INTRODUCTIEBOEKJE AGRARISCH Versie 6 d.d. januari 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTRODUCTIEBOEKJE AGRARISCH Versie 6 d.d. januari 2009"

Transcriptie

1 AB Limburg INTRODUCTIEBOEKJE AGRARISCH Versie 6 d.d. januari 2009 AB Bedrijfsverzorging Limburg BV ABLI Holding BV AB Detach Limburg BV AB Poultry Service Limburg BV AB Service Limburg BV AB Payroll Limburg BV

2 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING ALGEMEEN INTRODUCTIE AB LIMBURG VESTIGINGEN AB LIMBURG WERKEN BIJ AB DETACH LIMBURG BV WERKEN BIJ AB SERVICE LIMBURG BV DOELSTELLINGEN EN BELEID BELEIDSVERKLARING V&G ORGANISATIE HOE TE HANDELEN BIJ ZIEKTE BEZOEK DOKTER Bezoek dokter medewerkers AB Bedrijfsverzorging Limburg BV, AB Detach Limburg BV, ABLI Holding BV en AB Service Limburg BV / AB Payroll Limburg fase B en C Bezoek dokter medewerkers AB Service Limburg BV en AB Payroll Limburg GEMAAKTE KOSTEN VAN BELANG ZIJNDE DOCUMENTEN PAGO (PERIODIEK ARBEIDSGEZONDHEIDSKUNDIG ONDERZOEK) RAADPLEGEN BEDRIJFSARTS EEN ONVEILIGE SITUATIE, BRAND EN (BIJNA) ONGEVAL CALAMITEITEN STORINGEN AGRESSIE, PESTEN EN SEKSUELE INTIMIDATIE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN ALGEMEEN Verantwoordelijkheden Persoonlijke beschermingsmiddelen Verboden is Verkeer en parkeren Orde en netheid Goedgekeurd materieel en gereedschap Gezondheid en hygiëne Gevaarlijke stoffen Tillen Bukken UV-straling Werken met (elektrische) gereedschappen Lawaai VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN DIERLIJK Blootstelling aan biologische agentia (medicijnen, entstoffen, vaccinaties) Veiligheidsvoorschriften pluimveehouderij Veiligheidsvoorschriften rundveehouderij Veiligheidsvoorschriften varkenshouderij VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN PLANTAARDIGE SECTOREN Veiligheidsvoorschriften akkerbouw Veiligheidsvoorschriften boomkwekerij Veiligheidsvoorschriften champignonteelt Veiligheidsvoorschriften fruitteelt Veiligheidsvoorschriften groententeelt onder glas Veiligheidsvoorschriften sierteelt onder glas Veiligheidsvoorschriften groententeelt in de vollegrond AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -2-

3 1. Inleiding Dit boekje is er om alle medewerkers van AB Limburg te informeren omtrent een aantal algemeen van toepassing zijnde regels en richtlijnen. Met medewerkers worden alle voor de volgende organisaties werkzame personen bedoeld: ABLI Holding BV AB Bedrijfsverzorging Limburg BV AB Detach Limburg BV AB Service Limburg BV AB Poultry Service Limburg BV AB Payroll Limburg BV Alle medewerkers zijn verplicht kennis te nemen van de inhoud van dit boekje en hiernaar te handelen. Mede door het op deze manier informeren van haar medewerkers wenst AB Limburg invulling te geven aan wat wij noemen 'goed werkgeversschap'. Na een algemeen gedeelte, waarin de organisatie alsmede het beleid en de doelstellingen kort zijn toegelicht, geeft het boekje een aantal concrete en praktische regels en richtlijnen. Sommige daarvan zijn voor eenieder van toepassing, anderen zijn van toepassing voor bepaalde soorten werk. AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -3-

4 2. Algemeen 2.1 Introductie AB Limburg AB Limburg is een werkorganisatie waarvan de onderstaande rechtspersonen deel uitmaken. De dienstverlening van de rechtspersonen gezamenlijk zorgt voor een full-service pakket op het gebied van flexibele arbeidsvoorziening in de agrarische sector en overige sectoren. De structuur van AB Limburg ziet er als volgt uit: Coöperatieve Agrarische Bedrijfsverzorging Limburg ABLI Holding BV AB Bedrijfsverzorging Limburg BV AB Detach Limburg BV AB Service Limburg BV AB Poultry Service Limburg BV AB Payroll Limburg BV CABL CABL is een coöperatieve vereniging waarbij circa leden aangesloten zijn. Deze leden zijn zelfstandige ondernemers in de primaire land- en tuinbouw. Per 1 januari 2005 zijn er geen medewerkers in dienst van CABL. ABLI Holding De Holding houdt zich uitsluitend bezig met facilitaire zaken ten gunste van de onderliggende BV's. AB Bedrijfsverzorging Limburg BV AB Bedrijfsverzorging heeft de beschikking over circa 40 vaste medewerkers (bedrijfsverzorgers) die kunnen worden ingezet op de bedrijven van de leden ter vervanging van deze ondernemer bij ziekte, ongeval, overlijden etc. Ook kunnen de medewerkers van AB Bedrijfsverzorging Limburg BV het bedrijf runnen bij afwezigheid van de ondernemer wegens vakantie. Daarnaast kunnen ook vaste medewerkers op agrarische bedrijven worden vervangen. Tevens worden medewerkers van AB Bedrijfsverzorging ingezet voor gespecialiseerde en overige agrarische werkzaamheden. Tenslotte worden bedrijfsverzorgers ingezet voor flexibele arbeidsvraag bij klanten in de bedrijvenmarkt (GWW, bouw, groenvoorziening, logistiek etc.). AB Detach Limburg BV AB Detach Limburg BV is een detacheringsorganisatie gespecialiseerd in de agrarische sector en de bedrijvenmarkt. De organisatie is opgericht in Medewerkers worden voor bepaalde of onbepaalde tijd in dienst genomen om vervolgens te worden gedetacheerd op agrarische of overige bedrijven. Momenteel zijn er ongeveer 80 gedetacheerden werkzaam. AB Service Limburg BV AB Service Limburg BV is een uitzendorganisatie die gespecialiseerd is in het invullen van flexibele vraag naar medewerkers voor fysieke arbeid. Hierbij gaat het vaak om productiematig werk waar weinig specifieke (vak)kennis voor nodig is. AB Service Limburg BV is opgericht in Momenteel zijn er ruim 6000 uitzendkrachten ingeschreven waarvan er in de zomermaanden ± 3000 personen werkzaam zijn. AB Service Limburg BV is aangesloten bij de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU). AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -4-

5 AB Poultry Service Limburg BV AB Poultry Service Limburg BV is een organisatie die voorziet in de flexibele vraag naar arbeidskrachten in de pluimveesector. AB Poultry Service Limburg BV leent de mensen in van de overige organisaties. Er zijn geen personen rechtstreeks in dienst. Voor de personen die werkzaam zijn in de pluimveeservice gelden de regels zoals opgesteld door het IKB-PSB. AB Payroll Limburg BV AB Payroll Limburg BV is een payrollorganisatie die gespecialiseerd is in het verwerken van de loonadministratie voor organisaties met veel personeel in dienst. Hierbij wordt maximaal gebruik gemaakt van de digitale snelweg. Het gaat vaak om productiematig werk, welk voor een belangrijk deel door scholieren en / of buitenlandse medewerkers worden uitgevoerd. De opdrachtgever onderhoudt hierbij persoonlijk het contact met de betreffende medewerkers en vervult vanuit die positie een belangrijk deel van de werkgeversfunctie. Enkel het juridisch werkgeverschap is in handen van AB Payroll. AB Payroll Limburg BV is opgericht in Momenteel zijn er ruim 250 medewerkers ingeschreven, maar dit aantal stijgt gestaag. AB Payroll Limburg BV is gecertificeerd conform NEN en past de arbeidsvoorwaarden toe zoals door de ABU of de VPO is vastgesteld. AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -5-

6 2.2 Vestigingen AB Limburg AB Limburg heeft 3 vestigingen: Hoofdkantoor: Mussenberg GZ Herten-Roermond Tel Vestiging: Grubbenvorsterweg RA Sevenum Tel In 2009 is een derde vestiging geopend: Stationsstraat BC Beek Tel Op alle vestigingen kunt u met uw vragen terecht. De salariëring vindt plaats te Roermond, zodat wij u verzoeken voor vragen omtrent salariëring te bellen naar: AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -6-

7 3 Werken bij AB Detach Limburg BV Indien u werkzaam bent voor AB Detach Limburg dienen de volgende formulieren in ons bezit te zijn: - Kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart; - Ondertekende "arbeidsovereenkomst"; - Ingevulde en ondertekende loonbelastingverklaring "waarin u aangeeft wel of geen gebruik te willen maken van de heffingskorting". Om tot salariëring over te gaan dienen bovenstaande formulieren in ons bezit te zijn. Uw salaris Bij AB Detach Limburg BV ontvangen de medewerkers in de meeste gevallen een vast bruto maandloon. In enkele gevallen is een bruto-uurloon afgesproken. Bovenop het bruto-uurloon worden reserveringen vakantiedagen/feestdagen/kort verzuim en vakantiegeld opgebouwd. Vakantiegeld wordt uitbetaald samen met salaris over de maand april. De andere reserveringen worden opgenomen op basis van aanvraag. Uw nettoloon is afhankelijk van: - uw bruto uurloon (en dit is weer afhankelijk van de sector waarin u werkzaam bent: bijv. dierhouderij, glastuinbouw, open teelten, boomkwekerij, paddestoelen, bouw, bedrijfsverzorging etc.); - het aantal dagen en uren dat u in een week werkzaam bent; - of u wel of geen gebruik maakt van de heffingskorting. Op basis hiervan houdt AB Detach Limburg BV loonbelasting en premies in op uw bruto uurloon. Pensioen, VUT en scholing Uw pensioen wordt geregeld via het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL). Informatie over het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw uitgevoerd door Colland is te vinden op de website van Colland (voor meer info zie of neem telefonisch contact op met de afdeling klantenservice, tel: Tevens kunt u een verzoek indienen omtrent het volgen van een cursus/opleiding welke relevant is voor het werk in de agrarische sector. Deze opleiding en/of cursus zal geheel of gedeeltelijk worden vergoed, mits het functierelevant is. Zorgverzekering AB Limburg heeft een collectiviteit afgesloten met zorgverzekeraar CZ. Onder bepaalde voorwaarden kunt u, als u een contract voor (on)bepaalde tijd heeft, aan het begin van een nieuw kalenderjaar deelnemen aan deze collectiviteit. Bij uw coördinator kunt u informatie opvragen. Procedure Ziek- en herstelmelding (zie hoofdstuk 6) Ziekengeld Het eerste half jaar van uw ziekte betaalt AB Detach Limburg BV u 100% van het loon. In het 2 e half jaar 90%. De aanvulling naar 100% wordt dan door Sazas rechtstreeks aan u betaald. In het tweede jaar betaalt AB Detach 85% en wordt dit wederom aangevuld tot 100% door Sazas mits aan voorwaarden wordt voldaan. Uitbetaling salaris AB Detach hanteert een maandelijkse salariëring. Dit salaris wordt overgemaakt op uw bankrekening. De verwerking van uw salaris vindt plaats omstreeks de 25e van de volgende maand. Voor de eerste maand dat u werkzaam bent, kunt u een voorschot ontvangen. Dit voorschot wordt gebaseerd op het brutoloon. Vervolgens wordt elke maand het loon betaald op basis van de gewerkte uren in de voorgaande maand. Bij een eventuele uitdiensttreding wordt het in de eerste maand ontvangen voorschot verrekend. De uren worden op verschillende manieren bij ons aangeleverd: het is mogelijk dat u een bonnenblok van AB Detach Limburg krijgt en dat uzelf deze bonnen naar ons opstuurt. In dit geval is het van belang dat uw opdrachtgever deze bonnen wekelijks ondertekent. Het kan ook zijn dat uw opdrachtgever (het bedrijf waar u werkzaam bent) de uren doorgeeft aan AB Detach Limburg BV. In dit geval is het verstandig de gewerkte uren voor uzelf te noteren zodat u altijd een controlemogelijkheid heeft. Voor een snelle en correcte verwerking van de werkbonnen is het noodzakelijk de bonnen zo snel als mogelijk bij aanvang van een nieuwe maand ingevuld en door beide partijen ondertekend op te sturen in de daarvoor bestemde retourenveloppen. De werkbonnen dienen voor de 15 e van de volgende maand ingeleverd te worden. AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -7-

8 Levensloopregeling De levensloopregeling is een regeling waar iedereen aan mag deelnemen. Het is echter niet toegestaan in een kalenderjaar tevens deel te nemen aan de spaarloonregeling. AB Detach Limburg BV heeft een collectief levensloopcontract afgesloten met Rabobank Roermond. Voor informatie over de levensloopregeling kunt u zich wenden tot uw coördinator. Spaarloonregeling U kunt ook deelnemen aan de spaarloonregeling. Kortweg houdt dit in dat wij per maand een door u vast te stellen bedrag van uw bruto loon overmaken op een nog te openen bankrekeningnummer bij Rabobank Roermond. Elk jaar wordt door de overheid het maximaal te sparen bedrag bepaald. Over dit bedrag hoeven dan geen belasting en premies te worden afgedragen. Het bedrag moet wel 4 volle kalenderjaren op de speciale bankrekening blijven staan. Na 4 jaren komt het eerst gespaarde bedrag (netto) vrij en wordt het automatisch overgemaakt op uw vrije (betaal)rekening. In een aantal gevallen mag de werknemer binnen de spaartermijn van minimaal 4 jaar beschikken over het spaarloon (deblokkeren). Met ingang van 1 januari 2005 geldt deze mogelijkheid ook voor de kosten van kinderopvang zoals bedoeld in de Wet kinderopvang. Om deel te kunnen nemen moet de werknemer op 1 januari van enig jaar in dienst zijn. Als u dus na de eerste dag van het kalenderjaar in dienst komt kunt u geen gebruik meer maken van de spaarloonregeling. Vanaf 1 januari 2005 kunt u nog slechts bij één werkgever deelnemen aan de spaarloonregeling. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met uw bank of met uw coördinator van AB Detach Limburg BV. AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -8-

9 4 Werken bij AB Service Limburg BV Indien u werkzaam bent voor AB Service Limburg dienen de volgende formulieren in ons bezit te zijn: Kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart; Volledig ingevuld en ondertekend "inschrijf-en arbeidsverledenformulier"; Ondertekende "arbeidsovereenkomst"; Om tot salariëring over te gaan dienen bovenstaande formulieren in ons bezit te zijn. Uw salaris Het te ontvangen bruto uurloon is onder andere afhankelijk van het soort bedrijf waarin u werkzaam bent en van relevante werkervaring. Bovenop dit bruto uurloon wordt er over elk gewerkt uur een bedrag gereserveerd voor vakantierechten, feestdagen, kort verzuim en vakantietoeslag. Deze bedragen worden conform de ABU-regels op bepaalde tijden uitgekeerd. Uw nettoloon is afhankelijk van: uw bruto uurloon; het aantal dagen en uren dat u in een week werkzaam bent; of u wel of geen gebruik maakt van de heffingskorting. Op basis hiervan houdt AB Service Limburg BV loonbelasting en premies in op uw bruto uurloon. Van uw bruto loon wordt een gedeelte afgedragen aan de belastingdienst (loonheffing en premies sociale verzekeringswetten). In de opzet van de salarisafrekening, waarbij van bruto naar netto gerekend wordt, is m.i.v. 1 januari 2006 loon voor zvw en wg-bijdrage zvw toegevoegd. Het betreft hier de grondslag en de door de werkgever aan u vergoede inkomensgerelateerde bijdrage inzake de wettelijke regeling. Over de werkgeversbijdrage wordt loonheffing ingehouden. De door u verschuldigde premie wordt netto ingehouden met vermelding van de omschrijving wn-premie zvw en is gelijk aan de werkgeversbijdrage. Aan uw zorgverzekeraar bent u de maandelijkse premie verschuldigd. Procedure Ziek- en herstelmelding (zie hoofdstuk 6) Ziekengeld Afhankelijk van de soort uitzendovereenkomst die wij met u hebben gesloten, wordt de uitkering door het UWV en Centraal Beheer Achmea of door AB Service Limburg BV uitgekeerd. De uitkering bedraagt 91% van uw gemiddelde loon van de laatste 13 weken (CAO voor Uitzendkrachten art 32). Indien u bent ingedeeld in fase A van de CAO voor Uitzendkrachten , ontvangt u 70% van het UVW en 21% van Centraal Beheer Achmea en gelden er 2 wachtdagen, in het eerste ziektejaar. In het tweede ziektejaar ontvangt u 70% van het loon door het UWV en 10% van Centraal Beheer Achmea. De tweede wachtdag wordt echter vergoed bovenop het bruto uurloon en wordt ook wel wachtdagcompensatie genoemd. Heeft u een contract voor bepaalde tijd (fase B) of onbepaalde tijd (fase C), dan ontvangt u de uitkering van AB Service Limburg BV en geldt er 1 wachtdag. Er is in dat geval geen wachtdagcompensatie op het bruto uurloon. De uitkering wordt enkele weken na de ziekmelding uitgekeerd. Ook hier geldt dat in het tweede ziektejaar 80% van het loon wordt uitgekeerd. Vakantierechten/ reserveringsformulieren Het vakantiegeld zal in juni automatisch worden uitgekeerd, of bij einde dienstverband; De reservering feestdagen zal automatisch worden uitbetaald op het moment dat een algemeen erkende feestdag valt. Resterende bedragen voor feestdagen en kort verzuim worden uitbetaald in juni of bij einde van het dienstverband. Indien u een contract voor bepaalde tijd (fase B) of onbepaalde tijd (fase C) heeft, worden er geen reserveringen voor feestdagen en kort verzuim opgebouwd. In dat geval worden deze uren doorbetaald door AB Service Limburg BV. Zie ook Hoofdstuk 6 paragraaf en van het introductieboekje. De reservering vakantiedagen is een vergoeding voor het recht op vrije uren dat u heeft. Het bedrag dat u heeft opgebouwd wordt omgerekend naar een aantal uren. Deze uren kunt u op elk willekeurig tijdstip laten uitbetalen: u dient zelf tijdig een Formulier uitbetaling reserveringen naar ons toe te sturen. Tijdig wil zeggen dat wij dit formulier in ons bezit hebben aan het einde van de week waarover u de opgebouwde tegoeden uitbetaald wenst te hebben. Een aantal formulieren is bijgevoegd. Zodra deze op zijn kunt u nieuwe bestellen. AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -9-

10 Bij eventuele beëindiging van het dienstverband zullen alle openstaande tegoeden aan u worden uitgekeerd. Pensioen & Scholing Nadat u 26 weken voor ons uitzendbureau heeft gewerkt, nog steeds werkzaam bent in fase A en indien u 21 jaar of ouder bent, gaat u pensioen opbouwen. U gaat deelnemen aan de BasisPensioenregeling. Voor mensen werkzaam in fase B en C geldt de PlusPensioenregeling. Dit is een regeling op basis van beschikbare premie dat voorziet in de vorming van een pensioenkapitaal ten behoeve van de aankoop van een ouderdomspensioen en/of een partnerpensioen met een nabestaandenpensioen. De inleg van de premie vindt plaats volgens een leeftijdsafhankelijke staffel. U betaalt 1/3 deel van de premie en AB Service Limburg 2/3 deel van de premie. Vanaf fase B kunt u aanspraak maken op scholing. Samen met uw coördinator kunt u een cursus of opleiding kiezen. Hierbij gaan wij uit van uw wensen en talenten en naar de eisen die uw functie aan u stelt. Zorgverzekering AB Limburg heeft een collectiviteit afgesloten met zorgverzekeraar CZ. Onder bepaalde voorwaarden kunt u aan het begin van een nieuw kalenderjaar deelnemen aan deze collectiviteit. Bij uw coördinator kunt u informatie opvragen. Ben je jonger dan 18 jaar dan ben je meeverzekerd bij je ouders. Vanaf 18 jaar moet je zelf een zorgverzekering afsluiten. Uitbetaling salaris AB-Service Limburg BV hanteert een wekelijkse salariëring. Dit betekent dat elk salaris per week wordt gespecificeerd. Met enkele opdrachtgevers is afgesproken dat zij 4-wekelijks doorgeven op welke dagen en hoeveel uren u gewerkt heeft. U krijgt dan elke 4 weken uw salaris. Dit salaris wordt overgemaakt op uw bankrekening. De verwerking van het salaris vindt plaats in de week volgend op de week/weken dat u gewerkt heeft. De loonspecificaties worden op het einde van de week verstuurd en ook het loon wordt dan overgemaakt. De uren worden op verschillende manieren bij ons aangeleverd: het is mogelijk dat u een bonnenblok van AB-Service Limburg krijgt en dat uzelf deze bonnen naar ons opstuurt. In dit geval is het van belang dat uw opdrachtgever deze bonnen wekelijks ondertekent. Het kan ook zijn dat uw opdrachtgever (het bedrijf waar u werkt) de uren doorgeeft aan AB-Service Limburg BV. In dat geval is het verstandig de gewerkte uren voor uzelf te noteren zodat u altijd een controlemogelijkheid heeft. Levensloopregeling De levensloopregeling is een regeling waar iedereen aan mag deelnemen. Het is echter niet toegestaan in een kalenderjaar tevens deel te nemen aan de spaarloonregeling. AB Service Limburg BV heeft een collectief levensloopcontract afgesloten met Rabobank Roermond. Voor informatie over de levensloopregeling kunt u zich wenden tot uw coördinator. Spaarloonregeling Een extra mogelijkheid die AB Service Limburg BV u biedt is deelname aan de spaarloonregeling. Kortweg houdt dit in dat wij per maand een door u vast te stellen bedrag van uw bruto loon overmaken op een nog te openen bankrekeningnummer bij Rabobank Roermond. Elk jaar wordt door de overheid het maximaal te sparen bedrag bepaald. Over dit bedrag hoeven dan geen belasting en premies te worden afgedragen. Het bedrag moet wel 4 volle kalenderjaren op de speciale bankrekening blijven staan. Na 4 jaren komt het eerst gespaarde bedrag (netto) vrij en wordt het automatisch overgemaakt op uw vrije (betaal)rekening. In een aantal gevallen mag de werknemer binnen de spaartermijn van minimaal 4 jaar beschikken over het spaarloon (deblokkeren). Met ingang van 1 januari 2005 geldt deze mogelijkheid ook voor de kosten van kinderopvang zoals bedoeld in de Wet kinderopvang. Om deel te kunnen nemen moet de werknemer op 1 januari van enig jaar in dienst zijn. Als u dus na de eerste dag van het kalenderjaar in dienst komt kunt u geen gebruik meer maken van de spaarloonregeling. Vanaf 1 januari 2005 kunt u nog slechts bij één werkgever deelnemen aan de spaarloonregeling. Meer informatie wordt verstrekt door uw coördinator. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met uw bank of met een van de medewerkers van AB Service Limburg BV. AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -10-

11 5 Doelstellingen en beleid AB Limburg heeft een beleidsverklaring opgesteld. Deze is, om u als werknemer volledig te informeren, vanaf deze pagina integraal opgenomen. 5.1 Beleidsverklaring 1. Inleiding Middels deze verklaring wil het management van AB Limburg 1 de uitgangspunten definiëren met betrekking tot Kwaliteitsmanagement (ISO-9001:2000) Veiligheid en gezondheid (VCU) Deskundig verwijderen van asbest (SC-530) Sinds de zomer van 2003 is AB Limburg gecertificeerd op basis van NEN-EN-ISO-9001:2000. De destijds geformuleerde uitgangspunten in het kader van kwaliteitsmanagement zijn in de laatste directiebeoordeling van het kwaliteitssysteem geëvalueerd en heroverwogen. In deze verklaring zijn de geactualiseerde uitgangspunten opgenomen.`sinds het najaar van 2004 is AB Limburg tevens VCU-gecertificeerd. Voorts zijn in deze verklaring de uitgangspunten geformuleerd welke gelden voor de aspecten veiligheid en gezondheid en zorgvuldig verwijderen van asbest. Sinds de zomer van 2005 is AB Limburg gecertificeerd op het gebied van deskundig verwijderen van asbest (SC-530 voorheen BRL5050). De voorgenoemde uitgangspunten dienen gehanteerd te worden. Opgemerkt dient te worden dat de geformuleerde uitgangspunten voor een groot gedeelte reeds gehanteerd worden binnen AB. Zaken die reeds gerealiseerd zijn, zijn toch in deze notitie opgenomen omdat op deze wijze een totaalbeeld wordt geschetst van de wijze waarop het management van AB kwaliteit, veiligheid en gezondheid en asbestverwijdering wenst te benaderen. 2. Beleidsverklaring Om structuur te brengen in deze beleidsverklaring is deze aan de hand van een aantal thema s opgesteld: Klantgerichtheid AB Limburg dankt haar bestaan aan haar leden en overige klanten. Daarom is het belangrijk om blijvend in de behoefte van deze klanten te voorzien en waar mogelijk de verwachtingen te overtreffen. Om dit te kunnen bewerkstelligen dient AB: Haar leden en overige klanten snel en flexibel te bedienen. Meer en structureel marktkennis te vergaren en te gebruiken om zo de huidige en toekomstige behoeftes van klanten in beeld te brengen. Deze kennis te vertalen in dienstverleningsconcepten, afgestemd op verschillende PMC s (product markt combinaties). Duidelijk en volledig richting klanten te communiceren wat AB Limburg is en wat klanten van AB mogen verwachten. Dit zowel plenair als op individueel niveau (zie ook communicatie ). Borging (van kwaliteit, kennis en klanttevredenheid) AB heeft de laatste jaren een sterke, doch gecontroleerde groei doorgemaakt. De opzet en de implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem (intranet) heeft ertoe geleid dat de essentiële bedrijfsprocessen zijn geïdentificeerd, geanalyseerd, geoptimaliseerd en geformaliseerd. Daarmee zijn een aantal zaken geborgd en is de organisatie minder kwetsbaar geworden. Dit biedt de organisatie de volgende voordelen: Resultaat repeterende processen is geborgd door werksystemen. Werkzaamheden zijn relatief eenvoudig overdraagbaar. Eventuele nieuwe medewerkers kunnen relatief eenvoudig ingewerkt worden. Organisatie kan groeien, dit zowel in omvang als in kwaliteit. 1 AB Bedrijfsverzorging, AB Service, AB Detach en AB Poultry Service AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -11-

12 Processen Roermond en Sevenum worden beter op elkaar afgestemd. Het werken volgens een gestandaardiseerde methode draagt bij aan de efficiency. Werkwijzen worden immers automatismen. Meer tijd voor ontwikkeling (als gevolg van efficiency). Continue verbetering via monitoring (IMK s) + voortdurende aanpassing van processen naar aanleiding van recente ontwikkelingen. Afbreukrisico s De organisatie is, ondanks de getroffen beheersmaatregelen, nog steeds blootgesteld aan een aantal afbreukrisico s. Kwaliteitsmanagement dient bij te dragen aan de beheersing van deze risico s. Hieronder volgt een opsomming van geïdentificeerde risico s, alsmede de in te zetten beheersingsaspecten. Aansprakelijkheid Arbeidsomstandigheden Middels VCU wordt dit aspect structureel geborgd. Bedrijfsongevallen Schade aan goederen, personen en aan de voedselketen Fiscaal - juridisch Wanbetalers Gezondheidsverklaring nieuwe leden CABL. Cultuur bedrijvenmarkt Verloop in personeel Wegvallen markten Screenen van klanten op kredietwaardigheid. Met name (nieuwe) klanten uit het bedrijvensegment. Één van de succesfactoren van AB is het feit dat de organisatie agrarisch wortels heeft. Dit vertaalt zich in een cultuur waar het aspect werkethiek een prominente plaats inneemt. Het bedienen van de bedrijvenmarkt is een interessante en tegelijk noodzakelijke (schaalgrootte) activiteit. Er moet echter voor gewaakt worden dat de cultuur die binnen de bedrijvenmarkt heerst ook zijn intrede doet binnen AB. Daarmee zou AB Service vervallen tot een gewoon uitzendbureau en kan op termijn ook niet meer in de behoefte van de agrarische klanten worden voorzien. Er dient dus altijd een gezonde mix tussen agrarische en bedrijvenmarkt gehandhaafd te blijven. Zie verderop bij betrokkenheid medewerkers. Zie eerder bij klantgerichtheid. Veiligheid Veiligheid is voor AB Limburg een zeer belangrijk en tegelijk moeilijk thema. Moeilijk omdat de primaire zorg voor de veiligheid van de uitzendkrachten niet bij AB ligt. Toch heeft AB Limburg de zorg voor veiligheid tot een speerpunt in haar beleid benoemd. AB Limburg zal dus actief initiatieven ontplooien die ertoe moeten leiden dat: persoonlijk letsel en materiële schade voorkomen worden, de veiligheid en gezondheid van eigen personeel en uitzendkrachten gewaarborgd zijn, en er sprake is van continue verbetering op deze beleidsterreinen. Hiertoe dient: iedereen die met deze aspecten te maken heeft bekend te zijn met het beleid en zich bewust te zijn van wat dit voor zijn of haar taakinvulling betekent, aan eenieder waarbij de te verrichten werkzaamheden hier aanleiding toe zijn gratis (door AB- Limburg dan wel de inlener) persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) te worden verstrekt, alsmede de juiste voorlichting hierbij gegeven te worden, AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -12-

13 aan eenieder waarbij de te verrichten werkzaamheden hier aanleiding toe zijn voorlichting en opleiding gegeven te worden, teneinde de werkzaamheden veilig kunnen worden verricht, vooraf een inventarisatie van de risico s gemaakt te worden. Hoewel AB Limburg een voortrekkersrol vervult zijn wij ons ervan bewust dat een overdreven zorg voor veiligheid verstarrend en kostenverhogend kan werken binnen de organisatie. Daarom dient er altijd praktisch en kritisch tegen de aspecten veiligheid en gezondheid aangekeken te worden. Het anders organiseren, in een ander tempo of op een andere wijze (bijvoorbeeld met hulpmiddelen) uitvoeren van werkzaamheden mag, mits beargumenteerd waarom. Dezelfde visie geldt voor het in extremis stilleggen of niet uitvoeren van werkzaamheden. Asbestverwijdering AB Limburg heeft in de zomer van 2005 het BRL-5050 certificaat behaald. In juni 2008 is deze beoordelingsrichtlijn vervangen door SC-530. Met het behalen van het certificaat zijn wij gekwalificeerd om, geheel zelfstandig, asbest te saneren. Als bedrijf is deze activiteit een goede mogelijkheid om een stevigere basis te leggen voor de continuïteit te leggen. We realiseren ons echter goed dat we met zeer ongezonde stoffen gaan werken. Daarom staan drie zaken voorop: 1. De veiligheid en gezondheid van de direct bij de sanering betrokken medewerkers (DAV ers, leerling DAV ers en DTA ers). De asbestverwijdering dient te allen tijde zorgvuldig, arbeidshygiënisch en milieuhygiënisch te gebeuren. 2. De veiligheid en gezondheid van gebruikers van de complexen, eigenaren hiervan en overigen. 3. Arbeidshygiëne en milieuhygiëne zullen optimaal verwerkt worden in de voorgeschreven processen. Het volledig saneren van de aanwezige asbest is een eindverantwoordelijkheid van AB Limburg. De vigerende wetgeving is voor ons de leidraad bij de aanpak. Met het feit dat de sanering een eindverantwoordelijkheid van AB Limburg is, is het die ook van de directie. De organisatie rondom asbestsanering dient zo te zijn dat we er ten allen tijde van uit kunnen gaan dat alles conform de geldende richtlijnen wordt uitgevoerd. Om dit te bewaken en te verbeteren zal na elk project een evaluatie volgen waarbij de directie betrokken is. Communicatie Onduidelijke of onvolledige communicatie leidt tot fouten. Daarom is het belangrijk dat dit zowel in- als extern goed geregeld is. Om zeker te stellen dat zaken niet dubbel gecommuniceerd worden en dat er geen belanghebbenden verstoken blijven van noodzakelijke informatie is de communicatiestructuur in het kwaliteitsmanagementsysteem vastgelegd. Organisatieontwikkeling Zoals reeds gezegd heeft AB een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Het borgen van kwaliteit, kennis en klanttevredenheid is een middel om de doorgemaakte ontwikkeling te verankeren in de organisatie (zie eerder). Van hieruit dient de organisatie zich verder te ontwikkelen en verbeteren. De instrumenten welke hiervoor ingezet worden, zijn in het kwaliteitsmanagementsysteem beschreven. Het ondernemingsplan, alsmede de hiervan afgeleide jaarplannen, begrotingen en actieplannen maken hier deel van uit. Om binnen het bewaken van de voortgang in staat te zijn om steeds te beslissen op basis van feiten, dient managementinformatie structureel beschikbaar te zijn. Hierin kan de organisatie nog verbeteren. Naast het werken aan van het ondernemingsplan afgeleide plannen dient ook bijsturing plaats te vinden naar aanleiding van het procesverloop binnen AB. Dit is deels terug te vinden in de reeds genoemde managementinformatie, maar kan ook voortkomen uit klachten en anderszins geconstateerde afwijkingen binnen processen. Een verder punt van aandacht is de ontwikkeling van managementvaardigheden. Het management dient met de organisatie mee te groeien. In functioneringsgesprekken met de MT-leden dient hier expliciet aandacht aan besteed te worden. Het management dient op haar beurt medewerkers de kans te geven zich verder te ontwikkelen. Om effectief aan de ontwikkeling van de organisatie te kunnen werken is er draagvlak nodig. Dit draagvlak ontstaat door duidelijk te communiceren wat organisatieontwikkeling inhoudt en wat hierbij wordt verwacht van de medewerkers, het management in het bijzonder. AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -13-

14 3. Ten slotte Deze beleidsverklaring beschrijft in grote lijnen waaraan AB als organisatie behoefte heeft. In een aantal andere documenten worden bovenstaande uitgangspunten verder uitgediept en ook geconcretiseerd naar doelstellingen. Hierbij wil ik met name wijzen op: Het ondernemingsplan De jaarlijkse directiebeoordeling van het kwaliteitssysteem. Het arbobeleidsplan. Het is aan het MT van AB Limburg om de uitgangspunten in de praktijk te brengen! Roermond, Juni 2008 Jack Janssen 5.2 V&G Organisatie Om in de praktijk invulling te kunnen geven aan het beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G) is dit in de organisatiestructuur ingebed. Alle functionarissen hebben (als onderdeel van hun functie) een aantal verantwoordelijkheden en bevoegdheden op dit gebied. Medewerkers hebben wat dit betreft de volgende verantwoordelijkheden. Deze zijn afgeleid van de 'Arbeidsomstandighedenwet 1998', gepubliceerd in Staatsblad 184 d.d. 18 maart De tekst is om praktische redenen niet geheel letterlijk weergegeven. De medewerker is verplicht om in verband met de arbeid de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen en naar vermogen zorg te dragen voor de eigen veiligheid en gezondheid en die van andere personen. Met name is hij verplicht om: a) arbeidsmiddelen (o.a. machines) en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze te gebruiken; b) de hem ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken. c) de op arbeidsmiddelen of anderszins aangebrachte beveiligingen op de juiste wijze te gebruiken en niet weg te halen of buiten gebruik te stellen. d) kennis te nemen van de geldende regels en regelingen op het gebied van V&G (o.a. middels dit boekje). e) de door hem opgemerkte gevaren voor de veiligheid of de gezondheid terstond ter kennis te brengen aan de werkgever (coördinator AB) of degene die namens deze ter plaatse met de leiding belast is. f) meewerken aan de samenwerking met onder andere de Arbo-dienst. De 'werkgever' houdt voor medewerkers van AB Limburg in eerste instantie in 'de coördinator' waardoor de medewerker wordt aangestuurd. AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -14-

15 6. Hoe te handelen bij In dit deel van dit instructieboekje is van een aantal praktische situaties opgenomen op welke manier gehandeld dient te worden. 6.1 Ziekte Ingeval van ziekte dient u twee telefoontjes te plegen: 1. Bel voor aanvang van het werk het bedrijf waar u op dat moment werkzaam bent. Zij kunnen dan rekening houden met de in- en verdeling van het werk. Bedrijfsverzorgers geven de ziekmelding alleen door aan de planning. 2. Bel uw coördinator, uw aanspreekpunt bij AB-Limburg dus. De telefoonnummers zijn in 2.3 van dit boekje opgenomen. Bel in ieder geval voor uur 's ochtends, dan kunnen wij u nog tijdig ziekmelden bij de Arbo-dienst. Wanneer u tijdens het werk ziek naar huis gaat meldt u dit uiteraard bij het bedrijf en belt u ook de coördinator. Wanneer uw verpleegadres verschilt van uw huisadres dient u dit ook te melden, net als wanneer dit wijzigt tijdens uw ziekte. Let op! Indien u zich niet ziekmeldt bij AB Limburg zal er geen ziekengeld worden uitgekeerd. Als u ziek bent kunt u een controle verwachten van een controleur van de Arbo-dienst. Dit kan een huisbezoek zijn, een telefoontje, maar het kan ook zijn dat u post krijgt waarop u moet reageren. Tot de eerste controle dient u dagelijks bereikbaar te zijn van tot en van tot uur. Onder bereikbaar zijn wordt verstaan: deurbel duidelijk hoorbaar, telefoon ingeschakeld en brievenbus in gebruik. U bent zelf verantwoordelijk voor het te woord staan van de controleur. U kunt dan zelf afspraken maken ten aanzien van vervolgcontroles. Wanneer u zo'n afspraak niet na kunt komen dient u dat natuurlijk altijd te melden bij de Arbo-dienst. Als u weer beter bent Zodra u weer hersteld bent, dient u dit zo spoedig mogelijk te melden bij én het bedrijf waar u werkzaam bent (indien bekend) én bij uw coördinator. Medewerkers van AB Bedrijfsverzorging Limburg BV melden dit aan de werkverdeling. Voor medewerkers van AB Service Limburg BV of AB Payroll Limburg die zijn ingedeeld in fase A met uitzendbeding van de CAO-ABU geldt dat ze zich ook beter moeten melden bij het UWV: tel U dient uw werk te hervatten zodra u er toe in staat bent, ongeacht eventueel gemaakte afspraken met de verzuimrapporteur of arbo-arts. Indien u niet in staat bent om het werk te hervatten op de afgesproken datum van werkhervatting, dan moet dit vóór uur 's morgens op die dag - of zoveel eerder als u dit weet - telefonisch doorgeven aan het bedrijf, de coördinator en eventueel het UWV. 6.2 Bezoek dokter Bezoek dokter medewerkers AB Bedrijfsverzorging Limburg BV, AB Detach Limburg BV, ABLI Holding BV en AB Service Limburg BV / AB Payroll Limburg fase B en C De noodzakelijke bezoeken van huisarts, tandarts en specialist voor eigen lijf dienen zoveel mogelijk buiten de arbeidstijd plaats te vinden. Indien echter deze noodzakelijke bezoeken of verzorging alleen binnen arbeidstijd kunnen plaatsvinden, na overleg met uw opdrachtgever of de coördinator van AB Limburg, zal alleen de werkelijk benodigde tijd van het bezoek of de verzorging worden vergoed, voor zover er geen aanspraak op vergoeding voor derden bestaat, met als regel: AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -15-

16 Huisarts: 1 uur Tandarts: 1 uur Specialist: 3 uur Bovenstaand geldt met een maximum van in totaal 8 uur op jaarbasis. Indien u echter een halve of hele dag neemt voor een bezoek of verzorging, dan wordt deze aangemerkt als verlof ("vakantiedagen"). U dient, zodra bekend is dat een bezoek of verzorging binnen de werktijd noodzakelijk is, een kopie van de afsprakenkaart aan de coördinator van AB Limburg te geven. Indien er zich bijzondere omstandigheden voordoen inzake verleturen, kunt u u eveneens wenden tot de coördinator van AB Limburg Bezoek dokter medewerkers AB Service Limburg BV en AB Payroll Limburg Als uitgangspunt wordt genomen artikel 29 van de CAO voor uitzendkrachten Voor uitzendkrachten fase B en C moeten de regels vermeld onder de vorige paragraaf aanvullend in acht worden genomen. 6.3 Gemaakte kosten Wanneer u kosten maakt die direct met het werk te maken hebben kunt u deze declareren. U dient dit wel vooraf met de coördinator af te stemmen om te voorkomen dat er achteraf discussies ontstaan. Vraag aan uw coördinator een declaratieformulier. Vul dit in en lever dit weer bij de coördinator in. Na goedkeuring wordt het bedrag op uw rekening overgemaakt. 6.4 Van belang zijnde documenten De volgende documenten moet u ten alle tijden bij u hebben: Kopie identiteitsbewijs. Dit introductieboekje. De volgende documenten dient u bij u te hebben bij de uitvoering van bepaalde werkzaamheden: Veiligheidspaspoort, indien u dit van AB Limburg gekregen hebt. Keuringsdocumenten (bijvoorbeeld voor het verrichten van asbestsaneringswerkzaamheden). Aanvullende instructies, wanneer deze door de opdrachtgever of door AB Limburg ter beschikking zijn gesteld. 6.5 PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek) Wat is een PAGO? Een PAGO is een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. Middels zo'n onderzoek, dat door de Arbo-dienst wordt uitgevoerd, wordt objectief vastgesteld of u de werkzaamheden die u uitvoert zonder bezwaar mag (blijven) verrichten. Er wordt onderzocht op gezondheidsaspecten die specifiek met de uit te voeren werkzaamheden te maken hebben. Dit laatste is bepaald in de zogenaamde RI&E (Risico-inventarisatie en -evaluatie). De PAGO wordt uitgevoerd op kosten van AB Limburg. De resultaten worden aan uzelf meegedeeld. Richting AB geldt er een medisch beroepsgeheim aangaande de uitslag van de keuring. Een PAGO is er dus voornamelijk voor uzelf. AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -16-

17 Hoe vaak mag u een PAGO laten uitvoeren? Vanaf 25 t/m 34 jaar Een maal per 5 jaar Vanaf 35 t/m 44 jaar Een maal per 3 jaar Vanaf 45 t/m 49 jaar Een maal per 2 jaar Vanaf 50 jaar Jaarlijks Verder geldt dat er een PAGO verricht mag worden in de volgende gevallen: Werknemers die regelmatig werkzaamheden verrichten met, blootgesteld worden aan dan wel in aanraking komen met giftige stoffen. Contact met plantmateriaal (huidaandoeningen) Fysieke belasting i.v.m. houdingen en tilwerk Jaarlijks Bij gezondheidsklachten of op indicatie na onderzoek door arts. Bij gezondheidsklachten of op indicatie na onderzoek door arts gericht op rug en ledematen. Hoe moet u een PAGO regelen? Geef dit door aan uw coördinator, die regelt het verder met de arbocoördinator. U krijgt dan vanzelf een oproep. 6.6 Raadplegen bedrijfsarts Indien u een arbeidsgebonden probleem heeft stelt AB Limburg u in de gelegenheid een bedrijfsarts te raadplegen. 6.7 Een onveilige situatie, brand en (bijna) ongeval ZORG DAT U WEET WAAR DE BRANDBLUSSERS EN VERBANDTROMMEL ZICH BEVINDEN OP HET BEDRIJF EN WELKE PERSOON DE CURSUS BEDRIJFSHULPVERLENING HEEFT GEVOLGD. INDIEN ZICH EEN ONGELUK VOORDOET HAAL DEZE PERSOON ER METEEN BIJ. HIJ / ZIJ IS CAPABEL VOOR HET VERLENEN VAN EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN. INDIEN ER MEER AAN DE HAND IS BEL DAN HET ALARMNUMMER 112. AB Limburg is vanuit de Arbo-wet (artikel 9) verplicht bij de arbeidsinspectie melding te maken van (vermoede) beroepsziekten en ongevallen. Onveilige situaties en bijna ongevallen hoeven niet gemeld te worden. Wij willen u op deze plek niet vermoeien met allerlei van de wet afgeleide regels en bepalingen. Waar het op neerkomt is het volgende: MELDT EEN ONVEILIGE SITUATIE, EEN BIJNA ONGEVAL, EEN ONGEVAL OF EEN (VERMOEDE) BEROEPSZIEKTE IN ALLE GEVALLEN BIJ JE COÖRDINATOR. DEZE ZAL CONFORM HET ARBOBELEIDSPLAN VAN AB LIMBURG (WAARIN DE WET NAAR ONZE ORGANSIATIE IS VERTAALD) ZORGDRAGEN VOOR DOORGELEIDING VAN DE MELDING EN PASSENDE MAATREGELEN TREFFEN (O.A. OVERLEG MET HET BEDRIJF). WANNEER DE OMSTANDIGHEDEN ZODANIG ZIJN DAT DOORWERKEN DIRECT GEVAAR MET ZICH MEEBRENGT MAG U DE WERKZAAMHEDEN STOPPEN. UITERAARD DIENT U ONMIDDELLIJK IN OVERLEG TE TREDEN MET UW COÖRDINATOR. 6.8 Calamiteiten Stel u op de hoogte van de plaats van de in- en uitgangen en van de nooduitgangen van de gebouwen waarin u zich bevindt. Zorg dat u weet waar brandblussers en verbandtrommel zich bevinden. Ga na welke persoon bedrijfshulpverlener is. Volg de instructies op van de bedrijfshulpverlener. AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -17-

18 6.9 Storingen Bel bij gas of stroomstoringen het Nationaal storingsnummer: Als u binnen of buiten de gebouwen gaslucht ruikt, dan is er sprake van een gasstoring. Houdt u in dat geval aan de volgende regels: Doen! Niet doen! Doof open vuur Open alle ramen en deuren roken Schakel de hoofdkraan uit Elektrische apparatuur in- of uitschakelen Ga uit de buurt van de gaslucht 6.10 Agressie, pesten en seksuele intimidatie Bij het voorkomen van agressie, pesten en seksuele intimidatie is het beleid van AB Limburg gericht op zowel de relatie tussen werknemers als op de relatie tussen werknemer en opdrachtgever. Werknemers dienen op de hoogte te zijn van wat zij kunnen doen indien zij geconfronteerd worden met agressie, pesten en/of seksuele intimidatie van collega's op de werkplek. Indien zij dit wensen kunnen zij hierover de sectormanager/coördinator aanspreken. Deze dient dergelijke signalen bijzonder serieus te nemen. In overleg met het slachtoffer dient de sectormanager/coördinator meteen maatregelen te treffen om verdere problemen te voorkomen (plaatsen slachtoffer op andere werkplek, aanspreken dader, aangifte bij de politie). In de situatie dat een werknemer niet in staat is om over zijn/haar problemen te spreken met de sectormanager/coördinator, kan hij/zij zelf contact opnemen met een arbo-arts. Hiertoe heeft AB Limburg procedureafspraken gemaakt met de betreffende Arbo-diensten. In overleg met het slachtoffer kan de arts de nodige acties in gang zetten. In de relatie met een opdrachtgever dient een medewerker zich er van bewust te zijn dat de opdrachtgever in meer of mindere mate afhankelijk is of kan zijn. Dit gegeven is van belang bij de manier waarop een AB Limburg medewerker met de opdrachtgever dient om te gaan. Het aangaan van een intieme relatie wordt in een dergelijke situatie door AB Limburg als zeer ongewenst beschouwd en zal leiden tot overplaatsing van de betrokken medewerker. Indien een medewerker van AB Limburg zich slachtoffer voelt van agressie, pesten en/of seksuele intimidatie gepleegd door de opdrachtgever en/of zijn medewerkers gelden voor wat betreft meldingsprocedures en te treffen maatregelen dezelfde regels als beschreven in de situatie collega versus collega. AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -18-

19 7. Veiligheidsvoorschriften In dit hoofdstuk is een totaaloverzicht gegeven van de geïdentificeerde risico's waaraan medewerkers van AB Limburg mogelijk blootgesteld kunnen worden. Tevens is aangegeven welke maatregelen er getroffen worden om de risico's tot een minimum te beperken. Om een en ander overzichtelijk te houden is er een indeling gemaakt per branche. Als eerste volgt bij 7.1 een algemeen stuk dat voor iedereen van toepassing is. 7.1 Algemeen Deze voorschriften zijn algemeen van toepassing. Het kan zijn dat bepaalde opdrachtgevers in aanvulling op deze regels nog eigen veiligheidsvoorschriften van toepassing verklaren Verantwoordelijkheden Iedere opdrachtgever stelt op de werkplek een eerstverantwoordelijke aan. Alle eerstverantwoordelijke zorgen leidinggevenden voor een goede instructie aan hun medewerkers en dienen er op toe te zien dat deze hun verplichtingen ten aanzien van veilig en gezond werken nakomen. Alle medewerkers zijn verantwoordelijk dat: Materiaal en materieel op de juiste manier wordt gebruikt en onderhouden. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), waar nodig worden gebruikt. Persoonlijk gereedschap voor gebruik op veiligheid is gecontroleerd. Afspraken worden nagekomen en instructies worden opgevolgd. Gevaar voor zichzelf of anderen direct aan de leidinggevende wordt gemeld. De geldende voorschriften worden opgevolgd. De opdrachten op een veilige manier worden uitgevoerd. Ze zichzelf op de hoogte stellen van de meldingsprocedures in geval van ongevallen, brand en andere calamiteiten, die ter plekke gelden. Elke situatie die gevaar op kan leveren te vermijden/voorkomen. Beveiligingen van/op machines, voertuigen, werktuigen enz. op de juiste wijze te gebruiken. Iedere medewerker heeft de bevoegdheid het werk te onderbreken, indien er naar het eigen oordeel voor zichzelf of anderen gevaar dreigt. De leidinggevende dient hiervan op de hoogte te worden gesteld Persoonlijke beschermingsmiddelen Op de werkplek zijn alle medewerkers verplicht de vereiste PBM's op de juiste wijze te gebruiken. De eerstverantwoordelijke leidinggevenden op de werkplek dienen hiervoor de nodige voorlichting en instructie te geven. De medewerkers zijn verplicht om de PBM's volgens voorschrift te reinigen en onderhouden. Indien de PBM's niet meer aan de eisen voldoen moeten deze worden omgeruild voor nieuwe Verboden is Het meenemen, bij zich hebben of gebruiken van alcoholhoudende dranken en/of drugs, alcoholarme dranken en alcoholvrij bier. Het onder invloed zijn van alcohol of drugs door eerder gebruik. Het mag duidelijk zijn dat het bedrijf niet aansprakelijk kan worden gesteld indien blijkt dat er ongelukken gebeuren terwijl iemand onder invloed was van alcohol en/of drugs ten tijde van het ongeval. Roken op plaatsen waar is aangegeven dat dat niet mag, of in situaties waar het gevaar kan AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -19-

20 opleveren. Roken in bewoonde gebouwen, tenzij van te voren uitdrukkelijk toestemming is verkregen van de bewoner (na vragen) is roken in gebouwen verboden. Roken op onze kantoren te Herten of Sevenum is verboden. Werkzaamheden te verrichten waarvoor niet de vereiste kennis of bevoegdheid aanwezig is. Onveilige handelingen te verrichten met gereedschap alsook het oneigenlijk gebruik van machines, werktuigen en gereedschappen Schade aan het milieu en de mens te veroorzaken Zonder toestemming van de uitvoerder / opdrachtgever veiligheidsvoorzieningen weg te halen, bij tijdelijke verwijdering ten behoeve van werkzaamheden dient de voorziening zo snel mogelijk te worden teruggeplaatst Verkeer en parkeren Er mag alleen geparkeerd worden op de aangegeven plaatsen bij het bouwwerk / werklocatie of mits toegestaan op de openbare weg. De bouwwegen dienen ten alle tijden vrij te worden gehouden van obstakels. Schade aan voertuigen is voor risico en/of rekening van de chauffeur Orde en netheid Looppaden, toegangen, trappen, vluchtwegen en nooduitgangen dienen altijd vrij van materialen en obstakels te worden gehouden. Voorkom struikelobjecten, laat geen gereedschap rondslingeren. Meldt beschadigingen of defecten aan uw leidinggevende. Laat na werktijd de werkplek ordelijk en veilig achter. Draag gepaste werkkleding, (geen blote bast) Goedgekeurd materieel en gereedschap Goedgekeurd elektrisch en mechanisch materieel of gereedschap is herkenbaar door een merkteken. Vaak is dit een keuringssticker met daarop de datum van de laatste en/of de volgende keuring. Gebruik alleen goedgekeurd materieel en gereedschap Gezondheid en hygiëne Laat de pauzeruimte en de sanitairruimte schoon achter, afval dient direct in de daarvoor bestemde bakken te worden gedeponeerd. Nuttig voedsel of drank alleen in de schaftkeet of de daarvoor aangewezen ruimte. Het verblijf in de schaftkeet tijdens de arbeidsuren is niet toegestaan, met uitzondering van verletten Gevaarlijke stoffen Besteedt aandacht aan gevaarlijke stoffen, kijk naar de aanwijzing op de verpakking en let op AB LIMBURG: introductieboekje agrarisch -20-

Geef lawaai geen kans

Geef lawaai geen kans Geef lawaai geen kans Er zijn verschillende redenen waarom u voorzichtig moet zijn met lawaai op het werk. Bijvoorbeeld omdat u zich niet goed kunt concentreren. Of omdat u last krijgt van hoofdpijn of

Nadere informatie

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS PERSONEELSGIDS 1. INTRODUCTIE Gefeliciteerd met je nieuwe baan via Attract Uitzendbureau! Werken als uitzendkracht heeft zo zijn voordelen. Je kunt ervaring op doen bij verschillende bedrijven, bijverdienen

Nadere informatie

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar.

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar. WERKWIJZER Hoe werkt het? Welkom bij Flexion Uitzendbureau. In dit boekje behandelen we de meest gestelde vragen die voorkomen wanneer je voor het eerst via ons aan het werk gaat. Mocht je na het lezen

Nadere informatie

Informatie voor Medewerkers

Informatie voor Medewerkers Informatie voor Medewerkers Wanneer u deze informatie ontvangt, gaat u een contract sluiten met P-services en werken voor één van onze opdrachtgevers. Zodra u de formulieren die u heeft ingevuld en getekend

Nadere informatie

INTRODUCTIEBOEKJE AGRARISCH Versie 10 d.d. augustus 2013

INTRODUCTIEBOEKJE AGRARISCH Versie 10 d.d. augustus 2013 INTRODUCTIEBOEKJE AGRARISCH Versie 10 d.d. augustus 2013 INTRODUCTIEBOEKJE AGRARISCH Versie 10 d.d. augustus 2013 AB Werkt Bedrijfsverzorging BV AB Werkt Detachering BV AB Werkt Service BV AB Werkt Projecten

Nadere informatie

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord.

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord. Ondernemend in personeel Werkwijzer voor Branch personeelsmedewerkers uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Welkom bij Accord

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

INTRODUCTIEBOEKJE BEDRIJVEN Versie 10 d.d. augustus 2013

INTRODUCTIEBOEKJE BEDRIJVEN Versie 10 d.d. augustus 2013 INTRODUCTIEBOEKJE BEDRIJVEN Versie 10 d.d. augustus 2013 INTRODUCTIEBOEKJE BEDRIJVEN Versie 10 d.d. augustus 2013 AB Werkt Bedrijfsverzorging BV AB Werkt Detachering BV AB Werkt Service BV AB Werkt Projecten

Nadere informatie

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur.

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur. Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m 17.30 uur www.marnic-uitzendbureau.nl Versie juli 2017 1 Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden

Nadere informatie

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Inhoudsopgave Salaris... 2 Vakantietoeslag... 2 Beschermingsmiddelen... 2 Ziek... 3 Detachering... 3 Uitzenden... 3 Procedure ziekmelding... 4 Loonaanvulling door uitzendonderneming... 4 Vakantie en feestdagen...

Nadere informatie

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden ook mensen arbeidsongeschikt. Om het ziekteverzuim zo goed mogelijk in de hand te kunnen houden, hanteert Marnic uitzendbureau BV (Marnic)

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7 www.accord.nl Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Welkom bij Accord Payroll Services 3 Inschrijfprocedure 3 Goed voorbereid aan het werk 4 Uitleg fasensysteem 4 De ABU CAO 5 Urendeclaraties

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid.

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid. Werken bij Ziezzo Inhoudsopgave Werken bij Ziezzo Inschrijving Fasensysteem Loonbetaling en Reserveringen 1.1 Wie zijn wij? 2.1 Op te leveren stukken 3.1 Fase A 4.1 Loon 1.2 De payroll-constructie 2.2

Nadere informatie

INTRODUCTIEBOEKJE Niet AGRARISCH Versie 12 d.d. maart 2017

INTRODUCTIEBOEKJE Niet AGRARISCH Versie 12 d.d. maart 2017 INTRODUCTIEBOEKJE NIET AGRARISCH Versie 12 d.d. maart 2017 INTRODUCTIEBOEKJE Niet AGRARISCH Versie 12 d.d. maart 2017 AB Werkt Bedrijfsverzorging BV AB Werkt Detachering BV AB Werkt Service I t/m IV BV

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 8 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 juli 2012 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

Informatie voor Flexwerkers

Informatie voor Flexwerkers techniek logistiek productie Informatie voor Flexwerkers www.manschap.nl Welkom Welkom bij Manschap. Wij vinden het fijn om jou als collega te mogen begroeten. Manschap is een uitzendbureau dat zich richt

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie t.b.v. inhuur personeel /detachering

Inkoopvoorwaarden gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie t.b.v. inhuur personeel /detachering Gemeente Blaricum Gemeente Eemnes Gemeente Laren BIJLAGE 4: Inkoopvoorwaarden gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie t.b.v. inhuur personeel /detachering Blaricum: vastgesteld op 14 december

Nadere informatie

Algemene informatie voor gedetacheerden

Algemene informatie voor gedetacheerden Algemene informatie voor gedetacheerden Deze brochure bevat algemene informatie die van belang is tijdens uw contractperiode met FlexPay. Neem deze informatie goed door en bewaar het tijdens de gehele

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 7 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 januari 2016 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

Toelichting Arbochecklist Algemeen

Toelichting Arbochecklist Algemeen 1 2 Gegevens in te vullen door inlenende partij Let hierbij op, dat voor iedere functie en aparte checklist wordt ingevuld! Als het vak je Ja is aangekruist Voeg de kopie toe aan het dossier en zorg voor

Nadere informatie

Werkwijzer. Oosta voor personeel dat werkt!! Oosta voor personeel dat werkt! /versie 2 1/7

Werkwijzer. Oosta voor personeel dat werkt!! Oosta voor personeel dat werkt! /versie 2 1/7 Werkwijzer! 1/7 Inhoudsopgave Voordat je aan het werk gaat 3 Aanvang van het werk 4 Registratie van de werkervaring 4 Uitleen kleding 4 Legitimatie op de werkvloer 4 Autogebruik Het werkbriefje 4 Tijden

Nadere informatie

Beste medewerker, Als je nog vragen hebt, bijvoorbeeld over het invullen van de inschrijfset, dan kan je altijd contact met ons opnemen.

Beste medewerker, Als je nog vragen hebt, bijvoorbeeld over het invullen van de inschrijfset, dan kan je altijd contact met ons opnemen. Beste medewerker, Om jou als uitzendkracht in te kunnen schrijven hebben we informatie van je nodig. Hieronder staat een overzicht van alle formulieren die je moet invullen en/of ondertekenen. Inschrijfformulier;

Nadere informatie

U wilt vrijheid en flexibiliteit?

U wilt vrijheid en flexibiliteit? U wilt vrijheid en flexibiliteit? Uw medewerkers op onze loonlijst! Uitbesteden biedt rust wat is payrolling? Voordelen Medewerkers zonder ZORGEN Payrolling is een van de snelst groeiende diensten van

Nadere informatie

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F?

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F? Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. TENTOO Sinds onze

Nadere informatie

UITZENDOVEREENKOMST FASE A.

UITZENDOVEREENKOMST FASE A. UITZENDOVEREENKOMST FASE A. PARTIJEN. ARTIKEL 2 DUUR VAN OVEREENKOMST. De uitzendonderneming: Op de overeenkomst is van toepassing in het kader van het uitzendbeding (artikel 7:691 lid 2 BW) : Fase A zonder

Nadere informatie

Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers

Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers Lekker op vakantie met Adecco Een goed begin is het halve werk, luidt het gezegde en je begint goed als jij je inschrijft voor een vakantiebaan

Nadere informatie

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal Brogaal Projects Index HUISREGELS... 2 INLEIDING... 2 ADRESGEGEVENS:..... 2 WERKTIJDEN:... 2 ZIEKMELDING:... 2 HERSTELMELDING:... 2 URENBONNEN:...

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld?

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Werkt u met een uitzendonderneming of bent u dat binnenkort van plan? Dan is

Nadere informatie

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw [ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw Sta sterk! [ Werk In Nederland ] Er zijn verschillende manieren waarop je in Nederland kan werken. Je kunt tijdelijk in Nederland werken voor een Poolse werkgever.

Nadere informatie

WERKWIJZER VOOR UITZENDKRACHTEN. baanbrekend

WERKWIJZER VOOR UITZENDKRACHTEN. baanbrekend WERKWIJZER VOOR UITZENDKRACHTEN baanbrekend inhoudsopgave Arbeidsovereenkomst 4 Tewerkstelling 4 Wijziging loonheffingskorting 4 Legitimatiebewijs 5 Urendeclaraties 5 Reiskostenvergoeding 6 Salarisuitbetaling

Nadere informatie

INTRODUCTIEBOEKJE AGRARISCH Versie 12 d.d. maart 2017

INTRODUCTIEBOEKJE AGRARISCH Versie 12 d.d. maart 2017 INTRODUCTIEBOEKJE AGRARISCH Versie 12 d.d. maart 2017 INTRODUCTIEBOEKJE AGRARISCH Versie 12 d.d. maart 2017 AB Werkt Bedrijfsverzorging BV AB Werkt Detachering BV AB Werkt Service I t/m VI BV AB Werkt

Nadere informatie

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Stationsweg 78f 2991 CM arendrecht +31 (0) 180 61 99 33 info@vro.nl www.vro.nl U UDITDOCUMENT CO voor Uitzendkrachten 2012-2017 uditor : H. van Egmond Identificatienummer : 30439 Datum audit : 01-04-2014

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van

Nadere informatie

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Model Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Deze voorbeeld oproepovereenkomst (MUP) is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland niet aansprakelijk

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo

Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Hoe is dat geregeld? Inleiding Werkt u met ingeleende

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2011

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2011 Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2011 StiPP wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2011 Deze circulaire verschijnt jaarlijks en is bestemd voor alle werkgevers die aangesloten

Nadere informatie

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De werkzaamheden... (pagina 1) 1.1 Aard en omvang. (pagina 1) 1.2 Tijdstippen, regeling en uitvoering.. (pagina 1) 1.3 Rol en verplichtingen

Nadere informatie

ARBEIDS- OVEREENKOMST FASE A

ARBEIDS- OVEREENKOMST FASE A ARBEIDS- OVEREENKOMST FASE A PARTIJEN De uitzendonderneming Bedrijfsnaam: Gevestigd te: Aan de: Rechtsgeldig vertegenwoordigd door: hierna te noemen: Breda Lage Mosten 11 E.T. Schaap Werkgever De uitzendzendkracht

Nadere informatie

HCFlex Stageboekje (Reglement)

HCFlex Stageboekje (Reglement) HC Flex HCFlex Stageboekje (Reglement) Inhoud 1. Met wie heb je te maken tijdens jouw opleiding?... 3 Het leerbedrijf... 3 Regionaal opleidingscentrum... 3 HCFlex (Human Capital Flex)... 3 Contactgegevens...

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Handboek. verzuimreglement WWW.WORXX.NL

Handboek. verzuimreglement WWW.WORXX.NL Handboek Dit handboek omvat instructies omtrent verzuim. Lees het aandachtig door zodat je op de hoogte bent van de regels. WWW.WORXX.NL verzuimreglement ii Inhoud verzuimreglement 2 Ziekmelding..............................

Nadere informatie

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Werken bij Innotiq Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst,

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad.

Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Arbeidsrecht en Cao toepassing Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit de volgende documenten: examenopgaven

Nadere informatie

Toepasselijkheid leverings-, dienstverlenings en betalingsvoorwaarden WML

Toepasselijkheid leverings-, dienstverlenings en betalingsvoorwaarden WML VOORWAARDEN TER ZAKE DE DETACHERING VAN WERKNEMERS VAN DE DIVISIE INDUSTRIE VAN DE DIENST WERKBEDRIJF VOOR GESUBSIDIEERDE ARBEID, ACTI- VERING EN TRAJECTEN MIDDEN-LANGSTRAAT (WML) (te citeren als: DETACHE-

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Payrolling... 2 1.2 Wat is Pay-People?... 2 2. Rechten en plichten... 3 2.1 Opbouw van je rechten... 3 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Je toekomst uitgestippeld Colofon Redactie: Syntrus Achmea Tekst: Syntrus Achmea Vormgeving: Vormplan Design bno, Amsterdam 1e druk januari 2008 Deze brochure is met zorg samengesteld.

Nadere informatie

Franchise en pensioengrondslag Plusregeling

Franchise en pensioengrondslag Plusregeling Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2014 De circulaire verschijnt jaarlijks en is bestemd voor alle werkgevers die aangesloten zijn bij StiPP. Deze circulaire bevat in het kort de

Nadere informatie

Midden- en kleinbedrijf Kantoor Eindhoven. Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland Bezuidenhoutseweg AC Den Haag

Midden- en kleinbedrijf Kantoor Eindhoven. Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland Bezuidenhoutseweg AC Den Haag Belastingdienst, Postbus 90056, 5600 PJ Eindhoven Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland Bezuidenhoutseweg 105-113 2594 AC Den Haag Midden- en kleinbedrijf Datum 6 september 2017 Team Kennisgroep

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol Luba Payroll / 2014 Verzuimprotocol Inleiding In jouw payrollbevestiging staat aangegeven of je aangemeld wordt bij de arbodienst van jouw opdrachtgever of van Luba Payroll. Word je bij de arbodienst van

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Aanvullende contractvoorwaarden Inhuur personeel & Detachering. Samenwerkende Gemeenten

Aanvullende contractvoorwaarden Inhuur personeel & Detachering. Samenwerkende Gemeenten Aanvullende contractvoorwaarden Inhuur personeel & Detachering Pagina 1 van 5 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze Samenwerkende Gemeenten zijn niet van toepassing op overeenkomsten met ZZP'ers. Artikel 2.

Nadere informatie

VG- Handboek VG- HANDBOEK

VG- Handboek VG- HANDBOEK VG- HANDBOEK Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Beleidsverklaring 3. De verantwoordelijkheid van de medewerkers m.b.t. veilig werken 4. Gebruik van persoonlijke beschermingmiddelen (PBM) 5. Procedure bij ongevallen,

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Informatie voor Flexwerkers

Informatie voor Flexwerkers techniek logistiek productie Informatie voor Flexwerkers www.manschap.nl Welkom Welkom bij Manschap. Wij vinden het fijn om jou als collega te mogen begroeten. Manschap is een uitzendbureau dat zich richt

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Algemene veiligheidsinstructie Meday Uitzendbureau. KAM HANDBOEK ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Datum: 01-05-2014 Rev: 1

Algemene veiligheidsinstructie Meday Uitzendbureau. KAM HANDBOEK ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Datum: 01-05-2014 Rev: 1 Algemene veiligheidsinstructie Meday Uitzendbureau KAM HANDBOEK Inhoud Inleiding... 3 1. Beleidsverklaring... 3 2. De verantwoordelijkheid van de medewerkers m.b.t. veilig werken... 3 3. Gebruik van persoonlijke

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

Laat flexibiliteit voor u werken.

Laat flexibiliteit voor u werken. Laat flexibiliteit voor u werken. Het keurwerk. Inhoud Inleiding 3 Flexibiliteit en zekerheid 4 Wat betekent het ABU-lidmaatschap voor opdrachtgevers? 4 Financiële betrouwbaarheid 4 Strenge gedragsregels

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van onze

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

a arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer b overeenkomsten van opdracht c aannemingen van werk d overeenkomsten van bemiddeling

a arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer b overeenkomsten van opdracht c aannemingen van werk d overeenkomsten van bemiddeling Arbeidsrecht en Cao toepassing Correctiemodel Vraag 1 Toetsterm A.1 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 2 Wat kan worden verstaan onder collectieve arbeidsovereenkomst vanuit de wet op de collectieve

Nadere informatie

Goed werkgeverschap doe je met elkaar!

Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Ziekteverzuimreglement Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Inhoudsopgave: 1. REGELING BIJ ZIEKTE... 3 1.1. Ziek- en hersteldmeldingen... 3 1.2. Uitkering bij ziekte... 3 BIJLAGEN... 4 1. Controlevoorschriften

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Rechtspositie ABU CAO...3 Wat houdt fase B in?...3

Rechtspositie ABU CAO...3 Wat houdt fase B in?...3 Rechtspositie ABU CAO...3 Wat houdt fase A in?...3 Wat houdt fase B in?...3 Wat houdt face C in?...3 Rechtspositie VPO-arbeidsvoorwaardenregeling...4 Wat houdt de VPO-arbeidsvoorwaardenregeling in?...4

Nadere informatie

3.12 Persoonlijke beschermingsmiddelen In te vullen door het bedrijf Persoonlijke beschermingsmiddelen

3.12 Persoonlijke beschermingsmiddelen In te vullen door het bedrijf Persoonlijke beschermingsmiddelen _Voorbeeld_ Huishoudelijkreglement 1. Inleiding Met deze uitgave van ons huishoudelijk reglement willen wij gespecificeerd aangeven waaraan men zich moet houden bij het uitvoeren van alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Inleiding Dit is het ziekteverzuimreglement van de Nederlandse werkmaatschappijen behorend tot het concern van USG People N.V. die zich bezighouden met uitzenden en arbeidsbemiddeling.

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Uw nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 6 StiPP is er voor u! 8 Uw nieuwe baan en StiPP

Nadere informatie

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Ingevolge de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ) behoudt de werknemer voor een tijdvak van tweeënvijftig weken recht op 70%

Nadere informatie

Informatie voor Uitzendkrachten Accountemps en Officeteam

Informatie voor Uitzendkrachten Accountemps en Officeteam Informatie voor Uitzendkrachten Accountemps en Officeteam Contact gegevens Amsterdam Accountemps 020-420 32 30 OfficeTeam 020-346 34 82 Accountemps / OfficeTeam Antwoordnummer 46729 1060 VL Amsterdam Rotterdam

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Coöperatie AB Vakwerk Groep u.a. en de aan haar gelieerde dochterondernemingen

Artikel 1. Definities Coöperatie AB Vakwerk Groep u.a. en de aan haar gelieerde dochterondernemingen Artikel 1. Definities werkgever: werknemer: geregistreerde: personeelsdossier: personeelsregistratie: houder: beheerder/bewerker: Coöperatie AB Vakwerk Groep u.a. en de aan haar gelieerde dochterondernemingen

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Bedrijf., gevestigd te.., hierna verder te noemen de werkgever en.., verder te noemen de werkneemster/werknemer,

Bedrijf., gevestigd te.., hierna verder te noemen de werkgever en.., verder te noemen de werkneemster/werknemer, Model Arbeidsovereenkomst van het FNV Model Arbeidsovereenkomst. Ondergetekenden: Bedrijf., gevestigd te.., hierna verder te noemen de werkgever en Mevr/Dhr., woonachtig te.. straatnaam postcode/huisadres...,

Nadere informatie

Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3

Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3 Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3 DEZE WERKWIJZER IS BEDOELD VOOR MEDEWERKERS VAN DJOPZZ. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de uitzendbevestiging en de ABU CAO voor Uitzendkrachten

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML Vanaf 1 januari 2016 worden de bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die van invloed zijn op de specificatie van

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Procedure bij ingeleende uitzendkrachten Doelstelling: Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Minimumeisen: Overzicht van ingeleende uitzendkrachten Inlening via een VCU-

Nadere informatie

Payroll bij Connexie: Wat betekent dit voor jou als werknemer?

Payroll bij Connexie: Wat betekent dit voor jou als werknemer? Payroll bij Connexie: Wat betekent dit voor jou als werknemer? Het bedrijf waar je werkt of gaat werken maakt gebruik van de payrolldiensten van Connexie. Je staat op het punt om een dienstverband aan

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg.

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Uitleg van de loonstrook Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Handige links Wil je meer weten,

Nadere informatie

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS Werken bij Djopzz Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Djopzz Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de

Nadere informatie