Fantastikè Beleidsplan programma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fantastikè Beleidsplan programma 2013-2016"

Transcriptie

1 Fantastikè Beleidsplan programma Inhoud Doelstelling pagina 1 Historie pagina 2 Actueel beleid pagina 2 Werkzaamheden pagina 4 Fondswerving pagina 5 Beheer fondsen en vermogen pagina 6 Besteding fondsen en vermogen pagina 7 Activiteitenkalender 2015 pagina 7 Doelstelling Fantastikè 1 is een stichting die tot doel heeft het publiek te laten kennisnemen van (Outsider) kunst in al haar verschijningsvormen, kunstwerken gemaakt door mensen met psychiatrische problemen. De stichting wil hierdoor bijdragen aan positieve beeldvorming en de-stigmatisering van deze groep (uit Stichtings-statuten ). De stichting doet dit door - het opbouwen en beschermen van een kunstcollectie gemaakt door mensen met psychiatrische problemen in de regio Zuid- Limburg - het organiseren en doen organiseren van exposities, lezingen en andere activiteiten op het gebied van deze outsiderkunst - het onderhouden van samenwerkingsrelaties met GGZ instellingen in de regio, enerzijds op niveau van Raad van Bestuur omtrent beeldvorming en communicatie, met de vaktherapeuten beeldend creatief omtrent advisering en collectie opbouw en anderzijds met cliënten of diens vertegenwoordigers omtrent privacy en eigendomsrechten - het in bruikleen - en beheer nemen van de collecties van Vijverdal en Mondriaan - het inzetten van vrijwilligers als leden van werkgroepen ter uitvoering van taken - het in bruikleen geven aan derden van kunstwerken - het faciliteren van ateliers voor de kunstzinnige ontwikkeling van (ex) GGZ cliënten. Alle activiteiten van de stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers. 1 = oud grieks en betekent verbeeldingskracht 1

2 Historie De stichting is in 2008 opgericht voor het directe beheer van een historische kunstcollectie van Mondriaan. Deze collectie omvat werken van de periode gemaakt in Vijverdal, Maastricht. In de loop van de tijd zijn meerdere tentoonstellingen georganiseerd in GGZ instellingen en daarbuiten: o.a. museum Land van Valkenburg, Atrium Ziekenhuis, Chrispijn in Eijsden. De werkzaamheden van de stichting zijn geleidelijk op vraag van kunstenaars met een psychiatrie verleden verschoven van collectiebeheer naar een meer actief beleid waarin het faciliteren van de hedendaagse kunstenaars met een GGZ achtergrond belangrijker is geworden. Actueel beleid Voor de periode tot 2016 heeft besloten tot uitvoering van een meerjaren programma. Het programma kent 4 elementen: 1. Vaste collectie herijken en exposeren 2. Crossroad Art exposities en euregionale samenwerking 3. Ateliers oprichten met exposities 4. Sociale ondersteuning door netwerk 1. Vaste collectie herijken De historische collectie omvat werken vanaf 1965 tot 2005; allen uit de creatieve therapie van voormalige GGZ instelling Vijverdal en de voorloper daarvan Calvarienberg 2. De collectie is waardevol vanwege het tijdsbeeld en vanwege de kwaliteit van de werken. De collectie groeit niet meer omdat zowel de cliënten als de creatieve therapie in de GGZ veranderd zijn. Cliënten zijn meer zelfbewust en laten hun werk niet meer achter in de instelling en de creatieve therapie is meer gericht op kortdurende behandeling waardoor een kunstzinnige ontwikkeling niet meer nagestreefd wordt. Kern collectie samenstellen We willen uit deze historische collectie van werken een kerncollectie samenstellen. De kerncollectie wordt gedocumenteerd en goed ingelijst zodat deze (of delen ervan ) eenvoudig te presenteren is. Vaste presentatie in Mondriaan Op de hoofdlocatie in Heerlen (John. F.Kennedylaan) en centrumlocatie in Maastricht (Vijverdal) van Mondriaan wordt een vaste presentatie met informatie ingericht over. Veiling/ verkoop 2 Mondriaan is de rechtsopvolger van Vijverdal en eigenaar van de collectie. 2

3 De werken die niet tot de kerncollectie behoren beogen we te verkopen op een eenmalige veiling. De veiling wordt een groot publieksevenement en de opbrengsten zijn fondsen voor de andere doelen van. Voor deze actie is toestemming verleend door de eigenaar van de collectie: de stichting Mondriaan. In 2014 is ervaring opgedaan met het veilen van outsiderkunst in het project Planet Wow, waaraan heeft deelgenomen. De verkoopresultaten waren slecht. Verkoop van werk ten behoeve van fondswerving is dan ook niet meer realistisch. 2. Crossroad Art exposities en euregionale samenwerking Crossroad Art is een initiatief om kunst uit outsiderateliers in de euregio te exposeren in de steden Maastricht, Aken, Hasselt, Heerlen en Luik. Onze deelname aan Crossroad Art loopt al vanaf de expositie in Maastricht Na Aken 2012 volgen Hasselt in 2013 en Kerkrade ( 2014) en Luik. In 2013 is betrokken bij de Crossroad Art expositie in Hasselt in september. In 2014 wordt een Crossroad Art expositie door georganiseerd in Kerkrade in samenwerking met Kunstwerkplaats K. De euregio is in 2013 helaas niet genomineerd voor Europese culturele hoofdstad. Onderzocht wordt als afsluiting van Crossroad Art of er een voedingsbodem is voor de oprichting van een Triënnale voor Outsiderkunst met de burgemeesters van Maastricht, Aken, Hasselt, Kerkrade en Luik. De Crossroad-art organisatie heeft hierbij het voortouw. 3. Ateliers We willen in Maastricht en in Heerlen een atelier realiseren te midden van andere kunstenaarsateliers. Het atelier wordt wat vaste kosten betreft gefinancierd door derden/ fondsen. De variabele kosten worden door de kunstenaars gedragen. In Maastricht wordt samengewerkt met Stichting Ateliers Maastricht (SAM) en in Heerlen met Kunstwerkplaats K. Start in Maastricht in april 2013 In april 2013 starten we in Maastricht met een proefatelier voor een periode van 2 jaar samen met Stichting Ateliers Maastricht (SAM). SAM realiseert 3 ateliers waarvan een voor. Van de SAM kunstenaars wordt samenwerking gevraagd met de kunstenaars. De stichting beoogt vooral te faciliteren (fondsenwerving, locaties en samenwerking organiseren en op afstand begeleiden). De deelnemerkunstenaars organiseren zelf het dagelijks beheer. Tien kunstenaars kunnen op alle dagen van de week terecht in het Fantastikè atelier. Het eerste atelier is een succes. De Kunsttour Maastricht van 2013 bracht 200 bezoekers en de Opendag van het landgoed i.s.m. Buitenplaats Vaeshartelt nog eens 500 bezoekers. 3

4 In 2014 heeft deelgenomen aan het planet Wow; een herontwikkeling van Villa Kanjel. De Kunsttour Maastricht is een jaarlijks terugkerende activiteit geworden. Er liggen plannen om te komen tot meer en grotere ateliers in samenwerking met SAM in Maastricht. Er zijn inmiddels meer aanmeldingen van kunstenaars met een GGZ heden/verleden dan er plaatsen zijn in het atelier. 4. Sociaal netwerk vormt een gemeenschap waarin kunstenaars elkaar steunen en inspireren. Er wordt een verbinding gelegd met professionele kunstenaars en er wordt actief gewerkt aan een sociaal netwerk van belangstellenden en belanghebbenden. Sociale media gaan hierbij een grote rol vervullen. Maar ook directe ontmoetingen en gezamenlijke activiteiten blijven wezenlijk. Zo worden rond exposities bijeenkomsten georganiseerd. De huidige subgroepen zijn: kunstenaars, ateliergroep met facebook pagina, comité van aanbeveling, bestuur en werkgroep, Crossroad Art groep, professionele kunstenaars en geïnteresseerden in kunst. heeft een website een Gesloten Facebookpagina voor de ateliergroep en Open Facebookpagina: Atelier-. Werkzaamheden Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers gedaan in de rollen van bestuursleden en werkgroepleden; per activiteit kunnen incidentele vrijwilligers betrokken worden. Exposities voorbereiden, organiseren, meewerken aan, inrichten en begeleiden Kerncollectie beheren, opzetten van een database Atelier faciliteren, deelnemers selecteren en begeleiden, overleg met SAM maandelijkse bespreking met alle deelnemers van het atelier Fondsen werven Communicatie plan uitvoeren, website beheer en netwerkbeheer 1x 6 weken bestuur- en werkgroep vergadering gecombineerd Vrijwilligers Vrijwilligers zijn in de rol van werkgroeplid verantwoordelijk voor uitvoerende taken welke zij op zich nemen in het overleg tussen bestuur en werkgroep. De stichting kent 8-10 vrijwilligers. Bestuur Het bestuur bestaat momenteel uit 3 personen: Mevr. B.P.M. Soogelee, voorzitter, en mevr. H.Truijen-Smeets, penningmeester, R.Cillekens, secretaris en mevr. M.Heffels, algemeen bestuurslid. 4

5 Fondswerving Begroting meerjaren programma Vaste collectie herijken dekkingsbron Kerncollectie selecteren vrijwilligerswerk inschakeling advies uit het netwerk Opzetten database + onderhouden 500 Vaste expo Mondriaan Heerlen en Maastricht: 2014 Kosten Mondriaan 20 werken inlijsten Verlichting Documentatie Veiling voorbereiden: Deskundig advies + vervalt veilingmeester 30u.* 100 Veiling: Huur ruimte 1 week a 1.000/ p.wk. AA-locatie vervalt opbrengst veiling Publicatie Catalogus 150* 15 vervalt opbrengst veiling Verkoop catalogus Totaal: Begroting Crossroad dekkingsbron Crossroad Hasselt: Bezoek expo 200 Crossroad Kerkrade: Expokosten 500 Kattendijke druckkerfonds Crossroad Luik: 200 Bezoek expo Triënnale voorstel, besluit in 2013 Totaal: Begroting atelier dekkingsbron Atelier Maastricht Inrichting: Keramische oven Instrumenten/ gereedschap Verlichting/ sloten e.d. BruikleenMondriaan 5

6 Gebruikskosten materiaal e.d. Deelnemers atelier Workshops andere kunstenaars Huis voor de Kunsten Workshops door SAM kunstenaars Jaarlijks huur + nuts Maastricht 900 3* 300 Vlg. SAM-model Atelier Heerlen 2016 pm 2016 Totaal Website: Hosting 600 p.jr. Facebook ateliergroep Bijeenkomst comité van aanbeveling studiebezoek expositie 200 Opening of opendag atelier: Maastricht 200 Jaaroverzicht jaarlijks Totaal Totaal overzicht dekkingsbron Vaste collectie Crossroad Ateliers Sociaal netwerk totaal Jaarreserve Aan te trekken Begrote inkomsten : Jaarreserve vastgesteld Bijdrage derden o.a. Mondriaan, Gemeente Maastricht Fonds Kattendijke drukker; Huis voor de Kunsten Limburg; Oranjefonds. ANBI Stichting heeft sinds 01.o12014 de ANBI status. Giften zijn deels of geheel fiscaal aftrekbaar. Beheer fondsen en vermogen 6

7 Beheer fondsen vindt plaats door besluitvorming in het stichtingsbestuur. Middelen staan op een bankrekening van Regiobank NL 54 RBRB De penningmeester maakt een jaarrekening. Deze wordt in de bestuursvergadering decharge verleend. Besteding fondsen en vermogen Fondsen worden besteed conform de doelstelling van de stichting en tevens conform de eisen en verantwoording welke gesteld worden door een fonds. Het vermogen wordt minimaal vastgesteld op 4000 per jaar; dit blijft in de stichting t.b.v risico's. Activiteitenkalender 2015 bijlage 7

Stichting Tour voor MS

Stichting Tour voor MS Stichting Tour voor MS Beleidsplan 2014 Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 06-01-2014 Stichting Tour voor MS Van Doesburgpad 67 6921 MH Duiven KVK-nummer: 59039949 Belastingnummer: 8532.91.512 Website:

Nadere informatie

Nieuw spoor voor oude schatten

Nieuw spoor voor oude schatten STICHTING NVBS-RAILVERZAMELINGEN Nieuw spoor voor oude schatten BELEIDSPLAN 2015 2018 20150508 BELEIDSPLAN SNR 2015-2018 Definitief.doc 1 / 25 Inhoud 1. Algemeen.... 3 2. Collectiebeschrijving.... 5 2.1.

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST 06/11a BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST VNG-HANDREIKING VOOR GEMEENTEN -concept zonder eindredactie- Den Haag, januari 2006 Beleidsinstrumenten beeldende kunst naar aanleiding van veelgestelde vragen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Rapport inzake Financiële jaarverslaggeving 2010 Bestuursverslag 2010 Begroting en Visie 2011, versie 2 d.d. 23 februari 2011 1 Inhoudsopgave I. Bestuursverslag

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Oneindig Noord-Holland

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Oneindig Noord-Holland Beleidsplan 2013-2015 Stichting Oneindig Noord-Holland 9 oktober 2012 1 Leeswijzer In dit beleidsplan 2013 2015 worden de missie en visie van het platform Oneindig Noord- Holland toegelicht; waar wil Oneindig

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Bericht van de Directeur 3 Het Dolhuys Bedankt 5

INHOUDSOPGAVE. Bericht van de Directeur 3 Het Dolhuys Bedankt 5 JAARVERSLAG 2013 1 INHOUDSOPGAVE Bericht van de Directeur 3 Het Dolhuys Bedankt 5 1. Algemeen 6 1.1. Historie 6 1.2. Missie 6 1.3. Visie 6 1.4. Identiteit 6 1.5. Doelstellingen 6 2. Personeel & Organisatie

Nadere informatie

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden.

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden. gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 r1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Stadsontwikkeling Team Economie Gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SAIL TRAINING ASSOCIATION NETHERLANDS

BELEIDSPLAN SAIL TRAINING ASSOCIATION NETHERLANDS BELEIDSPLAN SAIL TRAINING ASSOCIATION NETHERLANDS 2014 TOT EN MET 2016 Bijlagen: Statuten Jaarrekening Uittreksel KVK ALGEMENE DOELSTELLINGEN EN STRATEGIE De statuten van de STAN zijn specifiek wat betreft

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter.

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter. Beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014 Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl Beleidsplan 2012 2014 1 beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Stichting Jobortunity Nederland Beleidsplan 2015 2017

Stichting Jobortunity Nederland Beleidsplan 2015 2017 Stichting Jobortunity Nederland Beleidsplan 2015 2017 Februari 2015 Stichting Jobortunity Nederland Rijnlaan 129bis 3522 BH Utrecht bestuur-nl@jobortunity.org www.jobortunity.org 1. Inleiding Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties Jaarplan 2014 www.nvvn.nl De Vereniging heeft ten doel de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland te bevorderen en uit te dragen, teneinde de

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Beleidsplan 2012-2015 SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Vastgesteld door het Bestuur van het Stadsmuseum d.d. 22 maart 2012

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kenya Child Care

Beleidsplan Stichting Kenya Child Care Beleidsplan Stichting Kenya Child Care 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3 Missie 4 4 Doelgroep 5 5 Organisatie 5 6 Bestuur 6 7 Organisatie Kenia 7 7.1 Toelating kinderen 8 7.2 Medische zorg

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Docenten voor Afrika 2013-2014

Beleidsplan Stichting Docenten voor Afrika 2013-2014 Beleidsplan Stichting Docenten voor Afrika 2013-2014 Oprichting De Nederlandse Stichting Docenten voor Afrika is statutair gevestigd te Velsen, opgericht op 12 maart 2009. Registratie De stichting is ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

Beleidsplan (2013 2016)

Beleidsplan (2013 2016) Beleidsplan (2013 2016) De verborgen parel van Amsterdam Opgesteld door Stichting Levend Paardenmuseum de Hollandsche Manege SAMENVATTING In dit document staan de eerste plannen voor de oprichting van

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 2. Stichting WereldWijd voor Kinderen (WWvK) WorldWide for Children (WWFC) In liefde werken aan een menswaardige wereld.

J A A R V E R S L A G 2 0 1 2. Stichting WereldWijd voor Kinderen (WWvK) WorldWide for Children (WWFC) In liefde werken aan een menswaardige wereld. J A A R V E R S L A G 2 0 1 2 Stichting WereldWijd voor Kinderen (WWvK) WorldWide for Children (WWFC) In liefde werken aan een menswaardige wereld. Juni 2013 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Profiel 4

Nadere informatie

Totstandkoming Stichting Mooi Matilo

Totstandkoming Stichting Mooi Matilo Totstandkoming Stichting Mooi Matilo Plan van Aanpak 1. Aanleiding Tussen de wijken Roomburg en Meerburg ligt Park Matilo, een eigentijds stadspark op een nationaal archeologisch monument. Op 5 september

Nadere informatie

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven LSA / Henk Cornelissen & Kristel Jeuring Januari 2014 Inhoudsopgave Deelnemersrichtlijnen Experiment BewonersBedrijven... 2 De principes... 2 De rechtsvorm...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Businessplan 2015 2018 Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Voorwoord Groter dan de som Hierbij presenteren wij Groter dan de som, het businessplan stichting voordekunst

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie