Divers. Deerns. Vroeg-natuurijsbaan is technisch haalbaar. In dit nummer o.a.: Eerste materialen bij Anton de Kom universiteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Divers. Deerns. Vroeg-natuurijsbaan is technisch haalbaar. In dit nummer o.a.: Eerste materialen bij Anton de Kom universiteit"

Transcriptie

1 Dit is een uitgave van Deerns raadgevende ingenieurs bv Februari 2004 Deerns Divers In dit nummer o.a.: Eerste materialen bij Anton de Kom universiteit Suriname -- Vroeg-natuurijsbaan haalbaar -- Column Jan Karel Mak: Bonje in de bouw -- Nieuwe kengetallen beschikbaar -- Vraag en Antwoord met Alex Jansen, unitmanager gezondheidszorg Deerns Vroeg-natuurijsbaan is technisch haalbaar Deerns heeft samen met energiebedrijf Essent N.V., TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (MEP) uit Apeldoorn en DHV-AIB B.V. uit Eindhoven de haalbaarheid van een vroegnatuurijsbaan van 5 kilometer lang onderzocht. Dit in opdracht van de Stichting Hendrick Avercamp nu, waarvan schaatser Jan Maarten Heideman voorzitter is. De stichting wil met de resultaten van het onderzoek investeerders, eigenaren, exploitanten en schaatsliefhebbers interesseren voor een dergelijke baan. Nederland beschikt over de technologische kennis en ervaring om een vroeg-natuurijsbaan van zo n 5 kilometer lang en zo n 5 meter breed te realiseren. De baan kan in het schaatsseizoen van december tot en met februari op economische wijze tenminste 75 dagen in stand te houden. Dat concluderen Deerns en de collegaonderzoekers in het rapport Een land vol kennis voor een Nieuwe IJstijd. Een vroeg-natuurijsbaan is een baan die in een natuurlijk gezien aantrekkelijke omgeving ligt en waar de natuur

2 een handje wordt geholpen. Op die manier kan er ook bij lichte vorst of temperaturen boven het vriespunt geschaatst worden. Grote droom Het blijkt momenteel financieel, koeltechnisch en veiligheidstechnisch gezien het aantrekkelijkst een vroeg-natuurijsbaan aan te leggen op bestaande of nieuwe wegen, paden en verhardingen. Hiervoor is ook veel minder dik ijs nodig dan op waterwegen. De vroeg-natuurijsbaan is op bedrijfseconomische wijze zelfstandig te exploiteren. Natuurijs is voor de meeste Nederlandse schaatsers een grote droom. Ze trekken er zelfs voor naar het buitenland. Een vroeg-natuurijsbaan is in de ogen van Jan Maarten Heideman zeer vernieuwend en kan naar zijn oordeel dan ook een Nieuwe IJstijd inluiden in Nederland. Hij zelf wil er vooral graag het eeuwenoude wintergevoel van natuurijs mee oproepen. Jan Maarten Heideman ontvangt het rapport van Rinus van de Gevel van Essent COLUMN 2004: Bonje in de bouw Het zijn barre tijden in de bouw- en installatiewereld. Het commercieel vastgoed zit onderin zijn varkenscyclus, dramatische leegstandspercentages, daar bovenop de algemene economische teruggang in ons land. Maar bovenal: de parlementaire enquête laat zijn sporen na. Het besluit tot vervolging van vier aannemingsbedrijven en de veroordeling door de NMa van een reeks ondernemingen tot hoge boetes zijn de eerste schermutselingen van een langdurig verbitterd gevecht, vrezen we. Dat dezelfde NMa ook drie grote installatiebedrijven boetes heeft opgelegd wegens het weigeren van medewerking aan kartelonderzoek, is een teken aan de wand. Na de rijksoverheid en de NMa zullen ook gemeenten zich laten horen. Er wordt niet geschikt, alle wapens komen uit de kast. ir J. K. Mak, algemeen directeur De naweeën van die parlementaire enquête laten zich nog op een andere manier voelen. Een prijzenslag is losgebarsten waarbij de supermarktoorlog afsteekt als een spelletje mens-erger-je-niet. We maken verwoestend concurrentiegedrag mee dat reminiscenties oproept aan de Amerikaanse spoorwegoorlogen van weleer. De afgelopen maanden waren we herhaaldelijk de onthutste getuige van aanbiedingen die tot 40 of zelfs 50 procent beneden onze echt niet ruimhartige directiebegrotingen lagen. En van venijnige, maar vruchteloze juridische gevechten tussen aanbieders over de rechtmatigheid van aanbestedingen. Hoe dramatisch slecht moet de markt zijn dat een installateur zelfs voor minder dan zijn variabele kosten aanbiedt? Zijn dit wanhopige kortetermijnmanoeuvres van capaciteitsspelers die denken zo de storm te kunnen uitrijden? Hoe dan ook, de installateurs lijden en onze opdrachtgevers (nota bene: zelf vaak overheidsen semi-overheidsinstanties) kopen daar bitter weinig voor. Want niet zodra is een project tegen dit soort prijzen aanbesteed, of wij moeten ons schrap zetten. Vanaf dag één: touwtrekken over meerwerk en napluizen van het bestek op elk onvolledig detail. Bij bouwaannemers maken we al mee hoe in het werk het absolute minimum wordt geleverd om de verliezen te beperken, begeleid door een waterval van claims en aansprakelijkheidsstellingen voor vermeende tekortkomingen van de architect, opdrachtgever, of wie dan ook Nee, 2004 wordt geen gemakkelijk jaar. De bouw- en installatiebranche is hardhandig duidelijk gemaakt dat ze moet leren concurreren zonder overleg, en dat gaat met veel pijn. Wij richten ons in dat gewoel op twee dingen. Eén: met onze opdrachtgevers samen tot een zo verstandig mogelijk aanbestedingsbeleid komen waarin een normale realisatie enigszins kan worden gewaarborgd. Dat kan leiden tot onorthodoxe stappen. Twee: onze adviseurs en uitvoeringscoördinatoren trainen in het weerbaar tegemoet treden van een sterk gejuridiseerde en gepolariseerde atmosfeer in het bouwteam. Want zij moeten onze opdrachtgevers ondersteunen door het tijdig identificeren en neutraliseren van de sprongen die katten in het nauw van een te krappe prijs maken en blijven uitdragen dat samenwerking in ieders belang is. Het moge idealistisch klinken, maar bij dat alles blijven we op zoek naar mogelijkheden tot structurele verbetering van het bouwproces, in nauwe samenwerking met opdrachtgever, projectmanagers, architect en anderen. Installateurs die het kunnen opbrengen hierin mee te werken, komen wellicht het minst gehavend het jaar 2004 uit.

3 Eerste materialen bij Anton de Kom un in Suriname Deerns vierde afgelopen jaar zijn 75-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan heeft Deerns besloten adviesuren en middelen te schenken aan de Anton de Kom universiteit van Suriname. De laboratoria van deze universiteit zijn niet gecertificeerd en zijn daarbij ook nog eens onveilig. De inspanningen van Deerns moeten dan ook leiden tot een aanzienlijke verbetering hiervan. Veel relaties van Deerns hebben naar aanleiding van de berichtgeving over de Anton de Kom Universiteit geld of middelen geschonken ter ondersteuning van het goede doel. Inmiddels zijn de eerste containers met goederen al in Suriname gearriveerd. In juni 2003 bracht Deerns een inventarisatiebezoek aan de universiteit. Hierbij is gekeken welke apparatuur de universiteit nodig heeft en welke werkzaamheden verricht moeten worden. Met een groot deel van de bouwkundige werkzaamheden zijn medewerkers van de universiteit inmiddels begonnen. Volle containers De inzameling van materialen heeft inmiddels drie volle containers opgeleverd met werktuigbouwkundige en elektrotechnische materialen en kantoor- en laboratoriummeubilair. Deze containers komen eind januari aan in Suriname. Deerns begeleidt de medewerkers, die het materiaal uitladen en plaatsen, in eerste instantie per telefoon en . Persoonlijke begeleiding In maart van dit jaar gaat een delegatie naar Suriname voor persoonlijke begeleiding en controle. Tegen die tijd hoopt Deerns ook aanvullende materialen toe te kunnen sturen. Zo is er momenteel nog behoefte aan elektromotoren, koeltechnische apparatuur, brandblusapparatuur en klein installatiemateriaal. De universiteit is zeer gelukkig met de ruime ondersteuning die ze uit Nederland - niet alleen van Deerns, maar ook van onze relaties - ontvangt. Zowel de kennis die wordt aangedragen als de middelen die ze ontvangt, zou ze anders

4 iversiteit nooit gekregen hebben. Op deze manier hoopt de universiteit dat de laboratoria worden gecertificeerd, waardoor ze externe opdrachten kan binnenhalen die dan weer inkomsten bieden. De containers waar de spullen in zitten, worden eigendom van de universiteit. Door deze te verhandelen, kunnen er ook weer aanvullende materialen aangeschaft worden. Het is de bedoeling eind 2004 een laatste bezoek aan de universiteit te brengen, waarin het project wordt opgeleverd. De dank van Deerns gaat uit naar de vele relaties die een bijdrage hebben geleverd. Hun namen staan vermeld op Eerste brandstofcel voor zorgcomplex in Klazienaveen Deerns is betrokken bij de renovatie en nieuwbouw van het verzorgingshuis Dillehof en het aangrenzende - verpleeghuis De Weegbree in Klazienaveen. Dit gebeurt in opdracht van Woningstichting Inter Pares en Zorggroep Tangenborgh. In verband met de uitbreiding van het aantal zorgplaatsen worden diverse installaties in het zorgcomplex vervangen of uitgebreid. Eind januari zijn drie containers met goederen gearriveerd. De bouwkundige werkzaamheden zijn begonnen. Tijdens het ontwerptraject is de zorgvoorziening door Deerns bij Gasunie Research voorgedragen als proeflocatie voor het plaatsen van een brandstofcel. In het zorgcomplex zal de brandstofcel de thermische energie leveren aan de nieuwe warmtapwaterinstallatie; de elektrische energie wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Koppeling aan de warmtapwaterinstallatie is nodig om een continue warmtevraag te waarborgen. Gasunie Research gaat de komende anderhalf jaar een proef houden met een kleine brandstofcel met een thermisch vermogen van 10 kw en een elektrisch vermogen van 4 kw. Dit gebeurt in samenwerking met Vaillant op elf locaties in Nederland. De brandstofcellen worden gedurende de proefperiode gecontroleerd en gemeten. De resultaten van de proef dienen als basis voor de verdere ontwikkeling van de brandstofcel. Veel relaties stelden goederen beschikbaar.

5 STELLING: Een selectie alleen op basis van prijs verhoogt het risico op claims Vincent Brouwer is Manager Vendor & Contract Management bij PGGM. Deerns ontwerpt hier momenteel de nieuwbouw en renovatie. Ik ben van mening dat de primaire scope niet moet liggen op de prijs, maar op het te verwachten resultaat. Door als afnemende partij je uitsluitend te richten op de laagste prijs, ontstaat bij de wederpartij de noodzaak tot het elimineren van ieder risico. De primaire scope moet niet liggen op de prijs, maar op het te verwachten resultaat Met andere woorden, men zal trachten zo veel mogelijk risico s op het bordje van de inkopende partij te leggen. Dit verhoogt de kans op juridificatie. Door de aandacht te focussen op resultaat, worden partijen verplicht om in afstemming met elkaar aandacht te besteden aan de (rand)- voorwaardelijke aspecten om tot een optimaal resultaat (lees: succes) te komen. Discussies over prijs en prijsbeheersing horen daar natuurlijk ook bij. Mijn ervaring is juist dat partijen op het gebied van samenwerking en commitment nog te veel zaken onbesproken laten. Door het streven naar een zo laag mogelijke prijs, wordt dit proces nog versterkt. drs. Jan W. Pleunis MFM is senior adviseur bij Twynstra Gudde Management Consultants. Deerns en Twynstra Gudde werken samen bij vele gezondheidszorgprojecten, zoals ziekenhuis Gelderse Vallei en Isala klinieken te Zwolle. De selectie van een installatieadviseur is een belangrijk onderdeel van een nieuw- en/of verbouwproject. Wat uiteindelijk telt, is het eindresultaat van het project. De selectie en inschakeling van de installatieadviseur is hierin een onderdeel; in het totaal van de investeringskosten is dit een relatief klein deel. Wat uiteindelijk telt, is het eindresultaat van het project. Echter door het binnenhalen van de benodigde kennis en ervaring kan dit wel een grote invloed hebben op de uiteindelijke investerings- en exploitatiekosten. Het is dan ook van belang om bij de selectie van een installatieadviseur breder te kijken, onder andere: hoe worden innovatieve ontwikkelingen binnen het vakgebied gevolgd en geïmplementeerd? hoe is de organisatie en werkwijze van het bureau? hoe is de teamsamenstelling van de installatieadviseur en heeft dit team naast de eigen werkzaamheden een toegevoegde waarde aan het project? welke werkzaamheden maken deel uit van het contract; praten we over een volledig uitgewerkt bestek en tekeningen of een richtlijnbestek? de prijs-/kwaliteitverhouding? hoe worden de werkzaamheden contractueel vastgelegd? Er dient een selectie plaats te vinden waarbij op basis van een aantal criteria moet worden gekeken naar de toegevoegde waarde die de installatieadviseur kan leveren aan het eindresultaat van het project. Als er op deze wijze een installatieadviseur wordt geselecteerd, zijn claims niet aan de orde. Reageren op deze stelling? Stuur uw reactie naar:

6 & Vraag Antwoord Alex Jansen werkt sinds januari 2003 bij Deerns. Hij begon als manager business development, per 1 januari jongstleden werkt hij als unitmanager gezondheidszorg. Alex studeerde werktuigbouwkunde aan de TU Delft en volgde een executive MBA opleiding. Hij begon zijn carrière bij Corus (Hoogovens) waarna hij in 1996 bij KPN Mobile aan de slag ging. Daar hield hij zich bezig met de landelijke roll-out van het GSM-netwerk en nieuwe mobiele telefoondiensten. Zijn laatste functie vóór Deerns was commercieel directeur Multimedia Diensten bij KPN Xantic. 1 Waarmee heb je je het afgelopen jaar bij Deerns bezig gehouden? 2 Hoe kijk je aan tegen de activiteiten van Deerns in het buitenland? 3 Waarom maak je de overstap naar unitmanager gezondheidszorg? 4 Wat zijn je belangrijkste speerpunten in 2004? 5 Wat doe je als je niet werkt? 1 Met de dienstverbreding van Deerns in het algemeen en het aangaan dan wel uitbouwen van samenwerkingsrelaties met buitenlandse partners. Een van de resultaten hiervan is de joint venture i.o. Deernsroberts, die zich vanuit Oxford richt op de Engelse ziekenhuismarkt. 2 Activiteiten in het buitenland en met name in West Europa zijn voor Deerns een must. Door de juiste partners te kiezen vergroot Deerns niet alleen zijn mogelijkheden klanten internationaal te bedienen, maar kunnen we door expertiseuitwisseling en dienstpakketverbreding ook onze Nederlandse klanten van dienst zijn. 3 Het is een enorme uitdaging om de grootste business unit van Deerns te leiden. De sterk veranderende regelgeving initieert de komende jaren grote veranderingen binnen de Nederlandse gezondheidszorgmarkt. Dit betekent veranderende klantbehoeften en het ontstaan van nieuwe diensten in deze sector zoals kostenmanagement, beheer & onderhoud, maar ook commerciële zorgontwikkeling. Al met al een zeer dynamische marktomgeving. Ik vind het leuk om daarin de koers van Deerns mede te bepalen. 4 Als technische organisatie hebben we van huis uit minder affiniteit met processen en procesmanagement. Dit is nog te vaak onze achilleshiel. Het komende jaar zal de nadruk liggen op verbetering hiervan. Op het technisch inhoudelijk gebied zal de aandacht uitgaan naar: kwaliteit verhogen/borgen, efficiënter werken en haalbare innovatieve en integrale concepten aanbieden. 5 Mijn tweede kind is in december geboren, dus dat betekent hectische tijden thuis. Als de tijd het toelaat, sport ik graag zoals squash, hockey en schaatsen in de winter en tennis en golf in de zomer.

7 Seminar Ondernemend zet mensen aan he In het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam vond vorig jaar oktober het seminar Ondernemend beheren plaats. Deze coproductie van Deerns samen met de Brinkgroep werd door de zeventig bezoekers hoog gewaardeerd. Onderhoudsbeheer heeft zich ontwikkeld vanuit de techniek; tools etc. zijn ontwikkeld vanuit de wens de techniek te ondersteunen en het management te informeren. In de driehoek beleid- financiëntechniek heeft de techniek zich het sterkst ontwikkeld om het complexe systeem van onderhoud over meerdere jaren te kunnen beheersen. De techniek informeert beleid en financiën, maar laat weinig tot geen ruimte aan interactieve communicatie over gevolgen van keuzes vanuit deze hoek. In deze situatie heeft de techniek een positie verworven die niet in balans is met de rol die de techniek hoort te spelen. In dit seminar werd voor de bezoekers duidelijk dat de visie van Brink/Deerns zich richt op het organiseren van het gebouwbeheer gestuurd vanuit strategie en beleid. Met ondernemend beheren wordt hier bedoeld: de gebouwbeheerder (ondernemer) aan het stuur, de techniek volgt en voert uit. Onderhoudsbeleid dient te worden ingezet op Nieuwe kengetallen beschikbaar Eind 2002 kwam de Deerns kostenkengetallen CD uit. Inmiddels werken we aan een nieuwe digitale versie, die dit jaar op het internet verschijnt. Op dit moment beschikken wij al over een gedrukte versie van Vormfactoren en kostenkengetallen, gebaseerd op kostenfactoren per oktober Deerns beschikt over de recentste kengetallen door een groot aantal projecten te analyseren en vast te leggen in een database. Op basis van onze schat aan ervaring in het omgaan met installatiekosten, kunnen we u adequaat adviseren. Uw belang is namelijk ook ons belang: het kunnen realiseren van een project binnen de financiële kaders en vastgestelde kwaliteit. Onze kengetallen moeten vooral gezien worden als een hulpmiddel in de eerste fase van het project om een richting aan te geven. Wilt u ook gebruik maken van dit hulpmiddel om inzicht te verschaffen in factoren die de kosten beïnvloeden, dan kunt u mailen naar Activiteiten Deern in artikel Eindho De opening dit najaar van het kantoor van Deerns in Eindhoven vormde een mooie gelegenheid om het Brabantse bedrijfsleven te informeren over de activiteiten van Deerns. In het Eindhovens Dagblad gaf vestigingsdirecteur Erik Lousberg eind november in een paginabreed achtergrondartikel aan hoe Deerns zich door regionale spreiding bijzonder positioneert in een steeds krimpende markt. In het interview met journalist Bas Bierkens vertelt Erik Lousberg over de groei van de Eindhovense vestiging in de afgelopen jaren. Uiteraard staat hij ook stil bij interessante cases in het Brabantse land, zoals de Philips High Tech Campus in Eindhoven en het St. Elisabeth-ziekenhuis in Tilburg om maar eens twee prestigieuze projecten te noemen. Technische voorzieningen zijn tegenwoordig een dominant onderdeel van het bouwproces. We zitten dan ook vaak vanaf de eerste dag in het bouwproces en denken integraal mee met architect en constructeur, vertelt Lousberg in het Eindhovens Dagblad.

8 beheren t denken. basis van gewenste strategische keuzes (prioriteiten) en binnen vooraf gestelde financiële grenzen. De techniek informeert daarbij het beleid over de gevolgen van de gestelde grenzen. Dit met betrekking tot gebouwprestatie, levensduurverwachting en eventuele risico s bij de gestelde voorwaarden. Vijf sprekers wisten onder leiding van Brinkgroep voorzitter professor Hans de Jonge het publiek van begin tot eind te boeien. Voor meer informatie over dit seminar en de handouts van de sprekers: s centraal vens Dagblad Deerns werkt intensief mee aan innovatieve kennisuitwisseling Innoverende ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kunnen met natuurwetenschappelijke vragen voortaan in Delft terecht. De site garandeert binnen 48 uur antwoord van een gezaghebbende specialist. Luciano Rodrigues dos Santos, die bij Deerns de unit laboratoria, telecom en industrie leidt, is bestuurslid van deze organisatie. Bij zijn ruim tachtig hightech instellingen en bedrijven uit de regio Delft aangesloten. Behalve Deerns zijn dat onder meer TU Delft, TNO, IHE, het Nederlands Normalisatie Instituut en het WL (voorheen Waterloopkundig Laboratorium). Innoverende MKB-ers kunnen daardoor een beroep doen op de kennis van ruim honderd specialisten. Deze mensen zijn deskundig op het gebied van biotechnologie, elektrotechniek, industrieel ontwerpen, klimaatbeheersing, natuurkunde, meetsystemen, offshore, optica, productontwikkeling, scheikunde, softwareontwikkeling en werktuigbouwkunde. De Kennistelefoon wil producten en productiemethoden helpen verbeteren, maar kan ook speur- en ontwikkelingswerk doen. De Kennistelefoon is een initiatief van Technet, vereniging van hightech instellingen en bedrijven in de Randstad. Het wordt financieel gesteund door de gemeente Delft en de stichting Delft Kennisstad. Delft wil door een beter contact met het MKB de Nederlandse kenniseconomie helpen stimuleren. Colofon Deerns Divers is een uitgave van Deerns raadgevende ingenieurs Hoofdredactie: Sjoerd Hora Siccama Eindredactie: André van den Hul Marieke Goossens Joyce Riekerk Erik Lousberg Ook vermeldt hij de aandacht die Deerns besteed aan het opleiden en trainen van de eigen medewerkers. We zijn hartstikke trots op de manier waarop we met opleidingen omgaan. We investeren veel in onze mensen (..) We hebben hier een jonge club, vol enthousiasme. Dat straalt af op opdrachtgevers. Ontwerp en grafische vormgeving: Ten Bosch design Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van de uitgever worden overgenomen of vermenigvuldigd.

de william schrikker groep: héél snel een nieuw kantoor wie wil er niet efficiënter bouwen? de emotionele waarde van een pand is niet te koop

de william schrikker groep: héél snel een nieuw kantoor wie wil er niet efficiënter bouwen? de emotionele waarde van een pand is niet te koop themanummer 4, december 2012 verder kijken VISIE Veronique Marks: topwetenschappers zie je niet snel in een klankbordgroep 180 de william schrikker groep: héél snel een nieuw kantoor eerste graads wie

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

het ONDERNEMERS De dynamiek van een goede salarisadministratie WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 ROTTERDAM E.O.

het ONDERNEMERS De dynamiek van een goede salarisadministratie WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 ROTTERDAM E.O. NR. 4 2010 het ONDERNEMERS ROTTERDAM E.O. B E L A N G De dynamiek van een goede salarisadministratie Een echte ondernemer investeert in zijn netwerk Friesland Bank Rotterdam: Willen is kunnen! Buitenlandse

Nadere informatie

creatieve ontwikkeling hoog ambitieniveau

creatieve ontwikkeling hoog ambitieniveau creatieve ontwikkeling hoog ambitieniveau Hurks Bouw & Vastgoed B.V. ontwikkelt en realiseert spraakmakende woning- en utiliteitsprojecten. Ons werkgebied is Zuid-Nederland. Ook winkelontwikkelingen behoren

Nadere informatie

CHANGING ROLES; New Roles, New Challenges. Industry Day 08.10.2009 >>>

CHANGING ROLES; New Roles, New Challenges. Industry Day 08.10.2009 >>> CHANGING ROLES; New Roles, New Challenges Industry Day 08.10.2009 >>> Colofon Rapportage Centre for Process Innovation in Building & Construction (CPIBC) Postbus 134 2600 AC Delft Phone: +31 (0) 15 278

Nadere informatie

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE * Antwoordkaart op pagina 25 ocus! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 2 nr 1 2013 Digitale versie? Scan hier: 1 2013 Incl. bijeenkomsten AGENDA 2013 DIV benchmark ook in 2013 Beheersing

Nadere informatie

MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM

MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM THEMANUMMER 7, JUNI 2014 STRATEGISCH VASTGOED VISIE MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM DE CIRKEL ROND DE PIJNPUNTEN VAN DECENTRALISATIE

Nadere informatie

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta:

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta: PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014 Waterschap Brabantse Delta: Afvalwater als grondstof Heeboss Klimaatgroep: Totaaloplossingen in klimaatbeheersing Letselschade.com "Wij zijn liever de

Nadere informatie

Info. Vernieuwing loont Aandacht voor en investeren in vernieuwing. Ko Moerdijk. Geen ideeën meer, dat lijkt me erg

Info. Vernieuwing loont Aandacht voor en investeren in vernieuwing. Ko Moerdijk. Geen ideeën meer, dat lijkt me erg NFO Info jaargang 6 2011 1 IOLAN Etten-Leur innovatief op weg WBSO en Innovatiebox verlagen drempel Een klant van accon avm die met regelmaat gebruik maakt van innovatiestimuleringsregelingen is IOLAN

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial Jaargang 16, Alumnispecial 2009 MATRIX KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Alumnispecial Aukje Doornbos wilde eigenlijk medicijnen studeren Patrick Kaas verkiest glamour boven lijm en

Nadere informatie

gemeente de brand op de faculteit bouwkunde van de TU Delft de Schipholcrash de strandrellen in Hoek van Holland.

gemeente de brand op de faculteit bouwkunde van de TU Delft de Schipholcrash de strandrellen in Hoek van Holland. APRIL 2010 NUMMER 1 JAARGANG 12 GEMEENTEBULLETIN Informatie over risicomanagement voor gemeenten Risico- en verzekeringsmanagement binnen uw gemeente In deze uitgave is er uitgebreid aandacht voor een

Nadere informatie

agazine Vertrouwen in Stipt-ICT pagina 11 Strome stroomlijnt ICT-stromen pagina 12 Strict Academy groeit, ruimte voor jong talent pagina 13

agazine Vertrouwen in Stipt-ICT pagina 11 Strome stroomlijnt ICT-stromen pagina 12 Strict Academy groeit, ruimte voor jong talent pagina 13 13 jaargang 7 najaar 2011 agazine Vertrouwen in Stipt-ICT pagina 11 Strome stroomlijnt ICT-stromen pagina 12 Strict Academy groeit, ruimte voor jong talent pagina 13 Inhoud en colofon Inhoud 3 Nieuwe energie

Nadere informatie

Najaar 2011 (Nuovo collezione 1911)

Najaar 2011 (Nuovo collezione 1911) hét carrièremagazine voor salesprofessionals! DECEMBER 2011 4 Merry Christmas and a Happy New Year! In gesprek met Angus Cameron, Director Snow Software Jeroen van Esseveld, Commercial Director Friesland

Nadere informatie

Detron ICT & Telecom Groep. Jaarverslag2012

Detron ICT & Telecom Groep. Jaarverslag2012 Detron ICT & Telecom Groep Jaarverslag 2O12 Jaarverslag2012 DETRON CONNECTS GROWTH & FUN Jaarverslag 2012 Detron ICT & Telecom Groep B.V. Inhoud Voorwoord George Banken (CEO) 6 Kengetallen en omzetverdeling

Nadere informatie

INSPIRERENDE VISIES. marketing voor en door marketeers. Jan van Wijk. Uitgave van Het Marketinggenootschap in samenwerking met Avans Hogeschool

INSPIRERENDE VISIES. marketing voor en door marketeers. Jan van Wijk. Uitgave van Het Marketinggenootschap in samenwerking met Avans Hogeschool INSPIRERENDE VISIES 2 INSPIRERENDE VISIES marketing voor en door marketeers Jan van Wijk Uitgave van Het Marketinggenootschap in samenwerking met Avans Hogeschool 3 Voor meer informatie kunt u contact

Nadere informatie

itannova In deze editie: Open BIM discussie MdR advies en BIMspecialist BIM bevordert transparantie bij Cofely Geberit is trots op BIM participatie

itannova In deze editie: Open BIM discussie MdR advies en BIMspecialist BIM bevordert transparantie bij Cofely Geberit is trots op BIM participatie jaargang 6 nummer 1 januari 2014 itannova In deze editie: Open BIM discussie MdR advies en BIMspecialist BIM bevordert transparantie bij Cofely Geberit is trots op BIM participatie www.itannex.com Wie

Nadere informatie

ILLUSTRATIE VOORZIJDE

ILLUSTRATIE VOORZIJDE uitgave 3 juni 2014 ILLUSTRATIE VOORZIJDE Open for Support, afgekort O4S, is een leverancier van datacenter diensten. O4S levert geen individuele diensten of producten. Wij leveren een uniek totaalconcept

Nadere informatie

2011, jaargang 11. People Planet Profit

2011, jaargang 11. People Planet Profit Performance oktober 2011, jaargang 11 People Planet Profit Performance & Duurzaamheid 06 08 12 16 28 Inhoud Colofon 06 Bert Lavrijsen, directeur/eigenaar van Laco 08 Clinton Climate Initiative 12 Rob Moelker,

Nadere informatie

Stabulletin. Van bestekschrijven naar slim specificeren. Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014

Stabulletin. Van bestekschrijven naar slim specificeren. Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014 De helicopterview van STABU: Van bestekschrijven naar slim specificeren Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen VOORWOORD INHOUD voorwoord inhoud

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Winter 2014 / 2015 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 38 s Heeren Loo Zorggroep investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Bas Bijl, Programmamanager

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Bruggenbouwer in de foodsector WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL Stichting Food Valley: NR. 4 2010 FOODVALLEY/WERV

het ONDERNEMERS Bruggenbouwer in de foodsector WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL Stichting Food Valley: NR. 4 2010 FOODVALLEY/WERV NR. 4 2010 het ONDERNEMERS FOODVALLEY/WERV B E L A N G Stichting Food Valley: Bruggenbouwer in de foodsector Kadans Biofacilities voor bedrijven in de life sciences Rabobank Vallei en Rijn: De kracht van

Nadere informatie

Nooit een brug te ver! BUSINESSMAGAZINE

Nooit een brug te ver! BUSINESSMAGAZINE BUSINESSMAGAZINE Noordwest Veluwe en Flevoland Stad in Bedrijf Businessdagen 14 & 15 april 2015, locatie Sypel Harderwijk 17 e jaargang, nummer 06, juni 2014 ondernemend voor ondernemers Nooit een brug

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Metaalsector toont veerkracht WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 1 2011 REVUSS Van Rijbroek Staalbouw heeft passie voor staal

het ONDERNEMERS Metaalsector toont veerkracht WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 1 2011 REVUSS Van Rijbroek Staalbouw heeft passie voor staal NR. 1 2011 het ONDERNEMERS REVUSS B E L A N G Metaalsector toont veerkracht Van Kessel Machinefabriek: specialist in verspanende bewerkingen Gritstra: ruim 25 jaar specialist in metaalconservering Van

Nadere informatie

Kosten voor de baat. Valorisation Grant De STW-variant van de Nederlandse SBIR

Kosten voor de baat. Valorisation Grant De STW-variant van de Nederlandse SBIR Kosten voor de baat #02 _ De Valorisation Grant als springplank voor academische bedrijvigheid Technologiestichting STW _ april 2011 De Valorisation Grant is een programma voor het creëren van nieuwe high-tech

Nadere informatie

It s lonely. at the top. het ONDERNEMERS. on line NOORDWEST VELUWE EN EEMLAND B E L A N G. SEAT Bakker 75 jaar jong

It s lonely. at the top. het ONDERNEMERS. on line NOORDWEST VELUWE EN EEMLAND B E L A N G. SEAT Bakker 75 jaar jong het ONDERNEMERS NOORDWEST VELUWE EN EEMLAND B E L A N G SEAT Bakker 75 jaar jong NR. 3-2005 Het gaat goed met de Bedrijvenkring Ermelo Onderwijs en bedrijfsleven vinden elkaar steeds beter It s lonely

Nadere informatie

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS MAGAZINE 2014 fit for the future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS IN BEELD De telecom en ICT oplossing die u per medewerker per maand kunt aanpassen Alleen bij KPN ÉÉN

Nadere informatie