Cloud Computing computerkracht als utility

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cloud Computing computerkracht als utility"

Transcriptie

1 Cloud Computing computerkracht als utility In samenwerking met: 2010 EMC Nederland, Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van de auteur en uitgever worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed aanvaardt EMC geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor gevolgen hiervan.

2 Innovatie Cloud computing wordt vrijwel zeker de belangrijkste motor van de informatiesamenleving in de 21ste eeuw, die nieuwe manieren van leven, werken, zakendoen en besturen ontsluit. Zij sluit naadloos aan bij het paradigma van de tijd- en plaatsonafhankelijke wereldwijde netwerkkenniseconomie. Anywhere, anyplace, anytime. Vergelijk het proces van elektrificatie dat in de 19de eeuw ontstond en in de volgende eeuw tot wasdom kwam. Infrastructuur, platformen en applicaties veranderen in een continu beschikbare dienst, zowel publiek (openbaar) als privaat (gesloten), waardoor uiteindelijk een network of clouds ontstaat. Gekoppelde, geografisch verspreide datacenters vormen in wisselende samenstelling één virtuele computerfabriek, die tijd- en plaatsonafhankelijk voor gebruikers toegankelijk is. Deze nieuwe manier van automatiseren betekent dat een bedrijf of overheidsorganisatie zelf geen ICT-infrastructuur en servers meer hoeft te hebben en zowel aanschaf als operationeel management hiervan uitbesteedt. De nu nog toegepaste client/server automatisering met eigen servers op de zaak, maakt plaats voor on-demand, web-based computing, waarbij de informatieverwerking en opslag van bedrijfsinformatie in beginsel off premises, in datacenters van derden plaatsvindt. Elektrificatie leverde de zo dringend gewenste standaardenergiebron, waardoor de maatschappij zich tot het hoge welvaartsniveau van vandaag kon ontwikkelen. Als essentieel element fungeerde het gestandaardiseerde aanbod van stroom uit de muur. De ontwikkeling van een energienetwerk bood een veelheid van economische kansen en ontsloot geheel nieuwe manieren van werken. Industrialisatie De parallel tussen de elektrificatie en cloud computing dringt zich nadrukkelijk op. Mede dankzij virtualisatietechnieken kan digitale verwerkingskracht op gestandaardiseerde wijze via netwerken worden aangeboden. Nader beschouwd blijkt dat de zogenoemde virtuele machine hetzelfde doet als de 220V/50Hz standaard. Beiden zorgen er namelijk voor een brede portfolio aan apparaten en toestellen op netwerken kunnen aansluiten. Letterlijk plaats- en tijdonafhankelijk. De ontwikkeling van elektronische netwerken biedt opnieuw mogelijkheden voor allerlei nieuwe manieren van werken, zoals elektriciteitsnetwerken dat een eeuw geleden deden. Je kan zeggen dat door de inzet van cloud computing ICT industrialiseert. Dat betekent dat computerkracht een gestandaardiseerde nutsvoorziening, te vergelijken met de levering van elektriciteit en gas. De industrialisatie heeft gevolgen voor het hele traject van opwekking (het geautomatiseerde datacenter), het transport (ICT uit de muur ) en het gebruik (elastische beschikbaarheid, altijd en overal). Echte standaardisatie van ICT is nu mogelijk geworden EMC Nederland, Nieuwegein 1

3 Hoe snel zich een en ander ontwikkelt, wordt op de eerste plaats bepaald door de adoptie van het wereldwijde standaardinformatienetwerk voor de eenduidige, gevirtualiseerde verwerkingskracht. Praktische toepassingen bij overheidsorganisaties en het (grote) bedrijfsleven zijn er genoeg. Vooral het model van private cloud computing biedt dankzij hoge service-levels op het gebied van beschikbaarheid, informatiebeveiliging en governance uitstekende kansen, inclusief voldoende waarborgen en zekerheden. Wolk Werkdefinitie van het National Institute for Standards and Technology Cloud computing is a model for enabling convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction. De naam cloud is in dit perspectief waarschijnlijk ergens eind vorige eeuw ontstaan en stamt letterlijk af van een visuele metafoor van Internet. Iemand tekent enkele PC s en servers, voegt daar applicaties aan toe die door verschillende leveranciers worden aangeboden, en verbindt deze vervolgens met Internet. Zo ontstond de wolk, waar we nu over praten. Er gaan stemmen op die zeggen dat cloud computing een moderne versie van timesharingmodel uit de jaren zestig is. Toch blijkt onverkort dat we echt te maken hebben met een geheel nieuwe leveringswijze van ICT, waarbij de verwerking-, netwerk- en opslagcapaciteit elastische schaalbaarheid zijn, op afroep door middel van zelfbediening te leveren. De gegevenswerking vindt gevirtualiseerd plaats, dat wil zeggen dat de computerprogramma s en de te verwerken informatie los gekoppeld zijn van de fysieke hardware (computers) en infrastructuur. De omschrijving van het Amerikaanse National Institute for Standards and Technology 1 gaat uit van: een aantal karakteristieken (de elastische, geautomatiseerde zelfbediening van ICT op afstand, gebaseerd op het delen van computerbronnen); drie servicemodellen (infrastructuur, platform en software); en verschillende toepassingen (privaat, publiek en mengvormen). Verandering Elektronische gegevensverwerking is inmiddels ongeveer vijftig jaar oud en behoort meer dan ooit in haar geschiedenis de doelstellingen van overheidsorganisaties en bedrijven te faciliteren, zowel de integrale bedrijfsprocessen als het werk dat individuele werknemers uitvoeren. Daarbij vormt het adaptief vermogen van de organisatie een essentieel onderdeel. Iedere bestuurskamer wil graag de organisatie flexibeler en responsiever ten opzichte van snelle veranderingen in deels onvoorspelbare markten en dito samenleving maken. Smart organizations hebben de toekomst en die gebruiken van ICT als de as van innovatie, zoals het Nederlandse Innovatieplatform dat terecht onderstreept. Eens te meer blijkt dat de inzet van de informatietechniek geen doel, maar een middel is en dat uitgangspunt geldt onverkort voor cloud computing. Op algemeen organisatieniveau beschouwd zien we minimaal vier cruciale voordelen van deze nieuwe manier van de gegevensverwerking: ontsluiting van het nieuwe werken; beheersbaarheid van de explosie groei van bedrijfsinformatie; verlaging van de totale kosten voor ICT; meer oog voor maatschappelijk verantwoord ondernemen EMC Nederland, Nieuwegein 2

4 Evolutie Kernvoordelen van cloud computing ICT wordt als geheel van geautomatiseerde diensten, op afroep en schaalbaar, geleverd om de bedrijfsprocessen optimaal te ondersteunen. Daardoor ontstaat er een wendbare organisatie, die snel op veranderingen in markten en samenleving kan inspelen. In het bijzonder faciliteert cloud computing nieuwe manieren van werken in de informatiemaatschappij, waarbij tijd- en plaatsonafhankelijkheid werk, uit te voeren voor kenniswerkers, centraal staat. De verwerking en opslag van gegevens vindt gevirtualiseerd in externe datacenters plaats, onder verantwoordelijkheid van leveranciers. Daardoor stijgt in de regel de kwaliteit van de ICT en beschikt de gebruikersorganisatie voortdurend over de nieuwste versies van de bedrijfssoftware en andere technologie. De gebruikersorganisatie betaalt in beginsel op abonnementsbasis voor het gebruik van de ICT-bronnen, zoals rekenkracht, software, opslag- en archiveringscapaciteit. Hierdoor verlagen de kosten. Door toepassingen van virtualisatie en het delen van technologie ontstaan er bovendien efficiëntie- en schaalvoordelen, zodat de kosten nog verder afnemen. Bij nader inzien is cloud computing een logische stap in de evolutie van de elektronische technologie en de informatiemaatschappij. Het nieuwe automatiseringsmodel zag het licht dankzij de samenloop van een aantal technologische ontwikkelingen. Daardoor kunnen gekoppelde, geografisch verspreide datacenters, soms zelfs in verschillende landen en op verschillende continenten, in wisselende samenstelling één virtuele computerfabriek vormen, die 24/7 en plaatsonafhankelijk draait. Goed beschouwd betreft cloud computing bouwstenen automatisering, waardoor de gegevensverwerking uitstekend schaalbaar wordt. Vergelijk het met blokjes Lego, die door een robot razendsnel, naar wens en behoefte van de klant, kunnen ingezet om iets te creëren; in dit geval een geautomatiseerde informatiedienst. Technologisch is het omslagpunt in zoverre bereikt, omdat een aantal essentiële informatietechnieken, waaronder virtualisatie en breedbandnetwerken, inmiddels laagdrempelig beschikbaar zijn. Misschien ligt de grootste kracht van cloud computing wel in de omstandigheid gelegen dat de private en de publieke variant naadloos in elkaar kunnen overgaan. Door de vrijwel onbeperkte schaalbaarheid wordt de bedrijfsinformatievoorziening bijna letterlijk vloeibaar. VCE Diensten onderscheiden zich van producten en dat betekent de rol van leveranciers ook wijzigt. Natuurlijk gaat het bij de ontwikkeling van nieuwe producten vaak om innovatieve hoogstandjes, maar wie alleen een server, router of opslagsysteem doorlevert aan een gebruikersorganisatie, is een andere ICT-leverancier dan een partij die continue diensten tegen een bepaalde dienstenniveau verzorgt, zoals bijvoorbeeld de operationele beschikbaarheid van een webapplicatie met creditkaart-betaalmogelijkheid. Anders gezegd, de succesvolle en duurzame migratie naar cloud-computingdiensten vereist meer dan ooit een efficiënte en robuuste ICT-infrastructuur, goede hardware en software, specifieke deskundigheid in het voortraject en ervaren dienstverleners. Om deze reden hebben drie markleiders de handen ineen geslagen om met hun business partners gebruikersorganisaties op hoogwaardige wijze te ondersteunen bij de invoering van cloud computing. VMware (virtualisatie), Cisco (networking, stateless computing) en EMC (opslag en virtualisatie van de opslag van gegevens) werken samen in de Virtual Computing Environment Coalition. Daarnaast sloot zich een grote groep partners bij de coalitie aan, die op basis van concepten, architectuur en fysieke bouwstenen van VCE de overgang naar cloud computing faciliteert. Speciaal voor gebruikersorganisaties die direct door de VCE-coalitie gefaciliteerd willen worden, is de joint-venture Acadia opgericht, die als entiteit namens de coalitie optreedt. Daarnaast ondersteunt Acadia de nieuwe partnerorganisatie bij het opbouwen, inwerking stellen en overdragen van de nieuwe technologie naar de gebruikersorganisatie. Centraal staat de snelle adoptie van private (dus de besloten) infrastructuur voor grote organisaties, zowel eindgebruikers als service providers. De samenwerkende partijen hebben hiervoor zogenoemde vblocks ontwikkeld; deze integratie van virtuele servers, opslagcapaciteit en beheer zijn kant en klare bouwstenen voor het datacenter. Deze geintegreerde bouwstenen kunnen net als Lego eenvoudig aan elkaar worden gekoppeld EMC Nederland, Nieuwegein 3

5 De samenwerkende partijen leveren de optimaal geïntegreerde en uiterst efficiënte vblocks als eindproduct turn-key op en kunnen deze natuurlijk ook, op afstand, onderhouden. Hiermee verandert het paradigma met betrekking tot de bouw en operatie van datacenters in de 21ste eeuw. De automatisering van de moderne computerfabriek, waar nauwelijks nog mensen werken, wordt een feit. Net zo als de langverwachte industrialisatie van ICT, te vergelijken met de ontwikkeling van elektriciteit als nutsvoorziening via standaard distributienetwerken van honderd jaar geleden. En dat geldt eveneens de ontwikkeling van de handmatige productie consumentengoederen naar de gestroomlijnde, flexibele productieautomatisering. Mede omdat de kosten voor de het uitvoerende werk verdwenen, werden er enorme kostenbesparingen gerealiseerd. Het vooruitzicht voor de ICT-fabriek is dus aantrekkelijk. Conclusies Goedfunctionerende, schaalbare, ononderbroken en telkens vernieuwende ICT vormt het geconsolideerde bedrijfsmiddel letterlijk de motor voor iedere moderne organisatie. Dit nieuwe leveringsmodel voor tijd- en plaatsonafhankelijke ICT ontsluit Het Nieuwe Werken in optima forma. Met het op basis van cloud computing uitbesteden van technologie en het terug ontvangen als een managed service tegen een bepaald dienstenniveau kunnen organisaties in de publieke en private sector aantrekkelijke voordelen behalen. Zo wordt de kwaliteit van ICT verhoogd en ontstaat er meer de ruimte voor de kerntaken. Bovendien is de snelle schaalbaarheid van de ICT-diensten organisaties flexibel en wendbaar. Ook worden er aanzienlijke kosten bespaard, omdat grote investeringen vooraf tot het verleden behoren, leveranciers hun cloud-computingdiensten op basis van abonnementen leveren en de technologie wordt gedeeld. Capex wordt Opex. De keuze van cloud computing door een gebruikersorganisatie betekent kiezen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, niet alleen omdat de ICT-bronnen zoals hardware, software, opslag en natuurlijk de fysieke datacenters als geheel worden gedeeld, maar ook omdat datacenters steeds efficiënter en milieuvriendelijker met hun energiegebruik omgaan. Eindgebruikers blijven verantwoordelijk voor het management van hun bedrijfsinformatie, terwijl leveranciers tekenen voor het technologiemanagement van de te leveren diensten. Toch komen ook cloud computing-leveranciers in aanraking met wettelijke verplichtingen die betrekking hebben op de bedrijfsinformatie van hun klanten, bijvoorbeeld naar aanleiding van de pan-europese privacywetgeving. Bedenk wel dat cloud computing een jong paradigma is, met diverse verschijningsvormen. We staan pas aan het begin van datgene wat vrijwel zeker het preferente model voor gegevensverwerking wordt. Organisaties raken afhankelijk van ICT. Overheid en bedrijfsleven zijn door digitale technologie kwetsbaarder geworden. Deze omstandigheid vraagt niet alleen om passende continuïteitsmaatregelen, maar ook om een flexibele en tevens robuuste infrastructuur, goede hardware en software en, last but not least, betrouwbare leveranciers met vakinhoudelijke competenties EMC Nederland, Nieuwegein 4

6 Contactinformatie Websites Contactpersoon Ir. Hans Timmerman, Country Technology Officer EMC the Netherlands Telefoon: Fax: Mobile: Linkedin: Blog: EMC Nederland, Nieuwegein 5

Cloud Computing De industrialisatie van ICT: computerkracht als utility

Cloud Computing De industrialisatie van ICT: computerkracht als utility Management White Paper Cloud Computing De industrialisatie van ICT: computerkracht als utility In samenwerking met: 2010 EMC Nederland, Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

cloud computing in juridisch perspectief

cloud computing in juridisch perspectief Trendanalyse cloud computing in juridisch perspectief Mr. V.A. de Pous Versie 2011 2011 V.A. de Pous, Amsterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van

Nadere informatie

Uitgangspunten voor een Nationale Cloud Agenda

Uitgangspunten voor een Nationale Cloud Agenda Uitgangspunten voor een Nationale Cloud Agenda 2011 Stichting EuroCloud Nederland, Haarlem Op dit document is een Creative Common License van toepassing, de CC BY-NC-ND 3.0 licentie (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.nl).

Nadere informatie

Naar cloud-actieve overheidsorganisaties

Naar cloud-actieve overheidsorganisaties executiveanalyse Naar cloud-actieve overheidsorganisaties Mr. V.A. de Pous Deze Executive Analyse bevat de onafhankelijke visie van de auteur en wordt aangeboden door PinkRoccade en verspreid door VNU

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING VAN HYPE NAAR STRATEGIE

CLOUD COMPUTING VAN HYPE NAAR STRATEGIE CLOUD COMPUTING VAN HYPE NAAR STRATEGIE 1-5-2010 Een JANWIERSMA.COM whitepaper Versie 0.2 DISCLAIMER De ideeën en meningen die gepubliceerd worden in deze whitepaper zijn mijn eigen ideeën en meningen

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 1 / 2012. Thema. En verder

Jaargang 3, nr. 1 / 2012. Thema. En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr. 1 / 2012 Thema En verder Previder lanceert Virtual DataCenter Zonder performance architect wordt het niks Juridische FAQ Pleidooi

Nadere informatie

OUTLOOK ICT RECHT 2012

OUTLOOK ICT RECHT 2012 trendanalyse OUTLOOK ICT RECHT 2012 Mr. V.A. de Pous Een strategische benadering van het recht voor digitale technologie creëert economische waarde, beperkt risico s en optimaliseert bedrijfsmiddelen.

Nadere informatie

JEROEN VAN GRONDELLE RUDOLF LIEFERS JOHAN VERSENDAAL

JEROEN VAN GRONDELLE RUDOLF LIEFERS JOHAN VERSENDAAL JEROEN VAN GRONDELLE RUDOLF LIEFERS JOHAN VERSENDAAL JEROEN VAN GRONDELLE RUDOLF LIEFERS JOHAN VERSENDAAL Colofon Bedrijfsprocessen uit de cloud, business rules als succesfactor is een publicatie van

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector Public the way we see it Trends in cloudcomputing voor de publieke sector In alle openheid naar een compacte overheid Auteurs: Zsolt Szabo, Pieter Hörchner, Balt Leenman, Con Sadee, Jeroen Tops Utrecht,

Nadere informatie

Met SURF in de wolken. Cloud computing en cloud services in het hoger onderwijs en onderzoek

Met SURF in de wolken. Cloud computing en cloud services in het hoger onderwijs en onderzoek Met SURF in de wolken Cloud computing en cloud services in het hoger onderwijs en onderzoek Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Position paper... 5 1.1 Wat is cloud computing?... 5 1.2 Voordelen van cloud-services

Nadere informatie

De overheid in de wolken?

De overheid in de wolken? Compact_ 2010_4 11 De overheid in de wolken? De plaats van cloud computing in de publieke sector Ing. John Hermans RE, drs. Mike Chung RE en drs. Willem Guensberg RE CISA Ing. J.A.M. Hermans RE is partner

Nadere informatie

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving Whitepaper De hybrid cloud Een reis naar de ideale cloud omgeving Inhoud 1 2 3 4 5 De reis naar de cloud Private cloud Public cloud Hybrid cloud 4 6 9 11 12 The Dutch Cloud Masters T +31 88 988 96 00,

Nadere informatie

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving Whitepaper De hybrid cloud Een reis naar de ideale cloud omgeving Inhoud 1 2 3 4 5 De reis naar de cloud Private cloud Public cloud Hybrid Cloud 4 6 9 11 12 The Dutch Cloud Masters T +31 88 988 96 00,

Nadere informatie

Anybase Modulair IT platform

Anybase Modulair IT platform Infodatek 1 Op weg naar de cloud De afgelopen jaren is de manier waarop organisaties naar hun ITomgeving kijken erg veranderd. IT moet de business doelstellingen ondersteunen en de IT-infrastructuur moet

Nadere informatie

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing De stappen naar de cloud Pagina 5 Security & Privacy in de cloud Pagina 8 Investeren in meer dan financiële winst Pagina 9 De techniek is er, nu de mens

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

Visie Op Virtualisatie-Platformen. Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC-Omgeving

Visie Op Virtualisatie-Platformen. Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC-Omgeving Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC-Omgeving Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

Works WET- EN REGELGEVING. in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN. in kaart. Leren van HET AMAZON- DEBACLE. HET Vakblad over cloud computing

Works WET- EN REGELGEVING. in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN. in kaart. Leren van HET AMAZON- DEBACLE. HET Vakblad over cloud computing Cloud www.cloudworks.nu nummer 4 mei 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing WET- EN REGELGEVING in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN in kaart Leren van HET AMAZON- DEBACLE EN VERDER: GRENZEN,

Nadere informatie

Risico s door de cloud. organisatorische en juridische aandachtspunten & maatregelen

Risico s door de cloud. organisatorische en juridische aandachtspunten & maatregelen Risico s door de cloud organisatorische en juridische aandachtspunten & maatregelen Auteur: Yvonne van Boxmeer Studentnr.: 850483309 Datum: 17 april 2012 Risks by the Cloud Organizational and Legal Issues

Nadere informatie

Recht op elektronische technologie 1983-2008

Recht op elektronische technologie 1983-2008 Recht op elektronische technologie 1983-2008 Victor de Pous Sinds het begin van commerciële digital computing leveren ict-producenten en -dienstverleners op basis van eigen contracten en algemene voorwaarden.

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Whitepaper Cloud computing Perspectief voor gemeenten

Whitepaper Cloud computing Perspectief voor gemeenten Whitepaper Cloud computing Perspectief voor gemeenten Versie 1.0 oktober 2013 Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit dit document

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

Recht op ict-interoperabiliteit

Recht op ict-interoperabiliteit Recht op ict-interoperabiliteit Victor de Pous Het lijkt erop dat tegenwoordig vrijwel iedereen, van politicus tot en met netsavvy burger, een uitgesproken mening heeft over digitale technologie. Internet,

Nadere informatie

Cloud. Works. Security. Risico s en kansen Veilig werken in de cloud Public of private cloud? Virtuele appliances

Cloud. Works. Security. Risico s en kansen Veilig werken in de cloud Public of private cloud? Virtuele appliances Cloud WWW.CLOUDWORKS.NU NUMMER 2 JULI 2010 Works HET VAKBLAD OVER CLOUD COMPUTING Security Risico s en kansen Veilig werken in de cloud Public of private cloud? Virtuele appliances Redundant array of independant

Nadere informatie