INTRODUCTIEBOEKJE AGRARISCH Versie 6 d.d. januari 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTRODUCTIEBOEKJE AGRARISCH Versie 6 d.d. januari 2009"

Transcriptie

1 AB Limburg INTRODUCTIEBOEKJE AGRARISCH Versie 6 d.d. januari 2009 AB Bedrijfsverzorging Limburg BV ABLI Holding BV AB Detach Limburg BV AB Poultry Service Limburg BV AB Service Limburg BV AB Payroll Limburg BV

2 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING ALGEMEEN INTRODUCTIE AB LIMBURG VESTIGINGEN AB LIMBURG WERKEN BIJ AB DETACH LIMBURG BV WERKEN BIJ AB SERVICE LIMBURG BV DOELSTELLINGEN EN BELEID BELEIDSVERKLARING V&G ORGANISATIE HOE TE HANDELEN BIJ ZIEKTE BEZOEK DOKTER Bezoek dokter medewerkers AB Bedrijfsverzorging Limburg BV, AB Detach Limburg BV, ABLI Holding BV en AB Service Limburg BV / AB Payroll Limburg fase B en C Bezoek dokter medewerkers AB Service Limburg BV en AB Payroll Limburg GEMAAKTE KOSTEN VAN BELANG ZIJNDE DOCUMENTEN PAGO (PERIODIEK ARBEIDSGEZONDHEIDSKUNDIG ONDERZOEK) RAADPLEGEN BEDRIJFSARTS EEN ONVEILIGE SITUATIE, BRAND EN (BIJNA) ONGEVAL CALAMITEITEN STORINGEN AGRESSIE, PESTEN EN SEKSUELE INTIMIDATIE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN ALGEMEEN Verantwoordelijkheden Persoonlijke beschermingsmiddelen Verboden is Verkeer en parkeren Orde en netheid Goedgekeurd materieel en gereedschap Gezondheid en hygiëne Gevaarlijke stoffen Tillen Bukken UV-straling Werken met (elektrische) gereedschappen Lawaai VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN DIERLIJK Blootstelling aan biologische agentia (medicijnen, entstoffen, vaccinaties) Veiligheidsvoorschriften pluimveehouderij Veiligheidsvoorschriften rundveehouderij Veiligheidsvoorschriften varkenshouderij VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN PLANTAARDIGE SECTOREN Veiligheidsvoorschriften akkerbouw Veiligheidsvoorschriften boomkwekerij Veiligheidsvoorschriften champignonteelt Veiligheidsvoorschriften fruitteelt Veiligheidsvoorschriften groententeelt onder glas Veiligheidsvoorschriften sierteelt onder glas Veiligheidsvoorschriften groententeelt in de vollegrond AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -2-

3 1. Inleiding Dit boekje is er om alle medewerkers van AB Limburg te informeren omtrent een aantal algemeen van toepassing zijnde regels en richtlijnen. Met medewerkers worden alle voor de volgende organisaties werkzame personen bedoeld: ABLI Holding BV AB Bedrijfsverzorging Limburg BV AB Detach Limburg BV AB Service Limburg BV AB Poultry Service Limburg BV AB Payroll Limburg BV Alle medewerkers zijn verplicht kennis te nemen van de inhoud van dit boekje en hiernaar te handelen. Mede door het op deze manier informeren van haar medewerkers wenst AB Limburg invulling te geven aan wat wij noemen 'goed werkgeversschap'. Na een algemeen gedeelte, waarin de organisatie alsmede het beleid en de doelstellingen kort zijn toegelicht, geeft het boekje een aantal concrete en praktische regels en richtlijnen. Sommige daarvan zijn voor eenieder van toepassing, anderen zijn van toepassing voor bepaalde soorten werk. AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -3-

4 2. Algemeen 2.1 Introductie AB Limburg AB Limburg is een werkorganisatie waarvan de onderstaande rechtspersonen deel uitmaken. De dienstverlening van de rechtspersonen gezamenlijk zorgt voor een full-service pakket op het gebied van flexibele arbeidsvoorziening in de agrarische sector en overige sectoren. De structuur van AB Limburg ziet er als volgt uit: Coöperatieve Agrarische Bedrijfsverzorging Limburg ABLI Holding BV AB Bedrijfsverzorging Limburg BV AB Detach Limburg BV AB Service Limburg BV AB Poultry Service Limburg BV AB Payroll Limburg BV CABL CABL is een coöperatieve vereniging waarbij circa leden aangesloten zijn. Deze leden zijn zelfstandige ondernemers in de primaire land- en tuinbouw. Per 1 januari 2005 zijn er geen medewerkers in dienst van CABL. ABLI Holding De Holding houdt zich uitsluitend bezig met facilitaire zaken ten gunste van de onderliggende BV's. AB Bedrijfsverzorging Limburg BV AB Bedrijfsverzorging heeft de beschikking over circa 40 vaste medewerkers (bedrijfsverzorgers) die kunnen worden ingezet op de bedrijven van de leden ter vervanging van deze ondernemer bij ziekte, ongeval, overlijden etc. Ook kunnen de medewerkers van AB Bedrijfsverzorging Limburg BV het bedrijf runnen bij afwezigheid van de ondernemer wegens vakantie. Daarnaast kunnen ook vaste medewerkers op agrarische bedrijven worden vervangen. Tevens worden medewerkers van AB Bedrijfsverzorging ingezet voor gespecialiseerde en overige agrarische werkzaamheden. Tenslotte worden bedrijfsverzorgers ingezet voor flexibele arbeidsvraag bij klanten in de bedrijvenmarkt (GWW, bouw, groenvoorziening, logistiek etc.). AB Detach Limburg BV AB Detach Limburg BV is een detacheringsorganisatie gespecialiseerd in de agrarische sector en de bedrijvenmarkt. De organisatie is opgericht in Medewerkers worden voor bepaalde of onbepaalde tijd in dienst genomen om vervolgens te worden gedetacheerd op agrarische of overige bedrijven. Momenteel zijn er ongeveer 80 gedetacheerden werkzaam. AB Service Limburg BV AB Service Limburg BV is een uitzendorganisatie die gespecialiseerd is in het invullen van flexibele vraag naar medewerkers voor fysieke arbeid. Hierbij gaat het vaak om productiematig werk waar weinig specifieke (vak)kennis voor nodig is. AB Service Limburg BV is opgericht in Momenteel zijn er ruim 6000 uitzendkrachten ingeschreven waarvan er in de zomermaanden ± 3000 personen werkzaam zijn. AB Service Limburg BV is aangesloten bij de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU). AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -4-

5 AB Poultry Service Limburg BV AB Poultry Service Limburg BV is een organisatie die voorziet in de flexibele vraag naar arbeidskrachten in de pluimveesector. AB Poultry Service Limburg BV leent de mensen in van de overige organisaties. Er zijn geen personen rechtstreeks in dienst. Voor de personen die werkzaam zijn in de pluimveeservice gelden de regels zoals opgesteld door het IKB-PSB. AB Payroll Limburg BV AB Payroll Limburg BV is een payrollorganisatie die gespecialiseerd is in het verwerken van de loonadministratie voor organisaties met veel personeel in dienst. Hierbij wordt maximaal gebruik gemaakt van de digitale snelweg. Het gaat vaak om productiematig werk, welk voor een belangrijk deel door scholieren en / of buitenlandse medewerkers worden uitgevoerd. De opdrachtgever onderhoudt hierbij persoonlijk het contact met de betreffende medewerkers en vervult vanuit die positie een belangrijk deel van de werkgeversfunctie. Enkel het juridisch werkgeverschap is in handen van AB Payroll. AB Payroll Limburg BV is opgericht in Momenteel zijn er ruim 250 medewerkers ingeschreven, maar dit aantal stijgt gestaag. AB Payroll Limburg BV is gecertificeerd conform NEN en past de arbeidsvoorwaarden toe zoals door de ABU of de VPO is vastgesteld. AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -5-

6 2.2 Vestigingen AB Limburg AB Limburg heeft 3 vestigingen: Hoofdkantoor: Mussenberg GZ Herten-Roermond Tel Vestiging: Grubbenvorsterweg RA Sevenum Tel In 2009 is een derde vestiging geopend: Stationsstraat BC Beek Tel Op alle vestigingen kunt u met uw vragen terecht. De salariëring vindt plaats te Roermond, zodat wij u verzoeken voor vragen omtrent salariëring te bellen naar: AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -6-

7 3 Werken bij AB Detach Limburg BV Indien u werkzaam bent voor AB Detach Limburg dienen de volgende formulieren in ons bezit te zijn: - Kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart; - Ondertekende "arbeidsovereenkomst"; - Ingevulde en ondertekende loonbelastingverklaring "waarin u aangeeft wel of geen gebruik te willen maken van de heffingskorting". Om tot salariëring over te gaan dienen bovenstaande formulieren in ons bezit te zijn. Uw salaris Bij AB Detach Limburg BV ontvangen de medewerkers in de meeste gevallen een vast bruto maandloon. In enkele gevallen is een bruto-uurloon afgesproken. Bovenop het bruto-uurloon worden reserveringen vakantiedagen/feestdagen/kort verzuim en vakantiegeld opgebouwd. Vakantiegeld wordt uitbetaald samen met salaris over de maand april. De andere reserveringen worden opgenomen op basis van aanvraag. Uw nettoloon is afhankelijk van: - uw bruto uurloon (en dit is weer afhankelijk van de sector waarin u werkzaam bent: bijv. dierhouderij, glastuinbouw, open teelten, boomkwekerij, paddestoelen, bouw, bedrijfsverzorging etc.); - het aantal dagen en uren dat u in een week werkzaam bent; - of u wel of geen gebruik maakt van de heffingskorting. Op basis hiervan houdt AB Detach Limburg BV loonbelasting en premies in op uw bruto uurloon. Pensioen, VUT en scholing Uw pensioen wordt geregeld via het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL). Informatie over het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw uitgevoerd door Colland is te vinden op de website van Colland (voor meer info zie of neem telefonisch contact op met de afdeling klantenservice, tel: Tevens kunt u een verzoek indienen omtrent het volgen van een cursus/opleiding welke relevant is voor het werk in de agrarische sector. Deze opleiding en/of cursus zal geheel of gedeeltelijk worden vergoed, mits het functierelevant is. Zorgverzekering AB Limburg heeft een collectiviteit afgesloten met zorgverzekeraar CZ. Onder bepaalde voorwaarden kunt u, als u een contract voor (on)bepaalde tijd heeft, aan het begin van een nieuw kalenderjaar deelnemen aan deze collectiviteit. Bij uw coördinator kunt u informatie opvragen. Procedure Ziek- en herstelmelding (zie hoofdstuk 6) Ziekengeld Het eerste half jaar van uw ziekte betaalt AB Detach Limburg BV u 100% van het loon. In het 2 e half jaar 90%. De aanvulling naar 100% wordt dan door Sazas rechtstreeks aan u betaald. In het tweede jaar betaalt AB Detach 85% en wordt dit wederom aangevuld tot 100% door Sazas mits aan voorwaarden wordt voldaan. Uitbetaling salaris AB Detach hanteert een maandelijkse salariëring. Dit salaris wordt overgemaakt op uw bankrekening. De verwerking van uw salaris vindt plaats omstreeks de 25e van de volgende maand. Voor de eerste maand dat u werkzaam bent, kunt u een voorschot ontvangen. Dit voorschot wordt gebaseerd op het brutoloon. Vervolgens wordt elke maand het loon betaald op basis van de gewerkte uren in de voorgaande maand. Bij een eventuele uitdiensttreding wordt het in de eerste maand ontvangen voorschot verrekend. De uren worden op verschillende manieren bij ons aangeleverd: het is mogelijk dat u een bonnenblok van AB Detach Limburg krijgt en dat uzelf deze bonnen naar ons opstuurt. In dit geval is het van belang dat uw opdrachtgever deze bonnen wekelijks ondertekent. Het kan ook zijn dat uw opdrachtgever (het bedrijf waar u werkzaam bent) de uren doorgeeft aan AB Detach Limburg BV. In dit geval is het verstandig de gewerkte uren voor uzelf te noteren zodat u altijd een controlemogelijkheid heeft. Voor een snelle en correcte verwerking van de werkbonnen is het noodzakelijk de bonnen zo snel als mogelijk bij aanvang van een nieuwe maand ingevuld en door beide partijen ondertekend op te sturen in de daarvoor bestemde retourenveloppen. De werkbonnen dienen voor de 15 e van de volgende maand ingeleverd te worden. AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -7-

8 Levensloopregeling De levensloopregeling is een regeling waar iedereen aan mag deelnemen. Het is echter niet toegestaan in een kalenderjaar tevens deel te nemen aan de spaarloonregeling. AB Detach Limburg BV heeft een collectief levensloopcontract afgesloten met Rabobank Roermond. Voor informatie over de levensloopregeling kunt u zich wenden tot uw coördinator. Spaarloonregeling U kunt ook deelnemen aan de spaarloonregeling. Kortweg houdt dit in dat wij per maand een door u vast te stellen bedrag van uw bruto loon overmaken op een nog te openen bankrekeningnummer bij Rabobank Roermond. Elk jaar wordt door de overheid het maximaal te sparen bedrag bepaald. Over dit bedrag hoeven dan geen belasting en premies te worden afgedragen. Het bedrag moet wel 4 volle kalenderjaren op de speciale bankrekening blijven staan. Na 4 jaren komt het eerst gespaarde bedrag (netto) vrij en wordt het automatisch overgemaakt op uw vrije (betaal)rekening. In een aantal gevallen mag de werknemer binnen de spaartermijn van minimaal 4 jaar beschikken over het spaarloon (deblokkeren). Met ingang van 1 januari 2005 geldt deze mogelijkheid ook voor de kosten van kinderopvang zoals bedoeld in de Wet kinderopvang. Om deel te kunnen nemen moet de werknemer op 1 januari van enig jaar in dienst zijn. Als u dus na de eerste dag van het kalenderjaar in dienst komt kunt u geen gebruik meer maken van de spaarloonregeling. Vanaf 1 januari 2005 kunt u nog slechts bij één werkgever deelnemen aan de spaarloonregeling. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met uw bank of met uw coördinator van AB Detach Limburg BV. AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -8-

9 4 Werken bij AB Service Limburg BV Indien u werkzaam bent voor AB Service Limburg dienen de volgende formulieren in ons bezit te zijn: Kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart; Volledig ingevuld en ondertekend "inschrijf-en arbeidsverledenformulier"; Ondertekende "arbeidsovereenkomst"; Om tot salariëring over te gaan dienen bovenstaande formulieren in ons bezit te zijn. Uw salaris Het te ontvangen bruto uurloon is onder andere afhankelijk van het soort bedrijf waarin u werkzaam bent en van relevante werkervaring. Bovenop dit bruto uurloon wordt er over elk gewerkt uur een bedrag gereserveerd voor vakantierechten, feestdagen, kort verzuim en vakantietoeslag. Deze bedragen worden conform de ABU-regels op bepaalde tijden uitgekeerd. Uw nettoloon is afhankelijk van: uw bruto uurloon; het aantal dagen en uren dat u in een week werkzaam bent; of u wel of geen gebruik maakt van de heffingskorting. Op basis hiervan houdt AB Service Limburg BV loonbelasting en premies in op uw bruto uurloon. Van uw bruto loon wordt een gedeelte afgedragen aan de belastingdienst (loonheffing en premies sociale verzekeringswetten). In de opzet van de salarisafrekening, waarbij van bruto naar netto gerekend wordt, is m.i.v. 1 januari 2006 loon voor zvw en wg-bijdrage zvw toegevoegd. Het betreft hier de grondslag en de door de werkgever aan u vergoede inkomensgerelateerde bijdrage inzake de wettelijke regeling. Over de werkgeversbijdrage wordt loonheffing ingehouden. De door u verschuldigde premie wordt netto ingehouden met vermelding van de omschrijving wn-premie zvw en is gelijk aan de werkgeversbijdrage. Aan uw zorgverzekeraar bent u de maandelijkse premie verschuldigd. Procedure Ziek- en herstelmelding (zie hoofdstuk 6) Ziekengeld Afhankelijk van de soort uitzendovereenkomst die wij met u hebben gesloten, wordt de uitkering door het UWV en Centraal Beheer Achmea of door AB Service Limburg BV uitgekeerd. De uitkering bedraagt 91% van uw gemiddelde loon van de laatste 13 weken (CAO voor Uitzendkrachten art 32). Indien u bent ingedeeld in fase A van de CAO voor Uitzendkrachten , ontvangt u 70% van het UVW en 21% van Centraal Beheer Achmea en gelden er 2 wachtdagen, in het eerste ziektejaar. In het tweede ziektejaar ontvangt u 70% van het loon door het UWV en 10% van Centraal Beheer Achmea. De tweede wachtdag wordt echter vergoed bovenop het bruto uurloon en wordt ook wel wachtdagcompensatie genoemd. Heeft u een contract voor bepaalde tijd (fase B) of onbepaalde tijd (fase C), dan ontvangt u de uitkering van AB Service Limburg BV en geldt er 1 wachtdag. Er is in dat geval geen wachtdagcompensatie op het bruto uurloon. De uitkering wordt enkele weken na de ziekmelding uitgekeerd. Ook hier geldt dat in het tweede ziektejaar 80% van het loon wordt uitgekeerd. Vakantierechten/ reserveringsformulieren Het vakantiegeld zal in juni automatisch worden uitgekeerd, of bij einde dienstverband; De reservering feestdagen zal automatisch worden uitbetaald op het moment dat een algemeen erkende feestdag valt. Resterende bedragen voor feestdagen en kort verzuim worden uitbetaald in juni of bij einde van het dienstverband. Indien u een contract voor bepaalde tijd (fase B) of onbepaalde tijd (fase C) heeft, worden er geen reserveringen voor feestdagen en kort verzuim opgebouwd. In dat geval worden deze uren doorbetaald door AB Service Limburg BV. Zie ook Hoofdstuk 6 paragraaf en van het introductieboekje. De reservering vakantiedagen is een vergoeding voor het recht op vrije uren dat u heeft. Het bedrag dat u heeft opgebouwd wordt omgerekend naar een aantal uren. Deze uren kunt u op elk willekeurig tijdstip laten uitbetalen: u dient zelf tijdig een Formulier uitbetaling reserveringen naar ons toe te sturen. Tijdig wil zeggen dat wij dit formulier in ons bezit hebben aan het einde van de week waarover u de opgebouwde tegoeden uitbetaald wenst te hebben. Een aantal formulieren is bijgevoegd. Zodra deze op zijn kunt u nieuwe bestellen. AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -9-

10 Bij eventuele beëindiging van het dienstverband zullen alle openstaande tegoeden aan u worden uitgekeerd. Pensioen & Scholing Nadat u 26 weken voor ons uitzendbureau heeft gewerkt, nog steeds werkzaam bent in fase A en indien u 21 jaar of ouder bent, gaat u pensioen opbouwen. U gaat deelnemen aan de BasisPensioenregeling. Voor mensen werkzaam in fase B en C geldt de PlusPensioenregeling. Dit is een regeling op basis van beschikbare premie dat voorziet in de vorming van een pensioenkapitaal ten behoeve van de aankoop van een ouderdomspensioen en/of een partnerpensioen met een nabestaandenpensioen. De inleg van de premie vindt plaats volgens een leeftijdsafhankelijke staffel. U betaalt 1/3 deel van de premie en AB Service Limburg 2/3 deel van de premie. Vanaf fase B kunt u aanspraak maken op scholing. Samen met uw coördinator kunt u een cursus of opleiding kiezen. Hierbij gaan wij uit van uw wensen en talenten en naar de eisen die uw functie aan u stelt. Zorgverzekering AB Limburg heeft een collectiviteit afgesloten met zorgverzekeraar CZ. Onder bepaalde voorwaarden kunt u aan het begin van een nieuw kalenderjaar deelnemen aan deze collectiviteit. Bij uw coördinator kunt u informatie opvragen. Ben je jonger dan 18 jaar dan ben je meeverzekerd bij je ouders. Vanaf 18 jaar moet je zelf een zorgverzekering afsluiten. Uitbetaling salaris AB-Service Limburg BV hanteert een wekelijkse salariëring. Dit betekent dat elk salaris per week wordt gespecificeerd. Met enkele opdrachtgevers is afgesproken dat zij 4-wekelijks doorgeven op welke dagen en hoeveel uren u gewerkt heeft. U krijgt dan elke 4 weken uw salaris. Dit salaris wordt overgemaakt op uw bankrekening. De verwerking van het salaris vindt plaats in de week volgend op de week/weken dat u gewerkt heeft. De loonspecificaties worden op het einde van de week verstuurd en ook het loon wordt dan overgemaakt. De uren worden op verschillende manieren bij ons aangeleverd: het is mogelijk dat u een bonnenblok van AB-Service Limburg krijgt en dat uzelf deze bonnen naar ons opstuurt. In dit geval is het van belang dat uw opdrachtgever deze bonnen wekelijks ondertekent. Het kan ook zijn dat uw opdrachtgever (het bedrijf waar u werkt) de uren doorgeeft aan AB-Service Limburg BV. In dat geval is het verstandig de gewerkte uren voor uzelf te noteren zodat u altijd een controlemogelijkheid heeft. Levensloopregeling De levensloopregeling is een regeling waar iedereen aan mag deelnemen. Het is echter niet toegestaan in een kalenderjaar tevens deel te nemen aan de spaarloonregeling. AB Service Limburg BV heeft een collectief levensloopcontract afgesloten met Rabobank Roermond. Voor informatie over de levensloopregeling kunt u zich wenden tot uw coördinator. Spaarloonregeling Een extra mogelijkheid die AB Service Limburg BV u biedt is deelname aan de spaarloonregeling. Kortweg houdt dit in dat wij per maand een door u vast te stellen bedrag van uw bruto loon overmaken op een nog te openen bankrekeningnummer bij Rabobank Roermond. Elk jaar wordt door de overheid het maximaal te sparen bedrag bepaald. Over dit bedrag hoeven dan geen belasting en premies te worden afgedragen. Het bedrag moet wel 4 volle kalenderjaren op de speciale bankrekening blijven staan. Na 4 jaren komt het eerst gespaarde bedrag (netto) vrij en wordt het automatisch overgemaakt op uw vrije (betaal)rekening. In een aantal gevallen mag de werknemer binnen de spaartermijn van minimaal 4 jaar beschikken over het spaarloon (deblokkeren). Met ingang van 1 januari 2005 geldt deze mogelijkheid ook voor de kosten van kinderopvang zoals bedoeld in de Wet kinderopvang. Om deel te kunnen nemen moet de werknemer op 1 januari van enig jaar in dienst zijn. Als u dus na de eerste dag van het kalenderjaar in dienst komt kunt u geen gebruik meer maken van de spaarloonregeling. Vanaf 1 januari 2005 kunt u nog slechts bij één werkgever deelnemen aan de spaarloonregeling. Meer informatie wordt verstrekt door uw coördinator. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met uw bank of met een van de medewerkers van AB Service Limburg BV. AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -10-

11 5 Doelstellingen en beleid AB Limburg heeft een beleidsverklaring opgesteld. Deze is, om u als werknemer volledig te informeren, vanaf deze pagina integraal opgenomen. 5.1 Beleidsverklaring 1. Inleiding Middels deze verklaring wil het management van AB Limburg 1 de uitgangspunten definiëren met betrekking tot Kwaliteitsmanagement (ISO-9001:2000) Veiligheid en gezondheid (VCU) Deskundig verwijderen van asbest (SC-530) Sinds de zomer van 2003 is AB Limburg gecertificeerd op basis van NEN-EN-ISO-9001:2000. De destijds geformuleerde uitgangspunten in het kader van kwaliteitsmanagement zijn in de laatste directiebeoordeling van het kwaliteitssysteem geëvalueerd en heroverwogen. In deze verklaring zijn de geactualiseerde uitgangspunten opgenomen.`sinds het najaar van 2004 is AB Limburg tevens VCU-gecertificeerd. Voorts zijn in deze verklaring de uitgangspunten geformuleerd welke gelden voor de aspecten veiligheid en gezondheid en zorgvuldig verwijderen van asbest. Sinds de zomer van 2005 is AB Limburg gecertificeerd op het gebied van deskundig verwijderen van asbest (SC-530 voorheen BRL5050). De voorgenoemde uitgangspunten dienen gehanteerd te worden. Opgemerkt dient te worden dat de geformuleerde uitgangspunten voor een groot gedeelte reeds gehanteerd worden binnen AB. Zaken die reeds gerealiseerd zijn, zijn toch in deze notitie opgenomen omdat op deze wijze een totaalbeeld wordt geschetst van de wijze waarop het management van AB kwaliteit, veiligheid en gezondheid en asbestverwijdering wenst te benaderen. 2. Beleidsverklaring Om structuur te brengen in deze beleidsverklaring is deze aan de hand van een aantal thema s opgesteld: Klantgerichtheid AB Limburg dankt haar bestaan aan haar leden en overige klanten. Daarom is het belangrijk om blijvend in de behoefte van deze klanten te voorzien en waar mogelijk de verwachtingen te overtreffen. Om dit te kunnen bewerkstelligen dient AB: Haar leden en overige klanten snel en flexibel te bedienen. Meer en structureel marktkennis te vergaren en te gebruiken om zo de huidige en toekomstige behoeftes van klanten in beeld te brengen. Deze kennis te vertalen in dienstverleningsconcepten, afgestemd op verschillende PMC s (product markt combinaties). Duidelijk en volledig richting klanten te communiceren wat AB Limburg is en wat klanten van AB mogen verwachten. Dit zowel plenair als op individueel niveau (zie ook communicatie ). Borging (van kwaliteit, kennis en klanttevredenheid) AB heeft de laatste jaren een sterke, doch gecontroleerde groei doorgemaakt. De opzet en de implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem (intranet) heeft ertoe geleid dat de essentiële bedrijfsprocessen zijn geïdentificeerd, geanalyseerd, geoptimaliseerd en geformaliseerd. Daarmee zijn een aantal zaken geborgd en is de organisatie minder kwetsbaar geworden. Dit biedt de organisatie de volgende voordelen: Resultaat repeterende processen is geborgd door werksystemen. Werkzaamheden zijn relatief eenvoudig overdraagbaar. Eventuele nieuwe medewerkers kunnen relatief eenvoudig ingewerkt worden. Organisatie kan groeien, dit zowel in omvang als in kwaliteit. 1 AB Bedrijfsverzorging, AB Service, AB Detach en AB Poultry Service AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -11-

12 Processen Roermond en Sevenum worden beter op elkaar afgestemd. Het werken volgens een gestandaardiseerde methode draagt bij aan de efficiency. Werkwijzen worden immers automatismen. Meer tijd voor ontwikkeling (als gevolg van efficiency). Continue verbetering via monitoring (IMK s) + voortdurende aanpassing van processen naar aanleiding van recente ontwikkelingen. Afbreukrisico s De organisatie is, ondanks de getroffen beheersmaatregelen, nog steeds blootgesteld aan een aantal afbreukrisico s. Kwaliteitsmanagement dient bij te dragen aan de beheersing van deze risico s. Hieronder volgt een opsomming van geïdentificeerde risico s, alsmede de in te zetten beheersingsaspecten. Aansprakelijkheid Arbeidsomstandigheden Middels VCU wordt dit aspect structureel geborgd. Bedrijfsongevallen Schade aan goederen, personen en aan de voedselketen Fiscaal - juridisch Wanbetalers Gezondheidsverklaring nieuwe leden CABL. Cultuur bedrijvenmarkt Verloop in personeel Wegvallen markten Screenen van klanten op kredietwaardigheid. Met name (nieuwe) klanten uit het bedrijvensegment. Één van de succesfactoren van AB is het feit dat de organisatie agrarisch wortels heeft. Dit vertaalt zich in een cultuur waar het aspect werkethiek een prominente plaats inneemt. Het bedienen van de bedrijvenmarkt is een interessante en tegelijk noodzakelijke (schaalgrootte) activiteit. Er moet echter voor gewaakt worden dat de cultuur die binnen de bedrijvenmarkt heerst ook zijn intrede doet binnen AB. Daarmee zou AB Service vervallen tot een gewoon uitzendbureau en kan op termijn ook niet meer in de behoefte van de agrarische klanten worden voorzien. Er dient dus altijd een gezonde mix tussen agrarische en bedrijvenmarkt gehandhaafd te blijven. Zie verderop bij betrokkenheid medewerkers. Zie eerder bij klantgerichtheid. Veiligheid Veiligheid is voor AB Limburg een zeer belangrijk en tegelijk moeilijk thema. Moeilijk omdat de primaire zorg voor de veiligheid van de uitzendkrachten niet bij AB ligt. Toch heeft AB Limburg de zorg voor veiligheid tot een speerpunt in haar beleid benoemd. AB Limburg zal dus actief initiatieven ontplooien die ertoe moeten leiden dat: persoonlijk letsel en materiële schade voorkomen worden, de veiligheid en gezondheid van eigen personeel en uitzendkrachten gewaarborgd zijn, en er sprake is van continue verbetering op deze beleidsterreinen. Hiertoe dient: iedereen die met deze aspecten te maken heeft bekend te zijn met het beleid en zich bewust te zijn van wat dit voor zijn of haar taakinvulling betekent, aan eenieder waarbij de te verrichten werkzaamheden hier aanleiding toe zijn gratis (door AB- Limburg dan wel de inlener) persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) te worden verstrekt, alsmede de juiste voorlichting hierbij gegeven te worden, AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -12-

13 aan eenieder waarbij de te verrichten werkzaamheden hier aanleiding toe zijn voorlichting en opleiding gegeven te worden, teneinde de werkzaamheden veilig kunnen worden verricht, vooraf een inventarisatie van de risico s gemaakt te worden. Hoewel AB Limburg een voortrekkersrol vervult zijn wij ons ervan bewust dat een overdreven zorg voor veiligheid verstarrend en kostenverhogend kan werken binnen de organisatie. Daarom dient er altijd praktisch en kritisch tegen de aspecten veiligheid en gezondheid aangekeken te worden. Het anders organiseren, in een ander tempo of op een andere wijze (bijvoorbeeld met hulpmiddelen) uitvoeren van werkzaamheden mag, mits beargumenteerd waarom. Dezelfde visie geldt voor het in extremis stilleggen of niet uitvoeren van werkzaamheden. Asbestverwijdering AB Limburg heeft in de zomer van 2005 het BRL-5050 certificaat behaald. In juni 2008 is deze beoordelingsrichtlijn vervangen door SC-530. Met het behalen van het certificaat zijn wij gekwalificeerd om, geheel zelfstandig, asbest te saneren. Als bedrijf is deze activiteit een goede mogelijkheid om een stevigere basis te leggen voor de continuïteit te leggen. We realiseren ons echter goed dat we met zeer ongezonde stoffen gaan werken. Daarom staan drie zaken voorop: 1. De veiligheid en gezondheid van de direct bij de sanering betrokken medewerkers (DAV ers, leerling DAV ers en DTA ers). De asbestverwijdering dient te allen tijde zorgvuldig, arbeidshygiënisch en milieuhygiënisch te gebeuren. 2. De veiligheid en gezondheid van gebruikers van de complexen, eigenaren hiervan en overigen. 3. Arbeidshygiëne en milieuhygiëne zullen optimaal verwerkt worden in de voorgeschreven processen. Het volledig saneren van de aanwezige asbest is een eindverantwoordelijkheid van AB Limburg. De vigerende wetgeving is voor ons de leidraad bij de aanpak. Met het feit dat de sanering een eindverantwoordelijkheid van AB Limburg is, is het die ook van de directie. De organisatie rondom asbestsanering dient zo te zijn dat we er ten allen tijde van uit kunnen gaan dat alles conform de geldende richtlijnen wordt uitgevoerd. Om dit te bewaken en te verbeteren zal na elk project een evaluatie volgen waarbij de directie betrokken is. Communicatie Onduidelijke of onvolledige communicatie leidt tot fouten. Daarom is het belangrijk dat dit zowel in- als extern goed geregeld is. Om zeker te stellen dat zaken niet dubbel gecommuniceerd worden en dat er geen belanghebbenden verstoken blijven van noodzakelijke informatie is de communicatiestructuur in het kwaliteitsmanagementsysteem vastgelegd. Organisatieontwikkeling Zoals reeds gezegd heeft AB een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Het borgen van kwaliteit, kennis en klanttevredenheid is een middel om de doorgemaakte ontwikkeling te verankeren in de organisatie (zie eerder). Van hieruit dient de organisatie zich verder te ontwikkelen en verbeteren. De instrumenten welke hiervoor ingezet worden, zijn in het kwaliteitsmanagementsysteem beschreven. Het ondernemingsplan, alsmede de hiervan afgeleide jaarplannen, begrotingen en actieplannen maken hier deel van uit. Om binnen het bewaken van de voortgang in staat te zijn om steeds te beslissen op basis van feiten, dient managementinformatie structureel beschikbaar te zijn. Hierin kan de organisatie nog verbeteren. Naast het werken aan van het ondernemingsplan afgeleide plannen dient ook bijsturing plaats te vinden naar aanleiding van het procesverloop binnen AB. Dit is deels terug te vinden in de reeds genoemde managementinformatie, maar kan ook voortkomen uit klachten en anderszins geconstateerde afwijkingen binnen processen. Een verder punt van aandacht is de ontwikkeling van managementvaardigheden. Het management dient met de organisatie mee te groeien. In functioneringsgesprekken met de MT-leden dient hier expliciet aandacht aan besteed te worden. Het management dient op haar beurt medewerkers de kans te geven zich verder te ontwikkelen. Om effectief aan de ontwikkeling van de organisatie te kunnen werken is er draagvlak nodig. Dit draagvlak ontstaat door duidelijk te communiceren wat organisatieontwikkeling inhoudt en wat hierbij wordt verwacht van de medewerkers, het management in het bijzonder. AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -13-

14 3. Ten slotte Deze beleidsverklaring beschrijft in grote lijnen waaraan AB als organisatie behoefte heeft. In een aantal andere documenten worden bovenstaande uitgangspunten verder uitgediept en ook geconcretiseerd naar doelstellingen. Hierbij wil ik met name wijzen op: Het ondernemingsplan De jaarlijkse directiebeoordeling van het kwaliteitssysteem. Het arbobeleidsplan. Het is aan het MT van AB Limburg om de uitgangspunten in de praktijk te brengen! Roermond, Juni 2008 Jack Janssen 5.2 V&G Organisatie Om in de praktijk invulling te kunnen geven aan het beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G) is dit in de organisatiestructuur ingebed. Alle functionarissen hebben (als onderdeel van hun functie) een aantal verantwoordelijkheden en bevoegdheden op dit gebied. Medewerkers hebben wat dit betreft de volgende verantwoordelijkheden. Deze zijn afgeleid van de 'Arbeidsomstandighedenwet 1998', gepubliceerd in Staatsblad 184 d.d. 18 maart De tekst is om praktische redenen niet geheel letterlijk weergegeven. De medewerker is verplicht om in verband met de arbeid de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen en naar vermogen zorg te dragen voor de eigen veiligheid en gezondheid en die van andere personen. Met name is hij verplicht om: a) arbeidsmiddelen (o.a. machines) en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze te gebruiken; b) de hem ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken. c) de op arbeidsmiddelen of anderszins aangebrachte beveiligingen op de juiste wijze te gebruiken en niet weg te halen of buiten gebruik te stellen. d) kennis te nemen van de geldende regels en regelingen op het gebied van V&G (o.a. middels dit boekje). e) de door hem opgemerkte gevaren voor de veiligheid of de gezondheid terstond ter kennis te brengen aan de werkgever (coördinator AB) of degene die namens deze ter plaatse met de leiding belast is. f) meewerken aan de samenwerking met onder andere de Arbo-dienst. De 'werkgever' houdt voor medewerkers van AB Limburg in eerste instantie in 'de coördinator' waardoor de medewerker wordt aangestuurd. AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -14-

15 6. Hoe te handelen bij In dit deel van dit instructieboekje is van een aantal praktische situaties opgenomen op welke manier gehandeld dient te worden. 6.1 Ziekte Ingeval van ziekte dient u twee telefoontjes te plegen: 1. Bel voor aanvang van het werk het bedrijf waar u op dat moment werkzaam bent. Zij kunnen dan rekening houden met de in- en verdeling van het werk. Bedrijfsverzorgers geven de ziekmelding alleen door aan de planning. 2. Bel uw coördinator, uw aanspreekpunt bij AB-Limburg dus. De telefoonnummers zijn in 2.3 van dit boekje opgenomen. Bel in ieder geval voor uur 's ochtends, dan kunnen wij u nog tijdig ziekmelden bij de Arbo-dienst. Wanneer u tijdens het werk ziek naar huis gaat meldt u dit uiteraard bij het bedrijf en belt u ook de coördinator. Wanneer uw verpleegadres verschilt van uw huisadres dient u dit ook te melden, net als wanneer dit wijzigt tijdens uw ziekte. Let op! Indien u zich niet ziekmeldt bij AB Limburg zal er geen ziekengeld worden uitgekeerd. Als u ziek bent kunt u een controle verwachten van een controleur van de Arbo-dienst. Dit kan een huisbezoek zijn, een telefoontje, maar het kan ook zijn dat u post krijgt waarop u moet reageren. Tot de eerste controle dient u dagelijks bereikbaar te zijn van tot en van tot uur. Onder bereikbaar zijn wordt verstaan: deurbel duidelijk hoorbaar, telefoon ingeschakeld en brievenbus in gebruik. U bent zelf verantwoordelijk voor het te woord staan van de controleur. U kunt dan zelf afspraken maken ten aanzien van vervolgcontroles. Wanneer u zo'n afspraak niet na kunt komen dient u dat natuurlijk altijd te melden bij de Arbo-dienst. Als u weer beter bent Zodra u weer hersteld bent, dient u dit zo spoedig mogelijk te melden bij én het bedrijf waar u werkzaam bent (indien bekend) én bij uw coördinator. Medewerkers van AB Bedrijfsverzorging Limburg BV melden dit aan de werkverdeling. Voor medewerkers van AB Service Limburg BV of AB Payroll Limburg die zijn ingedeeld in fase A met uitzendbeding van de CAO-ABU geldt dat ze zich ook beter moeten melden bij het UWV: tel U dient uw werk te hervatten zodra u er toe in staat bent, ongeacht eventueel gemaakte afspraken met de verzuimrapporteur of arbo-arts. Indien u niet in staat bent om het werk te hervatten op de afgesproken datum van werkhervatting, dan moet dit vóór uur 's morgens op die dag - of zoveel eerder als u dit weet - telefonisch doorgeven aan het bedrijf, de coördinator en eventueel het UWV. 6.2 Bezoek dokter Bezoek dokter medewerkers AB Bedrijfsverzorging Limburg BV, AB Detach Limburg BV, ABLI Holding BV en AB Service Limburg BV / AB Payroll Limburg fase B en C De noodzakelijke bezoeken van huisarts, tandarts en specialist voor eigen lijf dienen zoveel mogelijk buiten de arbeidstijd plaats te vinden. Indien echter deze noodzakelijke bezoeken of verzorging alleen binnen arbeidstijd kunnen plaatsvinden, na overleg met uw opdrachtgever of de coördinator van AB Limburg, zal alleen de werkelijk benodigde tijd van het bezoek of de verzorging worden vergoed, voor zover er geen aanspraak op vergoeding voor derden bestaat, met als regel: AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -15-

16 Huisarts: 1 uur Tandarts: 1 uur Specialist: 3 uur Bovenstaand geldt met een maximum van in totaal 8 uur op jaarbasis. Indien u echter een halve of hele dag neemt voor een bezoek of verzorging, dan wordt deze aangemerkt als verlof ("vakantiedagen"). U dient, zodra bekend is dat een bezoek of verzorging binnen de werktijd noodzakelijk is, een kopie van de afsprakenkaart aan de coördinator van AB Limburg te geven. Indien er zich bijzondere omstandigheden voordoen inzake verleturen, kunt u u eveneens wenden tot de coördinator van AB Limburg Bezoek dokter medewerkers AB Service Limburg BV en AB Payroll Limburg Als uitgangspunt wordt genomen artikel 29 van de CAO voor uitzendkrachten Voor uitzendkrachten fase B en C moeten de regels vermeld onder de vorige paragraaf aanvullend in acht worden genomen. 6.3 Gemaakte kosten Wanneer u kosten maakt die direct met het werk te maken hebben kunt u deze declareren. U dient dit wel vooraf met de coördinator af te stemmen om te voorkomen dat er achteraf discussies ontstaan. Vraag aan uw coördinator een declaratieformulier. Vul dit in en lever dit weer bij de coördinator in. Na goedkeuring wordt het bedrag op uw rekening overgemaakt. 6.4 Van belang zijnde documenten De volgende documenten moet u ten alle tijden bij u hebben: Kopie identiteitsbewijs. Dit introductieboekje. De volgende documenten dient u bij u te hebben bij de uitvoering van bepaalde werkzaamheden: Veiligheidspaspoort, indien u dit van AB Limburg gekregen hebt. Keuringsdocumenten (bijvoorbeeld voor het verrichten van asbestsaneringswerkzaamheden). Aanvullende instructies, wanneer deze door de opdrachtgever of door AB Limburg ter beschikking zijn gesteld. 6.5 PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek) Wat is een PAGO? Een PAGO is een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. Middels zo'n onderzoek, dat door de Arbo-dienst wordt uitgevoerd, wordt objectief vastgesteld of u de werkzaamheden die u uitvoert zonder bezwaar mag (blijven) verrichten. Er wordt onderzocht op gezondheidsaspecten die specifiek met de uit te voeren werkzaamheden te maken hebben. Dit laatste is bepaald in de zogenaamde RI&E (Risico-inventarisatie en -evaluatie). De PAGO wordt uitgevoerd op kosten van AB Limburg. De resultaten worden aan uzelf meegedeeld. Richting AB geldt er een medisch beroepsgeheim aangaande de uitslag van de keuring. Een PAGO is er dus voornamelijk voor uzelf. AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -16-

17 Hoe vaak mag u een PAGO laten uitvoeren? Vanaf 25 t/m 34 jaar Een maal per 5 jaar Vanaf 35 t/m 44 jaar Een maal per 3 jaar Vanaf 45 t/m 49 jaar Een maal per 2 jaar Vanaf 50 jaar Jaarlijks Verder geldt dat er een PAGO verricht mag worden in de volgende gevallen: Werknemers die regelmatig werkzaamheden verrichten met, blootgesteld worden aan dan wel in aanraking komen met giftige stoffen. Contact met plantmateriaal (huidaandoeningen) Fysieke belasting i.v.m. houdingen en tilwerk Jaarlijks Bij gezondheidsklachten of op indicatie na onderzoek door arts. Bij gezondheidsklachten of op indicatie na onderzoek door arts gericht op rug en ledematen. Hoe moet u een PAGO regelen? Geef dit door aan uw coördinator, die regelt het verder met de arbocoördinator. U krijgt dan vanzelf een oproep. 6.6 Raadplegen bedrijfsarts Indien u een arbeidsgebonden probleem heeft stelt AB Limburg u in de gelegenheid een bedrijfsarts te raadplegen. 6.7 Een onveilige situatie, brand en (bijna) ongeval ZORG DAT U WEET WAAR DE BRANDBLUSSERS EN VERBANDTROMMEL ZICH BEVINDEN OP HET BEDRIJF EN WELKE PERSOON DE CURSUS BEDRIJFSHULPVERLENING HEEFT GEVOLGD. INDIEN ZICH EEN ONGELUK VOORDOET HAAL DEZE PERSOON ER METEEN BIJ. HIJ / ZIJ IS CAPABEL VOOR HET VERLENEN VAN EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN. INDIEN ER MEER AAN DE HAND IS BEL DAN HET ALARMNUMMER 112. AB Limburg is vanuit de Arbo-wet (artikel 9) verplicht bij de arbeidsinspectie melding te maken van (vermoede) beroepsziekten en ongevallen. Onveilige situaties en bijna ongevallen hoeven niet gemeld te worden. Wij willen u op deze plek niet vermoeien met allerlei van de wet afgeleide regels en bepalingen. Waar het op neerkomt is het volgende: MELDT EEN ONVEILIGE SITUATIE, EEN BIJNA ONGEVAL, EEN ONGEVAL OF EEN (VERMOEDE) BEROEPSZIEKTE IN ALLE GEVALLEN BIJ JE COÖRDINATOR. DEZE ZAL CONFORM HET ARBOBELEIDSPLAN VAN AB LIMBURG (WAARIN DE WET NAAR ONZE ORGANSIATIE IS VERTAALD) ZORGDRAGEN VOOR DOORGELEIDING VAN DE MELDING EN PASSENDE MAATREGELEN TREFFEN (O.A. OVERLEG MET HET BEDRIJF). WANNEER DE OMSTANDIGHEDEN ZODANIG ZIJN DAT DOORWERKEN DIRECT GEVAAR MET ZICH MEEBRENGT MAG U DE WERKZAAMHEDEN STOPPEN. UITERAARD DIENT U ONMIDDELLIJK IN OVERLEG TE TREDEN MET UW COÖRDINATOR. 6.8 Calamiteiten Stel u op de hoogte van de plaats van de in- en uitgangen en van de nooduitgangen van de gebouwen waarin u zich bevindt. Zorg dat u weet waar brandblussers en verbandtrommel zich bevinden. Ga na welke persoon bedrijfshulpverlener is. Volg de instructies op van de bedrijfshulpverlener. AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -17-

18 6.9 Storingen Bel bij gas of stroomstoringen het Nationaal storingsnummer: Als u binnen of buiten de gebouwen gaslucht ruikt, dan is er sprake van een gasstoring. Houdt u in dat geval aan de volgende regels: Doen! Niet doen! Doof open vuur Open alle ramen en deuren roken Schakel de hoofdkraan uit Elektrische apparatuur in- of uitschakelen Ga uit de buurt van de gaslucht 6.10 Agressie, pesten en seksuele intimidatie Bij het voorkomen van agressie, pesten en seksuele intimidatie is het beleid van AB Limburg gericht op zowel de relatie tussen werknemers als op de relatie tussen werknemer en opdrachtgever. Werknemers dienen op de hoogte te zijn van wat zij kunnen doen indien zij geconfronteerd worden met agressie, pesten en/of seksuele intimidatie van collega's op de werkplek. Indien zij dit wensen kunnen zij hierover de sectormanager/coördinator aanspreken. Deze dient dergelijke signalen bijzonder serieus te nemen. In overleg met het slachtoffer dient de sectormanager/coördinator meteen maatregelen te treffen om verdere problemen te voorkomen (plaatsen slachtoffer op andere werkplek, aanspreken dader, aangifte bij de politie). In de situatie dat een werknemer niet in staat is om over zijn/haar problemen te spreken met de sectormanager/coördinator, kan hij/zij zelf contact opnemen met een arbo-arts. Hiertoe heeft AB Limburg procedureafspraken gemaakt met de betreffende Arbo-diensten. In overleg met het slachtoffer kan de arts de nodige acties in gang zetten. In de relatie met een opdrachtgever dient een medewerker zich er van bewust te zijn dat de opdrachtgever in meer of mindere mate afhankelijk is of kan zijn. Dit gegeven is van belang bij de manier waarop een AB Limburg medewerker met de opdrachtgever dient om te gaan. Het aangaan van een intieme relatie wordt in een dergelijke situatie door AB Limburg als zeer ongewenst beschouwd en zal leiden tot overplaatsing van de betrokken medewerker. Indien een medewerker van AB Limburg zich slachtoffer voelt van agressie, pesten en/of seksuele intimidatie gepleegd door de opdrachtgever en/of zijn medewerkers gelden voor wat betreft meldingsprocedures en te treffen maatregelen dezelfde regels als beschreven in de situatie collega versus collega. AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -18-

19 7. Veiligheidsvoorschriften In dit hoofdstuk is een totaaloverzicht gegeven van de geïdentificeerde risico's waaraan medewerkers van AB Limburg mogelijk blootgesteld kunnen worden. Tevens is aangegeven welke maatregelen er getroffen worden om de risico's tot een minimum te beperken. Om een en ander overzichtelijk te houden is er een indeling gemaakt per branche. Als eerste volgt bij 7.1 een algemeen stuk dat voor iedereen van toepassing is. 7.1 Algemeen Deze voorschriften zijn algemeen van toepassing. Het kan zijn dat bepaalde opdrachtgevers in aanvulling op deze regels nog eigen veiligheidsvoorschriften van toepassing verklaren Verantwoordelijkheden Iedere opdrachtgever stelt op de werkplek een eerstverantwoordelijke aan. Alle eerstverantwoordelijke zorgen leidinggevenden voor een goede instructie aan hun medewerkers en dienen er op toe te zien dat deze hun verplichtingen ten aanzien van veilig en gezond werken nakomen. Alle medewerkers zijn verantwoordelijk dat: Materiaal en materieel op de juiste manier wordt gebruikt en onderhouden. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), waar nodig worden gebruikt. Persoonlijk gereedschap voor gebruik op veiligheid is gecontroleerd. Afspraken worden nagekomen en instructies worden opgevolgd. Gevaar voor zichzelf of anderen direct aan de leidinggevende wordt gemeld. De geldende voorschriften worden opgevolgd. De opdrachten op een veilige manier worden uitgevoerd. Ze zichzelf op de hoogte stellen van de meldingsprocedures in geval van ongevallen, brand en andere calamiteiten, die ter plekke gelden. Elke situatie die gevaar op kan leveren te vermijden/voorkomen. Beveiligingen van/op machines, voertuigen, werktuigen enz. op de juiste wijze te gebruiken. Iedere medewerker heeft de bevoegdheid het werk te onderbreken, indien er naar het eigen oordeel voor zichzelf of anderen gevaar dreigt. De leidinggevende dient hiervan op de hoogte te worden gesteld Persoonlijke beschermingsmiddelen Op de werkplek zijn alle medewerkers verplicht de vereiste PBM's op de juiste wijze te gebruiken. De eerstverantwoordelijke leidinggevenden op de werkplek dienen hiervoor de nodige voorlichting en instructie te geven. De medewerkers zijn verplicht om de PBM's volgens voorschrift te reinigen en onderhouden. Indien de PBM's niet meer aan de eisen voldoen moeten deze worden omgeruild voor nieuwe Verboden is Het meenemen, bij zich hebben of gebruiken van alcoholhoudende dranken en/of drugs, alcoholarme dranken en alcoholvrij bier. Het onder invloed zijn van alcohol of drugs door eerder gebruik. Het mag duidelijk zijn dat het bedrijf niet aansprakelijk kan worden gesteld indien blijkt dat er ongelukken gebeuren terwijl iemand onder invloed was van alcohol en/of drugs ten tijde van het ongeval. Roken op plaatsen waar is aangegeven dat dat niet mag, of in situaties waar het gevaar kan AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -19-

20 opleveren. Roken in bewoonde gebouwen, tenzij van te voren uitdrukkelijk toestemming is verkregen van de bewoner (na vragen) is roken in gebouwen verboden. Roken op onze kantoren te Herten of Sevenum is verboden. Werkzaamheden te verrichten waarvoor niet de vereiste kennis of bevoegdheid aanwezig is. Onveilige handelingen te verrichten met gereedschap alsook het oneigenlijk gebruik van machines, werktuigen en gereedschappen Schade aan het milieu en de mens te veroorzaken Zonder toestemming van de uitvoerder / opdrachtgever veiligheidsvoorzieningen weg te halen, bij tijdelijke verwijdering ten behoeve van werkzaamheden dient de voorziening zo snel mogelijk te worden teruggeplaatst Verkeer en parkeren Er mag alleen geparkeerd worden op de aangegeven plaatsen bij het bouwwerk / werklocatie of mits toegestaan op de openbare weg. De bouwwegen dienen ten alle tijden vrij te worden gehouden van obstakels. Schade aan voertuigen is voor risico en/of rekening van de chauffeur Orde en netheid Looppaden, toegangen, trappen, vluchtwegen en nooduitgangen dienen altijd vrij van materialen en obstakels te worden gehouden. Voorkom struikelobjecten, laat geen gereedschap rondslingeren. Meldt beschadigingen of defecten aan uw leidinggevende. Laat na werktijd de werkplek ordelijk en veilig achter. Draag gepaste werkkleding, (geen blote bast) Goedgekeurd materieel en gereedschap Goedgekeurd elektrisch en mechanisch materieel of gereedschap is herkenbaar door een merkteken. Vaak is dit een keuringssticker met daarop de datum van de laatste en/of de volgende keuring. Gebruik alleen goedgekeurd materieel en gereedschap Gezondheid en hygiëne Laat de pauzeruimte en de sanitairruimte schoon achter, afval dient direct in de daarvoor bestemde bakken te worden gedeponeerd. Nuttig voedsel of drank alleen in de schaftkeet of de daarvoor aangewezen ruimte. Het verblijf in de schaftkeet tijdens de arbeidsuren is niet toegestaan, met uitzondering van verletten Gevaarlijke stoffen Besteedt aandacht aan gevaarlijke stoffen, kijk naar de aanwijzing op de verpakking en let op AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -20-

INTRODUCTIEBOEKJE BEDRIJVEN Versie 10 d.d. augustus 2013

INTRODUCTIEBOEKJE BEDRIJVEN Versie 10 d.d. augustus 2013 INTRODUCTIEBOEKJE BEDRIJVEN Versie 10 d.d. augustus 2013 INTRODUCTIEBOEKJE BEDRIJVEN Versie 10 d.d. augustus 2013 AB Werkt Bedrijfsverzorging BV AB Werkt Detachering BV AB Werkt Service BV AB Werkt Projecten

Nadere informatie

Werken via Flexpoint

Werken via Flexpoint Werken via Flexpoint De heldere keuzes van Flexpoint Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan bij één van de opdrachtgevers van Flexpoint. Dagelijks ben jij met meer dan 3000 collega s aan de slag bij

Nadere informatie

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V.

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. A INLEIDING B. ALGEMENE INFORMATIE EN BEDRIJFSREGELS 1. Dienstverband 1.1 Arbeidsovereenkomst 1.2 De eerste dag 1.3 Wat is nodig voor een accurate uitbetaling van

Nadere informatie

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek Zo werkt het bij Talos, Intermediair in Techniek Introductie In dit boekje tref je in het kort alles aan wat je moet weten, als je voor Talos, Intermediair in Techniek (hierna: Talos) gaat werken. Het

Nadere informatie

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS Personeelsgids voor beroepskrachten UPDATE d.d. februari 2012 Amsterdam, 22 februari 2012 Humanitas, Landelijk Bureau - P & O P&O / pagina 2 van 71 Voorwoord Voor je

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage n 49 1: Voorbeelden van boetebedragen bij overtredingen arbowetgeving Overtreding Boetebedrag Onvoldoende voorlichting / onderricht 540 Medewerkers onvoldoende informeren over wijze waarop arbodeskundigheid

Nadere informatie

Het betere werk vind je bij

Het betere werk vind je bij Het betere werk vind je bij INHOUDSOPgAvE HOOFDSTUK 1 Wat maakt werken in de supermarkt leuk? HOOFDSTUK 2 Waarom werken bij Coop? HOOFDSTUK 3 Jouw besluit: je gaat werken bij Coop! HOOFDSTUK 4 Welkom in

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Voorschriften. BUKO Services. Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Velserweg 2, Beverwijk. Postbus 519, 1940 AM Beverwijk 0251-26 27 26 BC 1005 S272385

Voorschriften. BUKO Services. Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Velserweg 2, Beverwijk. Postbus 519, 1940 AM Beverwijk 0251-26 27 26 BC 1005 S272385 Velserweg 2, Beverwijk BC 1005 S272385 BUKO Services Voorschriften Veiligheid, Gezondheid en Milieu Postbus 519, 1940 AM Beverwijk telefoon 0251-26 27 27 fax 0251-26 27 26 e-mail info@buko.nl internet

Nadere informatie

Informatieboekje Medewerkers. A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS

Informatieboekje Medewerkers. A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS Informatieboekje Medewerkers A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS Versie: 003 Datum: 02-01-2014 Directie: Sirin Daymaz 1 Inhoud: Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Algemene regels Hoofdstuk 3 Algemene werkinstructies

Nadere informatie

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde Titelblad Inhoudsopgave 0.1 1. Voorwoord 1.1 2. Persoonlijke gegevens 2.1 2.1. Identificatie 2.1 2.2. Gegevens 2.1 2.3. Opleiding 2.1 2.4. Wijzigingen en

Nadere informatie

De Maaike B.V. Twentehaven 3433 PT Nieuwegein T 088 6060 700 E info@demaaikebv.nl I www.demaaikebv.nl

De Maaike B.V. Twentehaven 3433 PT Nieuwegein T 088 6060 700 E info@demaaikebv.nl I www.demaaikebv.nl Huishoudelijk k Reglement De Maaike B.V. Twentehaven 3433 PT Nieuwegein T 088 6060 700 E info@demaaikebv.nl I www.demaaikebv.nl November 2013 Ten behoeve van gebruik in tatanka Lifestyleshops in Amsterdam

Nadere informatie

BEDRIJFSREGLEMENT VDL STEELWELD B.V.

BEDRIJFSREGLEMENT VDL STEELWELD B.V. BEDRIJFSREGLEMENT VDL STEELWELD B.V. VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _060418 blad 1/19 INHOUDSOPGAVE 1. Salarisbetaling 5 2. Overwerk 5 3. Reiskostenvergoeding 5 A. Woon-werkverkeer B. Zakelijk verkeer

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Werken als Interim Professional via Michael Page

Werken als Interim Professional via Michael Page Werken als Interim Professional via Michael Page Table of contents 1. Michael Page 3 2. Werken als Interim Professional 3 2.1 Niveau van opdrachten 2.2 Proces 3. Juridische vormen van samenwerking 4 3.1

Nadere informatie

PersoneelsWegwijzer ZORG VOOR VASTGOED

PersoneelsWegwijzer ZORG VOOR VASTGOED PersoneelsWegwijzer ZORG VOOR VASTGOED INHOUDSOPGAVE versie datum 1. Voorwoord 4 maart 2012 2. Organisatie 2.1 Missie en visie 8 maart 2012 2.2 Organisatiestructuur 12 maart 2013 2.3 Personele structuur

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

deel 1 wettelijk kader

deel 1 wettelijk kader deel 1 wettelijk kader 1 FLOW 2010 Tekst: Adviesburo Nieman, 2008 / aanvullingen: De Goede Praktijk, 2010, update 2011, 2012, 2013 Redactie en druk: Graficiënt Printmedia 2 Voorwoord Voor u ligt deel 1

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inhoud: Inleiding... 4 1. Arbeidsvoorwaarden... 4 1.1. CAO... 4 1.2. Arbeidscontracten... 4 1.3. Pensioen Verzekeringen... 5 1.3.1 Pensioen... 5 1.3.2 De zorgverzekeringswet...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN 2008 - 2 - - 3 - INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 5 1.1 Definities 5 1.2 Looptijd 6 1.3 Tussentijdse

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretatiedocument voor Nederland

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretatiedocument voor Nederland GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretatiedocument voor Nederland Versie: 1.1, Mar13 na input stakeholder bijeenkomst 4 maart 2013 Naast de Nederlandse relevante

Nadere informatie

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID 0.0 inhoud 0.0 inhoud... 1 1.0 Inleiding... 2 2.0 Schoolveiligheidsplan... 3 2.1 Preventiebeleid... 3 2.2 Incident beleid... 4 2.2.1 Aangifte politie:... 5 2.2.3 Contacten media... 5 2.2.4 Registratiesysteem...

Nadere informatie

R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k

R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k Inleiding 1 Milieu 2 Het besturen van heftrucks en 4 Verplaatsen van lasten 5 tractoren Beleidsverklaring 1 Persoonlijke bescherming

Nadere informatie

Leerling-werknemerboekje 1.0

Leerling-werknemerboekje 1.0 detacheren instroom & detacheren Leerling-werknemerboekje 1.0 Alles wat je moet weten over je leerwerktraject Inhoud Welkom bij VTL 4 Ben jij een topper? 5 Wegwijzer/contact 6 Met wie heb je te maken tijdens

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie