Computerhobbyclub Digital

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Computerhobbyclub Digital"

Transcriptie

1 Computerhobbyclub Digital De Computerhobbyclub DIGITAL stelt zich ten doel om te komen tot informatie-uitwisseling op computergebied. Hiertoe organiseert zij bijeenkomsten en ondersteunt activiteiten die in de lijn van haar doelstellingen liggen. Bezoekers dragen zelf de verantwoording voor de apparatuur en andere bezittingen die ze meebrengen. Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ontstaan aan eigendommen van de leden, van welke aard ook. Handel op een bijeenkomst is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van het bestuur. Dit geldt zowel voor handelaren als voor particulieren. Tijdens de bijeenkomsten mogen geen reclame-folders worden uitgedeeld zonder toestemming van het bestuur. In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Door bezoek of deelname aan een bijeenkomst verklaart men zich akkoord met bovengenoemde regels.

2 Financieel jaarverslag Computer Hobby Club DIGITAL 2010 Het jaar 2010 is afgesloten met een positief saldo van Het begrootte resultaat voor 2010 was een tekort van 335,--. Dit verschil is als volgt te verklaren: In dit nummer: Financieel jaarverslag Computer Hobby Club DIGITAL Hard Disk Sentinel Free Temperatuur... 7 Herstelpunten... 7 Algemene ledenvergadering Windows 7: Gelokaliseerde thema's Windows 7: Gebruikersaccountbeheer...11 Websense presenteert het Threat Report Microsoft dicht drie 0-day lekken GULDEN REGELS voor een schone pc Aan de slag met IE ipad verliest marktaandeel aan Android...20 Sudoko puzzel Inkomsten Contributie lopend jaar 112,33 Ontvangen donaties 190,05 Diverse ontvangsten verkopen etc, 309,00 Ontvangen rente -33,82 Uitgaven Digi$tring -155,86 Aanschaf materiaal -100,02 Abonnementen 86,65 Verzekering -1,89 Kerstcadeau -250,00 Representatie -10,00 Bestuurskosten 28,70 Kantoorartikelen -125,00 Diverse kosten -62,99 Ten opzichte van de begroting is er 112,33 meer aan contributie ontvangen. De kosten van Digi$tring zijn in het verslagjaar 155,86 lager uitgekomen dan was begroot. De ontvangen donatie van 540,05 betreft het positief resultaat dat door de kantine wordt gemaakt en de door leden geschonken donaties. In de begroting was rekening gehouden met de aanschaf van materiaal voor 300,--, dit is uiteindelijk bijna 200,-- geworden. DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011 pagina 3 pagina 4 DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011

3 De abonnementskosten betreffen de kosten van de internetprovider, telefoonkosten en de kosten van de hostgroup die onze website host. De contributie voor 2011 is op de algemene ledenjaarvergadering van 2010 al vastgesteld op 15,--. Voorgesteld wordt, gezien de ontwikkelingen in de exploitatie 2010 en de verwachting 2011 de contributie in 2012 op hetzelfde niveau te houden van 15,-- per lid. 15 januari L.W.H. Hesseling, Penningmeester. Com puter Hobby Club DIGITAL Verlies en w instrekening 2010 en begroting 2011 In k o m s te n O m schrijving begroting 2010 realisatie 2010 begroting 2011 Contributie vorig jaar Contributie lopend jaar 2.850, , ,00 O ntvangen donaties 350,00 540,05 400,00 O pbrengst open dag O pbrengst diversen - 309,00 250,00 O ntvangen rente 150,00 116,18 120,00 Totaal 3.350, , ,00 Uitgaven O m schrijving begroting 2010 realisatie 2010 begroting 2011 Digistring 2.150, , ,00 Aanschaf m ateriaal 300,00 199,98 300,00 Abonnem enten 300,00 386,65 390,00 Verzekering 110,00 108,11 110,00 Kerstkado/diversen 250, ,0 0 Representatie 50,00 50,00 5 0,0 0 Bestuurskosten 250,00 278,70 280,00 Betaalde rente Kantoorartikelen 125, ,0 0 Adm inistratiekosten Alg. leden jaarverg Diverse kosten 150,00 87,01 150,00 Totaal 3.685, , ,00 Resultaat 335,00-822,97 35,00- Balans Bezittingen Kas 47,00 5 6,0 0 G iro , ,47 G iro ,00 1 2,9 9 spaarrekening 7.090, ,35 voorschotbetaling 500,00 20,00 Depot bedrag TNT 85,00 8 5,0 0 Te ontvangen rente ,1 8 Totaal 8.219, ,99 V erplichtingen Reservering inventaris 1.350, ,00 Kapitaal 6.704, ,10 Nog te betalen ,8 9 Vooruit ontvangen 165,00 105,00 Totaal 8.219, ,99 DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011 pagina 5 pagina 6 DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011

4 Hard Disk Sentinel Free 3.30 Schijfwacht 22 oktober 2010 Zander Nieulandt Tenzij je over een SSD beschikt, is je harde schijf nog een van de weinige mechanische onderdelen in je computer. Aangezien die je gegevens bevat, doe je er goed aan de gezondheid van die schijf te monitoren. Dat kan met Disk Sentinel. Na de installatie blijkt dat eigenlijk de Pro-versie geïnstalleerd wordt, waarbij de geavanceerde opties pas na registratie beschikbaar komen (vanaf 18 Temperatuur euro). De precieze verschillen tussen de versies Free, Standard, Professional en Enterprise verneem je op de site van de makers.wat de gratis variant je alvast wél bezorgt, is een algemene gezondheidsstatus van de aangesloten schijf of schijven. Verder lees je ook de actuele schijftemperatuur af, evenals de gemiddelde dagtemperatuur en de maximale temperatuur (van de dag en van de totale gemeten periode). Absoluut nuttig is de mogelijkheid zelf drempelwaarden voor de schijftemperatuur in te stellen. Zodra de temperatuur zo n waarde overschrijdt, kun je een geluidssignaal laten weerklinken. Het automatisch laten verzenden van een blijkt alleen bij de commerciële varianten mogelijk. Uiteraard weet Hard Disk Sentinel ook de smartgegevens van je schijf in te lezen. De diverse vastgestelde waarden kun je op elk moment opvragen en de tool geeft aan waar mogelijke probleemsituaties dreigen te ontstaan. Handig ook zijn de snelheidstests: je ziet hier onder meer de actuele, gemiddelde en maximale lees-, schrijfen overdrachtssnelheid. Leuk extratje: de tool houdt ook in realtime bij hoeveel data er sedert de installatie al naar/van je schijf zijn geschreven/gelezen. Herstelpunten Hoe haal ik opgeslagen herstelpunten weer weg? Ik heb een nieuwe pc met Windows 7 gekocht. Dat werkt prima, maar wel vraag ik me af hoe ik hier herstelpunten kan verwijderen. Ook, ik vind hier nergens meer de $ntuninstall-mappen terug (back-upbestanden van Windows updates), ook niet als ik verborgen mappen zichtbaar maak in de Verkenner. Zie ik iets over het hoofd? Beginnen we met je eerste vraag. Je kan in Windows 7 inderdaad systeemherstelpunten verwijderen. Ga naar het startmenu, klik COMPUTER met de rechtermuisknop aan en kies EIGENSCHAPPEN. Klik op SYSTEEMBEVEILI- GING in het linkerpaneel en duid de gewenste schijf in het overzicht aan. Druk op de knop CONFIGUREREN en vervolgens op de knop VERWIJDEREN. Daarmee worden alle herstelpunten van dat station van schijf gehaald. Wil je het meest recente herstelpunt alsnog bewaren, dan ga je anders tewerk. Open het Windows-startmenu en voer het commando cleanmgr.exe uit, waarna je het juiste station selecteert. Druk op de knop SYSTEEMBESTANDEN OPSCHO- NEN, duid opnieuw de juiste schijfletter aan en bevestig met OK. Open het tabblad MEER OPTIES en druk op de onderste knop OPRUIMEN. Zodra je bevestigt met OK, gaat Windows aan de slag. Over naar je tweede vraag. Het klopt dat je deze $ntuninstall< >-mappen niet meer aantreft in Windows 7. Deze en dergelijke data worden namelijk bewaard in c:\windows\winsxs, maar Windows voorziet niet (langer) in een optie om die zomaar te verwijderen. De eigenlijke updates die je hebt gedownload, komen terecht in c:\windows\softwaredistribution, maar ook die bestanden laat je beter ongemoeid. bron: Clickx DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011 pagina 7 pagina 8 DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011

5 Algemene ledenvergadering 2011 Uitnodiging Voor De Algemene Ledenvergadering van de Computer Hobby Club "Digital" Op zaterdag 19 februari is het weer zover. Dan wordt de statutair* verplichte jaarlijkse algemene leden vergadering gehouden. Alle leden zijn daarbij natuurlijk van harte welkom en het bestuur nodigt iedereen dan ook uit om naar de ledenvergadering te komen. Wij doen het tenslotte allemaal voor jullie. De vergadering wordt tijdens de clubdag gehouden, dus u hoeft er niet apart voor naar toe te komen. Dus: 19 februari, uur, Laan van Meerdervoort 55!! * De statuten zijn voor een ieder opvraagbaar, zowel digitaal als op schrift bij Fred Blankespoor Windows 7: Gelokaliseerde thema's Windows 7 gebruikt schitterende bureaubladachtergronden, kleuren en transparantie-effecten en geluiden. Bij het besturingssysteem wordt een selectie meegeleverd. Maar op een speciale website heeft Microsoft een hele collectie gelokaliseerde thema's klaargezet. Gelokaliseerd wil zeggen dat de thema's zijn afgestemd op een land of gebied. 1. Rechtsklik op een leeg deel van het bureaublad en kies Aan persoonlijke voorkeur aanpassen. 2. Klik op Meer thema's van internet downloaden. 3. Selecteer een thema van de website en klik op Downloaden. 4. Bevestig de installatie van het thema. De agenda voor de vergadering luidt als volgt: 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Verslag algemene jaarvergadering 2010 (zie Digi$tring maart 2010) 4. Jaarverslag penningmeester. 5. Terugblik op het afgelopen jaar 6. Verslag van de kascontrolecommissie Verkiezing kascontrolecommissie Bestuursverkiezing 8. Begroting Contributie 10. Rondvraag. DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011 pagina 9 pagina 10 DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011

6 Windows 7: Gebruikersaccountbeheer Websense presenteert het Threat Report 2010 Gebruikersaccountbeheer oftewel User Account Control (UAC) was in Windows Vista een grote ergernis. In Windows 7 is de functie voorzien van meer meldingsniveaus, waardoor het gemakkelijker is om meldingen aanen uit te zetten als u dat wenst. Een en ander doet u als volgt: Webbedreigingen zijn niet langer voorspelbaar. Nieuwe, gecombineerde bedreigingen, zoals Aurora, Stuxnet en Zeus, infiltreren organisaties via gecoördineerde tactieken. Ze gebruiken vaak verschillende manieren, waaronder phishing, geïnfecteerde websites en social-networking. Deze middelen worden gecoördineerd ingezet om vertrouwelijke data te stelen. 1. Kies Starten >> Configuratiescherm >> Systeem en beveiliging >> Onderhoudscentrum >> Instellingen voor Gebruikersaccountbeheer wijzigen. 2. In het venster Instellingen voor Gebruikersaccountbeheer kunt u met behulp van een schuifbalk de mate waarin meldingen worden gedaan aanpassen. 3. Klik tot slot op OK en sluit het Onderhoudscentrum. Dit blijkt uit het Threat Report 2010 van Websense. Opmerkelijke bevinding: Nederland heeft de discutabele eer om in de top 5 te staan van crimewarehosts. De uitkomsten van het Threat Report 2010 zijn gebaseerd op analyses van de Websense Security Labs, dat daarbij gebruikmaakt van het ThreatSeeker Network. Dit netwerk scant elk uur meer dan veertig miljoen websites op kwaadaardige code en ongewenste content. De resultaten in 2010 laten zien dat cybercriminelen zeer succesvol zijn mede dankzij de zwakke beveiliging in legacy-technologieën, waaronder firewalls, antivirus en eenvoudige URL-blokkers. Het rapport laat zien dat de legacy-benadering niet meer werkt. Elke organisatie heeft antivirussoftware, firewalls en proxies geïnstalleerd, maar dat is niet langer voldoende. De bedreigingen komen niet meer binnen als bestanden bij s, maar zijn vaak gescript en opgenomen in rich media, zoals Flash. Veel bedreigingen verspreiden zich razendsnel via sociale netwerken. Reputatiefilters bieden geen enkele zekerheid voor content die via legitieme websites, zoals Google, Facebook en YouTube, verspreid wordt. Deze sites zijn goed voor tachtig procent van al het internetverkeer. Opmerkelijk resultaten uit het onderzoek * Tussen 2009 en 2010 steeg het aantal sites met kwaadaardige inhoud met 111,4 procent. * 79,9 procent van de sites met kwaadaardige code waren legitieme sites die geïnfecteerd werden. DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011 pagina 11 pagina 12 DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011

7 * 52 procent van de aanvallen om data te stelen, vindt plaats via het web. * 34 procent van kwaadaardige web/http-aanvallen omvat code om data te stelen. * 89,9 procent van alle ongewenste s linkt naar spamsites of kwaadaardige sites. * De Verenigde Staten en China staan bovenaan voor wat betreft het hosten van crimeware en het ontvangen van gestolen data. Nederland heeft de top 5 bereikt. * Het zoeken naar nieuws zorgt voor een hoger risico (22,4 procent) dan het zoeken naar dubieuze content (21,8 procent). * 23 procent van de real-time zoekresultaten over entertainment leidt naar een kwaadaardige link. * Veertig procent van alle Facebook-statusupdates bevat links en tien procent daarvan leidt naar spam of kwaadaardige code. Cybercriminelen weten als geen ander dat legacy-technologieën alleen kijken naar bekende informatie (de signatures) of naar de reputatie van eerder vastgestelde bedreigingen. Maar de meeste bedreigingen van dit moment zijn zero-day, wat wil zeggen dat ze niet eerder zijn geïdentificeerd. Ze worden steeds doorontwikkeld en door cybercriminelen getest op ontdekking door de bekende antivirusproducten. Deze bedreigingen worden niet gehinderd door firewalls en vinden hun weg makkelijk door open kanalen. De continue toename van georganiseerde bendes van cybercriminelen en de opkomst van gerichte, geavanceerde malware zijn de meest zorgelijke trends die we zien, zegt Dan Hubbard, Chief Technology Officer van Websense. De beveiliging moet de aanvaller vóór blijven en zich richten op contextuele classificatie, zodat criminelen tegengewerkt worden. Eenvoudige toegangscontrole op bestanden en de slotgrachtbeveiliging lossen de problemen van de complexe aanvallen niet op. Het zijn juist deze complexe aanvallen die wij voor ogen hebben bij het ontwikkelen van onze beveiligingsproducten. Cybercriminelen hebben hun strategieën in 2010 aangepast en benaderen nu social media en sites met door gebruikers gegenereerde content. Aanvallen zijn nu gemengd, geavanceerd en gericht. Veel aanvallen gebruiken nieuwe methoden. Scriptgebaseerde aanvallen, gemengde campagnes en SEO- vergiftiging zijn in 2010 veel gebruikt. Zelfs de meest eenvoudig te ontdekken bedreigingen en botnets worden met succes hergebruikt. Hun varianten wisten vaak door de gedateerde beveiligingsmethoden heen te komen. De meeste aanvallen in 2010 richtten zich op het stelen van data. Het rapport van Websense gaat ook in op recente aanvallen van onder meer Aurora, Stuxnet en Zeus. Het biedt daarnaast gegevens over de top 5 van hosts met code om data te stelen, een uitgebreide analyse van sociale webcontent en bedreigingen, en een diepgaande analyse van de belangrijkste sociale netwerken. Websense Security Labs geeft in het rapport ook een vooruitblik op 2011 met voorspellingen over nieuwe, gecombineerde bedreigingen, terrorisme en dataverlies. Het rapport inclusief video s en achtergrondinformatie is beschikbaar op DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011 pagina 13 pagina 14 DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011

8 Microsoft dicht drie 0-day lekken Bron: Webwereld.nl Microsoft dicht in de aankomende patchronde drie 0-day lekken in onder meer IE. Kwaadwillenden misbruiken die gaten al. 5 GULDEN REGELS voor een schone pc Aankomende Patch Tuesday, 8 februari, brengt Microsoft 12 patches uit waarmeer het in totaal 22 beveiligingsgaten dicht. Die kwetsbaarheden zitten in webbrowser Internet Explorer (versies 6 tot en met 8), besturingssysteem Windows (versies XP tot en met 7, en Server 2003 tot en met 2008 R2), diagramprogramma Visio, en webserver IIS (versies 7.0 en 7.5). Alle Windows-versies Onder de te dichten gaten zijn er drie waar al exploitcode voor rondwaart. Kwaadwillenden kunnen daarmee misbruik maken van de lekken in de Microsoft-software. Één daarvan zit in Windows verkleinde weergave (thumbnails) van plaatjes, één in alle versies van IE, en één in IIS die daardoor kwetsbaar is voor een DDoS-aanval (distributed denial of service). Microsoft meldt het belang van de in aantocht zijnde patches alvast in een vooraankondiging. Het te dichten IE-lek, te misbruiken via een functie voor CSS-bestanden, is eind vorig jaar ontdekt door Vupen. Dat France securitybedrijf Vupen heeft al meerdere openstaande IE-gaten bij Microsoft gemeld. IE-lekken Aanvankelijk zijn details over dat gat nog stil gehouden. Vupen antwoordde aan Webwereld wel dat het ging om geheugencorruptie door aangepaste html-code. Toen exploitcode voor dit lek eenmaal opdook, zijn daarmee ook de details naar buiten gekomen. Vervolgens is Microsoft nog met een workaround gekomen om het gat af te dekken. Echt dichten van het lek gebeurt met de IE-patch van aanstaande dinsdag. Het nieuwste lek in Microsofts browser wordt niet in de patchronde van februari gedicht. Dat is de net ontdekte fout in de afhandeling van het MHTML-protocol en geldt voor alle IE-versies op alle Windows-versies. Microsoft adviseert gebruikers en beheerders om MHTML uit te schakelen en biedt daarvoor ook een Fix-it tool. Daarmee worden echter ook ActiveX en Active Scripting uitgeschakeld. Een van de grootste gevaren voor uw data is een niet goed beveiligde pc. Zie ook beveilig.uwpc.info. Houdt u in ieder geval aan de 5 GULDEN REGELS: 1 Gebruik uw gezonde verstand. Niet alles op internet is veilig! 2 Download niet lukraak programma's, muziek en films. Gebruik alleen betrouwbare softwarearchieven zoals Download.com! 3 Wantrouw bijlagen van . Open ze alleen als u zeker weet dat het betrouwbaar is. Ga daarbij niet alleen af op de afzender. Ook de pc van uw beste vrienden kan besmet raken met een virus! 4 Houdt uw besturingssysteem en software up-to-date. Installeer veiligheidsupdates zodra de fabrikant deze ter beschikking stelt! 5 Installeer scanners tegen virussen en spyware. Kies alleen scanners die zichzelf up-to-date houden en continu (real-time) scannen. Doe daarnaast regelmatig een handmatige scan op virussen en andere malware. Gebruik bij voorkeur ook een firewall. Veel van dit soort software is GRATIS te krijgen. Zie: beveilig.uwpc.info. DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011 pagina 15 pagina 16 DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011

9 Aan de slag met IE9 Onlangs werd ineens de testversie van de nieuwe Internet Explorer online gezet. Twitter liep meteen over van de enthousiaste berichten: IE9 zou sneller, beter en handiger in gebruik zijn. Ook u kunt aan de slag met de bètaversie van Internet Explorer 9 en alle nieuwe mogelijkheden uitproberen. Doe dat echter wel op een verantwoorde manier! 1. Wat is IE9? IE9 is de afkorting van Internet Explorer 9, de volgende versie van Microsoft s webbrowser en de opvolger van IE8, dat in Windows 7 zit en als update beschikbaar is voor Windows XP en Windows Vista. Van de nieuwe internetbrowser is vooralsnog alleen een testversie beschikbaar, maar die is blijkbaar al zó goed, dat Microsoft iedereen er kennis mee wil laten maken. De belangrijkste vernieuwingen in IE9 zijn de betere ondersteuning voor webtechnieken zoals CSS 3 en HTML 5 en een snellere uitvoering van JavaScript. Welkom in Internet Explorer 9, of - wellicht meer gangbaar - IE9. 2. Windows-versies Volgens Microsoft is Windows XP te oud voor de nieuwe browser. Als u met IE9 aan de slag wilt, zult u dus over een computer met Windows Vista of Windows 7 moeten beschikken. Of u een 32bit- of een 64bit-versie van het besturingssysteem hebt, maakt daarbij niet uit. Internet Explorer 9 is er voor beide versies en het maakt ook geen verschil of u met een Home-, Premium-, Professional-, Ultimate- of andere Windows-versie werkt. Om te zien welke versie er op uw pc staat, klikt u met de rechtermuisknop op Deze computer en kiest u vervolgens voor Eigenschappen. Windows 7 Home Premium 64-bit is prima geschikt voor de installatie van IE9. 3. Back-up De ontwikkeling van Internet Explorer verkeert nog in de bèta-fase. Dit betekent dat u de software niet moet installeren op een computer waar u voor uw werk afhankelijk van bent. Ook is het aan te bevelen om een goede back-up te maken van al uw persoonlijke documenten en foto s, voordat u het programma installeert. Dit kunt u doen middels Windows Back-up, dat u via het menu Start bereikt. Klik in het zoekvenster en typ het woord back-up. Klik vervolgens op Back-up maken en terugzetten en kies voor het maken van een nieuwe back-up. Beschikt u over imagingsoftware zoals Acronis True Image of Norton Ghost, maak dan een systeemkopie van de hele installatie. Als u later problemen met uw pc krijgt, kunt u daarmee uw systeem in de oude staat herstellen. Zorg ervoor dat u uw gegevens veilig stelt, voordat u de bèta van IE9 installeert. 4. Bèta downloaden Microsoft heeft een speciale IE9-website in het leven geroepen, waarop de laatste testversie van de nieuwe browser is te vinden. Ga naar Microsoft en klik onder Downloads op Download Beta. Controleer rechtsboven of de website op Nederland staat. Is dat niet het geval, dan past u dit aan via Wijzigen. Controleer vervolgens of onder de blauwe knop Nu downloaden de door u gewenste versie van IE9 staat en of die aansluit bij DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011 pagina 17 pagina 18 DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011

10 uw Windows-versie. Als dit inderdaad zo is, klikt u op Nu downloaden. In het andere geval klikt u op Overige versies en kiest u alsnog de door u gewenste variant. Wacht tot de download begint, klik dan op Uitvoeren en vervolg de installatie. Zodra de procedure is afgerond, moet u de computer opnieuw opstarten. Controleer voordat u de download start of de juiste versies van IE en Windows staan vermeld. Let bovendien op de taal van de browser. 5. Nieuw uiterlijk Start de nieuwe browser via Start, Alle programma s, Internet Explorer. Wat meteen opvalt, is de erg lege interface van het programma. U ziet geen menu s en er zijn nauwelijks knoppen aanwezig waar u op zou kunnen klikken. Bovenin is nog net een adresbalk te zien waar u het adres in kun typen van een website die u wilt openen. Om de gewenste site vervolgens daadwerkelijk te kunnen zien, is een druk op Enter nog steeds het handigst. Naast de adresbalk zitten nog een knop voor Vooruit en Terug en helemaal rechts vindt u drie kleinere knoppen voor Startpagina, Favorieten en Extra. Net als zijn voorganger heeft IE9 tabbladen en kunnen binnen de browser meerdere websites tegelijk worden geopend, ieder in hun eigen tab. Door helemaal rechts op het kleine tabje te klikken, opent u een nieuw tabblad. IE9 heeft een opgeruimd en functioneel uiterlijk, waarbij veel ruimte is gereserveerd voor de webpagina s. 6. Mogelijkheden bekijken Even snuffelen aan alle nieuwe mogelijkheden van IE9 en aan de nieuwe webstandaarden die deze nieuwe browser ondersteunt? Dat kan. Ga opnieuw naar Microsoft en klik bij Speed Demos op FishIE Tank. Bekijk de demo, klik als u er klaar mee bent op Return to Test Drive Home en kies eventueel nog een van de andere tests. SVG Helicopter is bijvoorbeeld een spel in de browser, waarbij de helikopter omhoog gaat als u de muisknop indrukt en omlaag gaat wanneer u de muisknop loslaat. Met die simpele besturing moet u objecten ontwijken. Dankzij de ondersteuning voor CSS3 en HTML5 is er erg veel mogelijk in de nieuwe browser, zoals een scherm vol zwemmende vissen. 7. Vastmaken aan taakbalk Als u Internet Explorer 9 gebruikt onder Windows 7, is het mogelijk om favoriete websites direct vanaf de taakbalk te starten. Hiervoor moet u de link naar de betreffende website vastpinnen op de taakbalk. Sleep de tab waarin de site is weergegeven naar de taakbalk en laat hem daar los. U zult zien dat er een IE-pictogram op de taakbalk wordt geplaatst. Als u op dit pictogram klikt, wordt de site direct geopend. Erg handig, bijvoorbeeld om snel in te kunnen loggen op Hotmail. Door een snelkoppeling naar een website direct op de taakbalk te plaatsen, kunt u die site snel oproepen. 8. JumpList Is een website vastgepind aan de taakbalk, dan kan die site extra functies beschikbaar stellen via een JumpList. Deze van Windows 7 bekende functie zorgt ervoor dat een menu met extra opties verschijnt, zodra u met de rechtermuisknop op het pictogram van een op de taakbalk vastgepinde website klikt. Een aan de taakbalk vastgemaakte website kan extra functies toegankelijk maken via een Jump-List. DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011 pagina 19 pagina 20 DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011

11 ipad verliest marktaandeel aan Android Sudoko puzzel Ondanks de geweldige verkoopresultaten van Apple s ipad, begint Android op tablets toch wat marktaandeel van Apple af te snoepen. Het laatste kwartaal van 2010 is het marktaandeel van de ipad gedaald van 95 naar 75 procent. Android-tablets zijn gegroeid naar 22 procent. groeide naar meer dan een miljoen en in januari uitkomt op twee miljoen stuks. Apple verkocht het laatste kwartaal van 2010 ca. 7 miljoen ipads, totaal over 2010 zo n 15 miljoen stuks. Opvallend is dat het succes van Android op tablets vrijwel geheel voor rekening van de Samsung Galaxy Tab komt. In de eerste maand zijn er van de Galaxy Tab stuks verkocht, een aantal dat in december Met alle tablets die dit jaar nog gaan verschijnen, kunnen we ervan uitgaan dat Apple aan het einde van 2011 de markt zal moeten delen met een flink aantal concurrenten. Marktanalisten voorspellen dat er ongeveer 45 miljoen tablets verkocht zullen worden. DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011 pagina 21 pagina 22 DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011

12 komende bijeenkomsten: 19 februari maart april mei juni 2011 De bijeenkomsten worden gehouden van uur in gebouw Sorghvliet, Laan van Meerdervoort 55 in Den Haag. Copy voor het clubblad uiterlijk vier weken voor de clubdag en naar Bestuur DIGITAL Hans Meijers (voorzitter) Martin van Soldt (secretaris) Leo Hesseling (penningmeester) Fred Blankespoor (redactie) Harry Leever (ledenadministratie) Simon Keyser (materialenbeheer) Nico Wareman (catering) Ed in den Bosch (software) Contributie: Voor ,00 per jaar over te maken op postrekening t.n.v. Computer Hobby Club Digital, Zevenhuizen Digital is op Internet te vinden en wel op de volgende adressen: Op clubdagen is Digital (in noodgevallen) bereikbaar onder nummer Bij onjuiste adressering a.u.b. retour naar Secretariaat Computerclub Digital M. van Soldt, Melis Stokelaan EX DEN HAAG

Digital. Computerhobbyclub Digital

Digital. Computerhobbyclub Digital Digital Computerhobbyclub Digital De Computerhobbyclub DIGITAL stelt zich ten doel om te komen tot informatie-uitwisseling op computergebied. Hiertoe organiseert zij bijeenkomsten en ondersteunt activiteiten

Nadere informatie

Computerhobbyclub Digital

Computerhobbyclub Digital Computerhobbyclub Digital De Computerhobbyclub DIGITAL stelt zich ten doel om te komen tot informatie-uitwisseling op computergebied. Hiertoe organiseert zij bijeenkomsten en ondersteunt activiteiten die

Nadere informatie

Computerhobbyclub Digital

Computerhobbyclub Digital Computerhobbyclub Digital De Computerhobbyclub DIGITAL stelt zich ten doel om te komen tot informatie-uitwisseling op computergebied. Hiertoe organiseert zij bijeenkomsten en ondersteunt activiteiten die

Nadere informatie

Computerhobbyclub Digital

Computerhobbyclub Digital Computerhobbyclub Digital De Computerhobbyclub DIGITAL stelt zich ten doel om te komen tot informatie-uitwisseling op computergebied. Hiertoe organiseert zij bijeenkomsten en ondersteunt activiteiten die

Nadere informatie

Digital. Computerhobbyclub Digital. Windows 8 gehackt... Veilig zoeken op internet... Bij onweer: time out voor uw PC... Norton de beste...

Digital. Computerhobbyclub Digital. Windows 8 gehackt... Veilig zoeken op internet... Bij onweer: time out voor uw PC... Norton de beste... Digital Windows 8 gehackt... Veilig zoeken op internet... Bij onweer: time out voor uw PC... Norton de beste... Computerhobbyclub Digital De Computerhobbyclub DIGITAL stelt zich ten doel om te komen tot

Nadere informatie

Digital. Computerhobbyclub Digital. Dorifel rukt op... Workshop Video bewerking... A5 boekje maken... Voor U gelezen...

Digital. Computerhobbyclub Digital. Dorifel rukt op... Workshop Video bewerking... A5 boekje maken... Voor U gelezen... Digital Dorifel rukt op... Workshop Video bewerking... A5 boekje maken... Voor U gelezen... Computerhobbyclub Digital De Computerhobbyclub DIGITAL stelt zich ten doel om te komen tot informatie-uitwisseling

Nadere informatie

Computerhobbyclub Digital

Computerhobbyclub Digital Computerhobbyclub Digital De Computerhobbyclub DIGITAL stelt zich ten doel om te komen tot informatie-uitwisseling op computergebied. Hiertoe organiseert zij bijeenkomsten en ondersteunt activiteiten die

Nadere informatie

Digital. Computerhobbyclub Digital

Digital. Computerhobbyclub Digital Digital Computerhobbyclub Digital De Computerhobbyclub DIGITAL stelt zich ten doel om te komen tot informatie-uitwisseling op computergebied. Hiertoe organiseert zij bijeenkomsten en ondersteunt activiteiten

Nadere informatie

Inhoud tips en trucs 2011 ha

Inhoud tips en trucs 2011 ha Inhoud tips en trucs 2011 ha 1 Inhoud 2 Vervolg inhoud 3 Email - Coderen e mail adres 4 E-mail - Mail aan verschillende personen sturen 5 Gebruikersaccountbeheer deel 1 6 Gebruikersaccountbeheer deel 2

Nadere informatie

Digital. Computerhobbyclub Digital. Ipad 3 op komst... Hulp op afstand... Glasvezel te snel... Ordenen op uw PC...

Digital. Computerhobbyclub Digital. Ipad 3 op komst... Hulp op afstand... Glasvezel te snel... Ordenen op uw PC... Digital Ipad 3 op komst... Hulp op afstand... Glasvezel te snel... Ordenen op uw PC... Computerhobbyclub Digital De Computerhobbyclub DIGITAL stelt zich ten doel om te komen tot informatie-uitwisseling

Nadere informatie

Digital. Computerhobbyclub DIGITAL

Digital. Computerhobbyclub DIGITAL Computerhobbyclub DIGITAL Digital De Computerhobbyclub DIGITAL stelt zich ten doel om te komen tot informatie-uitwisseling op computergebied. Hiertoe organiseert zij bijeenkomsten en ondersteunt activiteiten

Nadere informatie

Digital. Computerhobbyclub DIGITAL

Digital. Computerhobbyclub DIGITAL Computerhobbyclub DIGITAL Digital De Computerhobbyclub DIGITAL stelt zich ten doel om te komen tot informatie-uitwisseling op computergebied. Hiertoe organiseert zij bijeenkomsten en ondersteunt activiteiten

Nadere informatie

Handleiding Notebook

Handleiding Notebook Handleiding Notebook Project Notebook 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor studenten van de Hogeschool Zuyd die in het bezit zijn van een notebook. In deze handleiding kunt u een aantal praktische

Nadere informatie

Cube computers & entertainment Hoofdstraat 83 6061 CB Posterholt

Cube computers & entertainment Hoofdstraat 83 6061 CB Posterholt Voor uw hardware, software en supplies Openingstijden: ma-vr van 09.00-19.00 uur za van 09.00-16.00 uur DRUKWERK Telefoon 0475-407120 Fax 0475-407121 http://www.cube.nl info@cube.nl Cube computers & entertainment

Nadere informatie

Voor al uw soft- en hardware!! Spel Zakelijk Educatief. Computers Onderdelen Printers. Complete computersystemen op maat voor de laagste prijzen.

Voor al uw soft- en hardware!! Spel Zakelijk Educatief. Computers Onderdelen Printers. Complete computersystemen op maat voor de laagste prijzen. Voor uw hardware, software en supplies Openingstijden: ma-vr van 09.00-19.00 uur za van 09.00-16.00 uur DRUKWERK Telefoon 0475-407120 Fax 0475-407121 http://www.cube.nl info@cube.nl Cube computers & entertainment

Nadere informatie

Onderhoud en Beveiliging van Windows (v2.1)

Onderhoud en Beveiliging van Windows (v2.1) Auteur: Arie van Wingerden Leercentrum Seniorweb Gorinchem www.seniorwebgorinchem.nl V2.1 02-12-2014 Versies Windows Vista, 7 8 en 8.1 Leercentrum Seniorweb Gorinchem 1 / 31 Start In deze cursus wordt

Nadere informatie

Cube computers & entertainment Hoofdstraat 83 6061 CB Posterholt

Cube computers & entertainment Hoofdstraat 83 6061 CB Posterholt Voor uw hardware, software en supplies Openingstijden: ma-vr van 09.00-19.00 uur za van 09.00-16.00 uur DRUKWERK Telefoon 0475-407120 Fax 0475-407121 http://www.cube.nl info@cube.nl Cube computers & entertainment

Nadere informatie

Windows 7 / 8.1 Basis

Windows 7 / 8.1 Basis Windows 7 / 8.1 Basis Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Functionaliteiten Windows 7 en 8.1... 4 1.1 Inloggen in Windows 7 en Windows 8.x... 4 1.2 Programma s en bestanden in de taakbalk... 8 1.3 Aero

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Workshop : Overstappen naar Windows 8

Workshop : Overstappen naar Windows 8 Workshop : Overstappen naar Windows 8 Inleiding Windows 8 is klaar en iedere pc met XP, Vista of Windows 7 komt volgens Microsoft in aanmerking voor een upgrade. Maar hoe upgraden zonder gegevens te verliezen?

Nadere informatie

Windows 8. Introductieboekje

Windows 8. Introductieboekje Windows 8 Introductieboekje Oog voor Omgeving E-mail: bertvos@oogvooromgeving.nl Tolbert, 14 december 2012 (vernieuwd: 15 januari 2013) Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Het begin... 3 Hoe deel ik het Startscherm

Nadere informatie

Jaargang 23 - Nummer 4-2013 met o.a.: - Tips & Trucs - Fixit: Online fixer van Microsoft - Windows 8 toevoegen aan uw netwerk

Jaargang 23 - Nummer 4-2013 met o.a.: - Tips & Trucs - Fixit: Online fixer van Microsoft - Windows 8 toevoegen aan uw netwerk COLOFON Dit informatieblad van de Computer Club Schagen e.o. verschijnt maandelijks, met uitzondering van de zomermaanden. Verspreiding aan leden, sponsors en tijdens de clubmiddag op de leestafel. Bestuur

Nadere informatie

In 18 stappen Windows volledig opgeschoond

In 18 stappen Windows volledig opgeschoond How To In 18 stappen Windows volledig opgeschoond Door: Maikel Dijkhuizen Een Windows-machine is in zekere zin vergelijkbaar met een auto. Zo nu en dan is er namelijk een grondige onderhoudsbeurt nodig.

Nadere informatie

18 september Algemene ledenvergadering. 24 september Opendeurdag. 9 oktober Infoavond:Recyclage van computermateriaal door Umicore

18 september Algemene ledenvergadering. 24 september Opendeurdag. 9 oktober Infoavond:Recyclage van computermateriaal door Umicore België Belgique P.B. 2845 Niel 1 BC 10760 Het clubblad van Computerclub Monitor Niel vzw De grootste en gezelligste computerclub van de Rupelstreek. 18 september Algemene ledenvergadering 24 september

Nadere informatie

Het SchoonePC boek. Installeren en optimaliseren van. Windows 7. De website www.schoonepc.nl in boekvorm. 16 e druk

Het SchoonePC boek. Installeren en optimaliseren van. Windows 7. De website www.schoonepc.nl in boekvorm. 16 e druk Het SchoonePC boek Installeren en optimaliseren van Windows 7 De website www.schoonepc.nl in boekvorm 16 e druk Menno Schoone www.schoonepc.nl www.optimizingpc.com Het SchoonePC Boek - Windows 7 Voor meer

Nadere informatie

Backup en Synchronisatie

Backup en Synchronisatie Backup en Synchronisatie Om de informatie en software in uw computer veilig te stellen kunnen we een aantal deelgebieden onderscheiden: 1. Windows zelf met alle geïnstalleerde programma s, instellingen,

Nadere informatie

De nieuwste telg uit de

De nieuwste telg uit de SOFTWARE Norton 360 voor Windows Norton 360 Multi-device Virusbescherming voor 3 apparaten Guus Zuiderbaan De nieuwste telg uit de Symantec familie heet Norton 360 Multi-device. De Belastingdienst heeft

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

Antivirus software versus Malware

Antivirus software versus Malware Antivirus software versus Malware Bachelorscriptie door Anne Westerhof (0815012) Samenvatting Vroeger waren de enige kwaadaardige programma s virussen en als reactie hierop werd antivirus software uitgebracht.

Nadere informatie

Cube computers & entertainment Hoofdstraat 83 6061 CB Posterholt

Cube computers & entertainment Hoofdstraat 83 6061 CB Posterholt Voor uw hardware, software en supplies Openingstijden: ma-vr van 09.00-19.00 uur za van 09.00-16.00 uur DRUKWERK Telefoon 0475-407120 Fax 0475-407121 http://www.cube.nl info@cube.nl Cube computers & entertainment

Nadere informatie