Fruitboomactie Sociale tegemoetkoming mindervaliden Infomoment gas en electriciteit Cup Cake talenten gezocht! ook minder mobiel naar de stembus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fruitboomactie Sociale tegemoetkoming mindervaliden Infomoment gas en electriciteit Cup Cake talenten gezocht! ook minder mobiel naar de stembus"

Transcriptie

1 Fruitboomactie Sociale tegemoetkoming mindervaliden Infomoment gas en electriciteit Cup Cake talenten gezocht! ook minder mobiel naar de stembus Inhuldiging kunstwerk Anglo INFOBLAD Nuttige informatie uitgegeven door het Gemeentebestuur september oktober 2012

2 INHOUDSOPGAVE 05 3 NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD 4 RUIMTELIJKE ORDENING 06 5 MOBILITEIT 5 PERSONEEL 5 MILIEU 10 MINDERVALIDEN BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKING 14 JEUGD 15 SPORT CULTUUR 17 bibliotheek 17 OCMW SOCIAAL HUIS COLOFON Redactieteam: Dirk Adams Stefanie Colpaert Bianca Declerck Henk Heyerick Filip Tant Het gemeentelijke infoblad wordt huis-aan-huis bedeeld in de Gemeente : exemplaren Eerstvolgende uitgave: november december KMO 19 TOERISME 19 INFO EN COMMUNICATIE 23 GEMEENTELIJKE INFORMATIE 24 WACHTDIENSTEN Teksten binnen: Uiterlijk op woensdag 19 september 2012, Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur, Karreweg 13, 9870 T Burgemeester, bevoegd voor informatie Henk Heyerick BOEREN- & STREEKPRODUCTEN- MARKT ZULTE ruim aanbod van lokale landbouwproducten lekkere lokale hapjes en drankjes ponyritjes en animatie voor kinderen Unieke locatie! Ontwerp: Charlotte Vermeersch Coverfoto: Pol De Frene Zondag 16 september uur MOESTUIN KASTEEL VAN OLSENE (toegang via Rijwegstraat) perfect bereikbaar met de fiets (fietsstalling vooraan) Deze markt is een organisatie van het gemeentebestuur van, de Landelijke Verenigingen en de Bedrijfsgilde van Groot- in het kader van Fair Trade. info: BELEVEN IN ZULTE vrijetijdsgids: cultuur, jeugd, toerisme, sport, bibliotheek september - oktober

3 NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD De gemeenteraad kwam in zitting van 21 juni 2012 samen om zich te beraden over de volgende punten: FINANCIEN -- De gemeenteraad stelde de budgetwijzigingen 1 en 2 voor het dienstjaar 2012 vast. -- De gemeentelijke toelagenlijst, die door de gemeenteraad in december 2011 voor het jaar 2012 goedgekeurd werd, werd aangepast. -- Er werd een gunstig advies uitgebracht over de rekening van het dienstjaar 2011 van de kerkfabriek Sint Pieter te. De rekening wordt afgesloten met een batig saldo van ,96 EUR voor exploitatie en een batig saldo voor investeringen van 890,00 EUR. In deze rekening werd een gemeentelijke toelage ingeschreven voor de exploitatiekosten van de eredienst van ,00 EUR, en een buitengewone toelage van 4.609,06 EUR. -- Het aangepast meerjarenplan van het kerkbestuur Sint-Michiel, Cornelius en Ghislenus werd goedgekeurd en er werd akte genomen van de 1 e budgetwijziging De gemeenteraad kende een subsidie toe aan de kerkfabriek ten bedrage van maximum ,00 EUR voor de herstelling van de schilderwerken in de hoofdkerk. OPENBARE WERKEN -- De gemeenteraad besliste om percelen grond aan te kopen, gelegen in het binnengebied tussen de Waalstraat, Oude Waalstraat en Olmenlaan. Men zal deze percelen een bestemming van openbaar nut geven. -- Het verkavelingsontwerp met straattracé werd vastgesteld, het ontwerp betreffende de uit te voeren wegen- en rioleringswerken in het verkavelingsblok gelegen in, Staatsbaan, werd goedgekeurd. -- De gemeenteraad keurde het dossier van Gaselwest betreffende uitbreiden van de openbare verlichting langs het fietspad op lange afstand (langs spoorweg tussen grens van Waregem en de Waalstraat) goed. RUIMTELIJKE ORDENING -- De gemeenteraad keurde de lastvoorwaarden en gunningswijze goed van Gezond en recreatief bewegen in een inspirerend Leiedecor : - lot 1: de levering en plaatsing avonturenparcours; - lot 2: de levering en plaatsing aanlegsteigers en veerboot; - lot 3: de levering van materialen voor aanleg Finse Piste. De opdracht zal worden gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. -- De lastvoorwaarden en gunningswijze voor de werken in de Waalmeers werden goedgekeurd: - het bouwen van de jeugdlokalen lot 6: binnenschrijnwerk; - vernieuwen goten en afvoeren (recreatiezone). DIVERSE AANKOPEN -- De gemeenteraad nam de princiepsbeslissing voor aankopen gericht op de verdere inrichting van de speelterreinen Anglo en De Piste (zitbanken, vuilbakken, ). --3

4 CULTUUR -- De gemeenteraad gaat akkoord met de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de aankoop van een digitale projector voor de Gaston Martenszaal. ALLERLEI -- Het retributiereglement m.b.t. het gebruik van de gemeentelijke elektriciteitskasten werd aangepast. RUIMTELIJKE ORDENING WONINGKWALITEITSNORMEN De Vlaamse Regering heeft beslist om de kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen en kamers aan te passen en uit te breiden. De nieuwe technische verslagen zullen gebruikt worden vanaf 1 januari De bestaande normen worden verduidelijkt en verfijnd. Nieuw is de dakisolatienorm voor zelfstandige woningen en het technisch verslag voor de controle van kamers die bewoond worden door seizoenarbeiders. WONEN IN ZULTE De gemeente organiseert twee maal per jaar een gemeentelijk woonoverleg. Hierop zijn vertegenwoordigers van de sociale huisvestingsmaatschappijen, Wonen Oost-Vlaanderen, het OCMW en de gemeente aanwezig. Tijdens dit Het agentschap Wonen Vlaanderen voert een campagne om die aanpassingen bekend te maken. Naast de publicatie van een artikel in een aantal vak- en verenigingstijdschriften geeft het agentschap een brochure uit over de aangepaste technische verslagen. U vindt ook alle informatie op de website woonoverleg worden actuele thema s in verband met wonen, premies, leegstandsheffing, sociale woonprojecten, e.a. uitvoerig besproken. Een overzicht voor wat betreft de renovatiepremies en de verbeterings- en aanpassingspremies: Renovatiepremie Verbeterings- en aanpassingspremie Aanvragen Toekenningen Weigeringen 13 7 Succesratio 73,47% 84,44% Bedrag uitbetaald aan premies ,00 EUR ,00 EUR Wat de aanvragen voor de verbeterings- en aanpassingspremies betreft, zien we dat deze aanvragen meer en meer stijgen. Vanaf 2007 blijven de aanvragen voor verbeterings- en aanpassingspremies gelijk, maar dat komt omdat toen de renovatiepremie ingevoerd werd. Deze premie is voor grotere werken interessanter, vandaar dat ook de aanvragen voor deze premies in stijgende lijn gaan. Het aantal aanvragen voor de renovatiepremie en de verbeterings- en aanpassingspremies ligt in ruim boven het gemiddelde van de provincie Oost-Vlaanderen! De gemeente heeft meer dan 11,25% sociale koopwoningen ten opzichte van de Vlaamse norm gerealiseerd. Hierdoor scoort 23,3% boven het groeiritme in Vlaanderen (gemiddelde van 10,64%). Bovendien heeft 16 sociale huurappartementen gebouwd, dit komt neer op 16,5% boven het groeiritme in Vlaanderen (gemiddelde van 14,56%). Wonen Oost-Vlaanderen wijst deze goede cijfers toe aan de gemeente en het OCMW, door het uitstekend promoten van de premies en het goed begeleiden van de mensen bij het aanvragen van de premies. Resultaten waar wij vanzelfsprekend fier op mogen zijn! --4

5 MOBILITEIT heraanleg lange dreef Om de leefkwaliteit in de Lange Dreef in te verhogen heeft het gemeentebestuur in 2011 de opdracht heraanleggen Lange Dreef gegund aan aannemer Van Robays. De werken werden gecombineerd met de aanleg van een volwaardig grachtenstelsel, de aanplant van een bomenrij,. allroundphotoservicekurt.be PERSONEEL Een nieuwe cultuurbeleidscoördinator voor! Emmy Tavernier is op 1 augustus 2012 in dienst getreden als cultuurbeleidscoördinator. Ze werkte voorheen bij Toerisme Leiestreek. Emmy is afkomstig uit en zal actief meewerken aan de uitwerking van het lokale cultuurbeleid in! MILIEU FRUITBOOMACTIE 2012 PLANT EEN FRUITBOOM EN PLUK LATER LEKKER VERS FRUIT! De gemeentebesturen van en Deinze en het Milieufront Omer Wattez Leievallei organiseren voor de 15 e keer de boomplantactie. Fruitbomen en bessenstruiken staan centraal in deze actie. De grootste aandacht wordt gevestigd op de aanplant van hoog- en halfstamfruitbomen, omdat deze bomen een hoge landschappelijke waarde hebben. Vooral wanneer ze in het voorjaar in bloesem staan. Hoogstammen bieden meer weerstand tegen allerlei ziektes en plagen. Op ecologisch vlak trekken ze veel insectenetende vogels aan. Nieuw is dat het aanbod voor dit jaar uitgebreid wordt met laagstammen! Wie dus over een kleinere tuin beschikt, kan een laagstam aanplanten en heeft zo toch fruit uit de eigen tuin! Laagstammen dragen sneller vruchten, maar zijn wel meer vatbaar voor ziektes en zijn ook minder sterk. Alle aangeboden bomen zijn streekeigen en oude rassen, wat een historische waarde heeft. Ook kleinfruit als rode bessen en frambozen komen in het aanbod voor. Voor de aanplant van hoogstamfruitbomen kan men subsidies bekomen bij het gemeentebestuur van. Het Vlaamse Gewest biedt eveneens een financiële ondersteuning voor wie een grote boomgaard aanlegt met oude fruitrassen. Meer info over de subsidies van de gemeente verkrijgt u bij de milieuambtenaar Filip Tant, T Voor de subsidies van het Vlaamse Gewest kan u terecht op of T Bestellen? Iedereen kan een infobrochure met bestelbon vinden op U kan het formulier ook krijgen aan het loket van de milieudienst of in de bibliotheek van. Ook dit formulier uit het infoblad is geldig. Ingevulde formulieren kunnen tot 31 oktober 2012 binnengebracht worden op het gemeentehuis, Karreweg 13 in of g d worden naar --5

6 Bestelbon fruitboomactie Bestel vóór 31 oktober 2012! Laagstam Halfstam Hoogstam Struikvorm Vertakking op 1,4 m Vertakking op 2 m Aantal Prijs Totaal Aantal Prijs Totaal Aantal Prijs Totaal PEER 1. Clapp s Favourite 8,00 9,00 13,50 2. William Bon Chrétien 8,00 9,00 13,50 3. Jefkespeer 8,00 9,00 13,50 4. Beurré Hardy 8,00 9,00 13,50 5. Conférence 8,00 9,00 13,50 6. Doyenné du Comice 8,00 9,00 13,50 7. Jeanne d Arc 8,00 9,00 13,50 8. Legipont 8,00 9,00 13,50 9. St. Remy 8,00 9,00 13, Comtesse de Paris 8,00 9,00 13, Beurré Alexander Lucas 8,00 9,00 13,50 APPEL 12. Oogstappel 7,00 9,00 13, James Grieve 7,00 9,00 13, Reine des Reinettes 7,00 9,00 13, Reinette Descardre 7,00 9,00 13, Schone van Boscoop 7,00 9,00 13, Jacques Lebel 7,00 9,00 13, Sterappel 7,00 9,00 13, Trezeke Meyers 7,00 9,00 13, Winterbanana 7,00 9,00 13, Gloster 7,00 9,00 13, Court Pendu 7,00 9,00 13,50 PERZIKEN 23. Amsden 8,00 10,00 16, Vaes Oogst 8,00 10,00 16, Reine des Vergers 8,00 10,00 16, Amsden 8,00 10,00 16, Vaes Oogst 8,00 10,00 16,00 PRUIMEN 28. Reine Claude d Oullins 8,00 9,00 13, Reine Claude d Althan 8,00 9,00 13, Queen Victoria 8,00 9,00 13, Bleu de Belgique 8,00 9,00 13, Anna Späth 8,00 9,00 13, President (Sultan) 8,00 9,00 13, Mirabelle de Nancy 8,00 9,00 13,50 KERSEN 35. Lindekers 9,00 9,00 13, Bigarreau Napoléon 9,00 9,00 13, Hedelfinger 9,00 9,00 13, Noordkriek 9,00 9,00 13,50 DIVERSE 39. Okkernoot (gezaaid) ,50 --6

7 KLEINFRUIT Plantsoen cm Aantal Prijs Totaal FRAMBOZEN 40. Tulameen (rood, herfstframboos) 1, Golden Bliss (wit, herfst-) 1, Autumn Bliss (rood, herfst-) 1,25 TROSBESSEN 43. Jonkheer Van Tets (rood) 1, Blanka (wit) 1, Black Reward (zwart) 1, Josta (kruis. trosb.-kruisbes) 1,25 KRUISBESSEN 47. Pax (rood) 2, Invicta (lichtgroen) 2, Hinnomäki Gül (geel) 2,50 BRAAMBESSEN 50. Loch Ness (doornloos, in pot) 4,00 DIVERSE 51. Japanse wijnbes 5, Kwee (struik) 9, Mispel (struik) 9, Moerbei (struik zwart) 13, Kastanje-steunpalen 1,40 m 4, Kastanje-steunpalen 2 m 5, Bindstrip 0, Boomnet spiraal 75 cm hoogte 0,80 TOTAAL (BTW incl): Betalen? Wie lid is/wordt van MOW (kostprijs: 12 EUR) krijgt 10% korting. Meer info via of T Wenst u een factuur? JA/ NEEN Indien ja, gelieve het te betalen bedrag over te schrijven van zodra u de factuur ontvangen heeft van Milieufront Omer Wattez vzw, Kattestraat 23, 9700 Oudenaarde. Voor facturen onder de 40 EUR worden 5 EUR administratiekosten aangerekend. Dus: factuur afwachten, pas nadien betalen. Indien nee, gelieve dit bedrag vóór 31 oktober 2012 over te schrijven op het rekeningnummer van MOW, Werkgroep Leievallei, 9800 Deinze. Enkel een betaling maakt de bestelling definitief. Afhalen? Afhaling enkel op zaterdag 24 november 2012! Duid aan waar u de afhaling zal doen: Deinze (St.-Martinuskerk) - (Containerpark) Bestellingen < 150 EUR zijn zelf af te halen op de verdeelpunten. Bestellingen > 150 EUR worden in Deinze en gratis aan huis geleverd. Naam: Adres: T: Datum: Handtekening: VU Wim Bracke, Tonnestraat Deinze T

8 Volgende ophaling grof huisvuil: op de dag van de ophaling van restvuil in de week van 8 t.e.m. 12 oktober Meer info? Zie uw afvalkalender! Elektrische oplaadpunten voor auto s en fietsen in De gemeente werd door Eandis geselecteerd voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische wagens en fietsen. Concreet wordt voorgesteld om op het Gaston Martensplein één laadstation met 6 connectoren voor elektrische fietsen en scooters te voorzien en één laadstation voor 2 wagens. Dit is een proefproject in Vlaanderen in samenwerking met de Vlaamse regering en diverse partners rond Elektrische Voertuigen in Actie (EVA). Bedoeling van dit project is om elektrisch rijden te stimuleren en om ondersteuning te bieden aan onderzoekers, ondernemers en overheden in Vlaanderen die elektrisch rijden willen aanpakken. Bedoeling is om in gans Vlaanderen te beschikken over meer dan 220 laadpalen voor elektrische wagens, fietsen of scooters verspreid over 71 laadeilanden op publiek domein tegen eind Dit dossier wordt op donderdag 30 augustus voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring. De gebruiksmodaliteiten zullen dan ook later bekend gemaakt worden. Op woensdagavond 19 september 2012 om uur in zaal Edelweis OC, Kerkstraat 36, zal er over dit thema een infoavond plaatsvinden. Een vertegenwoordiger van de firma Blue Corner zal er een toelichting geven over het project en de elektrische voertuigen en fietsen als ecologisch verantwoord vervoermiddel voor de toekomst. Wenst u een elektrische wagen eens van dichtbij te zien, dan bent u van harte welkom op deze gratis infoavond. Inhuldiging wandelpad Route Te Lake In is een nieuw wandelpad van 2,3 km in lusvorm ingehuldigd. De Route Te Lake kwam tot stand met de steun van Agentschap Natuur en Bos (ANB). Laat u verrassen door dit tot nog toe onbekende maar prachtige stukje natuur in! Big jump sprong ook dit jaar in de Leie als kreet om proper water! Patrick Galle --8

9 Containerpark 20 jaar! Op 7 juli 2012 bestond het containerpark van 20 jaar. In 1992 gestart met in- en uitgang langs de Posthoornstraat langs de spoorweg, momenteel uitgegroeid tot een modern recyclagepark met ingang via de Schachelaar en behouden uitgang langs de Posthoornstraat. Ons containerpark is naast Aalter het enige dat nog gratis is in IVM-gebied, en dit met mooie afvalresultaten: 134 kg/inwoner totale restfractie, waarvan 30 kg/ inwoner grof vuil via grof vuil container op het containerpark. gadget, van organische balpen tot boeken en CD-ROM s over thuiscomposteren, pottelekkers, kindertuinhandschoentjes,... Er werd ook gratis compost aangeboden aan iedere bezoeker. Hier werd gretig op ingegaan. Ook de toezichters, die de drijvende kracht zijn van het containerpark en alles in goede banen leiden, werden door het gemeentebestuur in de bloemetjes gezet. Die dag werden 338 bezoekers geteld. Op jaarbasis zijn dat er zo een Het gemeentebestuur en intercommunale I.V.M. voorzagen die dag voor iedere bezoeker een Infomoment Gas-elektriciteit : Durf vergelijken! Uitgaven voor aardgas en elektriciteit maken een groeiend deel uit van het gezinsbudget. Te veel burgers weten niet hoe, kunnen of durven nog niet de energieleveranciers te vergelijken en over te stappen naar degene die hun behoeften het best bevredigt. Daarom heeft het Ministerie van Economie net voor de winter besloten om een grootscheepse informatiecampagne te voeren in samenwerking met alle geïnteresseerde gemeenten om alle burgers rechtstreeks te helpen met vergelijken en daarna de keuze aan de burger zelf over te laten. Het doel is om in heel België een algemene beweging op gang te brengen, waarbij het voor alle burgers een gewoonte wordt om aanbiedingen van energieleveranciers te vergelijken, zoals zij dat reeds doen met andere dagelijks gebruikte producten. Immers, tot eind december 2012 worden de energieprijzen bevroren, maar vanaf januari 2013 zullen de aardgas- en elektriciteitsprijzen weer vrij zijn. Bovendien heeft de federale regering zich voor september ertoe verbonden dat de Belgische burger kosteloos naar een andere energieleverancier kan overstappen. De burger zal dus geen opzegvergoeding meer moeten betalen. Om dit alles duidelijk aan alle inwoners van te vertalen, organiseert de gemeente een infomoment waarop een team van 2 ambtenaren van de FOD Economie de nodige hulp zal geven om de aanbiedingen van de elektriciteits- en aardgasleveranciers te leren vergelijken. Zij zullen dit doen aan de hand van de simulator van het Vreg. Verschillende elementen worden bij deze vergelijking in aanmerking genomen: prijs, vast/variabel contract, enkelvoudig- of dag-/nachttarief en of de energie al dan niet groen is geproduceerd. Praktisch: Wanneer: maandag 17 september 2012, tussen en uur Wat: info, advies en hulp bij het vergelijken van de aanbiedingen van de elektriciteits- en aardgasleveranciers Waar: in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Karreweg 13, 9870 Meebrengen: de laatste jaarlijkse factuur van uw huidige energieleverancier! Iedereen is welkom! --9

10 MINDERVALIDEN SOCIALE TEGEMOETKOMING AAN MINDERVALIDEN Ondergetekende wonende te 9870 ZULTE, straat, nr Telefoonnummer: verklaart hierbij dat volgende mindervalide persoon deel uitmaakt van zijn/haar gezin: Aantal gezinsleden ten laste: Zijn/haar rekeningnummer: IBAN: BE BIC: VERKLARING HERHAALDE AANVRAAG (aanvinken): o Ik heb in het verleden een attest FOD voor onbepaalde duur ingediend dat beantwoordt aan de gestelde eisen voor het bekomen van de sociale tegemoetkoming en verklaar hierbij dat mijn situatie op 1/1/2012 niet was gewijzigd. BIJ EEN ONJUISTE VERKLARING KAN DEZE TOELAGE TERUGGEVORDERD WORDEN! Nieuwe aanvraag: Voorwaarden om de tegemoetkoming van 35 EURo te bekomen - Een mindervalide persoon maakt deel uit van uw gezin en is minstens 66% invalide of arbeidsongeschikt (66% invalide of 66% erkend RIZIV). Het bewijs wordt geleverd aan de hand van een invaliditeitsattest dat geldig is op 1 januari 2012 (kopie toevoegen aan uw aanvraag!) - Als uitgangspunt geldt de samenstelling van het gezin op 1 januari De gerechtigden moeten op deze datum minstens één jaar (volgens de bevolkingsregisters) in onze gemeente gehuisvest te zijn. - De aanvraag gebeurt vóór 1 november U kan gebruik maken van dit formulier. Bijkomende formulieren zijn ter beschikking bij de dienst Bevolking. Deze tegemoetkoming is niet cumuleerbaar met de tegemoetkoming die reeds verleend wordt aan gezinnen met minstens drie ongehuwde kinderen in leven die deel uitmaken van het gezin. LET OP: de automatische tegemoetkoming aan het gezin/gepensioneerde(n) waarvan de man/gezinshoofd de leeftijd van 65 jaar of de vrouw/gezinshoofd de leeftijd van 60 jaar bereikt heeft, is met ingang van 1 januari 2008 opgeheven. Om in aanmerking te komen voor de sociale tegemoetkoming aan mindervaliden dienen de gepensioneerden dus ook deze schriftelijke aanvraag met attest in te dienen., Handtekening van de aanvrager, --10

11 BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKING LIJST + 90-JARIGEN VOOR SEPTEMBER - OKTOBER 2012 Colpaert Julius 29/09/1910 Bouckaert Angela 25/10/1913 Marijsse Elisabeth 21/09/1915 Verhalle Maria 24/09/1919 Coussement Maria 16/10/1919 De Vriese Raphaël 12/09/1920 Taelman Gentiel 16/09/1920 Van Heuverswyn Germaine 27/09/1920 De Ruyck Julienne 21/10/1920 Colpaert Julien 24/10/1920 Pieters Marie-José 02/09/1921 Arickx Julien 12/09/1921 Putman Magdalena 12/10/1921 Simoens Cyriel 25/10/1921 De Baets Angèle 30/10/1921 Verleye Rachel 26/10/1922 HUWELIJKSJUBILEA VOOR september - oktober 2012 Vernimmen Leon - Van Haeren Christiane 01/09/1962 Moerman Noël - De Ruyck Marie-Thérèse 05/09/1962 Taelman Julien - De Wever Mariette 19/09/1962 Hoste Paul - Voet Brigitte 10/10/1962 Coussement Henri - Bruneel Odette 19/10/1962 D haene Alain - Decroix Cécile 27/10/1962 HARTELIJK GEFELICITEERD! GEVIERDE HUWELIJKSJUBILEA Deze jubilarissen vierden recent hun huwelijksverjaardag: Cnudde Yvette - Moerman Gerard 16/05/1962 Lizin Marie - Beeusaert Romain 7/07/

12 Neirinck Frida - Hellebuyck Sylvère 11/07/1962 Decorte Mariette - Decorte André 12/07/1962 Van Thuyne Frans - Cabbeke Gabriëlla 16/07/1952 Van Calbergh Godfried - Sawitzki Brigitte 23/07/1962 De Winter Emiel - Cras Georgette 25/07/1952 proficiat! Vierden eveneens hun jubileum: Craeye Jacques - Peck Nicole (+ 23/07/2012) 5/07/1962 Dhondt Jacques - Verbeke Liliana 13/07/

13 GEBOORTEN De Raedt Lena 23/04/2012 Decavel Jax 14/05/2012 Lemaitre Guillermo 19/05/2012 Guns Eliza 24/05/2012 Vankersschaever Estelle 26/05/2012 Duda Kasper 31/05/2012 Van Houtte Anna 31/05/2012 Dewin Alessia 01/06/2012 Beernaert Rachelle 04/06/2012 Dentijn Lucas 06/06/2012 Desmet Josse 07/06/2012 Lenie Linus 09/06/2012 De Jans Marie-Luca 11/06/2012 Herman Gilles 12/06/2012 Beeusaert Minne 12/06/2012 Coussens Léon 17/06/2012 Dubois Hanne 22/06/2012 Moerman Elena 22/06/2012 Christiaens Seppe 26/06/2012 Kassmi Abderahman 27/06/2012 Dobbelaere Olivier 28/06/2012 Warreyn Tiebe 08/07/2012 Tjampens Wiep 11/07/2012 Monfils Len 11/07/2012 De Sloover Nona 11/07/2012 Moreels Marthe 14/07/2012 De Ruyter George 15/07/2012 Seyns Feline 16/07/2012 OVERLEDENEN Van Renterghem Jules 13/03/ /01/2012 Baert Alphons 02/09/ /05/2012 Fransoo Liliane 27/07/ /05/2012 Bracke Etienne 18/03/ /05/2012 Naessens Julien 20/10/ /06/2012 Merlier André 08/12/ /06/2012 Gilbert Jerome 30/04/ /06/2012 Tant Paul 04/06/ /06/2012 Van den Berghe Etienne 13/10/ /06/2012 Vervaeck Yolande 24/06/ /06/2012 Van Den Bossche Marcel 24/12/ /06/2012 Demeulemeester Eugeen 23/10/ /06/2012 Ostyn Suzanna 06/01/ /06/2012 De Meulemeester Jean 08/03/ /06/2012 De Cuyper Nelly 08/10/ /06/2012 Cozyns Luc 04/08/ /07/2012 Brokken Odette 24/06/ /07/2012 Verbeke Gilbert 18/05/ /07/2012 De Waele Bernice 28/09/ /07/2012 Demeulemeester Juliette 10/12/ /07/2012 Peck Nicole 13/05/ /07/2012 Bij de aangifte van een geboorte, huwelijk, jubileum of overlijden, kan u beslissen om dit niet te laten publiceren in het infoblad van de gemeente. Dit moet u dan schriftelijk vermelden bij de aangifte. --13

14 JEUGD Steun aan Zultse jongeren voor projecten in ontwikkelingslanden Elk jaar trekken verschillende Zultse jongeren naar ontwikkelingslanden om er mee te werken aan uiteenlopende projecten met een sociaal karakter. Jongeren die hebben deelgenomen aan een internationaal project, wat de nodige financiële gevolgen met zich meebrengt, kunnen hiervoor een deel terugbetaald krijgen door het gemeentebestuur. Onder internationaal project wordt verstaan een project met een internationaal sociaal of liefdadig doel. Deze toelage is dus bedoeld om de reiskosten van de jongeren in kwestie wat draaglijker te maken. Daarnaast kan er via de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) ook een toelage aangevraagd worden voor steun aan deze projecten op zich. Voor meer informatie omtrent deze toelagen kan u op de gemeentelijke jeugddienst terecht. Fiscale attesten De gemaakte kosten voor deelname aan de speelpleinwerking, sportkampen of kinderopvang voor kinderen tot 12 jaar kunnen ingebracht worden als vermindering van het belastbaar inkomen. Het fiscaal attest wordt naar de ouders opgestuurd in het voorjaar van De gemaakte kosten voor deelname aan de zomerkampen van de jeugdverenigingen kunnen eveneens fiscaal ingebracht worden. Voor een fiscaal attest voor deze kampen, kan u zich wenden tot de leiding van de jeugdvereniging waarmee uw kind op kamp is geweest. Nieuwe speelterreinen De piste allroundphotoservicekurt.be Roefeldag 2012 Anglo allroundphotoservicekurt.be --14

15 Terugblik op een drukke zomervakantie in Vakantie! Voor de kinderen en jongeren is er dan heel wat te doen in onze gemeente. Speelpleinwerking, sportkampen, een verblijf in Snipper of Pluto. Er was geen tijd om zich te vervelen! Ook onze jeugdverenigingen trokken massaal op kamp (Houffalize, Olmen, Moorslede, Bierbeek, Wellin, Essen, Laforêt, Dohan en Langdorp). De gemeente stond in voor het vervoer van tenten en materiaal naar deze kampplaatsen! Foto s Pol De Frene SPORT HULDIGING NICOLAS VLEESHOUWERS is een wereldkampioen rijker! Wie een beetje sportminded is, zal wellicht gehoord hebben dat Olsenaar Nicolas Vleeshouwers en zijn turnpartner Laure De Pryck uit Zwalm op 18 april 2012 de wereldkampioenstitel Acrobatische Gymnastiek in Orlando in de wacht hebben gesleept. Beide jonge gymnasten werden voor deze prachtprestatie nogmaals in de bloemetjes gezet! HULDIGING KAMPIOENEN SPORTPLOEGEN Naar jaarlijkse gewoonte werden de Zultse sportploegen, die afgelopen sportseizoen één of andere kampioenstitel in de wacht hebben gesleept, gehuldigd. Net zoals vorig jaar was de Zultse voetbalvereniging Jong van de partij vermits de gewestelijke U19 (reeks B) dit jaar in de prijzen viel. Ook de reserven (R2F) van KME hebben het afgelopen sportjaar, voor de derde maal op een rij, de kampioenstitel in de wacht mogen slepen. Tot slot werd de eerste ploeg van Volleybalclub Kuros Heren deze avond in de bloemetjes gezet omdat zij zich de beste volleybalploeg in hun klassement mochten noemen. U19 Jong Reserven KME Kuros Heren --15

16 CULTUUR Top of the Bill Top of the Bill streek dit jaar opnieuw neer in de Gaston Martenszaal. De sprankelende theatervoorstelling van de Zultse en Kruishoutemse jeugd, leerlingen van woordleraar Brecht Vanmeirhaeghe, speelde twee keer voor een barstensvolle zaal. Het publiek was nadien laaiend enthousiast over de frisse mix van komische sketches, meeslepend theater en poëtische hoogstandjes. Op naar Top of the Bill 2013! Vlaanderen Feest De Valse Teefjes gaven het beste van zichzelf op Vlaanderen Feest! Tentoonstelling Leenknegt De duotentoonstelling Leenknegt en Leenknegt was een groot succes. U kon er genieten van prachtige glassculpturen! allroundphotoservicekurt.be Roger Raveel krijgt een lied De gemeente schonk Raveel ter gelegenheid van zijn 91e verjaardag het lied De definitie van geluk van naar Berlaen. Pol De Frene --16

17 Getuigenissen WOI We wensen iedereen die reeds zijn verhaal over WO I doorgaf langs deze weg te danken. Alle info wordt verwerkt en gebundeld zodat dit erfgoed nooit verloren gaat. Wie nog een anekdote heeft, een familieverhaal,. Alle info blijft welkom op de cultuurdienst, Karreweg 13,, T bibliotheek Fundels NIEUW!!! Vanaf nu kunnen kinderen van 3 tot 7 jaar Fundels lezen en lenen in de bibliotheek. Fundels een samenvoeging van bundels en fun zijn interactieve prentenboeken: dankzij een chip in het boek en een speciale reader om aan te sluiten op de pc, kan de kleuter het prentenboek met video, gesproken tekst, geluidseffecten en muziek bekijken en beluisteren. Naast de animatie bevat het prentenboek leuke activiteiten, zoals spelletjes en oefeningen voor kinderen. Een Fundel-rugzakje (met prentenboek en reader ) kan je gratis lenen voor 3 weken. Verlengen en reserveren is mogelijk. OCMW SOCIAAL HUIS Vormingsavond Zindelijk worden In het kader van onze samenwerking met het Meldpunt Kinderopvang nodigt de dienst onthaalouders van het OCMW u graag uit voor een vormingsavond. Het thema van deze avond is: zindelijk worden. Trainen kan dat? Hoe verloopt het? Is het haalbaar voor iedereen om zindelijk te zijn vooraleer naar school te gaan op 2,5 jaar? Christiane Schollaert van VOKIZO zal ons praktische tips meegeven om de peuter te helpen. Deze avond gaat door op dinsdag 11 september 2012 om uur in de gebouwen van de buitenschoolse Go Fit! Gezond eten en veel sporten is belangrijk, dat is ondertussen wel duidelijk! Maar aan de kostprijs wordt nooit gedacht Daarom biedt het OCMW, na sociaal onderzoek, een korting aan op het aanbod van de gemeentelijke sportlessen! opvang Snipper, Oliebergstraat 49 in. Parkeren kan op de parking in de Kreupelstraat. Graag een seintje indien je deze avond wil bijwonen! Voor verdere vragen kan u steeds terecht bij de dienstverantwoordelijken, OCMW-, Staatsbaan 148,, T , F Nancy Deleersnyder is bereikbaar op maandag tot uur en dinsdag van 8.00 tot uur. U kan Evy De Volder bereiken op vrijdag van tot uur. U komt meer te weten op het infomoment hierover: Wat: infomoment door sportdienst, er wordt een gezond drankje en hapje aangeboden! Wanneer: woensdag 12 september 2012 om uur Waar: Raadzaal OCMW, Staatsbaan 148, Voor wie: OCMW-cliënteel Voor meer info kan je terecht bij Sophie Demey, T

18 Studietoelage Het OCMW helpt graag bij uw aanvraag! voor wie is de toelage? - School- en studietoelagen zijn er voor bijna alle onderwijsniveaus: naast de toelagen voor leerlingen in het voltijds secundair onderwijs en studenten in het hoger onderwijs, bestaan er nu ook toelagen voor kleuters en leerlingen in het lager onderwijs en voor leerlingen in het deeltijds secundair onderwijs en in de leertijd bij Syntra. - De inkomensgrenzen zijn gelijk voor alle onderwijsniveaus. - Één op vier leerlingen/studenten komt in aanmerking. - De aanvraagprocedure is eenvoudig en kan digitaal gebeuren. Hoe hoog is de toelage? - Kleuters krijgen een vast bedrag van 87,33 euro. - Een schooltoelage voor lager onderwijs bedraagt 98,25 tot 196,49 euro. - Voor het voltijds secundair onderwijs varieert de toelage van 122,36 euro tot 2.928,89 euro. - Voor het deeltijds leerplichtonderwijs varieert de toelage van 102,93 euro tot 428,85 euro. - Voor het hoger onderwijs varieert de toelage van 240,16 euro tot 5.003,89 euro. U kan de school- en studietoelage aanvragen vanaf 1 augustus 2012 tot en met 1 juni Hulp nodig bij het indienen van uw aanvraag? - Op kan u een aanvraagformulier downloaden. U vindt er ook bijkomende info. - U kan ook bellen naar 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid. - U kan eveneens terecht bij het OCMW voor gratis hulp. Dirk Goeminne en Dominique Laquiere helpen u graag verder bij het invullen van uw aanvragen. U kan hen bereiken via en Een job dicht bij huis? Het OCMW van is op zoek naar gemotiveerde poetshulpen die bij Zultse inwoners een handje willen helpen in hun huishouden. Uw werk en inzet worden beloond met een vaste werkregeling, een aantrekkelijk loon en werkzekerheid. Heeft u interesse om ons team van 50 huishulpen te komen versterken? Neem dan contact op met Veerle Van Steenberghe, of T KMO ACTIE MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL 2012 Bij 120 handelaars werden iets meer dan spaarkaarten ingezameld. Uit de ingezamelde spaarkaarten werden 18 winnaars geloot. Zij werden persoonlijk verwittigd en kregen hun prijs overhandigd tijdens de 11-juliviering. Proficiat aan alle deelnemers en bedankt aan alle deelnemende handelaars voor hun enthousiaste medewerking! --18

19 TOERISME WEEK VAN DE SMAAK: Cup cake talenten gezocht Van 15 tot 25 november vindt de 6 e editie van de Week van de Smaak plaats. Men kan zich dan in heel Vlaanderen laten onderdompelen in de rijke eet- en smaakcultuur. In wordt voor de gelegenheid op zaterdag 17 november 2012 een cup cake workshop en wedstrijd georganiseerd. We roepen iedereen met een (niet-professionele) passie voor het bakken op om deel te nemen. De cup cakes zelf moeten thuis gebakken worden (dus niet industrieel en niet op professionele basis) en worden dan onder begeleiding van Ellen Lammens, winnares van het vtm-bakprogramma, afgewerkt en versierd. Mis deze unieke kans niet en schrijf u vóór vrijdag 14 september in bij de dienst Toerisme via of T Zowel kinderen (onder begeleiding van een volwassene) als volwassenen kunnen deelnemen. INFO EN COMMUNICATIE De gemeente wenst aan te werven: Administratief medewerker (M/V) Dienst: burgerzaken (C-niveau) Voltijds contract voor onbepaalde duur Poetsvrouw of -man Dienst: interne zaken (E-niveau) Deeltijds vervangingscontract en aanleg wervingsreserve met oog op contract voor onbepaalde duur Administratief medewerker (M/V) Dienst: uitleen materialen (C-niveau) Deeltijds vervangingscontract voor onbepaalde duur Aanbod: - een boeiende functie in een dynamische omgeving - maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, opbouw tweede pensioenpijler en fietsvergoeding Aanwervingsvoorwaarden: - slagen voor een aanwervingsexamen Meer informatie over deze functies kan verkregen worden bij Anja Rogiers, Sollicitaties vóór 12 september 2012 bij college van burgemeester en schepenen, Karreweg 13, 9870 (tegen ontvangstbewijs of per aangetekende brief). --19

20 dossier Verkiezingen 2012 Op 14 oktober 2012 gaan we met zijn allen naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad en provincieraad te kiezen. Wellicht hebt u vragen over het verkiezingsgebeuren. Mag ik stemmen? Voor wie kan ik stemmen? Hoe geef ik een volmacht en wat heb ik nodig? Welke regels gelden?... Voor alle informatie over de verkiezingen kunt u terecht op de officiële verkiezingswebsite van de Vlaamse Overheid. Heeft u nog andere vragen, dan kunt u een sturen naar of gratis bellen naar 1700, het nummer van de Vlaamse overheid. Kandidaten en uitslagen Vanaf 25 september 2012 publiceert alle definitieve kandidatenlijsten. Zo weet u zeker wie kandidaat is voor de gemeenteraad of provincieraad, voor welke partij en op welke plaats. Op 14 oktober 2012, de verkiezingsdag, is dé website voor de officiële uitslagen. De site geeft onmiddellijk de tussentijdse resultaten door. De website vernieuwt ook voortdurend. U ziet dus de uitslag letterlijk evolueren. U vindt er het aantal stemmen, het percentage stemmen dat een partij behaalt, de voorkeurstemmen van de kandidaten en projecties van de zetelverdeling, zowel in cijfers als aan de hand van een landkaart. Eenmaal alle resultaten definitief zijn, weet u ook meteen wie verkozen is. Alle uitslagen zijn ook op uw smartphone te volgen via de mobiele website: m.vlaanderenkiest.be. Het is belangrijk dat iedereen in staat is zijn/haar stem uit te brengen! Heeft u mobiliteitsproblemen om tot bij het stemlokaal te geraken? Contacteer dan Stefanie Colpaert, T , dan zoeken we samen met u naar een mogelijke oplossing! Geldig stemmen U kan slechts in volgende gevallen geldig stemmen, namelijk door het uitbrengen van: 1. één lijststem, als u akkoord gaat met de volgorde van de kandidaten op die lijst; 2. één of meerdere naamstemmen op dezelfde lijst of een combinatie van één of meerdere naamstemmen met een lijststem op dezelfde lijst, in dat geval wenst u een wijziging aan te brengen in de volgorde van de kandidaten. Om geldig te stemmen moet u in ieder geval binnen één lijst stemmen en mag u geen naam of herkenbaar teken op uw stembiljet aanbrengen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen tellen niet mee bij de verdeling van de zetels. Het is dus niet zo dat deze stemmen naar de meerderheid gaan. --20

SPEELSTRAAT OP 8 MEI IN CENTRUMSTRAAT OLSENE. Zwerfvuilactie Machelen INFOBLAD

SPEELSTRAAT OP 8 MEI IN CENTRUMSTRAAT OLSENE. Zwerfvuilactie Machelen INFOBLAD Nieuwigheden op het containerpark vanaf 2 mei 2011 SPEELSTRAAT OP 8 MEI IN CENTRUMSTRAAT OLSENE ZOMEREN IN ZULTE : ONTDEK HET VAKANTIEAANBOD IN ZULTE Zwerfvuilactie Machelen INFOBLAD Nuttige informatie

Nadere informatie

Frans kerkhof, Machelen INFOBLAD. Nuttige informatie uitgegeven door het Gemeentebestuur Zulte maart - april 2011

Frans kerkhof, Machelen INFOBLAD. Nuttige informatie uitgegeven door het Gemeentebestuur Zulte maart - april 2011 gemeente PWA zoekt tv medewerkers! nieuwe Nieuwjaarsreceptie gft-regeling bevolking vanaf 1 in maart Machelen op 8 januari 2012 Frans kerkhof, Machelen INFOBLAD Nuttige informatie uitgegeven door het Gemeentebestuur

Nadere informatie

Week van de smaak INFOBLAD

Week van de smaak INFOBLAD Week van de smaak Seniorenfeest INFOBLAD Nuttige informatie uitgegeven door het Gemeentebestuur november december 2012 INHOUDSOPGAVE 09 3 NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD 4 MOBILITEIT 08 7 Politie 8 MILIEU 11

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieblad

Gemeentelijk informatieblad 3-maandelijks tijdschrift oktober 2012 nr.3 www.dehaan.be Gemeentelijk informatieblad De Haan-Centrum Wenduine Harendijke Vosseslag Klemskerke Vlissegem scotch & soda b. shirt charlie bobux 717 gaastra

Nadere informatie

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE september oktober 2012 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne sociaal huis

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid SEPTEMBER-OKTOBER 2011 BS De Zonnebloem Kunstenweekend Kalkenkermis Veilig naar school Verantwoordelijke uitgever: Burgemeester Ignace De Baerdemaeker

Nadere informatie

JAARGANG 26 NR 3 JUNI 2007. gemeente-info gemeentelijk infoblad uitgegeven door het college van burgemeester en schepenen

JAARGANG 26 NR 3 JUNI 2007. gemeente-info gemeentelijk infoblad uitgegeven door het college van burgemeester en schepenen JAARGANG 26 NR 3 JUNI 2007 gemeente-info gemeentelijk infoblad uitgegeven door het college van burgemeester en schepenen inhoud & voorwoord dienstnota s 3 verkiezingen 4-5 - 6-7 inspraak & advies 8 milieu

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid MAART-APRIL 2013 MAAK KENNIS MET UW NIEUW BESTUUR Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen Verantwoordelijke

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

Heuvelland. info. Digitale nieuwsbrief. Overzicht sportkampen in 2014. Geboortebos Rodeberg. Infoavond energie besparen JANUARI 2014 DRIEMAANDELIJKS

Heuvelland. info. Digitale nieuwsbrief. Overzicht sportkampen in 2014. Geboortebos Rodeberg. Infoavond energie besparen JANUARI 2014 DRIEMAANDELIJKS Heuvelland JANUARI 2014 DRIEMAANDELIJKS info 113 Digitale nieuwsbrief Overzicht sportkampen in 2014 Geboortebos Rodeberg Infoavond energie besparen HL_januari_2014.indd 1 13/12/13 11:48 Algemeen Opgepast

Nadere informatie

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - november-december 2013 jrg 37 nr. 6 Toerisme Provincie Antwerpen 6 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 14 20 Wat is Fair Trade? 13 Verkoop

Nadere informatie

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad MAART/APRIL 2015 #02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Gezonde financiën met ruimte om te investeren Gemeente Gezonde financiën met ruimte om te investeren Bij de start van het nieuwe jaar

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Foto: appelbloesem. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 28

Foto: appelbloesem. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 28 Foto: appelbloesem Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 3 Mei > Juni 2011 Jaargang 28 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Nadere informatie

AFFLIGEM G E S P O T. Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014

AFFLIGEM G E S P O T. Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014 AFFLIGEM G E S P O T GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014 Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM EDITO i WWW.AFFLIGEM.BE Beste dorpsgenoten, Zoals je allicht ook zelf al

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

S E N I O R E N B R O C H U R E

S E N I O R E N B R O C H U R E SENIORENBROCHURE 2 Voorwoord 7 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Inkomen 8 Pensioenen 8 Verschillende stelsels 8 Gemengde loopbaan 8 Toegelaten arbeid 8 Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) 8 Leefloon 9 Werkeloosheid

Nadere informatie

Bedankt vrijwilligers!

Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Op vrijdag 20 september 2013 organiseerde het Lokaal Bestuur van Herenthout een feest voor onze vrijwilligers. Met dit feest willen we de vrijwilligers bedanken voor hun vrijwillige

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING OKTOBER 2011

GEMEENTERAADSZITTING OKTOBER 2011 RANSTINFO RANST INFO verschijnt 6 maal per jaar n 1 Januari - Februari 12 VER. UITGEVER L. HOFMANS, BURGEMEESTER www.ranst.be INFORMATIEBLAD VAN DE GEMEENTE RANST Inhoud Gemeenteraad 2 Gemeenteberichten

Nadere informatie

gemeente-info www.kinrooi.be

gemeente-info www.kinrooi.be JAARGANG 30 - NR 2 - APRIL 2011 gemeente-info www.kinrooi.be inhoud 2 dienstnota s 3-4 - 5 vacature 6-7 milieu 8-9 -10 ocmw nieuws 11-12 - 13-14 preventie 15 sport 16-17 VVV infodienst 18-19 - 20 in de

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

Tweemaandelijks - Editie mei-juni 2014 32ste jaargang - nr. 3-2014

Tweemaandelijks - Editie mei-juni 2014 32ste jaargang - nr. 3-2014 Tweemaandelijks - Editie mei-juni 2014 32ste jaargang - nr. 3-2014 ALVERINGEM Afgiftekantoor: 8690 Alveringem - Verantwoordelijk uitgever: Hendrik Verschave, gemeentesecretaris, p.a. gemeentehuis. INHOUD

Nadere informatie

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - september-oktober 2014 jrg 38 nr. 5 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 6 7 11 Vaste loopomloop 7 E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001 11:45 Pagina 1 GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 13de jaargang Nr. 2 juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001

Nadere informatie