park Delfzijl, onze productieprocessen zo ingericht dat veiligheidsrisico s tot een absoluut minimum zijn beperkt. Je werkt hier veilig of je werkt hier niet is hier al jarenlang het credo. Het geeft aan dat veiligheid bij ons eerste prioriteit is. Uit oogpunt van beveiliging en veiligheid nemen we op uitgebreide schaal allerlei maatregelen. Werkvergunningen, speciale veiligheidsprogramma s, voorlichting, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, het opstellen van Taak Risico Analyses voor aanvang van werkzaamheden en een streng gereglementeerd werkvergunningenstelsel zijn enkele van de veiligheidsvereisten. In dit kader past ook de inschakeling van gecertificeerde en gespecialiseerde bedrijven voor het uitvoeren van specifieke werkzaamheden welke niet door eigen medewerkers kunnen worden uitgevoerd. Uiteraard voldoen ook de productieprocessen, de opslag en de distributie van producten aan strenge richtlijnen. Lijnverantwoordelijken en veiligheidsdeskundigen bewaken en begeleiden de navolging van alle maatregelen en geven adviezen over de verdere verbetering van de veiligheid, bijvoorbeeld aan de hand van audits, inspecties en studies. Alle zaken die met beveiliging, veilig en verantwoord werken op het Chemie Park Delfzijl te maken hebben staan beschreven in het handboek Site rules. Bedrijfsspecifieke veiligheidsregels staan beschreven in de verschillende Veiligheidshandboeken van de participanten van het Chemie Park Delfzijl. Samengevat hebben we het dus over het volgende: We hebben duidelijke en consistente regels, We verwachten dat iedereen zich houdt aan deze regels, We onderzoeken alle mogelijke afwijkingen, Alle personen op het Chemie Park Delfzijl zijn verantwoordelijk voor de veiligheid. Site rules is opgebouwd uit korte instructies verdeeld over de 3 gebieden: Toegangsbeleid Gedragsregels Site Safety Rules Versie Page 2 of 2

3 Inhoudsopgave Inleiding Versielijst Handboek Site Rules Hoofdstuk 1 sverklaring 1.1 sverklaring Hoofdstuk 2 Beheer van de Site Rules 2.1 Beheer van het Handboek Site Rules Hoofdstuk 3 Toegangsbeleid 3.1 Toegang tot en bewegen over het Chemie Park Delfzijl 3.2 Eerste dag Instructie 3.3 Security 3.4 Beveiligen van schepen en havenfaciliteiten Hoofdstuk 4 Gedragsregels 4.1 Algemene instructie in geval van brand, gasontsnapping of ongeval 4.2 Verkeer 4.3 Opruimen werkplek 4.4 Roken en open vuur 4.5 Bellen en gebruik portofoon 4.6 Fotograferen en filmen Hoofdstuk 5 Site Safety Rules 5.1 Bijzondere gebieden en zones 5.2 Werkvergunning verstrekking CPD 5.3 Veiligheidsrayons 5.4 Battery Limits 5.5 Werken door derden 5.6 Tijdelijke Bouwwerken en Ketenparken 5.7 Verticaal transport 5.8 Veiligheidssignalering (borden) 5.9 Etikettering en GHS symbolen 5.10 Identificatie van leidingen 5.11 Introductie nieuwe chemicaliën 5.12 Werkzaamheden aan drinkwaterinstallaties 5.13 Legionella 5.14 Pandemie 5.15 Bijzondere weersomstandigheden 5.16 Brandwaternet Versie Page 1 of 1

4 HFST Titel Versie Inleiding sverklaring Beheer van de Site Rules Toegangsbeleid Gedragsregels Site Safety Rules Wijzigingen versie Vervangen: 2.1 Gewijzigd: Beoordelaars zijn de QHSE-managers van de participanten op het CPD 3.1 Toevoeging: Alle bezoekers moeten vooraf worden aangemeld bij Security Bij een eerste bezoek bekijken bezoekers eerst de veiligheidsfilm en moet een vragenlijst worden ingevuld (tweejaarlijkse verplichting). Security meldt het bezoek aan bij de ontvangende partij en zorgt voor vervoer met de Belbus. Minimumleeftijd op het CPD is 16 jaar. Vervallen: Echter een plant kan hiervan afwijken Toevoeging; De passeerkaart geldt voor gemotoriseerd verkeer (incl. bromfietsen) De passeerkaart wordt verstrekt aan: Bestuurders van motofietsen welke daarvoor daarvoor toestemming hebben van de betreffende plant/site manager De passeerkaart moet duidelijk zichtbaar zijn aangebracht in het voertuig. Wijziging: Veel transporten van en naar het Chemie Park vallen onder de werking van de wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen. De afdeling Security controleert of voertuigen voldoen aan de verplichtingen van de genoemde wetgeving. Wijziging: Het Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route (ADR) is het verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en is als bijlage van de wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen ook van kracht in Nederland. Voertuigen en haar bemanning die gevaarlijke stoffen vervoeren welke onder de werking van het ADR vallen, moeten voldoen aan hetgeen gesteld wordt in de wet. Versie Page 1 of 2

5 5.5 In geval van overtreding treedt het sanctiebeleid van de participanten in werking waarbij het verwijderen van betrokkenen van het terrein een van de sanctiestappen is. 5.8 Toevoeging: Bord: Reddingsvest verplicht Hfst 5.16 Nieuw hoofdstuk toegevoegd betreffende Brandwaternet Versie Page 2 of 2

6 1.1 sverklaring Het Chemie Park Delfzijl wil een aantrekkelijke en duurzame vestigingsplaats zijn, gewaardeerd door omgeving, medewerkers en contractors. Wij willen, geen ongevallen, een laag ziekteverzuim, geen incidenten. De bedrijven op het Chemie Park Delfzijl willen daarom tot de top behoren op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Wij realiseren dit met alle medewerkers en contractors door: proactief gedrag en leren van ervaringen, consequent omgaan met normen en waarden, waarderen van gewenst en aanspreken op afwijkend gedrag, duidelijkheid in verantwoordelijkheden, open communicatie Wij meten onze prestaties en vergelijken die met de top van de chemische industrie om voortdurend te verbeteren. Onze gezamenlijke afspraken betreffende veiligheid, geldend voor het gehele Chemie Park Delfzijl, zijn weergegeven in dit Handboek site rules. Hierin staan de voor algemene, voor iedereen geldende afspraken op onze locatie. Daarnaast kent elk bedrijf op het Chemie Park Delfzijl nog een set aan bedrijfsspecifieke regels, omdat het risicoprofiel per bedrijf verschilt. AkzoNobel MCA, AkzoNobel MEB, AkzoNobel Salt, AkzoNobel SSC, BioMCN, Delamine, Delesto, JPB, Lubrizol, SGS, Stork, Teijin Aramid Versie Page 1 of 1

7 2.1 Beheer van het Handboek Site Rules Deze instructie maakt inzichtelijk hoe het beheer van het Handboek site rules is geregeld. Het beheer van het Handboek site rules is geregeld en belegd binnen Site Services Center (SSC). Eigenaar van het boek site rules is de manager SSC. Binnen het SSC kennen wij een beheerder en een groep van auteurs die de redactionele zaken en uitgifte van de site rules regelen. De groep van auteurs hebben een overleg waarin de site rules ook inhoudelijk worden getoetst. De uitgifte wordt uitgevoerd door de beheerder van het kwaliteitssysteem van SSC. De genoemde auteurs zijn de veiligheidskundigen van het Ct Safety. Beoordelaars zijn de QHSE-managers van de diverse bedrijven op het CPD. Normaal beheer van de site rules. De beheerder en de auteurs vormen de zogeheten redactiecommissie. Zij zullen een maal per jaar de site rules evalueren tenzij er noodzaak is om tussentijds een of meerdere documenten te moeten aanpassen dan komen zij vaker bijeen. Het aanpassen van de documenten kan ook op verzoek van de beoordelaars plaatsvinden. Meeting of Participants (MoP). De eigenaar zal in geval van een aanpassing in de site rules welke niet de volledige steun van de beoordelaars heeft binnen het MoP een eindoordeel te vragen om zodoende een beslissing over de aanpassing te verkrijgen. Versie Page 1 of 1

8 3.2 Eerste dag Instructie Deze instructie beschrijft hoe en waar en wanneer de Eerste dag instructie plaats vindt Iedere nieuwe medewerker moet binnen 2 maanden de Eerste dag instructie hebben ontvangen. De Eerste dag instructie wordt gehouden op de eerste werkdag van de maand. Indien door onvoldoende deelname een instructie eenmalig geen doorgang zal vinden dan zal dit in elk geval de volgende maand doorgang moeten vinden. Iedere In het programma van de Eerste dag instructie wordt onder andere de Poortfilm getoond en wordt het Bedrijfsnoodplan (BNP) uitgelegd. Versie Page 1 of 1

9 3.3 Security Deze instructie beschrijft welke werkzaamheden de een afdeling security uitvoert op het CPD. Het beleid van de afdeling Security is gericht op het verzorgen van de fysieke beveiliging van het CPD, adequate afhandeling van calamiteiten en telefoonservice. De dienst doet dit o.m. door: Bewaken van toegangen en poorten; Ontvangen van bezoekers; Vertonen van de veiligheidsfilm en toetsen van de kennis van contractors en transporteurs; Controleren en registreren van in- en uitgaande personen, voertuigen en goederen; In werking stellen van het Bedrijfs Nood Plan (BNP) en de calamiteitencomputer; Verrichten van EHBO op het CPD en in de verbandkamer; Onderzoeken en rapporteren van ongewenste activiteiten; Verrichten van surveillance-, brand- en sluitronden; Bedienen van de telefooncentrale, verzorgen en beheren van semafoonoproepen. Ondersteuning van het management door: Adviseren bij diefstal, vermissingen of vandalisme; Adviseren en inspecteren van aanvullende voorzieningen en regels die gelden voor het CPD. Als kritische succesfactoren hanteert de dienst: Een snelle doorstroming van bezoekers van het CPD; Terugdringen van diefstal door een strikt auto toelatingsbeleid; Bedrijfsnoodplan en calamiteitencomputer in werking stellen binnen één minuut na afhandeling meldingsgesprek. Algemeen Beveiligen is noodzakelijk om de volgende redenen: Voorkomen van ongewilde situaties; Beschermen van belangen; Bescherming van eigendommen; Verminderen van risico s; Interne/externe controle; De uitvoering is zowel preventief als repressief. De Akzo Nobel beveiligingsdienst is bevoegd te allen tijde controle uit te oefenen en indien nodig corrigerende en/of aanvullende maatregelen dwingend voor te schrijven, mits dit niet tegen de wetgeving ingaat of tegen de beleidsregels van de participant; Langs de terreinafscheiding moet minimaal een strook van 5 meter breed worden vrijgehouden. Beveiligingsvormen Mensbeveiliging; Materiële beveiliging (met techniek); Personele beveiliging (van of tegen personen). Versie Page 1 of 1

10 3.4 Beveiligen van Schepen en havenfaciliteiten Deze instructie beschrijft hoe het beveiligen van schepen plaatsvindt. Schepen worden beveiligd volgens de ISPS code. De Internationale Code voor de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (ISPS-code) (International Ship and Port facility Security Code) is een amendement op de SOLAS (Safety Of Live At Sea). Het is het beveiligen van schepen en haveninstallaties tegen terroristische aanslagen. De ISPS-code is verplicht voor alle schepen op internationale reizen met meer dan 500 GT. Niet enkel schepen maar alle bedrijven in de haven die in contact komen met de schepen moeten aan de ISPScode voldoen. Elk schip en terminal is onder andere verplicht te hebben: veiligheidsplannen (voor elk schip specifiek opgemaakt, getest en gecontroleerd door de vlaggestaat); veiligheidsofficier aan boord; veiligheidsofficier aan de wal; bepaald materiaal (zoals camera's, metaaldetectors, afsluitingen,...); personen controleren bij aankomst of vertrek; lading controleren. Er zijn 3 veiligheidsniveaus in de ISPS-code. niveau 1: basisniveau, geldt altijd, het handhaven van een minimum aan passende, beschermende veiligheidsmaatregelen; niveau 2: het gedurende een bepaalde tijd handhaven van bijkomende beschermende veiligheidsmaatregelen. Dit door een verhoogd risico op een veiligheidsincident; niveau 3: het gedurende een beperkte tijd handhaven van verdere speciale beschermende veiligheidsmaatregelen. Dit als een veiligheidsincident waarschijnlijk of ophanden is (hoewel het precieze doel misschien niet kan worden vastgesteld). Voorbeelden van veiligheidsmaatregelen Verhinderen dat personen die daar niet gerechtigd toe zijn, toegang krijgen tot schepen of haventerreinen. Verhinderen dat ontoelaatbare wapens en explosieven aan boord van schepen of op de haventerreinen worden gebracht. Eisen dat de (verplichte) veiligheidsplannen voor de schepen en de haventerreinen gebaseerd zijn op een (verplichte) beoordeling van de veiligheidssituatie. Training en oefeningen voorschrijven om alle betrokkenen met de veiligheidsplannen vertrouwd te maken. Versie Page 1 of 1

11 4.1 Algemene instructie in geval van brand, gasontsnapping of ongeval van deze instructie het vastleggen van de instructie in geval van brand, gasontsnapping en ongeval. In het geval van een incident zoals een brand, een gasontsnapping of een ongeval treedt het bedrijfsnoodplan in werking. Bij het ontstaan of ontdekken van brand of een gas- en / of schadelijk stof ontsnapping is snel en gecoördineerd optreden vereist. Ook in het geval van een ongeval met letsel kan dit van levensbelang zijn. Alarmtoestand Bij een ongeval, brand of gasalarm op het CPD stelt de beveiliging het Bedrijfsnoodplan in werking. In geval van een brand- of gascalamiteit wordt er kenbaar gemaakt of men zich binnen of buiten het bedreigde gebied bevindt middels de calamiteitenomroep. Men dient de aanwijzingen strikt op te volgen. Binnen ieder bedrijf kan een specifiek ontruimingsplan zijn, stelt u daar voor aanvang van de werkzaamheden van op de hoogte. Binnen het bedreigde gebied mogen geen liften gebruikt worden. Binnen het bedreigde gebied vervallen alle werkvergunningen. Gedurende de alarmperiode mag geen gebruik worden gemaakt van het telefoonnet (ook niet in het niet-bedreigd gebied), tenzij noodzakelijk ten behoeve van de calamiteitenbestrijding. Einde Alarm Het einde van de alarmtoestand wordt kenbaar gemaakt via de calamiteitenomroep. De werkvergunning dient voor het hervatten van de werkzaamheden opnieuw geautoriseerd te worden. De vergunningverstrekker dient zich ervan te overtuigen dat de werkplek weer veilig betreden kan worden. Zie de tabel op de volgende bladzijde. Versie Page 1 of 2

12 Situatie Actie Melding naar Brand In beginfase blussen of uitbreiding Loge 2 voorkomen. tst 7777 Bij twijfel succes direct melden of via Bij succes, melden na afloop van het intercom voorval. Gas / damp / schadelijk stof uitbraak Ongeval Indien daartoe bevoegd, ontsnapping tegen gaan en directe omgeving waarschuwen. Bij gevaar of hinder aan omgeving, dan direct melden. Let op gevaar voor u zelf, collega s en het slachtoffer. Ga na wat er gebeurd is. Stel slachtoffer gerust en laat deze niet alleen, tenzij de omstandigheden u er toe dwingen. Verplaats slachtoffer alleen in nood gevallen. Bij aanraking met chemicaliën langdurig spoelen. Bijzondere voorzichtigheid in acht nemen bij besloten ruimten en ongevallen met elektriciteit. Bellen met de mobiele telefoon: Loge 2 tst 7777 of via intercom Loge 2 tst 7777 of via intercom Door wie Bij voorkeur door wachtchef of baas. Indien daardoor teveel vertraging ontstaat dan direct door eerste waarnemer Bij voorkeur door wachtchef of baas. Indien daardoor teveel vertraging ontstaat dan direct door eerste waarnemer Bij voorkeur door wachtchef of baas. Indien daardoor teveel vertraging ontstaat dan direct door eerste waarnemer Wat melden Wie: Naam, Functie, Afdeling Wat: Bijzonderheden Waar: Plaats voorval Wie: Naam, Functie, Afdeling Wat: Bijzonderheden Waar: Plaats voorval Wie: Naam, Functie, Afdeling Wat: Bijzonderheden omtrent de toedracht Waar: Plaats voorval Aantal slachtoffers Bijzonderheden: Situatie waarin het slachtoffer zich bevindt Versie Page 2 of 2

13 4.2 Verkeer Deze instructie beschrijft de verkeersregels die van toepassing zijn op het Chemie Park Delfzijl. Een passeerbewijs van security is noodzakelijk bij het betreden met een voertuig van het CPD. Op het Chemie Park Delfzijl is het wettelijke reglement verkeersregels en verkeerstekens van toepassing. Tevens zijn de ADR regels van toepassing. Ten behoeve van het uitvoeren van dit beleid zijn controles noodzakelijk en worden steekproefsgewijs uitgevoerd. Weigering aan deze controles zal worden vastgelegd en aan het security sectionhead en geadresseerde worden toegestuurd. De maximum toegestane snelheid op het CPD is 30 km/uur. Het dragen van autogordels is verplicht (incl. passagiers). Parkeren Men dient te parkeren op de daarvoor geldende plaatsen (bezoekersparkeerplaats). Indien er elders wordt geparkeerd, moeten de sleutels in de voertuig blijven. Dan kan bij een calamiteit het voertuig worden verplaatst, indien dit nodig is. Poortcontrole Ingaande- en uitgaande voertuigen kunnen worden gecontroleerd door een securityfunctionaris. Bij geconstateerde afwijkingen kan het zijn dat het voertuig het terrein niet mag betreden of verlaten. Interne spoorwegovergangen Op een spoorwegoverweg geldt een verbod om stil te staan en te parkeren. De spoorwegovergangen zijn onbewaakt men dient zich bij passeren hiervan te vergewissen dat er geen locomotief en/of wagons op het punt staan de overgang te passeren. ADR Het Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route (ADR) is het verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en is als bijlage van de wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen ook van kracht in Nederland. Voertuigen en haar bemanning die gevaarlijke stoffen vervoeren welke onder de werking van het ADR vallen, moeten voldoen aan hetgeen gesteld wordt in de wet. Versie Page 1 of 4

14 4.2.1 Wegafzettingen Het zorgdragen voor informatievoorziening van hulpdiensten op het Chemie Park Delfzijl als er wegen afgesloten zijn voor verkeer en het nemen van de noodzakelijke acties om een goede hulpverlening te waarborgen. Wegafzettingen op het CPD zijn ingedeeld in verschillende categorieën, aangeduid met prioriteit A t/m C. De prioriteit geeft aan in welke mate deze weg belangrijk is voor de hulpverlening om in geval calamiteiten of ongevallen de hulpverlening niet te hinderen. Een overig aandachtspunt daarbij is dat gewijzigde route duidelijk en helder zijn. In geval van het afzetten van wegen zal de volgende procedure gevolgd worden: - Het voornemen tot het plaatsen van een wegafzetting dient gemeld te worden aan de 1 e BBA (Beveiligings BeAmbte) aanwezig bij loge-2 - De 1 e BBA bepaalt aan de hand van tekeningoverzicht Brandkranen en Wegen (60425-S-11) onder welke prioriteit de weg valt. Wegen worden onderverdeeld in drie prioriteit categorieën, namelijk: Prioriteit A Zeer belangrijke weg voor spoedeisende hulpverlening, Prioriteit B Belangrijke weg voor Hulpverlening, Prioriteit C Weg. - Afhankelijk van de prioriteit van de weg waarin de wegafzetting plaatsvindt worden de volgende acties ondernomen: Prioriteit A Vaststellen van noodzakelijkheid en tijdsduur van wegafzetting, Overleg met Sectionhead Security (bij diens afwezigheid de coördinator AHV) onder welke nadere voorwaarden deze weg buiten gebruik gesteld kan worden, Definitieve vaststelling van tijdsduur en nadere voorwaarden door Sectionhead Security (bij diens afwezigheid de coördinator AHV, Aangeven wegafzetting op plattegrond en communicatie met bevelvoerder zodat ook de Firebrigade geïnformeerd is. Prioriteit B Vaststelling van noodzakelijkheid en tijdsduur van wegafzetting, Bepaling of er voldoende alternatieve routes beschikbaar zijn om hulpverlening binnen gestelde norm tijd te realiseren. Indien dit niet het geval is bepalen onder welke nadere voorwaarden deze weg buiten gebruik gesteld kan worden, Bij kortdurende afzettingen (korter dan 8 uur) aangeven van de wegafzetting op plattegrond en communicatie met bevelvoerder zodat ook de Firebrigade geïnformeerd is, Bij langdurige wegafzetting (langer dan 8 uur) informeren van de Sectionhead Security (bij dienst afwezigheid de coördinator AHV) onder welke nadere voorwaarden deze weg buiten gebruik gesteld kan worden, Aangeven wegafzetting op plattegrond en communicatie met bevelvoerder zodat ook de Firebrigade geïnformeerd is. Prioriteit C Vaststelling van tijdsduur van wegafzetting, Aangeven wegafzetting op plattegrond en communicatie met bevelvoerder zodat ook de Firebrigade geïnformeerd is. Een ieder die zich over het CPD verplaatst middels een voertuig dient zich strikt te houden aan de route die door borden wordt weergegeven. Versie Page 2 of 4

15 4.2.2 Alarm en Verkeer Deze instructie beschrijft wat te doen voor alle deelnemers aan het verkeer op het CPD ten tijde van een calamiteit Bij een gas alarm of een brandalarm op het CPD zal de calamiteitenomroep in werking worden gesteld en treed het bedrijfsnoodplan in werking. Voor alle deelnemers aan het verkeer gelden de volgende regels: Alle gemotoriseerd verkeer stopt en parkeert het voertuig op een veilige manier waarbij de doorgaande route beschikbaar is voor de hulpdiensten, Binnen het bedreigde gebied begeeft een ieder zich te voet of per fiets naar een veilig gebied haaks op de windrichting, Buiten het bedreigde gebied is er geen verplaatsing tussen de rayons op het CPD toegestaan, De enige verkeersdeelnemers op het CPD die zich mogen verplaatsen zijn de hulpdiensten die als zodanig herkenbaar zijn. Door deze maatregelen wordt voorkomen dat er zich mensen bevinden binnen het bedreigde gebied of zich verplaatsen naar het bedreigde gebied. Verder wordt het risico op mogelijke ontsteking van een gaswolk door gemotoriseerd verkeer voorkomen. Ook draagt de maatregel bij een het snel ter plaatse krijgen van de hulpdiensten om zo escalatie van het gebeuren te beperken of voorkomen. Versie Page 3 of 4

16 4.2.3 Weegbrug Deze instructie beschrijft wat het verkeer moet doen bij de weegbrug op het Chemie Park Delfzijl. De afdeling security controleert de ADR verplichtingen. Zij voeren ook controles uit op vervoersdocumenten en vergelijken deze met de voertuiggegevens voordat het voertuig het CPD verlaat. Onder deze taak valt de gewichtsgegevens. Om dit te doen is eer een faciliteit ingericht met een weegbrug. De bediening van de weegbrug gebeurt door een security-medewerker. De bediening van de weegbrug gebeurt door een security-medewerker vanuit loge 3 tijdens openingstijden. Buiten openingstijden van poort 3 wordt de weegbrug door een security-medewerker vanuit loge 2 bediend. Indien de weegbrug gebreken vertoont die niet snel verholpen kunnen worden, kan er uitgeweken worden naar de Zout Sulfaatweegbrug van het Zoutbedrijf. Versie Page 4 of 4

17 4.3 Opruimen Werkplek Deze instructie beschrijft het beleid ten aanzien van Orde en Netheid van de werkplekken. Ter voorkoming van ongevallen dienen werkplekken na beëindiging werkzaamheden schoon te worden achter gelaten. Zonder Orde en Netheid is er geen veiligheid mogelijk! Daarom dient er aandacht geschonken te worden aan de volgende punten: Toegangen, looppaden en vluchtwegen moeten te allen tijde vrij worden gehouden; Afzettingen, die zijn gebruikt bij de werkzaamheden, moeten weer verwijderd worden, Afval moet in de daarvoor bestemde afvalbakken of containers worden gedeponeerd. Werkplekken, kantoren, schaft-, kleed-, en wasgelegenheden moeten ordelijk en schoon worden gehouden; Drink- en etenswaren mogen alleen in de daartoe bestemde ruimten worden genuttigd (drinkwaren ook elders, indien er extreem hoge temperaturen zijn, zie ook paragraaf 5.15); Sterk vervuilde werkkleding moet zo snel mogelijk vervangen worden door schone en gedeponeerd worden in de daarvoor bestemde kasten/containers; Het CPD is een veilige werkomgeving mits iedereen zich houdt aan de voorschriften. Zo ook met betrekking tot het afvoeren van afval. Op de locatie zijn diverse plekken waarin afval gescheiden verzameld kan worden. Er staan verschillende containers voor, chemisch afval, schroot en huishoudelijk afval. De afvoer van deze verschillende stoffen loopt via de afvalcoördinator. Opruimen en controle van de werkplek is een onderdeel van de werkvergunningprocedure. Versie Page 1 of 4

18 4.4 Roken en open vuur Deze instructie beschrijft de regels aangaande roken en open vuur op het CPD. Roken en open vuur is op de gehele locatie verboden. Die plaatsen waar wel gerookt mag worden zijn aangegeven met een sticker roken toegestaan. Roken en open vuur is op de gehele locatie verboden en wordt aangegeven met onderstaande borden. Roken Verboden Vuur open vlam verboden Uitzonderingen. Op plaatsen waar wel gerookt mag worden wordt dit aangegeven met de tekst roken toegestaan. Het werken met open vuur mag alleen met een geldige werkvergunning. Versie Page 2 of 4

19 4.5 Bellen en gebruik portofoon Deze instructie beschrijft de gedragsregels waar een ieder zich aan te houden heeft zodra het Chemie Park Delfzijl zich te houden heeft. Telefoneren mag tenzij anders aangegeven door borden of door degene waarbij u op bezoek komt of aan het werk gaat. Dit geldt tevens voor het gebruik van portofoons. Over het algemeen mag u gebruik maken van een mobiele telefoon of portofoon. Daar waar er een verbod geldt, is dit aangegeven middels de verbodsborden (zie hieronder). Verboden voor mobiele telefoons Verboden voor portofoons Versie Page 3 of 4

20 4.6 Fotograferen en Filmen Deze instructie beschrijft het beleid t.a.v. fotograferen en filmen. Fotograferen en filmen is niet toegestaan zonder toestemming. De installatie eigenaar dient vooraf toestemming te geven voor fotograferen en/of filmen. Fotograferen is verboden Filmen is verboden Versie Page 4 of 4

21 4.4 Roken en open vuur Deze instructie beschrijft de regels aangaande roken en open vuur op het CPD. Roken en open vuur is op de gehele locatie verboden. Die plaatsen waar wel gerookt mag worden zijn aangegeven met een sticker roken toegestaan. Roken en open vuur is op de gehele locatie verboden en wordt aangegeven met onderstaande borden. Roken Verboden Vuur open vlam verboden Uitzonderingen. Op plaatsen waar wel gerookt mag worden wordt dit aangegeven met de tekst roken toegestaan. Het werken met open vuur mag alleen met een geldige werkvergunning. Versie Page 1 of 1

22 4.5 Bellen en gebruik portofoon Deze instructie beschrijft de gedragsregels waar een ieder zich aan te houden heeft zodra het Chemie Park Delfzijl zich te houden heeft. Telefoneren mag tenzij anders aangegeven door borden of door degene waarbij u op bezoek komt of aan het werk gaat. Dit geldt tevens voor het gebruik van portofoons. Over het algemeen mag u gebruik maken van een mobiele telefoon of portofoon. Daar waar er een verbod geldt, is dit aangegeven middels de verbodsborden (zie hieronder). Verboden voor mobiele telefoons Verboden voor portofoons Versie Page 1 of 1

23 4.6 Fotograferen en Filmen Deze instructie beschrijft het beleid t.a.v. fotograferen en filmen. Fotograferen en filmen is niet toegestaan zonder toestemming. De installatie eigenaar dient vooraf toestemming te geven voor fotograferen en/of filmen. Fotograferen is verboden Filmen is verboden Versie Page 1 of 1

24 5.1 Bijzondere gebieden en zones Deze instructie beschrijft het beleid ten aanzien van het aanduiden van bijzondere gebieden (zones). De afzonderlijke bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor: Het in kaart brengen van bijzondere gebieden, Het fysiek aanduiden van de bijzondere gebieden door middel van kleurcodering op b.v. o Bestrating, o Bebording, o Paaltjes, o Fysieke afscheiding, Bord met leesbare eisen die van toepassing is voor het bijzondere gebied. Bijzondere gebieden / zones zijn zones waarbinnen aanvullende eisen gelden. Het betreden van een bijzonder gebied / zone is alleen toegestaan met toestemming van de verantwoordelijke functionaris, zoals vermeldt op de bebording. Zie voorbeeld oranje zone Voorbeeld bord aanduiding oranje zone Oranje zones komen voor over het hele Chemie Park Delfzijl, aanvullende bijzondere gebieden / zones met kleurcodering kunnen voorkomen bij de verschillende bedrijven op het Chemie Park Delfzijl. Deze gebieden worden beschreven in het veiligheidsboek van het desbetreffende bedrijf. Versie Page 1 of 1

25 5.2 Werkvergunning verstrekking CPD Eenduidige afspraken met betrekking tot het verstrekken van werkvergunningen ter voorkoming van onduidelijkheid met betrekking tot taken en verantwoordelijkheden van de opdracht verstrekkende partij en de rayonbeheerder(s). Vergunningen op het CPD worden verstrekt door de opdracht gevende partij (operationeel beheerder van de installatie). De opdracht gevende partij is inhoudelijk op de hoogte van; De risico s van de installatie (onderdeel van de RI&E), Aanvullende risico s voortkomend uit de werkzaamheden (TRA), Aanvullende risico s voortkomend uit de omgeving (TRA). Bij grensoverschrijdende werkzaamheden dient de operationeel rayonbeheerder (vaak de dienstdoende wachtchef van het rayon) mee te tekenen om de werkvergunning. Hiermee geeft de rayonbeheerder aan dat; de maatregelen die vastgelegd zijn in de werkvergunning voldoende zijn om de risico s uit omgeving te beheersen, Geeft de operationeel rayonbeheerder hiermee aan dat er geen conflicterende werkzaamheden zijn en, dat hij bij een eventuele calamiteit op de hoogte is van de aanwezigheid van de medewerkers in zijn rayon (ontruiming en evacuatie conform BNP), Er is een kopie van de werkvergunning aanwezig bij de operationeel rayonbeheerder. Op het Chemiepark Delfzijl (CPD) zijn verschillende bedrijven gevestigd, die samen een keten vormen. Werkzaamheden die uitgevoerd worden (onderhoud en bediening) worden uitgevoerd in opdracht van een opdrachtgever. Deze werkzaamheden worden niet altijd uitgevoerd in het rayon van de opdrachtverstrekkende partij. Bij grensoverschrijdende werkzaamheden ontstaat onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden, in het bijzonder op het gebied van; Rayonindeling, Vergunning verstrekking (inclusief mede autorisatie en toezicht), Het toekennen van incidenten (in het kader van incident onderzoek). Arbo wetgeving Conform de Arbowetgeving heeft de werkgever de zorg voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers betreffende alle met de arbeid verbonden aspecten. Indien er meerdere werkgevers zijn, zijn de werkgevers verplicht vooraf schriftelijk vast te leggen de wijze van samenwerking, de daarbij te treffen voorzieningen en de wijze waarop toezicht wordt uitgevoerd. Conform het Bouwbesluit is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de coördinatie van de veiligheid tijdens de werkzaamheden. Eventueel wordt hier een aanvullende risico inventarisatie van gemaakt (V&G plan of TRA). Artikel 5 Arbowet RI&E, Artikel 19 Arbowet verschillende werkgevers, Arbobesluit 2:29 aanstellen coördinatoren, Arbobesluit 2:31 taken coördinator in uitvoeringsfase, AI Beheersing van de werkzaamheden. Versie Page 1 of 2

Chemie Park Delfzijl Site Rules

Chemie Park Delfzijl Site Rules Chemie Park Delfzijl Site Rules Inleiding Als Chemie Park Delfzijl zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers, voor contractors

Nadere informatie

Chemie Park Delfzijl Site rules

Chemie Park Delfzijl Site rules Site rules Versie datum : 02-05-2013 Pagina : 1 Inleiding Als zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers, voor contractors en voor

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE Onderwerp: Locatie van uitvoering: Datum van uitvoering: VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE WERVEN & WERKPLAATS SEPTEMBER 1. WAT ZIJN VEILIGEHEID EN GEZONDHEIDSSIGNALERINGEN: Definitie: SIGNALERING

Nadere informatie

L3G B.04 Markeringen, BIJLAGE 10:

L3G B.04 Markeringen, BIJLAGE 10: L3G 06.05.B.04 Markeringen, BIJLAGE 10: Wettelijk kader: arbeidsomstandighedenregeling: (arbo V&G signalisatie + hand- en armseinen) Bijlage 10: Arboregeling bijlage XVIII (arbeidsomstandighedenregeling

Nadere informatie

Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering

Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Toolbox-meeting: Veiligheids- & gezonheidssignalering

Nadere informatie

Vanaf december 2008 is de EU-GHS verordening in werking getreden.

Vanaf december 2008 is de EU-GHS verordening in werking getreden. 1. Gevaarsymbolen Vanaf december 008 is de EU-GHS verordening in werking getreden. GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) is een wereldwijd uniform systeem voor de

Nadere informatie

HANDBOEK VEILIGHEIDSMIDDELEN 23-09-2011

HANDBOEK VEILIGHEIDSMIDDELEN 23-09-2011 Hoofdstuk 10 - Veiligheidsaanduidingen Inleiding Veiligheid op de werkplek begint vaak met te weten welke gevaren op de werkplek aanwezig zijn en waar extra op gelet moet worden. Door een duidelijke signalering

Nadere informatie

Signalisatie door borden en pictogrammen. De gegevens komen van de website: http://www.vub.ac.be/preventie/welcome.html

Signalisatie door borden en pictogrammen. De gegevens komen van de website: http://www.vub.ac.be/preventie/welcome.html Signalisatie door borden en pictogrammen De gegevens komen van de website: http://www.vub.ac.be/preventie/welcome.html Brandbestrijdingsborden Borden in verband met het brandbestrijdingsmaterieel hebben

Nadere informatie

Voorlichting & Training. Gevaarlijke Stoffen

Voorlichting & Training. Gevaarlijke Stoffen Voorlichting & Training Gevaarlijke Stoffen Inleiding Introductie Leerdoelen Definities Blootstellingstandaard Besmetting & gezondheidseffecten Identificaties en etiketten Persoonlijke beschermingsmiddelen

Nadere informatie

NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012

NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012 NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene regels... 4 3. Gevaarlijke situaties en noodgevallen 4 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen.. 4 5. Verkeersregels...

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidssignalering

Veiligheids- en gezondheidssignalering Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk www.provikmo.be info@provikmo.be Veiligheids- en gezondheidssignalering (K.B. van 17 juni 1997, B.S. van 19 september 1997) Wat zijn veiligheids-

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving 1.5.1 De kandidaat kan de doelstellingen van de wetgeving inzake arbeidstijden omschrijven 1.5.1.1 De kandidaat

Nadere informatie

reddingstekens artikelgroep 3100

reddingstekens artikelgroep 3100 PC010 Diameter: 75x150, 100x200, 150x300, 200x400mm reddingstekens artikelgroep 3100 uitgang plaats & richting verzamelpunt richting eerste hulp nooddouche oogspoeler brancard ladder reddingstelefoon medische

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Industriële gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

BIJLAGE S.E.M. Signalering Etikettering Markering

BIJLAGE S.E.M. Signalering Etikettering Markering BIJLAGE S.E.M. Signalering Etikettering Markering LET OP! LEES EERST DE ONDERSTAANDE TEKST. Op enkele sheets staat in de rechterbovenhoek VOL-VCA. Deze sheets maken deel uit van de VOL-VCA examen-les-stof.

Nadere informatie

Toelichting en gebruik V&G-deelplan.

Toelichting en gebruik V&G-deelplan. Toelichting en gebruik V&G-deelplan. SMT Bouw & Vastgoed streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert SMT Bouw

Nadere informatie

Gevaarlijke producten

Gevaarlijke producten Welkom Gevaarlijke producten Basisvorming preventie & bescherming Gemeenschappelijke preventiedienst Lesgever: Karen Brems Wat is een gevaarlijk product? Gevaarlijke producten in scholen Blootstelling

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

VGM-deelplan Onderaannemers

VGM-deelplan Onderaannemers Toelichting en gebruik VGM-deelplan. Heijmans streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert Heijmans een veiligheids-

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 6 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Schriftelijke toestemming 3.2 Bepalen beschermingsaspecten en controlemetingen 3.3 Beheer van radioactieve bron of

Nadere informatie

Werken met chemicaliën. Informatie tbv een toolbox

Werken met chemicaliën. Informatie tbv een toolbox Informatie tbv een toolbox Voor de leidinggevenden Bespreek aan de hand van de leaflet de verschillende soorten pictogrammen en betekenissen. Laat op de werkplek zien waar de informatie te vinden is, vraag

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Professionele gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Schriftelijke toestemming 3.2 Bepalen beschermingsaspecten en controlemetingen 3.3 Beheer van radioactieve bron of

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING WERKEN OP DAKEN Werken op daken is een zeer risicovolle activiteit. Vallen van daken veroorzaakt overwegend zeer zware verwondingen en zelfs de dood; meer nog dan bij andere vormen

Nadere informatie

VGM-projectplan Omschrijving werkzaamheden

VGM-projectplan Omschrijving werkzaamheden VGM-projectplan Omschrijving werkzaamheden besteknummer: Datum: Opgesteld door: Gezien door veiligheidskundige: Afgegeven aan/verzonden naar opdrachtgever: Ontvangen en goedgekeurd door opdrachtgever d.d.

Nadere informatie

BEDRIJFS RISICIO INVENTARISATIE EN EVALUATIE HERENBOUW

BEDRIJFS RISICIO INVENTARISATIE EN EVALUATIE HERENBOUW BEDRIJFS RISICIO INVENTARISATIE EN EVALUATIE HERENBOUW Opsteller: Plaats: Datum: T.S. van Kampen Ede 4 september Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene bedrijfsaspecten 2.1 Arbobeleid, BRIE, evaluatie en

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014 Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

Het Rebo GHS handboek. Hulp bij de etikettering van chemische stoffen (EU-GHS/CLP) (EG) Nr. 1272/2008.

Het Rebo GHS handboek. Hulp bij de etikettering van chemische stoffen (EU-GHS/CLP) (EG) Nr. 1272/2008. Het Rebo GHS handboek Hulp bij de etikettering van chemische stoffen (EU-GHS/CLP) (EG) Nr. 1272/2008 EU-GHS/CLP in het kort Het Globally Harmonised System van de Verenigde Naties (VN-GHS) is in 2002 door

Nadere informatie

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Binnenvaarttankers laden of lossen vaak op faciliteiten waar zeevaarttankers worden behandeld en waar dus de International Ship en Port Facility Security (ISPS) Code van toepassing

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Vergunningverleners Een vergunningaanvraag mag niet in strijd zijn met EU-GHS. Het is daarom van belang dat u de bepalingen van EU-GHS kent en begrijpt. EU-GHS

Nadere informatie

HSE guidelines. SApril 2017 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSSIGNALERING

HSE guidelines. SApril 2017 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSSIGNALERING HSE guidelines SApril 2017 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSSIGNALERING Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures van kracht. Er bestaat immers een risico

Nadere informatie

Informatiemateriaal EMERGENCY RESPONSE ORGANIZATION (ERO)

Informatiemateriaal EMERGENCY RESPONSE ORGANIZATION (ERO) Q1 Informatiemateriaal EMERGENCY RESPONSE ORGANIZATION (ERO) HSEQ Werk veilig of werk niet Werkzaamheden mogen pas beginnen na toestemming van Noordgastransport. Lees de werkvergunning nauwkeurig en controleer

Nadere informatie

DE COÖRDINERENDE ROL VAN NOVEC IN ZAKE VEILIGHEID

DE COÖRDINERENDE ROL VAN NOVEC IN ZAKE VEILIGHEID DE COÖRDINERENDE ROL VAN NOVEC IN ZAKE VEILIGHEID NOVEC 01-10-2015 Coördinatie, NOVEC & Veiligheid pag. 1 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 BETROKKEN PARTIJEN 4 2.1 COMMUNICATIE VANUIT NOVEC 4 3 VOORWAARDEN VOOR

Nadere informatie

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering DATUM: 20.03.2009 Wettelijk verplichte gevaarsetikettering In bepaalde gevallen verplicht de wet fabrikanten om gevaarsinformatie te verstrekken (gevaarssymbolen en de bijbehorende risico- en veiligheidszinnen)

Nadere informatie

HSE guidelines december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de indeling gebruiken

Nadere informatie

Circulaire ETIKETTERING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Circulaire ETIKETTERING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN Etikettering van chemische producten PRINCIPE Sinds 1 juni 2015 heeft de CLP-verordening (wat staat voor Classifying, Labelling and Packaging ) officiële benaming: Verordening (EG) nr. 1272/2008 van de

Nadere informatie

HSE guidelines. Sapril 2017 WERKEN OP HOOGTE

HSE guidelines. Sapril 2017 WERKEN OP HOOGTE HSE guidelines Sapril 2017 WERKEN OP HOOGTE Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures van kracht. Er bestaat immers een risico dat gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

1. RISK & SAFETY ZINNEN

1. RISK & SAFETY ZINNEN 1. RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. De zinnen zijn

Nadere informatie

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE YARD DEN HELDER

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE YARD DEN HELDER S7 Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE YARD DEN HELDER HSEQ Welkom bij GDF SUEZ E&P Nederland Neem voor uw en onze veiligheid de tijd om deze bezoekersinformatie door te lezen. Zeg WIE u bent / WAT

Nadere informatie

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen en S-zinnen Inhoud Pag. -zinnen... 2 Gecombineerde -zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen (aanduiding bijzondere gevaren, isk-zinnen) -nummer Gevarenaanduiding 1 2 3 4 5

Nadere informatie

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de

Nadere informatie

Bijlage pictogrammen ervaringsbewijs

Bijlage pictogrammen ervaringsbewijs Bijlage pictogrammen ervaringsbewijs Behandelingslabel Een behandelingslabel duidt de manier aan waarop je met bepaalde producten moet omgaan om ze niet te beschadigen. Behandelingslabels worden weergegeven

Nadere informatie

GLT-PLUS INDEX NAAM & HANDTEKENING. OPGESTELD: HSEW Advisor Wim Workum. GOEDGEKEURD: Execution Manager Peter van der Ree

GLT-PLUS INDEX NAAM & HANDTEKENING. OPGESTELD: HSEW Advisor Wim Workum. GOEDGEKEURD: Execution Manager Peter van der Ree Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 6 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding 3.2 Voorwaarden 3.3 Organisatie 3.4 Werkwijze 3.4.1 Start-/ werkoverleg houden 3.4.2 Afwerken controlelijst 3.4.3 Besloten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING 4.1 GEVAARLIJKE STOFFEN HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING Tijdens de scheikundelessen zullen jullie zelf vaak met stoffen werken die gevaarlijk kunnen zijn. Om goed en veilig met deze stoffen (chemicaliën) om

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSSIGNALERING

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSSIGNALERING HSE guidelines S april 2017 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSSIGNALERING Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures van kracht. Er bestaat immers een risico

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen 1 van 8 Rzinnen & S zinnen Datum: 18032013 Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: Rzinnen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr

STAATSCOURANT. Nr STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30107 14 september 2015 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 september 2015, nr. 2015-0000245143,

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

VGWM A WAY OF LIVING WERKVERGUNNINGEN. Standaards voor professionals, wees alert!

VGWM A WAY OF LIVING WERKVERGUNNINGEN. Standaards voor professionals, wees alert! A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Binnen de NAM wordt gewerkt met werkvergunningen. Hierin worden de afspraken vastgelegd die zijn gemaakt over de uitvoering

Nadere informatie

Instructie Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen

Instructie Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen Welkom bij Instructie Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen Jaap van der Steen Bedrijfsadvies EVO Agenda Risico s Stoffen Controle lading Verzenden LQ en ADR volle dozen Verzenden LQ en ADR stuks Oververpakken

Nadere informatie

Procedure P112. Afzettingen, markering en belijning. Procesinformatie. Alle vestigingen RWE GCN, inclusief Inesco te Antwerpen.

Procedure P112. Afzettingen, markering en belijning. Procesinformatie. Alle vestigingen RWE GCN, inclusief Inesco te Antwerpen. Procedure P112 Afzettingen, markering en belijning Procesinformatie Procesbeschrijving Proces beheersen HS&S risico s Doel afzettingen De doelstelling van deze procedure is te verduidelijken wanneer en

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor fabrikanten U moet alle stoffen die u in de handel brengt, indelen volgens de eisen van EU-GHS. Stoffen die niet in de handel verkrijgbaar zijn

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen)

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen) Document Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel Tel 02 553 03 55 - Fax 02 553 80 06 beleid@lne.vlaanderen.be Onderwerp Status versie datum auteur R-zinnen en S-zinnen

Nadere informatie

HSE guidelines. december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines. december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS HSE guidelines S december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

HUISREGELS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID V E I L I G E N P R E T T I G S A M E N W E R K E N M E T H E T I F V

HUISREGELS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID V E I L I G E N P R E T T I G S A M E N W E R K E N M E T H E T I F V HUISREGELS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID V E I L I G E N P R E T T I G S A M E N W E R K E N M E T H E T I F V COLOFON Huisregels IFV Versie 04, november 2013 Contactadres voor deze publicatie: IFV Facilitaire

Nadere informatie

Veilig werken. Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen - basis

Veilig werken. Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen - basis Veilig werken Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen - basis Programma voor vandaag: Kahoot Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen - basis Opdracht: Bestrijdingsmethoden Veilig werken & GBM?

Nadere informatie

Rapport. Risico-inventarisatie & -evaluatie daken. Gymzaal

Rapport. Risico-inventarisatie & -evaluatie daken. Gymzaal Rapport Risico-inventarisatie & -evaluatie daken Gymzaal Rapport Risico-inventarisatie & -evaluatie daken Opdrachtgever : Gemeente Veiligheid Valgevaar 23 6583 QQ Veiligstad Tel. 009-555 777 E-mail info@gemeenteveiligheid.nl

Nadere informatie

Welkom in Rotterdam. GDF SUEZ Energie Nederland

Welkom in Rotterdam. GDF SUEZ Energie Nederland Welkom in Rotterdam Samen werken aan veiligheid 2 Presentatie + Toets Bij aanmelding wordt uw kennis van deze presentatie getoetst. De geldigheid van de toets is (maximaal) één jaar. 3 Meld u bij de portier

Nadere informatie

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN :

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : Bijlage IX R 1 : In droge toestand ontplofbaar AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : R 2 : Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken

Nadere informatie

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten:

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Artikel 2:5 1. Burgemeester en wethouders van Gouda Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Gelet op het bepaalde in artikel 2:5 APV Gouda 2009 ten

Nadere informatie

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding In het dagelijks leven kunnen we niet meer zonder chemische stoffen.

Nadere informatie

HSE guidelines november 2013 WERKEN OP HOOGTE HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines november 2013 WERKEN OP HOOGTE HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines november 2013 WERKEN OP HOOGTE HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

4.1 Pictogrammen en symbolen

4.1 Pictogrammen en symbolen Les 4 Wat zie ik? In deze les leer je: pictogrammen en symbolen waarschuwingsborden en reddingsborden gebodsborden en verbodsborden persoonlijke beschermingsmiddelen ontruimingsinstructies 91 4.1 Pictogrammen

Nadere informatie

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden Bestand: Document6 Goedgekeurd door: Revisie: Eigenaar: Datum goedkeuring: Versienummer: 1 Opgesteld door: Functie opsteller: Code: Pagina 1 van 10 1. Doel en Toepassingsgebied Deze procedure legt de afspraken

Nadere informatie

EU-GHS. Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS

EU-GHS. Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS EU-GHS Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS Programma Workshop EU-GHS/CLP EU-GHS in een vogelvlucht Wetgeving Relatie met andere EU-wetgeving EU-GHS in de praktijk

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS HUISVESTING

ALGEMENE REGELS HUISVESTING ALGEMENE REGELS HUISVESTING Huisregels opgesteld en aangeboden door Het Kantoor Archief. (01-01-2013) Algemeen Openingstijden verhuurbeheer : maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Openingstijden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODISAN 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie samenstelling

Nadere informatie

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels Rijksoverheid EU-GHS Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels EU-GHS EU-GHS is de nieuwe verordening over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenregeling. Hoofdstuk 4. Veiligheid tankschepen en gevaarlijke stoffen. Paragraaf 4.1 Veiligheid aan op of in tankschepen

Arbeidsomstandighedenregeling. Hoofdstuk 4. Veiligheid tankschepen en gevaarlijke stoffen. Paragraaf 4.1 Veiligheid aan op of in tankschepen Arbeidsomstandighedenregeling Hoofdstuk 4. Veiligheid tankschepen en gevaarlijke stoffen Paragraaf 4.1 Veiligheid aan op of in tankschepen Artikel 4.1. Definities Voor de toepassing van deze paragraaf

Nadere informatie

Kick-off STOPS. Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015

Kick-off STOPS. Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015 Kick-off STOPS Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015 1 Programma kick-off STOPS 2015 Algemene zaken Stop regels Firmapresentatie: BOUMAN Veiligheidsbarometer 2014 VG&M plan (veiligheid, gezondheid

Nadere informatie

VGWM A WAY OF LIVING HIJSEN EN HEFFEN. Standaards voor professionals, wees alert!

VGWM A WAY OF LIVING HIJSEN EN HEFFEN. Standaards voor professionals, wees alert! VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Leer de situatie op de installatie waar je gaat werken, zo snel mogelijk kennen; wie/wat bevindt zich waar? Lees

Nadere informatie

A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken. Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en auto s wassen.

A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken. Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en auto s wassen. 1 A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken 1 Wat voor werk mag je tijdens schooldagen doen als je 14 jaar bent? Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en

Nadere informatie

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen Laatste update: 11 maart 2003 Volgens het 'Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen', behorende bij

Nadere informatie

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen Verordening (EG) Nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels 1 geldt vanaf 20 januari 2009. De verordening in Nederland aangeduid als EU-GHS introduceert nieuwe regels

Nadere informatie

Risico beheersing. Joeke Nijboer. Exotische diervoeding Plaagdierbestrijding Veiligheid www.nijboerconsultancy.nl

Risico beheersing. Joeke Nijboer. Exotische diervoeding Plaagdierbestrijding Veiligheid www.nijboerconsultancy.nl Risico beheersing Joeke Nijboer Exotische diervoeding Plaagdierbestrijding Veiligheid www.nijboerconsultancy.nl Wat is risico beheersing? Wikipedia: Risico beheersing is een continu proces dat ten aanzien

Nadere informatie

Les 1: Veiligheid op het laboratorium.

Les 1: Veiligheid op het laboratorium. Les 1: Veiligheid op het laboratorium. Inleiding Deze les gaat over het onderwerp VEILIGHEID BIJ SCHEIKUNDE en geldt als een soort van naslagwerk. Bewaar dit dus goed. Vraag bij twijfels over de veiligheid

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor professionele gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe

Nadere informatie

Informatiemateriaal Werkvergunningen

Informatiemateriaal Werkvergunningen S4 Informatiemateriaal HSEQ Werk veilig of werk niet Werkzaamheden mogen pas beginnen na toestemming van Noordgastransport. Lees de werkvergunning nauwkeurig en controleer of de daarin omschreven beheersmaatregelen

Nadere informatie

Calamiteitenplan Avondvierdaagse Hoogland

Calamiteitenplan Avondvierdaagse Hoogland Calamiteitenplan Avondvierdaagse Hoogland 30 mei tot en met 2 juni 2017 Calamiteitenplan Avondvierdaagse Hoogland Pagina 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Organisatie... 4 3. Risico inventarisatie... 5 3.1.

Nadere informatie

Draaiboek evenement (naam evenement)

Draaiboek evenement (naam evenement) <datum van opstellen draaiboek > Draaiboek evenement (naam evenement) Voorwoord Dit draaiboek is gericht op de praktische uitvoering van het evenement. Het betreft alle operationele informatie over de

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Producenten van voorwerpen Als u explosieve stoffen of mengsels in voorwerpen verwerkt, moet u deze indelen, etiketteren en verpakken volgens de voorschriften

Nadere informatie

GHS-CLP. Veiligheid & Milieu

GHS-CLP. Veiligheid & Milieu GHS-CLP Veiligheid & Milieu GHS-CLP Beste klant, Würth levert ruim 1.000 chemieproducten in een grote variëteit en vindt het daarom belangrijk om u te informeren over veranderende wetgeving omtrent deze

Nadere informatie

Draaiboek (werktitel) Locatie: Data evenement: Organisatie: Versie/datum draaiboek:

Draaiboek (werktitel) Locatie: Data evenement: Organisatie: Versie/datum draaiboek: Draaiboek (werktitel) Locatie: Data evenement: Organisatie: Versie/datum draaiboek: Inhoud 1.0 INLEIDING 4 1.1 EVENEMENT 4 1.2 PROFIEL ANALYSE 4 2.0 ORGANISATIE 5 2.1 BESCHRIJVING ORGANISATIE. 5 2.1.1

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval In het geval van een ongeval of noodgeval dat tijdens het vervoer kan voorkomen of optreden, moeten de leden

Nadere informatie

1 Arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit

1 Arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit 1 Arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit Arbobesluit 7.1 Arbeidsmiddelen buiten gebruik Dit hoofdstuk is niet van toepassing op arbeidsmiddelen die op een zodanige manier zijn gedemonteerd of gesloopt,

Nadere informatie

Leidraad opzetten Veiligheidsplan Evenementen

Leidraad opzetten Veiligheidsplan Evenementen Leidraad opzetten Veiligheidsplan Evenementen voor evenementenorganisatoren Naam evenement: Datum opmaak: Risicoscore: Veiligheidsplan Met het veiligheidsplan geeft u als organisator aan welke maatregelen

Nadere informatie

1 Doel 3. 2 Doelgroep 3. 3 Toepassingsgebied 3. 5 Referenties 3. 7 Werkwijze 4. 10 Ingangsdatum 5

1 Doel 3. 2 Doelgroep 3. 3 Toepassingsgebied 3. 5 Referenties 3. 7 Werkwijze 4. 10 Ingangsdatum 5 Titel UPI 021 Veiligheidscriteria voor alleenwerkers Nummer Datum 15 juli 2005 Inhoud Pagina 1 Doel 3 2 Doelgroep 3 3 Toepassingsgebied 3 4 Definities/Afkortingen 3 5 Referenties 3 6 Verantwoordelijkheden/

Nadere informatie

CLP verordening 1272/2008: de gevolgen. Andy D hollander Local Product Expert Benelux

CLP verordening 1272/2008: de gevolgen. Andy D hollander Local Product Expert Benelux CLP verordening 1272/2008: de gevolgen Andy D hollander Local Product Expert Benelux Chemische stoffen wereldwijd: huidige situatie Chemische stoffen wereldwijd: Ideale situatie GHS - CLP GHS UN Verenigde

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie