TAB CM (10,1") INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TAB-1013 25 CM (10,1") INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0"

Transcriptie

1 TAB CM (10,1") INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, UM_TAB-1013_NL_V1.0

2 Inhoudsopgave Wat zit er in de doos?... 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 4 Het apparaat verkennen... 7 Aan de slag... 8 De tablet in- en uitschakelen... 8 Het scherm in- en uitschakelen (Standby)... 8 Het scherm ontgrendelen... 9 Over applicaties... 9 Voorgeïnstalleerde applicaties Applicaties installeren Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk Aansluiten op een computer Service en ondersteuning Specificaties Einde van levensduur

3 Beste klant, Bedankt voor de aanschaf van dit Lenco product. Kwaliteit en gebruikersvriendelijkheid zijn onze hoogste prioriteiten. We hebben dit product gemaakt met hoogwaardige materialen, onderdelen en zorg, zodat u ten volste van dit product kunt genieten. Opmerking: Deze handleiding is vóór de ontwikkeling van het product afgedrukt. Als een deel van de productspecificatie veranderd moet worden om de werking te verbeteren of functies toe te voegen, dan wordt er prioriteit gegeven aan de productspecificatie zelf. In zulke gevallen is het mogelijk de functionaliteit van het werkelijke product enigszins anders zijn dan beschreven in de handleiding. Daardoor kunnen het werkelijke product en de verpakking, alsmede de naam en illustratie, verschillen van de handleiding. De afbeeldingen die in deze handleiding worden getoond als voorbeeld kunnen verschillen van de werkelijke schermweergave. Lenco is niet aansprakelijk voor gevolgschade. Wat zit er in de doos? Onze fabriek controleert de inhoud van de doos met de grootst mogelijke zorg. Mocht er onverhoopt een accessoire ontbreken in de doos, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw dealer. Controleer of de volgende accessoires in de doos zitten: 1 x Hoofdapparaat 1 x Netadapter 1 x USB-kabel 1 x USB-host-kabel 1 x Oortelefoon 1x Snelgids 3

4 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES LEES ZORGVULDIG VOOR GEBRUIK. Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies staan in de handleiding die is bijgesloten bij dit product. Dit symbool geeft aan dat er gevaarlijke spanning aanwezig is in het apparaat dat risico van elektrische schok of persoonlijk letsel kan vormen. LET OP RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN LET OP: OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, VERWIJDER GEEN SCHROEVEN UIT DE BEHUIZING. ER ZITTEN GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE ONDERHOUDEN ONDERDELEN IN HET APPARAAT. LAAT ONDERHOUD OVER AAN GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL. Houd deze instructies in uw achterhoofd: Niet gebruiken in de buurt van water. Alleen schoonmaken met een licht vochtige doek. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Houd ten minste 5 cm (2 ) ruimte vrij rond het gehele apparaat als het op een plank wordt geplaatst. Installeer in overeenstemming met de handleiding. Bescherm het netsnoer, zorg ervoor dat er niet op gestapt wordt en dat het niet geplet wordt, vooral bij de stekker en het punt waar de kabel het apparaat verlaat. Plaats geen zware voorwerpen, die het netsnoer kunnen beschadigen, op het netsnoer Zorg ervoor dat het netsnoer niet binnen het bereik van kleine kinderen kan komen, zodat ze er niet aan kunnen trekken en verwondingen kunnen veroorzaken. Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of bij lange perioden van nietgebruik. Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels, fornuizen, kaarsen en andere producten die warmte genereren. Voorkom gebruik in de nabijheid van sterke magnetische velden. De normale werking van het product kan worden verstoord door elektrostatische ontlading. Als dit het geval is, reset het apparaat en start het opnieuw op volgens de instructies in de handleiding. Ga tijdens het overdragen van bestanden voorzichtig te werk en gebruik het apparaat in een statisch-vrije omgeving. WAARSCHUWING! STEEK NOOIT VOORWERPEN DOOR DE VENTILATIEOPENINGEN IN HET PRODUCT. ER STROMEN HOGE SPANNINGEN IN HET PRODUCT EN EEN VOORWERP IN HET PRODUCT STEKEN KAN LEIDEN TOT ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN/OF KORTSLUITING DOOR DEZELFDE REDEN, MORS GEEN WATER OF VLOEISTOFFEN OP HET PRODUCT. Gebruik het product NIET in natte of vochtige omgevingen, zoals badkamers, stomige keukens of in de buurt van zwembaden. 4

5 Gebruik het apparaat niet als er condens kan ontstaan. Dit product is geproduceerd volgens alle geldende veiligheidsnormen. De volgende veiligheidstips moeten de gebruikers beschermen tegen onzorgvuldig gebruik en de gevaren die verbonden zijn met een dergelijk gebruik. Hoewel het apparaat zorgvuldig vervaardigd is en uitvoerig is gecontroleerd alvorens het de fabriek verlaat, geldt net als bij alle elektrische apparaten dat het mogelijk is dat er probleem ontwikkelt. Als u rook, een te grote ophoping van warmte of andere onverwachte verschijnselen opmerkt, dan moet u direct de stekker uit het stopcontact halen. Zorg ervoor dat het apparaat voldoende wordt geventileerd! Het apparaat moet worden aangesloten op een voedingsbron die overeenkomt met de informatie op het de specificatielabel. Als u niet zeker bent van het type stroomvoorziening in uw huis, neem dan contact op met uw dealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf. Het stopcontact moet geïnstalleerd zijn in de buurt van het apparaat en eenvoudig bereikbaar zijn. Overbelast stopcontacten of verlengsnoeren niet, dit kan leiden tot brand of elektrische schokken. Dit is een klasse II apparaat. Het heeft geen geaarde aansluiting nodig. Zorg ervoor dat het apparaat voldoende wordt geventileerd! Uit de buurt van knaagdieren houden. Knaagdieren vinden het leuk om in snoeren te bijten. Trek altijd aan de stekker wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt. Trek niet aan het netsnoer, dit kan kortsluiting veroorzaken. Het scherm is gemaakt van plastic en kan breken als er schade wordt veroorzaakt. Wees voorzichtig met scherpe randen van de plastic splinters als het scherm is gebroken, voorkom letsel. Plaats het apparaat niet op oppervlakken die kunnen worden onderworpen aan trillingen of schokken. Haal tijdens onweer de stekker uit stopcontact en koppel de antenne los om het apparaat te beschermen. Let op: Raak de antenne (RF) connector niet aan. Haal de stekker voor veiligheidsredenen uit het stopcontact als het apparaat lang niet wordt gebruikt. Tik NIET op het scherm en schud het niet, dit kan de interne componenten beschadigen. Gebruik een zachte droge doek om deze tablet te reinigen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of vloeistoffen op basis van benzine. U kunt een vochtige doek met verdund afwasmiddel gebruiken voor hardnekkige vlekken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of het verlies van gegevens door storingen, verkeerd gebruik, wijzigingen aan het apparaat of het vervangen van de batterij. Als het apparaat voor een lange periode niet wordt gebruikt, laad de batterij dan ten minste één keer per maand op om levensduur van de batterij te behouden. Laad de batterij op als: a) Het icoontje van het batterijniveau er als volgt uitziet (een lege batterij) b) Het apparaat automatisch uitschakelt nadat het apparaat is ingeschakeld. Verbreek de verbinding niet als het apparaat wordt geformatteerd of tijdens het overdragen van bestanden. Anders kunnen gegevens worden beschadigd of verloren gaan. 5

6 Verklaring van conformiteit Producten met de CE-markering voldoen aan de EMC-richtlijn (2004/108/EC) en de Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EC) uitgegeven door de Commissie van de Europese Gemeenschap. BELANGRIJKE OPMERKINGEN: De USB-stick moet rechtstreeks in het apparaat worden gestoken. Gebruik geen USB-verlengkabel omdat dit storing en het mislukken van bestandsoverdracht kan veroorzaken. WAARSCHUWING: langdurige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot tijdelijke of permanente gehoorbeschadiging. Waar te installeren Plaats de tablet uit de buurt van direct zonlicht en sterke lampen. Er wordt zachte indirecte verlichting aangeraden voor comfortabel kijken. Gebruik gordijnen of rolluiken om te voorkomen dat direct zonlicht op het scherm valt. Als de tablet wordt weggelegd, plaats hem dan op een vlak en stabiel oppervlak. Dit zorgt ervoor dat de tablet niet kan vallen. Zorg ervoor dat de tablet op een plaats staat waar het niet kan worden geduwd of geraakt door andere voorwerpen, omdat druk het scherm kan breken of beschadigen, en zodat kleine voorwerpen niet in de ventilatie-openingen of andere openingen in de behuizing terecht kunnen komen. 6

7 Het apparaat verkennen 1. VOL-/VOL+ Druk op VOL- om het volume te verlagen. Druk op VOL+ om het volume te verhogen. 2. Power Druk om het apparaat in te schakelen of om het scherm in of uit te schakelen. Houd ingedrukt om het uitschakelmenu te openen. 3. Camera Gebruik de camera om foto s te nemen of video op te nemen. 4. Headphone Audio-uitgang voor hoofdtelefoon. 5. HDMI Aansluiten op TV of ander scherm. 6. MIC Gebruik interne MIC of stemopname. 7. Adapter In De tablet opladen en van stroom voorzien met behulp van de adapter. 8. USB OTG Sluit aan op een USB-apparaat of een computer om bestanden over te dragen (bijv. Muziek, video s, foto s, bestanden). 9. microsd Plaats hier een externe microsd-kaart. 10. Reset Voor het resetten van de tablet. 11. USB HOST Aansluiten op een USB-apparaat. 12. Back Druk om terug te keren naar het voorgaande scherm. Druk als het toetsenbord wordt getoond op deze toets om het toetsenbord te sluiten. 7

8 Aan de slag De tablet in- en uitschakelen De tablet inschakelen: Houd Power ingedrukt tot het LCD-scherm inschakelt. Wacht tot het beginscherm verschijnt; de tablet is nu klaar voor gebruik. De tablet uitschakelen: Houd Power ingedrukt tot het menu met apparaat-opties verschijnt. Druk op dit scherm op ok om de tablet uit te schakelen. Het scherm in- en uitschakelen (Standby) Als de tablet is ingeschakeld,, dan kunt u het scherm uitschakelen om accustroom te besparen. Druk één keer op Power om het scherm uit te schakelen. Druk nogmaals op Power om het scherm weer in te schakelen. Opmerking: Het scherm van de tablet kan worden ingeschakeld om automatisch uit te schakelen als de tablet niet wordt gebruikt (tussen 1 minuut en 30 minuten) om accustroom te besparen. Deze uitschakelfunctie van het scherm kunt u vinden in het Display-menu. 8

9 Het scherm ontgrendelen Als het scherm uitschakelt, dan moet u het scherm ontgrendelen als u het scherm weer inschakelt. Sleep het gesloten slotje over het scherm naar het open slotje om het scherm te ontgrendelen. Over applicaties Druk om een applicatie te openen op de applicatie op het beginscherm of in de Launcher. U kunt de Launcher openen met het icoontje aan de rechterbovenkant van het beginscherm. Schermafbeelding Launcher: De bovenstaande schermafbeelding is alleen voor illustratieve doeleinden. We behouden het recht om de definitieve applicatielijst op de tablet te veranderen en verbeteren. 9

10 Voorgeïnstalleerde applicaties Er zijn al een aantal applicaties op uw tablet geïnstalleerd, zodat u meteen aan de slag kunt. Deze applicaties zijn onder andere: 1. Surf op het web. 2. Voer simpele wiskundige berekeningen uit. 3. Neem foto s of video s met de camera op de voorkant. 4. Controleer uw Speel muziek af. 6. Open het instellingenmenu om de opties van de tablet in te stellen. Applicaties installeren U kunt met behulp van de Marketplace, de browser of andere applicaties op het apparaat ook aanvullende applicaties downloaden en installeren. U moet op de tablet instellen dat het installeren van applicaties die niet van de Marketplace komen is toegestaan. Het toestaan van applicaties uit onbekende bron kan worden ingesteld in het menu met applicatie-instellingen. Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk De notificatiebalk toont icoontjes die de Wi-Fi-status van uw tablet aangeven. Dit geeft aan dat er een open Wi-Fi netwerk binnen bereik is. Dit geeft aan dat er verbinding is gemaakt met een Wi-Fi netwerk (het aantal golfjes geeft de verbindingssterkte aan). [no icon] Er zijn geen Wi-Fi netwerken binnen bereik, of Wi-Fi is uitgeschakeld. 1. Schakel Wi-Fi in, als dit nog niet is gebeurd. Wi-Fi inschakelen: a. Ga naar het beginscherm. Druk op de Home-toets. b. Open het instellingenmenu: tik op het icoontje aan de rechterbovenkant van het scherm om de Launcher te openen en druk vervolgens op het icoontje Settings (Instellingen). c. Open het menu Wireless & networks: Schuif het icoontje naar de stand ON (AAN). 10

11 Als Wi-Fi is ingeschakeld, dan zal de tablet zoeken naar beschikbare Wi-Fi netwerken en deze tonen. Als er een netwerk wordt gevonden waarmee u eerder verbinding heeft gemaakt, dan zal de tablet verbinding maken met dit netwerk. Als u geen netwerken in de lijst ziet, dan kunt u de tablet dwingen om nogmaals te scannen. Druk om naar netwerken te zoeken op de Menu-toets en druk vervolgens op Scan. 2. Selecteer een beschikbaar Wi-Fi netwerk en maak verbinding: Druk in het bovenstaande menu met Wi-Fi-instellingen op een netwerk in de lijst. Als het netwerk een open netwerk is, dan zal de tablet u vragen om het maken van verbinding met het netwerk te bevestigen. Druk op ter bevestiging op Connect (Verbinden). Als het netwerk is beveiligd (aangegeven met een slotje), dan zal de tablet u vragen een wachtwoord of andere gegevens in te voeren. Tik op het wachtwoordvakje om het toetsenbord op het scherm te openen en gebruik dit toetsenbord om het wachtwoord in te voeren. Druk ter bevestiging op Connect. Als u succesvol verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi netwerk, dan zal de notificatiebalk aan de onderkant van het scherm een Wi-Fi-signaalindicator tonen. Om meer te leren over het toevoegen van een Wi-Fi netwerk dat niet binnen bereik is of een netwerk waarvan de router is ingesteld om de netwerknaam (SSID) niet uit te zenden; of om geavanceerde Wi-Fi opties in te stellen, kijk in de handleiding. 11

12 Aansluiten op een computer Sluit de tablet aan op een computer om bestanden te kopiëren. 1.Sluit uw tablet aan op een computer. Met de meegeleverde USB-kabel: Steek het kleine uiteinde van de kabel in de USB-connector van de tablet. Steek het grote uiteinde van de kabel in een beschikbare USB-poort op de computer. 2. Als uw tablet verbinding heeft gemaakt, schuif dan het USB-icoontje aan de rechteronderkant van het scherm omhoog en druk vervolgens op het icoontje USB connected. 3. Het opslaggeheugen koppelen Druk op de knop Turn on USB storage om het ingebouwde opslaggeheugen van de tablet te koppelen. Als de opslag is gekoppeld, dan kunt u bestanden van of naar uw tablet kopiëren. Als u hulp nodig heeft bij het instellen van de het weergeven op een TV, kijk dan in de documentatie van de TV. Als het geluid van de tablet niet door de TV wordt afgespeeld, dan is het mogelijk dat u de geluidsinstellingen voor HDMI moet aanpassen. 12

13 Service en ondersteuning Lenco heeft deze handleiding met de grootst mogelijke zorg geschreven. Als u na het lezen van de handleiding nog steeds problemen heeft bij het gebruik van dit product, dan kunt u contact met ons opnemen via of met de telefoon: Lenco helpdesk: Duitsland Nederland België Frankrijk (Lokale kosten) (Lokale kosten + 1ct P/min) (Lokale kosten) (Lokale kosten) De helpdesk is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9:00 tot 18:00. Als uw apparaat gerepareerd moet worden, dan zal onze helpdesk u naar uw lokale dealer doorverwijzen. Lenco biedt service en garantie in overeenstemming met het Europese recht. Dit betekent dat u in geval van reparatie(zowel tijdens als na de garantieperiode) contact op moet nemen met uw lokale dealer. Let op: Het is niet mogelijk om het apparaat rechtstreeks naar Lenco te sturen voor reparatie. Belangrijke opmerking: Als het apparaat wordt geopend door een niet-officieel service center, dan vervalt de garantie. Specificaties Processor BOXCHIP A10 1GHz(Cortex A8) RAM 1GB DDR3 Opslag 4~16GB(optioneel) ingebouwd flashgeheugen; microsdkaartsleuf (max.32gb ondersteund) Display 10.1 TFT LCD(1024x600), Capactief touchscreen Wi-Fi IEEE b/g/n Videouitgang Mini-HDMI,type C (1080p en 720p ondersteund) Audiouitgang 3.5mm hoofdtelefoon PC-interface USB 2.0 Ingebouwde microfoon Aanvullende Camera op voorkant (0.3MP) kenmerken 1x1W luidspreker Besturingssysteem Android 4.0 Stroom Afspeeltijd (uren) Oplaadbare Li-poly accu netadapter (DC 5V,2A) Ongeveer 13 uur muziek afspelen, ongeveer 3.5 uur video afspelen, ongeveer 4.5 uur surfen op het web 13

14 Einde van levensduur Dit symbool geeft aan dat het desbetreffende elektrische product of de batterij niet moet worden verwijderd als algemeen huishoudelijk afval in Europa. Zorg voor een juiste afvalverwerking door het product en de batterij in overeenstemming met alle van toepassing zijnde lokale wetten voor het verwijderen van elektrische apparatuur of batterijen te verwijderen. Als u dit doet, helpt u de natuurlijke hulpbronnen te behouden en de standaard van milieubescherming te verbeteren bij de behandeling en verwijdering van elektrisch afval (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur). Als u op het product een doorgekruiste afvalcontainer met wielen ziet, dan betekent dit dat het product onder EU-richtlijn 2002/96/EC valt. 14

TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2

TAB-925 9 (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies...3 Inschakelen en uitschakelen... 6 Het touchscreen gebruiken...

Nadere informatie

TAB-831 8 inch Mobiel internet apparaat met Android 4.0

TAB-831 8 inch Mobiel internet apparaat met Android 4.0 TAB-831 8 inch Mobiel internet apparaat met Android 4.0 Gebruikershandleiding Voor informatie en assistentie, www.lenco.eu Lenco_UM_TAB-831_NL V1.0 Inhoudsopgave Wat zit er in de doos?... 3 BELANGRIJKE

Nadere informatie

ATAB-710 7" (18 CM) TABLET MET ANDROID 4.2

ATAB-710 7 (18 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 ATAB-710 7" (18 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 Handleiding Voor informatie en ondersteuning www.axxion-electronics.com Geachte klant, Bedankt voor de aanschaf van dit Axxion-product. Kwaliteit en gebruikersvriendelijkheid

Nadere informatie

Voorpaneel Achterpaneel

Voorpaneel Achterpaneel LENCO PLAYLINK-6 INHOUDSOPGAVE HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE Veiligheidsinstructies Accessoires Beschrijving apparaat en bediening Voorpaneel Achterpaneel Aan de slag 2 2 3 3 4 5 Minimumeisen........ 5 Download

Nadere informatie

TAB-1014 25 CM (10,1") INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0

TAB-1014 25 CM (10,1) INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0 TAB-1014 25 CM (10,1") INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0 Gebruikershandleiding www.lenco.eu Inhoudsopgave Wat zit er in de doos?... 5 De tablet verkennen... 6 Het beginscherm verkennen... 7 Aan de slag gaan...

Nadere informatie

KIDZTAB-70 18 CM (7") TABLET MET ANDROID 4.2

KIDZTAB-70 18 CM (7) TABLET MET ANDROID 4.2 KIDZTAB-70 18 CM (7") TABLET MET ANDROID 4.2 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1 Inhoudsopgave Inschakelen en uitschakelen... 3 Het touchscreen gebruiken... 4 Interfaces... 4

Nadere informatie

Handleiding Tablet DIT7010

Handleiding Tablet DIT7010 Veiligheidsmaatregelen Stel het apparaat niet bloot aan zware schokken en laat het niet vallen. Gebruik het apparaat niet in een extreem hete, koude, stoffige of vochtige omgeving. Stel het niet bloot

Nadere informatie

XEMIO-858 MP4-SPELER MET TOUCHSCREEN. Handleiding Nederlands

XEMIO-858 MP4-SPELER MET TOUCHSCREEN. Handleiding Nederlands XEMIO-858 MP4-SPELER MET TOUCHSCREEN Handleiding Nederlands Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com Waarschuwingen: GEBRUIK ALTIJD DE STYLUS BIJ HET BEDIENEN VAN DIT APPARAAT Niet doen Plaats geen

Nadere informatie

KX-PRX110NL KX-PRX120NL

KX-PRX110NL KX-PRX120NL Gebruiksaanwijzing Premium Design Telefoon met Touchscreen Model KX-PRX110NL KX-PRX120NL Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van Panasonic. Lees dit document aandachtig door en bewaar het voor

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-D405n MFL68143341 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

Model: XEMIO-955 / 965 / 966. MP4-speler / Aanraakscherm. Gebruiksaanwijzing (Nederlands)

Model: XEMIO-955 / 965 / 966. MP4-speler / Aanraakscherm. Gebruiksaanwijzing (Nederlands) Model: XEMIO-955 / 965 / 966 MP4-speler / Aanraakscherm Gebruiksaanwijzing (Nederlands) Voor meer informatie en ondersteuning, www.lenco.com Waarschuwingen: GEBRUIK ALTIJD DE STYLUS BIJ HET BEDIENEN VAN

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade. Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken. Hoofdstuk 5. Problemen oplossen. Hoofdstuk 3. Werken met de computer

Inhoud. Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade. Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken. Hoofdstuk 5. Problemen oplossen. Hoofdstuk 3. Werken met de computer Handleiding Inhoud Hoofdstuk 1. Aan de slag 1 Hoofdstuk 1. Aan de slag 3 Voor u begint 6 Veiligheidsinstructies 23 Juiste houding tijdens computergebruik 26 Overzicht 32 De computer aan- en uitzetten Hoofdstuk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-V700 MFL68506209 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding LG-E975. www.lg.com MFL67781230 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding LG-E975. www.lg.com MFL67781230 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding LG-E975 MFL67781230 (1.0) www.lg.com Gebruikershandleiding Nederlands De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk af van wat u daadwerkelijk

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS E N G L I S H Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455 MFL67841644 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding

Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

C-707I GEBRUIKSAANWIJZING. Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie (2004/108/EC)

C-707I GEBRUIKSAANWIJZING. Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie (2004/108/EC) LIFESTYLE HI-FI COMPONENTENSYSTEEM C-707I GEBRUIKSAANWIJZING Dit model bestaat uit een hoofdapparaat (RD-C707) en een paar luidsprekers (LS- C707). Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn

Nadere informatie

Sensation MID725Q Handleiding

Sensation MID725Q Handleiding Sensation MID725Q Handleiding 1. Welkom Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze Sensation tablet. Deze tablet staat voor uitgebreid gebruiksgemak, of u hem nu gebruikt voor zakelijke doeleinden of voor

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om, op elk moment en op elke plek, te

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding Downloaded from www.vandenborre.be - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om,

Nadere informatie

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone English Inhoudsopgave Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1.0 Product Introductie... 3 1.1 Knoppen en aansluitingen...

Nadere informatie

HANDLEIDING DIT702101

HANDLEIDING DIT702101 HANDLEIDING DIT702101 *ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL) *VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL) *BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Acer Aspire P3 Gebruikershandleiding Model: P3 Eerste uitgave: 03/2013 2 - INHOUDSOPGAVE Beveiliging en gebruiksgemak 5 Om te beginnen 16 Uw gidsen... 16 Onderhoud

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome DS6600 NL Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 4 Veiligheid 4 Kennisgeving 5 2 Uw entertainmentsysteem met basisstation 7 Inleiding

Nadere informatie

Aspire Switch 10 Gebruikershandleiding

Aspire Switch 10 Gebruikershandleiding Aspire Switch 10 Gebruikershandleiding 2-2014. Alle rechten voorbehouden. Aspire Switch 10 Dekt: SW5-011 Deze uitgave: 05/2014 Geregistreerd modelnummer: P0JAC Meld u aan voor een Acer ID en schakel Acer

Nadere informatie

2014 VTech Printed in China 91-001661-018 NL

2014 VTech Printed in China 91-001661-018 NL Handleiding 2014 VTech Printed in China 91-001661-018 NL Beste ouders, Wij van VTech weten dat een kind tot grootse dingen in staat is. Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal

Nadere informatie

Gebruikershandleiding - 1

Gebruikershandleiding - 1 Gebruikershandleiding - 1 2-2013 Alle rechten voorbehouden. Iconia W4 Gebruikershandleiding Deze handleiding behandelt: Iconia W4-820 Deze uitgave: 12/2013 Meld u aan voor een Acer ID en schakel Acer externe

Nadere informatie

Draadloze APP Camera. Installatie- en bedieningshandleiding C935IP. Versie 1.0

Draadloze APP Camera. Installatie- en bedieningshandleiding C935IP. Versie 1.0 Draadloze APP Camera Installatie- en bedieningshandleiding C935IP Versie 1.0 LEEST U DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT. BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR LATERE NASLAG. Deze WAPP

Nadere informatie

Nederlandse Handleiding

Nederlandse Handleiding Nederlandse Handleiding OV-SteelCore8 (1). Introductie Deze handleiding bevat belangrijke veiligheids- en gebruikers informatie om mogelijke ongelukken te voorkomen. Lees eerst de handleiding grondig door

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Tablet PC + gratis cursus Timemanagement!

Alstublieft! Uw Tablet PC + gratis cursus Timemanagement! Alstublieft! Uw Tablet PC + gratis cursus Timemanagement! Geachte NHA cursist, Als dank voor uw inschrijving voor één van de thuisstudies van de NHA ontvangt u hierbij uw 7 inch Tablet PC met daarop de

Nadere informatie