Fruitboomactie Sociale tegemoetkoming mindervaliden Infomoment gas en electriciteit Cup Cake talenten gezocht! ook minder mobiel naar de stembus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fruitboomactie Sociale tegemoetkoming mindervaliden Infomoment gas en electriciteit Cup Cake talenten gezocht! ook minder mobiel naar de stembus"

Transcriptie

1 Fruitboomactie Sociale tegemoetkoming mindervaliden Infomoment gas en electriciteit Cup Cake talenten gezocht! ook minder mobiel naar de stembus Inhuldiging kunstwerk Anglo INFOBLAD Nuttige informatie uitgegeven door het Gemeentebestuur september oktober 2012

2 INHOUDSOPGAVE 05 3 NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD 4 RUIMTELIJKE ORDENING 06 5 MOBILITEIT 5 PERSONEEL 5 MILIEU 10 MINDERVALIDEN BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKING 14 JEUGD 15 SPORT CULTUUR 17 bibliotheek 17 OCMW SOCIAAL HUIS COLOFON Redactieteam: Dirk Adams Stefanie Colpaert Bianca Declerck Henk Heyerick Filip Tant Het gemeentelijke infoblad wordt huis-aan-huis bedeeld in de Gemeente : exemplaren Eerstvolgende uitgave: november december KMO 19 TOERISME 19 INFO EN COMMUNICATIE 23 GEMEENTELIJKE INFORMATIE 24 WACHTDIENSTEN Teksten binnen: Uiterlijk op woensdag 19 september 2012, Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur, Karreweg 13, 9870 T Burgemeester, bevoegd voor informatie Henk Heyerick BOEREN- & STREEKPRODUCTEN- MARKT ZULTE ruim aanbod van lokale landbouwproducten lekkere lokale hapjes en drankjes ponyritjes en animatie voor kinderen Unieke locatie! Ontwerp: Charlotte Vermeersch Coverfoto: Pol De Frene Zondag 16 september uur MOESTUIN KASTEEL VAN OLSENE (toegang via Rijwegstraat) perfect bereikbaar met de fiets (fietsstalling vooraan) Deze markt is een organisatie van het gemeentebestuur van, de Landelijke Verenigingen en de Bedrijfsgilde van Groot- in het kader van Fair Trade. info: BELEVEN IN ZULTE vrijetijdsgids: cultuur, jeugd, toerisme, sport, bibliotheek september - oktober

3 NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD De gemeenteraad kwam in zitting van 21 juni 2012 samen om zich te beraden over de volgende punten: FINANCIEN -- De gemeenteraad stelde de budgetwijzigingen 1 en 2 voor het dienstjaar 2012 vast. -- De gemeentelijke toelagenlijst, die door de gemeenteraad in december 2011 voor het jaar 2012 goedgekeurd werd, werd aangepast. -- Er werd een gunstig advies uitgebracht over de rekening van het dienstjaar 2011 van de kerkfabriek Sint Pieter te. De rekening wordt afgesloten met een batig saldo van ,96 EUR voor exploitatie en een batig saldo voor investeringen van 890,00 EUR. In deze rekening werd een gemeentelijke toelage ingeschreven voor de exploitatiekosten van de eredienst van ,00 EUR, en een buitengewone toelage van 4.609,06 EUR. -- Het aangepast meerjarenplan van het kerkbestuur Sint-Michiel, Cornelius en Ghislenus werd goedgekeurd en er werd akte genomen van de 1 e budgetwijziging De gemeenteraad kende een subsidie toe aan de kerkfabriek ten bedrage van maximum ,00 EUR voor de herstelling van de schilderwerken in de hoofdkerk. OPENBARE WERKEN -- De gemeenteraad besliste om percelen grond aan te kopen, gelegen in het binnengebied tussen de Waalstraat, Oude Waalstraat en Olmenlaan. Men zal deze percelen een bestemming van openbaar nut geven. -- Het verkavelingsontwerp met straattracé werd vastgesteld, het ontwerp betreffende de uit te voeren wegen- en rioleringswerken in het verkavelingsblok gelegen in, Staatsbaan, werd goedgekeurd. -- De gemeenteraad keurde het dossier van Gaselwest betreffende uitbreiden van de openbare verlichting langs het fietspad op lange afstand (langs spoorweg tussen grens van Waregem en de Waalstraat) goed. RUIMTELIJKE ORDENING -- De gemeenteraad keurde de lastvoorwaarden en gunningswijze goed van Gezond en recreatief bewegen in een inspirerend Leiedecor : - lot 1: de levering en plaatsing avonturenparcours; - lot 2: de levering en plaatsing aanlegsteigers en veerboot; - lot 3: de levering van materialen voor aanleg Finse Piste. De opdracht zal worden gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. -- De lastvoorwaarden en gunningswijze voor de werken in de Waalmeers werden goedgekeurd: - het bouwen van de jeugdlokalen lot 6: binnenschrijnwerk; - vernieuwen goten en afvoeren (recreatiezone). DIVERSE AANKOPEN -- De gemeenteraad nam de princiepsbeslissing voor aankopen gericht op de verdere inrichting van de speelterreinen Anglo en De Piste (zitbanken, vuilbakken, ). --3

4 CULTUUR -- De gemeenteraad gaat akkoord met de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de aankoop van een digitale projector voor de Gaston Martenszaal. ALLERLEI -- Het retributiereglement m.b.t. het gebruik van de gemeentelijke elektriciteitskasten werd aangepast. RUIMTELIJKE ORDENING WONINGKWALITEITSNORMEN De Vlaamse Regering heeft beslist om de kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen en kamers aan te passen en uit te breiden. De nieuwe technische verslagen zullen gebruikt worden vanaf 1 januari De bestaande normen worden verduidelijkt en verfijnd. Nieuw is de dakisolatienorm voor zelfstandige woningen en het technisch verslag voor de controle van kamers die bewoond worden door seizoenarbeiders. WONEN IN ZULTE De gemeente organiseert twee maal per jaar een gemeentelijk woonoverleg. Hierop zijn vertegenwoordigers van de sociale huisvestingsmaatschappijen, Wonen Oost-Vlaanderen, het OCMW en de gemeente aanwezig. Tijdens dit Het agentschap Wonen Vlaanderen voert een campagne om die aanpassingen bekend te maken. Naast de publicatie van een artikel in een aantal vak- en verenigingstijdschriften geeft het agentschap een brochure uit over de aangepaste technische verslagen. U vindt ook alle informatie op de website woonoverleg worden actuele thema s in verband met wonen, premies, leegstandsheffing, sociale woonprojecten, e.a. uitvoerig besproken. Een overzicht voor wat betreft de renovatiepremies en de verbeterings- en aanpassingspremies: Renovatiepremie Verbeterings- en aanpassingspremie Aanvragen Toekenningen Weigeringen 13 7 Succesratio 73,47% 84,44% Bedrag uitbetaald aan premies ,00 EUR ,00 EUR Wat de aanvragen voor de verbeterings- en aanpassingspremies betreft, zien we dat deze aanvragen meer en meer stijgen. Vanaf 2007 blijven de aanvragen voor verbeterings- en aanpassingspremies gelijk, maar dat komt omdat toen de renovatiepremie ingevoerd werd. Deze premie is voor grotere werken interessanter, vandaar dat ook de aanvragen voor deze premies in stijgende lijn gaan. Het aantal aanvragen voor de renovatiepremie en de verbeterings- en aanpassingspremies ligt in ruim boven het gemiddelde van de provincie Oost-Vlaanderen! De gemeente heeft meer dan 11,25% sociale koopwoningen ten opzichte van de Vlaamse norm gerealiseerd. Hierdoor scoort 23,3% boven het groeiritme in Vlaanderen (gemiddelde van 10,64%). Bovendien heeft 16 sociale huurappartementen gebouwd, dit komt neer op 16,5% boven het groeiritme in Vlaanderen (gemiddelde van 14,56%). Wonen Oost-Vlaanderen wijst deze goede cijfers toe aan de gemeente en het OCMW, door het uitstekend promoten van de premies en het goed begeleiden van de mensen bij het aanvragen van de premies. Resultaten waar wij vanzelfsprekend fier op mogen zijn! --4

5 MOBILITEIT heraanleg lange dreef Om de leefkwaliteit in de Lange Dreef in te verhogen heeft het gemeentebestuur in 2011 de opdracht heraanleggen Lange Dreef gegund aan aannemer Van Robays. De werken werden gecombineerd met de aanleg van een volwaardig grachtenstelsel, de aanplant van een bomenrij,. allroundphotoservicekurt.be PERSONEEL Een nieuwe cultuurbeleidscoördinator voor! Emmy Tavernier is op 1 augustus 2012 in dienst getreden als cultuurbeleidscoördinator. Ze werkte voorheen bij Toerisme Leiestreek. Emmy is afkomstig uit en zal actief meewerken aan de uitwerking van het lokale cultuurbeleid in! MILIEU FRUITBOOMACTIE 2012 PLANT EEN FRUITBOOM EN PLUK LATER LEKKER VERS FRUIT! De gemeentebesturen van en Deinze en het Milieufront Omer Wattez Leievallei organiseren voor de 15 e keer de boomplantactie. Fruitbomen en bessenstruiken staan centraal in deze actie. De grootste aandacht wordt gevestigd op de aanplant van hoog- en halfstamfruitbomen, omdat deze bomen een hoge landschappelijke waarde hebben. Vooral wanneer ze in het voorjaar in bloesem staan. Hoogstammen bieden meer weerstand tegen allerlei ziektes en plagen. Op ecologisch vlak trekken ze veel insectenetende vogels aan. Nieuw is dat het aanbod voor dit jaar uitgebreid wordt met laagstammen! Wie dus over een kleinere tuin beschikt, kan een laagstam aanplanten en heeft zo toch fruit uit de eigen tuin! Laagstammen dragen sneller vruchten, maar zijn wel meer vatbaar voor ziektes en zijn ook minder sterk. Alle aangeboden bomen zijn streekeigen en oude rassen, wat een historische waarde heeft. Ook kleinfruit als rode bessen en frambozen komen in het aanbod voor. Voor de aanplant van hoogstamfruitbomen kan men subsidies bekomen bij het gemeentebestuur van. Het Vlaamse Gewest biedt eveneens een financiële ondersteuning voor wie een grote boomgaard aanlegt met oude fruitrassen. Meer info over de subsidies van de gemeente verkrijgt u bij de milieuambtenaar Filip Tant, T Voor de subsidies van het Vlaamse Gewest kan u terecht op of T Bestellen? Iedereen kan een infobrochure met bestelbon vinden op U kan het formulier ook krijgen aan het loket van de milieudienst of in de bibliotheek van. Ook dit formulier uit het infoblad is geldig. Ingevulde formulieren kunnen tot 31 oktober 2012 binnengebracht worden op het gemeentehuis, Karreweg 13 in of g d worden naar --5

6 Bestelbon fruitboomactie Bestel vóór 31 oktober 2012! Laagstam Halfstam Hoogstam Struikvorm Vertakking op 1,4 m Vertakking op 2 m Aantal Prijs Totaal Aantal Prijs Totaal Aantal Prijs Totaal PEER 1. Clapp s Favourite 8,00 9,00 13,50 2. William Bon Chrétien 8,00 9,00 13,50 3. Jefkespeer 8,00 9,00 13,50 4. Beurré Hardy 8,00 9,00 13,50 5. Conférence 8,00 9,00 13,50 6. Doyenné du Comice 8,00 9,00 13,50 7. Jeanne d Arc 8,00 9,00 13,50 8. Legipont 8,00 9,00 13,50 9. St. Remy 8,00 9,00 13, Comtesse de Paris 8,00 9,00 13, Beurré Alexander Lucas 8,00 9,00 13,50 APPEL 12. Oogstappel 7,00 9,00 13, James Grieve 7,00 9,00 13, Reine des Reinettes 7,00 9,00 13, Reinette Descardre 7,00 9,00 13, Schone van Boscoop 7,00 9,00 13, Jacques Lebel 7,00 9,00 13, Sterappel 7,00 9,00 13, Trezeke Meyers 7,00 9,00 13, Winterbanana 7,00 9,00 13, Gloster 7,00 9,00 13, Court Pendu 7,00 9,00 13,50 PERZIKEN 23. Amsden 8,00 10,00 16, Vaes Oogst 8,00 10,00 16, Reine des Vergers 8,00 10,00 16, Amsden 8,00 10,00 16, Vaes Oogst 8,00 10,00 16,00 PRUIMEN 28. Reine Claude d Oullins 8,00 9,00 13, Reine Claude d Althan 8,00 9,00 13, Queen Victoria 8,00 9,00 13, Bleu de Belgique 8,00 9,00 13, Anna Späth 8,00 9,00 13, President (Sultan) 8,00 9,00 13, Mirabelle de Nancy 8,00 9,00 13,50 KERSEN 35. Lindekers 9,00 9,00 13, Bigarreau Napoléon 9,00 9,00 13, Hedelfinger 9,00 9,00 13, Noordkriek 9,00 9,00 13,50 DIVERSE 39. Okkernoot (gezaaid) ,50 --6

7 KLEINFRUIT Plantsoen cm Aantal Prijs Totaal FRAMBOZEN 40. Tulameen (rood, herfstframboos) 1, Golden Bliss (wit, herfst-) 1, Autumn Bliss (rood, herfst-) 1,25 TROSBESSEN 43. Jonkheer Van Tets (rood) 1, Blanka (wit) 1, Black Reward (zwart) 1, Josta (kruis. trosb.-kruisbes) 1,25 KRUISBESSEN 47. Pax (rood) 2, Invicta (lichtgroen) 2, Hinnomäki Gül (geel) 2,50 BRAAMBESSEN 50. Loch Ness (doornloos, in pot) 4,00 DIVERSE 51. Japanse wijnbes 5, Kwee (struik) 9, Mispel (struik) 9, Moerbei (struik zwart) 13, Kastanje-steunpalen 1,40 m 4, Kastanje-steunpalen 2 m 5, Bindstrip 0, Boomnet spiraal 75 cm hoogte 0,80 TOTAAL (BTW incl): Betalen? Wie lid is/wordt van MOW (kostprijs: 12 EUR) krijgt 10% korting. Meer info via of T Wenst u een factuur? JA/ NEEN Indien ja, gelieve het te betalen bedrag over te schrijven van zodra u de factuur ontvangen heeft van Milieufront Omer Wattez vzw, Kattestraat 23, 9700 Oudenaarde. Voor facturen onder de 40 EUR worden 5 EUR administratiekosten aangerekend. Dus: factuur afwachten, pas nadien betalen. Indien nee, gelieve dit bedrag vóór 31 oktober 2012 over te schrijven op het rekeningnummer van MOW, Werkgroep Leievallei, 9800 Deinze. Enkel een betaling maakt de bestelling definitief. Afhalen? Afhaling enkel op zaterdag 24 november 2012! Duid aan waar u de afhaling zal doen: Deinze (St.-Martinuskerk) - (Containerpark) Bestellingen < 150 EUR zijn zelf af te halen op de verdeelpunten. Bestellingen > 150 EUR worden in Deinze en gratis aan huis geleverd. Naam: Adres: T: Datum: Handtekening: VU Wim Bracke, Tonnestraat Deinze T

8 Volgende ophaling grof huisvuil: op de dag van de ophaling van restvuil in de week van 8 t.e.m. 12 oktober Meer info? Zie uw afvalkalender! Elektrische oplaadpunten voor auto s en fietsen in De gemeente werd door Eandis geselecteerd voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische wagens en fietsen. Concreet wordt voorgesteld om op het Gaston Martensplein één laadstation met 6 connectoren voor elektrische fietsen en scooters te voorzien en één laadstation voor 2 wagens. Dit is een proefproject in Vlaanderen in samenwerking met de Vlaamse regering en diverse partners rond Elektrische Voertuigen in Actie (EVA). Bedoeling van dit project is om elektrisch rijden te stimuleren en om ondersteuning te bieden aan onderzoekers, ondernemers en overheden in Vlaanderen die elektrisch rijden willen aanpakken. Bedoeling is om in gans Vlaanderen te beschikken over meer dan 220 laadpalen voor elektrische wagens, fietsen of scooters verspreid over 71 laadeilanden op publiek domein tegen eind Dit dossier wordt op donderdag 30 augustus voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring. De gebruiksmodaliteiten zullen dan ook later bekend gemaakt worden. Op woensdagavond 19 september 2012 om uur in zaal Edelweis OC, Kerkstraat 36, zal er over dit thema een infoavond plaatsvinden. Een vertegenwoordiger van de firma Blue Corner zal er een toelichting geven over het project en de elektrische voertuigen en fietsen als ecologisch verantwoord vervoermiddel voor de toekomst. Wenst u een elektrische wagen eens van dichtbij te zien, dan bent u van harte welkom op deze gratis infoavond. Inhuldiging wandelpad Route Te Lake In is een nieuw wandelpad van 2,3 km in lusvorm ingehuldigd. De Route Te Lake kwam tot stand met de steun van Agentschap Natuur en Bos (ANB). Laat u verrassen door dit tot nog toe onbekende maar prachtige stukje natuur in! Big jump sprong ook dit jaar in de Leie als kreet om proper water! Patrick Galle --8

9 Containerpark 20 jaar! Op 7 juli 2012 bestond het containerpark van 20 jaar. In 1992 gestart met in- en uitgang langs de Posthoornstraat langs de spoorweg, momenteel uitgegroeid tot een modern recyclagepark met ingang via de Schachelaar en behouden uitgang langs de Posthoornstraat. Ons containerpark is naast Aalter het enige dat nog gratis is in IVM-gebied, en dit met mooie afvalresultaten: 134 kg/inwoner totale restfractie, waarvan 30 kg/ inwoner grof vuil via grof vuil container op het containerpark. gadget, van organische balpen tot boeken en CD-ROM s over thuiscomposteren, pottelekkers, kindertuinhandschoentjes,... Er werd ook gratis compost aangeboden aan iedere bezoeker. Hier werd gretig op ingegaan. Ook de toezichters, die de drijvende kracht zijn van het containerpark en alles in goede banen leiden, werden door het gemeentebestuur in de bloemetjes gezet. Die dag werden 338 bezoekers geteld. Op jaarbasis zijn dat er zo een Het gemeentebestuur en intercommunale I.V.M. voorzagen die dag voor iedere bezoeker een Infomoment Gas-elektriciteit : Durf vergelijken! Uitgaven voor aardgas en elektriciteit maken een groeiend deel uit van het gezinsbudget. Te veel burgers weten niet hoe, kunnen of durven nog niet de energieleveranciers te vergelijken en over te stappen naar degene die hun behoeften het best bevredigt. Daarom heeft het Ministerie van Economie net voor de winter besloten om een grootscheepse informatiecampagne te voeren in samenwerking met alle geïnteresseerde gemeenten om alle burgers rechtstreeks te helpen met vergelijken en daarna de keuze aan de burger zelf over te laten. Het doel is om in heel België een algemene beweging op gang te brengen, waarbij het voor alle burgers een gewoonte wordt om aanbiedingen van energieleveranciers te vergelijken, zoals zij dat reeds doen met andere dagelijks gebruikte producten. Immers, tot eind december 2012 worden de energieprijzen bevroren, maar vanaf januari 2013 zullen de aardgas- en elektriciteitsprijzen weer vrij zijn. Bovendien heeft de federale regering zich voor september ertoe verbonden dat de Belgische burger kosteloos naar een andere energieleverancier kan overstappen. De burger zal dus geen opzegvergoeding meer moeten betalen. Om dit alles duidelijk aan alle inwoners van te vertalen, organiseert de gemeente een infomoment waarop een team van 2 ambtenaren van de FOD Economie de nodige hulp zal geven om de aanbiedingen van de elektriciteits- en aardgasleveranciers te leren vergelijken. Zij zullen dit doen aan de hand van de simulator van het Vreg. Verschillende elementen worden bij deze vergelijking in aanmerking genomen: prijs, vast/variabel contract, enkelvoudig- of dag-/nachttarief en of de energie al dan niet groen is geproduceerd. Praktisch: Wanneer: maandag 17 september 2012, tussen en uur Wat: info, advies en hulp bij het vergelijken van de aanbiedingen van de elektriciteits- en aardgasleveranciers Waar: in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Karreweg 13, 9870 Meebrengen: de laatste jaarlijkse factuur van uw huidige energieleverancier! Iedereen is welkom! --9

10 MINDERVALIDEN SOCIALE TEGEMOETKOMING AAN MINDERVALIDEN Ondergetekende wonende te 9870 ZULTE, straat, nr Telefoonnummer: verklaart hierbij dat volgende mindervalide persoon deel uitmaakt van zijn/haar gezin: Aantal gezinsleden ten laste: Zijn/haar rekeningnummer: IBAN: BE BIC: VERKLARING HERHAALDE AANVRAAG (aanvinken): o Ik heb in het verleden een attest FOD voor onbepaalde duur ingediend dat beantwoordt aan de gestelde eisen voor het bekomen van de sociale tegemoetkoming en verklaar hierbij dat mijn situatie op 1/1/2012 niet was gewijzigd. BIJ EEN ONJUISTE VERKLARING KAN DEZE TOELAGE TERUGGEVORDERD WORDEN! Nieuwe aanvraag: Voorwaarden om de tegemoetkoming van 35 EURo te bekomen - Een mindervalide persoon maakt deel uit van uw gezin en is minstens 66% invalide of arbeidsongeschikt (66% invalide of 66% erkend RIZIV). Het bewijs wordt geleverd aan de hand van een invaliditeitsattest dat geldig is op 1 januari 2012 (kopie toevoegen aan uw aanvraag!) - Als uitgangspunt geldt de samenstelling van het gezin op 1 januari De gerechtigden moeten op deze datum minstens één jaar (volgens de bevolkingsregisters) in onze gemeente gehuisvest te zijn. - De aanvraag gebeurt vóór 1 november U kan gebruik maken van dit formulier. Bijkomende formulieren zijn ter beschikking bij de dienst Bevolking. Deze tegemoetkoming is niet cumuleerbaar met de tegemoetkoming die reeds verleend wordt aan gezinnen met minstens drie ongehuwde kinderen in leven die deel uitmaken van het gezin. LET OP: de automatische tegemoetkoming aan het gezin/gepensioneerde(n) waarvan de man/gezinshoofd de leeftijd van 65 jaar of de vrouw/gezinshoofd de leeftijd van 60 jaar bereikt heeft, is met ingang van 1 januari 2008 opgeheven. Om in aanmerking te komen voor de sociale tegemoetkoming aan mindervaliden dienen de gepensioneerden dus ook deze schriftelijke aanvraag met attest in te dienen., Handtekening van de aanvrager, --10

11 BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKING LIJST + 90-JARIGEN VOOR SEPTEMBER - OKTOBER 2012 Colpaert Julius 29/09/1910 Bouckaert Angela 25/10/1913 Marijsse Elisabeth 21/09/1915 Verhalle Maria 24/09/1919 Coussement Maria 16/10/1919 De Vriese Raphaël 12/09/1920 Taelman Gentiel 16/09/1920 Van Heuverswyn Germaine 27/09/1920 De Ruyck Julienne 21/10/1920 Colpaert Julien 24/10/1920 Pieters Marie-José 02/09/1921 Arickx Julien 12/09/1921 Putman Magdalena 12/10/1921 Simoens Cyriel 25/10/1921 De Baets Angèle 30/10/1921 Verleye Rachel 26/10/1922 HUWELIJKSJUBILEA VOOR september - oktober 2012 Vernimmen Leon - Van Haeren Christiane 01/09/1962 Moerman Noël - De Ruyck Marie-Thérèse 05/09/1962 Taelman Julien - De Wever Mariette 19/09/1962 Hoste Paul - Voet Brigitte 10/10/1962 Coussement Henri - Bruneel Odette 19/10/1962 D haene Alain - Decroix Cécile 27/10/1962 HARTELIJK GEFELICITEERD! GEVIERDE HUWELIJKSJUBILEA Deze jubilarissen vierden recent hun huwelijksverjaardag: Cnudde Yvette - Moerman Gerard 16/05/1962 Lizin Marie - Beeusaert Romain 7/07/

12 Neirinck Frida - Hellebuyck Sylvère 11/07/1962 Decorte Mariette - Decorte André 12/07/1962 Van Thuyne Frans - Cabbeke Gabriëlla 16/07/1952 Van Calbergh Godfried - Sawitzki Brigitte 23/07/1962 De Winter Emiel - Cras Georgette 25/07/1952 proficiat! Vierden eveneens hun jubileum: Craeye Jacques - Peck Nicole (+ 23/07/2012) 5/07/1962 Dhondt Jacques - Verbeke Liliana 13/07/

13 GEBOORTEN De Raedt Lena 23/04/2012 Decavel Jax 14/05/2012 Lemaitre Guillermo 19/05/2012 Guns Eliza 24/05/2012 Vankersschaever Estelle 26/05/2012 Duda Kasper 31/05/2012 Van Houtte Anna 31/05/2012 Dewin Alessia 01/06/2012 Beernaert Rachelle 04/06/2012 Dentijn Lucas 06/06/2012 Desmet Josse 07/06/2012 Lenie Linus 09/06/2012 De Jans Marie-Luca 11/06/2012 Herman Gilles 12/06/2012 Beeusaert Minne 12/06/2012 Coussens Léon 17/06/2012 Dubois Hanne 22/06/2012 Moerman Elena 22/06/2012 Christiaens Seppe 26/06/2012 Kassmi Abderahman 27/06/2012 Dobbelaere Olivier 28/06/2012 Warreyn Tiebe 08/07/2012 Tjampens Wiep 11/07/2012 Monfils Len 11/07/2012 De Sloover Nona 11/07/2012 Moreels Marthe 14/07/2012 De Ruyter George 15/07/2012 Seyns Feline 16/07/2012 OVERLEDENEN Van Renterghem Jules 13/03/ /01/2012 Baert Alphons 02/09/ /05/2012 Fransoo Liliane 27/07/ /05/2012 Bracke Etienne 18/03/ /05/2012 Naessens Julien 20/10/ /06/2012 Merlier André 08/12/ /06/2012 Gilbert Jerome 30/04/ /06/2012 Tant Paul 04/06/ /06/2012 Van den Berghe Etienne 13/10/ /06/2012 Vervaeck Yolande 24/06/ /06/2012 Van Den Bossche Marcel 24/12/ /06/2012 Demeulemeester Eugeen 23/10/ /06/2012 Ostyn Suzanna 06/01/ /06/2012 De Meulemeester Jean 08/03/ /06/2012 De Cuyper Nelly 08/10/ /06/2012 Cozyns Luc 04/08/ /07/2012 Brokken Odette 24/06/ /07/2012 Verbeke Gilbert 18/05/ /07/2012 De Waele Bernice 28/09/ /07/2012 Demeulemeester Juliette 10/12/ /07/2012 Peck Nicole 13/05/ /07/2012 Bij de aangifte van een geboorte, huwelijk, jubileum of overlijden, kan u beslissen om dit niet te laten publiceren in het infoblad van de gemeente. Dit moet u dan schriftelijk vermelden bij de aangifte. --13

14 JEUGD Steun aan Zultse jongeren voor projecten in ontwikkelingslanden Elk jaar trekken verschillende Zultse jongeren naar ontwikkelingslanden om er mee te werken aan uiteenlopende projecten met een sociaal karakter. Jongeren die hebben deelgenomen aan een internationaal project, wat de nodige financiële gevolgen met zich meebrengt, kunnen hiervoor een deel terugbetaald krijgen door het gemeentebestuur. Onder internationaal project wordt verstaan een project met een internationaal sociaal of liefdadig doel. Deze toelage is dus bedoeld om de reiskosten van de jongeren in kwestie wat draaglijker te maken. Daarnaast kan er via de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) ook een toelage aangevraagd worden voor steun aan deze projecten op zich. Voor meer informatie omtrent deze toelagen kan u op de gemeentelijke jeugddienst terecht. Fiscale attesten De gemaakte kosten voor deelname aan de speelpleinwerking, sportkampen of kinderopvang voor kinderen tot 12 jaar kunnen ingebracht worden als vermindering van het belastbaar inkomen. Het fiscaal attest wordt naar de ouders opgestuurd in het voorjaar van De gemaakte kosten voor deelname aan de zomerkampen van de jeugdverenigingen kunnen eveneens fiscaal ingebracht worden. Voor een fiscaal attest voor deze kampen, kan u zich wenden tot de leiding van de jeugdvereniging waarmee uw kind op kamp is geweest. Nieuwe speelterreinen De piste allroundphotoservicekurt.be Roefeldag 2012 Anglo allroundphotoservicekurt.be --14

15 Terugblik op een drukke zomervakantie in Vakantie! Voor de kinderen en jongeren is er dan heel wat te doen in onze gemeente. Speelpleinwerking, sportkampen, een verblijf in Snipper of Pluto. Er was geen tijd om zich te vervelen! Ook onze jeugdverenigingen trokken massaal op kamp (Houffalize, Olmen, Moorslede, Bierbeek, Wellin, Essen, Laforêt, Dohan en Langdorp). De gemeente stond in voor het vervoer van tenten en materiaal naar deze kampplaatsen! Foto s Pol De Frene SPORT HULDIGING NICOLAS VLEESHOUWERS is een wereldkampioen rijker! Wie een beetje sportminded is, zal wellicht gehoord hebben dat Olsenaar Nicolas Vleeshouwers en zijn turnpartner Laure De Pryck uit Zwalm op 18 april 2012 de wereldkampioenstitel Acrobatische Gymnastiek in Orlando in de wacht hebben gesleept. Beide jonge gymnasten werden voor deze prachtprestatie nogmaals in de bloemetjes gezet! HULDIGING KAMPIOENEN SPORTPLOEGEN Naar jaarlijkse gewoonte werden de Zultse sportploegen, die afgelopen sportseizoen één of andere kampioenstitel in de wacht hebben gesleept, gehuldigd. Net zoals vorig jaar was de Zultse voetbalvereniging Jong van de partij vermits de gewestelijke U19 (reeks B) dit jaar in de prijzen viel. Ook de reserven (R2F) van KME hebben het afgelopen sportjaar, voor de derde maal op een rij, de kampioenstitel in de wacht mogen slepen. Tot slot werd de eerste ploeg van Volleybalclub Kuros Heren deze avond in de bloemetjes gezet omdat zij zich de beste volleybalploeg in hun klassement mochten noemen. U19 Jong Reserven KME Kuros Heren --15

16 CULTUUR Top of the Bill Top of the Bill streek dit jaar opnieuw neer in de Gaston Martenszaal. De sprankelende theatervoorstelling van de Zultse en Kruishoutemse jeugd, leerlingen van woordleraar Brecht Vanmeirhaeghe, speelde twee keer voor een barstensvolle zaal. Het publiek was nadien laaiend enthousiast over de frisse mix van komische sketches, meeslepend theater en poëtische hoogstandjes. Op naar Top of the Bill 2013! Vlaanderen Feest De Valse Teefjes gaven het beste van zichzelf op Vlaanderen Feest! Tentoonstelling Leenknegt De duotentoonstelling Leenknegt en Leenknegt was een groot succes. U kon er genieten van prachtige glassculpturen! allroundphotoservicekurt.be Roger Raveel krijgt een lied De gemeente schonk Raveel ter gelegenheid van zijn 91e verjaardag het lied De definitie van geluk van naar Berlaen. Pol De Frene --16

17 Getuigenissen WOI We wensen iedereen die reeds zijn verhaal over WO I doorgaf langs deze weg te danken. Alle info wordt verwerkt en gebundeld zodat dit erfgoed nooit verloren gaat. Wie nog een anekdote heeft, een familieverhaal,. Alle info blijft welkom op de cultuurdienst, Karreweg 13,, T bibliotheek Fundels NIEUW!!! Vanaf nu kunnen kinderen van 3 tot 7 jaar Fundels lezen en lenen in de bibliotheek. Fundels een samenvoeging van bundels en fun zijn interactieve prentenboeken: dankzij een chip in het boek en een speciale reader om aan te sluiten op de pc, kan de kleuter het prentenboek met video, gesproken tekst, geluidseffecten en muziek bekijken en beluisteren. Naast de animatie bevat het prentenboek leuke activiteiten, zoals spelletjes en oefeningen voor kinderen. Een Fundel-rugzakje (met prentenboek en reader ) kan je gratis lenen voor 3 weken. Verlengen en reserveren is mogelijk. OCMW SOCIAAL HUIS Vormingsavond Zindelijk worden In het kader van onze samenwerking met het Meldpunt Kinderopvang nodigt de dienst onthaalouders van het OCMW u graag uit voor een vormingsavond. Het thema van deze avond is: zindelijk worden. Trainen kan dat? Hoe verloopt het? Is het haalbaar voor iedereen om zindelijk te zijn vooraleer naar school te gaan op 2,5 jaar? Christiane Schollaert van VOKIZO zal ons praktische tips meegeven om de peuter te helpen. Deze avond gaat door op dinsdag 11 september 2012 om uur in de gebouwen van de buitenschoolse Go Fit! Gezond eten en veel sporten is belangrijk, dat is ondertussen wel duidelijk! Maar aan de kostprijs wordt nooit gedacht Daarom biedt het OCMW, na sociaal onderzoek, een korting aan op het aanbod van de gemeentelijke sportlessen! opvang Snipper, Oliebergstraat 49 in. Parkeren kan op de parking in de Kreupelstraat. Graag een seintje indien je deze avond wil bijwonen! Voor verdere vragen kan u steeds terecht bij de dienstverantwoordelijken, OCMW-, Staatsbaan 148,, T , F Nancy Deleersnyder is bereikbaar op maandag tot uur en dinsdag van 8.00 tot uur. U kan Evy De Volder bereiken op vrijdag van tot uur. U komt meer te weten op het infomoment hierover: Wat: infomoment door sportdienst, er wordt een gezond drankje en hapje aangeboden! Wanneer: woensdag 12 september 2012 om uur Waar: Raadzaal OCMW, Staatsbaan 148, Voor wie: OCMW-cliënteel Voor meer info kan je terecht bij Sophie Demey, T

18 Studietoelage Het OCMW helpt graag bij uw aanvraag! voor wie is de toelage? - School- en studietoelagen zijn er voor bijna alle onderwijsniveaus: naast de toelagen voor leerlingen in het voltijds secundair onderwijs en studenten in het hoger onderwijs, bestaan er nu ook toelagen voor kleuters en leerlingen in het lager onderwijs en voor leerlingen in het deeltijds secundair onderwijs en in de leertijd bij Syntra. - De inkomensgrenzen zijn gelijk voor alle onderwijsniveaus. - Één op vier leerlingen/studenten komt in aanmerking. - De aanvraagprocedure is eenvoudig en kan digitaal gebeuren. Hoe hoog is de toelage? - Kleuters krijgen een vast bedrag van 87,33 euro. - Een schooltoelage voor lager onderwijs bedraagt 98,25 tot 196,49 euro. - Voor het voltijds secundair onderwijs varieert de toelage van 122,36 euro tot 2.928,89 euro. - Voor het deeltijds leerplichtonderwijs varieert de toelage van 102,93 euro tot 428,85 euro. - Voor het hoger onderwijs varieert de toelage van 240,16 euro tot 5.003,89 euro. U kan de school- en studietoelage aanvragen vanaf 1 augustus 2012 tot en met 1 juni Hulp nodig bij het indienen van uw aanvraag? - Op kan u een aanvraagformulier downloaden. U vindt er ook bijkomende info. - U kan ook bellen naar 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid. - U kan eveneens terecht bij het OCMW voor gratis hulp. Dirk Goeminne en Dominique Laquiere helpen u graag verder bij het invullen van uw aanvragen. U kan hen bereiken via en Een job dicht bij huis? Het OCMW van is op zoek naar gemotiveerde poetshulpen die bij Zultse inwoners een handje willen helpen in hun huishouden. Uw werk en inzet worden beloond met een vaste werkregeling, een aantrekkelijk loon en werkzekerheid. Heeft u interesse om ons team van 50 huishulpen te komen versterken? Neem dan contact op met Veerle Van Steenberghe, of T KMO ACTIE MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL 2012 Bij 120 handelaars werden iets meer dan spaarkaarten ingezameld. Uit de ingezamelde spaarkaarten werden 18 winnaars geloot. Zij werden persoonlijk verwittigd en kregen hun prijs overhandigd tijdens de 11-juliviering. Proficiat aan alle deelnemers en bedankt aan alle deelnemende handelaars voor hun enthousiaste medewerking! --18

19 TOERISME WEEK VAN DE SMAAK: Cup cake talenten gezocht Van 15 tot 25 november vindt de 6 e editie van de Week van de Smaak plaats. Men kan zich dan in heel Vlaanderen laten onderdompelen in de rijke eet- en smaakcultuur. In wordt voor de gelegenheid op zaterdag 17 november 2012 een cup cake workshop en wedstrijd georganiseerd. We roepen iedereen met een (niet-professionele) passie voor het bakken op om deel te nemen. De cup cakes zelf moeten thuis gebakken worden (dus niet industrieel en niet op professionele basis) en worden dan onder begeleiding van Ellen Lammens, winnares van het vtm-bakprogramma, afgewerkt en versierd. Mis deze unieke kans niet en schrijf u vóór vrijdag 14 september in bij de dienst Toerisme via of T Zowel kinderen (onder begeleiding van een volwassene) als volwassenen kunnen deelnemen. INFO EN COMMUNICATIE De gemeente wenst aan te werven: Administratief medewerker (M/V) Dienst: burgerzaken (C-niveau) Voltijds contract voor onbepaalde duur Poetsvrouw of -man Dienst: interne zaken (E-niveau) Deeltijds vervangingscontract en aanleg wervingsreserve met oog op contract voor onbepaalde duur Administratief medewerker (M/V) Dienst: uitleen materialen (C-niveau) Deeltijds vervangingscontract voor onbepaalde duur Aanbod: - een boeiende functie in een dynamische omgeving - maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, opbouw tweede pensioenpijler en fietsvergoeding Aanwervingsvoorwaarden: - slagen voor een aanwervingsexamen Meer informatie over deze functies kan verkregen worden bij Anja Rogiers, Sollicitaties vóór 12 september 2012 bij college van burgemeester en schepenen, Karreweg 13, 9870 (tegen ontvangstbewijs of per aangetekende brief). --19

20 dossier Verkiezingen 2012 Op 14 oktober 2012 gaan we met zijn allen naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad en provincieraad te kiezen. Wellicht hebt u vragen over het verkiezingsgebeuren. Mag ik stemmen? Voor wie kan ik stemmen? Hoe geef ik een volmacht en wat heb ik nodig? Welke regels gelden?... Voor alle informatie over de verkiezingen kunt u terecht op de officiële verkiezingswebsite van de Vlaamse Overheid. Heeft u nog andere vragen, dan kunt u een sturen naar of gratis bellen naar 1700, het nummer van de Vlaamse overheid. Kandidaten en uitslagen Vanaf 25 september 2012 publiceert alle definitieve kandidatenlijsten. Zo weet u zeker wie kandidaat is voor de gemeenteraad of provincieraad, voor welke partij en op welke plaats. Op 14 oktober 2012, de verkiezingsdag, is dé website voor de officiële uitslagen. De site geeft onmiddellijk de tussentijdse resultaten door. De website vernieuwt ook voortdurend. U ziet dus de uitslag letterlijk evolueren. U vindt er het aantal stemmen, het percentage stemmen dat een partij behaalt, de voorkeurstemmen van de kandidaten en projecties van de zetelverdeling, zowel in cijfers als aan de hand van een landkaart. Eenmaal alle resultaten definitief zijn, weet u ook meteen wie verkozen is. Alle uitslagen zijn ook op uw smartphone te volgen via de mobiele website: m.vlaanderenkiest.be. Het is belangrijk dat iedereen in staat is zijn/haar stem uit te brengen! Heeft u mobiliteitsproblemen om tot bij het stemlokaal te geraken? Contacteer dan Stefanie Colpaert, T , dan zoeken we samen met u naar een mogelijke oplossing! Geldig stemmen U kan slechts in volgende gevallen geldig stemmen, namelijk door het uitbrengen van: 1. één lijststem, als u akkoord gaat met de volgorde van de kandidaten op die lijst; 2. één of meerdere naamstemmen op dezelfde lijst of een combinatie van één of meerdere naamstemmen met een lijststem op dezelfde lijst, in dat geval wenst u een wijziging aan te brengen in de volgorde van de kandidaten. Om geldig te stemmen moet u in ieder geval binnen één lijst stemmen en mag u geen naam of herkenbaar teken op uw stembiljet aanbrengen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen tellen niet mee bij de verdeling van de zetels. Het is dus niet zo dat deze stemmen naar de meerderheid gaan. --20

Marc Devlieger, gemeenteraadslid TOEKENNEN VAN TOELAGEN VOOR SOCIALE TEGEMOETKOMING AAN GROTE GEZINNEN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP

Marc Devlieger, gemeenteraadslid TOEKENNEN VAN TOELAGEN VOOR SOCIALE TEGEMOETKOMING AAN GROTE GEZINNEN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Philippe Van Steenberghe, gemeenteraadslid Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) 1/5 FORMULIER ACD/12 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de

Nadere informatie

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) FORMULIER AB/19 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de gemeente.....,

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

Plant een fruitboom en pluk later lekker vers fruit!

Plant een fruitboom en pluk later lekker vers fruit! FRUITBOOMACTIE Milieufront Omer Wattez V.Z.W. Werkgroep Leievallei i.s.m. de gemeentebesturen van Deinze & Zulte Plant een fruitboom en pluk later lekker vers fruit! Info-brochure gratis mee te nemen 1

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, HET WAALS PARLEMENT EN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 7 JUNI 2009

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, HET WAALS PARLEMENT EN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 7 JUNI 2009 FORMULIER CEG/9bis Bijlage(n) : - een attest HET WAALS PARLEMENT EN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Ik, ondergetekende... (naam en voornaam), geboren op..., wonende

Nadere informatie

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 01 januari 2017 Dit betreft een aanvraag voor: Dossiernummer Kind en Gezin : oprichting nieuw initiatief... uitbreiding capaciteit

Nadere informatie

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 20 november 2013 Dit betreft een aanvraag voor: Dossiernummer Kind en Gezin : oprichting nieuw initiatief... uitbreiding capaciteit

Nadere informatie

Subsidiedossier Dakisolatie

Subsidiedossier Dakisolatie Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor erkende sportclubs in Vleteren

Aanvraag van een subsidie voor erkende sportclubs in Vleteren Aanvraag van een subsidie voor erkende sportclubs in Vleteren Gemeentebestuur Vleteren Dienst jeugd en sport Veurnestraat 4 8640 Vleteren 057/400 901 Jeugd_sport@vleteren.be www.vleteren.be Ontvangstdatum:

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Subsidiedossier dakisolatie

Subsidiedossier dakisolatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document GEMEENTELIJK

Nadere informatie

Plant een fruitboom en pluk later lekker vers fruit!

Plant een fruitboom en pluk later lekker vers fruit! FRUITBOOMACTIE Milieufront Omer Wattez Leievallei i.s.m. de gemeentebesturen van Deinze & Zulte Plant een fruitboom en pluk later lekker vers fruit! Info-brochure gratis mee te nemen 1 BOOMPLANTACTIE 2014

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een jongerenproject

Aanvraag tot ondersteuning van een jongerenproject Aanvraag tot ondersteuning van een jongerenproject DIS/EOJ/22/01/2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 Internationalesamenwerking@waregem.be www.waregem.be

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011 BB2011/01 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011 BB2011/01 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Frederic

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Stedelijke aankooppremie

Stedelijke aankooppremie Stedelijke aankooppremie STED-AAN-25-1-2010 Stedenbouw Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 12 86 F 056 62 12 79 stedenbouw@waregem.be www.waregem.be Openingstijden Voormiddag: Van maandag tot vrijdag

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

school- en studietoelagen Vlaanderen is onderwijs Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterschool).

school- en studietoelagen Vlaanderen is onderwijs Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterschool). Vlaanderen is onderwijs school- en studietoelagen Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterschool). Gaat je kind naar school? Vraag dan een school- of studietoelage aan de Vlaamse overheid. Dat kan al vanaf

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie zonneboiler

Aanvraagformulier premie zonneboiler Aanvraagformulier premie zonneboiler De gemeenteraad van 31 januari 2013 heeft de uitdoving van deze premie goedgekeurd. Alleen aanvragen tot en met 5 april 2013 met stavingsfacturen met facturatiedatum

Nadere informatie

school- en studietoelagen Nieuw eenvoudig aanvraagformulier Vlaanderen is onderwijs

school- en studietoelagen Nieuw eenvoudig aanvraagformulier Vlaanderen is onderwijs Vlaanderen is onderwijs school- en studietoelagen Nieuw eenvoudig aanvraagformulier Gaat je kind naar school? Vraag dan een school- of studietoelage aan de Vlaamse overheid. Dat kan al vanaf de kleuterschool

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie Aanvraagformulier premie Grote Baan 112 3530 Houthalen-Helchteren t 011 60 05 11 f 011 60 05 01 Premie zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit (fotovoltaïsche zonne-installatie) 1. Aanvrager

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK

DOSSIER HET HUWELIJK DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand 2013 Wie elkaar waarachtig liefhebben voelen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

2 schepen D. Vermoortel

2 schepen D. Vermoortel DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 2 schepen D. Vermoortel Dienst informatiedienst Volgnummer dossier Onderwerp Opheffen en hervaststellen van het reglement inzake

Nadere informatie

INFOBLAD. Inspraakmoment verkeersleefbaarheidsplan, p. 3. Bevraging heraanleg Machelenstraat, p. 4. Sociale tegemoetkoming aan mindervaliden, p.

INFOBLAD. Inspraakmoment verkeersleefbaarheidsplan, p. 3. Bevraging heraanleg Machelenstraat, p. 4. Sociale tegemoetkoming aan mindervaliden, p. Inspraakmoment verkeersleefbaarheidsplan, p. 3 Bevraging heraanleg straat, p. 4 Sociale tegemoetkoming aan mindervaliden, p. 8 Oproep kandidaten gemachtigde opzichter, p. 17 Nieuwjaarsreceptie Zultse Inwoners

Nadere informatie

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleidsters of de coördinator.

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleidsters of de coördinator. Inschrijvingsfiche buitenschoolse kinderopvang Houtekind Geachte ouders Hartelijk dank voor uw inschrijving in onze buitenschoolse kinderopvang. Om administratief in orde te zijn vragen wij u vriendelijk

Nadere informatie

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraagdatum:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

BELEVEN IN ZULTE. Zulte wandelt

BELEVEN IN ZULTE. Zulte wandelt Zulte wandelt Zulte Wandelt maandag 11 november 2013 start tussen 10.00 en 15.30 uur 1,50 euro; 1,10 euro voor Aktiva-leden Ontmoetingscentrum Olsene sportdienst@zulte.be BELEVEN IN ZULTE vrijetijdsgids:

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van woensdag, 15 december 2010 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. SOCIALE DIENST 1.1. GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT AKTENEMING De raad voor

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het werkjaar 2014. Informatie en richtlijnen bij het aanvragen van subsidies. I. Algemene informatie bij de subsidielijn

Aanvraagformulier voor het werkjaar 2014. Informatie en richtlijnen bij het aanvragen van subsidies. I. Algemene informatie bij de subsidielijn Gemeente Tervuren Aanvraag tot subsidies voor rugzakprojecten voor jongeren d.w.z. initiatieven waarbij een jongere zich in een ontwikkelingsland inzet voor een ontwikkelingsproject Aanvraagformulier voor

Nadere informatie

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleiders of de coördinator.

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleiders of de coördinator. Inschrijvingsfiche buitenschoolse kinderopvang Houtekind Geachte ouders Hartelijk dank voor uw inschrijving in onze buitenschoolse kinderopvang. Om administratief in orde te zijn vragen wij u vriendelijk

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2016 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2016-2017 HERFSTVAKANTIE maandag 31 november tot vrijdag 4 november 2016 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

(aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 9 september 2004, gewijzigd bij besluiten in zitting van 15 januari 2009)

(aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 9 september 2004, gewijzigd bij besluiten in zitting van 15 januari 2009) OOSTROZEBEKE Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke aankooppremie voor woningen (aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 9 september 2004, gewijzigd bij besluiten in zitting van

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Datum indiening:............ AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Dit formulier volledig en leesbaar invullen, ondertekenen en terugsturen naar Gemeentebestuur Olen, dienst leefomgeving, Dorp

Nadere informatie

Nationale Boomgaardenstichting v.z.w. Betreft: aanvraag subsidie hoogstamfruitbomen

Nationale Boomgaardenstichting v.z.w. Betreft: aanvraag subsidie hoogstamfruitbomen Nationale Boomgaardenstichting v.z.w. Vereniging voor pomologie, boomgaard - en landschapsbeheer Leopold-III-straat 8 3724 Vliermaal, tel.: 012/39 11 88; fax: 012/74 74 38 E-mail: info@boomgaardenstichting.be

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 van de gemeente het Bildt, dan moet u de volgende 10

Nadere informatie

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :...

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :... Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie Gemeente Beveren Stationsstraat 2 9120 BEVEREN Dienstjaar 2013 Tel : 03 750 16 78 Fax : 03 750 15 23 e-mail : socialezaken@beveren.be

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

Voorstel van bijzonder decreet. houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest

Voorstel van bijzonder decreet. houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest ingediend op 471 (2014-2015) Nr. 1 16 september 2015 (2014-2015) Voorstel van bijzonder decreet van Wouter Vanbesien houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest Dit voorstel van

Nadere informatie

GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTPARLEMENTEN

GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTPARLEMENTEN BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be Februari 2009 GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE GEMEENSCHAPS-

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

AANSTELLINGS- EN TEWERKSTELLINGSPRINCIPES JOBSTUDENTEN

AANSTELLINGS- EN TEWERKSTELLINGSPRINCIPES JOBSTUDENTEN AANSTELLINGS- EN TEWERKSTELLINGSPRINCIPES JOBSTUDENTEN Vastgesteld in het college van Nevele in zitting van 1 februari 2016 Vastgesteld in de raad van OCMW Nevele in zitting van 9 februari 2016 De aanstellingsvoorwaarden

Nadere informatie

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten!

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten! 1 september 2016 In dit bundeltje kan u volgende invulblaadjes vinden die terug in ons bezit moeten komen: 1. Voorwoord + aanpassingstabel gegevens van het kind 2. In te vullen :Ontvangstbewijs schoolreglement

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR GEMEENTELIJKE RENOVATIEPREM MIE

AANVRAAGFORMULIER VOOR GEMEENTELIJKE RENOVATIEPREM MIE AANVRAAGFORMULIER VOOR GEMEENTELIJKE RENOVATIEPREM MIE Ontvangstdatum Dossiernummer Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs bij de dienst Ruimtelijke Ordening Milieu of aangetekend

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Klein-en groter fruit

Klein-en groter fruit Klein-en groter fruit In de moestuin Gevorderdencursus dl 3 TT Boxtel Volkstuinvereniging Ceres 2013-2014 Plaats van fruit in de tuin Vaste plek Zonnig Als haag tussen tuinen Als afscheiding tussen tuindelen

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik,13-09-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Gegevens Naam van de aanvrager:. Adres van de aanvrager: Telefoon thuis: Telefoon overdag: GSM: Rekeningnummer: Bent u eigenaar of huurder van het gebouw

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

GEMEENTE STEENOKKERZEEL

GEMEENTE STEENOKKERZEEL Dossiernummer: AANVRAAG TOT HET KOPEN VAN EEN GEMEENTELIJKE KAVEL Ingevolge uw aanvraag vindt u hierbij als bijlage de documenten die door u dienen ingevuld te worden. Wij vestigen er de aandacht op dat

Nadere informatie

WIJZIGEN VASTSTELLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD

WIJZIGEN VASTSTELLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 JANUARI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Ward Baeten, voorzitter Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël

Nadere informatie

Deze account maak je nu best al aan, zodat je meteen kan inschrijven op 1 juni.

Deze account maak je nu best al aan, zodat je meteen kan inschrijven op 1 juni. Beste leerling, Beste ouder, Vorig schooljaar zijn we gestart met het online (her)inschrijven. Om dit ook nu weer vlot te laten verlopen vragen we nu reeds je aandacht voor de procedure. De online inschrijvingen

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

Inschrijvingsaanvraag

Inschrijvingsaanvraag Consulaat-generaal van het Koninkrijk België Madrid Paseo de la Castellana 18-6 28046 Madrid Tel. 00.34.915.776.300 E-mail: madrid@diplobel.fed.be Website: http://spain.diplomatie.belgium.be Inschrijvingsaanvraag

Nadere informatie

In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. Huisvestingsdienst, E.Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. Huisvestingsdienst, E.Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS OOSTROZEBEKE Aanvraagformulier tot het bekomen van een premie voor ALTERNATIEVE ENERGIE (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 14 oktober 2010) In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke,

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie

Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie Artikel 1: Met ingang van 1 januari 2010 en binnen de perken van het begrotingskrediet zal de gemeente Affligem onder de hiernavolgende voorwaarden een mantelzorgpremie

Nadere informatie

Stedelijke nieuwbouwpremie

Stedelijke nieuwbouwpremie Stedelijke nieuwbouwpremie STED/NIEUW/7/01/2010 Stedenbouw Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 12 86 F 056 62 12 79 stedenbouw@waregem.be www.waregem.be Openingstijden Voormiddag: Van maandag tot vrijdag

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden DIS/AOPZ/18-06-2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 internationalesamenwerking@waregem.be

Nadere informatie

AANVRAAG VAN TOELAGE VOOR DE AANLEG VAN EEN GROENDAK

AANVRAAG VAN TOELAGE VOOR DE AANLEG VAN EEN GROENDAK AANVRAAG VAN TOELAGE VOOR DE AANLEG VAN EEN GROENDAK Indien het een huurwoning betreft moet de eigenaar deze aanvraag mee ondertekenen. Indien er meerdere eigenaars zijn, moeten alle eigenaars deze aanvraag

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-151127 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraag:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de renovatie

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN Dit inschrijvingsformulier moet uiterlijk op 31 augustus2016 worden ingediend bij het Infopunt Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1 bus 1 8301 Knokke-Heist TEL 050 530 900 E-MAIL SOCIAALHUIS@KNOKKE-HEIST.BE

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie