The Devil s Advocate. De negatieve weergave van advocaten in film

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "The Devil s Advocate. De negatieve weergave van advocaten in film"

Transcriptie

1 The Devil s Advocate De negatieve weergave van advocaten in film Essay Kunst en Recht ( ) Naam: K.E.A. de Beer Studentnummer: Datum: 27 mei 2009

2 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. De weergave van advocaten in film 3 3. Het imago van advocaten 4 4. Oorzaken van het negatieve imago advocaten 5 5. De invloed van de werkelijkheid op film 7 6. De invloed van film op de werkelijkheid 8 7. Consequenties 9 8. The End Literatuurlijst 11 2

3 1. Inleiding Wat hebben Liar Liar, The Firm, Primal Fear, The Rainmaker, Michael Clayton en The Devil s Advocate met elkaar gemeen? Het zijn allemaal films van de afgelopen jaren waarin de advocatuur negatief wordt weergegeven. Advocaten worden in films afgebeeld als geldwolven, slechte ouders, criminelen en zelfs als de duivel. In films van voor de jaren zeventig werden advocaten nog als helden afgebeeld. Advocaten kwamen in films over als strijders voor een nobele zaak. Een goed voorbeeld hiervan is de door Gregory Peck gespeelde Atticus Finch in To Kill a Mocking Bird uit Atticus wordt aangesteld om een zwarte man te verdedigen die onterecht wordt beschuldigd van het verkrachten van een blank meisje. Ondanks protesten vanuit de blanke gemeenschap voert Atticus zijn taak meer dan goed uit. Hij blijft daarnaast in zijn privé-leven als persoon volledig overeind staan. Atticus is een keurige man, hij is geliefd in zijn buurt, hij is een ideale werkgever en een ideale vader voor zijn moederloze kinderen. Een advocaat als Atticus Finch is na de jaren zeventig bijna niet meer op het witte doek verschenen. Na de jaren zeventig wordt de advocaat (en met name advocaten bij grote advocatenkantoren 1 ) steeds negatiever afgespiegeld. Het negatieve imago van advocaten heerst niet alleen in film. In werkelijkheid is het imago van advocaten met name in de Verenigde Staten zeer negatief. In mijn essay beschrijf ik de relatie tussen het imago van advocaten in film en het imago van advocaten in realiteit. Ik geef eerst weer op welke wijze advocaten negatief worden afgebeeld in films van de afgelopen jaren. Daarna behandel ik een aantal onderzoeken naar de publieke opinie over advocaten en de oorzaken van het negatieve imago. Vervolgens bespreek ik de wisselwerking tussen de beeldvorming in film en realiteit. Tot slot behandel ik de consequenties van een frequent negatieve weergave van advocaten in film. Het essay is hoofdzakelijk gebaseerd op onderzoek en films uit de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten worden immers veel meer films geproduceerd dan in Nederland. Bovendien is in de Verenigde Staten veel onderzoek gedaan naar dit onderwerp. De onderzoeken zijn volgens mij ook relevant voor in Nederland. Veel van de Amerikaanse films bereiken de bioscopen en televisies in Nederland. In de slotparagraaf ga ik hier nader op in. 2. De weergave van advocaten in film Advocaten in films van de afgelopen jaren worden op verschillende manieren negatief weergegeven. Een onderscheid dient te worden gemaakt tussen de advocaat in zijn privéleven en de advocaat als beroepsbeoefenaar. Op het witte doek komen advocaten in hun privé-leven slecht over. De advocaat in films beschikt over negatieve karaktereigenschappen. Bovendien hebben advocaten in film vaak een miserabel persoonlijk leven. In films wordt naar mijn mening een verband gesuggereerd tussen het uitoefenen van het beroep en het miserabele persoonlijk leven. De eigenschappen die bij een advocaat in film vaak terugkomen zijn onder meer; arrogant, onbeschoft, onpersoonlijk en egocentrisch. Het personage Martin Vail (Richard Gere) uit Primal Fear voldoet bijvoorbeeld aan deze eigenschappen. Advocaten in film trachten in hun privé-leven ook regelmatig hun eigen verkeerde gedrag goed te praten. 1 M. Asimow, Embodiment of evil; Law firms in the movies, UCLA Law Review, Volume 48, No. 6, (August 2001), p

4 Nog een aspect dat opvalt aan advocaten in film is dat zij aan een vorm van verslaving lijden. George Clooney in Michael Clayton is gokverslaafd, Paul Newman in The Verdict is alcoholist en Sean Penn in Carlito s way is verslaafd aan cocaïne. Advocaten hebben in films over het algemeen een miserabel persoonlijk leven. In films wordt gesuggereerd dat de hoge werkdruk in de advocatuur de oorzaak is. De personages zijn zelden een goede echtgenoot en/of ouder. Een verband wordt gelegd tussen de zware werktijden van een advocaat en de korte tijd die daardoor over blijft voor een persoonlijk leven. Het beeld van de echtgenote die om negen uur met koud eten zit te wachten op haar overwerkende man komt dan ook veel voor. Tom Cruise in The Firm spendeert bijna al zijn tijd op kantoor terwijl zijn huwelijk uit elkaar valt. Een aspect dat ook regelmatig voorkomt is ontrouw binnen het huwelijk. Een personage gaat bijvoorbeeld vreemd met een collega of cliënt met wie veel wordt samengewerkt. Het ouderschap en de advocatuur lijken op het witte doek ook moeilijk te combineren. Advocaten lijken meer tijd te hebben voor hun cliënten dan voor hun kinderen. Jim Carrey mist in Liar Liar ondanks vele beloftes de verjaardag van zijn zoontje. Dit geldt overigens niet alleen voor mannen. Ook Julia Roberts laat haar vriend in Erin Brockovich voortdurend op haar kinderen passen zodat zij aan het werk kan. De advocaat in de uitoefening van zijn beroep wordt tevens negatief afgeschilderd. In films worden twee uitersten gebruikt: de op geld beluste advocaat bij een groot bekend advocatenkantoor en de jonge, startende, incompetente advocaat. Grote advocatenkantoren worden in film bijna altijd negatief afgeschilderd. De advocatenkantoren en de daar werkzame advocaten komen onpersoonlijk over. Het advocatenkantoor is een onderneming waar geld moet worden verdiend. Het kantoor en de medewerkers hebben daar veel voor over. Advocaten moeten hun zaken ten koste van alles winnen. Het feit dat af en toe een ethische grens wordt overschreden doet niet terzake. Advocaten in films hebben bijvoorbeeld: gebruik gemaakt van valse getuigenissen (Liar Liar), nauwe contacten met de onderwereld en maken zich zelfs schuldig aan criminele activiteiten (The Firm). De tegenpool van de advocaat bij een groot kantoor is de jonge startende advocaat. Matt Damon in The Rainmaker is hiervan een goed voorbeeld. De jonge advocaat heeft geen ervaring in de rechtszaal. Tijdens de rechtszaak wordt hij voortdurend gecorrigeerd door een sympathieke rechter. De advocaat gaat bovendien met een collega naar het ziekenhuis om nieuwe cliënten te werven. Een ander goed voorbeeld van het zogenaamde ambulance chasing is The Sweet Hereafer. Het publiek ervaart dergelijke werving over het algemeen niet als ethisch verantwoord. Beginnende advocaten komen in films amateuristisch en onervaren over en handelen niet altijd in het belang van hun cliënten. Een bekend verschijnsel dat niet perse eigen is aan één van de typen advocaten als hierboven beschreven is disloyaliteit aan de cliënt. Een advocaat distantieert zich van een duistere cliënt of verliest expres zijn zaak (bijvoorbeeld in Cape Fear en Sleepers). Het publiek juicht deze vorm van handelen van de advocaat hoogstwaarschijnlijk toe. Disloyaliteit aan de cliënt kwalificeert echter niet als een goede beroepsuitoefening. 3. Het imago van advocaten In de Verenigde Staten en in Nederland is onderzoek gedaan naar het imago van advocaten. Uit onderzoek in de Verenigde Staten blijkt dat het aanzien van advocaten enorm is gedaald de afgelopen dertig jaar. De advocatuur werd voorheen gezien als een prestigieuze doch 4

5 betrouwbare beroepsgroep. Uit het onderzoek blijkt echter dat de laatste jaren advocaten steeds minder worden vertrouwd. 2 In Nederland is onder meer uitgebreid onderzoek gedaan in opdracht van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA). 3 Het onderzoek betreft het imago van de advocatuur in Nederland. In het voorwoord van het onderzoek blijkt dat de NOVA vermoedt dat het imago van advocaten veelal eenzijdig is en niet positief. Het imago zou mede totstandkomen door de wijze waarop advocaten in films en tv-series worden afgeschilderd. 4 Uit het onderzoek blijkt dat het beeld van advocaten niet heel eenzijdig is maar ook weer niet positief. De ondervraagden associëren advocaten over het algemeen met het strafrecht. Dit geldt volgens mij overigens niet alleen voor advocaten maar voor de associatie met het recht in algemeenheid. Één van de kritiekpunten is dat advocaten zware criminelen buiten de gevangenis houden. Een tweede punt van kritiek zijn de tarieven die advocaten hanteren. De tarieven worden bestempeld als zeer hoog. Dit leidt bij een deel van de ondervraagden tot negatieve beschrijvingen als geldwolven en geldbelust. De ondervraagden maken zich bovendien zorgen om de integriteit en onafhankelijkheid van advocaten. De advocatuur zou niet transparant genoeg zijn. Bij de negatieve beschrijvingen van advocaten worden onder meer genoemd; geldbelust, het helpen van criminelen, arrogant, onbetrouwbaar, glad, onpersoonlijk en het hebben van weinig tijd voor de cliënt. De percentages bij de negatieve beschrijvingen vallen mijns inziens mee in vergelijking met de resultaten uit de Verenigde Staten. Het opvallende is dat de ondervraagden die zelf ervaringen hebben met de advocatuur beschrijvingen als duur, gemakzuchtig en onpersoonlijk gebruiken. De ondervraagden zonder eigen ervaring gebruiken beschrijvingen als geldbelust, het helpen van criminelen en onbetrouwbaar. 5 Deze negatieve eigenschappen zijn terug te zien bij advocaten in films. Het lijkt mij aannemelijk dat deze categorie ondervraagden zijn opinie onder meer baseert op de beeldvorming die wordt gecreëerd door films. De negatieve beschrijvingen van de advocatuur komen immers grotendeels overeen met de negatieve weergave van advocaten in films. 4. Oorzaken van het negatieve imago advocaten Over de oorzaken van het negatieve imago van advocaten wordt veel gespeculeerd. Volgens mij bestaan een aantal negatieve vooroordelen over advocaten. Mensen associëren een aantal negatieve eigenschappen met advocaten. Uit het onderzoek voor de NOVA kwamen onder meer naar voren; duur, geldwolven, arrogant, afstandelijk en associaties met de onderwereld. De ondervraagden hadden ook positieve beschrijvingen van advocaten. Het verschil is mijn inziens dat de negatieve beschrijvingen veel meer worden benadrukt en bevestigd. De advocatuur is veel meer aanwezig in de samenleving dan veertig jaar geleden. De burger wordt door middel van eigen ervaring, media, film, televisie en ervaring van derden steeds meer geconfronteerd met advocaten. 2 M. Asimow, Bad lawyers in the movies, Nova Law Review, Volume 24, N.2/2000, p In maart 2009 is overigens ook onderzoek gedaan TROS Radar. Een deel van de resultaten komt overeen met het onderzoek in opdracht van de NOVA. Het onderzoek van de NOVA is echter uitgebreider. De onderzoeksresultaten van de TROS Rader zijn te raadplegen via; 4 Blauw Research, Het imago van de advocaat Een onderzoek naar het imago van de advocatuur in Nederland voor de Nederlandse Orde van Advocaten, juni 2006, p Blauw Research, Het imago van de advocaat Een onderzoek naar het imago van de advocatuur in Nederland voor de Nederlandse Orde van Advocaten, juni 2006, p. 4-5,

6 De afgelopen decennia heeft zowel in de Verenigde Staten als in Nederland juridisering van de samenleving plaatsgevonden. Binnen de samenleving wordt steeds meer gereguleerd. Door de regulering wordt ook meer geprocedeerd. Het aantal advocaten is hierdoor aanzienlijk gestegen. In Nederland is in de periode van 1996 tot 2000 het aantal advocaten met ruim zestig procent toegenomen tot een aantal van veertienduizend. 6 Mensen komen zelf veel sneller in aanraking met een advocaat dan veertig jaar geleden. Dit heeft mede te maken met de huidige problemen in de maatschappij. Veel van de problemen worden middels juridische procedures afgewikkeld waar een advocaat bij betrokken is. De advocaat is bijvoorbeeld betrokken bij het strafrecht (criminaliteit), bij echtscheidingen, arbeidsconflicten en vorderingen van schadevergoedingen op grond van wanprestatie. Mensen bevinden zich reeds in een negatieve situatie wanneer zij in aanraking komen met een advocaat. De negatieve associatie met de advocaat komt dan snel tot stand. Mensen interpreteren bepaalde eigenschappen als een bevestiging van hun negatieve vooroordelen. Een veel gehoorde klacht betreft de hoge tarieven die advocaten hanteren. De tarieven zouden niet in verhouding staan tot de prestatie. Hoge tarieven leiden tot kwalificaties als geldwolf of geldbelust. Zakelijkheid en het bewaren van enige afstand tot de cliënt wordt opgevat als onpersoonlijkheid en een gebrek aan interesse. De advocaat is tevens meer terug te zien in de media, film en televisie in vergelijking met veertig jaar geleden. Advocaten komen mijn inziens nagenoeg altijd negatief in beeld in de media. De vrijspraak van een crimineel wordt vaak toegeschreven aan de advocaat. Leuzen als de advocaat heeft weer een crimineel buiten de gevangenis weten te houden volgen. Hieruit vloeit de sterke associatie van de advocatuur met de onderwereld voort. Fouten van advocaten worden in de media breed uitgemeten. Positieve prestaties van advocaten komen in de media nauwelijks aan bod. Interviews met advocaten in praatprogramma s laten niet altijd een positieve indruk achter. Het verdedigen van een standpunt tot in het uiterste wordt als betweterig en arrogant beschouwd. Bepaalde advocaten worden zelfs beschuldigd van het te veel opzoeken van de media. In de Verenigde Staten komt de advocaat nog veel meer voor in de media dan in Nederland. Processen worden in de Verenigde Staten behandeld als belangrijke sportevenementen. Een voorbeeld hiervan is het proces van O.J. Simpson dat uitgebreid in het nieuws is behandeld. Naderhand is veel kritiek geleverd op het optreden van advocaat Johnnie Cochran. Film en televisie dragen ook bij aan het negatieve imago van advocaten. De advocaat komt veel voor in televisieseries en film. In Duitsland is onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van de advocaat op de televisie. Als de kijker zou willen kan een groot gedeelte van de dag alleen maar worden gekeken naar series en/of films met in de hoofdrol een advocaat. 7 In televisieseries en films wordt het negatieve imago van advocaten bevestigd. Ervaringen van vrienden, familie en kennissen dragen ook bij aan de bevestiging van het imago van advocaten. Mijn inziens wordt veelal gezocht naar bevestiging van de vooroordelen. Mensen hebben wel degelijk positieve ervaringen met advocaten. Echter door de continue bevestiging van het negatieve imago in onder meer films en de media worden deze ervaringen gezien als uitzondering op de regel S. Machura and S. Ulbrich, Law in Film: Globalizing the Hollywood Courtroom Drama, Journal of Law and Society, Volume 28, nr. 1, march 2001, p

7 5. De invloed van de werkelijkheid op film Uit onderzoek uit de Verenigde Staten en Nederland blijkt dat het imago van advocaten negatief is. Het is echter niet vanzelfsprekend dat advocaten in film eveneens een slecht imago hebben. Waarom worden advocaten in film negatief weergegeven? Films weerspiegelen vaak de problematiek, publieke opinie en interesses van de tijd waarin zij zijn gemaakt. De kans dat films worden gemaakt over onderwerpen die op dat moment geen rol spelen in een samenleving leven is zeer klein. Mensen gaan films kijken over onderwerpen waarin zij zijn geïnteresseerd. De laatste decennia bestaan bijvoorbeeld zorgen omtrent de klimaatveranderingen op de wereld. Deze zorgen zijn terug te zien op het witte doek. Films als Twister, The Day after Tomorrow en An Inconvenient Truth behoren tot het huidige aanbod uit Hollywood. Hetzelfde proces vindt mijn inziens plaats met betrekking tot het recht en de advocatuur. Het recht is altijd al een interessant onderwerp voor de filmindustrie geweest. Een juridische procedure is een goed uitgangspunt voor een verhaal. Dit geldt met name voor dramatische verhalen maar ook voor komedies. Daarnaast is de rechtszaal een ideale setting voor de strijd tussen protagonist en antagonist. 8 Hierboven gaf ik reeds aan dat sprake is van een vergaande juridisering van de samenleving. Het recht speelt een steeds grotere rol in de maatschappij. Steeds meer burgers komen zelf in aanraking met het recht en de advocatuur. Mensen raken hierdoor meer geïnteresseerd in het recht. De toename aan interesse in het recht heeft effect op het gebruik van recht in televisieprogramma s, literatuur en film. Legal thrillers van bijvoorbeeld John Grisham worden de afgelopen twintig jaar zeer goed verkocht. Het recht vindt ook veel vaker zijn weg naar het witte doek. Advocaten zijn hierdoor ook steeds vaker in films te zien. In de meeste films wordt de heersende publieke opinie over een onderwerp weergegeven. Gezien het feit dat de advocatuur in de werkelijkheid over een negatief imago beschikt wordt de advocaat in film negatief weergegeven. Het publiek heeft een negatief beeld van de advocatuur. Dit beeld verwachten zij terug te zien op het witte doek. Wanneer in films een uiterst positief beeld van advocaten zou worden geschetst zou dit voor veel kijkers niet overeenkomen met de werkelijkheid. De verwachtingen van kijkers mogen niet volledig teleur worden gesteld. Kijkers willen films zien waarin herkenbare situaties voorkomen. Het is de taak van de makers van de film om een film te maken waaruit kijkers conclusies kunnen trekken met betrekking tot hun eigen leven, ervaringen en opvattingen. 9 In Amerika waar de opinie over advocaten nog negatiever is dan in Nederland worden dan ook bewust scripts geschreven waarin advocaten negatief worden weergegeven. Het zijn deze scripts die worden uitgekozen door producenten aangezien mensen voor deze films naar de bioscoop komen. 10 Het negatieve imago van advocaten wordt mijn inziens ook gebruikt om het entertainmentgehalte van films te creëren. In veel films vindt vaak een strijd plaats tussen goed en kwaad. Gezien het negatieve imago van de advocatuur is het een logische keuze om de advocaat of het advocatenkantoor als het kwaad weer te geven. De bekende voorbeelden hiervan zijn de advocatenkantoren zijn The Firm en The Devil s Advocate. Zelfs als in een film ook een goede advocaat rondloopt blijft de negatieve weergave van advocaten 8 S. Greenfield and G. Osborn, Where cultures collide: The characterization of law and lawyers in film, International Journal of the Sociology of Law, Volume 23, 1995, p S. Machura and S. Ulbrich, Law in Film: Globalizing the Hollywood Courtroom Drama, Journal of Law and Society, Volume 28, nr. 1, march 2001, p M. Asimow, Bad lawyers in the movies, Nova Law Review, Volume 24, N.2/2000, p

8 overheersen. Bovendien komt een advocaat in films zelden zowel beroepsmatig als in zijn privé-leven positief over. Een advocaat is of beroepsmatig of in zijn persoonlijk leven succesvol maar niet allebei. In films wordt zelden de exacte werkelijkheid weergegeven. In het algemeen is sprake van enige overdrijving. Desondanks schemert mijn inziens het werkelijke negatieve imago van advocaten door in films. De negatieve publieke opinie over advocaten heeft invloed op de weergave van advocaten in films. 6. De invloed van film op de werkelijkheid Niet alleen wordt film door de werkelijkheid beïnvloedt, film beïnvloedt ook de werkelijkheid. De invloed van film en televisie op beeldvorming is op eigen ervaringen na erg groot. De impact van beeld in vergelijking met bijvoorbeeld literatuur is zeer krachtig en blijvend. Bepaalde beelden maken zo n indruk dat die de rest van het leven niet meer worden vergeten. Mensen ontvangen dagelijks allerlei beelden via film en televisie. Deze beelden dragen bij aan de beeld- en opinievorming over bepaalde onderwerpen. In onderzoek uit de Verenigde Staten wordt het voorbeeld gebruikt van de beeldvorming over de oorlog in Vietnam. Wanneer men bij jongere generaties nagaat waar zij hun beeldvorming op baseren komt men snel uit bij films als Platoon, Born on the Fourth of July en Apocalypse Now. 11 Een belangrijke theorie aangaande het effect van televisie op beeldvorming is de cultivatietheorie. Hoewel de cultivatietheorie televisie betreft lijkt mij dat een vergelijkend uitgangspunt voor film geldt. De cultivatie-theorie stelt dat de blootstelling aan een terugkerend patroon van beelden, bepaalde basisveronderstellingen over sociale feiten, normen en waarden cultiveert bij kijkers. De blootstelling beïnvloedt de opvattingen van kijkers over de werkelijkheid. In België is bijvoorbeeld een onderzoek gedaan naar het effect van de weergave van reanimatie in fictieve medische series. Uit het onderzoek blijkt dat kijkers het slagingspercentage van reanimatie hoger inschatten dan het in werkelijkheid is. Zij baseren dit op het aantal succesvolle reanimaties dat in televisieseries wordt getoond. Het gevolg hiervan is dat mensen hun keuze om wel of niet te worden gereanimeerd deels baseren op het beeld dat wordt gecreëerd in fictieve televisieseries. 12 Hetzelfde proces vindt mijn inziens plaats bij de negatieve weergave van advocaten in film. Wanneer advocaten voortdurend negatief in beeld worden gebracht in film gaan kijkers dit beeld voor werkelijkheid aanzien. Kijkers gaan de negatieve weergave van de karaktereigenschappen en het beroepsmatig gedrag van de advocaat in film als realiteit beschouwen. De invloed van het beeld is nog sterker wanneer mensen niet over relevante persoonlijke ervaringen beschikken. Indien men als jurist naar advocaten in films kijkt valt meteen op dat een verschil bestaat met de juridische werkelijkheid. Uiteraard wordt enige kern van waarheid weergegeven met betrekking tot de juridische wereld maar deze is over het algemeen overdreven en gedramatiseerd. Het doel van film is dan ook niet perse de realiteit weer te geven maar het entertainen van kijkers. Dit brengt met zich mee dat bepaalde beroepen zeer stereotype en irrealistisch worden neergezet. Iemand die niet dagelijks te maken heeft met advocaten zal minder goed kunnen beoordelen of de weergave van advocaten in film verschilt van de werkelijkheid. Zij gaan geloven dat de negatieve weergave van advocaten film een afspiegeling is van de realiteit. Een ander voorbeeld van foutieve beeldvorming door film 11 M. Asimow, Bad lawyers in the movies, Nova Law Review, Volume 24, N.2/2000, p K. Damiaans, Analyse van medische hulpverlening in fictieseries. - Inhoudsanalyse van 'Spoed' en empirisch onderzoek, Katholieke Universiteit Leuven, ,

9 betreft juryrechtspraak. Doordat in films (en televisieseries) uit de Verenigde Staten juryrechtspraak wordt laten zien zijn mensen in Nederland in de waan dat in Nederland sprake is van juryrechtspraak. Zelfs wanneer sprake is van eigen ervaring corrigeert de ervaring niet perse het beeld dat is gevormd door film. Wanneer bijvoorbeeld een positieve ervaring met een advocaat heeft plaatsgevonden wordt dit gezien als een uitzondering op de regel. Tegelijkertijd moet niet worden vergeten dat films wel een hoog realiteitsgehalte hebben. Televisieseries en films over advocaten komen hoewel zij het recht en de beroepsgroep niet altijd correct weergeven wel reëel over. Twee aspecten dragen bij aan de geloofwaardigheid van film. 13 Ten eerste wordt de geloofwaardigheid dat men te maken heeft met de realiteit versterkt door het continu herhalen van bepaalde scènes en gebeurtenissen. Hierboven is reeds het voorbeeld van het tonen van juryrechtspraak in films genoemd. Hoe vaker een gebeurtenis wordt getoond des te sneller kijkers de gebeurtenis voor realiteit aanhouden. Een tweede aspect is dat producenten veel doen aan het creëren van het realiteitsgehalte in films. Bij het maken van films en televisieseries over advocaten worden voortdurend advocaten geraadpleegd. De kans dat kijkers de beelden voor werkelijkheid aanzien wordt hiermee verhoogd. Indien kijkers de weergave van advocaten in films voor realiteit houden zullen zij een negatief oordeel over advocaten op na gaan houden. De voortdurende negatieve weergave van advocaten in film leidt derhalve tot een daadwerkelijk negatief imago van advocaten. 7. Consequenties In Nederland is geen onderzoek gedaan dat specifiek gericht is op de invloed van de negatieve weergave van advocaten in film op de werkelijke publieke opinie. In de Verenigde Staten is wel onderzoek gedaan naar de effecten van de negatieve weergave van advocaten in film. De negatieve weergave in film leidt tot een nog slechter imago van advocaten in de Verenigde Staten. Het beeld dat van advocaten wordt geschetst komt echter niet overeen met de werkelijkheid. Veel advocaten voeren hun werkzaamheden goed uit en leiden een goed persoonlijk leven. Het zijn echter wel de advocaten die in de dagelijkse werkelijkheid functioneren die last ondervinden van het negatieve imago dat in films wordt geschetst. Mijn inziens mogen de effecten van de negatieve weergave niet te makkelijk worden gerelativeerd. De negatieve weergave van advocaten in film leidt tot een permanente demonisering van een beroepsgroep. Met name voor advocaten en juristen zelf is dit hoogst ergerlijk. Advocaten in de Verenigde Staten moeten zichzelf continu verdedigen wanneer zij voor de zoveelste keer worden beoordeeld als geldwolf of ambulance chaser. Uit onderzoek in de Verenigde Staten blijkt dat sommige advocaten hierdoor hun werk devalueren en minder bevrediging uit hun werk halen. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat voortdurend wantrouwen van de advocaat door de cliënt leidt tot hogere advocaatkosten. Cliënten willen van alle handelingen in hun zaak documentatie en bevestiging zien. Telefoongesprekken, afspraken met de tegenpartij en afspraken met de griffier moeten worden gedocumenteerd. Dergelijke documentatie leidt tot hogere kosten voor de cliënt. Niet alleen ontvangt de cliënt een hogere factuur, een relatie tussen cliënt en advocaat gebaseerd op wantrouwen werkt niet effectief en efficiënt. De meest kwalijke consequentie ligt in het feit dat de Verenigde Staten juryrechtspraak kent. Het negatieve imago van advocaten kan het gevolg hebben dat juryleden bij voorbaat ervan uitgaan dat advocaten hen trachten te misleiden. Wanneer juryleden bij voorbaat niet 13 K. Damiaans, Analyse van medische hulpverlening in fictieseries. - Inhoudsanalyse van 'Spoed' en empirisch onderzoek, Katholieke Universiteit Leuven, ,

10 aannemen wat advocaten betogen kan juryrechtspraak niet goed functioneren. Dit kan onder meer leiden tot de weigering van jurydienst. Bovendien kan de situatie ontstaan dat juryleden hun oordeel niet meer vellen op basis van het bewijs maar op persoonlijke voorkeur. Indien juryleden wantrouwend staan tegenover het optreden van advocaten kiezen zij wellicht voor de advocaat die nog het meest sympathiek overkomt. Een dergelijke gang van zaken is met name zeer kwalijk in strafrechtzaken. Het verdedigen van een verdachte die alle schijn tegen heeft wordt dan bijna onmogelijk gemaakt The End In de Verenigde Staten is veel meer onderzoek gedaan naar het imago van advocaten, de relatie met de weergave van advocaten in film en de consequenties. Hoewel het imago van advocaten in Nederland minder negatief is dan in de Verenigde Staten denk ik dat onderzoek naar deze onderwerpen wel degelijk nuttig kan zijn. Films uit de Verenigde Staten bereiken Nederland immers ook. Bovendien worden ook in Nederlandse films advocaten niet altijd positief weergegeven. Een mooi voorbeeld hiervan vormt Advocaatje leef je nog? van Jeroen Berkvens over strafpleiter Paul Bovens. Bovens stopte als advocaat nadat een aanslag was gepleegd op zijn kantoor in Utrecht. De documentairemaker volgt Bovens in het leven nadat hij is gestopt met werken. Bovens overdenkt zijn leven in de advocatuur. In de documentaire passeren diverse negatieve vooroordelen de revue. Bijvoorbeeld: de hoge tarieven, de associatie met de onderwereld, het ten kosten van alles en iedereen winnen van de zaak, het buiten de gevangenis houden van criminelen, het dure huis en de dure auto en het statige kantoor. Het is een uitermate gestileerde documentaire, waarbij geen stijlmiddel wordt geschuwd om Bovens op een bepaalde manier neer te zetten. Een mooi voorbeeld vormt het moment dat Bovens vertelt over het horen van getuigen (tevens slachtoffers) die volledig worden doorgezaagd en als wrak worden achtergelaten. Het is onduidelijk in hoeverre hij nog achter deze handelingen staat. Op het moment van vertellen ziet de kijker slechts het silhouette van Bovens in een donkere kamer alsof hij zelf een verdachte is. Ondanks dat het verhaal van Bovens oprecht overkomt vraag ik mij af wat voor beeld de kijker overhoudt aan de advocatuur. Ik neig eerlijk gezegd toch naar een negatieve indruk. Mijn inziens heeft de negatieve weergave van advocaten in film ook invloed op de publieke opinie in Nederland. Uit het onderzoek in opdracht voor de NOVA blijkt dat ook in Nederland de advocaat niet over een positief imago beschikt. Een aanzienlijk deel van de ondervraagden had echter geen persoonlijke ervaring met een advocaat. Het is naar mijn mening aannemelijk dat een deel van deze ondervraagden zijn mening onder mee op films heeft gebaseerd. De weergave van advocaten in film heeft invloed op de werkelijke opinie over advocaten. Daarnaast wordt het negatieve imago van advocaten ook in Nederland voortdurend bevestigd in de media. Indien in Nederland het imago van de advocatuur verslechtert betekent dit dat de bepaalde consequenties die in de Verenigde Staten plaatsvinden zich ook in Nederland voor kunnen gaan doen. Met name de voortdurende demonisering van een beroepsgroep en het verstoren van de relatie tussen advocaat en cliënt lijken mij geen wenselijke ontwikkelingen. Daarnaast kan men zich afvragen of de negatieve weergave überhaupt wenselijk is? Grotendeels is dit imago natuurlijk onterecht. Veel advocaten werken hard voor hun cliënten, werken tegen normale tarieven, overschrijden geen ethische grenzen en hebben een goed persoonlijk leven. Is de permanente demonisering van een beroepsgroep überhaupt rechtvaardig? Naar mijn mening zou onderzoek in Nederland naar het imago van advocaten, de relatie met de negatieve weergave van advocaten in film en de consequenties hiervan interessant en nuttig zijn. 14 M. Asimow, Bad lawyers in the movies, Nova Law Review, Volume 24, N.2/2000, p

11 9. Literatuurlijst Aangehaalde literatuur Greenfield and Osborn 1995 S. Greenfield and G. Osborn, Where cultures collide: The characterization of law and lawyers in film, International Journal of the Sociology of Law, Volume 23, Asimow 2000 M. Asimow, Bad lawyers in the movies, Nova Law Review, Volume 24, N.2/2000. Asimow 2001 M. Asimow, Embodiment of evil; Law firms in the movies, UCLA Law Review, Volume 48, No. 6, (August 2001). Machura and Ulbrich 2001 S. Machura and S. Ulbrich, Law in Film: Globalizing the Hollywood Courtroom Drama, Journal of Law and Society, Volume 28, nr. 1, march Damiaans 2003 K. Damiaans, Analyse van medische hulpverlening in fictieseries - Inhoudsanalyse van 'Spoed' en empirisch onderzoek, Katholieke Universiteit Leuven, Geraadpleegde literatuur Asimow 1996 M. Asimow, When Lawyers were heroes, University of San Francisco Law Review, Volume 30, Number 4 (1996). Berets 1998 R. Berets, Lawyers in Film: 1996, Legal Studies Forum, Volume 22, Number 1/2/3 (1998). Verstraten 2008 P. Verstraten, Kernthema s in de Filmwetenschap, Amsterdam: Boom Onderwijs Onderzoek Blauw Research 2006 Blauw Research, Het imago van de advocaat Een onderzoek naar het imago van de advocatuur in Nederland voor de Nederlandse Orde van Advocaten, juni

Resultaten onderzoek seksualiteit

Resultaten onderzoek seksualiteit Resultaten onderzoek seksualiteit Augustus 2015 In opdracht van Way of Life en de NPV Uitgevoerd door Direct Research www.wayoflife.nl www.npvzorg.nl Conclusies Kennis Seksuele voorlichting Opvattingen

Nadere informatie

het niet uitmaken of je als prins geboren wordt of in een achterstandswijk ter wereld komt en opgroeit in een gezin waarin geen stabiliteit is, de

het niet uitmaken of je als prins geboren wordt of in een achterstandswijk ter wereld komt en opgroeit in een gezin waarin geen stabiliteit is, de Inhoud 1 Imago 7 2 Zo waarlijk helpe mij 10 3 Leermoment 13 4 Verdachte verkrachting 16 5 Doe effe normaal 19 6 Rotte vis 22 7 Arsenicum 24 8 Moordparty 27 9 Onverklaarbaar 31 10 Zitten en staan 34 11

Nadere informatie

Moral Misfits. The Role of Moral Judgments and Emotions in Derogating Other Groups C. Wirtz

Moral Misfits. The Role of Moral Judgments and Emotions in Derogating Other Groups C. Wirtz Moral Misfits. The Role of Moral Judgments and Emotions in Derogating Other Groups C. Wirtz Mensen die als afwijkend worden gezien zijn vaak het slachtoffer van vooroordelen, sociale uitsluiting, en discriminatie.

Nadere informatie

Interview Alexander Fehling over Im Labyrinth des Schweigens

Interview Alexander Fehling over Im Labyrinth des Schweigens Interview Alexander Fehling over Im Labyrinth des Schweigens Geplaatst: 27 april om 12:00 door Elise van Dam Tags: Alexander FehlingIm Labyrinth des SchweigensInterview 0 Bekijk meer foto's Zat hij in

Nadere informatie

filosofie vwo 2016-I Opgave 1 Twijfel in de rechtbank

filosofie vwo 2016-I Opgave 1 Twijfel in de rechtbank Opgave 1 Twijfel in de rechtbank tekst 1 De film 12 Angry Men uit 1957 wordt beschouwd als een ode aan het Amerikaanse rechtssysteem. Centraal staat een rechtszaak tegen een jongen van 18 jaar die met

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel)

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel) Wat is realiteit? De realiteit is de wereld waarin we verblijven met alles wat er is. Deze realiteit is perfect. Iedere mogelijkheid die we als mens hebben wordt door de realiteit bepaald. Is het er, dan

Nadere informatie

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen Vervolgevaluatie Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen drs. Lonneke van Oirschot drs. Jeroen Slot dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

5. Overtuigingen. Gelijk of geluk? Carola van Bemmelen Food & Lifestylecoaching. Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen

5. Overtuigingen. Gelijk of geluk? Carola van Bemmelen Food & Lifestylecoaching. Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen 5. Overtuigingen Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen Een overtuiging is een gedachte die je hebt aangenomen als waarheid doordat ie herhaaldelijk is bevestigd. Het is niet meer

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING Inleiding De door leidinggevenden gehanteerde stijlen van beïnvloeding kunnen grofweg in twee categorieën worden ingedeeld, te weten profileren en respecteren. Er zijn twee profilerende

Nadere informatie

Dag van de Scheiding. Dag van de Scheiding

Dag van de Scheiding. Dag van de Scheiding Wat maakt een scheidingsproces tot een succes? De onderstaande steekwoorden geven de kern weer van de gegeven antwoorden op de vraag wat een scheidingsproces tot een succes maakt: Kunt u vijf aspecten

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

Keulen in de media Een onderzoek naar de berichtgeving over de gebeurtenissen in Keulen in Nederlandse dagbladen

Keulen in de media Een onderzoek naar de berichtgeving over de gebeurtenissen in Keulen in Nederlandse dagbladen Keulen in de media Een onderzoek naar de berichtgeving over de gebeurtenissen in Keulen in Nederlandse dagbladen Internet: www.nieuwsmonitor.org Onderzoekers Nel Ruigrok nelruigrok@nieuwsmonitor.org +

Nadere informatie

Artikelen. Een terugblik op het ouderlijk gezin. Arie de Graaf

Artikelen. Een terugblik op het ouderlijk gezin. Arie de Graaf Artikelen Een terugblik op het ouderlijk gezin Arie de Graaf Driekwart van de kinderen die in de jaren zeventig zijn geboren, is opgegroeid bij twee ouders. Een op de zeven heeft een scheiding van de ouders

Nadere informatie

Profiel van informatiezoekers

Profiel van informatiezoekers Profiel van informatiezoekers Kritisch denken Ik ben iemand die de dingen altijd in vraag stelt 20,91% 45,96% 26,83% 6,3% Ik ben iemand die alles snel gelooft 0% 25% 50% 75% 100% Grondig lezen Ik lees

Nadere informatie

5 Samenvatting en conclusies

5 Samenvatting en conclusies 5 Samenvatting en conclusies In 2008 werden in Nederland bijna 5,2 miljoen mensen het slachtoffer van criminaliteit (cbs 2008). De meeste van deze slachtoffers kregen te maken met diefstal of vernieling,

Nadere informatie

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer samenvatting onderzoek Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer Kwalitatief internationaal onderzoek onder ondernemers in buurlanden over zakendoen met Nederlandse bedrijven Hoe is het gesteld

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Imago. Belang van beeldvorming

Imago. Belang van beeldvorming Imago Belang van beeldvorming Een helder beeld van imago Mensen zijn sociale wezens en willen graag geaccepteerd worden. Bewust of onbewust zijn wij daarom met regelmaat bezig met het beeld dat anderen

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

YPI Versie 3.0. Instructie

YPI Versie 3.0. Instructie YPI Versie 3.0 Instructie Deze vragenlijst bestaat uit een aantal beweringen die gaan over hoe jij denkt en voelt over verschillende onderwerpen. Lees elke bewering goed door en bepaal hoe goed de bewering

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 God en je naasten liefhebben LES 3 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 Wat leer

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Look! Inspire : De schaduw kant van verslavende middelen Daan Hermans G&I 1B

Look! Inspire : De schaduw kant van verslavende middelen Daan Hermans G&I 1B Look! Inspire : De schaduw kant van verslavende middelen Daan Hermans G&I 1B 1 Inhoudsopgave Inleiding.. 3 Tijdlijn verzameling..4 week 1 & 2..4 week 3 & 4..5 week 5 & 6..6 week 7...7 De verwerkingskeuze....7

Nadere informatie

Het Imago van TBS in de Nederlandse samenleving. Resultaten van een representatief imago-onderzoek, Symposium 29 oktober 2015

Het Imago van TBS in de Nederlandse samenleving. Resultaten van een representatief imago-onderzoek, Symposium 29 oktober 2015 Het Imago van TBS in de Nederlandse samenleving Resultaten van een representatief imago-onderzoek, Symposium 29 oktober 2015 Een onderzoek naar het imago van (de beeldvorming rondom) TBS Waarom behoefte

Nadere informatie

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING WHITEPAPER FASHION 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING Vooral vrouwen zijn geïnteresseerd in kleding. Zij zoeken

Nadere informatie

2011-2015. Beleidsplan Stichting De Upside van Down

2011-2015. Beleidsplan Stichting De Upside van Down 2011-2015 Beleidsplan Stichting De Upside van Down Caroline Belle 2011-2015 Inhoud Inleiding. pagina 03 Hoofdstuk 1, Uitgangspunten. pagina 05 Hoofdstuk 2, Visie pagina 06 Hoofdstuk 3, Doelstellingen.

Nadere informatie

Persoonlijkheidstesten

Persoonlijkheidstesten Persoonlijkheidstesten De gratis korte persoonlijkheid test De eerste test die ik heb gemaakt is een gratis test. Deze test bestaat uit één vraag waar wordt gevraagd een van de negen figuren te kiezen.

Nadere informatie

Wat vind jij de grootste irritaties van Whatsapp, (aangaande groepsgesprekken) Over het algemeen geen irritaties

Wat vind jij de grootste irritaties van Whatsapp, (aangaande groepsgesprekken) Over het algemeen geen irritaties Bijlage 1: Uitgewerkte Interviews Persoon 1: Er is veel kinderachtig gedrag. Ik zet een nieuwsartikel erin omdat ik vind dat er best gediscussieerd kan worden via whatsapp. We zijn toch allemaal volwassen.

Nadere informatie

Wat zijn de argumenten voor en de argumenten tegen de verruiming van de mogelijkheden voor wraking van individuele rechters?

Wat zijn de argumenten voor en de argumenten tegen de verruiming van de mogelijkheden voor wraking van individuele rechters? Universiteit Utrecht Grondslagen van het recht Wat zijn de argumenten voor en de argumenten tegen de verruiming van de mogelijkheden voor wraking van individuele rechters? Auteur: Nick Verboom Docent:

Nadere informatie

WIE ZIT WAAR IN DE RECHTBANK?

WIE ZIT WAAR IN DE RECHTBANK? WIE ZIT WAAR IN DE RECHTBANK? APRIL 2015 - POLITIEK IN PRAKTIJK #2 DE WERKVORM IN HET KORT De leerlingen vullen bij een plaatje van de rechtszaal in waar de rechter zit, en waar de verdachte, de advocaat,

Nadere informatie

Lezing cliëntenparticipatie en ervaringsdeskundigheid

Lezing cliëntenparticipatie en ervaringsdeskundigheid Lezing cliëntenparticipatie en ervaringsdeskundigheid Wanneer we praten over cliëntenparticipatie is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen enerzijds de individuele en de collectieve cliëntenparticipatie.

Nadere informatie

Gelukkig scheiden is een keuze!

Gelukkig scheiden is een keuze! Echtscheidingsexpert notaris Palko Benedek over kansen voor iedereen die in een echtscheiding zit: Gelukkig scheiden is een keuze! Wanneer je in een scheiding terecht komt, is communiceren vaak heel erg

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Raad voor de Kinderbescherming, Directie Noord-West, Vestiging Amsterdam. Datum: 23 december 2013

Rapport. Rapport over een klacht over de Raad voor de Kinderbescherming, Directie Noord-West, Vestiging Amsterdam. Datum: 23 december 2013 Rapport Rapport over een klacht over de Raad voor de Kinderbescherming, Directie Noord-West, Vestiging Amsterdam. Datum: 23 december 2013 Rapportnummer: 2013/205 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de

Nadere informatie

Roos van Leary. Mijn commentaar betreffende de score Mijn score was 4 punten van de 8.

Roos van Leary. Mijn commentaar betreffende de score Mijn score was 4 punten van de 8. Roos van Leary Beschrijving Boven-Samen (BS) dominant gedrag: leidend zelfdefinitie: ik ben sterker en beter dan jij; Ik overzie "het" definitie van de ander: jij bent zwak en hulpbehoevend relatiedefinitie:

Nadere informatie

Vluchtelingenproblematiek: Je bent beschaafd of racistisch

Vluchtelingenproblematiek: Je bent beschaafd of racistisch Björn, Aardig betoog, waarin je de lijn van je redenering aardig weet vast te houden. Ook belangrijk: je staaft die redenering met een behoorlijk aantal voorbeelden en met hier en daar zelfs een theoretische

Nadere informatie

Lesbrief bij Mijn broer is een boef van Netty van Kaathoven voor groep 7 en 8

Lesbrief bij Mijn broer is een boef van Netty van Kaathoven voor groep 7 en 8 Lesbrief bij Mijn broer is een boef van Netty van Kaathoven voor groep 7 en 8 Inhoud van deze lesbrief - Thema s in het boek - Lesopzet - Doel van de les - Uitwerking - Bijlage: opdrachtenblad Thema s

Nadere informatie

Puzzel: Wie is wie in de kinderrechtszaal?

Puzzel: Wie is wie in de kinderrechtszaal? Puzzel: Wie is wie in de kinderrechtszaal? Korte omschrijving werkvorm De docent en leerlingen bekijken samen wie waar zit en wat doet in de rechtszaal. Hierbij staat de rol van het kind in de rechtszaal

Nadere informatie

Op de grens van hemel en aarde. Een bijna-doodervaring

Op de grens van hemel en aarde. Een bijna-doodervaring Op de grens van hemel en aarde Een bijna-doodervaring Eerste druk, 2014 2014 Tineke H.C.M. Verwij Illustraties: Tineke H.C.M. Verwij Coverfoto: Tineke H.C.M. Verwij isbn: 9789048432684 nur: 402 Uitgever:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Doe deze oefening voor elke persoon waarbij je een problematische, verslavende dynamiek hebt ervaren.

Doe deze oefening voor elke persoon waarbij je een problematische, verslavende dynamiek hebt ervaren. De symptomen van relatieverslaving Beschrijf hoe je de 4 onderstaande belangrijkste symptomen van jouw relatieverslaving hebt beleeft, beschrijf de negatieve consequenties en denk na over mogelijke e acties.

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij Nederlandse landbouw en visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

18 juni 2015. Onderzoek: Artsen voor de strafrechter

18 juni 2015. Onderzoek: Artsen voor de strafrechter 18 juni 2015 Onderzoek: Artsen voor de strafrechter Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

om een scheiding respectvol, efficiënt waarin je behoeften en verwachtingen

om een scheiding respectvol, efficiënt waarin je behoeften en verwachtingen SCHEIDEN KÁN ANDERS Het einde van een huwelijk kan erg pijnlijk zijn. Een echtscheidingsprocedure kan dat verergeren. Je kunt je partner als vijand gaan beschouwen en de echtscheiding als een strijd. Je

Nadere informatie

Handiwatch focust op film. Een filmdossier over de beeldvorming op personen met een handicap.

Handiwatch focust op film. Een filmdossier over de beeldvorming op personen met een handicap. DOSSIER GRIP MAART 2013 Handiwatch focust op film. Een filmdossier over de beeldvorming op personen met een handicap.... GRIP vzw Koningsstraat 136 1000 Brussel T. 02/214.27.60 info@gripvzw.be www.gripvzw.be...

Nadere informatie

Non-verbale communicatie voor advocaten

Non-verbale communicatie voor advocaten Non-verbale communicatie voor advocaten Waarom? Advocaten en juristen hebben dagelijks contact met cliënten, opdrachtgevers, betrokkenen, belanghebbenden enzovoorts. In al deze vormen van contact speelt

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade?

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Afrikaweg 2 2713 AW Zoetermeer Postbus 3012 2700 KV Zoetermeer sinds 1850 Telefoon 079-3 204 204 Fax 079-3 204 291 Internet

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

Kennisles Mediawijs: Wat is waar?

Kennisles Mediawijs: Wat is waar? Kennisles Mediawijs: Wat is waar? Wat is nu eigenlijk de waarheid? In het woordenboek staat: Iets dat waar is. Woorden overeenstemmen met feiten. Het probleem is alleen dat er maar heel weinig sprake is

Nadere informatie

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2014-I

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2014-I Opgave 1 Recht van spreken Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 4 uit het bronnenboekje. Inleiding In het tijdschrift Crimelink van mei 2012 staat een bespreking van het boek Slachtoffer-dadergesprekken

Nadere informatie

Onze gedragscode zorg

Onze gedragscode zorg INTERN RESULTAAT Afspraak is afspraak glashelder MELDPUNT intranet aandacht INZICHT dilemma s BETROUWBAAR Onze gedragscode zorg eerlijk vertrouwenspersonen meer vertrouwen Zo doen we dat samen bij Staedion

Nadere informatie

SIPP persoonlijkheidsvragenlijst

SIPP persoonlijkheidsvragenlijst SIPP persoonlijkheidsvragenlijst Deze vragenlijst bestaat uit een aantal stellingen. Deze stellingen hebben betrekking op de laatste 3 maanden. Door per stelling aan te geven in hoeverre u het hier bent,

Nadere informatie

Participatiewet Veense put

Participatiewet Veense put 2015 Participatiewet Veense put ESSAY LOTTE VERSTRATEN 2088897 48BSK1A AVANS HOGESCHOOL s-hertogenbosch Inleiding Dit essay is geschreven over de problematiek op de politieke agenda in de gemeente Aalburg.

Nadere informatie

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN WHITEPAPER HEALTH NEDERLANDERS ZIJN GEEN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN GEZONDHEIDS- PRODUCTEN 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN Vrouwen zijn meer geïnteresseerd

Nadere informatie

Examentraining Gatentekst

Examentraining Gatentekst Examentraining Gatentekst 1. Lees onderstaand artikel Geef stress-student een normaal bestaan en bedenk welke signaalwoorden er op de zwarte gaten moeten worden ingevuld. Geef daarbij aan om welk verband

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Secundaire traumatisering

Secundaire traumatisering SECTORFONDSEN ZORG EN WELZIJN Secundaire traumatisering In de welzijnssector Informatie voor werknemers Weer een verhaal over incest: ik kan er niet meer tegen Als ik zo n lieve vader op de crèche zie,

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE . > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg

Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne Brabers, Margreet Reitsma en Roland Friele. Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: AV-technieken. AV-media 2. De invloed en kracht van AV-media AV-02-02-01

OPDRACHTKAART. Thema: AV-technieken. AV-media 2. De invloed en kracht van AV-media AV-02-02-01 OPDRACHTKAART AV-02-02-01 De invloed en kracht van AV-media Voorkennis: Je hebt de opdracht Introductie AV-media afgerond. Intro: Televisie en film hebben een grote invloed op de maatschappij. Deze opdracht

Nadere informatie

LEEFREGELS EN IK-BEN OPVATTINGEN HERKENNEN

LEEFREGELS EN IK-BEN OPVATTINGEN HERKENNEN In deze huiswerkopdracht wordt uitgelegd wat leefregels en ik-ben-opvattingen zijn en het belang ervan bij het doorbreken van gewoontepatronen. Een voorbeeld van Marjolijn illustreert hoe leefregels en

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Enquête functiewaardering voortgezet onderwijs

Enquête functiewaardering voortgezet onderwijs Enquête functiewaardering voortgezet onderwijs Nico van Kessel (ITS) en Robert Sikkes (AOb) november 2005 Voorwoord In de maanden oktober en november heeft het ITS voor de AOb een enquête uitgevoerd onder

Nadere informatie

Ouder zijn en blijven na een moeilijke echtscheiding

Ouder zijn en blijven na een moeilijke echtscheiding Ouder zijn en blijven na een moeilijke echtscheiding Voorwoord Erger je je ook wel eens blauw als je net je kind bent gaan halen bij je ex-partner? Voel je je ook machteloos als hij of zij beslissingen

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk. Datum: 4 augustus 2011

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk. Datum: 4 augustus 2011 Rapport Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk Datum: 4 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/231 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Nadere informatie

Doelgroep onderzoek. Angel Roelofs ( ) G&I1-C Research - Project vrij

Doelgroep onderzoek. Angel Roelofs ( ) G&I1-C Research - Project vrij Doelgroep onderzoek Angel Roelofs (3006410) G&I1-C Research - Project vrij Inhoudsopgave Inleiding Inleiding... 2 Methode... 3 Analyse... 5 Conclusie... 7 Bronvermelding... 8 Het einde van het schooljaar

Nadere informatie

Bijlage 1: NO2-concentratiemetingen Utrecht, verkennende metingen luchtkwaliteit (zonder analysecertificaten), Buro Blauw

Bijlage 1: NO2-concentratiemetingen Utrecht, verkennende metingen luchtkwaliteit (zonder analysecertificaten), Buro Blauw Inhoud Stop het schoonrekenen Bijlage 1: NO2-concentratiemetingen Utrecht, verkennende metingen luchtkwaliteit (zonder analysecertificaten), Buro Blauw Bijlage 2: Metingen vergeleken met berekeningen,

Nadere informatie

De bevolking en de politie: een verstandshuwelijk? Dra. Anjuli Van Damme Promotor Prof.dr. Lieven Pauwels

De bevolking en de politie: een verstandshuwelijk? Dra. Anjuli Van Damme Promotor Prof.dr. Lieven Pauwels De bevolking en de politie: een verstandshuwelijk? Dra. Anjuli Van Damme Promotor Prof.dr. Lieven Pauwels Inhoud 1. Is het gezag van politie tanende? 2. Het belang van het vertrouwen 3. Waaruit vloeit

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

Sparkwise. White paper deel 2 De bevesiging van de onbewuste voorkeur.

Sparkwise. White paper deel 2 De bevesiging van de onbewuste voorkeur. Sparkwise B.V. Diana & Vesta Gebouw Herikerbergweg 292-342 Amsterdam Zuid-Oost oice@sparkwise.nl Eddie Tjon Fo Sparkwise White paper deel 2 De bevesiging van de onbewuste voorkeur Ediie: 2016 +31 20 800

Nadere informatie

je rechten in een aantal nuttige adviezen en contacten om JE te helpen Je bent een minderjarige als je onder de 18 jaar bent

je rechten in een aantal nuttige adviezen en contacten om JE te helpen Je bent een minderjarige als je onder de 18 jaar bent Je bent een minderjarige als je onder de 18 jaar bent MogelijkE MINDERJARIGE slachtoffers van mensenhandel je rechten in Nederland een aantal nuttige adviezen en contacten om JE te helpen Medegefinancierd

Nadere informatie

Een interpretatie van communicatie Rumi Knoppel

Een interpretatie van communicatie Rumi Knoppel Deel 1 Een interpretatie van communicatie Rumi Knoppel Voorwoord Om te beginnen met het uiteenzetten van een interpretatie van communicatie en de daarbij behorende analyse ben ik gehouden om aan te geven

Nadere informatie

Treatment Intellectueel eigendom, de rechten zijn oneerlijk verdeeld.

Treatment Intellectueel eigendom, de rechten zijn oneerlijk verdeeld. Treatment Intellectueel eigendom, de rechten zijn oneerlijk verdeeld. Lesley Adu-Darkwah John Martens Marleen van Rijn Hoofdvraag In hoeverre is het terecht of onterecht dat een mode-ontwerp moeilijker

Nadere informatie

Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers

Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers 1. Bepaal uw standpunt. Eenduidigheid over de regels bij beide ouders is cruciaal. Tips: Kies als ouders samen regels voor het gezin. Bepaal als ouders vooraf

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL 2006

Examen VMBO-GL en TL 2006 Examen VMBO-GL en TL 2006 tijdvak 1 maandag 29 mei 13.30-15.30 uur NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID-SCHRIJFVAARDIGHEID CSE GL EN TL Bij dit examen horen een tekstboekje en een uitwerkbijlage. Beantwoord alle

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS

FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS INHOUD Inleiding 7 1 Zelfonderzoek feedback geven en ontvangen 9 Checklist feedback geven en ontvangen 11 2 Communicatie en feedback 15 Waarnemen,

Nadere informatie

Externe brochure : toelichting

Externe brochure : toelichting Externe brochure : toelichting Doel: profilering Veldzicht Doelgroep: stakeholders Veldzicht Optionele uitwerking: boekje centrum voor transculturele psychiatrie VAARDIG EN VEILIG VERDER HELPEN In Veldzicht

Nadere informatie

Case Study. Hoe een breed advocatenkantoor voor ondernemers en overheden haar visie en ambitie realiseerde en een moderne propositie realiseerde.

Case Study. Hoe een breed advocatenkantoor voor ondernemers en overheden haar visie en ambitie realiseerde en een moderne propositie realiseerde. Case Study Hoe een breed advocatenkantoor voor ondernemers en overheden haar visie en ambitie realiseerde en een moderne propositie realiseerde. CaseStudy Fifth Legal April 2017 Fifth Legal - Een moderne

Nadere informatie

Ethiek bij Best Buy. Wat we geloven. Waarom we dat geloven. Wat we er aan doen.

Ethiek bij Best Buy. Wat we geloven. Waarom we dat geloven. Wat we er aan doen. Ethiek bij Best Buy Wat we geloven. Waarom we dat geloven. Wat we er aan doen. ONTKETEN DE KRACHT VAN ONZE MENSEN LEER VAN UITDAGINGEN EN VERANDERINGEN TOON RESPECT, NEDERIGHEID EN INTEGRITEIT GENIET,

Nadere informatie

NASLEEP VAN EEN RUZIE OF EEN BETREURENSWAARDIG

NASLEEP VAN EEN RUZIE OF EEN BETREURENSWAARDIG NASLEEP VAN EEN RUZIE OF EEN BETREURENSWAARDIG INCIDENT Toelichting Deze brochure is een vertaling van de handleiding van Gottman (www.gottman.com) voor het verwerken van ruzies uit het verleden en betreurenswaardige

Nadere informatie

Docenten: drs. R.P.P. Barends W.S. Wiersma Leerlingen: Esther Ramackers Jolanda de Reus Melissa Suarez Barbelique Andriessen Klas : 3A1 Betreft :

Docenten: drs. R.P.P. Barends W.S. Wiersma Leerlingen: Esther Ramackers Jolanda de Reus Melissa Suarez Barbelique Andriessen Klas : 3A1 Betreft : Docenten: drs. R.P.P. Barends W.S. Wiersma Leerlingen: Esther Ramackers Jolanda de Reus Melissa Suarez Barbelique Andriessen Klas : 3A1 Betreft : Project misdaad 19 e eeuw Inleverdatum: 27-04-2005 Map:

Nadere informatie

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van

Nadere informatie

Verdieping: DNA alleen onvoldoende bewijs

Verdieping: DNA alleen onvoldoende bewijs Verdieping: DNA alleen onvoldoende bewijs Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen luisteren naar een radiofragment van Goedemorgen Nederland en lezen een tekst uit dagblad Trouw over de bewijsvoering

Nadere informatie

VICTAS Klachten BOPZ

VICTAS Klachten BOPZ VICTAS Klachten BOPZ Utrecht, September 2013 Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is een klacht? 2.1. Klachten over het verblijf op de afdeling B3 van Victas 2.2. BOPZ-klachten 3. De klachtencommissie 3.1. Hoe dien

Nadere informatie

Algemene gegevens: Enquete is ingevuld door: Mannen: 21% Vrouwen: 79%

Algemene gegevens: Enquete is ingevuld door: Mannen: 21% Vrouwen: 79% Uit een enquete met als onderwerp Klagende ouders van Ortho Consult in Oirschot hebben 250 enthousiaste respondenten uit het Nederlands onderwijs deelgenomen. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding

Nadere informatie

7 tips voor het selecteren van een advocaat voor uw arbeidsconflict UW ADVOCAAT ZOEKEN VIA DE ADVOCATENMAKELAAR

7 tips voor het selecteren van een advocaat voor uw arbeidsconflict UW ADVOCAAT ZOEKEN VIA DE ADVOCATENMAKELAAR UW ADVOCAAT ZOEKEN VIA DE ADVOCATENMAKELAAR 7 tips voor het selecteren van een advocaat voor uw arbeidsconflict 7 tips voor het selecteren van een advocaat voor uw arbeidsconflict Een arbeidsconflict is

Nadere informatie

Datum 13 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Aantal vechtscheidingen groeit explosief'

Datum 13 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Aantal vechtscheidingen groeit explosief' 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Visual Storytelling Analyse van een Infographic. Het Frisia-Nederland conflict

Visual Storytelling Analyse van een Infographic. Het Frisia-Nederland conflict Visual Storytelling Analyse van een Infographic Het Frisia-Nederland conflict Student: Yannick van Hierden Id-code : 1609791 E-mail : Yannickvanhierden@student.hu.nl Docent: Gerard Smit Minor: Editorial

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017 Nederlandse landbouw en visserij 2017 Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 14 5 Waardering en

Nadere informatie

Is iemand in jouw omgeving verslaafd?

Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Verslaafd aan Jou ondersteunt en informeert de omgeving van verslaafden. Vaak gaat alle aandacht uit naar de verslaafde en daardoor wordt soms niet gezien dat familie

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO Over het onderzoek Woongoed GO heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

De rol van de reclassering. Informatie voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten

De rol van de reclassering. Informatie voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten De rol van de reclassering Informatie voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten Oog voor slachtoffers en nabestaanden Als slachtoffer

Nadere informatie