Factsheet ODC Level 2. Factsheet ODC accreditatie Level 2. Analytische coaching

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Factsheet ODC Level 2. Factsheet ODC accreditatie Level 2. Analytische coaching"

Transcriptie

1 Factsheet ODC accreditatie Level 2 Analytische coaching Odin company Odin company faciliteert organisaties met het psychologisch meetinstrument ODC (Odin development compass), dat mensen zelfinzicht geeft en succesvol maakt. Wij hebben duurzame relaties met vele organisaties in Europa en Australië, die de ODC meting gebruiken om authentiek en succesvol te zijn. De output van de ODC meting wordt voor iedere organisatie op maat ingericht. HR visie Vanuit de optiek van strategisch HR zijn organisaties gebaat bij zelfbewuste mensen die zich autonoom gedragen. De ODC meting is hét kompas voor persoonlijke inzetbaarheid en ontwikkeling, gebaseerd op zelfinzicht. Dit biedt organisaties de mogelijkheid om mensen succesvol in te zetten op hun authentieke competenties en hun werkelijke talent te ontwikkelen. De ODC meting is daarmee de motor in strategische HR processen ODC meetmethode De gevalideerde ODC meting stelt de onbewuste drijfveren van mensen vast. Dit geeft de mogelijkheid om te zien wat de authentieke mogelijkheden van mensen zijn en wat niet. Wij leveren de ODC meting aan veel grote organisaties en het middenbedrijf. Ook zelfstandige professionals werken met ODC. ODC wordt gehanteerd door professionals in verschillende vakgebieden: Competence management Talent & management development Coaching Executive search Assessment Change management Boardroom consultancy Doelgroep De level 2 accreditatie Analytische Coaching is bedoeld voor ervaren coaches, die willen werken met het krachtige analyse instrument ODC (Odin development Compass). De opleiding staat open voor mensen met ongeveer vijf jaar ervaring als (executive) coach, gericht op problematiek in arbeidsorganisaties, teambuilding, of boardroom-consultancy. Ook mensen die een even lange ervaring hebben met het opleiden van mensen, gekoppeld aan persoonlijke ontwikkeling en authenticiteit, kunnen deelnemen. Hierbij denken we aan acteur/regisseurs, pedagogiek en psychologie docenten. Odin company 2013 pagina 1

2 Analytische coaching, de oorsprong Analytische Coaching is geïnspireerd door de Analytische Psychologie van de Zwitserse psycholoog C.G.Jung ( ), dat hij onder de noemer van heeft geplaatst. Jung heeft een aantal ideeën ontwikkeld met betrekking tot de psychische structuur en ontwikkeling van de mens, die Odin company heeft omgezet naar analytische coaching in de werkomgeving. Wereldwijd wordt de theorie van Jung gebruikt als basis voor identificatie van menstypen. De Odin Development Compass (ODC) is het meest recente meetsysteem (2005), dat analytische coaching in de werkomgeving mogelijk maakt. Doel van Analytische Coaching (AC) Het bewust worden van de onbewuste invloeden in iemands gedragspatroon, om vervolgens een nieuw perspectief te ontwikkelen dat ruimte geeft aan de authentieke kwaliteiten en verborgen potentieel, en tegelijkertijd het aanpassingsgedrag relativeert. De Analytische coaching kenmerkt zich door een causale analyse, gevolgd door een finale synthese. Het doel van AC sluit direct aan bij opvattingen over zelfactualisatie als hoogste positie van de behoeftehiërarchie (Maslow, ) of individuatie (Jung). Hierbij gaat het erom, authentiek en vanuit je natuurlijke kracht te leven en te werken. AC zet mensen in hun kracht en maakt mensen meer verantwoordelijk voor zichzelf, waarbij afhankelijkheden van de omgeving worden opgeheven. Bij AC gaat het om het vrijmaken van de persoonlijke kracht. Wat de coachee hier vervolgens mee doet is een persoonlijke keuze. Het is nadrukkelijk geen adviserende coaching, waarbij een coachee wordt verteld welk gedrag effectief of wenselijk is. Onbewuste invloed Het bewustzijn van de mens is als het topje van de ijsberg, waarbij het grootste deel, het onbewuste, onder water is. Mensen worden voortdurend onbewust beïnvloed en ontwikkelen op basis daarvan allerlei gedragspatronen, veelal als aanpassing aan de omgeving om te overleven. Een kind wil bijvoorbeeld erkend worden en wanneer aanpassing daartoe leidt, dan zal het zich daarom overeenkomstig de wensen van de omgeving, zo gaan gedragen dat het geaccepteerd wordt. Op deze manier wordt ons gedrag geconditioneerd. Ieder mens bouwt op die manier een patroon van aanpassings- en overlevingsstrategieën op, in de veronderstelling dat hij of zij nu eenmaal zo is. Feitelijk is dit aangepaste gedrag niet authentiek en dat vergt erg veel energie én gaat ten koste van de ontwikkeling van meer natuurlijk gedrag. Wat wordt geanalyseerd De weg naar persoonlijke kracht als doel van Analytische Coaching impliceert een verdeeldheid in de coachee als startpunt. Vaak is de bewustwording van een bepaald tekort of gemis de aanleiding tot zelfreflectie. Voor een zinvolle coaching is het van belang dat de coachee de pijn ervaart van het tekort of gemis én het verlangen heeft hierin verbetering te brengen. De ODC helpt de coach om verstorende onbewuste invloeden van de coachee zichtbaar te maken. Odin company 2013 pagina 2

3 De fasen ven Analytische Coaching Het directe doel van de analytische coaching is de bewustwording van ingesleten gedragspatronen en hun achtergronden, om vervolgens tot een nieuw perspectief te komen, met de bijbehorende nieuwe competentie mogelijkheden. Analytische coaching kent vier fasen: De vier fasen van analytische coaching Odin company 1. Diagnose Analytische Coaching start met de diagnose. Hierin wordt na een algemene intake besproken hoe de levensloop er tot nu toe uit ziet en wat de actuele coachingsvraag is, oftewel waar ervaart de coachee een gemis of tekort en waar zit de pijn. Reflectie op de levensbiografie leidt tot cruciale ervaringen en belevingen, die van invloed zijn geweest op het ontstaan van de problematiek. Vaak komen hierbij ook de allergieën ter sprake ten aanzien van de omgeving. De ODC meting is onderdeel van de diagnosefase, hier wordt al meteen duidelijk waar de coachee natuurlijk en aangepast gedrag vertoont. De natuurlijke drijfveren en kenmerkende competenties worden in kaart gebracht. 2. Hypothese In de tweede fase wordt besproken wat de terugkerende problematiek is, het vaste patroon waar de coachee last van heeft. Dit is de ingang om de persoonlijke allergie te koppelen aan de eigen projecties, waardoor een blokkade ontstaat. In de hypothese wordt duidelijk geanalyseerd hoe de coachee telkens weer in dezelfde valkuil terecht komt. 3. Catharsis Jung spreekt over de Catharsis (=reiniging), als het (her)beleven van de emotioneel geladen ervaringen die van invloed zijn geweest op iemands persoonsvorming. Oud zeer en verdrongen gevoelens, waarvan de coachee dacht dat hij of zij daar wel overheen gegroeid was, worden naar boven gehaald. Door het uitspreken en herbeleven van deze gevoelens wordt het oude zeer verwerkt en ontstaat ruimte voor groei. In de Catharsis wordt daarmee het ontstaan van vastgeroeste patronen besproken en leert de coachee om de thematiek met andere ogen te bekijken. De coachee gaat op een meer volwassen manier naar het thema kijken en leert het eigen (schaduw) gedrag te herkennen en accepteren. Het nemen van deze verantwoordelijkheid luidt de weg in naar een vrije, zelfstandige en authentieke opstelling. De coachee krijgt in deze fase helder inzicht in hoe levenservaringen bepalend zijn geweest voor zijn of haar levenshouding, bepalend voor, persoonlijke drijfveren, levensopvattingen en beroepskeuze. Omdat veel drijfveren onbewust Odin company 2013 pagina 3

4 blijken te hebben gewerkt, leidt deze fase vaak tot een herbezinning op iemands zelfbeeld en soms ook de beroepskeuze. 4. Groei In de laatste fase kijken we vooruit en maakt de coachee keuzes over de omgang met anderen, eigen grenzen en ontwikkeling. De ODC rapportage is hier het kompas voor de coachee om zijn of haar natuurlijk potentieel verder te ontwikkelen. De meting laat zien welke competenties gemakkelijk als natuurlijk gedrag te ontwikkelen zijn. Methodiek van de Analytische Coach De Analytische Coach maakt gebruik van een krachtige methodiek om de coachee en diens vraag te analyseren. Het Analytische Coachingsproces kent dus vier opeenvolgende fasen met verschillende kenmerken. De Analytische Coach gebruikt de analyse om bij de coachee onbewuste drijfveren helder te maken. De focus verschuift gaandeweg van terugblikken naar vooruitkijken. De psyche van de mens wordt door Jung opgevat als bestaande uit bewuste en onbewuste delen. Omdat het gaat om het opsporen van onbewuste invloeden op het gedrag van de coachee, gebruikt de Analytische Coach de Transcendente Functie van de coachee. Dit is het vermogen om bewuste en onbewuste aspecten in de mens met elkaar te verbinden: rationele en irrationele (het rationele overstijgende) gegevens worden aan elkaar koppeld, met de ODC meting als kompas. Gesprekstechniek De Analytisch coach maakt gebruik van gesprekstechnieken die de bewustwording van onbewuste processen stimuleert. De gespreksmethodiek bij Analytische Coaching is verwant aan de door Carl Rogers ( ) ontwikkelde counselingtechniek, maar kent ook een directieve kant ten aanzien van de procesmatige sturing. De Analytisch Coach heeft de regie over het Analytisch Coachingsproces, wat inhoudt dat de coachee door vraagstelling gestimuleerd wordt om de vier fasen van AC te doorlopen. Omdat in veel gevallen bij de coachee weerstand ontstaat, is een duidelijke proceslijn een essentieel onderdeel van het creëren van een veilige setting. Soms is het nodig om directieve vragen te stellen, al mag dit nooit ten koste gaan van het rapport met de kandidaat Wie is de Analytische Coach? Bij Analytische Coaching is de Analytische Coach zélf zijn of haar eigen instrument. Dit houdt in dat de coach zelf een eigen bewustwordingsproces heeft doorgemaakt en ook de methodiek van Analytische Coaching heeft ondergaan. Jung spreekt over de Wounded Healer, als degene die dit proces succesvol kan begeleiden. Wanneer een coach zelf geen ervaringen heeft met (pijnlijke) bewustwordingsprocessen, is een effectieve Analytische Coaching moeilijk realiseerbaar. Odin company 2013 pagina 4

5 Leercoaching De Analytische Coach in opleiding krijgt leercoaching aangeboden. De leercoaching is verplicht en wordt ingezet als supervisie van de Analytisch Coach in diens praktijkervaringen met coachees. De interpersoonlijke wisselwerking tussen Analytisch Coach en coachee is onderdeel van de leercoaching. Behandeld worden de principes van een professionele beroepshouding en de overdracht en tegenoverdracht, het projectiemechanisme tussen beiden. Dit is het verschijnsel waar de coachee onbewust bepaalde beelden en verwachtingen projecteert op de Analytisch Coach en vandaar uit ook reageert. Tegenoverdracht is het verschijnsel waarbij de Analytisch Coach richting de coachee projecteert. De ODC meting van de Analytisch Coach helpt hem of haar om de tegenoverdracht te herkennen. Instroom Deelnemers dienen 3 5 jaar ervaring te hebben als coach of therapeut. Om in te stromen in de level 2 accreditatie is level 1 certificaat een vereiste. Tevens moet de deelnemer ervaring hebben met ODC (minimaal 20 metingen). De level 2 accreditatievraagt minimaal HBO werk- en denkniveau. Inhoud De cursus geeft theoretisch inzicht in de achtergronden van de ODC systematiek en analytische coaching, en praktische informatie over de toepassing ervan. De behandelde onderwerpen zijn: Jung en de ODC Analytisch coaching Ontwikkelpotentieel benutten: de ODC regelkring De beroepshouding van de coach Overdracht en tegenoverdracht Selectieve perceptie Sympathie of Empathie Vraagstelling van de coach Duur 3 lesdagen van 9.00h 17.00h 2 terugkomdagdelen (2x 4 uur) 5 leercoachings-sessies Certificaat en permanente educatie De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke toets. Bij een waardering voldoende of hoger krijgt de deelnemer een certificaat ODC level 2 en kan de titel ODC certified professional en analytisch coach worden gevoerd. In het permanent educatieprogramma moet jaarlijks worden deelgenomen aan minimaal 4 supervisiebijeenkomsten en 2 workshops/masterclasses. Odin company 2013 pagina 5

6 Eindtermen ODC accreditatie level 2 ODC accreditatie level 2, analytische coaching Eindtermen en Permanent Educatie programma ODC certified professional Level 2 Persoonlijk onbewuste kennen en herkennen in proces met cliënt Bewustzijn van overdracht en tegenoverdracht tussen coach en cliënt Actief werken met weerstand en schaduw /dissociatie -gedrag bij cliënt Persoonlijke coachings-vaardigheden verbinden met ODC Kandidaten matchen op een rol of functie competenties Kandidaten adviseren over hun competentie ontwikkeling Rapport met kandidaten creëren, empathie Persoonlijke mogelijkheden en grenzen kennen als ODC professional, weten wanneer door te verwijzen Interpreteren van individuele ODC metingen (rapportages) Basis methode Jung s analytische psychologie: de ijsberg en typenpsychologie PE 4 sessies Supervisie 2 sessies Masterclass / workshop Minimaal 10 odc metingen per jaar Kosten en informatie De ODC Level 2 accreditatie kost 3.250,-- exclusief BTW. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via E: of M: Odin company 2013 pagina 6

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

Studiegids Ananta Opleidingen

Studiegids Ananta Opleidingen Studiegids Ananta Opleidingen 2014/2015 Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken, blijf ik denken zoals ik altijd dacht. Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht, blijf ik geloven zoals ik

Nadere informatie

Coachen voor professionals

Coachen voor professionals Informatiefolder Coachen voor professionals Coaching opleidingen geïnspireerd op Generatief Leiderschap Caleidoscoop Leertrajecten Leo van der Weijdenstraat 8 5461 EH Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056

Nadere informatie

Time for Organic Leadership

Time for Organic Leadership Time for Organic Leadership Productfolder Opleidingsgids www.corecommit.com info@corecommit.com +31 050-5269713 PRODUCTEN & ACADEMIE De nieuwe productfolder, tevens opleidingsgids van Core Commit biedt

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Brochure Coaching Modules

Brochure Coaching Modules Brochure Coaching Modules Inleiding De Academie voor Psychodynamica is de meest dynamische opleiding voor Psychodynamisch therapeuten en Coaches in Nederland. Door de individuele en specialistische inbreng

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN

HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN Afstudeerscriptie HEAO MER Naam: Kiki Kolkman Studentnummer: 46263 1 e lezer: Jaap Profijt 2 e lezer: Andrea van Gemert Voorwoord In februari begon ik vol enthousiasme aan

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Persoonlijke effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit Persoonlijke effectiviteit Focus op Houding en Gedrag Team prestaties verbeteren Een geaccrediteerde cursus voor Persoonlijke effectiviteit Medewerkers doen hun werkzaamheden in een sterk veranderende

Nadere informatie

Wezenlijke vragen over persoonlijkheid en training. De ITTI -methodiek: het antwoord dat de essentie raakt

Wezenlijke vragen over persoonlijkheid en training. De ITTI -methodiek: het antwoord dat de essentie raakt Door uzelf te kennen kunt u pas echt succesvol zijn. Weten wat uw ware persoonlijkheid is en waar u goed in bent. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor uzelf, maar ook voor de mensen binnen uw organisatie.

Nadere informatie

Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding

Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding Studiegids maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. De organisatie... 3 1.1 DilemmaManager... 3 1.2 DilemmaAcademie... 3 2. Beroepsprofiel... 4 2.1

Nadere informatie

Ben Tiggelaar. Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei. Het Werkboek

Ben Tiggelaar. Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei. Het Werkboek Ben Tiggelaar DOEN! Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei Het Werkboek Dit is het standaard werkboek bij DOEN! Naast dit algemene werkboek worden ook speciale werkboeken ontwikkeld, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document Onderzoek naar de invloed van de MatriXmethode op adolescenten met kenmerken van faalangst in de bovenbouw van middelbare scholen, leeftijd van 14 tot en met 18 jaar. Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Nadere informatie

Persoonlijke effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit Persoonlijke effectiviteit In de installatiebranche Teamprestaties verbeteren Persoonlijke effectiviteit De medewerkers in de installatie branche doen hun werkzaamheden in een sterk veranderende omgeving,

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Onze grootste prestatie is niet dat we nooit vallen, maar dat we elke keer weer opstaan Confucius KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud

Nadere informatie

Ons bureauprofiel. Loopbaanadviseurs. Wie wij zijn: Onze visie. Waar wij voor staan:

Ons bureauprofiel. Loopbaanadviseurs. Wie wij zijn: Onze visie. Waar wij voor staan: Stevensweg 42 3319 AK Dordrecht T 078 6453816 info@stehouwervink.nl www.stehouwervink.nl KvK: 24301459 Ons bureauprofiel Wie wij zijn: Wij zijn een gedreven adviesbureau met zelfstandige professionals

Nadere informatie

Het ontstaan, herkennen en transformeren van overtuigingen.

Het ontstaan, herkennen en transformeren van overtuigingen. Het ontstaan, herkennen en transformeren van overtuigingen. Uit: Handboek voor trainers, stappen ter verrijking. Auteur: Anneke Durlinger-van der Horst Inleiding Robert Oxton Bolt (auteur en scenarioschrijver)

Nadere informatie

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers De leergang van InterCoach is bestemd voor managers die plezier ontlenen aan het begeleiden van anderen bij het ontwikkelen

Nadere informatie

BROCHURE Karakter Praktitioner 2015-2016

BROCHURE Karakter Praktitioner 2015-2016 BROCHURE Karakter Praktitioner 2015-2016 ontdekken. ontmoeten. ontplooien. ontplooien DÉ LEERGANG VOOR MANAGERS, ENTREPENEURS, TRAINERS, BUSINESS EXPERTS Landgoed Stakenberg Elspeet BEELDVORMING Na 20

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie