Seizoen e Jaargang.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Seizoen 12-13 42e Jaargang. www.vvhoogeveen.nl"

Transcriptie

1 Seizoen e Jaargang

2

3 De Blauwwitter Clubblad v.v. Hoogeveen 42e jaargang Seizoen Colofon Uitgave Voetbalvereniging Hoogeveen Samenstelling Gerjo Stegeman Medewerkers Marjan van Genne Irma Kloezen Eindredactie Gerjo Stegeman De Praam LN Dedemsvaart Fotografie Gerjo Stegeman Henk Brinkman Drukkerij Drukkerij Ballast & Hilbrink Industrieweg AJ Hoogeveen Tel Internet: Correspondentieadres Voetbalvereniging Hoogeveen Posbus AN Hoogeveen Clubhuis Sportveldenweg 1 Tel Internet Teletekst Pagina 343 TV Drenthe Voor u ligt de vierde editie van de Blauwwitter. Het is een historische editie, aangezien het de laatste papierenversie is. 42 jaar lang kon u het wel en wee van onze vereniging lezen in de Blauwwitter; in de volksmond ook wel `ut boekie' genoemd. Dat laatste stamde uit de tijd dat het blad nog op A5-formaat verscheen. Het was de tijd dat u ook wekelijks het mededelingenblad ontving. De tijd staat echter niet stil. Door alle moderne media verdwijnt `het papier' steeds meer uit onze samenleving. De digitale media zoals de website, teletekst, Facebook en Twitter zorgden ervoor dat het nieuws in het clubblad vaak al was achterhaald. Het was ook de reden dat ik de laatste jaren bewust koos voor het plaatsen van interviews. In de vorige editie gaf ik echter al aan dat het na zoveel jaren niet meeviel om steeds maar weer wat nieuws te bedenken. Belangrijkste reden is echter wel het kostenplaatje. Het bestuur moet momenteel belangrijke keuzes maken als het gaat om de financiën om zo de club gezond te houden. Veel leden hebben vaak snel een oordeel klaar als er bezuinigd moet worden of men te horen krijgt dat iets niet kan worden aangeschaft. Dit bedoel ik overigens niet negatief. Feit is namelijk dat je makkelijk kunt oordelen, zolang jezelf geen beslissingen hoeft te nemen of verantwoordelijk bent. Als lid of vrijwilliger heb je vaak (logisch) ook geen goed inzicht in de financiële stand van zaken. Wat dat betreft valt het ook aan te raden de jaarlijkse ledenvergadering te bezoeken. In de afgelopen 42 jaar kende ik vele voorgangers. Ik zal bij deze geen namen noemen, want ik vergeet dan vast iemand. Namens iedereen bedank ik dan ook iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan 42 jaar clubbladgeschiedenis. Als ik naar het heden kijk dan wil ik in het bijzonder Marjan van Genne en Irma Kloezen bedanken, die mij ook dit seizoen weer hebben ondersteund als het gaat om de correctie van de interviews. Dan naar de toekomst. We zullen nog meer gebruik gaan maken van de nieuwe media. Met websponsor Rovecom zullen we kijken naar het restylen van de huidige website binnen de huidige opzet. Het contract loopt nog één jaar. Daarna wordt gekeken of de samenwerking wordt voortgezet. Duidelijk is wel dat over een jaar de totale website op de schop gaat. Ook wordt er binnen het bestuur nagedacht over een digitale nieuwsbrief, waarvan er ook een aantal gedrukte exemplaren in de kantine komen te liggen. We kunnen u hier echter nog niets concreets over vertellen. Van de redactie Dan de plannen voor Hoogeveen TV. De afgelopen periode is er zorgvuldig onderzoek gedaan. Onder andere dankzij de hulp van Frans Post van FP Creation. Helaas moeten we concluderen dat het nog niet mogelijk is om een goed programma te realiseren. Op mijn oproep heeft slechts één persoon gereageerd die eventueel wil helpen bij de praktische uitvoering (filmen, monteren). Dit is natuurlijk veel te weinig, aangezien het wel belangrijk is dat er sprake is van continuïteit. Richting sponsors kun je het immers niet verkopen dat er de ene week wel een programma online staat en de andere keer weer niet omdat iemand verhinderd is. Overigens hebben wel een aantal personen zich aangeboden als het gaat om ondersteuning en dan gaat het met name om adviezen. Deze personen wil ik wel bedanken en wie weet kunnen we in de toekomst een beroep op jullie doen. Naast de praktische uitvoering ligt er ook op financieel gebied een probleem. We willen een kwalitatief goed programma neerzetten en daar zijn kosten aan verbonden. We hebben een financieel overzicht gemaakt en gezien het feit dat de sponsoring door bedrijven i.v.m. de economische crisis momenteel tegenvalt is het niet verantwoord om hier in te investeren. Als club moeten we prioriteiten stellen en daar valt Hoogeveen TV even niet onder. Momenteel denken we er nog over na om heel bescheiden te beginnen met het opnemen van interviews. De komende tijd zullen we kijken of dit ook qua tijd haalbaar is. Ik wil benadrukken dat de plannen niet definitief van tafel zijn en dat we hopen dat we één en ander in de toekomst alsnog kunnen realiseren. Gerjo Stegeman. 1

4 Contributie Pupil v.d. wedstrijd Senioren veld en futsal 216,00 Senioren 186,00 Niet-spelende leden 50,00 A-junioren 164,50 B- en C-junioren 132,00 D-pupillen 126,00 E-pupillen 106,00 F-pupillen 97,00 F-pupillen 1e drie maanden gratis Kabouters gratis Kledingfonds 12,00 Dames/meisjes - zie bijp. leeftijdscategorie. Bedragen zijn per seizoen. Betaling via automatische incasso per kwartaal. Per kas of via euro-acceptgiro per halfjaar. Bij de leden die de contributie via automatische incasso voldoen, zal begin juli het 1 e kwartaal worden geïncasseerd. Volgende kwartalen volgen begin oktober, januari en april. Overige leden ontvangen eind juni een acceptgiro voor de periode juli t/m december. Eind december volgt dan de acceptgiro voor de periode januari t/m juni. Het kledingfonds zal in juli en januari worden verrekend. Per termijn is dit 6,00. Nieuwe F-pupillen 1 e drie maanden contributievrij. Beëindiging lidmaatschap voor 31 mei doorgeven aan de secretaris. Esad Yildirim HGV-De Bataven Sven de Wit HGV-Juliana' Activiteitenkalender Vrijdag 28/29/30 juni Kamp voor F- en E-pupillen Zondag 7 juli Open Hoogeveens Kampioenschap buikschuiven. Locatie: ijsbaan uur Dinsdag 13 augustus Offerein Bokaal, zondag 1 en zaterdag 1 Zaterdag 17 augustus Open dag Offerein Bokaal, Halve Finale Dinsdag 20 augustus Offerein Bokaal, Finale Zondag 25 augustus Rommelmarkt bij de IJsbaan van tot Vrijdag 13 September Bingo: uur Vrijdag 20 September Koppelklaverjassen en Jokeren: uur. Quinten Erhardt HGV - RKHVV Volledige (actuele) lijst op 3

5 Einde van een bewogen seizoen Ja, het voetbalseizoen is weer afgelopen. Hoe iedereen terugkijkt op dat seizoen is uiteraard verschillend. Ben je met je team gedegradeerd of kampioen geworden, maakt een groot verschil. Toch hoop ik dat je als speler, trainer, leider of supporter, maar ook als vrijwilliger, kunt zeggen: Het was een fijn seizoen met ons team. Naar resultaten wordt altijd gekeken, maar nog te weinig naar het plezier wat personen met elkaar kunnen hebben. Misschien is het wel beter om elkaar andere vragen te stellen. Meestal wordt na een wedstrijd gevraagd: Hoeveel is het geworden? Daarmee wordt gevraagd naar de uitslag van de wedstrijd en geeft nog geen beeld van die wedstrijd. Zeker geen beeld hoe die speler zich in het veld heeft gedragen. Vooral in het jeugdvoetbal is die prestatiegerichte vraag niet juist, want met 1-0 winnen van een veel mindere tegenstander is mogelijk slechter dan met 0-1 verliezen van een veel beter team. We kunnen ook een andere vraag stellen: Heb je fijn gespeeld? Dan vraag je veel meer inhoudelijk naar de persoonlijke beleving van die persoon over de wedstrijd. Ja, ik weet het, we leven in een prestatiegerichte maatschappij. Toch blijf ik zeggen dat plezier voorop moet staan om prestaties te kunnen leveren. Gun elkaar het plezier en werk samen! Dat is de basis van een gezonde vereniging. jeugdafdeling te vallen. Hiervoor is een bewonderenswaardige inspanning geleverd, omdat er anders geen volwaardig A-team zou kunnen worden geformeerd. Er komen 2 B- teams (+1 team), 2 C-teams en 4 D- teams (+2). Het beeld bij de E- en F- teams lijkt ook gunstig: minimale handhaving van het aantal teams of zelfs ook uitbreiding. De zaterdagafdeling van onze senioren bloeit boven verwachting. Helaas heeft de 1 e zaterdagselectie, na verlenging en strafschoppen, de promotie naar de 4 e klasse gemist. Ondanks die tegenvaller voor de trainer, leider en spelers is dat na het 1 e seizoen een geweldige prestatie. Tevens is het beeld dat de zaterdagafdeling groeit. Van de bestuurstafel Martin Poppen Toch wil ik even terugkijken op het afgelopen seizoen. De jeugdafdeling heeft weer een groei doorgemaakt en dat is te danken aan de vele personen die zich vrijwillig voor het jeugdvoetbal binnen onze vereniging hebben ingezet. Hiervoor heb ik veel bewondering en respect. Even een beeld van het goede jeugdbeleid binnen v.v. Hoogeveen: Kaboutervoetbal en voetbalschool lopen als een trein, of kan ik beter zeggen na het fiasco met de `Fyra': gaat geweldig. Daarbij moet ik `onze' jeugd-kampioenen even in het zonnetje zetten: E2, E4, E5, E6 en C1. Van harte gefeliciteerd! Het plezier druipt van de koppies van onze jeugdspelers. De jeugd is de kweekvijver van onze vereniging en het lijkt weer de goede kant op te gaan. Volgend seizoen vertoont een gunstig beeld. Het totaal vernieuwde A-team komt als `vlaggenschip' onder de 3

6 dv businessitrent 2010.indd :58:09

7 Ook de seniorenafdeling (zondag) maakt een groei door. Het laatste bericht is dat er mogelijk 2 lagere seniorenteams bijkomen. De 1 e (zondag)selectie, en daarmee ook de 2 e selectie, is, na een enorme inspanning van de VAC, weer op het niveau van een hoofdklasser gebracht. Zowel de kwaliteit als kwantiteit van de selectie lijkt verbeterd. Nieuwe trainers voor die 1 e selectie, die een enorme ambitie en visie willen neerleggen. Enorm blij zijn wij natuurlijk allemaal, dat de 1 e zondagselectie zich in de hoofdklasse heeft gehandhaafd. Kortom: Op sportief gebied gaat het goed en bloeit onze vereniging. Een ander verhaal is de financiële kant van onze vereniging. Nog onduidelijk hoe de financiële situatie is. Dat komt door de nieuw opgezette financiële administratie, waaraan de laatste hand wordt gelegd. Dat is een enorme klus. Duidelijk is dat kosten van ons nieuwe voetbalcomplex hoger gaan uitvallen. Met name de energiekosten komen hoger uit dan begroot is. Dit wordt veroorzaakt door de strenge en langere winterperiode en het slechte voorjaar. Hierdoor is ook de kantineomzet lager uitgevallen, omdat er minder voetbalactiviteiten zijn geweest. Daarnaast lijken de sponsoropbrengsten te stagneren vanwege de verminderde economische situatie in het bedrijfsleven. Ondanks de enorme inzet van personen om sponsors te interesseren voor onze vereniging, blijken steeds meer ondernemers `de knip op de portemonnee te houden'. Bovendien staat de Hoogenveense voetbalverenigingen een bezuinigingsplan van de Gemeente Hoogeveen te wachten. Samenvattend: We zullen met z'n allen moeten zorg dragen dat de uitgaven zorgvuldig en verantwoord worden gedaan. Daarnaast zullen meer inkomsten moeten worden binnengehaald. Onder andere door het organiseren van activiteiten, die `geld in het laatje brengen'. Het bovenstaande verhaal over het sportieve succes en de financiële zorgen brengt mij op een volgend punt. Binnen het bestuur is een begin gemaakt aan een veranderde en (mogelijk) verbeterde structuur van de vereniging. Dat is hard nodig, zodat door onze hele vereniging duidelijk is welke personen voor wat verantwoordelijk zijn. Het principe van `zo hebben we het altijd gedaan' 'We zullen met z'n allen moeten zorg dragen dat de uitgaven zorgvuldig en verantwoord worden gedaan. Daarnaast zullen meer inkomsten moeten worden binnengehaald. ' zal echt tot het verleden gaan behoren. Alle geledingen binnen het hoofdbestuur zullen een `plan van aanpak' voor het nieuwe seizoen inbrengen, waarna binnen het bestuur besluiten genomen worden. Uiteraard zullen de verbeterde plannen binnen onze vereniging bekend worden gemaakt en door het bestuur uitgelegd worden. Een van de veranderingen is onze website die verbeterd en uitgebreid zal worden, zodat de leden snel op de hoogte kunnen zijn van beleid, verslagen, activiteiten e.d. Onze vereniging moet met de tijd meegaan en veranderen. Dit zal ook het laatste nummer van de `Blauwwitter' zijn. Natuurlijk is het jammer dat ons periodieke clubblad verdwijnt, maar dat is een te dure kostenpost geworden. Het is grandioos geweest hoe Gerjo Stegeman de `Blauwwitter' iedere keer heeft neergezet. Hiervoor onze oprechte dank. Hier wil ik het volgende onderwerp niet onvermeld laten. Afscheid nemen als zeer gewaardeerd voetballer is onvermijdelijk vanwege het bereiken van een leeftijd, waarop het lichaam gaat roepen: Doe het verder zelf maar. Echter, daarbij geconfronteerd te worden met een zeer ernstige en fatale ziekte wens je echt niemand toe. U begrijpt dat ik hiermee Martijn Doldersum bedoel. Martijn heeft na een geweldige voetbalcarrière afscheid genomen. Iedere voetballiefhebber heeft jaren genoten van zijn voetbalcapaciteiten. Vooral binnen onze vereniging zijn we beretrots op Martijn, want hij is toch steeds `van ons cluppie' geweest. Bij de afscheidswedstrijd op 31 mei jl. in Meppel, waarover een schaduw lag vanwege het verschrikkelijke nieuws over Martijn's ziekte, bleken veel leden van onze vereniging aanwezig. Heel warm was de huldiging en het vertoonde respect van onze aanwezige leden bij het verlaten van het speelveld door Martijn. Namens heel v.v. Hoogeveen wens ik Martijn, zijn gezin, familie en naaste vrienden, heel veel sterkte toe. Ja, ik ben aan het einde gekomen van dit laatste artikel van de `Blauwwitter'. Het voetbalseizoen is afgesloten en mogelijk wacht u een fijne vakantie. Ik wens alle leden van onze vereniging een hele fijne vakantieperiode toe en spreek de hoop uit dat het seizoen heel veel plezier bij jullie mag brengen. Met sportieve en vriendelijke groet, Martin A.C. Poppen Voorzitter a.i. 4

8 Onvergetelijke tijd gehad Met het laatste clubblad komt er ook een einde aan de reeks van gesprekken met oudspelers. Wel is het de bedoeling dit via de website voort te zetten. Ewald Siemeling is voorlopig de laatste in de rij. De 52-jarige Siemeling speelde van 1971 tot 1986 bij Hoogeveen. Daarnaast kwam hij nog uit voor De Weide en CJVV Amersfoort. Hij woont momenteel in het Utrechtse Leusden. Kun je iets vertellen over je huidige levenssituatie? Na een huwelijk van 19 jaar ben ik - overigens in goede harmonie - gescheiden en zijn mijn zoon (18 jaar) en dochter (15 jaar) om de week bij hun moeder en mij; een geslaagd coouderschap waarbij we elkaar als ouders gewoon op verjaardagen zien en spreken. We wonen allebei vanaf 1994 in Leusden, zodat de kinderen zich in het dorp fietsend of lopend tussen de twee huizen kunnen bewegen. Ik werk in Utrecht en ik reis elke dag na een fietsbeweging met de trein van Amersfoort naar Utrecht. Op dit moment heb ik geen vaste relatie. Kun je eens vertellen hoe je loopbaanontwikkeling eruit heeft gezien en wat je huidige taken zijn? Na de middelbare school ben ik in Groningen gaan studeren. Een tijdje hier op kamers gewoond en in die tijd wel bij Hoogeveen blijven voetballen. De toenmalige trainer Joop Oldejans had geregeld dat ik bij GRC kon trainen en met hem reed ik op donderdag voor de training vanuit Groningen mee naar Hoogeveen. Na voltooiing van mijn studie eerst bij een kennis in zijn bedrijf gaan werken, waarvoor ook verhuizing naar Amersfoort noodzakelijk was. Daarna achtereenvolgens via de BVG (een toenmalige Bedrijfsvereniging) te Zeist en het GAK (huidige UWV) te Zwolle, in 2008 bij de gemeente Utrecht gaan werken als jurist. In deze functie behandel ik bezwaarschriften inzake sociale zekerheid en vertegenwoordig ik het college van B&W Utrecht bij hierop volgende beroepsprocedures bij de rechtbank en de Centrale Raad van Beroep. Pittig, inspannend en afwisselend werk, maar gelukkig met heel veel leuke collega's. Je werkt nu in Leusden. Mis je Hoogeveen ook? Als je bent opgegroeid in Hoogeveen en heel veel mensen hebt leren kennen, dan stap je vanaf 1990 feitelijk in een nieuwe wereld. Inmiddels met name via het veld- en zaalvoetbal weer nieuwe vrienden en kennissen leren kennen. In het begin had ik moeite met het snellere deel van het land, waar mensen weliswaar op het oog meer open en minder ingetogen zijn zoals wij Drenten, doch ook meer neigen oppervlakkig te zijn. De rust in een gesprek met mensen uit het Noorden, maar uiteindelijk ook hun openheid en oprechtheid, vind ik nog steeds positief. Het minder contact hebben met (voetbal) vrienden, maar ook de plaats zelf met zijn specifieke karakter, zie ik wel als een gemis. Wat voor invloed heeft je werk gehad op je persoonlijke ontwikkeling en kun je dit toelichten? Mede door mijn werk heb ik mezelf ook leren kennen. Ik heb op mijn werk gelukkig de mogelijkheid om mijn eigen gevoel, inschatting en plezier in te brengen, ondanks het feit dat je als INTERVIEW Ewald Siemeling jurist veelal gebonden bent aan regelgeving. Maar krom praten wat recht is, of recht praten wat krom is, dat is iets waar ik me afzijdig van houd en ik prijs me gelukkig dat dit ook de sfeer is binnen onze afdeling. Hoe is de sportcultuur in Leusden? Leusden heeft een zeer actieve sportcultuur, met één van de grootste voetbalclubs (Roda '46) van de provincie Utrecht. Daarnaast ondermeer hockey, tennis, honkbal en softbal, wedstrijdzwemmen en waterpolo, turnen en zelfs een relatief grote Jeu de Boules club. En dat voor een dorp of plaats met ruim inwoners. Terug naar het voetballen. Je hebt bij Hoogeveen de jeugdopleiding doorlopen. Wat zijn jouw herinneringen aan die tijd? Ik heb me pas in 1971 voor de pupillen aangemeld als lid (dacht ik al terugrekenend). E'tjes en F'jes waren nog niet in beeld, dus je begon bij de pupillen (thans D'tjes). Dit overigens na veel vragen bij mijn ouders. Mijn ouders waren namelijk bij het Apostolisch Genootschap aangesloten en ik kon/mocht eigenlijk niet op zaterdagochtend voetballen vanwege de jeugdkring (voorheen catechisatie). Uiteindelijk gingen ze overstag, en dat was wat voor die tijd. Wel veel geregel 5

9 Voetbal_210x148,5L_FC.qxd members of the kras group: VOLENDAM KRAS ZET EEN STREEP DOOR UW AFVALPROBLEEM AMSTERDAM ALMERE HOEK VAN HOLLAND GEMERT ONS ADVIES BESPAART U GELD FLEXIBEL, SERVICEGERICHT EN BETROUWBAAR SERVICE IN HET HELE LAND september 2005, Tricolor Grafische Vormgevers, Zwaag de nieuwe trendy collectie DAT PAST ME WEL Al meer dan 50 jaar is Schuurman Schoenen een begrip. Met zo n 40 winkels in 2009, 2010 van Arnhem tot Groningen, is het bedrijf inmiddels uitgegroeid tot een bekende naam met een uitstekende collectie en nog betere service. Schuurman Schoenen verkoopt comfortabele, trendy en sportieve merken, zoals Ecco, Esprit en Replay voor dames, heren en kinderen. Kijk voor adressen van alle filialen op

10 en haasten, maar ik ben blij dat ik die ruimte heb gehad en er viel veel op zijn plek, toen de jeugdkring naar de vrijdagavond werd verplaatst. Zaterdag was dus geen probleem meer, maar wel de zondagmorgen vanaf B1. Gelukkig in goed overleg met mijn ouders incidenteel ook bij zondagmorgenwedstrijden kunnen meedoen. Ook in A1 hetzelfde en wat ik nu nog altijd waardeer is dat niemand van mijn ploeggenoten daar ooit een opmerking over heeft gemaakt. De ene week niet aanwezig en de volgende week gewoon weer meedoen; in een teamsport kan dit leiden tot scheve gezichten. Het was een ontzettend leuke periode en ik kan me geen enkele toestand of wanklank herinneren. Zelfs niet toen ik terug werd gezet naar C3 omdat ik nooit trainde bij de C1 (zaterdag). Die training stelde helemaal niets voor en ik voetbalde (en leerde meer) thuis op het plein of veldje. In dat jaar onbehoorlijk veel gescoord, ik dacht rond de 60 doelpunten (het geheugen is uiteraard selectief). Wat kun je je herinneren van het moment dat je mocht meedoen bij de 1 e selectie? Trainer Bas Pauwe kwam in 1977 met het voor die tijd revolutionaire idee om mij als (tweedejaars) A-junior mee te laten trainen met de 1 e selectie. Ik begreep dat er vanuit het bestuur nogal wat mitsen en maren aan verbonden waren. Tja, en dan zit je in de kleedkamer met de grote mannen, waar je zelf altijd naar gekeken hebt. Van huis uit ben ik bescheiden en wars van profileringsdrang, dus ingetogen binnengekomen op de eerste trainingsavond. Er werd in het algemeen niet met je gepraat, je werd min of meer getolereerd. Behalve Karel Liklikwatil, die mij als het ware op sleeptouw nam en mij wel liet voelen welkom te zijn. Het was overigens bijzonder om hem hiervoor rechtstreeks te kunnen bedanken tijdens de reüniewedstrijd op 1 september Wat kun je je nog herinneren van je debuut? Het was op een doordeweekse avond in 1977 en er werd vriendschappelijk een lichtwedstrijd (voor die tijd uniek) gespeeld tegen OWIOS. In witte Adidas-shirts en met buikpijn, mede vanwege verkeerd eten en uiteraard spanning. De uitslag weet ik niet meer, wel dat het veld groot leek, net als de tegenstanders. Wat waren voor jou bijzondere momenten in die tijd? Daarnaast zat ik af en toe zondagmiddag als reserve op de bank. In dat jaar werd Hoogeveen kampioen en zelfs landskampioen bij de zondagamateurs. Ook op de boerenkar door het dorp met Hoogeveners met krulpermanentjes, zelfs oudere supporters die nog wat zijhaar over hadden. Als een donderslag bij heldere hemel werd mij meegedeeld, dat ik vanaf het begin mee mocht doen in de tweede wedstrijd tegen de zaterdagkampioen ACV en dan nog wel tegenover Ronald Manders, de spelmaker van dit goede team. Onvergetelijk, die vele toeschouwers en het keiharde, zeer hobbelige veld. Die nacht niet geslapen, mede omdat mijn bovenbeen openlag na een aantal slidingen. Vanwege twijfel bij Bas Pauwe en mijn beperkte inzetbaarheid op de zondagmorgen - het 2 e team speelde steevast op dit tijdstip - ben ik mijn daarop volgende seniorenjaar uitgeleend aan het 1 e team van de zaterdagtak (ik dacht dat ze destijds in de huidige 3 e klasse voetbalden). Het was een warm bad vergeleken met mijn eerdere ervaringen bij de zondagselectie en ik kijk daar met warme gevoelens op terug, hoewel ik soms meer buikpijn had van het lachen dan van spierpijn. Overigens bleef ik ook meetrainen bij de zondagselectie. In het daarop volgende jaar (1979) ben ik uiteindelijk ingestroomd bij de 1 e zondagselectie. Je maakte de degradatie mee uit de Hoofdklasse, vlak na de grote successen eind jaren zeventig. Wat ging er mis en hoe groot was de klap destijds voor de vereniging? Het jaar voor degradatie in 1982 hadden we in de laatste fase al alle zeilen bij moeten zetten om niet te degraderen en in het daarop volgende jaar was de selectie (ook in de breedte) feitelijk kwalitatief uitgedund. Aanvoer vanuit de jeugd was al beperkt en de nieuwe spelers bleken ook mentaal niet goed genoeg te zijn. Er stond ook geen team meer dat voor elkaar wilde werken en dan is de geest gauw uit de ploeg. Omdat denk ik velen het al aan zagen komen, was de klap niet ontzettend groot voor zover ik me dit kan herinneren. Merkte je ook dat tegenstanders tegen Hoogeveen altijd extra gemotiveerd waren? Tegenstanders uit de directe omgeving waren altijd gebrand op het aftroeven van Hoogeveen. Vooral in de derby's merkte je dit. Maar ook in de vriendschappelijke wedstrijden (Komas Bokaal bijvoorbeeld) riep het voetballen tegen Hoogeveen onvermoede krachten op bij bijvoorbeeld Elim, Hollandscheveld, Noordscheschut of HZVV. Je hebt hoogte- en dieptepunten meegemaakt bij Hoogeveen. Wat zijn herinneringen aan je tijd bij v. v. Hoogeveen die overheersen? De hoogtepunten: wat te denken van twee trainingskampen op Terschelling, en de vele herinneringen aan de vele teamgenoten en supporters. Vervolg op de volgende pagina... 6

11 Ben je achteraf tevreden met wat je allemaal bereikt hebt of had er meer ingezeten? Wellicht had er meer ingezeten, maar dat paste denk ik niet bij mijn persoonlijkheid en ambitie om een goede opleiding te voltooien. Als je wel gefocust bent op een carrière in het voetbal, zoals ik bij Theo ten Caat wel zag, dan zet je ook een knop om in je houding en beleving. In een naar mijn idee (destijds) egocentrisch en kil profvoetbal klimaat zou ik me niet op mijn gemak voelen als liefhebber van voetbal. Welke namen staan je nog het meest bij als je terugkijkt op je tijd bij v.v. Hoogeveen? Juul Maail, hij kwam vanuit de jeugd bij de eerste selectie en het klikte meteen, zowel qua persoon als qua humor en vrolijkheid. Karel Liklikwatil (zie hiervoor en hierna). Harry Postma, tegelijk bij de eerste selectie komen blijft apart. Broer Mulder, als oud buurman van mijn ouders kwam ik hem tegen als bevlogen leider bij het 1 e. Lennart Mulder, als oud buurjongens in de eerste selectie en met respect voor elkaar. Theo ten Caat, het was leuk om hem eigenzinnig bezig te zien, ook op het 'Theo ten Caat, het was leuk om hem eigenzinnig bezig te zien, ook op het mentale vlak, en hem later met ontzag zien uitgroeien tot een volwaardig betaald voetballer.' mentale vlak, en hem later met ontzag zien uitgroeien tot een volwaardig betaald voetballer. Peter de Roo (in zaterdag 10), een dynamische middenvelder en levensgenieter met een uniek gevoel voor humor. Wim Benjamins, met hem kort in het eerste gevoetbald maar bovenal ook in zaterdag 10, waar hij op inzicht en techniek andere veteranen wegspeelde. Bas Paauwe jr., aangezien hij mij naar de eerste selectie begeleidde, hoewel hij wel aangaf dat het vervolgens aan mij was om een plek te veroveren in het eerste. Joop Oldejans, positieve trainer met een fluwelen traptechniek met zijn linker. 1 september speelde je mee tijdens de reüniewedstrijd. Hoe kijk je terug op deze dag? Het was een onvergetelijke dag, mede dankzij de gastvrijheid van het bestuur. Het was een feest der herkenning en het was bijzonder om zoveel mensen te zien en sommigen te spreken. Tijdens de gesprekken vergat ik zelfs te eten en dat terwijl ik een liefhebber ben van lekker eten. Ik heb veel plezier gehad tijdens de wedstrijd en met veel kunnen lachen.ook bijzonder was om naast mijn vroegere pupil en Hoogeveen icoon Egbert Wachtmeester in het centrum van de verdediging te voetballen, maar ook mijn voetbalvriend Juul Maail weer te zien en te spreken. Ook heb ik Karel Liklikwatil uitgebreid kunnen spreken en hem kunnen bedanken voor zijn hulp in de begintijd. Het duurde lang met al die herinneringen voordat ik uiteindelijk met een grote glimlach in slaap viel die nacht. Volg je v.v. Hoogeveen nog? Jazeker, zowel op teletekst als op de website zelf. 7

12 Hoofdstraat 211, Hoogeveen, Tel Wilt u meer informatie? Bel dan met onze vestiging in Hoogeveen, of bezoek Adv_Corp_180x131_fc'10.indd :56:25

13 Snackbar FRANK Beukemaplein Hoogeveen telefoon Gebr. Middelveld BV Oosterveldweg TA Alteveer Postbus BB Hoogeveen tel.: (0528) fax: (0528) ASSURANTIEBEMIDDELING ADVIES BIJ HYPOTHEKEN FINANCIËLE DIENSTVERLENING PENSIOENVOORZIENINGEN De Vos van Steenwijklaan 45 ~ 7902 NN Hoogeveen Telefoon ~ Telefax Adab Poppen Arbeidsdeskundige Expertises en Mediation Arbeidsdeskundige expertises: Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Personen-/letselschade Reïntegratie op de arbeidsmarkt Bezwaarzaken en Beroepszaken (UWV, Gemeente e.d.) Mediation: Bemiddeling bij arbeidsconflicten (NMI-richtlijnen) Marisstraat ZS Dedemsvaart Tel * Vloerkleed op maat gemaakt * Trapmaantjes * Banderen van tapijt * Vloerkleed op maat gemaakt * Tevens verkoop van karpetten. * * Volume Trapmaantjes karpetten. * Banderen van tapijt Voor * Tevens meer verkoop informatie van kunt karpetten u bellen met * WILLEM Volume MOB karpetten Voor meer informatie kunt u bellen met WILLEM mob

14 KAMPIOENEN! Hoogeveen E2 werd zaterdag 25 mei kampioen. Achter v.l.n.r.: Edwin Santing (leider), Caleb Hoogeveen, Niels Hartman, Umit Ismael Gokkaya, Merih Inci en Michel Okken (leider). Voor v.l.n.r.: Nick Kroezen, Jesper Lichtendonk, Django Jonker en Amar Kardasevic. Hoogeveen E4 werd 30 mei kampioen. Achter v.l.n.r.: Monique van Dalen (leidster), Jordan Padding, Mike Klok, Nick Kroezen, Hugo Greving, Mitchel Hoekstra, Roy Dijkstra, Justin Holkenborg, Raymon Slot (trainer). Voor v.l.n.r.: Kevin Houwer, Romano Jansen, Delano Huiskes. Hoogeveen E6 is zaterdag 25 mei dankzij een klinkende 2-8 overwinning bij Alcides E6 kampioen geworden. Felicitaties gaan uit naar spelers en begeleiding. Staand v. l.n.r.: Arjan Hilberdink (Leider), Jari Hilberdink, Colin van Achteren, Aeoni Pomper, Nicole Holkenborg, Claudia Pomper (Trainer). Zittend v.l.n.r.: Xander van der Most, Rick Kuik, Justin Holkenborg, Dylano Ratuhaling, Chiel Dekker. Hoogeveen C1 kon half april al het kampioenschap vieren. Boven v.l.n.r.: Bugra Cetin, Dylan Hepp, Frits van Sante, Patrick Poeste (trainer), Dylan Bezuyen, Jeffrey van Veen, Kevin Boersma, Nico Schulting, Henk Brinkman (leider). Onder v.l.n.r.: Mitchel Strijker, Ruben Brinkman, Nicky Seinen, Kadir Tangor, Arjan Faken, Enrico Schonewille, Twan Reinders, Onur Karayel 9

15 ,,We hebben een gezellige groep'' Hoogeveen zaterdag was dit seizoen heel dicht bij promotie naar de vierde klasse. In de beslissende wedstrijd om promotie naar de vierde klasse werd er na strafschoppen verloren van De Lauwers. Een van de steunpilaren in het elftal was Jan Benjamins. Zijn goede spel bleef niet onopgemerkt, want hij mag zich in de voorbereiding bewijzen bij de 1 e selectie op zondag. Geboortedatum: Huidige woonplaats: Hoogeveen Clubs als speler: 2012/2013 VV Hoogeveen zaterdag /2012 VCG 2000/2005 HZVV 1998/2000 BVO Emmen 1993/1998 VCG Werk: zelfstandig ondernemer Kun je in het kort wat over jezelf vertellen? Ik ben Jan Benjamins. Ik ben sinds september zelfstandig ondernemer, voornamelijk op het gebied van houten betonschuttingen plaatsen of ijzervlechten. Mijn vorige clubs zijn VCG, HZVV en BVO Emmen. Ik woon samen met mijn vriendin in Hoogeveen en we hebben twee kinderen, een zoon en een dochter. Hoe ben je uiteindelijk bij Hoogeveen terecht gekomen? Ik heb met veel plezier bij VCG gevoetbald. Maar omdat de opkomst op de training steeds verder afnam en de kwaliteit van het team steeds verder achteruit ging heb ik besloten om ergens anders te gaan voetballen. In eerste instantie zou dat SC Elim zijn. Daar wou ik samen met Wesley Boertien gaan voetballen. Omdat Wesley een aanbieding van VV Hoogeveen kreeg besloot ik om Rudie Pol te bellen met de vraag of hij de selectie voor dat komende seizoen al compleet had. Rudie was al eens trainer van mij geweest bij VCG en daar heb ik toen gemerkt dat hij een goede trainer was. Zo ben ik bij VV Hoogeveen terecht gekomen. Maar achteraf kijk ik terug op een leuke ervaring en zie je dat het profvoetbal niet voor veel mensen is weggelegd. Hoe kijk je terug op het eerste seizoen met Hoogeveen zaterdag in de 5 e klasse? We hebben een heel goede en gezellige groep. In dat opzicht is het een geslaagd seizoen. Ik vond dat we verplicht waren om ook de nacompetitie te halen en te winnen. Het seizoen is voor mij dan ook niet helemaal geslaagd, omdat we de promotie uiteindelijk hebben gemist. Zijn er grote verschillen met je vorige club VCG? Het grootste verschil met VCG is wel de trainingsopkomst. Bij VCG reed ik vaak vanuit Hoogeveen voor niks naar Geesbrug. Verder is de gang van zaken voor de zaterdagtak van Hoogeveen serieuzer. Een verslag in de krant en op internet vind ik altijd leuk om te lezen. Iets wat er bij VCG de laatste jaren niet meer was. Tegen de hogere geklasseerde clubs kwamen jullie vaak net tekort. Heb je hier een verklaring voor? Ik denk niet dat we tekort kwamen tegen deze teams. Het ontbrak ons INTERVIEW Jan Benjamins vooral aan de afwerking. Ik vind ons persoonlijk de best voetballende ploeg van deze klasse. Het zegt veel dat bij de tegenstanders vooral hard spel nodig is om ons af te stoppen. We winnen niet voor niets vier keer van een 4e klasser. Waar liggen jullie sterke punten en waar komen jullie nog tekort? We hebben veel individuele kwaliteiten in ons team. En kunnen ook als team presteren. Onze grootste tegenstanders zijn vaak wij zelf. We beginnen vaak goed aan de wedstrijd en komen op een gegeven moment tegen ons zelf te spelen. Dat vind ik zelf niet eens zo raar, aangezien de meesten pas voor het eerst samen spelen. Heeft het je verrast dat je de kans krijgt om aan te sluiten bij het eerste elftal op zondag en wat zijn je verwachtingen? Het was wel raar dat je dan opeens gebeld word door VV Hoogeveen. Het is niet zomaar een club die belt of je daar wilt spelen. Ik moet nog zien of ik het kan combineren met mijn werk. Als dat niet lukt blijf ik met plezier bij zaterdag 1 voetballen. Vervolg op volgende pagina... Je hebt in de jeugd van FC Emmen gespeeld. Hoe groot was de domper dat hier een einde aan kwam? Ja, dat heeft wel wat tranen gekost in het begin. Het was toch wel een jongensdroom die in duigen viel toen. 10

16 58 meer dan bloemen... fleur Ook voor uw camera - laptop - huistelefoon OOK VOOR UW: ELEKTRISCHE FIETS EN GEREEDSCHAP. Deze accu s kunnen wij voorzien van nieuwe cellen. Is goedkoper en milieuvriendelijk!! Buitenvaart SR Hoogeveen - Tel Fax bl emen missen n it hun d el Het Haagje 8/ AA Hoogeveen tel. (0528) Voor het reinigen van: KLEDING, GORDIJNEN TAFELKLEDEN, SUEDE etc. naar STOMERIJ HELDER Grote Beer 5 - Tel Raadhuisstraat 9-11, Tel

17 Hoe ziet de werkwijze van trainer Rudie Pol eruit? Rudie traint veel op het zo snel mogelijk afspelen van de bal. En veel pressie spelen. Dat zie je op zaterdag ook terug, want we voetballen veel vooruit. Veel druk op onze tegenstanders. Op welke positie speel je het liefst en wat zijn jouw sterke en minder sterke punten? De positie op de flanken ligt mij goed. Daar krijg ik de ruimte om mijn acties te maken. Dat is mijn sterkste punt en ook gelijk mijn zwakste punt. Soms ga ik te lang door waar een een-tweetje makkelijker is. Verder ben ik snel en heb een goede conditie. In wat voor systeem kom je het beste tot je recht? In het zoals we spelen kom ik het best tot mijn recht. Het maakt niet uit als het van links of van rechts voor komt. Hoe ga je om met tegenslagen en heb je die al veel gehad? Ja, ik heb wel veel tegenslagen gehad in het verleden. Het heeft me geleerd dat je het moet zien als een uitdaging en dat je zo snel mogelijk een oplossing moet vinden. Dat maakt het leven een stuk aangenamer. Wat is tot nu toe de beste trainer waarmee je gewerkt hebt? Ik heb niet echt een favoriete trainer. Elke trainer is anders en van elke trainer leer je iets nieuws. Heb ook nooit een trainer gehad waar ik niet mee door 1 deur kon. Wie was voor jou als kind je grote voorbeeld? Ik heb veel bewondering voor Dennis Bergkamp. Zijn techniek en inzicht zijn voor elke club waarvoor hij heeft gespeeld van zeer grote waarde geweest. Wat is je passie buiten het voetbal? Ik steek veel energie in mijn werk. En op een vrije dag doe ik graag wat met mijn vriendin en de kinderen. Wat is je persoonlijke doelstelling voor het komende seizoen? Wat mijn persoonlijke doelstelling voor het komende seizoen is weet ik nog niet. Als ik werk en voetbal kan combineren, dan wil ik een basisplaats in zondag 1 veroveren. 11

18 Zondag 7 juli: OHK buikschuiven Zondag 7 juli a.s. vindt op de ijsbaan aan de Terpweg in Hoogeveen het Open Hoogeveens Kampioenschap Buikschuiven (OHKB) plaats, het zal de zevende editie van dit spektakel worden. De eerste wedstrijdschuivers gaan omstreeks uur over de glijbaan. Ooit begonnen met 24 deelnemers is het inmiddels uitgegroeid tot een waar spektakel. Vorig jaar waren de weergoden ons niet goed gezind, maar als die dit jaar een beetje meewerken rekent de organisatie toch op minimaal 60 deelnemende dames en heren. De organisatie is zoals gewoonlijk weer in handen van supportersvereniging vv Hoogeveen en biljartvereniging De Poedel. Evenals voorgaande jaren kunnen de deelnemers óók dit jaar weer strijden in groepsverband, in de zogenaamde bedrijven-, (voetbal)team- of verenigingencompetitie. Men kan zich dus zowel individueel als in groepsverband in de prijzen schuiven. Vorig jaar gingen de deelnemers dus onder tegenvallende weersomstandigheden de strijd aan, maar de toeschouwers konden de taferelen mooi droog aanschouwen, de organisatie had gezorgd voor voldoende tenten rondom de baan. Ondanks dit tegenvallende weer, was het weer een ouderwets gezellige middag, het toegestroomde publiek vermaakte zich prima met de komische taferelen op de baan. Hopelijk zijn de weergoden ons dit jaar beter gezind. Voor het eerst zal er dit jaar geen aparte klasse voor dames en heren zijn. De laatste jaren bleek namelijk dat dit niet (meer) noodzakelijk is, de dames schuiven met gemak even ver of zelfs verder dan de deelnemende heren. We krijgen dit jaar dus voor het eerst een algemeen Hoogeveens kampioen buikschuiven, zij of hij is dan voor een jaar de beste individuele buikschuiver van Hoogeveen! Het is in feite een geëmancipeerde aanpassing. De deelnemers kunnen dus ook weer strijden in groepsverband, in de zogenaamde bedrijven-, (voetbal) team- of verenigingscompetitie. Hierbij worden de resultaten van de beste vier deelnemers (zowel dames als heren) van ieder deelnemend bedrijf, team of vereniging opgeteld. Ieder bedrijf, team of vereniging kan meedoen met een onbeperkt aantal deelnemers, maar het minimaal aantal deelnemers is vier. Des te meer deelnemers er van een bedrijf, vereniging of team meedoen, des te groter de kans om te winnen. Vorig jaar ging de eerste prijs naar De Loekies, de tweede prijs was voor het team van de Nachtwacht en de derde prijs ging naar de deelnemers die meestreden onder de naam De Eiberts. Er zijn ook nu weer fantastische prijzen te winnen, zowel individueel als in groepsverband. Ook is er een prijs voor de fraaist uitgedoste deelnemer/ster. Dit alles is mogelijk dankzij onder meer hoofdsponsor Klussenbedrijf Bert Pol en de vele andere sponsoren. Het evenement zal dus plaatsvinden op zondag 7 juli, deelnemers moeten minimaal 15 jaar oud zijn en deelname is uitsluitend voor eigen risico! De organisatie draagt geen enkele verantwoording voor eventueel geleden schade, maar het is inmiddels bevestigd dat het buikschuiven een veilige sport is. Het inschrijfgeld is weer laag gehouden, zoals alle jaren 3,-- p.p. Elke deelnemer/ster mag voor dit bedrag drie keer schuiven, de slechtste poging wordt bij iedere deelnemer van het totaal aantal meters afgetrokken. Hierna volgt de finale. Het definitieve aantal finalisten ligt van te voren niet vast, het hangt onder meer af van het aantal deelnemers en de resterende tijd. Het commentaar zal tijdens dit kampioenschap worden verzorgd door Maurice Padding, hij zal met zijn (komisch) commentaar en muzikale keuzes zorgen voor een feestelijke sfeer. Hij zal hierbij worden bijgestaan door de, in Hoogeveen en verre omstreken bekende Family Radio. De organisatie hoopt er wederom een ouderwets gezellige dag van te maken met hopelijk dit jaar zomerse weersomstandigheden. Inschrijven (heel graag minimaal een dag vooraf) kan via Jan Mulder, tel Mailen kan natuurlijk ook, Als u zich als team, vereniging of bedrijf inschrijft, graag de namen van de deelnemers en de naam van de vereniging, het team of bedrijf vermelden. Namens de organisatie, Dick Meppelink 12

19 Wooncenter goodwill f.c :52 Pagina 1 Bij WoonCenter Hoogeveen treft u in onze schitterende overzichtelijke winkel een groot assortiment meubelen en slaapkamers in het middensegment. Daarnaast presenteren wij als vanouds een zeer ruime keuze houten vloeren, van zwaar parket tot de meest mooie laminaatvloeren tegen de laagste prijzen en de beste service. Ook voor tapijt, gordijnen en binnenzonwering bent u bij ons op het juiste adres. Kortom...de beste aftrap voor de mooiste inrichting 3600m 2 De aftrap voor de mooiste inrichting van uw woning COMPLETE WONINGINRICHTING Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 9.00 uur tot uur vrijdag koopavond tot uur zaterdag uur tot uur WOONBOULEVARD GRIENDTSVEEN Groenewegenstraat 1-3, Hoogeveen telefoon: RUIME GRATIS PARKEERGELEGENHEID

20 ,,Ik zie dit als een mooie kans'' Een van de nieuwe spelers binnen de eerste selectie is Jeffrey Pot. We stellen hem aan u voor. Geboortedatum: 22 december 1988 Huidige woonplaats: Hoogeveen Clubs als speler: - BVO Emmen (van C's t/m het tweede), 2000 t/m De Weide, 2006 t/m HZVV, De Weide, 2009 t/m 2013 Studie: - Theoretische leerweg - Werktuigbouwkunde Werk: Werkzaam bij Fokker Hoogeveen. Ik werk aan het JSF-project als nonconformance reporter. Dit houdt in dat ik me bezig houd met procesverbetering van de JSF. Kun je in het kort wat over jezelf vertellen? Ik ben Jeffrey Pot en ik ben 24 jaar oud. Vanaf mijn vijfde zit ik op voetbal. Ik heb dit altijd met heel veel plezier en passie gedaan en dat doe ik nog steeds. Vanaf de C's mocht ik bij BVO Emmen voetballen en daar heb ik ontzettend veel geleerd. Daarna ben ik in Hoogeveen gaan voetballen. Verder werk ik bij Fokker en heb het daar heel goed naar mijn zin. Sinds ongeveer twee jaar woon ik samen met mijn vriendin, Janneke Winters, en hebben we het erg fijn samen. Wat heeft je doen besluiten om bij Hoogeveen te gaan voetballen? Zelf heb ik nooit interesse in andere clubs getoond, omdat ik het bij De Weide altijd goed naar mijn zin had. Wel hebben verschillende club mij in het verleden benaderd (Zuidwolde, Rhoda Raalte, MSC, LTC). Met De Weide speelde je de finale van het Protos/Weering toernooi. Hoe kijk je terug op die finaledag? Ik heb twee keer in de finale gestaan, één keer met De Weide en één keer met HZVV. Beide finales vond ik één woord: GEWELDIG. De Weide beschikt over een talentvolle en grote jeugdafdeling. Toch lukt het niet om met het eerste elftal het niveau van de tweede klasse te ontstijgen. Wat is daarvan volgens jou de belangrijkste oorzaak? Eerlijk gezegd heb ik geen idee wat de precieze oorzaak is. Het team beschikt over veel talent, waardoor het team de afgelopen jaren steeds beter is geworden. Ik weet zeker dat De Weide in de toekomst eerste klasse kan voetballen, omdat het team en de resultaten heel stabiel zijn. Op welke positie speel je het liefst en wat zijn jouw sterke en minder sterke punten? Het liefst speel ik op nummer 10, INTERVIEW Jeffrey Pot mid mid. Op deze plek kom ik het beste tot mijn recht, omdat ik heel technisch ben, mijn inzicht goed is en een snelle voetballer ben. Mijn minder sterke punt is dat ik een slechte verliezer ben. Wat is tot nu toe de beste trainer waarmee je gewerkt hebt en waarom? Arthur van der Veen. We kunnen goed met elkaar praten en we hebben dezelfde visie op het gebied van voetbal. Kort gezegd vind ik Arthur gewoon een topgozer. Wie was voor jou als kind je grote voorbeeld? Als kind heb ik eigenlijk nooit echt een voorbeeld gehad. Ik deed altijd lekker mijn eigen ding en keek niet echt naar anderen. Wat is je passie buiten het voetbal? Naast voetbal heb ik één grote passie; mijn vriendin. Wat is je persoonlijke doelstelling voor het komende seizoen? Mijn persoonlijke doelstelling is veel plezier in voetbal hebben en genieten van de mooie momenten die we samen mee gaan maken. Wat ik al een tijd graag wil, is hogerop voetballen. Op dit moment voetbal ik 2 e klasse en aangezien VV Hoogeveen hoofdklasse voetbalt, zag ik dit als een mooie kans. Ik zie dit als een uitdaging en ik heb er ontzettend veel zin in. Bij wie heb je informatie ingewonnen over de club en wat waren hierbij punten die de doorslag gaven? Ik woon zelf in Hoogeveen en kijk regelmatig voetbal bij VV Hoogeveen. Ik weet aardig wat over de club en wat de doorslag gaf, is het niveau waarop Hoogeveen voetbalt. Het lijkt me super om met VV Hoogeveen op dit niveau te voetballen, omdat ik VV Hoogeveen een mooi club vind. 13

BevoSignaal. BEVO 1 terug op haar stekkie»04. Altijd super gezellig»13. Multi Functionele Accommodatie»16. Op jeugdkamp met Karel Kleur»29

BevoSignaal. BEVO 1 terug op haar stekkie»04. Altijd super gezellig»13. Multi Functionele Accommodatie»16. Op jeugdkamp met Karel Kleur»29 Het clubblad van vv BEVO / Nummer 01 / September 2013 BevoSignaal BEVO 1 terug op haar stekkie»04 Altijd super gezellig»13 Multi Functionele Accommodatie»16 Op jeugdkamp met Karel Kleur»29 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Tekin geniet bij volksclub. > Meer op Pagina 15

Tekin geniet bij volksclub. > Meer op Pagina 15 Sander Krabbendam in Libanon Keeperstrainer succesvol in Midden-Oosten bij Salam Zgharta. > Meer op pagina 11 Tekin geniet bij volksclub SVDPW Middenvelder wil met Schiedammers de weg omhoog vervolgen.

Nadere informatie

Rabobank Rotterdam www.rabobank.nl

Rabobank Rotterdam www.rabobank.nl www.cafethehideaway.nl Zilvermos 20, 2914 XK Nieuwerkerk a/d IJssel Tel. 010-450 70 62, Fax 010-442 22 66. www.hagoortbetonboringen.nl tel. 482 74 01 / 482 74 28 tel. 0180-42 87 81 Rabobank Rotterdam www.rabobank.nl

Nadere informatie

presentatiegids 2012/2013

presentatiegids 2012/2013 presentatiegids 2012/2013 SCOREN DOE JE BIJ SNEL ERA MAKELAARS! Over het algemeen kennen de meeste verkopers van woningen min of meer dezelfde behoeften: - De maximale opbrengst voor de woning realiseren;

Nadere informatie

Voetbal van dichtbij!

Voetbal van dichtbij! Voetbal van dichtbij! www.sallandvoetbal.nl Marco Onderberg (SV Heeten) Niels Wellenberg Bert Spies (Hoonhorst) Luuk Nijman (Wijhe 92) Verder o.a. interviews met Jurgen Nijenhuis, Richard Huis in t Veld

Nadere informatie

Voorwoord. Uitgelichte artikelen. Colofon. Uitgelicht: Voetbal is. Andere artikelen: FC Eibergen I presentatiegids 3. Door Jan Willem Kluivers

Voorwoord. Uitgelichte artikelen. Colofon. Uitgelicht: Voetbal is. Andere artikelen: FC Eibergen I presentatiegids 3. Door Jan Willem Kluivers Voorwoord Uitgelichte artikelen Uitgelicht: Voetbal is Voetbal is oorlog van oud-trainer Rinus Michels is misschien wel de bekendste onzinnige voetbaluitspraak ooit. Voetbal is een spel waarbij 22 gekken

Nadere informatie

HARDENBERG. Peter Snijders, nieuwe ambassadeur van HHC. COURANT Seizoen 2011/2012

HARDENBERG. Peter Snijders, nieuwe ambassadeur van HHC. COURANT Seizoen 2011/2012 Omdat de hele vereniging een steentje bijdroeg is HHC klaar voor de toekomst. Najaarskampioenen! 4 10 HHC HARDENBERG COURANT Seizoen 2011/2012 Peter Snijders, nieuwe ambassadeur van HHC Bert Meulman, 10

Nadere informatie

Jaargang 8 Seizoen 2009/2010

Jaargang 8 Seizoen 2009/2010 Inhoudsopgave Redactioneel voorwoord 1 Van de voorzitter 3 In memoriam Willem Wargerink 4 Nieuwjaarsreceptie 2009 4 Nieuwe accommodatie in zicht 7 De BSC Unisson vacaturekrant 10 Communicatie: Website

Nadere informatie

Een heel gelukkig 2013!

Een heel gelukkig 2013! Verenigingsblad van Korfbalclub Antilopen januari 2013. jaargang 7. nr. 30 Een heel gelukkig 2013! Antilopenjeugd verrast Sinterklaas Maagdenburgstraat 20 a 7421 ZC DEVENTER Postbus 2038 7420 AA DEVENTER

Nadere informatie

LAATSTE NIEUWS OVER V.V. KATWIJK? KIJK OP VLOKPAGINA 681 EN WWW.VVKATWIJK.NL TOP 40 VAN ROB VAN WINSEN V.V. KATWIJK WINT VAN JONG AJAX: 2-1

LAATSTE NIEUWS OVER V.V. KATWIJK? KIJK OP VLOKPAGINA 681 EN WWW.VVKATWIJK.NL TOP 40 VAN ROB VAN WINSEN V.V. KATWIJK WINT VAN JONG AJAX: 2-1 Clubinformatie v.v. Katwijk Correspondentie-adres Postbus 335-2220 AH Katwijk Sportcomplex De Krom 071 4027085 Internet: www.vvkatwijk.nl E-mail bestuur: info@vvkatwijk.nl E-mail secretariaat: dekrom@vvkatwijk.nl

Nadere informatie

Uitgelicht. Van de Voorzitter. Van het bestuur. Medisch Centrum Volharding. Alte Hern nieuws. Bedankje namens Hans. Gezocht barmedewerkers

Uitgelicht. Van de Voorzitter. Van het bestuur. Medisch Centrum Volharding. Alte Hern nieuws. Bedankje namens Hans. Gezocht barmedewerkers Colofon: Redactieleden: Jan Greevink Andre v.d.linde Peter v.d.linde Marcel Manenschijn Marcel Pijffers Kars ter Avest De beschouwer debeschouwer@hotmail.com Henk Pennings Typiste: Herma Greevink Inhoud

Nadere informatie

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen!

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen! Jaargang 38, nummer 4, oktober 2004 Weer tijd gevonden om de Voltreffer in elkaar te zetten. Heel veel tijd was ditmaal hiervoor niet nodig omdat deze Voltreffer maar 18 bladzijdes dik is. Heb ik wat gemist?

Nadere informatie

Datanetwerken Retail Services & Support

Datanetwerken Retail Services & Support Presentatiegids 2013 2014 Datanetwerken Retail Services & Support Klokhoek 10 3833 GX Leusden T. 033 433 50 66 F. 033 433 50 78 www.networkteam.nl Colofon 12e jaargang, 2013/2014 Oplage: 500 Roda 46 Burgemeester

Nadere informatie

OOK RONDOM VOETBAL DOEN WIJ ZAKEN

OOK RONDOM VOETBAL DOEN WIJ ZAKEN gratis VoETbAlkrAnT februari 0 JaarGaNG 1 NuMMer nr pagina derbydag februari: Elinkwijk - Argon pagina 1 AugiEs Henk-Jan Veenendaal, gert Verhoef en ronald Hoop pagina rv-meester Henk Temming snoept weer

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 1 Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 2 Terrein: Sportlaan 12, 2982 SN Ridderkerk Postadres

Nadere informatie

2012 wordt een mooi jaar.

2012 wordt een mooi jaar. Inhoudsopgave Voorwoord redactie 1 Redactioneel voorwoord 3 Van de voorzitter 4 Foto impressie Realisatie sportpark 7 Persoonlijk, Arjan 9 Aandachtspunten 10 3e elftal 13 Persoonlijk, Edwin Kolkman 16

Nadere informatie

PROPROF INTERVIEW JAN VENNEGOOR OF HESSELINK. www.proprof.nl. 9 e jaargang nummer 30, december 2011

PROPROF INTERVIEW JAN VENNEGOOR OF HESSELINK. www.proprof.nl. 9 e jaargang nummer 30, december 2011 PROPROF 9 e jaargang nummer 30, december 2011 30 INTERVIEW JAN VENNEGOOR OF HESSELINK verslag van het seminar mag je club je zomaar schorsen? PROPROF MAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN PROPROF EN VERSCHIJNT CA.

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

Terugblik seizoen 2012-2013 Alpe d Huzes AcTies bsc 68 groot succes Vrijwilligers bsc 68 zijn Top

Terugblik seizoen 2012-2013 Alpe d Huzes AcTies bsc 68 groot succes Vrijwilligers bsc 68 zijn Top Terugblik seizoen 2012-2013 Alpe d Huzes AcTies bsc 68 groot succes Vrijwilligers bsc 68 zijn Top 8e jaargang oktober 2013 seizoen 2013/2014 45 jaar BSC 68 inhoud Als jij daar over na denkt dan vraag

Nadere informatie

Clubblad s.v. Grol. Clubblad s.v. Grol Jaargang 33-2013 www.svgrol.nl

Clubblad s.v. Grol. Clubblad s.v. Grol Jaargang 33-2013 www.svgrol.nl Clubblad s.v. Grol Clubblad s.v. Grol Jaargang 33-2013 www.svgrol.nl VOORWOORD 3 Geachte lezer,...weevers ontwerpt CLUBBLAD Jaargang 33-27 juni 2013 - nr.2 Als s.v. Grol hebben we wederom een bewogen kwartaal

Nadere informatie

VAN DE REDACTIE. Rest ons nog om jullie VEEL LEESPLEZIER te wensen!! Gretha, Henk, Niels. Contact april 13-2

VAN DE REDACTIE. Rest ons nog om jullie VEEL LEESPLEZIER te wensen!! Gretha, Henk, Niels. Contact april 13-2 VAN DE REDACTIE Dat hield de gemoederen wel bezig, die nieuwe omslag van Contact! Zowel binnen als buiten de redactie. Binnen de redactie vanwege het vergeten van de naam van een inzender in ons vorige

Nadere informatie

Groninger maakt balans op

Groninger maakt balans op HHC Now P5 Afscheid P7 Kampioenen P9 9e jaargang juni 2015 De HHC Courant is een uitgave van HHC Hardenberg in samenwerking met weekblad De Toren Groninger maakt balans op Door: Rutger Hesselink Aan het

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

Presentatiegids 2013/2014

Presentatiegids 2013/2014 11e jaargang, september 2013 Presentatiegids 2013/2014 Samen bouwen aan een sterke vereniging www.olympia28.nl Nieuwe brochure? Wij kunnen het voor u verzorgen. Platel grafimedia Ook het opmaken, ontwerpen

Nadere informatie

MAGAZINE. Jaar Beleving... Rabobank Hockey World Cup 2014. Philips Health Tech Root Cause Analysis. Emirates, beleving op grote hoogte. Nr.

MAGAZINE. Jaar Beleving... Rabobank Hockey World Cup 2014. Philips Health Tech Root Cause Analysis. Emirates, beleving op grote hoogte. Nr. Nr.7 MAGAZINE 14 Jaar Beleving... Rabobank Hockey World Cup 2014 Emirates, beleving op grote hoogte Philips Health Tech Root Cause Analysis FUTUREMAGAZINE NR7 2 Voorwoord Wij nemen inspirerende en toonaangevende

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

KWART EEUW SPORTING WEST DE FUSIE HET CLUBHUIS. Een groot jubileum feest JUBILEUMKRANT. AKC Westerkwartier, Landlust, TCNH en Hespa

KWART EEUW SPORTING WEST DE FUSIE HET CLUBHUIS. Een groot jubileum feest JUBILEUMKRANT. AKC Westerkwartier, Landlust, TCNH en Hespa SW. JUBILEUMKRANT DE FUSIE AKC Westerkwartier, Landlust, TCNH en Hespa HET CLUBHUIS Een unieke plek midden in het park KWART EEUW SPORTING WEST Een groot jubileum feest 2014.06_SW. jubileumkrant.indd 1

Nadere informatie

PRESENTATIEGIDS 2014-2015

PRESENTATIEGIDS 2014-2015 Plezier voor het hele gezin! PRESENTATIEGIDS 2014-2015 AL 90 JAAR EEN GEZONDE CLUB GO-AHEAD KAMPEN Al 90 jaar een gezonde club Presentatiegids Go-Ahead Kampen 2014-2015 2 Inhoudsopgave: Negentig jaar jong...2

Nadere informatie