Aanvullende of alternatieve behandelingen bij kanker

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvullende of alternatieve behandelingen bij kanker"

Transcriptie

1 Aanvullende of alternatieve behandelingen bij kanker

2 Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Aanvullende of alternatieve behandelingen 5 Baat het niet, dan schaadt het niet? 10 Hoe een keuze te maken? 12 Voeding 16 Homeopathie 20 Antroposofische geneeswijze 22 Wilt u meer informatie? 24 KWF Kankerbestrijding is in 1949 opgericht op initiatief van Koningin Wilhelmina. Koningin Beatrix is onze beschermvrouwe. Al ruim 55 jaar strijden we voor minder kanker, meer kans op genezing en een betere kwaliteit van leven voor alle kankerpatiënten en hun dierbaren. Overal waar we kunnen, gaan we actief de strijd tegen kanker aan. Door wetenschappelijk kankeronderzoek mogelijk te maken. Door het aanmoedigen van een gezonde leefstijl en door goede voorlichting te geven. En door ons in te zetten voor alle kankerpatiënten en hun dierbaren. KWF Geverslijn: ( 0,01/m) Giro KWF Kanker Infolijn (gratis) Is deze brochure ouder dan 3 jaar, informeer dan of er een nieuwe uitgave bestaat. KWF Kankerbestrijding, zomer

3 Voor wie is deze brochure? Ik ben geopereerd en word nu bestraald. Wat kan ik zelf doen? Ik heb iets gelezen over voedingssupplementen. Welke zou ik het beste kunnen gebruiken? Mijn buurvrouw is bij een natuurgenezer geweest. Zou dat ook iets voor mij zijn? Hoe weet je of het goed voor je is naast de reguliere behandeling van het ziekenhuis iets speciaals te doen? Waarom zegt je specialist dat je niets extra s hoeft te doen, terwijl andere, niet-reguliere behandelaars bijvoorbeeld een speciaal dieet voorschrijven? Vragen, vragen en nog eens vragen die te maken hebben met alternatieve behandelingen. Er is veel informatie te vinden, bijvoorbeeld op internet. Maar hoe weet je welke informatie betrouwbaar is en welke niet? Misschien ziet u door de bomen het bos niet meer. De soms totaal verschillende berichten over alternatieve behandelingen in de media maken het er niet makkelijker op. En het lijkt wel of iedereen er een mening over heeft. Iedereen kent wel iemand die iets heeft geprobeerd en zegt daar baat bij te hebben gevonden. Of er juist niets aan heeft gehad. Om u beter beslagen ten ijs te laten komen, brengen wij deze brochure uit. De uitgave is bedoeld voor mensen met kanker die betrouwbare informatie over alternatieve behandelingen willen hebben. Ook voor mensen uit uw omgeving kan het zinvol zijn deze brochure te lezen. We geven uitleg over alternatieve behandelingen. Welke motieven kunnen meespelen om naast een reguliere behandeling voor een dergelijke therapie te kiezen? En hoe kies je dan? Welke rol kan internet hierbij vervullen? 3

4 Ook gaan we in op een aantal van de meer bekende therapieën. Verder kunt u lezen wat het standpunt van KWF Kankerbestrijding over alternatieve behandelingen is. 4

5 Aanvullende of alternatieve behandelingen Het woord alternatief is verwarrend. Alsof het om een alternatief gaat: alsof je kiest voor de reguliere therapie die de specialist adviseert óf voor een andere, alternatieve behandeling. In de praktijk komt het maar zelden voor dat iemand met kanker uitsluitend voor een alternatieve therapie kiest. KWF Kankerbestrijding spreekt liever van aanvullende behandelingen. Behandelingen die mensen met kanker naast de behandeling van het ziekenhuis willen volgen. Wat is een aanvullende behandeling? Aanvullende (en alternatieve) behandelingen zijn: alle vormen van diagnostiek en therapie die niet aan de Nederlandse medische faculteiten of officieel erkende paramedische opleidingen worden onderwezen. Ook andere benamingen komen voor, zoals nietofficiële, niet-reguliere en ook wel complementaire therapieën. Zowel de termen geneeswijzen, geneeskunde, therapieën, behandelwijzen als behandelingen worden gebruikt. Soms valt in de reguliere geneeskunde de term adjuvante behandeling. Dit is een reguliere behandeling die toegevoegd wordt aan een andere reguliere behandeling om de kans op langdurige, ziektevrije overleving te vergroten. Bijvoorbeeld chemotherapie na een operatie, om eventuele nietwaarneembare uitzaaiingen te bestrijden. Verwarrend is, dat reguliere artsen dan ook wel spreken over een aanvullende behandeling. Verschillen Een belangrijk verschil tussen een reguliere en een aanvullende behandeling is, dat van een reguliere standaardbehandeling wetenschappelijk bij een groot aantal patiënten een gunstig effect op de ziekte 5

6 is aangetoond. Bij een aanvullende behandeling is de werkzaamheid op deze manier niet of onvoldoende bewezen. Er kunnen weliswaar studies zijn uitgevoerd, maar er is geen vergelijkend onderzoek bij grote aantallen patiënten gedaan. Bij zo n vergelijkend onderzoek krijgt de ene groep patiënten de experimentele behandeling waarvan de werkzaamheid nog moet worden vastgesteld. De andere groep patiënten krijgt de tot dan gebruikelijke behandeling (de standaardbehandeling). Bij reguliere behandelingen is dit soort wetenschappelijk onderzoek een vereiste voordat nieuwe therapieën erkend worden als standaardbehandeling. Onderzoek naar de waarde van experimentele behandelingen gebeurt in de reguliere geneeskunde heel zorgvuldig. De specialist vertelt de patiënt waarom deze voor het onderzoek wordt gevraagd, wat het doel van het onderzoek is, hoe het in zijn werk gaat en wat de patiënt ervan mag verwachten. Bij aanvullende behandelingen is soms wel onderzoek met proefdieren gedaan. Maar dat is niet voldoende. Veel stoffen die op het eerste gezicht veelbelovend lijken, blijken bij de mens niet of nauwelijks werkzaam. KWF Kankerbestrijding is van mening dat elke behandeling wetenschappelijk moet worden getoetst voordat kan worden gesteld, dat deze een gunstig effect op de ziekte heeft. Als dat effect (nog) niet voldoende is bewezen, kan een aanvullende therapie naast de reguliere behandeling wel waarde voor iemand hebben. Bijvoorbeeld omdat iemand zich beter voelt als hij zélf iets doet. Of omdat iemand het idee heeft dat de aanvullende behandeling zijn herstel ondersteunt. 6

7 Uitspraken over het mogelijke effect van een aanvullende behandeling zijn vaak gebaseerd op persoonlijke ervaringen van behandelaars, patiënten of familieleden van patiënten. In de reguliere geneeskunde vindt men dergelijke ervaringen ook belangrijk. Maar dan vooral als uitgangspunt voor nader onderzoek. Niet als basis om de behandeling direct toe te passen. Een tweede verschil ligt in de opleiding. Zorgverleners die werken in de reguliere gezondheidszorg hebben een opleiding gevolgd die door de overheid is erkend. Zij zijn ingeschreven in het zogenoemde big-register. Dat kan ook het geval zijn bij behandelaars die werken met aanvullende therapieën, maar er zijn ook behandelaars voor wie dat niet geldt. In het big-register worden onder meer apothekers, artsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten opgenomen. De registratie beoogt de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. En ten derde: in de reguliere geneeskunde is kanker een ziekte als gevolg van een ongeremde celdeling die niet door het lichaam zelf wordt gecorrigeerd. Aan de basis van de ziekte liggen veranderingen in het genetisch materiaal van cellen waaruit een orgaan of weefsel is opgebouwd, zoals de longen, de maag of de prostaat. De behandeling richt zich op de tumor. Dat betekent overigens niet dat reguliere artsen psychische en sociale kanten als onbelangrijk terzijde schuiven. Het belang van bijvoorbeeld steun van mensen uit de directe omgeving van de patiënt wordt wel degelijk onderkend. Behandelaars die een aanvullende therapie voorschrijven, hebben vaak een andere visie. Een aantal van hen ziet kanker als het resultaat van een verstoring in 7

8 het totale functioneren van een persoon, zowel lichamelijk, emotioneel als sociaal. Motieven Mensen die zich wenden tot een aanvullende behandeling, doen dit lang niet altijd uit onvrede met de reguliere geneeskunde. Welke redenen kunnen patiënten dan hebben om te kiezen voor een aanvullende therapie waarvan (nog) onvoldoende is bewezen dat deze effect heeft op hun ziekte? Ze vinden dat de aanvullende therapie goed aansluit bij hoe ze zelf denken over ziekte en gezondheid. Ze laten zich beïnvloeden door opvattingen of aanbevelingen van anderen. Ze willen zelf actie ondernemen en zien daar binnen de aanvullende behandelingen meer mogelijkheden voor. Ze hebben het idee dat veel niet-reguliere behandelaars meer aandacht en tijd besteden aan de patiënt als mens. Ze hebben het idee dat niet-reguliere behandelaars met minder schadelijke methoden werken. Ze hebben tóch een sprankje hoop dat de aanvullende behandeling een positieve invloed heeft, bijvoorbeeld doordat hun weerstand wordt verhoogd. Rol van de specialist en het ziekenhuis Om uw eigen keuze te kunnen maken, heeft u eerlijke informatie nodig. Helaas zijn er genezers die nalaten dat te geven. Sommigen zeggen na vage onderzoeken kanker te constateren en gaan vervolgens over tot een behandeling. Anderen ontkennen juist de eerder in het ziekenhuis vastgestelde diagnose. Wie kiest voor een combinatie van een behandeling bij een reguliere specialist én een aanvullende behandeling, doet er verstandig aan om beide behandelaars 8

9 op de hoogte te houden van wat de andere deskundige voorschrijft. Ook al bent u er misschien huiverig voor, het is beter om open kaart te spelen. KWF Kankerbestrijding raadt patiënten met klem aan, altijd éérst in het ziekenhuis de diagnose te laten stellen en te laten vaststellen in welk stadium de ziekte is. Alleen door een reguliere arts te raadplegen wordt de kans op een werkzame behandeling optimaal benut. Kwakzalverij We gaan hier kort in op de term kwakzalverij. Hiermee bedoelen we nutteloze middelen of methoden waarvan de aanbieder beweert dat ze wonderbaarlijke genezing brengen. Het gaat bijvoorbeeld om genezers die meestal met veel ophef beweren exotische, fantastische middelen tegen alle soorten kanker of zelfs tegen allerlei verschillende ziekten te hebben. Die middelen zijn, zonder recept, alleen bij hen verkrijgbaar. Vaak vragen ze daarvoor een forse prijs. Kenmerkend bij deze genezers is, dat ze vaak een stellige, eigen verklaring voor de oorzaak van kanker hebben die voor leken heel logisch in de oren klinkt. Het is verstandig deze verhalen met een flinke korrel zout te nemen. Dergelijke therapeuten moeten per definitie worden gewantrouwd. Genezers oefenen soms een sterke invloed uit en houden mensen van de reguliere geneeskunde af. Bij een aantal patiënten met catastrofale gevolgen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (zie pagina 27) kan bij dit soort praktijken worden ingeschakeld. 9

10 Baat het niet, dan schaadt het niet? Baat het niet, dan schaadt het niet is een gevleugelde uitspraak als mensen hun heil zoeken bij een aanvullende behandeling. Het helpt misschien niet echt, maar het doet in elk geval geen kwaad. Bij aanvullende behandelingen wordt toch vooral gebruikgemaakt van natuurlijke middelen? Dus waarom zou je het niet gewoon proberen, is het idee. Maar ook natuurlijke stoffen kunnen heel schadelijk zijn. Sommige zijn bijvoorbeeld giftig of veroorzaken een allergische reactie. En bepaalde combinaties met andere behandelingen kunnen ongunstig zijn. Kruiden en natuurproducten die vrij te koop zijn, moeten bijvoorbeeld niet gebruikt worden tijdens chemo- en/of radiotherapie of als er een operatie is gepland. De middelen kunnen namelijk een negatieve wisselwerking met reguliere, door uw specialist voorgeschreven, medicatie geven. Daarom zitten er bijsluiters bij de medicijnen die u van uw huisarts of specialist krijgt. Ook bij medicijnen die u zonder recept bij de drogist en apotheek kunt kopen, de zogenoemde zelfzorgmiddelen, vindt u een bijsluiter. Dit is niet altijd het geval bij een middel dat hoort bij een aanvullende therapie. Uw apotheker kan u vertellen of de combinatie van de verschillende medicijnen die u gebruikt, problemen kan opleveren. Daarom is het verstandig dat u aan hem doorgeeft wat u inneemt, zowel de reguliere als de aanvullende middelen én de zelfzorgmiddelen. Overleg ook altijd met uw behandelend specialist of huisarts. Zij kennen uw conditie en vooruitzichten het beste en kunnen u adviseren in hoeverre een combinatie van behandelingen mogelijk is. Het komt voor dat een patiënt een reguliere behandeling weigert. Dan kan de schade heel groot zijn. Een reële kans op terugdringing van de ziekte en/of 10

11 langdurige, ziektevrije overleving zou hiermee teniet worden gedaan. Wanneer u erover denkt uitsluitend een alternatieve behandeling te volgen, bespreek dit dan altijd met uw behandelend specialist of huisarts. Laat u goed informeren over uw mogelijkheden en het doel van de reguliere behandeling. Laat u ook uitleggen wat de gevolgen zijn indien u afziet van de reguliere behandeling. 11

12 Hoe een keuze te maken? Het allerbelangrijkste is dat u zélf beslist of u wel of niet een aanvullende behandeling wilt volgen. Het gaat om ú. U heeft het volste recht om volgens uw eigen wensen te handelen. Laat u door niemand iets opdringen Om iets voor een zieke te kunnen doen, zijn familieleden, vrienden en kennissen vaak geneigd allerlei adviezen te geven. Op zich is dat begrijpelijk en goed bedoeld. Het is ook moeilijk om het gevoel te hebben aan de zijlijn te staan. Het bereiden van speciaal eten bijvoorbeeld, kan partners het gevoel geven iets waardevols voor hun zieke man of vrouw te kunnen doen. Er zijn vast ook mensen die er stellig van overtuigd zijn dat u écht dat middel en die therapie moet proberen. Als u daar niets voor voelt, veroorzaken die adviezen misschien een schuldgevoel bij u. Andersom gebeurt het overigens ook. Patiënten worden wel eens van hun keuze voor een bepaalde aanvullende therapie afgebracht door opmerkingen van mensen uit hun omgeving. Soms zijn raadgevingen over aanvullende behandelingen voor mensen uit de omgeving een excuus om een echt gesprek uit de weg te gaan. Omdat men dat te moeilijk vindt. Tijd en energie Voordat u besluit of u wel of niet een aanvullende behandeling gaat volgen, is het goed te weten hoeveel tijd en aandacht deze zal vragen. Nogmaals, iedereen maakt zijn eigen keuze, maar betrek de moeite die u ervoor moet doen bij uw besluit. Sommige therapieën vergen drastische wijzigingen van uw leefpatroon. Uw dagelijks leven en dat van uw naasten staan dan voor een groot deel in het teken van uw aanvullende therapie. Misschien moet er veel worden gereisd of moet er apart worden 12

13 gekookt. Soms is het lastig om smakelijke, gevarieerde maaltijden te bereiden als veel voedingsmiddelen worden afgeraden. Misschien vindt u het fijner meer tijd aan uw hobby s te besteden of weer te werken. En wanneer u weet dat u niet meer beter kunt worden, heeft u er misschien geen behoefte (meer) aan tijd en energie in een aanvullende behandeling te steken. Anderen geeft het juist veel voldoening om het idee te hebben al het mogelijke te hebben gedaan. Kwaliteit Hoe weet u of de therapeut die de aanvullende therapie voorschrijft, kwaliteit levert? Er is geen keurmerk waaruit u dat zou kunnen afleiden. Wel kunt u - in verband met controle op werkwijze, opleidingseisen, tarieven, tuchtrecht en klachtenopvang - nagaan of de therapeut is aangesloten bij een beroepsvereniging. Maar lidmaatschap van een beroepsvereniging zegt niet alles. De Consumentenbond inventariseert regelmatig de werkwijze van beroepsorganisaties op dit terrein en de eisen die zij aan aangesloten leden stellen. Daarnaast gaat de Consumentenbond na of de aangesloten leden zich aan de richtlijnen van de beroepsorganisatie houden. De npcf (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie) heeft een klachtenregeling opgesteld. Kijk voor de adressen op pagina 27. Kosten De kosten voor de verschillende aanvullende behandelingen lopen nogal uiteen. Ga van tevoren na wat de kosten zullen zijn en wat wel en niet in aanmerking komt voor vergoeding door uw ziektekostenverzekeraar. Wanneer een aanvullende behandeling niet wordt vergoed, betekent dit dat de kosten voor uw eigen rekening zijn. Vraag u zelf dan af of u het er voor over heeft. 13

14 Wanneer u aanzienlijke kosten maakt die niet worden vergoed, informeer dan of deze voor de belasting aftrekbaar zijn. Internet Om een weloverwogen keuze te kunnen maken, is het nodig dat u zich goed laat informeren over aanvullende behandelingen en therapeuten. Internet kan het beginpunt van uw zoektocht zijn. Maar hoe weet u of de informatie die u op internet vindt, betrouwbaar is? Kijk op de homepage bij organisatie, over ons of over deze website. Vindt u niets over de achtergronden van de makers? Of is de informatie niet in overeenstemming met onze checklist (zie pagina 15)? Vertrouw het dan niet. Een betrouwbaar startpunt voor het zoeken op internet zijn de websites en Mogelijkheden Uw keuze zal voor een groot deel afhangen van uw persoonlijke voorkeur en interesse. In de volgende hoofdstukken kunt u meer lezen over een aantal van de meer bekende aanvullende behandelingen. Daarnaast zijn er nog andere therapieën mogelijk. Bijvoorbeeld een aantal speciale psychologische ondersteuningstechnieken, zoals de Simontontherapie en visualisatietechnieken. Er zijn ook zorgverleners die massage, ontspanningsoefeningen en ademhalingstechnieken als ondersteuning aanbieden. Vanaf pagina 26 vindt u enkele nuttige adressen. Hiernaast vindt u onze checklist die u kunt gebruiken als u een aanvullende behandeling overweegt. 14

15 Checklist aanvullende behandelingen Bedenk om welke reden(en) u een aanvullende behandeling zou willen volgen en wat u ervan verwacht. Informeer welke therapieën er zijn. Laat u door niemand onder druk zetten om zo n behandeling wel of niet te ondergaan. Bespreek uw plannen met uw huisarts en/of specialist. Houd hen op de hoogte van de middelen en methoden waarvan u gebruikmaakt. Maak een afspraak voor een informatief gesprek met de behandelaar en stel daarin vragen als: Wat denkt de behandelaar bij u te kunnen bereiken? Hoe staat de behandelaar tegenover samenwerking met reguliere artsen? Is de behandelaar aangesloten bij een beroepsvereniging? Hoelang duurt de behandeling? Waar bestaat de behandeling uit? Wat moet u zelf doen? Wat kost het? Wordt het door uw ziektekostenverzekeraar vergoed? Wantrouw een therapeut : Die zegt kanker te kunnen genezen, zonder enig bewijs daarvan te hebben in de vorm van artikelen in medische vaktijdschriften. Die direct een grote hoeveelheid middelen tegen een forse prijs verstrekt. Die afraadt aan een reguliere behandeling te beginnen of adviseert die te staken. Die zegt allerlei verschillende ziekten, waaronder kanker, met één middel te kunnen genezen. 15

16 Voeding Bij sommige aanvullende therapieën speelt voeding een belangrijke rol. Dat spreekt een aantal mensen aan. Voeding is iets waar men zelf invloed op kan uitoefenen. Het is een belangrijk onderdeel van het leven en heeft ook sociale kanten. Omdat voeding kan bijdragen aan het ontstaan van bepaalde soorten kanker, lijkt het misschien logisch dat een speciaal dieet ook het verloop van de ziekte kan beïnvloeden. Overigens is de directe rol van voeding bij het ontstaan van kanker waarschijnlijk vrij bescheiden. Uit onderzoek is bekend dat voldoende groente en fruit, gevarieerd en matig eten en een matig gebruik van alcohol het risico op enkele soorten kanker kan beperken. Het biedt echter geen garantie gezond te blijven. Als het over het voorkómen van kanker gaat zijn er overeenkomsten tussen de opvattingen en adviezen van reguliere en niet-reguliere deskundigen. Betreft het een eenmaal ontstaan kankerproces, dan lopen de inzichten en adviezen uiteen. Behandelaars die aanvullende voedingstherapieën voorschrijven, zien daar voldoende aanleiding voor. Als basis voor deze therapieën nemen zij de voeding die ook ter voorkóming van kanker wordt geadviseerd. Zij voegen er naar eigen inzicht en ervaring producten aan toe, adviseren om bepaalde voedingsmiddelen te vermijden of leggen eigen accenten in hun adviezen. Reguliere artsen vinden dat voedingsadviezen ter voorkóming van kanker en voedingsadviezen voor iemand die al kanker heeft, niet met elkaar kunnen worden vergeleken. Het zijn twee verschillende dingen. Reguliere artsen vinden voeding bij patiënten die problemen met eten hebben of fors zijn afgevallen, 16

17 overigens wel belangrijk. Samen met diëtisten geven zij adviezen gericht op het voorkómen van ondervoeding en het verbeteren van de voedingstoestand. Hierdoor kunnen patiënten de behandelingen over het algemeen beter aan en herstellen er beter van. Extra vitamines en mineralen Bij aanvullende voedingstherapieën wordt vaak gebruikgemaakt van allerlei voedingssupplementen, waaronder vitamines en mineralen. Voedingssupplementen bevatten stoffen die in geringere hoeveelheden ook in voedingsmiddelen voorkomen. Via de voeding zouden mensen onvoldoende van deze stoffen binnenkrijgen. Extra vitamines, mineralen, kruiden en andere bio-actieve stoffen zouden behulpzaam zijn bij de afweer tegen kanker. De supplementen zijn verkrijgbaar als tabletten of capsules. Het aanbod varieert van de gewone vitamine- en mineralenpillen tot kruidenpreparaten en preparaten met bio-actieve stoffen. Voedingssupplementen worden geadviseerd door onder andere orthomoleculaire artsen, homeopaten en natuurgenezers. Een aantal patiënten krijgt de supplementen in grote hoeveelheden voorgeschreven. De behandelaar kan daarbij rekening houden met de soort kanker die iemand heeft. Maar ook of, en zo ja in welke mate, de ziekte zich naar andere organen en weefsels heeft uitgebreid. Voedingstherapieën De voedingstherapieën zijn een onderdeel van de Moermantherapie, de niet-toxische tumortherapieën ( toxisch betekent giftig), de Houtsmullertherapie en de orthomoleculaire geneeskunde. De niet-toxische tumortherapieën, de Houtsmullertherapie en de orthomoleculaire geneeskunde zijn een vervolg op het Moermandieet. 17

18 Al deze stromingen maken gebruik van dieetadviezen, aanvulling met vitamines, mineralen en andere bioactieve stoffen en psychische ondersteuning. Voor het volgen van deze therapieën wordt de begeleiding door een gespecialiseerd arts noodzakelijk geacht, zeker wat betreft de voedingssupplementen. De arts stemt de therapie af op de individuele patiënt. In Nederland hebben zich enkele tientallen artsen na hun universitaire studie geneeskunde gespecialiseerd in de behandelwijze die Moerman en Houtsmuller ontwikkelden. Ze zijn verenigd in de Artsenvereniging voor Biologische en Natuurlijke Geneeskunde (abng-2000) of in het Nederlands Genootschap Orthomoleculaire Oncologie. Zij zien de Moerman- en Houtsmullertherapie als aanvulling op en ondersteuning van een reguliere behandeling. Er wordt niet van uitgegaan dat de behandeling een genezende werking zou hebben. Moerman en Houtsmuller Volgens de Moermantherapie mogen er geen koffie, alcohol, suiker, vlees en producten waarin wit meel is verwerkt, worden gebruikt. Het dieet bestaat globaal uit onder meer verse groente en fruit, volkoren graanproducten, peulvruchten, ei en zuivelproducten. De Houtsmullertherapie is een variant op het Moermandieet en dateert van een aantal jaren later. Koffie is wel toegestaan, zij het in beperkte mate. Cafeïnevrije koffie niet. Verder is het de bedoeling geen vlees te eten, maar juist veel vette vis. Groenten en sojaproducten worden ook in grote hoeveelheden aanbevolen. Orthomoleculaire geneeskunde of voeding De orthomoleculaire geneeskunde richt zich op de juiste concentraties biologische stoffen in het lichaam. 18

19 Deze stoffen bestaan uit mineralen, sporenelementen, enzymen en vitamines. Deze benadering gaat ervan uit, dat bij gezondheidsproblemen vaak verschillende stofwisselingsprocessen verstoord zijn. Hierdoor zou de behoefte aan voedingsstoffen veranderen. Ook medicijnen zouden invloed hebben: ze zouden de opname van voedingsstoffen verminderen en/of de behoefte doen toenemen. Verder zouden behandelingen als operaties en bestralingen stress veroorzaken, wat zou leiden tot een verhoging van de behoefte aan diverse voedingsstoffen. Het is de bedoeling dagelijks kwalitatief hoogwaardige voeding te gebruiken, bij voorkeur van biologische kwaliteit. Daarnaast zou het soms nodig zijn extra voedingsstoffen in de vorm van voedingssupplementen in te nemen. Standpunt KWF Kankerbestrijding Er bestaat geen kant-en-klaar dieet waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het een positieve invloed heeft op het verloop van kanker. Er zijn ook onvoldoende wetenschappelijke gegevens bekend om het innemen van grote hoeveelheden vitamines en mineralen aan mensen met kanker te adviseren. Het is overigens niet zeker dat voedingssupplementen nooit kwaad kunnen. Grote hoeveelheden kunnen schadelijk zijn. En het is onduidelijk wat het effect van grote hoeveelheden is op de werking en de bijwerkingen van chemo- en radiotherapie. Bespreek daarom altijd met uw behandelend specialist of huisarts welke extra vitamines, mineralen of andere supplementen u slikt en in welke hoeveelheden. 19

20 Homeopathie In de visie van de homeopathie is kanker het eindresultaat van een lichaam dat uit balans is. Een dergelijke drastische verstoring van het evenwicht is volgens deze benadering met een homeopathische aanpak meestal niet meer te verhelpen. Wel zouden mensen met kanker zich door een homeopathische behandeling beter kunnen voelen. De behandeling bestaat uit het toedienen van een homeopathisch geneesmiddel met als doel het zelfhelende vermogen van de patiënt te stimuleren. Homeopathische geneesmiddelen Een homeopathisch geneesmiddel bestaat uit een stof die stapsgewijs is verdund. Na elke verdunningsstap wordt de stof geschud. Dit proces noemt men potentiëren. De gedachte daarachter is dat de stimulerende werking wordt vergroot. De onverdunde stof kan bij een gezond mens klachten en/of ziekten veroorzaken. Geeft men dezelfde stof gepotentieerd, dan zou de stof juist genezend werken of de conditie kunnen verbeteren bij soortgelijke klachten. De homeopathisch behandelaar kiest een geneesmiddel dat past bij zowel de verschijnselen en klachten van dat moment als bij de patiënt als mens. Homeopathische behandelaars In Nederland wordt homeopathie door zowel artsen als niet-artsen bedreven. Kiest u voor homeopathie naast uw reguliere behandeling, dan is het raadzaam u door een homeopathisch arts te laten adviseren. Deze heeft namelijk beter inzicht in uw medische situatie dan een homeopaat die geen arts is. Bovendien kan de homeopathisch arts makkelijker overleggen met uw huisarts of behandelend specialist. 20

21 Niet zelf dokteren Bij de apotheek, drogist en reformwinkel is een aantal homeopathische middelen vrij verkrijgbaar. Houd daarbij voor ogen dat deze alleen afgestemd zijn op klachten en niet op personen zoals gebruikelijk is in de homeopathie. Langdurig innemen van homeopathische middelen (bijvoorbeeld langer dan twee maanden) is niet gewenst. Laat u dan door een homeopathisch arts adviseren. Standpunt KWF Kankerbestrijding Er is weliswaar onderzoek gedaan naar de mogelijke waarde van de homeopathie, maar volgens wetenschappelijke normen voldoet dit onderzoek niet. Er is dus geen bewijs voor het effect van homeopathie. Dat betreft ook de werking van homeopathie bij mensen met kanker. 21

22 Antroposofische geneeswijze Het uitgangspunt voor antroposofisch artsen is de reguliere geneeskunde. Daarnaast bieden ze aanvullende geneesmiddelen en therapieën aan. In de visie van de antroposofische geneeskunde wordt enerzijds belang gehecht aan de relatie tussen mens en natuur. Anderzijds ziet men ziekte niet uitsluitend als iets waarvan alleen de symptomen moeten worden bestreden. Er wordt zo veel mogelijk geprobeerd patiënten te behandelen met natuurlijke geneesmiddelen en therapieën die een beroep zouden doen op het vermogen tot zelfgenezing. Kanker wordt gezien als een ziekte waarbij de natuurlijke afweer tekort is geschoten. Ondersteuning van het afweersysteem met plantaardige geneesmiddelen die hierop zouden werken, wordt vaak toegepast. Medicamenten afgeleid van de maretak of mistelplant veroorzaken weinig bijwerkingen. Deze middelen worden niet als alternatief voor de reguliere behandeling gezien, maar als aanvulling daarop. Naast de behandeling van kanker met geneesmiddelen is de eigen inzet van de patiënt belangrijk. Dit kan voor de antroposofisch arts aanleiding zijn om extra adviezen te geven, variërend van dieetadviezen tot het volgen van creatieve therapie of psychotherapie. Per persoon wordt bekeken wat zinvol is. Het versterken van het zelfsturend vermogen van de patiënt staat hierbij centraal. Antroposofisch artsen hebben naast hun reguliere artsendiploma een opleiding tot antroposofisch arts gevolgd. Er zijn in Nederland in de meeste plaatsen een of meer antroposofisch huisartsen werkzaam en daarnaast een beperkt aantal antroposofisch specialisten. Zij werken nauw samen met reguliere artsen. 22

23 Standpunt KWF Kankerbestrijding Er is nooit grootschalig onderzoek naar de mogelijke waarde van de antroposofische geneeswijze gedaan, waardoor een uitspraak over het effect van deze aanvullende behandeling niet mogelijk is. 23

24 Wilt u meer informatie? Heeft u vragen naar aanleiding van deze brochure, blijf daar dan niet mee lopen. Persoonlijke vragen kunt u het beste bespreken met uw specialist of huisarts. Vragen over medicijnen kunt u ook stellen bij uw apotheek. Met meer algemene vragen over kanker of voor een gesprek kunt u onder meer terecht bij ons Voorlichtingscentrum. Voorlichtingscentrum KWF Kankerbestrijding Ons Voorlichtingscentrum is gevestigd op: Delflandlaan 17, 1062 ea Amsterdam Het centrum is open op werkdagen van 9.00 tot uur. Voor beknopte informatie kunt u zo binnenlopen. Voor een uitgebreid persoonlijk gesprek, kunt u het beste van tevoren een afspraak maken. Met al uw vragen over kanker (bijvoorbeeld over de behandeling), maar ook over uw zorgen en twijfels, kunt u bellen met onze gratis KWF Kanker Infolijn: (ma vrij: en uur). Tevens kunt u via deze lijn 7 dagen per week, 24 uur per dag brochures bestellen. Organisaties en instellingen kunnen uitsluitend schriftelijk of via internet bestellen: Op onze site: vindt u recente informatie over allerlei aspecten van kanker. U kunt er al onze brochures downloaden. Via het portaal kunt u ook snel en gericht naar betrouwbare informatie over kanker zoeken. Het portaal is een gezamenlijk initiatief van KWF Kankerbestrijding, de Vereniging van Integrale Kankercentra (vikc) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (nfk). Het verbindt de 24

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Emoties 4 Vragen 8 Palliatieve behandelingen 12 Wat kunt u zelf doen? 15 Aanvullende of alternatieve behandelingen

Nadere informatie

Uitzaaiingen bij kanker

Uitzaaiingen bij kanker Uitzaaiingen bij kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker en wat zijn uitzaaiingen? 4 Hoe ontstaan uitzaaiingen? 7 Waar ontstaan uitzaaiingen? 11 Klachten 13 Vaststellen van uitzaaiingen

Nadere informatie

Pijnbestrijding bij kanker

Pijnbestrijding bij kanker Pijnbestrijding bij kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is pijn? 4 Pijndiagnose 7 Behandeling van pijn 9 Andere methoden 18 Omgaan met pijn 21 Wat u zelf kunt doen 24 Wilt u meer informatie?

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

borstvlieskanker Mesothelioom

borstvlieskanker Mesothelioom borstvlieskanker Mesothelioom Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 4 Het lymfestelsel 6 De borstkas 8 Borstvlieskanker 10 Oorzaken 11 Klachten 13 Onderzoek voor de diagnose 14 Verder onderzoek

Nadere informatie

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Emoties 4 Antwoord op uw vragen 8 Palliatieve behandelingen 13 Onderzoek naar nieuwe behandelingen 18 Alternatieve

Nadere informatie

MEN-2-syndroom. erfelijkheid en kanker

MEN-2-syndroom. erfelijkheid en kanker MEN-2-syndroom erfelijkheid en kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Goedaardige en kwaadaardige gezwellen 4 Het men-2-syndroom 6 De schildklier 8 De bijnieren 12 De bijschildklieren 16 Hoe ontstaat

Nadere informatie

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/m) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding.

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/m) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding. Alvleesklierkanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 4 Het lymfestelsel 6 De alvleesklier 8 Alvleesklierkanker 11 Oorzaken 13 Klachten 14 Onderzoek 16 Verder onderzoek 18 Behandeling 22

Nadere informatie

MEN-1-syndroom. erfelijkheid en kanker

MEN-1-syndroom. erfelijkheid en kanker MEN-1-syndroom erfelijkheid en kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Goedaardige en kwaadaardige gezwellen 4 Het men-1-syndroom 6 De bijschildklieren 9 De alvleesklier 13 De hypofyse 16 De bijnieren

Nadere informatie

Voor wie is deze brochure? Inhoud

Voor wie is deze brochure? Inhoud Pijn bij kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is pijn? 4 Pijndiagnose 8 Behandeling van pijn 10 Andere methoden 19 Omgaan met pijn 22 Wat u zelf kunt doen 24 Wilt u meer informatie? 26 Voor wie

Nadere informatie

Voor wie is deze brochure? Inhoud

Voor wie is deze brochure? Inhoud Chemotherapie Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Hoe werkt chemotherapie? 4 Wat is het doel van chemotherapie? 7 Hoe wordt chemotherapie gegeven? 9 Richtlijnen voor hygiëne 15 Bijwerkingen en gevolgen

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

Ben je weer beter? Praktische tips voor het werken aan herstel van kanker

Ben je weer beter? Praktische tips voor het werken aan herstel van kanker Ben je weer beter? Praktische tips voor het werken aan herstel van kanker Colofon Tekstbewerking: Walstra tekst en advies, Oegstgeest Redactie: Projectgroep: Mw. dr. ir. A.M.J. Chorus, voedingsdeskundige/epidemioloog,

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Lymfoedeem bij kanker

Lymfoedeem bij kanker Lymfoedeem bij kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het lymfestelsel 5 Lymfoedeem 7 Preventie 11 Wat u zelf kunt doen 13 Lymfoedeem: eerste klachten en onderzoek 19 Niet-operatieve behandelingen

Nadere informatie

Immunotherapie en monoklonale antilichamen

Immunotherapie en monoklonale antilichamen Immunotherapie en monoklonale antilichamen Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 5 Het afweersysteem 8 Wat is immunotherapie en wat zijn monoklonale antilichamen? 9 Hoe werkt immunotherapie

Nadere informatie

Verder leven met kanker

Verder leven met kanker Verder leven met kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Omgaan met onzekerheid 4 Van vermoeden tot behandeling 10 Verwerking: verschillende manieren 13 Op zoek naar een nieuw houvast 17 Voor partner,

Nadere informatie

Oefentherapie Cesar voorkomt ziekteverzuim

Oefentherapie Cesar voorkomt ziekteverzuim kant en anderzijds de verhalen van de strijdende partijen herformuleert, zodat zij beide ook de overtuiging hebben dat ze goed begrepen zijn. Emoties spelen vaak een grote rol, weet Paul Walters. En door

Nadere informatie

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/m) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding.

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/m) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding. Chemotherapie Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 5 Hoe werkt chemotherapie? 8 Wanneer wordt chemotherapie toegepast? 11 Hoe wordt de behandeling gegeven? 12 Bijwerkingen 18 Redenen om de

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

meer bewegen minder kans op kanker

meer bewegen minder kans op kanker meer bewegen minder kans op kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? pagina 3 Oorzaken en risicofactoren van kanker pagina 4 Relatie tussen bewegen en kanker pagina 6 Wat is gezond bewegen? pagina 8 Meer

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

N F K Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen PIJN EN KANKER

N F K Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen PIJN EN KANKER N F K Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen PIJN EN KANKER Inhoud 1. Inleiding 3 2. Hoe herken ik mijn pijn? 4 3. Pijnbestrijding in drie stappen 6 4. De medicijnen uit het stappenplan

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Behandelwijzer. bij uitgezaaide prostaatkanker. Urologie Bestemd voor mannen met prostaatkanker

PATIËNTEN INFORMATIE. Behandelwijzer. bij uitgezaaide prostaatkanker. Urologie Bestemd voor mannen met prostaatkanker PATIËNTEN INFORMATIE Behandelwijzer bij uitgezaaide prostaatkanker Urologie Bestemd voor mannen met prostaatkanker 2 PATIËNTENINFORMATIE Eigendom van Naam... Adres... Postcode... Woonplaats... Telefoonnummer...

Nadere informatie

Kanker... als de dood dichtbij is

Kanker... als de dood dichtbij is Kanker... als de dood dichtbij is Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Zorg rondom sterven 4 Als de dood dichterbij komt 6 Afscheid nemen 10 Wat gebeurt er lichamelijk? 16 Veelvoorkomende klachten 21 Pijnbestrijding

Nadere informatie

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k opzet risico s toetsingscommissie 2 Inhoud m e d i s c h w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek Voorwoord 2 Inleiding 4 Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Aangeboden door: Contactgroep Stamceltransplantaties (SCT) en de Nederlandse Stamceltransplantatie Verpleegkundigen (SIG NSV)

Aangeboden door: Contactgroep Stamceltransplantaties (SCT) en de Nederlandse Stamceltransplantatie Verpleegkundigen (SIG NSV) Een stamceltransplantatie gehad, en dan? Informatie over de periode na een stamceltransplantatie voor patiënten en hun naasten. Aangeboden door: Contactgroep Stamceltransplantaties (SCT) en de Nederlandse

Nadere informatie

Wat u zelf kunt doen

Wat u zelf kunt doen Als u een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Wat u zelf kunt doen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5 123 456 Elke dag van 09.00 tot 21.00

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie