Divers. Deerns. Vroeg-natuurijsbaan is technisch haalbaar. In dit nummer o.a.: Eerste materialen bij Anton de Kom universiteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Divers. Deerns. Vroeg-natuurijsbaan is technisch haalbaar. In dit nummer o.a.: Eerste materialen bij Anton de Kom universiteit"

Transcriptie

1 Dit is een uitgave van Deerns raadgevende ingenieurs bv Februari 2004 Deerns Divers In dit nummer o.a.: Eerste materialen bij Anton de Kom universiteit Suriname -- Vroeg-natuurijsbaan haalbaar -- Column Jan Karel Mak: Bonje in de bouw -- Nieuwe kengetallen beschikbaar -- Vraag en Antwoord met Alex Jansen, unitmanager gezondheidszorg Deerns Vroeg-natuurijsbaan is technisch haalbaar Deerns heeft samen met energiebedrijf Essent N.V., TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (MEP) uit Apeldoorn en DHV-AIB B.V. uit Eindhoven de haalbaarheid van een vroegnatuurijsbaan van 5 kilometer lang onderzocht. Dit in opdracht van de Stichting Hendrick Avercamp nu, waarvan schaatser Jan Maarten Heideman voorzitter is. De stichting wil met de resultaten van het onderzoek investeerders, eigenaren, exploitanten en schaatsliefhebbers interesseren voor een dergelijke baan. Nederland beschikt over de technologische kennis en ervaring om een vroeg-natuurijsbaan van zo n 5 kilometer lang en zo n 5 meter breed te realiseren. De baan kan in het schaatsseizoen van december tot en met februari op economische wijze tenminste 75 dagen in stand te houden. Dat concluderen Deerns en de collegaonderzoekers in het rapport Een land vol kennis voor een Nieuwe IJstijd. Een vroeg-natuurijsbaan is een baan die in een natuurlijk gezien aantrekkelijke omgeving ligt en waar de natuur

2 een handje wordt geholpen. Op die manier kan er ook bij lichte vorst of temperaturen boven het vriespunt geschaatst worden. Grote droom Het blijkt momenteel financieel, koeltechnisch en veiligheidstechnisch gezien het aantrekkelijkst een vroeg-natuurijsbaan aan te leggen op bestaande of nieuwe wegen, paden en verhardingen. Hiervoor is ook veel minder dik ijs nodig dan op waterwegen. De vroeg-natuurijsbaan is op bedrijfseconomische wijze zelfstandig te exploiteren. Natuurijs is voor de meeste Nederlandse schaatsers een grote droom. Ze trekken er zelfs voor naar het buitenland. Een vroeg-natuurijsbaan is in de ogen van Jan Maarten Heideman zeer vernieuwend en kan naar zijn oordeel dan ook een Nieuwe IJstijd inluiden in Nederland. Hij zelf wil er vooral graag het eeuwenoude wintergevoel van natuurijs mee oproepen. Jan Maarten Heideman ontvangt het rapport van Rinus van de Gevel van Essent COLUMN 2004: Bonje in de bouw Het zijn barre tijden in de bouw- en installatiewereld. Het commercieel vastgoed zit onderin zijn varkenscyclus, dramatische leegstandspercentages, daar bovenop de algemene economische teruggang in ons land. Maar bovenal: de parlementaire enquête laat zijn sporen na. Het besluit tot vervolging van vier aannemingsbedrijven en de veroordeling door de NMa van een reeks ondernemingen tot hoge boetes zijn de eerste schermutselingen van een langdurig verbitterd gevecht, vrezen we. Dat dezelfde NMa ook drie grote installatiebedrijven boetes heeft opgelegd wegens het weigeren van medewerking aan kartelonderzoek, is een teken aan de wand. Na de rijksoverheid en de NMa zullen ook gemeenten zich laten horen. Er wordt niet geschikt, alle wapens komen uit de kast. ir J. K. Mak, algemeen directeur De naweeën van die parlementaire enquête laten zich nog op een andere manier voelen. Een prijzenslag is losgebarsten waarbij de supermarktoorlog afsteekt als een spelletje mens-erger-je-niet. We maken verwoestend concurrentiegedrag mee dat reminiscenties oproept aan de Amerikaanse spoorwegoorlogen van weleer. De afgelopen maanden waren we herhaaldelijk de onthutste getuige van aanbiedingen die tot 40 of zelfs 50 procent beneden onze echt niet ruimhartige directiebegrotingen lagen. En van venijnige, maar vruchteloze juridische gevechten tussen aanbieders over de rechtmatigheid van aanbestedingen. Hoe dramatisch slecht moet de markt zijn dat een installateur zelfs voor minder dan zijn variabele kosten aanbiedt? Zijn dit wanhopige kortetermijnmanoeuvres van capaciteitsspelers die denken zo de storm te kunnen uitrijden? Hoe dan ook, de installateurs lijden en onze opdrachtgevers (nota bene: zelf vaak overheidsen semi-overheidsinstanties) kopen daar bitter weinig voor. Want niet zodra is een project tegen dit soort prijzen aanbesteed, of wij moeten ons schrap zetten. Vanaf dag één: touwtrekken over meerwerk en napluizen van het bestek op elk onvolledig detail. Bij bouwaannemers maken we al mee hoe in het werk het absolute minimum wordt geleverd om de verliezen te beperken, begeleid door een waterval van claims en aansprakelijkheidsstellingen voor vermeende tekortkomingen van de architect, opdrachtgever, of wie dan ook Nee, 2004 wordt geen gemakkelijk jaar. De bouw- en installatiebranche is hardhandig duidelijk gemaakt dat ze moet leren concurreren zonder overleg, en dat gaat met veel pijn. Wij richten ons in dat gewoel op twee dingen. Eén: met onze opdrachtgevers samen tot een zo verstandig mogelijk aanbestedingsbeleid komen waarin een normale realisatie enigszins kan worden gewaarborgd. Dat kan leiden tot onorthodoxe stappen. Twee: onze adviseurs en uitvoeringscoördinatoren trainen in het weerbaar tegemoet treden van een sterk gejuridiseerde en gepolariseerde atmosfeer in het bouwteam. Want zij moeten onze opdrachtgevers ondersteunen door het tijdig identificeren en neutraliseren van de sprongen die katten in het nauw van een te krappe prijs maken en blijven uitdragen dat samenwerking in ieders belang is. Het moge idealistisch klinken, maar bij dat alles blijven we op zoek naar mogelijkheden tot structurele verbetering van het bouwproces, in nauwe samenwerking met opdrachtgever, projectmanagers, architect en anderen. Installateurs die het kunnen opbrengen hierin mee te werken, komen wellicht het minst gehavend het jaar 2004 uit.

3 Eerste materialen bij Anton de Kom un in Suriname Deerns vierde afgelopen jaar zijn 75-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan heeft Deerns besloten adviesuren en middelen te schenken aan de Anton de Kom universiteit van Suriname. De laboratoria van deze universiteit zijn niet gecertificeerd en zijn daarbij ook nog eens onveilig. De inspanningen van Deerns moeten dan ook leiden tot een aanzienlijke verbetering hiervan. Veel relaties van Deerns hebben naar aanleiding van de berichtgeving over de Anton de Kom Universiteit geld of middelen geschonken ter ondersteuning van het goede doel. Inmiddels zijn de eerste containers met goederen al in Suriname gearriveerd. In juni 2003 bracht Deerns een inventarisatiebezoek aan de universiteit. Hierbij is gekeken welke apparatuur de universiteit nodig heeft en welke werkzaamheden verricht moeten worden. Met een groot deel van de bouwkundige werkzaamheden zijn medewerkers van de universiteit inmiddels begonnen. Volle containers De inzameling van materialen heeft inmiddels drie volle containers opgeleverd met werktuigbouwkundige en elektrotechnische materialen en kantoor- en laboratoriummeubilair. Deze containers komen eind januari aan in Suriname. Deerns begeleidt de medewerkers, die het materiaal uitladen en plaatsen, in eerste instantie per telefoon en . Persoonlijke begeleiding In maart van dit jaar gaat een delegatie naar Suriname voor persoonlijke begeleiding en controle. Tegen die tijd hoopt Deerns ook aanvullende materialen toe te kunnen sturen. Zo is er momenteel nog behoefte aan elektromotoren, koeltechnische apparatuur, brandblusapparatuur en klein installatiemateriaal. De universiteit is zeer gelukkig met de ruime ondersteuning die ze uit Nederland - niet alleen van Deerns, maar ook van onze relaties - ontvangt. Zowel de kennis die wordt aangedragen als de middelen die ze ontvangt, zou ze anders

4 iversiteit nooit gekregen hebben. Op deze manier hoopt de universiteit dat de laboratoria worden gecertificeerd, waardoor ze externe opdrachten kan binnenhalen die dan weer inkomsten bieden. De containers waar de spullen in zitten, worden eigendom van de universiteit. Door deze te verhandelen, kunnen er ook weer aanvullende materialen aangeschaft worden. Het is de bedoeling eind 2004 een laatste bezoek aan de universiteit te brengen, waarin het project wordt opgeleverd. De dank van Deerns gaat uit naar de vele relaties die een bijdrage hebben geleverd. Hun namen staan vermeld op Eerste brandstofcel voor zorgcomplex in Klazienaveen Deerns is betrokken bij de renovatie en nieuwbouw van het verzorgingshuis Dillehof en het aangrenzende - verpleeghuis De Weegbree in Klazienaveen. Dit gebeurt in opdracht van Woningstichting Inter Pares en Zorggroep Tangenborgh. In verband met de uitbreiding van het aantal zorgplaatsen worden diverse installaties in het zorgcomplex vervangen of uitgebreid. Eind januari zijn drie containers met goederen gearriveerd. De bouwkundige werkzaamheden zijn begonnen. Tijdens het ontwerptraject is de zorgvoorziening door Deerns bij Gasunie Research voorgedragen als proeflocatie voor het plaatsen van een brandstofcel. In het zorgcomplex zal de brandstofcel de thermische energie leveren aan de nieuwe warmtapwaterinstallatie; de elektrische energie wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Koppeling aan de warmtapwaterinstallatie is nodig om een continue warmtevraag te waarborgen. Gasunie Research gaat de komende anderhalf jaar een proef houden met een kleine brandstofcel met een thermisch vermogen van 10 kw en een elektrisch vermogen van 4 kw. Dit gebeurt in samenwerking met Vaillant op elf locaties in Nederland. De brandstofcellen worden gedurende de proefperiode gecontroleerd en gemeten. De resultaten van de proef dienen als basis voor de verdere ontwikkeling van de brandstofcel. Veel relaties stelden goederen beschikbaar.

5 STELLING: Een selectie alleen op basis van prijs verhoogt het risico op claims Vincent Brouwer is Manager Vendor & Contract Management bij PGGM. Deerns ontwerpt hier momenteel de nieuwbouw en renovatie. Ik ben van mening dat de primaire scope niet moet liggen op de prijs, maar op het te verwachten resultaat. Door als afnemende partij je uitsluitend te richten op de laagste prijs, ontstaat bij de wederpartij de noodzaak tot het elimineren van ieder risico. De primaire scope moet niet liggen op de prijs, maar op het te verwachten resultaat Met andere woorden, men zal trachten zo veel mogelijk risico s op het bordje van de inkopende partij te leggen. Dit verhoogt de kans op juridificatie. Door de aandacht te focussen op resultaat, worden partijen verplicht om in afstemming met elkaar aandacht te besteden aan de (rand)- voorwaardelijke aspecten om tot een optimaal resultaat (lees: succes) te komen. Discussies over prijs en prijsbeheersing horen daar natuurlijk ook bij. Mijn ervaring is juist dat partijen op het gebied van samenwerking en commitment nog te veel zaken onbesproken laten. Door het streven naar een zo laag mogelijke prijs, wordt dit proces nog versterkt. drs. Jan W. Pleunis MFM is senior adviseur bij Twynstra Gudde Management Consultants. Deerns en Twynstra Gudde werken samen bij vele gezondheidszorgprojecten, zoals ziekenhuis Gelderse Vallei en Isala klinieken te Zwolle. De selectie van een installatieadviseur is een belangrijk onderdeel van een nieuw- en/of verbouwproject. Wat uiteindelijk telt, is het eindresultaat van het project. De selectie en inschakeling van de installatieadviseur is hierin een onderdeel; in het totaal van de investeringskosten is dit een relatief klein deel. Wat uiteindelijk telt, is het eindresultaat van het project. Echter door het binnenhalen van de benodigde kennis en ervaring kan dit wel een grote invloed hebben op de uiteindelijke investerings- en exploitatiekosten. Het is dan ook van belang om bij de selectie van een installatieadviseur breder te kijken, onder andere: hoe worden innovatieve ontwikkelingen binnen het vakgebied gevolgd en geïmplementeerd? hoe is de organisatie en werkwijze van het bureau? hoe is de teamsamenstelling van de installatieadviseur en heeft dit team naast de eigen werkzaamheden een toegevoegde waarde aan het project? welke werkzaamheden maken deel uit van het contract; praten we over een volledig uitgewerkt bestek en tekeningen of een richtlijnbestek? de prijs-/kwaliteitverhouding? hoe worden de werkzaamheden contractueel vastgelegd? Er dient een selectie plaats te vinden waarbij op basis van een aantal criteria moet worden gekeken naar de toegevoegde waarde die de installatieadviseur kan leveren aan het eindresultaat van het project. Als er op deze wijze een installatieadviseur wordt geselecteerd, zijn claims niet aan de orde. Reageren op deze stelling? Stuur uw reactie naar:

6 & Vraag Antwoord Alex Jansen werkt sinds januari 2003 bij Deerns. Hij begon als manager business development, per 1 januari jongstleden werkt hij als unitmanager gezondheidszorg. Alex studeerde werktuigbouwkunde aan de TU Delft en volgde een executive MBA opleiding. Hij begon zijn carrière bij Corus (Hoogovens) waarna hij in 1996 bij KPN Mobile aan de slag ging. Daar hield hij zich bezig met de landelijke roll-out van het GSM-netwerk en nieuwe mobiele telefoondiensten. Zijn laatste functie vóór Deerns was commercieel directeur Multimedia Diensten bij KPN Xantic. 1 Waarmee heb je je het afgelopen jaar bij Deerns bezig gehouden? 2 Hoe kijk je aan tegen de activiteiten van Deerns in het buitenland? 3 Waarom maak je de overstap naar unitmanager gezondheidszorg? 4 Wat zijn je belangrijkste speerpunten in 2004? 5 Wat doe je als je niet werkt? 1 Met de dienstverbreding van Deerns in het algemeen en het aangaan dan wel uitbouwen van samenwerkingsrelaties met buitenlandse partners. Een van de resultaten hiervan is de joint venture i.o. Deernsroberts, die zich vanuit Oxford richt op de Engelse ziekenhuismarkt. 2 Activiteiten in het buitenland en met name in West Europa zijn voor Deerns een must. Door de juiste partners te kiezen vergroot Deerns niet alleen zijn mogelijkheden klanten internationaal te bedienen, maar kunnen we door expertiseuitwisseling en dienstpakketverbreding ook onze Nederlandse klanten van dienst zijn. 3 Het is een enorme uitdaging om de grootste business unit van Deerns te leiden. De sterk veranderende regelgeving initieert de komende jaren grote veranderingen binnen de Nederlandse gezondheidszorgmarkt. Dit betekent veranderende klantbehoeften en het ontstaan van nieuwe diensten in deze sector zoals kostenmanagement, beheer & onderhoud, maar ook commerciële zorgontwikkeling. Al met al een zeer dynamische marktomgeving. Ik vind het leuk om daarin de koers van Deerns mede te bepalen. 4 Als technische organisatie hebben we van huis uit minder affiniteit met processen en procesmanagement. Dit is nog te vaak onze achilleshiel. Het komende jaar zal de nadruk liggen op verbetering hiervan. Op het technisch inhoudelijk gebied zal de aandacht uitgaan naar: kwaliteit verhogen/borgen, efficiënter werken en haalbare innovatieve en integrale concepten aanbieden. 5 Mijn tweede kind is in december geboren, dus dat betekent hectische tijden thuis. Als de tijd het toelaat, sport ik graag zoals squash, hockey en schaatsen in de winter en tennis en golf in de zomer.

7 Seminar Ondernemend zet mensen aan he In het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam vond vorig jaar oktober het seminar Ondernemend beheren plaats. Deze coproductie van Deerns samen met de Brinkgroep werd door de zeventig bezoekers hoog gewaardeerd. Onderhoudsbeheer heeft zich ontwikkeld vanuit de techniek; tools etc. zijn ontwikkeld vanuit de wens de techniek te ondersteunen en het management te informeren. In de driehoek beleid- financiëntechniek heeft de techniek zich het sterkst ontwikkeld om het complexe systeem van onderhoud over meerdere jaren te kunnen beheersen. De techniek informeert beleid en financiën, maar laat weinig tot geen ruimte aan interactieve communicatie over gevolgen van keuzes vanuit deze hoek. In deze situatie heeft de techniek een positie verworven die niet in balans is met de rol die de techniek hoort te spelen. In dit seminar werd voor de bezoekers duidelijk dat de visie van Brink/Deerns zich richt op het organiseren van het gebouwbeheer gestuurd vanuit strategie en beleid. Met ondernemend beheren wordt hier bedoeld: de gebouwbeheerder (ondernemer) aan het stuur, de techniek volgt en voert uit. Onderhoudsbeleid dient te worden ingezet op Nieuwe kengetallen beschikbaar Eind 2002 kwam de Deerns kostenkengetallen CD uit. Inmiddels werken we aan een nieuwe digitale versie, die dit jaar op het internet verschijnt. Op dit moment beschikken wij al over een gedrukte versie van Vormfactoren en kostenkengetallen, gebaseerd op kostenfactoren per oktober Deerns beschikt over de recentste kengetallen door een groot aantal projecten te analyseren en vast te leggen in een database. Op basis van onze schat aan ervaring in het omgaan met installatiekosten, kunnen we u adequaat adviseren. Uw belang is namelijk ook ons belang: het kunnen realiseren van een project binnen de financiële kaders en vastgestelde kwaliteit. Onze kengetallen moeten vooral gezien worden als een hulpmiddel in de eerste fase van het project om een richting aan te geven. Wilt u ook gebruik maken van dit hulpmiddel om inzicht te verschaffen in factoren die de kosten beïnvloeden, dan kunt u mailen naar Activiteiten Deern in artikel Eindho De opening dit najaar van het kantoor van Deerns in Eindhoven vormde een mooie gelegenheid om het Brabantse bedrijfsleven te informeren over de activiteiten van Deerns. In het Eindhovens Dagblad gaf vestigingsdirecteur Erik Lousberg eind november in een paginabreed achtergrondartikel aan hoe Deerns zich door regionale spreiding bijzonder positioneert in een steeds krimpende markt. In het interview met journalist Bas Bierkens vertelt Erik Lousberg over de groei van de Eindhovense vestiging in de afgelopen jaren. Uiteraard staat hij ook stil bij interessante cases in het Brabantse land, zoals de Philips High Tech Campus in Eindhoven en het St. Elisabeth-ziekenhuis in Tilburg om maar eens twee prestigieuze projecten te noemen. Technische voorzieningen zijn tegenwoordig een dominant onderdeel van het bouwproces. We zitten dan ook vaak vanaf de eerste dag in het bouwproces en denken integraal mee met architect en constructeur, vertelt Lousberg in het Eindhovens Dagblad.

8 beheren t denken. basis van gewenste strategische keuzes (prioriteiten) en binnen vooraf gestelde financiële grenzen. De techniek informeert daarbij het beleid over de gevolgen van de gestelde grenzen. Dit met betrekking tot gebouwprestatie, levensduurverwachting en eventuele risico s bij de gestelde voorwaarden. Vijf sprekers wisten onder leiding van Brinkgroep voorzitter professor Hans de Jonge het publiek van begin tot eind te boeien. Voor meer informatie over dit seminar en de handouts van de sprekers: s centraal vens Dagblad Deerns werkt intensief mee aan innovatieve kennisuitwisseling Innoverende ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kunnen met natuurwetenschappelijke vragen voortaan in Delft terecht. De site garandeert binnen 48 uur antwoord van een gezaghebbende specialist. Luciano Rodrigues dos Santos, die bij Deerns de unit laboratoria, telecom en industrie leidt, is bestuurslid van deze organisatie. Bij zijn ruim tachtig hightech instellingen en bedrijven uit de regio Delft aangesloten. Behalve Deerns zijn dat onder meer TU Delft, TNO, IHE, het Nederlands Normalisatie Instituut en het WL (voorheen Waterloopkundig Laboratorium). Innoverende MKB-ers kunnen daardoor een beroep doen op de kennis van ruim honderd specialisten. Deze mensen zijn deskundig op het gebied van biotechnologie, elektrotechniek, industrieel ontwerpen, klimaatbeheersing, natuurkunde, meetsystemen, offshore, optica, productontwikkeling, scheikunde, softwareontwikkeling en werktuigbouwkunde. De Kennistelefoon wil producten en productiemethoden helpen verbeteren, maar kan ook speur- en ontwikkelingswerk doen. De Kennistelefoon is een initiatief van Technet, vereniging van hightech instellingen en bedrijven in de Randstad. Het wordt financieel gesteund door de gemeente Delft en de stichting Delft Kennisstad. Delft wil door een beter contact met het MKB de Nederlandse kenniseconomie helpen stimuleren. Colofon Deerns Divers is een uitgave van Deerns raadgevende ingenieurs Hoofdredactie: Sjoerd Hora Siccama Eindredactie: André van den Hul Marieke Goossens Joyce Riekerk Erik Lousberg Ook vermeldt hij de aandacht die Deerns besteed aan het opleiden en trainen van de eigen medewerkers. We zijn hartstikke trots op de manier waarop we met opleidingen omgaan. We investeren veel in onze mensen (..) We hebben hier een jonge club, vol enthousiasme. Dat straalt af op opdrachtgevers. Ontwerp en grafische vormgeving: Ten Bosch design Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van de uitgever worden overgenomen of vermenigvuldigd.

Deerns Kostenmanagement DEERNS BRENGT IDEEËN TOT LEVEN

Deerns Kostenmanagement DEERNS BRENGT IDEEËN TOT LEVEN DEERNS BRENGT IDEEËN TOT LEVEN Kostenbeheer in de installatietechniek: een vak apart Kostenbeheer is binnen de installatietechniek een vak apart. Fluctuerende marktprijzen, nieuwe bouwtrends en veranderende

Nadere informatie

Innovatief aanbesteden: fase A-B-C contract. Aronsohn Management raadgevende ingenieurs. 9 mei 2017

Innovatief aanbesteden: fase A-B-C contract. Aronsohn Management raadgevende ingenieurs. 9 mei 2017 Innovatief aanbesteden: fase A-B-C contract 9 mei 2017 Aronsohn Management raadgevende ingenieurs Aronsohn Management raadgevende ingenieurs bv 2 - onafhankelijk ingenieursbureau op het gebied van bouwprojectmanagement

Nadere informatie

Samenwerken, daar zijn we goed in. Met diverse andere professionals werken wij samen aan nieuwe ontwikkelingen en integrale oplossingen.

Samenwerken, daar zijn we goed in. Met diverse andere professionals werken wij samen aan nieuwe ontwikkelingen en integrale oplossingen. Vandaag de dag worden er steeds hogere eisen gesteld aan technische installaties van gebouwen. Op zich is dat niet vreemd, immers goed ontworpen installaties zorgen ervoor dat mensen zich in een gebouw

Nadere informatie

ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN.

ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. Inhoud ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. 4 Arnoud van Raak (eigenaar ARRA Management): Door een geïntegreerde aanpak van commercieel beheer, technisch beheer en volledige administratieve

Nadere informatie

Hoe maak je de keten LEAN?

Hoe maak je de keten LEAN? Hoe maak je de keten LEAN? Oktober 2012 Meindert Koopman Directeur Bouwbedrijf Rijssen B.V Hoe maak je de keten LEAN?? Inleiding. Traditionele proces. Ketenintegratie.. Van Losser Installatiegroep. Ketenintegratie:

Nadere informatie

Dé perfecte partner voor uw bouwplannen! Recreëer, werk en leer in een perfecte omgeving. Neem vandaag nog contact op voor meer informatie

Dé perfecte partner voor uw bouwplannen! Recreëer, werk en leer in een perfecte omgeving. Neem vandaag nog contact op voor meer informatie TLBURG TLBURG Recreëer, werk en leer in een perfecte omgeving U wil de juiste omgeving om in te recreëren, sporten, werken of leren. Met onze services kunnen wij zo n omgeving voor u realiseren. Design

Nadere informatie

Showroom KOVO Assen. Pagina 1 van 13

Showroom KOVO Assen. Pagina 1 van 13 Showroom KOVO Assen Pagina 1 van 13 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Voorwoord...3 3 Inleiding...4 4 Wie presenteert zich in de showroom?...5 5 Wie gaat de showroom bezoeken?...6 6 Indeling showroom...7

Nadere informatie

Reiswerk Masterclasses Focus op de Klant, Focus op Verandering (winter 2014)

Reiswerk Masterclasses Focus op de Klant, Focus op Verandering (winter 2014) REISWERK MASTERCLASSES FOCUS OP DE KLANT, FOCUS OP VERANDERING Reiswerk en hebben een serie masterclasses ontwikkeld rondom het thema Focus op de Klant, Focus op Verandering, die de reisprofessioneel op

Nadere informatie

EPC/ECSo gemeente Zutphen en Van Dorp Installaties: beheer en onderhoudsuitdagingen. Hedwig Tummers, mei 2013 senior adviseur aanbesteden & bouw

EPC/ECSo gemeente Zutphen en Van Dorp Installaties: beheer en onderhoudsuitdagingen. Hedwig Tummers, mei 2013 senior adviseur aanbesteden & bouw EPC/ECSo gemeente Zutphen en Van Dorp Installaties: beheer en onderhoudsuitdagingen Hedwig Tummers, mei 2013 senior adviseur aanbesteden & bouw Wat wil ik met u bespreken? Casus Zutphen Strategie en uitgangspunten

Nadere informatie

Zoek geen beren, zoek de weg

Zoek geen beren, zoek de weg KIEN Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland Wanda Kruijt wandakruijt@stichtingkien.nl Zoek geen beren, zoek de weg Programma 9:00 9:30 Ontvangst met koffie of thee 9:30 9:40 Welkom (Adrie van Duijne)

Nadere informatie

Eigen talent eerst Kuijpers MD programma. Michiel van Kessel MBA 10 september 2013

Eigen talent eerst Kuijpers MD programma. Michiel van Kessel MBA 10 september 2013 Eigen talent eerst Kuijpers MD programma Michiel van Kessel MBA 10 september 2013 Even voorstellen Studie Bestuurskunde (Avans, 2000-2001) Personeel & Arbeid (Avans, 2001-2005) Rechten (HAN, 2006-2007)

Nadere informatie

Unica ontketend Patrick Brunn

Unica ontketend Patrick Brunn installatiegroep Unica ontketend Patrick Brunn Werkzaam bij: vestiging Bodegraven 246 man aan boord 9 jaar werkzaam bij Unica markt, strategie, doen! (van bezieling tot beweging) Agenda: de veranderende

Nadere informatie

> Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Hofspoor VZ Houten Telefoon

> Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Hofspoor VZ Houten Telefoon Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Hofspoor 3 3994 VZ Houten Telefoon 030-6355213 > Profiel >14-02-2014 Onderwerp > Functie- en competentieprofiel Senior adviseur Opdrachtgever

Nadere informatie

Energie Exploitatie Ontwikkelingen in Nederland

Energie Exploitatie Ontwikkelingen in Nederland Energie Exploitatie Ontwikkelingen in Nederland Leo Brouwer Programma adviseur Duurzame Energie en Energietransitie 16 oktober 2007 donderdag 18 oktober 2007 1 Daan van Vliet Directeur Unica Bestuurslid

Nadere informatie

Iv-Bouw Iv-Bouw Onderdeel van Iv-Groep Iv-Bouw b.v. Iv-Bouw b.v. Alblasserdam Arnhem

Iv-Bouw Iv-Bouw Onderdeel van Iv-Groep Iv-Bouw b.v. Iv-Bouw b.v. Alblasserdam Arnhem Iv-Bouw Kennis van techniek is de essentie Iv-Bouw Zorginstellingen, industriële huisvesting, scholen, kantoren en openbare ruimtes. Gebouwen met specifieke doeleinden vragen om specifieke maatoplossingen.

Nadere informatie

Hetty Braam. vragen aan:

Hetty Braam. vragen aan: 10 vragen aan: Hetty Braam Manager ICT & Informatiemanagement bij Timing Uitzendbureau over Sigmax als ICT partner en de overstap naar de Sigmax ONE Cloud Facts & Figures Timing Uitzendbureau 51 vestigingen

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

PROJECTRISICO S EENVOUDIG IN KAART De Project Risico Meter als hulpmiddel

PROJECTRISICO S EENVOUDIG IN KAART De Project Risico Meter als hulpmiddel Trefwoorden: projectmanagement, risicomanagement, risico-identificatie PROJECTRISICO S EENVOUDIG IN KAART De Project Risico Meter als hulpmiddel Samenvatting In elke organisatie wordt gewerkt aan projecten.

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken 111

Het Nieuwe Werken 111 Het Nieuwe Werken 111 Inleiding Het Nieuwe Werken De laatste jaren heeft Het Nieuwe Werken zich sterk ontwikkeld en veel bekendheid gekregen. Maatschappelijke ontwikkelingen als files, de balans tussen

Nadere informatie

Duurzaamheid = Business

Duurzaamheid = Business installatiegroep Duurzaamheid = Business Jan Nauta 22 juni 2010 Wijers: Goed verdienen aan duurzaamheid 18-06-2010 - Duurzaamheid is een strategische kans voor Nederland en het Nederlands bedrijfsleven.

Nadere informatie

Internationaal sterk, lokaal betrokken. Nederland - Bulgarije - Duitsland - Ghana - Ierland - Polen - Turkije. www.bartels.nl

Internationaal sterk, lokaal betrokken. Nederland - Bulgarije - Duitsland - Ghana - Ierland - Polen - Turkije. www.bartels.nl Internationaal sterk, lokaal betrokken Nederland - Bulgarije - Duitsland - Ghana - Ierland - Polen - Turkije www.bartels.nl Klantgericht Betrouwbaar Flexibel Praktisch Gerenommeerd Onze kracht: internationaal

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

uw portaal voor technisch facilitair management unica online

uw portaal voor technisch facilitair management unica online uw portaal voor technisch facilitair management unica online , Altijd en overal inzicht in uw technische installaties Snel en eenvoudig een storing melden? Inzicht in het energiegebruik van uw installaties?

Nadere informatie

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT SNEL EN WENDBAAR WERKEN AAN CONTINUE VERBETERING IN ORGANISATIES LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Inleiding 3 Masterclass Agile Management

Nadere informatie

Controller Huisvesting

Controller Huisvesting Profielschets Controller Huisvesting Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Opdrachtgever: COA Datum: juni 2014 Adviseur: Lilian Vos Centraal Orgaan Opvang asielzoekers Het Centraal

Nadere informatie

TOTAL COST OF OWNERSHIP

TOTAL COST OF OWNERSHIP Nieuwe perspectieven op TOTAL COST OF OWNERSHIP INTELLIGENT BUILDING SPECIALS Investeren in comfort en energiebesparing loont Ondernemingen en overheidsorganisaties zijn zich er steeds meer van bewust

Nadere informatie

Evaluatiedocument BOSS Businesstour evenement AT Osborne

Evaluatiedocument BOSS Businesstour evenement AT Osborne Evaluatiedocument BOSS Businesstour evenement AT Osborne Case: Management game Noord-Zuidlijn december :-17:5 Baarn Evaluatiedocument BOSS Businesstour evenement 3//11 Beste heer van Blokland, Schütte,

Nadere informatie

Organisatiecultuur en projectpartnering prestatie

Organisatiecultuur en projectpartnering prestatie Organisatiecultuur en projectpartnering prestatie Confronterende Vecht Inefficiënte Bouwprocessen Opportunistische Traditionele Bouw Ook in Nederland kwam het besef dat de oude bouwcultuur moest veranderen

Nadere informatie

ACADEMY NAJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER NAJAAR 2014 INNOVATIVE. Nieuw in 2014: Beïnvloedingsvaardigheden voor. One Day Workshop QRM

ACADEMY NAJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER NAJAAR 2014 INNOVATIVE. Nieuw in 2014: Beïnvloedingsvaardigheden voor. One Day Workshop QRM ACADEMY KALENDER NAJAAR 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY NAJAAR 2014 Nieuw in 2014: RF9: Physics of Failure One Day Workshop QRM Beïnvloedingsvaardigheden voor specialisten ACADEMY NAJAAR 2014 is toonaangevend

Nadere informatie

Iv-Bouw Iv-Bouw Onderdeel van Iv-Groep Iv-Bouw b.v. www.iv-bouw.nl

Iv-Bouw Iv-Bouw Onderdeel van Iv-Groep Iv-Bouw b.v. www.iv-bouw.nl Iv-Bouw Kennis van techniek is de essentie Iv-Bouw Zorginstellingen, industriële huisvesting, scholen, kantoren en openbare ruimtes. Gebouwen met specifieke doeleinden vragen om specifieke maatoplossingen.

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Transparency Berg en Dalseweg JA Nijmegen T

Transparency Berg en Dalseweg JA Nijmegen T Transparency Berg en Dalseweg 3 6521 JA Nijmegen T. 024 82 00 227 www.transparencyb2b.com Transparency is gespecialiseerd in kwaliteitsproducten op maat voor bedrijven, instellingen en personen. Gedurende

Nadere informatie

DIMAEN Brochure 2017 DIMAEN BV. 17 februari 2017 Rev.: 1.1. Page 1 of 5

DIMAEN Brochure 2017 DIMAEN BV. 17 februari 2017 Rev.: 1.1. Page 1 of 5 DIMAEN Brochure 2017 DIMAEN BV Page 1 of 5 DIMAEN BV "Connected Engineering" is onze samenvatting van het verbinden van disciplines, kennis en ervaring. Onze missie is: uitdagingen efficiënt omzetten in

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

"Wij zijn creatieve denkers met kennis van industriële automatisering" JB Systems Westlandseweg 190 3131 HX Vlaardingen Postbus 108 3130 AC Vlaardingen T +31 10 460 80 60 F +31 10 460 80 00 info@jbsystems.nl

Nadere informatie

j o r r i t s m a b o u w. n l

j o r r i t s m a b o u w. n l jorritsmabouw.nl Sinds 1880 de bouw meester Jorritsma Bouw is al vijf generaties een modern, vooruitstrevend familiebedrijf. De historie van ons bedrijf gaat terug tot 1880, toen Johannes Jorritsma zijn

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Samenvatting InmensGroeien is opgericht door Joop Egmond en Maarten Smits. Het bedrijf is ontstaan uit de wens om voor mensen binnen organisaties

Nadere informatie

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 0 T Inhoud 01 ouwmanagement 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 04 Initiatieffase bij nieuwbouw 05 Schetsfase bij verbouwing of nieuwbouw 06 Voorontwerp

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft Lerende gebouwen meer comfort & minder energie 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft 2 e Expert meeting Thermisch Actieve Gebouwen, woensdag 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Profielschets. Vastgoedbeheerder. Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Profielschets. Vastgoedbeheerder. Centraal Orgaan opvang asielzoekers Profielschets Vastgoedbeheerder Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Centraal Orgaan opvang asielzoekers Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan Vos

Nadere informatie

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate. CURRICULUM VITAE Sander Donkers 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.nl Profiel Sander Donkers is een gedreven professional die zijn ervaring heeft opgedaan

Nadere informatie

BIM en renovatie & Slim omgaan met het bestek

BIM en renovatie & Slim omgaan met het bestek BIM en renovatie & Slim omgaan met het bestek BIMming Business seminar 27 februari 2013 Door: Jelle de Boer Erik Visser Onderzoek fase I Ontwikkelingsfase gericht Kennisvragen vanuit het MKB Onderzoeken:

Nadere informatie

Projectbureau voor huisvesting & facility management

Projectbureau voor huisvesting & facility management Projectbureau voor huisvesting & facility management 2 Ondersteuning van huisvestingsprojecten Offace projectbegeleiding is een adviesbureau op het gebied van huisvesting en facility management. Wij ondersteunen

Nadere informatie

KALENDER 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY

KALENDER 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY ACADEMY KALENDER 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY 2014 Nieuw in 2014: RF6: Software Reliability Yellow Belt Design for Six Sigma Advanced Statistics Course ACADEMY 2014 is toonaangevend wanneer het gaat

Nadere informatie

LICHT & KRACHT DATA & TELECOM SERVICE & ONDERHOUD

LICHT & KRACHT DATA & TELECOM SERVICE & ONDERHOUD Focus op perfectie! LICHT & KRACHT DATA & TELECOM SERVICE & ONDERHOUD Focus op perfectie! Iedere dag scherp Elektropartners. Kennis. Kunde. Kwaliteit. Elektropartners is een elektrotechnisch installatiebedrijf

Nadere informatie

De invloed en meerwaarde van extern bouwprojectmanagement

De invloed en meerwaarde van extern bouwprojectmanagement Afstudeerpresentatie, P5 De invloed en meerwaarde van extern bouwprojectmanagement Voor professioneel opdrachtgevende partijen n. Alexander van der Pol # 1321307 d. 23.06.09 m.1. m.2. m.3. dhr. prof.dr.ir.

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan Masterclass Business Model Canvas gebruiken bij communicatie Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan De laatste jaren hanteren organisaties steeds vaker het Business Model Canvas

Nadere informatie

Aanbesteden: Hans Bakker Gunnen en benutten!

Aanbesteden: Hans Bakker Gunnen en benutten! Aanbesteden: Hans Bakker Gunnen en benutten! Regiomanager MKB- Nederland/ coördinator regio Hans Bakker, regiomanager MKB- Nederland/regionaal aanbestedingsbeleid coördinator aanbesteden Informeert Ontmoet

Nadere informatie

Workshop Octrooien en uitvindingen, merken en modellen, Out of the Box

Workshop Octrooien en uitvindingen, merken en modellen, Out of the Box Workshop Octrooien en uitvindingen, merken en modellen, Out of the Box 1 februari 215 VWO-4 Evenement Op 1 februari jl. brachten 22 leerlingen VWO-4 van diverse scholen een bezoek aan de High Tech Campus,

Nadere informatie

wijzer in aanbesteden

wijzer in aanbesteden wijzer in aanbesteden investeren in Het voortraject betaalt zich later uit Lisa Bloem, Danny Bosman Een architect of adviseur inhuren (dienst), nieuw kantoormeubilair kopen (levering) of een nieuw gemeentehuis

Nadere informatie

Privaat vastgoed. Optimaal renderend en toekomstbestendig

Privaat vastgoed. Optimaal renderend en toekomstbestendig Privaat vastgoed Optimaal renderend en toekomstbestendig Duurzaam huisvesten Royal HaskoningDHV is sinds jaar en dag een betrouwbare partner in commercieel vastgoed. Als adviseurs hebben wij mede het aanzicht

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Technische bedrijfskunde voor de gezondheidszorg

Technische bedrijfskunde voor de gezondheidszorg Where innovation starts Informatie Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences Postbus 513 5600 MB Eindhoven Tel. 040-2472234 Email: voorlichting.tbg@tue.nl

Nadere informatie

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Werving Selectie Assessment Loopbaanbegeleiding Coaching Detachering Interim HR Research Derks & Derks adviseurs in human talent Werving

Nadere informatie

Brief aan Hans Dijkman Brief aan Han Smits De plek van het Design Institute: de analyse

Brief aan Hans Dijkman Brief aan Han Smits De plek van het Design Institute: de analyse TIM 5 Agenda Brief aan Peter Blees Innovation Asset Recovery Brief aan Hans Dijkman Brief aan Han Smits De plek van het Design Institute: de analyse Brief aan Hans de Gier De plek van het Design Institute

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

De ontwikkelingen bij Stabiplan ondersteunen onze doelstellingen tot procesverbetering...

De ontwikkelingen bij Stabiplan ondersteunen onze doelstellingen tot procesverbetering... KLANT aan het woord 4 De ontwikkelingen bij Stabiplan ondersteunen onze doelstellingen tot procesverbetering... BIM denken, doen en delen met Stabicad Megens Installaties over een grotere orderportefeuille

Nadere informatie

Branche Innovatie Agenda: Eindresultaat. Contact: Terry Heemskerk, Uneto-VNI Bart Luiten, TNO Jaap Kolk, Syntens

Branche Innovatie Agenda: Eindresultaat. Contact: Terry Heemskerk, Uneto-VNI Bart Luiten, TNO Jaap Kolk, Syntens Branche Innovatie Agenda: Eindresultaat Contact: Terry Heemskerk, Uneto-VNI Bart Luiten, TNO Jaap Kolk, Syntens Uneto-VNI BIA traject Doel: Branche Innovatie Agenda s voor thema s uit Radar 2020 Vijf technische

Nadere informatie

Een leeromgeving gericht op de toekomst. 10 oktober 2013. voortgezet onderwijs

Een leeromgeving gericht op de toekomst. 10 oktober 2013. voortgezet onderwijs Een leeromgeving gericht op de toekomst 10 oktober 2013 voortgezet onderwijs Een toekomstgerichte leeromgeving in een dynamische sector Het voortgezet onderwijs is een dynamische sector waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Syllabus Inkoop en contractmanagement Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer Universiteit Twente, ING, provincie

Nadere informatie

BIM bouwen doe je samen. Ir. Marco van der Ploeg Manager BIM

BIM bouwen doe je samen. Ir. Marco van der Ploeg Manager BIM BIM bouwen doe je samen Ir. Marco van der Ploeg Manager BIM ABT bv Sinds 1953 290 medewerkers Vestigingen Nederland: Velp en Delft België: Antwerpen Adviesgroepen Constructies Civiele techniek Bouwmanagement

Nadere informatie

Prins Carlos de Bourbon de Parme

Prins Carlos de Bourbon de Parme Prins Carlos de Bourbon de Parme Prins Carlos de Bourbon de Parme is directeur van INSID, Institute for Sustainable Innovation & Development. Een onafhankelijke stichting die als doel heeft het versnellen

Nadere informatie

International Study Project

International Study Project International Study Project International Study Project Het International Study Project (ISP) is een studie project in het buitenland, waarbij een groep van 24 laatstejaars bachelor- en masterstudenten

Nadere informatie

@martjandenhoed. Bureaumanager Architect @djgaarchitecten Gebruikt #Revit voor #BIM Bestuurslid RevitGG. Vader van 2 Getrouwd 32

@martjandenhoed. Bureaumanager Architect @djgaarchitecten Gebruikt #Revit voor #BIM Bestuurslid RevitGG. Vader van 2 Getrouwd 32 @martjandenhoed Bureaumanager Architect @djgaarchitecten Gebruikt #Revit voor #BIM Bestuurslid RevitGG Vader van 2 Getrouwd 32 architecten constructeurs bouwkundigen interieurarchitecten zorg onderwijs

Nadere informatie

Jaarprogramma 2011. Laat zien dat uw bedrijf een competente bouwpartner is als het gaat om innovatieve duurzame oplossingen!

Jaarprogramma 2011. Laat zien dat uw bedrijf een competente bouwpartner is als het gaat om innovatieve duurzame oplossingen! Jaarprogramma 2011 Laat zien dat uw bedrijf een competente bouwpartner is als het gaat om innovatieve duurzame oplossingen! Meer dan wordt u aangeboden door het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom

Nadere informatie

Beste Bezoeker, U vindt meer informatie over onze organisatie op onze website

Beste Bezoeker, U vindt meer informatie over onze organisatie op onze website Aardoom & de Jong Nieuwsbrief juni 2011 Beste Bezoeker, Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Aardoom & de Jong - werving en selectie. Zoals u al eerder heeft kunnen lezen zijn wij (Maarten Aardoom en

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria Jeff Gielen, 28 oktober 2014 www.biofacilities.nl Inhoud 1. Kadans Biofacilities 2. Expertise en support + services 3. Lessons

Nadere informatie

Toekomstvisie Handicart: Op weg naar 2015!

Toekomstvisie Handicart: Op weg naar 2015! Toekomstvisie Handicart: Op weg naar 2015! 12 april 2011 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Nadere informatie

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen!

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! Meld u nu aan voor de Regiotour 2015: Versterk elkaar! In het najaar 2015 trekt het bestuur weer het land in

Nadere informatie

Medewerker personeel en arbeid

Medewerker personeel en arbeid Medewerker personeel en arbeid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein

Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein 2 mei 2017 Workshop Maatschappelijke vraagstukken in het sociale domein het hoofd bieden Introductie De transitiedriehoek en de aanpak

Nadere informatie

jadewerkwijze voor particuliere opdrachtgevers

jadewerkwijze voor particuliere opdrachtgevers jadewerkwijze voor particuliere opdrachtgevers ZELF (VER)BOUWEN? Zelf bouwen of verbouwen? JADE architecten biedt hiervoor reeds sinds 2010 een laagdrempelige service. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen

Nadere informatie

Kunst & culturele sector Ontwikkelingswerk, non-profit Fotografie Zakelijke en Financiële dienstverlening Detailhandel

Kunst & culturele sector Ontwikkelingswerk, non-profit Fotografie Zakelijke en Financiële dienstverlening Detailhandel Profiel Sinds begin jaren tachtig heb ik een schat aan kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van automatisering, veelal bij de grootste financiële instellingen van deze wereld. Van hardcore programmering,

Nadere informatie

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken Finext Finext is een club van hondertachtig mensen die diensten verlenen aan financiële afdelingen binnen profit en non-profit organisaties. Eén van de echte kenmerken van Finext is dat er geen regels

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Business Continuity Management conform ISO 22301

Business Continuity Management conform ISO 22301 Business Continuity Management conform ISO 22301 Onderzoek naar effecten op de prestaties van organisaties Business continuity management gaat over systematische aandacht voor de continuïteit van de onderneming,

Nadere informatie

Openbare Ruimte. Heroriëntatie op de. Openbare Ruimte

Openbare Ruimte. Heroriëntatie op de. Openbare Ruimte Openbare Ruimte Heroriëntatie op de Openbare Ruimte Openbare Ruimte Inspelen op actuele ontwikkelingen Twee actuele ontwikkelingen vragen om een heroriëntatie op de ontwikkelingen, het beheer en onderhoud

Nadere informatie

Opdrachtgevers. Architecten. 3D Model Database. Civiele ingenieurs. Aannemers. Installateurs. Constructeurs Adviseurs

Opdrachtgevers. Architecten. 3D Model Database. Civiele ingenieurs. Aannemers. Installateurs. Constructeurs Adviseurs Opdrachtgevers Architecten 3D Model Database Aannemers Civiele ingenieurs Installateurs Constructeurs Adviseurs LOD100 LOD200 100: massa s 200: functioneel 300: materiaal specifiek 400: fabrikant specifiek

Nadere informatie

ZITTINGZAAL VAN DE MAATWERKOPLOSSINGEN VOOR DIGITALE ZITTINGZALEN TOEKOMST + +

ZITTINGZAAL VAN DE MAATWERKOPLOSSINGEN VOOR DIGITALE ZITTINGZALEN TOEKOMST + + ZITTINGZAAL VAN DE MAATWERKOPLOSSINGEN VOOR DIGITALE ZITTINGZALEN + + TOEKOMST OVER BRAND Brand interieurs is een innoverende, technische en dynamische inrichter voor o.a. realisaties van compleet op maat

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 3 April 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

U doet goede zaken met een accountant

U doet goede zaken met een accountant U doet goede zaken met een accountant Onno Kobus, directeur P&O bureau: Nu ik weet dat de financiën goed geregeld zijn, kan ik al mijn energie richten op mijn bedrijf. U doet goede zaken met een accountant

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 9. samen voor ons eigen. Your business technologists. Powering progress

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 9. samen voor ons eigen. Your business technologists. Powering progress In samenwerking met White paper I grafieken interim index 9 samen voor ons eigen Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Op basis van leeftijd 4 Op basis

Nadere informatie

Hoe verzeker je zowel ontwerp als uitvoering?

Hoe verzeker je zowel ontwerp als uitvoering? Hoe verzeker je zowel ontwerp als uitvoering? De Design & Constructverzekering van Nassau Als het ingewikkeld wordt, zijn wij op ons best. Machinebouw- en installatiebedrijven krijgen steeds vaker vragen

Nadere informatie

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand Passie 2.0 Teamgeest helpt bij scoren Inkt door de aderen ZuidamUithof Drukkerijen spreekt met medewerkers over hun ambities, drijfveren en overtuigingen. Leidinggevenden spelen daar op in, zodat medewerkers

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie