Overzicht Projecten 13/ 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht Projecten 13/ 14"

Transcriptie

1 Overzicht Projecten 13/ 14 Projectnummer (Happy Gift) Organisatie Land & Project Bedrag Tear Bolivia: Stop geweld tegen vrouwen in Santa Cruz Tear Cambodja: ontwikkeling van onderop ZOA Thailand: Onderwijs Birmese vluchtelingen , , , ZOA Jemen: Water en sanitatie , BID-Network Women in Business- Challenge ,-

2 Happygift projectnummer: Stop geweld tegen vrouwen Santa Cruz, Bolivia TEAR HAPPIETARIA Land en regio: Santa Cruz, Bolivia Lokale partner: Pay y Esperanza Projectnummer (TEAR): Projectperiode: Januari december 2013 Aanvragende organisatie: Tear Nederland Samenvatting project: In Santa Cruz De wijken Los Lotes en EL Retoño zijn jonge buitenwijken van de snel groeiende stad Santa Cruz. De wijken worden voor een groot deel bevolkt door migranten afkomstig van het platteland, in de hoop werk te vinden in de stad. In deze wijken zijn door de snelle groei basisvoorzieningen als riolering, geplaveide wegen en regenwaterafvoer veelal nog niet aanwezig. Het gemiddelde gezin in deze wijken heeft 4 tot 5 kinderen en heeft te maken met schrijnende armoede. Ook is er sprake van ernstige sociale problemen, zoals alcoholisme, bendevorming, seksueel en emotioneel misbruik van met name vrouwen en kinderen. In Bolivia hebben vrouwen van oudsher een ondergeschikte positie in het gezin en in de samenleving, waardoor zij vaak slachtoffers zijn van geweld. De kerk Tear en Pay y Esperanza gelooft in de kracht van de lokale kerken. Immers, de kerk en haar leden worden opgeroepen armen en minderheden, dichtbij en veraf in deze wereld, een krachtige stem geven tegen uitbuiting en onrecht. Ook kan de kerk een belangrijke sleutelrol spelen in herstel van gebroken relaties. Er wordt door Pay y Esperanza veel samengewerkt met lokale kerken uit de beide wijken Los Lotes en EL Retoño. Verschillende kerken en vrijwilligers van de kerk vervullen een belangrijke maatschappelijke functie. Het project Het doel van het project is in de wijken Los Lotes en El Retorno van Santa Cruz het geweld tegen vrouwen en kinderen aan de ene kant te voorkomen en aan de andere kant aan te pakken. Bolivia vandaag Bolivia ligt in het centrum van het Andesgebergte dat van noord naar zuid over het Zuid-Amerikaanse continent loopt. De Boliviaanse bevolking, geschat op 10 miljoen. Bolivia is sinds lange tijd een van de armste landen van Zuid-Amerika. De invoering van een markteconomie heeft voor sommigen weliswaar veel opgeleverd, maar volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft 64,6% van de bevolking onder de armoedegrens. De belangrijkste economische activiteiten zijn onder meer landbouw, bosbouw, visserij, mijnbouw en de productie van goederen, zoals textiel, kleding. Bolivia is in politiek opzicht uitermate instabiel. In de laatste eeuw vonden er niet minder dan 50 staatsgrepen plaats. Sinds 1982 is het land officieel een democratische republiek, maar veel concrete verbeteringen heeft dat nog niet opgeleverd. Het land heeft veel grondstoffen (zoals aardgas en goud), maar die worden bijna allemaal uitgebuit door buitenlandse bedrijven, waardoor het volk maar bitter weinig terug ziet van de opbrengsten. De partnerorganisatie Paz y Esperanza (Vrede en Hoop) heeft als missie het vechten voor gerechtigheid voor de meest uitgesloten groepen in de maatschappij, die vaak te lijden hebben onder onrecht en armoede. Hieronder vallen vrouwen, kinderen, achterstandsgroepen en minderheden. Paz y Esperanza wil deze mensen helpen zich bewust te worden van hun volledige potentieel. Paz y Esperanza is een

3 christelijke organisatie met (zelfstandige) landenkantoren in Peru, Bolivia, Ecuador en de Verenigde Staten. Paz y Esperanza wil in 2013 de volgende resultaten behalen: 600 studenten, 20 leraren van scholen en 150 ouders / verzorgers hebben geleerd wat geweld precies inhoudt, de gevolgen ervan, wat risicovolle situaties zijn, kunnen herkennen of ze wel of niet slachtoffer zijn van geweld en weten hoe ze geweld kunnen voorkomen. 60 kerkleiders en vrijwilligers van lokale kerken weten hoe ze geweld kunnen herkennen en voorkomen. Verder zullen zij getraind worden zich actief te gaan inzetten tegen geweld en actief steun verlenen aan slachtoffers van geweld. Paz y Esperanza zet zich ook in om gewoontes en de houding van mannen in de wijken ten opzichte van vrouwen en kinderen te veranderen. Ook worden deze mannen gestimuleerd verantwoording te nemen voor de situatie in hun omgeving. 50 mannen zullen worden benaderd deel te nemen aan een mannengroep. Behalve de directe aanpak van de problemen en huiselijk geweld wordt er ook gewerkt met de lokale media en de juridische instanties. Daarbij richt Paz y Esperanza zich op manieren van berichtgeving van geweld door de media en omgang met slachtoffers door justitiële instanties. Dit is belangrijk in een context waarbij er geen privacy bestaat voor slachtoffers van seksueel geweld.. Kosten van het project: Totale kosten:,- Overige donoren:,- Aanvraag Happetaria/Happy Gift: ,00

4 Happy Gift projectnummer: Ontwikkeling van onderop in Cambodja Land en regio: Lokale partner: Aanvragende organisatie: Looptijd: Cambodja 100 dorpen in verschillende provincies Wholistic Development Organisation (WDO) Tear Nederland Januari december 2013 (dit is het tweede jaar van een projectperiode die doorloopt tot 2014) TEAR Samenvatting project: Armoede op het platteland Van de Cambodjaanse bevolking woont 90% op het platteland. Mensen hebben weinig onderwijs genoten en zijn afhankelijk van kleinschalige landbouw. Vaak levert het land te weinig op om rond te komen. Voedseltekorten en slechte gezondheid zijn het gevolg. Gezinnen vallen vaak uit elkaar omdat ouders naar de stad trekken op zoek naar werk. Ook worden jongeren naar de stad of het buitenland gestuurd om te werken. Kinderen blijven achter onder de hoede van familie. Soms lopen zij het risico al jong in de seksindustrie terecht te komen. Ongeveer 1/3 van de bevolking leeft onder de armoedegrens, met weinig perspectief om uit de armoedespiraal te komen. Tear investeert in Cambodja in projecten die het initiatief bij de mensen zelf leggen. Waarom? Omdat dat projecten die beginnen bij bewustwording en die nadruk leggen op wat mensen zelf kunnen doen, tot onverwacht goede en duurzame resultaten leiden. Een waarschuwing: voor dit soort projecten is wel geduld nodig. Niet alleen van de mensen uit de dorpen zelf, maar ook van u. Verandering begint van binnen Het project van WDO, partner van Tear in Cambodja, is een voorbeeld van deze aanpak: het helpt mensen op het platteland van Cambodja om zélf hun ontwikkeling ter hand te nemen. WDO werkt in tientallen dorpen op het platteland samen met lokale ontwikkelingscomités. Vaak zijn dit leden van een lokale kerk die zo n comité bij elkaar roepen. leden van een lokale kerk degenen die zo n comité bij elkaar roepen. Op zich is het al bijzonder wanneer mensen uit het dorp, als het even kan met steun van de lokale leiders, bij elkaar komen om over hun situatie te praten. Zeker in Cambodja, waar de gewelddadige geschiedenis van de afgelopen decennia ervoor heeft gezorgd dat mensen elkaar moeilijk vertrouwen. Maar het werk van WDO stopt daar niet: door gesprekken, training en begeleiding overtuigen ze de mverbouwen en met winst gaan verkopen. Ook veeteelt krijgt aandacht: trainingen in het houden van kippen, in combinatie met een startkapitaal voor een aantal kippen, zorgen ervoor dat mensen hun inkomen én hun dieet aanvullen. Gezondheid Juist arme dorpsbewoners hebben vaak te maken met ziektes. Het gaat dan om diarree, buikgriep en huidziekten. Zeker voor jonge kinderen en kwetsbare ouderen kunnen die ziekten grote gevolgen hebben. Er is veel bijgeloof over dit soort ziekten, mensen denken bijvoorbeeld dat ze behekst worden. Terwijl de oorzaak vaak ligt in slechte kennis over hygiëne. WDO investeert daarom in trainingen over hygiëne, het voorkomen van ziekten, een gezonde leefomgeving en het belang van schoon drinkwater. Daarnaast worden waterfilters en zeep verspreid. Ook organiseren de dorpsbewoners zich in de dorpen om beter drinkwater en betere sanitaire voorzieningen voor hun dorp te regelen. Conflicthantering binnen en buiten het gezin Een ander thema waarop getraind wordt is man/vrouwrelaties. Waarom dit thema? Op het platteland van Cambodja leidt armoede en hopeloosheid tot verslavingen, huiselijk geweld, en daardoor tot gezinnen die uit elkaar vallen. Met deze trainingen voor mannen en vrouwen wordt gestimuleerd dat de gezinsleden samenwerken. In veel van de dorpen waar WDO werkt, grijpen de lokale comités tegenwoordig in bij conflicten binnen een gezin of tussen dorpsbewoners. Dat was tot voor kort niet gewoon, omdat de houding vaak is leven en laten leven. De nieuwe aanpak leidt tot een veilige leefomgeving voor vrouwen en kinderen.

5 De partnerorganisatie WDO is ontstaan omdat christenen in Cambodja zich wilden inzetten voor arme mensen in hun omgeving. WDO werkt in heel Cambodja samen met lokale overheden en lokale kerken op het platteland. Samenwerking Dit project is een samenwerking van Tear en zusterorganisatie Tearfund UK. Het is onze gezamenlijke visie om de lokale kerk in te zetten in de strijd tegen armoede en onrecht. Deze samenwerking levert belangrijke voordelen op als het gaat om efficiëntie en kostenreductie. Doel: Stapje voor stapje verandert de kijk van de mensen op hun eigen situatie. Dat is nog wel het meest opmerkelijke resultaat van deze aanpak: mensen veranderen van binnenuit en ervaren dat ze, wanneer ze samenwerken, veel kunnen bereiken. Deze verandering is moeilijk in cijfers uit te drukken of tastbaar te maken. Tegelijk is die verandering van denken de belangrijkste motor voor alle andere resultaten die dit project bereikt. Hier is uw geduld nodig: het duurt vaak lang voordat zo n proces leidt tot concrete resultaten. Tegelijk geloven we bij Tear in deze aanpak, omdat die leidt tot veranderingen die passen bij het tempo van de mensen zelf. WDO investeert veel tijd in dit proces. Maar naast het coachen van dat veranderingsproces geeft WDO de dorpscomités praktische trainingen. Die trainingen zorgen ervoor dat de dorpsbewoners concreet aan de slag gaan om verandering te brengen. WDO helpt de comités bij het opzetten van hun eigen projecten en geeft waar nodig ook materiële input. Wanneer bijvoorbeeld het dorpscomité iets wil doen aan de slechte sanitaire voorzieningen, kan WDO de betonnen platen leveren waarmee bewoners zelf een latrine kunnen bouwen. Activiteiten: Een latrine voor één gezin kost 50,-. Voor 25,- voorziet u 10 gezinnen van zaad voor bomen. Het opzetten van een visvijver kost 60,-. De ontwikkelingsprojecten die worden opgezet, vragen een investering van 800,- tot 1000,- per project. Beoogde resultaten: Concrete veranderingen De resultaten van dit project liegen er niet om: de dorpsbewoners verbeteren hun inkomen, hebben meer en beter te eten, krijgen een betere gezondheid en versterken hun rechtspositie. Economisch: inkomen verbeterd WDO geeft trainingen over het opzetten van een spaargroep. Zo n spaargroep stimuleert het opzij zetten van kleine beetjes geld voor later. Dorpsbewoners leggen zo in redelijk korte tijd een gezamenlijke spaarpot aan. Die spaarpot wordt deels weer uitgeleend aan de eigen leden, die daardoor kunnen investeren in kleine bedrijfjes of andere activiteiten die hun inkomen verbeteren. Voedselzekerheid Een ander onderdeel waar WDO de mensen op traint is landbouw. Door die trainingen verbetert bijvoorbeeld de rijstopbrengst, waardoor mensen gezamenlijk rijst opzij kunnen leggen voor in de maanden dat de oogst op raakt. Daarnaast krijgen de mensen training over andere gewassen, zodat ze in de maanden dat er geen werk is in de rijstbouw, niet stilzitten, maar bijvoorbeeld een groentetuin opzetten of andere gewassen.

6 Kosten van het project: Totale kosten: ,- Aanvraag Happietaria/Happy Gift: ,-

7 Happy Gift projectnummer: Onderwijs aan Birmese vluchtelingen in Thailand ZOA Land en regio: Lokale partner: Nederlandse partnerorganisatie: Thailand, 7 vluchtelingenkampen langs de grens met Myanmar ZOA Thailand ZOA, Nederland Looptijd: Januari maart 2014 Samenvatting project: The main intervention of this project is to continue supporting basic education of refugees along Thai- Burmese border. The support will be provided to communities to maintain basic educational services and to improve the quality of education. A key part is to develop the capacity of the education systems in the camps. The support for improved education management, system and policy will help the Burmese refugees to be become more self-reliant. This project will take place in Thailand in seven refugee camps as follows. Mae Sariang area Mae Ra Ma Luang & Mae La Oon camps, Tak area Mae La, Umpiem Mai & Nu Po camps, Kanchanaburi area Don Yang camp, and Ratchaburi area Tham Hin camp For 15 years ZOA Thailand has provided the education support to refugees fled from Myanmar due to human right abuse and armed group conflict. In the early stage, relief was a key approach for project implementation. With the development of the project over the years, the support for the basic education includes basic services and technical element. The project is to improve the education provided for refugees fits with larger developmental plans to support the economic and infrastructural situation along the Thai-Burmese border. Furthermore, with the change in Burma the education is a key factor for preparing the refugees for integration and reconciliation when return is realized. Doelen: In protracted refugee situation, Burmese refugees; including children and youth, have lived in despair with little hope for their future. The camp residents have lived in isolation due to the the RTG s security based policy and the distance of camps. They are cut off from news, many forms of media and educational materials. The restrictions on movement outside the camps provide a further form of isolation as it is challenging to learn and share approaches and best practices with other individuals and communities. This project will assist in reducing the mentioned constraints by enhancing camp educators capacities and improving their networks. Overall objective: Specific objective: Improved standards and quality in education for Burmese refugees aligned to existing institutional standards and resources within Thailand Effective tuition supported by appropriate facilities, staffing, management and policy coordination

8 Activities Construct and/or renovate educational facilities Furnish education offices of schools and KRCEE (Karen Refugee Committee Education Entity Provide teaching/learning materials and textbooks to schools in the temporary shelters and Thai villages Support basic garden projects in temporary shelter schools Coordinate with external actors to improve and maintain WASH (Water and sanitation and hygiene) facilities in all schools in temporary shelters Liaise and coordinate with external actors and agencies to promote sports and play (physical education) Liaise with external agencies to provide annual health care for pupils and to promote environmental health Promote interactive and student participatory approaches in teaching Stimulate self-assessment and reflection for better teaching and learning Provide training, support and follow up to RTTs (Resident Teacher Trainers) in temporary shelters Promote the active involvement of parents to be teachers' helpers Support the active involvement of PTAs (School committees) in referral systems and procedures Coordinate with KRCEE to develop appropriate methods for assessing and documenting students' achievements Facilitate annual school inspections by RTG MoE and KRCEE Assist KRCEE/OCEE to develop staff policies, job descriptions and community based recruitment guidelines for teachers and educational personnel Support KRCEE to implement staff policies, job descriptions and community based recruitment guidelines for teachers and educational personnel Provide subsidies for teachers, trainers, and education staff Provide non-monetary support for teachers Education management capacity development Strengthen the organizational capacity of KRCEE for the effective management of the education system Build policy development capacity of KRCEE at central and temporary shelter level Build school management capacity at temporary shelter and school level Organize and participate in coordination meetings with stakeholders related to the provision of education in the temporary shelters Beoogde resultaten Expected results: 1. Burmese refugees and inhabitants of neighbouring Thai villages have access to quality and relevant education opportunities and resources in safe and protective learning environments 2.Enhanced learner centred instruction used in refugee schools with improved training and curriculum support 3.Teachers and education personnel supported with community based governance and management systems 4.Multi-level coordination, networking and policy processes in place and operating effectively Kosten van het project: Totale kosten: 150,000,- Aanvraag Happietaria / Happy Gift: 25,000,-

9 Happy Gift projectnummer: Water en Sanitatie project, Jemen ZOA Land en regio: Arhab en Bani Garmouz, Jemen Lokale partner: Nederlandse partnerorganisatie: Looptijd: ZOA Nederland Samenvatting project: Arhab district and Bani Garmoz sub-district are located in Southern Sana a Governorate and are situated just north of the capital Sana a. Clashes and fighting were followed by widespread destruction after an incident where tribesmen shot down an airplane in May This violence, in addition to political uncertainty, left many families from Arhab and Bani Garmoz no other option than to seek safety elsewhere. People moved back home after the situation settled, but found critical infrastructure like wells damaged. This made it difficult for them to start up the normal way of living again. UN sources estimated that heavy shelling and air strikes in Arhab District resulted in approximately 9,500 Internally Displaced Persons (IDPs) in July On top of that, depletion of sub-surface water resources and ever growing dependency on water trucking asked for more sustainable solutions like rain water catchment and storage. Hygiene conditions are a major concern in many communities. Awareness raising related to sanitation and safe drinking water, preferably through women, can help change behavior. Doel: The objective of this project is to assist conflict-affected communities in making the transition from relief to rehabilitation, from dependence to self-sufficiency and from conflict to peace. ZOA Yemen wants to achieve this by assisting the conflict affected communities to increase their capacity to establish sustainable livelihoods with a focus on water, sanitation and hygiene (WASH). The number of indirect beneficiaries targeted by the projects, are an estimated 40,229 people / 5,481 families. Direct beneficiaries can be specified per proposed intervention: - Well rehabilitation: o 375 farmers will use the repaired wells for irrigation o 660 households will use the repaired wells for domestic water use - Cistern construction and rehabilitation o 600 families will use the cisterns for domestic water use. - Rooftop construction o 100 households will use the water collected from the rooftop water catchment - Urine separation Ventilated Improved Pit (VIP)latrines o 100 families will use the dry pit latrines. - Pump mechanics training o 30 well users will be able to conduct minor repairs and maintain the wells - Vocational training o 70 youth or unemployed community members will be trained in construction and WASH technical works - Hygiene promotion o 40 women will be trained to conduct hygiene and sanitation promotion sessions o 2000 families will be able to improve hygiene and sanitation practices at home o 2000 families will receive a sanitation kit o 2000 families will use clean drinking water which is filtered by the household water filters (see picture below).

10 - Capacity Strengthening of Community Based Organizations (CBOs) o 2 CBOs will be trained to improve the capacity of the organization, implementation and monitoring and evaluation. ZOA is in the process of executing a large survey which will bring detailed information to the surface on the vulnerabilities of different communities. This survey plus day-to-day contact with the beneficiaries will offer sufficient material that can be used for presentations in the Netherlands. 2 - Objectives and results Specific objective of the project: Improved and increased access to water and sanitation for returned citizens in Arhab and Bani- Garmoz. Project results: 1. Improved access to domestic water supply through repaired wells, rehabilitated/constructed water cisterns and rooftop water collection systems. 2. Improved access to water for irrigation through the repair of damaged wells (boreholes) and piping systems 3. Improved health and hygiene among the targeted households through: a. applied hygiene and sanitation practices b. use of sanitation kits c. use of water filters d. use of urine separation VIP latrines 4. Improved and increased capacity of 1 CBO (community based organizations) in Arhab and 1 CBO in Bani-Garmoz and community groups empowered 5. Positive contribution towards Sana a basin Water Management Approach Project activities 1. Improved access to domestic water supply through repaired wells, rehabilitated/constructed water cisterns and rooftop water collection systems. A - During the conflict more than 25 of the 100 wells got damaged due to the shelling and fighting. Some boreholes are completely destroyed, while others are not functioning due to problems with the piping system or the pump. In the target area some wells are government owned but most of them are owned by small community groups of some families. The wells have a double function. Approximately 85% of the well water is used to irrigate the cultivation fields and approximately 15% is used for domestic water use. Due to the non-functioning boreholes farmers are not able to cultivate their land which is affecting their livelihood seriously. Most of the families are forced to buy water from far distance water sources which is expensive. It is expected that the household income will increase after the farmers are able to start cultivating again and when drinking water is not bought any more. B - In order to promote the Integrated Water Resources Management Approach, the project will also introduce different ways of rainwater harvesting. Existing water cisterns will be rehabilitated and new cisterns of 250 cubic meter will be constructed. Based on experience in Hajja governorate VHI will introduce the rooftop water collection systems to the community as well. Together with the CBOs awareness raising will be done and as a pilot 50 households in Arhab and 50 households in Bani- Garmoz will be selected to receive this rooftop water collection system. The community will be involved at all levels of the construction and rehabilitation of the water sources. They will contribute with unskilled labour and with the provision of local materials that are available in the vicinity of the villages. 2. Improved access to water for irrigation through the repair of damaged wells (boreholes) and piping systems. As indicated under result 1, the repair of boreholes is essential to address the deteriorated livelihoods of the population. Contractors will be hired to repair the boreholes, piping systems or pumps.

11 3. Improved health and hygiene among the targeted households through: a. applied hygiene and sanitation practices b. use of sanitation kits c. use of water filters d. use of urine separation VIP latrines According to the CBOs, many children suffer from diarrhea and worms in the target area, especially children. As the distance to the water source is far, at many different points the water can get contaminated. To minimize the risk of contaminated drinking water, 2000 household water filters will be distributed to the households. The distribution of the filters will only be done after the people are trained how to use the water filter and how to break the chain of contamination. Every household will also receive a sanitation kit. Currently approximately 50% of the households in Arhab and Bani-Garmoz have water flush toilets, but many are not functioning. It is obvious that in an area with such a water shortage the water flush toilets are not the best option. Therefore a pilot programme will be carried out to introduce the urine/faeces separation VIP latrines to the target group. The advantage is that there is no water needed for flushing. 4. Improved and increased capacity of 1 CBO in Arhab and 1 CBO in Bani-Garmoz and community groups empowered Through two Community Based Organisations (CBOs) the construction and rehabilitation of the rainwater harvesting activities will be implemented and hygiene promoters selected and trained. The CBOs themselves will also be trained in monitoring and evaluation. 5. Positive contribution towards Sana a basin Water Management Approach Yemen is the most water stressed country in the world with less than 120m3 per capita per year. Underground water tables, the country s main water source, are depleting rapidly due to the high population growth and the expansion of certain cash crops (especially qat) which place and enormous burden on already scarce water reserves. It is expected that the Sana a water basin will be completely dried up within the next ten years. An Integrated Water Resources Management (IWRM) approach is therefore needed. Through the applied methods under this project, the project wants to work with the government on alternative ways of water collection and usage. 3 Funding request. The Royal Netherlands Embassy in Yemen rewarded this ZOA programme with a EUR for 1 ½ years. Of this amount EUR is allocated to ZOA Yemen itself to lead the project, build the capacity of the local partners, ensure technical quality and establish an M&E system. The remainder of the amount is allocated to partner organizations that ZOA works with in Yemen to enable them to execute the construction and to raise hygiene and sanitation awareness and provide vocational training to the youth. The requested funding of EUR is a co-funding to the contribution of EUR and will be allocated to project support costs. The support costs that are covered are staff costs, directly or indirectly involved in the project, office costs and administrative costs to provide logistic and administrative support (procurement, etc) and vehicle costs for field visits. The contribution of Happy Gift will contribute significantly to a smooth and quality implementation of the project. It will be a happy gift to the families in Arhab and Bani Garmoz for a more sustainable livelihood and healthy environment. Kosten van het project: Totale kosten van het project: ,- Bijdrage andere donoren: Aanvraag Happietaria / Happy Gift: ,-

12 Happy Gift projectnummer: Project Women in Business Challenge BID-Network Land en regio: Developing countries. All countries listed on the DAC List of the OECD Lokale partnerorganisatie: - Nederlandse partnerorganisatie: BID-Network, Nederland Projectperiode: Samenvatting project: The Women in Business Challenge is a business plan competition to support women entrepreneurs in the development of small and medium sized enterprises (SMEs) in developing countries. This business plan competition is organized by BiD Network and made possible by ICCO and ING. The Women in Business Challenge aims to support women entrepreneurs providing them with the assistance, templates, coaching, contacts and financiers to get their business started. Creating a level playing field for men and women entrepreneurs. Research has demonstrated that women entrepreneurs in developing countries face even more difficulties in accessing finance and support for their businesses. On the other hand, women are important leaders of change and are the ones prioritizing the well-being of their families when it comes to investment decisions. The competition, which is now in its fifth edition, addresses both the challenges and opportunities that come with being a business woman in Africa, Asia and Latin America. Currently 35% of BiD Network s business proposals come from women entrepreneurs. We aim to increase this. Through the coaching program, the women entrepreneurs are eligible to receive feedback and support in writing their business plan. The 5 best business plans will win a business trip to The Netherlands for training, b2b and investor meetings. Also, the participants will get access to a network of more than 45,000 like-minded entrepreneurs, coaches and investors. The winner of this challenge is eligible to win tailor made technical assistance and/or a cash prize. The technical assistance is worth 5,000 in advisory services. Through Happietaria we aim to raise the 5,000 for the cash prize. Through this project we aim at starting or growing at least 10 companies led by women and finance 3 of them. Kosten van het project: Totale kosten: ,- Bijdrage andere donoren: Approved: ,- Expected: ,- Aanvraag Happietaria / Happy Gift: ,-

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Beste HMT-ers, Denk bij het maken van een keuze aan de volgende zaken:

Beste HMT-ers, Denk bij het maken van een keuze aan de volgende zaken: Beste HMT-ers, Dit is het projectenboek waarin de projecten staan waar de Happietaria s zich in het nieuwe seizoen 2014/2015 voor zullen gaan inzetten. Vraag aan jullie om de schetsen van de projecten

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School De Blijberg International Department BRIN 14 HB Directeur Mrs L. Boyle Adres Graaf Florisstraat 56 3021CJ ROTTERDAM

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Interessegroep Critical Chain Interessegroep Critical Chain. Agenda. Richard Smal Voorzitter Critical Chain Interesse Groep

Interessegroep Critical Chain Interessegroep Critical Chain. Agenda. Richard Smal Voorzitter Critical Chain Interesse Groep IPMA Grote projecten plannen: How to plan a battleship! Aarle Rixtel, 24 april 2014 Richard Smal Voorzitter Interesse Groep 20:00 of Critical Change 1 Met dank aan onze sponsors Doelstellingen IPMA Critical

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

De Invloed van Familie op

De Invloed van Familie op De Invloed van Familie op Depressie- en Angstklachten van Verpleeghuisbewoners met Dementie The Influence of Family on Depression and Anxiety of Nursing Home Residents with Dementia Elina Hoogendoorn Eerste

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

EMAS, een stap dichter bij het waarmaken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

EMAS, een stap dichter bij het waarmaken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen EMAS, een stap dichter bij het waarmaken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen Prof. dr. Sandra Rousseau Centrum voor Economie en Duurzaam Ondernemen CEDON Brussel, 4 oktober 2016 Sustainable development

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

Sessie Centrumsteden VVJ

Sessie Centrumsteden VVJ Sessie Centrumsteden VVJ Bram Vermeiren Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 info@steunpuntjeugd.be I www.steunpuntjeugd.be missie Jeugdwerk brengt kinderen

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp Themasessie vluchtelingen Frans van Hoek Marieke Hanekamp Wat in deze sessie? Strategisch Kader Terugkoppeling sessie in Brussel Brainstormen in subgroepen Strategisch Kader EU-beleid en doelstellingen

Nadere informatie

Kunst(raad) en Samenleving Evert Bisschop Boele,

Kunst(raad) en Samenleving Evert Bisschop Boele, Kunst(raad) en Samenleving Evert Bisschop Boele, 17-12-2014 Lectoraat Lifelong Learning in Music Kenniscentrum Kunst & Samenleving, Hanzehogeschool Groningen Abigail Gilmore Raising our Quality of Life:

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy World Dutch Shepherd Federation Beleidplan 2015-2020 / Policy 2015-2020 World Dutch Shepherd Federation toelichting / explanation oprichtingsdatum / date of establishment 26 juni 2014 / June 26th 2014

Nadere informatie

Guidelines for setting up a stimul lab

Guidelines for setting up a stimul lab Guidelines for setting up a stimul lab Content Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6 Chapter 7 Pilotproject Businessplan Samenwerkingsovereenkomst met stimul Moorsele Building requirements

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Introduction to KM Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Good to know Introductions Your CIKM experience Outline CIKM Sessions Tuesday Introduction to KM & Groupwork Introduction to (CI)KM Strategy

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

caribbean Paramaribo, Suriname February 29th March 2nd, 2012 The Use of ICTs and Innovative Approaches to Enhance Education

caribbean Paramaribo, Suriname February 29th March 2nd, 2012 The Use of ICTs and Innovative Approaches to Enhance Education caribbean Paramaribo, Suriname February 29th March 2nd, 2012 The Use of ICTs and Innovative Approaches to Enhance Education Virtual Educa Caribbean: Virtual Educa is a multilateral initiative addressing

Nadere informatie

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Case 1: add on Universiteit van Tilburg Link Class Collaborative Online International Learning

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

European frameworks for VET

European frameworks for VET European frameworks for VET VLOR Brussels, 4 June 2014 Carlo Scatoli Vocational Training and Adult Learning 2002 The Copenhagen Declaration 30 November 2002 Strengthen the European dimension Improve transparency,

Nadere informatie

Instruction project completion report

Instruction project completion report Instruction project completion report The project completion report is in fact a final progress report providing a comparison between the start of the project and the situation at the end of the project.

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS

BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS GENERAL SALES APPLICATION TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS Revision and repair of hydraulics Already 50 years of experience in repairing hydraulic components. We are especially

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Titelstijl van model bewerken

Titelstijl van model bewerken Titelstijl van model Sudan Dairy Sector Potential or dead-end street? Martin de Jong Sudan Business Seminar, The Hague - 27th October 2016 Content Country Profile Dairy farming sector Titelstijl van model

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Delft, 8 maart 2012 Realistic wall of water ir. F.C. (Floris) Boogaard, (020) 606 32 50/06-51 55 68 26 e-mail: f.c.boogaard@tudelft.nl/

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

EventHands*2014*resultatenverslag***

EventHands*2014*resultatenverslag*** EventHands2014resultatenverslag B4Challenged Amsterdam,31maart2015 0207892200 wim@b7challenged.nl Resultatenverslag 27-05-15 EventHands4seizoen2014 Voorwoord AllereerstdanktB7Challengedallefinanciersenpartnersdieafgelopenseizoenhebbenbijgedragen

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Dutch Research Council: women in scientific careers

Dutch Research Council: women in scientific careers Dutch Research Council: women in scientific careers Dr. Wilma van Donselaar Paris 2005 What is NWO? NWO is the Dutch Research Council and consists of 8 councils: Humanities, Social Sciences, Medical Sciences,

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Belgian experience with international climate finance Peter Wittoeck Climate Finance Workshop Brussels, 15 May 2013

Belgian experience with international climate finance Peter Wittoeck Climate Finance Workshop Brussels, 15 May 2013 Belgian experience with international climate finance Peter Wittoeck Climate Finance Workshop Brussels, 15 May 2013 European and international commitments European Council (2009) - EU: 7,2 bn eur (2010-2012)

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Pro Dual Improving through Benchmarking. Leonardo da Vinci/Partnerships 2008-2010

Pro Dual Improving through Benchmarking. Leonardo da Vinci/Partnerships 2008-2010 Pro Dual Improving through Benchmarking Leonardo da Vinci/Partnerships 2008-2010 Partners Germany: Stadt München/City of Munich Education Department - Vocational Schools and Further Education Industrie-

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011 Effective leesprogramma s voor leerlingen die de taal leren en anderssprekende leerlingen samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op

Nadere informatie

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015 Concept development Haga Hospital 17 september 2015 Marije Talstra 2015 Healthcare consultant at fluent 2003-2015 Healthcare consultant at Twynstra Gudde TUDelft, real estate & housing, urban planning

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

HEGRID EIT ICT LABS HEGRID 2013-2014 TNO. Hybrid Energy GRID Management. TNO, Siemens, KIT, Deutsche Telekom, UT, TU/e, VTT, CWI

HEGRID EIT ICT LABS HEGRID 2013-2014 TNO. Hybrid Energy GRID Management. TNO, Siemens, KIT, Deutsche Telekom, UT, TU/e, VTT, CWI HEGRID Hybrid Energy GRID Management EIT ICT LABS HEGRID 2013-2014 TNO TNO, Siemens, KIT, Deutsche Telekom, UT, TU/e, VTT, CWI 1 Doel en verwachte resultaten Doel: realiseren van een Open HybridEnergy

Nadere informatie

PUM Netherlands senior experts and NBA

PUM Netherlands senior experts and NBA PUM Netherlands senior experts and NBA Wim Boone, sectorcoördinator accountancy,financial & admin. management 14 maart 2013 Agenda Why SMEs need support About PUM Sector Accountancy etc. Cooperation PUM-NBA

Nadere informatie

The Kentalis Reading House

The Kentalis Reading House The Kentalis Reading House Technology-facilitated enhancement of parent involvement Annet de Klerk, Loes Wauters Overview A first impression Motivation The importance of emergent literacy at home Kentalis

Nadere informatie

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Opbouw presentatie 1. Uitgangspunten veranderingen G2 - > G3 2. Overzicht belangrijkste

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinant Study in to Factors that Facilitate a Active Smoking-cessation

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

AANVULLENDE AJS SAFETY RULES

AANVULLENDE AJS SAFETY RULES Pagina: 1 van 5 Inleiding Naast de regels en procedures die Harsco Infrastructure B.V. heeft opgesteld hebben een aantal van onze klanten aanvullende veiligheidseisen en procedures. Als je voor onze opdrachtgever

Nadere informatie

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam Iedereen met een UvAnetID kan maillijsten aanmaken bij list.uva.nl. Het gebruik van de lijsten van

Nadere informatie

'Foreign exchange student'

'Foreign exchange student' 'Foreign exchange student' Most awesome person you will ever meet. Exchange students willingly decide to get off their asses, leave their home country, and go see the world. For that reason, they should

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Dilemma's rondom de water en sanitatiegerelateerde. ontwikkelingsdoelen

Dilemma's rondom de water en sanitatiegerelateerde. ontwikkelingsdoelen Dilemma's rondom de water en sanitatiegerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelen GroenLinks en de Sustainable Development Goals, 4 Okt 2014 Stef Smits, Senior Programme Officer, IRC Supporting water sanitation

Nadere informatie

Script. Good health starts with good food. That s true for people as much as it is for animals.

Script. Good health starts with good food. That s true for people as much as it is for animals. Script Good health starts with good food. That s true for people as much as it is for animals. Livestock and fish health influence human health, since animal protein is an indispensable part of our food

Nadere informatie

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014 If you have a client logo or other co-branding to include, this should go here. It should never be larger than the Deloitte logo. Waarom kiezen voor een shared services center? Succesfactoren en valkuilen

Nadere informatie

Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV)

Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) GIS Day 2006 Ten years of regional GIS collaboration in Flanders Bart Cosyn, Programme Manager SDI 22/11/2006 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) The collaborative framework GIS Flanders

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

Welcome in the Ferraris Building!

Welcome in the Ferraris Building! Welkom Welcome in the Ferraris Building! Paul van Snick Algemeen directeur Departement Leefmilieu, Natuur en Energie General Director Environment, Nature and Energy Department Vlaamse overheid / Flemish

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie