TAB inch Mobiel internet apparaat met Android 4.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TAB-831 8 inch Mobiel internet apparaat met Android 4.0"

Transcriptie

1 TAB inch Mobiel internet apparaat met Android 4.0 Gebruikershandleiding Voor informatie en assistentie, Lenco_UM_TAB-831_NL V1.0

2 Inhoudsopgave Wat zit er in de doos?... 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN... 4 Het apparaat ontdekken... 7 Standaard gebruik... 8 Het apparaat aan en uit zetten... 8 De batterij opladen... 8 Navigatie... 8 Home page... 9 Standaard functies Instellingen USB aansluitingen Problemen Opsporen Service en assistentie Specificaties Persoonlijke opmerkingen Einde levensduur

3 Beste klant, We danken u dat voor dit product van Lenco heeft gekozen. Kwaliteit en bruikbaarheid hebben bij ons de voorrang. Om u van dit product te laten genieten, hebben we het vervaardigd met hoogwaardige kwaliteitseisen, materialen, componenten en zorg. Opmerking: Deze handleiding werd gedrukt voor de ontwikkeling van het product. We geven de voorrang aan de beschrijving van het product als een deel van de productbeschrijving wegens de verbetering van de opereerbaarheid of andere functies moet worden gewijzigd. In dergelijke gevallen is het mogelijk dat deze handleiding niet perfect bij de functies van dit product past. Het is daarom mogelijk dat het product, de verpakking en de naam en illustratie van de handleiding afwijken. Het scherm dat als een voorbeeld in deze handleiding wordt getoond, kan van de daadwerkelijke weergave op het display afwijken. Lenco is niet aansprakelijk voor gevolgschade. Wat zit er in de doos? In onze fabriek worden de dozen zorgvuldig ingepakt. Wend u onmiddellijk tot uw verkoper als desondanks een accessoires ontbreekt. Controleer de inbegrepen accessoires: 1 x Hoofdunit 1 x AC/DC adapter 1 x USB kabel 1x Snelhandleiding 3

4 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN AANDACHTIG VOOR HET GEBRUIK DOORLEZEN. Dit symbool geeft aan dat de gebruikershandleiding van dit apparaat belangrijke informatie bevat. Dit symbool geeft aan dat in dit apparaat gevaarlijke spanning aanwezig is en dat het gevaar voor elektrocutie of letsel bestaat. LET OP ELEKTROCUTIEGEVAAR NIET OPENEN LET OP: DRAAI DE SCHROEVEN VAN DE BEHUIZING NIET LOS OM ELEKTROCUTIE TE VERMIJDEN. HET APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER KAN REPAREREN. LAAT HET REPAREREN DOOR ERKEND PERSONEEL. Houd rekening met deze aanwijzingen: Gebruik het apparaat niet in de buurt van water. Reinig het apparaat uitsluitend met een licht vochtige doek. Sluit de ventilatieopeningen niet af. Houd een ruimte van 5 cm (2") rondom het apparaat vrij als u het op een schap plaatst. Installeer het apparaat volgens de aanwijzingen van de gebruikershandleiding. Bescherm de voedingskabel en met name de stekker en het punt waar de kabel uit het apparaat komt tegen overlopen of afknellen. Plaats geen zware voorwerpen op de voedingskabel om schade te vermijden. Houd de voedingskabel buiten het bereik van kinderen om letsel te vermijden. Haal de stekker uit het stopcontact bij onweer of als u het apparaat lange tijd niet zult gebruiken. Houd het apparaat buiten het bereik van warmtebronnen, zoals radiatoren, kachels, fornuizen, kaarsen en andere producten die warmte afgeven. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van sterk magnetische velden. Elektrostatische ontlading kan de normale functionering van het product beïnvloeden. In dergelijke gevallen, reset het apparaat en start het weer op volgens de aanwijzingen van de gebruikershandleiding. Hanteer het apparaat voorzichtig tijdens het verzenden van bestanden en verricht deze handeling in een niet-statische omgeving. WAARSCHUWING! STOP GEEN VOORWERPEN IN DE VENTILATIEOPENINGEN OF IN DE SLEUVEN. DOOR HOGE SPANNING IN HET PRODUCT EN DE AANGEBRACHTE VOORWERPEN KAN ELEKTROCUTIE EN/OF KORTSLUITING VAN DE INWENDIGE ONDERDELEN VEROORZAKEN. GIET OM DEZELFDE REDEN GEEN WATER OF VLOEISTOFFEN OVER HET PRODUCT. 4

5 Gebruik het apparaat NIET in een vochtige omgeving zoals badkamers, keukens vol damp of zwembaden. Gebruik het apparaat niet als vocht kan condenseren. Dit apparaat is vervaardigd volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. De volgende veiligheidstips moeten gebruikers beschermen tegen achteloos gebruik en het gevaar dat daardoor kan ontstaan. Ondanks dat dit apparaat zorgvuldig is vervaardigd en voor de verzending in de fabriek is gecontroleerd, is het mogelijk dat problemen ontstaan. Haal de stekker onmiddellijk uit het stopcontact als u rook ziet ontstaan, als u merkt dat het apparaat erg warm wordt of als u andere vreemde fenomenen vaststelt. Controleer altijd of het apparaat voldoende wordt geventileerd! Sluit dit apparaat aan op een voedingsbron met de eigenschappen die op het plaatje zijn aangegeven. Neem contact op met uw verkoper of plaatselijk nutsbedrijf als u twijfelt over de netspanning in uw woning. Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en moet goed bereikbaar zijn. Overbelast de AC stopcontacten of de verlengsnoeren niet. Door overbelasting kan brand of elektrocutie ontstaan. Dit is een klasse II apparaat. Het moet niet worden geaard. Houd het apparaat buiten het bereik van knaagdieren. Knaagdieren bijten graag in voedingskabels. Pak de stekker beet als u deze uit het stopcontact verwijdert. Trek nooit aan de voedingskabel. Hierdoor kan kortsluiting ontstaan. Het scherm is gemaakt van plastic en kan basten als het wordt beschadigd. Om letsel te vermijden, pas goed op scherpe plastic splinters als het scherm is gebarsten. Plaats het apparaat niet op oppervlakken die trillingen of schokken kunnen veroorzaken. Bescherm het apparaat tijdens onweer door de stekker van de AC voedingskabel uit het stopcontact te halen en de antenne te ontkoppelen. Let op: Raak de antennestekker (RF) niet aan. Haal wegens veiligheidsredenen de stekker van de AC voedingskabel uit het stopcontact als u het apparaat lange tijd niet zult gebruiken. Laat het product niet schudden of stuiteren om schade aan de inwendige circuits te vermijden. Zorg goed voor het apparaat Maak de tablet pc schoon met een zachte en droge doek. Maak GEEN gebruik van oplosmiddelen of vloeistoffen op petroleumbasis. Verwijder hardnekkige vlekken met een vochtige doek en een aangelengd neutraal reinigingsmiddel. We achten ons niet aansprakelijk voor schade of gegevensverlies door storingen, verkeerd gebruik, wijzigingen aan het apparaat of het vervangen van de batterij. Laad de batterij minstens eenmaal per maand op om de levensduur ervan te behouden als u het apparaat lange tijd niet zult gebruiken. Laad de batterij op als: a) Het batterijspanning symbool zich als volgt toont (Lege batterij) b) Het apparaat onmiddellijk na de inschakeling wordt uitgeschakeld. Onderbreek de verbinding niet als het apparaat wordt geformatteerd of als u bestanden verzendt. Als u dit wel doet kunnen gegevens verloren gaan of schade oplopen. 5

6 Conformiteitverklaring Producten met de CE-markering voldoen aan de EMC richtlijn (2004/108/EG) en de Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG) van de Europese Commissie. BELANGRIJKE OPMERKINGEN: Steek de USB geheugenstick direct in het apparaat. Maak geen gebruik van een USB verlengsnoer om interferentie en gebreken in de gegevens te vermijden. WAARSCHUWING: de langdurige blootstelling aan hard geluid kan tijdelijke of permanente gehoorschade veroorzaken. Waar installeren Plaats de tablet pc buiten het bereik van direct zonlicht en sterk licht. Voor comfortabel zicht raden we zacht en indirect licht aan. Vermijd dat direct zonlicht het scherm kan raken door gordijnen of blinden te gebruiken. Berg de tablet pc op op een stevig platform met een stevige en vlakke ondergrond. Op deze manier kan het apparaat niet vallen. Controleer of de tablet pc geplaatst is op een plek waar het niet door voorwerpen kan worden geraakt. Door druk kan het scherm barsten of beschadigd raken. Zorg ervoor dat kleine voorwerpen niet in de ventilatieopeningen of de sleuven in de behuizing kunnen komen. 6

7 Het apparaat ontdekken 1. Reset knop 2. Micro SD slot 3. HDMI Stopcontact 4. USB Stopcontact 5. Hoofdtelefoonstopcontact 6. DC Stopcontact 7. Drukknop aan/uit 8. Camera Voorkant 9. Camera Achterkant 10. Vol + drukknop 11. Vol - drukknop 12. Luidspreker 7

8 Standaard gebruik Het apparaat aan en uit zetten Druk op de drukknop aan/uit. Opmerking: Het slot symbool wordt op het display weergegeven als u het apparaat heeft ingeschakeld. Deblokkeer het scherm door met uw vinger op dit symbool te drukken. De batterij opladen Sluit de AC/DC adapter aan en laad de batterij op. Belangrijk: Laat de batterij minstens 4-5 uur lang opladen alvorens u het apparaat voor de eerste keer gebruikt. Navigatie Touchscreen navigatie Het touchscreen maakt snel en eenvoudig navigeren mogelijk. Kies de verschillende menu's of applicaties door uw vinger over het scherm te bewegen en navigeer door uw apparaat. 8

9 Home page Het hoofdscherm geeft u een overzicht van de inhoud van uw apparaat en geeft u toegang tot alle functies en applicaties. 1. Terug toets 2. Home page 3. Tabbed Internet browser 4. USB aansluiting 5. Tijd 6. Batterij 7. Functieblok 9

10 Standaard functies Muziek Open de muziekapplicatie door het symbool 'Muziek' aan te raken. Deze applicatie speelt MP3 geluidsbestanden af en slaat ze op. Video Raak Video aan. U ziet de videobestanden die in dit apparaat zijn opgeslagen. Speel de videobestanden af door ze aan te raken. Foto Raak Foto aan. U ziet de foto's die in dit apparaat zijn opgeslagen. Toon de foto's door ze aan te raken. Browser Open de 'web browser' applicatie door de 'Browser' icoon aan te raken en ga het internet op. (Controleer of de wifi is aangesloten alvorens u het internet op gaat) Camera Open de camera applicatie door het symbool 'Camera' aan te raken. U kunt een foto of een filmpje maken. Rekenmachine Open de rekenmachine applicatie door het symbool 'Rekenmachine' aan te raken. Met de rekenmachine kunt u geavanceerde berekeningen maken. Voer de cijfers in met het nummerpad. Kalender Open de kalender applicatie door het symbool 'Kalender' aan te raken. U kunt de kalender personaliseren en memoranda toevoegen. Klok Open de klokapplicatie door het symbool 'Klok' aan te raken. U kunt de klok personaliseren en verschillende wekkers programmeren. Download Open de download door het symbool 'Download' aan te raken. U ziet de bestanden die worden gedownload. Open de applicatie door het symbool ' ' aan te raken en ga direct naar uw persoonlijke software. Deze applicatie is compatibel met het merendeel aan software en wordt gebruikt voor het eenvoudig lezen, verzenden en ontvangen van s. Explorer Open de navigator van uw tablet door het Explorer symbool aan te raken. Deze applicatie biedt toegang tot de inhoud van uw Micro SD of van het inwendige geheugen van uw apparaat. 10

11 Zoeken Open de zoekapplicatie door het symbool 'Zoeken' aan te raken. Nu kunt u het web/apps/muziek zoeken. Instellingen Wifi Wifi opzoeken en het apparaat ermee verbinden. Gebruik gegevens De gegevens gebruikscyclus instellen. Geluid Het volume en de geluiden van het systeem instellen Display De helderheid, de achtergrond, de screensaver, enz. instellen Opslaan Weergave van de opslagruimte en de ruimte van de apps in het inwendige geheugen/ SD card/usb disk Batterij Weergave van de gebruik gegevens van de batterij Apps Weergave van alleapps die u heeft geïnstalleerd Accounts &Sync uw accounts synchroniseren. Locatie service Bepaal uw locatie met Intel. Bescherming De bescherming in van het scherm/de codering/password enz. instellen Taal & Invoer 11

12 De gewenste taal van het apparaat en de invoertaal instellen. Back-up & reset Back-up gegevens of herstel van de fabrieksinstellingen. Datum & Tijd De datum & tijd van het apparaat instellen. Toegankelijkheid Het font, auto-rotatie, enz. instellen Ontwikkelaar opties Weergave van de pointer locatie, scherm updates, gebruik CPU enz. Over de tablet Weergave van het nummer van het model, de versie enz. USB aansluitingen U kunt uw apparaat aansluiten op uw computer, het gebruiken als een verwijderbaar geheugen en er alle opgeslagen bestanden mee openen. Druk op 'USB opslaan activeren' en leg de verbinding met uw computer als u de bovenstaande afbeelding ziet. 12

13 Problemen Opsporen Probleem Het apparaat schakelt automatisch uit na een aantal seconden U hoort geen geluid Bij helder licht kunt u het scherm amper zien. Foutieve gegevens op het scherm of een programma functioneert niet goed Bestanden kunnen niet naar het apparaat worden gekopieerd Oplossing Controleer of de batterij is opgeslagen. Stel het geluidsniveau in Controleer of het geluidsbestand beschadigd is Stel in het systeemmenu de helderheid van het scherm in. Plaats het apparaat niet direct in het zonlicht. Reset en start het apparaat opnieuw op met behulp van een dun voorwerp, zoals bijvoorbeeld een paperclip Controleer of het apparaat correct op de computer is aangesloten. Controleer of het geheugen vol is. Controleer of de USB-kabel kapot is

14 Service en assistentie Lenco heeft deze gebruikershandleiding zorgvuldig opgesteld. Mocht u desondanks nadat u de handleiding heeft doorgelezen problemen hebben als u het apparaat gebruikt, wend u dan tot ons op of bel het nummer: Lenco helpdesk: Duitsland Nederland België Frankrijk (Lokale kosten) (Lokale kosten + 1ct P/min) (Lokale kosten) (Lokale kosten) De helpdesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 9:00 tot 18:00 uur. Onze helpdesk stuurt u naar onze plaatselijke verkoper door als uw apparaat gerepareerd moet worden. Lenco biedt in overeenstemming met de Europese wet service en garantie. Dit betekent dat u zich in het geval van reparatie (tijdens en buiten de garantieperiode moet wenden tot u plaatselijke verkoper. Let op: u kunt het apparaat niet direct voor reparatie naar Lenco opsturen. Belangrijke opmerking: De garantie vervalt als het apparaat wordt geopend door een niet-erkend assistentiecentrum. Specificaties 8 TFT Capacitief touch Afmeting LCD Display panel Resolutie 1024*768 Solution Rockchip 2918 BS Android 4.0 Systeemgeheugen 1GB,DDR3 Wifi b/g/n Camera Voorkant 0.3M,Achterkant 2M Ingebouwd Flitslicht 4GB/8GB/16GB Uitbreiding Capaciteit Ondersteunt Micro SDCard,geheugencapaciteit Stroomvoorziening Bedrijfstemperatuur -5 ~ 40 Afmetingen 209x 164 x 11 mm 128MB~16GB Ingebouwde 3800mAH Lithium oplaadbare batterij DC 14

15 Persoonlijke opmerkingen 15

16 Einde levensduur Dit symbool geeft aan dat dit elektrische product of de batterij in Europa niet bij het normale huisvuil mag worden gestopt. Voor een correcte verwerking van het product en de batterij, verwijder ze in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften met betrekking tot de verwijdering van elektrische apparatuur of batterijen. Op deze manier helpt u de natuurlijke bronnen bewaren en verbetert u de bescherming van het milieu door de verwerking en verwijdering van elektrisch afval (Richtlijn Afval van Elektrische en Elektronische Apparatuur). Het product is onderworpen aan de EU richtlijn 2002/96/EG als op het product het symbool van de doorgekruiste afvalbak is aangebracht. 16

TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2

TAB-925 9 (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies...3 Inschakelen en uitschakelen... 6 Het touchscreen gebruiken...

Nadere informatie

TAB-1014 25 CM (10,1") INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0

TAB-1014 25 CM (10,1) INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0 TAB-1014 25 CM (10,1") INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0 Gebruikershandleiding www.lenco.eu Inhoudsopgave Wat zit er in de doos?... 5 De tablet verkennen... 6 Het beginscherm verkennen... 7 Aan de slag gaan...

Nadere informatie

Voorpaneel Achterpaneel

Voorpaneel Achterpaneel LENCO PLAYLINK-6 INHOUDSOPGAVE HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE Veiligheidsinstructies Accessoires Beschrijving apparaat en bediening Voorpaneel Achterpaneel Aan de slag 2 2 3 3 4 5 Minimumeisen........ 5 Download

Nadere informatie

Nederlandse Handleiding

Nederlandse Handleiding Nederlandse Handleiding OV-SteelCore8 (1). Introductie Deze handleiding bevat belangrijke veiligheids- en gebruikers informatie om mogelijke ongelukken te voorkomen. Lees eerst de handleiding grondig door

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade. Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken. Hoofdstuk 5. Problemen oplossen. Hoofdstuk 3. Werken met de computer

Inhoud. Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade. Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken. Hoofdstuk 5. Problemen oplossen. Hoofdstuk 3. Werken met de computer Handleiding Inhoud Hoofdstuk 1. Aan de slag 1 Hoofdstuk 1. Aan de slag 3 Voor u begint 6 Veiligheidsinstructies 23 Juiste houding tijdens computergebruik 26 Overzicht 32 De computer aan- en uitzetten Hoofdstuk

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS E N G L I S H Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455 MFL67841644 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-D405n MFL68143341 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-V700 MFL68506209 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Model: XEMIO-955 / 965 / 966. MP4-speler / Aanraakscherm. Gebruiksaanwijzing (Nederlands)

Model: XEMIO-955 / 965 / 966. MP4-speler / Aanraakscherm. Gebruiksaanwijzing (Nederlands) Model: XEMIO-955 / 965 / 966 MP4-speler / Aanraakscherm Gebruiksaanwijzing (Nederlands) Voor meer informatie en ondersteuning, www.lenco.com Waarschuwingen: GEBRUIK ALTIJD DE STYLUS BIJ HET BEDIENEN VAN

Nadere informatie

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone English Inhoudsopgave Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1.0 Product Introductie... 3 1.1 Knoppen en aansluitingen...

Nadere informatie

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Projector CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Dank u voor het aankopen van deze projector. WAARSCHUWING Lees alle handleidingen voor dit product voordat u het gebruikt. Lees

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om, op elk moment en op elke plek, te

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding Downloaded from www.vandenborre.be - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om,

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C2-00

Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Uitgave 1.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Uw telefoon in het kort 5 Uw telefoon met dubbele SIM-kaart 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 6 Een SIM-kaart

Nadere informatie

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS Your music + our passion Inhoud Belangrijk! The Minx Xi is grotendeels een op software gebaseerd product; nieuwe functies en updates worden van

Nadere informatie

AV-61 e-reader. 6 inch e-ink Pearl Display Gebruiksaanwijzing. Pag. 1. AV-61 2014 V01 G$

AV-61 e-reader. 6 inch e-ink Pearl Display Gebruiksaanwijzing. Pag. 1. AV-61 2014 V01 G$ AV-61 e-reader 6 inch e-ink Pearl Display Gebruiksaanwijzing Pag. 1. AV-61 2014 V01 G$ INHOUD Product Specificaties 3 Belangrijke veiligheid voorschriften 4 Ingebruikname - Quick Start 6 Opladen / USB

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome DS6600 NL Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 4 Veiligheid 4 Kennisgeving 5 2 Uw entertainmentsysteem met basisstation 7 Inleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 2720 fold

Gebruikershandleiding Nokia 2720 fold Gebruikershandleiding Nokia 2720 fold 9216120 Uitgave 2.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Aan de slag 5 SIM-kaart en batterij plaatsen 5 De batterij opladen 5 Antenne 6 Hoofdtelefoon 6 Magneten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Packard Bell EasyNote TE - 1 INHOUDSOPGAVE De computer opstarten 4 Draadloze verbindingen... 4 Registratie... 5 Installatie van de software... 6 Herstel... 6 Problemen?... 7 Basisgebruik

Nadere informatie

TR9015. Android 4.0. Handleiding

TR9015. Android 4.0. Handleiding TR9015 Android 4.0 Handleiding INHOUD 1. Welkom 3 2. Belangrijke waarschuwingen 3 3. Toetsen en functies 4 4. Voor gebruik 5 4.1. Tablet aansluiten op een computer 5 4.2. Uw tablet aan- en uitzetten 5

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt. TG1611_1711NL(du-du).book Page 1 Wednesday, March 16, 2011 10:01 AM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1611NL KX-TG1612NL KX-TG1613NL KX-TG1614NL KX-TG1711NL Afgebeeld model is de

Nadere informatie

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing Draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 6 2. De telefoon leren kennen 7 2.1 De inhoud van de verpakking controleren 7 2.2 Werking van de telefoon 8 2.3 Verklaring van de onderdelen 9 2.4

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding DB22D-P De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.

Nadere informatie

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm De inhoud van het pakket controleren De volgende items worden meegeleverd met de R-05. Controleer dat de volgende items in het pakket zitten zodra u het pakket opent. Neem contact op met uw dealer als

Nadere informatie

Draadloze APP Camera. Installatie- en bedieningshandleiding C935IP. Versie 1.0

Draadloze APP Camera. Installatie- en bedieningshandleiding C935IP. Versie 1.0 Draadloze APP Camera Installatie- en bedieningshandleiding C935IP Versie 1.0 LEEST U DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT. BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR LATERE NASLAG. Deze WAPP

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Lees dit voordat u verder gaat DE BATTERIJ IS NOG NIET OPGELADEN WANNEER U DEZE UITPAKT. DE BATTERIJ TIJDENS HET OPLADEN NIET UIT DE OPLADER VERWIJDEREN. U KUNT GEEN AANSPRAAK

Nadere informatie

X-SMC22-S X-SMC11-S. Slim Microsysteem

X-SMC22-S X-SMC11-S. Slim Microsysteem X-SMC22-S X-SMC11-S Slim Microsysteem Ontdek nu de voordelen van online registratie! Registreer uw Pioneer product via http://www.pioneer.nl - http://www.pioneer.be (of http://www.pioneer.eu) Handleiding

Nadere informatie