wledge people k n o w l e d g e p e o p l e knowledge people knowledge people knowledge people knowledge

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "wledge people k n o w l e d g e p e o p l e knowledge people knowledge people knowledge people knowledge"

Transcriptie

1 wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p en kennis mensen k e n n i s m e n s e n kennis mensen kennis mensen kennis mensen kennis mensen ensen kennis kennis mensen jaarverslag kennis 2mensen 0 k wledge people k n o w l e d g e p e o p l e knowledge people knowledge people knowledge people knowledge people annual knowledge report 1 0people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k

2 Onze mensen en hun kennis, daarmee maken we het verschil Our people and their knowledge, that s what makes us different Nassau wants its position to be distinctive. Not only for our clients but also, and emphatically, for our staff. For clients by supplying insurance solutions that respond to the risks faced by companies. And by supplying a high standard of services for the brokers who work with us. With regard to our staff, and certainly potential new members of staff, it is absolutely vital for Nassau to establish an appealing market position. At Nassau, knowledge is the core. Not only an understanding of the specific technical facets of the insurance but also a knowledge of all the related processes. At Nassau, even more depends on the people. The people at Nassau are the foundation of our continued success in Different generations, different nationalities, different training backgrounds and different characters have resulted in Nassau s unique position in the market. To manage both elements in the right way, we are looking for knowledge people. This annual report contains contributions from a range of people and you, as the reader, will see that our knowledge people know about people. Nassau beoogt onderscheidend te zijn in haar positionering. Niet alleen naar haar klanten, maar zeker ook naar haar medewerkers. Naar klanten door enerzijds verzekeringsoplossingen te bieden die aansluiten op risico s die bedrijven lopen. En anderzijds door een hoog niveau van dienstverlening aan te bieden richting het met ons samenwerkend intermediair. Richting medewerkers, en zeker ook richting potentiële nieuwe medewerkers, is het voor Nassau van essentieel belang om een aantrekkelijke marktpositie in te nemen. Bij Nassau draait het om kennis. Niet alleen kennis van de specifieke verzekeringstechniek, maar zeker ook kennis van alle processen die daaraan zijn gerelateerd. Maar meer nog draait het om mensen. Mensen vormen bij Nassau het fundament van het succes dat ook in 2010 weer is geboekt. Verschillende generaties, verschillende nationaliteiten, verschillende opleidingen en verschillende karakters geven Nassau de unieke positionering in de markt. Voor het goed managen van mensen en kennis, zoeken wij kennismensen. In dit jaarverslag geven wij verschillende mensen het woord en ervaart u als lezer hun (mensen)kennis.

3 mensen kennis people knowledge Maak kennis met Annet van Nassau Annet is senior underwriter op de afdeling Bestuurdersaansprakelijkheid. In deze functie beoordeelt zij of en op welke wijze een bedrijf, vereniging of stichting in aanmerking komt voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Meet Annet of Nassau Annet is senior underwriter Directors and Officers Liability. Her job is to decide whether, and how, a company, association or charity qualifies for directors and officers insurance.

4 kennis mensen knowledge people Voor het acceptatieproces is financiële- en juridische kennis essentieel. Minstens zo belangrijk zijn commerciële vaardigheden en een portie mensenkennis. Je hebt een goed netwerk nodig om het acceptatieproces in goede banen te leiden en soepel te laten verlopen voor alle partijen. Al deze vaardigheden komen goed van pas bij het inzichtelijk maken van onze productvoordelen naar het intermediair toe. Als ik het goed onder de aandacht heb gebracht, kunnen zij het op hun beurt ook weer beter uitleggen en verkopen aan de eindklant. Annet Govaert-Proos Senior risicoanalist Bestuurdersaansprakelijkheid Annet Govaert-Proos Senior underwriter Directors' and Officers' Liability A financial and legal background is vital for the underwriting process. Commercial skills and understanding people are just as important, if not more so. You need a good network to manage the underwriting process properly and to make sure things go smoothly for everybody involved. All these skills are useful when it comes to making our product benefits clear to the brokers. If I get the communications side right, they can explain things better and that makes it easier to sell the insurance to the policyholder.

5 bestuursverslag jaarverslag 2010 annual report 2010 Bestuursverslag over het boekjaar 2010 Board of Directors report for 2010 Het boekjaar 2010 is overeenkomstig verwachting met een winst van 16 mio afgesloten. Er is een bescheiden premieomzetgroei van 2.6% geboekt tot 106 mio. De combined ratio bleef met 84,6% in de buurt van het langjarig gemiddelde. De beleggingsinkomsten waren positief, maar minder uitbundig dan in het voor Nassau succesvolle jaar Dat is een gevolg van de meer risicomijdende beleggingsmix en de grote hoeveelheid aangehouden deposito s en liquiditeiten. Het Eigen Vermogen steeg van 69 mio tot ruim 78 mio. De solvabiliteitsratio (Solvency I) steeg van 414% tot 467%. De QIS5 berekeningen gebaseerd op het boekjaar 2009 geven een vergelijkbare ruime marge aan, waarbij aangetekend moet worden dat het model nog niet definitief vastgesteld is. De QIS5 invuloefening is vermoedelijk de laatste test voor de definitieve vaststelling en invoering van Solvency II. Nassau is organisatorisch en administratief op schema voor de invoering. Voor het Bestuur van Nassau was 2010 een bijzonder jaar. Kort na afsluiting van het boekjaar 2009 is door de aandeelhouder Bloemers Beheer B.V. het proces gestart om tot verkoop te komen van 100% van de aandelen in Nassau. Daartoe is tot een controled auction besloten, waarbij de aandeelhouder geadviseerd werd door Deutsche Bank. Dit proces, dat rond de afgelopen jaarwisseling succesvol werd afgesloten, heeft naast de normale intensieve bedrijfsvoering van het Bestuur en een kleine groep medewerkers een enorme inspanning geëist. Om dit proces efficiënt te laten verlopen zijn er verschillende Vendor Due Diligence (VDD) rapporten opgesteld. Het gaf veel voldoening dat uit het diepgaande onderzoek dat heeft plaatsgevonden met betrekking tot de cijfers, de juridische en fiscale situatie, geen enkele verrassing vastgesteld is. Op goedkeuring van verschillende The financial year 2010 closed with profits of 16 million in accordance with expectations. There was a modest increase in premium revenue of 2.6% to 106 million. At 84,6%, the combined ratio was again close to the multi-year average. Investment revenue was positive, but less so than in 2009, which was a succesful year for Nassau. This was a result of a more conservative investment strategy and the large amounts in deposits and cash. Capital and reserves rose from 69 million to more than 78 million. The solvency ratio (Solvency I) increased from 414% to 467%. The QIS5 calculations based on the 2009 financial year result in a comparable large margin, although it should be pointed out that the model has not yet been definitively adopted. The QIS5 exercise is probably the last test prior to the definitive adoption and implementation of Solvency II. Nassau is on track for implementation in both organisational and administrative terms. For the Nassau management, 2010 was a special year. Shortly after the closure of the 2009 financial year the shareholder Bloemers Beheer B.V. initiated the process leading to the sale of 100% of the Nassau shares. To that end, it was decided to organise a controlled auction, with the shareholder being advised by Deutsche Bank. The process was concluded successfully as the New Year arrived. In addition to the normal intensive business operations, it required enormous efforts from the management and a small group of staff. In order to safeguard the efficiency of this process, a number of Vendor Due Diligence (VDD) reports were drafted. There was considerable satisfaction that Kennis mensen

6 drs. D.W.N. de Boer drs. O.F.J. Paymans drs. E.C. Bom 4 5

7 bestuursverslag jaarverslag 2010 annual report 2010 Tijdens het overnameproces van Nassau is gebleken dat onze strategische keuze om in te zetten op groei in het buitenland een juiste is geweest. toezicht- en mededingingsautoriteiten wordt gewacht voordat de overdracht van de aandelen zal plaatsvinden. Wij verwachten geen problemen bij deze autoriteiten. Zowel de Raad van Commissarissen als de Ondernemingsraad van Nassau heeft een positief advies gegeven over de voorgenomen fusie. Wij verwachten dat het overnameproces in het tweede kwartaal wordt afgerond. Voor de continuïteit van de portefeuille, de klanten, onze medewerkers, de aandeelhouder en andere betrokkenen is de beoogde nieuwe eigenaar HDI-Gerling een uitstekende partij. Door haar omvang, rating, internationale ervaring en de grote synergetische effecten die gerealiseerd kunnen worden, kunnen er voor stakeholders vele nieuwe mogelijkheden gerealiseerd worden. Toezicht Nassau is als nicheverzekeraar de spreekwoordelijke uitzondering op de regel. In de markt hebben wij een plek bereikt die het gevolg is van onze cultuur. De kredietcrisis evolueerde via de financiële crisis in een vertrouwenscrisis. Hierdoor liggen financiële instellingen onder een vergrootglas. Als antwoord op deze crisis worden onder druk van de communis opinio, meningen als feiten door politici gepresenteerd en al deze feitelijke problemen moeten door aanpassingen van wetten en regels opgelost worden. Toezichthouders worden gemaand om vanuit hun aandachtsgebied deze te handhaven. the detailed studies of the figures, the legal situation and the tax situation did not result in any surprises at all. The transfer of the shares has not yet taken place pending the approval of various supervisory and competition authorities. We do not expect this step to result in any difficulties. Both the Supervisory Board and the Works Council of Nassau have recommended the proposed merger. We expect the takeover process to be completed in the second quarter. For the continuity of the portfolio, the clients, our workforce, the shareholder and other stakeholders, the new owner HDI-Gerling is an excellent choice. Its size, rating, international experience and the major potential synergy effects mean that many new opportunities will open up for the stakeholders. Supervision Nassau is, as a niche insurer, the classic exception to the rule. We have carved out a position on the market that is the result of our culture. The credit crisis evolved, through the financial crisis, into a crisis of confidence. As a result, people are scrutinising every move made by financial institutions. In response to these crises, and pursuant to pressure from public opinion, politicians have started presenting opinions as facts, and all these actual problems have to be resolved by amending laws and regulations. Supervisory authorities are being warned to enforce them in their operational areas. Kennis mensen

8 drs. D.W.N. de Boer 6 7 This approach is resulting in fragmented legislation and regulations. More and more, we have the impression that new measures or guidelines are more symbolic gestures than effective measures for achieving the intended objective. The underlying coordination of different laws, rules and supervisory authorities has become a distant ideal. An example is the introduction of requirements for expertise by the Financial Markets Authority as a condition for selling products and advising clients. Everybody agrees that updating professional knowledge will benefit the process of advice and therefore the quality of the services. However, in terms of the decision about which knowledge is relevant for an insurance agent or employees at insurance companies who come into contact with clients, developments in the field of insurance for private individuals are now centre-stage, and the test approach is very much focused on reproducing facts rather than understanding. For many employees at insurance companies, who often have an academic background and who concentrate on the business market, and in particular niches they have developed themselves within that market, fulfilling the requirements for these middle of the road diplomas and PE (Permanent Education) points is just a question of meeting statutory requirements. This is in itself an objective, but in this case not one that leads to the achievement of the intended goal, namely better services for Deze silobenadering van de problemen leidt tot gefragmenteerde wet- en regelgeving. Wij hebben steeds vaker de indruk dat een nieuwe maatregel of richtlijn meer de symboolpolitiek dient, dan dat het beoogde doel wordt gerealiseerd. De onderlinge samenhang tussen diverse wetten, regels en toezichthouders vinden wij dan ook ver te zoeken. Als voorbeeld noemen wij de kenniseisen van de AFM om financiële producten te mogen verkopen en klanten te mogen adviseren. Iedereen zal onderschrijven dat actualisering van kennis op zijn vakgebied de advisering en daarmee de kwaliteit van dienstverlening ten goede komt. Echter bij de keuze welke kennis relevant is voor een assurantiebemiddelaar of een medewerker bij een verzekeraar met klantcontact, staan de ontwikkelingen op gebied van particulierenverzekeringen centraal en is de wijze van toetsing zeer gericht op reproduceren van kennis in plaats van begrip. Voor veelal academisch geschoolde medewerkers van een verzekeraar gericht op de zakelijke markt, en bovendien daarbinnen nog op zelf ontwikkelde niches, dient het halen van deze middle of the road diploma s en PE-punten niets anders dan het aan de wet willen voldoen. Een doel op zich, maar in dit geval leidt dit niet tot het beoogde doel, namelijk betere dienstverlening aan de met ons samenwerkende assurantiebemiddelaars en via hen aan onze zakelijke klanten.

9 bestuursverslag jaarverslag 2010 annual report 2010 Een ander voorbeeld betreft de ontwikkelingen rond Solvency II. Hier zien wij langzaam maar zeker de oorspronkelijke principle based gedachte van het op risico gebaseerde kapitaaltoezicht (Solvency II) transformeren in een meer en meer rule based toezichtmodel. Dat Nassau geen doorsnee maatschappij is, blijkt ook uit de uitkomsten van QIS5. Hier kwam duidelijk naar voren dat met voor onze onderneming specifieke parameters ons risicoprofiel veel beter weerspiegeld werd dan met de standaard set. Omdat Nassau beschikt over een complete set van historische gegevens, kunnen wij deze betrouwbare, maar specifieke dataset gebruiken. Onze data zijn het geheugen van de organisatie. Desondanks blijven er eisen van het EIOPA (voorheen CEIOPS) overeind - bijvoorbeeld ten aanzien van catastroferisico s - waarin wij ons niet kunnen vinden. Simpelweg omdat wij de betreffende risico s niet lopen. Echter, de impact daarvan rechtvaardigt niet de investeringskosten voor de ontwikkeling van een eigen intern model. Deze voor beelden geven wij hier niet om aan te geven dat wij tegen verbeterde wet- en regelgeving zijn of tegen het verscherpte toezicht. Integendeel. Wij constateren alleen dat sommige van deze verbeteringen in uithoeken van de markt ongewenste en onbedoelde bijwerkingen hebben. Binair toezicht op handhaving van de regelgeving is niet wat oorspronkelijk bedoeld was. Toezichthouders zouden met gedegen gespecialiseerde kennis van alle (deel)markten, een discussie moeten durven aangaan en de regels moeten toetsen aan de werkelijkheid. Regels helpen niets, het gaat om een cultuuromslag en gedragsverandering. the insurance intermediaries working with us and, through them, for our business clients. Another example relates to the developments round Solvency II. Slowly but surely, the original principle-based idea of the capital monitoring based on risk (Solvency II) is being transformed into an increasingly rule-based super-visory model. The fact that Nassau is not a standard company is also shown by the QIS5 results. It emerged clearly that our risk profile was reflected much better using the specific parameters for our company than with the standard set. Nassau has a complete set of historical data and so we can use this reliable, but specific, set of data. Our data constitute the organisation s memory. Despite this, EIOPA (formerly CEIOPS) requirements are being maintained, for example with respect to disaster risks. We cannot agree with this, simply because we are not exposed to the risks in question. However, the resulting impact does not justify the investment costs involved in the development of an internal model of our own. Our presentation of these examples does not imply that we are against improvements in legislation and regulations or against stricter supervision. On the contrary. We simply note that some of these improvements have had undesirable and unintentional sideeffects in specific areas of the market. Dual supervision of the enforcement of the regulations is not what was originally intended. Supervisory bodies should have the courage to enter into a discussion involving a specialist knowledge of all markets and sub-markets and to look at the rules in the light of the actual situation. Rules are not the solution; what matters is to transform the culture and change conduct. Kennis mensen

10 Being the exception to the rule also provides Nassau with many opportunities. In the area of product development, we have found a solution for the risks associated with operating as a proper employer. This is a concept that, as a result of the accumulation of case law, is becoming applicable to an ever wider range of issues. With our employee liability insurance, Nassau has created unique cover in technical insurance terms. This cover complies closely with decisions made by the Dutch Supreme Court that include strict recommendations. International The trend that has now been apparent for a number of years in succession continued in The premium income from the international market makes a substantial contribution to Nassau income. In technical insurance terms, the offices in Copenhagen, Cologne, Hamburg, Munich and Paris also contribute to the result. In 2010, this meant that 31% of the premium income and 29% of the net insurance profit came from outside the Netherlands was a tumultuous year in every country. In Denmark, virtually the entire team was replaced over the past two years and the office was moved to a new location in the old harbour area of Copenhagen. The premises reflect the spirit of the new Nassau Forsikring: modern and open, with room to welcome our intermediaries. The combination of the new team in a new setting can be seen, under the leadership of Michael Klitvad, in a strong market-oriented position with a serious determination to make a mark. International collaboration within the Nassau organisation has resulted in the successful rolling-out of the Jeweller s Block Policy in Denmark. Het uitzondering op de regel zijn biedt Nassau ook veel kansen. Op gebied van productontwikkeling hebben wij een oplossing gevonden voor de risico s die gepaard gaan met het goed werkgeverschap. Een begrip dat door voortschrijdende jurisprudentie een steeds ruimer kader krijgt. Met onze zogeheten werknemerschadeverzekering heeft Nassau een unieke verzekeringstechnische dekking gecreëerd. Deze sluit zeer goed aan op uitspraken van de Hoge Raad, waarin strikte aanbevelingen zijn opgenomen. Buitenland De trend die al een aantal jaar op rij zichtbaar is, heeft zich ook in 2010 voortgezet. De premie-inkomsten uit het buitenland dragen substantieel bij aan het inkomen van Nassau. Ook verzekeringstechnisch leveren de bijkantoren in Kopenhagen, Keulen, Hamburg, München en Parijs hun bijdrage aan het resultaat. Concreet betekent dit dat in % van het premie-inkomen en 29% van het netto verzekeringstechnische resultaat uit het buitenland komt is voor elk land een bewogen jaar geweest. In Denemarken is de afgelopen 2 jaar vrijwel het gehele team vervangen en is het kantoor verhuisd naar een nieuwe locatie in het oude havengebied van Kopenhagen. Een ruimte die het nieuwe Nassau Forsikring weerspiegelt: modern, open en ruimte voor het ontvangen van onze tussenpersonen. De combinatie van het nieuwe team in een nieuwe omgeving vertaalt zich onder leiding van Michael Klitvad naar een sterk marktgeoriënteerde positie met een grote drang om te scoren. Internationale samenwerking binnen Nassau heeft geleid tot de succesvolle uitrol van de Jeweller s Blockpolis in Denemarken. 8 9

11 bestuursverslag jaarverslag 2010 annual report 2010 drs. O.F.J. Paymans In Duitsland is hard gewerkt aan het verbreden van het productenpallet. Het gecombineerd aanbieden van algemene en beroepsaansprakelijkheidsdekkingen voor geselecteerde markten geeft Nassau Versicherungen een onderscheidend vermogen. De traditionele Duitse verzekeraars zijn niet gewend dergelijke combinaties te ontwikkelen en de concurrentie is veelal buitenlands. Naast het ontwikkelen van een breder aanbod, is ook de gewenste geografische spreiding concreet ingevuld door de opening van kantoren in Hamburg en München. Onder leiding van Arnold Pit is de organisatie zo goed gepositioneerd voor een aantrekkelijke positie in de Duitse markt. Ook Frankrijk kende een rumoerig Groei gaat gepaard met sterke strubbelingen. Ondanks goede resultaten en vooruitgang in Parijs, waren wij genoodzaakt om dit jaar afscheid te nemen van onze landenmanager. Voor verdere uitbouw van de portefeuille van Nassau Assurances was een andere stijl van leidinggeven wenselijk. Het managen van professionals moet in onze visie vanuit een faciliterende rol gebeuren met oog voor kennis en kunde van de specialist. Met veel vertrouwen in de kwaliteiten van Véronique Perottino is gekozen voor opvolging uit eigen gelederen. Tijdens het overnameproces van Nassau is gebleken dat de strategische keuze van Nassau om in te zetten op groei in het buitenland een juiste is geweest. Ondanks dat kantoren in verschillende fases van volwassen In Germany, a lot of work has gone into widening the product range. The combined offer of general and business liability cover for selected markets has given Nassau Versicherungen a distinctive edge. The traditional German insurers are not used to developing combinations of this kind and the competition generally comes from abroad. In addition to developing a wider range of products, the desired geographical spread has been implemented in concrete terms by the opening of offices in Hamburg and Munich. Under the management of Arnold Pit the organisation is now well placed to establish an attractive position in the German market was also tumultuous in France. Growth is accompanied by major setbacks. Despite good results and progress in Paris, we had to take leave of our country manager this year. To safeguard the ongoing extension of the Nassau Assurances portfolio, another leadership style was desirable. We believe that managing professionals implies a facilitative role, keeping in mind the expertise and skills of the specialist. It was decided to make an appointment from within the organisation and we have a great deal of confidence in the qualities of Véronique Perottino. During the Nassau takeover procedure, it has emerged that Nassau s strategic decision to aim for growth abroad was the correct one. Despite the fact that offices are in different development stages, good point of departure for growth have been established everywhere. In particular, Nassau s core niches : Professional and Directors and Kennis mensen

12 Voor de continuïteit van de portefeuille, de klanten, onze medewerkers, de aandeelhouder en andere betrokkenen is de beoogde nieuwe eigenaar HDI-Gerling een uitstekende partij. Officers insurance, Product Recall and Kidnap & Ransom, and the knowledge people involved are expected to constitute a driver at HDI-Gerling for growth and profiling as a broad-based industry insurer. Prospects for 2011 The expectations set out in the report for 2009 were fulfilled in The appealing positive result we expected was achieved against the anticipated background of modest growth in premium turnover. With hindsight, we would never have stated those expectations if we had known beforehand how much business we would have to abandon as a result of the vicious competition in We believe that premiums and conditions are no longer justifiable in terms of the continuity of an insurance company. It is even more aggravating that one of the causes of this soft market is a major foreign insurer in state hands. If international supervision of this type of company is not implemented, we will be rowing upstream for many more years yet, and good and solvent insurers will be pushed backwards every time. However well Europe - and DNB in the Netherlands - tries to implement the supervisory arrangements based on the planned introduction of Solvency II, tackling the problems for the industrial market (the non-consumer market) in which we operate will be put off for the worden zitten, zijn overal goede uitgangsposities voor groei ingenomen. Met name de core niches van Nassau: Beroeps- en Bestuurdersaansprakelijkheid, Product Recall en Kidnap & Ransom en de kennismensen die daarbij betrokken zijn, zullen naar verwachting binnen HDI-Gerling een driver van groei en profilering als brede industrieverzekeraar zijn. Vooruitzichten 2011 De in het verslag over 2009 opgeschreven verwachtingen voor 2010 zijn uitgekomen. Het door ons verwachte aantrekkelijke positieve resultaat is gerealiseerd bij de verwachte bescheiden groei van de premieomzet. Achteraf gezien hadden wij deze verwachting nooit opgeschreven als wij van tevoren hadden geweten hoeveel zaken wij als gevolg van de moordende concurrentie zouden moeten loslaten in Zowel premies als voorwaarden zijn naar onze mening vaak niet langer verantwoord met het oog op de continuïteit van een verzekeringsonderneming. Het steekt des te meer dat een van de oorzaken van deze zachte markt een grote buiten landse verzekeraar is die in staatshanden is.

13 bestuursverslag jaarverslag 2010 annual report 2010 Als het internationale toezicht op dit soort ondernemingen niet geëffectueerd wordt, blijft het nog jaren met de waterkraan wijd open dweilen, waarbij goede en solvabele verzekeraars elke keer stappen terug moeten doen. Hoe goed Europa - en DNB voor Nederland - het toezicht gebaseerd op de geplande invoering van Solvency II ook probeert uit te voeren, de problemen voor de industriële markt (niet-consumentenmarkt), waar wij ons in bevinden, worden naar de toekomst geschoven. Dat er toch in 2010 een bescheiden premiegroei heeft plaatsgevonden, heeft vooral te maken met de kwaliteit van het geleverde werk van onze underwriters. In Nederland is ondanks het afscheid van een aantal voor Nassau heel belangrijke polissen, waar Nassau al jaren betrokken was, een ongeveer gelijke premie geboekt. In het buitenland, waar Nassau iets minder last heeft van de zachte markt, is zoals elders in dit verslag beschreven een redelijke omzetgroei gerealiseerd. In het boekjaar 2010 is een aantal grote schades uit eerdere jaren naar tevredenheid afgewikkeld. Daarmee is de volatiliteit van het mogelijke resultaat in de toekomst kleiner geworden. In 2011 verwachten wij een stabiel verzekeringstechnisch resultaat te boeken dat overeenkomstig zal zijn met dat van de afgelopen jaren. Hoe het met de beleggingen gaat, is onduidelijk. Wij zijn overtuigd van het over de jaren heen geëvolueerde en gevoerde beleggingsbeleid. Daarbij wordt uitgegaan van een stabilisering van de financiële markten op termijn. Het grote aandeel van deposito s en liquiditeiten die nu op de balans van Nassau staan, kan worden aangewend voor langjarige en meer winstgevende beleggingen. Helaas is op dit moment op die stabilisering nog steeds niet zo veel uitzicht. Wij begrijpen nog steeds niet dat staatsobligaties van verschillende Europese landen als een stabielere belegging worden gezien dan obligaties van topondernemingen door zowel toezichthouders als rating agency s. future. The fact that there was still a modest increase in premiums in 2010 is primarily due to the quality of our underwriters work. In the Netherlands, despite the fact that Nassau took leave of a number of very important policies with which Nassau had been involved in many years, premium income remained more less constant. In other countries, where Nassau runs up against slightly fewer problems with the soft market, reasonable revenue growth was achieved, as described elsewhere in this report. In the 2010 financial year, a number of major claims from previous years were settled satisfactorily. This means that the volatility of the possible result in future has been reduced. In 2011, we expect to book a stable technical insurance result that will correspond to the results of recent years. It is unclear how investments will fare. We have every confidence in the investment policy that has been evolved and implemented over the course of the years. That policy assumes financial market stability over time. The vast majority of deposits and cash on the Nassau balance sheet can be used for multi-year and more profitable investments. Unfortunately, the prospects of that stability continue to be uncertain. We still do not understand why government bonds of various European countries are seen as a more stable investment than the bonds of leading companies by both supervisory authorities and rating agencies.the challenges on Nassau s path for the future following the proposed merger with HDI-Gerling are enormous. This will be even more the case if it is possible to achieve integration with HDI-Gerling in the various Nassau market segments in good time for the 2012 underwriting year. The size, punch and the international experience of HDI-Gerling will have a Kennis mensen

Dicht bij de dagelijkse praktijk

Dicht bij de dagelijkse praktijk Weten wat de markt beweegt Knowing what moves the market jaarverslag 2 0 annual report 0 7 Dicht bij de dagelijkse praktijk Mud on our boots We can only know what is moving our market and find out about

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

Weten watde markt beweegt

Weten watde markt beweegt Weten watde markt beweegt Knowing what moves the market jaarverslag 2 annual report 00 7 Dichtbij dedagelijkse praktijk Mudonourboots Wecanonlyknowwhatismoving our market and find out about current developments

Nadere informatie

INVESTOR RELATIONS BULLETIN

INVESTOR RELATIONS BULLETIN KAS BANK jaargang 3 no. 1 Maart 2005 INVESTOR RELATIONS BULLETIN Het Investor Relations Bulletin is een digitale nieuwsbrief van KAS BANK N.V. Deze verschijnt viermaal per jaar en wordt elektronisch verzonden

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

DNB Symposium Solvency II

DNB Symposium Solvency II Programma Symposium Solvency II Pilaar 2 3 maart 2011 Stefan Boer Programma manager Solvency II DNB Symposium Solvency II Welkom Symposium Solvency II Pilaar 2 3 maart 2011 Jos Heuvelman Divisiedirecteur

Nadere informatie

EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report

EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report Powerful solutions in energy conversion Kengetallen (x1000) Key Figures (x1000) 2002 2001 2000 1999 1998 Omzet 37.522 37.221 10.277 9.446 9.057 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Legislation Dutch financial markets - future financial supervision regulations. 21 August 2013. This newsletter is sent by NautaDutilh

Legislation Dutch financial markets - future financial supervision regulations. 21 August 2013. This newsletter is sent by NautaDutilh Legislation Dutch financial markets - future financial supervision regulations 21 August 2013 This newsletter is sent by NautaDutilh Legislation Dutch financial markets - future financial supervision regulations

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Annual Report 2002

Jaarverslag 2002. Annual Report 2002 Jaarverslag 2002 Annual Report 2002 Vijf jaar kerncijfers KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro s 2002 2001 2000 1999 1998 Aansprakelijk vermogen (Kapitaal, Reserves, Achtergestelde schulden en

Nadere informatie

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 Website: www.docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com Email: corporate@docdata.com

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

de schakel Microfinanciering Microkredieten Ja a r ve r s l a g

de schakel Microfinanciering Microkredieten Ja a r ve r s l a g spaar- en kredietcoöperatie de schakel Microfinanciering Microkredieten 2012 Ja a r ve r s l a g Annual Report spa ar redietcoö p e ati er nk e - de schakel Microfinanciering Microkredieten In h o u d

Nadere informatie

IS & IT architecture, and to. manage transformation. projects based on strategic. business priorities.

IS & IT architecture, and to. manage transformation. projects based on strategic. business priorities. Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 41, april 2006 In dit nummer: 1. Alain Deschênes: we want Fortis to be an interesting place to work 7. Jan van

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report Jaarverslag Delfluent 2005 Annual report Voorwoord Foreword Voorwoord Foreword Inhoud Voor u ligt het jaarverslag 2005 van Delfluent. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, werken wij een

Nadere informatie

Dutch Capital Markets Outlook 2012. Guidance and perspective

Dutch Capital Markets Outlook 2012. Guidance and perspective Dutch Capital Markets Outlook 2012 Guidance and perspective 2 Advance Dutch Capital Markets Outlook 2012 Advance Dutch Capital Markets Outlook 2012 3 Voorwoord Foreword Jones Lang LaSalle en ABN AMRO presenteren

Nadere informatie

Jaarverslag Annual Report 2008

Jaarverslag Annual Report 2008 100 1908 Jaarverslag Annual Report Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) is an international group with its principal business the trade and distribution of agricultural products. The group is a leading trading

Nadere informatie

Dutch Capital Markets Outlook 2014. Sustainable steady growth

Dutch Capital Markets Outlook 2014. Sustainable steady growth Dutch Capital Markets Outlook 2014 Sustainable steady growth 2 Advance Dutch Capital Markets Outlook 2014 Sustainable steady growth De Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt heeft in 2013 veerkracht laten

Nadere informatie

ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY

ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY februari 2011 18 th volume edition 2 ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY RALPH THURM PETER EIMERS ANS KOLK BRENDAN O DWYER PIETER VAN T HOFF & BAREND VAN BERGEN NOREENA HERTZ

Nadere informatie

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010 Annual Report 2010 Jaarverslag 2010 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website:

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

Determinants for Failure and Success of Innovation Projects: The Road to Sustainable Educational Innovation

Determinants for Failure and Success of Innovation Projects: The Road to Sustainable Educational Innovation The Road to Sustainable Educational Innovation Determinants for Failure and Success of Innovation Projects: The Road to Sustainable Educational Innovation Educational Technology Expertise Center Open University

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2009

Bedrijfsjuristen Monitor 2009 Bedrijfsjuristen Monitor 2009 1 Een initiatief van inhoud Voorwoord 4 Management summary 6 9 FRANK ELDERSON, interview PROFIEL VAN DE BEDRIJFSJURIST, onderzoek 12 16 BEDRIJFSJURIST MEER DAN EEN ADVISEUR,

Nadere informatie

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN Vraag en aanbod in relatie tot elkaar gebracht Master thesis J.A.J. (Judith) Wintraecken In het kader van de master Real Estate Management & Development

Nadere informatie

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard -- Frederik Tetteroo

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON Ctac Jaar verslag 2005 - Ctac Annual repor t 2 0 0 5 Contents 4 C tac i n F i g u r e s 8 P r o f i l e o f C tac 12 C tac s h a r e s 14 M a n ag

Nadere informatie

Delta Lloyd in 2013: Strong commercial and operational performance delivering results

Delta Lloyd in 2013: Strong commercial and operational performance delivering results Press release Amsterdam, 20 February 2014 Delta Lloyd in 2013: Strong commercial and operational performance delivering results Strong commercial performance in life insurance, asset management and mortgages

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie