COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMPTE RENDU ANALYTIQUE"

Transcriptie

1 CRABV 52 COM 518 CRABV 52 COM 518 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BEKNOPT VERSLAG COMPTE RENDU ANALYTIQUE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET woensdag mercredi namiddag après-midi

2 CRABV 52 COM /04/2009 i INHOUD Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden over "de verliezen die de pensioenspaarfondsen hebben geleden ten gevolge van de financiële en beurscrisis" (nr ) Sprekers: Jean-Jacques Flahaux, Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en van Institutionele Hervormingen Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister Institutionele Hervormingen over "het kredietbeleid van de Belgische banken" (nr ) Sprekers: Jean-Jacques Flahaux, Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en van Institutionele Hervormingen SOMMAIRE 1 Question de M. Jean-Jacques Flahaux à la ministre de l'intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes sur "les pertes occasionnées aux fonds d'épargne-pension par la crise financière et boursière" (n 11853) Orateurs: Jean-Jacques Flahaux, Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles 2 Question de M. Jean-Jacques Flahaux au vicepremier Réformes institutionnelles sur "la politique de crédit des banques belges" (n 12069) Orateurs: Jean-Jacques Flahaux, Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles 1 2 Samengevoegde vragen van 5 Questions jointes de 5 - de heer Robert Van de Velde aan de viceeersteminister Institutionele Hervormingen over "de administratieve boetes die werden opgelegd aan belastingplichtigen" (nr ) - de heer Hagen Goyvaerts aan de viceeersteminister Institutionele Hervormingen over "de onterechte boete van 50 euro wegens het niet betalen van de verkeersbelasting" (nr ) Sprekers: Robert Van de Velde, Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en van Institutionele Hervormingen Vraag van mevrouw Meyrem Almaci aan de viceeersteminister Institutionele Hervormingen over "de specifieke noden van slechtzienden bij het gebruik van de 'Tax-on-web' toepassing" (nr ) Sprekers: Meyrem Almaci, Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en van Institutionele Hervormingen Vraag van mevrouw Meyrem Almaci aan de viceeersteminister Institutionele Hervormingen over "de financiële derivaten" (nr ) Sprekers: Meyrem Almaci, Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en van Institutionele Hervormingen Vraag van mevrouw Meyrem Almaci aan de viceeersteminister Institutionele Hervormingen over "bonussen" (nr ) Sprekers: Meyrem Almaci, Didier Reynders, 5 - M. Robert Van de Velde au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "les amendes administratives infligées à contribuables" (n 12149) 5 - M. Hagen Goyvaerts au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "l'amende de cinquante euros infligée indûment pour non-paiement de la taxe de circulation" (n 12158) Orateurs: Robert Van de Velde, Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles 6 Question de Mme Meyrem Almaci au vice-premier Réformes institutionnelles sur "les besoins spécifiques des malvoyants dans le cadre de l'utilisation de l'application tax-on-web" (n 12168) Orateurs: Meyrem Almaci, Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles 7 Question de Mme Meyrem Almaci au vice-premier Réformes institutionnelles sur "les produits financiers dérivés" (n 12179) Orateurs: Meyrem Almaci, Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles 9 Question de Mme Meyrem Almaci au vice-premier Réformes institutionnelles sur "les bonus" (n 12185) Orateurs: Meyrem Almaci, Didier Reynders,

3 ii 01/04/2009 CRABV 52 COM 518 vice-eersteminister en minister van Financiën en van Institutionele Hervormingen Vraag van de heer Jenne De Potter aan de viceeersteminister Institutionele Hervormingen over "de verrekening van het overschot van de Vlaamse forfaitaire vermindering met de ingehouden bedrijfsvoorheffing op het loon van de maand maart of april" (nr ) Sprekers: Jenne De Potter, Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en van Institutionele Hervormingen vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles 10 Question de M. Jenne De Potter au vice-premier Réformes institutionnelles sur "l'imputation du solde de la réduction forfaitaire flamande sur le précompte professionnel afférent aux salaires des mois de mars ou avril" (n 12231) Orateurs: Jenne De Potter, Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles 10 Samengevoegde vragen van 11 Questions jointes de 11 - mevrouw Katrien Partyka aan de viceeersteminister Institutionele Hervormingen over "de Raad van toezicht van de Ombudsdienst verzekeringen" (nr ) - de heer Peter Logghe aan de viceeersteminister Institutionele Hervormingen over "de Raad van toezicht van de Ombudsdienst verzekeringen" (nr ) Sprekers: Peter Logghe, Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en van Institutionele Hervormingen Vraag van mevrouw Sofie Staelraeve aan de viceeersteminister Institutionele Hervormingen over "het fiscaal voordeel op de dienstencheques voor mensen met een laag inkomen" (nr ) Sprekers: Sofie Staelraeve, Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en van Institutionele Hervormingen 11 - Mme Katrien Partyka au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "le Conseil de surveillance du Service de l'ombudsman des Assurances" (n 12233) 11 - M. Peter Logghe au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "le Conseil de surveillance de l'ombudsman des Assurances" (n 12270) Orateurs: Peter Logghe, Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles 11 Question de Mme Sofie Staelraeve au vicepremier Réformes institutionnelles sur "l'avantage fiscal sur les titres-services pour les personnes à faible revenu" (n 12262) Orateurs: Sofie Staelraeve, Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles Samengevoegde vragen van 13 Questions jointes de 13 - de heer Robert Van de Velde aan de viceeersteminister Institutionele Hervormingen over "de invoering in België van een systeem van fiscale consolidatie" (nr ) - de heer Luk Van Biesen aan de viceeersteminister Institutionele Hervormingen over "de belastingneutrale fusie van vennootschappen" (nr ) Sprekers: Luk Van Biesen, Robert Van de Velde, Didier Reynders, vice-eersteminister van Institutionele Hervormingen 13 - M. Robert Van de Velde au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "l'instauration en Belgique d'un système de consolidation fiscale" (n 12272) 13 - M. Luk Van Biesen au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "la neutralité fiscale de la fusion de sociétés" (n 12355) Orateurs: Luk Van Biesen, Robert Van de Velde, Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles Samengevoegde vragen van 15 Questions jointes de 15 - de heer Hagen Goyvaerts aan de viceeersteminister 15 - M. Hagen Goyvaerts au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes 15

4 CRABV 52 COM /04/2009 iii Institutionele Hervormingen over "de problemen met Belcotax" (nr ) - de heer Jan Jambon aan de vice-eersteminister Institutionele Hervormingen over "de problemen met Belcotax" (nr ) Sprekers: Hagen Goyvaerts, Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en van Institutionele Hervormingen Vraag van de heer Peter Logghe aan de viceeersteminister Institutionele Hervormingen over "de verkoop van rommelkredieten door Amerika" (nr ) Sprekers: Peter Logghe, Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en van Institutionele Hervormingen Vraag van de heer Robert Van de Velde aan de vice-eersteminister Institutionele Hervormingen over "de wachtrekening(en) Douane en Accijnzen" (nr ) Sprekers: Robert Van de Velde, Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en van Institutionele Hervormingen Vraag van de heer Hendrik Bogaert aan de viceeersteminister Institutionele Hervormingen over "de inkohiering van de personenbelasting 2007 van belastingplichtigen" (nr ) Sprekers: Hendrik Bogaert, Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en van Institutionele Hervormingen Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de viceeersteminister Institutionele Hervormingen over "loterijspelen op internet" (nr ) Sprekers: Georges Gilkinet, Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en van Institutionele Hervormingen Vraag van de heer Guy Coëme aan de viceeersteminister Institutionele Hervormingen over "de campagne van de heer Noël Colpin, administrateur van de Administratie der Douane en Accijnzen, voor de betrekking van secretaris-generaal bij de Werelddouaneorganisatie (WDO)" (nr ) Sprekers: Guy Coëme, Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en van Institutionele Hervormingen Vraag van de heer Guy Coëme aan de viceeersteminister Institutionele Hervormingen over "het enig kantoor der douane en accijnzen" (nr ) Sprekers: Guy Coëme, Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en van Institutionele Hervormingen institutionnelles sur "les problèmes avec Belcotax" (n 12305) 15 - M. Jan Jambon au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "les problèmes avec Belcotax" (n 12306) Orateurs: Hagen Goyvaerts, Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles 16 Question de M. Peter Logghe au vice-premier Réformes institutionnelles sur "la vente de crédits douteux par les États-Unis" (n 12309) Orateurs: Peter Logghe, Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles 17 Question de M. Robert Van de Velde au vicepremier Réformes institutionnelles sur "le(s) compte(s) d'attente des Douanes et Accises" (n 12340) Orateurs: Robert Van de Velde, Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles 18 Question de M. Hendrik Bogaert au vice-premier Réformes institutionnelles sur "l'enrôlement de l'impôt des personnes physiques 2007 des assujettis" (n 12407) Orateurs: Hendrik Bogaert, Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles 19 Question de M. Georges Gilkinet au vice-premier Réformes institutionnelles sur "les jeux de loterie sur internet" (n 12360) Orateurs: Georges Gilkinet, Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles 20 Question de M. Guy Coëme au vice-premier Réformes institutionnelles sur "la campagne de M. Noël Colpin, administrateur de l'administration des douanes et accises, pour l'élection au poste de secrétaire général de l'organisation mondiale des douanes (OMD)" (n 12412) Orateurs: Guy Coëme, Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles 21 Question de M. Guy Coëme au vice-premier Réformes institutionnelles sur "le bureau unique des douanes et accises" (n 12413) Orateurs: Guy Coëme, Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

5 iv 01/04/2009 CRABV 52 COM 518 Vraag van de heer Guy Coëme aan de viceeersteminister Institutionele Hervormingen over "de vrijstelling van de gewestelijke steunmaatregelen" (nr ) Sprekers: Guy Coëme, Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en van Institutionele Hervormingen 22 Question de M. Guy Coëme au vice-premier Réformes institutionnelles sur "l'exonération des aides régionales" (n 12414) Orateurs: Guy Coëme, Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles 22 Samengevoegde vragen en interpellatie van 23 Questions et interpellation jointes de 23 - de heer Georges Gilkinet aan de viceeersteminister Institutionele Hervormingen over "de installatie van de diensten van de civiele bescherming in Gembloux" (nr ) - de heer Maxime Prévot aan de viceeersteminister Institutionele Hervormingen over "de infrastructuur van de civiele bescherming in de provincie Namen" (nr ) - de heer André Flahaut tot de vice-eersteminister Institutionele Hervormingen over "de daadwerkelijke oprichting in Gembloers van een eenheid van de civiele bescherming voor de provincies Namen en Waals-Brabant" (nr. 306) Sprekers: André Flahaut, Georges Gilkinet, Maxime Prévot, Didier Reynders, viceeersteminister van Institutionele Hervormingen 23 - M. Georges Gilkinet au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "l'installation des services de la protection civile à Gembloux" (n 12303) 23 - M. Maxime Prévot au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "les infrastructures de la protection civile en province de Namur" (n 12361) 23 - M. André Flahaut au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "la mise en œuvre effective de l'unité de la protection civile pour les provinces de Namur et de Brabant wallon à Gembloux" (n 306) Orateurs: André Flahaut, Georges Gilkinet, Maxime Prévot, Didier Reynders, vicepremier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles Motie 27 Motion 27 Vraag van de heer Roel Deseyn aan de viceeersteminister Institutionele Hervormingen over "de oprichting van een begeleidingscommissie voor de grensarbeidregeling tussen België en Frankrijk" (nr ) Sprekers: Roel Deseyn, Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en van Institutionele Hervormingen 28 Question de M. Roel Deseyn au vice-premier Réformes institutionnelles sur "la création d'une commission d'accompagnement sur le régime frontalier entre la Belgique et la France" (n 12395) Orateurs: Roel Deseyn, Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles 28 Samengevoegde vragen van 29 Questions jointes de 29 - de heer Dirk Van der Maelen aan de viceeersteminister Institutionele Hervormingen over "de afschaffing van het bankgeheim" (nr ) - de heer Dirk Van der Maelen aan de viceeersteminister Institutionele Hervormingen over "het bankgeheim" (nr ) Sprekers: Dirk Van der Maelen, Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en van Institutionele Hervormingen 29 - M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "la levée du secret bancaire" (n 12049) 29 - M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "le secret bancaire" (n 12050) Orateurs: Dirk Van der Maelen, Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles 29 29

6 CRABV 52 COM /04/2009 v Samengevoegde vragen van 31 Questions jointes de 31 - de heer Dirk Van der Maelen aan de viceeersteminister Institutionele Hervormingen over "de uitwisseling van fiscale gegevens" (nr ) - de heer Dirk Van der Maelen aan de viceeersteminister Institutionele Hervormingen over "de belastingverdragen" (nr ) - de heer Dirk Van der Maelen aan de viceeersteminister Institutionele Hervormingen over "een circulaire over de uitwisseling van fiscale gegevens" (nr ) Sprekers: Dirk Van der Maelen, Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en van Institutionele Hervormingen Vraag van de heer Dirk Van der Maelen aan de vice-eersteminister Institutionele Hervormingen over "de selectieprocedure voor de voorzitter van de FOD Financiën" (nr ) Sprekers: Dirk Van der Maelen, Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en van Institutionele Hervormingen Vraag van de heer Dirk Van der Maelen aan de vice-eersteminister Institutionele Hervormingen over "de contractuele personeelsleden bij Financiën" (nr ) Sprekers: Dirk Van der Maelen, Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en van Institutionele Hervormingen 31 - M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "l'échange de données fiscales" (n 12200) 31 - M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "les conventions fiscales" (n 12201) 31 - M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "une circulaire relative à l'échange de données fiscales" (n 12202) Orateurs: Dirk Van der Maelen, Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles 32 Question de M. Dirk Van der Maelen au vicepremier Réformes institutionnelles sur "la procédure de sélection pour la désignation du président du SPF Finances" (n 12284) Orateurs: Dirk Van der Maelen, Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles 33 Question de M. Dirk Van der Maelen au vicepremier Réformes institutionnelles sur "les agents contractuels des Finances" (n 12286) Orateurs: Dirk Van der Maelen, Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

7 CRABV 52 COM /04/ COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 01 APRIL 2009 Namiddag COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 01 AVRIL 2009 Après-midi De behandeling van de vragen vangt aan om uur. De vergadering wordt voorgezeten door de heer Luk Van Biesen. 01 Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden over "de verliezen die de pensioenspaarfondsen hebben geleden ten gevolge van de financiële en beurscrisis" (nr ) Jean-Jacques Flahaux (MR): Ik sluit me aan bij het streven van mevrouw Arena om de eerste pensioenpijler te herwaarderen en de tweede pijler te democratiseren. Teneinde de problemen op het stuk van de pensioenen het hoofd te bieden, heeft een groot aantal personen ervoor gekozen om te beleggen in pensioenspaarfondsen zodat ze over een appeltje voor de dorst beschikken wanneer ze met pensioen gaan. Dat systeem, dat werd aangemoedigd, oogstte heel wat succes. Doordat de derde pensioenpijler geen bescherming biedt tegen dalingen van de beurskoersen is het rendement van de betrokken fondsen ten gevolge van de financiële en beurscrisis op één jaar tijd fors gedaald. Er bestaan uiteraard pensioenspaarverzekeringen met een kapitaalbescherming of zelfs met een gewaarborgd rendement. Degenen die in dat kader niet voor risicobeleggingen hebben gekozen, hoeven zich geen zorgen te maken. Voor de anderen zullen de rendementen door het afvlakkingseffect op lange termijn nog positief uitvallen. Die broosheid van de derde pijler in vergelijking met de eerste op het stuk van de risico s leidt ertoe dat degenen die daarvoor gekozen hebben, worden benadeeld. We moeten dus rekening houden met de moeilijke situatie van die nieuwe gepensioneerden die de waarde van hun pensioenspaarfonds fors hebben zien dalen en we La discussion des questions est ouverte à 14 h 50 sous la présidence de M. Luk Van Biesen. 01 Question de M. Jean-Jacques Flahaux à la ministre de l'intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes sur "les pertes occasionnées aux fonds d'épargne-pension par la crise financière et boursière" (n 11853) Jean-Jacques Flahaux (MR) : Je partage le souci de Mme Arena de revaloriser le premier pilier des pensions et de démocratiser le deuxième pilier. Pour faire face au problème des pensions, les fonds d'épargne pension système ont été une réponse adoptée par nombre de nos concitoyens afin de se faire un petit pécule en vue de leur retraite. Ce système encouragé a eu un franc succès. La crise boursière et bancaire, du fait que le troisième pilier des pensions n'offre pas de protection contre les fluctuations de cours négatives, a provoqué en un an une chute des rendements de ces fonds. Bien sûr, il existe des assurances épargne-pension qui offrent une protection du capital ou même un rendement garanti. Ceux qui ont décidé de ne pas prendre de risques de placements sont tranquilles. Pour les autres, un effet de lissage sur le long terme permettra de retrouver des rendements encore en positif. Cette fragilité du troisième pilier face au premier en termes de risques fait que ceux qui y ont souscrit sont pénalisés. Il nous faut donc prendre en compte la situation difficile de ces nouveaux pensionnés aux fonds d'épargne pension fortement amputés et penser à préserver le complément de pension que certains citoyens belges se sont

8 2 01/04/2009 CRABV 52 COM 518 moeten nagaan hoe we die aanvullende pensioenbedragen die sommigen via het pensioensparen hebben opgebouwd, kunnen vrijwaren. Zou het niet mogelijk zijn de personen wier pensioenspaargeld in dergelijke fondsen werd belegd toe te staan om nog vijf jaar te wachten alvorens er uit te stappen, zodat het huidige verlies kan worden afgevlakt? Minister Didier Reynders (Frans): De huidige fiscale reglementering verbiedt niet participatierechten na de leeftijd van 60 in portefeuille te houden. Op die manier kan de belegger zijn investering realiseren op het ogenblik dat de beurs hersteld is. De fondsen voor pensioensparen bieden helemaal geen gewaarborgd rendement aan de spaarder, aangezien het rendement bepaald wordt door de evolutie van de effecten waar het beleggingsfonds in geïnvesteerd heeft, en dus gevoelig is voor de beursschommelingen. Hoe dichter het ogenblik nadert waarop de beleggers het voor hun pensioen samengestelde kapitaal nodig hebben, hoe meer het aangewezen is te beleggen in pensioenproducten van de derde pijler met een defensieve beleggingsstrategie. De financiële instellingen dragen een grote verantwoordelijkheid voor de informatie die ze hun klanten moeten geven om ze te begeleiden in de keuze van producten die de mogelijkheid bieden voor een "life cycle" strategie die beantwoordt aan hun specifieke situatie op het ogenblik dat ze de beslissing nemen. Ik doe een dringende oproep tot de sector van de pensioenfondsen om "life cycle"-producten te ontwikkelen zodat wordt tegemoet gekomen aan de onderliggende bezorgdheden van uw vraag. We moeten ook het belang onderstrepen van financiële scholing in dat domein Jean-Jacques Flahaux (MR): Velen waren zich niet bewust van de risico s. Er moet informatie worden gegeven, de mensen moeten de raad krijgen te beleggen in defensievere fondsen. 02 Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "het kredietbeleid van de Belgische banken" (nr ) assurés par le biais de l'épargne-pension. Ne serait-il pas possible d'autoriser les personnes détentrices de ces fonds d'épargne-pension à les conserver cinq ans de plus afin de leur permettre de lisser la perte actuelle? Didier Reynders, ministre (en français) : La réglementation fiscale actuelle n'interdit pas de garder en portefeuille les droits de participation après l'âge de 60 ans. Cela permet à l'investisseur de réaliser son investissement au moment où la bourse se sera redressée. Les fonds d'épargne-pension n'offrent aucun rendement garanti à l'épargnant étant donné que le rendement est déterminé par l'évolution des valeurs dans lesquelles le fonds de placement est investi et est donc sensible aux variations boursières. Plus la date à laquelle les investisseurs ont besoin du capital constitué pour leur pension se rapproche, plus il est indiqué d'investir dans des produits de pension du troisième pilier avec une stratégie d'investissement défensive. Les organismes financiers portent une grande responsabilité dans l'information à donner à leurs clients pour les guider dans le choix de produits permettant une stratégie "life cycle" correspondant à la situation qui est la leur au moment où ils prennent la décision. Je lance un appel pressant à l'industrie des fonds de pension pour qu'elle développe des produits "life cycle" afin de rencontrer les préoccupations à la base de la question que vous posez. Il faut aussi souligner l'intérêt d'une éducation financière dans ce domaine Jean-Jacques Flahaux (MR) : Beaucoup de personnes n'ont pas été conscientes des risques. L'information sur le conseil à donner d'orienter vers des fonds plus défensifs représente une préoccupation importante. 02 Question de M. Jean-Jacques Flahaux au vicepremier Réformes institutionnelles sur "la politique de crédit des banques belges" (n 12069) Jean-Jacques Flahaux (MR): Als gevolg van Jean-Jacques Flahaux (MR) : La crise

9 CRABV 52 COM /04/ de financiële crisis zijn de rentevoeten fors gedaald, en die tendens zal nog toenemen. Het is positief dat heel wat investeringen in bedrijven of gemeenschapsvoorzieningen daardoor gemakkelijker gefinancierd kunnen worden, wat dan weer voor nieuwe jobs zorgt. Hoewel het door die lagere rentevoeten aantrekkelijker wordt om kredieten op te nemen, lijken de banken, ondanks de staatswaarborgen, niet geneigd om soepeler kredieten toe te kennen. We hebben uiteraard begrip voor dat voorzichtig beleid, maar gaan de banken hierin niet te ver en zetten ze geen rem op het herstel van de economische activiteiten en de arbeidsmarkt? Kan u een balans maken van het kredietbeleid van de Belgische banken? Weigeren de banken krediet toe te kennen aan gezonde ondernemingen? Met welke maatregelen kan u hen ertoe aanzetten om meer soepelheid aan de dag te leggen? Ik zou het ook willen hebben over de marges die voor particulieren of overheidsklanten gelden. Die marges zijn pijlsnel de hoogte ingegaan. Zo zijn de marges voor het toekennen van kredieten aan de gemeenten, naargelang van de looptijd, van 39 naar 85 en zelfs 125, en van 45 vroeger tot maar liefst 180 basispunten gestegen. Hoe verantwoordt u die marges, die elke poging tot herstel in de kiem dreigen te smoren, net op het ogenblik dat het alle hens aan dek is? Minister Didier Reynders (Frans): De gouverneur van de Nationale Bank heeft een werkgroep opgericht die dat kredietbeleid op de voet volgt. Daar is gebleken dat de onrust naar aanleiding van de financiële crisis aanhoudt, niet alleen wegens de grote weerslag op de kredietbeschikbaarheid voor de privésector, maar ook door een eventuele kredietschaarste. Voor dat dalende ondernemingskrediet kan moeilijk worden uitgemaakt wat precies de effecten zijn van het aanbod van kapitaal en van de vraag naar kapitaal. Pas vanaf het eerste trimester van 2008 begonnen de banken de eerste tekenen van een dalende kredietvraag te bespeuren. Die daling zette zich door in het daaropvolgende trimester en tekende zich zeer duidelijk af aan het einde van het jaar. De voorwaarden voor de kredietverlening werden vanaf het derde trimester 2007 verscherpt. Er kunnen in hoofdzaak twee factoren aangewezen worden voor die verscherpte voorwaarden. Enerzijds, de dalende risicoperceptie van de banken, die medio 2007 inzette en sindsdien alleen maar verder daalde en, anderzijds, de duurdere financiering van het krediet en de liquiditeitsmoeilijkheden die sommige instellingen ondervonden naast balansproblemen. Een beleid dat ertoe strekt kredietschaarste te financière a pour conséquence une baisse notable des taux d intérêt et cette tendance s'accentuera encore. Nous nous réjouissons de ce financement facilité pour de nombreux investissements d entreprises ou collectivités, ce qui créera des emplois. Toutefois, ce coût plus attractif des crédits n'amène pas les banques, malgré les garanties de l'état, à une politique d acceptation plus souple. Bien sûr, nous comprenons la prudence, mais ne devient-elle pas excessive face aux objectifs de relance de l'activité et de l'emploi? Pouvez-vous nous dresser un bilan de la politique de crédit des banques belges? Les banques refusent-elles des crédits à des entreprises en bonne santé? Quelles mesures pouvez-vous prendre pour les inciter à assouplir leur position? Je voudrais aussi aborder la question des marges appliquées à l'égard des clients publics ou privés. Elles ont littéralement explosé. Ainsi, celles fixées pour la mise à disposition de crédits aux communes sont passées de 39 à 85, voire 125 points de base et même 180 contre 45 précédemment, selon les échéances. Comment justifier ces marges qui risquent de tuer toute initiative de relance à un moment où nous devons tous nous mobiliser? Didier Reynders, ministre (en français) : Le gouverneur de la Banque nationale a mis en place un groupe qui suit cette politique de crédit. Il en ressort que la crise financière continue de soulever l'inquiétude, non seulement par l'ampleur de ses répercussions sur la disponibilité du crédit pour le secteur privé, mais aussi par l'éventualité d'un scénario de pénurie de crédit. Mais dans cette baisse des crédits aux entreprises, il est difficile de distinguer les effets respectifs de l'offre et de la demande de fonds. Ce n'est qu'à partir du premier trimestre 2008 que les banques ont ressenti les premiers signes d'un ralentissement de la demande de crédit, qui s'est accentué au trimestre suivant, puis très nettement en fin d'année. Le durcissement des critères d'octroi du crédit s'est amorcé dès le troisième trimestre Deux facteurs sont principalement à l'origine de ce resserrement. Il s'agit d'une part, de la dégradation de la perception du risque par les banques, qui a débuté à la mi-2007 et n'a cessé de s'intensifier depuis, et d'autre part de la hausse de leur coût de financement et des problèmes de liquidité conjugués, pour certains établissements, à des problèmes de bilan. Une politique visant à éviter une pénurie de crédit doit dès lors agir sur

10 4 01/04/2009 CRABV 52 COM 518 voorkomen moet daarom inwerken op die twee factoren. Een werkgroep buigt zich over de voorwaarden voor het verlenen van ondernemingskrediet teneinde maatregelen te kunnen voorstellen. De kredietvraag moet echter reëel zijn. Verscheidene autoriteiten ondernamen actie om de financiële beperkingen van de banken op te heffen. Sinds 15 oktober 2008 is de Europese Centrale Bank voor haar wekelijkse herfinancieringsoperaties overgestapt op een aanbestedingssysteem met een vast tarief, waarbij ze op alle inschrijvingen inging om volledig te voldoen aan de vraag naar liquiditeiten van de banken. Die onbeperkte financiering zal zeker nog voortgezet worden tot begin Voor de financiering van de banken op langere termijn besliste het Eurosysteem de toekenning van liquiditeiten op langere termijn op te voeren, door de lijst van de als garantie aanvaarde activa uit te breiden, dit wil zeggen door de kwaliteit van de aanvaarde activa te verlagen. De overheid probeert het solvabiliteitsprobleem van de financiële instellingen op te lossen. Zo investeerden de federale en de regionale overheden 24 miljard euro in herkapitalisatieoperaties en werden er verschillende garantiemechanismen op poten gezet. Uit het door het Eurosysteem uitgevoerde onderzoek naar de spreiding van de leningen blijkt dat die maatregelen voor de banken opnieuw de weg naar de marktfinanciering openen, zodat men niet langer uitsluitend op het Eurosysteem aangewezen is. Ten tweede proberen we de risicoperceptie te verbeteren, die de banken in de huidige conjunctuur tot uiterste voorzichtigheid aanzet. Zo heeft de Belgische regering een aantal liquiditeitsverplichtingen willen verlichten door voor de bedrijfsvoorheffing tussen maart en augustus van dit jaar een betalingsuitstel toe te staan. Dankzij dat uitstel met drie maanden beschikken de bedrijven over tijdelijke liquiditeiten ten belope van 11 miljard euro. Op verschillende niveaus (Europees, federaal, gewestelijk) werden de financieringen en de garanties voor de kmo s opgetrokken. Op het federale niveau werd Initio opgericht voor kmo s die een krediet nodig hebben. Dankzij Initio kunnen ze zich rechtstreeks tot het Participatiefonds wenden en pas nadien tot de bank, met de borg van het fonds. Daarnaast zijn we ook van start gegaan met Casheo, een regeling voor de aanzuivering van uitstaande facturen bij de overheid. Om die twee operaties te financieren hebben we een ces deux facteurs. Un groupe de travail analyse les conditions d'octroi de crédit aux entreprises pour pouvoir proposer des mesures. Mais il faut que la demande de crédit soit réelle. Différentes autorités ont agi afin de résoudre les contraintes financières des banques. Depuis le 15 octobre 2008, la Banque centrale européenne est ainsi passée, pour ses opérations de refinancement hebdomadaire, à un système d'adjudication à taux fixe tout en servant l'intégralité des soumissions pour répondre totalement à la demande de liquidité des banques. Ce financement sans limite sera prolongé au moins jusqu'au début Pour le financement à plus long terme des banques, l'eurosystème a décidé d'accroître l octroi de liquidités de plus longue durée, en élargissant la liste des actifs admis en garantie, c'est-à-dire en dégradant la qualité des actifs acceptés. Les pouvoirs publics tentent de résoudre le problème de solvabilité des institutions financières. Ainsi, les autorités fédérales et régionales ont investi 24 milliards d'euros dans des recapitalisations et ont lancé différents mécanismes de garantie. L'enquête sur la distribution du crédit menée par l'eurosystème indique que ces mesures ouvrent à nouveau l accès des banques au financement par les marchés et plus seulement par l'eurosystème. En second lieu, nous essayons d'améliorer la perception des risques qui, dans cette conjoncture, rend les banques très prudentes. Ainsi, le gouvernement belge a voulu soulager certaines contraintes de liquidités en accordant un délai de paiement du précompte professionnel entre mars et août de cette année. Ces reports trimestriels apportent des liquidités temporaires de onze milliards d euros aux entreprises. À différents niveaux (européen, fédéral, régional), les financements et les garanties dont bénéficient les PME ont été étendus. Pour ce qui concerne le pouvoir fédéral, nous avons créé Initio pour les PME désireuses d obtenir un crédit, ce qui leur permet de s'adresser directement au Fonds de participation avant de se rendre auprès de leur banque avec l aval de celui-ci. Nous avons également mis en œuvre Casheo, qui permet aussi d'obtenir un financement sur base de factures impayées par les pouvoirs publics. Pour financer

11 CRABV 52 COM /04/ obligatielening van 300 miljoen euro uitgeschreven. In deze periode van grote onzekerheid ondervinden de banken moeilijkheden bij het inschatten van de solvabiliteit van hun klanten. Het is dus aangewezen ze snelle en betrouwbare statistieken, evenals volledige en toegankelijke gegevensbanken ter beschikking te stellen. Het is een van de taken van de werkgroep van de Nationale Bank. In weerwil van die inspanningen kan het zijn dat de banken en bedrijven die op zoek zijn naar fondsen, het toch niet eens kunnen worden. Om ze te helpen, heeft de regering een ombudsdienst opgericht om de partijen bij elkaar te brengen en oplossingen te vinden voor bepaalde dossiers. Ik sluit af met te zeggen dat sommigen de bedragen die de Staat geïnvesteerd heeft in de banken willen beperken om zo fondsen vrij te maken voor andere beleidslijnen en dat anderen dan weer het krediet zo open mogelijk wensen te maken. We zullen keuzes moeten maken. We houden het vermogen om voldoende krediet te kunnen verlenen nauwlettend in de gaten. Daarom hebben we in onze akkoorden met de financiële instellingen clausules vastgelegd die een kredietvolume waarborgen dat ten minste gelijk is aan dat van oktober vorig jaar. BNP Paribas heeft er zich op dezelfde wijze toe verbonden te waarborgen dat de opgehaalde spaargelden bij voorrang naar kredietverlening in België gaan. Ik zal de bedrijfsleiding van de banken waarin we participaties hebben uw opmerkingen over de lokale besturen meedelen Jean-Jacques Flahaux (MR): Ik denk dat de maatregelen die u al genomen heeft de werkgroep, de kredietbemiddelaar, de lening van het participatiefonds zullen bijdragen tot de oplossing. Ik dank u voor uw aandacht voor de situatie van de lokale overheden, die mede kunnen zorgen voor nieuwe impulsen en voor werkgelegenheid. 03 Samengevoegde vragen van - de heer Robert Van de Velde aan de viceeersteminister Institutionele Hervormingen over "de administratieve boetes die werden opgelegd aan belastingplichtigen" (nr ) - de heer Hagen Goyvaerts aan de vice- ces deux opérations, nous avons lancé un emprunt obligataire de 300 millions d'euros. Dans cette période de grande incertitude, les banques rencontrent des difficultés dans leur estimation de la solvabilité de leurs clients. Il convient dès lors de mettre à leur disposition des statistiques rapides et fiables ainsi que des banques de données complètes et accessibles. C'est une des tâches du groupe de travail de la Banque nationale. Malgré tous ces efforts, il se peut que des banques et des entreprises en quête de fonds ne puissent s'accorder. Pour les aider, le gouvernement a installé un médiateur du crédit pour mettre en présence les parties et rechercher une solution sur un dossier précis. Je conclurai en disant que, d'un côté, on souhaite limiter les montants que l'état investit dans les banques pour dégager des fonds pour d autres politiques et, d'un autre côté, on souhaite que le crédit soit le plus ouvert possible. Il faut arbitrer. Nous sommes très attentifs à la capacité d'octroyer un niveau de crédit suffisant. C'est pourquoi nous avons prévu dans nos accords avec les institutions financières des clauses garantissant un volume de crédit au moins égal au niveau d'octobre dernier. De la même manière, BNP Paribas s'est engagée à garantir que l épargne collectée soit affectée prioritairement au crédit en Belgique. Je transmettrai aux responsables des banques dans lesquelles nous avons des participations les remarques sur les pouvoirs locaux que vous avez formulées Jean-Jacques Flahaux (MR) : Je pense que les éléments que vous avez mis en œuvre comme le groupe de travail, le médiateur du crédit, le fonds de participation à l emprunt, contribueront à la solution. Je vous remercie de votre sensibilité à la situation des pouvoirs locaux qui peuvent participer à la redynamisation et à l emploi. 03 Questions jointes de - M. Robert Van de Velde au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "les amendes administratives infligées à contribuables" (n 12149) - M. Hagen Goyvaerts au vice-premier ministre et

12 6 01/04/2009 CRABV 52 COM 518 eersteminister Institutionele Hervormingen over "de onterechte boete van 50 euro wegens het niet betalen van de verkeersbelasting" (nr ) Robert Van de Velde (LDD): Enkele weken geleden ontvingen belastingplichtigen een eerste aanmaning om verkeersbelasting te betalen, die echter, in tegenstelling tot wat gangbaar is, direct verhoogd werd met een administratieve boete van 50 euro. Waarom is dat gebeurd? Wat wordt eraan gedaan? Minister Didier Reynders (Nederlands): Mijn administratie en De Post onderzoeken nog waar het fout is gelopen. Mijn administratie heeft meteen beslist de administratieve boetes kwijt te schelden. Begin volgende week zal elke betrokkene een brief krijgen waarin dat wordt gemeld en de FOD Financiën zich verontschuldigt. Enkel de verkeersbelasting moet worden betaald. Reeds betaalde boetes worden terugbetaald. Ik antwoord ook op de vraag van de heer Goyvaerts. Volgens de financieringswet kunnen de Gewesten zelf gewestelijke belastingen innen als zij dat wensen en dat notificeren aan de federale overheid. Tot zolang blijft de federale overheid dat kosteloos doen. Onlangs notificeerde het Waalse Gewest dat het op 1 januari 2010 de inning overneemt van de belasting op de spelen en weddenschappen, op automatische ontspanningstoestellen en op de opening van drankslijterijen. Het Vlaamse Gewest doet hetzelfde voor de belasting op de autovoertuigen, op de inverkeerstelling en het eurovignet Robert Van de Velde (LDD): Het grote probleem is dat de fout is ontstaan. Waar is de fout ontstaan? De geloofwaardigheid van onze fiscale administratie heeft daar geen baat bij. 04 Vraag van mevrouw Meyrem Almaci aan de vice-eersteminister Institutionele Hervormingen over "de specifieke noden van slechtzienden bij het gebruik van de 'Tax-on-web' toepassing" (nr ) ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "l'amende de cinquante euros infligée indûment pour nonpaiement de la taxe de circulation" (n 12158) Robert Van de Velde (LDD) : Il y a quelques semaines, contribuables ont reçu un premier rappel concernant le paiement de la taxe de circulation. Or contrairement à ce que prévoit ordinairement la procédure la taxe a été directement majorée d une amende administrative de 50 euros. Que s est-il passé et quelles mesures sont prises pour remédier à ce problème? Didier Reynders, ministre (en néerlandais) : Mon administration et La Poste mènent encore l enquête pour savoir où se situe l erreur. Mon administration a immédiatement décidé d annuler les amendes administratives. Début de la semaine prochaine, tous les contribuables recevront une lettre d excuses du SPF Finances dans laquelle il sera également stipulé que l amende est annulée. Seule la taxe de circulation proprement dite doit donc être payée. Les amendes déjà payées seront remboursées. Je réponds à présent à la question de M. Goyvaerts. La loi de financement permet aux Régions qui le désirent de lever elles-mêmes des taxes régionales à condition d'en informer l'état fédéral. Dans l'intervalle, le fédéral se charge gratuitement de la perception. La Région wallonne a notifié récemment au fédéral sa décision d'assurer elle-même, à partir du 1 er janvier 2010, le service de la taxe sur les jeux et paris, de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement et de la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées. La Région flamande a pris des dispositions semblables pour les taxes de circulation sur les véhicules automobiles et de mise en circulation et pour l'eurovignette Robert Van de Velde (LDD) : Il n'en demeure pas moins qu'une erreur a été commise et qu'il convient de se poser la question de son origine. Cet incident entame la crédibilité de notre administration fiscale. 04 Question de Mme Meyrem Almaci au vicepremier Réformes institutionnelles sur "les besoins spécifiques des malvoyants dans le cadre de l'utilisation de l'application tax-on-web"

13 CRABV 52 COM /04/ (n 12168) Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Werd er bij het ontwerpen van Tax-on-web rekening gehouden met de noden van slechtzienden? Bestaan er instrumenten als schermuitleesprogramma s, spraaksyntheseprogramma s of brailleleesregels die slechtzienden kunnen gebruiken bij het invullen van de elektronische belastingaangifte? Minister Didier Reynders (Nederlands): Er werd wat dit betreft inderdaad een en ander gerealiseerd. Op het scherm geven alternerende teksten bijkomende toelichtingen, alle pagina s van de aangifte zijn in html en er bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van een Tax-onweb-demo met beeld en geluid. De aangifte kan naar pdf-formaat worden omgezet en er kan via de tab-toetsen worden versprongen van veld naar veld. We hebben echter nog geen volwaardig weblabel betreffende de toegang voor slechtzienden. Er kan natuurlijk ook altijd een beroep worden gedaan op de ambtenaren van de controlekantoren die de aangifte via Tax-on-web doorsturen Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Blijkbaar bestaat wel de intentie om zo n label te behalen. 05 Vraag van mevrouw Meyrem Almaci aan de vice-eersteminister Institutionele Hervormingen over "de financiële derivaten" (nr ) Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Het Europees Parlement is van plan om nieuwe, strengere regels op te leggen voor het verhandelen van financiële derivaten, omdat de wildgroei ervan een exponentiële groei van de risico s op de financiële markten veroorzaakte. Het overweegt ook de oprichting van een centrale compensatiekamer voor het verhandelen van kredietderivaten om het zo risico te beperken. De sector bereikte immers geen akkoord over zelfregularisatie. Deze wijzigingen impliceren een wijziging van de CRDrichtlijn, de Capital Requirements Directive. Welk standpunt zal de minister innemen wanneer dit punt op de Europese Raad ter sprake komt? Minister Didier Reynders (Nederlands): In principe is de Belgische overheid voorstander van Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!) : Lors de la conception de Tax-on-Web, a-t-on tenu compte des besoins spécifiques des malvoyants? Existe-t-il des instruments tels que des logiciels de lecture de l écran, des logiciels de synthèse vocale ou des règles de lecture en braille que les malvoyants peuvent utiliser pour remplir leur déclaration d impôts électronique? Didier Reynders, ministre (en néerlandais) : Certaines mesures ont en effet été prises dans ce domaine. Des explications supplémentaires sont fournies au moyen de textes apparaissant sur l écran, toutes les pages de la déclaration sont en htlm et on peut utiliser une démo Tax-on-web avec image et son. La déclaration peut être convertie en format pdf et la touche tab permet de passer d un champ à l autre. Nous ne disposons cependant pas encore d un véritable «label web» en ce qui concerne l accessibilité du site pour les malvoyants. Ceux-ci peuvent bien entendu toujours faire appel aux fonctionnaires des bureaux de contrôle qui transmettent la déclaration via Tax-on-Web Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!) : Vous avez cependant l intention d obtenir ce label. 05 Question de Mme Meyrem Almaci au vicepremier Réformes institutionnelles sur "les produits financiers dérivés" (n 12179) Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!) : Le Parlement européen prévoit de soumettre les opérations sur instruments financiers dérivés à de nouvelles règles plus strictes, parce que leur prolifération a engendré une croissance exponentielle des risques sur les marchés financiers. Le Parlement envisage également de créer une chambre de compensation centrale pour la négociation de dérivés de crédits afin de limiter les risques. Le secteur n a en effet pu atteindre un accord en matière d autorégulation. Ces changements impliquent une modification de la directive CRD ou «Capital Requirements Directive». Quelle position le ministre adoptera-t-il lors de l examen de ce point au sein du Conseil européen? Didier Reynders, ministre (en néerlandais) : En principe, les autorités belges sont favorables à la

14 8 01/04/2009 CRABV 52 COM 518 de oprichting van een of meer centrale tegenpartijen of clearinginstellingen. Dit zou er immers voor moeten zorgen dat het tegenpartijrisico wordt beperkt en de transacties transparanter worden. Het is de bedoeling om het Committee of European Securities Regulators (CESR) een haalbaarheidstudie te laten uitvoeren over de oprichting van gegevensbanken, vergelijkbaar met deze die in de VS werden ontwikkeld door de Depositary Trust and Clearing Corporation. Ongetwijfeld zal dit tot een verbetering van de toestand leiden, maar het is geen mirakeloplossing. Er moet immers ook rekening worden gehouden met het intrinsieke systematische concentratierisico van dit soort producten en de vraag naar geïndividualiseerde producten die kunnen inspelen op specifieke behoeften zoals dekking. Aanvankelijk werd de wijziging van de bankrichtlijnen overwogen, maar momenteel lijkt de Commissie de voorkeur te geven aan een sectoraal initiatief. De European Banking Federation en de International Swaps and Derivatives Association hebben zich er op 19 februari 2009 toe verbonden om in Europa te opteren voor Europese oplossingen met betrekking tot de clearing van credit default swaps (CDS). Bovendien werd een werkgroep opgericht bestaande uit de sectorale verenigingen, de belangrijkste marktdeelnemers, de regelgevers en de Commissie om een passende structuur te bieden voor de dialoog tussen de betrokken partijen en om een snel, efficiënt antwoord van de sector te bevorderen. Deze initiatieven sluiten echter niet uit dat de Commissie later wetgevend optreedt. Er werd overigens een wijziging ingevoerd in de CRD die bepaalt dat de Commissie een rapport moet opstellen voor het Europees Parlement waarin de genomen initiatieven worden geëvalueerd. De Belgische overheid werkt in dezelfde richting als de Commissie en kan zich aansluiten bij de keuze die de Commissie heeft gemaakt, op voorwaarde dat de beoogde doelstellingen op korte termijn worden bereikt Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): In april zou het Europees Parlement hierover beslissen. Ik ben benieuwd naar het resultaat en hoop dat er niet wordt getalmd tot de sector zelf een uitweg vindt. Het gaat immers over hoogrisicovolle ondernemingen die onze hele maatschappij in gevaar brachten. Ik hoop dat zowel de regering, de Europese Commissie als het Europees Parlement création d une ou plusieurs contreparties centrales ou chambres de compensation, qui devrait permettre de limiter le risque de contrepartie et d accroître la transparence des transactions. L objectif consiste à charger le Committee of European Securities Regulators (CESR) d étudier la faisabilité de la création de bases de données comparables à celles développées aux États-Unis par la Depositary Trust and Clearing Corporation. S il doit sans nul doute en résulter une amélioration de la situation, il ne s agit toutefois pas d une solution miracle. En effet, il convient également de tenir compte du risque de concentration systématique intrinsèque de ce type de produits et de la demande de produits individualisés susceptibles de répondre à des besoins spécifiques, comme la couverture. Initialement, une modification des directives bancaires avait été envisagée, mais actuellement, la Commission semble privilégier une initiative sectorielle. L European Banking Federation et l International Swaps and Derivatives Association se sont engagées le 19 février 2009 à opter en Europe pour des solutions européennes en ce qui concerne la compensation de «credit default swaps» (CDS). Un groupe de travail a en outre été créé, composé des associations sectorielles, des principaux participants du marché, des régulateurs et de la Commission afin de disposer d une structure adéquate en vue du dialogue entre les parties concernées et afin de promouvoir une réponse rapide et efficace du secteur. Ces initiatives n excluent pas une initiative législative ultérieure de la commission. Une modification introduite dans la directive CRD stipule d ailleurs que la Commission doit élaborer à l intention du Parlement européen un rapport évaluant les initiatives prises. Les autorités belges travaillent dans la même direction que la Commission et peuvent se rallier au choix fait par la Commission, à condition que les objectifs visés soient atteints à court terme Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!) : Le Parlement européen doit prendre une décision à ce sujet dans le courant du mois d avril. Je suis curieuse de connaître le résultat et j espère que l on n attendra pas que le secteur trouve lui-même une solution. Il s agit en effet d entreprises à hauts risques ayant mis en danger l ensemble de la société. J espère que le gouvernement, la

15 CRABV 52 COM /04/ het risico zullen beperken. 06 Vraag van mevrouw Meyrem Almaci aan de vice-eersteminister Institutionele Hervormingen over "bonussen" (nr ) Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Volgens een artikel in De Tijd ligt de Wetstraat nauwelijks wakker van de topbonussen voor CEO s die hun banken en bedrijven in erbarmelijke omstandigheden hebben achtergelaten. In Nederland en in de VS zijn initiatieven genomen om een einde te maken aan die praktijken. Is de minister van plan gelijkaardige initiatieven te nemen? Staat dit punt op een Ministerraad geagendeerd? Zijn er voorwaarden opgelegd aan bedrijven die overheidssteun kregen? Zijn er voorwaarden over ontslagpremies opgelegd aan een van die bedrijven betreffende startpremies en kredietverlening? Minister Didier Reynders (Nederlands): In het dossier KBC werden voorwaarden opgelegd, meer bepaald geen bonussen in 2008, ontslagvergoedingen beperkt tot een jaar, een regeringsvertegenwoordiger in het vergoedingscomité. Dexia kreeg dezelfde voorwaarden opgelegd in het kader van de staatswaarborg voor de leningen door de bank. In Ethias, Fortis en de Gemeentelijke Holding hebben de publieke overheden voor het ogenblik een meerderheidsbelang. Ze kunnen via een aangepaste besluitvormingsinstantie voorwaarden opleggen. Fortis heeft de bonussen in 2008 afgeschaft Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): De heer Votron is in erbarmelijke omstandigheden vertrokken en kreeg toch een immoreel hoog bedrag uitgekeerd. Het wetsvoorstel over de beperking tot een jaar is bij de Raad van State blijven hangen. Het voorstel is nodig om het bonussensysteem dringend te veranderen, zodat excessen niet meer kunnen. Ik ben al blij dat KBC en Dexia in 2008 een aantal beperkingen kregen opgelegd. Ik hoop dat men die lijn, los van de crisis, zal aanhouden. Commission européenne et le Parlement européen limiteront le risque. 06 Question de Mme Meyrem Almaci au vicepremier Réformes institutionnelles sur "les bonus" (n 12185) Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!) : À en croire un article paru dans le quotidien De Tijd, les responsables de la rue de la Loi ne s'intéressent guère aux plantureux bonus versés aux CEO qui ont laissé leurs banques et autres entreprises dans des situations déplorables. Aux Pays-Bas et aux États-Unis, des initiatives ont déjà été prises en vue de mettre fin à ces pratiques. Le ministre a-t-il l'intention de prendre des initiatives semblables? Ce point figure-t-il à l'ordre du jour d'une prochaine réunion du Conseil des ministres? A-t-on imposé des conditions aux entreprises qui ont bénéficié d'aides de l'état? A-t-on, pour une de ces entreprises, subordonné le versement de primes de départ à des conditions en matière de primes de démarrage et d'octroi de crédits? Didier Reynders, ministre (en néerlandais) : Les conditions imposées dans le cadre du dossier KBC consistent en une interdiction d'octroyer des bonus en 2008, une limitation à un an des indemnités de licenciement et la présence d'un représentant du gouvernement au sein du comité de rémunération. Dexia s'est vu imposer les mêmes conditions dans le cadre de la garantie d'état pour les prêts de la banque. Par ailleurs, les pouvoirs publics disposent actuellement d'une participation minoritaire dans Ethias, Fortis et le Holding Communal et peuvent imposer leurs conditions par le biais d'un organe de décision approprié. De son côté, Fortis a supprimé les bonus en Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!) : Alors qu il est parti dans des circonstances lamentables, M. Votron a quand même empoché un montant immoral. La proposition de loi relative à la limitation à un an est bloquée au Conseil d Etat. Cette proposition est indispensable pour modifier rapidement le système de bonus, afin d éviter de tels excès. Je me réjouis déjà que la KBC et Dexia en 2008 se soient vus imposer un certain nombre de restrictions. J espère que l on s en tiendra à cette

16 10 01/04/2009 CRABV 52 COM 518 ligne, indépendamment de la crise. 07 Vraag van de heer Jenne De Potter aan de vice-eersteminister Institutionele Hervormingen over "de verrekening van het overschot van de Vlaamse forfaitaire vermindering met de ingehouden bedrijfsvoorheffing op het loon van de maand maart of april" (nr ) Jenne De Potter (CD&V): De Vlaamse forfaitaire vermindering wordt verrekend met de bedrijfsvoorheffing van februari. Als het bedrag van de bedrijfsvoorheffing te klein is, mag het resterende bedrag verrekend worden met de bedrijfsvoorheffing van maart of april. Blijkbaar zorgt dat voor problemen. Sociale secretariaten hebben al te kennen gegeven dat ze niet van plan zijn het voorschot te verrekenen met de bedrijfsvoorheffing op het loon van maart of april. Wat is de draagwijdte van het feit dat in geval van onvoldoende bedrijfsvoorheffing het resterende bedrag mag worden verrekend met de bedrijfsvoorheffing van maart of april? Is dit verplicht of facultatief? Wie beslist hierover: de werknemer, de werkgever of het sociaal secretariaat? Waarom werd in het KB deze beleidskeuze gemaakt? Hoe kunnen werknemers met een laag inkomen zo spoedig mogelijk hun aandeel van de Vlaamse forfaitaire vermindering ontvangen? Zou dit probleem niet zijn voorkomen door de jobkorting niet in één keer, maar maandelijks door te rekenen? Minister Didier Reynders (Nederlands): Op verzoek van de Vlaamse regering heeft de federale regering zich akkoord verklaard met een eenmalige verrekening met de bedrijfsvoorheffing voor het jaar De verrekening in de maand februari is verplicht. Omdat veel werknemers onvoldoende bedrijfsvoorheffing betalen om het volledige bedrag van de korting in februari te krijgen, heeft de Vlaamse regering gevraagd dat het saldo kan worden overgedragen naar maart of april. Die overdracht is niet verplicht. De keuze wordt gemaakt door de persoon die de bedrijfsvoorheffing verschuldigd is. Aan iemand die geen recht had op de Vlaamse korting in februari, kan de korting ook niet worden toegekend in maart of april. Werknemers waarvan de bedrijfsvoorheffing onvoldoende is, zullen het niet verkregen deel bij de eindafrekening krijgen. 07 Question de M. Jenne De Potter au vicepremier Réformes institutionnelles sur "l'imputation du solde de la réduction forfaitaire flamande sur le précompte professionnel afférent aux salaires des mois de mars ou avril" (n 12231) Jenne De Potter (CD&V) : La réduction forfaitaire flamande est calculée sur le précompte professionnel de février. Si ce précompte est insuffisant, le reste peut être déduit du précompte professionnel de mars ou d avril. Cela pose apparemment des problèmes. Les secrétariats sociaux ont déjà fait savoir qu ils n avaient pas l intention d appliquer la déduction au précompte professionnel de mars ou d avril. Quel est l impact de la possibilité offerte, en cas de précompte professionnel insuffisant, de calculer la réduction restante sur le salaire de mars ou d avril? Est-ce obligatoire ou facultatif? Qui en décide, le travailleur, l employeur ou le secrétariat social? Pourquoi ce choix politique a-t-il été fait dans l arrêté royal? Comment les travailleurs à bas revenus peuvent-ils bénéficier au plus tôt de leur part de la déduction forfaitaire flamande? Ce problème ne pourrait-il pas être évité en n appliquant pas la réduction en une seule fois, mais chaque mois? Didier Reynders, ministre (en néerlandais) : À la demande du gouvernement flamand, le gouvernement fédéral a marqué son accord pour une réduction unique sur le précompte professionnel de l année Cette réduction doit obligatoirement être octroyée en février. Étant donné que beaucoup de travailleurs ne paient pas un précompte suffisant pour obtenir la réduction en février, le gouvernement flamand a demandé que le solde puisse être transféré en mars ou avril. Ce transfert n est pas obligatoire. C est la personne soumise au précompte qui fait ce choix. La réduction ne peut pas non plus être octroyée en mars ou en avril à quelqu un qui n avait pas droit à la réduction flamande en février. Les travailleurs dont le précompte professionnel est insuffisant recevront la partie non perçue lors du décompte final.

17 CRABV 52 COM /04/ Samengevoegde vragen van - mevrouw Katrien Partyka aan de viceeersteminister Institutionele Hervormingen over "de Raad van toezicht van de Ombudsdienst verzekeringen" (nr ) - de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister Institutionele Hervormingen over "de Raad van toezicht van de Ombudsdienst verzekeringen" (nr ) Peter Logghe (Vlaams Belang): De klachtenbehandeling voor verzekeringen werd in 2006 overgeheveld naar de Ombudsdienst Verzekeringen. Er werd ook een raad van toezicht opgericht. Hoe werkt die raad? Zijn er verslagen van? Wanneer zullen de jaarverslagen van 2007 en 2008 gepubliceerd worden? Zullen ze bezorgd worden aan de commissie Economie of Financiën en Begroting? Minister Didier Reynders (Nederlands): Ik heb beide verslagen ontvangen en ik zal een kopie aan de leden bezorgen. In 2007, het jaar van de oprichting, heeft de raad van toezicht geen adviezen uitgebracht over de werking van de Ombudsdienst. Alle onderzochte aspecten stemden tot tevredenheid. In 2008 werden twee aspecten besproken. Enerzijds was dat het belang van de toepassing van een strikt systeem op twee niveaus voor de behandeling van klachten waarbij de Ombudsdienst enkel betrokken wordt als de acties van de klagers bij de verzekeraars niet tot resultaat hebben geleid. Anderzijds ging het om de aanpak van klachten met grensoverschrijdende aspecten. De Ombudsdienst pakt deze aspecten goed aan en een advies over de werkwijze is dus niet nodig. 09 Vraag van mevrouw Sofie Staelraeve aan de vice-eersteminister Institutionele Hervormingen over "het fiscaal voordeel op de dienstencheques voor mensen met een laag inkomen" (nr ) Sofie Staelraeve (Open Vld): In de programmawet van juni 2008 werd bepaald dat 08 Questions jointes de - Mme Katrien Partyka au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "le Conseil de surveillance du Service de l'ombudsman des Assurances" (n 12233) - M. Peter Logghe au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "le Conseil de surveillance de l'ombudsman des Assurances" (n 12270) Peter Logghe (Vlaams Belang) : Le traitement des plaintes relatives aux assurances a été transféré au service de médiation Assurances en Un conseil de surveillance a également été mis en place. Comment ce conseil fonctionne-t-il? A-t-il rédigé des rapports? Quand les rapports annuels de 2007 et 2008 seront-ils publiés? Seront-ils transmis à la commission de l Économie ou à la commission des Finances et du Budget? Didier Reynders, ministre (en néerlandais) : J ai reçu les deux rapports et je transmettrai une copie aux membres de la commission. En 2007, année de la création, le conseil de surveillance n a rendu aucun avis sur le fonctionnement du service de médiation. Tous les aspects examinés étaient satisfaisants. En 2008, deux aspects ont été examinés. D une part, il s agissait de l importance de l application d un système strict à deux niveaux pour le traitement des plaintes dans lequel le service de médiation n est impliqué que si les actions des plaignants introduites auprès des assureurs n ont abouti à aucun résultat. D autre part, il s agissait du traitement des plaintes avec des aspects transfrontaliers. Le service de médiation traite ces aspects de manière satisfaisante et un avis sur la méthode de travail est donc superflu. 09 Question de Mme Sofie Staelraeve au vicepremier Réformes institutionnelles sur "l'avantage fiscal sur les titres-services pour les personnes à faible revenu" (n 12262) Sofie Staelraeve (Open Vld) : La loiprogramme de juin 2008 prévoit que les personnes

18 12 01/04/2009 CRABV 52 COM 518 mensen met een laag inkomen ook een belastingvoordeel zouden kunnen krijgen bij de aankoop van dienstencheques. Het is echter nog altijd niet duidelijk hoe dat belastingkrediet zal worden toegepast. Volgens de lokale belastingdiensten moeten de mensen die recht hebben op belastingkrediet, automatisch een belastingbrief toegestuurd krijgen. Sodexho zou alleen de fiscale fiche van de aangekochte dienstencheques aan het belastingkantoor moeten bezorgen. Volgens Sodexho en de RVA moeten mensen echter zelf een belastingbrief aanvragen bij de belastingdiensten. Minister Milquet denkt dan weer aan zoiets als een sociale cheque voor de mensen met een laag inkomen die wel een belastingbrief krijgen. Hoe zal een en ander in zijn werk gaan? Hoe is het mogelijk dat er, negen maanden na de goedkeuring van de programmawet, bij de twee overheidsdiensten nog altijd onduidelijkheid is? Klopt het dat de mensen die geen belastingbrief krijgen, de belastingbrief op eigen initiatief moeten aanvragen? n Voorzitter: de heer Hendrik Bogaert Minister Didier Reynders (Nederlands): Tot aanslagjaar 2008 kwam het fiscaal voordeel voor de uitgavenprestaties betaald met dienstencheques in de vorm van een belastingvermindering. Voor sommige mensen ging dat voordeel verloren omdat zij niet voldoende belasting verschuldigd waren om de belastingvermindering voor dienstencheques daadwerkelijk te kunnen aanrekenen. De reële kostprijs voor de dienstencheques viel voor hen aanzienlijk hoger uit dan voor degenen bij wie de belastingvermindering wel volledig kon worden verrekend. Daarom werd in het Wetboek van Inkomstenbelastingen een paragraaf ingevoegd die ervoor zorgt dat voor belastingplichtigen wier belastbare inkomsten niet meer bedragen dan euro voor indexering, de belastingvermindering voor dienstencheques onder bepaalde voorwaarden kan worden omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet. Deze maatregel treedt in werking vanaf het aanslagjaar Bij de uitwerking van het berekeningsprogramma is echter gebleken dat de tekst van artikel 156bis een onvolkomenheid bevat. Het werd daarom verbeterd door de intussen goedgekeurde economische herstelwet. Zolang er à faibles revenus peuvent également bénéficier d un avantage fiscal à l achat de titres-services, mais on n a toujours pas établi clairement comment ce crédit d impôt sera appliqué. Selon les services des contributions locaux, les personnes qui peuvent prétendre à un crédit d impôt doivent automatiquement recevoir une déclaration fiscale. Sodexho ne devrait fournir au bureau des contributions que la fiche fiscale afférente aux titresservices achetés. Toutefois, selon Sodexho et l ONEM, les intéressés devraient réclamer euxmêmes une déclaration fiscale auprès des services des contributions. La ministre Milquet songe à un système de chèques sociaux pour les personnes à faibles revenus qui reçoivent, quant à elles, une déclaration fiscale. Qu en sera-t-il exactement? Comment se peut-il que neuf mois après l adoption de la loi-programme, la confusion persiste dans les deux services publics? Est-il exact que les personnes qui ne reçoivent pas de déclaration fiscale doivent ellesmêmes prendre l initiative de solliciter ce document? Président : M. Hendrik Bogaert Didier Reynders, ministre (en néerlandais) : Jusqu à l exercice d imposition 2008, l avantage fiscal lié aux dépenses payées au moyen de titresservices était accordé sous la forme d une réduction d impôt. Certaines personnes perdaient le bénéfice de cet avantage parce qu elles n étaient pas redevables d un montant d impôt suffisant pour pouvoir effectivement prétendre à la réduction d impôt relative aux titres-services. Pour ces personnes, le coût réel des titres-services était sensiblement supérieur au coût supporté par les personnes qui pouvaient bénéficier intégralement de la réduction d impôt. C est la raison pour laquelle on a inséré dans le Code des impôts sur les revenus un paragraphe qui prévoit que pour les contribuables dont les revenus imposables n excèdent pas euros avant indexation, la réduction d impôt relative aux titresservices peut, sous certaines conditions, être convertie en un crédit d impôt remboursable. Cette mesure sera effective à partir de l exercice d imposition Il est cependant apparu lors de l élaboration du programme de calcul que le texte de l article 156bis comportait une imperfection. Celle-ci a donc été corrigée grâce à l adoption, entre-temps, de la loi de réparation économique.

19 CRABV 52 COM /04/ geen zekerheid was, kon de administratie geen uitleg geven. De belastingplichtigen moeten de gedane uitgaven in hun belastingaangifte vermelden. Nieuw is dat ze ook moeten antwoorden op de vraag of zij beroepsinkomsten hebben verkregen die bij overeenkomst zijn vrijgesteld en die niet in aanmerking komen voor de berekening van de belastingen op hun andere inkomsten. In dat geval is immers de omzetting van de belastingvermindering in een belastingkrediet niet van toepassing. De belastingvermindering of het belastingkrediet wordt op basis van die gegevens automatisch toegekend. Belastingplichtigen die in aanmerking komen voor het belastingkrediet of de belastingvermindering, maar die overeenkomstig artikel 306 WIB 92 van de aangifteplicht zijn vrijgesteld, moeten uiterlijk op 1 juni 2009 een aangifteformulier aanvragen. 10 Samengevoegde vragen van - de heer Robert Van de Velde aan de viceeersteminister Institutionele Hervormingen over "de invoering in België van een systeem van fiscale consolidatie" (nr ) - de heer Luk Van Biesen aan de viceeersteminister Institutionele Hervormingen over "de belastingneutrale fusie van vennootschappen" (nr ) Luk Van Biesen (Open Vld): In antwoord op parlementaire vraag nr bevestigde de minister dat, in geval van een belastingneutrale fusie het over te dragen bedrag aan aftrek voor risicokapitaal van de overgenomen vennootschap door de overnemende vennootschap mag worden aangewend alsof de fusie niet had plaatsgevonden. Dat werd geregeld door artikel 21, 1, van de wet van 11 december 2008 dat in artikel 212, eerste lid van het WIB 92 tussen de woorden investeringsaftrekken en kapitaalsubsidies de woorden belastingkredieten voor onderzoek en ontwikkeling, aftrekken voor risicokapitaal heeft ingevoegd. De memorie van toelichting vermeldt hierbij dat dit ertoe strekt de al bestaande maatregel, onder andere voor de investeringsaftrek, uit te breiden tot de belastingkredieten voor onderzoek en ontwikkeling en de aftrekken voor risicokapitaal. Het administratieve commentaar verduidelijkt verder dat L administration ne pouvait fournir d explications tant que l incertitude n était pas levée. Les contribuables doivent mentionner les dépenses effectuées dans leur déclaration fiscale. La nouveauté est qu ils doivent également répondre à la question concernant l obtention de revenus professionnels exonérés par contrat et n étant pas pris en compte pour le calcul des impôts sur leurs autres revenus. En effet, dans ce cas, la conversion de la déduction fiscale en crédit d impôt ne s applique pas. La déduction fiscale ou le crédit d impôt est automatiquement octroyé sur la base de ces données. Les contribuables pouvant bénéficier du crédit d impôt ou de la déduction fiscale, mais exonérés de l obligation de déclaration en vertu de l article 306 du CIR 92, doivent demander un formulaire de déclaration pour le 1 er juin 2009 au plus tard. 10 Questions jointes de - M. Robert Van de Velde au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "l'instauration en Belgique d'un système de consolidation fiscale" (n 12272) - M. Luk Van Biesen au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "la neutralité fiscale de la fusion de sociétés" (n 12355) Luk Van Biesen (Open Vld) : En réponse à la question parlementaire n 7811, le ministre a confirmé qu en cas de fusion fiscalement neutre, le montant à reporter de la déduction pour capital à risque de la société absorbée par la société absorbante peut être utilisé comme si la fusion n avait pas eu lieu. Cette question a été réglée par l article 21, 1, de la loi du 11 décembre 2008 qui a inséré dans l'article 212, alinéa 1 er, du CIR 1992 les mots «crédits d'impôt pour recherche et développement, déductions pour capital à risque» entre les mots «déductions pour investissement» et «subsides en capital». L exposé des motifs indique à ce sujet que la loi vise à étendre la mesure déjà existante, notamment en ce qui concerne la déduction pour investissement, aux crédits d impôt pour recherche et développement et aux déductions pour capital à risque. Le commentaire administratif précise par

20 14 01/04/2009 CRABV 52 COM 518 bij een belastingneutrale fusie de over te dragen aftrek voor risicokapitaal van de overgenomen vennootschap blijvend zal kunnen worden aangewend door de overnemende vennootschap, met dezelfde beperking in de tijd als voor de overgenomen vennootschap het geval zou zijn. Een analoge regeling werd ingevoerd in artikel 231, 2, WIB 92 door artikel 27 van de wet van 11 december In artikel 229, 4, vijfde lid van het WIB 92 ingevoerd door artikel 26 van deze wet werd echter nagelaten om de woorden belastingkredieten voor onderzoek en ontwikkeling, aftrekken voor risicokapitaal in te voegen. Het gaat hier vermoedelijk om een vergetelheid. Indien ja, zal de minister het nodige doen om dit via een wetgevend initiatief recht te laten zetten? Robert Van de Velde (LDD): Het regeerakkoord van de regering-leterme I bevat het voornemen om een systeem van fiscale consolidatie in te voeren. Er zijn nog maar weinig landen binnen de EU die geen systeem van fiscale consolidatie kennen. Staatssecretaris Clerfayt kondigde op 17 juni 2008 aan dat hij de mogelijkheden van een wettelijk kader hiervoor zou laten onderzoeken. Wat is de stand van zaken van dit onderzoek? Heeft het al resultaten opgeleverd? Als de resultaten gunstig zijn, welke maatregelen zal de minister dan nemen om de fiscale consolidatie in te voeren? Minister Didier Reynders (Nederlands): In 2008 heeft de dienst Fiscale Zaken inderdaad een studie opgestart over de invoering van een geleidelijke consolidatie in een budgettair neutraal kader. Hiervoor een wettelijk kader creëren, zal een moeilijke opdracht zijn. Bovendien hebben de werkzaamheden in dit verband op Europees niveau nog geen vooruitgang geboekt. Ik heb reeds een consolidatie ingevoerd voor de btw. Als de resultaten van de studie positief zijn, zal ik in dezelfde richting verder gaan. In het geval van een belastingneutrale fusie kan het over te dragen gedeelte van de aftrek voor risicokapitaal van de overgenomen vennootschap inderdaad worden aangewend door de overnemende vennootschap. Dat de woorden aftrekken van risicokapitaal niet in artikel 229,92 van de wet van 11 december 2008 zijn ingevoegd, berust op een vergetelheid. Dit zal met een wetgevend initiatief worden rechtgezet. ailleurs que lors d une fusion fiscalement neutre, la déduction à reporter pour capital à risque de la société absorbée pourra être utilisée en permanence par la société absorbante, dans la même limite de temps que pour la société absorbée. Une règle analogue a été introduite dans l article 231, 2, du CIR 1992 par l article 27 de la loi du 11 décembre Dans l article 229, 4, alinéa 5, du CIR 1992 inséré par l article 26 de cette loi il a toutefois été omis d insérer les termes «crédits d'impôt pour recherche et développement, déductions pour capital à risque». Il s agit vraisemblablement d un oubli. Dans l affirmative, le ministre fera-t-il le nécessaire pour faire rectifier cet oubli par le biais d une initiative législative? Robert Van de Velde (LDD) : L accord du gouvernement Leterme I er prévoyait l instauration d un régime de consolidation fiscale. Il reste peu de pays, au sein de l UE, qui ne sont pas encore dotés d un tel système. Le 17 juin 2008, le secrétaire d État Clerfayt avait annoncé qu il ferait examiner les possibilités de créer un cadre légal approprié en la matière. Quel est l état d avancement de ces recherches? Ont-elles déjà produit des résultats? Si les résultats sont favorables, quelles mesures le ministre compte-t-il prendre afin d instaurer la consolidation fiscale? Didier Reynders, ministre (en néerlandais) : En 2008, l administration des affaires fiscales a effectivement lancé une étude sur l instauration d une consolidation progressive dans un cadre budgétaire neutre. Créer un cadre juridique approprié pour ce faire sera une tâche difficile. De plus, les travaux entamés au niveau européen dans ce domaine n ont pas encore progressé. De mon côté, j ai déjà introduit une consolidation pour la TVA. Si les résultats de l étude sont positifs, je poursuivrai dans la même direction. Dans le cas d une fusion neutre au plan fiscal, la part à transférer de la déduction pour capital à risque de la société absorbée peut effectivement être utilisée par la société absorbante. La non-insertion des mots «déduction pour capital à risque» dans l article 229,92 de la loi du 11 décembre 2008 est due à un oubli. Une initiative législative sera prise pour corriger cette erreur Luk Van Biesen (Open Vld): Gebeurt dat Luk Van Biesen (Open Vld) : S agira-t-il

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 RELATIVE A LA A 58 ANS. Art. La présente convention collective de travail

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1726/002 DOC 54 1726/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 april 2016 12 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN Brussel, 20 oktober 2015 NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN BETREFT: voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION

DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION 30-06-1999 DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION Article 1 La présente convention collective de travail

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

De Commissie voor het Bank-, Financieen Assurantiewezen, La Commission bancaire, financière et des Assurances,

De Commissie voor het Bank-, Financieen Assurantiewezen, La Commission bancaire, financière et des Assurances, PPB-2006-3-1-CPB ARRETE DE LA COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES ASSURANCES DU 22 FEVRIER 2005 MODIFIANT L ARRETE DU 5 DECEMBRE 1995 CONCERNANT LE REGLEMENT RELATIF AUX FONDS PROPRES DES ETABLISSEMENTS

Nadere informatie

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE 83/00 A 23/70 GG/MDV/BL Trad. wdg Bruxelles, le 13 octobre 1983. NOTE AUX MEMBRES DU BUREAU. Concerne : Financement de la Sécurité Sociale. La F.G.T.B. a répété

Nadere informatie

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF 1 Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF Pression fiscale, médias sociaux ou encore législation anti-blanchiment : les comptables-fiscalistes nous disent tout! Fiscale druk, sociale media en witwaswetgeving

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Koninklijk besluit houdende regeling van de overdracht

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion De minister van Begroting - La Ministre du Budget Antwoord op de parlementaire vraag nr. 179 (Begroting)

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen. Bulletin des interpellations et des questions orales PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen. Bulletin des interpellations et des questions orales PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BIV (2004-2005) Nr. 27 BIQ (2004-2005) N 27 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Bulletin des interpellations

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1953) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Aanvullend Protocol bij de op 21

Nadere informatie

houdende de overname van de dienst van de Verkeersbelastingen

houdende de overname van de dienst van de Verkeersbelastingen stuk ingediend op 1430 (2011-2012) Nr. 1 17 januari 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende de overname van de dienst van de Verkeersbelastingen verzendcode: FIN 2 Stuk 1430 (2011-2012) Nr. 1 INHOUD

Nadere informatie

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Neerlegging-Dépôt: 04/07/2017 Regist.-Enregistr.: 27/07/2017 N : 140661/CO/221 STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDR/JFSTOESLAG (SWT) Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

en «de 29,80 EUR sur toutes autres

en «de 29,80 EUR sur toutes autres Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe et de la force obligatoire des CCT Federale overheidsdienst Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs

Octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs Octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs Cet du 16 mai 2007, Ar du, Moniteur belge du, remplaçant la Cet du 30 novembre 2005, Ar du 1 er septembre 2006, Moniteur belge du 6 octobre

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées DOC 54 2141/007 DOC 54 2141/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 januari 2017 11 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 22 maart 2001

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Comite de Commission pour employes de Industrie chimique. Formation. Champ

Comite de Commission pour employes de Industrie chimique. Formation. Champ Comite de Commission pour employes de Industrie chimique Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 Convention collective de travail 4 mai 1999 Formation Toepassingsgebied Champ Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 80387 Sur la proposition de Notre Secrétaire d Etat au Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Un crédit d engagement et de liquidation

Nadere informatie

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1 BLANCHISSERIES - C.C.T.: PRIME DE FIN - 05/28 du 07.02.1991 (A.R. 15.09.1993 17.11.1993), par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 -M.B. 19.05.1995), modifiée par C.C.T. du 03.03.1994 (A.R. modifiée par

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage 0 Paritair Comité voor het wasserij-, en entreprises de teinturerie et dégraissage Collectieve van 25 maart 1999 Convention de travail du 25 mars 1999 Collectieve arbeidsovereenkomst intrekking van de

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur Paritair comité 118 van de voedingsnijverheid Commission paritaire 118 de l industrie alimentaire Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur Convention

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders. Assemblée générale ordinaire des actionnaires

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders. Assemblée générale ordinaire des actionnaires Gewone algemene vergadering van aandeelhouders 15 mei 2017 Assemblée générale ordinaire des actionnaires 15 mai 2017 1 Agenda 1. Inleidende uiteenzetting 2. Verslag over de verrichtingen van het boekjaar

Nadere informatie

Parts de marché / Maarktaandelen

Parts de marché / Maarktaandelen Les marchés du gaz et de l électricité en région de Bruxelles-Capitale en chiffres De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers Parts de marché / Maarktaandelen

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1730/002 DOC 54 1730/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 april 2016 13 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers - 129 / 1-95 / 96 WETSVOORSTEL

Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers - 129 / 1-95 / 96 WETSVOORSTEL - 129 / 1-95 / 96 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers - 129 / 1-95 / 96 Chambre des Représentants de Belgique GEWONE ZITTING 1995-1996 (*) 13 OKTOBER 1995 SESSION ORDINAIRE 1995-1996 (*) 13 OCTOBRE

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE A-187/3 2014/2015 A-187/3 2014/2015 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT GEWONE ZITTING 2014-2015 3 JULI 2015 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2014-2015 3 JUILLET 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

N de question Vraagnummer

N de question Vraagnummer Chambre des représentants Kamer van volksvertegenwoordigers Question Parlementaire Parlementaire Vraag Document : 54 2015201606730 Session / zitting : 20152016 (SO) 20152016 (GZ) Dépôt / Geregistreerd

Nadere informatie

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136 Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe i vz/v Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Nadere informatie

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Taal Langue Eco Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Voorkeur plaatsing *1 110 mm 110 mm Aan te leveren formaat 235 x (breedte x hoogte)

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

La présente C.C.T. s'applique aux ouvriers et des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières.

La présente C.C.T. s'applique aux ouvriers et des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières. Commission paritaire pour les entreprises forestières Convention collective de travail du 30 avril 1999 octroyant une prime de fidélité Chapitre I : Champ d'application Article 1er La présente C.C.T. s'applique

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2014-201) Nr. 70 C.R.I. COM (2014-201) N 70 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64559 Art. 20. Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. Art. 21.

Nadere informatie

1. Hoeveel illegale sigaretten werden in 2013, 2014 en 2015 in beslag genomen door de douane?

1. Hoeveel illegale sigaretten werden in 2013, 2014 en 2015 in beslag genomen door de douane? Parlementaire vraag nr. 1036 van 09/06/2016, gesteld door de heer Luk VAN BIESEN, Volksvertegenwoordiger, aan de Minister van Financiën de heer Johan VAN OVERTVELDT VRAAG Illegale sigaretten en tabak.

Nadere informatie

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde Commission paritaire pour les services de garde Paritair Comité voor de bewakingsdiensten Convention collective de travail du 25 mars 2004 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25maart2004 PROCEDURE VALIDATION

Nadere informatie

Chapitre Champ d'application

Chapitre Champ d'application Convention collective de ràvail du 2 novembre concernant l'octroi de congé supplémentaire pour les dans la d'âge de 3 à 44 ans dans le secteur socioculturel Chapitre Champ d'application Article 1er. La

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Michel FlamÉe

WOORD VOORAF. Michel FlamÉe WOORD VOORAF Michel FlamÉe Voorzitter van CEPANI CEPANI, het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie, en de nationale organisatie van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), hebben op 17 januari

Nadere informatie

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie.

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Artikel 1. Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2569/005 DOC 54 2569/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 14 juli 2017 14 juillet 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek der registratie-,

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008

Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008 Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008 Position des fournisseurs Standpunt van de leveranciers Objectifs de la libéralisation des marchés d énergie (1) Objectifs des Directives européennes

Nadere informatie

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION. En exécution de 3 de l'accord national du mai 2003.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION. En exécution de 3 de l'accord national du mai 2003. SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION Convention collective de travail du juin 2003. SALAIRES HORAIRES En exécution de 3 de l'accord national 2003-2004 du mai 2003. CHAPITRE

Nadere informatie

CSG & CRDS. Parijs, 9 maart 2013. Mr. Frank van Eig

CSG & CRDS. Parijs, 9 maart 2013. Mr. Frank van Eig CSG & CRDS Parijs, 9 maart 2013 1 Prélèvements sociaux (eerder cotisations sociales ) Vijf heffingen: Contribution Sociale Généralisée (CSG) Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) Prélèvement

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE A-514/1 2013/2014 A-514/1 2013/2014 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT GEWONE ZITTING 2013-2014 18 FEBRUARI 2014 VOORSTEL VAN ORDONNANTIE tot wijziging van artikel 21, III, van het Wetboek der Successierechten

Nadere informatie

Woensdag 30 april 2008. Netwerk Vlaanderen vzw

Woensdag 30 april 2008. Netwerk Vlaanderen vzw Achtergrondnota bij de reactie van Minister van Financiën Reynders op het gebrek aan implementatie van de wet van 20 maart 2007 inzake het verbod op de financiering van de productie, het gebruik en het

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid DOC 54 2171/002 DOC 54 2171/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 24 januari 2017 24 janvier 2017 VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende het Belgisch Fonds voor

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28.12.2001 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45167 F. 2001 3817 [C 2001/03638] 18 DECEMBRE 2001. Arrêté ministériel relatif à l introduction de l euro dans les arrêtés ministériels relatifs aux

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 2215/005 DOC 54 2215/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 februari 2017 9 février 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Nederlands Langue Français Bedrukte envelop EA4 Nederlands Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE GEWONE ZITTING JUILLET 2016

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE GEWONE ZITTING JUILLET 2016 A-301/3 2015/2016 A-301/3 2015/2016 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2015-2016 18 JUILLET 2016 PROPOSITION D ORDONNANCE modifiant la Nouvelle loi communale afin d'appliquer

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

par les mots: «Lorsque des services qui ont entraîné l'assujettissement à un des régimes de pension des ouvriers, des employés, des des marins»

par les mots: «Lorsque des services qui ont entraîné l'assujettissement à un des régimes de pension des ouvriers, des employés, des des marins» 588 (1974 1975) -. Nf 1 580 (1974 1975) - N 1 Kamer van Volksvertegenwoordigers des Chambre Représentants ZITTING 1974-1975 30 MEI 1975 SESSION 1974-1975 30 MAI 1975 WETSONTWERP PROJET DE LOI tot wijziging

Nadere informatie

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Employment Monitor Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Methodologie Werkgevers N=500 Telefonische interviews Interviews met HR professionals Representatieve steekproef (Graydon) op basis

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 03.02.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6073 Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende de vervanging van de ecocheques door een nettovergoeding

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende de vervanging van de ecocheques door een nettovergoeding DOC 54 2287/002 DOC 54 2287/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 14 februari 2017 14 février 2017 WETSVOORSTEL betreffende de vervanging van de ecocheques

Nadere informatie

Het minimum toepasselijk op het bediendenpersoneel, wordt vanaf 1 januari 2000 bepaald :

Het minimum toepasselijk op het bediendenpersoneel, wordt vanaf 1 januari 2000 bepaald : _ -12-1999 COMITE VOOR DE X? van de collectieve van 14 oktober 1992 de collectieve van 15 maart 1985 en 25 juni 1985) vaststelling van de arbeids- en 1 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober

Nadere informatie

Wie zijn wij? Qui sommes-nous?

Wie zijn wij? Qui sommes-nous? Projectbrochure Brochure promoteurs 2015 Wie zijn wij? Grando Keukens is in België een vertrouwd merk. Met een landelijk netwerk van prachtige toonzalen bedienen wij de keukenmarkt. Gericht op: - Verkoop

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 52246 BELGISCH STAATSBLAD 09.07.2014 MONITEUR BELGE Epidemische varkensziekten : a) vesiculaire varkensziekte, b) vesiculaire stomatitis, c) Afrikaanse varkenspest, d) klassieke varkenspest, e) mond- en

Nadere informatie