Computerhobbyclub Digital

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Computerhobbyclub Digital"

Transcriptie

1 Computerhobbyclub Digital De Computerhobbyclub DIGITAL stelt zich ten doel om te komen tot informatie-uitwisseling op computergebied. Hiertoe organiseert zij bijeenkomsten en ondersteunt activiteiten die in de lijn van haar doelstellingen liggen. Bezoekers dragen zelf de verantwoording voor de apparatuur en andere bezittingen die ze meebrengen. Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ontstaan aan eigendommen van de leden, van welke aard ook. Handel op een bijeenkomst is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van het bestuur. Dit geldt zowel voor handelaren als voor particulieren. Tijdens de bijeenkomsten mogen geen reclame-folders worden uitgedeeld zonder toestemming van het bestuur. In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Door bezoek of deelname aan een bijeenkomst verklaart men zich akkoord met bovengenoemde regels.

2 Financieel jaarverslag Computer Hobby Club DIGITAL 2010 Het jaar 2010 is afgesloten met een positief saldo van Het begrootte resultaat voor 2010 was een tekort van 335,--. Dit verschil is als volgt te verklaren: In dit nummer: Financieel jaarverslag Computer Hobby Club DIGITAL Hard Disk Sentinel Free Temperatuur... 7 Herstelpunten... 7 Algemene ledenvergadering Windows 7: Gelokaliseerde thema's Windows 7: Gebruikersaccountbeheer...11 Websense presenteert het Threat Report Microsoft dicht drie 0-day lekken GULDEN REGELS voor een schone pc Aan de slag met IE ipad verliest marktaandeel aan Android...20 Sudoko puzzel Inkomsten Contributie lopend jaar 112,33 Ontvangen donaties 190,05 Diverse ontvangsten verkopen etc, 309,00 Ontvangen rente -33,82 Uitgaven Digi$tring -155,86 Aanschaf materiaal -100,02 Abonnementen 86,65 Verzekering -1,89 Kerstcadeau -250,00 Representatie -10,00 Bestuurskosten 28,70 Kantoorartikelen -125,00 Diverse kosten -62,99 Ten opzichte van de begroting is er 112,33 meer aan contributie ontvangen. De kosten van Digi$tring zijn in het verslagjaar 155,86 lager uitgekomen dan was begroot. De ontvangen donatie van 540,05 betreft het positief resultaat dat door de kantine wordt gemaakt en de door leden geschonken donaties. In de begroting was rekening gehouden met de aanschaf van materiaal voor 300,--, dit is uiteindelijk bijna 200,-- geworden. DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011 pagina 3 pagina 4 DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011

3 De abonnementskosten betreffen de kosten van de internetprovider, telefoonkosten en de kosten van de hostgroup die onze website host. De contributie voor 2011 is op de algemene ledenjaarvergadering van 2010 al vastgesteld op 15,--. Voorgesteld wordt, gezien de ontwikkelingen in de exploitatie 2010 en de verwachting 2011 de contributie in 2012 op hetzelfde niveau te houden van 15,-- per lid. 15 januari L.W.H. Hesseling, Penningmeester. Com puter Hobby Club DIGITAL Verlies en w instrekening 2010 en begroting 2011 In k o m s te n O m schrijving begroting 2010 realisatie 2010 begroting 2011 Contributie vorig jaar Contributie lopend jaar 2.850, , ,00 O ntvangen donaties 350,00 540,05 400,00 O pbrengst open dag O pbrengst diversen - 309,00 250,00 O ntvangen rente 150,00 116,18 120,00 Totaal 3.350, , ,00 Uitgaven O m schrijving begroting 2010 realisatie 2010 begroting 2011 Digistring 2.150, , ,00 Aanschaf m ateriaal 300,00 199,98 300,00 Abonnem enten 300,00 386,65 390,00 Verzekering 110,00 108,11 110,00 Kerstkado/diversen 250, ,0 0 Representatie 50,00 50,00 5 0,0 0 Bestuurskosten 250,00 278,70 280,00 Betaalde rente Kantoorartikelen 125, ,0 0 Adm inistratiekosten Alg. leden jaarverg Diverse kosten 150,00 87,01 150,00 Totaal 3.685, , ,00 Resultaat 335,00-822,97 35,00- Balans Bezittingen Kas 47,00 5 6,0 0 G iro , ,47 G iro ,00 1 2,9 9 spaarrekening 7.090, ,35 voorschotbetaling 500,00 20,00 Depot bedrag TNT 85,00 8 5,0 0 Te ontvangen rente ,1 8 Totaal 8.219, ,99 V erplichtingen Reservering inventaris 1.350, ,00 Kapitaal 6.704, ,10 Nog te betalen ,8 9 Vooruit ontvangen 165,00 105,00 Totaal 8.219, ,99 DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011 pagina 5 pagina 6 DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011

4 Hard Disk Sentinel Free 3.30 Schijfwacht 22 oktober 2010 Zander Nieulandt Tenzij je over een SSD beschikt, is je harde schijf nog een van de weinige mechanische onderdelen in je computer. Aangezien die je gegevens bevat, doe je er goed aan de gezondheid van die schijf te monitoren. Dat kan met Disk Sentinel. Na de installatie blijkt dat eigenlijk de Pro-versie geïnstalleerd wordt, waarbij de geavanceerde opties pas na registratie beschikbaar komen (vanaf 18 Temperatuur euro). De precieze verschillen tussen de versies Free, Standard, Professional en Enterprise verneem je op de site van de makers.wat de gratis variant je alvast wél bezorgt, is een algemene gezondheidsstatus van de aangesloten schijf of schijven. Verder lees je ook de actuele schijftemperatuur af, evenals de gemiddelde dagtemperatuur en de maximale temperatuur (van de dag en van de totale gemeten periode). Absoluut nuttig is de mogelijkheid zelf drempelwaarden voor de schijftemperatuur in te stellen. Zodra de temperatuur zo n waarde overschrijdt, kun je een geluidssignaal laten weerklinken. Het automatisch laten verzenden van een blijkt alleen bij de commerciële varianten mogelijk. Uiteraard weet Hard Disk Sentinel ook de smartgegevens van je schijf in te lezen. De diverse vastgestelde waarden kun je op elk moment opvragen en de tool geeft aan waar mogelijke probleemsituaties dreigen te ontstaan. Handig ook zijn de snelheidstests: je ziet hier onder meer de actuele, gemiddelde en maximale lees-, schrijfen overdrachtssnelheid. Leuk extratje: de tool houdt ook in realtime bij hoeveel data er sedert de installatie al naar/van je schijf zijn geschreven/gelezen. Herstelpunten Hoe haal ik opgeslagen herstelpunten weer weg? Ik heb een nieuwe pc met Windows 7 gekocht. Dat werkt prima, maar wel vraag ik me af hoe ik hier herstelpunten kan verwijderen. Ook, ik vind hier nergens meer de $ntuninstall-mappen terug (back-upbestanden van Windows updates), ook niet als ik verborgen mappen zichtbaar maak in de Verkenner. Zie ik iets over het hoofd? Beginnen we met je eerste vraag. Je kan in Windows 7 inderdaad systeemherstelpunten verwijderen. Ga naar het startmenu, klik COMPUTER met de rechtermuisknop aan en kies EIGENSCHAPPEN. Klik op SYSTEEMBEVEILI- GING in het linkerpaneel en duid de gewenste schijf in het overzicht aan. Druk op de knop CONFIGUREREN en vervolgens op de knop VERWIJDEREN. Daarmee worden alle herstelpunten van dat station van schijf gehaald. Wil je het meest recente herstelpunt alsnog bewaren, dan ga je anders tewerk. Open het Windows-startmenu en voer het commando cleanmgr.exe uit, waarna je het juiste station selecteert. Druk op de knop SYSTEEMBESTANDEN OPSCHO- NEN, duid opnieuw de juiste schijfletter aan en bevestig met OK. Open het tabblad MEER OPTIES en druk op de onderste knop OPRUIMEN. Zodra je bevestigt met OK, gaat Windows aan de slag. Over naar je tweede vraag. Het klopt dat je deze $ntuninstall< >-mappen niet meer aantreft in Windows 7. Deze en dergelijke data worden namelijk bewaard in c:\windows\winsxs, maar Windows voorziet niet (langer) in een optie om die zomaar te verwijderen. De eigenlijke updates die je hebt gedownload, komen terecht in c:\windows\softwaredistribution, maar ook die bestanden laat je beter ongemoeid. bron: Clickx DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011 pagina 7 pagina 8 DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011

5 Algemene ledenvergadering 2011 Uitnodiging Voor De Algemene Ledenvergadering van de Computer Hobby Club "Digital" Op zaterdag 19 februari is het weer zover. Dan wordt de statutair* verplichte jaarlijkse algemene leden vergadering gehouden. Alle leden zijn daarbij natuurlijk van harte welkom en het bestuur nodigt iedereen dan ook uit om naar de ledenvergadering te komen. Wij doen het tenslotte allemaal voor jullie. De vergadering wordt tijdens de clubdag gehouden, dus u hoeft er niet apart voor naar toe te komen. Dus: 19 februari, uur, Laan van Meerdervoort 55!! * De statuten zijn voor een ieder opvraagbaar, zowel digitaal als op schrift bij Fred Blankespoor Windows 7: Gelokaliseerde thema's Windows 7 gebruikt schitterende bureaubladachtergronden, kleuren en transparantie-effecten en geluiden. Bij het besturingssysteem wordt een selectie meegeleverd. Maar op een speciale website heeft Microsoft een hele collectie gelokaliseerde thema's klaargezet. Gelokaliseerd wil zeggen dat de thema's zijn afgestemd op een land of gebied. 1. Rechtsklik op een leeg deel van het bureaublad en kies Aan persoonlijke voorkeur aanpassen. 2. Klik op Meer thema's van internet downloaden. 3. Selecteer een thema van de website en klik op Downloaden. 4. Bevestig de installatie van het thema. De agenda voor de vergadering luidt als volgt: 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Verslag algemene jaarvergadering 2010 (zie Digi$tring maart 2010) 4. Jaarverslag penningmeester. 5. Terugblik op het afgelopen jaar 6. Verslag van de kascontrolecommissie Verkiezing kascontrolecommissie Bestuursverkiezing 8. Begroting Contributie 10. Rondvraag. DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011 pagina 9 pagina 10 DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011

6 Windows 7: Gebruikersaccountbeheer Websense presenteert het Threat Report 2010 Gebruikersaccountbeheer oftewel User Account Control (UAC) was in Windows Vista een grote ergernis. In Windows 7 is de functie voorzien van meer meldingsniveaus, waardoor het gemakkelijker is om meldingen aanen uit te zetten als u dat wenst. Een en ander doet u als volgt: Webbedreigingen zijn niet langer voorspelbaar. Nieuwe, gecombineerde bedreigingen, zoals Aurora, Stuxnet en Zeus, infiltreren organisaties via gecoördineerde tactieken. Ze gebruiken vaak verschillende manieren, waaronder phishing, geïnfecteerde websites en social-networking. Deze middelen worden gecoördineerd ingezet om vertrouwelijke data te stelen. 1. Kies Starten >> Configuratiescherm >> Systeem en beveiliging >> Onderhoudscentrum >> Instellingen voor Gebruikersaccountbeheer wijzigen. 2. In het venster Instellingen voor Gebruikersaccountbeheer kunt u met behulp van een schuifbalk de mate waarin meldingen worden gedaan aanpassen. 3. Klik tot slot op OK en sluit het Onderhoudscentrum. Dit blijkt uit het Threat Report 2010 van Websense. Opmerkelijke bevinding: Nederland heeft de discutabele eer om in de top 5 te staan van crimewarehosts. De uitkomsten van het Threat Report 2010 zijn gebaseerd op analyses van de Websense Security Labs, dat daarbij gebruikmaakt van het ThreatSeeker Network. Dit netwerk scant elk uur meer dan veertig miljoen websites op kwaadaardige code en ongewenste content. De resultaten in 2010 laten zien dat cybercriminelen zeer succesvol zijn mede dankzij de zwakke beveiliging in legacy-technologieën, waaronder firewalls, antivirus en eenvoudige URL-blokkers. Het rapport laat zien dat de legacy-benadering niet meer werkt. Elke organisatie heeft antivirussoftware, firewalls en proxies geïnstalleerd, maar dat is niet langer voldoende. De bedreigingen komen niet meer binnen als bestanden bij s, maar zijn vaak gescript en opgenomen in rich media, zoals Flash. Veel bedreigingen verspreiden zich razendsnel via sociale netwerken. Reputatiefilters bieden geen enkele zekerheid voor content die via legitieme websites, zoals Google, Facebook en YouTube, verspreid wordt. Deze sites zijn goed voor tachtig procent van al het internetverkeer. Opmerkelijk resultaten uit het onderzoek * Tussen 2009 en 2010 steeg het aantal sites met kwaadaardige inhoud met 111,4 procent. * 79,9 procent van de sites met kwaadaardige code waren legitieme sites die geïnfecteerd werden. DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011 pagina 11 pagina 12 DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011

7 * 52 procent van de aanvallen om data te stelen, vindt plaats via het web. * 34 procent van kwaadaardige web/http-aanvallen omvat code om data te stelen. * 89,9 procent van alle ongewenste s linkt naar spamsites of kwaadaardige sites. * De Verenigde Staten en China staan bovenaan voor wat betreft het hosten van crimeware en het ontvangen van gestolen data. Nederland heeft de top 5 bereikt. * Het zoeken naar nieuws zorgt voor een hoger risico (22,4 procent) dan het zoeken naar dubieuze content (21,8 procent). * 23 procent van de real-time zoekresultaten over entertainment leidt naar een kwaadaardige link. * Veertig procent van alle Facebook-statusupdates bevat links en tien procent daarvan leidt naar spam of kwaadaardige code. Cybercriminelen weten als geen ander dat legacy-technologieën alleen kijken naar bekende informatie (de signatures) of naar de reputatie van eerder vastgestelde bedreigingen. Maar de meeste bedreigingen van dit moment zijn zero-day, wat wil zeggen dat ze niet eerder zijn geïdentificeerd. Ze worden steeds doorontwikkeld en door cybercriminelen getest op ontdekking door de bekende antivirusproducten. Deze bedreigingen worden niet gehinderd door firewalls en vinden hun weg makkelijk door open kanalen. De continue toename van georganiseerde bendes van cybercriminelen en de opkomst van gerichte, geavanceerde malware zijn de meest zorgelijke trends die we zien, zegt Dan Hubbard, Chief Technology Officer van Websense. De beveiliging moet de aanvaller vóór blijven en zich richten op contextuele classificatie, zodat criminelen tegengewerkt worden. Eenvoudige toegangscontrole op bestanden en de slotgrachtbeveiliging lossen de problemen van de complexe aanvallen niet op. Het zijn juist deze complexe aanvallen die wij voor ogen hebben bij het ontwikkelen van onze beveiligingsproducten. Cybercriminelen hebben hun strategieën in 2010 aangepast en benaderen nu social media en sites met door gebruikers gegenereerde content. Aanvallen zijn nu gemengd, geavanceerd en gericht. Veel aanvallen gebruiken nieuwe methoden. Scriptgebaseerde aanvallen, gemengde campagnes en SEO- vergiftiging zijn in 2010 veel gebruikt. Zelfs de meest eenvoudig te ontdekken bedreigingen en botnets worden met succes hergebruikt. Hun varianten wisten vaak door de gedateerde beveiligingsmethoden heen te komen. De meeste aanvallen in 2010 richtten zich op het stelen van data. Het rapport van Websense gaat ook in op recente aanvallen van onder meer Aurora, Stuxnet en Zeus. Het biedt daarnaast gegevens over de top 5 van hosts met code om data te stelen, een uitgebreide analyse van sociale webcontent en bedreigingen, en een diepgaande analyse van de belangrijkste sociale netwerken. Websense Security Labs geeft in het rapport ook een vooruitblik op 2011 met voorspellingen over nieuwe, gecombineerde bedreigingen, terrorisme en dataverlies. Het rapport inclusief video s en achtergrondinformatie is beschikbaar op DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011 pagina 13 pagina 14 DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011

8 Microsoft dicht drie 0-day lekken Bron: Webwereld.nl Microsoft dicht in de aankomende patchronde drie 0-day lekken in onder meer IE. Kwaadwillenden misbruiken die gaten al. 5 GULDEN REGELS voor een schone pc Aankomende Patch Tuesday, 8 februari, brengt Microsoft 12 patches uit waarmeer het in totaal 22 beveiligingsgaten dicht. Die kwetsbaarheden zitten in webbrowser Internet Explorer (versies 6 tot en met 8), besturingssysteem Windows (versies XP tot en met 7, en Server 2003 tot en met 2008 R2), diagramprogramma Visio, en webserver IIS (versies 7.0 en 7.5). Alle Windows-versies Onder de te dichten gaten zijn er drie waar al exploitcode voor rondwaart. Kwaadwillenden kunnen daarmee misbruik maken van de lekken in de Microsoft-software. Één daarvan zit in Windows verkleinde weergave (thumbnails) van plaatjes, één in alle versies van IE, en één in IIS die daardoor kwetsbaar is voor een DDoS-aanval (distributed denial of service). Microsoft meldt het belang van de in aantocht zijnde patches alvast in een vooraankondiging. Het te dichten IE-lek, te misbruiken via een functie voor CSS-bestanden, is eind vorig jaar ontdekt door Vupen. Dat France securitybedrijf Vupen heeft al meerdere openstaande IE-gaten bij Microsoft gemeld. IE-lekken Aanvankelijk zijn details over dat gat nog stil gehouden. Vupen antwoordde aan Webwereld wel dat het ging om geheugencorruptie door aangepaste html-code. Toen exploitcode voor dit lek eenmaal opdook, zijn daarmee ook de details naar buiten gekomen. Vervolgens is Microsoft nog met een workaround gekomen om het gat af te dekken. Echt dichten van het lek gebeurt met de IE-patch van aanstaande dinsdag. Het nieuwste lek in Microsofts browser wordt niet in de patchronde van februari gedicht. Dat is de net ontdekte fout in de afhandeling van het MHTML-protocol en geldt voor alle IE-versies op alle Windows-versies. Microsoft adviseert gebruikers en beheerders om MHTML uit te schakelen en biedt daarvoor ook een Fix-it tool. Daarmee worden echter ook ActiveX en Active Scripting uitgeschakeld. Een van de grootste gevaren voor uw data is een niet goed beveiligde pc. Zie ook beveilig.uwpc.info. Houdt u in ieder geval aan de 5 GULDEN REGELS: 1 Gebruik uw gezonde verstand. Niet alles op internet is veilig! 2 Download niet lukraak programma's, muziek en films. Gebruik alleen betrouwbare softwarearchieven zoals Download.com! 3 Wantrouw bijlagen van . Open ze alleen als u zeker weet dat het betrouwbaar is. Ga daarbij niet alleen af op de afzender. Ook de pc van uw beste vrienden kan besmet raken met een virus! 4 Houdt uw besturingssysteem en software up-to-date. Installeer veiligheidsupdates zodra de fabrikant deze ter beschikking stelt! 5 Installeer scanners tegen virussen en spyware. Kies alleen scanners die zichzelf up-to-date houden en continu (real-time) scannen. Doe daarnaast regelmatig een handmatige scan op virussen en andere malware. Gebruik bij voorkeur ook een firewall. Veel van dit soort software is GRATIS te krijgen. Zie: beveilig.uwpc.info. DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011 pagina 15 pagina 16 DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011

9 Aan de slag met IE9 Onlangs werd ineens de testversie van de nieuwe Internet Explorer online gezet. Twitter liep meteen over van de enthousiaste berichten: IE9 zou sneller, beter en handiger in gebruik zijn. Ook u kunt aan de slag met de bètaversie van Internet Explorer 9 en alle nieuwe mogelijkheden uitproberen. Doe dat echter wel op een verantwoorde manier! 1. Wat is IE9? IE9 is de afkorting van Internet Explorer 9, de volgende versie van Microsoft s webbrowser en de opvolger van IE8, dat in Windows 7 zit en als update beschikbaar is voor Windows XP en Windows Vista. Van de nieuwe internetbrowser is vooralsnog alleen een testversie beschikbaar, maar die is blijkbaar al zó goed, dat Microsoft iedereen er kennis mee wil laten maken. De belangrijkste vernieuwingen in IE9 zijn de betere ondersteuning voor webtechnieken zoals CSS 3 en HTML 5 en een snellere uitvoering van JavaScript. Welkom in Internet Explorer 9, of - wellicht meer gangbaar - IE9. 2. Windows-versies Volgens Microsoft is Windows XP te oud voor de nieuwe browser. Als u met IE9 aan de slag wilt, zult u dus over een computer met Windows Vista of Windows 7 moeten beschikken. Of u een 32bit- of een 64bit-versie van het besturingssysteem hebt, maakt daarbij niet uit. Internet Explorer 9 is er voor beide versies en het maakt ook geen verschil of u met een Home-, Premium-, Professional-, Ultimate- of andere Windows-versie werkt. Om te zien welke versie er op uw pc staat, klikt u met de rechtermuisknop op Deze computer en kiest u vervolgens voor Eigenschappen. Windows 7 Home Premium 64-bit is prima geschikt voor de installatie van IE9. 3. Back-up De ontwikkeling van Internet Explorer verkeert nog in de bèta-fase. Dit betekent dat u de software niet moet installeren op een computer waar u voor uw werk afhankelijk van bent. Ook is het aan te bevelen om een goede back-up te maken van al uw persoonlijke documenten en foto s, voordat u het programma installeert. Dit kunt u doen middels Windows Back-up, dat u via het menu Start bereikt. Klik in het zoekvenster en typ het woord back-up. Klik vervolgens op Back-up maken en terugzetten en kies voor het maken van een nieuwe back-up. Beschikt u over imagingsoftware zoals Acronis True Image of Norton Ghost, maak dan een systeemkopie van de hele installatie. Als u later problemen met uw pc krijgt, kunt u daarmee uw systeem in de oude staat herstellen. Zorg ervoor dat u uw gegevens veilig stelt, voordat u de bèta van IE9 installeert. 4. Bèta downloaden Microsoft heeft een speciale IE9-website in het leven geroepen, waarop de laatste testversie van de nieuwe browser is te vinden. Ga naar Microsoft en klik onder Downloads op Download Beta. Controleer rechtsboven of de website op Nederland staat. Is dat niet het geval, dan past u dit aan via Wijzigen. Controleer vervolgens of onder de blauwe knop Nu downloaden de door u gewenste versie van IE9 staat en of die aansluit bij DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011 pagina 17 pagina 18 DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011

10 uw Windows-versie. Als dit inderdaad zo is, klikt u op Nu downloaden. In het andere geval klikt u op Overige versies en kiest u alsnog de door u gewenste variant. Wacht tot de download begint, klik dan op Uitvoeren en vervolg de installatie. Zodra de procedure is afgerond, moet u de computer opnieuw opstarten. Controleer voordat u de download start of de juiste versies van IE en Windows staan vermeld. Let bovendien op de taal van de browser. 5. Nieuw uiterlijk Start de nieuwe browser via Start, Alle programma s, Internet Explorer. Wat meteen opvalt, is de erg lege interface van het programma. U ziet geen menu s en er zijn nauwelijks knoppen aanwezig waar u op zou kunnen klikken. Bovenin is nog net een adresbalk te zien waar u het adres in kun typen van een website die u wilt openen. Om de gewenste site vervolgens daadwerkelijk te kunnen zien, is een druk op Enter nog steeds het handigst. Naast de adresbalk zitten nog een knop voor Vooruit en Terug en helemaal rechts vindt u drie kleinere knoppen voor Startpagina, Favorieten en Extra. Net als zijn voorganger heeft IE9 tabbladen en kunnen binnen de browser meerdere websites tegelijk worden geopend, ieder in hun eigen tab. Door helemaal rechts op het kleine tabje te klikken, opent u een nieuw tabblad. IE9 heeft een opgeruimd en functioneel uiterlijk, waarbij veel ruimte is gereserveerd voor de webpagina s. 6. Mogelijkheden bekijken Even snuffelen aan alle nieuwe mogelijkheden van IE9 en aan de nieuwe webstandaarden die deze nieuwe browser ondersteunt? Dat kan. Ga opnieuw naar Microsoft en klik bij Speed Demos op FishIE Tank. Bekijk de demo, klik als u er klaar mee bent op Return to Test Drive Home en kies eventueel nog een van de andere tests. SVG Helicopter is bijvoorbeeld een spel in de browser, waarbij de helikopter omhoog gaat als u de muisknop indrukt en omlaag gaat wanneer u de muisknop loslaat. Met die simpele besturing moet u objecten ontwijken. Dankzij de ondersteuning voor CSS3 en HTML5 is er erg veel mogelijk in de nieuwe browser, zoals een scherm vol zwemmende vissen. 7. Vastmaken aan taakbalk Als u Internet Explorer 9 gebruikt onder Windows 7, is het mogelijk om favoriete websites direct vanaf de taakbalk te starten. Hiervoor moet u de link naar de betreffende website vastpinnen op de taakbalk. Sleep de tab waarin de site is weergegeven naar de taakbalk en laat hem daar los. U zult zien dat er een IE-pictogram op de taakbalk wordt geplaatst. Als u op dit pictogram klikt, wordt de site direct geopend. Erg handig, bijvoorbeeld om snel in te kunnen loggen op Hotmail. Door een snelkoppeling naar een website direct op de taakbalk te plaatsen, kunt u die site snel oproepen. 8. JumpList Is een website vastgepind aan de taakbalk, dan kan die site extra functies beschikbaar stellen via een JumpList. Deze van Windows 7 bekende functie zorgt ervoor dat een menu met extra opties verschijnt, zodra u met de rechtermuisknop op het pictogram van een op de taakbalk vastgepinde website klikt. Een aan de taakbalk vastgemaakte website kan extra functies toegankelijk maken via een Jump-List. DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011 pagina 19 pagina 20 DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011

11 ipad verliest marktaandeel aan Android Sudoko puzzel Ondanks de geweldige verkoopresultaten van Apple s ipad, begint Android op tablets toch wat marktaandeel van Apple af te snoepen. Het laatste kwartaal van 2010 is het marktaandeel van de ipad gedaald van 95 naar 75 procent. Android-tablets zijn gegroeid naar 22 procent. groeide naar meer dan een miljoen en in januari uitkomt op twee miljoen stuks. Apple verkocht het laatste kwartaal van 2010 ca. 7 miljoen ipads, totaal over 2010 zo n 15 miljoen stuks. Opvallend is dat het succes van Android op tablets vrijwel geheel voor rekening van de Samsung Galaxy Tab komt. In de eerste maand zijn er van de Galaxy Tab stuks verkocht, een aantal dat in december Met alle tablets die dit jaar nog gaan verschijnen, kunnen we ervan uitgaan dat Apple aan het einde van 2011 de markt zal moeten delen met een flink aantal concurrenten. Marktanalisten voorspellen dat er ongeveer 45 miljoen tablets verkocht zullen worden. DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011 pagina 21 pagina 22 DIGI$TRING jaargang 16, februari 2011

12 komende bijeenkomsten: 19 februari maart april mei juni 2011 De bijeenkomsten worden gehouden van uur in gebouw Sorghvliet, Laan van Meerdervoort 55 in Den Haag. Copy voor het clubblad uiterlijk vier weken voor de clubdag en naar Bestuur DIGITAL Hans Meijers (voorzitter) Martin van Soldt (secretaris) Leo Hesseling (penningmeester) Fred Blankespoor (redactie) Harry Leever (ledenadministratie) Simon Keyser (materialenbeheer) Nico Wareman (catering) Ed in den Bosch (software) Contributie: Voor ,00 per jaar over te maken op postrekening t.n.v. Computer Hobby Club Digital, Zevenhuizen Digital is op Internet te vinden en wel op de volgende adressen: Op clubdagen is Digital (in noodgevallen) bereikbaar onder nummer Bij onjuiste adressering a.u.b. retour naar Secretariaat Computerclub Digital M. van Soldt, Melis Stokelaan EX DEN HAAG

Windows Update. PC'S ONDERHOUDEN & UPGRADEN Windows bijwerken

Windows Update. PC'S ONDERHOUDEN & UPGRADEN Windows bijwerken 2 Windows bijwerken Windows Update Microsoft heeft voor haar Windows-klanten een uitstekende service op internet staan: de website Windows Update. Op deze website kunt u eenvoudig aan de meest recente

Nadere informatie

Herstelfuncties van Windows

Herstelfuncties van Windows Herstelfuncties van Windows Wanneer uw pc om een of andere reden plotseling niet goed meer werkt, is Systeemherstel vaak de aangewezen methode om het probleem snel op te lossen. Systeemherstel werkt echter

Nadere informatie

Virusscanner MS Security Essentials (gratis, en in het Nederlands!)

Virusscanner MS Security Essentials (gratis, en in het Nederlands!) Virusscanner MS Security Essentials (gratis, en in het Nederlands!) Installatie en adviezen Download de juiste versie van MS Security Essentials. (Er zijn 3 soorten, t.w. Windows XP 32-bit en Windows Vista/Windows

Nadere informatie

Windows Defender. In dit hoofdstuk leert u:

Windows Defender. In dit hoofdstuk leert u: 7 Windows Defender Veel internetgebruikers downloaden wel eens een gratis programma van internet. Vaak realiseren zij zich niet dat sommige programma s onderdelen bevatten die informatie over de gebruikers

Nadere informatie

Voorbereidende maatregelen: schakel alle beveiligingsprogramma s uit die je geïnstalleerd hebt zoals antivirussoftware, firewall,

Voorbereidende maatregelen: schakel alle beveiligingsprogramma s uit die je geïnstalleerd hebt zoals antivirussoftware, firewall, Service Pack 2 Sinds begin september heeft Microsoft het tweede Service Pack (SP2) voor Windows XP op de markt gebracht. Het hoofddoel van dit servicepack is de veiligheid van computers met Windows XP

Nadere informatie

1. Uw computer beveiligen

1. Uw computer beveiligen 15 1. Uw computer beveiligen Voor computers die verbinding maken met internet is goede beveiliging essentieel. Een goed beveiligingssysteem verkleint het risico op malware (virussen of andere schadelijke

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN UW SOFTWARE OP WINDOWS VISTA OU 7

INSTALLATIE VAN UW SOFTWARE OP WINDOWS VISTA OU 7 PROGRAMMA : VERSIES : CIEL EN WINDOWS VISTA/7 ALLE DATUM : 23 JULI 2010 INSTALLATIE VAN UW SOFTWARE OP WINDOWS VISTA OU 7 Belangrijk: Indien uw computer deel uitmaakt van een domein moet u ervoor zorgen

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online

Handleiding Back-up Online Handleiding Back-up Online April 2015 2015 Copyright KPN Zakelijke Markt Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Zakelijke Markt mag niets uit dit document worden

Nadere informatie

Gratis virusscanner AVG installeren en afstellen

Gratis virusscanner AVG installeren en afstellen Gratis virusscanner AVG installeren en afstellen AVG Anti-Virus Free Edition (inmiddels is ook een Nederlandstalige versie beschikbaar) is een voor thuisgebruik gratis virusscanner en anti-spyware tool,

Nadere informatie

VEILIG INTERNET 5 HET PERSPECTIEF PCVO

VEILIG INTERNET 5 HET PERSPECTIEF PCVO VEILIG INTERNET 5 HET PERSPECTIEF PCVO Veilig internet 5 Pagina 1 van 16 INHOUD 5 COMPUTERBEVEILIGING... 2 5.1 Installeer een beveiligingssoftware... 2 5.2 Schakel een firewall in... 3 5.3 Updaten van

Nadere informatie

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Schakel in

Nadere informatie

Aanvullende informatie voor Windows 8.1

Aanvullende informatie voor Windows 8.1 1 Aanvullende informatie voor Windows 8.1 Oktober 2013 is een update van het besturingssysteem Windows 8 verschenen: Windows 8.1. Deze update bevat enkele kleine wijzigingen die het gebruik van Windows

Nadere informatie

windowscorner: - beveiligingswaarschuwingen uitschakelen

windowscorner: - beveiligingswaarschuwingen uitschakelen Page 1 of 12 WAARSCHUWING De beveiligingsinstellingen van Windows Vista zijn niet voor niets hoog ingesteld. Het aanpassen (verlagen) van het beveiligingsniveau is potentieel gevaarlijk voor het besturingssysteem.

Nadere informatie

Deel 1 Stap 1: Klik op de downloadlink om uw persoonlijke versie van de software te downloaden.

Deel 1 Stap 1: Klik op de downloadlink om uw persoonlijke versie van de software te downloaden. GfK Internet Monitor installatie en inschakelen op Windows XP, Vista, 7 & 8 Voor deelname aan de GfK Internet Monitor is het volgende nodig: - Computer: Desktop (PC) of laptop - Besturingssysteem: Windows

Nadere informatie

Windows 8, Windows 8.1, deel II

Windows 8, Windows 8.1, deel II Windows 8, Windows 8.1, deel II Opstarten op bureaublad Daar we toch de gewoonte hebben om via het bureaublad te werken, is het misschien handig om de PC te laten opstarten op het bureaublad in plaats

Nadere informatie

Norman Ad-Aware SE Plus versie 1.06 Snelle gebruikersgids

Norman Ad-Aware SE Plus versie 1.06 Snelle gebruikersgids Norman Ad-Aware SE Plus versie 1.06 Snelle gebruikersgids Snelle gebruikersgids Norman Ad-Aware 1 2 augustus 2005 Inhoudsopgave: Gebruikersgids Norman Ad-Aware SE Plus... 3 Introductie... 3 Installeren

Nadere informatie

Het installeren en uitvoeren van Centix 3 serie op Windows Vista. Installatie Uitvoeren (gebruiken) Belangrijk:

Het installeren en uitvoeren van Centix 3 serie op Windows Vista. Installatie Uitvoeren (gebruiken) Belangrijk: Pagina 1 van 6 pagina s. Het installeren en uitvoeren van Centix 3 serie op Windows Vista. Doelgroep van dit document De doelgroep van dit document zijn alle gebruikers van Centix die de Centix 3-serie

Nadere informatie

Windows Defender downloaden

Windows Defender downloaden 142 Windows XP onderhoud en beveiliging voor senioren Windows Defender downloaden Windows Defender is een programma waarmee u o.a. spyware kunt opsporen en verwijderen. Dit programma wordt door kenners

Nadere informatie

Appendix Computerklussen

Appendix Computerklussen Appendix Computerklussen Deze appendix behandelt enkele werkjes die nodig zijn om een bepaald voorbeeld uit dit boek na te kunnen spelen. In de betreffende hoofdstukken wordt er wel naar verwezen. Weergave

Nadere informatie

Voorwoord. Het is niet toegestaan dit document in welke vorm dan ook te delen, door te sturen of aan te passen. Arjan

Voorwoord. Het is niet toegestaan dit document in welke vorm dan ook te delen, door te sturen of aan te passen. Arjan Voorwoord Mensen klagen vaak over de snelheid van hun computer. Dit is het gevolg van het niet systematisch onderhouden ervan. Foto s, video s en programma s worden gedownload, geïnstalleerd en na een

Nadere informatie

Handleiding afdrukken rotariaat CAMPUS NOORD 01-10-2012. Informaticadienst Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. Kevin Baert Loes Casteleyn Michiel Seys

Handleiding afdrukken rotariaat CAMPUS NOORD 01-10-2012. Informaticadienst Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. Kevin Baert Loes Casteleyn Michiel Seys Handleiding afdrukken rotariaat CAMPUS NOORD 01-10-2012 Informaticadienst Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. Kevin Baert Loes Casteleyn Michiel Seys 0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave... 3 1. Installatie

Nadere informatie

Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1

Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1 Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Het installeren van Microsoft Office... 2 Informatie voor de installatie... 2 Het installeren van Microsoft Office... 3 Hoe te

Nadere informatie

Aanvullend bestand Meer doen met uw Samsung Galaxy Tab

Aanvullend bestand Meer doen met uw Samsung Galaxy Tab 1 Aanvullend bestand Meer doen met uw Samsung Galaxy Tab In dit aanvullende PDF-bestand staat een overzicht van wijzigingen van het boek in combinatie met een Samsung Galaxy tablet met Android 5 1 Foto

Nadere informatie

1. Uw tablet beveiligen

1. Uw tablet beveiligen 11 1. Uw tablet beveiligen Het risico op virussen of andere schadelijke software (malware genoemd) is bekend van pc s. Minder bekend is dat u ook op een tablet met malware geconfronteerd kan worden als

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Introductie Visual Steps 10 Nieuwsbrief 10 Wat heeft u nodig? 11 Uw voorkennis 11 De website bij het boek

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Introductie Visual Steps 10 Nieuwsbrief 10 Wat heeft u nodig? 11 Uw voorkennis 11 De website bij het boek Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Introductie Visual Steps... 10 Nieuwsbrief... 10 Wat heeft u nodig?... 11 Uw voorkennis... 11 De website bij het boek... 11 Hoe werkt u met dit boek?... 12 Toets uw kennis...

Nadere informatie

Handleiding voor snelle installatie

Handleiding voor snelle installatie Handleiding voor snelle installatie ESET NOD32 Antivirus v3.0 ESET NOD32 Antivirus biedt de beste beveiliging voor uw computer tegen kwaadaardige code. Gebouwd met de ThreatSense scanmachine, die geïntroduceerd

Nadere informatie

Windows 8 (N/N) : Texte en néerlandais sur la version néerlandaise du logiciel

Windows 8 (N/N) : Texte en néerlandais sur la version néerlandaise du logiciel Algemeen Windows 8: een kleine revolutie? 7 Windows opstarten 8 Een nieuwe sessie openen of activeren 11 Met een touchscreen werken 12 De Windows 8 interface gebruiken met een muis en met een touchscreen

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Aanvullende informatie voor Windows 8.1

Aanvullende informatie voor Windows 8.1 1 Aanvullende informatie voor Windows 8.1 Oktober 2013 is een update van het besturingssysteem Windows 8 verschenen: Windows 8.1. Ook daarna is er nog een aantal kleine updates verschenen. Deze updates

Nadere informatie

Deel 1 Stap 1: Klik op de downloadlink om uw persoonlijke versie van de software te downloaden.

Deel 1 Stap 1: Klik op de downloadlink om uw persoonlijke versie van de software te downloaden. GfK Internet Monitor installatie en inschakelen op Windows XP, Vista, 7 & 8 Voor deelname aan de GfK Internet Monitor is het volgende nodig: - Computer: Desktop (PC) of laptop - Besturingssysteem: Windows

Nadere informatie

TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Pagina 1 van 9 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet zullen alle gebruikersinstellingen, door de gebruiker

Nadere informatie

WINDOWS 10 Waarom Windows 10? Grootste veranderingen Wanneer upgraden? Installatie Instellingen Ervaringen

WINDOWS 10 Waarom Windows 10? Grootste veranderingen Wanneer upgraden? Installatie Instellingen Ervaringen Waarom Windows 10? Grootste veranderingen Wanneer upgraden? Installatie Instellingen Ervaringen De Pionier 2015 Waarom Windows 10? (1) Windows 10 is een Service, d.w.z. gedurende de levensduur van de hardware

Nadere informatie

Thuisnetwerk instellen met Windows

Thuisnetwerk instellen met Windows Thuisnetwerk instellen met Windows Een thuisnetwerk kan behoorlijk lastig zijn om in te stellen. Gelukkig heeft Microsoft genoeg hulpmiddelen om alles in goede banen te leiden, of u nu Windows XP, Vista

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Handleiding Online Boekhouden

Handleiding Online Boekhouden Handleiding Online Boekhouden Het online boekhoudprogramma kan gestart worden op de site van Horeca Boekhouden.nl (http://www.horecaboekhouden.nl/fin_administratie.php). Om verbinding te maken, moet op

Nadere informatie

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015 Handleiding Opslag Online Client voor Windows Versie maart 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van de software 4 2.3 Installeren van

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

Zakelijk Veiligheidspakket van InterNLnet Handleiding voor de installatie van Windows besturingssystemen.

Zakelijk Veiligheidspakket van InterNLnet Handleiding voor de installatie van Windows besturingssystemen. Zakelijk Veiligheidspakket van InterNLnet Handleiding voor de installatie van Windows besturingssystemen. 1 INHOUD: Inleiding blz 3 a) Installatie van het Zakelijk Veiligheidspakket voor de eerste keer.

Nadere informatie

Nieuwe versie! BullGuard. Backup

Nieuwe versie! BullGuard. Backup 8.0 Nieuwe versie! BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIEHANDLEIDING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Sluit alle geopende toepassingen, met uitzondering van Windows. 2 3 Volg de aanwijzingen op

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING BV Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van uw

Nadere informatie

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Inhoud F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Inhoud Hoofdstuk 1: Aan de slag...3 1.1 Abonnement beheren...4 1.2 Hoe zorg ik ervoor dat mijn computer goed is beveiligd?...4

Nadere informatie

1.1 Installatie Solid Edge ST6

1.1 Installatie Solid Edge ST6 1.1 Installatie Solid Edge ST6 1 : Installeren : SE is niet achterwaarts compatibel, dit betekent dat een tekening gemaakt in een hogere versie, niet in een lagere versie van SE kan geopend worden. Omgekeerd

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

Remote Back-up Personal

Remote Back-up Personal handleiding Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren.

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. HELP BIJ HET RAADPLEGEN VAN HET PORTAAL HDP Hoe internet-cookies aanvaarden? U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. Internet Explorer

Nadere informatie

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing Rabo CORPORATE CONNECT Certificaatvernieuwing Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 SYSTEEMVEREISTEN... 4 3 CERTIFICAAT VERNIEUWEN... 6 4 TROUBLESHOOTING... 8 5 ONDERSTEUNING EN SERVICE... 9 BIJLAGE 1 INSTALLATIE

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Windows Mobile smartphones Mobiel IVP Windows Mobile Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 Inleiding... 3 1 Installatie...

Nadere informatie

ZIEZO Remote Back-up Personal

ZIEZO Remote Back-up Personal handleiding ZIEZO Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

Planbord installatie instructies

Planbord installatie instructies Planbord installatie instructies Uit Comprise Wiki Inhoud 1 Basis installatie 1.1 Installeren 1.1.1 Microsoft Data Access Components 1.2 De eerste keer starten 2 Veelgestelde vragen 2.1 "Network resource

Nadere informatie

Test Joomla op je PC 1

Test Joomla op je PC 1 1 Disclaimer Bij de samenstelling van dit ebook is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid en correctheid van de informatie die in dit ebook wordt verstrekt. De auteur van dit ebook kan op geen

Nadere informatie

Een Image van Windows maken

Een Image van Windows maken Een Image van Windows maken Waar een back-up zich in het algemeen richt op het veiligstellen en zo nodig herstellen van uw bestanden, herstelt u met images de volledige inhoud van een partitie of harde

Nadere informatie

Windows Live OneCare downloaden en installeren

Windows Live OneCare downloaden en installeren 1 Windows Live OneCare downloaden en installeren Als u geen antivirusprogramma op uw computer heeft geïnstalleerd, is uw computer in gevaar. Ook als de licentie van uw huidige antivirusprogramma verlopen

Nadere informatie

Handleiding Office 2013 en Office 365. voor thuisgebruik

Handleiding Office 2013 en Office 365. voor thuisgebruik Handleiding Office 2013 en Office 365 voor thuisgebruik Versie: augustus 2015 1 Inhoudsopgave 1. Wat is Office 365 en wat kun je ermee?... 3 2. Wat je moet weten voordat je gaat installeren?.... 13 3.

Nadere informatie

1.1 Installatie Solid Edge ST3

1.1 Installatie Solid Edge ST3 1.1 Installatie Solid Edge ST3 1 : Installeren : SE is niet achterwaarts compatibel, dit betekent dat een tekening gemaakt in een hogere versie, niet in een lagere versie van SE kan geopend worden. Omgekeerd

Nadere informatie

Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie 16.1

Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie 16.1 Inhoud Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie 16.1... 2 Voor deelname aan GfK Digital Trends voor pc is het volgende nodig... 2 Deel 1 Installatie voor alle Windows versies... 3 Stap 1 Downloaden...

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van software 4 2.3 Installeren van de software

Nadere informatie

Aanvullende informatie voor Windows 8.1

Aanvullende informatie voor Windows 8.1 1 Aanvullende informatie voor Windows 8.1 Oktober 2013 is een update van het besturingssysteem Windows 8 verschenen: Windows 8.1. Ook daarna is er nog een aantal kleine updates verschenen. Deze updates

Nadere informatie

Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie

Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie Inhoud Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie 16.2.5... 2 Voor deelname aan GfK Digital Trends voor pc is het volgende nodig... 2 Deel 1 Installatie voor alle Windows versies... 3 Stap 1 Downloaden...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 Hoe werkt u met dit boek? 9 Uw voorkennis

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 Hoe werkt u met dit boek? 9 Uw voorkennis Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Hoe werkt u met dit boek?... 9 Uw voorkennis... 10 De website bij het boek... 10 Toets uw kennis... 10

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

Oplossen van problemen na een foutieve update van Panda

Oplossen van problemen na een foutieve update van Panda Oplossen van problemen na een foutieve update van Panda Dit document beschrijft het oplossen van problemen na een foutieve update van de detectie in Panda Antivirus beveiliging op 11 maart 2015. Oorzaak

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 Uw voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 Uw voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Nieuwsbrief... 5 Introductie Visual Steps... 6 Wat heeft u nodig?... 6 Uw voorkennis... 7 Hoe werkt u met dit boek?... 7 De website bij dit boek... 8 Toets uw kennis... 8 Voor

Nadere informatie

Aanvullende informatie voor Windows 8.1

Aanvullende informatie voor Windows 8.1 1 Aanvullende informatie voor Windows 8.1 Oktober 2013 is een update van het besturingssysteem Windows 8 verschenen: Windows 8.1. Deze update bevat enkele kleine wijzigingen die het gebruik van Windows

Nadere informatie

Handleiding voor snelle installatie

Handleiding voor snelle installatie Handleiding voor snelle installatie ESET Smart Security ESET Smart Security levert geavanceerde bescherming voor uw computer tegen kwaadaardige code. De software is gebaseerd op de ThreatSense scanner,

Nadere informatie

8.1. Het systeemvak. Overige taakbalk opties

8.1. Het systeemvak. Overige taakbalk opties 8.1. Het systeemvak Geheel rechts in de Taakbalk [Task bar] ziet u een aantal pictogrammen in het zogenaamde Systeemvak. Sommigen zijn daar permanent te zien, anderen alleen als er een melding is. Klik

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 Hoe werkt u met dit boek? 9 Uw voorkennis

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 Hoe werkt u met dit boek? 9 Uw voorkennis Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Hoe werkt u met dit boek?... 9 Uw voorkennis... 10 De website bij het boek... 10 Toets uw kennis... 11

Nadere informatie

Windows 10. Windows 10 is het recentste besturingssysteem van Microsoft, de opvolger van Windows 7, 8 en 8.1.

Windows 10. Windows 10 is het recentste besturingssysteem van Microsoft, de opvolger van Windows 7, 8 en 8.1. Windows 10 Windows 10 is het recentste besturingssysteem van Microsoft, de opvolger van Windows 7, 8 en 8.1. Windows 10 kreeg zijn eerste grote update (Anniversary Jubileum)begin augustus 2016. Opstarten

Nadere informatie

Windows 7. Een Introductie HCC Beginners IG H.C.A.H. Moerkerken h.moerkerken@kader.hcc.nl

Windows 7. Een Introductie HCC Beginners IG H.C.A.H. Moerkerken h.moerkerken@kader.hcc.nl Windows 7 Een Introductie HCC Beginners IG H.C.A.H. Moerkerken h.moerkerken@kader.hcc.nl Windows 7. Windows 7 is het nieuwste OS voor PCs van Microsoft. W7 is geïntroduceerd op 22 oktober 2009 Was oorspronkelijk

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Internet Explorer 7: vernieuwd in het besturingssysteem Vista

Internet Explorer 7: vernieuwd in het besturingssysteem Vista Internet Explorer 7: vernieuwd in het besturingssysteem Vista Werk je met Windows Vista als besturingssysteem dan wordt Internet Explorer 7 meegeleverd. De meest in het oog springende nieuwigheid is het

Nadere informatie

1.15 Eerder opgeslagen bestanden rechtstreeks openen vanuit het menu Start

1.15 Eerder opgeslagen bestanden rechtstreeks openen vanuit het menu Start 1.15 Eerder opgeslagen bestanden rechtstreeks openen vanuit het menu Start Als u een eerder opgeslagen bestand wilt openen, kunt u dat ook direct vanuit het menu Start openen met de Jump Lists. Dit werkt

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 8 en Windows 8.1 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 8 en Windows 8.1 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Nieuw toegevoegd:

Nadere informatie

Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19

Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19 Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Systeemeisen... 4 3 Installatie... 5 4 Gebruik en instellingen... 12 4.1 Algemeen...

Nadere informatie

Downloaden van Software.

Downloaden van Software. Downloaden van Software. Op een Computer staan altijd een enorme hoeveel programma's en bestanden, soms erg klein, maar ook hele uitgebreide bestanden. Soms is er behoefte om een ander programma uit te

Nadere informatie

Windows 10: privacy en basisinstellingen

Windows 10: privacy en basisinstellingen Windows 10: privacy en basisinstellingen Privacy Windows 10 bevat veel privacy-instellingen. Denk aan instellingen voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties en het doorsturen van locatiegegevens.

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows Vista en Windows 7 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows Vista en Windows 7 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Nieuw toegevoegd:

Nadere informatie

GfK Internet Monitor installatie en inschakelen op Windows Vista, Windows 7 & Windows 8

GfK Internet Monitor installatie en inschakelen op Windows Vista, Windows 7 & Windows 8 GfK Internet Monitor installatie en inschakelen op Windows Vista, Windows 7 & Windows 8 Voor deelname aan de GfK Internet Monitor is het volgende nodig: - Computer: Desktop (PC) of laptop - Besturingssysteem:

Nadere informatie

1. Installatie nieuwe plug-in

1. Installatie nieuwe plug-in stappenplan irekeningen iregistratie - iboekhouding: Spoon opstartproblemen oplossen g e b r u i k e r s aug. 2015 De modules irekeningen, iregistratie en iboekhouding maken gebruik van een plug-in om

Nadere informatie

Workshop : Overstappen naar Windows 8

Workshop : Overstappen naar Windows 8 Workshop : Overstappen naar Windows 8 Inleiding Windows 8 is klaar en iedere pc met XP, Vista of Windows 7 komt volgens Microsoft in aanmerking voor een upgrade. Maar hoe upgraden zonder gegevens te verliezen?

Nadere informatie

Snelstartgids PC, Mac en Android

Snelstartgids PC, Mac en Android Snelstartgids PC, Mac en Android Installeren voor pc Raadpleeg het leesmij-bestand op de installatie-cd of de Trend Micro-website voor uitgebreide systeemvereisten. U kunt het installatieprogramma ook

Nadere informatie

Voorwoord 13. Deel 1 Basisvaardigheden

Voorwoord 13. Deel 1 Basisvaardigheden Computer Basis boek Windows Vista Home Basic & Premium Korte inhoud Voorwoord 13 Deel 1 Basisvaardigheden 1 Kennismaken met Windows Vista 17 2 Werken met vensters 27 3 Vensters aanpassen 37 4 De taakbalk

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Introductie Workshop. Tom Hufkens Shopmanager Turnhout & Geel tom.hufkens@webstore.be

Introductie Workshop. Tom Hufkens Shopmanager Turnhout & Geel tom.hufkens@webstore.be Introductie Workshop Tom Hufkens Shopmanager Turnhout & Geel tom.hufkens@webstore.be Introductie in Android & Windows 8 Inhoud: DEEL 1: ANDROID Wat is het en hoe er mee werken? DEEL 2: WINDOWS 8 Wat zijn

Nadere informatie

Wat te doen na de aanschaf van:

Wat te doen na de aanschaf van: Wat te doen na de aanschaf van: - Een nieuw werkstation - Een nieuwe server Inhoud Inleiding... 2 De juiste werkomgeving... 2 Eén computer, één gebruiker... 2 De database op een server en één of meerdere

Nadere informatie

Uw PC weer in topconditie!

Uw PC weer in topconditie! Uw PC weer in topconditie! Om uw PC weer in topconditie te krijgen kunt u een aantal maatregelen nemen. De belangrijkste staan hieronder aangegeven. Ik ben uitgegaan van Windows 7, simpelweg omdat ik dat

Nadere informatie

Introductie. Norman Ad-Aware Systeem vereisten. Volgorde van te ondernemen stappen

Introductie. Norman Ad-Aware Systeem vereisten. Volgorde van te ondernemen stappen Inhoudsopgave Introductie... 3 Norman Ad-Aware Systeem vereisten... 3 Volgorde van te ondernemen stappen... 3 Norman Ad-Aware Plus Downloaden... 4 Norman Ad-Aware Plus Installeren... 4 Instellingen Norman

Nadere informatie

De Windows 8 Upgrade is níét te installeren als nieuw product: Er moet een legitieme, werkende Windows-versie aanwezig zijn op de computer.

De Windows 8 Upgrade is níét te installeren als nieuw product: Er moet een legitieme, werkende Windows-versie aanwezig zijn op de computer. Stappenplan installeren Windows 8 Door HCC in samenwerking met Kick de Wolff (zie www.hcchaaglanden.nl/w8 voor zijn uitgebreide versie en meer informatie en adviezen over de Upgrade Windows 8). Snel van

Nadere informatie

De webpagina kan niet worden weergegeven

De webpagina kan niet worden weergegeven Beveiligingsinformatie voor gebruikers van de volgende : Internet Explorer versie 7 Internet Explorer versie 8 Internet Explorer versie 9 Internet Explorer versie 10 Gebruikers van de bovenstaande browsers

Nadere informatie

Installatiehandleiding bij overzetten op nieuwe computer

Installatiehandleiding bij overzetten op nieuwe computer Installatiehandleiding bij overzetten op nieuwe computer Dit stappenplan kunt u gebruiken als u een nieuwe computer heeft aangeschaft om een oude computer te vervangen. Er is een ander document voor de

Nadere informatie

Contents. GfK Internet Monitor v3 1

Contents. GfK Internet Monitor v3 1 Contents Handleiding GfK Internet Monitor versie 15.4... 2 Deel 1 (Installatie voor alle Windows versies)... 3 Deel 2 (Inschakelen op alle browsers)... 6 Deel 3 (Pauzeknop)... 8 Deel 4 (Inschakelen extensie

Nadere informatie

Handleiding harde schijf wissen:

Handleiding harde schijf wissen: Tim de Hoog www.timdehoog.nl v1 Handleiding harde schijf wissen: Tijdens het gebruik van een pc worden er veel gegevens opgeslagen op de harde schijf. Te denken valt aan foto s, documenten, e-mails, films

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 9

Inhoudsopgave. Inleiding 9 Inhoudsopgave Inleiding 9 1. Het startscherm 11 1.1 Het startscherm 12 1.2 Een app of programma openen 12 1.3 De charmbalk 13 1.4 De app-opdrachten 15 1.5 Tegels van programma s en apps toevoegen en losmaken

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48 INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48 Dit document beschrijft de installatie van Queen. Onderstaande procedure voert u uit op de computer waarop u met Queen wilt gaan werken. Aandachtspunten bij installatie onder

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Aan de slag...3

Hoofdstuk 1: Aan de slag...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Inhoud 2 Inhoud Hoofdstuk 1: Aan de slag...3 1.1 Wat moet er na de installatie gebeuren?...4 1.1.1 Abonnement beheren...4 1.1.2 Het product openen...4 1.2 Hoe zorg ik ervoor

Nadere informatie

PC gebruik - Praktische weetjes

PC gebruik - Praktische weetjes PC gebruik - Praktische weetjes voor Club 3 - Bornem door Willy Hermans Dinsdag, 26 augustus 2008. Clublokaal Rusthuis Bornem. Een lijst met enkele praktische zaken waar we effectief iets aan hebben. Het

Nadere informatie

TAB10-201 XENTA 10ic 10 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

TAB10-201 XENTA 10ic 10 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES TAB10-201 XENTA 10ic 10 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Page 1 of 10 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet naar Android 4.1.1 zullen alle gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

The Nanny Personeel. Lokaal inloggen

The Nanny Personeel. Lokaal inloggen The Nanny Personeel Lokaal inloggen Inleiding Binnen uw organisatie wordt gebruik gemaakt van The Nanny Personeel. The Nanny Personeel is een webapplicatie. Echter, in tegenstelling tot de meeste websites,

Nadere informatie