wledge people k n o w l e d g e p e o p l e knowledge people knowledge people knowledge people knowledge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "wledge people k n o w l e d g e p e o p l e knowledge people knowledge people knowledge people knowledge"

Transcriptie

1 wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p en kennis mensen k e n n i s m e n s e n kennis mensen kennis mensen kennis mensen kennis mensen ensen kennis kennis mensen jaarverslag kennis 2mensen 0 k wledge people k n o w l e d g e p e o p l e knowledge people knowledge people knowledge people knowledge people annual knowledge report 1 0people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k

2 Onze mensen en hun kennis, daarmee maken we het verschil Our people and their knowledge, that s what makes us different Nassau wants its position to be distinctive. Not only for our clients but also, and emphatically, for our staff. For clients by supplying insurance solutions that respond to the risks faced by companies. And by supplying a high standard of services for the brokers who work with us. With regard to our staff, and certainly potential new members of staff, it is absolutely vital for Nassau to establish an appealing market position. At Nassau, knowledge is the core. Not only an understanding of the specific technical facets of the insurance but also a knowledge of all the related processes. At Nassau, even more depends on the people. The people at Nassau are the foundation of our continued success in Different generations, different nationalities, different training backgrounds and different characters have resulted in Nassau s unique position in the market. To manage both elements in the right way, we are looking for knowledge people. This annual report contains contributions from a range of people and you, as the reader, will see that our knowledge people know about people. Nassau beoogt onderscheidend te zijn in haar positionering. Niet alleen naar haar klanten, maar zeker ook naar haar medewerkers. Naar klanten door enerzijds verzekeringsoplossingen te bieden die aansluiten op risico s die bedrijven lopen. En anderzijds door een hoog niveau van dienstverlening aan te bieden richting het met ons samenwerkend intermediair. Richting medewerkers, en zeker ook richting potentiële nieuwe medewerkers, is het voor Nassau van essentieel belang om een aantrekkelijke marktpositie in te nemen. Bij Nassau draait het om kennis. Niet alleen kennis van de specifieke verzekeringstechniek, maar zeker ook kennis van alle processen die daaraan zijn gerelateerd. Maar meer nog draait het om mensen. Mensen vormen bij Nassau het fundament van het succes dat ook in 2010 weer is geboekt. Verschillende generaties, verschillende nationaliteiten, verschillende opleidingen en verschillende karakters geven Nassau de unieke positionering in de markt. Voor het goed managen van mensen en kennis, zoeken wij kennismensen. In dit jaarverslag geven wij verschillende mensen het woord en ervaart u als lezer hun (mensen)kennis.

3 mensen kennis people knowledge Maak kennis met Annet van Nassau Annet is senior underwriter op de afdeling Bestuurdersaansprakelijkheid. In deze functie beoordeelt zij of en op welke wijze een bedrijf, vereniging of stichting in aanmerking komt voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Meet Annet of Nassau Annet is senior underwriter Directors and Officers Liability. Her job is to decide whether, and how, a company, association or charity qualifies for directors and officers insurance.

4 kennis mensen knowledge people Voor het acceptatieproces is financiële- en juridische kennis essentieel. Minstens zo belangrijk zijn commerciële vaardigheden en een portie mensenkennis. Je hebt een goed netwerk nodig om het acceptatieproces in goede banen te leiden en soepel te laten verlopen voor alle partijen. Al deze vaardigheden komen goed van pas bij het inzichtelijk maken van onze productvoordelen naar het intermediair toe. Als ik het goed onder de aandacht heb gebracht, kunnen zij het op hun beurt ook weer beter uitleggen en verkopen aan de eindklant. Annet Govaert-Proos Senior risicoanalist Bestuurdersaansprakelijkheid Annet Govaert-Proos Senior underwriter Directors' and Officers' Liability A financial and legal background is vital for the underwriting process. Commercial skills and understanding people are just as important, if not more so. You need a good network to manage the underwriting process properly and to make sure things go smoothly for everybody involved. All these skills are useful when it comes to making our product benefits clear to the brokers. If I get the communications side right, they can explain things better and that makes it easier to sell the insurance to the policyholder.

5 bestuursverslag jaarverslag 2010 annual report 2010 Bestuursverslag over het boekjaar 2010 Board of Directors report for 2010 Het boekjaar 2010 is overeenkomstig verwachting met een winst van 16 mio afgesloten. Er is een bescheiden premieomzetgroei van 2.6% geboekt tot 106 mio. De combined ratio bleef met 84,6% in de buurt van het langjarig gemiddelde. De beleggingsinkomsten waren positief, maar minder uitbundig dan in het voor Nassau succesvolle jaar Dat is een gevolg van de meer risicomijdende beleggingsmix en de grote hoeveelheid aangehouden deposito s en liquiditeiten. Het Eigen Vermogen steeg van 69 mio tot ruim 78 mio. De solvabiliteitsratio (Solvency I) steeg van 414% tot 467%. De QIS5 berekeningen gebaseerd op het boekjaar 2009 geven een vergelijkbare ruime marge aan, waarbij aangetekend moet worden dat het model nog niet definitief vastgesteld is. De QIS5 invuloefening is vermoedelijk de laatste test voor de definitieve vaststelling en invoering van Solvency II. Nassau is organisatorisch en administratief op schema voor de invoering. Voor het Bestuur van Nassau was 2010 een bijzonder jaar. Kort na afsluiting van het boekjaar 2009 is door de aandeelhouder Bloemers Beheer B.V. het proces gestart om tot verkoop te komen van 100% van de aandelen in Nassau. Daartoe is tot een controled auction besloten, waarbij de aandeelhouder geadviseerd werd door Deutsche Bank. Dit proces, dat rond de afgelopen jaarwisseling succesvol werd afgesloten, heeft naast de normale intensieve bedrijfsvoering van het Bestuur en een kleine groep medewerkers een enorme inspanning geëist. Om dit proces efficiënt te laten verlopen zijn er verschillende Vendor Due Diligence (VDD) rapporten opgesteld. Het gaf veel voldoening dat uit het diepgaande onderzoek dat heeft plaatsgevonden met betrekking tot de cijfers, de juridische en fiscale situatie, geen enkele verrassing vastgesteld is. Op goedkeuring van verschillende The financial year 2010 closed with profits of 16 million in accordance with expectations. There was a modest increase in premium revenue of 2.6% to 106 million. At 84,6%, the combined ratio was again close to the multi-year average. Investment revenue was positive, but less so than in 2009, which was a succesful year for Nassau. This was a result of a more conservative investment strategy and the large amounts in deposits and cash. Capital and reserves rose from 69 million to more than 78 million. The solvency ratio (Solvency I) increased from 414% to 467%. The QIS5 calculations based on the 2009 financial year result in a comparable large margin, although it should be pointed out that the model has not yet been definitively adopted. The QIS5 exercise is probably the last test prior to the definitive adoption and implementation of Solvency II. Nassau is on track for implementation in both organisational and administrative terms. For the Nassau management, 2010 was a special year. Shortly after the closure of the 2009 financial year the shareholder Bloemers Beheer B.V. initiated the process leading to the sale of 100% of the Nassau shares. To that end, it was decided to organise a controlled auction, with the shareholder being advised by Deutsche Bank. The process was concluded successfully as the New Year arrived. In addition to the normal intensive business operations, it required enormous efforts from the management and a small group of staff. In order to safeguard the efficiency of this process, a number of Vendor Due Diligence (VDD) reports were drafted. There was considerable satisfaction that Kennis mensen

6 drs. D.W.N. de Boer drs. O.F.J. Paymans drs. E.C. Bom 4 5

7 bestuursverslag jaarverslag 2010 annual report 2010 Tijdens het overnameproces van Nassau is gebleken dat onze strategische keuze om in te zetten op groei in het buitenland een juiste is geweest. toezicht- en mededingingsautoriteiten wordt gewacht voordat de overdracht van de aandelen zal plaatsvinden. Wij verwachten geen problemen bij deze autoriteiten. Zowel de Raad van Commissarissen als de Ondernemingsraad van Nassau heeft een positief advies gegeven over de voorgenomen fusie. Wij verwachten dat het overnameproces in het tweede kwartaal wordt afgerond. Voor de continuïteit van de portefeuille, de klanten, onze medewerkers, de aandeelhouder en andere betrokkenen is de beoogde nieuwe eigenaar HDI-Gerling een uitstekende partij. Door haar omvang, rating, internationale ervaring en de grote synergetische effecten die gerealiseerd kunnen worden, kunnen er voor stakeholders vele nieuwe mogelijkheden gerealiseerd worden. Toezicht Nassau is als nicheverzekeraar de spreekwoordelijke uitzondering op de regel. In de markt hebben wij een plek bereikt die het gevolg is van onze cultuur. De kredietcrisis evolueerde via de financiële crisis in een vertrouwenscrisis. Hierdoor liggen financiële instellingen onder een vergrootglas. Als antwoord op deze crisis worden onder druk van de communis opinio, meningen als feiten door politici gepresenteerd en al deze feitelijke problemen moeten door aanpassingen van wetten en regels opgelost worden. Toezichthouders worden gemaand om vanuit hun aandachtsgebied deze te handhaven. the detailed studies of the figures, the legal situation and the tax situation did not result in any surprises at all. The transfer of the shares has not yet taken place pending the approval of various supervisory and competition authorities. We do not expect this step to result in any difficulties. Both the Supervisory Board and the Works Council of Nassau have recommended the proposed merger. We expect the takeover process to be completed in the second quarter. For the continuity of the portfolio, the clients, our workforce, the shareholder and other stakeholders, the new owner HDI-Gerling is an excellent choice. Its size, rating, international experience and the major potential synergy effects mean that many new opportunities will open up for the stakeholders. Supervision Nassau is, as a niche insurer, the classic exception to the rule. We have carved out a position on the market that is the result of our culture. The credit crisis evolved, through the financial crisis, into a crisis of confidence. As a result, people are scrutinising every move made by financial institutions. In response to these crises, and pursuant to pressure from public opinion, politicians have started presenting opinions as facts, and all these actual problems have to be resolved by amending laws and regulations. Supervisory authorities are being warned to enforce them in their operational areas. Kennis mensen

8 drs. D.W.N. de Boer 6 7 This approach is resulting in fragmented legislation and regulations. More and more, we have the impression that new measures or guidelines are more symbolic gestures than effective measures for achieving the intended objective. The underlying coordination of different laws, rules and supervisory authorities has become a distant ideal. An example is the introduction of requirements for expertise by the Financial Markets Authority as a condition for selling products and advising clients. Everybody agrees that updating professional knowledge will benefit the process of advice and therefore the quality of the services. However, in terms of the decision about which knowledge is relevant for an insurance agent or employees at insurance companies who come into contact with clients, developments in the field of insurance for private individuals are now centre-stage, and the test approach is very much focused on reproducing facts rather than understanding. For many employees at insurance companies, who often have an academic background and who concentrate on the business market, and in particular niches they have developed themselves within that market, fulfilling the requirements for these middle of the road diplomas and PE (Permanent Education) points is just a question of meeting statutory requirements. This is in itself an objective, but in this case not one that leads to the achievement of the intended goal, namely better services for Deze silobenadering van de problemen leidt tot gefragmenteerde wet- en regelgeving. Wij hebben steeds vaker de indruk dat een nieuwe maatregel of richtlijn meer de symboolpolitiek dient, dan dat het beoogde doel wordt gerealiseerd. De onderlinge samenhang tussen diverse wetten, regels en toezichthouders vinden wij dan ook ver te zoeken. Als voorbeeld noemen wij de kenniseisen van de AFM om financiële producten te mogen verkopen en klanten te mogen adviseren. Iedereen zal onderschrijven dat actualisering van kennis op zijn vakgebied de advisering en daarmee de kwaliteit van dienstverlening ten goede komt. Echter bij de keuze welke kennis relevant is voor een assurantiebemiddelaar of een medewerker bij een verzekeraar met klantcontact, staan de ontwikkelingen op gebied van particulierenverzekeringen centraal en is de wijze van toetsing zeer gericht op reproduceren van kennis in plaats van begrip. Voor veelal academisch geschoolde medewerkers van een verzekeraar gericht op de zakelijke markt, en bovendien daarbinnen nog op zelf ontwikkelde niches, dient het halen van deze middle of the road diploma s en PE-punten niets anders dan het aan de wet willen voldoen. Een doel op zich, maar in dit geval leidt dit niet tot het beoogde doel, namelijk betere dienstverlening aan de met ons samenwerkende assurantiebemiddelaars en via hen aan onze zakelijke klanten.

9 bestuursverslag jaarverslag 2010 annual report 2010 Een ander voorbeeld betreft de ontwikkelingen rond Solvency II. Hier zien wij langzaam maar zeker de oorspronkelijke principle based gedachte van het op risico gebaseerde kapitaaltoezicht (Solvency II) transformeren in een meer en meer rule based toezichtmodel. Dat Nassau geen doorsnee maatschappij is, blijkt ook uit de uitkomsten van QIS5. Hier kwam duidelijk naar voren dat met voor onze onderneming specifieke parameters ons risicoprofiel veel beter weerspiegeld werd dan met de standaard set. Omdat Nassau beschikt over een complete set van historische gegevens, kunnen wij deze betrouwbare, maar specifieke dataset gebruiken. Onze data zijn het geheugen van de organisatie. Desondanks blijven er eisen van het EIOPA (voorheen CEIOPS) overeind - bijvoorbeeld ten aanzien van catastroferisico s - waarin wij ons niet kunnen vinden. Simpelweg omdat wij de betreffende risico s niet lopen. Echter, de impact daarvan rechtvaardigt niet de investeringskosten voor de ontwikkeling van een eigen intern model. Deze voor beelden geven wij hier niet om aan te geven dat wij tegen verbeterde wet- en regelgeving zijn of tegen het verscherpte toezicht. Integendeel. Wij constateren alleen dat sommige van deze verbeteringen in uithoeken van de markt ongewenste en onbedoelde bijwerkingen hebben. Binair toezicht op handhaving van de regelgeving is niet wat oorspronkelijk bedoeld was. Toezichthouders zouden met gedegen gespecialiseerde kennis van alle (deel)markten, een discussie moeten durven aangaan en de regels moeten toetsen aan de werkelijkheid. Regels helpen niets, het gaat om een cultuuromslag en gedragsverandering. the insurance intermediaries working with us and, through them, for our business clients. Another example relates to the developments round Solvency II. Slowly but surely, the original principle-based idea of the capital monitoring based on risk (Solvency II) is being transformed into an increasingly rule-based super-visory model. The fact that Nassau is not a standard company is also shown by the QIS5 results. It emerged clearly that our risk profile was reflected much better using the specific parameters for our company than with the standard set. Nassau has a complete set of historical data and so we can use this reliable, but specific, set of data. Our data constitute the organisation s memory. Despite this, EIOPA (formerly CEIOPS) requirements are being maintained, for example with respect to disaster risks. We cannot agree with this, simply because we are not exposed to the risks in question. However, the resulting impact does not justify the investment costs involved in the development of an internal model of our own. Our presentation of these examples does not imply that we are against improvements in legislation and regulations or against stricter supervision. On the contrary. We simply note that some of these improvements have had undesirable and unintentional sideeffects in specific areas of the market. Dual supervision of the enforcement of the regulations is not what was originally intended. Supervisory bodies should have the courage to enter into a discussion involving a specialist knowledge of all markets and sub-markets and to look at the rules in the light of the actual situation. Rules are not the solution; what matters is to transform the culture and change conduct. Kennis mensen

10 Being the exception to the rule also provides Nassau with many opportunities. In the area of product development, we have found a solution for the risks associated with operating as a proper employer. This is a concept that, as a result of the accumulation of case law, is becoming applicable to an ever wider range of issues. With our employee liability insurance, Nassau has created unique cover in technical insurance terms. This cover complies closely with decisions made by the Dutch Supreme Court that include strict recommendations. International The trend that has now been apparent for a number of years in succession continued in The premium income from the international market makes a substantial contribution to Nassau income. In technical insurance terms, the offices in Copenhagen, Cologne, Hamburg, Munich and Paris also contribute to the result. In 2010, this meant that 31% of the premium income and 29% of the net insurance profit came from outside the Netherlands was a tumultuous year in every country. In Denmark, virtually the entire team was replaced over the past two years and the office was moved to a new location in the old harbour area of Copenhagen. The premises reflect the spirit of the new Nassau Forsikring: modern and open, with room to welcome our intermediaries. The combination of the new team in a new setting can be seen, under the leadership of Michael Klitvad, in a strong market-oriented position with a serious determination to make a mark. International collaboration within the Nassau organisation has resulted in the successful rolling-out of the Jeweller s Block Policy in Denmark. Het uitzondering op de regel zijn biedt Nassau ook veel kansen. Op gebied van productontwikkeling hebben wij een oplossing gevonden voor de risico s die gepaard gaan met het goed werkgeverschap. Een begrip dat door voortschrijdende jurisprudentie een steeds ruimer kader krijgt. Met onze zogeheten werknemerschadeverzekering heeft Nassau een unieke verzekeringstechnische dekking gecreëerd. Deze sluit zeer goed aan op uitspraken van de Hoge Raad, waarin strikte aanbevelingen zijn opgenomen. Buitenland De trend die al een aantal jaar op rij zichtbaar is, heeft zich ook in 2010 voortgezet. De premie-inkomsten uit het buitenland dragen substantieel bij aan het inkomen van Nassau. Ook verzekeringstechnisch leveren de bijkantoren in Kopenhagen, Keulen, Hamburg, München en Parijs hun bijdrage aan het resultaat. Concreet betekent dit dat in % van het premie-inkomen en 29% van het netto verzekeringstechnische resultaat uit het buitenland komt is voor elk land een bewogen jaar geweest. In Denemarken is de afgelopen 2 jaar vrijwel het gehele team vervangen en is het kantoor verhuisd naar een nieuwe locatie in het oude havengebied van Kopenhagen. Een ruimte die het nieuwe Nassau Forsikring weerspiegelt: modern, open en ruimte voor het ontvangen van onze tussenpersonen. De combinatie van het nieuwe team in een nieuwe omgeving vertaalt zich onder leiding van Michael Klitvad naar een sterk marktgeoriënteerde positie met een grote drang om te scoren. Internationale samenwerking binnen Nassau heeft geleid tot de succesvolle uitrol van de Jeweller s Blockpolis in Denemarken. 8 9

11 bestuursverslag jaarverslag 2010 annual report 2010 drs. O.F.J. Paymans In Duitsland is hard gewerkt aan het verbreden van het productenpallet. Het gecombineerd aanbieden van algemene en beroepsaansprakelijkheidsdekkingen voor geselecteerde markten geeft Nassau Versicherungen een onderscheidend vermogen. De traditionele Duitse verzekeraars zijn niet gewend dergelijke combinaties te ontwikkelen en de concurrentie is veelal buitenlands. Naast het ontwikkelen van een breder aanbod, is ook de gewenste geografische spreiding concreet ingevuld door de opening van kantoren in Hamburg en München. Onder leiding van Arnold Pit is de organisatie zo goed gepositioneerd voor een aantrekkelijke positie in de Duitse markt. Ook Frankrijk kende een rumoerig Groei gaat gepaard met sterke strubbelingen. Ondanks goede resultaten en vooruitgang in Parijs, waren wij genoodzaakt om dit jaar afscheid te nemen van onze landenmanager. Voor verdere uitbouw van de portefeuille van Nassau Assurances was een andere stijl van leidinggeven wenselijk. Het managen van professionals moet in onze visie vanuit een faciliterende rol gebeuren met oog voor kennis en kunde van de specialist. Met veel vertrouwen in de kwaliteiten van Véronique Perottino is gekozen voor opvolging uit eigen gelederen. Tijdens het overnameproces van Nassau is gebleken dat de strategische keuze van Nassau om in te zetten op groei in het buitenland een juiste is geweest. Ondanks dat kantoren in verschillende fases van volwassen In Germany, a lot of work has gone into widening the product range. The combined offer of general and business liability cover for selected markets has given Nassau Versicherungen a distinctive edge. The traditional German insurers are not used to developing combinations of this kind and the competition generally comes from abroad. In addition to developing a wider range of products, the desired geographical spread has been implemented in concrete terms by the opening of offices in Hamburg and Munich. Under the management of Arnold Pit the organisation is now well placed to establish an attractive position in the German market was also tumultuous in France. Growth is accompanied by major setbacks. Despite good results and progress in Paris, we had to take leave of our country manager this year. To safeguard the ongoing extension of the Nassau Assurances portfolio, another leadership style was desirable. We believe that managing professionals implies a facilitative role, keeping in mind the expertise and skills of the specialist. It was decided to make an appointment from within the organisation and we have a great deal of confidence in the qualities of Véronique Perottino. During the Nassau takeover procedure, it has emerged that Nassau s strategic decision to aim for growth abroad was the correct one. Despite the fact that offices are in different development stages, good point of departure for growth have been established everywhere. In particular, Nassau s core niches : Professional and Directors and Kennis mensen

12 Voor de continuïteit van de portefeuille, de klanten, onze medewerkers, de aandeelhouder en andere betrokkenen is de beoogde nieuwe eigenaar HDI-Gerling een uitstekende partij. Officers insurance, Product Recall and Kidnap & Ransom, and the knowledge people involved are expected to constitute a driver at HDI-Gerling for growth and profiling as a broad-based industry insurer. Prospects for 2011 The expectations set out in the report for 2009 were fulfilled in The appealing positive result we expected was achieved against the anticipated background of modest growth in premium turnover. With hindsight, we would never have stated those expectations if we had known beforehand how much business we would have to abandon as a result of the vicious competition in We believe that premiums and conditions are no longer justifiable in terms of the continuity of an insurance company. It is even more aggravating that one of the causes of this soft market is a major foreign insurer in state hands. If international supervision of this type of company is not implemented, we will be rowing upstream for many more years yet, and good and solvent insurers will be pushed backwards every time. However well Europe - and DNB in the Netherlands - tries to implement the supervisory arrangements based on the planned introduction of Solvency II, tackling the problems for the industrial market (the non-consumer market) in which we operate will be put off for the worden zitten, zijn overal goede uitgangsposities voor groei ingenomen. Met name de core niches van Nassau: Beroeps- en Bestuurdersaansprakelijkheid, Product Recall en Kidnap & Ransom en de kennismensen die daarbij betrokken zijn, zullen naar verwachting binnen HDI-Gerling een driver van groei en profilering als brede industrieverzekeraar zijn. Vooruitzichten 2011 De in het verslag over 2009 opgeschreven verwachtingen voor 2010 zijn uitgekomen. Het door ons verwachte aantrekkelijke positieve resultaat is gerealiseerd bij de verwachte bescheiden groei van de premieomzet. Achteraf gezien hadden wij deze verwachting nooit opgeschreven als wij van tevoren hadden geweten hoeveel zaken wij als gevolg van de moordende concurrentie zouden moeten loslaten in Zowel premies als voorwaarden zijn naar onze mening vaak niet langer verantwoord met het oog op de continuïteit van een verzekeringsonderneming. Het steekt des te meer dat een van de oorzaken van deze zachte markt een grote buiten landse verzekeraar is die in staatshanden is.

13 bestuursverslag jaarverslag 2010 annual report 2010 Als het internationale toezicht op dit soort ondernemingen niet geëffectueerd wordt, blijft het nog jaren met de waterkraan wijd open dweilen, waarbij goede en solvabele verzekeraars elke keer stappen terug moeten doen. Hoe goed Europa - en DNB voor Nederland - het toezicht gebaseerd op de geplande invoering van Solvency II ook probeert uit te voeren, de problemen voor de industriële markt (niet-consumentenmarkt), waar wij ons in bevinden, worden naar de toekomst geschoven. Dat er toch in 2010 een bescheiden premiegroei heeft plaatsgevonden, heeft vooral te maken met de kwaliteit van het geleverde werk van onze underwriters. In Nederland is ondanks het afscheid van een aantal voor Nassau heel belangrijke polissen, waar Nassau al jaren betrokken was, een ongeveer gelijke premie geboekt. In het buitenland, waar Nassau iets minder last heeft van de zachte markt, is zoals elders in dit verslag beschreven een redelijke omzetgroei gerealiseerd. In het boekjaar 2010 is een aantal grote schades uit eerdere jaren naar tevredenheid afgewikkeld. Daarmee is de volatiliteit van het mogelijke resultaat in de toekomst kleiner geworden. In 2011 verwachten wij een stabiel verzekeringstechnisch resultaat te boeken dat overeenkomstig zal zijn met dat van de afgelopen jaren. Hoe het met de beleggingen gaat, is onduidelijk. Wij zijn overtuigd van het over de jaren heen geëvolueerde en gevoerde beleggingsbeleid. Daarbij wordt uitgegaan van een stabilisering van de financiële markten op termijn. Het grote aandeel van deposito s en liquiditeiten die nu op de balans van Nassau staan, kan worden aangewend voor langjarige en meer winstgevende beleggingen. Helaas is op dit moment op die stabilisering nog steeds niet zo veel uitzicht. Wij begrijpen nog steeds niet dat staatsobligaties van verschillende Europese landen als een stabielere belegging worden gezien dan obligaties van topondernemingen door zowel toezichthouders als rating agency s. future. The fact that there was still a modest increase in premiums in 2010 is primarily due to the quality of our underwriters work. In the Netherlands, despite the fact that Nassau took leave of a number of very important policies with which Nassau had been involved in many years, premium income remained more less constant. In other countries, where Nassau runs up against slightly fewer problems with the soft market, reasonable revenue growth was achieved, as described elsewhere in this report. In the 2010 financial year, a number of major claims from previous years were settled satisfactorily. This means that the volatility of the possible result in future has been reduced. In 2011, we expect to book a stable technical insurance result that will correspond to the results of recent years. It is unclear how investments will fare. We have every confidence in the investment policy that has been evolved and implemented over the course of the years. That policy assumes financial market stability over time. The vast majority of deposits and cash on the Nassau balance sheet can be used for multi-year and more profitable investments. Unfortunately, the prospects of that stability continue to be uncertain. We still do not understand why government bonds of various European countries are seen as a more stable investment than the bonds of leading companies by both supervisory authorities and rating agencies.the challenges on Nassau s path for the future following the proposed merger with HDI-Gerling are enormous. This will be even more the case if it is possible to achieve integration with HDI-Gerling in the various Nassau market segments in good time for the 2012 underwriting year. The size, punch and the international experience of HDI-Gerling will have a Kennis mensen

14 12 13 considerable positive effect - on condition that things are organised correctly - on the potential strength that is already a feature of Nassau. Market response to the takeover has been universally positive. Expectations are high about the development of the Nassau portfolio under the HDI-Gerling name and flag. Risk management The assumption continues to be that Nassau will be compliant at all times, albeit sometimes reluctantly because this does not result in the achievement of the intended goal. At Nassau, culture is a very important element in the way we achieve these intended goals. This is also rooted in the risk management vision, which matches seamlessly with the Nassau culture, business mission and strategy. At Nassau, risk management contributes to making the results even more manageable and therefore to the necessary creation of value for all stakeholders in the long term. All forms of risk - in particular the insurance risk - are organised and controlled effectively and in a process-based way. The business processes must support the organisation. Risk management at Nassau is based on a culture that locates tasks, responsibilities and authority low down in the hierarchy, and so the risk management framework needs to be pragmatic. Risk management cannot replace common sense and entrepreneurship. Risk management for Nassau is the interplay of measures and structures that help the organisation to achieve the stated objectives by avoiding surprises and pitfalls and, at the same time, making the risks clear by comparing them to the possible return. This therefore De uitdagingen die op het pad van Nassau komen als gevolg van de voorgenomen fusie met HDI-Gerling zijn enorm. Het bovenstaande zal versterkt worden als tijdig voor het tekenjaar 2012 geïntegreerd kan worden met HDI-Gerling op de verschillende deelmarkten van Nassau. De omvang, slagkracht en de inter nationale ervaring van HDI-Gerling zullen een aanzienlijke positieve invloed hebben - mits juist georganiseerd - op de potentiële kracht die Nassau nu al heeft. Marktpartijen hebben zonder uitzondering positief gereageerd op de overname. Van de ontwikkeling van de Nassau portefeuille onder de naam en vlag van HDI-Gerling mag veel verwacht worden. Risico management Vooropgesteld blijft dat Nassau te allen tijde tot doel heeft compliant te zijn, al is het soms schoorvoetend omdat het beoogde doel ermee niet gerealiseerd wordt. Cultuur is binnen Nassau een heel belangrijk element waarmee wij deze beoogde doelen realiseren. Dit is ook geborgd in de risk management visie, die volledig aansluit bij die cultuur, de business missie en de strategie van Nassau. Binnen Nassau draagt risk management bij aan het nog beter beheersbaar maken van de resultaten en daarmee van de noodzakelijke waarde creatie ten behoeve van alle stakeholders op lange termijn. Alle vormen van risico - in het bijzonder het verzekeringsrisico - worden adequaat en procesmatig georganiseerd en gecontroleerd. De bedrijfsprocessen moeten de organisatie ondersteunen. Risk management binnen Nassau gaat uit van een cultuur die taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden laag in de organisatie legt waardoor het risk management framework pragmatisch van aard moet zijn. Risk management is geen

15 bestuursverslag jaarverslag 2010 annual report 2010 vervanging van gezond verstand en ondernemerschap. Risk management voor Nassau is het samenspel van maatregelen en structuren, die de organisatie helpt om de gestelde doelen te bereiken door verrassingen en valkuilen te vermijden en tegelijkertijd risico s inzichtelijk te maken door deze af te zetten tegenover de mogelijke return. Het gaat dus om keuzes maken in het belang van alle stakeholders. Geaccepteerde risico s worden, begrensd door kwantitatieve en kwalitatieve richtlijnen, diversificatie en - voor zover het verzekeringstechnische risico s betreft - door middel van herverzekering, binnen de risk appetite gebracht. Risico management raamwerk en organisatie Ook afgelopen jaar hebben wij hard gewerkt aan het verder verbeteren van ons risk management en het Solvency II compliant maken hiervan. We liggen bij deze vertaling volledig op koers en zullen klaar zijn bij de definitieve implementatie op 1 januari De pilaren van Solvency II krijgen steeds duidelijkere contouren. Ten aanzien van de kwantitatieve pilaar zijn wij tevreden dat de uitkomsten van de QIS5 exercitie nu in lijn zijn komen te liggen met onze eigen inschattingen van solvabiliteit van Nassau. In het verlengde van de berekening van het aanwezige Solvency II kapitaal hebben wij een risk adjusted capital vastgesteld per branche en per land, overigens zonder rekening te houden met diversificatie-effecten en toegerekende beleggingen. Bij de jaarplanning wordt de return on risk adjusted capital (RoRaC) meegenomen bij de te maken keuzes. means making decisions in the interests of all stakeholders. Accepted risks, fenced off with quantitative and qualitative guidelines, diversification and - in so far as the technical insurance risks are concerned, with reinsurance - are brought within the limits of the risk appetite. Risk management framework and organisation Once again last year, we worked hard on further improvements in our risk manage- ment and on making it Solvency-II-compliant. We are right on course in this respect and definitive implementation will be completed on 1 January The pillars of Solvency II are emerging ever more clearly. With respect to the quantitative pillar, we are satisfied that the results of the QIS5 exercise have now come into line with our own estimates of Nassau solvency. Following on from the calculation of the Solvency II capital, we established riskadjusted capital for each line and each country, without taking diversification effects and allocated investments into account. The annual planning takes into account the return on risk adjusted capital (RoRaC) for decision-making purposes. The transformation of our processes and controls in this respect are virtually pillar 2 -compliant. The risk control register based on the risks as classified in accordance with the FIRM - will be linked to the process descriptions. As a result, a virtual matrix drs. E.C. Bom Kennis mensen

16 has been established with the risks on one hand and the processes on the other. This central approach safeguards a consistent working method and an overall picture of all risk factors and processes. In addition, it can result in processes becoming more efficient. An important component of the second pillar of the Solvency II framework is the ORSA Own Risk & Solvency Assessment. We believe that this ORSA should not develop into an extensive manual as some consultants would have us believe. It is a business element, requiring specification as usual. The requirements relating to the third pillar, the reporting pillar, are still being developed, but they will take shape in Our culture, in combination with the three lines of defence - department managers (both technical and support staff), the risk management committee, and finally audit - ensure there is a high level of risk awareness throughout the organisation. As a result of this awareness, management can maintain a focus on the main risk categories, in other words the reputation risk, strategic risk and other significant risks. De vertaling van onze processen en controles hierop zijn vrijwel pilaar 2 compliant. Het risico control register, gebaseerd op de risico s gecategoriseerd volgens het FIRM, wordt gekoppeld aan de procesbeschrijvingen. Hierdoor is een virtuele matrix ontstaan met enerzijds de risico s en anderzijds de processen. Door deze centrale aanpak is een coherente werkwijze en een overall inzicht in alle risicofacetten en processen geborgd. Bovendien kunnen hierdoor processen efficiënter worden. Een belangrijk onderdeel van de tweede pilaar van het Solvency II raamwerk is de ORSA - Own Risk & Solvency Assessment. Wij zijn van mening dat deze ORSA geen uitgebreid handboek moet worden zoals sommige consultants ons willen doen geloven. Het is een normaal te specificeren onderdeel van het ondernemen. De vereisten rond de derde pilaar, de verslagleggingspilaar, zijn nog in ontwikkeling, maar zullen in 2011 vorm krijgen. Onze cultuur gecombineerd met de drie lines of defense, zijnde afdelingsmanagers (zowel technische als ondersteunende), het risk management comité, en ten slotte audit, zorgen voor een grote mate van risicobewustzijn in de gehele organisatie. Door dit bewustzijn kan de Directie focus houden op de belangrijkste risicocategorieën, zijnde het reputatierisico, strategische risico en overige significante risico s. Onze cultuur gecombineerd met de drie lines of defense, zijnde afdelingsmanagers (zowel technische als ondersteunende), het risk management comité, en ten slotte audit, zorgen voor een grote mate van risicobewustzijn in de gehele organisatie

17 bestuursverslag jaarverslag 2010 annual report 2010 Risicomanagement Risk management In het bijgevoegde overzicht is met rood aangegeven welke risico s verhoogd en in groen de risico s die verlaagd zijn ten opzichte van vorig jaar. De lege cellen of de tekst in zwart zijn gelijk gebleven. Onze inschatting voor de toekomst is in blauwe tekst opgenomen. The overview shows the risks that have increased (in red) and those that have been reduced (in green) as compared to last year. The empty cells or the text in black show the risks that have remained the same. Our expectations for the future are shown in blue. Verzekeringstechnische risico Subcategorie Ontwikkeling 2010 Beheersmaatregelen Verwachting 2011 Premie risico met uitzondering van Engineering hebben wij in 2010 geen trends gezien die ons noodzaakten de premies aan te passen engineering portefeuille is geanalyseerd omdat de loss ratio s boven onze targets dreigden uit te stijgen volgen verschillende sectoren op de voet om snel te kunnen reageren op schade trends en/of marktontwikkelingen Met name enkele grotere risico s met hoge schade frequentie zijn opgezegd - en werden veelal tegen gelijkblijvende condities door andere verzekeraars in de markt geaccepteerd ook in 2011 zullen de naverrekeningen over 2010 achterblijven daartegenover staat ook minder activiteit van onze verzekerden Reserve risico door de hoogte van de wettelijke rente ten opzichte van deposito rente is geen prikkel om snel af te wikkelen cash is King: Verzekerden/ claimanten staan meer open voor snelle schikking schaden zo snel mogelijk en zonder tussenkomst rechters afwikkelen de wettelijke rente blijft relatief hoog ten opzichte van de werkelijke rente Catastrofe / serieschaderisico tegen een clash in onze beroepsaansprakelijkheid tekening hebben wij een hogere herverzekerde limiet ingekocht zaakschade: modeleren (1/200jr) en herverzekeren aansprakelijkheid: scenario en herverzekeren Kennis mensen

18 Technical insurance risk Subcategory Development 2010 Control measures Expectation 2011 Premium risk with the exception of close monitoring of a range of sectors in in 2011, definitive settlements will Engineering, we did not order to respond quickly to claims trends be down on 2010 see any trends in 2010 and/or market developments this will be offset by less activity that required changes to in particular, a few larger risks with high from our policyholders our premiums. claim frequency were terminated - and engineering portfolio they were generally underwritten subject to was analysed because of the same conditions by other insurers in the threat of loss ratios the market exceeding our targets Reserve risk as a result of the level of the statutory interest rate as compared to the deposit interest rate, there is no incentive to settle quickly cash is king: policyholders / claimants are more willing to settle quickly settlement of claims as quickly as possible and without recourse to the courts the statutory interest rate will remain relatively high compared to the actual interest rate Disaster /serial claims risk to manage a clash in our professional and business liability activities, we purchased a higher reinsurance limit property insurance: modelling (1/200 years) and reinsurance liability: scenario and reinsurance

19 bestuursverslag jaarverslag 2010 annual report 2010 Operationeel risico Subcategorie Ontwikkeling 2010 Beheersmaatregelen Verwachting 2011 Fraude Risico de menselijke maat van Nassau blijkt een gezonde zachte barrière creëren cultuur waarin goed gedrag, naleven van wetten en regels en interne richtlijnen gekoesterd worden. fraudebeleid met betrekking tot externe fraudes volledig herijkt Kosten Risico minimale kritische omvang blijft nodig om de kosten van alle (nieuwe) wet- en regelgeving te kunnen dragen kostenontwikkeling wordt nauwlettend gevolgd inflatie loopt op, vooral ingegeven door grondstof- en voedselprijzen talent wordt schaarser en kent zijn prijzen Kredietwaardigheid Nassau is volgens Solvency I zeer solvabel (464%) en relatief sterker geworden tov de markt, zonder enige staatssteun de SCR van Nassau bedroeg meer dan 400% volgens QIS5 acceptatierichtlijn ingericht op positieve verzekeringstechnisch resultaten (geen cashflow underwriting) prudente reserveringen prudent beleggingsbeleid geen maatregelen verwacht ten aanzien van het eigen vermogen anticiperende op de komst van Solvency II Medewerkers er wordt getrokken aan onze talentvolle medewerkers, mede door krapte op arbeidsmarkt maatwerk en intensief contact veel scholing en training business continuity plan ingeval van pandemie wij verwachten nog steeds dat enkele marktpartijen verdwijnen door desinvesteringen Offreren en Polisadministratie E-ABS niet volgens planning geëffectueerd koppeling polisadministratie en polisredactie (geïntegreerde tekst-data module) positief kritisch de ontwikkelingen en voortgang van E-ABS blijven volgen Management Informatie alle informatie uit een en hetzelfde automatiseringssysteem Productontwikkeling nieuwe producten worden volgens een protocol ontwikkeld Service niveau afgifte van volmachten voor basisproducten aan partijen die door ons uitgebreid getoetst zijn ontwikkelen van standaard producten voor onderkant van onze productlijnen, waardoor meer tijd voor maatwerk en commercie beperkte afgifte van volmachten voor (basis) producten. Kennis bij gevolmachtigde van de (niche) producten / markten is voor ons leidend hierbij Frictie in schadebehandeling / uitkeringsprocessen uitgebreide management informatie veel schade overleg Kennis mensen

20 Operational risk Subcategory Development 2010 Control measures Expectation 2011 Fraud risk the human face of Nassau has proven a healthy soft barrier establishment of a culture in which good conduct, compliance with legislation, rules and internal guidelines are cherised. fraud policy relating to external fraud has been completely recalibrated Costs risk minimum critical scale remains necessary to be able to bear the costs of all legislation and regulations (new and old) cost developments are being monitored closely inflation is on the rise, particularly as a result of the prices of food and raw materials talent is becoming more scarce and comes at a price Creditworthiness Nassau is, according to Solvency I, highly solvent (464%) and has become stronger in relative terms with respect to the market without any state support at all the Nassau SCR was over 400% according to QIS5 underwriting guidelines geared to positive technical insurance results (no cashflow underwriting) prudent reserves policy prudent investment policy no measures expected with respect to capital and reserves in anticipation of the introduction of Solvency II Workforce our talented staff are receiving offers from elsewhere, in part as a result of shortages on the labour market customised solutions and intensive contact extensive training business continuity plan for pandemic we still expect a number of market players to disappear as a result of disinvestments Proposals and policy administration E-ABS did not go into effect on schedule link between policy administration and policy drafting (integrated text-data module) continuation of positive critical approach to monitoring the developments and progress of E-ABS Management Information all information from one and the same automation system Product development new products are developed in accordance with a protocol Service level issue of powers of attorney for basic products to agents we have tested extensively development of standard products for the lower end of our product lines, freeing up more time for customised solutions and marketing limited issue of powers of attorney for basic products. Agents understanding of products / markets is a guiding principle for us in this respect Friction in claims handling / payment processes extensive management information extensive claims consultation

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

copyright DJB International

copyright DJB International copyright DJB International copyright DJB International Your Insurance Cy, since 19XX Still going strong copyright DJB International copyright DJB International Directive 2009/138/EC of 25 nov 2009 On

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Working with Authorities

Working with Authorities Working with Authorities Finding the balance in the force field of MUSTs, SHOULDs, CANs, SHOULD-NEVERs, CANNOTs Jacques Schuurman SURFnet-CERT Amsterdam, 24 February 2006 Hoogwaardig internet voor hoger

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Update on Dutch Longevity and Longevity in Het Nieuwe Pensioenstel

Update on Dutch Longevity and Longevity in Het Nieuwe Pensioenstel Update on Dutch Longevity and Longevity in Het Nieuwe Pensioenstel André de Vries VP, Business Development, Global Financial Solutions, EMEA De Actuarisdag 2017 - Zeist - September 26, 2017 Reinsurance

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015 Concept development Haga Hospital 17 september 2015 Marije Talstra 2015 Healthcare consultant at fluent 2003-2015 Healthcare consultant at Twynstra Gudde TUDelft, real estate & housing, urban planning

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

(10 spatie s) voette kst wijzig en via Invoeg en Kopte kst en voette kst

(10 spatie s) voette kst wijzig en via Invoeg en Kopte kst en voette kst Klantn 13 juni 1 aam 2013 (10 spatie s) voette kst wijzig en via Invoeg en Kopte kst en voette kst AGENDA 01 02 03 04 05 06 07 08 E-learning Solvency II Samenwerking Waarom een E-learning Solvency II Inhoud

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 Bijlage 2 Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 In opdracht van: WestHolland Foreign Investment Agency 11-11-2013 1. Opdrachtformulering en totstandkoming opdracht ScoutOut is door WFIA benaderd

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 CobiT Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 Control objectives for information and related Technology Lezenswaardig: 1. CobiT, Opkomst, ondergang en opleving

Nadere informatie

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Zoals u wellicht al in de media heeft vernomen, is de overheid voornemens de spaarloonregeling en de levensloopregeling te laten

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE LED LIGHTING FOR COLD STORAGE Madrid, October 16 Maarten de Graaf Didyouknowthat? It takes 0.65KWh of air conditioning energy to cool down every 1 kwh of lighting heat. Didyouknowthat? Meaning that youernergybillforlightingis

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Introduction to KM Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Good to know Introductions Your CIKM experience Outline CIKM Sessions Tuesday Introduction to KM & Groupwork Introduction to (CI)KM Strategy

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

European frameworks for VET

European frameworks for VET European frameworks for VET VLOR Brussels, 4 June 2014 Carlo Scatoli Vocational Training and Adult Learning 2002 The Copenhagen Declaration 30 November 2002 Strengthen the European dimension Improve transparency,

Nadere informatie

(10 spatie s) voette kst wijzig en via Invoeg en Kopte kst en voette kst

(10 spatie s) voette kst wijzig en via Invoeg en Kopte kst en voette kst Klantn 13 juni 1 aam 2013 (10 spatie s) voette kst wijzig en via Invoeg en Kopte kst en voette kst SEMINAR SOLVENCY II 01 02 03 04 05 06 07 08 09 13:00 13:45 Ontvangst 13:45 14:00 Opening 14:00 14:30 Solvency

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

AERZEN Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO AERZEN Corporate Social Responsibility CSR

AERZEN Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO AERZEN Corporate Social Responsibility CSR AERZEN Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO AERZEN Corporate Social Responsibility CSR De Aerzener Maschinenfabrik is gecertificeerd volgens verschillende internationale normen die specifieke eisen

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014 If you have a client logo or other co-branding to include, this should go here. It should never be larger than the Deloitte logo. Waarom kiezen voor een shared services center? Succesfactoren en valkuilen

Nadere informatie

Geleerde lessen Compliance. Utrecht, 19 januari 2017 Mr. Stijn Sarneel MBA CIPP/E. Agenda

Geleerde lessen Compliance. Utrecht, 19 januari 2017 Mr. Stijn Sarneel MBA CIPP/E. Agenda Geleerde lessen Compliance Toegepast op WP 29: Guideline DPO Utrecht, 19 januari 2017 Mr. Stijn Sarneel MBA CIPP/E Agenda Kennismaken met VCO Ontwikkeling van Compliance in NL WP 29 Triggers Lessons learned

Nadere informatie

IPFOS. Bestuurders Conferentie. Scenario planning voor verzekeraars onder solvency II Onno de Vrij, Head of Risk andfraud-sas

IPFOS. Bestuurders Conferentie. Scenario planning voor verzekeraars onder solvency II Onno de Vrij, Head of Risk andfraud-sas IPFOS Bestuurders Conferentie Scenario planning voor verzekeraars onder solvency II Onno de Vrij, Head of Risk andfraud-sas SCENARIO PLANNING DE TOEKOMST VOOR PENSIOENFONDSEN? Onno de Vrij, SAS HET

Nadere informatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Dexia & social media Frank Van ssche, Head of Brand & Project Office, Communicatie Gent, 28/04/2011 Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Quotes Social media isn't (just) about the media,

Nadere informatie

Wat komt er op ons af?

Wat komt er op ons af? BUSINESS ASSURANCE ISO 45001 Wat komt er op ons af? Apply veiligheidsdag Hans Snoeren 25 mei 2016 1 EHS Conversion_01_Introduction_Rev 0 SAFER, SMARTER, GREENER Introductions Planning ontwikkeling ISO

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Press release Statistics Netherlands

Press release Statistics Netherlands Press release PR00-277 8-12-2000 9:30 AM Inflation rate in November levelling out Consumer prices in November were up 3.0% on November last year. The inflation rate is therefore 0.1% lower than last month,

Nadere informatie

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Opbouw presentatie 1. Uitgangspunten veranderingen G2 - > G3 2. Overzicht belangrijkste

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0. Discussie en vragen

Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0. Discussie en vragen Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0 Discussie en vragen Ambition Document 1.0 2.0 Potention Research Parkstad Limburg Energy Transition (PALET 3.0) Basic principles PALET

Nadere informatie

Unit 14: Brand Development & Promotion

Unit 14: Brand Development & Promotion Unit 14: Brand Development & Promotion Complete unit Task 1: Definition about Marketing Communications Kotler: 1 Task 1: Branding Mix: Task 1: Kotler & Armstrong 2012: 2 Task 1: Nieuwe denken anno 2015:

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Infrabel. Setting up a PMO management program in a changing environment. ADM 20 February 2017 Marlene Klompenhouwer Gonda Storms

Infrabel. Setting up a PMO management program in a changing environment. ADM 20 February 2017 Marlene Klompenhouwer Gonda Storms Leadership in Organizational Project Management Infrabel Setting up a PMO management program in a changing environment ADM 20 February 2017 Marlene Klompenhouwer Gonda Storms 1 Agenda The challenge: Need

Nadere informatie

FW: Aigemene verordening gegevensbescherming Bijlage 1 aangepaste versie.docx; Bijlage 2.docx

FW: Aigemene verordening gegevensbescherming Bijlage 1 aangepaste versie.docx; Bijlage 2.docx BRE-JBZ From: Sent: To: Subject: Attachments: Kaai, Geran vrijdag 3 april 2015 16:00 Verweij, Ellen FW: Aigemene verordening gegevensbescherming Bijlage 1 aangepaste versie.docx; Bijlage 2.docx From: [mailto

Nadere informatie

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security IT Security in de industrie, 11 mei 2006 Standards Certification Education & Training Publishing Conferences & Exhibits Bianca Scholten, ISA Netherlands

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Dutch Research Council: women in scientific careers

Dutch Research Council: women in scientific careers Dutch Research Council: women in scientific careers Dr. Wilma van Donselaar Paris 2005 What is NWO? NWO is the Dutch Research Council and consists of 8 councils: Humanities, Social Sciences, Medical Sciences,

Nadere informatie

Future Driven Value Creation 02-12-2013

Future Driven Value Creation 02-12-2013 Future Driven Value Creation 02-12-2013 Programma 16:30 Introductie en toelichting op het thema 17.15 Vraagstelling en individueel bezinnen 17:45 Break en broodjes 18:15 Break out sessies (2 groepen) en

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland verzekerde patiënten Ook als u geen ziektekostenverzekering heeft of in het buitenland verzekerd bent, kunt u voor behandeling terecht

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie